اولین دوره مسابقات آزاد بین المللی نوجوانان ابریشم-استاندارد
مسابقه: اولین دوره مسابقات آزاد بین المللی نوجوانان ابریشم نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ زمان پایان: ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ محل مسابقه: گیلان, صومعه سرا

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran Asadi,Motahare ۱۲۵۶۱۹۳۲ ۲۲۳۲ ۹.۰
۲ Iran رمضانی طشی ,ماهان ۱۲۵۷۲۷۱۳ ۲۰۸۴ ۷.۵
۳ Iran علیمردانی ,امیرحسین ۱۲۵۷۰۷۸۸ ۱۶۵۳ ۷.۰
۴ Iran حیدری ,زهرا ۱۲۵۹۱۲۲۰ ۱۹۰۳ ۶.۵
۵ Iran دانشور ,بردیا ۱۲۵۷۶۴۶۸ ۲۳۲۷ ۶.۵
۶ Iran خوش روش ,علیرضا ۱۲۵۷۷۳۰۸ ۱۶۱۱ ۶.۵
۷ Iran امیری ,امیرعلی ۱۲۵۷۲۳۷۳ ۱۵۶۹ ۶.۵
۸ Iran تسلیمی ,برسا ۱۲۵۹۲۹۸۶ ۱۵۳۹ ۶.۵
۹ Iran نظری ارم ساداتی ,آراد ۱۲۵۷۷۳۲۴ ۲۳۳۴ ۶.۰
۱۰ Iran صفری ,پرهام ۱۲۵۷۲۷۵۶ ۱۹۳۹ ۶.۰
۱۱ Iran بهزادی ,سپهر ۱۲۵۷۹۲۹۷ ۱۵۲۱ ۶.۰
۱۲ Iran Masoumi,Sahar ۲۲۵۳۷۲۷۹ ۱۶۷۷ ۶.۰
۱۳ Iran جعفری ,پارسا ۱۲۵۸۱۴۸۸ ۱۴۵۱ ۶.۰
۱۴ Iran مهدوی ,رضا ۱۲۵۹۵۹۲۶ ۱۷۸۷ ۶.۰
۱۵ Iran Evazpour,Amirreza --- ۰ ۶.۰
۱۶ Iran Khoshkalam,Seyed Mahan ۱۲۵۸۷۶۲۱ ۱۶۱۶ ۵.۵
۱۷ Iran کرمی ,ماهان ۲۲۵۳۵۸۵۳ ۱۶۷۶ ۵.۵
۱۸ Iran Mahdavi,Armin ۲۲۵۴۸۶۱۰ ۱۶۹۱ ۵.۵
۱۹ Iran Biriya,Mohammadamin ۲۲۵۴۱۹۲۶ ۱۳۵۶ ۵.۵
۲۰ Iran نظام دوست ,امیرمهدی ۱۲۵۸۷۶۷۲ ۱۳۱۱ ۵.۵
۲۱ Iran نورانیان فر ,کورش ۱۲۵۷۱۵۴۷ ۱۴۰۶ ۵.۵
۲۲ Iran یزدانی ,آوا ۲۲۵۰۳۶۷۶ ۱۲۸۸ ۵.۵
۲۳ Iran زارع کاریزی ,نگار ۲۲۵۱۰۱۸۴ ۱۴۲۱ ۵.۵
۲۴ Iran Rezaeipour,Sina ۲۲۵۴۲۰۴۳ ۱۴۵۰ ۵.۰
۲۵ Iran Yazdani,Alireza ۲۲۵۳۸۱۷۸ ۱۳۲۸ ۵.۰
۲۶ Iran فرح وشی ,زهرا ۲۲۵۰۳۳۹۰ ۱۲۱۷ ۵.۰
۲۷ Iran بنوره ,امیر حسین ۱۲۵۹۱۴۹۱ ۱۳۷۸ ۵.۰
۲۸ Iran Parvaz,Parham ۲۲۵۷۹۴۰۰ ۱۳۳۷ ۵.۰
۲۹ Iran Jafari,Ali ۲۲۵۶۷۷۴۷ ۱۲۱۶ ۵.۰
۳۰ Iran Gholami,Amir Mohammad ۲۲۵۵۲۹۰۱ ۱۱۴۱ ۵.۰
۳۱ Iran Khoshchin,Arya ۲۲۵۵۷۳۰۰ ۱۲۱۹ ۵.۰
۳۲ Iran مرادی کلاردهی ,مبین ۲۲۵۱۵۳۳۰ ۱۴۹۲ ۴.۵
۳۳ Iran Akbari,Artin ۲۲۵۵۲۸۵۵ ۱۲۱۹ ۴.۵
۳۴ Iran Mohammadi Akbarabadi,Hossein ۲۲۵۴۹۵۰۱ ۱۴۸۱ ۴.۵
۳۵ Iran Miri,Ali ۲۲۵۸۰۲۷۱ ۱۵۷۳ ۴.۵
۳۶ Iran نظام دوست ,امیرمحمد ۱۲۵۸۷۶۸۰ ۱۳۳۴ ۴.۵
۳۷ Iran غلامی ,کیان ۲۲۵۱۱۰۳۲ ۱۱۵۶ ۴.۵
۳۸ Iran غلامی ,کیهان ۲۲۵۱۲۶۷۵ ۱۲۰۷ ۴.۵
۳۹ Iran Jalalvand,Amir Hesam ۲۲۵۵۲۹۱۰ ۱۱۱۰ ۴.۵
۴۰ Iran Charkh Abnous,Venousa ۲۲۵۷۹۲۶۵ ۰ ۴.۵
۴۱ Iran یزدانی ,محمد حسین ۲۲۵۳۷۹۵۳ ۱۱۸۷ ۴.۵
۴۲ Iran Danesharaste,Arvin ۲۲۵۴۱۹۳۴ ۱۴۵۷ ۴.۰
۴۳ Iran Masoumi,Sahel ۲۲۵۳۸۳۲۱ ۱۱۵۴ ۴.۰
۴۴ Sri Lanka Mathes Arachchi ,Bhanila M ۹۹۴۶۷۸۰ ۱۲۸۰ ۴.۰
۴۵ Iran Parmar,Mohammad Yasin ۲۲۵۴۳۷۰۸ ۱۰۹۷ ۴.۰
۴۶ Iran Yousefi,Armin ۲۲۵۳۵۳۰۶ ۱۰۸۳ ۴.۰
۴۷ Iran Darbin,Harpak ۲۲۵۸۰۹۰۵ ۱۲۱۴ ۴.۰
۴۸ Iran Zaheri,Mehran --- ۰ ۴.۰
۴۹ Iran Javanmard,Aryana ۲۲۵۵۵۰۲۱ ۰ ۴.۰
۵۰ Iran Evazpour,Ali ۲۲۵۵۷۱۴۸ ۰ ۳.۵
۵۱ Iran نوروزی چناری ,پرهام ۱۲۵۹۶۰۶۰ ۱۱۴۷ ۳.۵
۵۲ Iran Jafari,Ahmad ۱۲۵۶۴۸۳۴ ۱۰۷۵ ۳.۵
۵۳ Iran Samarghandi,Pourya ۲۲۵۵۵۰۹۹ ۱۰۴۲ ۳.۵
۵۴ Iran Zeynolabedini,Amirreza ۲۲۵۵۸۲۵۰ ۰ ۳.۵
۵۵ Iran Ebrahimi Rashti,Asal ۲۲۵۵۷۱۲۱ ۱۲۰۰ ۳.۵
۵۶ Iran Pakdel,Mahdi --- ۰ ۳.۵
۵۷ Iran Sabershenas,Mahdi --- ۰ ۳.۵
۵۸ Iran Momenizadeh,S.Javad --- ۰ ۳.۵
۵۹ Iran Ehsangar,Radmehr ۲۲۵۶۷۶۹۰ ۰ ۳.۰
۶۰ Iran Sejdeh,Amirsam ۲۲۵۵۷۴۶۶ ۱۱۶۹ ۳.۰
۶۱ Iran Forghani,Sadra ۲۲۵۱۷۵۵۳ ۱۰۵۹ ۳.۰
۶۲ Iran Rahmatikhah,Mahan --- ۰ ۳.۰
۶۳ Iran Mousavian,S.Amir Mahdi --- ۰ ۳.۰
۶۴ Iran Soroush,Ali ۲۲۵۳۷۹۸۸ ۰ ۳.۰
۶۵ Iran Pourhossein,Aliasghar --- ۰ ۳.۰
۶۶ Iran کریم بیگی کامران ,علی ۲۲۵۰۱۵۵۰ ۱۲۵۷ ۲.۵
۶۷ Iran Valizadeh,Mehra ۲۲۵۵۷۵۰۴ ۰ ۲.۰
۶۸ Iran Karimi,Yazdan --- ۰ ۱.۰
۶۹ Iran نوروزی چناری ,پارسا ۱۲۵۹۲۷۰۶ ۱۵۰۷ ۵.۵
۷۰ Iran جلالی ,یاشار ۱۲۵۸۹۹۰۰ ۱۳۴۰ ۴.۵
۷۱ Iran Ghaffari,Pouria --- ۰ ۳.۰
۷۲ Iran Sadeghi,Mohammad Mahdi --- ۰ ۲.۰
۷۳ Iran Behzadi,Ava ۲۲۵۴۷۹۰۸ ۰ ۲.۰
۷۴ Iran Zeini,Mahdiar --- ۰ ۱.۰
۷۵ Iran Mahdi,Saber --- ۰ ۰.۰
۷۶ Iran پوراسماعیل ,علی ۲۲۵۰۳۰۹۹ ۰ ۰.۰
۷۷ Iran Rezaei,Milad --- ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
6 ۱۹۶۹ ۱
IRI
نظری ارم ساداتی ,آراد
0 - 1
Asadi,Motahare
IRI
۵ ۱۸۰۰ 8 ۱
۱۸۳۵ ۲
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۸ ۱۶۵۰ 7 ۲
۱۷۳۳ ۶
IRI
صفری ,پرهام
½ - ½
حیدری ,زهرا
IRI
۴ ۱۸۱۰ 6 ۳
۱۸۱۲ ۳
IRI
دانشور ,بردیا
1 - 0
Khoshkalam,Seyed Mahan
IRI
۱۱ ۱۵۱۰ ۴
۱۶۸۵ ۷
IRI
خوش روش ,علیرضا
1 - 0
یزدانی ,آوا
