مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور مردان ایران ۱۳۹۲-استاندارد
مسابقه: مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور مردان ایران ۱۳۹۲ نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ زمان پایان: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ محل مسابقه: آذربایجان شرقی, تبریز

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ قائم مقامی ,احسان ۱۲۵۰۰۷۳۹ ۲۵۵۲ ۸.۰
۲ موسوی ,سید خلیل ۱۲۵۱۱۰۹۹ ۲۵۰۱ ۷.۵
۳ گلی زاده ,اصغر ۱۲۵۰۵۲۶۹ ۲۴۵۷ ۷.۵
۴ نوروزی ,امید ۱۲۵۰۱۱۹۰ ۲۳۹۲ ۷.۵
۵ توفیقی ,همایون ۱۲۵۰۳۵۹۲ ۲۴۴۹ ۷.۵
۶ علوی مقدم ,سید جواد ۱۲۵۰۰۶۰۷ ۲۴۶۷ ۷.۰
۷ ایدنی ,پویا ۱۲۵۱۰۱۳۰ ۲۵۷۰ ۷.۰
۸ پوررمضانعلی ,امیررضا ۱۲۵۱۱۴۱۲ ۲۴۸۶ ۶.۵
۹ نصری ,امین ۱۲۵۰۱۹۷۲ ۲۲۴۸ ۶.۵
۱۰ بهمردی کلانتری ,رستم ۱۲۵۰۳۶۰۶ ۲۲۹۷ ۶.۵
۱۱ محجوب زردست ,مرتضی ۱۲۵۰۰۷۹۸ ۲۴۰۵ ۶.۵
۱۲ مهدوی راد ,مهدی ۱۲۵۰۲۶۶۹ ۲۲۱۰ ۶.۰
۱۳ عسگری زاده ,احمد ۱۲۵۰۵۶۸۴ ۲۴۴۹ ۶.۰
۱۴ درینی ,پوریا ۱۲۵۰۲۲۰۰ ۲۴۲۷ ۶.۰
۱۵ حسین زاده ,نیما ۱۲۵۰۵۳۲۳ ۲۲۴۷ ۶.۰
۱۶ ساده ,شاهین ۱۲۵۰۳۹۲۴ ۲۳۰۲ ۶.۰
۱۷ مقدمیان ,افشین ۱۲۵۰۳۸۸۶ ۲۱۷۵ ۶.۰
۱۸ خداشناس ,مرصاد ۱۲۵۱۴۱۹۵ ۲۴۰۵ ۵.۵
۱۹ فقیرنواز ,علی ۱۲۵۱۰۱۹۰ ۲۲۹۷ ۵.۵
۲۰ قنبرزاده ,رضا ۱۲۵۲۰۴۵۴ ۲۱۷۹ ۵.۵
۲۱ سخایی ,مصطفی ۱۲۵۱۲۵۳۲ ۲۲۰۴ ۵.۵
۲۲ دربان وایقانی ,مرتضی ۱۲۵۰۱۸۱۶ ۲۳۲۸ ۵.۰
۲۳ طباطبایی ,سید محمد امین ۱۲۵۲۱۲۱۳ ۲۳۰۶ ۵.۰
۲۴ احمدی نیا ,ابراهیم ۱۲۵۰۱۸۹۱ ۲۳۸۰ ۵.۰
۲۵ لرپری زنگنه ,شاهین ۱۲۵۲۱۶۰۴ ۲۲۸۸ ۵.۰
۲۶ مصدق پور ,مسعود ۱۲۵۱۹۲۷۸ ۲۵۰۰ ۵.۰
۲۷ حسینی پور ,مهدی ۱۲۵۰۶۸۵۰ ۲۲۷۰ ۴.۵
۲۸ خالصی ,وحید ۱۲۵۰۵۳۶۶ ۲۲۵۶ ۴.۵
۲۹ اصغرزاده ,محمدرضا ۱۲۵۱۳۱۵۶ ۲۲۵۷ ۴.۵
۳۰ گله داری ,بردیا ۱۲۵۰۵۸۹۷ ۲۰۳۶ ۴.۵
۳۱ شمسی ,محمدحسین ۱۲۵۰۷۳۲۶ ۲۱۸۹ ۴.۰
۳۲ نادری جلودار ,عبداله ۱۲۵۰۴۶۲۹ ۲۱۱۶ ۳.۵
۳۳ وقار ,محسن ۱۲۵۰۲۰۰۶ ۲۱۶۶ ۳.۵
۳۴ اثنی عشری ,سهیل ۱۲۵۰۲۱۲۰ ۲۱۰۲ ۳.۰
۳۵ آزادبخش ,فرشید ۱۲۵۰۸۶۵۹ ۲۱۸۲ ۲.۵
۳۶ پورعراقیان ,محمدرضا ۱۲۵۰۷۱۲۱ ۲۰۶۴ ۲.۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۶۱ ۱ قائم مقامی ,احسان
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۲۳ ۲۲۳۸ 7 ۱
۲۴۵۵ ۶ توفیقی ,همایون
