مسابقات قهرمانی زیر 14 سال پسران ایران 1392-استاندارد
مسابقه: مسابقات قهرمانی زیر 14 سال پسران ایران 1392 نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ زمان پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ محل مسابقه: بوشهر, بوشهر

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ غلامی اوریمی ,آرین ۱۲۵۱۳۳۴۲ ۲۵۴۹ ۸.۵
۲ قنبرزاده ,رضا ۱۲۵۲۰۴۵۴ ۲۱۷۹ ۸.۰
۳ طاهباز ,آرش ۱۲۵۲۸۸۴۶ ۲۳۱۲ ۷.۰
۴ هادیان ,علی ۱۲۵۳۰۶۶۲ ۱۹۳۵ ۶.۵
۵ امیدی خالکی ,آریا ۱۲۵۰۸۷۸۰ ۲۳۸۳ ۶.۵
۶ فندرسکی ,نیما ۱۲۵۳۳۸۰۷ ۲۲۲۱ ۶.۵
۷ گل ,ارشیا ۱۲۵۶۶۲۰۹ ۱۶۷۱ ۶.۰
۸ نژادرسول سور ,وریا ۲۲۵۰۳۶۹۲ ۱۷۳۷ ۶.۰
۹ کریمی ,امید ۱۲۵۴۷۵۷۳ ۲۰۲۲ ۶.۰
۱۰ نجفی خانی آبادی ,کیارش ۱۲۵۳۴۳۴۰ ۱۸۴۶ ۶.۰
۱۱ Sheykhali,Mohammadreza ۱۲۵۶۵۰۵۹ ۲۱۶۵ ۶.۰
۱۲ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۱۲۵۴۰۲۰۰ ۲۳۱۲ ۶.۰
۱۳ غفاری فر ,متین ۱۲۵۸۰۵۵۴ ۲۱۴۹ ۶.۰
۱۴ صفیری ,علی ۱۲۵۷۰۷۶۱ ۱۹۶۳ ۶.۰
۱۵ Molaei,Mohammadamin ۱۲۵۴۱۴۵۱ ۲۳۲۱ ۶.۰
۱۶ بهاروند ایرانیان ,آرمین ۱۲۵۸۵۰۶۸ ۱۷۲۲ ۵.۵
۱۷ باقری ,آرین ۱۲۵۶۶۶۵۹ ۱۸۰۲ ۵.۵
۱۸ هجرتی ,محمد مهدی ۱۲۵۴۰۶۳۳ ۱۸۲۱ ۵.۵
۱۹ کاکاوند ,رامتین ۱۲۵۷۲۵۱۹ ۱۷۸۶ ۵.۵
۲۰ گل ,امیر حسین ۱۲۵۶۶۱۹۵ ۱۶۶۲ ۵.۵
۲۱ افشانی ,متین ۱۲۵۵۳۲۰۴ ۱۷۷۴ ۵.۵
۲۲ باخدایی ,دانیال ۱۲۵۶۴۳۳۸ ۱۵۷۰ ۵.۵
۲۳ Kazerooni,Shahriar ۱۲۵۶۲۳۶۰ ۲۰۵۴ ۵.۵
۲۴ وشاق ,آرش ۱۲۵۹۷۸۱۳ ۱۶۲۹ ۵.۰
۲۵ متقی ,سینا ۱۲۵۹۹۳۷۹ ۱۷۴۷ ۵.۰
۲۶ Cheshm Alous,Amir Mohammad ۱۲۵۹۷۰۸۲ ۰ ۵.۰
۲۷ سبحانی ,حسام الدین ۱۲۵۶۳۵۸۷ ۰ ۵.۰
۲۸ Hoseini,S.Alireza ۱۲۵۶۳۸۹۷ ۱۸۶۳ ۵.۰
۲۹ ایزدی ,مهدی ۱۲۵۸۰۶۲۷ ۱۴۷۸ ۵.۰
۳۰ Ghanizadeh,Mohammadreza ۱۲۵۶۶۱۸۷ ۱۷۲۳ ۵.۰
۳۱ بزرگ زاده ,عرفان ۱۲۵۵۹۲۹۶ ۱۵۹۷ ۵.۰
۳۲ مرتجز ,عرفان ۱۲۵۹۹۳۶۰ ۰ ۵.۰
۳۳ قاید ,پوریا ۱۲۵۸۴۱۶۹ ۱۵۰۶ ۵.۰
۳۴ مهدوی ,حسن ۱۲۵۸۰۱۲۰ ۲۰۹۳ ۵.۰
۳۵ ایزدی ,محمد ۱۲۵۸۰۶۳۵ ۱۵۰۸ ۴.۵
۳۶ ساعی همدانی ,خشایار ۱۲۵۳۱۶۸۵ ۰ ۴.۵
۳۷ Yaghoobian,Amir Arsalan --- ۰ ۴.۵
۳۸ Hassani Ardakani,Mohammad Saeid --- ۰ ۴.۵
۳۹ Ahmadi,Amir Hossein --- ۰ ۴.۵
۴۰ Taghi Zadeh,Milad --- ۰ ۴.۵
۴۱ پرندوار ,دانیال ۱۲۵۸۰۹۳۷ ۱۵۸۴ ۴.۵
۴۲ نیکفرجام ,امیرحسین ۱۲۵۷۷۴۷۲ ۱۵۲۶ ۴.۵
۴۳ Akbar Zadeh,Arad ۱۲۵۵۳۲۳۹ ۰ ۴.۵
۴۴ کبگانی ,یونس ۲۲۵۰۵۵۸۰ ۱۹۷۶ ۴.۵
۴۵ Zonoobi,Mahmood --- ۰ ۴.۵
۴۶ Hajjarian Reza Zadeh,Yoones --- ۰ ۴.۰
۴۷ Mohammadi,Mohammad --- ۰ ۴.۰
۴۸ طاهری ,سینا ۲۲۵۰۱۱۳۴ ۱۳۹۰ ۴.۰
۴۹ محمدحسینی حاجیور ,عباس ۱۲۵۸۰۸۲۱ ۰ ۴.۰
۵۰ Rabiei,Amir Hossein --- ۰ ۴.۰
۵۱ Karami,Mohammad Amin --- ۰ ۴.۰
۵۲ Najaf Zadeh,Sina --- ۰ ۴.۰
۵۳ Khedri,Erfan --- ۰ ۴.۰
۵۴ Hassan Poor,Abbas --- ۰ ۳.۵
۵۵ ذاکری ,امید ۱۲۵۷۹۰۸۴ ۱۵۸۸ ۳.۵
۵۶ Shah Dadi,Mostafa --- ۰ ۳.۵
۵۷ Ziaee,Mohammad Hossein ۱۲۵۸۹۲۷۶ ۰ ۳.۰
۵۸ Nazari,Ali --- ۰ ۳.۰
۵۹ مرتجز ,علیرضا ۱۲۵۹۸۰۰۳ ۰ ۳.۰
۶۰ Rashidi,Amir Reza --- ۰ ۳.۰
۶۱ Fakhimi Mazraeh,Sina --- ۰ ۳.۰
۶۲ Mahmood Zadeh,Arian --- ۰ ۳.۰
۶۳ Hajiani,Hossein --- ۰ ۳.۵
۶۴ Banisaeed,Hamed ۱۲۵۷۳۹۲۲ ۱۴۳۴ ۳.۰
۶۵ حمودی ,علیرضا ۲۲۵۰۵۵۵۵ ۰ ۳.۰
۶۶ Arefazad,Amirhossein --- ۰ ۲.۰
۶۷ Mir Poor,Seyyed Alireza --- ۰ ۲.۰
۶۸ Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi --- ۰ ۲.۰
۶۹ Mohammadi,Ali Asghar --- ۰ ۲.۰
۷۰ قدیری ,رادمهر ۱۲۵۲۱۲۰۵ ۱۹۰۵ ۱.۵
۷۱ Vaziri,Rasool --- ۰ ۱.۰
۷۲ Hosseini Monfared,Ali ۲۲۵۰۵۵۷۱ ۰ ۱.۰
۷۳ قاسم زاده ,محمد حسین ۱۲۵۹۱۵۳۰ ۱۵۲۵ ۱.۰
۷۴ Aali Hosseini,Reza ۲۲۵۰۵۵۴۷ ۰ ۰.۰
۷۵ شاه کرمی ,علی ۱۲۵۷۵۸۲۸ ۱۷۹۰ ۰.۰
۷۶ Salehi,Mohammad Reza --- ۰ ۰.۰
۷۷ Safavi,Seyyed Reza --- ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۱۹۲ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۳ ۲۰۵۸ 6 ۱
6 ۱۷۲۱ ۱۴ نجفی خانی آبادی ,کیارش
0 - 1
قنبرزاده ,رضا ۱ ۲۲۰۱ 7 ۲
6 ۱۷۱۱ ۱۵ غفاری فر ,متین
0 - 1
طاهباز ,آرش ۴ ۲۰۵۴ 6 ۳
۱۹۲۹ ۷ Molaei,Mohammadamin
½ - ½
فندرسکی ,نیما ۶ ۱۹۶۸ 6 ۴
۲۰۴۷ ۵ امیدی خالکی ,آریا
1 - 0
