پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(A)-استاندارد
مسابقه: پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(A) نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ زمان پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ محل مسابقه: گیلان, رشت

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Hungary Berkes,Ferenc ۷۱۸۵۷۲ ۲۶۴۸ ۷.۰
۲ Armenia Sargissian,Gabriel ۱۳۳۰۰۸۸۱ ۲۶۶۷ ۷.۰
۳ Iran طباطبایی ,سید محمد امین ۱۲۵۲۱۲۱۳ ۲۳۰۶ ۷.۰
۴ Iran ایدنی ,پویا ۱۲۵۱۰۱۳۰ ۲۵۷۰ ۶.۵
۵ Iran لرپری زنگنه ,شاهین ۱۲۵۲۱۶۰۴ ۲۲۸۸ ۶.۵
۶ Ukraine Tarlev,Konstantin ۱۴۱۱۴۰۸۹ ۲۵۹۲ ۶.۵
۷ Romania Lupulescu,Constantin ۱۲۰۷۸۲۲ ۲۶۲۵ ۶.۵
۸ Spain Korneev,Oleg ۴۱۵۶۸۰۳ ۲۵۶۶ ۶.۵
۹ Netherlands Tiviakov,Sergei ۱۰۰۸۰۱۳ ۲۵۹۲ ۶.۵
۱۰ Ukraine Zubov,Alexander ۱۴۱۰۹۴۰۹ ۲۶۰۶ ۶.۰
۱۱ Iran فیروزجاء ,علیرضا ۱۲۵۷۳۹۸۱ ۲۳۶۷ ۶.۰
۱۲ Iran غلامی اوریمی ,آرین ۱۲۵۱۳۳۴۲ ۲۵۴۹ ۶.۰
۱۳ Iran امیدی خالکی ,آریا ۱۲۵۰۸۷۸۰ ۲۳۸۳ ۶.۰
۱۴ Iran ساده ,شاهین ۱۲۵۰۳۹۲۴ ۲۳۰۲ ۶.۰
۱۵ Iran جمشیدی ,امیر حسین ۱۲۵۵۲۹۴۱ ۲۱۲۸ ۶.۰
۱۶ Iran قائم مقامی ,احسان ۱۲۵۰۰۷۳۹ ۲۵۵۲ ۶.۰
۱۷ Iran پوررمضانعلی ,امیررضا ۱۲۵۱۱۴۱۲ ۲۴۸۶ ۶.۰
۱۸ Iran مقصودلو ,پرهام ۱۲۵۳۹۹۲۹ ۲۶۸۴ ۶.۰
۱۹ Iran علوی مقدم ,سید جواد ۱۲۵۰۰۶۰۷ ۲۴۶۷ ۵.۵
۲۰ Iran عابدی ,علی ۱۲۵۰۳۳۱۲ ۲۱۶۷ ۵.۵
۲۱ Armenia Gharibyan,Mamikon ۱۳۳۰۸۳۰۰ ۲۱۵۵ ۵.۵
۲۲ Finland Sammalvuo,Tapani ۵۰۱۱۱۵ ۲۴۳۷ ۵.۵
۲۳ Iran خداشناس ,مرصاد ۱۲۵۱۴۱۹۵ ۲۴۰۵ ۵.۵
۲۴ Iran Feyli,Sina ۱۲۵۱۴۹۱۸ ۲۲۵۸ ۵.۵
۲۵ Azerbaijan Bajarani,Ulvi ۱۳۴۰۳۰۲۸ ۲۴۸۶ ۵.۵
۲۶ Iran توفیقی ,همایون ۱۲۵۰۳۵۹۲ ۲۴۴۹ ۵.۰
۲۷ Iran خادمی ,محمدمیران ۱۲۵۰۳۵۵۰ ۲۲۸۲ ۵.۰
۲۸ Iran عسگری زاده ,احمد ۱۲۵۰۵۶۸۴ ۲۴۴۹ ۵.۰
