اولین دوره مسابقه آزاده بین المللی بهین بازآفرین البرز-استاندارد
مسابقه: اولین دوره مسابقه آزاده بین المللی بهین بازآفرین البرز نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ زمان پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ محل مسابقه: تهران, تهران

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran نوروزی ,امید ۱۲۵۰۱۱۹۰ ۲۳۹۲ ۱۰.۵
۲ Georgia Azaladze,Shota ۱۳۶۰۳۰۲۷ ۲۴۸۲ ۱۰.۰
۳ Iran موسوی ,سید خلیل ۱۲۵۱۱۰۹۹ ۲۵۰۱ ۱۰.۰
۴ Azerbaijan Rasulov,Vugar ۱۳۴۰۲۳۹۰ ۲۴۸۷ ۹.۵
۵ Iran لرپری زنگنه ,شاهین ۱۲۵۲۱۶۰۴ ۲۲۸۸ ۹.۵
۶ Iran محجوب زردست ,مرتضی ۱۲۵۰۰۷۹۸ ۲۴۰۵ ۹.۵
۷ Iran طباطبایی ,سید محمد امین ۱۲۵۲۱۲۱۳ ۲۳۰۶ ۹.۵
۸ Georgia Javakhadze,Zurab ۱۳۶۰۳۶۴۷ ۲۴۵۰ ۹.۵
۹ Iran گلی زاده ,اصغر ۱۲۵۰۵۲۶۹ ۲۴۵۷ ۹.۰
۱۰ Iran عسگری زاده ,احمد ۱۲۵۰۵۶۸۴ ۲۴۴۹ ۹.۰
۱۱ Iran مقدمیان ,افشین ۱۲۵۰۳۸۸۶ ۲۱۷۵ ۹.۰
۱۲ Iran درخشانی ,درسا ۱۲۵۰۰۳۳۰ ۲۱۹۶ ۹.۰
۱۳ Iran حکیمی فرد ,غزل ۱۲۵۰۶۵۴۰ ۲۱۸۱ ۹.۰
۱۴ Iran Godarz,Kasra ۱۲۵۳۰۹۵۶ ۲۲۴۱ ۹.۰
۱۵ Iran توکلیان ,محسن ۱۲۵۰۲۴۲۱ ۲۰۷۸ ۹.۰
۱۶ Iran عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۱۲۵۰۱۶۳۸ ۲۲۴۰ ۸.۵
۱۷ Iran قربانی ,محسن ۱۲۵۰۰۵۵۰ ۲۲۹۳ ۸.۵
۱۸ Iran مصدق پور ,مسعود ۱۲۵۱۹۲۷۸ ۲۵۰۰ ۸.۵
۱۹ Iran طاهباز ,آرش ۱۲۵۲۸۸۴۶ ۲۳۱۲ ۸.۵
۲۰ Iran چنگایی ,امین ۱۲۵۱۰۰۹۲ ۲۱۲۳ ۸.۵
۲۱ Iran غفوریان ,امیرعلی ۱۲۵۳۳۸۳۱ ۲۱۵۴ ۸.۵
۲۲ Iran موسوی ,میلاد ۱۲۵۰۰۶۲۳ ۲۱۰۳ ۸.۵
۲۳ Iran مشمولی ,کیان ۱۲۵۱۳۴۱۵ ۲۱۱۲ ۸.۵
۲۴ Iran شعرباف ,محسن ۱۲۵۰۱۸۰۸ ۲۲۶۷ ۸.۰
۲۵ Georgia Benidze,Davit ۱۳۶۰۳۰۸۶ ۲۴۷۹ ۸.۰
۲۶ Iran حسین زاده ,نیما ۱۲۵۰۵۳۲۳ ۲۲۴۷ ۸.۰
۲۷ Iran چراغی ,امین ۱۲۵۲۴۸۴۰ ۱۹۸۴ ۸.۰
۲۸ Iran قربانی ,هادی ۱۲۵۰۲۹۱۰ ۲۲۱۵ ۸.۰
۲۹ Iran نساج ترشیزی ,امیر مرتضی ۱۲۵۱۱۲۴۲ ۱۹۸۰ ۸.۰
۳۰ Iran احمدزاده رضوی ,سید شاهین ۱۲۵۱۴۷۶۴ ۱۸۷۷ ۸.۰
۳۱ Iran خرسندی کرباسدهی ,آرین ۱۲۵۱۸۵۴۹ ۲۱۰۷ ۸.۰
۳۲ Iran طالبی ,مسعود ۱۲۵۲۶۱۵۰ ۱۹۷۵ ۸.۰
۳۳ Iran احمدی نیا ,ابراهیم ۱۲۵۰۱۸۹۱ ۲۳۸۰ ۷.۵
۳۴ Iran دربان وایقانی ,مرتضی ۱۲۵۰۱۸۱۶ ۲۳۲۸ ۷.۵
۳۵ Iran اسدی ,صادق ۱۲۵۰۲۳۷۵ ۲۰۹۴ ۷.۵
۳۶ Iran درینی ,پوریا ۱۲۵۰۲۲۰۰ ۲۴۲۷ ۷.۵
۳۷ Iran خداشناس ,مرصاد ۱۲۵۱۴۱۹۵ ۲۴۰۵ ۷.۵
۳۸ Iran مرادی ,امیر مسعود ۱۲۵۱۱۱۰۲ ۲۳۰۷ ۷.۵
۳۹ Iran Sheykhali,Mohammadreza ۱۲۵۶۵۰۵۹ ۲۱۶۵ ۷.۵
۴۰ Iran دوستکام ,پویان ۱۲۵۰۱۸۲۴ ۲۱۹۴ ۷.۵
۴۱ Iran روزبیان ,رضا ۱۲۵۰۸۰۱۲ ۲۰۹۶ ۷.۵
۴۲ Iran اسدی آهنگر کلائی ,علی ۱۲۵۱۰۰۲۵ ۲۰۶۲ ۷.۵
۴۳ Iran عینی ,سینا ۱۲۵۶۶۷۳۰ ۱۹۹۰ ۷.۵
۴۴ Iran عابد ,میثم ۱۲۵۰۷۴۰۷ ۱۹۹۲ ۷.۵
۴۵ Azerbaijan Bajarani,Ulvi ۱۳۴۰۳۰۲۸ ۲۴۸۶ ۷.۰
۴۶ Iran حسینی پور ,مهدی ۱۲۵۰۶۸۵۰ ۲۲۷۰ ۷.۰
۴۷ Iran گله داری ,بردیا ۱۲۵۰۵۸۹۷ ۲۰۳۶ ۷.۰
۴۸ Iran اتحادی ,هوتن ۱۲۵۰۱۳۹۵ ۲۱۹۱ ۷.۰
۴۹ Iran Nadimifar,Adnan ۱۲۵۰۳۷۲۰ ۲۲۱۳ ۷.۰
۵۰ Iran کریمی ,یگانه ۱۲۵۲۷۹۵۵ ۲۰۱۱ ۷.۰
۵۱ Iran درخشانی ,برنا ۱۲۵۱۸۴۵۰ ۲۲۲۹ ۷.۰
۵۲ Iran فردوسی ,وحید ۱۲۵۳۳۸۱۵ ۱۹۰۶ ۷.۰
۵۳ Iran امینی کیاسری ,عامر ۱۲۵۰۱۵۷۳ ۲۰۸۳ ۷.۰
۵۴ Iran خادمی ,محمدمیران ۱۲۵۰۳۵۵۰ ۲۲۸۲ ۷.۰
۵۵ Iran فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی ۱۲۵۱۳۳۰۰ ۱۹۶۰ ۷.۰
۵۶ Iran کنزی ,حسام الدین ۱۲۵۰۴۰۴۱ ۲۰۲۰ ۷.۰
۵۷ Iran داودی ,میلاد ۱۲۵۵۶۶۹۶ ۱۷۲۷ ۷.۰
۵۸ Iran نیک زبان ,احسان ۱۲۵۰۲۸۷۱ ۲۰۱۷ ۷.۰
۵۹ Iran ترکمن ,پیام ۱۲۵۷۱۶۹۵ ۱۷۰۳ ۷.۰
۶۰ Iran سلیمانیان ,میلاد ۱۲۵۱۴۶۵۹ ۱۹۰۲ ۷.۰
۶۱ Iran محمدعلیزاده ,عرفان ۱۲۵۴۳۹۷۷ ۱۵۰۲ ۷.۰
۶۲ Azerbaijan Gasimov,Elmar ۱۳۴۰۰۲۹۰ ۱۸۷۹ ۷.۰
۶۳ Iran رئوف نیا ,هومن ۱۲۵۴۰۲۴۲ ۱۸۴۸ ۷.۰
۶۴ Iran قاضی الشریف ,کاوه ۱۲۵۰۶۰۲۸ ۲۱۸۹ ۶.۵
۶۵ Iran کریمی ,محمد ۱۲۵۳۹۷۷۵ ۲۱۸۶ ۶.۵
۶۶ Azerbaijan Gadimbayli,Abdulla ۱۳۴۰۴۹۳۸ ۲۰۹۴ ۶.۵
۶۷ Iran لطفی ,آیلار ۱۲۵۰۱۴۳۳ ۱۹۷۳ ۶.۵
۶۸ Iran پیلوایه ,علی ۱۲۵۰۶۴۴۳ ۲۲۰۱ ۶.۵
۶۹ Iran سالاری ,مهران ۱۲۵۰۵۴۱۲ ۱۹۴۰ ۶.۵
۷۰ Iran اصلانی ,محمود ۱۲۵۷۰۵۲۴ ۱۹۴۸ ۶.۵
۷۱ Iran اخگری ,رضا ۱۲۵۱۸۳۴۴ ۲۱۳۷ ۶.۵
۷۲ Iran شفیعی ,مهدی ۱۲۵۳۲۵۳۳ ۱۶۹۱ ۶.۵
۷۳ Iran Sadeghi Givi,Reza ۱۲۵۸۷۱۹۲ ۱۹۳۱ ۶.۵
۷۴ Iran علی نسب علمداری ,مبینا ۱۲۵۲۸۸۹۷ ۲۳۱۸ ۶.۵
۷۵ Iran کیامرثی ,علی ۱۲۵۸۷۳۳۸ ۱۷۶۳ ۶.۵
۷۶ Iran Fathollahi,Hamid ۱۲۵۴۴۳۹۶ ۱۵۸۳ ۶.۵
۷۷ Iran عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۱۲۵۳۳۷۶۹ ۱۵۹۸ ۶.۵
۷۸ Iran قاضی زاده احسایی ,میلاد ۱۲۵۲۵۸۱۲ ۰ ۶.۵
۷۹ Iran روحی ,بهزاد ۱۲۵۶۴۲۶۵ ۱۶۵۲ ۶.۵
۸۰ Iran رجبی ,محسن ۱۲۵۲۱۸۳۳ ۲۰۰۰ ۶.۰
۸۱ Iran خمیسی ,سید جعفر ۱۲۵۲۵۰۸۱ ۲۲۰۸ ۶.۰
۸۲ Iran Ghazizade,Neysar ۱۲۵۳۹۶۴۳ ۱۷۵۷ ۶.۰
۸۳ Iran کوروند ,محمد سینا ۱۲۵۵۳۰۲۶ ۲۰۷۶ ۶.۰
۸۴ Iran ملکی ,مجتبی ۱۲۵۱۵۰۶۰ ۲۱۸۱ ۶.۰
۸۵ Iran مرزوقی ,محمدصادق ۱۲۵۰۲۴۳۰ ۱۸۹۲ ۶.۰
۸۶ Iran درودیان ,مهیار ۱۲۵۰۵۸۱۱ ۲۰۶۵ ۶.۰
۸۷ Iran جهانبخشی ,آرمان ۱۲۵۰۹۳۴۵ ۱۸۵۴ ۶.۰
۸۸ Iran روشن پناه ازلی ,علی ۱۲۵۶۷۰۴۳ ۱۸۳۰ ۶.۰
۸۹ Iran نبی پور ,سیاوش ۱۲۵۲۶۵۵۰ ۱۹۳۶ ۶.۰
۹۰ Iran کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۲۵۳۴۵۴۴ ۱۹۵۸ ۶.۰
۹۱ Iran نجاتی فر ,نیما ۱۲۵۲۵۹۶۰ ۱۷۸۳ ۶.۰
۹۲ Iran دیناروند ,جهانگیر ۱۲۵۰۴۹۰۴ ۱۷۷۱ ۶.۰
۹۳ Iran Mashoofi,Sepehr ۱۲۵۳۲۹۶۷ ۱۷۲۲ ۶.۰
۹۴ Iran شرافت ,محمد صادق ۱۲۵۷۶۳۸۷ ۱۶۶۸ ۶.۰
۹۵ Iran نظری نیا ,شهرام ۱۲۵۳۳۹۱۲ ۱۵۸۷ ۶.۰
۹۶ Iran Sedghi,Nader --- ۰ ۶.۰
۹۷ Iran خداوردیان ,امید ۱۲۵۴۴۴۹۳ ۱۷۴۷ ۶.۰
۹۸ Iran نوروز ,ملیکا ۱۲۵۶۴۲۳۰ ۱۶۰۵ ۶.۰
۹۹ Iran محسنی ,آرمین ۱۲۵۸۶۹۷۸ ۱۶۴۲ ۶.۰
۱۰۰ Iran Sayyari,Ahmad --- ۰ ۶.۰
۱۰۱ Iran قاضی زاده ,آسانا ۱۲۵۳۹۶۵۱ ۱۸۶۴ ۶.۰
۱۰۲ Iran Jamshidzadeh,Amir ۱۲۵۸۸۰۶۷ ۱۵۶۱ ۶.۰
۱۰۳ Azerbaijan Ismayil,Malak ۱۳۴۱۲۶۰۴ ۱۵۶۴ ۶.۰
۱۰۴ Iran Ramezani,Alireza --- ۰ ۶.۰
۱۰۵ Iran امیری ,هادی ۱۲۵۶۵۱۸۰ ۱۴۹۶ ۶.۰
۱۰۶ Iran داودی ,مهران ۱۲۵۶۰۷۹۰ ۱۷۸۱ ۵.۵
۱۰۷ Iran انجم روز ,مهدی ۱۲۵۲۴۷۶۰ ۱۹۱۱ ۵.۵
۱۰۸ Iran فرح سا ,خسرو ۱۲۵۱۰۲۰۳ ۱۷۰۰ ۵.۵
۱۰۹ Iran رضوانی ,محمد ۱۲۵۶۱۰۰۲ ۱۷۶۸ ۵.۵
۱۱۰ Iran Rahnama,M.Reza ۱۲۵۸۳۴۸۰ ۱۵۲۰ ۵.۵
۱۱۱ Iran Tehranifarshid,Nima ۱۲۵۷۷۱۳۸ ۱۴۷۲ ۵.۵
۱۱۲ Iran حکاکی فرد ,پدرام ۱۲۵۱۲۴۱۹ ۱۸۱۳ ۵.۵
۱۱۳ Iran هاشمی ,سیدحامدرضا ۱۲۵۱۲۴۲۷ ۱۶۴۱ ۵.۵
۱۱۴ Iran عیسی زایی ,نوید ۱۲۵۳۱۹۰۱ ۱۶۶۰ ۵.۵
۱۱۵ Iran Amidi,Mahdi --- ۰ ۵.۵
۱۱۶ Iran جهان خانی ,حجت اله ۱۲۵۳۲۲۵۸ ۱۷۳۳ ۵.۰
۱۱۷ Iran شمس ,نگار ۱۲۵۱۷۳۵۶ ۱۷۴۳ ۵.۰
۱۱۸ Iran شیخ مقدس ,سیامک ۱۲۵۹۹۲۹۸ ۱۷۲۲ ۵.۰
۱۱۹ Iran Miladi,Hojatollah ۱۲۵۴۳۹۴۲ ۱۷۶۸ ۵.۰
۱۲۰ Iran قویمی ,قباد ۱۲۵۴۳۸۳۷ ۱۷۸۴ ۵.۰
۱۲۱ Iran قنبری ,مهدی ۱۲۵۰۵۹۹۴ ۱۸۰۵ ۵.۰
۱۲۲ Iran Korjani,Mohamad.R ۱۲۵۰۷۸۵۷ ۱۷۳۴ ۵.۰
۱۲۳ Iran Jalili,Mahdi ۱۲۵۸۳۲۸۶ ۱۶۰۱ ۵.۰
۱۲۴ Iran رباط میلی ,منوچهر ۱۲۵۳۱۰۹۰ ۱۷۳۴ ۵.۰
۱۲۵ Iran Rezaei,Mehraban ۱۲۵۰۸۸۱۰ ۱۳۹۴ ۵.۰
۱۲۶ Iran الله وردی ,مریم ۱۲۵۱۶۶۸۶ ۱۶۹۱ ۵.۰
۱۲۷ Iran بیات ,امیر ۱۲۵۸۶۲۱۸ ۱۴۷۱ ۵.۰
۱۲۸ Iran یزدانی کچوئی ,علی رضا ۱۲۵۷۸۳۷۱ ۱۲۷۴ ۵.۰
۱۲۹ Iran Farahani Kazerani,Saeid --- ۰ ۴.۵
۱۳۰ Iran پرن فر ,علیرضا ۱۲۵۷۲۰۳۹ ۱۴۶۱ ۴.۵