باقری ,آرین ۱۳ ۱۷۲۴ ۵
۱۶۶۲ ۲۰ گل ,امیر حسین
0 - 1
هادیان ,علی ۱۰ ۱۷۸۷ ۶
۱۶۱۲ ۲۳ بهاروند ایرانیان ,آرمین
0 - 1
Sheykhali,Mohammadreza ۸ ۱۸۶۴ 5 ۷
5 ۱۵۸۸ ۲۶ کاکاوند ,رامتین
½ - ½
هجرتی ,محمد مهدی ۹ ۱۷۹۲ 5 ۸
5 ۱۵۴۲ ۳۰ قاید ,پوریا
0 - 1
گل ,ارشیا ۱۷ ۱۶۷۱ 5 ۹
5 ۱۶۶۹ ۱۸ صفیری ,علی
1 - 0
سبحانی ,حسام الدین ۶۹ ۰ 5 ۱۰
5 ۰ ۷۲ وشاق ,آرش
0 - 1
کریمی ,امید ۲۱ ۱۶۴۳ 5 ۱۱
5 ۰ ۶۱ نژادرسول سور ,وریا
1 - 0
ایزدی ,مهدی ۳۵ ۱۳۸۹ 5 ۱۲
۱۷۷۰ ۱۲ افشانی ,متین
1 - 0
ایزدی ,محمد ۳۳ ۱۵۰۰ ۱۳
۱۶۴۱ ۲۲ Kazerooni,Shahriar
1 - 0
پرندوار ,دانیال ۶۲ ۰ ۱۴
۱۵۳۸ ۳۱ Ghanizadeh,Mohammadreza
½ - ½
بزرگ زاده ,عرفان ۲۴ ۱۶۰۰ ۱۵
۱۵۷۲ ۲۷ باخدایی ,دانیال
1 - 0
Taghi Zadeh,Milad ۷۰ ۰ ۱۶
4 ۱۵۵۲ ۲۸ Hoseini,S.Alireza
1 - 0
ساعی همدانی ,خشایار ۶۵ ۰ ۱۷
4 ۰ ۷۱ طاهری ,سینا
0 - 1
مهدوی ,حسن ۱۶ ۱۷۰۲ 4 ۱۸
4 ۱۶۶۶ ۱۹ متقی ,سینا
1 - 0
Hajjarian Reza Zadeh,Yoones ۴۴ ۰ 4 ۱۹
4 ۱۵۵۰ ۲۹ نیکفرجام ,امیرحسین
½ - ½
Hassani Ardakani,Mohammad Saeid ۴۷ ۰ 4 ۲۰
4 ۰ ۴۹ کبگانی ,یونس
½ - ½
Ahmadi,Amir Hossein ۳۷ ۰ 4 ۲۱
4 ۰ ۳۸ Akbar Zadeh,Arad
½ - ½
Yaghoobian,Amir Arsalan ۷۴ ۰ 4 ۲۲
۰ ۴۶ Hassan Poor,Abbas
0 - 1
مرتجز ,عرفان ۵۸ ۰ 4 ۲۳
3 ۰ ۷۷ Ziaee,Mohammad Hossein
0 - 1
Cheshm Alous,Amir Mohammad ۴۰ ۰ 4 ۲۴
۰ ۶۸ Shah Dadi,Mostafa
0 - 1
Zonoobi,Mahmood ۷۶ ۰ ۲۵
۰ ۷۵ ذاکری ,امید
0 - 1
Khedri,Erfan ۵۱ ۰ 3 ۲۶
3 ۰ ۴۱ Fakhimi Mazraeh,Sina
0 - 1
Najaf Zadeh,Sina ۵۹ ۰ 3 ۲۷
3 ۰ ۵۰ Karami,Mohammad Amin
1 - 0
مرتجز ,علیرضا ۵۷ ۰ 3 ۲۸
3 ۰ ۵۲ Mahmood Zadeh,Arian
0 - 1
Rabiei,Amir Hossein ۶۳ ۰ 3 ۲۹
3 ۰ ۶۰ Nazari,Ali
0 - 1
محمدحسینی حاجیور ,عباس ۵۴ ۰ 3 ۳۰
3 ۰ ۶۴ Rashidi,Amir Reza
0 - 1
Mohammadi,Mohammad ۵۶ ۰ 3 ۳۱
2 ۰ ۴۲ Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi
- - +
Hajiani,Hossein ۴۳ ۰ ۳۲
2 ۰ ۴۵ حمودی ,علیرضا
+ - -
Arefazad,Amirhossein ۳۹ ۰ 2 ۳۳
3 ۱۴۳۴ ۳۴ Banisaeed,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۴
1 ۰ ۵۵ Mohammadi,Ali Asghar
+ - -
Vaziri,Rasool ۷۳ ۰ 1 ۳۵
2 ۰ ۵۳ Mir Poor,Seyyed Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۶
۱۷۸۴ ۱۱ قدیری ,رادمهر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۷
1 ۱۵۰۷ ۳۲ قاسم زاده ,محمد حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۸
1 ۰ ۴۸ Hosseini Monfared,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۱۵۹۱ ۲۵ شاه کرمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۳۶ Aali Hosseini,Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۱
0 ۰ ۶۶ Safavi,Seyyed Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۶۷ Salehi,Mohammad Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۷۸۷ ۱۰ هادیان ,علی
0 - 1
غلامی اوریمی ,آرین ۲ ۲۱۹۲ ۱
6 ۲۲۰۱ ۱ قنبرزاده ,رضا
1 - 0
بهاروند ایرانیان ,آرمین ۲۳ ۱۶۱۲ ۲
۲۰۵۴ ۴ طاهباز ,آرش
½ - ½
Molaei,Mohammadamin ۷ ۱۹۲۹ 5 ۳
5 ۲۰۵۸ ۳ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
1 - 0
نژادرسول سور ,وریا ۶۱ ۰ 5 ۴
5 ۱۹۶۸ ۶ فندرسکی ,نیما
1 - 0
وشاق ,آرش ۷۲ ۰ 5 ۵
5 ۱۶۷۱ ۱۷ گل ,ارشیا
0 - 1
نجفی خانی آبادی ,کیارش ۱۴ ۱۷۲۱ 5 ۶
5 ۱۶۴۳ ۲۱ کریمی ,امید
0 - 1
غفاری فر ,متین ۱۵ ۱۷۱۱ 5 ۷
۱۶۰۰ ۲۴ بزرگ زاده ,عرفان
0 - 1
امیدی خالکی ,آریا ۵ ۲۰۴۷ ۸
۱۷۲۴ ۱۳ باقری ,آرین
1 - 0
Ghanizadeh,Mohammadreza ۳۱ ۱۵۳۸ ۹
۱۳۸۹ ۳۵ ایزدی ,مهدی
½ - ½
صفیری ,علی ۱۸ ۱۶۶۹ ۱۰
۰ ۶۲ پرندوار ,دانیال
0 - 1
گل ,امیر حسین ۲۰ ۱۶۶۲ ۱۱
4 ۰ ۴۴ Hajjarian Reza Zadeh,Yoones
0 - 1
Sheykhali,Mohammadreza ۸ ۱۸۶۴ 4 ۱۲
4 ۱۷۹۲ ۹ هجرتی ,محمد مهدی
1 - 0
طاهری ,سینا ۷۱ ۰ 4 ۱۳
4 ۱۵۰۰ ۳۳ ایزدی ,محمد
½ - ½
Kazerooni,Shahriar ۲۲ ۱۶۴۱ 4 ۱۴
4 ۰ ۴۷ Hassani Ardakani,Mohammad Saeid
0 - 1
کاکاوند ,رامتین ۲۶ ۱۵۸۸ 4 ۱۵
4 ۰ ۶۹ سبحانی ,حسام الدین
1 - 0
Hoseini,S.Alireza ۲۸ ۱۵۵۲ 4 ۱۶
