جشنواره شطرنج قهرمانی کشور آقایان ۲۰۱۵-استاندارد
مسابقه: جشنواره شطرنج قهرمانی کشور آقایان ۲۰۱۵ نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ زمان پایان: ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ محل مسابقه: گیلان, رشت

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ اصغرزاده ,محمدرضا ۱۲۵۱۳۱۵۶ ۲۲۵۷ ۱۰.۰
۲ ساده ,شاهین ۱۲۵۰۳۹۲۴ ۲۳۰۲ ۹.۵
۳ صداقتی ,مهرداد ۱۲۵۰۲۷۶۶ ۲۲۴۱ ۹.۵
۴ داغلی ,آرش ۱۲۵۷۲۳۸۱ ۲۴۱۴ ۹.۵
۵ Shah Moradi,Mohammad ۱۲۵۳۱۰۵۷ ۲۱۱۰ ۹.۵
۶ مجاوریان ,حسین ۱۲۵۰۴۷۳۴ ۲۱۶۵ ۹.۰
۷ سوزنکار ,امیر محمد ۱۲۵۰۳۰۲۹ ۲۳۲۸ ۹.۰
۸ بهمردی کلانتری ,رستم ۱۲۵۰۳۶۰۶ ۲۲۹۷ ۹.۰
۹ بلورچی فرد ,فرزاد ۱۲۵۱۰۰۸۴ ۲۲۶۹ ۹.۰
۱۰ وحدانی ,مجتبی ۱۲۵۱۱۷۴۹ ۲۰۲۸ ۹.۰
۱۱ تمدن ,احسان ۱۲۵۹۹۳۰۱ ۱۹۰۸ ۹.۰
۱۲ رستمی ,روزبه ۱۲۵۱۱۴۷۱ ۲۱۵۰ ۹.۰
۱۳ جوانی ,شاهین ۱۲۵۵۲۶۵۸ ۲۱۲۰ ۹.۰
۱۴ ماری اوریاد ,پویا ۱۲۵۰۴۷۲۶ ۲۱۷۶ ۹.۰
۱۵ ملکی ,امیر ۱۲۵۰۲۴۱۳ ۲۱۵۷ ۹.۰
۱۶ گله داری ,بردیا ۱۲۵۰۵۸۹۷ ۲۰۳۶ ۹.۰
۱۷ راستبد ,علی ۱۲۵۶۷۴۷۷ ۲۳۲۶ ۹.۰
۱۸ عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۱۲۵۰۱۶۳۸ ۲۲۴۰ ۸.۵
۱۹ باقری ,مازیار ۱۲۵۳۰۹۱۳ ۲۳۰۶ ۸.۵
۲۰ قاضی الشریف ,کاوه ۱۲۵۰۶۰۲۸ ۲۱۸۹ ۸.۵
۲۱ آقایی ,علیرضا ۱۲۵۰۹۹۱۴ ۲۱۷۵ ۸.۵
۲۲ امیدی خالکی ,آریا ۱۲۵۰۸۷۸۰ ۲۳۸۳ ۸.۵
۲۳ مرادی ,بهروز ۱۲۵۰۰۸۴۴ ۲۱۹۵ ۸.۵
۲۴ خمیسی ,سید جعفر ۱۲۵۲۵۰۸۱ ۲۲۰۸ ۸.۵
۲۵ خطیبی ,میثم ۱۲۵۲۵۰۹۰ ۲۱۶۷ ۸.۵
۲۶ روحی ,عبدالمجید ۱۲۵۱۳۵۵۵ ۲۲۳۸ ۸.۵
۲۷ نجفی سوسفی ,امیرحسن ۱۲۵۴۷۹۳۰ ۱۸۹۸ ۸.۵
۲۸ بابانیا ,بنیامین ۱۲۵۳۹۳۹۲ ۲۱۹۳ ۸.۵
۲۹ کاظمیان اسکی ,ابوالفضل ۱۲۵۳۹۷۹۱ ۲۰۷۲ ۸.۵
۳۰ نیک فطرت ,حامد ۱۲۵۶۳۹۵۱ ۱۹۹۷ ۸.۵
۳۱ غفاری فر ,متین ۱۲۵۸۰۵۵۴ ۲۱۴۹ ۸.۵
۳۲ Molaei,Mohammadamin ۱۲۵۴۱۴۵۱ ۲۳۲۱ ۸.۵
۳۳ Godarz,Kasra ۱۲۵۳۰۹۵۶ ۲۲۴۱ ۸.۵
۳۴ نوری کمرودی ,مهران ۱۲۵۲۵۲۶۰ ۱۷۶۲ ۸.۰
۳۵ مرزوقی ,محمدصادق ۱۲۵۰۲۴۳۰ ۱۸۹۲ ۸.۰
۳۶ عابدی ,پوریا ۱۲۵۳۲۰۹۶ ۲۰۰۹ ۸.۰
۳۷ قسمتی تبریزی ,آرین ۱۲۵۳۹۶۶۰ ۱۹۸۶ ۸.۰
۳۸ خدابنده ,میلاد ۱۲۵۳۸۶۲۰ ۱۹۷۲ ۸.۰
۳۹ دانشور ,بردیا ۱۲۵۷۶۴۶۸ ۲۳۲۷ ۸.۰
۴۰ عابدی ,شاهین ۱۲۵۷۱۲۹۶ ۱۹۸۶ ۸.۰
۴۱ طاوسی راد ,رامتین ۱۲۵۲۴۶۳۸ ۲۰۴۲ ۸.۰
۴۲ عابدی ,محمدرضا ۱۲۵۳۰۵۶۵ ۲۰۸۳ ۸.۰
۴۳ جهانبخشی ,آرمان ۱۲۵۰۹۳۴۵ ۱۸۵۴ ۸.۰
۴۴ غلامی اوریمی ,مهدی ۱۲۵۵۸۴۸۶ ۲۴۳۷ ۸.۰
۴۵ نامه ای ,کوشان ۱۲۵۰۶۳۰۳ ۱۹۱۵ ۸.۰
۴۶ جاهدی ,مانی ۱۲۵۷۲۵۰۰ ۲۲۴۱ ۸.۰
۴۷ محمدی ,محمد مهدی ۱۲۵۳۹۹۹۶ ۲۰۲۱ ۸.۰
۴۸ حسین زاده ,نیما ۱۲۵۰۵۳۲۳ ۲۲۴۷ ۷.۵
۴۹ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۱۲۵۴۰۲۰۰ ۲۳۱۲ ۷.۵
۵۰ اکبری ,محمد ۱۲۵۱۳۱۲۱ ۲۲۰۴ ۷.۵
۵۱ رضوانی ,امیر حسین ۱۲۵۰۲۵۴۵ ۲۰۷۲ ۷.۵
۵۲ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۱۲۵۰۳۶۳۰ ۲۱۱۲ ۷.۵
۵۳ بزرگی ,سورن ۱۲۵۷۸۴۸۷ ۱۹۶۸ ۷.۵
۵۴ قاسمی حاجی ,رامتین ۱۲۵۴۶۰۲۰ ۱۸۶۵ ۷.۵
۵۵ شاه صنم ,علیرضا ۱۲۵۱۷۸۸۷ ۱۸۱۸ ۷.۵
۵۶ مقصودلو ,امیرعلی ۱۲۵۹۱۰۲۵ ۱۶۹۷ ۷.۵
۵۷ اروج زاده ,فردین ۱۲۵۶۰۰۰۶ ۱۶۰۹ ۷.۵
۵۸ قنبری ,عماد ۱۲۵۱۰۳۸۶ ۱۹۴۲ ۷.۵
۵۹ صابری ,ماهان ۱۲۵۴۰۲۷۷ ۱۹۰۱ ۷.۵
۶۰ شاهمرادی ,آرش ۱۲۵۱۵۸۴۱ ۱۸۹۲ ۷.۵
۶۱ نادری ,محمد صادق ۱۲۵۶۱۳۸۰ ۲۱۸۱ ۷.۵
۶۲ Mohammadi,Hossein ۲۲۵۲۸۹۸۹ ۱۷۷۲ ۷.۵
۶۳ پورموسوی ,سید کیان ۱۲۵۸۵۸۰۷ ۲۳۱۲ ۷.۵
۶۴ خراسانیان ,مسعود ۱۲۵۳۱۹۴۴ ۱۹۳۱ ۷.۵
۶۵ رحمتیان ,شایان ۱۲۵۲۵۳۲۴ ۱۹۹۹ ۷.۵
۶۶ شکرانی ,امیر رضا ۱۲۵۴۱۶۰۵ ۱۷۲۸ ۷.۵
۶۷ بلوری فر ,علیرضا ۱۲۵۶۳۸۱۱ ۱۸۰۷ ۷.۵
۶۸ عزتی ,فریدون ۱۲۵۰۰۴۷۰ ۲۰۵۸ ۷.۰
۶۹ بشیری ,آرین ۱۲۵۳۹۴۶۵ ۲۰۹۱ ۷.۰
۷۰ آوخ ,عرفان ۱۲۵۱۰۸۵۸ ۲۰۹۵ ۷.۰
۷۱ دلاوری ,امیر علی ۱۲۵۲۱۳۳۷ ۲۱۴۷ ۷.۰
۷۲ دوستکام ,پویان ۱۲۵۰۱۸۲۴ ۲۱۹۴ ۷.۰
۷۳ پیلوایه ,علی ۱۲۵۰۶۴۴۳ ۲۲۰۱ ۷.۰
۷۴ جمشیدی ,امیر حسین ۱۲۵۵۲۹۴۱ ۲۱۲۸ ۷.۰
۷۵ ایمان زاده پریخانی ,مهدی ۱۲۵۲۱۴۸۵ ۱۸۳۸ ۷.۰
۷۶ حمیدی ,امیرمحمد ۱۲۵۶۳۲۸۵ ۲۲۹۹ ۷.۰
۷۷ رجبی ,محسن ۱۲۵۲۱۸۳۳ ۲۰۰۰ ۷.۰
۷۸ احمدی ,امیر حسین ۲۲۵۲۱۷۹۸ ۱۸۸۷ ۷.۰
۷۹ معصومی ,محمد ۱۲۵۹۲۰۴۸ ۱۸۴۷ ۷.۰
۸۰ عطاخان ,آبتین ۲۲۵۰۲۲۰۳ ۲۳۱۴ ۷.۰
۸۱ بیاتی ,کامبیز ۱۲۵۳۴۱۱۰ ۱۷۴۰ ۷.۰
۸۲ احمدی تاری ,مصطفی ۱۲۵۱۷۷۲۰ ۱۸۲۰ ۷.۰
۸۳ زحمتی ,سبحان ۲۲۵۰۶۹۸۵ ۱۷۴۰ ۷.۰
۸۴ داودی فیل آبادی ,امین ۱۲۵۵۲۲۳۲ ۱۷۷۲ ۷.۰
۸۵ پیرزاده سراوانی ,مهدی ۲۲۵۴۱۸۸۸ ۱۵۸۶ ۷.۰
۸۶ Karimi,Saber ۱۲۵۲۰۵۰۰ ۱۷۱۷ ۷.۰
۸۷ نیک زاد ,نامی ۱۲۵۸۱۷۱۲ ۱۷۲۳ ۷.۰
۸۸ فرهیخته ,پارسا ۱۲۵۶۳۲۵۰ ۱۷۰۵ ۷.۰
۸۹ مسعودی ,قائم ۲۲۵۲۲۹۲۱ ۰ ۷.۰
۹۰ علی بابایی ,ساسان ۱۲۵۸۷۵۴۰ ۱۹۴۵ ۷.۰
۹۱ کوچکی ,علیرضا ۱۲۵۵۶۸۷۴ ۱۷۵۸ ۷.۰
۹۲ فرخی ,مسعود ۱۲۵۵۹۳۳۴ ۱۹۶۴ ۶.۵
۹۳ صفری ,پرهام ۱۲۵۷۲۷۵۶ ۱۹۳۹ ۶.۵
۹۴ طوفانی ,کوروش ۱۲۵۴۱۱۰۹ ۱۹۳۴ ۶.۵
۹۵ رضایی سروانی ,محمود ۲۲۵۰۶۳۵۷ ۱۸۶۰ ۶.۵
۹۶ محمدی ارباطی ,پویا ۱۲۵۶۴۱۸۴ ۱۹۰۶ ۶.۵
۹۷ مرادی ,سجاد ۱۲۵۲۱۷۴۴ ۲۰۵۹ ۶.۵
۹۸ صفیری ,علی ۱۲۵۷۰۷۶۱ ۱۹۶۳ ۶.۵
۹۹ برادران تمدن ,آرین ۱۲۵۹۵۸۳۷ ۲۰۰۲ ۶.۵
۱۰۰ Mehboodi,Shadmehr ۱۲۵۹۹۳۸۷ ۱۹۱۲ ۶.۵
۱۰۱ ابراهیمی ,سینا ۱۲۵۷۵۱۷۸ ۱۶۴۳ ۶.۵
۱۰۲ چهره سا ,فرهان ۲۲۵۱۷۵۱۰ ۱۵۱۰ ۶.۵
۱۰۳ رضایی ,مهیار ۱۲۵۴۵۰۰۷ ۱۸۶۹ ۶.۵
۱۰۴ پارسایی ,محرمعلی ۱۲۵۸۷۷۰۲ ۱۷۱۱ ۶.۵
۱۰۵ Kasraian,Ali --- ۰ ۶.۵
۱۰۶ امینی فرد ,محمدابراهیم ۱۲۵۲۵۶۷۷ ۱۶۳۱ ۶.۵
۱۰۷ نجاتی فر ,نیما ۱۲۵۲۵۹۶۰ ۱۷۸۳ ۶.۵
۱۰۸ نوید طالمی ,سپهر ۱۲۵۵۷۴۹۸ ۱۷۳۱ ۶.۵
۱۰۹ قویدل ,محمد مهدی ۱۲۵۷۹۶۴۵ ۰ ۶.۵
۱۱۰ Fallah Alipour,Yousef --- ۰ ۶.۵
۱۱۱ کنعانی ,انوش ۱۲۵۱۰۷۱۸ ۱۹۱۹ ۶.۰
۱۱۲ بینائی تولائی ,مهدی ۱۲۵۸۰۴۸۱ ۱۹۰۵ ۶.۰
۱۱۳ کاکاوند ,رامتین ۱۲۵۷۲۵۱۹ ۱۷۸۶ ۶.۰
۱۱۴ هاشمی ,سید حسام ۱۲۵۱۲۷۵۳ ۱۷۳۰ ۶.۰
۱۱۵ نظری ارم ساداتی ,آراد ۱۲۵۷۷۳۲۴ ۲۳۳۴ ۶.۰
۱۱۶ افزون ,دانیال ۱۲۵۷۹۶۲۹ ۱۹۲۵ ۶.۰
۱۱۷ نیکخو گورابی ,حسن ۱۲۵۶۳۹۷۸ ۱۸۴۰ ۶.۰
۱۱۸ خوش کلامیان ,بهزاد ۱۲۵۰۲۴۷۲ ۱۹۸۵ ۶.۰
۱۱۹ لطیف پور ,محمد ۱۲۵۷۰۰۰۱ ۱۷۷۹ ۶.۰
۱۲۰ دانش پور ,سیداحمد ۱۲۵۰۲۴۰۵ ۲۰۴۵ ۶.۰
۱۲۱ خادم عرفانی ,سبحان ۱۲۵۸۴۶۵۷ ۱۹۷۵ ۶.۰
۱۲۲ نجفی خانی آبادی ,کیارش ۱۲۵۳۴۳۴۰ ۱۸۴۶ ۶.۰
۱۲۳ Seghli,Mohammad ۱۲۵۷۰۱۵۰ ۱۷۹۹ ۶.۰
۱۲۴ Hosseini,Mir Shojae ۱۲۵۵۶۸۴۰ ۱۹۷۱ ۶.۰
۱۲۵ ریگی ,وهاب ۱۲۵۲۲۸۰۵ ۱۷۷۸ ۶.۰
۱۲۶ پوررضا ,اردلان ۱۲۵۰۸۸۰۲ ۱۸۰۴ ۶.۰
۱۲۷ کبگانی ,یونس ۲۲۵۰۵۵۸۰ ۱۹۷۶ ۶.۰
۱۲۸ بهزادی راد ,بهزاد ۱۲۵۸۴۵۵۰ ۱۶۴۵ ۶.۰
۱۲۹ نوروزی پسند ,سعید ۲۲۵۱۲۹۳۴ ۱۵۶۹ ۶.۰
۱۳۰ علیمردانی ,امیرحسین ۱۲۵۷۰۷۸۸ ۱۶۵۳ ۶.۰
۱۳۱ خسروی سوادجانی ,کامیار ۱۲۵۷۱۴۷۴ ۱۴۶۵ ۶.۰
۱۳۲ رضائی آدریانی ,محمد ۱۲۵۸۵۳۲۷ ۰ ۶.۰
۱۳۳ کرد ,سلیمان ۱۲۵۹۹۲۶۳ ۱۵۹۰ ۶.۰
۱۳۴ Ghalandari Siah Estalkhi,Ali ۱۲۵۵۶۷۸۵ ۱۶۳۱ ۶.۰
۱۳۵ خچادوریان ,آرن ۲۲۵۰۷۴۳۴ ۱۴۴۶ ۶.۰
۱۳۶ قاسم زاده ,محمد حسین ۱۲۵۹۱۵۳۰ ۱۵۲۵ ۶.۰
۱۳۷ تسلیمی ,برسا ۱۲۵۹۲۹۸۶ ۱۵۳۹ ۶.۰
۱۳۸ کریمی ,امید ۱۲۵۴۷۵۷۳ ۲۰۲۲ ۵.۵
۱۳۹ Mikaeili,Farzad --- ۰ ۵.۵
۱۴۰ جمالی ,فرزاد ۱۲۵۱۴۱۲۸ ۱۸۱۴ ۵.۵
۱۴۱ شعبان پور ,علی ۱۲۵۳۴۴۱۲ ۱۸۷۸ ۵.۵
۱۴۲ علی نژاد ,مهرداد ۱۲۵۹۶۶۳۹ ۱۷۳۳ ۵.۵
۱۴۳ ملکی ,امین ۱۲۵۸۰۷۵۹ ۰ ۵.۵
۱۴۴ محمدعلیزاده ,عرفان ۱۲۵۴۳۹۷۷ ۱۵۰۲ ۵.۵
۱۴۵ ذوالفقاری ,محمدجواد ۱۲۵۶۵۵۶۳ ۱۸۱۳ ۵.۵
۱۴۶ شیرین بیان ,نیما ۱۲۵۵۰۹۹۰ ۱۷۰۰ ۵.۵
۱۴۷ Hoseini,S.Alireza ۱۲۵۶۳۸۹۷ ۱۸۶۳ ۵.۵
۱۴۸ موحدی ,یاشار ۱۲۵۷۶۳۰۱ ۱۸۱۹ ۵.۵
۱۴۹ بیکایی ,سید ایلیا ۱۲۵۸۵۱۴۹ ۱۶۸۳ ۵.۵
۱۵۰ Sodagar,Nima ۱۲۵۴۴۷۵۲ ۱۶۶۴ ۵.۵
۱۵۱ Noroozi,Amir Hossein --- ۰ ۵.۵
۱۵۲ Ghanizadeh,Mohammadreza ۱۲۵۶۶۱۸۷ ۱۷۲۳ ۵.۵
۱۵۳ آذربرزین ,امیررضا ۲۲۵۴۱۷۶۴ ۱۵۹۸ ۵.۵
۱۵۴ کدیور ,محمدحسین ۱۲۵۶۳۹۱۹ ۱۴۶۴ ۵.۵
۱۵۵ Molaei,Arian --- ۰ ۵.۵
۱۵۶ ساعدی ,سبحان ۲۲۵۱۸۶۸۱ ۱۴۰۷ ۵.۵
۱۵۷ مصطفوی پارسا ,محمد ۱۲۵۷۰۶۵۶ ۱۵۰۹ ۵.۵
۱۵۸ امان الهی ,فرهاد ۲۲۵۰۹۹۴۱ ۱۶۱۸ ۵.۵
۱۵۹ Rezaeipour,Sina ۲۲۵۴۲۰۴۳ ۱۴۵۰ ۵.۵
۱۶۰ Yazdani,Alireza ۲۲۵۳۸۱۷۸ ۱۳۲۸ ۵.۵
۱۶۱ Khosravi,Haybatolah ۱۲۵۹۹۲۳۹ ۱۴۴۳ ۵.۵
۱۶۲ Taheri,Danial --- ۰ ۵.۵
۱۶۳ Habibi,Pouya ۲۲۵۱۱۷۹۲ ۰ ۵.۵
۱۶۴ کرمی ,محمد ۱۲۵۱۵۶۲۰ ۱۸۳۱ ۵.۰
۱۶۵ علوی طبری ,میر محمود ۱۲۵۴۴۲۴۸ ۱۵۲۹ ۵.۰
۱۶۶ همدم ,علی ۱۲۵۶۳۸۶۲ ۱۶۷۰ ۵.۰
۱۶۷ پروانلوئی ,حشمت الله ۱۲۵۶۹۵۱۸ ۱۶۶۳ ۵.۰
۱۶۸ سوسن آبادی فراهانی ,رامین ۱۲۵۹۶۵۷۴ ۱۶۱۴ ۵.۰
۱۶۹ هجرتی ,محمد مهدی ۱۲۵۴۰۶۳۳ ۱۸۲۱ ۵.۰
۱۷۰ مددی ,محمد ۱۲۵۸۶۹۳۵ ۱۵۹۹ ۵.۰
۱۷۱ مهدیان ,محمد ۱۲۵۵۲۱۶۰ ۱۶۲۶ ۵.۰
۱۷۲ قناد ,علی اکبر ۱۲۵۶۹۴۳۷ ۱۴۹۸ ۵.۰
۱۷۳ Tavousi,Abbas ۱۲۵۰۹۸۳۳ ۱۶۱۰ ۵.۰
۱۷۴ امیری ,امیرعلی ۱۲۵۷۲۳۷۳ ۱۵۶۹ ۵.۰
۱۷۵ Masoum,Mahdi ۲۲۵۱۱۹۴۶ ۰ ۵.۰
۱۷۶ Rostami,Amir Mohammad --- ۰ ۵.۰
۱۷۷ جعفری ,پارسا ۱۲۵۸۱۴۸۸ ۱۴۵۱ ۵.۰
۱۷۸ اسدی ,اتابک ۱۲۵۶۳۷۷۳ ۱۶۶۴ ۵.۰
۱۷۹ Fallah,Mojtaba ۲۲۵۱۵۰۴۶ ۰ ۵.۰
۱۸۰ بیالایش شیر محله ,امیر ۲۲۵۱۱۷۵۰ ۱۴۵۰ ۵.۰
۱۸۱ بامدی ,محمد ۱۲۵۵۹۲۷۰ ۱۷۷۷ ۵.۰
۱۸۲ قربانیان ,حامد ۲۲۵۱۱۹۰۳ ۰ ۵.۰
۱۸۳ علائی ,حسن ۲۲۵۳۸۴۱۰ ۰ ۵.۰
۱۸۴ Salehpoor,Sadegh ۲۲۵۴۷۳۴۷ ۱۳۰۸ ۵.۰
۱۸۵ نیک زاده ,محمد ۲۲۵۱۰۳۲۰ ۱۳۴۳ ۵.۰
۱۸۶ بنوره ,امیر حسین ۱۲۵۹۱۴۹۱ ۱۳۷۸ ۵.۰
۱۸۷ نیک زاد ,فرزاد ۱۲۵۸۴۷۶۲ ۱۵۷۸ ۴.۵
۱۸۸ Biriya,Yadollah ۲۲۵۳۸۱۴۳ ۱۴۲۰ ۴.۵
۱۸۹ نورعلی وند ,علی ۱۲۵۵۹۹۸۹ ۱۷۴۰ ۴.۵
۱۹۰ گلشن نژاد ,سپهر ۱۲۵۸۴۸۵۱ ۱۷۶۹ ۴.۵
۱۹۱ کرد ,مسلم ۱۲۵۹۹۲۵۵ ۱۵۱۰ ۴.۵
۱۹۲ جمشید عینی ,آرش ۱۲۵۲۲۴۵۷ ۱۵۵۹ ۴.۵
۱۹۳ Mohammadi,Ali Akbar --- ۰ ۴.۵
