لیست بازیکنان

جستجو
کد فیده نام بازیکن
# عکس کد فیده اسم جنسیت سال تولد ریتینگ
۱ No Image-Adhiban,B. ۵۰۱۸۴۷۱ Adhiban,B.
مرد --- ۲۶۷۳
۲ No Image-Sasikiran,Krishnan ۵۰۰۴۹۸۵ Sasikiran,Krishnan
مرد --- ۲۶۲۵
۳ No Image-Ganguly,Surya Shekhar ۵۰۰۲۱۵۰ Ganguly,Surya Shekhar
مرد --- ۲۶۱۹
۴ No Image-Sethuraman,S.P. ۵۰۲۱۵۹۶ Sethuraman,S.P.
مرد --- ۲۵۸۶
۵ No Image-Gupta,Abhijeet ۵۰۱۰۶۰۸ Gupta,Abhijeet
مرد --- ۲۵۶۲
۶ No Image-Harika,Dronavalli ۵۰۱۵۱۹۷ Harika,Dronavalli
زن --- ۲۴۹۴
۷ No Image-Karavade,Eesha ۵۰۱۲۶۰۰ Karavade,Eesha
زن --- ۲۳۹۰
۸ No Image-Padmini,Rout ۵۰۲۹۲۹۵ Padmini,Rout
زن --- ۲۳۳۸
۹ No Image-Vaishali R ۵۰۹۱۷۵۶ Vaishali R
زن --- ۲۳۳۷
۱۰ No Image-Aakanksha Hagawane ۲۵۰۱۴۵۱۰ Aakanksha Hagawane
زن --- ۲۳۱۴