IRI
۳۴ ۱۲۲۵ ۵
۱۴۱۷ ۱۷
IRI
کرمی ,ماهان
0 - 1
تسلیمی ,برسا
IRI
۹ ۱۶۲۶ ۶
5 ۱۴۸۱ ۱۳
IRI
Rezaeipour,Sina
0 - 1
امیری ,امیرعلی
IRI
۱۰ ۱۵۶۹ ۷
5 ۱۵۰۹ ۱۲
IRI
مهدوی ,رضا
1 - 0
بنوره ,امیر حسین
IRI
۲۰ ۱۳۷۸ 5 ۸
5 ۱۳۵۹ ۲۱
IRI
فرح وشی ,زهرا
0 - 1
جعفری ,پارسا
IRI
۱۴ ۱۴۵۱ 5 ۹
5 ۱۴۲۸ ۱۵
IRI
بهزادی ,سپهر
1 - 0
Khoshchin,Arya
IRI
۳۲ ۱۲۳۸ 5 ۱۰
5 ۱۲۸۷ ۲۷
IRI
Yazdani,Alireza
0 - 1
Masoumi,Sahar
IRI
۱۹ ۱۳۹۴ 5 ۱۱
5 ۰ ۵۳
IRI
Evazpour,Amirreza
1 - 0
غلامی ,کیهان
IRI
۱۶ ۱۴۲۱ ۱۲
۱۴۰۶ ۱۸
IRI
نورانیان فر ,کورش
1 - 0
نظام دوست ,امیرمحمد
IRI
۲۵ ۱۳۰۳ ۱۳
۱۲۸۴ ۲۸
IRI
جلالی ,یاشار
- - +
نوروزی چناری ,پارسا
IRI
۲۳ ۱۳۳۲ ۱۴
۰ ۴۶
IRI
Akbari,Artin
0 - 1
نظام دوست ,امیرمهدی
IRI
۲۴ ۱۳۱۲ ۱۵
4 ۱۲۸۰ ۲۹
SRI
Mathes Arachchi ,Bhanila M
0 - 1
Biriya,Mohammadamin
IRI
۳۳ ۱۲۳۵ ۱۶
۰ ۵۲
IRI
Evazpour,Ali
0 - 1
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۲ ۱۳۴۹ ۱۷
4 ۰ ۷۴
IRI
Yousefi,Armin
0 - 1
Parvaz,Parham
IRI
۲۶ ۱۳۰۰ 4 ۱۸
۰ ۵۰
IRI
Ebrahimi Rashti,Asal
0 - 1
Mahdavi,Armin
IRI
۳۱ ۱۲۷۴ ۱۹
4 ۱۲۱۶ ۳۵
IRI
Jafari,Ali
1 - 0
Masoumi,Sahel
IRI
۵۹ ۰ 4 ۲۰
4 ۰ ۴۸
IRI
Charkh Abnous,Venousa
½ - ½
مرادی کلاردهی ,مبین
IRI
۳۶ ۱۱۹۴ 4 ۲۱
4 ۱۱۶۶ ۳۸
IRI
Danesharaste,Arvin
0 - 1
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۴۱ ۱۱۲۳ 4 ۲۲
4 ۱۱۵۲ ۳۹
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
½ - ½
Miri,Ali
IRI
۴۳ ۱۰۹۸ 4 ۲۳
۱۰۷۵ ۴۴
IRI
Jafari,Ahmad
0 - 1
یزدانی ,محمد حسین
IRI
۳۰ ۱۲۷۸ ۲۴
۱۱۹۱ ۳۷
IRI
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
1 - 0
نوروزی چناری ,پرهام
IRI
۶۲ ۰ ۲۵
۱۱۱۶ ۴۲
IRI
غلامی ,کیان
1 - 0
Samarghandi,Pourya
IRI
۷۰ ۰ ۲۶
3 ۱۱۴۴ ۴۰
IRI
Forghani,Sadra
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۷۵ ۰ 3 ۲۷
3 ۰ ۵۱
IRI
Ehsangar,Radmehr
0 - 1
Parmar,Mohammad Yasin
IRI
۴۵ ۱۰۶۲ 3 ۲۸
3 ۰ ۴۹
IRI
Darbin,Harpak
1 - 0
Sejdeh,Amirsam
IRI
۷۱ ۰ 3 ۲۹
3 ۰ ۷۲
IRI
Soroush,Ali
0 - 1
Javanmard,Aryana
IRI
۵۵ ۰ 3 ۳۰
3 ۰ ۶۸
IRI
Sabershenas,Mahdi
½ - ½
Momenizadeh,S.Javad
IRI
۶۰ ۰ 3 ۳۱
۰ ۶۳
IRI
Pakdel,Mahdi
1 - 0
Mousavian,S.Amir Mahdi
IRI
۶۱ ۰ 3 ۳۲
۰ ۵۶
IRI
کریم بیگی کامران ,علی
0 - 1
Zeynolabedini,Amirreza
IRI
۷۷ ۰ ۳۳
2 ۰ ۶۹
IRI
Sadeghi,Mohammad Mahdi
- - +
Ghaffari,Pouria
IRI
۵۴ ۰ 2 ۳۴
2 ۰ ۷۳
IRI
Valizadeh,Mehra
0 - 1
Pourhossein,Aliasghar
IRI
۶۵ ۰ 2 ۳۵
1 ۰ ۵۷
IRI
Karimi,Yazdan
0 - 1
Rahmatikhah,Mahan
IRI
۶۶ ۰ 2 ۳۶
1 ۰ ۴۷
IRI
Behzadi,Ava
۱
bye
۰ ۰ 0 ۳۷
1 ۰ ۷۶
IRI
Zeini,Mahdiar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۵۸
IRI
Mahdi,Saber
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۴
IRI
پوراسماعیل ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۶۷
IRI
Rezaei,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۱
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۵۶۹ ۱۰
IRI
امیری ,امیرعلی
0 - 1
Asadi,Motahare
IRI
۵ ۱۸۰۰ 7 ۱
6 ۱۶۵۰ ۸
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
1 - 0
خوش روش ,علیرضا
IRI
۷ ۱۶۸۵ ۲
۱۵۱۰ ۱۱
IRI
Khoshkalam,Seyed Mahan
0 - 1
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۲ ۱۸۳۵ ۳
5 ۱۳۷۸ ۲۰
IRI
بنوره ,امیر حسین
0 - 1
نظری ارم ساداتی ,آراد
IRI
۱ ۱۹۶۹ 5 ۴
5 ۱۸۱۲ ۳
IRI
دانشور ,بردیا
½ - ½
صفری ,پرهام
IRI
۶ ۱۷۳۳ 5 ۵
5 ۱۸۱۰ ۴
IRI
حیدری ,زهرا
1 - 0
بهزادی ,سپهر
IRI
۱۵ ۱۴۲۸ 5 ۶
5 ۱۶۲۶ ۹
IRI
تسلیمی ,برسا
½ - ½
مهدوی ,رضا
IRI
۱۲ ۱۵۰۹ ۷
۱۲۳۸ ۳۲
IRI
Khoshchin,Arya
½ - ½
Rezaeipour,Sina
IRI
۱۳ ۱۴۸۱ ۸
۱۴۲۱ ۱۶
IRI
غلامی ,کیهان
0 - 1
کرمی ,ماهان
IRI
۱۷ ۱۴۱۷ ۹
۱۲۲۵ ۳۴
IRI
یزدانی ,آوا
1 - 0
Akbari,Artin
IRI
۴۶ ۰ ۱۰
4 ۱۴۵۱ ۱۴
IRI
جعفری ,پارسا
1 - 0
Jafari,Ali
IRI
۳۵ ۱۲۱۶ 4 ۱۱
4 ۱۲۸۴ ۲۸
IRI
جلالی ,یاشار
½ - ½
نورانیان فر ,کورش
IRI
۱۸ ۱۴۰۶ 4 ۱۲
4 ۱۳۹۴ ۱۹
IRI
Masoumi,Sahar
1 - 0
Danesharaste,Arvin
IRI
۳۸ ۱۱۶۶ 4 ۱۳
4 ۱۱۹۴ ۳۶
IRI
مرادی کلاردهی ,مبین
0 - 1
فرح وشی ,زهرا
IRI
۲۱ ۱۳۵۹ 4 ۱۴
4 ۱۳۰۰ ۲۶
IRI
Parvaz,Parham
0 - 1
Evazpour,Amirreza
IRI
۵۳ ۰ 4 ۱۵
4 ۱۱۲۳ ۴۱
IRI
Gholami,Amir Mohammad
0 - 1
Yazdani,Alireza
IRI
۲۷ ۱۲۸۷ 4 ۱۶
۱۳۴۹ ۲۲
IRI
زارع کاریزی ,نگار
1 - 0
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
IRI
۳۷ ۱۱۹۱ ۱۷
۱۳۳۲ ۲۳
IRI