4 ۰ ۷۴ Yaghoobian,Amir Arsalan
0 - 1
قاید ,پوریا ۳۰ ۱۵۴۲ 4 ۱۷
۰ ۷۶ Zonoobi,Mahmood
0 - 1
افشانی ,متین ۱۲ ۱۷۷۰ ۱۸
۱۷۰۲ ۱۶ مهدوی ,حسن
½ - ½
کبگانی ,یونس ۴۹ ۰ ۱۹
۱۵۷۲ ۲۷ باخدایی ,دانیال
1 - 0
ذاکری ,امید ۷۵ ۰ ۲۰
۰ ۷۰ Taghi Zadeh,Milad
1 - 0
Hassan Poor,Abbas ۴۶ ۰ ۲۱
3 ۱۴۳۴ ۳۴ Banisaeed,Hamed
- - +
ساعی همدانی ,خشایار ۶۵ ۰ ۲۲
3 ۰ ۵۶ Mohammadi,Mohammad
0 - 1
متقی ,سینا ۱۹ ۱۶۶۶ 3 ۲۳
3 ۰ ۵۷ مرتجز ,علیرضا
0 - 1
نیکفرجام ,امیرحسین ۲۹ ۱۵۵۰ 3 ۲۴
3 ۰ ۳۷ Ahmadi,Amir Hossein
1 - 0
Nazari,Ali ۶۰ ۰ 3 ۲۵
3 ۰ ۶۳ Rabiei,Amir Hossein
0 - 1
Akbar Zadeh,Arad ۳۸ ۰ 3 ۲۶
3 ۰ ۴۰ Cheshm Alous,Amir Mohammad
1 - 0
Rashidi,Amir Reza ۶۴ ۰ 3 ۲۷
3 ۰ ۵۸ مرتجز ,عرفان
1 - 0
Fakhimi Mazraeh,Sina ۴۱ ۰ 3 ۲۸
3 ۰ ۵۱ Khedri,Erfan
0 - 1
Ziaee,Mohammad Hossein ۷۷ ۰ 2 ۲۹
۰ ۶۸ Shah Dadi,Mostafa
1 - 0
حمودی ,علیرضا ۴۵ ۰ 2 ۳۰
2 ۰ ۳۹ Arefazad,Amirhossein
0 - 1
Mahmood Zadeh,Arian ۵۲ ۰ 2 ۳۱
2 ۰ ۵۴ محمدحسینی حاجیور ,عباس
1 - 0
Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi ۴۲ ۰ 2 ۳۲
1 ۰ ۷۳ Vaziri,Rasool
0 - 1
Karami,Mohammad Amin ۵۰ ۰ 2 ۳۳
2 ۰ ۵۹ Najaf Zadeh,Sina
1 - 0
Mohammadi,Ali Asghar ۵۵ ۰ 1 ۳۴
2 ۰ ۵۳ Mir Poor,Seyyed Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۵
۰ ۴۳ Hajiani,Hossein
1 - 0
Aali Hosseini,Reza ۳۶ ۰ 0 ۳۶
۱۷۸۴ ۱۱ قدیری ,رادمهر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۷
1 ۱۵۰۷ ۳۲ قاسم زاده ,محمد حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۸
1 ۰ ۴۸ Hosseini Monfared,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۱۵۹۱ ۲۵ شاه کرمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۶۶ Safavi,Seyyed Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۱
0 ۰ ۶۷ Salehi,Mohammad Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۱۹۲ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
طاهباز ,آرش ۴ ۲۰۵۴ ۱
5 ۱۷۱۱ ۱۵ غفاری فر ,متین
0 - 1
قنبرزاده ,رضا ۱ ۲۲۰۱ 5 ۲
۱۷۸۷ ۱۰ هادیان ,علی
1 - 0
گل ,ارشیا ۱۷ ۱۶۷۱ 5 ۳
۱۶۶۹ ۱۸ صفیری ,علی
0 - 1
بهاروند ایرانیان ,آرمین ۲۳ ۱۶۱۲ ۴
4 ۲۰۵۸ ۳ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
1 - 0
باقری ,آرین ۱۳ ۱۷۲۴ ۵
4 ۱۵۳۸ ۳۱ Ghanizadeh,Mohammadreza
½ - ½
امیدی خالکی ,آریا ۵ ۲۰۴۷ 4 ۶
4 ۱۶۴۱ ۲۲ Kazerooni,Shahriar
0 - 1
فندرسکی ,نیما ۶ ۱۹۶۸ 4 ۷
4 ۱۵۸۸ ۲۶ کاکاوند ,رامتین
0 - 1
Molaei,Mohammadamin ۷ ۱۹۲۹ 4 ۸
4 ۱۸۶۴ ۸ Sheykhali,Mohammadreza
0 - 1
کریمی ,امید ۲۱ ۱۶۴۳ 4 ۹
4 ۰ ۶۱ نژادرسول سور ,وریا
1 - 0
هجرتی ,محمد مهدی ۹ ۱۷۹۲ 4 ۱۰
4 ۱۷۲۱ ۱۴ نجفی خانی آبادی ,کیارش
1 - 0
Hassani Ardakani,Mohammad Saeid ۴۷ ۰ 4 ۱۱
4 ۰ ۷۲ وشاق ,آرش
1 - 0
مهدوی ,حسن ۱۶ ۱۷۰۲ ۱۲
۱۷۷۰ ۱۲ افشانی ,متین
0 - 1
پرندوار ,دانیال ۶۲ ۰ ۱۳
۱۶۶۲ ۲۰ گل ,امیر حسین
1 - 0
باخدایی ,دانیال ۲۷ ۱۵۷۲ ۱۴
۰ ۶۵ ساعی همدانی ,خشایار
0 - 1
بزرگ زاده ,عرفان ۲۴ ۱۶۰۰ ۱۵
3 ۱۶۶۶ ۱۹ متقی ,سینا
0 - 1
ایزدی ,مهدی ۳۵ ۱۳۸۹ ۱۶
3 ۱۵۵۲ ۲۸ Hoseini,S.Alireza
1 - 0
Khedri,Erfan ۵۱ ۰ 3 ۱۷
3 ۱۵۴۲ ۳۰ قاید ,پوریا
1 - 0
Mohammadi,Mohammad ۵۶ ۰ 3 ۱۸
3 ۰ ۶۰ Nazari,Ali
0 - 1
ایزدی ,محمد ۳۳ ۱۵۰۰ 3 ۱۹
3 ۱۴۳۴ ۳۴ Banisaeed,Hamed
0 - 1
سبحانی ,حسام الدین ۶۹ ۰ 3 ۲۰
3 ۰ ۷۱ طاهری ,سینا
1 - 0
Ahmadi,Amir Hossein ۳۷ ۰ 3 ۲۱
3 ۰ ۷۴ Yaghoobian,Amir Arsalan
1 - 0
Cheshm Alous,Amir Mohammad ۴۰ ۰ 3 ۲۲
3 ۰ ۴۹ کبگانی ,یونس
½ - ½
Zonoobi,Mahmood ۷۶ ۰ 3 ۲۳
۱۵۵۰ ۲۹ نیکفرجام ,امیرحسین
½ - ½
Taghi Zadeh,Milad ۷۰ ۰ 3 ۲۴
2 ۰ ۷۷ Ziaee,Mohammad Hossein
0 - 1
Hajjarian Reza Zadeh,Yoones ۴۴ ۰ 3 ۲۵
۰ ۷۵ ذاکری ,امید
1 - 0
Shah Dadi,Mostafa ۶۸ ۰ ۲۶
۰ ۴۶ Hassan Poor,Abbas
1 - 0
Arefazad,Amirhossein ۳۹ ۰ 2 ۲۷
2 ۰ ۳۸ Akbar Zadeh,Arad
1 - 0
Najaf Zadeh,Sina ۵۹ ۰ 2 ۲۸
2 ۰ ۵۷ مرتجز ,علیرضا
1 - 0
Mahmood Zadeh,Arian ۵۲ ۰ 2 ۲۹
2 ۰ ۵۸ مرتجز ,عرفان