1 - 0
علوی مقدم ,سید جواد ۷ ۲۴۵۵ 7 ۲
۲۵۰۰ ۳ گلی زاده ,اصغر
1 - 0
پوررمضانعلی ,امیررضا ۵ ۲۴۵۸ ۳
۲۳۷۲ ۱۰ نوروزی ,امید
1 - 0
نصری ,امین ۱۲ ۲۳۲۰ ۴
۲۴۸۳ ۴ ایدنی ,پویا
½ - ½
محجوب زردست ,مرتضی ۸ ۲۴۱۹ 6 ۵
6 ۲۲۷۶ ۱۶ بهمردی کلانتری ,رستم
½ - ½
درینی ,پوریا ۲ ۲۵۴۰ ۶
۲۲۰۵ ۲۶ حسین زاده ,نیما
½ - ½
مقدمیان ,افشین ۳۱ ۲۱۵۲ ۷
۲۲۹۴ ۱۳ مهدوی راد ,مهدی
½ - ½
فقیرنواز ,علی ۱۴ ۲۲۸۴ 5 ۸
5 ۲۲۶۷ ۱۸ عسگری زاده ,احمد
1 - 0
دربان وایقانی ,مرتضی ۱۱ ۲۳۷۱ 5 ۹
۲۲۸۱ ۱۵ حسینی پور ,مهدی
0 - 1
ساده ,شاهین ۲۰ ۲۲۵۲ 5 ۱۰
۲۲۳۰ ۲۴ مصدق پور ,مسعود
½ - ½
خداشناس ,مرصاد ۲۹ ۲۱۸۲ 5 ۱۱
۲۱۲۲ ۳۵ سخایی ,مصطفی
1 - 0
خالصی ,وحید ۱۹ ۲۲۶۵ ۱۲
۲۱۸۹ ۲۸ قنبرزاده ,رضا
1 - 0
گله داری ,بردیا ۲۵ ۲۲۲۷ ۱۳
4 ۲۳۹۸ ۹ احمدی نیا ,ابراهیم
1 - 0
شمسی ,محمدحسین ۲۱ ۲۲۴۸ 4 ۱۴
3 ۲۲۴۷ ۲۲ وقار ,محسن
½ - ½
اصغرزاده ,محمدرضا ۳۳ ۲۱۴۳ 4 ۱۵
3 ۲۱۴۹ ۳۲ اثنی عشری ,سهیل
0 - 1
طباطبایی ,سید محمد امین ۲۷ ۲۲۰۰ 4 ۱۶
4 ۲۲۷۰ ۱۷ لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
پورعراقیان ,محمدرضا ۳۶ ۲۰۷۶ ۱۷
2 ۲۱۲۹ ۳۴ آزادبخش ,فرشید
½ - ½
نادری جلودار ,عبداله ۳۰ ۲۱۶۳ 3 ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۴۵۵ ۷ علوی مقدم ,سید جواد
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۶۱ 7 ۱
6 ۲۴۵۵ ۶ توفیقی ,همایون
½ - ½
گلی زاده ,اصغر ۳ ۲۵۰۰ 6 ۲
6 ۲۳۲۰ ۱۲ نصری ,امین
½ - ½
ایدنی ,پویا ۴ ۲۴۸۳ 6 ۳
۲۵۴۰ ۲ درینی ,پوریا
0 - 1
موسوی ,سید خلیل ۲۳ ۲۲۳۸ 6 ۴
۲۴۱۹ ۸ محجوب زردست ,مرتضی
½ - ½
پوررمضانعلی ,امیررضا ۵ ۲۴۵۸ 6 ۵
5 ۲۳۷۱ ۱۱ دربان وایقانی ,مرتضی
0 - 1
نوروزی ,امید ۱۰ ۲۳۷۲ ۶
5 ۲۱۸۲ ۲۹ خداشناس ,مرصاد
0 - 1
بهمردی کلانتری ,رستم ۱۶ ۲۲۷۶ 5 ۷
۲۲۹۴ ۱۳ مهدوی راد ,مهدی
1 - 0
سخایی ,مصطفی ۳۵ ۲۱۲۲ ۸
۲۲۶۵ ۱۹ خالصی ,وحید
0 - 1
حسین زاده ,نیما ۲۶ ۲۲۰۵ ۹
۲۲۲۷ ۲۵ گله داری ,بردیا
0 - 1
مقدمیان ,افشین ۳۱ ۲۱۵۲ ۱۰
4 ۲۲۵۲ ۲۰ ساده ,شاهین
1 - 0
احمدی نیا ,ابراهیم ۹ ۲۳۹۸ 4 ۱۱
4 ۲۲۸۴ ۱۴ فقیرنواز ,علی
1 - 0
طباطبایی ,سید محمد امین ۲۷ ۲۲۰۰ 4 ۱۲
4 ۲۱۴۳ ۳۳ اصغرزاده ,محمدرضا
0 - 1
عسگری زاده ,احمد ۱۸ ۲۲۶۷ 4 ۱۳