نوروزی چناری ,پارسا
1 - 0
غلامی ,کیان
IRI
۴۲ ۱۱۱۶ ۱۸
۱۳۱۲ ۲۴
IRI
نظام دوست ,امیرمهدی
1 - 0
Samarghandi,Pourya
IRI
۷۰ ۰ ۱۹
۱۳۰۳ ۲۵
IRI
نظام دوست ,امیرمحمد
1 - 0
Jafari,Ahmad
IRI
۴۴ ۱۰۷۵ ۲۰
۰ ۵۲
IRI
Evazpour,Ali
0 - 1
Mahdavi,Armin
IRI
۳۱ ۱۲۷۴ ۲۱
۱۲۳۵ ۳۳
IRI
Biriya,Mohammadamin
1 - 0
نوروزی چناری ,پرهام
IRI
۶۲ ۰ ۲۲
3 ۰ ۵۵
IRI
Javanmard,Aryana
0 - 1
Mathes Arachchi ,Bhanila M
SRI
۲۹ ۱۲۸۰ 3 ۲۳
3 ۰ ۷۱
IRI
Sejdeh,Amirsam
0 - 1
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۳۹ ۱۱۵۲ 3 ۲۴
3 ۰ ۵۹
IRI
Masoumi,Sahel
1 - 0
Forghani,Sadra
IRI
۴۰ ۱۱۴۴ 3 ۲۵
3 ۱۰۹۸ ۴۳
IRI
Miri,Ali
1 - 0
Darbin,Harpak
IRI
۴۹ ۰ 3 ۲۶
3 ۱۰۶۲ ۴۵
IRI
Parmar,Mohammad Yasin
0 - 1
Yousefi,Armin
IRI
۷۴ ۰ 3 ۲۷
3 ۰ ۷۵
IRI
Zaheri,Mehran
0 - 1
Charkh Abnous,Venousa
IRI
۴۸ ۰ 3 ۲۸
۱۲۷۸ ۳۰
IRI
یزدانی ,محمد حسین
1 - 0
Ehsangar,Radmehr
IRI
۵۱ ۰ 3 ۲۹
۰ ۵۶
IRI
کریم بیگی کامران ,علی
0 - 1
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۵۰ ۰ ۳۰
2 ۰ ۵۴
IRI
Ghaffari,Pouria
0 - 1
Sabershenas,Mahdi
IRI
۶۸ ۰ 2 ۳۱
2 ۰ ۶۰
IRI
Momenizadeh,S.Javad
1 - 0
Sadeghi,Mohammad Mahdi
IRI
۶۹ ۰ 2 ۳۲
2 ۰ ۶۱
IRI
Mousavian,S.Amir Mahdi
1 - 0
Valizadeh,Mehra
IRI
۷۳ ۰ 2 ۳۳
2 ۰ ۷۷
IRI
Zeynolabedini,Amirreza
½ - ½
Pakdel,Mahdi
IRI
۶۳ ۰ 2 ۳۴
2 ۰ ۶۵
IRI
Pourhossein,Aliasghar
0 - 1
Soroush,Ali
IRI
۷۲ ۰ 2 ۳۵
1 ۰ ۶۶
IRI
Rahmatikhah,Mahan
1 - 0
Behzadi,Ava
IRI
۴۷ ۰ 1 ۳۶
1 ۰ ۷۶
IRI
Zeini,Mahdiar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۵۷
IRI
Karimi,Yazdan
۱
bye
۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۵۸
IRI
Mahdi,Saber
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۴
IRI
پوراسماعیل ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۶۷
IRI
Rezaei,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۱
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
6 ۱۸۰۰ ۵
IRI
Asadi,Motahare
1 - 0
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۲ ۱۸۳۵ ۱
5 ۱۸۱۰ ۴
IRI
حیدری ,زهرا
0 - 1
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۸ ۱۶۵۰ 5 ۲
5 ۱۶۸۵ ۷
IRI
خوش روش ,علیرضا
½ - ½
امیری ,امیرعلی
IRI
۱۰ ۱۵۶۹ 5 ۳
۱۴۱۷ ۱۷
IRI
کرمی ,ماهان
0 - 1
Khoshkalam,Seyed Mahan
IRI
۱۱ ۱۵۱۰ ۴
۱۴۸۱ ۱۳
IRI
Rezaeipour,Sina
0 - 1
دانشور ,بردیا
IRI
۳ ۱۸۱۲ 4 ۵
4 ۱۹۶۹ ۱
IRI
نظری ارم ساداتی ,آراد
1 - 0
Masoumi,Sahar
IRI
۱۹ ۱۳۹۴ 4 ۶
4 ۱۷۳۳ ۶
IRI
صفری ,پرهام
1 - 0
مرادی کلاردهی ,مبین
IRI
۳۶ ۱۱۹۴ 4 ۷
4 ۱۶۲۶ ۹
IRI
تسلیمی ,برسا
1 - 0
فرح وشی ,زهرا
IRI
۲۱ ۱۳۵۹ 4 ۸
4 ۱۴۲۸ ۱۵
IRI
بهزادی ,سپهر
1 - 0
جعفری ,پارسا
IRI
۱۴ ۱۴۵۱ 4 ۹
4 ۰ ۵۳
IRI
Evazpour,Amirreza
0 - 1
بنوره ,امیر حسین
IRI
۲۰ ۱۳۷۸ 4 ۱۰
۱۵۰۹ ۱۲
IRI
مهدوی ,رضا
1 - 0
Biriya,Mohammadamin
IRI
۳۳ ۱۲۳۵ ۱۱
۱۱۹۱ ۳۷
IRI
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
0 - 1
غلامی ,کیهان
IRI
۱۶ ۱۴۲۱ ۱۲
۰ ۴۶
IRI
Akbari,Artin
1 - 0
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۲ ۱۳۴۹ ۱۳
۱۲۷۴ ۳۱
IRI
Mahdavi,Armin
0 - 1
یزدانی ,آوا
IRI
۳۴ ۱۲۲۵ ۱۴
۱۱۱۶ ۴۲
IRI
غلامی ,کیان
0 - 1
Khoshchin,Arya
IRI
۳۲ ۱۲۳۸ ۱۵
3 ۱۴۰۶ ۱۸
IRI
نورانیان فر ,کورش
1 - 0
Evazpour,Ali
IRI
۵۲ ۰ ۱۶
3 ۱۰۷۵ ۴۴
IRI
Jafari,Ahmad
½ - ½
نظام دوست ,امیرمهدی
IRI
۲۴ ۱۳۱۲ 3 ۱۷
3 ۰ ۵۵
IRI
Javanmard,Aryana
0 - 1
Parvaz,Parham
IRI
۲۶ ۱۳۰۰ 3 ۱۸
3 ۰ ۴۹
IRI
Darbin,Harpak
0 - 1
Yazdani,Alireza
IRI
۲۷ ۱۲۸۷ 3 ۱۹
3 ۰ ۷۴
IRI
Yousefi,Armin
0 - 1
جلالی ,یاشار
IRI
۲۸ ۱۲۸۴ 3 ۲۰
3 ۱۲۱۶ ۳۵
IRI
Jafari,Ali
1 - 0
Miri,Ali
IRI
۴۳ ۱۰۹۸ 3 ۲۱
3 ۱۱۶۶ ۳۸
IRI
Danesharaste,Arvin
1 - 0
Masoumi,Sahel
IRI
۵۹ ۰ 3 ۲۲
3 ۰ ۷۵
IRI
Zaheri,Mehran
0 - 1
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۴۱ ۱۱۲۳ 3 ۲۳
۱۳۰۳ ۲۵
IRI
نظام دوست ,امیرمحمد
1 - 0
Sejdeh,Amirsam
IRI
۷۱ ۰ 3 ۲۴
۱۳۳۲ ۲۳
IRI
نوروزی چناری ,پارسا
1 - 0
کریم بیگی کامران ,علی
IRI
۵۶ ۰ ۲۵
۰ ۷۰
IRI
Samarghandi,Pourya
1 - 0
یزدانی ,محمد حسین
IRI
۳۰ ۱۲۷۸ ۲۶
۰ ۶۲
IRI
نوروزی چناری ,پرهام
1 - 0
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۵۰ ۰ ۲۷
2 ۱۲۸۰ ۲۹
SRI
Mathes Arachchi ,Bhanila M
1 - 0
Pourhossein,Aliasghar
IRI
۶۵ ۰ 2 ۲۸
2 ۱۱۵۲ ۳۹
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Mousavian,S.Amir Mahdi