۱۳۱ Iran خلیلی ,عطیه ۱۲۵۷۴۴۴۹ ۱۶۱۳ ۴.۵
۱۳۲ Iran Sheykhali,Hossein --- ۰ ۴.۵
۱۳۳ Iran Darini,Ilya --- ۰ ۴.۵
۱۳۴ Iran Khakpour,Mansour ۲۲۵۰۹۸۲۸ ۱۵۲۶ ۴.۵
۱۳۵ Iran ماجدی ,مازیار ۱۲۵۷۴۴۷۳ ۱۴۴۱ ۴.۵
۱۳۶ Iran مددی ,محمد ۱۲۵۸۶۹۳۵ ۱۵۹۹ ۴.۰
۱۳۷ Iran Tehranifarshid,Pouya ۱۲۵۷۷۱۴۶ ۱۴۴۵ ۴.۰
۱۳۸ Iran مصطفوی پارسا ,محمد ۱۲۵۷۰۶۵۶ ۱۵۰۹ ۴.۰
۱۳۹ Iran عیسی پور گشنی نژاد ,علی ۱۲۵۳۸۳۳۷ ۱۶۳۵ ۴.۰
۱۴۰ Iran ساسانی ,محمد سحاب ۱۲۵۴۷۳۲۸ ۱۳۹۶ ۴.۰
۱۴۱ Iran کهکشانی ,لوزا ۱۲۵۱۶۹۷۰ ۱۵۰۵ ۴.۰
۱۴۲ Iran کاری مجیدآباد ,عباس ۱۲۵۶۶۸۵۳ ۱۶۲۴ ۴.۰
۱۴۳ Iran وکیل زاده ,ارشیا ۲۲۵۰۸۳۹۲ ۰ ۴.۰
۱۴۴ Iran کرد ,مسلم ۱۲۵۹۹۲۵۵ ۱۵۱۰ ۴.۰
۱۴۵ Iran ابراهیمیان کرفستانی ,خلیل ۱۲۵۲۸۳۷۴ ۱۵۹۲ ۳.۵
۱۴۶ Iran محمدی ,محمد رضا ۱۲۵۵۳۴۵۰ ۱۴۷۱ ۳.۵
۱۴۷ Iran سالار کیا ,داود ۱۲۵۸۶۳۲۳ ۱۴۳۹ ۳.۵
۱۴۸ Iran عسگری ,محمدامین ۱۲۵۴۳۷۳۰ ۱۴۵۱ ۳.۰
۱۴۹ Iran سخایی ,مصطفی ۱۲۵۱۲۵۳۲ ۲۲۰۴ ۹.۰
۱۵۰ Iran باقری ,مازیار ۱۲۵۳۰۹۱۳ ۲۳۰۶ ۹.۰
۱۵۱ Iran فیروزجاء ,علیرضا ۱۲۵۷۳۹۸۱ ۲۳۶۷ ۸.۵
۱۵۲ Iran بشیری نیا ,امید ۱۲۵۰۲۱۹۷ ۱۹۷۲ ۸.۰
۱۵۳ Iran تمدن ,احسان ۱۲۵۹۹۳۰۱ ۱۹۰۸ ۸.۰
۱۵۴ Iran شیخ حسنی ,بردیا ۱۲۵۱۳۵۸۰ ۲۳۰۵ ۸.۰
۱۵۵ Iran عباسی ,میثم ۱۲۵۰۵۱۷۰ ۱۹۳۴ ۸.۰
۱۵۶ Iran فندرسکی ,نیما ۱۲۵۳۳۸۰۷ ۲۲۲۱ ۸.۰
۱۵۷ Azerbaijan Mamedov,Mustafa ۱۳۴۰۶۴۶۹ ۰ ۷.۵
۱۵۸ Iran فیاضی ,شهریار ۱۲۵۷۸۲۵۸ ۱۸۵۶ ۷.۵
۱۵۹ Iran شاهکرمی ,امین ۱۲۵۶۵۰۳۲ ۱۷۷۷ ۷.۵
۱۶۰ Iran باجلان ,محمد علی ۱۲۵۸۳۱۴۶ ۱۶۵۳ ۷.۵
۱۶۱ Iran خدابنده لو ,امیرپرویز ۱۲۵۱۴۱۸۷ ۰ ۷.۵
۱۶۲ Iran ولیزاده ,علی ۱۲۵۱۲۶۱۳ ۲۲۴۱ ۷.۰
۱۶۳ Iran مهدوی راد ,مهدی ۱۲۵۰۲۶۶۹ ۲۲۱۰ ۷.۰
۱۶۴ Iran عبدی ,امیر ۱۲۵۰۲۸۵۵ ۱۷۹۳ ۷.۰
۱۶۵ Iran اعلایی ,حسین ۱۲۵۸۶۴۹۸ ۱۴۷۶ ۷.۰
۱۶۶ Iran مومنی ,ابراهیم ۱۲۵۰۴۷۴۲ ۲۱۹۸ ۶.۵
۱۶۷ Azerbaijan Mamedov,Anar ۱۳۴۱۵۹۵۶ ۰ ۶.۵
۱۶۸ Iran Rezaei Panah,Maedeh ۱۲۵۱۷۱۷۸ ۱۶۷۱ ۶.۵
۱۶۹ Iran Khaghani,Babak ۱۲۵۰۲۸۳۹ ۲۳۴۴ ۶.۰
۱۷۰ Iran توفیقی ,همایون ۱۲۵۰۳۵۹۲ ۲۴۴۹ ۶.۰
۱۷۱ Iran ملکی ,امیر ۱۲۵۰۲۴۱۳ ۲۱۵۷ ۶.۰
۱۷۲ Iran رستمی ,روزبه ۱۲۵۱۱۴۷۱ ۲۱۵۰ ۶.۰
۱۷۳ Iran خطیبی ,میثم ۱۲۵۲۵۰۹۰ ۲۱۶۷ ۶.۰
۱۷۴ Iran خاکپور ,عباس ۱۲۵۰۰۰۹۷ ۲۱۸۴ ۶.۰
۱۷۵ Iran روغنی ,آرش ۱۲۵۰۱۰۳۴ ۲۳۱۵ ۶.۰
۱۷۶ Iran اکبری ,ایمان ۱۲۵۴۲۹۷۰ ۱۹۵۱ ۶.۰
۱۷۷ Iran شریفی ,مهدی ۱۲۵۲۱۹۴۹ ۱۹۰۳ ۶.۰
۱۷۸ Iran نظام هاشمی ,محمد ۱۲۵۵۷۵۲۸ ۱۵۷۸ ۶.۰
۱۷۹ Iran Asghari,Abolfazl --- ۰ ۶.۰
۱۸۰ Iran نجفی ,امیر ۲۲۵۰۴۸۸۵ ۰ ۶.۰
۱۸۱ Iran شافعی کادیجانی ,حمید ۱۲۵۰۲۸۰۴ ۲۰۷۵ ۵.۵
۱۸۲ Iran حجازی ,سید مهدی ۱۲۵۰۶۸۴۲ ۲۰۴۸ ۵.۵
۱۸۳ Iran صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۵.۵
۱۸۴ Iran ملکوتی ,احسان ۱۲۵۱۸۱۲۳ ۱۸۶۳ ۵.۵
۱۸۵ Iran علوی حور ,هما ۱۲۵۰۷۵۴۷ ۲۰۱۷ ۵.۵
۱۸۶ Iran افشار ,نیوشا ۱۲۵۰۹۸۹۲ ۱۹۶۱ ۵.۵
۱۸۷ Iran خلجی ,هانیه ۱۲۵۰۶۱۷۶ ۱۹۵۰ ۵.۵
۱۸۸ Iran مهرابی ,ارسلان ۱۲۵۹۵۳۶۵ ۰ ۵.۵
۱۸۹ Iran نصری ,امین ۱۲۵۰۱۹۷۲ ۲۲۴۸ ۵.۰
۱۹۰ Iran رزاقی ,بهروز ۱۲۵۲۶۰۳۷ ۲۲۳۲ ۵.۰
۱۹۱ Iran فریاد ,حسنعلی ۱۲۵۰۱۸۶۷ ۲۰۲۶ ۵.۰
۱۹۲ Iran شیخی نارانی ,سعید ۱۲۵۰۰۳۷۲ ۲۰۲۰ ۵.۰
۱۹۳ Iran صادقی ,محمد علی ۱۲۵۰۱۵۴۹ ۲۱۵۴ ۵.۰
۱۹۴ Iran شیرازی ,ابوذر ۱۲۵۱۶۱۱۲ ۱۹۵۶ ۵.۰
۱۹۵ Iran عسگری زاده ,مینو ۱۲۵۱۲۲۳۰ ۲۱۶۷ ۵.۰
۱۹۶ Iran میرزائی ,سپهر ۱۲۵۳۹۹۶۱ ۱۶۹۰ ۵.۰
۱۹۷ Iran نظامیوند جگینی ,یاسر ۱۲۵۷۰۰۵۲ ۱۸۴۱ ۵.۰
۱۹۸ Iran آژیر ,هومن ۱۲۵۷۰۵۳۲ ۱۹۱۹ ۵.۰
۱۹۹ Iran کرد ,سلیمان ۱۲۵۹۹۲۶۳ ۱۵۹۰ ۵.۰
۲۰۰ Iran Khaghani,Mehdi ۱۲۵۰۲۳۴۰ ۲۲۶۰ ۴.۵
۲۰۱ Iran مافی ,هومن ۱۲۵۱۰۸۶۶ ۱۹۸۸ ۴.۵
۲۰۲ Iran Khastoo,Morteza ۲۲۵۰۲۵۴۸ ۱۸۲۷ ۴.۵
۲۰۳ Iran صداقتی ,مهرداد ۱۲۵۰۲۷۶۶ ۲۲۴۱ ۴.۵
۲۰۴ Iran تعاونی ,رحیم ۱۲۵۱۱۶۵۰ ۲۰۶۸ ۴.۵
۲۰۵ Iran نادری ,محمد جواد ۱۲۵۱۱۱۹۶ ۲۱۸۹ ۴.۵
۲۰۶ Iran باقری ,آرین ۱۲۵۶۶۶۵۹ ۱۸۰۲ ۴.۵
۲۰۷ Iran قدیری ,رادمهر ۱۲۵۲۱۲۰۵ ۱۹۰۵ ۴.۵
۲۰۸ Iran Jafari,Eisa --- ۰ ۴.۵
۲۰۹ Iran افزون ,دانیال ۱۲۵۷۹۶۲۹ ۱۹۲۵ ۴.۵
۲۱۰ Iran افشاری ,محمد رضا ۱۲۵۰۱۲۶۳ ۲۰۹۰ ۴.۰
۲۱۱ Iran اردشی ,مهرداد ۱۲۵۰۲۰۳۰ ۲۲۹۹ ۴.۰
۲۱۲ Iran خورشیدی ,محمدرضا ۱۲۵۰۰۹۲۵ ۲۰۸۴ ۴.۰
۲۱۳ Iran کلانتری دهقی ,بهزاد ۱۲۵۰۰۹۷۶ ۲۰۷۰ ۴.۰
۲۱۴ Iran قاسم پور ,حسین ۱۲۵۲۲۳۷۶ ۱۶۹۵ ۴.۰
۲۱۵ Iran ارومیه ,سید علی رضا ۱۲۵۶۷۵۶۶ ۱۷۲۱ ۴.۰
۲۱۶ Iran کلیایی ,حسن ۱۲۵۰۲۳۱۶ ۱۹۴۶ ۴.۰
۲۱۷ Iran بابایی فرد ,حیدر ۱۲۵۸۶۲۰۰ ۱۶۸۸ ۴.۰
۲۱۸ Iran نصرت اللهی ,آرش ۲۲۵۰۵۷۱۷ ۱۵۷۶ ۴.۰
۲۱۹ Iran رحیمی ,مرجان ۱۲۵۱۷۱۵۱ ۱۵۳۱ ۴.۰
۲۲۰ Iran باخدایی ,دانیال ۱۲۵۶۴۳۳۸ ۱۵۷۰ ۴.۰
۲۲۱ Iran مدیرروستا ,نیما ۱۲۵۶۶۹۶۹ ۱۶۸۲ ۴.۰
۲۲۲ Iran ابراهیمی ,رضا ۱۲۵۲۲۲۸۷ ۱۵۲۴ ۴.۰
۲۲۳ Iran Alavi,Mir Hatef ۱۲۵۲۲۱۵۵ ۱۵۰۲ ۴.۰
۲۲۴ Iran مشعلی ,فرزین ۱۲۵۲۶۵۰۹ ۱۶۷۷ ۳.۵
۲۲۵ Iran گنجعلی ,حسین ۱۲۵۳۷۰۶۳ ۲۱۵۴ ۳.۵
۲۲۶ Iran بیاتی ,کامبیز ۱۲۵۳۴۱۱۰ ۱۷۴۰ ۳.۵
۲۲۷ Iran Jahandari,Sina ۱۲۵۲۹۶۲۱ ۱۹۰۰ ۳.۵
۲۲۸ Iran عدالت خواه ,محسن ۱۲۵۵۹۶۵۲ ۱۵۶۵ ۳.۵
۲۲۹ Iran Molavian,Hadi ۱۲۵۶۱۷۶۲ ۱۵۹۶ ۳.۵
۲۳۰ Iran سوزنکار ,امیر محمد ۱۲۵۰۳۰۲۹ ۲۳۲۸ ۳.۰
۲۳۱ Iran بختیاری کیش ,مزدک ۱۲۵۰۰۹۵۰ ۲۰۷۴ ۳.۰
۲۳۲ Iran Dadmand,Mansour ۱۲۵۰۰۶۳۱ ۲۰۹۰ ۳.۰
۲۳۳ Iran علی ئی ,محمد ۱۲۵۰۳۷۹۷ ۱۸۶۵ ۳.۰
۲۳۴ Iran انام زاده باربر شالکوهی ,فرهاد ۲۲۵۰۲۵۰۵ ۱۷۳۸ ۳.۰
۲۳۵ Iran جلالی ,اسماعیل ۱۲۵۶۰۹۱۰ ۱۵۸۲ ۳.۰
۲۳۶ Iran قلم زن ,محمد ۱۲۵۲۲۳۵۰ ۱۷۵۵ ۳.۰
۲۳۷ Iran Abtahi,Mahdiye --- ۰ ۳.۰
۲۳۸ Iran عابدینی ,مرتضی ۱۲۵۰۶۵۰۸ ۲۰۰۸ ۲.۵
۲۳۹ Iran جفره ,منوچهر ۱۲۵۱۰۶۸۸ ۱۳۲۶ ۲.۵
۲۴۰ Iran مهدوی خانوکی ,زهرا ۱۲۵۸۴۳۳۹ ۱۵۳۵ ۲.۵
۲۴۱ Iran فلاحت گر لیش ,رضا ۱۲۵۵۶۷۳۴ ۱۷۶۴ ۲.۰
۲۴۲ Iran بویازاده ,فرید ۱۲۵۸۴۳۷۱ ۱۴۷۲ ۲.۰
۲۴۳ Iran Farahani,Hossein ۱۲۵۰۵۲۳۴ ۲۱۵۷ ۱.۵
۲۴۴ Iran فیروزه ,امراله ۱۲۵۶۱۲۶۶ ۱۵۵۹ ۱.۰
۲۴۵ Iran محبی ,علیرضا ۱۲۵۴۷۶۶۲ ۱۸۱۰ ۱.۰
۲۴۶ Iran کشانی ,رضا ۱۲۵۵۴۱۱۱ ۱۴۷۲ ۱.۰
۲۴۷ Iran کریمی ,علی ۱۲۵۱۶۰۶۶ ۱۴۴۷ ۰.۰
۲۴۸ Iran Noroozi,Sepide ۱۲۵۵۹۴۴۰ ۱۶۳۲ ۰.۰
۲۴۹ Iran پور شعبان اوشیبی ,رومینا ۱۲۵۸۴۷۷۰ ۱۵۰۶ ۰.۰
۲۵۰ Iran پوررمضانعلی ,امیررضا ۱۲۵۱۱۴۱۲ ۲۴۸۶ ۰.۰
۲۵۱ Iran رضایی ,فرزین ۱۲۵۳۱۰۲۲ ۲۰۳۶ ۰.۰
۲۵۲ Iran حجازی پور ,میترا ۱۲۵۰۵۹۵۱ ۲۲۷۶ ۰.۰
۲۵۳ Iran محمودی ,رضا ۱۲۵۲۸۵۸۷ ۱۸۴۱ ۰.۰
۲۵۴ Iran نامه ای ,کوشان ۱۲۵۰۶۳۰۳ ۱۹۱۵ ۰.۰
۲۵۵ Iran سادات نجفی ,سید محمد ۱۲۵۰۱۶۰۳ ۲۱۹۴ ۰.۰
۲۵۶ Iran گله داری ,باربد ۱۲۵۱۰۳۲۷ ۱۹۳۶ ۰.۰
۲۵۷ Iran Ehteramian,Hossein ۱۲۵۲۵۸۰۴ ۱۸۴۸ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
9 ۲۵۲۱ ۱
AZE
Rasulov,Vugar
½ - ½
گلی زاده ,اصغر
IRI
۳ ۲۵۰۸ ۱
۲۳۸۲ ۱۳
IRI
نوروزی ,امید
1 - 0
شعرباف ,محسن
IRI
۱۰ ۲۴۳۴ 8 ۲
9 ۲۴۸۲ ۵
GEO
Azaladze,Shota
1 - 0
Benidze,Davit
GEO
۶ ۲۴۷۹ 8 ۳
9 ۲۳۱۹ ۱۹
IRI
موسوی ,سید خلیل
1 - 0
درینی ,پوریا
IRI
۲ ۲۵۱۰ ۴
۲۴۵۰ ۹
GEO
Javakhadze,Zurab
1 - 0
خداشناس ,مرصاد
IRI
۲۷ ۲۲۶۲ ۵
۲۴۱۳ ۱۱
IRI
محجوب زردست ,مرتضی
1 - 0
اسدی ,صادق
IRI
۷۵ ۲۰۵۵ ۶
۲۲۴۶ ۳۰
IRI
لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
احمدی نیا ,ابراهیم
IRI
۱۴ ۲۳۷۳ ۷
۲۲۰۳ ۳۷
IRI
طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
دربان وایقانی ,مرتضی
IRI
۱۵ ۲۳۶۵ ۸
7 ۲۴۹۲ ۴
AZE
Bajarani,Ulvi
0 - 1
مقدمیان ,افشین
IRI
۴۲ ۲۱۷۹ 8 ۹
8 ۲۳۰۹ ۲۰
IRI
عسگری زاده ,احمد
1 - 0
Nadimifar,Adnan
IRI
۴۶ ۲۱۶۷ 7 ۱۰
8 ۲۱۵۲ ۵۲
IRI
سخایی ,مصطفی
+ - -
مهدوی راد ,مهدی
IRI
۲۱ ۲۳۰۳ 7 ۱۱
8 ۲۱۰۱ ۶۲
IRI
توکلیان ,محسن
1 - 0
حسینی پور ,مهدی
IRI
۲۶ ۲۲۷۷ 7 ۱۲
8 ۲۲۲۱ ۳۴
IRI
حکیمی فرد ,غزل
1 - 0
درخشانی ,برنا
IRI
۱۱۲ ۱۹۱۶ 7 ۱۳
8 ۲۱۰۷ ۶۱
IRI
درخشانی ,درسا
1 - 0
گله داری ,بردیا
IRI
۳۸ ۲۲۰۳ 7 ۱۴
7 ۲۱۹۸ ۴۰
IRI
ولیزاده ,علی
- - +
باقری ,مازیار
IRI
۶۷ ۲۰۸۸ 8 ۱۵
8 ۲۰۲۷ ۸۴
IRI
Godarz,Kasra
1 - 0
اتحادی ,هوتن
IRI
۴۱ ۲۱۹۱ 7 ۱۶
7 ۱۸۳۸ ۱۳۸
IRI
کریمی ,یگانه
0 - 1
قربانی ,محسن
IRI
۲۲ ۲۳۰۰ ۱۷
۱۹۵۰ ۱۰۶
IRI
اصلانی ,محمود
0 - 1
مصدق پور ,مسعود
IRI
۲۳ ۲۲۹۴ ۱۸
۲۲۷۹ ۲۵
IRI
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
1 - 0
کریمی ,محمد
IRI
۷۳ ۲۰۶۶ ۱۹
۱۸۹۹ ۱۲۱
IRI
غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
پیلوایه ,علی
IRI
۴۴ ۲۱۷۴ ۲۰
۲۱۶۷ ۴۵
IRI
قاضی الشریف ,کاوه
0 - 1
طاهباز ,آرش
IRI
۷۶ ۲۰۵۴ ۲۱
۱۸۹۷ ۱۲۲
IRI
لطفی ,آیلار
0 - 1
موسوی ,میلاد
IRI
۵۴ ۲۱۴۳ ۲۲
7 ۱۸۷۵ ۱۲۹
IRI
Sheykhali,Mohammadreza
½ - ½
مرادی ,امیر مسعود
IRI
۵۶ ۲۱۲۹ 7 ۲۳
۲۰۹۴ ۶۳
AZE
Gadimbayli,Abdulla
0 - 1
مشمولی ,کیان
IRI
۸۸ ۲۰۰۸ ۲۴
۲۰۶۹ ۷۲
IRI
چنگایی ,امین
1 - 0
سالاری ,مهران
IRI
۱۰۰ ۱۹۷۴ ۲۵
6 ۲۳۴۴ ۱۷
IRI
Khaghani,Babak
- - +
فیروزجاء ,علیرضا
IRI
۱۰۵ ۱۹۵۴ ۲۶
6 ۱۹۸۲ ۹۷
IRI
رجبی ,محسن
0 - 1
حسین زاده ,نیما
IRI
۳۶ ۲۲۰۶ 7 ۲۷
7 ۱۹۷۸ ۹۸
IRI
احمدزاده رضوی ,سید شاهین
1 - 0
خمیسی ,سید جعفر
IRI
۴۳ ۲۱۷۴ 6 ۲۸
6 ۲۱۶۶ ۴۷
IRI
خطیبی ,میثم
- - +
فندرسکی ,نیما
IRI
۱۰۲ ۱۹۶۸ 7 ۲۹
۲۱۲۴ ۵۷
IRI
امینی کیاسری ,عامر
½ - ½
فردوسی ,وحید
IRI
۱۱۶ ۱۹۰۶ ۳۰
6 ۲۱۱۳ ۵۹
IRI
ملکی ,امیر
- - +
عباسی ,میثم
IRI
۱۱۷ ۱۹۰۴ 7 ۳۱
6 ۱۹۶۵ ۱۰۳
IRI
مرزوقی ,محمدصادق
0 - 1
قربانی ,هادی
IRI
۶۹ ۲۰۸۴ 7 ۳۲
7 ۲۰۴۱ ۷۹
IRI
شیخ حسنی ,بردیا
+ - -
اکبری ,ایمان
IRI
۱۱۹ ۱۹۰۱ 6 ۳۳
7 ۱۹۲۴ ۱۱۰
IRI
تمدن ,احسان
+ - -
رستمی ,روزبه
IRI
۸۱ ۲۰۳۳ 6 ۳۴
7 ۲۰۲۸ ۸۳
IRI
چراغی ,امین
1 - 0
درودیان ,مهیار
IRI
۱۳۲ ۱۸۶۴ 6 ۳۵
7 ۲۰۱۲ ۸۷
IRI
بشیری نیا ,امید
+ - -
شریفی ,مهدی
IRI
۱۳۵ ۱۸۵۵ 6 ۳۶
6 ۱۹۱۶ ۱۱۳
IRI
جهانبخشی ,آرمان
0 - 1
خرسندی کرباسدهی ,آرین
IRI
۹۰ ۲۰۰۲ 7 ۳۷
6 ۱۹۱۶ ۱۱۴
IRI
کوروند ,محمد سینا
0 - 1
نساج ترشیزی ,امیر مرتضی
IRI
۹۱ ۲۰۰۲ 7 ۳۸
7 ۱۸۸۳ ۱۲۷
IRI
طالبی ,مسعود
1 - 0
ملکی ,مجتبی
IRI
۹۴ ۱۹۹۸ 6 ۳۹
۲۱۵۱ ۵۳
IRI
دوستکام ,پویان
1 - 0
Ghazizade,Neysar
IRI
۱۹۴ ۱۶۶۷ 6 ۴۰
۱۸۸۴ ۱۲۶
IRI
انجم روز ,مهدی
0 - 1
اسدی آهنگر کلائی ,علی
IRI
۵۸ ۲۱۱۶ ۴۱
۱۸۷۴ ۱۳۰
IRI
فیاضی ,شهریار
+ - -
صدقی ,بابک
IRI
۷۸ ۲۰۵۰ ۴۲
۲۰۳۲ ۸۲
IRI
روزبیان ,رضا
1 - 0
فرح سا ,خسرو
IRI
۱۴۲ ۱۸۳۲ ۴۳
۲۰۱۸ ۸۵
IRI
عابد ,میثم
1 - 0
داودی ,مهران
IRI
۱۵۱ ۱۷۸۴ ۴۴
6 ۱۹۹۸ ۹۳
IRI
اخگری ,رضا
½ - ½
شفیعی ,مهدی
IRI
۱۶۳ ۱۷۵۷ 6 ۴۵
۱۹۸۲ ۹۶
IRI
افشار ,نیوشا
- - +
شاهکرمی ,امین
IRI
۱۸۰ ۱۷۱۲ ۴۶
۱۷۰۹ ۱۸۱
IRI
باجلان ,محمد علی
+ - -
خلجی ,هانیه
IRI
۹۹ ۱۹۷۵ ۴۷
۱۹۴۲ ۱۰۷
IRI
علوی حور ,هما
- - +
خدابنده لو ,امیرپرویز
IRI
۲۶۸ ۰ ۴۸
۰ ۲۷۱
AZE
Mamedov,Mustafa
+ - -
ملکوتی ,احسان
IRI
۱۱۵ ۱۹۰۹ ۴۹
6 ۱۹۰۴ ۱۱۸
IRI
علی نسب علمداری ,مبینا
½ - ½
Sadeghi Givi,Reza
IRI
۱۸۳ ۱۷۰۲ 6 ۵۰
۱۷۵۶ ۱۶۴
IRI
رضوانی ,محمد
0 - 1
عینی ,سینا
IRI
۱۲۳ ۱۸۹۳ ۵۱
6 ۲۲۸۱ ۲۴
IRI
خادمی ,محمدمیران
1 - 0
جهان خانی ,حجت اله
IRI
۱۶۷ ۱۷۳۷ 5 ۵۲
6 ۲۰۵۱ ۷۷
IRI
کنزی ,حسام الدین
1 - 0
قنبری ,مهدی
IRI
۱۶۸ ۱۷۳۶ 5 ۵۳
6 ۱۹۸۳ ۹۵
IRI
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی
1 - 0
Korjani,Mohamad.R
IRI
۱۶۹ ۱۷۳۴ 5 ۵۴
6 ۱۹۶۲ ۱۰۴
IRI
نیک زبان ,احسان
1 - 0
شیخ مقدس ,سیامک
IRI
۱۷۰ ۱۷۲۴ 5 ۵۵
6 ۱۸۷۹ ۱۲۸
AZE
Gasimov,Elmar
1 - 0
رباط میلی ,منوچهر
IRI
۱۷۲ ۱۷۲۲ 5 ۵۶
۱۷۲۲ ۱۷۱
IRI
Mashoofi,Sepehr
½ - ½
دیناروند ,جهانگیر
IRI
۱۳۳ ۱۸۵۷ ۵۷
6 ۱۸۵۷ ۱۳۴
IRI
سلیمانیان ,میلاد
1 - 0
Miladi,Hojatollah
IRI
۱۷۷ ۱۷۱۶ 5 ۵۸
5 ۱۷۱۹ ۱۷۵
IRI
میرزائی ,سپهر
- - +
عبدی ,امیر
IRI
۱۴۰ ۱۸۳۳ 6 ۵۹
5 ۱۶۰۱ ۲۰۲
IRI
Jalili,Mahdi
0 - 1
رئوف نیا ,هومن
IRI
۱۴۱ ۱۸۳۳ 6 ۶۰
۱۸۳۰ ۱۴۳
IRI
روشن پناه ازلی ,علی
½ - ½
نجاتی فر ,نیما
IRI
۲۰۹ ۱۵۷۰ ۶۱
5 ۱۸۱۴ ۱۴۶
IRI
نظامیوند جگینی ,یاسر
- - +
اعلایی ,حسین
IRI
۲۴۰ ۰ 6 ۶۲
6 ۱۵۹۲ ۲۰۴
IRI
ترکمن ,پیام
1 - 0
شمس ,نگار
IRI
۱۴۹ ۱۸۰۳ 5 ۶۳
6 ۰ ۲۷۵
IRI
محمدعلیزاده ,عرفان
1 - 0
قویمی ,قباد
IRI
۱۵۲ ۱۷۸۴ 5 ۶۴
۱۷۶۸ ۱۵۸
IRI
نظری نیا ,شهرام
½ - ½
نبی پور ,سیاوش
IRI
۲۷۷ ۰ ۶۵
5 ۰ ۲۸۳
IRI
Rezaei,Mehraban
0 - 1
داودی ,میلاد
IRI
۱۵۹ ۱۷۶۵ 6 ۶۶
۰ ۲۸۹
IRI
شرافت ,محمد صادق
½ - ½
کلانتری درونکلا ,صدیقه
IRI
۱۶۱ ۱۷۶۱ ۶۷
5 ۱۸۷۰ ۱۳۱
IRI
حکاکی فرد ,پدرام
½ - ½
Sedghi,Nader
IRI
۲۸۷ ۰ ۶۸
۱۸۰۳ ۱۴۸
IRI
روحی ,بهزاد
1 - 0
Darini,Ilya
IRI
۲۴۸ ۰ ۶۹
۱۴۸۹ ۲۲۵
IRI
خلیلی ,عطیه
0 - 1
کیامرثی ,علی
IRI
۱۷۸ ۱۷۱۵ ۷۰
5 ۱۴۷۲ ۲۲۷
IRI
Tehranifarshid,Nima
½ - ½
Rahnama,M.Reza
IRI
۱۷۹ ۱۷۱۳ 5 ۷۱
۰ ۲۵۱
IRI
Farahani Kazerani,Saeid
0 - 1
Fathollahi,Hamid
IRI
۱۸۲ ۱۷۰۷ ۷۲
۰ ۲۵۴
IRI
قاضی زاده احسایی ,میلاد
1 - 0
پرن فر ,علیرضا
IRI
۱۸۵ ۱۷۰۰ ۷۳
۱۶۸۷ ۱۸۶
IRI
عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
Sheykhali,Hossein
IRI
۲۹۱ ۰ ۷۴
۰ ۲۶۱
IRI
Jafari,Eisa
- - +
Rezaei Panah,Maedeh
IRI
۱۹۳ ۱۶۷۱ ۷۵
۱۶۵۳ ۱۹۶
IRI
افزون ,دانیال
- - +
Mamedov,Anar
AZE
۲۷۰ ۰ ۷۶
5 ۱۷۶۹ ۱۵۷
IRI
خداوردیان ,امید
1 - 0
مصطفوی پارسا ,محمد
IRI
۲۲۳ ۱۴۹۷ 4 ۷۷
۱۵۰۴ ۲۱۹
IRI
بیات ,امیر
½ - ½
الله وردی ,مریم
IRI
۱۶۵ ۱۷۴۶ ۷۸
5 ۱۵۰۴ ۲۲۰
IRI
نوروز ,ملیکا
1 - 0
مددی ,محمد
IRI
۱۸۸ ۱۶۸۳ 4 ۷۹
4 ۱۴۴۵ ۲۲۹
IRI
Tehranifarshid,Pouya
0 - 1
قاضی زاده ,آسانا
IRI
۱۸۹ ۱۶۸۲ 5 ۸۰
5 ۱۴۳۰ ۲۳۰
IRI
نظام هاشمی ,محمد
+ - -
مدیرروستا ,نیما
IRI
۱۹۲ ۱۶۷۴ 4 ۸۱
4 ۱۶۵۴ ۱۹۵
IRI
عیسی پور گشنی نژاد ,علی
0 - 1
امیری ,هادی
IRI
۲۲۶ ۱۴۷۶ 5 ۸۲
5 ۱۶۴۲ ۱۹۷
IRI
محسنی ,آرمین
1 - 0
ساسانی ,محمد سحاب
IRI
۲۳۴ ۱۳۸۶ 4 ۸۳
5 ۰ ۲۸۲
IRI
Ramezani,Alireza
1 - 0
کاری مجیدآباد ,عباس
IRI
۱۹۹ ۱۶۳۰ 4 ۸۴
4 ۱۶۲۷ ۲۰۰
IRI
رحیمی ,مرجان
- - +
Asghari,Abolfazl
IRI
۲۴۶ ۰ 5 ۸۵
5 ۰ ۲۷۹
IRI
نجفی ,امیر
+ - -
باخدایی ,دانیال
IRI
۲۰۸ ۱۵۷۲ 4 ۸۶
5 ۱۵۶۴ ۲۱۱
AZE
Ismayil,Malak
1 - 0
کهکشانی ,لوزا
IRI
۲۶۵ ۰ 4 ۸۷
5 ۱۵۶۱ ۲۱۲
IRI
Jamshidzadeh,Amir
1 - 0
وکیل زاده ,ارشیا
IRI
۲۹۳ ۰ 4 ۸۸
5 ۰ ۲۸۶
IRI
Sayyari,Ahmad
1 - 0
کرد ,مسلم
IRI
۲۱۵ ۱۵۴۳ 4 ۸۹
۱۵۷۷ ۲۰۶
IRI
سالار کیا ,داود
0 - 1
هاشمی ,سیدحامدرضا
IRI
۱۷۶ ۱۷۱۷ ۹۰
۱۵۱۴ ۲۱۸
IRI
محمدی ,محمد رضا
0 - 1
عیسی زایی ,نوید
IRI
۱۸۴ ۱۷۰۰ ۹۱
۱۶۰۳ ۲۰۱
IRI
ابراهیمیان کرفستانی ,خلیل
0 - 1
Amidi,Mahdi
IRI
۲۴۳ ۰ ۹۲
۰ ۲۷۲
IRI
مهرابی ,ارسلان
+ - -
Molavian,Hadi
IRI
۲۰۳ ۱۵۹۶ ۹۳
4 ۱۴۲۳ ۲۳۱
IRI