+ - -
Mir Poor,Seyyed Alireza ۵۳ ۰ 2 ۳۰
2 ۰ ۶۴ Rashidi,Amir Reza
1 - 0
محمدحسینی حاجیور ,عباس ۵۴ ۰ 2 ۳۱
2 ۰ ۶۳ Rabiei,Amir Hossein
1 - 0
Hajiani,Hossein ۴۳ ۰ ۳۲
2 ۰ ۴۱ Fakhimi Mazraeh,Sina
1 - 0
Vaziri,Rasool ۷۳ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۴۸ Hosseini Monfared,Ali
- - +
Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi ۴۲ ۰ 1 ۳۴
1 ۰ ۵۵ Mohammadi,Ali Asghar
0 - 1
حمودی ,علیرضا ۴۵ ۰ 1 ۳۵
۱۷۸۴ ۱۱ قدیری ,رادمهر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۳۶ Aali Hosseini,Reza
0 - 1
Karami,Mohammad Amin ۵۰ ۰ 1 ۳۷
1 ۱۵۰۷ ۳۲ قاسم زاده ,محمد حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۱۵۹۱ ۲۵ شاه کرمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۶ Safavi,Seyyed Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۶۷ Salehi,Mohammad Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۱
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۰۱ ۱ قنبرزاده ,رضا
½ - ½
غلامی اوریمی ,آرین ۲ ۲۱۹۲ 5 ۱
4 ۱۹۶۸ ۶ فندرسکی ,نیما
0 - 1
طاهباز ,آرش ۴ ۲۰۵۴ ۲
4 ۱۶۱۲ ۲۳ بهاروند ایرانیان ,آرمین
½ - ½
هادیان ,علی ۱۰ ۱۷۸۷ 4 ۳
4 ۱۷۲۴ ۱۳ باقری ,آرین
½ - ½
صفیری ,علی ۱۸ ۱۶۶۹ 4 ۴
4 ۱۷۱۱ ۱۵ غفاری فر ,متین
1 - 0
Ghanizadeh,Mohammadreza ۳۱ ۱۵۳۸ 4 ۵
4 ۱۶۷۱ ۱۷ گل ,ارشیا
1 - 0
نژادرسول سور ,وریا ۶۱ ۰ 4 ۶
۱۹۲۹ ۷ Molaei,Mohammadamin
½ - ½
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۳ ۲۰۵۸ ۷
۲۰۴۷ ۵ امیدی خالکی ,آریا
½ - ½
Kazerooni,Shahriar ۲۲ ۱۶۴۱ ۸
۱۶۰۰ ۲۴ بزرگ زاده ,عرفان
0 - 1
Sheykhali,Mohammadreza ۸ ۱۸۶۴ 3 ۹
3 ۱۷۹۲ ۹ هجرتی ,محمد مهدی
1 - 0
Banisaeed,Hamed ۳۴ ۱۴۳۴ 3 ۱۰
3 ۱۵۰۰ ۳۳ ایزدی ,محمد
0 - 1
نجفی خانی آبادی ,کیارش ۱۴ ۱۷۲۱ 3 ۱۱
3 ۱۷۰۲ ۱۶ مهدوی ,حسن
½ - ½
ساعی همدانی ,خشایار ۶۵ ۰ 3 ۱۲
3 ۱۶۶۶ ۱۹ متقی ,سینا
0 - 1
وشاق ,آرش ۷۲ ۰ 3 ۱۳
3 ۱۶۴۳ ۲۱ کریمی ,امید
1 - 0
Yaghoobian,Amir Arsalan ۷۴ ۰ 3 ۱۴
3 ۰ ۳۷ Ahmadi,Amir Hossein
0 - 1
کاکاوند ,رامتین ۲۶ ۱۵۸۸ 3 ۱۵
3 ۰ ۴۷ Hassani Ardakani,Mohammad Saeid
1 - 0
Hoseini,S.Alireza ۲۸ ۱۵۵۲ 3 ۱۶
3 ۰ ۶۹ سبحانی ,حسام الدین
0 - 1
افشانی ,متین ۱۲ ۱۷۷۰ ۱۷
۱۶۶۲ ۲۰ گل ,امیر حسین
1 - 0
Hassan Poor,Abbas ۴۶ ۰ ۱۸
۱۵۷۲ ۲۷ باخدایی ,دانیال
1 - 0
Shah Dadi,Mostafa ۶۸ ۰ ۱۹
۱۳۸۹ ۳۵ ایزدی ,مهدی
1 - 0
نیکفرجام ,امیرحسین ۲۹ ۱۵۵۰ ۲۰
۰ ۷۶ Zonoobi,Mahmood
½ - ½
قاید ,پوریا ۳۰ ۱۵۴۲ ۲۱
۰ ۶۲ پرندوار ,دانیال
1 - 0
Akbar Zadeh,Arad ۳۸ ۰ 2 ۲۲
2 ۰ ۵۶ Mohammadi,Mohammad
1 - 0
Arefazad,Amirhossein ۳۹ ۰ 2 ۲۳
2 ۰ ۴۰ Cheshm Alous,Amir Mohammad
1 - 0
مرتجز ,عرفان ۵۸ ۰ 2 ۲۴
2 ۰ ۷۰ Taghi Zadeh,Milad
1 - 0
Fakhimi Mazraeh,Sina ۴۱ ۰ 2 ۲۵
2 ۰ ۴۴ Hajjarian Reza Zadeh,Yoones
1 - 0
Rabiei,Amir Hossein ۶۳ ۰ 2 ۲۶
2 ۰ ۵۱ Khedri,Erfan
1 - 0
Rashidi,Amir Reza ۶۴ ۰ 2 ۲۷
2 ۰ ۵۳ Mir Poor,Seyyed Alireza
0 - 1
طاهری ,سینا ۷۱ ۰ 2 ۲۸
2 ۰ ۶۰ Nazari,Ali
1 - 0
Hajiani,Hossein ۴۳ ۰ ۲۹
1 ۰ ۷۳ Vaziri,Rasool
0 - 1
کبگانی ,یونس ۴۹ ۰ 2 ۳۰
2 ۰ ۵۲ Mahmood Zadeh,Arian
0 - 1
Ziaee,Mohammad Hossein ۷۷ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۴۲ Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi
0 - 1
ذاکری ,امید ۷۵ ۰ ۳۲
1 ۰ ۴۵ حمودی ,علیرضا
0 - 1
مرتجز ,علیرضا ۵۷ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۵۴ محمدحسینی حاجیور ,عباس
1 - 0
Hosseini Monfared,Ali ۴۸ ۰ 1 ۳۴
1 ۰ ۵۰ Karami,Mohammad Amin
0 - 1
Najaf Zadeh,Sina ۵۹ ۰ 1 ۳۵
۱۷۸۴ ۱۱ قدیری ,رادمهر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۶
1 ۱۵۰۷ ۳۲ قاسم زاده ,محمد حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۳۶ Aali Hosseini,Reza
0 - 1
Mohammadi,Ali Asghar ۵۵ ۰ 0 ۳۸