۱۹۴ مهدوی ,رضا ۱۲۵۹۵۹۲۶ ۱۷۸۷ ۴.۵
۱۹۵ خوش روش ,علیرضا ۱۲۵۷۷۳۰۸ ۱۶۱۱ ۴.۵
۱۹۶ اصغری مرزیدره ,ابوالفضل ۲۲۵۱۰۲۹۰ ۱۸۶۵ ۴.۵
۱۹۷ خورشیدی روزبهانی ,علی ۲۲۵۴۶۰۹۰ ۰ ۴.۵
۱۹۸ دودمانی ,علی ۱۲۵۷۲۳۹۰ ۱۵۳۰ ۴.۵
۱۹۹ خزاعی ,پرویز ۲۲۵۰۷۰۹۴ ۱۹۴۱ ۴.۵
۲۰۰ ادراکی ,مزدا ۲۲۵۳۷۷۸۳ ۱۷۱۰ ۴.۵
۲۰۱ کرمی ,ماهان ۲۲۵۳۵۸۵۳ ۱۶۷۶ ۴.۵
۲۰۲ خادمی ,علیرضا ۱۲۵۴۸۹۸۷ ۰ ۴.۵
۲۰۳ جهدی ,پوریا ۱۲۵۹۱۴۱۶ ۱۲۰۳ ۴.۵
۲۰۴ Zarbini,Khashayar --- ۰ ۴.۵
۲۰۵ Mohazab,Alireza ۲۲۵۱۶۱۰۷ ۱۴۲۲ ۴.۵
۲۰۶ گلشن نژاد ,پویا ۱۲۵۹۲۷۱۴ ۱۴۴۱ ۴.۵
۲۰۷ خدائی ,مسعود ۱۲۵۳۱۱۶۲ ۰ ۴.۰
۲۰۸ Abolhasanpour,Mohammad Rasoul --- ۰ ۴.۰
۲۰۹ Sabouri Bagh Abbas,Mohammadali --- ۰ ۴.۰
۲۱۰ رفیق ,شروین ۲۲۵۰۴۴۱۹ ۱۳۲۹ ۴.۰
۲۱۱ میرباقری ,سید سجاد ۱۲۵۶۷۴۱۸ ۱۸۸۷ ۴.۰
۲۱۲ Zebardast,Amir --- ۰ ۴.۰
۲۱۳ محمدی ,مراد ۲۲۵۱۶۵۸۱ ۰ ۴.۰
۲۱۴ مدنی ,ماهان ۱۲۵۹۵۸۱۰ ۰ ۴.۰
۲۱۵ Jeyran Ghaziani,Sepehr --- ۰ ۴.۰
۲۱۶ Tahvili Raftar,Iman ۱۲۵۷۰۱۷۶ ۱۴۹۱ ۴.۰
۲۱۷ تاروردی ,ابراهیم ۲۲۵۴۶۷۲۳ ۱۵۱۷ ۳.۵
۲۱۸ نظام دوست ,امیرمهدی ۱۲۵۸۷۶۷۲ ۱۳۱۱ ۳.۵
۲۱۹ ترکیان ولاشانی ,احسان ۱۲۵۸۴۰۸۸ ۱۳۷۷ ۳.۵
۲۲۰ علیزاده ,علی ۱۲۵۱۷۹۴۱ ۱۴۵۶ ۳.۵
۲۲۱ حمزه جواران ,کسری ۱۲۵۷۵۶۲۳ ۱۳۸۸ ۳.۵
۲۲۲ نجار ,مجید ۱۲۵۵۸۸۶۹ ۱۳۷۱ ۳.۰
۲۲۳ مظفری ,سید عباس ۲۲۵۰۵۷۰۹ ۱۲۶۶ ۳.۰
۲۲۴ مازندرانی زاده ,رادمان ۱۲۵۸۶۶۰۹ ۱۳۲۲ ۳.۰
۲۲۵ تاج فیروز ,بهروز ۲۲۵۴۱۹۰۰ ۱۶۰۵ ۳.۰
۲۲۶ قادری ,امیر محمد ۲۲۵۳۷۹۴۵ ۱۱۰۴ ۳.۰
۲۲۷ افقی ,ناصر ۱۲۵۸۷۶۹۹ ۱۱۷۳ ۲.۵
۲۲۸ بهشتی ,میثم ۱۲۵۸۱۲۸۳ ۱۵۵۰ ۲.۵
۲۲۹ مشمولی ,کیان ۱۲۵۱۳۴۱۵ ۲۱۱۲ ۸.۵
۲۳۰ بربری ,عباس ۱۲۵۲۸۲۵۰ ۱۹۵۰ ۸.۵
۲۳۱ بهروزی مقدم ,حامد ۱۲۵۷۴۳۹۲ ۱۹۸۷ ۸.۰
۲۳۲ بختیاری ,ایمان ۱۲۵۶۱۲۱۵ ۱۸۵۶ ۸.۰
۲۳۳ باغدار ,آرتین ۱۲۵۹۶۶۶۳ ۱۵۹۷ ۷.۵
۲۳۴ Rezaei,Pejman --- ۰ ۷.۰
۲۳۵ Ovaisi,Mohammad Parsa --- ۰ ۷.۰
۲۳۶ وقار ,محسن ۱۲۵۰۲۰۰۶ ۲۱۶۶ ۶.۵
۲۳۷ اقدام ,پوریا ۱۲۵۵۶۷۰۰ ۱۹۳۲ ۶.۵
۲۳۸ بختیاری کیش ,مزدک ۱۲۵۰۰۹۵۰ ۲۰۷۴ ۶.۵
۲۳۹ نجات پور ,سوشیانت ۲۲۵۰۱۸۷۸ ۱۵۰۵ ۶.۵
۲۴۰ امینی فرد ,محمد سام ۱۲۵۵۹۵۴۷ ۱۷۷۲ ۶.۵
۲۴۱ کوروند ,محمد سینا ۱۲۵۵۳۰۲۶ ۲۰۷۶ ۶.۰
۲۴۲ وحدتیان ,داوود ۱۲۵۵۳۱۸۲ ۲۰۲۷ ۶.۰
۲۴۳ توانا ,مبین ۱۲۵۱۲۶۰۵ ۱۹۸۹ ۶.۰
۲۴۴ اصبحی ,محمد ۱۲۵۰۵۱۹۶ ۲۰۹۲ ۶.۰
۲۴۵ پورجعفر ,صادق ۲۲۵۳۴۷۲۵ ۱۶۷۶ ۶.۰
۲۴۶ پورگل ,آرمان ۱۲۵۳۰۷۸۶ ۱۹۰۰ ۶.۰
۲۴۷ اکبری ,حسین ۱۲۵۴۶۲۲۴ ۱۷۸۴ ۵.۵
۲۴۸ اسدی ,صادق ۱۲۵۰۲۳۷۵ ۲۰۹۴ ۵.۵
۲۴۹ دریاری ,رضا ۱۲۵۲۸۳۰۷ ۱۷۹۲ ۵.۵
۲۵۰ عقیدتمند ,علیرضا ۱۲۵۰۲۹۶۰ ۱۷۴۸ ۵.۵
۲۵۱ مهری ,مهیار ۱۲۵۲۸۵۹۵ ۲۰۰۱ ۵.۵
۲۵۲ Mahmoodi Abkenar,Nima ۱۲۵۸۷۱۴۱ ۱۷۵۷ ۵.۰
۲۵۳ نورافکن ,بهزاد ۱۲۵۶۷۴۳۴ ۱۴۷۰ ۵.۰
۲۵۴ آزادبخش ,فرشید ۱۲۵۰۸۶۵۹ ۲۱۸۲ ۵.۰
۲۵۵ تاجبخش ,رامتین ۱۲۵۶۸۶۵۱ ۱۹۹۸ ۵.۰
۲۵۶ خزاعی ,مجتبی ۱۲۵۸۶۱۱۰ ۱۸۱۹ ۵.۰
۲۵۷ اکبری ,مصطفی ۱۲۵۴۶۲۳۲ ۱۶۹۵ ۵.۰
۲۵۸ مقدمیان ,افشین ۱۲۵۰۳۸۸۶ ۲۱۷۵ ۵.۰
۲۵۹ رمضانی ,رضا ۱۲۵۵۲۱۹۴ ۱۸۳۰ ۵.۰
۲۶۰ نظام زاده ,مهیار ۲۲۵۳۷۹۳۷ ۱۶۵۸ ۵.۰
۲۶۱ خوش بین ,امیر ۱۲۵۳۱۵۵۳ ۱۷۷۱ ۵.۰
۲۶۲ Rahimi,Abolghasem --- ۰ ۵.۰
۲۶۳ ذبیح پور ,محمد ۱۲۵۲۴۶۵۴ ۱۸۷۱ ۴.۵
۲۶۴ رمضانی طشی ,ماهان ۱۲۵۷۲۷۱۳ ۲۰۸۴ ۴.۵
۲۶۵ Gholampour,Ali ۱۲۵۷۷۹۸۷ ۱۶۳۵ ۴.۵
۲۶۶ Gholoubi,Shahrokh --- ۰ ۴.۵
۲۶۷ رضوانیان ,سعید ۱۲۵۰۷۶۳۶ ۱۷۷۱ ۴.۵
۲۶۸ شیخی ,حمید ۱۲۵۶۳۵۵۲ ۱۷۲۷ ۴.۵
۲۶۹ شاه کرمی ,علی ۱۲۵۷۵۸۲۸ ۱۷۹۰ ۴.۵
۲۷۰ متقی ,فربد ۱۲۵۱۳۴۳۱ ۱۹۲۷ ۴.۵
۲۷۱ حافظیان ,حسن ۲۲۵۳۷۸۰۵ ۱۶۱۰ ۴.۵
۲۷۲ درودیان ,مهیار ۱۲۵۰۵۸۱۱ ۲۰۶۵ ۴.۵
۲۷۳ نجفیان پور ,مهیار ۱۲۵۱۲۰۸۷ ۲۱۷۵ ۴.۵
۲۷۴ صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۴.۰
۲۷۵ احمدی ,امیرحسین ۱۲۵۲۸۱۵۳ ۱۸۷۷ ۴.۰
۲۷۶ عدالتی ,بهروز ۱۲۵۰۸۶۷۵ ۱۷۶۳ ۴.۰
۲۷۷ ولوکلایی ,سعید ۱۲۵۴۱۶۴۸ ۱۸۸۶ ۴.۰
۲۷۸ ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد ۱۲۵۷۲۴۰۳ ۱۳۹۹ ۴.۰
۲۷۹ پورگل ,معین ۱۲۵۳۰۷۹۴ ۱۸۱۱ ۴.۰
۲۸۰ شناورماسوله ,بردیا ۱۲۵۵۷۶۲۵ ۱۵۲۸ ۳.۵
۲۸۱ منصوری ,مسعود ۱۲۵۶۱۳۶۳ ۱۸۴۲ ۳.۵
۲۸۲ راعی عرآبادی ,علیرضا ۱۲۵۷۲۰۴۷ ۱۷۴۲ ۳.۵
۲۸۳ عیسی پور ,محمدعلی ۲۲۵۳۴۴۵۸ ۱۷۵۰ ۳.۵
۲۸۴ پائین محلی ,علی ۱۲۵۹۱۹۴۷ ۱۶۴۸ ۳.۵
۲۸۵ ترشیزی قربانی ,محمد حسین ۱۲۵۳۱۲۰۰ ۱۹۱۷ ۳.۵
۲۸۶ مولایی ,پویان ۱۲۵۲۸۶۴۱ ۱۵۲۶ ۳.۵
۲۸۷ زریوند ,کاوه ۱۲۵۳۷۴۷۰ ۱۶۹۰ ۳.۰
۲۸۸ حسینی اصلی ,علیرضا ۱۲۵۷۷۲۶۰ ۱۴۴۸ ۳.۰
۲۸۹ بصیر ,احسان ۲۲۵۴۱۷۷۲ ۱۴۳۰ ۲.۵
۲۹۰ بویازاده ,فرید ۱۲۵۸۴۳۷۱ ۱۴۷۲ ۲.۵
۲۹۱ بهادرانی ,حجت ۱۲۵۵۹۵۸۰ ۱۵۵۱ ۲.۵
۲۹۲ ضرابی ,سیروس ۲۲۵۰۷۸۶۸ ۱۴۷۲ ۲.۵
۲۹۳ فیاضی ,شهریار ۱۲۵۷۸۲۵۸ ۱۸۵۶ ۲.۵
۲۹۴ معرف ,آراد ۱۲۵۸۰۸۰۵ ۱۵۷۴ ۲.۰
۲۹۵ مهدوی مقدم ,مهیار ۲۲۵۴۱۸۵۳ ۱۴۹۰ ۱.۰
۲۹۶ شهبازی ,غلامرضا ۱۲۵۲۱۹۲۲ ۱۶۰۲ ۱.۰
۲۹۷ شادمهر ,محمد ۱۲۵۵۷۶۱۷ ۱۷۰۷ ۰.۵
۲۹۸ ربانی ,محمدحسین ۲۲۵۳۴۷۳۳ ۱۳۹۹ ۰.۵
۲۹۹ فرهمند ,امیر ۲۲۵۱۶۶۳۸ ۱۷۳۹ ۰.۵
۳۰۰ مرادی لاکه ,کاوه ۲۲۵۱۲۳۶۵ ۱۶۵۱ ۰.۰
۳۰۱ معصومی ,امیرحسین ۱۲۵۵۱۹۹۶ ۱۶۱۱ ۰.۰
۳۰۲ خادمی ,محمدمیران ۱۲۵۰۳۵۵۰ ۲۲۸۲ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۹۷ ۱ بهمردی کلانتری ,رستم
½ - ½
اصغرزاده ,محمدرضا ۲ ۲۲۷۶ ۱
۲۱۲۶ ۳۲ مجاوریان ,حسین
½ - ½
ساده ,شاهین ۱۰ ۲۲۳۱ 9 ۲
8 ۲۱۹۶ ۱۵ خطیبی ,میثم
½ - ½
سوزنکار ,امیر محمد ۱۲ ۲۲۲۴ ۳
8 ۲۱۸۸ ۱۸ خمیسی ,سید جعفر
½ - ½
باقری ,مازیار ۴ ۲۲۵۸ 8 ۴
8 ۲۲۵۷ ۵ امیدی خالکی ,آریا
½ - ½
قاضی الشریف ,کاوه ۱۹ ۲۱۸۷ 8 ۵
8 ۲۱۴۱ ۲۸ روحی ,عبدالمجید
½ - ½
عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۶ ۲۲۵۱ 8 ۶
8 ۲۲۴۷ ۸ مرادی ,بهروز
½ - ½
آقایی ,علیرضا ۲۰ ۲۱۷۷ 8 ۷
۲۲۳۰ ۱۱ صداقتی ,مهرداد
1 - 0
اکبری ,محمد ۴۶ ۲۰۴۷ ۸
۱۹۶۵ ۶۲ داغلی ,آرش
1 - 0
حسین زاده ,نیما ۱۴ ۲۲۰۰ ۹
۲۱۲۳ ۳۳ Shah Moradi,Mohammad
1 - 0
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۱۶ ۲۱۹۴ ۱۰
7 ۲۰۷۷ ۴۱ دوستکام ,پویان
0 - 1
راستبد ,علی ۳ ۲۲۷۱ 8 ۱۱
8 ۲۲۵۱ ۷ بلورچی فرد ,فرزاد
1 - 0
آوخ ,عرفان ۴۲ ۲۰۷۴ 7 ۱۲
8 ۲۱۸۹ ۱۷ ماری اوریاد ,پویا
1 - 0
بشیری ,آرین ۴۸ ۲۰۳۶ 7 ۱۳
8 ۲۰۳۰ ۴۹ وحدانی ,مجتبی
1 - 0
عزتی ,فریدون ۲۲ ۲۱۶۵ 7 ۱۴
7 ۲۰۱۸ ۵۱ جمشیدی ,امیر حسین
0 - 1
گله داری ,بردیا ۲۳ ۲۱۵۸ 8 ۱۵
7 ۲۱۴۵ ۲۷ حمیدی ,امیرمحمد
0 - 1
رستمی ,روزبه ۵۲ ۲۰۱۸ 8 ۱۶
7 ۲۰۰۷ ۵۶ رجبی ,محسن
0 - 1
ملکی ,امیر ۲۹ ۲۱۳۶ 8 ۱۷
8 ۱۹۱۰ ۷۹ تمدن ,احسان
1 - 0
پیلوایه ,علی ۳۶ ۲۰۹۰ 7 ۱۸
7 ۱۸۶۸ ۹۷ ایمان زاده پریخانی ,مهدی
0 - 1
جوانی ,شاهین ۳۸ ۲۰۸۸ 8 ۱۹
۲۱۵۱ ۲۶ Molaei,Mohammadamin
1 - 0
دلاوری ,امیر علی ۷۲ ۱۹۳۲ 7 ۲۰
۲۲۰۵ ۱۳ وقار ,محسن
- - +
بربری ,عباس ۶۸ ۱۹۴۸ ۲۱
۲۱۵۵ ۲۵ کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
1 - 0
فرخی ,مسعود ۶۳ ۱۹۶۴ ۲۲
۱۹۳۲ ۷۳ اقدام ,پوریا
- - +
مشمولی ,کیان ۳۰ ۲۱۳۴ ۲۳
۲۰۸۲ ۳۹ Godarz,Kasra
1 - 0
طوفانی ,کوروش ۹۶ ۱۸۷۲ ۲۴
7 ۱۸۹۳ ۸۵ قاسمی حاجی ,رامتین
½ - ½
رضوانی ,امیر حسین ۴۴ ۲۰۷۲ 7 ۲۵
7 ۱۷۷۶ ۱۳۳ بزرگی ,سورن
½ - ½
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۴۵ ۲۰۶۵ 7 ۲۶
۲۰۱۱ ۵۳ بابانیا ,بنیامین
1 - 0
رضایی سروانی ,محمود ۱۶۷ ۱۷۱۲ ۲۷
۲۰۰۷ ۵۵ مرادی ,سجاد
0 - 1
نجفی سوسفی ,امیرحسن ۱۴۹ ۱۷۴۶ ۲۸
۱۹۹۷ ۵۷ نیک فطرت ,حامد
1 - 0
صفری ,پرهام ۲۰۷ ۱۵۷۸ ۲۹
۱۷۲۸ ۱۵۶ محمدی ارباطی ,پویا
0 - 1
غفاری فر ,متین ۶۰ ۱۹۸۷ ۳۰
7 ۱۸۷۲ ۹۵ خدابنده ,میلاد
1 - 0
خوش کلامیان ,بهزاد ۳۵ ۲۰۹۳ 6 ۳۱
7 ۱۸۶۸ ۹۸ جهانبخشی ,آرمان
1 - 0
دانش پور ,سیداحمد ۴۷ ۲۰۴۵ 6 ۳۲
7 ۱۸۵۸ ۱۰۳ بختیاری ,ایمان
+ - -
وحدتیان ,داوود ۵۰ ۲۰۲۰ 6 ۳۳
6 ۲۰۰۸ ۵۴ Hosseini,Mir Shojae
0 - 1
طاوسی راد ,رامتین ۱۰۲ ۱۸۶۴ 7 ۳۴
7 ۱۸۱۷ ۱۱۲ قسمتی تبریزی ,آرین
1 - 0
کنعانی ,انوش ۵۸ ۱۹۹۰ 6 ۳۵
7 ۱۹۶۹ ۶۱ غلامی اوریمی ,مهدی
1 - 0
نیکخو گورابی ,حسن ۱۰۶ ۱۸۵۳ 6 ۳۶
7 ۱۹۶۳ ۶۵ محمدی ,محمد مهدی
1 - 0
لطیف پور ,محمد ۱۱۶ ۱۸۰۲ 6 ۳۷
6 ۱۹۶۳ ۶۶ نجفی خانی آبادی ,کیارش
0 - 1
جاهدی ,مانی ۱۳۰ ۱۷۷۸ 7 ۳۸
7 ۱۹۵۳ ۶۷ مرزوقی ,محمدصادق
1 - 0
هاشمی ,سید حسام ۱۵۵ ۱۷۳۰ 6 ۳۹
7 ۱۹۳۳ ۷۱ نامه ای ,کوشان
1 - 0
افزون ,دانیال ۱۵۹ ۱۷۲۲ 6 ۴۰
6 ۱۷۹۹ ۱۱۹ Seghli,Mohammad
0 - 1
عابدی ,شاهین ۷۶ ۱۹۱۷ 7 ۴۱
6 ۱۹۱۴ ۷۸ خادم عرفانی ,سبحان
0 - 1
نوری کمرودی ,مهران ۱۶۴ ۱۷۱۴ 7 ۴۲
6 ۱۷۸۶ ۱۲۵ کاکاوند ,رامتین
0 - 1
عابدی ,محمدرضا ۸۱ ۱۹۰۴ 7 ۴۳
7 ۱۹۰۳ ۸۲ عابدی ,پوریا
1 - 0
بینائی تولائی ,مهدی ۱۸۶ ۱۶۵۱ 6 ۴۴
۱۷۷۷ ۱۳۲ معصومی ,محمد
½ - ½
احمدی ,امیر حسین ۸۷ ۱۸۸۷ ۴۵
7 ۱۷۵۱ ۱۴۶ دانشور ,بردیا
1 - 0
نظری ارم ساداتی ,آراد ۸۹ ۱۸۸۳ 6 ۴۶
7 ۱۶۷۴ ۱۸۱ بهروزی مقدم ,حامد
+ - -
پورگل ,آرمان ۹۱ ۱۸۸۱ 6 ۴۷
۱۷۶۳ ۱۴۰ ذوالفقاری ,محمدجواد
0 - 1
قنبری ,عماد ۷۰ ۱۹۴۲ ۴۸
۱۹۳۱ ۷۴ خراسانیان ,مسعود
1 - 0
علی نژاد ,مهرداد ۱۵۲ ۱۷۳۳ ۴۹
6 ۱۹۲۶ ۷۵ صفیری ,علی
½ - ½
برادران تمدن ,آرین ۱۵۳ ۱۷۳۲ 6 ۵۰
۱۸۹۵ ۸۴ صابری ,ماهان
1 - 0
Hoseini,S.Alireza ۱۶۱ ۱۷۱۹ ۵۱
۱۸۹۲ ۸۶ شاهمرادی ,آرش
1 - 0
کریمی ,امید ۱۶۶ ۱۷۱۳ ۵۲
۱۷۲۸ ۱۵۷ شکرانی ,امیر رضا
1 - 0
شعبان پور ,علی ۹۲ ۱۸۷۹ ۵۳
۱۶۸۳ ۱۷۸ بیکایی ,سید ایلیا
0 - 1
شاه صنم ,علیرضا ۱۰۰ ۱۸۶۷ ۵۴
۱۸۵۴ ۱۰۵ نادری ,محمد صادق
1 - 0
موحدی ,یاشار ۱۹۳ ۱۶۲۵ ۵۵
۱۸۲۱ ۱۱۱ جمالی ,فرزاد
0 - 1
اروج زاده ,فردین ۱۹۴ ۱۶۲۳ ۵۶