۲۹ Iran غلامی اوریمی ,مهدی ۱۲۵۵۸۴۸۶ ۲۴۳۷ ۵.۰
۳۰ Iran طاهباز ,آرش ۱۲۵۲۸۸۴۶ ۲۳۱۲ ۵.۰
۳۱ Armenia Matevosyan,Sedrak ۱۳۳۰۲۰۳۵ ۲۰۹۹ ۵.۰
۳۲ Iran علی نسب علمداری ,مبینا ۱۲۵۲۸۸۹۷ ۲۳۱۸ ۵.۰
۳۳ Iran سخایی ,مصطفی ۱۲۵۱۲۵۳۲ ۲۲۰۴ ۵.۰
۳۴ Iran فقیرنواز ,علی ۱۲۵۱۰۱۹۰ ۲۲۹۷ ۵.۰
۳۵ Iran راستبد ,علی ۱۲۵۶۷۴۷۷ ۲۳۲۶ ۴.۵
۳۶ Iran صداقتی ,مهرداد ۱۲۵۰۲۷۶۶ ۲۲۴۱ ۴.۵
۳۷ Iran Hakemi,Arman ۲۲۵۲۰۸۰۵ ۲۲۴۵ ۴.۵
۳۸ Iran Makvandi,Navid ۱۲۵۰۲۷۸۲ ۲۰۸۲ ۴.۵
۳۹ Georgia Tsomaia,Nikoloz ۱۳۶۱۱۵۱۸ ۲۲۶۶ ۴.۵
۴۰ Iran رستمی ,روزبه ۱۲۵۱۱۴۷۱ ۲۱۵۰ ۴.۵
۴۱ Iran جاهدی ,مانی ۱۲۵۷۲۵۰۰ ۲۲۴۱ ۴.۵
۴۲ Iran اسکندری ,محمود ۱۲۵۱۸۲۶۳ ۲۱۲۰ ۴.۵
۴۳ Iran عطانژاد ,صاحبعلی ۱۲۵۰۶۶۶۴ ۲۱۱۵ ۴.۵
۴۴ Iran سبحانی ,فرشید ۱۲۵۰۰۴۵۳ ۲۰۵۴ ۴.۵
۴۵ Iran پیلوایه ,علی ۱۲۵۰۶۴۴۳ ۲۲۰۱ ۴.۵
۴۶ Iran عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۱۲۵۰۱۶۳۸ ۲۲۴۰ ۴.۵
۴۷ Iran Nadimifar,Adnan ۱۲۵۰۳۷۲۰ ۲۲۱۳ ۴.۰
۴۸ Iran وقار ,محسن ۱۲۵۰۲۰۰۶ ۲۱۶۶ ۴.۰
۴۹ Iran طالبی ,مسعود ۱۲۵۲۶۱۵۰ ۱۹۷۵ ۴.۰
۵۰ Iran خوشکلام ,سید هادی ۱۲۵۰۸۷۶۴ ۲۲۶۸ ۴.۰
۵۱ Iran جوانی ,شاهین ۱۲۵۵۲۶۵۸ ۲۱۲۰ ۴.۰
۵۲ Iran طاوسی راد ,رامتین ۱۲۵۲۴۶۳۸ ۲۰۴۲ ۴.۰
۵۳ Iran مصدق پور ,مسعود ۱۲۵۱۹۲۷۸ ۲۵۰۰ ۴.۰
۵۴ Iran قلعه دار ,فراز ۱۲۵۱۰۳۷۸ ۲۰۷۹ ۴.۰
۵۵ Iran عسگری زاده ,مینو ۱۲۵۱۲۲۳۰ ۲۱۶۷ ۴.۰
۵۶ Iran محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۱۲۵۰۳۶۳۰ ۲۱۱۲ ۳.۵
۵۷ Iran غفاری فر ,متین ۱۲۵۸۰۵۵۴ ۲۱۴۹ ۳.۵
۵۸ Iran غفوریان ,امیرعلی ۱۲۵۳۳۸۳۱ ۲۱۵۴ ۳.۵
۵۹ Iran Mohandesi,Shahin ۱۲۵۰۱۲۴۷ ۲۱۴۷ ۳.۵
۶۰ Iran حسین زاده ,نیما ۱۲۵۰۵۳۲۳ ۲۲۴۷ ۳.۵
۶۱ Iraq Kardo Ako,Mohammad ۱۲۵۲۷۵۱۳ ۲۰۲۰ ۳.۰
۶۲ Iran Kazerooni,Shahriar ۱۲۵۶۲۳۶۰ ۲۰۵۴ ۳.۰
۶۳ Iran علی بابایی ,ساسان ۱۲۵۸۷۵۴۰ ۱۹۴۵ ۳.۰
