لیست بازیکنان

جستجو
کد فیده نام بازیکن
# عکس کد فیده اسم جنسیت سال تولد ریتینگ
۱ No Image-Iuldachev,Saidali ۱۴۲۰۰۱۰۴ Iuldachev,Saidali
مرد --- ۲۵۰۹
۲ No Image-Dzhumaev,Marat ۱۴۲۰۰۲۳۶ Dzhumaev,Marat
مرد --- ۲۴۶۹
۳ No Image-Vahidov,Tair ۱۴۲۰۰۱۵۵ Vahidov,Tair
مرد ۱۹۶۳ ۲۴۲۲
۴ No Image-Tokhirjonova,Gulrukhbegim ۱۴۲۰۳۶۲۶ Tokhirjonova,Gulrukhbegim
زن --- ۲۳۵۰
۵ No Image-Sindarov,Javokhir ۱۴۲۰۵۴۸۳ Sindarov,Javokhir
مرد --- ۲۲۸۷
۶ No Image-Khoroshev,Nikita ۱۴۲۰۰۲۸۷ Khoroshev,Nikita
مرد --- ۲۲۸۶
۷ No Image-Yakubboev,Nodirbek ۱۴۲۰۳۹۸۷ Yakubboev,Nodirbek
مرد --- ۲۲۷۲
۸ No Image-Gevorgyan,Irina ۱۴۲۰۱۴۳۷ Gevorgyan,Irina
زن --- ۲۲۵۴
۹ No Image-Kurbonboeva,Sarvinoz ۱۴۲۰۱۷۸۰ Kurbonboeva,Sarvinoz
زن --- ۲۲۴۱
۱۰ No Image-Nadirjanova,Nodira ۱۴۲۰۱۲۳۲ Nadirjanova,Nodira
زن --- ۲۱۸۰