۱۸۱۴ ۱۱۴ دریاری ,رضا
- - +
باغدار ,آرتین ۲۵۱ ۱۳۸۸ ۵۷
۱۶۲۸ ۱۹۱ محمدعلیزاده ,عرفان
0 - 1
بلوری فر ,علیرضا ۱۱۵ ۱۸۰۷ ۵۸
۰ ۳۰۳ ملکی ,امین
0 - 1
مقصودلو ,امیرعلی ۱۱۸ ۱۷۹۹ ۵۹
۱۷۹۸ ۱۲۱ پورموسوی ,سید کیان
1 - 0
Sodagar,Nima ۱۹۶ ۱۶۱۶ ۶۰
۱۷۸۲ ۱۲۹ رحمتیان ,شایان
1 - 0
شیرین بیان ,نیما ۳۲۰ ۰ ۶۱
۱۷۷۲ ۱۳۷ Mohammadi,Hossein
1 - 0
Mikaeili,Farzad ۳۰۶ ۰ ۶۲
5 ۱۸۶۴ ۱۰۱ هجرتی ,محمد مهدی
0 - 1
علی بابایی ,ساسان ۱۷۲ ۱۷۰۳ 6 ۶۳
6 ۱۶۸۳ ۱۷۹ پیرزاده سراوانی ,مهدی
1 - 0
کرمی ,محمد ۱۱۰ ۱۸۲۶ 5 ۶۴
۱۶۵۲ ۱۸۵ بهزادی راد ,بهزاد
½ - ½
پوررضا ,اردلان ۱۱۳ ۱۸۱۷ ۶۵
6 ۱۷۸۸ ۱۲۳ داودی فیل آبادی ,امین
1 - 0
همدم ,علی ۱۹۷ ۱۶۱۵ 5 ۶۶
5 ۱۶۶۳ ۱۸۲ پروانلوئی ,حشمت الله
0 - 1
عطاخان ,آبتین ۱۲۶ ۱۷۸۵ 6 ۶۷
5 ۱۷۷۵ ۱۳۵ مددی ,محمد
0 - 1
زحمتی ,سبحان ۲۰۵ ۱۵۸۰ 6 ۶۸
5 ۱۶۲۶ ۱۹۲ مهدیان ,محمد
0 - 1
بیاتی ,کامبیز ۱۳۶ ۱۷۷۳ 6 ۶۹
6 ۱۷۶۰ ۱۴۱ کوچکی ,علیرضا
1 - 0
امیری ,امیرعلی ۲۱۱ ۱۵۴۷ 5 ۷۰
5 ۱۶۱۰ ۲۰۱ Tavousi,Abbas
0 - 1
احمدی تاری ,مصطفی ۱۴۳ ۱۷۵۷ 6 ۷۱
5 ۱۷۵۷ ۱۴۴ Mahmoodi Abkenar,Nima
- - +
Ovaisi,Mohammad Parsa ۳۱۱ ۰ 6 ۷۲
۱۷۴۸ ۱۴۸ ریگی ,وهاب
½ - ½
کبگانی ,یونس ۲۲۱ ۱۵۱۷ ۷۳
5 ۱۵۰۶ ۲۲۵ قناد ,علی اکبر
0 - 1
نیک زاد ,نامی ۱۶۰ ۱۷۲۱ 6 ۷۴
5 ۰ ۳۰۵ Masoum,Mahdi
0 - 1
Karimi,Saber ۱۶۲ ۱۷۱۷ 6 ۷۵
6 ۰ ۳۰۴ مسعودی ,قائم
1 - 0
علوی طبری ,میر محمود ۱۶۸ ۱۷۱۰ 5 ۷۶
6 ۰ ۳۱۵ Rezaei,Pejman
+ - -
نظام زاده ,مهیار ۱۶۹ ۱۷۱۰ 5 ۷۷
6 ۱۷۰۵ ۱۷۱ فرهیخته ,پارسا
1 - 0
سوسن آبادی فراهانی ,رامین ۲۵۰ ۱۴۰۰ 5 ۷۸
۱۵۱۰ ۲۲۴ نجات پور ,سوشیانت
+ - -
متقی ,فربد ۸۳ ۱۸۹۹ ۷۹
۱۸۳۴ ۱۰۹ جمشید عینی ,آرش
0 - 1
چهره سا ,فرهان ۲۲۳ ۱۵۱۳ ۸۰
۱۷۸۳ ۱۲۷ رضایی ,مهیار
1 - 0
خوش روش ,علیرضا ۲۲۶ ۱۵۰۲ ۸۱
۰ ۲۸۵ Fallah Alipour,Yousef
1 - 0
نورعلی وند ,علی ۱۵۱ ۱۷۴۰ ۸۲
۱۷۱۳ ۱۶۵ امینی فرد ,محمدابراهیم
1 - 0
Biriya,Yadollah ۲۳۳ ۱۴۶۷ ۸۳
۱۷۰۱ ۱۷۵ پارسایی ,محرمعلی
1 - 0
کرد ,مسلم ۲۳۷ ۱۴۵۹ ۸۴
۱۶۸۶ ۱۷۷ نجاتی فر ,نیما
1 - 0
گلشن نژاد ,سپهر ۲۳۸ ۱۴۵۶ ۸۵
5 ۱۴۶۴ ۲۳۴ کدیور ,محمدحسین
½ - ½
Ghanizadeh,Mohammadreza ۱۸۰ ۱۶۷۷ 5 ۸۶
۱۴۸۰ ۲۳۰ مهدوی ,رضا
0 - 1
Mehboodi,Shadmehr ۱۸۹ ۱۶۳۸ ۸۷
۰ ۲۸۷ قویدل ,محمد مهدی
1 - 0
نیک زاد ,فرزاد ۱۹۵ ۱۶۲۲ ۸۸
۱۶۱۳ ۱۹۸ امینی فرد ,محمد سام
+ - -
Gholoubi,Shahrokh ۲۹۰ ۰ ۸۹
۰ ۲۹۶ Kasraian,Ali
1 - 0
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل ۱۹۹ ۱۶۱۲ ۹۰
5 ۱۵۹۸ ۲۰۲ آذربرزین ,امیررضا
½ - ½
Noroozi,Amir Hossein ۳۱۰ ۰ 5 ۹۱
۰ ۳۰۸ Mohammadi,Ali Akbar
0 - 1
ابراهیمی ,سینا ۲۰۶ ۱۵۷۹ ۹۲
۱۵۲۴ ۲۱۸ نوید طالمی ,سپهر
1 - 0
خورشیدی روزبهانی ,علی ۳۰۰ ۰ ۹۳
5 ۰ ۳۰۹ Molaei,Arian
½ - ½
ساعدی ,سبحان ۲۲۰ ۱۵۱۹ 5 ۹۴
4 ۱۸۸۷ ۸۸ میرباقری ,سید سجاد
0 - 1
خچادوریان ,آرن ۲۴۷ ۱۴۰۵ 5 ۹۵
۱۴۰۰ ۲۴۹ جعفری ,پارسا
½ - ½
بامدی ,محمد ۱۳۱ ۱۷۷۷ ۹۶
5 ۱۷۰۱ ۱۷۴ Ghalandari Siah Estalkhi,Ali
1 - 0
رفیق ,شروین ۲۷۲ ۱۱۸۶ 4 ۹۷
5 ۱۶۴۰ ۱۸۸ تسلیمی ,برسا
1 - 0
Abolhasanpour,Mohammad Rasoul ۲۸۰ ۰ 4 ۹۸
۱۵۶۴ ۲۰۹ اسدی ,اتابک
½ - ½
Fallah,Mojtaba ۲۸۶ ۰ ۹۹
5 ۱۵۵۹ ۲۱۰ کرد ,سلیمان
1 - 0
Jeyran Ghaziani,Sepehr ۲۹۵ ۰ 4 ۱۰۰
5 ۱۵۴۵ ۲۱۲ قاسم زاده ,محمد حسین
1 - 0
خدائی ,مسعود ۲۹۹ ۰ 4 ۱۰۱
5 ۱۴۸۸ ۲۲۹ نوروزی پسند ,سعید
1 - 0
مدنی ,ماهان ۳۰۲ ۰ 4 ۱۰۲
4 ۱۴۶۱ ۲۳۶ Tahvili Raftar,Iman
0 - 1
رضائی آدریانی ,محمد ۳۱۴ ۰ 5 ۱۰۳
۱۴۴۷ ۲۴۱ بیالایش شیر محله ,امیر
½ - ½
Rostami,Amir Mohammad ۳۱۶ ۰ ۱۰۴
4 ۰ ۳۰۷ محمدی ,مراد
0 - 1
خسروی سوادجانی ,کامیار ۲۴۳ ۱۴۴۲ 5 ۱۰۵
5 ۱۴۳۷ ۲۴۴ علیمردانی ,امیرحسین
1 - 0
Sabouri Bagh Abbas,Mohammadali ۳۱۸ ۰ 4 ۱۰۶
4 ۰ ۳۲۴ Zebardast,Amir
0 - 1
امان الهی ,فرهاد ۱۹۰ ۱۶۲۸ ۱۰۷
4 ۱۳۰۳ ۲۶۵ ادراکی ,مزدا
½ - ½
دودمانی ,علی ۲۱۳ ۱۵۳۰ 4 ۱۰۸
۱۲۶۱ ۲۶۸ Yazdani,Alireza
1 - 0
تاروردی ,ابراهیم ۲۲۲ ۱۵۱۷ ۱۰۹
۰ ۲۸۲ علیزاده ,علی
0 - 1
مصطفوی پارسا ,محمد ۲۲۷ ۱۴۹۲ ۱۱۰
۱۴۴۳ ۲۴۲ Khosravi,Haybatolah
1 - 0
نظام دوست ,امیرمهدی ۲۶۶ ۱۲۷۳ ۱۱۱
4 ۱۱۹۳ ۲۷۱ جهدی ,پوریا
½ - ½
Mohazab,Alireza ۲۵۳ ۱۳۸۰ 4 ۱۱۲
۱۳۷۷ ۲۵۴ ترکیان ولاشانی ,احسان
0 - 1
Rezaeipour,Sina ۲۶۹ ۱۲۵۷ ۱۱۳
۰ ۲۹۳ Habibi,Pouya
1 - 0
حمزه جواران ,کسری ۲۵۵ ۱۳۷۶ ۱۱۴
4 ۱۳۷۲ ۲۵۷ کرمی ,ماهان
½ - ½
Zarbini,Khashayar ۳۲۳ ۰ 4 ۱۱۵
4 ۰ ۲۹۷ خادمی ,علیرضا
½ - ½
خزاعی ,پرویز ۲۵۸ ۱۳۷۰ 4 ۱۱۶
۰ ۳۲۱ Taheri,Danial
1 - 0
نجار ,مجید ۲۱۷ ۱۵۲۶ 3 ۱۱۷
3 ۱۶۵۶ ۱۸۴ تاج فیروز ,بهروز
0 - 1
قربانیان ,حامد ۲۹۲ ۰ 4 ۱۱۸
3 ۱۴۴۸ ۲۴۰ حسینی اصلی ,علیرضا
- - +
Rahimi,Abolghasem ۳۱۲ ۰ 4 ۱۱۹
4 ۱۳۰۸ ۲۶۳ Salehpoor,Sadegh
1 - 0
مازندرانی زاده ,رادمان ۲۴۶ ۱۴۲۵ 3 ۱۲۰
3 ۱۲۶۶ ۲۶۷ مظفری ,سید عباس
0 - 1
بنوره ,امیر حسین ۲۵۲ ۱۳۸۴ 4 ۱۲۱
3 ۱۱۰۴ ۲۷۷ قادری ,امیر محمد
0 - 1
نیک زاده ,محمد ۲۵۶ ۱۳۷۴ 4 ۱۲۲
4 ۰ ۲۸۱ علائی ,حسن
1 - 0
بهشتی ,میثم ۲۳۲ ۱۴۷۱ ۱۲۳
۲۰۷۴ ۴۳ بختیاری کیش ,مزدک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۴
۱۱۴۱ ۲۷۴ گلشن نژاد ,پویا
1 - 0
افقی ,ناصر ۲۵۹ ۱۳۵۷ ۱۲۵
6 ۲۰۸۹ ۳۷ اصبحی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۶
6 ۲۰۷۹ ۴۰ کوروند ,محمد سینا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۷
6 ۱۹۸۹ ۵۹ توانا ,مبین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۸
6 ۱۷۴۵ ۱۵۰ پورجعفر ,صادق
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۹
۲۱۳۲ ۳۱ اسدی ,صادق
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۰
۱۸۴۳ ۱۰۸ مهری ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۱
۱۷۹۸ ۱۲۰ اکبری ,حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۲
۱۷۵۰ ۱۴۷ عقیدتمند ,علیرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۳
5 ۲۱۷۵ ۲۱ مقدمیان ,افشین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۴
5 ۲۱۵۵ ۲۴ آزادبخش ,فرشید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۵
5 ۱۹۶۴ ۶۴ تاجبخش ,رامتین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۶
5 ۱۸۷۸ ۹۳ خزاعی ,مجتبی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۷
5 ۱۸۶۸ ۹۹ رمضانی ,رضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۸
5 ۱۷۷۱ ۱۳۸ خوش بین ,امیر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۹
5 ۱۶۹۴ ۱۷۶ اکبری ,مصطفی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۰
5 ۱۴۷۴ ۲۳۱ نورافکن ,بهزاد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۱
۲۰۹۶ ۳۴ نجفیان پور ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۲
۱۸۸۱ ۹۰ درودیان ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۳
۱۸۵۵ ۱۰۴ ذبیح پور ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۴
۱۸۰۱ ۱۱۷ Gholampour,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۵
۱۷۸۳ ۱۲۸ رضوانیان ,سعید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۶
۱۷۵۷ ۱۴۵ رمضانی طشی ,ماهان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۷
۱۷۱۶ ۱۶۳ شاه کرمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۸
۱۷۰۲ ۱۷۳ شیخی ,حمید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۹
۱۶۱۰ ۲۰۰ حافظیان ,حسن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۰
4 ۱۹۴۷ ۶۹ صدقی ,بابک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۱
4 ۱۹۰۷ ۸۰ ولوکلایی ,سعید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۲
4 ۱۸۷۷ ۹۴ احمدی ,امیرحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۳
4 ۱۷۸۶ ۱۲۴ عدالتی ,بهروز
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۴
4 ۱۷۷۰ ۱۳۹ پورگل ,معین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۵
4 ۱۴۰۳ ۲۴۸ ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۶
۱۹۱۵ ۷۷ ترشیزی قربانی ,محمد حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۷
۱۷۹۶ ۱۲۲ منصوری ,مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۸
۱۷۷۵ ۱۳۴ عیسی پور ,محمدعلی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۹
۱۷۲۳ ۱۵۸ راعی عرآبادی ,علیرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۰
۱۶۴۸ ۱۸۷ پائین محلی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۱
۱۵۲۸ ۲۱۵ شناورماسوله ,بردیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۲
۱۵۲۶ ۲۱۶ مولایی ,پویان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۳
3 ۱۶۶۲ ۱۸۳ زریوند ,کاوه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۴
۱۸۵۱ ۱۰۷ فیاضی ,شهریار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۵
۱۵۸۷ ۲۰۳ بویازاده ,فرید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۶
۱۵۲۹ ۲۱۴ بهادرانی ,حجت
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۷
۱۴۶۳ ۲۳۵ ضرابی ,سیروس
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۸