۶۴ Iran شعرباف ,محسن ۱۲۵۰۱۸۰۸ ۲۲۶۷ ۳.۰
۶۵ Iran صابری ,ماهان ۱۲۵۴۰۲۷۷ ۱۹۰۱ ۳.۰
۶۶ Iran Moghadam,Alireza ۱۲۵۸۴۷۰۳ ۲۰۴۹ ۲.۵
۶۷ Iran دوستکام ,پویان ۱۲۵۰۱۸۲۴ ۲۱۹۴ ۲.۵
۶۸ Iran ثمره شاه پسند ,فرشاد ۱۲۵۰۹۷۱۰ ۲۱۰۶ ۲.۰
۶۹ Georgia Morchiashvili,Bachana ۱۳۶۰۲۵۳۵ ۲۳۷۱ ۶.۰
۷۰ Iran ولیزاده ,علی ۱۲۵۱۲۶۱۳ ۲۲۴۱ ۵.۰
۷۱ Iran داغلی ,آرش ۱۲۵۷۲۳۸۱ ۲۴۱۴ ۵.۰
۷۲ Iran نوروزی ,امید ۱۲۵۰۱۱۹۰ ۲۳۹۲ ۴.۵
۷۳ Iran کاشفی ,امیرحسین ۱۲۵۵۷۹۳۵ ۲۲۸۶ ۴.۵
۷۴ Iran موسوی ,سید خلیل ۱۲۵۱۱۰۹۹ ۲۵۰۱ ۴.۰
۷۵ Iran بختیاری ,کاظم ۱۲۵۰۱۷۹۴ ۲۱۶۲ ۴.۰
۷۶ Iran مرادی ,بهروز ۱۲۵۰۰۸۴۴ ۲۱۹۵ ۴.۰
۷۷ Iran مومن زاده ,مهدی ۱۲۵۷۵۰۹۷ ۲۰۷۳ ۴.۰
۷۸ Iran قربانی ,هادی ۱۲۵۰۲۹۱۰ ۲۲۱۵ ۳.۵
۷۹ Iran کاظمیان اسکی ,ابوالفضل ۱۲۵۳۹۷۹۱ ۲۰۷۲ ۳.۵
۸۰ Iran روزبیان ,رضا ۱۲۵۰۸۰۱۲ ۲۰۹۶ ۳.۵
۸۱ Iran Borazjani,Alireza ۱۲۵۰۶۲۲۲ ۱۸۸۶ ۳.۵
۸۲ Iran اسدی آهنگر کلائی ,علی ۱۲۵۱۰۰۲۵ ۲۰۶۲ ۳.۰
۸۳ Iran برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۱۲۵۱۳۲۳۷ ۲۰۵۵ ۳.۰
۸۴ Iran بابانیا ,بنیامین ۱۲۵۳۹۳۹۲ ۲۱۹۳ ۳.۰
۸۵ Iran کوروند ,محمد سینا ۱۲۵۵۳۰۲۶ ۲۰۷۶ ۲.۵
۸۶ Iran صادقی ,محمد علی ۱۲۵۰۱۵۴۹ ۲۱۵۴ ۲.۵
۸۷ Iran Ebrahimi,Arash ۱۲۵۰۲۶۷۷ ۲۱۲۷ ۲.۰
۸۸ Iran Ashtiani,Mehrdad ۱۲۵۱۱۹۵۱ ۲۰۸۰ ۲.۰
۸۹ Iran رضایی ,فرزین ۱۲۵۳۱۰۲۲ ۲۰۳۶ ۲.۰
۹۰ Iran Molaei,Mohammadamin ۱۲۵۴۱۴۵۱ ۲۳۲۱ ۱.۵
۹۱ Iran ملکی ,مجتبی ۱۲۵۱۵۰۶۰ ۲۱۸۱ ۱.۰
۹۲ Iran عزتی ,فریدون ۱۲۵۰۰۴۷۰ ۲۰۵۸ ۰.۵
۹۳ Azerbaijan Iskandarov,Misratdin ۱۳۴۰۰۳۱۲ ۲۴۲۶ ۰.۰
۹۴ Iran درینی ,پوریا ۱۲۵۰۲۲۰۰ ۲۴۲۷ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۶۶۷ ۱
ARM
Sargissian,Gabriel
1 - 0
فیروزجاء ,علیرضا
IRI
۱۷ ۲۴۵۶ 6 ۱
6 ۲۴۹۶ ۱۳
IRI
پوررمضانعلی ,امیررضا
0 - 1
