مسابقه قهرمانی زیر 12 سال دختران کشور-استاندارد
مسابقه: مسابقه قهرمانی زیر 12 سال دختران کشور نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ زمان پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ محل مسابقه: قزوین, قزوین

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲۵۶۰۷۱۵ ۲۰۷۴ ۸.۰
۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۲۵۳۴۵۴۴ ۱۹۵۸ ۷.۵
۳ مهدیان ,آنوشا ۱۲۵۷۱۴۹۰ ۲۱۸۷ ۷.۰
۴ پاک طینت پشتیری ,ژینا ۱۲۵۷۲۶۶۷ ۱۸۷۲ ۶.۵
۵ خیرجو ,آناهیتا ۱۲۵۷۶۵۹۰ ۱۶۷۸ ۶.۰
۶ بابازاده ,شادان ۱۲۵۳۷۵۵۱ ۱۵۳۸ ۶.۰
۷ عاجلو ,عارفه ۱۲۵۷۳۳۹۶ ۱۴۸۲ ۶.۰
۸ مهدوی ,مهدیس ۱۲۵۹۴۴۱۵ ۱۸۹۴ ۵.۵
۹ Hajihoseinzadeh,Mitra ۱۲۵۸۲۴۴۱ ۱۵۵۵ ۵.۵
۱۰ نادرنیا ,نیکتا ۱۲۵۷۶۶۹۷ ۱۶۷۲ ۵.۵
۱۱ سارانی ,آیدا ۱۲۵۷۵۹۳۳ ۱۵۲۳ ۵.۵
۱۲ نظری ,سوگل ۱۲۵۶۴۵۲۴ ۱۳۴۶ ۵.۵
۱۳ ابراهیمی ,آتوسا ۱۲۵۳۹۵۲۰ ۱۵۱۵ ۵.۵
۱۴ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا ۱۲۵۸۲۵۴۹ ۱۴۳۳ ۵.۵
۱۵ داودی پور ,یاسمین ۱۲۵۸۲۳۹۵ ۰ ۵.۵
۱۶ اسکندری ,یلدا ۱۲۵۷۷۴۴۸ ۱۴۳۲ ۵.۰
۱۷ اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۲۵۸۳۱۱۱ ۲۱۹۳ ۵.۰
۱۸ اسعدی ,ثمین ۱۲۵۸۲۳۶۰ ۱۲۹۶ ۵.۰
۱۹ معتمدی لموکی ,فاطمه ۱۲۵۷۳۶۵۵ ۱۷۳۰ ۵.۰
۲۰ موسوی ,ملیکاسادات ۲۲۵۰۴۹۴۰ ۱۳۸۰ ۵.۰
۲۱ ماجد ,نگین ۱۲۵۷۱۵۰۴ ۱۵۶۴ ۴.۵
۲۲ وارسته ,ندا ۱۲۵۷۲۱۰۱ ۰ ۴.۵
۲۳ قزاقی ,پارمیدا ۱۲۵۸۴۲۲۳ ۱۴۸۱ ۴.۵
۲۴ آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۱۲۵۸۵۳۸۶ ۱۳۵۳ ۴.۵
۲۵ یزدخواستی ,روژان ۱۲۵۷۱۶۱۰ ۱۳۸۰ ۴.۵
۲۶ پیوندی ,درسا ۱۲۵۶۴۵۵۹ ۱۳۴۷ ۴.۵
۲۷ احتشام مهر ,راحیل ۱۲۵۷۸۳۹۸ ۱۵۱۵ ۴.۵
۲۸ خوش خرامان ,ملیسا ۱۲۵۸۲۹۳۰ ۱۵۴۰ ۴.۰
۲۹ عزیزی ,حنانه ۱۲۵۶۰۱۸۹ ۱۱۰۹ ۴.۰
۳۰ Farahmandfar,Khatere --- ۰ ۴.۰
۳۱ رحمن زاده شاهی ,پریسا ۱۲۵۸۲۵۳۰ ۰ ۴.۰
۳۲ ناجیان تبریز ,نرگس ۱۲۵۸۲۵۰۶ ۱۲۵۲ ۳.۵
۳۳ کلوندی ,نشمیل ۱۲۵۴۴۴۵۰ ۱۷۲۲ ۳.۵
۳۴ Karami,Elmira --- ۰ ۳.۵
۳۵ کاکاوند ,تانیا ۱۲۵۷۶۵۶۵ ۱۳۹۹ ۳.۵
۳۶ Moosavi,Seyed Fateme --- ۰ ۳.۰
۳۷ Zolfaghari,Niloufar --- ۰ ۳.۰
۳۸ آتشگران ,مهرراز ۲۲۵۰۱۶۹۰ ۰ ۳.۰
۳۹ حمزه جواران ,کوثر ۱۲۵۷۵۶۳۱ ۱۲۸۷ ۲.۵
۴۰ سماعی ,سونیا ۲۲۵۰۳۵۹۵ ۰ ۲.۵
۴۱ عربی ,مرجان ۱۲۵۶۲۱۹۰ ۰ ۲.۰
۴۲ بیات ,صدف ۲۲۵۰۹۶۷۴ ۱۲۱۷ ۰.۰
۴۳ طاهری ,نیلوفر ۱۲۵۶۰۵۳۷ ۰ ۴.۰
۴۴ محمدی ,سارا ۱۲۵۷۱۲۱۰ ۱۲۸۳ ۳.۰
۴۵ Pourvali,Pinar --- ۰ ۳.۰
۴۶ Shiri,Sana --- ۰ ۱.۵
۴۷ Salemi,Negin ۱۲۵۸۲۹۸۰ ۱۶۹۴ ۰.۰
