لیست بازیکنان

جستجو
کد فیده نام بازیکن
# عکس کد فیده اسم جنسیت سال تولد ریتینگ
۱ No Image-Jojua,Davit ۱۳۶۰۲۵۴۳ Jojua,Davit
مرد ۱۹۸۹ ۲۵۹۲
۲ No Image-Sanikidze,Tornike ۱۳۶۰۲۶۰۸ Sanikidze,Tornike
مرد ۱۹۸۹ ۲۵۳۳
۳ No Image-Shanava,Konstantine ۱۳۶۰۱۷۸۴ Shanava,Konstantine
مرد --- ۲۴۹۹
۴ No Image-Azaladze,Shota ۱۳۶۰۳۰۲۷ Azaladze,Shota
مرد ۱۹۸۹ ۲۴۸۲
۵ No Image-Benidze,Davit ۱۳۶۰۳۰۸۶ Benidze,Davit
مرد ۱۹۹۱ ۲۴۷۹
۶ No Image-Javakhadze,Zurab ۱۳۶۰۳۶۴۷ Javakhadze,Zurab
مرد ۱۹۹۳ ۲۴۵۰
۷ No Image-Sibashvili,Giorgi ۱۳۶۰۲۷۹۹ Sibashvili,Giorgi
مرد --- ۲۴۱۲
۸ No Image-Morchiashvili,Bachana ۱۳۶۰۲۵۳۵ Morchiashvili,Bachana
مرد ۱۹۸۴ ۲۳۷۱
۹ No Image-Tsomaia,Nikoloz ۱۳۶۱۱۵۱۸ Tsomaia,Nikoloz
مرد ۲۰۰۰ ۲۲۶۶
۱۰ No Image-Zardiashvili,Akaki ۱۳۶۱۲۰۹۳ Zardiashvili,Akaki
مرد --- ۱۹۳۴