جشنواره شطرنج قهرمانی کشور بانوان ۲۰۱۵-استاندارد
مسابقه: جشنواره شطرنج قهرمانی کشور بانوان ۲۰۱۵ نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ زمان پایان: ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ محل مسابقه: قزوین, قزوین

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۲۵۳۴۵۴۴ ۱۹۵۸ ۸.۵
۲ حکیمی فرد ,رعنا ۱۲۵۱۰۵۷۲ ۲۰۷۳ ۸.۵
۳ کریمی ,یگانه ۱۲۵۲۷۹۵۵ ۲۰۱۱ ۸.۵
۴ هاشمی ,سیده فاطمه ۱۲۵۲۶۷۵۴ ۱۸۱۲ ۸.۵
۵ لطفی ,آیلار ۱۲۵۰۱۴۳۳ ۱۹۷۳ ۸.۰
۶ زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲۵۶۰۷۱۵ ۲۰۷۴ ۷.۵
۷ ازلی ,طناز ۱۲۵۳۷۷۲۱ ۲۰۴۷ ۷.۵
۸ سعید پور ,مونا ۱۲۵۰۱۷۷۸ ۱۹۱۹ ۷.۵
۹ مبرهنی ,نازنین ۱۲۵۲۱۱۱۶ ۱۸۵۶ ۷.۵
۱۰ داودی ,یاسمن ۱۲۵۱۶۷۸۳ ۱۸۴۴ ۷.۵
۱۱ باقری طالقانی ,نادیا ۱۲۵۱۶۷۲۴ ۱۸۰۲ ۷.۵
۱۲ Jafari,Golnaz ۱۲۵۰۱۱۲۳ ۱۹۰۹ ۷.۵
۱۳ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۱۲۵۳۶۹۸۹ ۱۷۸۵ ۷.۵
۱۴ افشار ,نیوشا ۱۲۵۰۹۸۹۲ ۱۹۶۱ ۷.۵
۱۵ حامدی نیا ,وصال ۱۲۵۴۲۲۵۳ ۲۰۸۱ ۷.۵
۱۶ قاضی زاده ,آسانا ۱۲۵۳۹۶۵۱ ۱۸۶۴ ۷.۵
۱۷ پولاب ,مه آذر ۱۲۵۲۰۷۸۰ ۱۶۵۰ ۷.۵
۱۸ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۱۲۵۰۸۶۸۳ ۱۷۸۹ ۷.۰
۱۹ همتی زاده ,نینا ۱۲۵۰۳۹۱۶ ۱۹۱۸ ۷.۰
۲۰ علوی حور ,هما ۱۲۵۰۷۵۴۷ ۲۰۱۷ ۷.۰
۲۱ تیموری ,ماندانا ۱۲۵۸۹۷۴۸ ۱۷۵۰ ۷.۰
۲۲ علی اکبری ,هانیه ۱۲۵۲۰۷۵۶ ۱۸۶۵ ۷.۰
۲۳ نادرنیا ,نیکی ۱۲۵۷۶۶۸۹ ۱۶۳۷ ۷.۰
۲۴ نادرنیا ,نیکتا ۱۲۵۷۶۶۹۷ ۱۶۷۲ ۷.۰
۲۵ اکبری ,مرجان ۱۲۵۰۸۱۷۹ ۱۷۲۷ ۶.۵
۲۶ خلیلی ,عطیه ۱۲۵۷۴۴۴۹ ۱۶۱۳ ۶.۵
۲۷ حیدری ,زهرا ۱۲۵۹۱۲۲۰ ۱۹۰۳ ۶.۵
۲۸ عاجلو ,عارفه ۱۲۵۷۳۳۹۶ ۱۴۸۲ ۶.۵
۲۹ قانع دلچه ,صفورا ۱۲۵۲۷۸۷۴ ۱۶۶۷ ۶.۵
۳۰ رهبری ,هما ۱۲۵۷۶۷۱۹ ۱۵۵۶ ۶.۵
۳۱ رحیمی ,پانته آ ۱۲۵۶۸۳۳۳ ۱۴۰۶ ۶.۵
۳۲ تیموری ,نادیا ۱۲۵۸۹۷۱۳ ۱۵۷۲ ۶.۵
۳۳ حسینی ,فرینوش ۱۲۵۷۳۵۲۳ ۱۴۴۱ ۶.۵
۳۴ فرح بخش ,خدیجه ۲۲۵۱۷۲۵۱ ۰ ۶.۵
۳۵ اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۲۵۸۳۱۱۱ ۲۱۹۳ ۶.۰
۳۶ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۱۲۵۷۳۷۱۰ ۱۸۸۳ ۶.۰
۳۷ عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن ۱۲۵۲۰۷۴۸ ۱۶۰۷ ۶.۰
۳۸ Naghavi,Atefeh ۱۲۵۳۵۷۶۱ ۱۵۳۰ ۶.۰
۳۹ نبی طائمه ,مرجانه ۱۲۵۴۵۶۳۵ ۱۶۵۷ ۶.۰
۴۰ مهدوی ,مهدیس ۱۲۵۹۴۴۱۵ ۱۸۹۴ ۶.۰
۴۱ جلالی ,سیده پریماه ۱۲۵۶۱۹۹۱ ۱۸۸۶ ۶.۰
۴۲ رفیعی ,طناز ۱۲۵۶۹۸۴۴ ۱۵۶۹ ۶.۰
۴۳ Hosseinzadeh,Niloufar ۱۲۵۶۵۷۱۷ ۰ ۶.۰
۴۴ اصغری ,میترا ۱۲۵۴۵۱۴۷ ۱۷۵۰ ۶.۰
۴۵ کلوندی ,نشمیل ۱۲۵۴۴۴۵۰ ۱۷۲۲ ۶.۰
۴۶ طباطبایی حسینی ,تکتم ۲۲۵۱۴۷۷۵ ۰ ۶.۰
۴۷ نصیرپور ,فرناز ۱۲۵۴۵۶۸۶ ۱۵۹۳ ۶.۰
۴۸ فرنیا ,فاطمه ۱۲۵۶۹۸۲۸ ۱۵۵۱ ۶.۰
۴۹ صمدی ,مرضیه ۲۲۵۱۸۲۳۱ ۱۴۱۴ ۶.۰
۵۰ سبط رسول ,سیده ستاره ۱۲۵۸۲۷۹۴ ۲۰۶۸ ۵.۵
۵۱ خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه ۱۲۵۹۰۵۲۵ ۱۳۲۲ ۵.۵
۵۲ احتشام مهر ,راحیل ۱۲۵۷۸۳۹۸ ۱۵۱۵ ۵.۵
۵۳ خورشیدی ,یگانه ۲۲۵۱۰۵۱۶ ۱۴۰۶ ۵.۵
۵۴ طهماسبی ,پگاه ۱۲۵۳۵۳۴۶ ۱۴۱۳ ۵.۵
۵۵ ابراهیمی ,فاطمه ۲۲۵۰۰۵۳۷ ۱۳۲۲ ۵.۵
۵۶ جهادی ,فاطمه ۱۲۵۲۳۶۲۳ ۰ ۵.۵
۵۷ رحیمی مهنه ,فاطمه ۲۲۵۴۱۴۶۲ ۱۴۱۴ ۵.۵
۵۸ صفایی ,ملیحه ۱۲۵۰۱۸۳۲ ۱۵۹۰ ۵.۵
۵۹ آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۱۲۵۸۵۳۸۶ ۱۳۵۳ ۵.۵
۶۰ Ghaffari,Shokoufeh ۱۲۵۱۶۸۴۸ ۱۵۶۴ ۵.۵
۶۱ گودرزی ,نویسا ۱۲۵۷۷۸۴۷ ۱۳۷۶ ۵.۵
۶۲ ماجد ,نگین ۱۲۵۷۱۵۰۴ ۱۵۶۴ ۵.۵
۶۳ زندی ,ژینا ۱۲۵۴۵۸۸۰ ۱۴۳۲ ۵.۰
۶۴ اژدری ,نورسته ۲۲۵۱۸۷۱۱ ۱۳۵۸ ۵.۰
۶۵ صمدی گندم آباد ,سحر ۲۲۵۴۲۹۹۰ ۱۳۸۳ ۵.۰
۶۶ قزاقی ,پارمیدا ۱۲۵۸۴۲۲۳ ۱۴۸۱ ۵.۰
۶۷ صباحی ,مریم ۱۲۵۷۰۳۲۰ ۱۳۹۶ ۵.۰
۶۸ وطن ,پارمیس ۱۲۵۷۷۶۶۹ ۱۴۷۰ ۵.۰
۶۹ رحیمی ,پانته آ ۲۲۵۰۰۷۶۶ ۱۴۸۸ ۵.۰
۷۰ Pajoohande,Zahra ۲۲۵۲۱۰۵۴ ۱۳۴۴ ۵.۰
۷۱ زارع ,هاجر ۱۲۵۴۵۸۹۹ ۱۴۱۱ ۵.۰
۷۲ اسکندری ,یلدا ۱۲۵۷۷۴۴۸ ۱۴۳۲ ۵.۰
۷۳ پرتوی راد ,دبیا ۲۲۵۳۷۸۴۸ ۱۵۴۰ ۵.۰
۷۴ عطائی ,نفیسه ۲۲۵۱۸۷۵۴ ۱۵۱۴ ۵.۰
۷۵ حقیقت خانه زینانی ,اعظم ۲۲۵۰۶۵۵۱ ۱۳۳۱ ۵.۰
۷۶ زارع زاده شهرک ,لیلا ۱۲۵۰۲۰۲۲ ۱۴۲۵ ۵.۰
۷۷ جمشیدزاده ,فاطمه ۲۲۵۳۸۸۴۴ ۰ ۵.۰
۷۸ سیدیان ,سیده مینا ۲۲۵۱۷۴۸۰ ۱۳۴۴ ۴.۵
۷۹ جیوی خراسانلو ,آیدا ۲۲۵۱۰۳۶۲ ۱۶۸۵ ۴.۵
۸۰ جعفری نمینی ,نیوشا ۲۲۵۱۵۹۸۴ ۰ ۴.۵
۸۱ حقیقی ,سارا ۱۲۵۹۱۸۸۲ ۰ ۴.۵
۸۲ حیدری سیدمحله ,الینا ۱۲۵۸۵۲۱۱ ۱۴۲۹ ۴.۵
۸۳ کریم زاده ,زهرا ۱۲۵۳۷۸۴۵ ۱۲۸۲ ۴.۵
۸۴ یوسفی ,فاطمه ۱۲۵۲۴۰۴۲ ۰ ۴.۵
۸۵ اژدری ,شکوفه ۱۲۵۲۰۹۸۵ ۰ ۴.۵
۸۶ قدیمی ,مهدیس ۱۲۵۹۱۱۹۰ ۰ ۴.۰
۸۷ Mohammadi Rad,Zahra ۱۲۵۰۱۶۱۱ ۱۲۲۱ ۴.۰
۸۸ یزدانی ,آوا ۲۲۵۰۳۶۷۶ ۱۲۸۸ ۴.۰
۸۹ حمزه جواران ,کوثر ۱۲۵۷۵۶۳۱ ۱۲۸۷ ۴.۰
۹۰ معرفی ,فاطمه ۱۲۵۷۳۶۳۹ ۱۳۱۸ ۴.۰
۹۱ رحیم زاده , مریم ۱۲۵۶۹۷۵۵ ۰ ۴.۰
۹۲ Abedi,fatemeh zahra --- ۰ ۴.۰
۹۳ صفایی ,الهه ۱۲۵۹۲۹۱۹ ۰ ۴.۰
۹۴ میشانی ,شیده ۱۲۵۹۸۷۷۱ ۰ ۴.۰
۹۵ Manshadi,Yeganeh ۲۲۵۴۳۰۴۰ ۱۲۷۷ ۳.۵
۹۶ جوهری ,آتنا ۲۲۵۱۳۸۵۰ ۱۴۲۶ ۳.۵
۹۷ Alipour,jaleh --- ۰ ۳.۵
۹۸ عماد ,روژیا ۲۲۵۱۵۶۵۸ ۱۴۴۳ ۳.۵
۹۹ زحمتکش ,رومینا ۲۲۵۳۴۷۷۶ ۰ ۳.۵
۱۰۰ عاشوری ,طناز ۲۲۵۳۴۴۴۰ ۰ ۳.۵
۱۰۱ فرح وشی ,زهرا ۲۲۵۰۳۳۹۰ ۱۲۱۷ ۳.۵
۱۰۲ محمدی ,نگین ۲۲۵۱۸۵۵۰ ۱۰۷۹ ۳.۵
۱۰۳ حمدالهی ,زهرا ۲۲۵۱۵۰۶۲ ۱۳۲۷ ۳.۰
۱۰۴ حاجت نیا ,ریحانه ۲۲۵۱۵۶۴۰ ۱۴۴۳ ۳.۰
۱۰۵ محمدی ,نیوشا ۲۲۵۴۶۴۵۶ ۱۳۴۱ ۲.۰
۱۰۶ Abdi,Atrisa --- ۰ ۱.۰
۱۰۷ قادری ,فرزانه ۱۲۵۳۴۵۱۰ ۱۷۳۰ ۵.۵
۱۰۸ خیرجو ,آناهیتا ۱۲۵۷۶۵۹۰ ۱۶۷۸ ۵.۵
۱۰۹ shourkeshi,narges --- ۰ ۲.۰
۱۱۰ رحمانی ,نازنین ۱۲۵۸۲۷۶۰ ۰ ۰.۵
۱۱۱ Afshar,parisa --- ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
8 ۱۸۹۹ ۹ کریمی ,یگانه
½ - ½
حکیمی فرد ,رعنا ۱ ۲۰۸۴ 8 ۱
۱۹۷۱ ۴ زاهدی فر ,اناهیتا
0 - 1
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۰ ۱۷۵۳ ۲
۱۸۹۲ ۱۰ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۱ ۱۷۵۳ ۳
7 ۱۹۱۹ ۶ سعید پور ,مونا
½ - ½
لطفی ,آیلار ۵ ۱۹۳۸ ۴
7 ۱۹۰۷ ۸ Jafari,Golnaz
½ - ½
باقری طالقانی ,نادیا ۱۶ ۱۷۷۵ 7 ۵
7 ۱۶۴۹ ۳۳ پولاب ,مه آذر
½ - ½
حامدی نیا ,وصال ۱۲ ۱۸۵۳ 7 ۶
7 ۱۸۰۷ ۱۵ قاضی زاده ,آسانا
½ - ½
ازلی ,طناز ۱۸ ۱۷۷۲ 7 ۷
7 ۱۷۲۷ ۲۵ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
0 - 1
افشار ,نیوشا ۳ ۱۹۸۱ ۸
۱۷۱۶ ۲۷ خلیلی ,عطیه
0 - 1
مبرهنی ,نازنین ۱۳ ۱۸۵۰ ۹
۱۷۷۵ ۱۷ داودی ,یاسمن
1 - 0
اکبری ,مرجان ۳۰ ۱۶۷۴ ۱۰
۰ ۹۳ فرح بخش ,خدیجه
0 - 1
همتی زاده ,نینا ۷ ۱۹۱۸ 6 ۱۱
6 ۱۹۹۱ ۲ علوی حور ,هما
1 - 0
نبی طائمه ,مرجانه ۳۴ ۱۶۲۵ 6 ۱۲
6 ۱۸۸۴ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۳۱ ۱۶۶۲ 6 ۱۳
6 ۱۵۹۶ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
0 - 1
تیموری ,ماندانا ۱۴ ۱۸۱۰ 6 ۱۴
6 ۱۷۷۰ ۱۹ علی اکبری ,هانیه
1 - 0
عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن ۳۷ ۱۶۰۷ 6 ۱۵
6 ۱۷۲۱ ۲۶ نادرنیا ,نیکی
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۳۶ ۱۶۱۳ 6 ۱۶