IRI
۶۱ ۰ 2 ۲۹
2 ۱۱۴۴ ۴۰
IRI
Forghani,Sadra
1 - 0
Valizadeh,Mehra
IRI
۷۳ ۰ 2 ۳۰
2 ۰ ۷۲
IRI
Soroush,Ali
0 - 1
Parmar,Mohammad Yasin
IRI
۴۵ ۱۰۶۲ 2 ۳۱
2 ۰ ۴۸
IRI
Charkh Abnous,Venousa
1 - 0
Zeynolabedini,Amirreza
IRI
۷۷ ۰ 2 ۳۲
2 ۰ ۵۱
IRI
Ehsangar,Radmehr
1 - 0
Sabershenas,Mahdi
IRI
۶۸ ۰ 2 ۳۳
1 ۰ ۴۷
IRI
Behzadi,Ava
0 - 1
Sadeghi,Mohammad Mahdi
IRI
۶۹ ۰ 1 ۳۴
1 ۰ ۶۶
IRI
Rahmatikhah,Mahan
0 - 1
Momenizadeh,S.Javad
IRI
۶۰ ۰ 1 ۳۵
1 ۰ ۷۶
IRI
Zeini,Mahdiar
- - +
Pakdel,Mahdi
IRI
۶۳ ۰ 1 ۳۶
0 ۰ ۵۷
IRI
Karimi,Yazdan
0 - 1
Ghaffari,Pouria
IRI
۵۴ ۰ 1 ۳۷
0 ۰ ۵۸
IRI
Mahdi,Saber
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۶۴
IRI
پوراسماعیل ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۷
IRI
Rezaei,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۸۰۰ ۵
IRI
Asadi,Motahare
1 - 0
حیدری ,زهرا
IRI
۴ ۱۸۱۰ 5 ۱
۱۸۳۵ ۲
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
نظری ارم ساداتی ,آراد
IRI
۱ ۱۹۶۹ 4 ۲
4 ۱۵۶۹ ۱۰
IRI
امیری ,امیرعلی
1 - 0
دانشور ,بردیا
IRI
۳ ۱۸۱۲ 4 ۳
4 ۱۴۵۱ ۱۴
IRI
جعفری ,پارسا
0 - 1
خوش روش ,علیرضا
IRI
۷ ۱۶۸۵ 4 ۴
4 ۱۶۵۰ ۸
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
1 - 0
تسلیمی ,برسا
IRI
۹ ۱۶۲۶ 4 ۵
۱۳۹۴ ۱۹
IRI
Masoumi,Sahar
½ - ½
کرمی ,ماهان
IRI
۱۷ ۱۴۱۷ 4 ۶
۱۵۱۰ ۱۱
IRI
Khoshkalam,Seyed Mahan
1 - 0
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
IRI
۳۷ ۱۱۹۱ ۷
۱۲۳۵ ۳۳
IRI
Biriya,Mohammadamin
0 - 1
Rezaeipour,Sina
IRI
۱۳ ۱۴۸۱ ۸
3 ۱۳۰۰ ۲۶
IRI
Parvaz,Parham
0 - 1
صفری ,پرهام
IRI
۶ ۱۷۳۳ 3 ۹
3 ۱۵۰۹ ۱۲
IRI
مهدوی ,رضا
½ - ½
Mahdavi,Armin
IRI
۳۱ ۱۲۷۴ 3 ۱۰
3 ۱۲۸۷ ۲۷
IRI
Yazdani,Alireza
0 - 1
بهزادی ,سپهر
IRI
۱۵ ۱۴۲۸ 3 ۱۱
3 ۱۱۹۴ ۳۶
IRI
مرادی کلاردهی ,مبین
1 - 0
نورانیان فر ,کورش
IRI
۱۸ ۱۴۰۶ 3 ۱۲
3 ۱۳۷۸ ۲۰
IRI
بنوره ,امیر حسین
1 - 0
Jafari,Ali
IRI
۳۵ ۱۲۱۶ 3 ۱۳
3 ۱۳۵۹ ۲۱
IRI
فرح وشی ,زهرا
1 - 0
Danesharaste,Arvin
IRI
۳۸ ۱۱۶۶ 3 ۱۴
3 ۱۳۴۹ ۲۲
IRI
زارع کاریزی ,نگار
½ - ½
غلامی ,کیان
IRI
۴۲ ۱۱۱۶ 3 ۱۵
3 ۱۳۱۲ ۲۴
IRI
نظام دوست ,امیرمهدی
0 - 1
Evazpour,Amirreza
IRI
۵۳ ۰ 3 ۱۶
۱۴۲۱ ۱۶
IRI
غلامی ,کیهان
1 - 0
Yousefi,Armin
IRI
۷۴ ۰ 3 ۱۷
۰ ۵۲
IRI
Evazpour,Ali
1 - 0
نوروزی چناری ,پارسا
IRI
۲۳ ۱۳۳۲ ۱۸
۱۲۲۵ ۳۴
IRI
یزدانی ,آوا
1 - 0
نظام دوست ,امیرمحمد
IRI
۲۵ ۱۳۰۳ ۱۹
۱۲۷۸ ۳۰
IRI
یزدانی ,محمد حسین
0 - 1
Akbari,Artin
IRI
۴۶ ۰ ۲۰
۱۲۳۸ ۳۲
IRI
Khoshchin,Arya
1 - 0
کریم بیگی کامران ,علی
IRI
۵۶ ۰ ۲۱
2 ۱۲۸۴ ۲۸
IRI
جلالی ,یاشار
1 - 0
نوروزی چناری ,پرهام
IRI
۶۲ ۰ ۲۲
2 ۰ ۵۵
IRI
Javanmard,Aryana
+ - -
Mathes Arachchi ,Bhanila M
SRI
۲۹ ۱۲۸۰ 2 ۲۳
2 ۰ ۵۹
IRI
Masoumi,Sahel
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۳۹ ۱۱۵۲ 2 ۲۴
2 ۰ ۷۱
IRI
Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Forghani,Sadra
IRI
۴۰ ۱۱۴۴ 2 ۲۵
2 ۱۱۲۳ ۴۱
IRI
Gholami,Amir Mohammad
1 - 0
Ehsangar,Radmehr
IRI
۵۱ ۰ 2 ۲۶
2 ۱۰۹۸ ۴۳
IRI
Miri,Ali
1 - 0
Soroush,Ali
IRI
۷۲ ۰ 2 ۲۷
2 ۰ ۷۳
IRI
Valizadeh,Mehra
0 - 1
Jafari,Ahmad
IRI
۴۴ ۱۰۷۵ 2 ۲۸
2 ۱۰۶۲ ۴۵
IRI
Parmar,Mohammad Yasin
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۷۵ ۰ 2 ۲۹
2 ۰ ۷۷
IRI
Zeynolabedini,Amirreza
0 - 1
Darbin,Harpak
IRI
۴۹ ۰ 2 ۳۰
۰ ۵۰
IRI
Ebrahimi Rashti,Asal
1 - 0
Behzadi,Ava
IRI
۴۷ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۶۳
IRI
Pakdel,Mahdi
0 - 1
Samarghandi,Pourya
IRI
۷۰ ۰ ۳۲
1 ۰ ۶۹
IRI
Sadeghi,Mohammad Mahdi
0 - 1
Charkh Abnous,Venousa
IRI
۴۸ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۵۴
IRI
Ghaffari,Pouria
0 - 1
Mousavian,S.Amir Mahdi
IRI
۶۱ ۰ 1 ۳۴
1 ۰ ۶۵
IRI
Pourhossein,Aliasghar
1 - 0
Zeini,Mahdiar
IRI
۷۶ ۰ 1 ۳۵
1 ۰ ۶۸
IRI
Sabershenas,Mahdi
1 - 0
Rahmatikhah,Mahan
IRI
۶۶ ۰ 1 ۳۶
0 ۰ ۶۰
IRI
Momenizadeh,S.Javad
1 - 0
Karimi,Yazdan
IRI
۵۷ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۵۸
IRI
Mahdi,Saber
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۶۴
IRI
پوراسماعیل ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۷
IRI
Rezaei,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۹۶۹ ۱
IRI
نظری ارم ساداتی ,آراد
0 - 1
حیدری ,زهرا
IRI
۴ ۱۸۱۰ 4 ۱
