مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور بانوان ایران ۱۳۹۲-استاندارد
مسابقه: مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور بانوان ایران ۱۳۹۲ نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ زمان پایان: ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ محل مسابقه: آذربایجان شرقی, تبریز

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ پورکاشیان ,آتوسا ۱۲۵۰۲۰۱۴ ۲۳۳۸ ۹.۰
۲ حجازی پور ,میترا ۱۲۵۰۵۹۵۱ ۲۲۷۶ ۸.۵
۳ خادم الشریعه ,سارا سادات ۱۲۵۱۲۲۱۴ ۲۴۰۸ ۸.۰
۴ عسگری زاده ,مینو ۱۲۵۱۲۲۳۰ ۲۱۶۷ ۷.۵
۵ حکیمی فرد ,غزل ۱۲۵۰۶۵۴۰ ۲۱۸۱ ۶.۵
۶ درخشانی ,درسا ۱۲۵۰۰۳۳۰ ۲۱۹۶ ۶.۵
۷ قادرپور ,شایسته ۱۲۵۰۰۷۴۷ ۲۲۲۳ ۶.۰
۸ غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱۲۵۶۰۲۶۰ ۱۹۳۱ ۶.۰
۹ لطفی ,آیلار ۱۲۵۰۱۴۳۳ ۱۹۷۳ ۶.۰
۱۰ علیجان زاده ,محدثه ۱۲۵۰۸۶۳۲ ۱۸۲۴ ۵.۵
۱۱ افشار ,نیوشا ۱۲۵۰۹۸۹۲ ۱۹۶۱ ۵.۵
۱۲ رحیمی ,تارا ۱۲۵۰۵۹۲۷ ۱۹۳۴ ۵.۵
۱۳ علی نسب علمداری ,مبینا ۱۲۵۲۸۸۹۷ ۲۳۱۸ ۵.۵
۱۴ زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲۵۶۰۷۱۵ ۲۰۷۴ ۵.۵
۱۵ شمس ,نگار ۱۲۵۱۷۳۵۶ ۱۷۴۳ ۵.۵
۱۶ علوی حور ,هما ۱۲۵۰۷۵۴۷ ۲۰۱۷ ۵.۵
۱۷ علی اکبری ,هانیه ۱۲۵۲۰۷۵۶ ۱۸۶۵ ۴.۵
۱۸ کریمی ,یگانه ۱۲۵۲۷۹۵۵ ۲۰۱۱ ۴.۵
۱۹ بزازی ,الناز ۱۲۵۰۰۹۳۳ ۱۷۷۰ ۳.۰
۲۰ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۱۲۵۳۶۹۸۹ ۱۷۸۵ ۳.۰
۲۱ واگوهیان ,رامیلا ۱۲۵۳۱۲۳۵ ۱۶۶۸ ۳.۰
۲۲ حق شناس ,زهرا ۱۲۵۲۶۹۴۰ ۱۷۶۹ ۳.۰
۲۳ هاشمی ,سیده فاطمه ۱۲۵۲۶۷۵۴ ۱۸۱۲ ۴.۰
۲۴ کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۲۵۳۴۵۴۴ ۱۹۵۸ ۳.۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۳۳۴ ۱ پورکاشیان ,آتوسا
½ - ½
لطفی ,آیلار ۱۱ ۱۸۸۳ ۱
۲۲۷۴ ۳ حجازی پور ,میترا
1 - 0
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۶ ۱۸۱۶ ۲
7 ۲۱۱۷ ۶ عسگری زاده ,مینو
½ - ½
درخشانی ,درسا ۷ ۲۰۸۷ 6 ۳
۱۷۶۹ ۲۰ شمس ,نگار
0 - 1
خادم الشریعه ,سارا سادات ۲ ۲۲۹۸ 7 ۴
6 ۲۲۲۳ ۵ قادرپور ,شایسته
0 - 1
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۲۳۸ ۵
5 ۱۸۳۸ ۱۴ علی نسب علمداری ,مبینا
½ - ½
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱۵ ۱۸۱۷ ۶