۲۲۴۸ ۲۱ شمسی ,محمدحسین
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۱۷ ۲۲۷۰ ۱۴
۲۲۸۱ ۱۵ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
وقار ,محسن ۲۲ ۲۲۴۷ 3 ۱۵
۲۰۷۶ ۳۶ پورعراقیان ,محمدرضا
0 - 1
قنبرزاده ,رضا ۲۸ ۲۱۸۹ ۱۶
2 ۲۱۲۹ ۳۴ آزادبخش ,فرشید
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۲۴ ۲۲۳۰ ۱۷
3 ۲۱۶۳ ۳۰ نادری جلودار ,عبداله
0 - 1
اثنی عشری ,سهیل ۳۲ ۲۱۴۹ 2 ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۵۶۱ ۱ قائم مقامی ,احسان
1 - 0
پوررمضانعلی ,امیررضا ۵ ۲۴۵۸ 6 ۱
۲۴۵۵ ۷ علوی مقدم ,سید جواد
1 - 0
گلی زاده ,اصغر ۳ ۲۵۰۰ 6 ۲
6 ۲۴۸۳ ۴ ایدنی ,پویا
0 - 1
توفیقی ,همایون ۶ ۲۴۵۵ 5 ۳
۲۲۳۸ ۲۳ موسوی ,سید خلیل
½ - ½
محجوب زردست ,مرتضی ۸ ۲۴۱۹ 5 ۴
5 ۲۳۷۱ ۱۱ دربان وایقانی ,مرتضی
0 - 1
نصری ,امین ۱۲ ۲۳۲۰ 5 ۵
۲۳۷۲ ۱۰ نوروزی ,امید
1 - 0
خداشناس ,مرصاد ۲۹ ۲۱۸۲ 5 ۶
4 ۲۲۶۷ ۱۸ عسگری زاده ,احمد
0 - 1
درینی ,پوریا ۲ ۲۵۴۰ ۷
4 ۲۲۰۵ ۲۶ حسین زاده ,نیما
½ - ½
مهدوی راد ,مهدی ۱۳ ۲۲۹۴ 4 ۸
4 ۲۲۰۰ ۲۷ طباطبایی ,سید محمد امین
0 - 1
بهمردی کلانتری ,رستم ۱۶ ۲۲۷۶ 4 ۹
4 ۲۱۵۲ ۳۱ مقدمیان ,افشین
½ - ½
خالصی ,وحید ۱۹ ۲۲۶۵ 4 ۱۰
۲۳۹۸ ۹ احمدی نیا ,ابراهیم
½ - ½
اصغرزاده ,محمدرضا ۳۳ ۲۱۴۳ ۱۱
۲۲۵۲ ۲۰ ساده ,شاهین
½ - ½
فقیرنواز ,علی ۱۴ ۲۲۸۴ ۱۲
۲۱۲۲ ۳۵ سخایی ,مصطفی
1 - 0
حسینی پور ,مهدی ۱۵ ۲۲۸۱ ۱۳
۲۲۷۰ ۱۷ لرپری زنگنه ,شاهین
0 - 1
گله داری ,بردیا ۲۵ ۲۲۲۷ ۱۴
3 ۲۱۸۹ ۲۸ قنبرزاده ,رضا
½ - ½
شمسی ,محمدحسین ۲۱ ۲۲۴۸ 3 ۱۵
۲۲۴۷ ۲۲ وقار ,محسن
½ - ½
نادری جلودار ,عبداله ۳۰ ۲۱۶۳ ۱۶
۲۲۳۰ ۲۴ مصدق پور ,مسعود
1 - 0
پورعراقیان ,محمدرضا ۳۶ ۲۰۷۶ ۱۷
۲۱۴۹ ۳۲ اثنی عشری ,سهیل
½ - ½
آزادبخش ,فرشید ۳۴ ۲۱۲۹ ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۰۰ ۳ گلی زاده ,اصغر
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۶۱ ۱
۲۴۸۳ ۴ ایدنی ,پویا
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۲۳ ۲۲۳۸ 5 ۲
5 ۲۴۵۸ ۵ پوررمضانعلی ,امیررضا
1 - 0
نوروزی ,امید ۱۰ ۲۳۷۲ ۳
۲۳۲۰ ۱۲ نصری ,امین
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد ۷ ۲۴۵۵ 5 ۴
4 ۲۴۵۵ ۶ توفیقی ,همایون