6 ۱۵۵۵ ۴۳ رهبری ,هما
½ - ½
اصغری ,میترا ۲۲ ۱۷۴۴ ۱۷
۱۷۳۱ ۲۴ جلالی ,سیده پریماه
½ - ½
طباطبایی حسینی ,تکتم ۱۰۷ ۰ ۱۸
۱۴۴۱ ۵۳ حیدری ,زهرا
1 - 0
صفایی ,ملیحه ۲۸ ۱۶۹۴ ۱۹
۱۶۶۱ ۳۲ سبط رسول ,سیده ستاره
0 - 1
حسینی ,فرینوش ۵۴ ۱۴۴۱ ۲۰
۱۴۶۵ ۴۹ احتشام مهر ,راحیل
0 - 1
قانع دلچه ,صفورا ۳۵ ۱۶۱۶ ۲۱
۱۴۰۸ ۶۱ کلوندی ,نشمیل
½ - ½
رفیعی ,طناز ۴۱ ۱۵۶۹ ۲۲
۱۵۶۴ ۴۲ Ghaffari,Shokoufeh
0 - 1
عاجلو ,عارفه ۴۸ ۱۴۸۲ ۲۳
۱۳۲۲ ۷۸ خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه
0 - 1
رحیمی ,پانته آ ۴۷ ۱۴۸۶ ۲۴
۰ ۱۰۸ تیموری ,نادیا
1 - 0
زارع زاده شهرک ,لیلا ۴۴ ۱۵۲۵ 5 ۲۵
5 ۱۳۷۰ ۶۷ پرتوی راد ,دبیا
0 - 1
نصیرپور ,فرناز ۳۹ ۱۵۹۳ 5 ۲۶
5 ۱۵۸۱ ۴۰ فرنیا ,فاطمه
1 - 0
صمدی گندم آباد ,سحر ۶۶ ۱۳۸۰ 5 ۲۷
5 ۱۳۴۴ ۷۱ Pajoohande,Zahra
0 - 1
Naghavi,Atefeh ۴۵ ۱۵۲۳ 5 ۲۸
5 ۱۴۳۳ ۵۵ زارع ,هاجر
0 - 1
صمدی ,مرضیه ۷۹ ۱۳۱۷ 5 ۲۹
5 ۱۴۳۲ ۵۷ زندی ,ژینا
0 - 1
Hosseinzadeh,Niloufar ۹۷ ۰ 5 ۳۰
5 ۱۳۲۲ ۷۷ ابراهیمی ,فاطمه
½ - ½
خورشیدی ,یگانه ۶۲ ۱۴۰۶ 5 ۳۱
۱۴۶۴ ۵۰ وطن ,پارمیس
½ - ½
جهادی ,فاطمه ۹۹ ۰ 5 ۳۲
۱۳۳۳ ۷۵ اژدری ,نورسته
½ - ½
اسکندری ,یلدا ۵۲ ۱۴۴۱ ۳۳
۱۴۲۹ ۵۸ حیدری سیدمحله ,الینا
0 - 1
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۷۰ ۱۳۵۰ ۳۴
۱۴۱۲ ۶۰ طهماسبی ,پگاه
1 - 0
سیدیان ,سیده مینا ۷۴ ۱۳۳۶ ۳۵
۰ ۹۸ جعفری نمینی ,نیوشا
0 - 1
ماجد ,نگین ۶۳ ۱۳۹۶ ۳۶
۰ ۹۵ حقیقی ,سارا
0 - 1
رحیمی مهنه ,فاطمه ۶۴ ۱۳۸۶ ۳۷
۱۳۸۵ ۶۵ گودرزی ,نویسا
1 - 0
کریم زاده ,زهرا ۸۲ ۱۲۸۲ ۳۸
4 ۱۵۱۴ ۴۶ عطائی ,نفیسه
1 - 0
قدیمی ,مهدیس ۹۴ ۰ 4 ۳۹
4 ۰ ۱۰۰ جمشیدزاده ,فاطمه
1 - 0
معرفی ,فاطمه ۵۶ ۱۴۳۲ 4 ۴۰
4 ۰ ۸۸ Abedi,fatemeh zahra
0 - 1
قزاقی ,پارمیدا ۵۹ ۱۴۱۹ 4 ۴۱
4 ۱۳۶۷ ۶۹ یزدانی ,آوا
0 - 1
حقیقت خانه زینانی ,اعظم ۷۶ ۱۳۳۱ 4 ۴۲
4 ۱۲۵۲ ۸۴ Mohammadi Rad,Zahra
0 - 1
صباحی ,مریم ۷۳ ۱۳۴۰ 4 ۴۳
4 ۱۳۰۷ ۸۰ رحیمی ,پانته آ
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر ۸۵ ۱۲۴۷ 4 ۴۴
۱۴۴۳ ۵۱ عماد ,روژیا
0 - 1
یوسفی ,فاطمه ۱۰۹ ۰ ۴۵
۱۳۰۶ ۸۱ جیوی خراسانلو ,آیدا
1 - 0
جوهری ,آتنا ۱۰۱ ۰ ۴۶
۱۲۷۷ ۸۳ Manshadi,Yeganeh
0 - 1
اژدری ,شکوفه ۹۲ ۰ ۴۷
3 ۰ ۹۱ عاشوری ,طناز
½ - ½
فرح وشی ,زهرا ۶۸ ۱۳۶۹ 3 ۴۸
3 ۰ ۱۰۴ رحیم زاده , مریم
1 - 0
حاجت نیا ,ریحانه ۷۲ ۱۳۴۰ 3 ۴۹
3 ۰ ۱۱۰ زحمتکش ,رومینا
½ - ½
Alipour,jaleh ۹۰ ۰ 3 ۵۰
3 ۰ ۹۶ حمدالهی ,زهرا
0 - 1
میشانی ,شیده ۱۰۲ ۰ 3 ۵۱
۱۷۳۱ ۲۳ قادری ,فرزانه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۲
۱۶۷۸ ۲۹ خیرجو ,آناهیتا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۳
2 ۰ ۱۰۳ محمدی ,نیوشا
0 - 1
محمدی ,نگین ۸۶ ۱۰۷۹ ۵۴
3 ۰ ۱۰۶ صفایی ,الهه
1 - 0
Abdi,Atrisa ۸۷ ۰ 1 ۵۵
2 ۰ ۱۱۱ shourkeshi,narges
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۶
½ ۰ ۱۰۵ رحمانی ,نازنین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۸۹ Afshar,parisa
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
7 ۲۰۸۴ ۱ حکیمی فرد ,رعنا
1 - 0
زاهدی فر ,اناهیتا ۴ ۱۹۷۱ ۱
7 ۱۸۹۹ ۹ کریمی ,یگانه
1 - 0
قاضی زاده ,آسانا ۱۵ ۱۸۰۷ 7 ۲
7 ۱۷۵۳ ۲۰ هاشمی ,سیده فاطمه
½ - ½
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۰ ۱۸۹۲ 7 ۳
7 ۱۷۵۳ ۲۱ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
½ - ½
باقری طالقانی ,نادیا ۱۶ ۱۷۷۵ ۴
۱۹۳۸ ۵ لطفی ,آیلار
1 - 0
داودی ,یاسمن ۱۷ ۱۷۷۵ ۵
6 ۱۷۷۲ ۱۸ ازلی ,طناز
1 - 0
علوی حور ,هما ۲ ۱۹۹۱ 6 ۶
6 ۱۶۶۲ ۳۱ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
سعید پور ,مونا ۶ ۱۹۱۹ 6 ۷
6 ۱۹۱۸ ۷ همتی زاده ,نینا
0 - 1
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۲۵ ۱۷۲۷ 6 ۸
6 ۱۶۲۵ ۳۴ نبی طائمه ,مرجانه
0 - 1
Jafari,Golnaz ۸ ۱۹۰۷ 6 ۹
6 ۱۸۵۳ ۱۲ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
نادرنیا ,نیکی ۲۶ ۱۷۲۱ 6 ۱۰
6 ۱۸۱۰ ۱۴ تیموری ,ماندانا
0 - 1
پولاب ,مه آذر ۳۳ ۱۶۴۹ 6 ۱۱
۱۹۸۱ ۳ افشار ,نیوشا
1 - 0
سبط رسول ,سیده ستاره ۳۲ ۱۶۶۱ ۱۲
۱۶۰۷ ۳۷ عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن
½ - ½
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۸۸۴ ۱۳
۱۸۵۰ ۱۳ مبرهنی ,نازنین
1 - 0
حیدری ,زهرا ۵۳ ۱۴۴۱ ۱۴
۱۴۸۲ ۴۸ عاجلو ,عارفه
0 - 1
خلیلی ,عطیه ۲۷ ۱۷۱۶ ۱۵
۱۶۹۴ ۲۸ صفایی ,ملیحه
0 - 1
فرح بخش ,خدیجه ۹۳ ۰ ۱۶
۱۶۷۴ ۳۰ اکبری ,مرجان
1 - 0
خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه ۷۸ ۱۳۲۲ ۱۷
5 ۱۵۲۳ ۴۵ Naghavi,Atefeh
0 - 1
علی اکبری ,هانیه ۱۹ ۱۷۷۰ 5 ۱۸
5 ۱۴۸۶ ۴۷ رحیمی ,پانته آ
½ - ½
اصغری ,میترا ۲۲ ۱۷۴۴ 5 ۱۹
5 ۱۷۳۱ ۲۳ قادری ,فرزانه
½ - ½
احتشام مهر ,راحیل ۴۹ ۱۴۶۵ 5 ۲۰
5 ۱۶۷۸ ۲۹ خیرجو ,آناهیتا
½ - ½
کلوندی ,نشمیل ۶۱ ۱۴۰۸ 5 ۲۱
5 ۱۶۱۳ ۳۶ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
1 - 0
زندی ,ژینا ۵۷ ۱۴۳۲ 5 ۲۲
5 ۰ ۹۷ Hosseinzadeh,Niloufar
0 - 1
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۱۵۹۶ 5 ۲۳
5 ۱۳۱۷ ۷۹ صمدی ,مرضیه
0 - 1
رهبری ,هما ۴۳ ۱۵۵۵ 5 ۲۴
۱۳۹۶ ۶۳ ماجد ,نگین
0 - 1
جلالی ,سیده پریماه ۲۴ ۱۷۳۱ ۲۵
۱۶۱۶ ۳۵ قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
اژدری ,نورسته ۷۵ ۱۳۳۳ ۲۶
۱۵۹۳ ۳۹ نصیرپور ,فرناز
½ - ½
ابراهیمی ,فاطمه ۷۷ ۱۳۲۲ ۲۷
۱۵۶۹ ۴۱ رفیعی ,طناز
1 - 0
جعفری نمینی ,نیوشا ۹۸ ۰ ۲۸
۱۲۸۲ ۸۲ کریم زاده ,زهرا
0 - 1
Ghaffari,Shokoufeh ۴۲ ۱۵۶۴ ۲۹
۱۴۶۴ ۵۰ وطن ,پارمیس
0 - 1
تیموری ,نادیا ۱۰۸ ۰ ۳۰
۱۴۴۱ ۵۴ حسینی ,فرینوش
1 - 0
حقیقی ,سارا ۹۵ ۰ ۳۱
۰ ۹۹ جهادی ,فاطمه
½ - ½
زارع ,هاجر ۵۵ ۱۴۳۳ ۳۲
۰ ۱۰۷ طباطبایی حسینی ,تکتم
1 - 0
طهماسبی ,پگاه ۶۰ ۱۴۱۲ ۳۳
4 ۱۳۴۰ ۷۳ صباحی ,مریم
0 - 1
فرنیا ,فاطمه ۴۰ ۱۵۸۱ 4 ۳۴
4 ۱۵۲۵ ۴۴ زارع زاده شهرک ,لیلا
1 - 0
یزدانی ,آوا ۶۹ ۱۳۶۷ 4 ۳۵
4 ۱۴۳۲ ۵۶ معرفی ,فاطمه
0 - 1
پرتوی راد ,دبیا ۶۷ ۱۳۷۰ 4 ۳۶
4 ۱۴۱۹ ۵۹ قزاقی ,پارمیدا
0 - 1
Pajoohande,Zahra ۷۱ ۱۳۴۴ 4 ۳۷
4 ۱۴۰۶ ۶۲ خورشیدی ,یگانه
1 - 0
رحیمی ,پانته آ ۸۰ ۱۳۰۷ 4 ۳۸
4 ۱۳۳۶ ۷۴ سیدیان ,سیده مینا
½ - ½
گودرزی ,نویسا ۶۵ ۱۳۸۵ 4 ۳۹
4 ۱۳۸۰ ۶۶ صمدی گندم آباد ,سحر
1 - 0
Mohammadi Rad,Zahra ۸۴ ۱۲۵۲ 4 ۴۰
4 ۰ ۹۴ قدیمی ,مهدیس
0 - 1
حیدری سیدمحله ,الینا ۵۸ ۱۴۲۹ ۴۱
۱۴۴۱ ۵۲ اسکندری ,یلدا
1 - 0
جیوی خراسانلو ,آیدا ۸۱ ۱۳۰۶ ۴۲
۱۳۸۶ ۶۴ رحیمی مهنه ,فاطمه
1 - 0
Manshadi,Yeganeh ۸۳ ۱۲۷۷ ۴۳
۱۳۵۰ ۷۰ آسیابان نژاد حسنی ,عسل
1 - 0
اژدری ,شکوفه ۹۲ ۰ ۴۴
3 ۰ ۹۰ Alipour,jaleh
0 - 1
عطائی ,نفیسه ۴۶ ۱۵۱۴ 3 ۴۵
3 ۰ ۱۰۱ جوهری ,آتنا
½ - ½
عماد ,روژیا ۵۱ ۱۴۴۳ 3 ۴۶
3 ۱۳۶۹ ۶۸ فرح وشی ,زهرا
0 - 1
Abedi,fatemeh zahra ۸۸ ۰ 3 ۴۷