Berkes,Ferenc
HUN
۲ ۲۶۴۸ 6 ۲
6 ۲۵۹۲ ۷
UKR
Tarlev,Konstantin
½ - ½
ایدنی ,پویا
IRI
۱۰ ۲۵۵۲ 6 ۳
6 ۲۴۹۳ ۱۴
IRI
طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
قائم مقامی ,احسان
IRI
۹ ۲۵۷۴ 6 ۴
۲۶۰۶ ۴
UKR
Zubov,Alexander
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین
IRI
۱۲ ۲۵۰۴ 6 ۵
۲۴۳۷ ۱۹
FIN
Sammalvuo,Tapani
0 - 1
Lupulescu,Constantin
ROU
۳ ۲۶۲۵ ۶
۲۶۰۱ ۵
NED
Tiviakov,Sergei
1 - 0
علوی مقدم ,سید جواد
IRI
۱۸ ۲۴۵۳ ۷
۲۵۹۸ ۶
ESP
Korneev,Oleg
1 - 0
Gharibyan,Mamikon
ARM
۵۹ ۲۱۵۵ ۸
5 ۲۳۱۵ ۳۱
IRI
خادمی ,محمدمیران
0 - 1
مقصودلو ,پرهام
IRI
۸ ۲۵۸۴ 5 ۹
5 ۲۴۲۶ ۲۰
IRI
غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
علی نسب علمداری ,مبینا
IRI
۴۳ ۲۲۲۰ 5 ۱۰
5 ۲۳۰۲ ۳۳
IRI
ساده ,شاهین
1 - 0
عسگری زاده ,احمد
IRI
۲۳ ۲۴۲۱ 5 ۱۱
5 ۲۴۱۹ ۲۴
GEO
Morchiashvili,Bachana
+ - -
ولیزاده ,علی
IRI
۳۷ ۲۲۷۳ 5 ۱۲
5 ۲۱۲۵ ۶۷
IRI
جمشیدی ,امیر حسین
1 - 0
طاهباز ,آرش
IRI
۲۵ ۲۴۱۴ 5 ۱۳
5 ۲۳۱۳ ۳۲
IRI
امیدی خالکی ,آریا
1 - 0
توفیقی ,همایون
IRI
۲۶ ۲۴۰۷ 5 ۱۴
۲۳۱۵ ۳۰
IRI
صداقتی ,مهرداد
0 - 1
Bajarani,Ulvi
AZE
۱۵ ۲۴۸۶ ۱۵
۲۱۷۰ ۵۳
IRI
اسکندری ,محمود
0 - 1
خداشناس ,مرصاد
IRI
۲۷ ۲۳۷۰ ۱۶
۲۳۶۶ ۲۸
IRI
Hakemi,Arman
0 - 1
Feyli,Sina
IRI
۳۹ ۲۲۵۸ ۱۷
۲۲۶۲ ۳۸
IRI
راستبد ,علی
0 - 1
عابدی ,علی
IRI
۵۴ ۲۱۶۷ ۱۸
4 ۲۴۷۸ ۱۶
IRI
مصدق پور ,مسعود
0 - 1
سخایی ,مصطفی
IRI
۴۷ ۲۲۰۴ 4 ۱۹
4 ۲۱۷۷ ۵۲
IRI
داغلی ,آرش
+ - -
موسوی ,سید خلیل
IRI
۲۲ ۲۴۲۲ 4 ۲۰
4 ۲۲۹۱ ۳۴
IRI
فقیرنواز ,علی
1 - 0
Nadimifar,Adnan
IRI
۶۱ ۲۱۵۰ 4 ۲۱
4 ۲۱۱۵ ۷۰
IRI
عطانژاد ,صاحبعلی
½ - ½
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
IRI
۴۱ ۲۲۳۳ 4 ۲۲
4 ۲۲۳۰ ۴۲
IRI
غلامی اوریمی ,مهدی
1 - 0
