بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۸۸۹۷ ریتینگ فیده:   ۲۳۱۸
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۴۱۷
اسم: علی نسب علمداری ,مبینا
کشور: Iran استان: مازندران  
سال تولد: ۲۰۰۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۷
---
۲  دور ۶
B 1
ازلی ,طناز IRI
۳  دور ۵
W 0
علیجان زاده ,محدثه IRI
۴  دور ۴
B ½
حامدی نیا ,وصال IRI
۵  دور ۳
W 1
Asadi,Motahare IRI
۶  دور ۲
B 1
کریمی ,یگانه IRI
۷  دور ۱
W 1
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه IRI