5 ۱۸۴۶ ۱۲ علیجان زاده ,محدثه
½ - ½
افشار ,نیوشا ۸ ۱۹۹۲ 5 ۷
3 ۱۷۳۵ ۲۲ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
0 - 1
علوی حور ,هما ۹ ۱۹۶۹ ۸
۱۹۱۵ ۱۰ رحیمی ,تارا
1 - 0
بزازی ,الناز ۱۷ ۱۷۸۸ 3 ۹
۱۸۳۹ ۱۳ کریمی ,یگانه
0 - 1
حق شناس ,زهرا ۱۸ ۱۷۸۵ 2 ۱۰
۱۷۵۵ ۲۱ علی اکبری ,هانیه
1 - 0
واگوهیان ,رامیلا ۲۳ ۱۶۹۵ 3 ۱۱
4 ۱۶۶۸ ۲۴ هاشمی ,سیده فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲
۱۷۷۲ ۱۹ کلانتری درونکلا ,صدیقه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۰۸۷ ۷ درخشانی ,درسا
½ - ½
پورکاشیان ,آتوسا ۱ ۲۳۳۴ 8 ۱
7 ۲۲۷۴ ۳ حجازی پور ,میترا
½ - ½
قادرپور ,شایسته ۵ ۲۲۲۳ ۲
6 ۲۲۹۸ ۲ خادم الشریعه ,سارا سادات
1 - 0
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۲۳۸ ۳
5 ۱۹۹۲ ۸ افشار ,نیوشا
0 - 1
عسگری زاده ,مینو ۶ ۲۱۱۷ 6 ۴
۱۸۸۳ ۱۱ لطفی ,آیلار
1 - 0
علیجان زاده ,محدثه ۱۲ ۱۸۴۶ 5 ۵
۱۸۱۷ ۱۵ غلامی اوریمی ,آناهیتا
1 - 0
رحیمی ,تارا ۱۰ ۱۹۱۵ ۶
۱۸۳۹ ۱۳ کریمی ,یگانه
0 - 1
شمس ,نگار ۲۰ ۱۷۶۹ ۷
۱۸۱۶ ۱۶ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۴ ۱۶۶۸ 4 ۸
۱۹۶۹ ۹ علوی حور ,هما
1 - 0
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۹ ۱۷۷۲ ۹
2 ۱۷۸۵ ۱۸ حق شناس ,زهرا
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا ۱۴ ۱۸۳۸ 4 ۱۰
3 ۱۷۵۵ ۲۱ علی اکبری ,هانیه
½ - ½
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۲ ۱۷۳۵ ۱۱
2 ۱۶۹۵ ۲۳ واگوهیان ,رامیلا
1 - 0
بزازی ,الناز ۱۷ ۱۷۸۸ 3 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
7 ۲۳۳۴ ۱ پورکاشیان ,آتوسا
1 - 0
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱۵ ۱۸۱۷ ۱
5 ۱۸۴۶ ۱۲ علیجان زاده ,محدثه
0 - 1
حجازی پور ,میترا ۳ ۲۲۷۴ 6 ۲
۲۱۱۷ ۶ عسگری زاده ,مینو
½ - ½
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۲۳۸ 5 ۳
۱۹۹۲ ۸ افشار ,نیوشا
½ - ½
خادم الشریعه ,سارا سادات ۲ ۲۲۹۸ ۴
۲۰۸۷ ۷ درخشانی ,درسا
1 - 0
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۶ ۱۸۱۶ ۵
4 ۱۸۳۸ ۱۴ علی نسب علمداری ,مبینا
0 - 1
قادرپور ,شایسته ۵ ۲۲۲۳ ۶
4 ۱۷۶۹ ۲۰ شمس ,نگار
½ - ½
لطفی ,آیلار ۱۱ ۱۸۸۳ 4 ۷