1 - 0
خالصی ,وحید ۱۹ ۲۲۶۵ 4 ۵
4 ۲۴۱۹ ۸ محجوب زردست ,مرتضی
1 - 0
طباطبایی ,سید محمد امین ۲۷ ۲۲۰۰ 4 ۶
4 ۲۱۸۲ ۲۹ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
عسگری زاده ,احمد ۱۸ ۲۲۶۷ 4 ۷
۲۲۸۱ ۱۵ حسینی پور ,مهدی
0 - 1
دربان وایقانی ,مرتضی ۱۱ ۲۳۷۱ 4 ۸
۲۵۴۰ ۲ درینی ,پوریا
1 - 0
احمدی نیا ,ابراهیم ۹ ۲۳۹۸ ۹
۲۲۷۶ ۱۶ بهمردی کلانتری ,رستم
½ - ½
مهدوی راد ,مهدی ۱۳ ۲۲۹۴ ۱۰
3 ۲۲۸۴ ۱۴ فقیرنواز ,علی
½ - ½
حسین زاده ,نیما ۲۶ ۲۲۰۵ ۱۱
3 ۲۱۴۳ ۳۳ اصغرزاده ,محمدرضا
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۱۷ ۲۲۷۰ 3 ۱۲
3 ۲۱۸۹ ۲۸ قنبرزاده ,رضا
0 - 1
مقدمیان ,افشین ۳۱ ۲۱۵۲ 3 ۱۳
۲۲۳۰ ۲۴ مصدق پور ,مسعود
0 - 1
ساده ,شاهین ۲۰ ۲۲۵۲ ۱۴
۲۲۲۷ ۲۵ گله داری ,بردیا
1 - 0
وقار ,محسن ۲۲ ۲۲۴۷ ۱۵
۲۱۶۳ ۳۰ نادری جلودار ,عبداله
0 - 1
سخایی ,مصطفی ۳۵ ۲۱۲۲ ۱۶
2 ۲۲۴۸ ۲۱ شمسی ,محمدحسین
1 - 0
آزادبخش ,فرشید ۳۴ ۲۱۲۹ ۱۷
2 ۲۰۷۶ ۳۶ پورعراقیان ,محمدرضا
½ - ½
اثنی عشری ,سهیل ۳۲ ۲۱۴۹ 1 ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۴۵۸ ۵ پوررمضانعلی ,امیررضا
½ - ½
ایدنی ,پویا ۴ ۲۴۸۳ 5 ۱
4 ۲۴۱۹ ۸ محجوب زردست ,مرتضی
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۶۱ ۲
4 ۲۲۰۰ ۲۷ طباطبایی ,سید محمد امین
0 - 1
گلی زاده ,اصغر ۳ ۲۵۰۰ ۳
4 ۲۳۷۲ ۱۰ نوروزی ,امید
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد ۷ ۲۴۵۵ ۴
4 ۲۲۳۸ ۲۳ موسوی ,سید خلیل
1 - 0
خداشناس ,مرصاد ۲۹ ۲۱۸۲ 4 ۵
۲۳۷۱ ۱۱ دربان وایقانی ,مرتضی
½ - ½
توفیقی ,همایون ۶ ۲۴۵۵ ۶
۲۲۷۶ ۱۶ بهمردی کلانتری ,رستم
0 - 1
نصری ,امین ۱۲ ۲۳۲۰ ۷
3 ۲۲۹۴ ۱۳ مهدوی راد ,مهدی
½ - ½
حسینی پور ,مهدی ۱۵ ۲۲۸۱ 3 ۸
3 ۲۲۶۷ ۱۸ عسگری زاده ,احمد
1 - 0
فقیرنواز ,علی ۱۴ ۲۲۸۴ 3 ۹
3 ۲۲۶۵ ۱۹ خالصی ,وحید
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۲۴ ۲۲۳۰ ۱۰
۲۱۲۲ ۳۵ سخایی ,مصطفی
0 - 1
درینی ,پوریا ۲ ۲۵۴۰ ۱۱
۲۳۹۸ ۹ احمدی نیا ,ابراهیم
1 - 0
گله داری ,بردیا ۲۵ ۲۲۲۷ ۱۲
۲۲۷۰ ۱۷ لرپری زنگنه ,شاهین
½ - ½
قنبرزاده ,رضا ۲۸ ۲۱۸۹ ۱۳
۲۲۵۲ ۲۰ ساده ,شاهین
0 - 1
حسین زاده ,نیما ۲۶ ۲۲۰۵ ۱۴
2 ۲۱۵۲ ۳۱ مقدمیان ,افشین
1 - 0
نادری جلودار ,عبداله ۳۰ ۲۱۶۳ ۱۵