۴۸ امیری ,غزل ۱۲۵۷۵۹۷۶ ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۴۱۵ ۱۸ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۱ ۱۸۳۸ 7 ۱
۱۷۶۱ ۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۰ ۲
6 ۱۵۵۵ ۱۰ پاک طینت پشتیری ,ژینا
½ - ½
بابازاده ,شادان ۱۲ ۱۵۳۸ ۳
6 ۱۵۱۱ ۱۳ مهدیان ,آنوشا
1 - 0
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۵۵۲ 5 ۴
5 ۰ ۳۹ موسوی ,ملیکاسادات
0 - 1
خیرجو ,آناهیتا ۵ ۱۵۹۴ 5 ۵
5 ۱۳۴۶ ۲۲ نظری ,سوگل
½ - ½
ابراهیمی ,آتوسا ۶ ۱۵۷۷ 5 ۶
5 ۱۵۱۰ ۱۵ سارانی ,آیدا
½ - ½
داودی پور ,یاسمین ۳۲ ۰ 5 ۷
5 ۱۵۰۲ ۱۶ عاجلو ,عارفه
1 - 0
اسکندری ,یلدا ۳۳ ۰ 5 ۸
۱۴۱۵ ۱۹ یزدخواستی ,روژان
0 - 1
Hajihoseinzadeh,Mitra ۹ ۱۵۵۵ ۹
۱۵۱۱ ۱۴ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا
1 - 0
ماجد ,نگین ۲۱ ۱۳۶۶ ۱۰
4 ۱۶۰۲ ۴ خوش خرامان ,ملیسا
0 - 1
معتمدی لموکی ,فاطمه ۷ ۱۵۶۰ 4 ۱۱
4 ۱۳۱۳ ۲۴ پیوندی ,درسا
½ - ½
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۲۸ ۰ 4 ۱۲
4 ۰ ۴۳ رحمن زاده شاهی ,پریسا
0 - 1
اسعدی ,ثمین ۲۷ ۰ 4 ۱۳
۱۴۵۰ ۱۷ قزاقی ,پارمیدا
1 - 0
عزیزی ,حنانه ۳۰ ۰ 4 ۱۴
۰ ۴۱ ناجیان تبریز ,نرگس
0 - 1
احتشام مهر ,راحیل ۸ ۱۵۵۸ ۱۵
۰ ۳۷ Karami,Elmira
0 - 1
وارسته ,ندا ۴۷ ۰ ۱۶
3 ۰ ۳۴ Farahmandfar,Khatere
1 - 0
Zolfaghari,Niloufar ۴۸ ۰ 3 ۱۷
3 ۰ ۴۶ طاهری ,نیلوفر
+ - -
Pourvali,Pinar ۴۲ ۰ 3 ۱۸
3 ۱۳۸۱ ۲۰ کلوندی ,نشمیل
½ - ½
آتشگران ,مهرراز ۲۹ ۰ ۱۹
۰ ۳۶ کاکاوند ,تانیا
1 - 0
عربی ,مرجان ۲۶ ۰ 2 ۲۰
۰ ۴۴ سماعی ,سونیا
0 - 1
Moosavi,Seyed Fateme ۴۰ ۰ 2 ۲۱
3 ۱۳۱۵ ۲۳ محمدی ,سارا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۲
0 ۰ ۳۱ بیات ,صدف
0 - 1
حمزه جواران ,کوثر ۳۵ ۰ ۲۳
۰ ۴۵ Shiri,Sana
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۴
0 ۱۶۹۴ ۳ Salemi,Negin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
0 ۰ ۲۵ امیری ,غزل
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۱۸۳۸ ۱ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
سارانی ,آیدا ۱۵ ۱۵۱۰ 5 ۱
۱۵۱۱ ۱۳ مهدیان ,آنوشا
½ - ½
پاک طینت پشتیری ,ژینا ۱۰ ۱۵۵۵ ۲
5 ۱۵۷۷ ۶ ابراهیمی ,آتوسا
0 - 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۲ ۱۷۶۱ ۳
5 ۱۵۳۸ ۱۲ بابازاده ,شادان
½ - ½
نادرنیا ,نیکتا ۱۸ ۱۴۱۵ 5 ۴
۱۵۵۵ ۹ Hajihoseinzadeh,Mitra
0 - 1
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۰ ۵
4 ۱۵۵۲ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا ۱۴ ۱۵۱۱ ۶