3 ۱۳۴۰ ۷۲ حاجت نیا ,ریحانه
0 - 1
جمشیدزاده ,فاطمه ۱۰۰ ۰ 3 ۴۸
3 ۱۳۳۱ ۷۶ حقیقت خانه زینانی ,اعظم
1 - 0
حمدالهی ,زهرا ۹۶ ۰ 3 ۴۹
3 ۱۲۴۷ ۸۵ حمزه جواران ,کوثر
1 - 0
میشانی ,شیده ۱۰۲ ۰ 3 ۵۰
3 ۰ ۱۰۹ یوسفی ,فاطمه
½ - ½
رحیم زاده , مریم ۱۰۴ ۰ ۵۱
۱۰۷۹ ۸۶ محمدی ,نگین
0 - 1
صفایی ,الهه ۱۰۶ ۰ 2 ۵۲
2 ۰ ۱۰۳ محمدی ,نیوشا
0 - 1
عاشوری ,طناز ۹۱ ۰ 2 ۵۳
1 ۰ ۸۷ Abdi,Atrisa
0 - 1
زحمتکش ,رومینا ۱۱۰ ۰ 2 ۵۴
2 ۰ ۱۱۱ shourkeshi,narges
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۵
½ ۰ ۱۰۵ رحمانی ,نازنین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۸۹ Afshar,parisa
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۱۹۳۸ ۵ لطفی ,آیلار
½ - ½
زاهدی فر ,اناهیتا ۴ ۱۹۷۱ 7 ۱
۱۸۹۲ ۱۰ کلانتری درونکلا ,صدیقه
½ - ½
کریمی ,یگانه ۹ ۱۸۹۹ ۲
6 ۱۷۷۲ ۱۸ ازلی ,طناز
0 - 1
حکیمی فرد ,رعنا ۱ ۲۰۸۴ 6 ۳
6 ۱۹۰۷ ۸ Jafari,Golnaz
0 - 1
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۱ ۱۷۵۳ 6 ۴
6 ۱۷۲۱ ۲۶ نادرنیا ,نیکی
0 - 1
قاضی زاده ,آسانا ۱۵ ۱۸۰۷ 6 ۵
۱۸۸۴ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
0 - 1
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۰ ۱۷۵۳ 6 ۶
۱۷۲۷ ۲۵ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
½ - ½
حامدی نیا ,وصال ۱۲ ۱۸۵۳ ۷
۱۷۷۵ ۱۶ باقری طالقانی ,نادیا
1 - 0
مبرهنی ,نازنین ۱۳ ۱۸۵۰ ۸
۱۷۷۵ ۱۷ داودی ,یاسمن
1 - 0
عاجلو ,عارفه ۴۸ ۱۴۸۲ ۹
۱۶۴۹ ۳۳ پولاب ,مه آذر
½ - ½
افشار ,نیوشا ۳ ۱۹۸۱ 5 ۱۰
5 ۱۹۹۱ ۲ علوی حور ,هما
1 - 0
خیرجو ,آناهیتا ۲۹ ۱۶۷۸ 5 ۱۱
5 ۱۹۱۹ ۶ سعید پور ,مونا
1 - 0
قادری ,فرزانه ۲۳ ۱۷۳۱ 5 ۱۲
5 ۱۵۹۶ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
0 - 1
همتی زاده ,نینا ۷ ۱۹۱۸ 5 ۱۳
5 ۱۸۱۰ ۱۴ تیموری ,ماندانا
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۳۶ ۱۶۱۳ 5 ۱۴
5 ۱۷۷۰ ۱۹ علی اکبری ,هانیه
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۳۱ ۱۶۶۲ 5 ۱۵
۱۷۳۱ ۲۴ جلالی ,سیده پریماه
0 - 1
نبی طائمه ,مرجانه ۳۴ ۱۶۲۵ 5 ۱۶
۱۷۱۶ ۲۷ خلیلی ,عطیه
1 - 0
حسینی ,فرینوش ۵۴ ۱۴۴۱ ۱۷
۱۶۹۴ ۲۸ صفایی ,ملیحه
1 - 0
حقیقی ,سارا ۹۵ ۰ ۱۸
۱۴۱۲ ۶۰ طهماسبی ,پگاه
0 - 1
اکبری ,مرجان ۳۰ ۱۶۷۴ ۱۹
۱۶۶۱ ۳۲ سبط رسول ,سیده ستاره
1 - 0
طباطبایی حسینی ,تکتم ۱۰۷ ۰ ۲۰
۱۳۲۲ ۷۸ خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه
1 - 0
قانع دلچه ,صفورا ۳۵ ۱۶۱۶ ۲۱
۰ ۱۰۸ تیموری ,نادیا
0 - 1
عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن ۳۷ ۱۶۰۷ ۲۲
۰ ۹۳ فرح بخش ,خدیجه
1 - 0
رفیعی ,طناز ۴۱ ۱۵۶۹ ۲۳
۱۵۵۵ ۴۳ رهبری ,هما
½ - ½
Naghavi,Atefeh ۴۵ ۱۵۲۳ ۲۴
۱۴۸۶ ۴۷ رحیمی ,پانته آ
½ - ½
Hosseinzadeh,Niloufar ۹۷ ۰ ۲۵
۱۴۴۱ ۵۳ حیدری ,زهرا
1 - 0
جهادی ,فاطمه ۹۹ ۰ ۲۶
4 ۱۷۴۴ ۲۲ اصغری ,میترا
1 - 0
خورشیدی ,یگانه ۶۲ ۱۴۰۶ 4 ۲۷
4 ۱۵۶۴ ۴۲ Ghaffari,Shokoufeh
½ - ½
ماجد ,نگین ۶۳ ۱۳۹۶ 4 ۲۸
4 ۱۴۶۵ ۴۹ احتشام مهر ,راحیل
1 - 0
صمدی گندم آباد ,سحر ۶۶ ۱۳۸۰ 4 ۲۹
4 ۱۳۲۲ ۷۷ ابراهیمی ,فاطمه
½ - ½
وطن ,پارمیس ۵۰ ۱۴۶۴ 4 ۳۰
4 ۱۴۳۲ ۵۷ زندی ,ژینا
1 - 0
صباحی ,مریم ۷۳ ۱۳۴۰ 4 ۳۱
4 ۱۳۱۷ ۷۹ صمدی ,مرضیه
1 - 0
قزاقی ,پارمیدا ۵۹ ۱۴۱۹ 4 ۳۲
4 ۱۴۰۸ ۶۱ کلوندی ,نشمیل
1 - 0
قدیمی ,مهدیس ۹۴ ۰ 4 ۳۳
4 ۱۳۰۷ ۸۰ رحیمی ,پانته آ
0 - 1
نصیرپور ,فرناز ۳۹ ۱۵۹۳ ۳۴
۱۳۷۰ ۶۷ پرتوی راد ,دبیا
½ - ½
زارع زاده شهرک ,لیلا ۴۴ ۱۵۲۵ ۳۵
۱۴۳۳ ۵۵ زارع ,هاجر
1 - 0
جیوی خراسانلو ,آیدا ۸۱ ۱۳۰۶ ۳۶
۱۳۳۳ ۷۵ اژدری ,نورسته
1 - 0
حیدری سیدمحله ,الینا ۵۸ ۱۴۲۹ ۳۷
۱۳۸۶ ۶۴ رحیمی مهنه ,فاطمه
0 - 1
کریم زاده ,زهرا ۸۲ ۱۲۸۲ ۳۸
۰ ۹۸ جعفری نمینی ,نیوشا
1 - 0
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۷۰ ۱۳۵۰ ۳۹
3 ۱۵۸۱ ۴۰ فرنیا ,فاطمه
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر ۸۵ ۱۲۴۷ 3 ۴۰
3 ۰ ۸۸ Abedi,fatemeh zahra
0 - 1
معرفی ,فاطمه ۵۶ ۱۴۳۲ 3 ۴۱
3 ۱۳۸۵ ۶۵ گودرزی ,نویسا
1 - 0
حقیقت خانه زینانی ,اعظم ۷۶ ۱۳۳۱ 3 ۴۲
3 ۱۳۶۷ ۶۹ یزدانی ,آوا
1 - 0
Alipour,jaleh ۹۰ ۰ 3 ۴۳
3 ۱۳۴۴ ۷۱ Pajoohande,Zahra
1 - 0
جوهری ,آتنا ۱۰۱ ۰ 3 ۴۴
3 ۱۲۵۲ ۸۴ Mohammadi Rad,Zahra
1 - 0
حاجت نیا ,ریحانه ۷۲ ۱۳۴۰ 3 ۴۵
3 ۰ ۹۶ حمدالهی ,زهرا
0 - 1
سیدیان ,سیده مینا ۷۴ ۱۳۳۶ 3 ۴۶
3 ۰ ۱۰۲ میشانی ,شیده
0 - 1
Manshadi,Yeganeh ۸۳ ۱۲۷۷ ۴۷
۰ ۱۰۴ رحیم زاده , مریم
0 - 1
اسکندری ,یلدا ۵۲ ۱۴۴۱ ۴۸
۰ ۹۲ اژدری ,شکوفه
1 - 0
محمدی ,نگین ۸۶ ۱۰۷۹ ۴۹
2 ۰ ۱۰۶ صفایی ,الهه
0 - 1
عماد ,روژیا ۵۱ ۱۴۴۳ 2 ۵۰
2 ۰ ۹۱ عاشوری ,طناز
0 - 1
یوسفی ,فاطمه ۱۰۹ ۰ 2 ۵۱
2 ۰ ۱۱۰ زحمتکش ,رومینا
0 - 1
جمشیدزاده ,فاطمه ۱۰۰ ۰ 2 ۵۲
3 ۱۵۱۴ ۴۶ عطائی ,نفیسه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۳
1 ۰ ۸۷ Abdi,Atrisa
0 - 1
محمدی ,نیوشا ۱۰۳ ۰ 1 ۵۴
2 ۱۳۶۹ ۶۸ فرح وشی ,زهرا
۱
bye ۰ ۰ 0 ۵۵
2 ۰ ۱۱۱ shourkeshi,narges
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۶
½ ۰ ۱۰۵ رحمانی ,نازنین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۸۹ Afshar,parisa
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۷۱ ۴ زاهدی فر ,اناهیتا
½ - ½
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۰ ۱۸۹۲ 6 ۱
۲۰۸۴ ۱ حکیمی فرد ,رعنا
½ - ½
لطفی ,آیلار ۵ ۱۹۳۸ ۲
۱۸۹۹ ۹ کریمی ,یگانه
1 - 0
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۸۸۴ ۳
5 ۱۸۰۷ ۱۵ قاضی زاده ,آسانا
1 - 0
علوی حور ,هما ۲ ۱۹۹۱ 5 ۴
5 ۱۷۵۳ ۲۱ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
سعید پور ,مونا ۶ ۱۹۱۹ 5 ۵
5 ۱۹۱۸ ۷ همتی زاده ,نینا
0 - 1
ازلی ,طناز ۱۸ ۱۷۷۲ 5 ۶
5 ۱۷۳۱ ۲۳ قادری ,فرزانه
0 - 1
Jafari,Golnaz ۸ ۱۹۰۷ 5 ۷
5 ۱۸۵۳ ۱۲ حامدی نیا ,وصال
½ - ½
باقری طالقانی ,نادیا ۱۶ ۱۷۷۵ 5 ۸
5 ۱۸۵۰ ۱۳ مبرهنی ,نازنین
½ - ½
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۲۵ ۱۷۲۷ 5 ۹
5 ۱۷۵۳ ۲۰ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
تیموری ,ماندانا ۱۴ ۱۸۱۰ 5 ۱۰
۱۶۷۴ ۳۰ اکبری ,مرجان
0 - 1
نادرنیا ,نیکی ۲۶ ۱۷۲۱ 5 ۱۱
۱۶۱۶ ۳۵ قانع دلچه ,صفورا
0 - 1
داودی ,یاسمن ۱۷ ۱۷۷۵ ۱۲
۱۶۱۳ ۳۶ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
½ - ½
علی اکبری ,هانیه ۱۹ ۱۷۷۰ ۱۳
۱۴۸۲ ۴۸ عاجلو ,عارفه
1 - 0
جلالی ,سیده پریماه ۲۴ ۱۷۳۱ ۱۴
۱۶۰۷ ۳۷ عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن
0 - 1
پولاب ,مه آذر ۳۳ ۱۶۴۹ ۱۵
4 ۱۹۸۱ ۳ افشار ,نیوشا
1 - 0
احتشام مهر ,راحیل ۴۹ ۱۴۶۵ 4 ۱۶
4 ۱۷۱۶ ۲۷ خلیلی ,عطیه
½ - ½
حیدری ,زهرا ۵۳ ۱۴۴۱ 4 ۱۷
4 ۱۴۴۱ ۵۴ حسینی ,فرینوش
½ - ½
صفایی ,ملیحه ۲۸ ۱۶۹۴ 4 ۱۸
4 ۱۶۷۸ ۲۹ خیرجو ,آناهیتا
1 - 0
زندی ,ژینا ۵۷ ۱۴۳۲ 4 ۱۹
