مسابقات آزاد خرداد ماه ۱۳۹۳-استاندارد
مسابقه: مسابقات آزاد خرداد ماه ۱۳۹۳ نوع: استاندارد تعداد دور: ۴
زمان شروع: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ زمان پایان: ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ محل مسابقه: تهران, تهران

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ خادمی ,محمدمیران ۱۲۵۰۳۵۵۰ ۲۲۸۲ ۳.۰
۲ وحیدی ,محمد ۱۲۵۰۰۲۷۵ ۲۰۷۴ ۳.۰
۳ فندرسکی ,نیما ۱۲۵۳۳۸۰۷ ۲۲۲۱ ۳.۰
۴ دلیر ,علیرضا ۱۲۵۰۷۷۴۱ ۲۲۹۶ ۳.۰
۵ فیروزجاء ,علیرضا ۱۲۵۷۳۹۸۱ ۲۳۶۷ ۳.۰
۶ رجبی ,محسن ۱۲۵۲۱۸۳۳ ۲۰۰۰ ۳.۰
۷ درخشانی ,برنا ۱۲۵۱۸۴۵۰ ۲۲۲۹ ۳.۰
۸ رستمی ,روزبه ۱۲۵۱۱۴۷۱ ۲۱۵۰ ۲.۵
۹ لواسانی ,جواد ۱۲۵۰۶۹۲۳ ۲۰۹۱ ۲.۵
۱۰ پیلوایه ,علی ۱۲۵۰۶۴۴۳ ۲۲۰۱ ۲.۵
۱۱ علی نسب علمداری ,مبینا ۱۲۵۲۸۸۹۷ ۲۳۱۸ ۲.۵
۱۲ جافریان ,کوشا ۱۲۵۰۷۴۴۰ ۲۱۷۷ ۲.۵
۱۳ مبرهنی ,نازنین ۱۲۵۲۱۱۱۶ ۱۸۵۶ ۲.۵
۱۴ میرزائی ,سپهر ۱۲۵۳۹۹۶۱ ۱۶۹۰ ۲.۵
۱۵ کریمی ,محمد ۱۲۵۳۹۷۷۵ ۲۱۸۶ ۲.۵
۱۶ فریاد ,حسنعلی ۱۲۵۰۱۸۶۷ ۲۰۲۶ ۲.۵
۱۷ عابد ,میثم ۱۲۵۰۷۴۰۷ ۱۹۹۲ ۲.۰
۱۸ ابراهیم زاده ,محمدنقی ۱۲۵۰۷۵۵۵ ۱۸۸۴ ۲.۰
۱۹ نظری نیا ,شهرام ۱۲۵۳۳۹۱۲ ۱۵۸۷ ۲.۰
۲۰ Ghazizade,Neysar ۱۲۵۳۹۶۴۳ ۱۷۵۷ ۲.۰
۲۱ چواری ,محمدمهدی ۱۲۵۴۲۵۶۳ ۲۱۶۰ ۲.۰
۲۲ Khastoo,Morteza ۲۲۵۰۲۵۴۸ ۱۸۲۷ ۲.۰
۲۳ مشایخی ,احسان ۱۲۵۵۴۲۸۶ ۱۷۶۷ ۲.۰
۲۴ فرح سا ,خسرو ۱۲۵۱۰۲۰۳ ۱۷۰۰ ۲.۰
۲۵ داودی ,مهران ۱۲۵۶۰۷۹۰ ۱۷۸۱ ۲.۰
۲۶ Sadeghi Givi,Reza ۱۲۵۸۷۱۹۲ ۱۹۳۱ ۲.۰
۲۷ هادی ,هستی ۱۲۵۱۶۹۲۹ ۱۶۷۹ ۲.۰
۲۸ رضوانی ,محمد ۱۲۵۶۱۰۰۲ ۱۷۶۸ ۲.۰
۲۹ عیسی زایی ,نوید ۱۲۵۳۱۹۰۱ ۱۶۶۰ ۲.۰
۳۰ غفوریان ,امیرعلی ۱۲۵۳۳۸۳۱ ۲۱۵۴ ۲.۰
۳۱ Asadi,Motahare ۱۲۵۶۱۹۳۲ ۲۲۳۲ ۲.۰
۳۲ راعی عرآبادی ,علیرضا ۱۲۵۷۲۰۴۷ ۱۷۴۲ ۲.۰
۳۳ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۱۲۵۳۶۹۸۹ ۱۷۸۵ ۲.۰
۳۴ مسعودی ,سپهر ۱۲۵۶۴۸۹۳ ۱۷۸۵ ۲.۰
۳۵ رئوف نیا ,هومن ۱۲۵۴۰۲۴۲ ۱۸۴۸ ۲.۰
۳۶ شمس ,نگار ۱۲۵۱۷۳۵۶ ۱۷۴۳ ۲.۰
۳۷ Rahnama,M.Reza ۱۲۵۸۳۴۸۰ ۱۵۲۰ ۲.۰
۳۸ Sheykhali,Mohammadreza ۱۲۵۶۵۰۵۹ ۲۱۶۵ ۲.۰
۳۹ نجار ,مجید ۱۲۵۵۸۸۶۹ ۱۳۷۱ ۲.۰
۴۰ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۱۲۵۴۰۲۰۰ ۲۳۱۲ ۲.۰
۴۱ دوستکام ,پویان ۱۲۵۰۱۸۲۴ ۲۱۹۴ ۲.۰
۴۲ عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۱۲۵۳۳۷۶۹ ۱۵۹۸ ۲.۰
۴۳ محمدی ارباطی ,پویا ۱۲۵۶۴۱۸۴ ۱۹۰۶ ۱.۵
۴۴ نجاتی فر ,نیما ۱۲۵۲۵۹۶۰ ۱۷۸۳ ۱.۵
۴۵ دانشور ,بردیا ۱۲۵۷۶۴۶۸ ۲۳۲۷ ۱.۵