4 ۰ ۳۲ داودی پور ,یاسمین
1 - 0
خوش خرامان ,ملیسا ۴ ۱۶۰۲ 4 ۷
4 ۱۵۹۴ ۵ خیرجو ,آناهیتا
1 - 0
پیوندی ,درسا ۲۴ ۱۳۱۳ 4 ۸
4 ۱۵۶۰ ۷ معتمدی لموکی ,فاطمه
0 - 1
موسوی ,ملیکاسادات ۳۹ ۰ 4 ۹
4 ۰ ۲۷ اسعدی ,ثمین
0 - 1
عاجلو ,عارفه ۱۶ ۱۵۰۲ 4 ۱۰
4 ۰ ۳۰ عزیزی ,حنانه
0 - 1
نظری ,سوگل ۲۲ ۱۳۴۶ 4 ۱۱
4 ۰ ۳۳ اسکندری ,یلدا
1 - 0
قزاقی ,پارمیدا ۱۷ ۱۴۵۰ ۱۲
۱۳۶۶ ۲۱ ماجد ,نگین
1 - 0
ناجیان تبریز ,نرگس ۴۱ ۰ ۱۳
۱۴۱۵ ۱۹ یزدخواستی ,روژان
1 - 0
کلوندی ,نشمیل ۲۰ ۱۳۸۱ 3 ۱۴
3 ۰ ۴۷ وارسته ,ندا
½ - ½
احتشام مهر ,راحیل ۸ ۱۵۵۸ 3 ۱۵
3 ۰ ۲۸ آسیابان نژاد حسنی ,عسل
1 - 0
طاهری ,نیلوفر ۴۶ ۰ 3 ۱۶
3 ۰ ۴۸ Zolfaghari,Niloufar
0 - 1
رحمن زاده شاهی ,پریسا ۴۳ ۰ 3 ۱۷
۰ ۲۹ آتشگران ,مهرراز
0 - 1
Karami,Elmira ۳۷ ۰ ۱۸
2 ۰ ۴۲ Pourvali,Pinar
1 - 0
سماعی ,سونیا ۴۴ ۰ ۱۹
2 ۰ ۲۶ عربی ,مرجان
0 - 1
Farahmandfar,Khatere ۳۴ ۰ 2 ۲۰
۰ ۳۶ کاکاوند ,تانیا
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر ۳۵ ۰ ۲۱
3 ۱۳۱۵ ۲۳ محمدی ,سارا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۲
۰ ۴۵ Shiri,Sana
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۳
1 ۰ ۴۰ Moosavi,Seyed Fateme
1 - 0
بیات ,صدف ۳۱ ۰ 0 ۲۴
0 ۱۶۹۴ ۳ Salemi,Negin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
0 ۰ ۲۵ امیری ,غزل
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۵۷۷ ۶ ابراهیمی ,آتوسا
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۱ ۱۸۳۸ 5 ۱
5 ۱۷۶۱ ۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
½ - ½
مهدیان ,آنوشا ۱۳ ۱۵۱۱ 5 ۲
4 ۱۶۰۲ ۴ خوش خرامان ,ملیسا
0 - 1
پاک طینت پشتیری ,ژینا ۱۰ ۱۵۵۵ ۳
4 ۱۵۱۰ ۱۵ سارانی ,آیدا
1 - 0
معتمدی لموکی ,فاطمه ۷ ۱۵۶۰ 4 ۴
4 ۱۵۱۱ ۱۴ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا
½ - ½
Hajihoseinzadeh,Mitra ۹ ۱۵۵۵ 4 ۵
4 ۱۴۱۵ ۱۸ نادرنیا ,نیکتا
1 - 0
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۵۵۲ 4 ۶
4 ۱۳۱۳ ۲۴ پیوندی ,درسا
0 - 1
بابازاده ,شادان ۱۲ ۱۵۳۸ 4 ۷
۰ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
1 - 0
ماجد ,نگین ۲۱ ۱۳۶۶ ۸
۱۵۰۲ ۱۶ عاجلو ,عارفه
½ - ½
یزدخواستی ,روژان ۱۹ ۱۴۱۵ 3 ۹
3 ۱۵۹۴ ۵ خیرجو ,آناهیتا
1 - 0
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۲۸ ۰ 3 ۱۰
3 ۱۵۵۸ ۸ احتشام مهر ,راحیل
0 - 1
عزیزی ,حنانه ۳۰ ۰ 3 ۱۱
3 ۱۳۸۱ ۲۰ کلوندی ,نشمیل
0 - 1
داودی پور ,یاسمین ۳۲ ۰ 3 ۱۲