4 ۱۸۱۲ ۳
IRI
دانشور ,بردیا
0 - 1
Asadi,Motahare
IRI
۵ ۱۸۰۰ 4 ۲
3 ۱۷۳۳ ۶
IRI
صفری ,پرهام
0 - 1
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۲ ۱۸۳۵ ۳
3 ۱۴۰۶ ۱۸
IRI
نورانیان فر ,کورش
0 - 1
خوش روش ,علیرضا
IRI
۷ ۱۶۸۵ 3 ۴
3 ۱۳۵۹ ۲۱
IRI
فرح وشی ,زهرا
0 - 1
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۸ ۱۶۵۰ 3 ۵
3 ۱۶۲۶ ۹
IRI
تسلیمی ,برسا
1 - 0
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۲ ۱۳۴۹ 3 ۶
3 ۱۲۸۷ ۲۷
IRI
Yazdani,Alireza
0 - 1
امیری ,امیرعلی
IRI
۱۰ ۱۵۶۹ 3 ۷
3 ۱۲۳۵ ۳۳
IRI
Biriya,Mohammadamin
½ - ½
Khoshkalam,Seyed Mahan
IRI
۱۱ ۱۵۱۰ 3 ۸
3 ۱۱۶۶ ۳۸
IRI
Danesharaste,Arvin
0 - 1
جعفری ,پارسا
IRI
۱۴ ۱۴۵۱ 3 ۹
3 ۱۴۱۷ ۱۷
IRI
کرمی ,ماهان
1 - 0
نظام دوست ,امیرمهدی
IRI
۲۴ ۱۳۱۲ 3 ۱۰
۱۴۸۱ ۱۳
IRI
Rezaeipour,Sina
1 - 0
مرادی کلاردهی ,مبین
IRI
۳۶ ۱۱۹۴ 3 ۱۱
۰ ۵۶
IRI
کریم بیگی کامران ,علی
0 - 1
Masoumi,Sahar
IRI
۱۹ ۱۳۹۴ ۱۲
۱۱۹۱ ۳۷
IRI
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
1 - 0
یزدانی ,محمد حسین
IRI
۳۰ ۱۲۷۸ ۱۳
2 ۱۳۳۲ ۲۳
IRI
نوروزی چناری ,پارسا
½ - ½
بنوره ,امیر حسین
IRI
۲۰ ۱۳۷۸ ۱۴
2 ۱۰۷۵ ۴۴
IRI
Jafari,Ahmad
0 - 1
مهدوی ,رضا
IRI
۱۲ ۱۵۰۹ 2 ۱۵
2 ۱۴۲۸ ۱۵
IRI
بهزادی ,سپهر
1 - 0
Parmar,Mohammad Yasin
IRI
۴۵ ۱۰۶۲ 2 ۱۶
2 ۰ ۴۶
IRI
Akbari,Artin
½ - ½
غلامی ,کیهان
IRI
۱۶ ۱۴۲۱ 2 ۱۷
2 ۱۳۰۳ ۲۵
IRI
نظام دوست ,امیرمحمد
½ - ½
Evazpour,Ali
IRI
۵۲ ۰ 2 ۱۸
2 ۰ ۵۱
IRI
Ehsangar,Radmehr
0 - 1
Parvaz,Parham
IRI
۲۶ ۱۳۰۰ 2 ۱۹
2 ۰ ۵۳
IRI
Evazpour,Amirreza
1 - 0
جلالی ,یاشار
IRI
۲۸ ۱۲۸۴ 2 ۲۰
2 ۱۲۷۴ ۳۱
IRI
Mahdavi,Armin
1 - 0
Masoumi,Sahel
IRI
۵۹ ۰ 2 ۲۱
2 ۰ ۶۲
IRI
نوروزی چناری ,پرهام
½ - ½
یزدانی ,آوا
IRI
۳۴ ۱۲۲۵ 2 ۲۲
2 ۱۲۱۶ ۳۵
IRI
Jafari,Ali
1 - 0
Sejdeh,Amirsam
IRI
۷۱ ۰ 2 ۲۳
2 ۱۱۱۶ ۴۲
IRI
غلامی ,کیان
1 - 0
Zaheri,Mehran
IRI
۷۵ ۰ 2 ۲۴
2 ۰ ۷۴
IRI
Yousefi,Armin
1 - 0
Miri,Ali
IRI
۴۳ ۱۰۹۸ 2 ۲۵
۱۲۳۸ ۳۲
IRI
Khoshchin,Arya
1 - 0
Zeynolabedini,Amirreza
IRI
۷۷ ۰ 2 ۲۶
1 ۰ ۶۱
IRI
Mousavian,S.Amir Mahdi
0 - 1
Mathes Arachchi ,Bhanila M
SRI
۲۹ ۱۲۸۰ 1 ۲۷
1 ۱۱۵۲ ۳۹
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Pakdel,Mahdi
IRI
۶۳ ۰ 1 ۲۸
1 ۱۱۴۴ ۴۰
IRI
Forghani,Sadra
1 - 0
Sabershenas,Mahdi
IRI
۶۸ ۰ 1 ۲۹
1 ۰ ۶۶
IRI
Rahmatikhah,Mahan
0 - 1
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۴۱ ۱۱۲۳ 1 ۳۰
1 ۰ ۴۸
IRI
Charkh Abnous,Venousa
0 - 1
Valizadeh,Mehra
IRI
۷۳ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۴۹
IRI
Darbin,Harpak
1 - 0
Sadeghi,Mohammad Mahdi
IRI
۶۹ ۰ 1 ۳۲
1 ۰ ۷۰
IRI
Samarghandi,Pourya
½ - ½
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۵۰ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۷۲
IRI
Soroush,Ali
1 - 0
Ghaffari,Pouria
IRI
۵۴ ۰ 1 ۳۴
1 ۰ ۷۶
IRI
Zeini,Mahdiar
0 - 1
Javanmard,Aryana
IRI
۵۵ ۰ 1 ۳۵
0 ۰ ۴۷
IRI
Behzadi,Ava
1 - 0
Momenizadeh,S.Javad
IRI
۶۰ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۶۵
IRI
Pourhossein,Aliasghar
1 - 0
Karimi,Yazdan
IRI
۵۷ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۵۸
IRI
Mahdi,Saber
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۶۴
IRI
پوراسماعیل ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۷
IRI
Rezaei,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۷۳۳ ۶
IRI
صفری ,پرهام
0 - 1
نظری ارم ساداتی ,آراد
IRI
۱ ۱۹۶۹ 3 ۱
3 ۱۶۸۵ ۷
IRI
خوش روش ,علیرضا
0 - 1
دانشور ,بردیا
IRI
۳ ۱۸۱۲ 3 ۲
3 ۱۸۱۰ ۴
IRI
حیدری ,زهرا
1 - 0
تسلیمی ,برسا
IRI
۹ ۱۶۲۶ 3 ۳
3 ۱۶۵۰ ۸
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
0 - 1
Asadi,Motahare
IRI
۵ ۱۸۰۰ 3 ۴
۱۸۳۵ ۲
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
بهزادی ,سپهر
IRI
۱۵ ۱۴۲۸ 2 ۵
2 ۱۵۱۰ ۱۱
IRI
Khoshkalam,Seyed Mahan
1 - 0
Rezaeipour,Sina
IRI
۱۳ ۱۴۸۱ ۶
2 ۱۵۶۹ ۱۰
IRI
امیری ,امیرعلی
1 - 0
نظام دوست ,امیرمحمد
IRI
۲۵ ۱۳۰۳ 2 ۷
2 ۱۵۰۹ ۱۲
IRI
مهدوی ,رضا
0 - 1
Yazdani,Alireza
IRI
۲۷ ۱۲۸۷ 2 ۸
2 ۱۴۵۱ ۱۴
IRI
جعفری ,پارسا
1 - 0
Mahdavi,Armin
IRI
۳۱ ۱۲۷۴ 2 ۹
2 ۱۴۲۱ ۱۶
IRI
غلامی ,کیهان
0 - 1
Biriya,Mohammadamin
IRI
۳۳ ۱۲۳۵ 2 ۱۰
2 ۱۳۰۰ ۲۶
IRI
Parvaz,Parham
0 - 1
کرمی ,ماهان
IRI
۱۷ ۱۴۱۷ 2 ۱۱
2 ۱۴۰۶ ۱۸
IRI
نورانیان فر ,کورش
1 - 0
Jafari,Ali