۴۶ Gholampour,Ali ۱۲۵۷۷۹۸۷ ۱۶۳۵ ۱.۵
۴۷ بابایی فرد ,حیدر ۱۲۵۸۶۲۰۰ ۱۶۸۸ ۱.۵
۴۸ Limouchi,Abdollah --- ۰ ۱.۵
۴۹ غفاری فر ,متین ۱۲۵۸۰۵۵۴ ۲۱۴۹ ۱.۵
۵۰ کریمی ,پیمان ۱۲۵۳۰۲۹۸ ۱۷۴۳ ۱.۵
۵۱ پورموسوی ,سید کیان ۱۲۵۸۵۸۰۷ ۲۳۱۲ ۱.۰
۵۲ اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۲۵۸۳۱۱۱ ۲۱۹۳ ۱.۰
۵۳ جفره ,منوچهر ۱۲۵۱۰۶۸۸ ۱۳۲۶ ۱.۰
۵۴ Namdarigharghani,Parsa ۱۲۵۷۴۸۹۹ ۱۹۴۲ ۱.۰
۵۵ جلیلی قیداری ,شهاب ۱۲۵۸۶۷۸۱ ۱۳۴۹ ۱.۰
۵۶ قطبی زاویه ,سید امیر حسین ۱۲۵۶۱۶۰۶ ۱۶۵۵ ۱.۰
۵۷ هاشمی ,سیده فاطمه ۱۲۵۲۶۷۵۴ ۱۸۱۲ ۱.۰
۵۸ زارع کاریزی ,نگار ۲۲۵۱۰۱۸۴ ۱۴۲۱ ۱.۰
۵۹ نصرت اللهی ,آرش ۲۲۵۰۵۷۱۷ ۱۵۷۶ ۱.۰
۶۰ یزدانی کچوئی ,علی رضا ۱۲۵۷۸۳۷۱ ۱۲۷۴ ۱.۰
۶۱ سواری ,ستایش ۱۲۵۷۲۰۶۳ ۱۳۳۰ ۱.۰
۶۲ اندرزی نیا ,سیدسامان ۱۲۵۵۵۷۱۱ ۱۴۳۹ ۱.۰
۶۳ طرزعلی ,آبتین ۱۲۵۸۶۶۶۸ ۱۴۴۹ ۱.۰
۶۴ حسنی ,تکین ۱۲۵۸۶۷۵۷ ۱۸۱۵ ۱.۰
۶۵ رضایی ,مهدی ۱۲۵۷۳۲۴۸ ۱۹۵۱ ۱.۰
۶۶ جلالی ,سیده پریماه ۱۲۵۶۱۹۹۱ ۱۸۸۶ ۱.۰
۶۷ محمدزاده ,هادی ۱۲۵۳۳۸۸۲ ۱۶۴۳ ۱.۰
۶۸ پورمهران ,پویا ۱۲۵۷۹۱۸۱ ۱۲۸۵ ۱.۰
۶۹ Rezaei,Mehraban ۱۲۵۰۸۸۱۰ ۱۳۹۴ ۱.۰
۷۰ محسنیان آهنگر ,رضا ۱۲۵۷۳۲۰۵ ۰ ۱.۰
۷۱ کریمی پور ,پارسا ۱۲۵۸۷۱۲۵ ۱۳۲۱ ۱.۰
۷۲ Heydari,Elina ۱۲۵۸۶۷۷۳ ۰ ۱.۰
۷۳ صباحی ,مریم ۱۲۵۷۰۳۲۰ ۱۳۹۶ ۱.۰
۷۴ شرفی ,امیرمهراد ۱۲۵۹۵۶۲۴ ۱۷۱۱ ۱.۰
۷۵ جدی ,مه آرا ۲۲۵۰۱۱۱۸ ۰ ۱.۰
۷۶ تن زاده ,پوریا ۱۲۵۸۴۹۰۸ ۰ ۱.۰
۷۷ Naderidabbagh,Melika ۱۲۵۸۲۲۸۰ ۱۳۹۳ ۱.۰
۷۸ علیمردانی ,امیرحسین ۱۲۵۷۰۷۸۸ ۱۶۵۳ ۰.۵
۷۹ توکل ,مهراد ۱۲۵۸۹۶۷۵ ۱۵۴۷ ۰.۵
۸۰ فخربخش مبرهنی ,ونداد ۱۲۵۹۵۴۶۲ ۱۵۶۲ ۰.۵
۸۱ کیهان فر ,کیمیا ۱۲۵۸۲۲۴۷ ۱۴۶۱ ۰.۰
۸۲ Talebmanouchehri,Armin ۱۲۵۵۰۰۳۵ ۱۳۷۳ ۰.۰
۸۳ Okhovat,Mahan --- ۰ ۰.۰
۸۴ هاشمی بختیار ,عادل ۱۲۵۸۶۷۶۵ ۰ ۰.۰
۸۵ اقلیدی ,مهران ۱۲۵۴۹۲۵۸ ۰ ۰.۰
۸۶ Ghavami Masouleh,S.M.Majid ۲۲۵۱۲۲۲۵ ۰ ۰.۰
۸۷ عباسپورراد ,نیکو ۱۲۵۸۷۵۱۶ ۱۸۰۰ ۰.۰
۸۸ Bayat,Sadaf ۲۲۵۰۹۶۴۷ ۰ ۰.۰
۸۹ Mohrekesh,Samane --- ۰ ۱.۰
۹۰ عباسی ,عرشیا ۲۲۵۰۴۰۴۴ ۰ ۰.۰
۹۱ Yasami,Samir ۱۲۵۱۵۴۵۰ ۰ ۰.۰
۹۲ صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۰.۰
۹۳ بانشی ,ماهان ۱۲۵۶۲۲۲۰ ۲۰۴۲ ۰.۰
۹۴ مظفری ,سید عباس ۲۲۵۰۵۷۰۹ ۱۲۶۶ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۲۶۵ ۱ دلیر ,علیرضا
فیروزجاء ,علیرضا ۶ ۲۰۷۹ 3 ۱
3 ۲۰۰۱ ۱۳ رجبی ,محسن
خادمی ,محمدمیران ۲ ۲۲۲۶ 3 ۲
3 ۲۱۴۸ ۳ وحیدی ,محمد
فندرسکی ,نیما ۱۴ ۱۹۷۹ 3 ۳