3 ۱۳۴۶ ۲۲ نظری ,سوگل
1 - 0
وارسته ,ندا ۴۷ ۰ 3 ۱۳
3 ۰ ۳۳ اسکندری ,یلدا
+ - -
محمدی ,سارا ۲۳ ۱۳۱۵ 3 ۱۴
3 ۰ ۴۶ طاهری ,نیلوفر
0 - 1
اسعدی ,ثمین ۲۷ ۰ 3 ۱۵
3 ۰ ۳۹ موسوی ,ملیکاسادات
1 - 0
آتشگران ,مهرراز ۲۹ ۰ ۱۶
۰ ۳۷ Karami,Elmira
0 - 1
ناجیان تبریز ,نرگس ۴۱ ۰ ۱۷
2 ۰ ۳۴ Farahmandfar,Khatere
0 - 1
قزاقی ,پارمیدا ۱۷ ۱۴۵۰ ۱۸
2 ۰ ۴۲ Pourvali,Pinar
0 - 1
رحمن زاده شاهی ,پریسا ۴۳ ۰ 2 ۱۹
۰ ۳۵ حمزه جواران ,کوثر
0 - 1
Zolfaghari,Niloufar ۴۸ ۰ 2 ۲۰
۰ ۴۴ سماعی ,سونیا
1 - 0
کاکاوند ,تانیا ۳۶ ۰ ۲۱
1 ۰ ۴۰ Moosavi,Seyed Fateme
0 - 1
عربی ,مرجان ۲۶ ۰ 1 ۲۲
۰ ۴۵ Shiri,Sana
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۳
0 ۱۶۹۴ ۳ Salemi,Negin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۲۵ امیری ,غزل
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
0 ۰ ۳۱ بیات ,صدف
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۸۳۸ ۱ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۲ ۱۷۶۱ 5 ۱
4 ۱۵۵۲ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
0 - 1
ابراهیمی ,آتوسا ۶ ۱۵۷۷ 4 ۲
4 ۱۵۵۵ ۹ Hajihoseinzadeh,Mitra
0 - 1
مهدیان ,آنوشا ۱۳ ۱۵۱۱ 4 ۳
۱۵۶۰ ۷ معتمدی لموکی ,فاطمه
½ - ½
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا ۱۴ ۱۵۱۱ ۴
۱۵۵۵ ۱۰ پاک طینت پشتیری ,ژینا
1 - 0
خیرجو ,آناهیتا ۵ ۱۵۹۴ 3 ۵
3 ۱۶۰۲ ۴ خوش خرامان ,ملیسا
1 - 0
کلوندی ,نشمیل ۲۰ ۱۳۸۱ 3 ۶
3 ۱۵۳۸ ۱۲ بابازاده ,شادان
1 - 0
موسوی ,ملیکاسادات ۳۹ ۰ 3 ۷
3 ۱۵۱۰ ۱۵ سارانی ,آیدا
1 - 0
وارسته ,ندا ۴۷ ۰ 3 ۸
3 ۱۳۶۶ ۲۱ ماجد ,نگین
½ - ½
عاجلو ,عارفه ۱۶ ۱۵۰۲ 3 ۹
3 ۱۳۱۵ ۲۳ محمدی ,سارا
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۱۸ ۱۴۱۵ 3 ۱۰
3 ۱۳۱۳ ۲۴ پیوندی ,درسا
1 - 0
یزدخواستی ,روژان ۱۹ ۱۴۱۵ 3 ۱۱
3 ۰ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
½ - ½
احتشام مهر ,راحیل ۸ ۱۵۵۸ ۱۲
۰ ۲۸ آسیابان نژاد حسنی ,عسل
½ - ½
داودی پور ,یاسمین ۳۲ ۰ ۱۳
۰ ۴۱ ناجیان تبریز ,نرگس
0 - 1
نظری ,سوگل ۲۲ ۱۳۴۶ 2 ۱۴
2 ۰ ۲۷ اسعدی ,ثمین
1 - 0
Pourvali,Pinar ۴۲ ۰ 2 ۱۵
2 ۰ ۴۳ رحمن زاده شاهی ,پریسا
0 - 1
عزیزی ,حنانه ۳۰ ۰ 2 ۱۶
2 ۰ ۴۸ Zolfaghari,Niloufar
0 - 1
اسکندری ,یلدا ۳۳ ۰ 2 ۱۷
۰ ۳۶ کاکاوند ,تانیا
0 - 1
طاهری ,نیلوفر ۴۶ ۰ 2 ۱۸
۱۴۵۰ ۱۷ قزاقی ,پارمیدا
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر ۳۵ ۰ ۱۹
۰ ۲۹ آتشگران ,مهرراز