۱۴۳۰ ۲۴۵ بصیر ,احسان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۹
2 ۱۵۷۴ ۲۰۸ معرف ,آراد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷۰
1 ۱۷۳۲ ۱۵۴ شهبازی ,غلامرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷۱
1 ۱۴۹۰ ۲۲۸ مهدوی مقدم ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷۲
½ ۱۷۵۸ ۱۴۲ فرهمند ,امیر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷۳
½ ۱۷۰۷ ۱۷۰ شادمهر ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷۴
½ ۱۴۵۱ ۲۳۹ ربانی ,محمدحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷۵
0 ۲۲۳۵ ۹ خادمی ,محمدمیران
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷۶
0 ۱۵۸۴ ۲۰۴ معصومی ,امیرحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷۷
0 ۱۵۲۰ ۲۱۹ مرادی لاکه ,کاوه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۷۶ ۲ اصغرزاده ,محمدرضا
1 - 0
مرادی ,بهروز ۸ ۲۲۴۷ 8 ۱
9 ۲۲۳۱ ۱۰ ساده ,شاهین
1 - 0
امیدی خالکی ,آریا ۵ ۲۲۵۷ 8 ۲
8 ۲۲۵۱ ۶ عسگری عباس آبادی ,مرتضی
½ - ½
بهمردی کلانتری ,رستم ۱ ۲۲۹۷ ۳
۲۲۲۴ ۱۲ سوزنکار ,امیر محمد
1 - 0
ماری اوریاد ,پویا ۱۷ ۲۱۸۹ 8 ۴
۲۱۳۴ ۳۰ مشمولی ,کیان
0 - 1
صداقتی ,مهرداد ۱۱ ۲۲۳۰ ۵
۲۲۰۰ ۱۴ حسین زاده ,نیما
½ - ½
Shah Moradi,Mohammad ۳۳ ۲۱۲۳ ۶
8 ۲۱۷۷ ۲۰ آقایی ,علیرضا
½ - ½
خطیبی ,میثم ۱۵ ۲۱۹۶ 8 ۷
۲۱۹۴ ۱۶ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
½ - ½
داغلی ,آرش ۶۲ ۱۹۶۵ ۸
8 ۲۲۵۸ ۴ باقری ,مازیار
1 - 0
Godarz,Kasra ۳۹ ۲۰۸۲ ۹
۱۹۴۸ ۶۸ بربری ,عباس
0 - 1
روحی ,عبدالمجید ۲۸ ۲۱۴۱ 8 ۱۰
۲۱۲۶ ۳۲ مجاوریان ,حسین
1 - 0
وقار ,محسن ۱۳ ۲۲۰۵ ۱۱
7 ۲۰۷۲ ۴۴ رضوانی ,امیر حسین
0 - 1
قاضی الشریف ,کاوه ۱۹ ۲۱۸۷ 8 ۱۲
۱۹۸۷ ۶۰ غفاری فر ,متین
½ - ½
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل ۲۵ ۲۱۵۵ ۱۳
۲۰۴۷ ۴۶ اکبری ,محمد
1 - 0
Molaei,Mohammadamin ۲۶ ۲۱۵۱ ۱۴
8 ۲۱۳۶ ۲۹ ملکی ,امیر
1 - 0
مرزوقی ,محمدصادق ۶۷ ۱۹۵۳ 7 ۱۵
8 ۲۰۸۸ ۳۸ جوانی ,شاهین
1 - 0
عابدی ,پوریا ۸۲ ۱۹۰۳ 7 ۱۶
۱۷۴۶ ۱۴۹ نجفی سوسفی ,امیرحسن
½ - ½
بابانیا ,بنیامین ۵۳ ۲۰۱۱ ۱۷
8 ۲۲۷۱ ۳ راستبد ,علی
1 - 0
اقدام ,پوریا ۷۳ ۱۹۳۲ ۱۸
۲۰۷۴ ۴۳ بختیاری کیش ,مزدک
0 - 1
خمیسی ,سید جعفر ۱۸ ۲۱۸۸ 8 ۱۹
۱۸۸۷ ۸۷ احمدی ,امیر حسین
0 - 1
وحدانی ,مجتبی ۴۹ ۲۰۳۰ 8 ۲۰
6 ۱۹۹۰ ۵۸ کنعانی ,انوش
0 - 1
بلورچی فرد ,فرزاد ۷ ۲۲۵۱ 8 ۲۱
7 ۲۱۶۵ ۲۲ عزتی ,فریدون
1 - 0
غلامی اوریمی ,مهدی ۶۱ ۱۹۶۹ 7 ۲۲
6 ۱۹۸۹ ۵۹ توانا ,مبین
- - +
گله داری ,بردیا ۲۳ ۲۱۵۸ 8 ۲۳
7 ۲۰۳۶ ۴۸ بشیری ,آرین
½ - ½
حمیدی ,امیرمحمد ۲۷ ۲۱۴۵ 7 ۲۴
6 ۲۰۷۹ ۴۰ کوروند ,محمد سینا
0 - 1
تمدن ,احسان ۷۹ ۱۹۱۰ 8 ۲۵
7 ۱۹۰۴ ۸۱ عابدی ,محمدرضا
0 - 1
دوستکام ,پویان ۴۱ ۲۰۷۷ 7 ۲۶
7 ۲۰۷۴ ۴۲ آوخ ,عرفان
1 - 0
خدابنده ,میلاد ۹۵ ۱۸۷۲ 7 ۲۷
7 ۲۰۶۵ ۴۵ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
½ - ½
قاسمی حاجی ,رامتین ۸۵ ۱۸۹۳ 7 ۲۸
7 ۱۸۶۴ ۱۰۲ طاوسی راد ,رامتین
0 - 1
جمشیدی ,امیر حسین ۵۱ ۲۰۱۸ 7 ۲۹
8 ۲۰۱۸ ۵۲ رستمی ,روزبه
1 - 0
پورجعفر ,صادق ۱۵۰ ۱۷۴۵ 6 ۳۰
7 ۲۰۰۷ ۵۶ رجبی ,محسن
1 - 0
بختیاری ,ایمان ۱۰۳ ۱۸۵۸ 7 ۳۱
6 ۱۷۳۲ ۱۵۳ برادران تمدن ,آرین
0 - 1
نیک فطرت ,حامد ۵۷ ۱۹۹۷ ۳۲
7 ۲۰۹۰ ۳۶ پیلوایه ,علی
1 - 0
خادم عرفانی ,سبحان ۷۸ ۱۹۱۴ 6 ۳۳
7 ۱۹۳۲ ۷۲ دلاوری ,امیر علی
1 - 0
اصبحی ,محمد ۳۷ ۲۰۸۹ 6 ۳۴
6 ۲۰۲۰ ۵۰ وحدتیان ,داوود
0 - 1
ایمان زاده پریخانی ,مهدی ۹۷ ۱۸۶۸ 7 ۳۵
6 ۱۷۲۲ ۱۵۹ افزون ,دانیال
½ - ½
محمدی ,محمد مهدی ۶۵ ۱۹۶۳ 7 ۳۶
6 ۱۷۵۷ ۱۴۳ احمدی تاری ,مصطفی
0 - 1
نامه ای ,کوشان ۷۱ ۱۹۳۳ 7 ۳۷
7 ۱۹۱۷ ۷۶ عابدی ,شاهین
1 - 0
کوچکی ,علیرضا ۱۴۱ ۱۷۶۰ 6 ۳۸
۱۵۷۸ ۲۰۷ صفری ,پرهام
1 - 0
صابری ,ماهان ۸۴ ۱۸۹۵ ۳۹
۱۸۷۲ ۹۶ طوفانی ,کوروش
1 - 0
شکرانی ,امیر رضا ۱۵۷ ۱۷۲۸ ۴۰
6 ۲۰۴۵ ۴۷ دانش پور ,سیداحمد
½ - ½
محمدی ارباطی ,پویا ۱۵۶ ۱۷۲۸ ۴۱
۱۹۴۲ ۷۰ قنبری ,عماد
1 - 0
Rezaei,Pejman ۳۱۵ ۰ 6 ۴۲
۱۷۱۲ ۱۶۷ رضایی سروانی ,محمود
1 - 0
صفیری ,علی ۷۵ ۱۹۲۶ 6 ۴۳
6 ۱۸۸۳ ۸۹ نظری ارم ساداتی ,آراد
½ - ½
معصومی ,محمد ۱۳۲ ۱۷۷۷ ۴۴
۱۸۷۹ ۹۲ شعبان پور ,علی
0 - 1
بزرگی ,سورن ۱۳۳ ۱۷۷۶ 7 ۴۵
7 ۱۸۶۸ ۹۸ جهانبخشی ,آرمان
1 - 0
ریگی ,وهاب ۱۴۸ ۱۷۴۸ ۴۶
۱۸۱۷ ۱۱۳ پوررضا ,اردلان
0 - 1
بهروزی مقدم ,حامد ۱۸۱ ۱۶۷۴ 7 ۴۷
5 ۲۱۷۵ ۲۱ مقدمیان ,افشین
- - +
جاهدی ,مانی ۱۳۰ ۱۷۷۸ 7 ۴۸
6 ۱۸۵۳ ۱۰۶ نیکخو گورابی ,حسن
½ - ½
Hosseini,Mir Shojae ۵۴ ۲۰۰۸ 6 ۴۹
۱۸۱۴ ۱۱۴ دریاری ,رضا
0 - 1
مرادی ,سجاد ۵۵ ۲۰۰۷ ۵۰
۱۹۶۴ ۶۳ فرخی ,مسعود
1 - 0
جمالی ,فرزاد ۱۱۱ ۱۸۲۱ ۵۱
6 ۱۷۷۳ ۱۳۶ بیاتی ,کامبیز
0 - 1
نجفی خانی آبادی ,کیارش ۶۶ ۱۹۶۳ 6 ۵۲
۱۷۵۰ ۱۴۷ عقیدتمند ,علیرضا
½ - ½
خراسانیان ,مسعود ۷۴ ۱۹۳۱ ۵۳
۱۷۳۳ ۱۵۲ علی نژاد ,مهرداد
½ - ½
شاهمرادی ,آرش ۸۶ ۱۸۹۲ ۵۴
۱۸۶۷ ۱۰۰ شاه صنم ,علیرضا
1 - 0
امینی فرد ,محمد سام ۱۹۸ ۱۶۱۳ ۵۵
7 ۱۷۱۴ ۱۶۴ نوری کمرودی ,مهران
1 - 0
هجرتی ,محمد مهدی ۱۰۱ ۱۸۶۴ 5 ۵۶
۱۶۳۸ ۱۸۹ Mehboodi,Shadmehr
0 - 1
نادری ,محمد صادق ۱۰۵ ۱۸۵۴ ۵۷
5 ۱۸۲۶ ۱۱۰ کرمی ,محمد
0 - 1
دانشور ,بردیا ۱۴۶ ۱۷۵۱ 7 ۵۸
5 ۱۷۱۰ ۱۶۹ نظام زاده ,مهیار
0 - 1
قسمتی تبریزی ,آرین ۱۱۲ ۱۸۱۷ 7 ۵۹
۱۸۰۷ ۱۱۵ بلوری فر ,علیرضا
½ - ½
ملکی ,امین ۳۰۳ ۰ ۶۰
6 ۱۸۰۲ ۱۱۶ لطیف پور ,محمد
1 - 0
مسعودی ,قائم ۳۰۴ ۰ 6 ۶۱
۱۷۹۸ ۱۲۱ پورموسوی ,سید کیان
1 - 0
نوید طالمی ,سپهر ۲۱۸ ۱۵۲۴ ۶۲
6 ۱۶۵۱ ۱۸۶ بینائی تولائی ,مهدی
1 - 0
داودی فیل آبادی ,امین ۱۲۳ ۱۷۸۸ 6 ۶۳
۰ ۳۰۶ Mikaeili,Farzad
½ - ½
رحمتیان ,شایان ۱۲۹ ۱۷۸۲ ۶۴
۱۶۲۳ ۱۹۴ اروج زاده ,فردین
1 - 0
امینی فرد ,محمدابراهیم ۱۶۵ ۱۷۱۳ ۶۵
6 ۰ ۳۱۱ Ovaisi,Mohammad Parsa
½ - ½
فرهیخته ,پارسا ۱۷۱ ۱۷۰۵ 6 ۶۶
5 ۱۵۱۹ ۲۲۰ ساعدی ,سبحان
0 - 1
Mohammadi,Hossein ۱۳۷ ۱۷۷۲ ۶۷
6 ۲۰۹۳ ۳۵ خوش کلامیان ,بهزاد
1 - 0
مددی ,محمد ۱۳۵ ۱۷۷۵ 5 ۶۸
6 ۱۸۸۱ ۹۱ پورگل ,آرمان
1 - 0
Mahmoodi Abkenar,Nima ۱۴۴ ۱۷۵۷ 5 ۶۹
6 ۱۷۳۰ ۱۵۵ هاشمی ,سید حسام
1 - 0
خزاعی ,مجتبی ۹۳ ۱۸۷۸ 5 ۷۰
۱۷۱۳ ۱۶۶ کریمی ,امید
½ - ½
مهری ,مهیار ۱۰۸ ۱۸۴۳ ۷۱
۱۷۹۹ ۱۱۸ مقصودلو ,امیرعلی
1 - 0
حافظیان ,حسن ۲۰۰ ۱۶۱۰ ۷۲
5 ۱۶۹۴ ۱۷۶ اکبری ,مصطفی
0 - 1
Seghli,Mohammad ۱۱۹ ۱۷۹۹ 6 ۷۳
5 ۱۵۴۷ ۲۱۱ امیری ,امیرعلی
0 - 1
کاکاوند ,رامتین ۱۲۵ ۱۷۸۶ 6 ۷۴
۱۵۱۳ ۲۲۳ چهره سا ,فرهان
½ - ½
رضایی ,مهیار ۱۲۷ ۱۷۸۳ ۷۵
۱۷۶۳ ۱۴۰ ذوالفقاری ,محمدجواد
1 - 0
نجات پور ,سوشیانت ۲۲۴ ۱۵۱۰ ۷۶
۱۳۸۸ ۲۵۱ باغدار ,آرتین
1 - 0
رمضانی طشی ,ماهان ۱۴۵ ۱۷۵۷ ۷۷
6 ۱۷۲۱ ۱۶۰ نیک زاد ,نامی
1 - 0
کرد ,سلیمان ۲۱۰ ۱۵۵۹ 5 ۷۸
6 ۱۷۱۷ ۱۶۲ Karimi,Saber
1 - 0
قاسم زاده ,محمد حسین ۲۱۲ ۱۵۴۵ 5 ۷۹
6 ۱۷۰۳ ۱۷۲ علی بابایی ,ساسان
½ - ½
Masoum,Mahdi ۳۰۵ ۰ 5 ۸۰
۰ ۳۲۰ شیرین بیان ,نیما
1 - 0
نجاتی فر ,نیما ۱۷۷ ۱۶۸۶ ۸۱
۱۷۹۸ ۱۲۰ اکبری ,حسین
1 - 0
آذربرزین ,امیررضا ۲۰۲ ۱۵۹۸ 5 ۸۲
6 ۱۷۸۵ ۱۲۶ عطاخان ,آبتین
1 - 0
اسدی ,اتابک ۲۰۹ ۱۵۶۴ ۸۳
۱۶۵۲ ۱۸۵ بهزادی راد ,بهزاد
1 - 0
علیمردانی ,امیرحسین ۲۴۴ ۱۴۳۷ 5 ۸۴
۱۸۹۹ ۸۳ متقی ,فربد
0 - 1
محمدعلیزاده ,عرفان ۱۹۱ ۱۶۲۸ ۸۵
۱۸۵۵ ۱۰۴ ذبیح پور ,محمد
- - +
Sodagar,Nima ۱۹۶ ۱۶۱۶ ۸۶
۱۶۸۳ ۱۷۸ بیکایی ,سید ایلیا
1 - 0
جمشید عینی ,آرش ۱۰۹ ۱۸۳۴ ۸۷
۱۶۲۵ ۱۹۳ موحدی ,یاشار
1 - 0
Gholampour,Ali ۱۱۷ ۱۸۰۱ ۸۸
۱۷۱۹ ۱۶۱ Hoseini,S.Alireza
1 - 0
مهدوی ,رضا ۲۳۰ ۱۴۸۰ ۸۹
5 ۱۷۱۰ ۱۶۸ علوی طبری ,میر محمود
1 - 0
نوروزی پسند ,سعید ۲۲۹ ۱۴۸۸ 5 ۹۰
5 ۱۴۷۴ ۲۳۱ نورافکن ,بهزاد
1 - 0
Ghalandari Siah Estalkhi,Ali ۱۷۴ ۱۷۰۱ 5 ۹۱
۱۴۵۶ ۲۳۸ گلشن نژاد ,سپهر
½ - ½
پارسایی ,محرمعلی ۱۷۵ ۱۷۰۱ ۹۲
6 ۱۶۸۳ ۱۷۹ پیرزاده سراوانی ,مهدی
1 - 0
Tahvili Raftar,Iman ۲۳۶ ۱۴۶۱ 4 ۹۳
5 ۱۴۴۲ ۲۴۳ خسروی سوادجانی ,کامیار
0 - 1
پروانلوئی ,حشمت الله ۱۸۲ ۱۶۶۳ 5 ۹۴
5 ۱۴۰۰ ۲۵۰ سوسن آبادی فراهانی ,رامین
1 - 0
تسلیمی ,برسا ۱۸۸ ۱۶۴۰ 5 ۹۵
6 ۱۵۸۰ ۲۰۵ زحمتی ,سبحان
1 - 0
خدائی ,مسعود ۲۹۹ ۰ 4 ۹۶
۱۵۱۷ ۲۲۱ کبگانی ,یونس
1 - 0
میرباقری ,سید سجاد ۸۸ ۱۸۸۷ 4 ۹۷
4 ۱۵۳۰ ۲۱۳ دودمانی ,علی
0 - 1
Fallah Alipour,Yousef ۲۸۵ ۰ ۹۸
۱۴۹۲ ۲۲۷ مصطفوی پارسا ,محمد
0 - 1
Molaei,Arian ۳۰۹ ۰ 5 ۹۹
۱۷۷۷ ۱۳۱ بامدی ,محمد
½ - ½
بیالایش شیر محله ,امیر ۲۴۱ ۱۴۴۷ ۱۰۰
5 ۱۵۰۶ ۲۲۵ قناد ,علی اکبر
+ - -
پورگل ,معین ۱۳۹ ۱۷۷۰ 4 ۱۰۱
۱۷۴۰ ۱۵۱ نورعلی وند ,علی
1 - 0
Khosravi,Haybatolah ۲۴۲ ۱۴۴۳ ۱۰۲
۱۵۰۲ ۲۲۶ خوش روش ,علیرضا
½ - ½
شاه کرمی ,علی ۱۶۳ ۱۷۱۶ ۱۰۳
۰ ۲۹۰ Gholoubi,Shahrokh
1 - 0
امان الهی ,فرهاد ۱۹۰ ۱۶۲۸ ۱۰۴
4 ۰ ۳۰۲ مدنی ,ماهان
0 - 1
مهدیان ,محمد ۱۹۲ ۱۶۲۶ 5 ۱۰۵
۱۶۲۲ ۱۹۵ نیک زاد ,فرزاد
1 - 0
Yazdani,Alireza ۲۶۸ ۱۲۶۱ ۱۰۶
5 ۱۶۱۵ ۱۹۷ همدم ,علی
1 - 0
Abolhasanpour,Mohammad Rasoul ۲۸۰ ۰ 4 ۱۰۷
۱۶۱۲ ۱۹۹ اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
½ - ½
Mohammadi,Ali Akbar ۳۰۸ ۰ ۱۰۸
4 ۰ ۳۱۸ Sabouri Bagh Abbas,Mohammadali
0 - 1
Tavousi,Abbas ۲۰۱ ۱۶۱۰ 5 ۱۰۹
۱۵۷۹ ۲۰۶ ابراهیمی ,سینا
1 - 0
علیزاده ,علی ۲۸۲ ۰ ۱۱۰
۱۵۲۸ ۲۱۵ شناورماسوله ,بردیا
0 - 1
قویدل ,محمد مهدی ۲۸۷ ۰ ۱۱۱