4 ۱۶۶۲ ۳۱ نادرنیا ,نیکتا
1 - 0
خورشیدی ,یگانه ۶۲ ۱۴۰۶ 4 ۲۰
4 ۱۶۲۵ ۳۴ نبی طائمه ,مرجانه
1 - 0
صباحی ,مریم ۷۳ ۱۳۴۰ 4 ۲۱
4 ۱۴۱۹ ۵۹ قزاقی ,پارمیدا
0 - 1
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۱۵۹۶ 4 ۲۲
4 ۰ ۱۰۷ طباطبایی حسینی ,تکتم
½ - ½
رهبری ,هما ۴۳ ۱۵۵۵ 4 ۲۳
4 ۱۵۲۳ ۴۵ Naghavi,Atefeh
½ - ½
تیموری ,نادیا ۱۰۸ ۰ 4 ۲۴
4 ۰ ۹۹ جهادی ,فاطمه
½ - ½
رحیمی ,پانته آ ۴۷ ۱۴۸۶ 4 ۲۵
۱۳۸۰ ۶۶ صمدی گندم آباد ,سحر
½ - ½
اصغری ,میترا ۲۲ ۱۷۴۴ ۲۶
۱۳۵۰ ۷۰ آسیابان نژاد حسنی ,عسل
0 - 1
سبط رسول ,سیده ستاره ۳۲ ۱۶۶۱ ۲۷
۱۵۶۹ ۴۱ رفیعی ,طناز
1 - 0
رحیمی مهنه ,فاطمه ۶۴ ۱۳۸۶ ۲۸
۱۵۲۵ ۴۴ زارع زاده شهرک ,لیلا
0 - 1
خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه ۷۸ ۱۳۲۲ ۲۹
۰ ۹۵ حقیقی ,سارا
1 - 0
زارع ,هاجر ۵۵ ۱۴۳۳ ۳۰
۱۴۲۹ ۵۸ حیدری سیدمحله ,الینا
0 - 1
فرح بخش ,خدیجه ۹۳ ۰ ۳۱
۱۲۸۲ ۸۲ کریم زاده ,زهرا
0 - 1
طهماسبی ,پگاه ۶۰ ۱۴۱۲ ۳۲
۰ ۹۷ Hosseinzadeh,Niloufar
1 - 0
فرنیا ,فاطمه ۴۰ ۱۵۸۱ 3 ۳۳
3 ۱۵۹۳ ۳۹ نصیرپور ,فرناز
½ - ½
اژدری ,نورسته ۷۵ ۱۳۳۳ 3 ۳۴
3 ۰ ۹۰ Alipour,jaleh
0 - 1
Ghaffari,Shokoufeh ۴۲ ۱۵۶۴ 3 ۳۵
3 ۱۵۱۴ ۴۶ عطائی ,نفیسه
0 - 1
رحیمی ,پانته آ ۸۰ ۱۳۰۷ 3 ۳۶
3 ۱۴۶۴ ۵۰ وطن ,پارمیس
1 - 0
حمدالهی ,زهرا ۹۶ ۰ 3 ۳۷
3 ۱۴۳۲ ۵۶ معرفی ,فاطمه
0 - 1
ابراهیمی ,فاطمه ۷۷ ۱۳۲۲ 3 ۳۸
3 ۱۳۳۶ ۷۴ سیدیان ,سیده مینا
0 - 1
کلوندی ,نشمیل ۶۱ ۱۴۰۸ 3 ۳۹
3 ۰ ۱۰۱ جوهری ,آتنا
0 - 1
ماجد ,نگین ۶۳ ۱۳۹۶ 3 ۴۰
3 ۰ ۹۴ قدیمی ,مهدیس
1 - 0
Pajoohande,Zahra ۷۱ ۱۳۴۴ 3 ۴۱
۱۴۴۱ ۵۲ اسکندری ,یلدا
0 - 1
صمدی ,مرضیه ۷۹ ۱۳۱۷ 3 ۴۲
۱۲۷۷ ۸۳ Manshadi,Yeganeh
0 - 1
پرتوی راد ,دبیا ۶۷ ۱۳۷۰ ۴۳
۱۲۴۷ ۸۵ حمزه جواران ,کوثر
½ - ½
یزدانی ,آوا ۶۹ ۱۳۶۷ ۴۴
۱۳۰۶ ۸۱ جیوی خراسانلو ,آیدا
1 - 0
اژدری ,شکوفه ۹۲ ۰ ۴۵
2 ۱۴۴۳ ۵۱ عماد ,روژیا
0 - 1
جعفری نمینی ,نیوشا ۹۸ ۰ ۴۶
2 ۰ ۱۰۰ جمشیدزاده ,فاطمه
0 - 1
گودرزی ,نویسا ۶۵ ۱۳۸۵ 2 ۴۷
2 ۰ ۱۰۲ میشانی ,شیده
1 - 0
فرح وشی ,زهرا ۶۸ ۱۳۶۹ 2 ۴۸
2 ۱۳۴۰ ۷۲ حاجت نیا ,ریحانه
1 - 0
صفایی ,الهه ۱۰۶ ۰ 2 ۴۹
2 ۱۳۳۱ ۷۶ حقیقت خانه زینانی ,اعظم
1 - 0
زحمتکش ,رومینا ۱۱۰ ۰ 2 ۵۰
2 ۰ ۱۰۹ یوسفی ,فاطمه
0 - 1
Mohammadi Rad,Zahra ۸۴ ۱۲۵۲ 2 ۵۱
2 ۰ ۱۱۱ shourkeshi,narges
0 - 1
Abedi,fatemeh zahra ۸۸ ۰ 2 ۵۲
۱۰۷۹ ۸۶ محمدی ,نگین
1 - 0
Abdi,Atrisa ۸۷ ۰ 1 ۵۳
1 ۰ ۱۰۳ محمدی ,نیوشا
0 - 1
رحیم زاده , مریم ۱۰۴ ۰ ۵۴
1 ۰ ۹۱ عاشوری ,طناز
۱
bye ۰ ۰ 0 ۵۵
½ ۰ ۱۰۵ رحمانی ,نازنین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۸۹ Afshar,parisa
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۹۰۷ ۸ Jafari,Golnaz
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۴ ۱۹۷۱ ۱
5 ۱۸۸۴ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
½ - ½
لطفی ,آیلار ۵ ۱۹۳۸ 5 ۲
5 ۱۸۹۲ ۱۰ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
مبرهنی ,نازنین ۱۳ ۱۸۵۰ 5 ۳
۱۷۷۰ ۱۹ علی اکبری ,هانیه
0 - 1
حکیمی فرد ,رعنا ۱ ۲۰۸۴ ۴
۱۹۱۹ ۶ سعید پور ,مونا
½ - ½
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۰ ۱۷۵۳ ۵
۱۷۷۵ ۱۶ باقری طالقانی ,نادیا
½ - ½
همتی زاده ,نینا ۷ ۱۹۱۸ ۶
۱۷۷۵ ۱۷ داودی ,یاسمن
0 - 1
کریمی ,یگانه ۹ ۱۸۹۹ ۷
۱۷۲۷ ۲۵ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
½ - ½
قاضی زاده ,آسانا ۱۵ ۱۸۰۷ ۸
4 ۱۹۹۱ ۲ علوی حور ,هما
1 - 0
اکبری ,مرجان ۳۰ ۱۶۷۴ ۹
4 ۱۷۲۱ ۲۶ نادرنیا ,نیکی
1 - 0
افشار ,نیوشا ۳ ۱۹۸۱ 4 ۱۰
4 ۱۵۹۶ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
0 - 1
حامدی نیا ,وصال ۱۲ ۱۸۵۳ 4 ۱۱
4 ۱۸۱۰ ۱۴ تیموری ,ماندانا
1 - 0
نادرنیا ,نیکتا ۳۱ ۱۶۶۲ 4 ۱۲
4 ۱۷۷۲ ۱۸ ازلی ,طناز
1 - 0
نبی طائمه ,مرجانه ۳۴ ۱۶۲۵ 4 ۱۳
4 ۱۵۲۳ ۴۵ Naghavi,Atefeh
0 - 1
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۱ ۱۷۵۳ 4 ۱۴
4 ۰ ۱۰۸ تیموری ,نادیا
0 - 1
قادری ,فرزانه ۲۳ ۱۷۳۱ 4 ۱۵
4 ۱۷۳۱ ۲۴ جلالی ,سیده پریماه
½ - ½
عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن ۳۷ ۱۶۰۷ 4 ۱۶
۱۷۴۴ ۲۲ اصغری ,میترا
0 - 1
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۳۶ ۱۶۱۳ ۱۷
۱۵۵۵ ۴۳ رهبری ,هما
½ - ½
خلیلی ,عطیه ۲۷ ۱۷۱۶ ۱۸
۱۴۶۵ ۴۹ احتشام مهر ,راحیل
½ - ½
صفایی ,ملیحه ۲۸ ۱۶۹۴ ۱۹
۱۶۶۱ ۳۲ سبط رسول ,سیده ستاره
0 - 1
عاجلو ,عارفه ۴۸ ۱۴۸۲ ۲۰
۱۶۴۹ ۳۳ پولاب ,مه آذر
1 - 0
رحیمی مهنه ,فاطمه ۶۴ ۱۳۸۶ ۲۱
۱۶۱۶ ۳۵ قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۷۰ ۱۳۵۰ ۲۲
۱۳۲۲ ۷۸ خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه
0 - 1
خیرجو ,آناهیتا ۲۹ ۱۶۷۸ 3 ۲۳
3 ۱۴۳۲ ۵۷ زندی ,ژینا
1 - 0
نصیرپور ,فرناز ۳۹ ۱۵۹۳ 3 ۲۴
3 ۱۵۸۱ ۴۰ فرنیا ,فاطمه
0 - 1
قزاقی ,پارمیدا ۵۹ ۱۴۱۹ 3 ۲۵
3 ۱۴۱۲ ۶۰ طهماسبی ,پگاه
½ - ½
رفیعی ,طناز ۴۱ ۱۵۶۹ 3 ۲۶
3 ۱۵۶۴ ۴۲ Ghaffari,Shokoufeh
0 - 1
جهادی ,فاطمه ۹۹ ۰ 3 ۲۷
3 ۱۴۳۳ ۵۵ زارع ,هاجر
½ - ½
زارع زاده شهرک ,لیلا ۴۴ ۱۵۲۵ 3 ۲۸
3 ۱۴۰۶ ۶۲ خورشیدی ,یگانه
1 - 0
عطائی ,نفیسه ۴۶ ۱۵۱۴ 3 ۲۹
3 ۱۴۸۶ ۴۷ رحیمی ,پانته آ
1 - 0
سیدیان ,سیده مینا ۷۴ ۱۳۳۶ 3 ۳۰
3 ۱۳۴۰ ۷۳ صباحی ,مریم
1 - 0
وطن ,پارمیس ۵۰ ۱۴۶۴ 3 ۳۱
3 ۱۳۳۳ ۷۵ اژدری ,نورسته
0 - 1
حیدری ,زهرا ۵۳ ۱۴۴۱ 3 ۳۲
3 ۱۳۲۲ ۷۷ ابراهیمی ,فاطمه
0 - 1
حسینی ,فرینوش ۵۴ ۱۴۴۱ 3 ۳۳
3 ۱۴۰۸ ۶۱ کلوندی ,نشمیل
0 - 1
طباطبایی حسینی ,تکتم ۱۰۷ ۰ 3 ۳۴
3 ۰ ۹۳ فرح بخش ,خدیجه
½ - ½
Pajoohande,Zahra ۷۱ ۱۳۴۴ ۳۵
۰ ۹۲ اژدری ,شکوفه
0 - 1
حیدری سیدمحله ,الینا ۵۸ ۱۴۲۹ ۳۶
۱۳۰۶ ۸۱ جیوی خراسانلو ,آیدا
0 - 1
صمدی گندم آباد ,سحر ۶۶ ۱۳۸۰ ۳۷
۱۳۷۰ ۶۷ پرتوی راد ,دبیا
0 - 1
Hosseinzadeh,Niloufar ۹۷ ۰ ۳۸
۱۳۶۷ ۶۹ یزدانی ,آوا
0 - 1
حقیقی ,سارا ۹۵ ۰ ۳۹
۰ ۹۸ جعفری نمینی ,نیوشا
0 - 1
کریم زاده ,زهرا ۸۲ ۱۲۸۲ ۴۰
2 ۱۲۷۷ ۸۳ Manshadi,Yeganeh
½ - ½
اسکندری ,یلدا ۵۲ ۱۴۴۱ 2 ۴۱
2 ۱۲۵۲ ۸۴ Mohammadi Rad,Zahra
0 - 1
معرفی ,فاطمه ۵۶ ۱۴۳۲ 2 ۴۲
2 ۱۳۹۶ ۶۳ ماجد ,نگین
1 - 0
میشانی ,شیده ۱۰۲ ۰ 2 ۴۳
2 ۱۳۸۵ ۶۵ گودرزی ,نویسا
0 - 1
Alipour,jaleh ۹۰ ۰ 2 ۴۴
2 ۱۳۶۹ ۶۸ فرح وشی ,زهرا
0 - 1
قدیمی ,مهدیس ۹۴ ۰ 2 ۴۵
2 ۰ ۹۶ حمدالهی ,زهرا
1 - 0
حاجت نیا ,ریحانه ۷۲ ۱۳۴۰ 2 ۴۶
2 ۰ ۱۰۱ جوهری ,آتنا
1 - 0
حقیقت خانه زینانی ,اعظم ۷۶ ۱۳۳۱ 2 ۴۷
2 ۱۳۱۷ ۷۹ صمدی ,مرضیه
1 - 0
یوسفی ,فاطمه ۱۰۹ ۰ 2 ۴۸
2 ۱۳۰۷ ۸۰ رحیمی ,پانته آ
1 - 0
shourkeshi,narges ۱۱۱ ۰ 2 ۴۹
۱۴۴۳ ۵۱ عماد ,روژیا
½ - ½
جمشیدزاده ,فاطمه ۱۰۰ ۰ ۵۰
۰ ۱۰۴ رحیم زاده , مریم
0 - 1
حمزه جواران ,کوثر ۸۵ ۱۲۴۷ ۵۱
۰ ۱۱۰ زحمتکش ,رومینا
½ - ½
محمدی ,نگین ۸۶ ۱۰۷۹ 1 ۵۲
1 ۰ ۸۸ Abedi,fatemeh zahra
1 - 0
محمدی ,نیوشا ۱۰۳ ۰ 1 ۵۳
1 ۰ ۱۰۶ صفایی ,الهه
1 - 0