1 - 0
Shiri,Sana ۴۵ ۰ ۲۰
۰ ۴۴ سماعی ,سونیا
0 - 1
Karami,Elmira ۳۷ ۰ ۲۱
1 ۰ ۳۴ Farahmandfar,Khatere
1 - 0
Moosavi,Seyed Fateme ۴۰ ۰ 1 ۲۲
0 ۰ ۲۶ عربی ,مرجان
1 - 0
بیات ,صدف ۳۱ ۰ 0 ۲۳
0 ۱۶۹۴ ۳ Salemi,Negin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۲۵ امیری ,غزل
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۷۶۱ ۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
پاک طینت پشتیری ,ژینا ۱۰ ۱۵۵۵ ۱
3 ۱۸۳۸ ۱ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
بابازاده ,شادان ۱۲ ۱۵۳۸ 3 ۲
3 ۱۵۱۱ ۱۳ مهدیان ,آنوشا
1 - 0
خیرجو ,آناهیتا ۵ ۱۵۹۴ 3 ۳
3 ۱۵۷۷ ۶ ابراهیمی ,آتوسا
1 - 0
ماجد ,نگین ۲۱ ۱۳۶۶ 3 ۴
3 ۱۵۰۲ ۱۶ عاجلو ,عارفه
0 - 1
Hajihoseinzadeh,Mitra ۹ ۱۵۵۵ 3 ۵
3 ۱۴۱۵ ۱۹ یزدخواستی ,روژان
0 - 1
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۵۵۲ 3 ۶
۱۵۱۱ ۱۴ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا
1 - 0
محمدی ,سارا ۲۳ ۱۳۱۵ 3 ۷
۰ ۳۲ داودی پور ,یاسمین
0 - 1
معتمدی لموکی ,فاطمه ۷ ۱۵۶۰ ۸
۰ ۳۹ موسوی ,ملیکاسادات
½ - ½
پیوندی ,درسا ۲۴ ۱۳۱۳ ۹
2 ۰ ۲۷ اسعدی ,ثمین
0 - 1
خوش خرامان ,ملیسا ۴ ۱۶۰۲ 2 ۱۰
2 ۱۵۵۸ ۸ احتشام مهر ,راحیل
½ - ½
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۲۸ ۰ 2 ۱۱
2 ۰ ۴۶ طاهری ,نیلوفر
0 - 1
سارانی ,آیدا ۱۵ ۱۵۱۰ 2 ۱۲
2 ۱۴۱۵ ۱۸ نادرنیا ,نیکتا
1 - 0
اسکندری ,یلدا ۳۳ ۰ 2 ۱۳
2 ۱۳۸۱ ۲۰ کلوندی ,نشمیل
1 - 0
Zolfaghari,Niloufar ۴۸ ۰ 2 ۱۴
2 ۱۳۴۶ ۲۲ نظری ,سوگل
0 - 1
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۰ 2 ۱۵
2 ۰ ۴۷ وارسته ,ندا
1 - 0
قزاقی ,پارمیدا ۱۷ ۱۴۵۰ ۱۶
۰ ۳۵ حمزه جواران ,کوثر
0 - 1
ناجیان تبریز ,نرگس ۴۱ ۰ ۱۷
1 ۰ ۳۰ عزیزی ,حنانه
1 - 0
سماعی ,سونیا ۴۴ ۰ ۱۸
1 ۰ ۴۲ Pourvali,Pinar
1 - 0
Farahmandfar,Khatere ۳۴ ۰ 1 ۱۹
1 ۰ ۳۷ Karami,Elmira
½ - ½
Shiri,Sana ۴۵ ۰ 1 ۲۰
1 ۰ ۴۳ رحمن زاده شاهی ,پریسا
1 - 0
Moosavi,Seyed Fateme ۴۰ ۰ 1 ۲۱
0 ۰ ۲۶ عربی ,مرجان
0 - 1
آتشگران ,مهرراز ۲۹ ۰ ½ ۲۲
0 ۰ ۳۱ بیات ,صدف
0 - 1
کاکاوند ,تانیا ۳۶ ۰ ½ ۲۳
0 ۱۶۹۴ ۳ Salemi,Negin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۲۵ امیری ,غزل
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۵۹۴ ۵ خیرجو ,آناهیتا
0 - 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۲ ۱۷۶۱ 3 ۱
۱۵۱۱ ۱۳ مهدیان ,آنوشا
½ - ½
زاهدی فر ,اناهیتا ۱ ۱۸۳۸ ۲
۱۴۱۵ ۱۹ یزدخواستی ,روژان