3 ۱۹۷۶ ۱۵ درخشانی ,برنا
فریاد ,حسنعلی ۸ ۲۰۷۰ ۴
۲۱۳۵ ۵ پیلوایه ,علی
علی نسب علمداری ,مبینا ۲۲ ۱۸۹۲ ۵
۲۰۷۷ ۷ لواسانی ,جواد
جافریان ,کوشا ۱۹ ۱۹۱۴ ۶
۲۰۶۱ ۹ کریمی ,محمد
مبرهنی ,نازنین ۲۳ ۱۸۶۶ ۷
۲۰۳۵ ۱۱ رستمی ,روزبه
میرزائی ,سپهر ۳۴ ۱۷۴۳ ۸
2 ۱۷۵۷ ۳۱ Ghazizade,Neysar
دوستکام ,پویان ۴ ۲۱۴۶ 2 ۹
2 ۱۷۵۰ ۳۲ رضوانی ,محمد
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۱۰ ۲۰۴۵ 2 ۱۰
2 ۱۷۴۹ ۳۳ Asadi,Motahare
چواری ,محمدمهدی ۱۶ ۱۹۵۸ 2 ۱۱
2 ۱۹۵۲ ۱۷ عابد ,میثم
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۳۸ ۱۷۱۶ 2 ۱۲
2 ۱۷۰۷ ۴۰ Sadeghi Givi,Reza
ابراهیم زاده ,محمدنقی ۱۸ ۱۹۲۲ 2 ۱۳
2 ۱۷۰۸ ۳۹ نجار ,مجید
Sheykhali,Mohammadreza ۲۰ ۱۹۰۸ 2 ۱۴
2 ۱۹۰۳ ۲۱ غفوریان ,امیرعلی
نظری نیا ,شهرام ۴۱ ۱۶۹۶ 2 ۱۵
2 ۱۶۷۹ ۴۲ هادی ,هستی
فرح سا ,خسرو ۲۵ ۱۸۵۳ 2 ۱۶
2 ۱۶۷۹ ۴۳ Rahnama,M.Reza
رئوف نیا ,هومن ۲۶ ۱۸۴۸ 2 ۱۷
2 ۱۸۲۷ ۲۷ Khastoo,Morteza
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۴۴ ۱۶۷۴ 2 ۱۸
2 ۱۶۷۳ ۴۶ عیسی زایی ,نوید
شمس ,نگار ۲۸ ۱۷۹۷ 2 ۱۹
2 ۱۷۸۸ ۲۹ داودی ,مهران
مشایخی ,احسان ۴۹ ۱۶۵۴ 2 ۲۰
2 ۱۶۵۸ ۴۸ راعی عرآبادی ,علیرضا
مسعودی ,سپهر ۳۰ ۱۷۸۵ 2 ۲۱
۱۶۲۱ ۵۴ نجاتی فر ,نیما
Gholampour,Ali ۲۴ ۱۸۶۴ ۲۲
۱۷۲۶ ۳۵ غفاری فر ,متین
محمدی ارباطی ,پویا ۵۰ ۱۶۴۳ ۲۳
۱۷۲۴ ۳۶ کریمی ,پیمان
دانشور ,بردیا ۶۲ ۱۴۹۹ ۲۴
۱۶۷۳ ۴۵ بابایی فرد ,حیدر
Limouchi,Abdollah ۸۳ ۰ ۲۵
1 ۱۳۹۳ ۶۶ Naderidabbagh,Melika
محمدزاده ,هادی ۴۷ ۱۶۶۷ 1 ۲۶
1 ۱۶۳۹ ۵۱ هاشمی ,سیده فاطمه
کریمی پور ,پارسا ۶۷ ۱۳۷۲ 1 ۲۷
1 ۱۶۳۴ ۵۲ پورموسوی ,سید کیان
سواری ,ستایش ۶۸ ۱۳۷۰ 1 ۲۸
1 ۱۶۲۷ ۵۳ Namdarigharghani,Parsa
جلیلی قیداری ,شهاب ۷۰ ۱۳۴۳ 1 ۲۹
1 ۱۲۹۱ ۷۳ یزدانی کچوئی ,علی رضا
جلالی ,سیده پریماه ۵۵ ۱۶۰۹ 1 ۳۰
1 ۱۶۰۶ ۵۶ رضایی ,مهدی
صباحی ,مریم ۷۲ ۱۲۹۲ 1 ۳۱
1 ۰ ۸۵ محسنیان آهنگر ,رضا
قطبی زاویه ,سید امیر حسین ۵۷ ۱۵۷۰ 1 ۳۲
1 ۰ ۸۱ Heydari,Elina
نصرت اللهی ,آرش ۵۸ ۱۵۶۶ 1 ۳۳
1 ۱۵۲۲ ۶۰ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
جدی ,مه آرا ۸۲ ۰ 1 ۳۴
1 ۱۵۱۶ ۶۱ جفره ,منوچهر
پورمهران ,پویا ۸۸ ۰ 1 ۳۵
1 ۱۴۴۸ ۶۳ حسنی ,تکین
تن زاده ,پوریا ۹۰ ۰ 1 ۳۶
1 ۰ ۹۱ طرزعلی ,آبتین
اندرزی نیا ,سیدسامان ۶۴ ۱۴۳۹ 1 ۳۷
1 ۱۳۹۴ ۶۵ Rezaei,Mehraban
زارع کاریزی ,نگار ۹۴ ۰ 1 ۳۸
1 ۰ ۸۹ شرفی ,امیرمهراد
علیمردانی ,امیرحسین ۵۹ ۱۵۲۶ ½ ۳۹