ماجدی ,مازیار
½ - ½
Khakpour,Mansour
IRI
۲۶۶ ۰ 4 ۹۴
4 ۱۲۷۲ ۲۳۸
IRI
یزدانی کچوئی ,علی رضا
1 - 0
عسگری ,محمدامین
IRI
۲۱۰ ۱۵۶۹ 3 ۹۵
4 ۱۵۵۰ ۲۱۴
IRI
کرد ,سلیمان
+ - -
Abtahi,Mahdiye
IRI
۲۳۹ ۰ 3 ۹۶
۲۲۰۲ ۳۹
IRI
مومنی ,ابراهیم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۷
6 ۲۴۵۶ ۸
IRI
توفیقی ,همایون
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۸
6 ۲۳۸۷ ۱۲
IRI
روغنی ,آرش
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۹
6 ۲۲۱۶ ۳۵
IRI
خاکپور ,عباس
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۰
۲۰۷۲ ۷۱
IRI
شافعی کادیجانی ,حمید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۱
۲۰۴۰ ۸۰
IRI
حجازی ,سید مهدی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۲
5 ۲۳۴۰ ۱۸
IRI
نصری ,امین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۳
5 ۲۱۶۰ ۴۹
IRI
صادقی ,محمد علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۴
5 ۲۱۵۴ ۵۱
IRI
رزاقی ,بهروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
5 ۲۱۴۰ ۵۵
IRI
عسگری زاده ,مینو
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
5 ۲۰۹۴ ۶۴
IRI
فریاد ,حسنعلی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
5 ۲۰۸۶ ۶۸
IRI
شیخی نارانی ,سعید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
5 ۱۹۲۱ ۱۱۱
IRI
شیرازی ,ابوذر
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۹
5 ۱۸۲۴ ۱۴۴
IRI
آژیر ,هومن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۰
۲۲۶۰ ۲۸
IRI
Khaghani,Mehdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
۲۲۳۰ ۳۱
IRI
صداقتی ,مهرداد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
۲۱۶۶ ۴۸
IRI
نادری ,محمد جواد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
۲۰۱۵ ۸۶
IRI
تعاونی ,رحیم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
۱۸۹۲ ۱۲۴
IRI
مافی ,هومن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
۱۸۰۸ ۱۴۷
IRI
Khastoo,Morteza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۶
۱۷۸۶ ۱۵۰
IRI
قدیری ,رادمهر
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
۱۷۵۸ ۱۶۲
IRI
باقری ,آرین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
4 ۲۳۴۴ ۱۶
IRI
اردشی ,مهرداد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
4 ۲۰۹۰ ۶۶
IRI
خورشیدی ,محمدرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
4 ۲۰۷۶ ۷۰
IRI
افشاری ,محمد رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
4 ۲۰۶۱ ۷۴
IRI
کلانتری دهقی ,بهزاد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
4 ۱۹۷۳ ۱۰۱
IRI
کلیایی ,حسن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
4 ۱۷۷۰ ۱۵۶
IRI
قاسم پور ,حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۴
4 ۱۷۲۱ ۱۷۳
IRI
ارومیه ,سید علی رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
4 ۱۶۸۴ ۱۸۷
IRI
ابراهیمی ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۶
4 ۱۶۷۹ ۱۹۰
IRI
بابایی فرد ,حیدر
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
4 ۱۵۰۳ ۲۲۱
IRI
نصرت اللهی ,آرش
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
4 ۱۵۰۲ ۲۲۲
IRI
Alavi,Mir Hatef
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۹
۱۹۰۰ ۱۲۰
IRI
Jahandari,Sina
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۰
۱۸۲۱ ۱۴۵
IRI
گنجعلی ,حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
۱۷۷۹ ۱۵۴
IRI
عدالت خواه ,محسن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۲
۱۷۶۳ ۱۶۰
IRI
بیاتی ,کامبیز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۳
۱۶۷۹ ۱۹۱
IRI
مشعلی ,فرزین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۴
3 ۲۲۲۱ ۳۳
IRI
سوزنکار ,امیر محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۵
3 ۲۱۰۸ ۶۰
IRI
بختیاری کیش ,مزدک
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۶
3 ۲۰۹۰ ۶۵
IRI
Dadmand,Mansour
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۷
3 ۱۹۹۹ ۹۲
IRI
علی ئی ,محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۸
3 ۱۷۳۸ ۱۶۶
IRI
انام زاده باربر شالکوهی ,فرهاد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۹
3 ۱۷۲۰ ۱۷۴
IRI
قلم زن ,محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۰
3 ۱۵۷۵ ۲۰۷
IRI
جلالی ,اسماعیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۱
۲۰۰۷ ۸۹
IRI
عابدینی ,مرتضی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۲
۱۵۵۹ ۲۱۳
IRI
مهدوی خانوکی ,زهرا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۳
۱۵۳۰ ۲۱۶
IRI
جفره ,منوچهر
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۴
2 ۱۷۸۲ ۱۵۳
IRI
بویازاده ,فرید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۵
2 ۱۷۷۳ ۱۵۵
IRI
فلاحت گر لیش ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۶
۲۱۵۷ ۵۰
IRI
Farahani,Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۷
1 ۱۸۳۴ ۱۳۹
IRI
محبی ,علیرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۸
1 ۱۵۸۴ ۲۰۵
IRI
فیروزه ,امراله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۹
1 ۱۴۹۱ ۲۲۴
IRI
کشانی ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۰
0 ۲۴۶۲ ۷
IRI
پوررمضانعلی ,امیررضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۱
0 ۲۲۴۹ ۲۹
IRI
حجازی پور ,میترا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۲
0 ۲۲۲۲ ۳۲
IRI
سادات نجفی ,سید محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۳
0 ۱۹۳۷ ۱۰۸
IRI
نامه ای ,کوشان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۴
0 ۱۹۳۶ ۱۰۹
IRI
گله داری ,باربد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۵
0 ۱۸۸۸ ۱۲۵
IRI
رضایی ,فرزین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۶
0 ۱۸۵۲ ۱۳۶
IRI
محمودی ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۷
0 ۱۸۴۸ ۱۳۷
IRI
Ehteramian,Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۸
0 ۱۶۳۲ ۱۹۸
IRI
Noroozi,Sepide
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۹
0 ۱۵۲۷ ۲۱۷
IRI
پور شعبان اوشیبی ,رومینا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۶۰
0 ۱۴۵۱ ۲۲۸
IRI
کریمی ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۶۱
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
8 ۲۴۷۹ ۶
GEO
Benidze,Davit
½ - ½
Rasulov,Vugar
AZE
۱ ۲۵۲۱ 9 ۱
۲۳۶۵ ۱۵
IRI
دربان وایقانی ,مرتضی
0 - 1
نوروزی ,امید
IRI
۱۳ ۲۳۸۲ ۲
7 ۲۲۰۳ ۳۸
IRI
گله داری ,بردیا
0 - 1
Azaladze,Shota
GEO
۵ ۲۴۸۲ 9 ۳
۲۳۰۰ ۲۲
IRI
قربانی ,محسن
0 - 1
Javakhadze,Zurab
GEO
۹ ۲۴۵۰ ۴
8 ۲۴۳۴ ۱۰
IRI
شعرباف ,محسن
1 - 0