½ - ½
ابراهیمی ,آتوسا ۶ ۱۵۷۷ ۳
۱۵۶۰ ۷ معتمدی لموکی ,فاطمه
0 - 1
پاک طینت پشتیری ,ژینا ۱۰ ۱۵۵۵ ۴
2 ۱۳۶۶ ۲۱ ماجد ,نگین
1 - 0
خوش خرامان ,ملیسا ۴ ۱۶۰۲ 2 ۵
2 ۱۳۱۵ ۲۳ محمدی ,سارا
1 - 0
احتشام مهر ,راحیل ۸ ۱۵۵۸ 2 ۶
2 ۱۵۵۵ ۹ Hajihoseinzadeh,Mitra
1 - 0
کلوندی ,نشمیل ۲۰ ۱۳۸۱ 2 ۷
2 ۱۵۵۲ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
1 - 0
نظری ,سوگل ۲۲ ۱۳۴۶ 2 ۸
2 ۱۵۳۸ ۱۲ بابازاده ,شادان
1 - 0
اسعدی ,ثمین ۲۷ ۰ 2 ۹
2 ۱۳۱۳ ۲۴ پیوندی ,درسا
½ - ½
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا ۱۴ ۱۵۱۱ 2 ۱۰
2 ۰ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
0 - 1
عاجلو ,عارفه ۱۶ ۱۵۰۲ 2 ۱۱
2 ۰ ۳۳ اسکندری ,یلدا
0 - 1
داودی پور ,یاسمین ۳۲ ۰ ۱۲
۰ ۴۱ ناجیان تبریز ,نرگس
0 - 1
موسوی ,ملیکاسادات ۳۹ ۰ ۱۳
1 ۱۵۱۰ ۱۵ سارانی ,آیدا
1 - 0
رحمن زاده شاهی ,پریسا ۴۳ ۰ 1 ۱۴
1 ۰ ۴۰ Moosavi,Seyed Fateme
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۱۸ ۱۴۱۵ 1 ۱۵
1 ۰ ۴۲ Pourvali,Pinar
0 - 1
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۲۸ ۰ 1 ۱۶
1 ۰ ۳۰ عزیزی ,حنانه
0 - 1
وارسته ,ندا ۴۷ ۰ 1 ۱۷
1 ۰ ۳۴ Farahmandfar,Khatere
0 - 1
طاهری ,نیلوفر ۴۶ ۰ 1 ۱۸
1 ۰ ۴۴ سماعی ,سونیا
½ - ½
حمزه جواران ,کوثر ۳۵ ۰ 1 ۱۹
1 ۰ ۴۸ Zolfaghari,Niloufar
1 - 0
Karami,Elmira ۳۷ ۰ 1 ۲۰
½ ۱۴۵۰ ۱۷ قزاقی ,پارمیدا
1 - 0
عربی ,مرجان ۲۶ ۰ 0 ۲۱
0 ۰ ۳۶ کاکاوند ,تانیا
½ - ½
آتشگران ,مهرراز ۲۹ ۰ 0 ۲۲
0 ۰ ۴۵ Shiri,Sana
1 - 0
بیات ,صدف ۳۱ ۰ 0 ۲۳
0 ۱۶۹۴ ۳ Salemi,Negin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۲۵ امیری ,غزل
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۵۵۵ ۱۰ پاک طینت پشتیری ,ژینا
½ - ½
زاهدی فر ,اناهیتا ۱ ۱۸۳۸ 2 ۱
2 ۱۷۶۱ ۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
بابازاده ,شادان ۱۲ ۱۵۳۸ 2 ۲
2 ۱۵۰۲ ۱۶ عاجلو ,عارفه
0 - 1
خیرجو ,آناهیتا ۵ ۱۵۹۴ 2 ۳
2 ۱۵۷۷ ۶ ابراهیمی ,آتوسا
½ - ½
مهدیان ,آنوشا ۱۳ ۱۵۱۱ 2 ۴
2 ۰ ۲۷ اسعدی ,ثمین
0 - 1
معتمدی لموکی ,فاطمه ۷ ۱۵۶۰ ۵
۱۵۵۸ ۸ احتشام مهر ,راحیل
½ - ½
پیوندی ,درسا ۲۴ ۱۳۱۳ ۶
۰ ۴۱ ناجیان تبریز ,نرگس
0 - 1
یزدخواستی ,روژان ۱۹ ۱۴۱۵ ۷
۰ ۳۹ موسوی ,ملیکاسادات
0 - 1
Hajihoseinzadeh,Mitra ۹ ۱۵۵۵ 1 ۸
1 ۱۶۰۲ ۴ خوش خرامان ,ملیسا
1 - 0
عزیزی ,حنانه ۳۰ ۰ 1 ۹
1 ۰ ۲۸ آسیابان نژاد حسنی ,عسل
0 - 1
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۵۵۲ 1 ۱۰