عاشوری ,طناز ۹۱ ۰ 1 ۵۴
½ ۰ ۱۰۵ رحمانی ,نازنین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۸۷ Abdi,Atrisa
+ - -
Afshar,parisa ۸۹ ۰ 0 ۵۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۷۱ ۴ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۸۸۴ 5 ۱
4 ۲۰۸۴ ۱ حکیمی فرد ,رعنا
½ - ½
Jafari,Golnaz ۸ ۱۹۰۷ ۲
4 ۱۸۵۰ ۱۳ مبرهنی ,نازنین
1 - 0
علوی حور ,هما ۲ ۱۹۹۱ 4 ۳
4 ۱۹۸۱ ۳ افشار ,نیوشا
0 - 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۰ ۱۸۹۲ 4 ۴
4 ۱۹۳۸ ۵ لطفی ,آیلار
1 - 0
تیموری ,ماندانا ۱۴ ۱۸۱۰ 4 ۵
4 ۱۶۷۴ ۳۰ اکبری ,مرجان
½ - ½
سعید پور ,مونا ۶ ۱۹۱۹ 4 ۶
4 ۱۹۱۸ ۷ همتی زاده ,نینا
½ - ½
داودی ,یاسمن ۱۷ ۱۷۷۵ 4 ۷
۱۸۹۹ ۹ کریمی ,یگانه
1 - 0
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۱۵۹۶ 4 ۸
۱۸۰۷ ۱۵ قاضی زاده ,آسانا
1 - 0
خلیلی ,عطیه ۲۷ ۱۷۱۶ ۹
۱۴۸۲ ۴۸ عاجلو ,عارفه
0 - 1
باقری طالقانی ,نادیا ۱۶ ۱۷۷۵ ۱۰
۱۷۷۰ ۱۹ علی اکبری ,هانیه
1 - 0
قانع دلچه ,صفورا ۳۵ ۱۶۱۶ ۱۱
۱۷۵۳ ۲۰ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۳۶ ۱۶۱۳ ۱۲
۱۷۲۷ ۲۵ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه ۷۸ ۱۳۲۲ ۱۳
3 ۱۸۵۳ ۱۲ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
رحیمی ,پانته آ ۴۷ ۱۴۸۶ 3 ۱۴
3 ۱۴۴۱ ۵۳ حیدری ,زهرا
0 - 1
ازلی ,طناز ۱۸ ۱۷۷۲ 3 ۱۵
3 ۱۷۵۳ ۲۱ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
طهماسبی ,پگاه ۶۰ ۱۴۱۲ 3 ۱۶
3 ۱۷۳۱ ۲۳ قادری ,فرزانه
1 - 0
خورشیدی ,یگانه ۶۲ ۱۴۰۶ 3 ۱۷
3 ۱۴۴۱ ۵۴ حسینی ,فرینوش
0 - 1
جلالی ,سیده پریماه ۲۴ ۱۷۳۱ 3 ۱۸
3 ۰ ۹۹ جهادی ,فاطمه
0 - 1
نادرنیا ,نیکی ۲۶ ۱۷۲۱ 3 ۱۹
3 ۱۶۶۲ ۳۱ نادرنیا ,نیکتا
1 - 0
صباحی ,مریم ۷۳ ۱۳۴۰ 3 ۲۰
3 ۱۶۲۵ ۳۴ نبی طائمه ,مرجانه
1 - 0
اژدری ,نورسته ۷۵ ۱۳۳۳ 3 ۲۱
3 ۱۶۰۷ ۳۷ عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن
1 - 0
ابراهیمی ,فاطمه ۷۷ ۱۳۲۲ 3 ۲۲
3 ۱۵۶۹ ۴۱ رفیعی ,طناز
0 - 1
تیموری ,نادیا ۱۰۸ ۰ 3 ۲۳
3 ۱۳۵۰ ۷۰ آسیابان نژاد حسنی ,عسل
½ - ½
رهبری ,هما ۴۳ ۱۵۵۵ 3 ۲۴
3 ۱۳۳۶ ۷۴ سیدیان ,سیده مینا
0 - 1
Naghavi,Atefeh ۴۵ ۱۵۲۳ 3 ۲۵
۱۳۴۴ ۷۱ Pajoohande,Zahra
0 - 1
اصغری ,میترا ۲۲ ۱۷۴۴ ۲۶
۱۶۹۴ ۲۸ صفایی ,ملیحه
1 - 0
جیوی خراسانلو ,آیدا ۸۱ ۱۳۰۶ ۲۷
۰ ۹۲ اژدری ,شکوفه
0 - 1
سبط رسول ,سیده ستاره ۳۲ ۱۶۶۱ ۲۸
۰ ۹۵ حقیقی ,سارا
0 - 1
پولاب ,مه آذر ۳۳ ۱۶۴۹ ۲۹
۰ ۹۷ Hosseinzadeh,Niloufar
0 - 1
احتشام مهر ,راحیل ۴۹ ۱۴۶۵ ۳۰
۰ ۱۰۷ طباطبایی حسینی ,تکتم
½ - ½
زارع ,هاجر ۵۵ ۱۴۳۳ ۳۱
۱۳۸۶ ۶۴ رحیمی مهنه ,فاطمه
1 - 0
جعفری نمینی ,نیوشا ۹۸ ۰ ۳۲
2 ۱۶۷۸ ۲۹ خیرجو ,آناهیتا
1 - 0
ماجد ,نگین ۶۳ ۱۳۹۶ 2 ۳۳
2 ۱۵۹۳ ۳۹ نصیرپور ,فرناز
1 - 0
فرح وشی ,زهرا ۶۸ ۱۳۶۹ 2 ۳۴
2 ۱۳۴۰ ۷۲ حاجت نیا ,ریحانه
0 - 1
فرنیا ,فاطمه ۴۰ ۱۵۸۱ 2 ۳۵
2 ۱۳۳۱ ۷۶ حقیقت خانه زینانی ,اعظم
0 - 1
Ghaffari,Shokoufeh ۴۲ ۱۵۶۴ 2 ۳۶
2 ۱۵۲۵ ۴۴ زارع زاده شهرک ,لیلا
1 - 0
گودرزی ,نویسا ۶۵ ۱۳۸۵ 2 ۳۷
2 ۱۵۱۴ ۴۶ عطائی ,نفیسه
1 - 0
صمدی ,مرضیه ۷۹ ۱۳۱۷ 2 ۳۸
2 ۱۴۶۴ ۵۰ وطن ,پارمیس
1 - 0
Manshadi,Yeganeh ۸۳ ۱۲۷۷ 2 ۳۹
2 ۱۴۴۱ ۵۲ اسکندری ,یلدا
0 - 1
فرح بخش ,خدیجه ۹۳ ۰ 2 ۴۰
2 ۱۳۰۷ ۸۰ رحیمی ,پانته آ
0 - 1
زندی ,ژینا ۵۷ ۱۴۳۲ 2 ۴۱
2 ۱۲۵۲ ۸۴ Mohammadi Rad,Zahra
0 - 1
قزاقی ,پارمیدا ۵۹ ۱۴۱۹ 2 ۴۲
2 ۰ ۱۱۱ shourkeshi,narges
0 - 1
کلوندی ,نشمیل ۶۱ ۱۴۰۸ 2 ۴۳
۱۴۲۹ ۵۸ حیدری سیدمحله ,الینا
1 - 0
حمدالهی ,زهرا ۹۶ ۰ 2 ۴۴
۱۲۸۲ ۸۲ کریم زاده ,زهرا
1 - 0
عماد ,روژیا ۵۱ ۱۴۴۳ ۴۵
۱۳۸۰ ۶۶ صمدی گندم آباد ,سحر
1 - 0
زحمتکش ,رومینا ۱۱۰ ۰ ۴۶
۱۲۴۷ ۸۵ حمزه جواران ,کوثر
0 - 1
پرتوی راد ,دبیا ۶۷ ۱۳۷۰ ۴۷
۰ ۱۰۰ جمشیدزاده ,فاطمه
0 - 1
یزدانی ,آوا ۶۹ ۱۳۶۷ ۴۸
1 ۱۴۳۲ ۵۶ معرفی ,فاطمه
1 - 0
رحیم زاده , مریم ۱۰۴ ۰ ۴۹
1 ۱۰۷۹ ۸۶ محمدی ,نگین
0 - 1
جوهری ,آتنا ۱۰۱ ۰ 1 ۵۰
1 ۰ ۹۰ Alipour,jaleh
1 - 0
محمدی ,نیوشا ۱۰۳ ۰ 1 ۵۱
1 ۰ ۱۰۲ میشانی ,شیده
1 - 0
عاشوری ,طناز ۹۱ ۰ 1 ۵۲
1 ۰ ۹۴ قدیمی ,مهدیس
1 - 0
صفایی ,الهه ۱۰۶ ۰ 1 ۵۳
1 ۰ ۱۰۹ یوسفی ,فاطمه
1 - 0
Afshar,parisa ۸۹ ۰ 0 ۵۴
½ ۰ ۱۰۵ رحمانی ,نازنین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۸۸ Abedi,fatemeh zahra
۱
bye ۰ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۸۷ Abdi,Atrisa
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۸۸۴ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
1 - 0
حکیمی فرد ,رعنا ۱ ۲۰۸۴ 4 ۱
۱۹۷۱ ۴ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
کریمی ,یگانه ۹ ۱۸۹۹ ۲
۱۸۹۲ ۱۰ کلانتری درونکلا ,صدیقه
½ - ½
لطفی ,آیلار ۵ ۱۹۳۸ ۳
۱۹۱۹ ۶ سعید پور ,مونا
½ - ½
مبرهنی ,نازنین ۱۳ ۱۸۵۰ ۴
۱۹۰۷ ۸ Jafari,Golnaz
1 - 0
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۰ ۱۷۵۳ ۵
3 ۱۹۹۱ ۲ علوی حور ,هما
1 - 0
قادری ,فرزانه ۲۳ ۱۷۳۱ 3 ۶
3 ۱۷۳۱ ۲۴ جلالی ,سیده پریماه
0 - 1
افشار ,نیوشا ۳ ۱۹۸۱ 3 ۷
3 ۱۷۲۱ ۲۶ نادرنیا ,نیکی
0 - 1
همتی زاده ,نینا ۷ ۱۹۱۸ 3 ۸
3 ۱۸۵۳ ۱۲ حامدی نیا ,وصال
0 - 1
اکبری ,مرجان ۳۰ ۱۶۷۴ 3 ۹
3 ۱۸۱۰ ۱۴ تیموری ,ماندانا
1 - 0
نبی طائمه ,مرجانه ۳۴ ۱۶۲۵ 3 ۱۰
3 ۱۶۱۳ ۳۶ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
½ - ½
قاضی زاده ,آسانا ۱۵ ۱۸۰۷ 3 ۱۱
3 ۱۷۷۵ ۱۶ باقری طالقانی ,نادیا
½ - ½
قانع دلچه ,صفورا ۳۵ ۱۶۱۶ 3 ۱۲
3 ۱۷۷۵ ۱۷ داودی ,یاسمن
1 - 0
عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن ۳۷ ۱۶۰۷ 3 ۱۳
3 ۱۵۹۶ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۱ ۱۷۵۳ 3 ۱۴
3 ۱۴۴۱ ۵۳ حیدری ,زهرا
0 - 1
علی اکبری ,هانیه ۱۹ ۱۷۷۰ ۱۵
۱۷۷۲ ۱۸ ازلی ,طناز
½ - ½
Naghavi,Atefeh ۴۵ ۱۵۲۳ ۱۶
۱۷۴۴ ۲۲ اصغری ,میترا
0 - 1
عاجلو ,عارفه ۴۸ ۱۴۸۲ ۱۷
۱۶۶۱ ۳۲ سبط رسول ,سیده ستاره
0 - 1
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۲۵ ۱۷۲۷ ۱۸
۱۷۱۶ ۲۷ خلیلی ,عطیه
1 - 0
Pajoohande,Zahra ۷۱ ۱۳۴۴ ۱۹
۱۳۲۲ ۷۸ خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه
1 - 0
صفایی ,ملیحه ۲۸ ۱۶۹۴ ۲۰
2 ۱۴۱۲ ۶۰ طهماسبی ,پگاه
1 - 0
خیرجو ,آناهیتا ۲۹ ۱۶۷۸ 2 ۲۱
2 ۱۴۰۸ ۶۱ کلوندی ,نشمیل
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۳۱ ۱۶۶۲ 2 ۲۲
2 ۱۴۰۶ ۶۲ خورشیدی ,یگانه
1 - 0
نصیرپور ,فرناز ۳۹ ۱۵۹۳ 2 ۲۳
2 ۱۵۸۱ ۴۰ فرنیا ,فاطمه
0 - 1
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۷۰ ۱۳۵۰ 2 ۲۴
2 ۱۳۸۵ ۶۵ گودرزی ,نویسا
0 - 1
رفیعی ,طناز ۴۱ ۱۵۶۹ 2 ۲۵
2 ۱۵۶۴ ۴۲ Ghaffari,Shokoufeh
0 - 1
سیدیان ,سیده مینا ۷۴ ۱۳۳۶ 2 ۲۶
2 ۱۵۵۵ ۴۳ رهبری ,هما
1 - 0
حقیقت خانه زینانی ,اعظم ۷۶ ۱۳۳۱ 2 ۲۷
2 ۱۳۴۰ ۷۳ صباحی ,مریم
1 - 0
زارع زاده شهرک ,لیلا ۴۴ ۱۵۲۵ 2 ۲۸