۱۵۱۷ ۲۲۲ تاروردی ,ابراهیم
0 - 1
Kasraian,Ali ۲۹۶ ۰ ۱۱۲
۱۴۶۷ ۲۳۳ Biriya,Yadollah
1 - 0
Taheri,Danial ۳۲۱ ۰ ۱۱۳
4 ۰ ۳۲۳ Zarbini,Khashayar
0 - 1
کدیور ,محمدحسین ۲۳۴ ۱۴۶۴ 5 ۱۱۴
4 ۰ ۲۹۲ قربانیان ,حامد
0 - 1
خچادوریان ,آرن ۲۴۷ ۱۴۰۵ 5 ۱۱۵
5 ۱۶۷۷ ۱۸۰ Ghanizadeh,Mohammadreza
1 - 0
ترکیان ولاشانی ,احسان ۲۵۴ ۱۳۷۷ ۱۱۶
4 ۰ ۳۱۲ Rahimi,Abolghasem
0 - 1
جعفری ,پارسا ۲۴۹ ۱۴۰۰ ۱۱۷
5 ۰ ۳۱۰ Noroozi,Amir Hossein
1 - 0
تاج فیروز ,بهروز ۱۸۴ ۱۶۵۶ 3 ۱۱۸
۰ ۳۰۰ خورشیدی روزبهانی ,علی
1 - 0
مولایی ,پویان ۲۱۶ ۱۵۲۶ ۱۱۹
۱۴۵۹ ۲۳۷ کرد ,مسلم
1 - 0
Sarparast,Mehrzad ۳۱۹ ۰ ۱۲۰
4 ۱۴۰۳ ۲۴۸ ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
1 - 0
علائی ,حسن ۲۸۱ ۰ 4 ۱۲۱
4 ۱۳۸۴ ۲۵۲ بنوره ,امیر حسین
0 - 1
Jeyran Ghaziani,Sepehr ۲۹۵ ۰ 4 ۱۲۲
4 ۱۳۷۴ ۲۵۶ نیک زاده ,محمد
0 - 1
محمدی ,مراد ۳۰۷ ۰ 4 ۱۲۳
۰ ۲۸۶ Fallah,Mojtaba
1 - 0
حسینی اصلی ,علیرضا ۲۴۰ ۱۴۴۸ 3 ۱۲۴
۱۳۷۶ ۲۵۵ حمزه جواران ,کسری
½ - ½
خادمی ,علیرضا ۲۹۷ ۰ 4 ۱۲۵
۰ ۲۸۴ اتحادیه ,آرین
0 - 1
کرمی ,ماهان ۲۵۷ ۱۳۷۲ 4 ۱۲۶
4 ۱۳۷۰ ۲۵۸ خزاعی ,پرویز
1 - 0
گلشن نژاد ,پویا ۲۷۴ ۱۱۴۱ ۱۲۷
3 ۱۵۲۶ ۲۱۷ نجار ,مجید
0 - 1
رفیق ,شروین ۲۷۲ ۱۱۸۶ 4 ۱۲۸
۱۲۵۷ ۲۶۹ Rezaeipour,Sina
1 - 0
افقی ,ناصر ۲۵۹ ۱۳۵۷ ۱۲۹
4 ۱۱۹۳ ۲۷۱ جهدی ,پوریا
+ - -
بهادرانی ,حجت ۲۱۴ ۱۵۲۹ ۱۳۰
۱۴۷۱ ۲۳۲ بهشتی ,میثم
0 - 1
ادراکی ,مزدا ۲۶۵ ۱۳۰۳ 4 ۱۳۱
4 ۱۳۸۰ ۲۵۳ Mohazab,Alireza
1 - 0
فخار ,حسین ۲۷۰ ۱۲۲۹ ۱۳۲
۱۲۷۳ ۲۶۶ نظام دوست ,امیرمهدی
1 - 0
بویازاده ,فرید ۲۰۳ ۱۵۸۷ ۱۳۳
۲۱۳۲ ۳۱ اسدی ,صادق
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۴
۰ ۳۰۱ خسرو خانی ,صفدر
½ - ½
بصیر ,احسان ۲۴۵ ۱۴۳۰ ۱۳۵
3 ۱۴۲۵ ۲۴۶ مازندرانی زاده ,رادمان
1 - 0
رنجور ,آرمین ۳۱۳ ۰ 2 ۱۳۶
5 ۲۱۵۵ ۲۴ آزادبخش ,فرشید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۷
5 ۱۹۶۴ ۶۴ تاجبخش ,رامتین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۸
5 ۱۸۶۸ ۹۹ رمضانی ,رضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۹
5 ۱۷۷۱ ۱۳۸ خوش بین ,امیر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۰
۲۰۹۶ ۳۴ نجفیان پور ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۱
۱۸۸۱ ۹۰ درودیان ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۲
۱۷۸۳ ۱۲۸ رضوانیان ,سعید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۳
۱۷۰۲ ۱۷۳ شیخی ,حمید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۴
4 ۱۹۴۷ ۶۹ صدقی ,بابک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۵
4 ۱۹۰۷ ۸۰ ولوکلایی ,سعید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۶
4 ۱۸۷۷ ۹۴ احمدی ,امیرحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۷
4 ۱۷۸۶ ۱۲۴ عدالتی ,بهروز
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۸
۱۹۱۵ ۷۷ ترشیزی قربانی ,محمد حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۹
۱۷۹۶ ۱۲۲ منصوری ,مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۰
۱۷۷۵ ۱۳۴ عیسی پور ,محمدعلی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۱
۱۷۲۳ ۱۵۸ راعی عرآبادی ,علیرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۲
۱۶۴۸ ۱۸۷ پائین محلی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۳
3 ۱۶۶۲ ۱۸۳ زریوند ,کاوه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۴
۱۸۵۱ ۱۰۷ فیاضی ,شهریار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۵
۱۴۶۳ ۲۳۵ ضرابی ,سیروس
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۶
2 ۱۵۷۴ ۲۰۸ معرف ,آراد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۷
1 ۱۷۳۲ ۱۵۴ شهبازی ,غلامرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۸
1 ۱۴۹۰ ۲۲۸ مهدوی مقدم ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۹
½ ۱۷۵۸ ۱۴۲ فرهمند ,امیر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۰
½ ۱۷۰۷ ۱۷۰ شادمهر ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۱
½ ۱۴۵۱ ۲۳۹ ربانی ,محمدحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۲
0 ۲۲۳۵ ۹ خادمی ,محمدمیران
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۳
0 ۱۵۸۴ ۲۰۴ معصومی ,امیرحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۴
0 ۱۵۲۰ ۲۱۹ مرادی لاکه ,کاوه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
8 ۲۱۸۹ ۱۷ ماری اوریاد ,پویا
0 - 1
اصغرزاده ,محمدرضا ۲ ۲۲۷۶ ۱
8 ۲۲۴۷ ۸ مرادی ,بهروز
½ - ½
ساده ,شاهین ۱۰ ۲۲۳۱ 9 ۲
۲۲۳۰ ۱۱ صداقتی ,مهرداد
½ - ½
سوزنکار ,امیر محمد ۱۲ ۲۲۲۴ ۳
۱۹۶۵ ۶۲ داغلی ,آرش
1 - 0
ملکی ,امیر ۲۹ ۲۱۳۶ 8 ۴
۲۲۹۷ ۱ بهمردی کلانتری ,رستم
1 - 0
مشمولی ,کیان ۳۰ ۲۱۳۴ ۵
8 ۲۲۵۷ ۵ امیدی خالکی ,آریا
1 - 0
باقری ,مازیار ۴ ۲۲۵۸ 8 ۶
8 ۲۱۹۶ ۱۵ خطیبی ,میثم
1 - 0
جوانی ,شاهین ۳۸ ۲۰۸۸ 8 ۷
8 ۲۲۷۱ ۳ راستبد ,علی
½ - ½
غفاری فر ,متین ۶۰ ۱۹۸۷ ۸
8 ۲۱۸۸ ۱۸ خمیسی ,سید جعفر
½ - ½
Godarz,Kasra ۳۹ ۲۰۸۲ ۹
7 ۲۰۷۷ ۴۱ دوستکام ,پویان
0 - 1
عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۶ ۲۲۵۱ 8 ۱۰
7 ۱۹۵۳ ۶۷ مرزوقی ,محمدصادق
0 - 1
آقایی ,علیرضا ۲۰ ۲۱۷۷ 8 ۱۱
8 ۲۱۵۸ ۲۳ گله داری ,بردیا
1 - 0
جهانبخشی ,آرمان ۹۸ ۱۸۶۸ 7 ۱۲
8 ۲۱۴۱ ۲۸ روحی ,عبدالمجید
½ - ½
بشیری ,آرین ۴۸ ۲۰۳۶ 7 ۱۳
8 ۲۲۵۱ ۷ بلورچی فرد ,فرزاد
1 - 0
رضایی سروانی ,محمود ۱۶۷ ۱۷۱۲ ۱۴
7 ۲۰۶۵ ۴۵ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
0 - 1
حسین زاده ,نیما ۱۴ ۲۲۰۰ ۱۵
8 ۲۱۸۷ ۱۹ قاضی الشریف ,کاوه
½ - ½
بختیاری کیش ,مزدک ۴۳ ۲۰۷۴ ۱۶
۲۱۵۱ ۲۶ Molaei,Mohammadamin
½ - ½
رضوانی ,امیر حسین ۴۴ ۲۰۷۲ 7 ۱۷
7 ۲۱۴۵ ۲۷ حمیدی ,امیرمحمد
½ - ½
اکبری ,محمد ۴۶ ۲۰۴۷ ۱۸
6 ۱۹۱۴ ۷۸ خادم عرفانی ,سبحان
0 - 1
مجاوریان ,حسین ۳۲ ۲۱۲۶ ۱۹
۲۱۲۳ ۳۳ Shah Moradi,Mohammad
1 - 0
توانا ,مبین ۵۹ ۱۹۸۹ 6 ۲۰
۲۱۵۵ ۲۵ کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
1 - 0
بلوری فر ,علیرضا ۱۱۵ ۱۸۰۷ ۲۱
7 ۲۰۹۰ ۳۶ پیلوایه ,علی
½ - ½
دلاوری ,امیر علی ۷۲ ۱۹۳۲ 7 ۲۲
7 ۱۹۶۹ ۶۱ غلامی اوریمی ,مهدی
½ - ½
آوخ ,عرفان ۴۲ ۲۰۷۴ 7 ۲۳
7 ۱۸۵۸ ۱۰۳ بختیاری ,ایمان
½ - ½
جمشیدی ,امیر حسین ۵۱ ۲۰۱۸ 7 ۲۴
7 ۱۷۷۸ ۱۳۰ جاهدی ,مانی
½ - ½
عابدی ,شاهین ۷۶ ۱۹۱۷ 7 ۲۵
6 ۱۹۹۰ ۵۸ کنعانی ,انوش
0 - 1
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۱۶ ۲۱۹۴ ۲۶
۱۷۴۸ ۱۴۸ ریگی ,وهاب
0 - 1
رستمی ,روزبه ۵۲ ۲۰۱۸ 8 ۲۷
۲۰۱۱ ۵۳ بابانیا ,بنیامین
1 - 0
داودی فیل آبادی ,امین ۱۲۳ ۱۷۸۸ 6 ۲۸
۲۰۰۷ ۵۵ مرادی ,سجاد
½ - ½
بزرگی ,سورن ۱۳۳ ۱۷۷۶ 7 ۲۹
7 ۱۹۶۳ ۶۵ محمدی ,محمد مهدی
1 - 0
پورموسوی ,سید کیان ۱۲۱ ۱۷۹۸ ۳۰
6 ۱۹۶۳ ۶۶ نجفی خانی آبادی ,کیارش
0 - 1
نجفی سوسفی ,امیرحسن ۱۴۹ ۱۷۴۶ ۳۱
۱۷۲۸ ۱۵۶ محمدی ارباطی ,پویا
1 - 0
نامه ای ,کوشان ۷۱ ۱۹۳۳ 7 ۳۲
۲۲۰۵ ۱۳ وقار ,محسن
1 - 0
فرخی ,مسعود ۶۳ ۱۹۶۴ ۳۳
۲۱۳۲ ۳۱ اسدی ,صادق
0 - 1
بربری ,عباس ۶۸ ۱۹۴۸ ۳۴
7 ۱۸۶۸ ۹۷ ایمان زاده پریخانی ,مهدی
1 - 0
خوش کلامیان ,بهزاد ۳۵ ۲۰۹۳ 6 ۳۵
7 ۱۸۱۷ ۱۱۲ قسمتی تبریزی ,آرین
0 - 1
اصبحی ,محمد ۳۷ ۲۰۸۹ 6 ۳۶
8 ۲۰۳۰ ۴۹ وحدانی ,مجتبی
1 - 0
کرمی ,محمد ۱۱۰ ۱۸۲۶ 5 ۳۷
6 ۱۷۴۵ ۱۵۰ پورجعفر ,صادق
½ - ½
رجبی ,محسن ۵۶ ۲۰۰۷ 7 ۳۸
۱۹۹۷ ۵۷ نیک فطرت ,حامد
1 - 0
اکبری ,حسین ۱۲۰ ۱۷۹۸ ۳۹
8 ۱۹۱۰ ۷۹ تمدن ,احسان
1 - 0
خوش بین ,امیر ۱۳۸ ۱۷۷۱ 5 ۴۰
6 ۰ ۳۰۴ مسعودی ,قائم
0 - 1
عابدی ,محمدرضا ۸۱ ۱۹۰۴ 7 ۴۱
7 ۱۸۹۳ ۸۵ قاسمی حاجی ,رامتین
1 - 0
بینائی تولائی ,مهدی ۱۸۶ ۱۶۵۱ 6 ۴۲
7 ۱۶۷۴ ۱۸۱ بهروزی مقدم ,حامد
1 - 0
عطاخان ,آبتین ۱۲۶ ۱۷۸۵ 6 ۴۳
۱۹۳۲ ۷۳ اقدام ,پوریا
1 - 0
دانش پور ,سیداحمد ۴۷ ۲۰۴۵ 6 ۴۴
6 ۲۰۰۸ ۵۴ Hosseini,Mir Shojae
1 - 0
مقصودلو ,امیرعلی ۱۱۸ ۱۷۹۹ ۴۵
7 ۱۹۰۳ ۸۲ عابدی ,پوریا
1 - 0
علی نژاد ,مهرداد ۱۵۲ ۱۷۳۳ ۴۶
۱۸۹۵ ۸۴ صابری ,ماهان
½ - ½
برادران تمدن ,آرین ۱۵۳ ۱۷۳۲ 6 ۴۷
6 ۰ ۳۱۵ Rezaei,Pejman
0 - 1
احمدی ,امیر حسین ۸۷ ۱۸۸۷ ۴۸
۱۷۷۲ ۱۳۷ Mohammadi,Hossein
0 - 1
نظری ارم ساداتی ,آراد ۸۹ ۱۸۸۳ 6 ۴۹
6 ۱۷۲۲ ۱۵۹ افزون ,دانیال
1 - 0
شاه صنم ,علیرضا ۱۰۰ ۱۸۶۷ ۵۰
7 ۱۸۷۲ ۹۵ خدابنده ,میلاد
1 - 0
مقدمیان ,افشین ۲۱ ۲۱۷۵ 5 ۵۱
5 ۱۸۶۸ ۹۹ رمضانی ,رضا
0 - 1
عزتی ,فریدون ۲۲ ۲۱۶۵ 7 ۵۲
5 ۲۱۵۵ ۲۴ آزادبخش ,فرشید
0 - 1
طاوسی راد ,رامتین ۱۰۲ ۱۸۶۴ 7 ۵۳
۱۸۹۲ ۸۶ شاهمرادی ,آرش
1 - 0
شیرین بیان ,نیما ۳۲۰ ۰ ۵۴
6 ۱۷۶۰ ۱۴۱ کوچکی ,علیرضا
½ - ½
پورگل ,آرمان ۹۱ ۱۸۸۱ 6 ۵۵
۱۸۵۴ ۱۰۵ نادری ,محمد صادق
½ - ½
بیکایی ,سید ایلیا ۱۷۸ ۱۶۸۳ ۵۶
6 ۱۷۸۶ ۱۲۵ کاکاوند ,رامتین
1 - 0
زحمتی ,سبحان ۲۰۵ ۱۵۸۰ 6 ۵۷
۰ ۲۸۵ Fallah Alipour,Yousef
0 - 1
اروج زاده ,فردین ۱۹۴ ۱۶۲۳ ۵۸
۱۹۳۱ ۷۴ خراسانیان ,مسعود
1 - 0
علوی طبری ,میر محمود ۱۶۸ ۱۷۱۰ 5 ۵۹
۱۸۴۳ ۱۰۸ مهری ,مهیار
1 - 0
پیرزاده سراوانی ,مهدی ۱۷۹ ۱۶۸۳ 6 ۶۰
6 ۱۷۰۵ ۱۷۱ فرهیخته ,پارسا
0 - 1
دریاری ,رضا ۱۱۴ ۱۸۱۴ ۶۱
۱۷۰۱ ۱۷۵ پارسایی ,محرمعلی
0 - 1
لطیف پور ,محمد ۱۱۶ ۱۸۰۲ 6 ۶۲