IRI
۳۵ ۱۲۱۶ 2 ۱۲
2 ۱۳۹۴ ۱۹
IRI
Masoumi,Sahar
½ - ½
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
IRI
۳۷ ۱۱۹۱ 2 ۱۳
2 ۱۳۷۸ ۲۰
IRI
بنوره ,امیر حسین
½ - ½
کریم بیگی کامران ,علی
IRI
۵۶ ۰ 2 ۱۴
2 ۱۲۸۴ ۲۸
IRI
جلالی ,یاشار
0 - 1
فرح وشی ,زهرا
IRI
۲۱ ۱۳۵۹ 2 ۱۵
2 ۱۳۴۹ ۲۲
IRI
زارع کاریزی ,نگار
1 - 0
Jafari,Ahmad
IRI
۴۴ ۱۰۷۵ 2 ۱۶
2 ۱۱۹۴ ۳۶
IRI
مرادی کلاردهی ,مبین
1 - 0
نوروزی چناری ,پارسا
IRI
۲۳ ۱۳۳۲ 2 ۱۷
2 ۱۳۱۲ ۲۴
IRI
نظام دوست ,امیرمهدی
1 - 0
Zeynolabedini,Amirreza
IRI
۷۷ ۰ 2 ۱۸
2 ۱۱۶۶ ۳۸
IRI
Danesharaste,Arvin
1 - 0
Khoshchin,Arya
IRI
۳۲ ۱۲۳۸ ۱۹
۰ ۵۹
IRI
Masoumi,Sahel
½ - ½
نوروزی چناری ,پرهام
IRI
۶۲ ۰ ۲۰
۱۲۷۸ ۳۰
IRI
یزدانی ,محمد حسین
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۳۹ ۱۱۵۲ 1 ۲۱
1 ۱۲۸۰ ۲۹
SRI
Mathes Arachchi ,Bhanila M
0 - 1
Evazpour,Amirreza
IRI
۵۳ ۰ 1 ۲۲
1 ۱۲۲۵ ۳۴
IRI
یزدانی ,آوا
1 - 0
Rahmatikhah,Mahan
IRI
۶۶ ۰ 1 ۲۳
1 ۰ ۵۲
IRI
Evazpour,Ali
1 - 0
Forghani,Sadra
IRI
۴۰ ۱۱۴۴ 1 ۲۴
1 ۰ ۶۱
IRI
Mousavian,S.Amir Mahdi
0 - 1
غلامی ,کیان
IRI
۴۲ ۱۱۱۶ 1 ۲۵
1 ۱۰۹۸ ۴۳
IRI
Miri,Ali
1 - 0
Samarghandi,Pourya
IRI
۷۰ ۰ 1 ۲۶
1 ۰ ۶۸
IRI
Sabershenas,Mahdi
0 - 1
Parmar,Mohammad Yasin
IRI
۴۵ ۱۰۶۲ 1 ۲۷
1 ۰ ۶۹
IRI
Sadeghi,Mohammad Mahdi
0 - 1
Akbari,Artin
IRI
۴۶ ۰ 1 ۲۸
1 ۰ ۷۱
IRI
Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Charkh Abnous,Venousa
IRI
۴۸ ۰ 1 ۲۹
1 ۰ ۷۵
IRI
Zaheri,Mehran
1 - 0
Darbin,Harpak
IRI
۴۹ ۰ 1 ۳۰
1 ۰ ۵۰
IRI
Ebrahimi Rashti,Asal
0 - 1
Yousefi,Armin
IRI
۷۴ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۷۳
IRI
Valizadeh,Mehra
0 - 1
Ehsangar,Radmehr
IRI
۵۱ ۰ 1 ۳۲
0 ۰ ۵۴
IRI
Ghaffari,Pouria
1 - 0
Zeini,Mahdiar
IRI
۷۶ ۰ 1 ۳۳
0 ۱۱۲۳ ۴۱
IRI
Gholami,Amir Mohammad
1 - 0
Momenizadeh,S.Javad
IRI
۶۰ ۰ 0 ۳۴
0 ۰ ۶۳
IRI
Pakdel,Mahdi
1 - 0
Behzadi,Ava
IRI
۴۷ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۵۵
IRI
Javanmard,Aryana
1 - 0
Pourhossein,Aliasghar
IRI
۶۵ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۵۷
IRI
Karimi,Yazdan
0 - 1
Soroush,Ali
IRI
۷۲ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۵۸
IRI
Mahdi,Saber
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۶۴
IRI
پوراسماعیل ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۷
IRI
Rezaei,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۹۶۹ ۱
IRI
نظری ارم ساداتی ,آراد
1 - 0
Khoshkalam,Seyed Mahan
IRI
۱۱ ۱۵۱۰ 2 ۱
2 ۱۴۸۱ ۱۳
IRI
Rezaeipour,Sina
½ - ½
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۲ ۱۸۳۵ 2 ۲
2 ۱۸۱۲ ۳
IRI
دانشور ,بردیا
1 - 0
مهدوی ,رضا
IRI
۱۲ ۱۵۰۹ 2 ۳
2 ۱۴۱۷ ۱۷
IRI
کرمی ,ماهان
0 - 1
حیدری ,زهرا
IRI
۴ ۱۸۱۰ 2 ۴
2 ۱۸۰۰ ۵
IRI
Asadi,Motahare
1 - 0
Masoumi,Sahar
IRI
۱۹ ۱۳۹۴ 2 ۵
2 ۱۳۵۹ ۲۱
IRI
فرح وشی ,زهرا
0 - 1
صفری ,پرهام
IRI
۶ ۱۷۳۳ 2 ۶
2 ۱۶۸۵ ۷
IRI
خوش روش ,علیرضا
1 - 0
بنوره ,امیر حسین
IRI
۲۰ ۱۳۷۸ 2 ۷
2 ۱۲۱۶ ۳۵
IRI
Jafari,Ali
0 - 1
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۸ ۱۶۵۰ 2 ۸
2 ۱۶۲۶ ۹
IRI
تسلیمی ,برسا
1 - 0
مرادی کلاردهی ,مبین
IRI
۳۶ ۱۱۹۴ 2 ۹
2 ۰ ۵۶
IRI
کریم بیگی کامران ,علی
0 - 1
امیری ,امیرعلی
IRI
۱۰ ۱۵۶۹ 1 ۱۰
1 ۱۱۵۲ ۳۹
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
0 - 1
جعفری ,پارسا
IRI
۱۴ ۱۴۵۱ 1 ۱۱
1 ۱۴۲۸ ۱۵
IRI
بهزادی ,سپهر
1 - 0
Miri,Ali
IRI
۴۳ ۱۰۹۸ 1 ۱۲
1 ۱۱۴۴ ۴۰
IRI
Forghani,Sadra
0 - 1
غلامی ,کیهان
IRI
۱۶ ۱۴۲۱ 1 ۱۳
1 ۱۱۱۶ ۴۲
IRI
غلامی ,کیان
0 - 1
نورانیان فر ,کورش
IRI
۱۸ ۱۴۰۶ 1 ۱۴
1 ۱۰۶۲ ۴۵
IRI
Parmar,Mohammad Yasin
0 - 1
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۲ ۱۳۴۹ 1 ۱۵
1 ۰ ۴۶
IRI
Akbari,Artin
0 - 1
نوروزی چناری ,پارسا
IRI
۲۳ ۱۳۳۲ 1 ۱۶
1 ۰ ۴۸
IRI
Charkh Abnous,Venousa
0 - 1
نظام دوست ,امیرمهدی
IRI
۲۴ ۱۳۱۲ 1 ۱۷
1 ۱۳۰۳ ۲۵
IRI
نظام دوست ,امیرمحمد
1 - 0
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۵۰ ۰ 1 ۱۸
1 ۰ ۴۹
IRI
Darbin,Harpak
0 - 1
Parvaz,Parham
IRI
۲۶ ۱۳۰۰ 1 ۱۹
1 ۱۲۸۷ ۲۷
IRI
Yazdani,Alireza
1 - 0
Evazpour,Ali
IRI
۵۲ ۰ 1 ۲۰
1 ۰ ۵۱
IRI
Ehsangar,Radmehr
0 - 1
جلالی ,یاشار
IRI
۲۸ ۱۲۸۴ 1 ۲۱
1 ۱۰۷۵ ۴۴
IRI
Jafari,Ahmad
1 - 0
Mathes Arachchi ,Bhanila M
SRI
۲۹ ۱۲۸۰ 1 ۲۲
1 ۰ ۶۲
IRI