درخشانی ,درسا
IRI
۶۱ ۲۱۰۷ 8 ۵
۲۲۹۴ ۲۳
IRI
مصدق پور ,مسعود
0 - 1
محجوب زردست ,مرتضی
IRI
۱۱ ۲۴۱۳ ۶
۲۳۷۳ ۱۴
IRI
احمدی نیا ,ابراهیم
½ - ½
طباطبایی ,سید محمد امین
IRI
۳۷ ۲۲۰۳ ۷
7 ۲۱۹۱ ۴۱
IRI
اتحادی ,هوتن
0 - 1
موسوی ,سید خلیل
IRI
۱۹ ۲۳۱۹ 9 ۸
۲۰۵۵ ۷۵
IRI
اسدی ,صادق
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین
IRI
۳۰ ۲۲۴۶ ۹
8 ۲۰۸۸ ۶۷
IRI
باقری ,مازیار
0 - 1
درینی ,پوریا
IRI
۲ ۲۵۱۰ ۱۰
۲۵۰۸ ۳
IRI
گلی زاده ,اصغر
1 - 0
ولیزاده ,علی
IRI
۴۰ ۲۱۹۸ 7 ۱۱
7 ۲۰۸۴ ۶۹
IRI
قربانی ,هادی
0 - 1
عسگری زاده ,احمد
IRI
۲۰ ۲۳۰۹ 8 ۱۲
۲۰۵۴ ۷۶
IRI
طاهباز ,آرش
½ - ½
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
IRI
۲۵ ۲۲۷۹ ۱۳
7 ۲۳۰۳ ۲۱
IRI
مهدوی راد ,مهدی
½ - ½
Bajarani,Ulvi
AZE
۴ ۲۴۹۲ 7 ۱۴
7 ۲۲۷۷ ۲۶
IRI
حسینی پور ,مهدی
1 - 0
شیخ حسنی ,بردیا
IRI
۷۹ ۲۰۴۱ 7 ۱۵
6 ۲۰۳۳ ۸۱
IRI
رستمی ,روزبه
0 - 1
حکیمی فرد ,غزل
IRI
۳۴ ۲۲۲۱ 8 ۱۶
8 ۲۰۲۷ ۸۴
IRI
Godarz,Kasra
+ - -
خاکپور ,عباس
IRI
۳۵ ۲۲۱۶ 6 ۱۷
8 ۲۱۷۹ ۴۲
IRI
مقدمیان ,افشین
1 - 0
مرزوقی ,محمدصادق
IRI
۱۰۳ ۱۹۶۵ 6 ۱۸
۱۹۵۴ ۱۰۵
IRI
فیروزجاء ,علیرضا
½ - ½
قاضی الشریف ,کاوه
IRI
۴۵ ۲۱۶۷ ۱۹
7 ۲۱۶۷ ۴۶
IRI
Nadimifar,Adnan
1 - 0
تمدن ,احسان
IRI
۱۱۰ ۱۹۲۴ 7 ۲۰
6 ۱۹۰۱ ۱۱۹
IRI
اکبری ,ایمان
0 - 1
سخایی ,مصطفی
IRI
۵۲ ۲۱۵۲ 8 ۲۱
۲۰۰۸ ۸۸
IRI
مشمولی ,کیان
1 - 0
دوستکام ,پویان
IRI
۵۳ ۲۱۵۱ ۲۲
6 ۱۶۶۷ ۱۹۴
IRI
Ghazizade,Neysar
0 - 1
توکلیان ,محسن
IRI
۶۲ ۲۱۰۱ 8 ۲۳
۲۲۶۲ ۲۷
IRI
خداشناس ,مرصاد
1 - 0
Khaghani,Babak
IRI
۱۷ ۲۳۴۴ 6 ۲۴
۱۹۷۴ ۱۰۰
IRI
سالاری ,مهران
½ - ½
مومنی ,ابراهیم
IRI
۳۹ ۲۲۰۲ ۲۵
۲۱۷۴ ۴۴
IRI
پیلوایه ,علی
1 - 0
روزبیان ,رضا
IRI
۸۲ ۲۰۳۲ ۲۶
7 ۱۹۱۶ ۱۱۲
IRI
درخشانی ,برنا
1 - 0
خطیبی ,میثم
IRI
۴۷ ۲۱۶۶ 6 ۲۷
۲۱۴۳ ۵۴
IRI
موسوی ,میلاد
1 - 0
افشار ,نیوشا
IRI
۹۶ ۱۹۸۲ ۲۸
7 ۲۱۲۹ ۵۶
IRI
مرادی ,امیر مسعود
1 - 0
اخگری ,رضا
IRI
۹۳ ۱۹۹۸ 6 ۲۹
۲۱۱۶ ۵۸
IRI
اسدی آهنگر کلائی ,علی
0 - 1
اصلانی ,محمود
IRI
۱۰۶ ۱۹۵۰ ۳۰
7 ۱۸۳۸ ۱۳۸
IRI
کریمی ,یگانه
1 - 0
ملکی ,امیر
IRI
۵۹ ۲۱۱۳ 6 ۳۱
۱۹۰۹ ۱۱۵
IRI
ملکوتی ,احسان
0 - 1
چنگایی ,امین
IRI
۷۲ ۲۰۶۹ ۳۲
۲۰۵۰ ۷۸
IRI
صدقی ,بابک
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی
IRI
۱۲۱ ۱۸۹۹ ۳۳
6 ۱۸۳۳ ۱۴۰
IRI
عبدی ,امیر
0 - 1
چراغی ,امین
IRI
۸۳ ۲۰۲۸ 7 ۳۴
6 ۱۸۳۳ ۱۴۱
IRI
رئوف نیا ,هومن
0 - 1
بشیری نیا ,امید
IRI
۸۷ ۲۰۱۲ 7 ۳۵
6 ۱۷۶۵ ۱۵۹
IRI
داودی ,میلاد
0 - 1
احمدزاده رضوی ,سید شاهین
IRI
۹۸ ۱۹۷۸ 7 ۳۶
7 ۱۹۰۴ ۱۱۷
IRI
عباسی ,میثم
1 - 0
ترکمن ,پیام
IRI
۲۰۴ ۱۵۹۲ 6 ۳۷
۱۸۹۳ ۱۲۳
IRI
عینی ,سینا
½ - ½
Mamedov,Mustafa
AZE
۲۷۱ ۰ ۳۸
7 ۲۲۰۶ ۳۶
IRI
حسین زاده ,نیما
1 - 0
انجم روز ,مهدی
IRI
۱۲۶ ۱۸۸۴ ۳۹
6 ۱۹۹۸ ۹۴
IRI
ملکی ,مجتبی
½ - ½
امینی کیاسری ,عامر
IRI
۵۷ ۲۱۲۴ ۴۰
7 ۱۸۷۵ ۱۲۹
IRI
Sheykhali,Mohammadreza
+ - -
حجازی ,سید مهدی
IRI
۸۰ ۲۰۴۰ ۴۱
7 ۲۰۰۲ ۹۰
IRI
خرسندی کرباسدهی ,آرین
1 - 0
روشن پناه ازلی ,علی
IRI
۱۴۳ ۱۸۳۰ ۴۲
7 ۱۹۶۸ ۱۰۲
IRI
فندرسکی ,نیما
1 - 0
نظری نیا ,شهرام
IRI
۱۵۸ ۱۷۶۸ ۴۳
6 ۲۲۸۱ ۲۴
IRI
خادمی ,محمدمیران
- - +
درودیان ,مهیار
IRI
۱۳۲ ۱۸۶۴ 6 ۴۴
6 ۲۱۷۴ ۴۳
IRI
خمیسی ,سید جعفر
1 - 0
سلیمانیان ,میلاد
IRI
۱۳۴ ۱۸۵۷ 6 ۴۵
7 ۱۸۸۳ ۱۲۷
IRI
طالبی ,مسعود
+ - -
عسگری زاده ,مینو
IRI
۵۵ ۲۱۴۰ 5 ۴۶
۱۹۷۵ ۹۹
IRI
خلجی ,هانیه
0 - 1
Gadimbayli,Abdulla
AZE
۶۳ ۲۰۹۴ ۴۷
۱۸۹۷ ۱۲۲
IRI
لطفی ,آیلار
+ - -
شافعی کادیجانی ,حمید
IRI
۷۱ ۲۰۷۲ ۴۸
۲۰۶۶ ۷۳
IRI
کریمی ,محمد
1 - 0
علوی حور ,هما
IRI
۱۰۷ ۱۹۴۲ ۴۹
6 ۱۸۵۵ ۱۳۵
IRI
شریفی ,مهدی
1 - 0
کنزی ,حسام الدین
IRI
۷۷ ۲۰۵۱ 6 ۵۰
۰ ۲۷۷
IRI
نبی پور ,سیاوش
0 - 1
عابد ,میثم
IRI
۸۵ ۲۰۱۸ ۵۱
7 ۲۰۰۲ ۹۱
IRI
نساج ترشیزی ,امیر مرتضی
1 - 0
نظامیوند جگینی ,یاسر
IRI
۱۴۶ ۱۸۱۴ 5 ۵۲
۱۵۷۰ ۲۰۹
IRI
نجاتی فر ,نیما
0 - 1
کوروند ,محمد سینا
IRI
۱۱۴ ۱۹۱۶ 6 ۵۳
۱۹۰۶ ۱۱۶
IRI
فردوسی ,وحید
1 - 0
میرزائی ,سپهر
IRI
۱۷۵ ۱۷۱۹ 5 ۵۴
۱۷۱۵ ۱۷۸
IRI
کیامرثی ,علی
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا
IRI
۱۱۸ ۱۹۰۴ 6 ۵۵
5 ۱۷۱۳ ۱۷۹
IRI
Rahnama,M.Reza
0 - 1
فیاضی ,شهریار
IRI
۱۳۰ ۱۸۷۴ ۵۶
6 ۱۷۰۲ ۱۸۳
IRI
Sadeghi Givi,Reza
1 - 0
روحی ,بهزاد
IRI
۱۴۸ ۱۸۰۳ ۵۷
۲۰۱۵ ۸۶
IRI
تعاونی ,رحیم
- - +
شاهکرمی ,امین
IRI
۱۸۰ ۱۷۱۲ ۵۸
5 ۱۸۲۴ ۱۴۴
IRI
آژیر ,هومن
0 - 1
رجبی ,محسن
IRI
۹۷ ۱۹۸۲ 6 ۵۹
5 ۱۷۳۴ ۱۶۹
IRI
Korjani,Mohamad.R
½ - ½
نیک زبان ,احسان
IRI
۱۰۴ ۱۹۶۲ 6 ۶۰
5 ۱۷۲۲ ۱۷۲
IRI
رباط میلی ,منوچهر
0 - 1
جهانبخشی ,آرمان
IRI
۱۱۳ ۱۹۱۶ 6 ۶۱
5 ۱۷۱۶ ۱۷۷
IRI
Miladi,Hojatollah
½ - ½
Gasimov,Elmar
AZE
۱۲۸ ۱۸۷۹ 6 ۶۲
۱۷۰۹ ۱۸۱
IRI
باجلان ,محمد علی
+ - -
Khastoo,Morteza
IRI
۱۴۷ ۱۸۰۸ ۶۳
۱۷۵۸ ۱۶۲
IRI
باقری ,آرین
- - +
خدابنده لو ,امیرپرویز
IRI
۲۶۸ ۰ ۶۴
۰ ۲۷۰
AZE
Mamedov,Anar
0 - 1
رضوانی ,محمد
IRI
۱۶۴ ۱۷۵۶ ۶۵
۱۷۰۷ ۱۸۲
IRI
Fathollahi,Hamid
½ - ½
قاضی زاده احسایی ,میلاد
IRI
۲۵۴ ۰ ۶۶
۱۷۰۰ ۱۸۵
IRI
پرن فر ,علیرضا
0 - 1
شفیعی ,مهدی
IRI
۱۶۳ ۱۷۵۷ 6 ۶۷
4 ۱۶۳۰ ۱۹۹
IRI
کاری مجیدآباد ,عباس
0 - 1
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی
IRI
۹۵ ۱۹۸۳ 6 ۶۸
۱۸۳۲ ۱۴۲
IRI
فرح سا ,خسرو
1 - 0
افزون ,دانیال
IRI
۱۹۶ ۱۶۵۳ ۶۹
5 ۱۸۰۳ ۱۴۹
IRI
شمس ,نگار
1 - 0
Ismayil,Malak
AZE
۲۱۱ ۱۵۶۴ 5 ۷۰
۱۷۸۴ ۱۵۱
IRI
داودی ,مهران
1 - 0
Jafari,Eisa
IRI
۲۶۱ ۰ ۷۱
5 ۱۷۸۴ ۱۵۲
IRI
قویمی ,قباد
1 - 0
Jamshidzadeh,Amir
IRI
۲۱۲ ۱۵۶۱ 5 ۷۲
5 ۱۶۰۱ ۲۰۲
IRI
Jalili,Mahdi
1 - 0
خداوردیان ,امید
IRI
۱۵۷ ۱۷۶۹ 5 ۷۳
۱۷۶۱ ۱۶۱
IRI
کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
بیات ,امیر
IRI
۲۱۹ ۱۵۰۴ ۷۴
5 ۱۷۳۷ ۱۶۷
IRI
جهان خانی ,حجت اله
1 - 0
نوروز ,ملیکا
IRI
۲۲۰ ۱۵۰۴ 5 ۷۵
5 ۱۷۲۴ ۱۷۰
IRI
شیخ مقدس ,سیامک
1 - 0
نظام هاشمی ,محمد
IRI
۲۳۰ ۱۴۳۰ 5 ۷۶
4 ۱۷۲۱ ۱۷۳
IRI
ارومیه ,سید علی رضا
- - +
اعلایی ,حسین
IRI
۲۴۰ ۰ 6 ۷۷
۰ ۲۴۸
IRI
Darini,Ilya
½ - ½
عزیزی تفرشی ,علی اکبر
IRI
۱۸۶ ۱۶۸۷ ۷۸
6 ۰ ۲۷۵
IRI
محمدعلیزاده ,عرفان
1 - 0
بابایی فرد ,حیدر
IRI
۱۹۰ ۱۶۷۹ 4 ۷۹
5 ۰ ۲۴۶
IRI
Asghari,Abolfazl
½ - ½
محسنی ,آرمین
IRI
۱۹۷ ۱۶۴۲ 5 ۸۰
۱۸۵۷ ۱۳۳
IRI
دیناروند ,جهانگیر
1 - 0
رحیمی ,مرجان
IRI
۲۰۰ ۱۶۲۷ 4 ۸۱
4 ۱۳۸۶ ۲۳۴
IRI
ساسانی ,محمد سحاب
0 - 1
Mashoofi,Sepehr
IRI
۱۷۱ ۱۷۲۲ ۸۲
۱۷۰۰ ۱۸۴
IRI
عیسی زایی ,نوید
0 - 1
Tehranifarshid,Nima
IRI
۲۲۷ ۱۴۷۲ 5 ۸۳
4 ۱۶۸۴ ۱۸۷
IRI
ابراهیمی ,رضا
- - +
Sedghi,Nader
IRI
۲۸۷ ۰ ۸۴
4 ۱۶۸۳ ۱۸۸
IRI
مددی ,محمد
0 - 1
شرافت ,محمد صادق
IRI
۲۸۹ ۰ ۸۵
۱۷۴۶ ۱۶۵
IRI
الله وردی ,مریم
1 - 0
مهرابی ,ارسلان
IRI
۲۷۲ ۰ ۸۶
5 ۱۷۳۶ ۱۶۸
IRI
قنبری ,مهدی
1 - 0
Tehranifarshid,Pouya
IRI
۲۲۹ ۱۴۴۵ 4 ۸۷
۱۷۱۷ ۱۷۶
IRI
هاشمی ,سیدحامدرضا
0 - 1
خلیلی ,عطیه
IRI
۲۲۵ ۱۴۸۹ ۸۸
5 ۱۶۸۲ ۱۸۹
IRI
قاضی زاده ,آسانا
1 - 0
کیهان فر ,کیمیا
IRI
۲۳۶ ۱۳۴۹ 4 ۸۹
4 ۱۶۷۴ ۱۹۲
IRI
مدیرروستا ,نیما
½ - ½
Ramezani,Alireza
IRI
۲۸۲ ۰ 5 ۹۰
۰ ۲۶۲
IRI
جهانگیری ,سپیده