½ ۰ ۷۸ فخربخش مبرهنی ,ونداد
توکل ,مهراد ۹۲ ۰ ½ ۴۰
1 ۰ ۸۴ Mohrekesh,Samane
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۱
0 ۰ ۷۷ اقلیدی ,مهران
Talebmanouchehri,Armin ۶۹ ۱۳۵۶ 0 ۴۲
0 ۰ ۷۹ Ghavami Masouleh,S.M.Majid
کیهان فر ,کیمیا ۷۱ ۱۳۴۱ 0 ۴۳
0 ۰ ۷۵ عباسپورراد ,نیکو
هاشمی بختیار ,عادل ۸۰ ۰ 0 ۴۴
0 ۰ ۸۷ Okhovat,Mahan
Bayat,Sadaf ۷۶ ۰ 0 ۴۵
0 ۲۰۲۳ ۱۲ صدقی ,بابک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۶
0 ۱۷۲۱ ۳۷ بانشی ,ماهان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۷۴ عباسی ,عرشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۸۶ مظفری ,سید عباس
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۹۳ Yasami,Samir
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۹۵۸ ۱۶ چواری ,محمدمهدی
0 - 1
دلیر ,علیرضا ۱ ۲۲۶۵ 3 ۱
3 ۲۲۲۶ ۲ خادمی ,محمدمیران
1 - 0
عابد ,میثم ۱۷ ۱۹۵۲ 2 ۲
2 ۱۹۲۲ ۱۸ ابراهیم زاده ,محمدنقی
0 - 1
وحیدی ,محمد ۳ ۲۱۴۸ 3 ۳
۱۹۱۴ ۱۹ جافریان ,کوشا
½ - ½
پیلوایه ,علی ۵ ۲۱۳۵ ۴
3 ۲۰۷۹ ۶ فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
غفوریان ,امیرعلی ۲۱ ۱۹۰۳ 2 ۵
۱۸۹۲ ۲۲ علی نسب علمداری ,مبینا
½ - ½
لواسانی ,جواد ۷ ۲۰۷۷ ۶
۱۸۶۶ ۲۳ مبرهنی ,نازنین
½ - ½
رستمی ,روزبه ۱۱ ۲۰۳۵ ۷
2 ۱۸۵۳ ۲۵ فرح سا ,خسرو
0 - 1
رجبی ,محسن ۱۳ ۲۰۰۱ 3 ۸
3 ۱۹۷۹ ۱۴ فندرسکی ,نیما
1 - 0
Ghazizade,Neysar ۳۱ ۱۷۵۷ 2 ۹
2 ۱۶۹۶ ۴۱ نظری نیا ,شهرام
0 - 1
درخشانی ,برنا ۱۵ ۱۹۷۶ 3 ۱۰
۲۰۷۰ ۸ فریاد ,حسنعلی
1 - 0
بابایی فرد ,حیدر ۴۵ ۱۶۷۳ ۱۱
۱۸۶۴ ۲۴ Gholampour,Ali
0 - 1
کریمی ,محمد ۹ ۲۰۶۱ ۱۲
۱۷۴۳ ۳۴ میرزائی ,سپهر
1 - 0
محمدی ارباطی ,پویا ۵۰ ۱۶۴۳ ۱۳
2 ۲۱۴۶ ۴ دوستکام ,پویان
1 - 0
نجاتی فر ,نیما ۵۴ ۱۶۲۱ ۱۴
2 ۲۰۴۵ ۱۰ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
1 - 0
هاشمی ,سیده فاطمه ۵۱ ۱۶۳۹ 1 ۱۵
2 ۱۹۰۸ ۲۰ Sheykhali,Mohammadreza
1 - 0
پورموسوی ,سید کیان ۵۲ ۱۶۳۴ 1 ۱۶
2 ۱۸۴۸ ۲۶ رئوف نیا ,هومن
1 - 0
Namdarigharghani,Parsa ۵۳ ۱۶۲۷ 1 ۱۷
1 ۱۶۰۹ ۵۵ جلالی ,سیده پریماه
0 - 1
Khastoo,Morteza ۲۷ ۱۸۲۷ 2 ۱۸
2 ۱۷۹۷ ۲۸ شمس ,نگار
1 - 0
رضایی ,مهدی ۵۶ ۱۶۰۶ 1 ۱۹
1 ۱۵۷۰ ۵۷ قطبی زاویه ,سید امیر حسین
0 - 1
داودی ,مهران ۲۹ ۱۷۸۸ 2 ۲۰
2 ۱۷۸۵ ۳۰ مسعودی ,سپهر
1 - 0
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۶۰ ۱۵۲۲ 1 ۲۱