نوروزی چناری ,پرهام
½ - ½
یزدانی ,محمد حسین
IRI
۳۰ ۱۲۷۸ 1 ۲۳
1 ۱۲۷۴ ۳۱
IRI
Mahdavi,Armin
1 - 0
Evazpour,Amirreza
IRI
۵۳ ۰ 1 ۲۴
1 ۱۲۳۵ ۳۳
IRI
Biriya,Mohammadamin
1 - 0
Zeini,Mahdiar
IRI
۷۶ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۷۷
IRI
Zeynolabedini,Amirreza
1 - 0
یزدانی ,آوا
IRI
۳۴ ۱۲۲۵ 1 ۲۶
1 ۱۱۹۱ ۳۷
IRI
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
1 - 0
Sejdeh,Amirsam
IRI
۷۱ ۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۷۰
IRI
Samarghandi,Pourya
0 - 1
Danesharaste,Arvin
IRI
۳۸ ۱۱۶۶ 1 ۲۸
0 ۰ ۴۷
IRI
Behzadi,Ava
0 - 1
Khoshchin,Arya
IRI
۳۲ ۱۲۳۸ ½ ۲۹
½ ۰ ۵۹
IRI
Masoumi,Sahel
1 - 0
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۴۱ ۱۱۲۳ 0 ۳۰
0 ۰ ۶۶
IRI
Rahmatikhah,Mahan
1 - 0
Ghaffari,Pouria
IRI
۵۴ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۵۵
IRI
Javanmard,Aryana
0 - 1
Sabershenas,Mahdi
IRI
۶۸ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۵۷
IRI
Karimi,Yazdan
0 - 1
Sadeghi,Mohammad Mahdi
IRI
۶۹ ۰ 0 ۳۳
0 ۰ ۶۰
IRI
Momenizadeh,S.Javad
0 - 1
Valizadeh,Mehra
IRI
۷۳ ۰ 0 ۳۴
0 ۰ ۷۲
IRI
Soroush,Ali
0 - 1
Mousavian,S.Amir Mahdi
IRI
۶۱ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۷۴
IRI
Yousefi,Armin
1 - 0
Pakdel,Mahdi
IRI
۶۳ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۶۵
IRI
Pourhossein,Aliasghar
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۷۵ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۵۸
IRI
Mahdi,Saber
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۶۴
IRI
پوراسماعیل ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۷
IRI
Rezaei,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۳۳۲ ۲۳
IRI
نوروزی چناری ,پارسا
0 - 1
نظری ارم ساداتی ,آراد
IRI
۱ ۱۹۶۹ 1 ۱
1 ۱۸۳۵ ۲
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
نظام دوست ,امیرمحمد
IRI
۲۵ ۱۳۰۳ 1 ۲
1 ۱۳۱۲ ۲۴
IRI
نظام دوست ,امیرمهدی
0 - 1
دانشور ,بردیا
IRI
۳ ۱۸۱۲ 1 ۳
1 ۱۸۱۰ ۴
IRI
حیدری ,زهرا
1 - 0
Yazdani,Alireza
IRI
۲۷ ۱۲۸۷ 1 ۴
1 ۱۳۰۰ ۲۶
IRI
Parvaz,Parham
0 - 1
Asadi,Motahare
IRI
۵ ۱۸۰۰ 1 ۵
1 ۱۷۳۳ ۶
IRI
صفری ,پرهام
1 - 0
Mahdavi,Armin
IRI
۳۱ ۱۲۷۴ 1 ۶
1 ۱۲۸۴ ۲۸
IRI
جلالی ,یاشار
0 - 1
خوش روش ,علیرضا
IRI
۷ ۱۶۸۵ 1 ۷
1 ۱۶۵۰ ۸
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
1 - 0
Biriya,Mohammadamin
IRI
۳۳ ۱۲۳۵ 1 ۸
1 ۱۲۸۰ ۲۹
SRI
Mathes Arachchi ,Bhanila M
0 - 1
تسلیمی ,برسا
IRI
۹ ۱۶۲۶ 1 ۹
1 ۱۵۶۹ ۱۰
IRI
امیری ,امیرعلی
0 - 1
Jafari,Ali
IRI
۳۵ ۱۲۱۶ 1 ۱۰
1 ۱۲۷۸ ۳۰
IRI
یزدانی ,محمد حسین
0 - 1
Khoshkalam,Seyed Mahan
IRI
۱۱ ۱۵۱۰ 1 ۱۱
1 ۱۵۰۹ ۱۲
IRI
مهدوی ,رضا
1 - 0
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
IRI
۳۷ ۱۱۹۱ 1 ۱۲
1 ۱۲۲۵ ۳۴
IRI
یزدانی ,آوا
0 - 1
Rezaeipour,Sina
IRI
۱۳ ۱۴۸۱ 1 ۱۳
1 ۱۱۹۴ ۳۶
IRI
مرادی کلاردهی ,مبین
1 - 0
بهزادی ,سپهر
IRI
۱۵ ۱۴۲۸ 1 ۱۴
1 ۱۱۶۶ ۳۸
IRI
Danesharaste,Arvin
0 - 1
کرمی ,ماهان
IRI
۱۷ ۱۴۱۷ 1 ۱۵
1 ۰ ۵۳
IRI
Evazpour,Amirreza
0 - 1
Masoumi,Sahar
IRI
۱۹ ۱۳۹۴ 1 ۱۶
1 ۱۳۷۸ ۲۰
IRI
بنوره ,امیر حسین
1 - 0
Jafari,Ahmad
IRI
۴۴ ۱۰۷۵ 1 ۱۷
1 ۰ ۷۶
IRI
Zeini,Mahdiar
0 - 1
فرح وشی ,زهرا
IRI
۲۱ ۱۳۵۹ 1 ۱۸
1 ۱۳۴۹ ۲۲
IRI
زارع کاریزی ,نگار
0 - 1
کریم بیگی کامران ,علی
IRI
۵۶ ۰ 1 ۱۹
0 ۱۴۵۱ ۱۴
IRI
جعفری ,پارسا
1 - 0
Samarghandi,Pourya
IRI
۷۰ ۰ 1 ۲۰
0 ۱۴۲۱ ۱۶
IRI
غلامی ,کیهان
1 - 0
Javanmard,Aryana
IRI
۵۵ ۰ 0 ۲۱
0 ۱۴۰۶ ۱۸
IRI
نورانیان فر ,کورش
1 - 0
Karimi,Yazdan
IRI
۵۷ ۰ 0 ۲۲
0 ۱۲۳۸ ۳۲
IRI
Khoshchin,Arya
½ - ½
Masoumi,Sahel
IRI
۵۹ ۰ 0 ۲۳
0 ۱۱۵۲ ۳۹
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Momenizadeh,S.Javad
IRI
۶۰ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۶۱
IRI
Mousavian,S.Amir Mahdi
0 - 1
Forghani,Sadra
IRI
۴۰ ۱۱۴۴ 0 ۲۵
0 ۱۱۲۳ ۴۱
IRI
Gholami,Amir Mohammad
0 - 1
نوروزی چناری ,پرهام
IRI
۶۲ ۰ 0 ۲۶
0 ۰ ۶۳
IRI
Pakdel,Mahdi
0 - 1
غلامی ,کیان
IRI
۴۲ ۱۱۱۶ 0 ۲۷
0 ۱۰۹۸ ۴۳
IRI
Miri,Ali
1 - 0
Pourhossein,Aliasghar
IRI
۶۵ ۰ 0 ۲۸
0 ۰ ۶۹
IRI
Sadeghi,Mohammad Mahdi
0 - 1
Parmar,Mohammad Yasin
IRI
۴۵ ۱۰۶۲ 0 ۲۹
0 ۰ ۴۶
IRI
Akbari,Artin
1 - 0
Rahmatikhah,Mahan
IRI
۶۶ ۰ 0 ۳۰
0 ۰ ۷۱
IRI
Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Behzadi,Ava
IRI
۴۷ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۴۸
IRI
Charkh Abnous,Venousa
1 - 0
Sabershenas,Mahdi
IRI
۶۸ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۷۳
IRI
Valizadeh,Mehra
0 - 1
Darbin,Harpak
IRI
۴۹ ۰ 0 ۳۳
0 ۰ ۵۰
IRI
Ebrahimi Rashti,Asal
1 - 0
Soroush,Ali
IRI
۷۲ ۰ 0 ۳۴
0 ۰ ۷۵
IRI
Zaheri,Mehran
0 - 1
Ehsangar,Radmehr
IRI
۵۱ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۵۲
IRI
Evazpour,Ali
1 - 0
Yousefi,Armin
IRI
۷۴ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۵۴
IRI
Ghaffari,Pouria
0 - 1
Zeynolabedini,Amirreza
IRI
۷۷ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۵۸
IRI
Mahdi,Saber
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۶۴
IRI
پوراسماعیل ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۷
IRI
Rezaei,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۹۶۹ ۱
IRI
نظری ارم ساداتی ,آراد
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۳۹ ۱۱۵۲ 0 ۱
0 ۱۱۴۴ ۴۰
IRI
Forghani,Sadra
0 - 1
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۲ ۱۸۳۵ 0 ۲
0 ۱۸۱۲ ۳
IRI
دانشور ,بردیا
1 - 0
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۴۱ ۱۱۲۳ 0 ۳
0 ۱۱۱۶ ۴۲
IRI
غلامی ,کیان
0 - 1
حیدری ,زهرا
IRI
۴ ۱۸۱۰ 0 ۴
0 ۱۸۰۰ ۵
IRI
Asadi,Motahare
1 - 0
Miri,Ali
IRI
۴۳ ۱۰۹۸ 0 ۵
0 ۱۰۶۲ ۴۵
IRI
Parmar,Mohammad Yasin
0 - 1
صفری ,پرهام
IRI
۶ ۱۷۳۳ 0 ۶
0 ۱۶۸۵ ۷
IRI
خوش روش ,علیرضا
1 - 0
Akbari,Artin
IRI
۴۶ ۰ 0 ۷
0 ۰ ۴۷
IRI
Behzadi,Ava
0 - 1
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۸ ۱۶۵۰ 0 ۸
0 ۱۶۲۶ ۹
IRI
تسلیمی ,برسا
1 - 0
Charkh Abnous,Venousa
IRI
۴۸ ۰ 0 ۹
0 ۰ ۴۹
IRI
Darbin,Harpak
0 - 1
امیری ,امیرعلی
IRI
۱۰ ۱۵۶۹ 0 ۱۰
0 ۱۵۱۰ ۱۱
IRI
Khoshkalam,Seyed Mahan
1 - 0
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۵۰ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۵۱
IRI
Ehsangar,Radmehr
0 - 1
مهدوی ,رضا
IRI
۱۲ ۱۵۰۹ 0 ۱۲
0 ۱۴۸۱ ۱۳
IRI
Rezaeipour,Sina
1 - 0
Evazpour,Ali
IRI
۵۲ ۰ 0 ۱۳
0 ۰ ۵۳
IRI
Evazpour,Amirreza
1 - 0
جعفری ,پارسا
IRI
۱۴ ۱۴۵۱ 0 ۱۴
0 ۱۴۲۸ ۱۵
IRI
بهزادی ,سپهر
1 - 0
Ghaffari,Pouria
IRI
۵۴ ۰ 0 ۱۵
0 ۱۰۷۵ ۴۴
IRI
Jafari,Ahmad
1 - 0
غلامی ,کیهان
IRI
۱۶ ۱۴۲۱ 0 ۱۶
0 ۱۴۱۷ ۱۷
IRI
کرمی ,ماهان
1 - 0
Javanmard,Aryana
IRI
۵۵ ۰ 0 ۱۷
0 ۰ ۵۶
IRI
کریم بیگی کامران ,علی
1 - 0
نورانیان فر ,کورش
IRI
۱۸ ۱۴۰۶ 0 ۱۸
0 ۱۳۹۴ ۱۹
IRI
Masoumi,Sahar
1 - 0
Karimi,Yazdan
IRI
۵۷ ۰ 0 ۱۹
0 ۰ ۵۸
IRI
Mahdi,Saber
- - +
بنوره ,امیر حسین
IRI
۲۰ ۱۳۷۸ 0 ۲۰
0 ۱۳۵۹ ۲۱
IRI
فرح وشی ,زهرا
1 - 0
Masoumi,Sahel
IRI
۵۹ ۰ 0 ۲۱
0 ۰ ۶۰
IRI
Momenizadeh,S.Javad
0 - 1
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۲ ۱۳۴۹ 0 ۲۲
0 ۱۳۳۲ ۲۳
IRI
نوروزی چناری ,پارسا
1 - 0
Mousavian,S.Amir Mahdi
IRI
۶۱ ۰ 0 ۲۳
0 ۰ ۶۲
IRI
نوروزی چناری ,پرهام
0 - 1
نظام دوست ,امیرمهدی
IRI
۲۴ ۱۳۱۲ 0 ۲۴
0 ۱۳۰۳ ۲۵
IRI
نظام دوست ,امیرمحمد
1 - 0
Pakdel,Mahdi
IRI
۶۳ ۰ 0 ۲۵
0 ۰ ۶۴
IRI
پوراسماعیل ,علی
- - +
Parvaz,Parham
IRI
۲۶ ۱۳۰۰ 0 ۲۶
0 ۱۲۸۷ ۲۷
IRI
Yazdani,Alireza
1 - 0
Pourhossein,Aliasghar
IRI
۶۵ ۰ 0 ۲۷
0 ۰ ۶۶
IRI
Rahmatikhah,Mahan
0 - 1
جلالی ,یاشار
IRI
۲۸ ۱۲۸۴ 0 ۲۸
0 ۱۲۸۰ ۲۹
SRI
Mathes Arachchi ,Bhanila M
+ - -
Rezaei,Milad
IRI
۶۷ ۰ 0 ۲۹
0 ۰ ۶۸
IRI
Sabershenas,Mahdi
0 - 1
یزدانی ,محمد حسین
IRI
۳۰ ۱۲۷۸ 0 ۳۰
0 ۱۲۷۴ ۳۱
IRI
Mahdavi,Armin
1 - 0
Sadeghi,Mohammad Mahdi
IRI
۶۹ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۷۰
IRI
Samarghandi,Pourya
1 - 0
Khoshchin,Arya
IRI
۳۲ ۱۲۳۸ 0 ۳۲
0 ۱۲۳۵ ۳۳
IRI
Biriya,Mohammadamin
1 - 0
Sejdeh,Amirsam
IRI
۷۱ ۰ 0 ۳۳
0 ۰ ۷۲
IRI
Soroush,Ali
0 - 1
یزدانی ,آوا
IRI
۳۴ ۱۲۲۵ 0 ۳۴
0 ۱۲۱۶ ۳۵
IRI
Jafari,Ali
1 - 0
Valizadeh,Mehra
IRI
۷۳ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۷۴
IRI
Yousefi,Armin
0 - 1
مرادی کلاردهی ,مبین
IRI
۳۶ ۱۱۹۴ 0 ۳۶
0 ۱۱۹۱ ۳۷
IRI
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
1 - 0
Zaheri,Mehran
IRI
۷۵ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۷۷
IRI
Zeynolabedini,Amirreza
0 - 1
Danesharaste,Arvin
IRI
۳۸ ۱۱۶۶ 0 ۳۸
0 ۰ ۷۶
IRI
Zeini,Mahdiar
۱
bye
۰ ۰ 0 ۳۹