۱۷۸۲ ۱۲۹ رحمتیان ,شایان
1 - 0
علیمردانی ,امیرحسین ۲۴۴ ۱۴۳۷ 5 ۶۳
۰ ۳۰۳ ملکی ,امین
1 - 0
نیک زاد ,نامی ۱۶۰ ۱۷۲۱ 6 ۶۴
۰ ۲۹۶ Kasraian,Ali
0 - 1
Karimi,Saber ۱۶۲ ۱۷۱۷ 6 ۶۵
۰ ۳۰۸ Mohammadi,Ali Akbar
0 - 1
نوری کمرودی ,مهران ۱۶۴ ۱۷۱۴ 7 ۶۶
5 ۱۸۶۴ ۱۰۱ هجرتی ,محمد مهدی
0 - 1
کوروند ,محمد سینا ۴۰ ۲۰۷۹ 6 ۶۷
5 ۱۷۵۷ ۱۴۴ Mahmoodi Abkenar,Nima
0 - 1
وحدتیان ,داوود ۵۰ ۲۰۲۰ 6 ۶۸
6 ۱۷۹۹ ۱۱۹ Seghli,Mohammad
½ - ½
تاجبخش ,رامتین ۶۴ ۱۹۶۴ 5 ۶۹
۱۷۷۷ ۱۳۲ معصومی ,محمد
1 - 0
متقی ,فربد ۸۳ ۱۸۹۹ ۷۰
۱۸۸۱ ۹۰ درودیان ,مهیار
0 - 1
شکرانی ,امیر رضا ۱۵۷ ۱۷۲۸ ۷۱
۱۸۷۹ ۹۲ شعبان پور ,علی
1 - 0
Hoseini,S.Alireza ۱۶۱ ۱۷۱۹ ۷۲
۱۷۵۷ ۱۴۵ رمضانی طشی ,ماهان
0 - 1
طوفانی ,کوروش ۹۶ ۱۸۷۲ ۷۳
5 ۰ ۳۰۵ Masoum,Mahdi
0 - 1
نیکخو گورابی ,حسن ۱۰۶ ۱۸۵۳ 6 ۷۴
۱۸۳۴ ۱۰۹ جمشید عینی ,آرش
0 - 1
صفری ,پرهام ۲۰۷ ۱۵۷۸ ۷۵
۱۸۲۱ ۱۱۱ جمالی ,فرزاد
1 - 0
Mehboodi,Shadmehr ۱۸۹ ۱۶۳۸ ۷۶
5 ۱۶۴۰ ۱۸۸ تسلیمی ,برسا
0 - 1
بیاتی ,کامبیز ۱۳۶ ۱۷۷۳ 6 ۷۷
۱۶۱۳ ۱۹۸ امینی فرد ,محمد سام
½ - ½
ذوالفقاری ,محمدجواد ۱۴۰ ۱۷۶۳ ۷۸
5 ۱۵۴۵ ۲۱۲ قاسم زاده ,محمد حسین
0 - 1
احمدی تاری ,مصطفی ۱۴۳ ۱۷۵۷ 6 ۷۹
7 ۱۷۵۱ ۱۴۶ دانشور ,بردیا
1 - 0
مدنی ,ماهان ۳۰۲ ۰ 4 ۸۰
۱۷۱۳ ۱۶۵ امینی فرد ,محمدابراهیم
1 - 0
ابراهیمی ,سینا ۲۰۶ ۱۵۷۹ ۸۱
6 ۱۹۲۶ ۷۵ صفیری ,علی
1 - 0
رضوانیان ,سعید ۱۲۸ ۱۷۸۳ ۸۲
۱۸۱۷ ۱۱۳ پوررضا ,اردلان
1 - 0
پروانلوئی ,حشمت الله ۱۸۲ ۱۶۶۳ 5 ۸۳
۱۷۸۳ ۱۲۷ رضایی ,مهیار
0 - 1
امیری ,امیرعلی ۲۱۱ ۱۵۴۷ 5 ۸۴
5 ۱۴۸۸ ۲۲۹ نوروزی پسند ,سعید
0 - 1
عقیدتمند ,علیرضا ۱۴۷ ۱۷۵۰ ۸۵
۱۷۱۶ ۱۶۳ شاه کرمی ,علی
½ - ½
Ovaisi,Mohammad Parsa ۳۱۱ ۰ 6 ۸۶
5 ۱۷۰۱ ۱۷۴ Ghalandari Siah Estalkhi,Ali
½ - ½
کبگانی ,یونس ۲۲۱ ۱۵۱۷ ۸۷
۰ ۲۸۷ قویدل ,محمد مهدی
0 - 1
آذربرزین ,امیررضا ۲۰۲ ۱۵۹۸ 5 ۸۸
۱۵۲۶ ۲۱۶ مولایی ,پویان
0 - 1
قنبری ,عماد ۷۰ ۱۹۴۲ ۸۹
5 ۱۸۷۸ ۹۳ خزاعی ,مجتبی
½ - ½
اکبری ,مصطفی ۱۷۶ ۱۶۹۴ 5 ۹۰
۱۵۲۴ ۲۱۸ نوید طالمی ,سپهر
1 - 0
بامدی ,محمد ۱۳۱ ۱۷۷۷ ۹۱
5 ۱۷۷۵ ۱۳۵ مددی ,محمد
1 - 0
سوسن آبادی فراهانی ,رامین ۲۵۰ ۱۴۰۰ 5 ۹۲
۱۵۱۰ ۲۲۴ نجات پور ,سوشیانت
1 - 0
نورعلی وند ,علی ۱۵۱ ۱۷۴۰ ۹۳
4 ۰ ۲۹۹ خدائی ,مسعود
0 - 1
هاشمی ,سید حسام ۱۵۵ ۱۷۳۰ 6 ۹۴
۱۴۰۰ ۲۴۹ جعفری ,پارسا
0 - 1
بهزادی راد ,بهزاد ۱۸۵ ۱۶۵۲ ۹۵
۱۳۸۸ ۲۵۱ باغدار ,آرتین
+ - -
پائین محلی ,علی ۱۸۷ ۱۶۴۸ ۹۶
۱۶۲۸ ۱۹۱ محمدعلیزاده ,عرفان
1 - 0
Yazdani,Alireza ۲۶۸ ۱۲۶۱ ۹۷
۱۶۱۶ ۱۹۶ Sodagar,Nima
1 - 0
Taheri,Danial ۳۲۱ ۰ ۹۸
5 ۱۴۰۵ ۲۴۷ خچادوریان ,آرن
0 - 1
همدم ,علی ۱۹۷ ۱۶۱۵ 5 ۹۹
4 ۱۸۸۷ ۸۸ میرباقری ,سید سجاد
0 - 1
کریمی ,امید ۱۶۶ ۱۷۱۳ ۱۰۰
4 ۱۷۷۰ ۱۳۹ پورگل ,معین
0 - 1
Mikaeili,Farzad ۳۰۶ ۰ ۱۰۱
6 ۱۷۰۳ ۱۷۲ علی بابایی ,ساسان
1 - 0
شناورماسوله ,بردیا ۲۱۵ ۱۵۲۸ ۱۰۲
۱۴۸۰ ۲۳۰ مهدوی ,رضا
1 - 0
Ghanizadeh,Mohammadreza ۱۸۰ ۱۶۷۷ 5 ۱۰۳
۱۶۱۰ ۲۰۰ حافظیان ,حسن
1 - 0
Noroozi,Amir Hossein ۳۱۰ ۰ 5 ۱۰۴
5 ۱۶۱۰ ۲۰۱ Tavousi,Abbas
1 - 0
Fallah,Mojtaba ۲۸۶ ۰ ۱۰۵
4 ۰ ۲۸۱ علائی ,حسن
0 - 1
چهره سا ,فرهان ۲۲۳ ۱۵۱۳ ۱۰۶
۱۵۰۲ ۲۲۶ خوش روش ,علیرضا
1 - 0
رضائی آدریانی ,محمد ۳۱۴ ۰ 5 ۱۰۷
5 ۱۷۱۰ ۱۶۹ نظام زاده ,مهیار
+ - -
احمدی ,امیرحسین ۹۴ ۱۸۷۷ 4 ۱۰۸
۱۷۰۲ ۱۷۳ شیخی ,حمید
½ - ½
ذبیح پور ,محمد ۱۰۴ ۱۸۵۵ ۱۰۹
۱۶۸۶ ۱۷۷ نجاتی فر ,نیما
1 - 0
تاروردی ,ابراهیم ۲۲۲ ۱۵۱۷ ۱۱۰
۰ ۲۸۲ علیزاده ,علی
0 - 1
موحدی ,یاشار ۱۹۳ ۱۶۲۵ ۱۱۱
5 ۱۵۵۹ ۲۱۰ کرد ,سلیمان
1 - 0
Rahimi,Abolghasem ۳۱۲ ۰ 4 ۱۱۲
4 ۰ ۲۹۷ خادمی ,علیرضا
0 - 1
قناد ,علی اکبر ۲۲۵ ۱۵۰۶ 5 ۱۱۳
4 ۰ ۳۰۷ محمدی ,مراد
0 - 1
نورافکن ,بهزاد ۲۳۱ ۱۴۷۴ 5 ۱۱۴
5 ۱۴۶۴ ۲۳۴ کدیور ,محمدحسین
1 - 0
خزاعی ,پرویز ۲۵۸ ۱۳۷۰ 4 ۱۱۵
۱۴۴۳ ۲۴۲ Khosravi,Haybatolah
1 - 0
Habibi,Pouya ۲۹۳ ۰ ۱۱۶
۱۸۰۱ ۱۱۷ Gholampour,Ali
1 - 0
دودمانی ,علی ۲۱۳ ۱۵۳۰ 4 ۱۱۷
5 ۱۵۱۹ ۲۲۰ ساعدی ,سبحان
+ - -
عیسی پور ,محمدعلی ۱۳۴ ۱۷۷۵ ۱۱۸
5 ۱۶۲۶ ۱۹۲ مهدیان ,محمد
1 - 0
حمزه جواران ,کسری ۲۵۵ ۱۳۷۶ ۱۱۹
4 ۱۳۰۳ ۲۶۵ ادراکی ,مزدا
0 - 1
نیک زاد ,فرزاد ۱۹۵ ۱۶۲۲ ۱۲۰
4 ۱۳۴۱ ۲۶۲ فتحی ,هومن
0 - 1
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل ۱۹۹ ۱۶۱۲ ۱۲۱
۱۵۶۴ ۲۰۹ اسدی ,اتابک
1 - 0
قربانیان ,حامد ۲۹۲ ۰ 4 ۱۲۲
4 ۱۴۶۱ ۲۳۶ Tahvili Raftar,Iman
1 - 0
Rostami,Amir Mohammad ۳۱۶ ۰ ۱۲۳
4 ۰ ۳۲۴ Zebardast,Amir
0 - 1
گلشن نژاد ,سپهر ۲۳۸ ۱۴۵۶ ۱۲۴
4 ۰ ۳۲۳ Zarbini,Khashayar
½ - ½
بیالایش شیر محله ,امیر ۲۴۱ ۱۴۴۷ ۱۲۵
4 ۱۳۷۲ ۲۵۷ کرمی ,ماهان
0 - 1
خورشیدی روزبهانی ,علی ۳۰۰ ۰ ۱۲۶
3 ۱۶۵۶ ۱۸۴ تاج فیروز ,بهروز
0 - 1
خسروی سوادجانی ,کامیار ۲۴۳ ۱۴۴۲ 5 ۱۲۷
۱۶۲۸ ۱۹۰ امان الهی ,فرهاد
½ - ½
ترکیان ولاشانی ,احسان ۲۵۴ ۱۳۷۷ ۱۲۸
۰ ۳۱۹ Sarparast,Mehrzad
½ - ½
Biriya,Yadollah ۲۳۳ ۱۴۶۷ ۱۲۹
4 ۰ ۲۹۵ Jeyran Ghaziani,Sepehr
½ - ½
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد ۲۴۸ ۱۴۰۳ 4 ۱۳۰
۱۴۳۰ ۲۴۵ بصیر ,احسان
0 - 1
Molaei,Arian ۳۰۹ ۰ 5 ۱۳۱
۱۱۴۱ ۲۷۴ گلشن نژاد ,پویا
½ - ½
Mohazab,Alireza ۲۵۳ ۱۳۸۰ 4 ۱۳۲
3 ۱۱۰۴ ۲۷۷ قادری ,امیر محمد
½ - ½
کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۲۶۰ ۱۳۵۳ ۱۳۳
۱۵۲۹ ۲۱۴ بهادرانی ,حجت
0 - 1
Gholoubi,Shahrokh ۲۹۰ ۰ ۱۳۴
4 ۰ ۲۸۰ Abolhasanpour,Mohammad Rasoul
1 - 0
نجار ,مجید ۲۱۷ ۱۵۲۶ 3 ۱۳۵
۱۳۵۷ ۲۵۹ افقی ,ناصر
0 - 1
مصطفوی پارسا ,محمد ۲۲۷ ۱۴۹۲ ۱۳۶
۱۲۲۹ ۲۷۰ فخار ,حسین
0 - 1
کرد ,مسلم ۲۳۷ ۱۴۵۹ ۱۳۷
3 ۱۴۴۸ ۲۴۰ حسینی اصلی ,علیرضا
0 - 1
Sabouri Bagh Abbas,Mohammadali ۳۱۸ ۰ 4 ۱۳۸
3 ۱۱۶۹ ۲۷۳ یزدانی ,محمد حسین
0 - 1
بنوره ,امیر حسین ۲۵۲ ۱۳۸۴ 4 ۱۳۹
3 ۱۱۰۶ ۲۷۶ مرادی کلاردهی ,مبین
0 - 1
نیک زاده ,محمد ۲۵۶ ۱۳۷۴ 4 ۱۴۰
3 ۰ ۲۹۸ خلج ,یوسف
½ - ½
مازندرانی زاده ,رادمان ۲۴۶ ۱۴۲۵ 3 ۱۴۱
۱۵۸۷ ۲۰۳ بویازاده ,فرید
1 - 0
نوری ,آیدین ۲۷۹ ۱۰۷۷ ۱۴۲
۲۰۹۶ ۳۴ نجفیان پور ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۳
4 ۱۹۴۷ ۶۹ صدقی ,بابک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۴
4 ۱۹۰۷ ۸۰ ولوکلایی ,سعید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۵
4 ۱۷۸۶ ۱۲۴ عدالتی ,بهروز
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۶
۱۹۱۵ ۷۷ ترشیزی قربانی ,محمد حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۷
۱۷۹۶ ۱۲۲ منصوری ,مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۸
۱۷۲۳ ۱۵۸ راعی عرآبادی ,علیرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۹
3 ۱۶۶۲ ۱۸۳ زریوند ,کاوه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۰
۱۸۵۱ ۱۰۷ فیاضی ,شهریار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۱
۱۴۷۱ ۲۳۲ بهشتی ,میثم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۲
۱۴۶۳ ۲۳۵ ضرابی ,سیروس
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۳
2 ۱۵۷۴ ۲۰۸ معرف ,آراد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۴
1 ۱۷۳۲ ۱۵۴ شهبازی ,غلامرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۵
1 ۱۴۹۰ ۲۲۸ مهدوی مقدم ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۶
½ ۱۷۵۸ ۱۴۲ فرهمند ,امیر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۷
½ ۱۷۰۷ ۱۷۰ شادمهر ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۸
½ ۱۴۵۱ ۲۳۹ ربانی ,محمدحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۹
0 ۲۲۳۵ ۹ خادمی ,محمدمیران
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۰
0 ۱۵۸۴ ۲۰۴ معصومی ,امیرحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۱
0 ۱۵۲۰ ۲۱۹ مرادی لاکه ,کاوه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۷۶ ۲ اصغرزاده ,محمدرضا
1 - 0
صداقتی ,مهرداد ۱۱ ۲۲۳۰ ۱
9 ۲۲۳۱ ۱۰ ساده ,شاهین
½ - ½
بهمردی کلانتری ,رستم ۱ ۲۲۹۷ ۲
8 ۲۲۵۸ ۴ باقری ,مازیار
½ - ½
سوزنکار ,امیر محمد ۱۲ ۲۲۲۴ ۳
۲۱۲۶ ۳۲ مجاوریان ,حسین
½ - ½
قاضی الشریف ,کاوه ۱۹ ۲۱۸۷ 8 ۴
8 ۲۱۷۷ ۲۰ آقایی ,علیرضا
½ - ½
Shah Moradi,Mohammad ۳۳ ۲۱۲۳ ۵
8 ۲۲۵۱ ۶ عسگری عباس آبادی ,مرتضی
0 - 1
ماری اوریاد ,پویا ۱۷ ۲۱۸۹ 8 ۶
8 ۲۱۳۶ ۲۹ ملکی ,امیر
½ - ½
خطیبی ,میثم ۱۵ ۲۱۹۶ 8 ۷
8 ۲۰۱۸ ۵۲ رستمی ,روزبه
0 - 1
خمیسی ,سید جعفر ۱۸ ۲۱۸۸ 8 ۸
۲۱۳۴ ۳۰ مشمولی ,کیان
½ - ½
امیدی خالکی ,آریا ۵ ۲۲۵۷ 8 ۹
7 ۲۰۳۶ ۴۸ بشیری ,آرین
1 - 0
بلورچی فرد ,فرزاد ۷ ۲۲۵۱ 8 ۱۰
۲۲۰۰ ۱۴ حسین زاده ,نیما
1 - 0
بابانیا ,بنیامین ۵۳ ۲۰۱۱ ۱۱
۲۰۸۲ ۳۹ Godarz,Kasra
½ - ½
Molaei,Mohammadamin ۲۶ ۲۱۵۱ ۱۲
۱۸۸۷ ۸۷ احمدی ,امیر حسین
½ - ½
گله داری ,بردیا ۲۳ ۲۱۵۸ 8 ۱۳
7 ۱۸۵۸ ۱۰۳ بختیاری ,ایمان
1 - 0
نیک فطرت ,حامد ۵۷ ۱۹۹۷ ۱۴
6 ۲۰۴۵ ۴۷ دانش پور ,سیداحمد
½ - ½
راستبد ,علی ۳ ۲۲۷۱ 8 ۱۵
8 ۲۲۴۷ ۸ مرادی ,بهروز
1 - 0
کنعانی ,انوش ۵۸ ۱۹۹۰ 6 ۱۶
۲۱۹۴ ۱۶ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
1 - 0
مرادی ,سجاد ۵۵ ۲۰۰۷ ۱۷
7 ۲۱۶۵ ۲۲ عزتی ,فریدون
0 - 1
مرزوقی ,محمدصادق ۶۷ ۱۹۵۳ 7 ۱۸