0 ۱۵۹۱ ۲۵ شاه کرمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۶ Safavi,Seyyed Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۶۷ Salehi,Mohammad Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۱
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۰۵۴ ۴ طاهباز ,آرش
½ - ½
قنبرزاده ,رضا ۱ ۲۲۰۱ 4 ۱
4 ۲۱۹۲ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
گل ,ارشیا ۱۷ ۱۶۷۱ 4 ۲
3 ۲۰۴۷ ۵ امیدی خالکی ,آریا
½ - ½
فندرسکی ,نیما ۶ ۱۹۶۸ ۳
3 ۱۶۴۱ ۲۲ Kazerooni,Shahriar
½ - ½
Molaei,Mohammadamin ۷ ۱۹۲۹ 3 ۴
3 ۱۷۸۷ ۱۰ هادیان ,علی
1 - 0
متقی ,سینا ۱۹ ۱۶۶۶ 3 ۵
3 ۱۵۸۸ ۲۶ کاکاوند ,رامتین
0 - 1
باقری ,آرین ۱۳ ۱۷۲۴ 3 ۶
3 ۱۷۲۱ ۱۴ نجفی خانی آبادی ,کیارش
0 - 1
بهاروند ایرانیان ,آرمین ۲۳ ۱۶۱۲ 3 ۷
3 ۱۵۵۲ ۲۸ Hoseini,S.Alireza
0 - 1
غفاری فر ,متین ۱۵ ۱۷۱۱ 3 ۸
3 ۱۵۳۸ ۳۱ Ghanizadeh,Mohammadreza
1 - 0
مهدوی ,حسن ۱۶ ۱۷۰۲ 3 ۹
3 ۱۶۶۹ ۱۸ صفیری ,علی
1 - 0
ایزدی ,محمد ۳۳ ۱۵۰۰ 3 ۱۰
3 ۰ ۶۱ نژادرسول سور ,وریا
1 - 0
گل ,امیر حسین ۲۰ ۱۶۶۲ ۱۱
۲۰۵۸ ۳ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
1 - 0
ایزدی ,مهدی ۳۵ ۱۳۸۹ ۱۲
۱۷۷۰ ۱۲ افشانی ,متین
0 - 1
بزرگ زاده ,عرفان ۲۴ ۱۶۰۰ ۱۳
2 ۱۸۶۴ ۸ Sheykhali,Mohammadreza
1 - 0
Mohammadi,Mohammad ۵۶ ۰ 2 ۱۴
2 ۰ ۴۹ کبگانی ,یونس
0 - 1
هجرتی ,محمد مهدی ۹ ۱۷۹۲ 2 ۱۵
2 ۰ ۵۸ مرتجز ,عرفان
0 - 1
کریمی ,امید ۲۱ ۱۶۴۳ 2 ۱۶
2 ۱۵۴۲ ۳۰ قاید ,پوریا
½ - ½
پرندوار ,دانیال ۶۲ ۰ 2 ۱۷
2 ۱۴۳۴ ۳۴ Banisaeed,Hamed
1 - 0
Nazari,Ali ۶۰ ۰ 2 ۱۸
2 ۰ ۶۳ Rabiei,Amir Hossein
0 - 1
Ahmadi,Amir Hossein ۳۷ ۰ 2 ۱۹
2 ۰ ۳۸ Akbar Zadeh,Arad
0 - 1
سبحانی ,حسام الدین ۶۹ ۰ 2 ۲۰
2 ۰ ۶۵ ساعی همدانی ,خشایار
1 - 0
Cheshm Alous,Amir Mohammad ۴۰ ۰ 2 ۲۱
2 ۰ ۷۲ وشاق ,آرش
1 - 0
Hajjarian Reza Zadeh,Yoones ۴۴ ۰ 2 ۲۲
2 ۰ ۴۶ Hassan Poor,Abbas
½ - ½
Zonoobi,Mahmood ۷۶ ۰ 2 ۲۳
۱۷۸۴ ۱۱ قدیری ,رادمهر
- - +
Yaghoobian,Amir Arsalan ۷۴ ۰ 2 ۲۴
۰ ۴۳ Hajiani,Hossein
0 - 1
باخدایی ,دانیال ۲۷ ۱۵۷۲ ۲۵
۱۵۵۰ ۲۹ نیکفرجام ,امیرحسین
1 - 0
ذاکری ,امید ۷۵ ۰ ۲۶
1 ۰ ۷۷ Ziaee,Mohammad Hossein
0 - 1
Hassani Ardakani,Mohammad Saeid ۴۷ ۰ 2 ۲۷
1 ۱۵۰۷ ۳۲ قاسم زاده ,محمد حسین
- - +
Shah Dadi,Mostafa ۶۸ ۰ ۲۸
1 ۰ ۳۹ Arefazad,Amirhossein
1 - 0
محمدحسینی حاجیور ,عباس ۵۴ ۰ 1 ۲۹
1 ۰ ۴۱ Fakhimi Mazraeh,Sina
1 - 0
مرتجز ,علیرضا ۵۷ ۰ 1 ۳۰
1 ۰ ۷۱ طاهری ,سینا
1 - 0
حمودی ,علیرضا ۴۵ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۴۸ Hosseini Monfared,Ali
0 - 1
Taghi Zadeh,Milad ۷۰ ۰ 1 ۳۲
1 ۰ ۵۳ Mir Poor,Seyyed Alireza
+ - -
Karami,Mohammad Amin ۵۰ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۵۹ Najaf Zadeh,Sina
0 - 1
Mahmood Zadeh,Arian ۵۲ ۰ 1 ۳۴
2 ۰ ۵۱ Khedri,Erfan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۵
1 ۰ ۴۲ Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi
0 - 1
Vaziri,Rasool ۷۳ ۰ 0 ۳۶
1 ۰ ۶۴ Rashidi,Amir Reza
1 - 0
Mohammadi,Ali Asghar ۵۵ ۰ 0 ۳۷
0 ۱۵۹۱ ۲۵ شاه کرمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۳۶ Aali Hosseini,Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۶ Safavi,Seyyed Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۶۷ Salehi,Mohammad Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۱
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۲۰۱ ۱ قنبرزاده ,رضا
1 - 0
امیدی خالکی ,آریا ۵ ۲۰۴۷ 3 ۱
3 ۱۹۲۹ ۷ Molaei,Mohammadamin
0 - 1
غلامی اوریمی ,آرین ۲ ۲۱۹۲ 3 ۲
3 ۱۶۶۶ ۱۹ متقی ,سینا
0 - 1
طاهباز ,آرش ۴ ۲۰۵۴ 3 ۳
3 ۱۶۷۱ ۱۷ گل ,ارشیا
1 - 0
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۳ ۲۰۵۸ ۴
۱۳۸۹ ۳۵ ایزدی ,مهدی
0 - 1
فندرسکی ,نیما ۶ ۱۹۶۸ ۵
۱۷۱۱ ۱۵ غفاری فر ,متین
½ - ½
Kazerooni,Shahriar ۲۲ ۱۶۴۱ ۶
2 ۱۵۰۰ ۳۳ ایزدی ,محمد
1 - 0
Sheykhali,Mohammadreza ۸ ۱۸۶۴ 2 ۷
2 ۱۷۹۲ ۹ هجرتی ,محمد مهدی
0 - 1
Ghanizadeh,Mohammadreza ۳۱ ۱۵۳۸ 2 ۸
2 ۰ ۳۷ Ahmadi,Amir Hossein