2 ۱۳۲۲ ۷۷ ابراهیمی ,فاطمه
1 - 0
عطائی ,نفیسه ۴۶ ۱۵۱۴ 2 ۲۹
2 ۱۴۸۶ ۴۷ رحیمی ,پانته آ
1 - 0
Mohammadi Rad,Zahra ۸۴ ۱۲۵۲ 2 ۳۰
2 ۱۳۳۳ ۷۵ اژدری ,نورسته
1 - 0
وطن ,پارمیس ۵۰ ۱۴۶۴ 2 ۳۱
2 ۰ ۱۰۸ تیموری ,نادیا
1 - 0
اسکندری ,یلدا ۵۲ ۱۴۴۱ 2 ۳۲
2 ۰ ۹۶ حمدالهی ,زهرا
0 - 1
حسینی ,فرینوش ۵۴ ۱۴۴۱ 2 ۳۳
2 ۱۴۳۳ ۵۵ زارع ,هاجر
½ - ½
Hosseinzadeh,Niloufar ۹۷ ۰ 2 ۳۴
2 ۱۴۱۹ ۵۹ قزاقی ,پارمیدا
0 - 1
جهادی ,فاطمه ۹۹ ۰ 2 ۳۵
۱۶۴۹ ۳۳ پولاب ,مه آذر
1 - 0
shourkeshi,narges ۱۱۱ ۰ 2 ۳۶
۱۴۶۵ ۴۹ احتشام مهر ,راحیل
1 - 0
کریم زاده ,زهرا ۸۲ ۱۲۸۲ ۳۷
۱۴۴۳ ۵۱ عماد ,روژیا
0 - 1
حقیقی ,سارا ۹۵ ۰ ۳۸
۱۳۰۶ ۸۱ جیوی خراسانلو ,آیدا
1 - 0
حیدری سیدمحله ,الینا ۵۸ ۱۴۲۹ ۳۹
۰ ۱۰۴ رحیم زاده , مریم
0 - 1
رحیمی مهنه ,فاطمه ۶۴ ۱۳۸۶ ۴۰
۰ ۹۸ جعفری نمینی ,نیوشا
1 - 0
صمدی گندم آباد ,سحر ۶۶ ۱۳۸۰ ۴۱
۱۳۷۰ ۶۷ پرتوی راد ,دبیا
0 - 1
طباطبایی حسینی ,تکتم ۱۰۷ ۰ ۴۲
۱۳۶۷ ۶۹ یزدانی ,آوا
0 - 1
اژدری ,شکوفه ۹۲ ۰ ۴۳
1 ۰ ۹۳ فرح بخش ,خدیجه
1 - 0
معرفی ,فاطمه ۵۶ ۱۴۳۲ 1 ۴۴
1 ۱۴۳۲ ۵۷ زندی ,ژینا
1 - 0
محمدی ,نگین ۸۶ ۱۰۷۹ 1 ۴۵
1 ۱۳۹۶ ۶۳ ماجد ,نگین
1 - 0
قدیمی ,مهدیس ۹۴ ۰ 1 ۴۶
1 ۱۳۶۹ ۶۸ فرح وشی ,زهرا
1 - 0
Alipour,jaleh ۹۰ ۰ 1 ۴۷
1 ۰ ۱۰۳ محمدی ,نیوشا
0 - 1
حاجت نیا ,ریحانه ۷۲ ۱۳۴۰ 1 ۴۸
1 ۱۳۱۷ ۷۹ صمدی ,مرضیه
1 - 0
جوهری ,آتنا ۱۰۱ ۰ 1 ۴۹
1 ۰ ۱۰۶ صفایی ,الهه
0 - 1
رحیمی ,پانته آ ۸۰ ۱۳۰۷ 1 ۵۰
1 ۱۲۷۷ ۸۳ Manshadi,Yeganeh
1 - 0
یوسفی ,فاطمه ۱۰۹ ۰ 1 ۵۱
1 ۰ ۱۱۰ زحمتکش ,رومینا
½ - ½
حمزه جواران ,کوثر ۸۵ ۱۲۴۷ 1 ۵۲
½ ۰ ۱۰۵ رحمانی ,نازنین
- - +
جمشیدزاده ,فاطمه ۱۰۰ ۰ ½ ۵۳
0 ۰ ۹۱ عاشوری ,طناز
1 - 0
Abedi,fatemeh zahra ۸۸ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۸۹ Afshar,parisa
0 - 1
میشانی ,شیده ۱۰۲ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۸۷ Abdi,Atrisa
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۰۸۴ ۱ حکیمی فرد ,رعنا
1 - 0
باقری طالقانی ,نادیا ۱۶ ۱۷۷۵ 3 ۱
3 ۱۸۸۴ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
1 - 0
علوی حور ,هما ۲ ۱۹۹۱ 3 ۲
3 ۱۸۵۰ ۱۳ مبرهنی ,نازنین
½ - ½
زاهدی فر ,اناهیتا ۴ ۱۹۷۱ 3 ۳
3 ۱۸۹۹ ۹ کریمی ,یگانه
½ - ½
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۰ ۱۷۵۳ 3 ۴
۱۹۸۱ ۳ افشار ,نیوشا
½ - ½
حامدی نیا ,وصال ۱۲ ۱۸۵۳ ۵
۱۹۳۸ ۵ لطفی ,آیلار
1 - 0
ازلی ,طناز ۱۸ ۱۷۷۲ ۶
۱۷۷۰ ۱۹ علی اکبری ,هانیه
0 - 1
سعید پور ,مونا ۶ ۱۹۱۹ ۷
۱۷۲۷ ۲۵ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
0 - 1
Jafari,Golnaz ۸ ۱۹۰۷ ۸
۱۷۱۶ ۲۷ خلیلی ,عطیه
0 - 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۰ ۱۸۹۲ ۹
2 ۱۹۱۸ ۷ همتی زاده ,نینا
1 - 0
فرنیا ,فاطمه ۴۰ ۱۵۸۱ 2 ۱۰
2 ۱۵۹۳ ۳۹ نصیرپور ,فرناز
0 - 1
تیموری ,ماندانا ۱۴ ۱۸۱۰ 2 ۱۱
2 ۱۸۰۷ ۱۵ قاضی زاده ,آسانا
1 - 0
Ghaffari,Shokoufeh ۴۲ ۱۵۶۴ 2 ۱۲
2 ۱۵۶۹ ۴۱ رفیعی ,طناز
0 - 1
داودی ,یاسمن ۱۷ ۱۷۷۵ 2 ۱۳
2 ۱۷۵۳ ۲۱ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
رهبری ,هما ۴۳ ۱۵۵۵ 2 ۱۴
2 ۱۵۲۳ ۴۵ Naghavi,Atefeh
½ - ½
اصغری ,میترا ۲۲ ۱۷۴۴ 2 ۱۵
2 ۱۷۳۱ ۲۳ قادری ,فرزانه
1 - 0
رحیمی ,پانته آ ۴۷ ۱۴۸۶ 2 ۱۶
2 ۱۴۶۴ ۵۰ وطن ,پارمیس
0 - 1
جلالی ,سیده پریماه ۲۴ ۱۷۳۱ 2 ۱۷
2 ۱۴۴۱ ۵۲ اسکندری ,یلدا
0 - 1
نادرنیا ,نیکی ۲۶ ۱۷۲۱ 2 ۱۸
2 ۱۴۴۱ ۵۴ حسینی ,فرینوش
0 - 1
اکبری ,مرجان ۳۰ ۱۶۷۴ 2 ۱۹
2 ۱۶۶۲ ۳۱ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
حیدری ,زهرا ۵۳ ۱۴۴۱ 2 ۲۰
2 ۱۴۰۶ ۶۲ خورشیدی ,یگانه
0 - 1
نبی طائمه ,مرجانه ۳۴ ۱۶۲۵ 2 ۲۱
2 ۱۶۱۶ ۳۵ قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
زارع ,هاجر ۵۵ ۱۴۳۳ 2 ۲۲
2 ۰ ۹۷ Hosseinzadeh,Niloufar
0 - 1
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۳۶ ۱۶۱۳ 2 ۲۳
2 ۱۶۰۷ ۳۷ عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن
1 - 0
کلوندی ,نشمیل ۶۱ ۱۴۰۸ 2 ۲۴
2 ۰ ۱۱۱ shourkeshi,narges
0 - 1
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۱۵۹۶ 2 ۲۵
۱۶۹۴ ۲۸ صفایی ,ملیحه
1 - 0
اژدری ,نورسته ۷۵ ۱۳۳۳ 2 ۲۶
۱۳۸۶ ۶۴ رحیمی مهنه ,فاطمه
0 - 1
سبط رسول ,سیده ستاره ۳۲ ۱۶۶۱ ۲۷
۱۴۸۲ ۴۸ عاجلو ,عارفه
1 - 0
پرتوی راد ,دبیا ۶۷ ۱۳۷۰ ۲۸
۱۳۲۲ ۷۸ خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه
1 - 0
احتشام مهر ,راحیل ۴۹ ۱۴۶۵ ۲۹
۱۳۴۴ ۷۱ Pajoohande,Zahra
1 - 0
عماد ,روژیا ۵۱ ۱۴۴۳ ۳۰
۱۴۱۲ ۶۰ طهماسبی ,پگاه
½ - ½
ابراهیمی ,فاطمه ۷۷ ۱۳۲۲ ۳۱
1 ۱۶۷۸ ۲۹ خیرجو ,آناهیتا
1 - 0
صمدی ,مرضیه ۷۹ ۱۳۱۷ 1 ۳۲
1 ۱۶۴۹ ۳۳ پولاب ,مه آذر
½ - ½
جیوی خراسانلو ,آیدا ۸۱ ۱۳۰۶ 1 ۳۳
1 ۱۵۲۵ ۴۴ زارع زاده شهرک ,لیلا
1 - 0
Manshadi,Yeganeh ۸۳ ۱۲۷۷ 1 ۳۴
1 ۱۵۱۴ ۴۶ عطائی ,نفیسه
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر ۸۵ ۱۲۴۷ 1 ۳۵
1 ۱۴۳۲ ۵۶ معرفی ,فاطمه
0 - 1
حمدالهی ,زهرا ۹۶ ۰ 1 ۳۶
1 ۱۳۳۱ ۷۶ حقیقت خانه زینانی ,اعظم
1 - 0
زندی ,ژینا ۵۷ ۱۴۳۲ 1 ۳۷
1 ۱۴۲۹ ۵۸ حیدری سیدمحله ,الینا
½ - ½
جعفری نمینی ,نیوشا ۹۸ ۰ 1 ۳۸
1 ۱۳۰۷ ۸۰ رحیمی ,پانته آ
0 - 1
قزاقی ,پارمیدا ۵۹ ۱۴۱۹ 1 ۳۹
1 ۱۲۵۲ ۸۴ Mohammadi Rad,Zahra
1 - 0
ماجد ,نگین ۶۳ ۱۳۹۶ 1 ۴۰
1 ۰ ۹۴ قدیمی ,مهدیس
0 - 1
گودرزی ,نویسا ۶۵ ۱۳۸۵ 1 ۴۱
1 ۱۳۸۰ ۶۶ صمدی گندم آباد ,سحر
½ - ½
رحیم زاده , مریم ۱۰۴ ۰ 1 ۴۲
1 ۰ ۹۹ جهادی ,فاطمه
1 - 0
فرح وشی ,زهرا ۶۸ ۱۳۶۹ 1 ۴۳
1 ۰ ۱۰۷ طباطبایی حسینی ,تکتم
½ - ½
یزدانی ,آوا ۶۹ ۱۳۶۷ 1 ۴۴
1 ۱۳۵۰ ۷۰ آسیابان نژاد حسنی ,عسل
1 - 0
صفایی ,الهه ۱۰۶ ۰ 1 ۴۵
1 ۱۳۴۰ ۷۲ حاجت نیا ,ریحانه
0 - 1
تیموری ,نادیا ۱۰۸ ۰ 1 ۴۶
1 ۰ ۱۰۹ یوسفی ,فاطمه
0 - 1
صباحی ,مریم ۷۳ ۱۳۴۰ 1 ۴۷
1 ۱۳۳۶ ۷۴ سیدیان ,سیده مینا
1 - 0
زحمتکش ,رومینا ۱۱۰ ۰ 1 ۴۸
½ ۱۲۸۲ ۸۲ کریم زاده ,زهرا
1 - 0
رحمانی ,نازنین ۱۰۵ ۰ ½ ۴۹
½ ۰ ۹۲ اژدری ,شکوفه
1 - 0
جمشیدزاده ,فاطمه ۱۰۰ ۰ ½ ۵۰
½ ۰ ۹۵ حقیقی ,سارا
1 - 0
Abdi,Atrisa ۸۷ ۰ 0 ۵۱
0 ۱۰۷۹ ۸۶ محمدی ,نگین
1 - 0
عاشوری ,طناز ۹۱ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۸۸ Abedi,fatemeh zahra
0 - 1
فرح بخش ,خدیجه ۹۳ ۰ 0 ۵۳
0 ۰ ۱۰۱ جوهری ,آتنا
1 - 0
Afshar,parisa ۸۹ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۹۰ Alipour,jaleh
1 - 0
میشانی ,شیده ۱۰۲ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۱۰۳ محمدی ,نیوشا
۱
bye ۰ ۰ 0 ۵۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۷۷۵ ۱۷ داودی ,یاسمن
0 - 1
حکیمی فرد ,رعنا ۱ ۲۰۸۴ 2 ۱
2 ۱۹۹۱ ۲ علوی حور ,هما
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۱ ۱۷۵۳ 2 ۲
2 ۱۷۷۲ ۱۸ ازلی ,طناز
½ - ½
افشار ,نیوشا ۳ ۱۹۸۱ 2 ۳