۱۹۱۵ ۱۰ رحیمی ,تارا
1 - 0
علوی حور ,هما ۹ ۱۹۶۹ ۸
3 ۱۷۸۸ ۱۷ بزازی ,الناز
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۳ ۱۸۳۹ ۹
3 ۱۶۶۸ ۲۴ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
علی اکبری ,هانیه ۲۱ ۱۷۵۵ 3 ۱۰
3 ۱۷۷۲ ۱۹ کلانتری درونکلا ,صدیقه
½ - ½
حق شناس ,زهرا ۱۸ ۱۷۸۵ ۱۱
1 ۱۶۹۵ ۲۳ واگوهیان ,رامیلا
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۲ ۱۷۳۵ ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۳۸ ۴ حکیمی فرد ,غزل
½ - ½
پورکاشیان ,آتوسا ۱ ۲۳۳۴ ۱
5 ۲۲۹۸ ۲ خادم الشریعه ,سارا سادات
½ - ½
عسگری زاده ,مینو ۶ ۲۱۱۷ 5 ۲
4 ۱۸۱۷ ۱۵ غلامی اوریمی ,آناهیتا
½ - ½
حجازی پور ,میترا ۳ ۲۲۷۴ ۳
4 ۲۲۲۳ ۵ قادرپور ,شایسته
½ - ½
درخشانی ,درسا ۷ ۲۰۸۷ 4 ۴
4 ۱۸۳۸ ۱۴ علی نسب علمداری ,مبینا
0 - 1
علیجان زاده ,محدثه ۱۲ ۱۸۴۶ 4 ۵
۱۸۳۹ ۱۳ کریمی ,یگانه
0 - 1
افشار ,نیوشا ۸ ۱۹۹۲ ۶
۱۸۱۶ ۱۶ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
رحیمی ,تارا ۱۰ ۱۹۱۵ ۷
3 ۱۸۸۳ ۱۱ لطفی ,آیلار
1 - 0
علی اکبری ,هانیه ۲۱ ۱۷۵۵ 3 ۸
3 ۱۷۶۹ ۲۰ شمس ,نگار
1 - 0
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۹ ۱۷۷۲ 3 ۹
2 ۱۷۳۵ ۲۲ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
½ - ½
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۴ ۱۶۶۸ ۱۰
۱۹۶۹ ۹ علوی حور ,هما
1 - 0
واگوهیان ,رامیلا ۲۳ ۱۶۹۵ 1 ۱۱
1 ۱۷۸۵ ۱۸ حق شناس ,زهرا
½ - ½
بزازی ,الناز ۱۷ ۱۷۸۸ ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۳۳۴ ۱ پورکاشیان ,آتوسا
1 - 0
قادرپور ,شایسته ۵ ۲۲۲۳ 4 ۱
5 ۲۲۷۴ ۳ حجازی پور ,میترا
½ - ½
خادم الشریعه ,سارا سادات ۲ ۲۲۹۸ ۲
4 ۲۱۱۷ ۶ عسگری زاده ,مینو
1 - 0
علیجان زاده ,محدثه ۱۲ ۱۸۴۶ 4 ۳
۲۰۸۷ ۷ درخشانی ,درسا
½ - ½
علی نسب علمداری ,مبینا ۱۴ ۱۸۳۸ ۴
۲۲۳۸ ۴ حکیمی فرد ,غزل
1 - 0
لطفی ,آیلار ۱۱ ۱۸۸۳ 3 ۵
3 ۱۹۹۲ ۸ افشار ,نیوشا
½ - ½
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱۵ ۱۸۱۷ ۶
3 ۱۷۷۲ ۱۹ کلانتری درونکلا ,صدیقه
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۳ ۱۸۳۹ ۷
۱۸۱۶ ۱۶ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
علوی حور ,هما ۹ ۱۹۶۹ ۸