0 - 1
هادیان ,علی ۱۰ ۱۷۸۷ 2 ۹
2 ۱۷۲۴ ۱۳ باقری ,آرین
1 - 0
Banisaeed,Hamed ۳۴ ۱۴۳۴ 2 ۱۰
2 ۰ ۴۰ Cheshm Alous,Amir Mohammad
0 - 1
نجفی خانی آبادی ,کیارش ۱۴ ۱۷۲۱ 2 ۱۱
2 ۰ ۶۰ Nazari,Ali
0 - 1
مهدوی ,حسن ۱۶ ۱۷۰۲ 2 ۱۲
2 ۰ ۶۲ پرندوار ,دانیال
0 - 1
صفیری ,علی ۱۸ ۱۶۶۹ 2 ۱۳
2 ۱۶۴۳ ۲۱ کریمی ,امید
0 - 1
نژادرسول سور ,وریا ۶۱ ۰ 2 ۱۴
2 ۰ ۷۲ وشاق ,آرش
0 - 1
کاکاوند ,رامتین ۲۶ ۱۵۸۸ 2 ۱۵
2 ۰ ۷۴ Yaghoobian,Amir Arsalan
0 - 1
Hoseini,S.Alireza ۲۸ ۱۵۵۲ 2 ۱۶
۱۷۸۴ ۱۱ قدیری ,رادمهر
0 - 1
بزرگ زاده ,عرفان ۲۴ ۱۶۰۰ ۱۷
۱۵۷۲ ۲۷ باخدایی ,دانیال
0 - 1
افشانی ,متین ۱۲ ۱۷۷۰ ۱۸
۰ ۷۵ ذاکری ,امید
0 - 1
گل ,امیر حسین ۲۰ ۱۶۶۲ ۱۹
2 ۱۶۱۲ ۲۳ بهاروند ایرانیان ,آرمین
1 - 0
Ziaee,Mohammad Hossein ۷۷ ۰ 1 ۲۰
1 ۱۵۵۰ ۲۹ نیکفرجام ,امیرحسین
½ - ½
Khedri,Erfan ۵۱ ۰ ۲۱
1 ۰ ۵۴ محمدحسینی حاجیور ,عباس
0 - 1
قاید ,پوریا ۳۰ ۱۵۴۲ 1 ۲۲
1 ۰ ۵۶ Mohammadi,Mohammad
1 - 0
قاسم زاده ,محمد حسین ۳۲ ۱۵۰۷ 1 ۲۳
1 ۰ ۵۷ مرتجز ,علیرضا
0 - 1
Akbar Zadeh,Arad ۳۸ ۰ 1 ۲۴
1 ۰ ۵۸ مرتجز ,عرفان
1 - 0
Arefazad,Amirhossein ۳۹ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۶۸ Shah Dadi,Mostafa
½ - ½
Hajiani,Hossein ۴۳ ۰ 1 ۲۶
1 ۰ ۴۴ Hajjarian Reza Zadeh,Yoones
1 - 0
Najaf Zadeh,Sina ۵۹ ۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۴۵ حمودی ,علیرضا
0 - 1
Rabiei,Amir Hossein ۶۳ ۰ 1 ۲۸
1 ۰ ۶۴ Rashidi,Amir Reza
0 - 1
Hassan Poor,Abbas ۴۶ ۰ 1 ۲۹
1 ۰ ۴۷ Hassani Ardakani,Mohammad Saeid
1 - 0
طاهری ,سینا ۷۱ ۰ 1 ۳۰
1 ۰ ۶۹ سبحانی ,حسام الدین
1 - 0
Hosseini Monfared,Ali ۴۸ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۷۰ Taghi Zadeh,Milad
0 - 1
کبگانی ,یونس ۴۹ ۰ 1 ۳۲
1 ۰ ۵۰ Karami,Mohammad Amin
0 - 1
ساعی همدانی ,خشایار ۶۵ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۷۶ Zonoobi,Mahmood
1 - 0
Mir Poor,Seyyed Alireza ۵۳ ۰ 1 ۳۴
0 ۰ ۵۲ Mahmood Zadeh,Arian
1 - 0
Aali Hosseini,Reza ۳۶ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۵۵ Mohammadi,Ali Asghar
0 - 1
Fakhimi Mazraeh,Sina ۴۱ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۴۲ Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi
+ - -
Safavi,Seyyed Reza ۶۶ ۰ 0 ۳۷
0 ۱۵۹۱ ۲۵ شاه کرمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۶۷ Salehi,Mohammad Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۷۳ Vaziri,Rasool
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۷۸۷ ۱۰ هادیان ,علی
0 - 1
قنبرزاده ,رضا ۱ ۲۲۰۱ 2 ۱
2 ۲۱۹۲ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
هجرتی ,محمد مهدی ۹ ۱۷۹۲ 2 ۲
2 ۲۰۵۴ ۴ طاهباز ,آرش
1 - 0
باقری ,آرین ۱۳ ۱۷۲۴ 2 ۳
2 ۱۷۲۱ ۱۴ نجفی خانی آبادی ,کیارش
0 - 1
امیدی خالکی ,آریا ۵ ۲۰۴۷ 2 ۴
2 ۱۹۶۸ ۶ فندرسکی ,نیما
½ - ½
غفاری فر ,متین ۱۵ ۱۷۱۱ 2 ۵
2 ۱۶۶۹ ۱۸ صفیری ,علی
0 - 1
Molaei,Mohammadamin ۷ ۱۹۲۹ 2 ۶
2 ۱۸۶۴ ۸ Sheykhali,Mohammadreza
0 - 1
گل ,ارشیا ۱۷ ۱۶۷۱ 2 ۷
۱۷۷۰ ۱۲ افشانی ,متین
0 - 1
متقی ,سینا ۱۹ ۱۶۶۶ 2 ۸
۱۶۰۰ ۲۴ بزرگ زاده ,عرفان
0 - 1
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۳ ۲۰۵۸ ۹
۱۶۴۱ ۲۲ Kazerooni,Shahriar
1 - 0
قدیری ,رادمهر ۱۱ ۱۷۸۴ ۱۰
۱۶۶۲ ۲۰ گل ,امیر حسین
0 - 1
ایزدی ,مهدی ۳۵ ۱۳۸۹ ۱۱
1 ۱۷۰۲ ۱۶ مهدوی ,حسن
1 - 0
Karami,Mohammad Amin ۵۰ ۰ 1 ۱۲
1 ۱۶۴۳ ۲۱ کریمی ,امید
1 - 0
محمدحسینی حاجیور ,عباس ۵۴ ۰ 1 ۱۳
1 ۰ ۴۹ کبگانی ,یونس
0 - 1
بهاروند ایرانیان ,آرمین ۲۳ ۱۶۱۲ 1 ۱۴
1 ۱۵۸۸ ۲۶ کاکاوند ,رامتین
1 - 0
Mohammadi,Mohammad ۵۶ ۰ 1 ۱۵
1 ۰ ۵۱ Khedri,Erfan
½ - ½
باخدایی ,دانیال ۲۷ ۱۵۷۲ 1 ۱۶
1 ۱۵۵۲ ۲۸ Hoseini,S.Alireza
1 - 0
مرتجز ,علیرضا ۵۷ ۰ 1 ۱۷
1 ۰ ۶۱ نژادرسول سور ,وریا
1 - 0
نیکفرجام ,امیرحسین ۲۹ ۱۵۵۰ 1 ۱۸
1 ۱۵۴۲ ۳۰ قاید ,پوریا
0 - 1
Nazari,Ali ۶۰ ۰ 1 ۱۹
1 ۰ ۶۳ Rabiei,Amir Hossein
0 - 1