2 ۱۹۷۱ ۴ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
قادری ,فرزانه ۲۳ ۱۷۳۱ 2 ۴
2 ۱۷۵۳ ۲۰ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
همتی زاده ,نینا ۷ ۱۹۱۸ 2 ۵
2 ۱۷۳۱ ۲۴ جلالی ,سیده پریماه
0 - 1
کریمی ,یگانه ۹ ۱۸۹۹ 2 ۶
2 ۱۸۹۲ ۱۰ کلانتری درونکلا ,صدیقه
½ - ½
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۲۵ ۱۷۲۷ 2 ۷
2 ۱۷۲۱ ۲۶ نادرنیا ,نیکی
0 - 1
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۸۸۴ 2 ۸
2 ۱۸۵۳ ۱۲ حامدی نیا ,وصال
½ - ½
خلیلی ,عطیه ۲۷ ۱۷۱۶ 2 ۹
2 ۱۵۲۳ ۴۵ Naghavi,Atefeh
0 - 1
مبرهنی ,نازنین ۱۳ ۱۸۵۰ 2 ۱۰
2 ۱۷۷۵ ۱۶ باقری طالقانی ,نادیا
1 - 0
رفیعی ,طناز ۴۱ ۱۵۶۹ 2 ۱۱
۱۹۱۹ ۶ سعید پور ,مونا
1 - 0
Hosseinzadeh,Niloufar ۹۷ ۰ 2 ۱۲
۱۴۶۵ ۴۹ احتشام مهر ,راحیل
0 - 1
لطفی ,آیلار ۵ ۱۹۳۸ ۱۳
۱۹۰۷ ۸ Jafari,Golnaz
1 - 0
خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه ۷۸ ۱۳۲۲ ۱۴
۱۶۶۱ ۳۲ سبط رسول ,سیده ستاره
0 - 1
علی اکبری ,هانیه ۱۹ ۱۷۷۰ ۱۵
۱۷۴۴ ۲۲ اصغری ,میترا
½ - ½
قانع دلچه ,صفورا ۳۵ ۱۶۱۶ ۱۶
1 ۱۸۱۰ ۱۴ تیموری ,ماندانا
1 - 0
حیدری سیدمحله ,الینا ۵۸ ۱۴۲۹ 1 ۱۷
1 ۱۴۳۲ ۵۷ زندی ,ژینا
0 - 1
قاضی زاده ,آسانا ۱۵ ۱۸۰۷ 1 ۱۸
1 ۱۶۹۴ ۲۸ صفایی ,ملیحه
½ - ½
طهماسبی ,پگاه ۶۰ ۱۴۱۲ 1 ۱۹
1 ۱۶۷۸ ۲۹ خیرجو ,آناهیتا
0 - 1
خورشیدی ,یگانه ۶۲ ۱۴۰۶ 1 ۲۰
1 ۱۶۷۴ ۳۰ اکبری ,مرجان
1 - 0
صمدی گندم آباد ,سحر ۶۶ ۱۳۸۰ 1 ۲۱
1 ۱۴۱۹ ۵۹ قزاقی ,پارمیدا
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۳۱ ۱۶۶۲ 1 ۲۲
1 ۱۴۰۸ ۶۱ کلوندی ,نشمیل
1 - 0
پولاب ,مه آذر ۳۳ ۱۶۴۹ 1 ۲۳
1 ۱۶۲۵ ۳۴ نبی طائمه ,مرجانه
1 - 0
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۷۰ ۱۳۵۰ 1 ۲۴
1 ۱۶۱۳ ۳۶ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
1 - 0
حاجت نیا ,ریحانه ۷۲ ۱۳۴۰ 1 ۲۵
1 ۱۳۹۶ ۶۳ ماجد ,نگین
0 - 1
عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن ۳۷ ۱۶۰۷ 1 ۲۶
1 ۱۵۹۶ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
1 - 0
سیدیان ,سیده مینا ۷۴ ۱۳۳۶ 1 ۲۷
1 ۱۳۸۵ ۶۵ گودرزی ,نویسا
0 - 1
نصیرپور ,فرناز ۳۹ ۱۵۹۳ 1 ۲۸
1 ۱۵۸۱ ۴۰ فرنیا ,فاطمه
1 - 0
حقیقت خانه زینانی ,اعظم ۷۶ ۱۳۳۱ 1 ۲۹
1 ۱۵۶۴ ۴۲ Ghaffari,Shokoufeh
1 - 0
قدیمی ,مهدیس ۹۴ ۰ 1 ۳۰
1 ۱۵۵۵ ۴۳ رهبری ,هما
1 - 0
جهادی ,فاطمه ۹۹ ۰ 1 ۳۱
1 ۱۳۳۳ ۷۵ اژدری ,نورسته
1 - 0
عطائی ,نفیسه ۴۶ ۱۵۱۴ 1 ۳۲
1 ۱۴۸۶ ۴۷ رحیمی ,پانته آ
1 - 0
طباطبایی حسینی ,تکتم ۱۰۷ ۰ 1 ۳۳
1 ۱۳۲۲ ۷۷ ابراهیمی ,فاطمه
½ - ½
عاجلو ,عارفه ۴۸ ۱۴۸۲ 1 ۳۴
1 ۱۳۰۶ ۸۱ جیوی خراسانلو ,آیدا
0 - 1
وطن ,پارمیس ۵۰ ۱۴۶۴ 1 ۳۵
1 ۰ ۹۶ حمدالهی ,زهرا
0 - 1
اسکندری ,یلدا ۵۲ ۱۴۴۱ 1 ۳۶
1 ۱۴۴۱ ۵۳ حیدری ,زهرا
1 - 0
یوسفی ,فاطمه ۱۰۹ ۰ 1 ۳۷
1 ۰ ۹۸ جعفری نمینی ,نیوشا
0 - 1
حسینی ,فرینوش ۵۴ ۱۴۴۱ 1 ۳۸
1 ۱۴۳۳ ۵۵ زارع ,هاجر
1 - 0
زحمتکش ,رومینا ۱۱۰ ۰ 1 ۳۹
1 ۰ ۱۱۱ shourkeshi,narges
1 - 0
معرفی ,فاطمه ۵۶ ۱۴۳۲ 1 ۴۰
1 ۰ ۱۰۸ تیموری ,نادیا
0 - 1
رحیمی مهنه ,فاطمه ۶۴ ۱۳۸۶ ½ ۴۱
½ ۱۴۴۳ ۵۱ عماد ,روژیا
1 - 0
اژدری ,شکوفه ۹۲ ۰ ½ ۴۲
½ ۱۳۷۰ ۶۷ پرتوی راد ,دبیا
1 - 0
حقیقی ,سارا ۹۵ ۰ ½ ۴۳
½ ۱۳۴۴ ۷۱ Pajoohande,Zahra
1 - 0
رحمانی ,نازنین ۱۰۵ ۰ ½ ۴۴
0 ۰ ۸۷ Abdi,Atrisa
0 - 1
زارع زاده شهرک ,لیلا ۴۴ ۱۵۲۵ 0 ۴۵
0 ۰ ۸۹ Afshar,parisa
0 - 1
فرح وشی ,زهرا ۶۸ ۱۳۶۹ 0 ۴۶
0 ۱۳۶۷ ۶۹ یزدانی ,آوا
1 - 0
Abedi,fatemeh zahra ۸۸ ۰ 0 ۴۷
0 ۱۳۴۰ ۷۳ صباحی ,مریم
1 - 0
Alipour,jaleh ۹۰ ۰ 0 ۴۸
0 ۱۳۱۷ ۷۹ صمدی ,مرضیه
1 - 0
عاشوری ,طناز ۹۱ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۹۳ فرح بخش ,خدیجه
0 - 1
رحیمی ,پانته آ ۸۰ ۱۳۰۷ 0 ۵۰
0 ۰ ۱۰۰ جمشیدزاده ,فاطمه
½ - ½
کریم زاده ,زهرا ۸۲ ۱۲۸۲ 0 ۵۱
0 ۱۲۷۷ ۸۳ Manshadi,Yeganeh
1 - 0
جوهری ,آتنا ۱۰۱ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۱۰۲ میشانی ,شیده
0 - 1
Mohammadi Rad,Zahra ۸۴ ۱۲۵۲ 0 ۵۳
0 ۱۲۴۷ ۸۵ حمزه جواران ,کوثر
1 - 0
محمدی ,نیوشا ۱۰۳ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۱۰۴ رحیم زاده , مریم
1 - 0
محمدی ,نگین ۸۶ ۱۰۷۹ 0 ۵۵
0 ۰ ۱۰۶ صفایی ,الهه
۱
bye ۰ ۰ 0 ۵۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۰۸۴ ۱ حکیمی فرد ,رعنا
1 - 0
خیرجو ,آناهیتا ۲۹ ۱۶۷۸ 1 ۱
1 ۱۶۶۲ ۳۱ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
علوی حور ,هما ۲ ۱۹۹۱ 1 ۲
1 ۱۹۸۱ ۳ افشار ,نیوشا
1 - 0
اکبری ,مرجان ۳۰ ۱۶۷۴ 1 ۳
1 ۱۶۴۹ ۳۳ پولاب ,مه آذر
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۴ ۱۹۷۱ 1 ۴
1 ۱۹۳۸ ۵ لطفی ,آیلار
½ - ½
سبط رسول ,سیده ستاره ۳۲ ۱۶۶۱ 1 ۵
1 ۱۶۱۶ ۳۵ قانع دلچه ,صفورا
½ - ½
سعید پور ,مونا ۶ ۱۹۱۹ 1 ۶
1 ۱۹۱۸ ۷ همتی زاده ,نینا
1 - 0
نبی طائمه ,مرجانه ۳۴ ۱۶۲۵ 1 ۷
1 ۱۸۹۹ ۹ کریمی ,یگانه
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۳۶ ۱۶۱۳ 1 ۸
1 ۱۶۰۷ ۳۷ عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن
0 - 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۰ ۱۸۹۲ 1 ۹
1 ۱۸۸۴ ۱۱ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
1 - 0
مهدوی ,مهدیس ۳۸ ۱۵۹۶ 1 ۱۰
1 ۱۵۹۳ ۳۹ نصیرپور ,فرناز
0 - 1
حامدی نیا ,وصال ۱۲ ۱۸۵۳ 1 ۱۱
1 ۱۸۵۰ ۱۳ مبرهنی ,نازنین
1 - 0
فرنیا ,فاطمه ۴۰ ۱۵۸۱ 1 ۱۲
1 ۱۵۶۹ ۴۱ رفیعی ,طناز
1 - 0
تیموری ,ماندانا ۱۴ ۱۸۱۰ 1 ۱۳
1 ۱۸۰۷ ۱۵ قاضی زاده ,آسانا
0 - 1
Naghavi,Atefeh ۴۵ ۱۵۲۳ 1 ۱۴
1 ۱۵۱۴ ۴۶ عطائی ,نفیسه
0 - 1
باقری طالقانی ,نادیا ۱۶ ۱۷۷۵ 1 ۱۵
1 ۱۷۷۵ ۱۷ داودی ,یاسمن
1 - 0
رحیمی ,پانته آ ۴۷ ۱۴۸۶ 1 ۱۶
1 ۱۴۸۲ ۴۸ عاجلو ,عارفه
0 - 1
ازلی ,طناز ۱۸ ۱۷۷۲ 1 ۱۷
1 ۱۷۷۰ ۱۹ علی اکبری ,هانیه
½ - ½
احتشام مهر ,راحیل ۴۹ ۱۴۶۵ 1 ۱۸
1 ۱۴۶۴ ۵۰ وطن ,پارمیس
0 - 1
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۰ ۱۷۵۳ 1 ۱۹
1 ۱۷۵۳ ۲۱ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
حیدری ,زهرا ۵۳ ۱۴۴۱ 1 ۲۰
1 ۱۷۳۱ ۲۳ قادری ,فرزانه
1 - 0
جعفری نمینی ,نیوشا ۹۸ ۰ 1 ۲۱
1 ۱۴۴۱ ۵۲ اسکندری ,یلدا
0 - 1
جلالی ,سیده پریماه ۲۴ ۱۷۳۱ 1 ۲۲
1 ۱۷۲۷ ۲۵ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
تیموری ,نادیا ۱۰۸ ۰ 1 ۲۳
1 ۱۴۳۲ ۵۶ معرفی ,فاطمه
0 - 1
نادرنیا ,نیکی ۲۶ ۱۷۲۱ 1 ۲۴
1 ۱۷۱۶ ۲۷ خلیلی ,عطیه
1 - 0
shourkeshi,narges ۱۱۱ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۹۷ Hosseinzadeh,Niloufar
1 - 0
صفایی ,ملیحه ۲۸ ۱۶۹۴ 1 ۲۶
1 ۰ ۱۰۹ یوسفی ,فاطمه
0 - 1
Jafari,Golnaz ۸ ۱۹۰۷ ½ ۲۷
½ ۱۳۸۶ ۶۴ رحیمی مهنه ,فاطمه
0 - 1
اصغری ,میترا ۲۲ ۱۷۴۴ ½ ۲۸
½ ۱۳۲۲ ۷۸ خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه
1 - 0
عماد ,روژیا ۵۱ ۱۴۴۳ ½ ۲۹
½ ۰ ۱۰۵ رحمانی ,نازنین
0 - 1