وقار ,محسن
IRI
۵۷ ۲۱۶۲ 4 ۲۳
4 ۲۲۱۲ ۴۴
IRI
پیلوایه ,علی
½ - ½
رستمی ,روزبه
IRI
۷۳ ۲۱۱۴ 4 ۲۴
4 ۲۰۹۹ ۷۶
ARM
Matevosyan,Sedrak
1 - 0
خوشکلام ,سید هادی
IRI
۴۵ ۲۲۰۸ 4 ۲۵
۲۰۸۲ ۷۸
IRI
Makvandi,Navid
1 - 0
حسین زاده ,نیما
IRI
۳۵ ۲۲۸۸ ۲۶
۲۲۴۶ ۴۰
GEO
Tsomaia,Nikoloz
1 - 0
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
IRI
۷۴ ۲۱۱۲ ۲۷
۲۲۰۷ ۴۶
IRI
Mohandesi,Shahin
0 - 1
جاهدی ,مانی
IRI
۸۷ ۲۰۴۰ ۲۸
۲۰۵۴ ۸۶
IRI
سبحانی ,فرشید
1 - 0
غفاری فر ,متین
IRI
۶۲ ۲۱۴۰ ۲۹
۲۱۳۶ ۶۳
IRI
روزبیان ,رضا
- - +
کاشفی ,امیرحسین
IRI
۷۷ ۲۰۹۱ ۳۰
۲۰۷۶ ۸۲
IRI
طاوسی راد ,رامتین
½ - ½
جوانی ,شاهین
IRI
۶۶ ۲۱۲۶ ۳۱
3 ۲۲۸۶ ۳۶
IRI
شعرباف ,محسن
0 - 1
طالبی ,مسعود
IRI
۸۸ ۲۰۳۷ 3 ۳۲
3 ۲۰۶۲ ۸۳
IRI
اسدی آهنگر کلائی ,علی
- - +
مرادی ,بهروز
IRI
۴۸ ۲۱۹۴ 3 ۳۳
3 ۲۱۵۹ ۵۸
IRI
عسگری زاده ,مینو
1 - 0
Kazerooni,Shahriar
IRI
۸۹ ۲۰۲۵ 3 ۳۴
3 ۲۰۵۸ ۸۴
IRI
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
- - +
مومن زاده ,مهدی
IRI
۷۱ ۲۱۱۵ 3 ۳۵
3 ۲۰۲۰ ۹۰
IRQ
Kardo Ako,Mohammad
0 - 1
قلعه دار ,فراز
IRI
۸۰ ۲۰۷۹ 3 ۳۶
3 ۲۰۱۴ ۹۲
IRI
غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
صابری ,ماهان
IRI
۹۴ ۲۰۰۰ ۳۷
۲۰۲۰ ۹۱
IRI
Moghadam,Alireza
0 - 1
علی بابایی ,ساسان
IRI
۶۹ ۲۱۱۸ 2 ۳۸
۲۳۳۶ ۲۹
IRI
نوروزی ,امید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۳۹
2 ۲۰۷۸ ۸۱
IRI
بابانیا ,بنیامین
+ - -
Ashtiani,Mehrdad
IRI
۷۹ ۲۰۸۰ 2 ۴۰
4 ۲۱۶۲ ۵۵
IRI
بختیاری ,کاظم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۱
2 ۲۱۸۷ ۴۹
IRI
دوستکام ,پویان
½ - ½
ثمره شاه پسند ,فرشاد
IRI
۶۸ ۲۱۲۲ ۴۲
۲۱۶۲ ۵۶
IRI
قربانی ,هادی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۳
۲۱۰۸ ۷۵
IRI