Ghanizadeh,Mohammadreza ۳۱ ۱۵۳۸ 1 ۲۰
1 ۱۵۰۷ ۳۲ قاسم زاده ,محمد حسین
0 - 1
پرندوار ,دانیال ۶۲ ۰ 1 ۲۱
1 ۰ ۶۵ ساعی همدانی ,خشایار
0 - 1
ایزدی ,محمد ۳۳ ۱۵۰۰ 1 ۲۲
1 ۱۴۳۴ ۳۴ Banisaeed,Hamed
1 - 0
Shah Dadi,Mostafa ۶۸ ۰ 1 ۲۳
1 ۰ ۳۷ Ahmadi,Amir Hossein
1 - 0
سبحانی ,حسام الدین ۶۹ ۰ 1 ۲۴
1 ۰ ۷۰ Taghi Zadeh,Milad
0 - 1
Cheshm Alous,Amir Mohammad ۴۰ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۴۳ Hajiani,Hossein
0 - 1
وشاق ,آرش ۷۲ ۰ 1 ۲۶
1 ۰ ۴۶ Hassan Poor,Abbas
0 - 1
Yaghoobian,Amir Arsalan ۷۴ ۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۷۵ ذاکری ,امید
½ - ½
Zonoobi,Mahmood ۷۶ ۰ ½ ۲۸
½ ۰ ۳۸ Akbar Zadeh,Arad
½ - ½
مرتجز ,عرفان ۵۸ ۰ ½ ۲۹
0 ۰ ۷۷ Ziaee,Mohammad Hossein
1 - 0
حمودی ,علیرضا ۴۵ ۰ 1 ۳۰
0 ۰ ۳۶ Aali Hosseini,Reza
0 - 1
Mir Poor,Seyyed Alireza ۵۳ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۳۹ Arefazad,Amirhossein
1 - 0
Mohammadi,Ali Asghar ۵۵ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۴۱ Fakhimi Mazraeh,Sina
0 - 1
Rashidi,Amir Reza ۶۴ ۰ 0 ۳۳
0 ۰ ۵۹ Najaf Zadeh,Sina
1 - 0
Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi ۴۲ ۰ 0 ۳۴
0 ۰ ۶۶ Safavi,Seyyed Reza
0 - 1
Hajjarian Reza Zadeh,Yoones ۴۴ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۴۷ Hassani Ardakani,Mohammad Saeid
+ - -
Salehi,Mohammad Reza ۶۷ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۴۸ Hosseini Monfared,Ali
1 - 0
Vaziri,Rasool ۷۳ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۷۱ طاهری ,سینا
1 - 0
Mahmood Zadeh,Arian ۵۲ ۰ 0 ۳۸
0 ۱۵۹۱ ۲۵ شاه کرمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۲۰۱ ۱ قنبرزاده ,رضا
1 - 0
کریمی ,امید ۲۱ ۱۶۴۳ 1 ۱
1 ۱۶۱۲ ۲۳ بهاروند ایرانیان ,آرمین
0 - 1
غلامی اوریمی ,آرین ۲ ۲۱۹۲ 1 ۲
1 ۲۰۵۸ ۳ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
½ - ½
Kazerooni,Shahriar ۲۲ ۱۶۴۱ 1 ۳
1 ۱۵۷۲ ۲۷ باخدایی ,دانیال
0 - 1
طاهباز ,آرش ۴ ۲۰۵۴ 1 ۴
1 ۲۰۴۷ ۵ امیدی خالکی ,آریا
1 - 0
کاکاوند ,رامتین ۲۶ ۱۵۸۸ 1 ۵
1 ۱۵۵۰ ۲۹ نیکفرجام ,امیرحسین
0 - 1
فندرسکی ,نیما ۶ ۱۹۶۸ 1 ۶
1 ۱۹۲۹ ۷ Molaei,Mohammadamin
1 - 0
Hoseini,S.Alireza ۲۸ ۱۵۵۲ 1 ۷
1 ۱۵۳۸ ۳۱ Ghanizadeh,Mohammadreza
0 - 1
Sheykhali,Mohammadreza ۸ ۱۸۶۴ 1 ۸
1 ۱۷۹۲ ۹ هجرتی ,محمد مهدی
1 - 0
قاید ,پوریا ۳۰ ۱۵۴۲ 1 ۹
1 ۱۵۰۰ ۳۳ ایزدی ,محمد
0 - 1
هادیان ,علی ۱۰ ۱۷۸۷ 1 ۱۰
1 ۱۳۸۹ ۳۵ ایزدی ,مهدی
½ - ½
افشانی ,متین ۱۲ ۱۷۷۰ 1 ۱۱
1 ۱۷۲۴ ۱۳ باقری ,آرین
1 - 0
Ahmadi,Amir Hossein ۳۷ ۰ 1 ۱۲
1 ۰ ۵۴ محمدحسینی حاجیور ,عباس
0 - 1
نجفی خانی آبادی ,کیارش ۱۴ ۱۷۲۱ 1 ۱۳
1 ۱۷۱۱ ۱۵ غفاری فر ,متین
1 - 0
Rabiei,Amir Hossein ۶۳ ۰ 1 ۱۴
1 ۱۶۷۱ ۱۷ گل ,ارشیا
1 - 0
Taghi Zadeh,Milad ۷۰ ۰ 1 ۱۵
1 ۰ ۷۲ وشاق ,آرش
0 - 1
صفیری ,علی ۱۸ ۱۶۶۹ 1 ۱۶
1 ۰ ۷۴ Yaghoobian,Amir Arsalan
0 - 1
گل ,امیر حسین ۲۰ ۱۶۶۲ ½ ۱۷
½ ۱۷۸۴ ۱۱ قدیری ,رادمهر
1 - 0
Akbar Zadeh,Arad ۳۸ ۰ ½ ۱۸
1 ۱۶۶۶ ۱۹ متقی ,سینا
1 - 0
Ziaee,Mohammad Hossein ۷۷ ۰ 0 ۱۹
½ ۰ ۵۸ مرتجز ,عرفان
0 - 1
بزرگ زاده ,عرفان ۲۴ ۱۶۰۰ ½ ۲۰
½ ۰ ۶۲ پرندوار ,دانیال
½ - ½
کبگانی ,یونس ۴۹ ۰ ½ ۲۱
½ ۰ ۷۶ Zonoobi,Mahmood
0 - 1
مهدوی ,حسن ۱۶ ۱۷۰۲ 0 ۲۲
0 ۰ ۵۳ Mir Poor,Seyyed Alireza
0 - 1
قاسم زاده ,محمد حسین ۳۲ ۱۵۰۷ 0 ۲۳
0 ۰ ۵۵ Mohammadi,Ali Asghar
0 - 1
Banisaeed,Hamed ۳۴ ۱۴۳۴ 0 ۲۴
0 ۰ ۵۶ Mohammadi,Mohammad
1 - 0
Aali Hosseini,Reza ۳۶ ۰ 0 ۲۵
0 ۰ ۵۷ مرتجز ,علیرضا
1 - 0
Arefazad,Amirhossein ۳۹ ۰ 0 ۲۶
0 ۰ ۴۰ Cheshm Alous,Amir Mohammad
1 - 0
Najaf Zadeh,Sina ۵۹ ۰ 0 ۲۷
0 ۰ ۶۰ Nazari,Ali
1 - 0
Fakhimi Mazraeh,Sina ۴۱ ۰ 0 ۲۸
0 ۰ ۴۲ Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi
0 - 1
نژادرسول سور ,وریا ۶۱ ۰ 0 ۲۹
0 ۰ ۶۴ Rashidi,Amir Reza
0 - 1
Hajiani,Hossein ۴۳ ۰ 0 ۳۰
0 ۰ ۴۴ Hajjarian Reza Zadeh,Yoones