۲۰۷۶ ۳۶ پورعراقیان ,محمدرضا
½ - ½
شمسی ,محمدحسین ۲۱ ۲۲۴۸ ۱۶
۲۱۲۹ ۳۴ آزادبخش ,فرشید
0 - 1
وقار ,محسن ۲۲ ۲۲۴۷ ۱۷
1 ۲۱۴۹ ۳۲ اثنی عشری ,سهیل
0 - 1
اصغرزاده ,محمدرضا ۳۳ ۲۱۴۳ 2 ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۵۶۱ ۱ قائم مقامی ,احسان
½ - ½
ایدنی ,پویا ۴ ۲۴۸۳ ۱
4 ۲۴۵۵ ۷ علوی مقدم ,سید جواد
½ - ½
پوررمضانعلی ,امیررضا ۵ ۲۴۵۸ 4 ۲
4 ۲۵۰۰ ۳ گلی زاده ,اصغر
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۲۳ ۲۲۳۸ ۳
3 ۲۴۵۵ ۶ توفیقی ,همایون
½ - ½
بهمردی کلانتری ,رستم ۱۶ ۲۲۷۶ 3 ۴
3 ۲۲۸۱ ۱۵ حسینی پور ,مهدی
0 - 1
محجوب زردست ,مرتضی ۸ ۲۴۱۹ 3 ۵
3 ۲۳۷۲ ۱۰ نوروزی ,امید
1 - 0
عسگری زاده ,احمد ۱۸ ۲۲۶۷ 3 ۶
3 ۲۱۸۲ ۲۹ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
فقیرنواز ,علی ۱۴ ۲۲۸۴ 3 ۷
3 ۲۲۰۰ ۲۷ طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
ساده ,شاهین ۲۰ ۲۲۵۲ ۸
۲۳۲۰ ۱۲ نصری ,امین
1 - 0
احمدی نیا ,ابراهیم ۹ ۲۳۹۸ ۹
۲۲۳۰ ۲۴ مصدق پور ,مسعود
0 - 1
دربان وایقانی ,مرتضی ۱۱ ۲۳۷۱ ۱۰
2 ۲۵۴۰ ۲ درینی ,پوریا
½ - ½
مهدوی راد ,مهدی ۱۳ ۲۲۹۴ ۱۱
2 ۲۲۰۵ ۲۶ حسین زاده ,نیما
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۱۷ ۲۲۷۰ 2 ۱۲
2 ۲۱۴۳ ۳۳ اصغرزاده ,محمدرضا
0 - 1
خالصی ,وحید ۱۹ ۲۲۶۵ 2 ۱۳
2 ۲۲۲۷ ۲۵ گله داری ,بردیا
½ - ½
سخایی ,مصطفی ۳۵ ۲۱۲۲ 2 ۱۴
۲۱۸۹ ۲۸ قنبرزاده ,رضا
1 - 0
آزادبخش ,فرشید ۳۴ ۲۱۲۹ ۱۵
۲۱۶۳ ۳۰ نادری جلودار ,عبداله
1 - 0
پورعراقیان ,محمدرضا ۳۶ ۲۰۷۶ ۱۶
1 ۲۲۴۸ ۲۱ شمسی ,محمدحسین
½ - ½
مقدمیان ,افشین ۳۱ ۲۱۵۲ ۱۷
½ ۲۲۴۷ ۲۲ وقار ,محسن
1 - 0
اثنی عشری ,سهیل ۳۲ ۲۱۴۹ 1 ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۴۸۳ ۴ ایدنی ,پویا
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد ۷ ۲۴۵۵ ۱
3 ۲۵۶۱ ۱ قائم مقامی ,احسان
1 - 0
توفیقی ,همایون ۶ ۲۴۵۵ 3 ۲
3 ۲۵۰۰ ۳ گلی زاده ,اصغر
1 - 0
حسینی پور ,مهدی ۱۵ ۲۲۸۱ 3 ۳
3 ۲۴۵۸ ۵ پوررمضانعلی ,امیررضا
1 - 0
بهمردی کلانتری ,رستم ۱۶ ۲۲۷۶ 3 ۴
۲۲۳۸ ۲۳ موسوی ,سید خلیل
1 - 0
نصری ,امین ۱۲ ۲۳۲۰ ۵
۲۲۶۷ ۱۸ عسگری زاده ,احمد
½ - ½
طباطبایی ,سید محمد امین ۲۷ ۲۲۰۰ ۶