- - +
Rezaei Panah,Maedeh
IRI
۱۹۳ ۱۶۷۱ ۹۱
4 ۱۵۷۲ ۲۰۸
IRI
باخدایی ,دانیال
½ - ½
Sayyari,Ahmad
IRI
۲۸۶ ۰ 5 ۹۲
5 ۱۴۷۶ ۲۲۶
IRI
امیری ,هادی
1 - 0
Heydari,Mahmoud
IRI
۲۶۰ ۰ 4 ۹۳
5 ۱۸۷۰ ۱۳۱
IRI
حکاکی فرد ,پدرام
1 - 0
محمدی ,محمد رضا
IRI
۲۱۸ ۱۵۱۴ ۹۴
5 ۰ ۲۸۳
IRI
Rezaei,Mehraban
+ - -
عدالت خواه ,محسن
IRI
۱۵۴ ۱۷۷۹ ۹۵
۱۵۹۶ ۲۰۳
IRI
Molavian,Hadi
0 - 1
Farahani Kazerani,Saeid
IRI
۲۵۱ ۰ ۹۶
۰ ۲۹۱
IRI
Sheykhali,Hossein
1 - 0
سالار کیا ,داود
IRI
۲۰۶ ۱۵۷۷ ۹۷
4 ۰ ۲۶۵
IRI
کهکشانی ,لوزا
1 - 0
کرد ,سلیمان
IRI
۲۱۴ ۱۵۵۰ 4 ۹۸
4 ۱۵۴۳ ۲۱۵
IRI
کرد ,مسلم
1 - 0
یزدانی کچوئی ,علی رضا
IRI
۲۳۸ ۱۲۷۲ 4 ۹۹
4 ۱۴۹۷ ۲۲۳
IRI
مصطفوی پارسا ,محمد
1 - 0
Naghibihashemi,Navidahang
IRI
۲۷۸ ۰ 4 ۱۰۰
4 ۰ ۲۶۶
IRI
Khakpour,Mansour
½ - ½
ابراهیمیان کرفستانی ,خلیل
IRI
۲۰۱ ۱۶۰۳ ۱۰۱
۰ ۲۹۰
IRI
Sheykh Zadeh,Setareh
0 - 1
ماجدی ,مازیار
IRI
۲۳۱ ۱۴۲۳ 4 ۱۰۲
3 ۱۲۸۳ ۲۳۷
IRI
صباحی ,مریم
0 - 1
عیسی پور گشنی نژاد ,علی
IRI
۱۹۵ ۱۶۵۴ 4 ۱۰۳
3 ۰ ۲۹۵
IRI
ذوالفقاری ,نیلوفر
0 - 1
Alavi,Mir Hatef
IRI
۲۲۲ ۱۵۰۲ 4 ۱۰۴
6 ۲۴۵۶ ۸
IRI
توفیقی ,همایون
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
6 ۲۳۸۷ ۱۲
IRI
روغنی ,آرش
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
2 ۰ ۲۵۶
IRI
قربانی ,امیر
0 - 1
عسگری ,محمدامین
IRI
۲۱۰ ۱۵۶۹ 3 ۱۰۷
5 ۲۳۴۰ ۱۸
IRI
نصری ,امین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
5 ۲۱۶۰ ۴۹
IRI
صادقی ,محمد علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۹
5 ۲۱۵۴ ۵۱
IRI
رزاقی ,بهروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۰
5 ۲۰۹۴ ۶۴
IRI
فریاد ,حسنعلی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
5 ۲۰۸۶ ۶۸
IRI
شیخی نارانی ,سعید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
5 ۱۹۲۱ ۱۱۱
IRI
شیرازی ,ابوذر
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
۲۲۶۰ ۲۸
IRI
Khaghani,Mehdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
۲۲۳۰ ۳۱
IRI
صداقتی ,مهرداد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
۲۱۶۶ ۴۸
IRI
نادری ,محمد جواد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۶
۱۸۹۲ ۱۲۴
IRI
مافی ,هومن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
۱۷۸۶ ۱۵۰
IRI
قدیری ,رادمهر
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
4 ۲۳۴۴ ۱۶
IRI
اردشی ,مهرداد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
4 ۲۰۹۰ ۶۶
IRI
خورشیدی ,محمدرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
4 ۲۰۷۶ ۷۰
IRI
افشاری ,محمد رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
4 ۲۰۶۱ ۷۴
IRI
کلانتری دهقی ,بهزاد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
4 ۱۹۷۳ ۱۰۱
IRI
کلیایی ,حسن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
4 ۱۷۷۰ ۱۵۶
IRI
قاسم پور ,حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۴
4 ۱۵۰۳ ۲۲۱
IRI
نصرت اللهی ,آرش
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
۱۹۰۰ ۱۲۰
IRI
Jahandari,Sina
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۶
۱۸۲۱ ۱۴۵
IRI
گنجعلی ,حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
۱۷۶۳ ۱۶۰
IRI
بیاتی ,کامبیز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
۱۶۷۹ ۱۹۱
IRI
مشعلی ,فرزین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۹
3 ۲۲۲۱ ۳۳
IRI
سوزنکار ,امیر محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۰
3 ۲۱۰۸ ۶۰
IRI
بختیاری کیش ,مزدک
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
3 ۲۰۹۰ ۶۵
IRI
Dadmand,Mansour
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۲
3 ۱۹۹۹ ۹۲
IRI
علی ئی ,محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۳
3 ۱۷۳۸ ۱۶۶
IRI
انام زاده باربر شالکوهی ,فرهاد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۴
3 ۱۷۲۰ ۱۷۴
IRI
قلم زن ,محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۵
3 ۱۵۷۵ ۲۰۷
IRI
جلالی ,اسماعیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۶
۲۰۰۷ ۸۹
IRI
عابدینی ,مرتضی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۷
۱۵۵۹ ۲۱۳
IRI
مهدوی خانوکی ,زهرا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۸
۱۵۳۰ ۲۱۶
IRI
جفره ,منوچهر
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۹
2 ۱۷۸۲ ۱۵۳
IRI
بویازاده ,فرید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۰
2 ۱۷۷۳ ۱۵۵
IRI
فلاحت گر لیش ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۱
۲۱۵۷ ۵۰
IRI
Farahani,Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۲
1 ۱۸۳۴ ۱۳۹
IRI
محبی ,علیرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۳
1 ۱۵۸۴ ۲۰۵
IRI
فیروزه ,امراله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۴
1 ۱۴۹۱ ۲۲۴
IRI
کشانی ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۵
0 ۲۴۶۲ ۷
IRI
پوررمضانعلی ,امیررضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۶
0 ۲۲۴۹ ۲۹
IRI
حجازی پور ,میترا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۷
0 ۲۲۲۲ ۳۲
IRI
سادات نجفی ,سید محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۸
0 ۱۹۳۷ ۱۰۸
IRI
نامه ای ,کوشان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۹
0 ۱۹۳۶ ۱۰۹
IRI
گله داری ,باربد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۰
0 ۱۸۸۸ ۱۲۵
IRI
رضایی ,فرزین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۱
0 ۱۸۵۲ ۱۳۶
IRI
محمودی ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۲
0 ۱۸۴۸ ۱۳۷
IRI
Ehteramian,Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۳
0 ۱۶۳۲ ۱۹۸
IRI
Noroozi,Sepide
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۴
0 ۱۵۲۷ ۲۱۷
IRI
پور شعبان اوشیبی ,رومینا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۵
0 ۱۴۵۱ ۲۲۸
IRI
کریمی ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۵۶
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۴۱۳ ۱۱
IRI
محجوب زردست ,مرتضی
0 - 1
Rasulov,Vugar
AZE
۱ ۲۵۲۱ 9 ۱
9 ۲۴۸۲ ۵
GEO
Azaladze,Shota
½ - ½
گلی زاده ,اصغر
IRI
۳ ۲۵۰۸ ۲
۲۳۸۲ ۱۳
IRI
نوروزی ,امید
½ - ½
Benidze,Davit
GEO
۶ ۲۴۷۹ 8 ۳
۲۲۴۶ ۳۰
IRI
لرپری زنگنه ,شاهین
½ - ½
موسوی ,سید خلیل
IRI
۱۹ ۲۳۱۹ 9 ۴
8 ۲۴۳۴ ۱۰
IRI
شعرباف ,محسن
1 - 0
مقدمیان ,افشین
IRI
۴۲ ۲۱۷۹ 8 ۵
8 ۲۳۰۹ ۲۰
IRI
عسگری زاده ,احمد
0 - 1
درخشانی ,درسا
IRI
۶۱ ۲۱۰۷ 8 ۶
۲۲۷۹ ۲۵
IRI
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
0 - 1
باقری ,مازیار
IRI
۶۷ ۲۰۸۸ 8 ۷
۲۲۰۳ ۳۷
IRI
طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
کریمی ,یگانه
IRI
۱۳۸ ۱۸۳۸ 7 ۸
۲۵۱۰ ۲
IRI
درینی ,پوریا
1 - 0