0 - 1
ساعی همدانی ,خشایار ۶۵ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۶۶ Safavi,Seyyed Reza
- - +
حمودی ,علیرضا ۴۵ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۴۶ Hassan Poor,Abbas
+ - -
Salehi,Mohammad Reza ۶۷ ۰ 0 ۳۳
0 ۰ ۶۸ Shah Dadi,Mostafa
1 - 0
Hassani Ardakani,Mohammad Saeid ۴۷ ۰ 0 ۳۴
0 ۰ ۴۸ Hosseini Monfared,Ali
- - +
سبحانی ,حسام الدین ۶۹ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۵۰ Karami,Mohammad Amin
1 - 0
طاهری ,سینا ۷۱ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۷۳ Vaziri,Rasool
0 - 1
Khedri,Erfan ۵۱ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۵۲ Mahmood Zadeh,Arian
0 - 1
ذاکری ,امید ۷۵ ۰ 0 ۳۸
0 ۱۵۹۱ ۲۵ شاه کرمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۰ ۳۹ Arefazad,Amirhossein
0 - 1
قنبرزاده ,رضا ۱ ۲۲۰۱ 0 ۱
0 ۲۱۹۲ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
Cheshm Alous,Amir Mohammad ۴۰ ۰ 0 ۲
0 ۰ ۴۱ Fakhimi Mazraeh,Sina
0 - 1
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۳ ۲۰۵۸ 0 ۳
0 ۲۰۵۴ ۴ طاهباز ,آرش
1 - 0
Farahi Bushehri,Seyyed Mehdi ۴۲ ۰ 0 ۴
0 ۰ ۴۳ Hajiani,Hossein
0 - 1
امیدی خالکی ,آریا ۵ ۲۰۴۷ 0 ۵
0 ۱۹۶۸ ۶ فندرسکی ,نیما
1 - 0
Hajjarian Reza Zadeh,Yoones ۴۴ ۰ 0 ۶
0 ۰ ۴۵ حمودی ,علیرضا
0 - 1
Molaei,Mohammadamin ۷ ۱۹۲۹ 0 ۷
0 ۱۸۶۴ ۸ Sheykhali,Mohammadreza
1 - 0
Hassan Poor,Abbas ۴۶ ۰ 0 ۸
0 ۰ ۴۷ Hassani Ardakani,Mohammad Saeid
0 - 1
هجرتی ,محمد مهدی ۹ ۱۷۹۲ 0 ۹
0 ۱۷۸۷ ۱۰ هادیان ,علی
1 - 0
Hosseini Monfared,Ali ۴۸ ۰ 0 ۱۰
0 ۰ ۴۹ کبگانی ,یونس
½ - ½
قدیری ,رادمهر ۱۱ ۱۷۸۴ 0 ۱۱
0 ۱۷۷۰ ۱۲ افشانی ,متین
1 - 0
Karami,Mohammad Amin ۵۰ ۰ 0 ۱۲
0 ۰ ۵۱ Khedri,Erfan
0 - 1
باقری ,آرین ۱۳ ۱۷۲۴ 0 ۱۳
0 ۱۷۲۱ ۱۴ نجفی خانی آبادی ,کیارش
1 - 0
Mahmood Zadeh,Arian ۵۲ ۰ 0 ۱۴
0 ۰ ۵۳ Mir Poor,Seyyed Alireza
0 - 1
غفاری فر ,متین ۱۵ ۱۷۱۱ 0 ۱۵
0 ۱۷۰۲ ۱۶ مهدوی ,حسن
0 - 1
محمدحسینی حاجیور ,عباس ۵۴ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۵۵ Mohammadi,Ali Asghar
0 - 1
گل ,ارشیا ۱۷ ۱۶۷۱ 0 ۱۷
0 ۱۶۶۹ ۱۸ صفیری ,علی
1 - 0
Mohammadi,Mohammad ۵۶ ۰ 0 ۱۸
0 ۰ ۵۷ مرتجز ,علیرضا
0 - 1
متقی ,سینا ۱۹ ۱۶۶۶ 0 ۱۹
0 ۱۶۶۲ ۲۰ گل ,امیر حسین
½ - ½
مرتجز ,عرفان ۵۸ ۰ 0 ۲۰
0 ۰ ۵۹ Najaf Zadeh,Sina
0 - 1
کریمی ,امید ۲۱ ۱۶۴۳ 0 ۲۱
0 ۱۶۴۱ ۲۲ Kazerooni,Shahriar
1 - 0
Nazari,Ali ۶۰ ۰ 0 ۲۲
0 ۰ ۶۱ نژادرسول سور ,وریا
0 - 1
بهاروند ایرانیان ,آرمین ۲۳ ۱۶۱۲ 0 ۲۳
0 ۱۶۰۰ ۲۴ بزرگ زاده ,عرفان
½ - ½
پرندوار ,دانیال ۶۲ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۶۳ Rabiei,Amir Hossein
+ - -
شاه کرمی ,علی ۲۵ ۱۵۹۱ 0 ۲۵
0 ۱۵۸۸ ۲۶ کاکاوند ,رامتین
1 - 0
Rashidi,Amir Reza ۶۴ ۰ 0 ۲۶
0 ۰ ۶۵ ساعی همدانی ,خشایار
0 - 1
باخدایی ,دانیال ۲۷ ۱۵۷۲ 0 ۲۷
0 ۱۵۵۲ ۲۸ Hoseini,S.Alireza
1 - 0
Safavi,Seyyed Reza ۶۶ ۰ 0 ۲۸
0 ۰ ۶۷ Salehi,Mohammad Reza
0 - 1
نیکفرجام ,امیرحسین ۲۹ ۱۵۵۰ 0 ۲۹
0 ۱۵۴۲ ۳۰ قاید ,پوریا
1 - 0
Shah Dadi,Mostafa ۶۸ ۰ 0 ۳۰
0 ۰ ۶۹ سبحانی ,حسام الدین
0 - 1
Ghanizadeh,Mohammadreza ۳۱ ۱۵۳۸ 0 ۳۱
0 ۱۵۰۷ ۳۲ قاسم زاده ,محمد حسین
0 - 1
Taghi Zadeh,Milad ۷۰ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۷۱ طاهری ,سینا
0 - 1
ایزدی ,محمد ۳۳ ۱۵۰۰ 0 ۳۳
0 ۱۴۳۴ ۳۴ Banisaeed,Hamed
0 - 1
وشاق ,آرش ۷۲ ۰ 0 ۳۴
0 ۰ ۷۳ Vaziri,Rasool
0 - 1
ایزدی ,مهدی ۳۵ ۱۳۸۹ 0 ۳۵
0 ۰ ۳۶ Aali Hosseini,Reza
0 - 1
Yaghoobian,Amir Arsalan ۷۴ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۷۵ ذاکری ,امید
0 - 1
Ahmadi,Amir Hossein ۳۷ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۳۸ Akbar Zadeh,Arad
½ - ½
Zonoobi,Mahmood ۷۶ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۷۷ Ziaee,Mohammad Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۹