7 ۱۹۳۳ ۷۱ نامه ای ,کوشان
0 - 1
حمیدی ,امیرمحمد ۲۷ ۲۱۴۵ 7 ۱۹
6 ۱۹۸۹ ۵۹ توانا ,مبین
½ - ½
روحی ,عبدالمجید ۲۸ ۲۱۴۱ 8 ۲۰
7 ۱۹۱۷ ۷۶ عابدی ,شاهین
0 - 1
پیلوایه ,علی ۳۶ ۲۰۹۰ 7 ۲۱
7 ۱۸۶۴ ۱۰۲ طاوسی راد ,رامتین
0 - 1
دوستکام ,پویان ۴۱ ۲۰۷۷ 7 ۲۲
6 ۱۷۸۵ ۱۲۶ عطاخان ,آبتین
0 - 1
وحدانی ,مجتبی ۴۹ ۲۰۳۰ 8 ۲۳
6 ۱۷۷۳ ۱۳۶ بیاتی ,کامبیز
0 - 1
تمدن ,احسان ۷۹ ۱۹۱۰ 8 ۲۴
۱۷۴۶ ۱۴۹ نجفی سوسفی ,امیرحسن
1 - 0
شاهمرادی ,آرش ۸۶ ۱۸۹۲ ۲۵
7 ۱۸۶۸ ۹۸ جهانبخشی ,آرمان
1 - 0
دانشور ,بردیا ۱۴۶ ۱۷۵۱ 7 ۲۶
7 ۲۰۱۸ ۵۱ جمشیدی ,امیر حسین
½ - ½
وقار ,محسن ۱۳ ۲۲۰۵ ۲۷
5 ۲۱۷۵ ۲۱ مقدمیان ,افشین
0 - 1
داغلی ,آرش ۶۲ ۱۹۶۵ ۲۸
۲۰۷۴ ۴۳ بختیاری کیش ,مزدک
1 - 0
قسمتی تبریزی ,آرین ۱۱۲ ۱۸۱۷ 7 ۲۹
7 ۲۰۷۲ ۴۴ رضوانی ,امیر حسین
1 - 0
محمدی ارباطی ,پویا ۱۵۶ ۱۷۲۸ ۳۰
۲۰۴۷ ۴۶ اکبری ,محمد
1 - 0
مسعودی ,قائم ۳۰۴ ۰ 6 ۳۱
۱۸۶۷ ۱۰۰ شاه صنم ,علیرضا
0 - 1
غلامی اوریمی ,مهدی ۶۱ ۱۹۶۹ 7 ۳۲
۱۹۶۴ ۶۳ فرخی ,مسعود
1 - 0
جاهدی ,مانی ۱۳۰ ۱۷۷۸ 7 ۳۳
۱۷۱۲ ۱۶۷ رضایی سروانی ,محمود
1 - 0
محمدی ,محمد مهدی ۶۵ ۱۹۶۳ 7 ۳۴
۱۹۴۸ ۶۸ بربری ,عباس
1 - 0
فرهیخته ,پارسا ۱۷۱ ۱۷۰۵ 6 ۳۵
8 ۲۰۸۸ ۳۸ جوانی ,شاهین
1 - 0
هجرتی ,محمد مهدی ۱۰۱ ۱۸۶۴ 5 ۳۶
6 ۱۷۸۸ ۱۲۳ داودی فیل آبادی ,امین
0 - 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۴۵ ۲۰۶۵ 7 ۳۷
۱۹۸۷ ۶۰ غفاری فر ,متین
1 - 0
جمالی ,فرزاد ۱۱۱ ۱۸۲۱ ۳۸
6 ۱۷۳۰ ۱۵۵ هاشمی ,سید حسام
0 - 1
خدابنده ,میلاد ۹۵ ۱۸۷۲ 7 ۳۹
7 ۱۹۳۲ ۷۲ دلاوری ,امیر علی
½ - ½
اسدی ,صادق ۳۱ ۲۱۳۲ ۴۰
6 ۲۰۷۹ ۴۰ کوروند ,محمد سینا
1 - 0
رحمتیان ,شایان ۱۲۹ ۱۷۸۲ ۴۱
7 ۲۰۷۴ ۴۲ آوخ ,عرفان
1 - 0
شعبان پور ,علی ۹۲ ۱۸۷۹ ۴۲
۱۹۴۲ ۷۰ قنبری ,عماد
0 - 1
افزون ,دانیال ۱۵۹ ۱۷۲۲ 6 ۴۳
۱۷۶۳ ۱۴۰ ذوالفقاری ,محمدجواد
0 - 1
عابدی ,پوریا ۸۲ ۱۹۰۳ 7 ۴۴
6 ۱۷۵۷ ۱۴۳ احمدی تاری ,مصطفی
0 - 1
صابری ,ماهان ۸۴ ۱۸۹۵ ۴۵
۱۷۵۰ ۱۴۷ عقیدتمند ,علیرضا
0 - 1
قاسمی حاجی ,رامتین ۸۵ ۱۸۹۳ 7 ۴۶
۱۸۷۲ ۹۶ طوفانی ,کوروش
1 - 0
علی بابایی ,ساسان ۱۷۲ ۱۷۰۳ 6 ۴۷
6 ۱۶۵۱ ۱۸۶ بینائی تولائی ,مهدی
1 - 0
نادری ,محمد صادق ۱۰۵ ۱۸۵۴ ۴۸
6 ۲۰۸۹ ۳۷ اصبحی ,محمد
0 - 1
خادم عرفانی ,سبحان ۷۸ ۱۹۱۴ 6 ۴۹
7 ۲۰۰۷ ۵۶ رجبی ,محسن
1 - 0
خزاعی ,مجتبی ۹۳ ۱۸۷۸ 5 ۵۰
۱۵۷۹ ۲۰۶ ابراهیمی ,سینا
0 - 1
خراسانیان ,مسعود ۷۴ ۱۹۳۱ ۵۱
6 ۱۸۸۳ ۸۹ نظری ارم ساداتی ,آراد
½ - ½
کوچکی ,علیرضا ۱۴۱ ۱۷۶۰ 6 ۵۲
5 ۱۷۱۰ ۱۶۸ علوی طبری ,میر محمود
0 - 1
ایمان زاده پریخانی ,مهدی ۹۷ ۱۸۶۸ 7 ۵۳
۱۸۰۷ ۱۱۵ بلوری فر ,علیرضا
1 - 0
امینی فرد ,محمد سام ۱۹۸ ۱۶۱۳ ۵۴
6 ۱۸۰۲ ۱۱۶ لطیف پور ,محمد
0 - 1
Rezaei,Pejman ۳۱۵ ۰ 6 ۵۵
۱۷۹۹ ۱۱۸ مقصودلو ,امیرعلی
1 - 0
Sodagar,Nima ۱۹۶ ۱۶۱۶ ۵۶
۱۷۹۸ ۱۲۱ پورموسوی ,سید کیان
1 - 0
قویدل ,محمد مهدی ۲۸۷ ۰ ۵۷
۱۷۷۷ ۱۳۲ معصومی ,محمد
1 - 0
Kasraian,Ali ۲۹۶ ۰ ۵۸
7 ۱۷۱۴ ۱۶۴ نوری کمرودی ,مهران
1 - 0
خچادوریان ,آرن ۲۴۷ ۱۴۰۵ 5 ۵۹
۱۷۲۸ ۱۵۷ شکرانی ,امیر رضا
0 - 1
آزادبخش ,فرشید ۲۴ ۲۱۵۵ 5 ۶۰
4 ۱۷۸۶ ۱۲۴ عدالتی ,بهروز
0 - 1
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل ۲۵ ۲۱۵۵ ۶۱
6 ۲۰۹۳ ۳۵ خوش کلامیان ,بهزاد
1 - 0
رضایی ,مهیار ۱۲۷ ۱۷۸۳ ۶۲
6 ۱۸۵۳ ۱۰۶ نیکخو گورابی ,حسن
1 - 0
نجاتی فر ,نیما ۱۷۷ ۱۶۸۶ ۶۳
۰ ۳۲۰ شیرین بیان ,نیما
½ - ½
Seghli,Mohammad ۱۱۹ ۱۷۹۹ 6 ۶۴
۱۴۵۶ ۲۳۸ گلشن نژاد ,سپهر
0 - 1
بهروزی مقدم ,حامد ۱۸۱ ۱۶۷۴ 7 ۶۵
۲۰۹۶ ۳۴ نجفیان پور ,مهیار
0 - 1
اقدام ,پوریا ۷۳ ۱۹۳۲ ۶۶
6 ۲۰۲۰ ۵۰ وحدتیان ,داوود
1 - 0
مددی ,محمد ۱۳۵ ۱۷۷۵ 5 ۶۷
5 ۱۹۶۴ ۶۴ تاجبخش ,رامتین
0 - 1
پورجعفر ,صادق ۱۵۰ ۱۷۴۵ 6 ۶۸
5 ۱۷۷۱ ۱۳۸ خوش بین ,امیر
½ - ½
نجفی خانی آبادی ,کیارش ۶۶ ۱۹۶۳ 6 ۶۹
7 ۱۷۷۶ ۱۳۳ بزرگی ,سورن
1 - 0
صدقی ,بابک ۶۹ ۱۹۴۷ 4 ۷۰
7 ۱۹۰۴ ۸۱ عابدی ,محمدرضا
1 - 0
پورگل ,معین ۱۳۹ ۱۷۷۰ 4 ۷۱
6 ۱۸۸۱ ۹۱ پورگل ,آرمان
1 - 0
Ghalandari Siah Estalkhi,Ali ۱۷۴ ۱۷۰۱ 5 ۷۲
۱۸۴۳ ۱۰۸ مهری ,مهیار
- - +
علی نژاد ,مهرداد ۱۵۲ ۱۷۳۳ ۷۳
۱۵۱۳ ۲۲۳ چهره سا ,فرهان
0 - 1
پوررضا ,اردلان ۱۱۳ ۱۸۱۷ ۷۴
۱۸۱۴ ۱۱۴ دریاری ,رضا
1 - 0
محمدعلیزاده ,عرفان ۱۹۱ ۱۶۲۸ ۷۵
5 ۱۵۰۶ ۲۲۵ قناد ,علی اکبر
0 - 1
کاکاوند ,رامتین ۱۲۵ ۱۷۸۶ 6 ۷۶
۱۶۲۳ ۱۹۴ اروج زاده ,فردین
0 - 1
رمضانی طشی ,ماهان ۱۴۵ ۱۷۵۷ ۷۷
6 ۱۷۱۷ ۱۶۲ Karimi,Saber
0 - 1
نوروزی پسند ,سعید ۲۲۹ ۱۴۸۸ 5 ۷۸
۱۶۲۵ ۱۹۳ موحدی ,یاشار
½ - ½
Fallah Alipour,Yousef ۲۸۵ ۰ ۷۹
۱۶۲۲ ۱۹۵ نیک زاد ,فرزاد
0 - 1
باغدار ,آرتین ۲۵۱ ۱۳۸۸ ۸۰
6 ۰ ۳۱۱ Ovaisi,Mohammad Parsa
1 - 0
کرد ,سلیمان ۲۱۰ ۱۵۵۹ 5 ۸۱
۱۷۸۳ ۱۲۸ رضوانیان ,سعید
½ - ½
Hosseini,Mir Shojae ۵۴ ۲۰۰۸ 6 ۸۲
6 ۱۹۲۶ ۷۵ صفیری ,علی
1 - 0
شاه کرمی ,علی ۱۶۳ ۱۷۱۶ ۸۳
۱۷۱۳ ۱۶۶ کریمی ,امید
0 - 1
رمضانی ,رضا ۹۹ ۱۸۶۸ 5 ۸۴
6 ۱۷۲۱ ۱۶۰ نیک زاد ,نامی
1 - 0
خوش روش ,علیرضا ۲۲۶ ۱۵۰۲ ۸۵
۰ ۳۰۶ Mikaeili,Farzad
1 - 0
مهدیان ,محمد ۱۹۲ ۱۶۲۶ 5 ۸۶
5 ۱۶۱۵ ۱۹۷ همدم ,علی
0 - 1
ملکی ,امین ۳۰۳ ۰ ۸۷
۱۸۹۹ ۸۳ متقی ,فربد
1 - 0
امینی فرد ,محمدابراهیم ۱۶۵ ۱۷۱۳ ۸۸
6 ۱۷۳۲ ۱۵۳ برادران تمدن ,آرین
1 - 0
میرباقری ,سید سجاد ۸۸ ۱۸۸۷ 4 ۸۹
۱۷۱۹ ۱۶۱ Hoseini,S.Alireza
½ - ½
درودیان ,مهیار ۹۰ ۱۸۸۱ ۹۰
۱۸۵۵ ۱۰۴ ذبیح پور ,محمد
0 - 1
ریگی ,وهاب ۱۴۸ ۱۷۴۸ ۹۱
۱۶۳۸ ۱۸۹ Mehboodi,Shadmehr
½ - ½
جمشید عینی ,آرش ۱۰۹ ۱۸۳۴ ۹۲
5 ۱۸۲۶ ۱۱۰ کرمی ,محمد
1 - 0
نظام زاده ,مهیار ۱۶۹ ۱۷۱۰ 5 ۹۳
۱۶۴۸ ۱۸۷ پائین محلی ,علی
0 - 1
Mohammadi,Hossein ۱۳۷ ۱۷۷۲ ۹۴
۱۵۷۸ ۲۰۷ صفری ,پرهام
1 - 0
راعی عرآبادی ,علیرضا ۱۵۸ ۱۷۲۳ ۹۵
۱۴۶۷ ۲۳۳ Biriya,Yadollah
0 - 1
پارسایی ,محرمعلی ۱۷۵ ۱۷۰۱ ۹۶
۱۶۸۳ ۱۷۸ بیکایی ,سید ایلیا
1 - 0
جعفری ,پارسا ۲۴۹ ۱۴۰۰ ۹۷
6 ۱۶۸۳ ۱۷۹ پیرزاده سراوانی ,مهدی
1 - 0
Abolhasanpour,Mohammad Rasoul ۲۸۰ ۰ 4 ۹۸
5 ۰ ۳۱۴ رضائی آدریانی ,محمد
0 - 1
قاسم زاده ,محمد حسین ۲۱۲ ۱۵۴۵ 5 ۹۹
۰ ۲۹۰ Gholoubi,Shahrokh
0 - 1
نوید طالمی ,سپهر ۲۱۸ ۱۵۲۴ ۱۰۰
۰ ۲۹۳ Habibi,Pouya
0 - 1
نجات پور ,سوشیانت ۲۲۴ ۱۵۱۰ ۱۰۱
5 ۰ ۳۱۰ Noroozi,Amir Hossein
1 - 0
کدیور ,محمدحسین ۲۳۴ ۱۴۶۴ 5 ۱۰۲
۱۷۷۷ ۱۳۱ بامدی ,محمد
½ - ½
ساعدی ,سبحان ۲۲۰ ۱۵۱۹ 5 ۱۰۳
۱۷۰۲ ۱۷۳ شیخی ,حمید
1 - 0
خسروی سوادجانی ,کامیار ۲۴۳ ۱۴۴۲ 5 ۱۰۴
۱۶۵۲ ۱۸۵ بهزادی راد ,بهزاد
½ - ½
Tahvili Raftar,Iman ۲۳۶ ۱۴۶۱ 4 ۱۰۵
۰ ۲۸۶ Fallah,Mojtaba
0 - 1
تسلیمی ,برسا ۱۸۸ ۱۶۴۰ 5 ۱۰۶
۰ ۳۰۸ Mohammadi,Ali Akbar
1 - 0
Tavousi,Abbas ۲۰۱ ۱۶۱۰ 5 ۱۰۷
6 ۱۵۸۰ ۲۰۵ زحمتی ,سبحان
1 - 0
Sarparast,Mehrzad ۳۱۹ ۰ ۱۰۸
5 ۰ ۳۰۹ Molaei,Arian
0 - 1
مهدوی ,رضا ۲۳۰ ۱۴۸۰ ۱۰۹
۱۵۱۷ ۲۲۱ کبگانی ,یونس
½ - ½
ترشیزی قربانی ,محمد حسین ۷۷ ۱۹۱۵ ۱۱۰
4 ۱۸۷۷ ۹۴ احمدی ,امیرحسین
0 - 1
Mahmoodi Abkenar,Nima ۱۴۴ ۱۷۵۷ 5 ۱۱۱
۱۷۹۸ ۱۲۰ اکبری ,حسین
1 - 0
مولایی ,پویان ۲۱۶ ۱۵۲۶ ۱۱۲
5 ۱۶۶۳ ۱۸۲ پروانلوئی ,حشمت الله
1 - 0
خادمی ,علیرضا ۲۹۷ ۰ 4 ۱۱۳
۱۴۵۹ ۲۳۷ کرد ,مسلم
0 - 1
حافظیان ,حسن ۲۰۰ ۱۶۱۰ ۱۱۴
5 ۱۵۹۸ ۲۰۲ آذربرزین ,امیررضا
1 - 0
کرمی ,ماهان ۲۵۷ ۱۳۷۲ 4 ۱۱۵
5 ۱۵۴۷ ۲۱۱ امیری ,امیرعلی
1 - 0
Zebardast,Amir ۳۲۴ ۰ 4 ۱۱۶
۰ ۳۰۰ خورشیدی روزبهانی ,علی
½ - ½
Khosravi,Haybatolah ۲۴۲ ۱۴۴۳ ۱۱۷
4 ۰ ۳۱۸ Sabouri Bagh Abbas,Mohammadali
0 - 1
Gholampour,Ali ۱۱۷ ۱۸۰۱ ۱۱۸
5 ۱۶۹۴ ۱۷۶ اکبری ,مصطفی
1 - 0
منصوری ,مسعود ۱۲۲ ۱۷۹۶ ۱۱۹
۱۷۷۵ ۱۳۴ عیسی پور ,محمدعلی
0 - 1
Masoum,Mahdi ۳۰۵ ۰ 5 ۱۲۰
5 ۱۶۷۷ ۱۸۰ Ghanizadeh,Mohammadreza
½ - ½
علیزاده ,علی ۲۸۲ ۰ ۱۲۱
4 ۰ ۳۰۲ مدنی ,ماهان
1 - 0
امان الهی ,فرهاد ۱۹۰ ۱۶۲۸ ۱۲۲
۱۶۱۲ ۱۹۹ اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
0 - 1
خدائی ,مسعود ۲۹۹ ۰ 4 ۱۲۳
4 ۱۱۹۳ ۲۷۱ جهدی ,پوریا
0 - 1
اسدی ,اتابک ۲۰۹ ۱۵۶۴ ۱۲۴
4 ۱۴۰۳ ۲۴۸ ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
1 - 0
Rezaeipour,Sina ۲۶۹ ۱۲۵۷ ۱۲۵
۱۳۵۳ ۲۶۰ کاسی پور ازبری ,سیدآروین
0 - 1
محمدی ,مراد ۳۰۷ ۰ 4 ۱۲۶
۱۷۴۰ ۱۵۱ نورعلی وند ,علی
½ - ½
تاروردی ,ابراهیم ۲۲۲ ۱۵۱۷ ۱۲۷
5 ۱۴۳۷ ۲۴۴ علیمردانی ,امیرحسین
1 - 0
زریوند ,کاوه ۱۸۳ ۱۶۶۲ 3 ۱۲۸
5 ۱۴۰۰ ۲۵۰ سوسن آبادی فراهانی ,رامین
1 - 0
تاج فیروز ,بهروز ۱۸۴ ۱۶۵۶ 3 ۱۲۹
5 ۱۴۷۴ ۲۳۱ نورافکن ,بهزاد
1 - 0
یزدانی ,محمد حسین ۲۷۳ ۱۱۶۹ 3 ۱۳۰
۱۴۴۷ ۲۴۱ بیالایش شیر محله ,امیر
1 - 0
گلشن نژاد ,پویا ۲۷۴ ۱۱۴۱ ۱۳۱
4 ۰ ۳۱۲ Rahimi,Abolghasem
1 - 0
Mohazab,Alireza ۲۵۳ ۱۳۸۰ 4 ۱۳۲
4 ۱۳۷۴ ۲۵۶ نیک زاده ,محمد
0 - 1
علائی ,حسن ۲۸۱ ۰ 4 ۱۳۳
۱۵۲۸ ۲۱۵ شناورماسوله ,بردیا
1 - 0
Jeyran Ghaziani,Sepehr ۲۹۵ ۰ 4 ۱۳۴
4 ۱۳۸۴ ۲۵۲ بنوره ,امیر حسین
½ - ½
اتحادیه ,آرین ۲۸۴ ۰ ۱۳۵
۱۲۶۱ ۲۶۸ Yazdani,Alireza
1 - 0
بهادرانی ,حجت ۲۱۴ ۱۵۲۹ ۱۳۶
۱۴۹۲ ۲۲۷ مصطفوی پارسا ,محمد
½ - ½
فخار ,حسین ۲۷۰ ۱۲۲۹ ۱۳۷
۱۴۷۱ ۲۳۲ بهشتی ,میثم
- - +
Taheri,Danial ۳۲۱ ۰ ۱۳۸
3 ۱۴۲۵ ۲۴۶ مازندرانی زاده ,رادمان
0 - 1
ادراکی ,مزدا ۲۶۵ ۱۳۰۳ 4 ۱۳۹
4 ۱۳۷۰ ۲۵۸ خزاعی ,پرویز
1 - 0
بویازاده ,فرید ۲۰۳ ۱۵۸۷ ۱۴۰
4 ۱۵۳۰ ۲۱۳ دودمانی ,علی
1 - 0
افقی ,ناصر ۲۵۹ ۱۳۵۷ ۱۴۱
4 ۰ ۲۹۲ قربانیان ,حامد