۱۹۱۵ ۱۰ رحیمی ,تارا
1 - 0
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۴ ۱۶۶۸ ۹
2 ۱۷۸۸ ۱۷ بزازی ,الناز
½ - ½
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۲ ۱۷۳۵ ۱۰
2 ۱۷۵۵ ۲۱ علی اکبری ,هانیه
1 - 0
حق شناس ,زهرا ۱۸ ۱۷۸۵ 1 ۱۱
1 ۱۶۹۵ ۲۳ واگوهیان ,رامیلا
0 - 1
شمس ,نگار ۲۰ ۱۷۶۹ 2 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۸۴۶ ۱۲ علیجان زاده ,محدثه
0 - 1
پورکاشیان ,آتوسا ۱ ۲۳۳۴ ۱
4 ۲۲۷۴ ۳ حجازی پور ,میترا
1 - 0
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۲۳۸ ۲
۲۲۹۸ ۲ خادم الشریعه ,سارا سادات
1 - 0
درخشانی ,درسا ۷ ۲۰۸۷ ۳
3 ۲۲۲۳ ۵ قادرپور ,شایسته
1 - 0
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۹ ۱۷۷۲ 3 ۴
۱۹۶۹ ۹ علوی حور ,هما
0 - 1
عسگری زاده ,مینو ۶ ۲۱۱۷ 3 ۵
۱۸۸۳ ۱۱ لطفی ,آیلار
½ - ½
افشار ,نیوشا ۸ ۱۹۹۲ ۶
۱۸۳۸ ۱۴ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
رحیمی ,تارا ۱۰ ۱۹۱۵ ۷
۱۸۱۷ ۱۵ غلامی اوریمی ,آناهیتا
1 - 0
بزازی ,الناز ۱۷ ۱۷۸۸ 2 ۸
2 ۱۷۵۵ ۲۱ علی اکبری ,هانیه
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۶ ۱۸۱۶ ۹
۱۷۳۵ ۲۲ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۳ ۱۸۳۹ ۱۰
۱۶۶۸ ۲۴ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
واگوهیان ,رامیلا ۲۳ ۱۶۹۵ 1 ۱۱
½ ۱۷۸۵ ۱۸ حق شناس ,زهرا
½ - ½
شمس ,نگار ۲۰ ۱۷۶۹ ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۳۳۴ ۱ پورکاشیان ,آتوسا
1 - 0
حجازی پور ,میترا ۳ ۲۲۷۴ 4 ۱
3 ۱۸۴۶ ۱۲ علیجان زاده ,محدثه
1 - 0
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۹ ۱۷۷۲ 3 ۲
۲۲۹۸ ۲ خادم الشریعه ,سارا سادات
1 - 0
رحیمی ,تارا ۱۰ ۱۹۱۵ ۳
۲۲۳۸ ۴ حکیمی فرد ,غزل
1 - 0
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱۵ ۱۸۱۷ ۴
۲۱۱۷ ۶ عسگری زاده ,مینو
½ - ½
قادرپور ,شایسته ۵ ۲۲۲۳ ۵
۲۰۸۷ ۷ درخشانی ,درسا
1 - 0
علی اکبری ,هانیه ۲۱ ۱۷۵۵ 2 ۶
2 ۱۹۹۲ ۸ افشار ,نیوشا
½ - ½
علی نسب علمداری ,مبینا ۱۴ ۱۸۳۸ 2 ۷
۱۹۶۹ ۹ علوی حور ,هما
1 - 0
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۴ ۱۶۶۸ ۸
۱۸۳۹ ۱۳ کریمی ,یگانه
0 - 1
لطفی ,آیلار ۱۱ ۱۸۸۳ ۹
1 ۱۷۶۹ ۲۰ شمس ,نگار
½ - ½