2 ۱۷۵۰ ۳۲ رضوانی ,محمد
1 - 0
جفره ,منوچهر ۶۱ ۱۵۱۶ 1 ۲۲
1 ۱۵۶۶ ۵۸ نصرت اللهی ,آرش
0 - 1
Asadi,Motahare ۳۳ ۱۷۴۹ 2 ۲۳
۱۴۹۹ ۶۲ دانشور ,بردیا
½ - ½
غفاری فر ,متین ۳۵ ۱۷۲۶ ۲۴
2 ۱۷۱۶ ۳۸ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
حسنی ,تکین ۶۳ ۱۴۴۸ 1 ۲۵
1 ۱۴۳۹ ۶۴ اندرزی نیا ,سیدسامان
0 - 1
نجار ,مجید ۳۹ ۱۷۰۸ 2 ۲۶
2 ۱۷۰۷ ۴۰ Sadeghi Givi,Reza
1 - 0
Rezaei,Mehraban ۶۵ ۱۳۹۴ 1 ۲۷
2 ۱۶۷۹ ۴۲ هادی ,هستی
1 - 0
سواری ,ستایش ۶۸ ۱۳۷۰ 1 ۲۸
1 ۰ ۸۴ Mohrekesh,Samane
- - +
Rahnama,M.Reza ۴۳ ۱۶۷۹ 2 ۲۹
2 ۱۶۷۴ ۴۴ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
جلیلی قیداری ,شهاب ۷۰ ۱۳۴۳ 1 ۳۰
2 ۱۶۷۳ ۴۶ عیسی زایی ,نوید
1 - 0
محسنیان آهنگر ,رضا ۸۵ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۹۴ زارع کاریزی ,نگار
0 - 1
راعی عرآبادی ,علیرضا ۴۸ ۱۶۵۸ 2 ۳۲
2 ۱۶۵۴ ۴۹ مشایخی ,احسان
1 - 0
طرزعلی ,آبتین ۹۱ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۸۸ پورمهران ,پویا
0 - 1
کریمی ,پیمان ۳۶ ۱۷۲۴ ۳۴
½ ۰ ۹۲ توکل ,مهراد
0 - 1
Limouchi,Abdollah ۸۳ ۰ ۳۵
1 ۱۶۶۷ ۴۷ محمدزاده ,هادی
1 - 0
اقلیدی ,مهران ۷۷ ۰ 0 ۳۶
½ ۱۵۲۶ ۵۹ علیمردانی ,امیرحسین
½ - ½
فخربخش مبرهنی ,ونداد ۷۸ ۰ ½ ۳۷
0 ۰ ۸۰ هاشمی بختیار ,عادل
0 - 1
Naderidabbagh,Melika ۶۶ ۱۳۹۳ 1 ۳۸
1 ۱۳۷۲ ۶۷ کریمی پور ,پارسا
1 - 0
Ghavami Masouleh,S.M.Majid ۷۹ ۰ 0 ۳۹
1 ۰ ۸۲ جدی ,مه آرا
1 - 0
Talebmanouchehri,Armin ۶۹ ۱۳۵۶ 0 ۴۰
0 ۱۳۴۱ ۷۱ کیهان فر ,کیمیا
0 - 1
Heydari,Elina ۸۱ ۰ 1 ۴۱
1 ۱۲۹۲ ۷۲ صباحی ,مریم
1 - 0
Okhovat,Mahan ۸۷ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۸۶ مظفری ,سید عباس
0 - 1
یزدانی کچوئی ,علی رضا ۷۳ ۱۲۹۱ 1 ۴۳
1 ۰ ۹۰ تن زاده ,پوریا
1 - 0
عباسپورراد ,نیکو ۷۵ ۰ 0 ۴۴
0 ۰ ۷۶ Bayat,Sadaf
0 - 1
شرفی ,امیرمهراد ۸۹ ۰ 1 ۴۵
0 ۲۰۲۳ ۱۲ صدقی ,بابک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۶
0 ۱۷۲۱ ۳۷ بانشی ,ماهان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۷۴ عباسی ,عرشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۹۳ Yasami,Samir
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۲۶۵ ۱ دلیر ,علیرضا
1 - 0
رئوف نیا ,هومن ۲۶ ۱۸۴۸ 2 ۱
2 ۱۸۲۷ ۲۷ Khastoo,Morteza
0 - 1
خادمی ,محمدمیران ۲ ۲۲۲۶ 3 ۲
3 ۲۱۴۸ ۳ وحیدی ,محمد
1 - 0
شمس ,نگار ۲۸ ۱۷۹۷ 2 ۳