2 ۲۳۹۸ ۹ احمدی نیا ,ابراهیم
½ - ½
خداشناس ,مرصاد ۲۹ ۲۱۸۲ ۷
2 ۲۲۸۴ ۱۴ فقیرنواز ,علی
1 - 0
درینی ,پوریا ۲ ۲۵۴۰ 2 ۸
2 ۲۲۷۰ ۱۷ لرپری زنگنه ,شاهین
0 - 1
محجوب زردست ,مرتضی ۸ ۲۴۱۹ 2 ۹
2 ۲۲۶۵ ۱۹ خالصی ,وحید
0 - 1
نوروزی ,امید ۱۰ ۲۳۷۲ 2 ۱۰
۲۳۷۱ ۱۱ دربان وایقانی ,مرتضی
1 - 0
حسین زاده ,نیما ۲۶ ۲۲۰۵ 2 ۱۱
۲۲۹۴ ۱۳ مهدوی راد ,مهدی
1 - 0
قنبرزاده ,رضا ۲۸ ۲۱۸۹ ۱۲
۲۲۵۲ ۲۰ ساده ,شاهین
1 - 0
نادری جلودار ,عبداله ۳۰ ۲۱۶۳ ۱۳
۲۱۵۲ ۳۱ مقدمیان ,افشین
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۲۴ ۲۲۳۰ ۱۴
۲۱۴۳ ۳۳ اصغرزاده ,محمدرضا
½ - ½
گله داری ,بردیا ۲۵ ۲۲۲۷ ۱۵
1 ۲۱۴۹ ۳۲ اثنی عشری ,سهیل
0 - 1
سخایی ,مصطفی ۳۵ ۲۱۲۲ 1 ۱۶
1 ۲۱۲۹ ۳۴ آزادبخش ,فرشید
½ - ½
پورعراقیان ,محمدرضا ۳۶ ۲۰۷۶ 1 ۱۷
0 ۲۲۴۷ ۲۲ وقار ,محسن
½ - ½
شمسی ,محمدحسین ۲۱ ۲۲۴۸ ½ ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۴۸۳ ۴ ایدنی ,پویا
1 - 0
گلی زاده ,اصغر ۳ ۲۵۰۰ 3 ۱
۲۴۵۵ ۶ توفیقی ,همایون
½ - ½
حسینی پور ,مهدی ۱۵ ۲۲۸۱ ۲
۲۴۵۵ ۷ علوی مقدم ,سید جواد
1 - 0
موسوی ,سید خلیل ۲۳ ۲۲۳۸ ۳
2 ۲۳۷۲ ۱۰ نوروزی ,امید
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۶۱ 2 ۴
2 ۲۲۸۴ ۱۴ فقیرنواز ,علی
0 - 1
پوررمضانعلی ,امیررضا ۵ ۲۴۵۸ 2 ۵
2 ۲۲۷۶ ۱۶ بهمردی کلانتری ,رستم
1 - 0
احمدی نیا ,ابراهیم ۹ ۲۳۹۸ 2 ۶
۲۴۱۹ ۸ محجوب زردست ,مرتضی
½ - ½
عسگری زاده ,احمد ۱۸ ۲۲۶۷ 2 ۷
۲۵۴۰ ۲ درینی ,پوریا
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۱۷ ۲۲۷۰ ۸
۲۲۰۰ ۲۷ طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
دربان وایقانی ,مرتضی ۱۱ ۲۳۷۱ ۹
۲۳۲۰ ۱۲ نصری ,امین
1 - 0
مقدمیان ,افشین ۳۱ ۲۱۵۲ ۱۰
۲۱۸۲ ۲۹ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
مهدوی راد ,مهدی ۱۳ ۲۲۹۴ ۱۱
1 ۲۲۶۵ ۱۹ خالصی ,وحید
1 - 0
اثنی عشری ,سهیل ۳۲ ۲۱۴۹ 1 ۱۲
1 ۲۲۳۰ ۲۴ مصدق پور ,مسعود
½ - ½
قنبرزاده ,رضا ۲۸ ۲۱۸۹ 1 ۱۳
1 ۲۲۲۷ ۲۵ گله داری ,بردیا
½ - ½
نادری جلودار ,عبداله ۳۰ ۲۱۶۳ 1 ۱۴
1 ۲۲۰۵ ۲۶ حسین زاده ,نیما
1 - 0
آزادبخش ,فرشید ۳۴ ۲۱۲۹ 1 ۱۵
1 ۲۱۲۲ ۳۵ سخایی ,مصطفی
0 - 1
ساده ,شاهین ۲۰ ۲۲۵۲ ½ ۱۶
½ ۲۲۴۸ ۲۱ شمسی ,محمدحسین
0 - 1