بزازی ,الناز ۱۷ ۱۷۸۸ ۱۰
½ ۱۸۱۶ ۱۶ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
واگوهیان ,رامیلا ۲۳ ۱۶۹۵ 1 ۱۱
0 ۱۷۸۵ ۱۸ حق شناس ,زهرا
½ - ½
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۲ ۱۷۳۵ 1 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۲۷۴ ۳ حجازی پور ,میترا
1 - 0
عسگری زاده ,مینو ۶ ۲۱۱۷ ۱
۲۳۳۴ ۱ پورکاشیان ,آتوسا
1 - 0
خادم الشریعه ,سارا سادات ۲ ۲۲۹۸ ۲
2 ۱۹۱۵ ۱۰ رحیمی ,تارا
½ - ½
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۲۳۸ 2 ۳
2 ۱۸۱۷ ۱۵ غلامی اوریمی ,آناهیتا
½ - ½
درخشانی ,درسا ۷ ۲۰۸۷ 2 ۴
2 ۱۷۷۲ ۱۹ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
افشار ,نیوشا ۸ ۱۹۹۲ 2 ۵
۱۷۸۸ ۱۷ بزازی ,الناز
0 - 1
علیجان زاده ,محدثه ۱۲ ۱۸۴۶ 2 ۶
۲۲۲۳ ۵ قادرپور ,شایسته
1 - 0
علوی حور ,هما ۹ ۱۹۶۹ ۷
1 ۱۶۶۸ ۲۴ هاشمی ,سیده فاطمه
½ - ½
کریمی ,یگانه ۱۳ ۱۸۳۹ 1 ۸
1 ۱۸۳۸ ۱۴ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۲ ۱۷۳۵ 1 ۹
1 ۱۷۵۵ ۲۱ علی اکبری ,هانیه
1 - 0
شمس ,نگار ۲۰ ۱۷۶۹ 1 ۱۰
½ ۱۸۸۳ ۱۱ لطفی ,آیلار
1 - 0
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۶ ۱۸۱۶ ½ ۱۱
0 ۱۶۹۵ ۲۳ واگوهیان ,رامیلا
1 - 0
حق شناس ,زهرا ۱۸ ۱۷۸۵ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۱۱۷ ۶ عسگری زاده ,مینو
½ - ½
پورکاشیان ,آتوسا ۱ ۲۳۳۴ 2 ۱
2 ۲۰۸۷ ۷ درخشانی ,درسا
0 - 1
حجازی پور ,میترا ۳ ۲۲۷۴ 2 ۲
۲۲۹۸ ۲ خادم الشریعه ,سارا سادات
1 - 0
قادرپور ,شایسته ۵ ۲۲۲۳ ۳
۱۸۴۶ ۱۲ علیجان زاده ,محدثه
½ - ½
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱۵ ۱۸۱۷ ۴
1 ۲۲۳۸ ۴ حکیمی فرد ,غزل
1 - 0
علی نسب علمداری ,مبینا ۱۴ ۱۸۳۸ 1 ۵
1 ۱۹۹۲ ۸ افشار ,نیوشا
1 - 0
شمس ,نگار ۲۰ ۱۷۶۹ 1 ۶
1 ۱۷۸۸ ۱۷ بزازی ,الناز
½ - ½
علوی حور ,هما ۹ ۱۹۶۹ 1 ۷
1 ۱۹۱۵ ۱۰ رحیمی ,تارا
1 - 0
علی اکبری ,هانیه ۲۱ ۱۷۵۵ 1 ۸
1 ۱۷۷۲ ۱۹ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
لطفی ,آیلار ۱۱ ۱۸۸۳ ½ ۹
½ ۱۷۳۵ ۲۲ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
½ - ½
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۶ ۱۸۱۶ 0 ۱۰
0 ۱۸۳۹ ۱۳ کریمی ,یگانه
1 - 0
واگوهیان ,رامیلا ۲۳ ۱۶۹۵ 0 ۱۱