2 ۱۷۸۸ ۲۹ داودی ,مهران
0 - 1
فیروزجاء ,علیرضا ۶ ۲۰۷۹ 3 ۴
۲۰۶۱ ۹ کریمی ,محمد
½ - ½
میرزائی ,سپهر ۳۴ ۱۷۴۳ ۵
3 ۲۰۰۱ ۱۳ رجبی ,محسن
1 - 0
Sadeghi Givi,Reza ۴۰ ۱۷۰۷ 2 ۶
2 ۱۷۴۹ ۳۳ Asadi,Motahare
0 - 1
فندرسکی ,نیما ۱۴ ۱۹۷۹ 3 ۷
3 ۱۹۷۶ ۱۵ درخشانی ,برنا
1 - 0
هادی ,هستی ۴۲ ۱۶۷۹ 2 ۸
۲۱۳۵ ۵ پیلوایه ,علی
1 - 0
مسعودی ,سپهر ۳۰ ۱۷۸۵ 2 ۹
۲۰۷۷ ۷ لواسانی ,جواد
1 - 0
رضوانی ,محمد ۳۲ ۱۷۵۰ 2 ۱۰
۲۰۳۵ ۱۱ رستمی ,روزبه
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۳۸ ۱۷۱۶ 2 ۱۱
۱۹۱۴ ۱۹ جافریان ,کوشا
1 - 0
عیسی زایی ,نوید ۴۶ ۱۶۷۳ 2 ۱۲
2 ۱۶۷۹ ۴۳ Rahnama,M.Reza
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا ۲۲ ۱۸۹۲ ۱۳
۰ ۸۳ Limouchi,Abdollah
0 - 1
فریاد ,حسنعلی ۸ ۲۰۷۰ ۱۴
2 ۱۷۵۷ ۳۱ Ghazizade,Neysar
1 - 0
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۱۰ ۲۰۴۵ 2 ۱۵
2 ۱۹۵۲ ۱۷ عابد ,میثم
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۴۴ ۱۶۷۴ 2 ۱۶
2 ۱۷۰۸ ۳۹ نجار ,مجید
0 - 1
ابراهیم زاده ,محمدنقی ۱۸ ۱۹۲۲ 2 ۱۷
2 ۱۶۹۶ ۴۱ نظری نیا ,شهرام
1 - 0
Sheykhali,Mohammadreza ۲۰ ۱۹۰۸ 2 ۱۸
۱۷۲۶ ۳۵ غفاری فر ,متین
0 - 1
چواری ,محمدمهدی ۱۶ ۱۹۵۸ 2 ۱۹
۱۸۶۶ ۲۳ مبرهنی ,نازنین
1 - 0
Mohrekesh,Samane ۸۴ ۰ 1 ۲۰
2 ۱۹۰۳ ۲۱ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
نصرت اللهی ,آرش ۵۸ ۱۵۶۶ 1 ۲۱
۱۶۴۳ ۵۰ محمدی ارباطی ,پویا
½ - ½
Gholampour,Ali ۲۴ ۱۸۶۴ ۲۲
2 ۱۸۵۳ ۲۵ فرح سا ,خسرو
1 - 0
زارع کاریزی ,نگار ۹۴ ۰ 1 ۲۳
۱۶۷۳ ۴۵ بابایی فرد ,حیدر
1 - 0
کریمی ,پیمان ۳۶ ۱۷۲۴ ۲۴
1 ۱۲۹۱ ۷۳ یزدانی کچوئی ,علی رضا
0 - 1
مشایخی ,احسان ۴۹ ۱۶۵۴ 2 ۲۵
0 ۱۳۵۶ ۶۹ Talebmanouchehri,Armin
0 - 1
دوستکام ,پویان ۴ ۲۱۴۶ 2 ۲۶
1 ۱۳۴۳ ۷۰ جلیلی قیداری ,شهاب
1 - 0
محمدزاده ,هادی ۴۷ ۱۶۶۷ 1 ۲۷
2 ۱۶۵۸ ۴۸ راعی عرآبادی ,علیرضا
1 - 0
کیهان فر ,کیمیا ۷۱ ۱۳۴۱ 0 ۲۸
1 ۱۶۳۴ ۵۲ پورموسوی ,سید کیان
1 - 0
صباحی ,مریم ۷۲ ۱۲۹۲ 1 ۲۹
۱۶۲۱ ۵۴ نجاتی فر ,نیما
1 - 0
توکل ,مهراد ۹۲ ۰ ½ ۳۰
1 ۰ ۸۱ Heydari,Elina
0 - 1
قطبی زاویه ,سید امیر حسین ۵۷ ۱۵۷۰ 1 ۳۱
1 ۱۴۴۸ ۶۳ حسنی ,تکین
1 - 0
جدی ,مه آرا ۸۲ ۰ 1 ۳۲
1 ۰ ۸۹ شرفی ,امیرمهراد
0 - 1
اندرزی نیا ,سیدسامان ۶۴ ۱۴۳۹ 1 ۳۳
1 ۱۳۹۳ ۶۶ Naderidabbagh,Melika
0 - 1
پورمهران ,پویا ۸۸ ۰ 1 ۳۴
1 ۰ ۹۱ طرزعلی ,آبتین
1 - 0
کریمی پور ,پارسا ۶۷ ۱۳۷۲ 1 ۳۵
1 ۱۳۷۰ ۶۸ سواری ,ستایش