موسوی ,میلاد
IRI
۵۴ ۲۱۴۳ ۹
۲۴۵۰ ۹
GEO
Javakhadze,Zurab
1 - 0
اسدی آهنگر کلائی ,علی
IRI
۵۸ ۲۱۱۶ ۱۰
8 ۲۲۲۱ ۳۴
IRI
حکیمی فرد ,غزل
1 - 0
نساج ترشیزی ,امیر مرتضی
IRI
۹۱ ۲۰۰۲ 7 ۱۱
8 ۲۱۰۱ ۶۲
IRI
توکلیان ,محسن
0 - 1
گله داری ,بردیا
IRI
۳۸ ۲۲۰۳ 7 ۱۲
8 ۲۱۵۲ ۵۲
IRI
سخایی ,مصطفی
½ - ½
تمدن ,احسان
IRI
۱۱۰ ۱۹۲۴ 7 ۱۳
7 ۲۴۹۲ ۴
AZE
Bajarani,Ulvi
0 - 1
دربان وایقانی ,مرتضی
IRI
۱۵ ۲۳۶۵ ۱۴
۲۳۷۳ ۱۴
IRI
احمدی نیا ,ابراهیم
1 - 0
Nadimifar,Adnan
IRI
۴۶ ۲۱۶۷ 7 ۱۵
7 ۲۳۰۳ ۲۱
IRI
مهدوی راد ,مهدی
1 - 0
مرادی ,امیر مسعود
IRI
۵۶ ۲۱۲۹ 7 ۱۶
۲۰۹۴ ۶۳
AZE
Gadimbayli,Abdulla
0 - 1
قربانی ,محسن
IRI
۲۲ ۲۳۰۰ ۱۷
۲۰۳۲ ۸۲
IRI
روزبیان ,رضا
0 - 1
مصدق پور ,مسعود
IRI
۲۳ ۲۲۹۴ ۱۸
6 ۲۱۶۶ ۴۷
IRI
خطیبی ,میثم
½ - ½
Godarz,Kasra
IRI
۸۴ ۲۰۲۷ 8 ۱۹
۱۸۹۹ ۱۲۱
IRI
غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
کریمی ,محمد
IRI
۷۳ ۲۰۶۶ ۲۰
7 ۲۰۴۱ ۷۹
IRI
شیخ حسنی ,بردیا
1 - 0
طالبی ,مسعود
IRI
۱۲۷ ۱۸۸۳ 7 ۲۱
۱۸۷۴ ۱۳۰
IRI
فیاضی ,شهریار
0 - 1
مشمولی ,کیان
IRI
۸۸ ۲۰۰۸ ۲۲
6 ۱۹۹۸ ۹۳
IRI
اخگری ,رضا
0 - 1
خداشناس ,مرصاد
IRI
۲۷ ۲۲۶۲ ۲۳
6 ۲۲۱۶ ۳۵
IRI
خاکپور ,عباس
0 - 1
اسدی ,صادق
IRI
۷۵ ۲۰۵۵ ۲۴
۲۲۰۲ ۳۹
IRI
مومنی ,ابراهیم
1 - 0
احمدزاده رضوی ,سید شاهین
IRI
۹۸ ۱۹۷۸ 7 ۲۵
۲۱۶۷ ۴۵
IRI
قاضی الشریف ,کاوه
1 - 0
فندرسکی ,نیما
IRI
۱۰۲ ۱۹۶۸ 7 ۲۶
6 ۱۸۵۷ ۱۳۴
IRI
سلیمانیان ,میلاد
0 - 1
طاهباز ,آرش
IRI
۷۶ ۲۰۵۴ ۲۷
7 ۲۱۹۸ ۴۰
IRI
ولیزاده ,علی
1 - 0
توفیقی ,همایون
IRI
۸ ۲۴۵۶ 6 ۲۸
7 ۲۱۹۱ ۴۱
IRI
اتحادی ,هوتن
+ - -
روغنی ,آرش
IRI
۱۲ ۲۳۸۷ 6 ۲۹
6 ۲۳۴۴ ۱۷
IRI
Khaghani,Babak
1 - 0
بشیری نیا ,امید
IRI
۸۷ ۲۰۱۲ 7 ۳۰
6 ۱۹۸۲ ۹۷
IRI
رجبی ,محسن
0 - 1
حسینی پور ,مهدی
IRI
۲۶ ۲۲۷۷ 7 ۳۱
۰ ۲۷۱
AZE
Mamedov,Mustafa
0 - 1
پیلوایه ,علی
IRI
۴۴ ۲۱۷۴ ۳۲
6 ۱۹۱۶ ۱۱۴
IRI
کوروند ,محمد سینا
0 - 1
قربانی ,هادی
IRI
۶۹ ۲۰۸۴ 7 ۳۳
۲۰۶۹ ۷۲
IRI
چنگایی ,امین
1 - 0
داودی ,مهران
IRI
۱۵۱ ۱۷۸۴ ۳۴
7 ۲۰۲۸ ۸۳
IRI
چراغی ,امین
0 - 1
Ghazizade,Neysar
IRI
۱۹۴ ۱۶۶۷ 6 ۳۵
۱۷۲۲ ۱۷۱
IRI
Mashoofi,Sepehr
0 - 1
حسین زاده ,نیما
IRI
۳۶ ۲۲۰۶ 7 ۳۶
6 ۲۱۷۴ ۴۳
IRI
خمیسی ,سید جعفر
- - +
سالاری ,مهران
IRI
۱۰۰ ۱۹۷۴ ۳۷
5 ۲۱۴۰ ۵۵
IRI
عسگری زاده ,مینو
0 - 1
فیروزجاء ,علیرضا
IRI
۱۰۵ ۱۹۵۴ ۳۸
7 ۲۰۰۲ ۹۰
IRI
خرسندی کرباسدهی ,آرین
1 - 0
کلانتری درونکلا ,صدیقه
IRI
۱۶۱ ۱۷۶۱ ۳۹
6 ۱۷۵۷ ۱۶۳
IRI
شفیعی ,مهدی
0 - 1
خادمی ,محمدمیران
IRI
۲۴ ۲۲۸۱ 6 ۴۰
5 ۲۱۵۴ ۵۱
IRI
رزاقی ,بهروز
- - +
درخشانی ,برنا
IRI
۱۱۲ ۱۹۱۶ 7 ۴۱
۲۱۵۱ ۵۳
IRI
دوستکام ,پویان
1 - 0
فرح سا ,خسرو
IRI
۱۴۲ ۱۸۳۲ ۴۲
6 ۲۰۵۱ ۷۷
IRI
کنزی ,حسام الدین
0 - 1
اکبری ,ایمان
IRI
۱۱۹ ۱۹۰۱ 6 ۴۳
۱۹۵۰ ۱۰۶
IRI
اصلانی ,محمود
1 - 0
کیامرثی ,علی
IRI
۱۷۸ ۱۷۱۵ ۴۴
۱۹۴۲ ۱۰۷
IRI
علوی حور ,هما
1 - 0
شاهکرمی ,امین
IRI
۱۸۰ ۱۷۱۲ ۴۵
۱۶۸۷ ۱۸۶
IRI
عزیزی تفرشی ,علی اکبر
0 - 1
فردوسی ,وحید
IRI
۱۱۶ ۱۹۰۶ ۴۶
۲۲۳۰ ۳۱
IRI
صداقتی ,مهرداد
0 - 1
Sheykhali,Mohammadreza
IRI
۱۲۹ ۱۸۷۵ 7 ۴۷
۱۸۳۰ ۱۴۳
IRI
روشن پناه ازلی ,علی
0 - 1
رستمی ,روزبه
IRI
۸۱ ۲۰۳۳ 6 ۴۸
۲۰۱۸ ۸۵
IRI
عابد ,میثم
½ - ½
Korjani,Mohamad.R
IRI
۱۶۹ ۱۷۳۴ 5 ۴۹
6 ۱۵۹۲ ۲۰۴
IRI
ترکمن ,پیام
1 - 0
دیناروند ,جهانگیر
IRI
۱۳۳ ۱۸۵۷ ۵۰
5 ۰ ۲۸۶
IRI
Sayyari,Ahmad
0 - 1
باجلان ,محمد علی
IRI
۱۸۱ ۱۷۰۹ ۵۱
۱۸۹۷ ۱۲۲
IRI
لطفی ,آیلار
+ - -
نادری ,محمد جواد
IRI
۴۸ ۲۱۶۶ ۵۲
6 ۱۹۶۵ ۱۰۳
IRI
مرزوقی ,محمدصادق
1 - 0
صادقی ,محمد علی
IRI
۴۹ ۲۱۶۰ 5 ۵۳
۲۱۲۴ ۵۷
IRI
امینی کیاسری ,عامر
1 - 0
باقری ,آرین
IRI
۱۶۲ ۱۷۵۸ ۵۴
6 ۲۱۱۳ ۵۹
IRI
ملکی ,امیر
1 - 0
شیرازی ,ابوذر
IRI
۱۱۱ ۱۹۲۱ 5 ۵۵
۲۰۷۲ ۷۱
IRI
شافعی کادیجانی ,حمید
½ - ½
ملکوتی ,احسان
IRI
۱۱۵ ۱۹۰۹ ۵۶
5 ۱۷۲۲ ۱۷۲
IRI
رباط میلی ,منوچهر
+ - -
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی
IRI
۹۵ ۱۹۸۳ 6 ۵۷
۱۸۰۳ ۱۴۸
IRI
روحی ,بهزاد
0 - 1
افشار ,نیوشا
IRI
۹۶ ۱۹۸۲ ۵۸
6 ۱۹۱۶ ۱۱۳
IRI
جهانبخشی ,آرمان
1 - 0
جهان خانی ,حجت اله
IRI
۱۶۷ ۱۷۳۷ 5 ۵۹
4 ۱۶۷۹ ۱۹۰
IRI
بابایی فرد ,حیدر
0 - 1
عباسی ,میثم
IRI
۱۱۷ ۱۹۰۴ 7 ۶۰
6 ۱۸۶۴ ۱۳۲
IRI
درودیان ,مهیار
1 - 0
قنبری ,مهدی
IRI
۱۶۸ ۱۷۳۶ 5 ۶۱
6 ۱۸۳۳ ۱۴۰
IRI
عبدی ,امیر
1 - 0
شیخ مقدس ,سیامک
IRI
۱۷۰ ۱۷۲۴ 5 ۶۲
6 ۰ ۲۴۰
IRI
اعلایی ,حسین
1 - 0
قاضی زاده ,آسانا
IRI
۱۸۹ ۱۶۸۲ 5 ۶۳
۲۰۴۰ ۸۰
IRI
حجازی ,سید مهدی
1 - 0
Miladi,Hojatollah
IRI
۱۷۷ ۱۷۱۶ 5 ۶۴
۱۸۰۸ ۱۴۷
IRI
Khastoo,Morteza
0 - 1
ملکی ,مجتبی
IRI
۹۴ ۱۹۹۸ 6 ۶۵
6 ۱۹۶۲ ۱۰۴
IRI
نیک زبان ,احسان
1 - 0
عیسی زایی ,نوید
IRI
۱۸۴ ۱۷۰۰ ۶۶
4 ۱۶۲۷ ۲۰۰
IRI
رحیمی ,مرجان
0 - 1
عینی ,سینا
IRI
۱۲۳ ۱۸۹۳ ۶۷
۰ ۲۵۴
IRI
قاضی زاده احسایی ,میلاد
0 - 1
آژیر ,هومن
IRI
۱۴۴ ۱۸۲۴ 5 ۶۸
5 ۱۸۱۴ ۱۴۶
IRI
نظامیوند جگینی ,یاسر
1 - 0
Fathollahi,Hamid
IRI
۱۸۲ ۱۷۰۷ ۶۹
۰ ۲۷۷
IRI
نبی پور ,سیاوش
1 - 0
شمس ,نگار
IRI
۱۴۹ ۱۸۰۳ 5 ۷۰
۱۶۷۱ ۱۹۳
IRI
Rezaei Panah,Maedeh
½ - ½
Asghari,Abolfazl
IRI
۲۴۶ ۰ 5 ۷۱
4 ۲۰۹۰ ۶۶
IRI
خورشیدی ,محمدرضا
0 - 1
داودی ,میلاد
IRI
۱۵۹ ۱۷۶۵ 6 ۷۲
۱۸۹۲ ۱۲۴
IRI
مافی ,هومن
0 - 1
صدقی ,بابک
IRI
۷۸ ۲۰۵۰ ۷۳
۱۸۸۴ ۱۲۶
IRI
انجم روز ,مهدی
1 - 0
تعاونی ,رحیم
IRI
۸۶ ۲۰۱۵ ۷۴
۰ ۲۶۱
IRI
Jafari,Eisa
0 - 1
خلجی ,هانیه
IRI
۹۹ ۱۹۷۵ ۷۵
6 ۱۸۷۹ ۱۲۸
AZE
Gasimov,Elmar
1 - 0
باخدایی ,دانیال
IRI
۲۰۸ ۱۵۷۲ 4 ۷۶
5 ۱۴۷۲ ۲۲۷
IRI
Tehranifarshid,Nima
½ - ½
حکاکی فرد ,پدرام
IRI
۱۳۱ ۱۸۷۰ 5 ۷۷
4 ۱۴۴۵ ۲۲۹
IRI
Tehranifarshid,Pouya
0 - 1
شریفی ,مهدی
IRI
۱۳۵ ۱۸۵۵ 6 ۷۸
6 ۱۸۳۳ ۱۴۱
IRI
رئوف نیا ,هومن
1 - 0
ارومیه ,سید علی رضا
IRI
۱۷۳ ۱۷۲۱ 4 ۷۹
5 ۱۵۰۴ ۲۲۰
IRI
نوروز ,ملیکا
½ - ½
قویمی ,قباد
IRI
۱۵۲ ۱۷۸۴ 5 ۸۰
۱۶۷۹ ۱۹۱
IRI
مشعلی ,فرزین
- - +
خدابنده لو ,امیرپرویز
IRI
۲۶۸ ۰ ۸۱
5 ۰ ۲۷۹
IRI
نجفی ,امیر
0 - 1
Jalili,Mahdi
IRI
۲۰۲ ۱۶۰۱ 5 ۸۲
4 ۱۵۵۰ ۲۱۴
IRI
کرد ,سلیمان
0 - 1
محمدعلیزاده ,عرفان
IRI
۲۷۵ ۰ 6 ۸۳
6 ۱۹۰۴ ۱۱۸
IRI
علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
Molavian,Hadi
IRI
۲۰۳ ۱۵۹۶ ۸۴
6 ۱۷۰۲ ۱۸۳
IRI
Sadeghi Givi,Reza
+ - -
گنجعلی ,حسین
IRI
۱۴۵ ۱۸۲۱ ۸۵
4 ۱۷۷۰ ۱۵۶
IRI
قاسم پور ,حسین
0 - 1
نجاتی فر ,نیما
IRI
۲۰۹ ۱۵۷۰ ۸۶
۱۷۶۸ ۱۵۸
IRI
نظری نیا ,شهرام
1 - 0
ابراهیمی ,رضا
IRI
۱۸۷ ۱۶۸۴ 4 ۸۷
5 ۱۴۳۰ ۲۳۰
IRI
نظام هاشمی ,محمد
1 - 0
الله وردی ,مریم
IRI
۱۶۵ ۱۷۴۶ ۸۸
۰ ۲۵۱
IRI
Farahani Kazerani,Saeid
0 - 1
Rahnama,M.Reza
IRI
۱۷۹ ۱۷۱۳ 5 ۸۹
۰ ۲۸۹
IRI
شرافت ,محمد صادق
1 - 0
کرد ,مسلم
IRI
۲۱۵ ۱۵۴۳ 4 ۹۰
۰ ۲۸۷
IRI
Sedghi,Nader
1 - 0
مصطفوی پارسا ,محمد
IRI
۲۲۳ ۱۴۹۷ 4 ۹۱
5 ۱۷۱۹ ۱۷۵
IRI
میرزائی ,سپهر
1 - 0
کلیایی ,حسن
IRI
۱۰۱ ۱۹۷۳ 4 ۹۲
۱۷۸۶ ۱۵۰
IRI
قدیری ,رادمهر
½ - ½
پرن فر ,علیرضا
IRI
۱۸۵ ۱۷۰۰ ۹۳
۱۷۷۹ ۱۵۴
IRI
عدالت خواه ,محسن
0 - 1
Mamedov,Anar
AZE
۲۷۰ ۰ ۹۴
5 ۱۷۶۹ ۱۵۷
IRI
خداوردیان ,امید
1 - 0
محرابی ,پویان
IRI
۲۳۲ ۱۴۱۷ 4 ۹۵
۱۷۵۶ ۱۶۴
IRI
رضوانی ,محمد
1 - 0
محمدی ,محمد رضا
IRI