0 ۱۷۸۵ ۱۸ حق شناس ,زهرا
0 - 1
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۴ ۱۶۶۸ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۳۳۴ ۱ پورکاشیان ,آتوسا
1 - 0
افشار ,نیوشا ۸ ۱۹۹۲ 1 ۱
1 ۲۲۷۴ ۳ حجازی پور ,میترا
1 - 0
رحیمی ,تارا ۱۰ ۱۹۱۵ 1 ۲
1 ۲۰۸۷ ۷ درخشانی ,درسا
1 - 0
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۲۳۸ 1 ۳
1 ۲۲۲۳ ۵ قادرپور ,شایسته
½ - ½
علیجان زاده ,محدثه ۱۲ ۱۸۴۶ 1 ۴
1 ۱۷۶۹ ۲۰ شمس ,نگار
0 - 1
عسگری زاده ,مینو ۶ ۲۱۱۷ 1 ۵
½ ۱۸۸۳ ۱۱ لطفی ,آیلار
0 - 1
خادم الشریعه ,سارا سادات ۲ ۲۲۹۸ ½ ۶
½ ۱۸۱۷ ۱۵ غلامی اوریمی ,آناهیتا
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۲ ۱۷۳۵ ½ ۷
0 ۱۹۶۹ ۹ علوی حور ,هما
1 - 0
حق شناس ,زهرا ۱۸ ۱۷۸۵ 0 ۸
0 ۱۷۵۵ ۲۱ علی اکبری ,هانیه
1 - 0
کریمی ,یگانه ۱۳ ۱۸۳۹ 0 ۹
0 ۱۶۹۵ ۲۳ واگوهیان ,رامیلا
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا ۱۴ ۱۸۳۸ 0 ۱۰
0 ۱۸۱۶ ۱۶ زاهدی فر ,اناهیتا
0 - 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۹ ۱۷۷۲ 0 ۱۱
0 ۱۶۶۸ ۲۴ هاشمی ,سیده فاطمه
0 - 1
بزازی ,الناز ۱۷ ۱۷۸۸ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۸۳۹ ۱۳ کریمی ,یگانه
0 - 1
پورکاشیان ,آتوسا ۱ ۲۳۳۴ 0 ۱
0 ۲۲۹۸ ۲ خادم الشریعه ,سارا سادات
½ - ½
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱۵ ۱۸۱۷ 0 ۲
0 ۱۸۳۸ ۱۴ علی نسب علمداری ,مبینا
0 - 1
حجازی پور ,میترا ۳ ۲۲۷۴ 0 ۳
0 ۲۲۳۸ ۴ حکیمی فرد ,غزل
1 - 0
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۶ ۱۸۱۶ 0 ۴
0 ۱۷۸۸ ۱۷ بزازی ,الناز
0 - 1
قادرپور ,شایسته ۵ ۲۲۲۳ 0 ۵
0 ۲۱۱۷ ۶ عسگری زاده ,مینو
1 - 0
حق شناس ,زهرا ۱۸ ۱۷۸۵ 0 ۶
0 ۱۷۷۲ ۱۹ کلانتری درونکلا ,صدیقه
0 - 1
درخشانی ,درسا ۷ ۲۰۸۷ 0 ۷
0 ۱۹۹۲ ۸ افشار ,نیوشا
1 - 0
علی اکبری ,هانیه ۲۱ ۱۷۵۵ 0 ۸
0 ۱۷۶۹ ۲۰ شمس ,نگار
1 - 0
علوی حور ,هما ۹ ۱۹۶۹ 0 ۹
0 ۱۹۱۵ ۱۰ رحیمی ,تارا
1 - 0
واگوهیان ,رامیلا ۲۳ ۱۶۹۵ 0 ۱۰
0 ۱۷۳۵ ۲۲ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
½ - ½
لطفی ,آیلار ۱۱ ۱۸۸۳ 0 ۱۱
0 ۱۸۴۶ ۱۲ علیجان زاده ,محدثه
1 - 0
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۴ ۱۶۶۸ 0 ۱۲