Ghaffari,Shokoufeh ۴۲ ۱۵۶۴ 0 ۳۰
0 ۱۳۰۷ ۸۰ رحیمی ,پانته آ
0 - 1
رهبری ,هما ۴۳ ۱۵۵۵ 0 ۳۱
0 ۱۵۲۵ ۴۴ زارع زاده شهرک ,لیلا
0 - 1
جیوی خراسانلو ,آیدا ۸۱ ۱۳۰۶ 0 ۳۲
0 ۱۴۴۱ ۵۴ حسینی ,فرینوش
1 - 0
Manshadi,Yeganeh ۸۳ ۱۲۷۷ 0 ۳۳
0 ۱۲۸۲ ۸۲ کریم زاده ,زهرا
0 - 1
زارع ,هاجر ۵۵ ۱۴۳۳ 0 ۳۴
0 ۱۲۵۲ ۸۴ Mohammadi Rad,Zahra
0 - 1
زندی ,ژینا ۵۷ ۱۴۳۲ 0 ۳۵
0 ۱۴۲۹ ۵۸ حیدری سیدمحله ,الینا
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر ۸۵ ۱۲۴۷ 0 ۳۶
0 ۱۰۷۹ ۸۶ محمدی ,نگین
0 - 1
قزاقی ,پارمیدا ۵۹ ۱۴۱۹ 0 ۳۷
0 ۱۴۱۲ ۶۰ طهماسبی ,پگاه
1 - 0
Abdi,Atrisa ۸۷ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۸۸ Abedi,fatemeh zahra
0 - 1
کلوندی ,نشمیل ۶۱ ۱۴۰۸ 0 ۳۹
0 ۱۴۰۶ ۶۲ خورشیدی ,یگانه
1 - 0
Afshar,parisa ۸۹ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۹۰ Alipour,jaleh
0 - 1
ماجد ,نگین ۶۳ ۱۳۹۶ 0 ۴۱
0 ۰ ۹۱ عاشوری ,طناز
0 - 1
گودرزی ,نویسا ۶۵ ۱۳۸۵ 0 ۴۲
0 ۱۳۸۰ ۶۶ صمدی گندم آباد ,سحر
1 - 0
فرح بخش ,خدیجه ۹۳ ۰ 0 ۴۳
0 ۰ ۹۲ اژدری ,شکوفه
½ - ½
پرتوی راد ,دبیا ۶۷ ۱۳۷۰ 0 ۴۴
0 ۱۳۶۹ ۶۸ فرح وشی ,زهرا
0 - 1
حمدالهی ,زهرا ۹۶ ۰ 0 ۴۵
0 ۰ ۹۴ قدیمی ,مهدیس
1 - 0
یزدانی ,آوا ۶۹ ۱۳۶۷ 0 ۴۶
0 ۱۳۵۰ ۷۰ آسیابان نژاد حسنی ,عسل
1 - 0
جمشیدزاده ,فاطمه ۱۰۰ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۹۵ حقیقی ,سارا
½ - ½
Pajoohande,Zahra ۷۱ ۱۳۴۴ 0 ۴۸
0 ۱۳۴۰ ۷۲ حاجت نیا ,ریحانه
1 - 0
میشانی ,شیده ۱۰۲ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۹۹ جهادی ,فاطمه
1 - 0
صباحی ,مریم ۷۳ ۱۳۴۰ 0 ۵۰
0 ۱۳۳۶ ۷۴ سیدیان ,سیده مینا
1 - 0
رحیم زاده , مریم ۱۰۴ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۱۰۱ جوهری ,آتنا
0 - 1
اژدری ,نورسته ۷۵ ۱۳۳۳ 0 ۵۲
0 ۱۳۳۱ ۷۶ حقیقت خانه زینانی ,اعظم
1 - 0
صفایی ,الهه ۱۰۶ ۰ 0 ۵۳
0 ۰ ۱۰۳ محمدی ,نیوشا
0 - 1
ابراهیمی ,فاطمه ۷۷ ۱۳۲۲ 0 ۵۴
0 ۰ ۱۰۷ طباطبایی حسینی ,تکتم
1 - 0
صمدی ,مرضیه ۷۹ ۱۳۱۷ 0 ۵۵
0 ۰ ۱۱۰ زحمتکش ,رومینا
۱
bye ۰ ۰ 0 ۵۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۴۳۲ ۵۷ زندی ,ژینا
0 - 1
حکیمی فرد ,رعنا ۱ ۲۰۸۴ 0 ۱
0 ۱۹۹۱ ۲ علوی حور ,هما
1 - 0
حیدری سیدمحله ,الینا ۵۸ ۱۴۲۹ 0 ۲
0 ۱۴۱۹ ۵۹ قزاقی ,پارمیدا
0 - 1
افشار ,نیوشا ۳ ۱۹۸۱ 0 ۳
0 ۱۹۷۱ ۴ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
طهماسبی ,پگاه ۶۰ ۱۴۱۲ 0 ۴
0 ۱۴۰۸ ۶۱ کلوندی ,نشمیل
0 - 1
لطفی ,آیلار ۵ ۱۹۳۸ 0 ۵
0 ۱۹۱۹ ۶ سعید پور ,مونا
1 - 0
خورشیدی ,یگانه ۶۲ ۱۴۰۶ 0 ۶
0 ۱۳۹۶ ۶۳ ماجد ,نگین
0 - 1
همتی زاده ,نینا ۷ ۱۹۱۸ 0 ۷
0 ۱۹۰۷ ۸ Jafari,Golnaz
½ - ½
رحیمی مهنه ,فاطمه ۶۴ ۱۳۸۶ 0 ۸
0 ۱۳۸۵ ۶۵ گودرزی ,نویسا
0 - 1
کریمی ,یگانه ۹ ۱۸۹۹ 0 ۹
0 ۱۸۹۲ ۱۰ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
صمدی گندم آباد ,سحر ۶۶ ۱۳۸۰ 0 ۱۰
0 ۱۳۷۰ ۶۷ پرتوی راد ,دبیا
0 - 1
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۱ ۱۸۸۴ 0 ۱۱
0 ۱۸۵۳ ۱۲ حامدی نیا ,وصال
+ - -
فرح وشی ,زهرا ۶۸ ۱۳۶۹ 0 ۱۲
0 ۱۳۶۷ ۶۹ یزدانی ,آوا
0 - 1
مبرهنی ,نازنین ۱۳ ۱۸۵۰ 0 ۱۳
0 ۱۸۱۰ ۱۴ تیموری ,ماندانا
1 - 0
آسیابان نژاد حسنی ,عسل ۷۰ ۱۳۵۰ 0 ۱۴
0 ۱۳۴۴ ۷۱ Pajoohande,Zahra
0 - 1
قاضی زاده ,آسانا ۱۵ ۱۸۰۷ 0 ۱۵
0 ۱۷۷۵ ۱۶ باقری طالقانی ,نادیا
1 - 0
حاجت نیا ,ریحانه ۷۲ ۱۳۴۰ 0 ۱۶
0 ۱۳۴۰ ۷۳ صباحی ,مریم
0 - 1
داودی ,یاسمن ۱۷ ۱۷۷۵ 0 ۱۷
0 ۱۷۷۲ ۱۸ ازلی ,طناز
1 - 0
سیدیان ,سیده مینا ۷۴ ۱۳۳۶ 0 ۱۸
0 ۱۳۳۳ ۷۵ اژدری ,نورسته
0 - 1
علی اکبری ,هانیه ۱۹ ۱۷۷۰ 0 ۱۹
0 ۱۷۵۳ ۲۰ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
حقیقت خانه زینانی ,اعظم ۷۶ ۱۳۳۱ 0 ۲۰
0 ۱۳۲۲ ۷۷ ابراهیمی ,فاطمه
0 - 1
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۱ ۱۷۵۳ 0 ۲۱
0 ۱۷۴۴ ۲۲ اصغری ,میترا
½ - ½
خدادادی آهنگرکلایی ,فاطمه ۷۸ ۱۳۲۲ 0 ۲۲
0 ۱۳۱۷ ۷۹ صمدی ,مرضیه
0 - 1
قادری ,فرزانه ۲۳ ۱۷۳۱ 0 ۲۳
0 ۱۷۳۱ ۲۴ جلالی ,سیده پریماه
1 - 0
رحیمی ,پانته آ ۸۰ ۱۳۰۷ 0 ۲۴
0 ۱۳۰۶ ۸۱ جیوی خراسانلو ,آیدا
0 - 1
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۲۵ ۱۷۲۷ 0 ۲۵
0 ۱۷۲۱ ۲۶ نادرنیا ,نیکی
1 - 0
کریم زاده ,زهرا ۸۲ ۱۲۸۲ 0 ۲۶
0 ۱۲۷۷ ۸۳ Manshadi,Yeganeh
0 - 1
خلیلی ,عطیه ۲۷ ۱۷۱۶ 0 ۲۷
0 ۱۶۹۴ ۲۸ صفایی ,ملیحه
1 - 0
Mohammadi Rad,Zahra ۸۴ ۱۲۵۲ 0 ۲۸
0 ۱۲۴۷ ۸۵ حمزه جواران ,کوثر
0 - 1
خیرجو ,آناهیتا ۲۹ ۱۶۷۸ 0 ۲۹
0 ۱۶۷۴ ۳۰ اکبری ,مرجان
1 - 0
محمدی ,نگین ۸۶ ۱۰۷۹ 0 ۳۰
0 ۰ ۸۷ Abdi,Atrisa
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۳۱ ۱۶۶۲ 0 ۳۱
0 ۱۶۶۱ ۳۲ سبط رسول ,سیده ستاره
1 - 0
Abedi,fatemeh zahra ۸۸ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۸۹ Afshar,parisa
0 - 1
پولاب ,مه آذر ۳۳ ۱۶۴۹ 0 ۳۳
0 ۱۶۲۵ ۳۴ نبی طائمه ,مرجانه
1 - 0
Alipour,jaleh ۹۰ ۰ 0 ۳۴
0 ۰ ۹۱ عاشوری ,طناز
0 - 1
قانع دلچه ,صفورا ۳۵ ۱۶۱۶ 0 ۳۵
0 ۱۶۱۳ ۳۶ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
1 - 0
اژدری ,شکوفه ۹۲ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۹۳ فرح بخش ,خدیجه
0 - 1
عبدی نژادمیشامندانی ,آویشن ۳۷ ۱۶۰۷ 0 ۳۷
0 ۱۵۹۶ ۳۸ مهدوی ,مهدیس
1 - 0
قدیمی ,مهدیس ۹۴ ۰ 0 ۳۸
0 ۱۵۶۴ ۴۲ Ghaffari,Shokoufeh
0 - 1
نصیرپور ,فرناز ۳۹ ۱۵۹۳ 0 ۳۹
0 ۱۵۸۱ ۴۰ فرنیا ,فاطمه
1 - 0
حقیقی ,سارا ۹۵ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۹۶ حمدالهی ,زهرا
0 - 1
رفیعی ,طناز ۴۱ ۱۵۶۹ 0 ۴۱
0 ۱۵۵۵ ۴۳ رهبری ,هما
0 - 1
Hosseinzadeh,Niloufar ۹۷ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۹۸ جعفری نمینی ,نیوشا
1 - 0
زارع زاده شهرک ,لیلا ۴۴ ۱۵۲۵ 0 ۴۳
0 ۱۵۲۳ ۴۵ Naghavi,Atefeh
1 - 0
جهادی ,فاطمه ۹۹ ۰ 0 ۴۴
0 ۰ ۱۰۰ جمشیدزاده ,فاطمه
0 - 1
عطائی ,نفیسه ۴۶ ۱۵۱۴ 0 ۴۵
0 ۱۴۸۶ ۴۷ رحیمی ,پانته آ
1 - 0
جوهری ,آتنا ۱۰۱ ۰ 0 ۴۶
0 ۰ ۱۰۲ میشانی ,شیده
0 - 1
عاجلو ,عارفه ۴۸ ۱۴۸۲ 0 ۴۷
0 ۱۴۶۵ ۴۹ احتشام مهر ,راحیل
1 - 0
محمدی ,نیوشا ۱۰۳ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۱۰۴ رحیم زاده , مریم
0 - 1
وطن ,پارمیس ۵۰ ۱۴۶۴ 0 ۴۹
0 ۱۴۴۳ ۵۱ عماد ,روژیا
½ - ½
رحمانی ,نازنین ۱۰۵ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۱۰۶ صفایی ,الهه
0 - 1
اسکندری ,یلدا ۵۲ ۱۴۴۱ 0 ۵۱
0 ۱۴۴۱ ۵۳ حیدری ,زهرا
1 - 0
طباطبایی حسینی ,تکتم ۱۰۷ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۱۰۸ تیموری ,نادیا
1 - 0
حسینی ,فرینوش ۵۴ ۱۴۴۱ 0 ۵۳
0 ۱۴۳۳ ۵۵ زارع ,هاجر
0 - 1
یوسفی ,فاطمه ۱۰۹ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۱۱۰ زحمتکش ,رومینا
0 - 1
معرفی ,فاطمه ۵۶ ۱۴۳۲ 0 ۵۵
0 ۰ ۱۱۱ shourkeshi,narges
۱
bye ۰ ۰ 0 ۵۶