۲۱۸ ۱۵۱۴ ۹۶
۱۶۵۳ ۱۹۶
IRI
افزون ,دانیال
1 - 0
هاشمی ,سیدحامدرضا
IRI
۱۷۶ ۱۷۱۷ ۹۷
5 ۱۵۶۱ ۲۱۲
IRI
Jamshidzadeh,Amir
1 - 0
Khakpour,Mansour
IRI
۲۶۶ ۰ 4 ۹۸
4 ۱۵۰۲ ۲۲۲
IRI
Alavi,Mir Hatef
0 - 1
Rezaei,Mehraban
IRI
۲۸۳ ۰ 5 ۹۹
۰ ۲۴۳
IRI
Amidi,Mahdi
0 - 1
مدیرروستا ,نیما
IRI
۱۹۲ ۱۶۷۴ 4 ۱۰۰
4 ۱۶۵۴ ۱۹۵
IRI
عیسی پور گشنی نژاد ,علی
0 - 1
Darini,Ilya
IRI
۲۴۸ ۰ ۱۰۱
5 ۱۶۴۲ ۱۹۷
IRI
محسنی ,آرمین
½ - ½
جهانگیری ,سپیده
IRI
۲۶۲ ۰ ۱۰۲
4 ۱۴۲۳ ۲۳۱
IRI
ماجدی ,مازیار
0 - 1
Sheykhali,Hossein
IRI
۲۹۱ ۰ ۱۰۳
4 ۱۳۵۷ ۲۳۵
IRI
ملک الکلامی ,آرزو
0 - 1
مددی ,محمد
IRI
۱۸۸ ۱۶۸۳ 4 ۱۰۴
4 ۰ ۲۶۰
IRI
Heydari,Mahmoud
0 - 1
کاری مجیدآباد ,عباس
IRI
۱۹۹ ۱۶۳۰ 4 ۱۰۵
۱۵۷۷ ۲۰۶
IRI
سالار کیا ,داود
½ - ½
مهرابی ,ارسلان
IRI
۲۷۲ ۰ ۱۰۶
3 ۰ ۲۸۱
IRI
Nemati,Hamid
- - +
Ismayil,Malak
AZE
۲۱۱ ۱۵۶۴ 5 ۱۰۷
3 ۰ ۲۵۳
IRI
قاسمی ,فاطمه
0 - 1
امیری ,هادی
IRI
۲۲۶ ۱۴۷۶ 5 ۱۰۸
5 ۰ ۲۸۲
IRI
Ramezani,Alireza
1 - 0
جفره ,منوچهر
IRI
۲۱۶ ۱۵۳۰ ۱۰۹
۱۵۰۴ ۲۱۹
IRI
بیات ,امیر
1 - 0
ذوالفقاری ,نیلوفر
IRI
۲۹۵ ۰ 3 ۱۱۰
4 ۱۳۸۶ ۲۳۴
IRI
ساسانی ,محمد سحاب
+ - -
قلم زن ,محمد
IRI
۱۷۴ ۱۷۲۰ 3 ۱۱۱
۱۴۸۹ ۲۲۵
IRI
خلیلی ,عطیه
+ - -
Khazaei ,Zahra
IRI
۲۶۷ ۰ ۱۱۲
۰ ۲۹۰
IRI
Sheykh Zadeh,Setareh
+ - -
مهدوی خانوکی ,زهرا
IRI
۲۱۳ ۱۵۵۹ ۱۱۳
5 ۲۳۴۰ ۱۸
IRI
نصری ,امین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
5 ۲۰۹۴ ۶۴
IRI
فریاد ,حسنعلی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
5 ۲۰۸۶ ۶۸
IRI
شیخی نارانی ,سعید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۶
۲۲۶۰ ۲۸
IRI
Khaghani,Mehdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
1 ۰ ۲۷۶
IRI
Mortazavi,Behpour
- - +
عسگری ,محمدامین
IRI
۲۱۰ ۱۵۶۹ 3 ۱۱۸
4 ۲۳۴۴ ۱۶
IRI
اردشی ,مهرداد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
4 ۲۰۷۶ ۷۰
IRI
افشاری ,محمد رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
4 ۲۰۶۱ ۷۴
IRI
کلانتری دهقی ,بهزاد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
4 ۱۵۰۳ ۲۲۱
IRI
نصرت اللهی ,آرش
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
۱۹۰۰ ۱۲۰
IRI
Jahandari,Sina
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
۱۷۶۳ ۱۶۰
IRI
بیاتی ,کامبیز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۴
۱۶۰۳ ۲۰۱
IRI
ابراهیمیان کرفستانی ,خلیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
3 ۲۲۲۱ ۳۳
IRI
سوزنکار ,امیر محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۶
3 ۲۱۰۸ ۶۰
IRI
بختیاری کیش ,مزدک
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
3 ۲۰۹۰ ۶۵
IRI
Dadmand,Mansour
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
3 ۱۹۹۹ ۹۲
IRI
علی ئی ,محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۹
3 ۱۷۳۸ ۱۶۶
IRI
انام زاده باربر شالکوهی ,فرهاد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۰
3 ۱۵۷۵ ۲۰۷
IRI
جلالی ,اسماعیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
۲۰۰۷ ۸۹
IRI
عابدینی ,مرتضی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۲
2 ۱۷۸۲ ۱۵۳
IRI
بویازاده ,فرید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۳
2 ۱۷۷۳ ۱۵۵
IRI
فلاحت گر لیش ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۴
۲۱۵۷ ۵۰
IRI
Farahani,Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۵
1 ۱۸۳۴ ۱۳۹
IRI
محبی ,علیرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۶
1 ۱۵۸۴ ۲۰۵
IRI
فیروزه ,امراله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۷
1 ۱۴۹۱ ۲۲۴
IRI
کشانی ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۸
0 ۲۴۶۲ ۷
IRI
پوررمضانعلی ,امیررضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۹
0 ۲۲۴۹ ۲۹
IRI
حجازی پور ,میترا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۰
0 ۲۲۲۲ ۳۲
IRI
سادات نجفی ,سید محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۱
0 ۱۹۳۷ ۱۰۸
IRI
نامه ای ,کوشان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۲
0 ۱۹۳۶ ۱۰۹
IRI
گله داری ,باربد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۳
0 ۱۸۸۸ ۱۲۵
IRI
رضایی ,فرزین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۴
0 ۱۸۵۲ ۱۳۶
IRI
محمودی ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۵
0 ۱۸۴۸ ۱۳۷
IRI
Ehteramian,Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۶
0 ۱۶۳۲ ۱۹۸
IRI
Noroozi,Sepide
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۷
0 ۱۵۲۷ ۲۱۷
IRI
پور شعبان اوشیبی ,رومینا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۸
0 ۱۴۵۱ ۲۲۸
IRI
کریمی ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۹
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
9 ۲۵۲۱ ۱
AZE
Rasulov,Vugar
1 - 0
نوروزی ,امید
IRI
۱۳ ۲۳۸۲ ۱
9 ۲۳۱۹ ۱۹
IRI
موسوی ,سید خلیل
½ - ½
Azaladze,Shota
GEO
۵ ۲۴۸۲ 9 ۲
۲۵۱۰ ۲
IRI
درینی ,پوریا
0 - 1
محجوب زردست ,مرتضی
IRI
۱۱ ۲۴۱۳ ۳
۲۳۶۵ ۱۵
IRI
دربان وایقانی ,مرتضی
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین
IRI
۳۰ ۲۲۴۶ ۴
8 ۲۰۸۸ ۶۷
IRI
باقری ,مازیار
1 - 0
حکیمی فرد ,غزل
IRI
۳۴ ۲۲۲۱ 8 ۵
۲۵۰۸ ۳
IRI
گلی زاده ,اصغر
1 - 0
مهدوی راد ,مهدی
IRI
۲۱ ۲۳۰۳ 7 ۶
7 ۲۴۹۲ ۴
AZE
Bajarani,Ulvi
1 - 0
طباطبایی ,سید محمد امین
IRI
۳۷ ۲۲۰۳ ۷
8 ۲۴۷۹ ۶
GEO
Benidze,Davit
1 - 0
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
IRI
۲۵ ۲۲۷۹ ۸
7 ۲۱۲۹ ۵۶
IRI
مرادی ,امیر مسعود
½ - ½
Javakhadze,Zurab
GEO
۹ ۲۴۵۰ ۹
۲۰۵۵ ۷۵
IRI
اسدی ,صادق
½ - ½
شعرباف ,محسن
IRI
۱۰ ۲۴۳۴ 8 ۱۰
۲۲۹۴ ۲۳
IRI
مصدق پور ,مسعود
1 - 0
چنگایی ,امین
IRI
۷۲ ۲۰۶۹ ۱۱
8 ۲۱۷۹ ۴۲
IRI
مقدمیان ,افشین
1 - 0
شیخ حسنی ,بردیا
IRI
۷۹ ۲۰۴۱ 7 ۱۲
7 ۲۲۰۶ ۳۶
IRI
حسین زاده ,نیما
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی
IRI
۱۲۱ ۱۸۹۹ ۱۳
۲۰۵۴ ۷۶
IRI
طاهباز ,آرش
0 - 1
اتحادی ,هوتن
IRI
۴۱ ۲۱۹۱ 7 ۱۴
8 ۲۱۰۷ ۶۱
IRI
درخشانی ,درسا
1 - 0
Khaghani,Babak
IRI
۱۷ ۲۳۴۴ 6 ۱۵
7 ۲۲۰۳ ۳۸
IRI
گله داری ,بردیا
1 - 0
قربانی ,هادی
IRI
۶۹ ۲۰۸۴ 7 ۱۶
6 ۲۴۵۶ ۸
IRI
توفیقی ,همایون
½ - ½
احمدی نیا ,ابراهیم
IRI
۱۴ ۲۳۷۳ ۱۷
7 ۲۰۱۲ ۸۷
IRI
بشیری نیا ,امید
½ - ½
قاضی الشریف ,کاوه
IRI
۴۵ ۲۱۶۷ ۱۸
8 ۲۱۵۲ ۵۲
IRI
سخایی ,مصطفی
1 - 0
علوی حور ,هما
IRI
۱۰۷ ۱۹۴۲ ۱۹
7 ۱۹۲۴ ۱۱۰
IRI
تمدن ,احسان
1 - 0
دوستکام ,پویان
IRI
۵۳ ۲۱۵۱ ۲۰
۲۱۴۳ ۵۴
IRI
موسوی ,میلاد
½ - ½
اخگری ,رضا
IRI
۹۳ ۱۹۹۸ 6 ۲۱
۱۸۹۳ ۱۲۳
IRI
عینی ,سینا
0 - 1
چراغی ,امین
IRI
۸۳ ۲۰۲۸ 7 ۲۲
7 ۱۸۸۳ ۱۲۷
IRI
طالبی ,مسعود
1 - 0
عابد ,میثم
IRI
۸۵ ۲۰۱۸ ۲۳
5 ۲۳۴۰ ۱۸
IRI
نصری ,امین
0 - 1
توکلیان ,محسن
IRI
۶۲ ۲۱۰۱ 8 ۲۴
8 ۲۳۰۹ ۲۰
IRI
عسگری زاده ,احمد
1 - 0
فریاد ,حسنعلی
IRI
۶۴ ۲۰۹۴ 5 ۲۵