1 - 0
تن زاده ,پوریا ۹۰ ۰ 1 ۳۶
1 ۰ ۸۵ محسنیان آهنگر ,رضا
1 - 0
علیمردانی ,امیرحسین ۵۹ ۱۵۲۶ ½ ۳۷
1 ۱۵۲۲ ۶۰ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
1 - 0
فخربخش مبرهنی ,ونداد ۷۸ ۰ ½ ۳۸
0 ۰ ۸۷ Okhovat,Mahan
0 - 1
دانشور ,بردیا ۶۲ ۱۴۹۹ ۳۹
0 ۰ ۷۵ عباسپورراد ,نیکو
0 - 1
هاشمی ,سیده فاطمه ۵۱ ۱۶۳۹ 1 ۴۰
0 ۰ ۷۷ اقلیدی ,مهران
0 - 1
Namdarigharghani,Parsa ۵۳ ۱۶۲۷ 1 ۴۱
0 ۰ ۷۹ Ghavami Masouleh,S.M.Majid
0 - 1
جلالی ,سیده پریماه ۵۵ ۱۶۰۹ 1 ۴۲
1 ۱۶۰۶ ۵۶ رضایی ,مهدی
1 - 0
Bayat,Sadaf ۷۶ ۰ 0 ۴۳
1 ۱۵۱۶ ۶۱ جفره ,منوچهر
1 - 0
هاشمی بختیار ,عادل ۸۰ ۰ 0 ۴۴
1 ۱۳۹۴ ۶۵ Rezaei,Mehraban
1 - 0
مظفری ,سید عباس ۸۶ ۰ 0 ۴۵
0 ۲۰۲۳ ۱۲ صدقی ,بابک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۶
0 ۱۷۲۱ ۳۷ بانشی ,ماهان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۷۴ عباسی ,عرشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۹۳ Yasami,Samir
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۲۲۶ ۲ خادمی ,محمدمیران
1 - 0
راعی عرآبادی ,علیرضا ۴۸ ۱۶۵۸ 2 ۱
2 ۱۶۵۴ ۴۹ مشایخی ,احسان
0 - 1
وحیدی ,محمد ۳ ۲۱۴۸ 3 ۲
۱۴۹۹ ۶۲ دانشور ,بردیا
0 - 1
درخشانی ,برنا ۱۵ ۱۹۷۶ 3 ۳
1 ۱۶۶۷ ۴۷ محمدزاده ,هادی
0 - 1
دلیر ,علیرضا ۱ ۲۲۶۵ 3 ۴
3 ۲۰۷۹ ۶ فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
پورموسوی ,سید کیان ۵۲ ۱۶۳۴ 1 ۵
۲۰۷۰ ۸ فریاد ,حسنعلی
½ - ½
نجاتی فر ,نیما ۵۴ ۱۶۲۱ ۶
3 ۱۹۷۹ ۱۴ فندرسکی ,نیما
1 - 0
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۶۰ ۱۵۲۲ 1 ۷
2 ۲۱۴۶ ۴ دوستکام ,پویان
0 - 1
محمدی ارباطی ,پویا ۵۰ ۱۶۴۳ ۸
1 ۱۶۳۹ ۵۱ هاشمی ,سیده فاطمه
0 - 1
پیلوایه ,علی ۵ ۲۱۳۵ ۹
1 ۱۶۲۷ ۵۳ Namdarigharghani,Parsa
0 - 1
لواسانی ,جواد ۷ ۲۰۷۷ ۱۰
1 ۱۶۰۹ ۵۵ جلالی ,سیده پریماه
0 - 1
کریمی ,محمد ۹ ۲۰۶۱ ۱۱
1 ۱۵۷۰ ۵۷ قطبی زاویه ,سید امیر حسین
0 - 1
رستمی ,روزبه ۱۱ ۲۰۳۵ ۱۲
½ ۱۵۲۶ ۵۹ علیمردانی ,امیرحسین
0 - 1
رجبی ,محسن ۱۳ ۲۰۰۱ 3 ۱۳
1 ۱۳۷۲ ۶۷ کریمی پور ,پارسا
0 - 1
جافریان ,کوشا ۱۹ ۱۹۱۴ ۱۴
۱۸۹۲ ۲۲ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
جلیلی قیداری ,شهاب ۷۰ ۱۳۴۳ 1 ۱۵
۱۷۴۳ ۳۴ میرزائی ,سپهر
1 - 0
Heydari,Elina ۸۱ ۰ 1 ۱۶
2 ۲۰۴۵ ۱۰ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
1 - 0
رضایی ,مهدی ۵۶ ۱۶۰۶ 1 ۱۷
2 ۱۹۵۸ ۱۶ چواری ,محمدمهدی