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۴
۲۰۱۰ ۹۳
IRI
Borazjani,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۵
۲۱۸۴ ۵۰
IRI
کوروند ,محمد سینا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۶
۲۱۵۴ ۶۰
IRI
صادقی ,محمد علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۷
2 ۲۱۲۷ ۶۴
IRI
Ebrahimi,Arash
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
۲۱۲۷ ۶۵
IRI
Molaei,Mohammadamin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۹
1 ۲۱۱۴ ۷۲
IRI
رضایی ,فرزین
۱
bye
۰ ۰ 0 ۵۰
1 ۲۱۸۳ ۵۱
IRI
ملکی ,مجتبی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۱
½ ۲۰۵۸ ۸۵
IRI
عزتی ,فریدون
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۲
0 ۲۵۱۱ ۱۱
IRI
درینی ,پوریا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۳
0 ۲۴۲۶ ۲۱
AZE
Iskandarov,Misratdin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۴
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۰۴ ۱۲
IRI
لرپری زنگنه ,شاهین
½ - ½
Sargissian,Gabriel
ARM
۱ ۲۶۶۷ ۱
۲۶۴۸ ۲
HUN
Berkes,Ferenc
½ - ½
Tarlev,Konstantin
UKR
۷ ۲۵۹۲ ۲
5 ۲۶۲۵ ۳
ROU
Lupulescu,Constantin
½ - ½
طباطبایی ,سید محمد امین
IRI
۱۴ ۲۴۹۳ ۳
5 ۲۴۵۳ ۱۸
IRI
علوی مقدم ,سید جواد
½ - ½
Zubov,Alexander
UKR
۴ ۲۶۰۶ 5 ۴
5 ۲۵۷۴ ۹
IRI
قائم مقامی ,احسان
1 - 0
امیدی خالکی ,آریا
IRI
۳۲ ۲۳۱۳ 5 ۵
5 ۲۵۵۲ ۱۰
IRI
ایدنی ,پویا
1 - 0
Morchiashvili,Bachana
GEO
۲۴ ۲۴۱۹ 5 ۶
5 ۲۴۰۷ ۲۶
IRI
توفیقی ,همایون
0 - 1
پوررمضانعلی ,امیررضا
IRI
۱۳ ۲۴۹۶ 5 ۷
5 ۲۴۵۶ ۱۷
IRI
فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
جمشیدی ,امیر حسین
IRI
۶۷ ۲۱۲۵ 5 ۸
۲۶۰۱ ۵
NED
Tiviakov,Sergei
1 - 0
Hakemi,Arman