1 ۱۵۱۱ ۱۴ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا
1 - 0
Farahmandfar,Khatere ۳۴ ۰ 1 ۱۱
1 ۰ ۳۳ اسکندری ,یلدا
1 - 0
سارانی ,آیدا ۱۵ ۱۵۱۰ 1 ۱۲
1 ۱۴۱۵ ۱۸ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۰ 1 ۱۳
1 ۱۳۸۱ ۲۰ کلوندی ,نشمیل
1 - 0
Pourvali,Pinar ۴۲ ۰ 1 ۱۴
1 ۰ ۴۳ رحمن زاده شاهی ,پریسا
0 - 1
ماجد ,نگین ۲۱ ۱۳۶۶ 1 ۱۵
1 ۱۳۴۶ ۲۲ نظری ,سوگل
1 - 0
Zolfaghari,Niloufar ۴۸ ۰ 1 ۱۶
1 ۰ ۴۶ طاهری ,نیلوفر
0 - 1
محمدی ,سارا ۲۳ ۱۳۱۵ 1 ۱۷
½ ۰ ۳۲ داودی پور ,یاسمین
1 - 0
قزاقی ,پارمیدا ۱۷ ۱۴۵۰ ½ ۱۸
0 ۰ ۳۷ Karami,Elmira
1 - 0
عربی ,مرجان ۲۶ ۰ 0 ۱۹
0 ۰ ۲۹ آتشگران ,مهرراز
0 - 1
Moosavi,Seyed Fateme ۴۰ ۰ 0 ۲۰
0 ۰ ۳۱ بیات ,صدف
0 - 1
سماعی ,سونیا ۴۴ ۰ 0 ۲۱
0 ۰ ۳۵ حمزه جواران ,کوثر
1 - 0
Shiri,Sana ۴۵ ۰ 0 ۲۲
0 ۰ ۴۷ وارسته ,ندا
1 - 0
کاکاوند ,تانیا ۳۶ ۰ 0 ۲۳
0 ۱۶۹۴ ۳ Salemi,Negin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۲۵ امیری ,غزل
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۸۳۸ ۱ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
کلوندی ,نشمیل ۲۰ ۱۳۸۱ 1 ۱
1 ۱۳۶۶ ۲۱ ماجد ,نگین
0 - 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۲ ۱۷۶۱ 1 ۲
1 ۱۵۹۴ ۵ خیرجو ,آناهیتا
1 - 0
نظری ,سوگل ۲۲ ۱۳۴۶ 1 ۳
1 ۱۳۱۵ ۲۳ محمدی ,سارا
0 - 1
ابراهیمی ,آتوسا ۶ ۱۵۷۷ 1 ۴
1 ۱۵۶۰ ۷ معتمدی لموکی ,فاطمه
½ - ½
پیوندی ,درسا ۲۴ ۱۳۱۳ 1 ۵
1 ۰ ۲۸ آسیابان نژاد حسنی ,عسل
0 - 1
پاک طینت پشتیری ,ژینا ۱۰ ۱۵۵۵ 1 ۶
1 ۱۵۵۲ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
0 - 1
اسعدی ,ثمین ۲۷ ۰ 1 ۷
1 ۰ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
0 - 1
بابازاده ,شادان ۱۲ ۱۵۳۸ 1 ۸
1 ۱۵۱۱ ۱۳ مهدیان ,آنوشا
1 - 0
اسکندری ,یلدا ۳۳ ۰ 1 ۹
1 ۰ ۴۲ Pourvali,Pinar
0 - 1
عاجلو ,عارفه ۱۶ ۱۵۰۲ 1 ۱۰
1 ۱۴۱۵ ۱۹ یزدخواستی ,روژان
½ - ½
موسوی ,ملیکاسادات ۳۹ ۰ 1 ۱۱
½ ۱۴۵۰ ۱۷ قزاقی ,پارمیدا
0 - 1
احتشام مهر ,راحیل ۸ ۱۵۵۸ ½ ۱۲
½ ۰ ۳۲ داودی پور ,یاسمین
0 - 1
ناجیان تبریز ,نرگس ۴۱ ۰ ½ ۱۳
0 ۰ ۳۶ کاکاوند ,تانیا
0 - 1
خوش خرامان ,ملیسا ۴ ۱۶۰۲ 0 ۱۴
0 ۱۵۵۵ ۹ Hajihoseinzadeh,Mitra
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر ۳۵ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۴۰ Moosavi,Seyed Fateme
0 - 1
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا ۱۴ ۱۵۱۱ 0 ۱۶
0 ۱۵۱۰ ۱۵ سارانی ,آیدا
1 - 0