1 - 0
حسنی ,تکین ۶۳ ۱۴۴۸ 1 ۱۸
1 ۱۴۳۹ ۶۴ اندرزی نیا ,سیدسامان
0 - 1
عابد ,میثم ۱۷ ۱۹۵۲ 2 ۱۹
2 ۱۹۲۲ ۱۸ ابراهیم زاده ,محمدنقی
1 - 0
Rezaei,Mehraban ۶۵ ۱۳۹۴ 1 ۲۰
2 ۱۹۰۸ ۲۰ Sheykhali,Mohammadreza
1 - 0
سواری ,ستایش ۶۸ ۱۳۷۰ 1 ۲۱
1 ۱۲۹۲ ۷۲ صباحی ,مریم
0 - 1
فرح سا ,خسرو ۲۵ ۱۸۵۳ 2 ۲۲
2 ۱۸۴۸ ۲۶ رئوف نیا ,هومن
1 - 0
یزدانی کچوئی ,علی رضا ۷۳ ۱۲۹۱ 1 ۲۳
۱۷۲۴ ۳۶ کریمی ,پیمان
½ - ½
Limouchi,Abdollah ۸۳ ۰ ۲۴
2 ۱۷۱۶ ۳۸ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
محسنیان آهنگر ,رضا ۸۵ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۸۸ پورمهران ,پویا
0 - 1
نظری نیا ,شهرام ۴۱ ۱۶۹۶ 2 ۲۶
2 ۱۶۷۹ ۴۲ هادی ,هستی
1 - 0
شرفی ,امیرمهراد ۸۹ ۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۹۰ تن زاده ,پوریا
0 - 1
Rahnama,M.Reza ۴۳ ۱۶۷۹ 2 ۲۸
2 ۱۶۷۴ ۴۴ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
طرزعلی ,آبتین ۹۱ ۰ 1 ۲۹
0 ۱۳۴۱ ۷۱ کیهان فر ,کیمیا
0 - 1
مبرهنی ,نازنین ۲۳ ۱۸۶۶ ۳۰
۱۸۶۴ ۲۴ Gholampour,Ali
1 - 0
Naderidabbagh,Melika ۶۶ ۱۳۹۳ 1 ۳۱
½ ۰ ۷۸ فخربخش مبرهنی ,ونداد
0 - 1
Ghazizade,Neysar ۳۱ ۱۷۵۷ 2 ۳۲
1 ۰ ۸۲ جدی ,مه آرا
0 - 1
غفاری فر ,متین ۳۵ ۱۷۲۶ ۳۳
0 ۱۳۵۶ ۶۹ Talebmanouchehri,Armin
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۲۱ ۱۹۰۳ 2 ۳۴
0 ۰ ۷۴ عباسی ,عرشیا
- - +
Khastoo,Morteza ۲۷ ۱۸۲۷ 2 ۳۵
2 ۱۷۹۷ ۲۸ شمس ,نگار
1 - 0
عباسپورراد ,نیکو ۷۵ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۷۶ Bayat,Sadaf
0 - 1
داودی ,مهران ۲۹ ۱۷۸۸ 2 ۳۷
2 ۱۷۸۵ ۳۰ مسعودی ,سپهر
1 - 0
اقلیدی ,مهران ۷۷ ۰ 0 ۳۸
2 ۱۷۵۰ ۳۲ رضوانی ,محمد
1 - 0
Ghavami Masouleh,S.M.Majid ۷۹ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۸۰ هاشمی بختیار ,عادل
0 - 1
Asadi,Motahare ۳۳ ۱۷۴۹ 2 ۴۰
0 ۰ ۸۶ مظفری ,سید عباس
0 - 1
نجار ,مجید ۳۹ ۱۷۰۸ 2 ۴۱
2 ۱۷۰۷ ۴۰ Sadeghi Givi,Reza
1 - 0
Okhovat,Mahan ۸۷ ۰ 0 ۴۲
½ ۰ ۹۲ توکل ,مهراد
½ - ½
بابایی فرد ,حیدر ۴۵ ۱۶۷۳ ۴۳
2 ۱۶۷۳ ۴۶ عیسی زایی ,نوید
+ - -
Yasami,Samir ۹۳ ۰ 0 ۴۴
0 ۲۰۲۳ ۱۲ صدقی ,بابک
- - +
نصرت اللهی ,آرش ۵۸ ۱۵۶۶ 1 ۴۵
1 ۰ ۸۴ Mohrekesh,Samane
+ - -
بانشی ,ماهان ۳۷ ۱۷۲۱ 0 ۴۶
1 ۰ ۹۴ زارع کاریزی ,نگار
۱
bye ۰ ۰ 0 ۴۷
1 ۱۵۱۶ ۶۱ جفره ,منوچهر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۸