اصغرزاده ,محمدرضا ۳۳ ۲۱۴۳ ½ ۱۷
0 ۲۰۷۶ ۳۶ پورعراقیان ,محمدرضا
1 - 0
وقار ,محسن ۲۲ ۲۲۴۷ 0 ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۵۰۰ ۳ گلی زاده ,اصغر
1 - 0
نوروزی ,امید ۱۰ ۲۳۷۲ 2 ۱
2 ۲۲۶۷ ۱۸ عسگری زاده ,احمد
0 - 1
ایدنی ,پویا ۴ ۲۴۸۳ 2 ۲
2 ۲۲۳۸ ۲۳ موسوی ,سید خلیل
½ - ½
توفیقی ,همایون ۶ ۲۴۵۵ 2 ۳
۲۵۶۱ ۱ قائم مقامی ,احسان
½ - ½
بهمردی کلانتری ,رستم ۱۶ ۲۲۷۶ ۴
۲۴۵۵ ۷ علوی مقدم ,سید جواد
1 - 0
خداشناس ,مرصاد ۲۹ ۲۱۸۲ ۵
۲۲۸۱ ۱۵ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
نصری ,امین ۱۲ ۲۳۲۰ ۶
1 ۲۴۵۸ ۵ پوررمضانعلی ,امیررضا
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۲۴ ۲۲۳۰ 1 ۷
1 ۲۳۹۸ ۹ احمدی نیا ,ابراهیم
1 - 0
حسین زاده ,نیما ۲۶ ۲۲۰۵ 1 ۸
1 ۲۲۹۴ ۱۳ مهدوی راد ,مهدی
½ - ½
طباطبایی ,سید محمد امین ۲۷ ۲۲۰۰ 1 ۹
1 ۲۱۲۹ ۳۴ آزادبخش ,فرشید
0 - 1
فقیرنواز ,علی ۱۴ ۲۲۸۴ 1 ۱۰
1 ۲۲۷۰ ۱۷ لرپری زنگنه ,شاهین
½ - ½
مقدمیان ,افشین ۳۱ ۲۱۵۲ 1 ۱۱
1 ۲۱۴۹ ۳۲ اثنی عشری ,سهیل
0 - 1
درینی ,پوریا ۲ ۲۵۴۰ ½ ۱۲
½ ۲۲۵۲ ۲۰ ساده ,شاهین
0 - 1
محجوب زردست ,مرتضی ۸ ۲۴۱۹ ½ ۱۳
½ ۲۳۷۱ ۱۱ دربان وایقانی ,مرتضی
1 - 0
اصغرزاده ,محمدرضا ۳۳ ۲۱۴۳ ½ ۱۴
½ ۲۱۸۹ ۲۸ قنبرزاده ,رضا
½ - ½
خالصی ,وحید ۱۹ ۲۲۶۵ ½ ۱۵
½ ۲۱۶۳ ۳۰ نادری جلودار ,عبداله
½ - ½
شمسی ,محمدحسین ۲۱ ۲۲۴۸ 0 ۱۶
0 ۲۲۴۷ ۲۲ وقار ,محسن
0 - 1
سخایی ,مصطفی ۳۵ ۲۱۲۲ 0 ۱۷
0 ۲۰۷۶ ۳۶ پورعراقیان ,محمدرضا
0 - 1
گله داری ,بردیا ۲۵ ۲۲۲۷ 0 ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۳۲۰ ۱۲ نصری ,امین
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۶۱ 1 ۱
1 ۲۲۸۴ ۱۴ فقیرنواز ,علی
0 - 1
گلی زاده ,اصغر ۳ ۲۵۰۰ 1 ۲
1 ۲۴۸۳ ۴ ایدنی ,پویا
1 - 0
مهدوی راد ,مهدی ۱۳ ۲۲۹۴ 1 ۳
1 ۲۴۵۵ ۶ توفیقی ,همایون
1 - 0
لرپری زنگنه ,شاهین ۱۷ ۲۲۷۰ 1 ۴
1 ۲۲۷۶ ۱۶ بهمردی کلانتری ,رستم
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد ۷ ۲۴۵۵ 1 ۵
1 ۲۲۶۷ ۱۸ عسگری زاده ,احمد
1 - 0
احمدی نیا ,ابراهیم ۹ ۲۳۹۸ 1 ۶
1 ۲۳۷۲ ۱۰ نوروزی ,امید
1 - 0
حسین زاده ,نیما ۲۶ ۲۲۰۵ 1 ۷
1 ۲۲۳۸ ۲۳ موسوی ,سید خلیل
1 - 0
دربان وایقانی ,مرتضی ۱۱ ۲۳۷۱ ½ ۸