1 - 0
بصیر ,احسان ۲۴۵ ۱۴۳۰ ۱۴۲
۱۳۷۷ ۲۵۴ ترکیان ولاشانی ,احسان
1 - 0
مرادی کلاردهی ,مبین ۲۷۶ ۱۱۰۶ 3 ۱۴۳
۱۳۷۶ ۲۵۵ حمزه جواران ,کسری
1 - 0
قادری ,امیر محمد ۲۷۷ ۱۱۰۴ 3 ۱۴۴
3 ۱۵۲۶ ۲۱۷ نجار ,مجید
1 - 0
مظفری ,سید عباس ۲۶۷ ۱۲۶۶ 3 ۱۴۵
3 ۰ ۲۸۸ Gheysarehdehi,Azad
0 - 1
حسینی اصلی ,علیرضا ۲۴۰ ۱۴۴۸ 3 ۱۴۶
4 ۱۹۰۷ ۸۰ ولوکلایی ,سعید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۷
۱۸۵۱ ۱۰۷ فیاضی ,شهریار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۸
۱۴۶۳ ۲۳۵ ضرابی ,سیروس
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴۹
2 ۱۵۷۴ ۲۰۸ معرف ,آراد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۰
1 ۱۷۳۲ ۱۵۴ شهبازی ,غلامرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۱
1 ۱۴۹۰ ۲۲۸ مهدوی مقدم ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۲
½ ۱۷۵۸ ۱۴۲ فرهمند ,امیر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۳
½ ۱۷۰۷ ۱۷۰ شادمهر ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۴
½ ۱۴۵۱ ۲۳۹ ربانی ,محمدحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۵
0 ۲۲۳۵ ۹ خادمی ,محمدمیران
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۶
0 ۱۵۸۴ ۲۰۴ معصومی ,امیرحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۷
0 ۱۵۲۰ ۲۱۹ مرادی لاکه ,کاوه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
9 ۲۲۳۱ ۱۰ ساده ,شاهین
½ - ½
عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۶ ۲۲۵۱ 8 ۱
۲۲۲۴ ۱۲ سوزنکار ,امیر محمد
½ - ½
مرادی ,بهروز ۸ ۲۲۴۷ 8 ۲
8 ۲۱۸۹ ۱۷ ماری اوریاد ,پویا
1 - 0
رستمی ,روزبه ۵۲ ۲۰۱۸ 8 ۳
8 ۲۱۸۸ ۱۸ خمیسی ,سید جعفر
½ - ½
جوانی ,شاهین ۳۸ ۲۰۸۸ 8 ۴
۲۲۹۷ ۱ بهمردی کلانتری ,رستم
1 - 0
دوستکام ,پویان ۴۱ ۲۰۷۷ 7 ۵
6 ۲۰۴۵ ۴۷ دانش پور ,سیداحمد
0 - 1
اصغرزاده ,محمدرضا ۲ ۲۲۷۶ ۶
۲۰۱۱ ۵۳ بابانیا ,بنیامین
0 - 1
باقری ,مازیار ۴ ۲۲۵۸ 8 ۷
۲۲۳۰ ۱۱ صداقتی ,مهرداد
1 - 0
بشیری ,آرین ۴۸ ۲۰۳۶ 7 ۸
8 ۲۱۸۷ ۱۹ قاضی الشریف ,کاوه
1 - 0
غفاری فر ,متین ۶۰ ۱۹۸۷ ۹
8 ۲۲۷۱ ۳ راستبد ,علی
1 - 0
عابدی ,محمدرضا ۸۱ ۱۹۰۴ 7 ۱۰
8 ۲۲۵۷ ۵ امیدی خالکی ,آریا
1 - 0
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۴۵ ۲۰۶۵ 7 ۱۱
7 ۲۰۹۰ ۳۶ پیلوایه ,علی
0 - 1
آقایی ,علیرضا ۲۰ ۲۱۷۷ 8 ۱۲
۲۱۲۳ ۳۳ Shah Moradi,Mohammad
1 - 0
شاه صنم ,علیرضا ۱۰۰ ۱۸۶۷ ۱۳
7 ۱۸۷۲ ۹۵ خدابنده ,میلاد
0 - 1
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۱۶ ۲۱۹۴ ۱۴
۲۱۵۵ ۲۵ کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
0 - 1
طاوسی راد ,رامتین ۱۰۲ ۱۸۶۴ 7 ۱۵
۲۱۵۱ ۲۶ Molaei,Mohammadamin
1 - 0
غلامی اوریمی ,مهدی ۶۱ ۱۹۶۹ 7 ۱۶
8 ۲۱۴۱ ۲۸ روحی ,عبدالمجید
1 - 0
فرخی ,مسعود ۶۳ ۱۹۶۴ ۱۷
6 ۱۹۶۳ ۶۶ نجفی خانی آبادی ,کیارش
0 - 1
مجاوریان ,حسین ۳۲ ۲۱۲۶ ۱۸
۱۹۶۵ ۶۲ داغلی ,آرش
1 - 0
بیاتی ,کامبیز ۱۳۶ ۱۷۷۳ 6 ۱۹
7 ۱۹۳۳ ۷۱ نامه ای ,کوشان
1 - 0
نجفی سوسفی ,امیرحسن ۱۴۹ ۱۷۴۶ ۲۰
8 ۱۹۱۰ ۷۹ تمدن ,احسان
0 - 1
محمدی ارباطی ,پویا ۱۵۶ ۱۷۲۸ ۲۱
۱۸۹۵ ۸۴ صابری ,ماهان
0 - 1
حسین زاده ,نیما ۱۴ ۲۲۰۰ ۲۲
7 ۱۸۶۸ ۹۷ ایمان زاده پریخانی ,مهدی
0 - 1
عزتی ,فریدون ۲۲ ۲۱۶۵ 7 ۲۳
۲۰۰۷ ۵۵ مرادی ,سجاد
0 - 1
مشمولی ,کیان ۳۰ ۲۱۳۴ ۲۴
8 ۲۰۳۰ ۴۹ وحدانی ,مجتبی
1 - 0
Karimi,Saber ۱۶۲ ۱۷۱۷ 6 ۲۵
7 ۱۷۷۸ ۱۳۰ جاهدی ,مانی
½ - ½
رجبی ,محسن ۵۶ ۲۰۰۷ 7 ۲۶
۱۹۹۷ ۵۷ نیک فطرت ,حامد
1 - 0
پورموسوی ,سید کیان ۱۲۱ ۱۷۹۸ ۲۷
۲۲۰۵ ۱۳ وقار ,محسن
1 - 0
عابدی ,شاهین ۷۶ ۱۹۱۷ 7 ۲۸
8 ۲۱۵۸ ۲۳ گله داری ,بردیا
1 - 0
دریاری ,رضا ۱۱۴ ۱۸۱۴ ۲۹
۲۰۸۲ ۳۹ Godarz,Kasra
½ - ½
توانا ,مبین ۵۹ ۱۹۸۹ 6 ۳۰
۱۷۷۲ ۱۳۷ Mohammadi,Hossein
0 - 1
آوخ ,عرفان ۴۲ ۲۰۷۴ 7 ۳۱
۱۸۵۴ ۱۰۵ نادری ,محمد صادق
0 - 1
رضوانی ,امیر حسین ۴۴ ۲۰۷۲ 7 ۳۲
8 ۲۱۳۶ ۲۹ ملکی ,امیر
1 - 0
تاجبخش ,رامتین ۶۴ ۱۹۶۴ 5 ۳۳
7 ۱۸۱۷ ۱۱۲ قسمتی تبریزی ,آرین
1 - 0
کوروند ,محمد سینا ۴۰ ۲۰۷۹ 6 ۳۴
7 ۲۰۱۸ ۵۱ جمشیدی ,امیر حسین
1 - 0
Seghli,Mohammad ۱۱۹ ۱۷۹۹ 6 ۳۵
7 ۱۹۵۳ ۶۷ مرزوقی ,محمدصادق
1 - 0
احمدی تاری ,مصطفی ۱۴۳ ۱۷۵۷ 6 ۳۶
۱۹۳۲ ۷۳ اقدام ,پوریا
1 - 0
معصومی ,محمد ۱۳۲ ۱۷۷۷ ۳۷
7 ۱۶۷۴ ۱۸۱ بهروزی مقدم ,حامد
0 - 1
نظری ارم ساداتی ,آراد ۸۹ ۱۸۸۳ 6 ۳۸
6 ۱۷۰۳ ۱۷۲ علی بابایی ,ساسان
0 - 1
بختیاری ,ایمان ۱۰۳ ۱۸۵۸ 7 ۳۹
8 ۲۱۹۶ ۱۵ خطیبی ,میثم
1 - 0
نجفیان پور ,مهیار ۳۴ ۲۰۹۶ ۴۰
5 ۲۱۷۵ ۲۱ مقدمیان ,افشین
½ - ½
اکبری ,محمد ۴۶ ۲۰۴۷ ۴۱
۲۰۷۴ ۴۳ بختیاری کیش ,مزدک
1 - 0
لطیف پور ,محمد ۱۱۶ ۱۸۰۲ 6 ۴۲
۱۷۳۳ ۱۵۲ علی نژاد ,مهرداد
0 - 1
دلاوری ,امیر علی ۷۲ ۱۹۳۲ 7 ۴۳
7 ۱۸۹۳ ۸۵ قاسمی حاجی ,رامتین
1 - 0
بیکایی ,سید ایلیا ۱۷۸ ۱۶۸۳ ۴۴
۱۸۹۲ ۸۶ شاهمرادی ,آرش
1 - 0
پیرزاده سراوانی ,مهدی ۱۷۹ ۱۶۸۳ 6 ۴۵
۱۷۱۲ ۱۶۷ رضایی سروانی ,محمود
1 - 0
پورگل ,آرمان ۹۱ ۱۸۸۱ 6 ۴۶
7 ۱۷۵۱ ۱۴۶ دانشور ,بردیا
1 - 0
Mikaeili,Farzad ۳۰۶ ۰ ۴۷
8 ۲۲۵۱ ۷ بلورچی فرد ,فرزاد
1 - 0
احمدی ,امیرحسین ۹۴ ۱۸۷۷ 4 ۴۸
6 ۲۰۸۹ ۳۷ اصبحی ,محمد
0 - 1
کنعانی ,انوش ۵۸ ۱۹۹۰ 6 ۴۹
6 ۲۰۰۸ ۵۴ Hosseini,Mir Shojae
0 - 1
داودی فیل آبادی ,امین ۱۲۳ ۱۷۸۸ 6 ۵۰
7 ۱۹۶۳ ۶۵ محمدی ,محمد مهدی
½ - ½
خوش بین ,امیر ۱۳۸ ۱۷۷۱ 5 ۵۱
۱۹۳۱ ۷۴ خراسانیان ,مسعود
0 - 1
کریمی ,امید ۱۶۶ ۱۷۱۳ ۵۲
6 ۱۷۴۵ ۱۵۰ پورجعفر ,صادق
1 - 0
صفیری ,علی ۷۵ ۱۹۲۶ 6 ۵۳
6 ۱۹۱۴ ۷۸ خادم عرفانی ,سبحان
1 - 0
هاشمی ,سید حسام ۱۵۵ ۱۷۳۰ 6 ۵۴
۱۸۷۹ ۹۲ شعبان پور ,علی
1 - 0
صفری ,پرهام ۲۰۷ ۱۵۷۸ ۵۵
5 ۱۷۱۰ ۱۶۹ نظام زاده ,مهیار
½ - ½
جهانبخشی ,آرمان ۹۸ ۱۸۶۸ 7 ۵۶
6 ۱۷۰۵ ۱۷۱ فرهیخته ,پارسا
1 - 0
نیکخو گورابی ,حسن ۱۰۶ ۱۸۵۳ 6 ۵۷
۱۶۲۸ ۱۹۱ محمدعلیزاده ,عرفان
½ - ½
مقصودلو ,امیرعلی ۱۱۸ ۱۷۹۹ ۵۸
7 ۱۷۷۶ ۱۳۳ بزرگی ,سورن
1 - 0
قاسم زاده ,محمد حسین ۲۱۲ ۱۵۴۵ 5 ۵۹
۱۶۸۶ ۱۷۷ نجاتی فر ,نیما
1 - 0
باغدار ,آرتین ۲۵۱ ۱۳۸۸ ۶۰
7 ۲۱۴۵ ۲۷ حمیدی ,امیرمحمد
1 - 0
ذبیح پور ,محمد ۱۰۴ ۱۸۵۵ ۶۱
۰ ۲۸۷ قویدل ,محمد مهدی
0 - 1
خوش کلامیان ,بهزاد ۳۵ ۲۰۹۳ 6 ۶۲
۱۷۰۱ ۱۷۵ پارسایی ,محرمعلی
0 - 1
وحدتیان ,داوود ۵۰ ۲۰۲۰ 6 ۶۳
7 ۱۹۰۳ ۸۲ عابدی ,پوریا
1 - 0
شیخی ,حمید ۱۷۳ ۱۷۰۲ ۶۴
5 ۱۵۹۸ ۲۰۲ آذربرزین ,امیررضا
0 - 1
طوفانی ,کوروش ۹۶ ۱۸۷۲ ۶۵
۱۸۱۷ ۱۱۳ پوررضا ,اردلان
0 - 1
بینائی تولائی ,مهدی ۱۸۶ ۱۶۵۱ 6 ۶۶
6 ۱۷۸۶ ۱۲۵ کاکاوند ,رامتین
0 - 1
Mehboodi,Shadmehr ۱۸۹ ۱۶۳۸ ۶۷
۱۷۸۳ ۱۲۷ رضایی ,مهیار
1 - 0
زحمتی ,سبحان ۲۰۵ ۱۵۸۰ 6 ۶۸
۱۷۸۲ ۱۲۹ رحمتیان ,شایان
1 - 0
امیری ,امیرعلی ۲۱۱ ۱۵۴۷ 5 ۶۹
۱۷۴۸ ۱۴۸ ریگی ,وهاب
1 - 0
Ovaisi,Mohammad Parsa ۳۱۱ ۰ 6 ۷۰
۱۵۲۴ ۲۱۸ نوید طالمی ,سپهر
0 - 1
افزون ,دانیال ۱۵۹ ۱۷۲۲ 6 ۷۱
5 ۰ ۳۰۹ Molaei,Arian
0 - 1
اروج زاده ,فردین ۱۹۴ ۱۶۲۳ ۷۲
۱۷۹۶ ۱۲۲ منصوری ,مسعود
0 - 1
بربری ,عباس ۶۸ ۱۹۴۸ ۷۳
4 ۱۹۴۷ ۶۹ صدقی ,بابک
1 - 0
نوری کمرودی ,مهران ۱۶۴ ۱۷۱۴ 7 ۷۴
۱۶۱۰ ۲۰۰ حافظیان ,حسن
0 - 1
قنبری ,عماد ۷۰ ۱۹۴۲ ۷۵
۱۷۲۸ ۱۵۷ شکرانی ,امیر رضا
1 - 0
متقی ,فربد ۸۳ ۱۸۹۹ ۷۶
۱۶۱۳ ۱۹۸ امینی فرد ,محمد سام
½ - ½
مهری ,مهیار ۱۰۸ ۱۸۴۳ ۷۷
5 ۱۵۵۹ ۲۱۰ کرد ,سلیمان
0 - 1
عطاخان ,آبتین ۱۲۶ ۱۷۸۵ 6 ۷۸
6 ۱۷۶۰ ۱۴۱ کوچکی ,علیرضا
1 - 0
سوسن آبادی فراهانی ,رامین ۲۵۰ ۱۴۰۰ 5 ۷۹
۰ ۳۰۳ ملکی ,امین
0 - 1
عقیدتمند ,علیرضا ۱۴۷ ۱۷۵۰ ۸۰
5 ۱۵۱۹ ۲۲۰ ساعدی ,سبحان
½ - ½
نیک زاد ,نامی ۱۶۰ ۱۷۲۱ 6 ۸۱
۲۱۳۲ ۳۱ اسدی ,صادق
1 - 0
کرمی ,محمد ۱۱۰ ۱۸۲۶ 5 ۸۲
۱۸۸۱ ۹۰ درودیان ,مهیار
½ - ½
برادران تمدن ,آرین ۱۵۳ ۱۷۳۲ 6 ۸۳
5 ۱۸۶۸ ۹۹ رمضانی ,رضا
½ - ½
شیرین بیان ,نیما ۳۲۰ ۰ ۸۴
5 ۱۷۷۵ ۱۳۵ مددی ,محمد
1 - 0
چهره سا ,فرهان ۲۲۳ ۱۵۱۳ ۸۵
6 ۰ ۳۱۵ Rezaei,Pejman
1 - 0
نورعلی وند ,علی ۱۵۱ ۱۷۴۰ ۸۶
5 ۰ ۳۰۵ Masoum,Mahdi
1 - 0
بهزادی راد ,بهزاد ۱۸۵ ۱۶۵۲ ۸۷
5 ۱۴۰۵ ۲۴۷ خچادوریان ,آرن
½ - ½
موحدی ,یاشار ۱۹۳ ۱۶۲۵ ۸۸
۱۶۱۶ ۱۹۶ Sodagar,Nima
1 - 0
Noroozi,Amir Hossein ۳۱۰ ۰ 5 ۸۹
۰ ۲۸۵ Fallah Alipour,Yousef
1 - 0
نورافکن ,بهزاد ۲۳۱ ۱۴۷۴ 5 ۹۰
5 ۲۱۵۵ ۲۴ آزادبخش ,فرشید
0 - 1
هجرتی ,محمد مهدی ۱۰۱ ۱۸۶۴ 5 ۹۱
6 ۰ ۳۰۴ مسعودی ,قائم
1 - 0
ولوکلایی ,سعید ۸۰ ۱۹۰۷ 4 ۹۲
۱۷۲۳ ۱۵۸ راعی عرآبادی ,علیرضا
0 - 1
احمدی ,امیر حسین ۸۷ ۱۸۸۷ ۹۳
۱۸۰۱ ۱۱۷ Gholampour,Ali
0 - 1
ابراهیمی ,سینا ۲۰۶ ۱۵۷۹ ۹۴
۱۵۱۰ ۲۲۴ نجات پور ,سوشیانت
0 - 1
شاه کرمی ,علی ۱۶۳ ۱۷۱۶ ۹۵
۱۸۳۴ ۱۰۹ جمشید عینی ,آرش
1 - 0
پروانلوئی ,حشمت الله ۱۸۲ ۱۶۶۳ 5 ۹۶
3 ۱۶۶۲ ۱۸۳ زریوند ,کاوه
0 - 1
بلوری فر ,علیرضا ۱۱۵ ۱۸۰۷ ۹۷
4 ۰ ۲۹۹ خدائی ,مسعود
0 - 1
ذوالفقاری ,محمدجواد ۱۴۰ ۱۷۶۳ ۹۸
4 ۰ ۳۲۴ Zebardast,Amir
0 - 1
Hoseini,S.Alireza ۱۶۱ ۱۷۱۹ ۹۹
۱۴۸۰ ۲۳۰ مهدوی ,رضا
0 - 1
Ghalandari Siah Estalkhi,Ali ۱۷۴ ۱۷۰۱ 5 ۱۰۰
5 ۱۴۶۴ ۲۳۴ کدیور ,محمدحسین
½ - ½
Gholoubi,Shahrokh ۲۹۰ ۰ ۱۰۱
۱۴۴۳ ۲۴۲ Khosravi,Haybatolah
0 - 1
رضائی آدریانی ,محمد ۳۱۴ ۰ 5 ۱۰۲
4 ۱۸۸۷ ۸۸ میرباقری ,سید سجاد
1 - 0
Ghanizadeh,Mohammadreza ۱۸۰ ۱۶۷۷ 5 ۱۰۳
۱۸۲۱ ۱۱۱ جمالی ,فرزاد
1 - 0
مولایی ,پویان ۲۱۶ ۱۵۲۶ ۱۰۴
5 ۱۶۲۶ ۱۹۲ مهدیان ,محمد