لیست بازیکنان

جستجو
کد فیده نام بازیکن
# عکس کد فیده اسم جنسیت سال تولد ریتینگ
۱ No Image-Sargissian,Gabriel ۱۳۳۰۰۸۸۱ Sargissian,Gabriel
مرد ۱۹۸۳ ۲۶۶۷
۲ No Image-Martirosyan,Haik M. ۱۳۳۰۶۵۵۳ Martirosyan,Haik M.
مرد --- ۲۶۰۷
۳ No Image-Gabuzyan,Hovhannes ۱۳۳۰۳۷۳۲ Gabuzyan,Hovhannes
مرد --- ۲۵۹۰
۴ No Image-Grigoryan,Karen H. ۱۳۳۰۱۰۰۴ Grigoryan,Karen H.
مرد --- ۲۵۷۸
۵ No Image-Ter-Sahakyan,Samvel ۱۳۳۰۲۵۳۱ Ter-Sahakyan,Samvel
مرد --- ۲۵۴۹
۶ No Image-Kotanjian,Tigran ۱۳۳۰۱۲۵۰ Kotanjian,Tigran
مرد ۱۹۸۱ ۲۵۱۰
۷ No Image-Hayrapetyan,Hovik ۱۳۳۰۲۶۳۹ Hayrapetyan,Hovik
مرد --- ۲۴۵۳
۸ No Image-Harutjunyan,Gevorg ۱۳۳۰۰۸۷۳ Harutjunyan,Gevorg
مرد ۱۹۸۱ ۲۴۲۶
۹ No Image-Bakunts,Rafael ۱۳۳۰۴۰۹۷ Bakunts,Rafael
مرد --- ۲۴۱۰
۱۰ No Image-Petrosian,Davit G. ۱۳۳۰۱۳۴۹ Petrosian,Davit G.
مرد --- ۲۳۹۹