½ ۲۵۴۰ ۲ درینی ,پوریا
0 - 1
حسینی پور ,مهدی ۱۵ ۲۲۸۱ ½ ۹
½ ۲۱۸۲ ۲۹ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
ساده ,شاهین ۲۰ ۲۲۵۲ ½ ۱۰
½ ۲۱۴۳ ۳۳ اصغرزاده ,محمدرضا
0 - 1
پوررمضانعلی ,امیررضا ۵ ۲۴۵۸ 0 ۱۱
0 ۲۴۱۹ ۸ محجوب زردست ,مرتضی
½ - ½
قنبرزاده ,رضا ۲۸ ۲۱۸۹ 0 ۱۲
0 ۲۲۶۵ ۱۹ خالصی ,وحید
½ - ½
نادری جلودار ,عبداله ۳۰ ۲۱۶۳ 0 ۱۳
0 ۲۲۴۸ ۲۱ شمسی ,محمدحسین
0 - 1
اثنی عشری ,سهیل ۳۲ ۲۱۴۹ 0 ۱۴
0 ۲۱۵۲ ۳۱ مقدمیان ,افشین
1 - 0
وقار ,محسن ۲۲ ۲۲۴۷ 0 ۱۵
0 ۲۱۲۲ ۳۵ سخایی ,مصطفی
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۲۴ ۲۲۳۰ 0 ۱۶
0 ۲۲۲۷ ۲۵ گله داری ,بردیا
0 - 1
آزادبخش ,فرشید ۳۴ ۲۱۲۹ 0 ۱۷
0 ۲۲۰۰ ۲۷ طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
پورعراقیان ,محمدرضا ۳۶ ۲۰۷۶ 0 ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۲۵۶۱ ۱ قائم مقامی ,احسان
1 - 0
خالصی ,وحید ۱۹ ۲۲۶۵ 0 ۱
0 ۲۲۵۲ ۲۰ ساده ,شاهین
½ - ½
درینی ,پوریا ۲ ۲۵۴۰ 0 ۲
0 ۲۵۰۰ ۳ گلی زاده ,اصغر
1 - 0
شمسی ,محمدحسین ۲۱ ۲۲۴۸ 0 ۳
0 ۲۲۴۷ ۲۲ وقار ,محسن
0 - 1
ایدنی ,پویا ۴ ۲۴۸۳ 0 ۴
0 ۲۴۵۸ ۵ پوررمضانعلی ,امیررضا
0 - 1
موسوی ,سید خلیل ۲۳ ۲۲۳۸ 0 ۵
0 ۲۲۳۰ ۲۴ مصدق پور ,مسعود
0 - 1
توفیقی ,همایون ۶ ۲۴۵۵ 0 ۶
0 ۲۴۵۵ ۷ علوی مقدم ,سید جواد
1 - 0
گله داری ,بردیا ۲۵ ۲۲۲۷ 0 ۷
0 ۲۲۰۵ ۲۶ حسین زاده ,نیما
1 - 0
محجوب زردست ,مرتضی ۸ ۲۴۱۹ 0 ۸
0 ۲۳۹۸ ۹ احمدی نیا ,ابراهیم
1 - 0
طباطبایی ,سید محمد امین ۲۷ ۲۲۰۰ 0 ۹
0 ۲۱۸۹ ۲۸ قنبرزاده ,رضا
0 - 1
نوروزی ,امید ۱۰ ۲۳۷۲ 0 ۱۰
0 ۲۳۷۱ ۱۱ دربان وایقانی ,مرتضی
½ - ½
خداشناس ,مرصاد ۲۹ ۲۱۸۲ 0 ۱۱
0 ۲۱۶۳ ۳۰ نادری جلودار ,عبداله
0 - 1
نصری ,امین ۱۲ ۲۳۲۰ 0 ۱۲
0 ۲۲۹۴ ۱۳ مهدوی راد ,مهدی
1 - 0
مقدمیان ,افشین ۳۱ ۲۱۵۲ 0 ۱۳
0 ۲۱۴۹ ۳۲ اثنی عشری ,سهیل
0 - 1
فقیرنواز ,علی ۱۴ ۲۲۸۴ 0 ۱۴
0 ۲۲۸۱ ۱۵ حسینی پور ,مهدی
½ - ½
اصغرزاده ,محمدرضا ۳۳ ۲۱۴۳ 0 ۱۵
0 ۲۱۲۹ ۳۴ آزادبخش ,فرشید
0 - 1
بهمردی کلانتری ,رستم ۱۶ ۲۲۷۶ 0 ۱۶
0 ۲۲۷۰ ۱۷ لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
سخایی ,مصطفی ۳۵ ۲۱۲۲ 0 ۱۷
0 ۲۰۷۶ ۳۶ پورعراقیان ,محمدرضا
0 - 1
عسگری زاده ,احمد ۱۸ ۲۲۶۷ 0 ۱۸