Karami,Elmira ۳۷ ۰ 0 ۱۷
0 ۰ ۴۴ سماعی ,سونیا
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۱۸ ۱۴۱۵ 0 ۱۸
0 ۰ ۲۶ عربی ,مرجان
0 - 1
رحمن زاده شاهی ,پریسا ۴۳ ۰ 0 ۱۹
0 ۰ ۴۶ طاهری ,نیلوفر
1 - 0
آتشگران ,مهرراز ۲۹ ۰ 0 ۲۰
0 ۰ ۳۰ عزیزی ,حنانه
1 - 0
Shiri,Sana ۴۵ ۰ 0 ۲۱
0 ۰ ۴۸ Zolfaghari,Niloufar
1 - 0
بیات ,صدف ۳۱ ۰ 0 ۲۲
0 ۰ ۳۴ Farahmandfar,Khatere
1 - 0
وارسته ,ندا ۴۷ ۰ 0 ۲۳
0 ۱۶۹۴ ۳ Salemi,Negin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۲۵ امیری ,غزل
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۰ ۲۵ امیری ,غزل
- - +
زاهدی فر ,اناهیتا ۱ ۱۸۳۸ 0 ۱
0 ۱۷۶۱ ۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
عربی ,مرجان ۲۶ ۰ 0 ۲
0 ۰ ۲۷ اسعدی ,ثمین
+ - -
Salemi,Negin ۳ ۱۶۹۴ 0 ۳
0 ۱۶۰۲ ۴ خوش خرامان ,ملیسا
0 - 1
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۲۸ ۰ 0 ۴
0 ۰ ۲۹ آتشگران ,مهرراز
0 - 1
خیرجو ,آناهیتا ۵ ۱۵۹۴ 0 ۵
0 ۱۵۷۷ ۶ ابراهیمی ,آتوسا
1 - 0
عزیزی ,حنانه ۳۰ ۰ 0 ۶
0 ۰ ۳۱ بیات ,صدف
0 - 1
معتمدی لموکی ,فاطمه ۷ ۱۵۶۰ 0 ۷
0 ۱۵۵۸ ۸ احتشام مهر ,راحیل
½ - ½
داودی پور ,یاسمین ۳۲ ۰ 0 ۸
0 ۰ ۳۳ اسکندری ,یلدا
1 - 0
Hajihoseinzadeh,Mitra ۹ ۱۵۵۵ 0 ۹
0 ۱۵۵۵ ۱۰ پاک طینت پشتیری ,ژینا
1 - 0
Farahmandfar,Khatere ۳۴ ۰ 0 ۱۰
0 ۰ ۳۵ حمزه جواران ,کوثر
0 - 1
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۵۵۲ 0 ۱۱
0 ۱۵۳۸ ۱۲ بابازاده ,شادان
1 - 0
کاکاوند ,تانیا ۳۶ ۰ 0 ۱۲
0 ۰ ۳۷ Karami,Elmira
0 - 1
مهدیان ,آنوشا ۱۳ ۱۵۱۱ 0 ۱۳
0 ۱۵۱۱ ۱۴ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا
0 - 1
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۰ 0 ۱۴
0 ۰ ۳۹ موسوی ,ملیکاسادات
1 - 0
سارانی ,آیدا ۱۵ ۱۵۱۰ 0 ۱۵
0 ۱۵۰۲ ۱۶ عاجلو ,عارفه
1 - 0
Moosavi,Seyed Fateme ۴۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۴۱ ناجیان تبریز ,نرگس
½ - ½
قزاقی ,پارمیدا ۱۷ ۱۴۵۰ 0 ۱۷
0 ۱۴۱۵ ۱۸ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
Pourvali,Pinar ۴۲ ۰ 0 ۱۸
0 ۰ ۴۳ رحمن زاده شاهی ,پریسا
0 - 1
یزدخواستی ,روژان ۱۹ ۱۴۱۵ 0 ۱۹
0 ۱۳۸۱ ۲۰ کلوندی ,نشمیل
1 - 0
سماعی ,سونیا ۴۴ ۰ 0 ۲۰
0 ۰ ۴۵ Shiri,Sana
0 - 1
ماجد ,نگین ۲۱ ۱۳۶۶ 0 ۲۱
0 ۱۳۴۶ ۲۲ نظری ,سوگل
1 - 0
طاهری ,نیلوفر ۴۶ ۰ 0 ۲۲
0 ۰ ۴۷ وارسته ,ندا
0 - 1
محمدی ,سارا ۲۳ ۱۳۱۵ 0 ۲۳
0 ۱۳۱۳ ۲۴ پیوندی ,درسا
1 - 0
Zolfaghari,Niloufar ۴۸ ۰ 0 ۲۴