IRI
۲۸ ۲۳۶۶ ۹
۲۳۷۰ ۲۷
IRI
خداشناس ,مرصاد
0 - 1
Korneev,Oleg
ESP
۶ ۲۵۹۸ ۱۰
۲۴۳۷ ۱۹
FIN
Sammalvuo,Tapani
1 - 0
عابدی ,علی
IRI
۵۴ ۲۱۶۷ ۱۱
۲۲۷۳ ۳۷
IRI
ولیزاده ,علی
½ - ½
غلامی اوریمی ,آرین
IRI
۲۰ ۲۴۲۶ ۱۲
۲۱۵۵ ۵۹
ARM
Gharibyan,Mamikon
1 - 0
مصدق پور ,مسعود
IRI
۱۶ ۲۴۷۸ 4 ۱۳
4 ۲۵۸۴ ۸
IRI
مقصودلو ,پرهام
1 - 0
پیلوایه ,علی
IRI
۴۴ ۲۲۱۲ 4 ۱۴
4 ۲۴۲۱ ۲۳
IRI
عسگری زاده ,احمد
1 - 0
داغلی ,آرش
IRI
۵۲ ۲۱۷۷ 4 ۱۵
4 ۲۴۱۴ ۲۵
IRI
طاهباز ,آرش
1 - 0
Nadimifar,Adnan
IRI
۶۱ ۲۱۵۰ 4 ۱۶
4 ۲۳۳۶ ۲۹
IRI
نوروزی ,امید
½ - ½
اسکندری ,محمود
IRI
۵۳ ۲۱۷۰ 4 ۱۷
4 ۲۳۱۵ ۳۱
IRI
خادمی ,محمدمیران
1 - 0
Matevosyan,Sedrak
ARM
۷۶ ۲۰۹۹ 4 ۱۸
4 ۲۱۶۲ ۵۵
IRI
بختیاری ,کاظم
0 - 1
ساده ,شاهین
IRI
۳۳ ۲۳۰۲ 4 ۱۹
4 ۲۲۲۰ ۴۳
IRI
علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
غلامی اوریمی ,مهدی
IRI
۴۲ ۲۲۳۰ 4 ۲۰
۲۴۸۶ ۱۵
AZE
Bajarani,Ulvi
1 - 0
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
IRI
۷۴ ۲۱۱۲ ۲۱
۲۲۰۸ ۴۵
IRI
خوشکلام ,سید هادی
½ - ½
موسوی ,سید خلیل
IRI
۲۲ ۲۴۲۲ ۲۲
۲۱۶۲ ۵۶
IRI
قربانی ,هادی
0 - 1
صداقتی ,مهرداد
IRI
۳۰ ۲۳۱۵ ۲۳
۲۱۶۲ ۵۷
IRI
وقار ,محسن
½ - ½
فقیرنواز ,علی
IRI
۳۴ ۲۲۹۱ ۲۴
۲۱۰۸ ۷۵
IRI
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
0 - 1
راستبد ,علی
IRI
۳۸ ۲۲۶۲ ۲۵
۲۲۵۸ ۳۹
IRI
Feyli,Sina
1 - 0
Makvandi,Navid
IRI
۷۸ ۲۰۸۲ ۲۶
3 ۲۲۳۳ ۴۱
IRI
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
1 - 0
Tsomaia,Nikoloz
GEO
۴۰ ۲۲۴۶ ۲۷
3 ۲۱۱۴ ۷۳
IRI
رستمی ,روزبه
1 - 0
شعرباف ,محسن
IRI
۳۶ ۲۲۸۶ 3 ۲۸
3 ۲۰۹۱ ۷۷
IRI
کاشفی ,امیرحسین
½ - ½
Mohandesi,Shahin
IRI
۴۶ ۲۲۰۷ 3 ۲۹
3 ۲۰۲۵ ۸۹
IRI
Kazerooni,Shahriar
0 - 1
سخایی ,مصطفی
IRI
۴۷ ۲۲۰۴ 3 ۳۰
3 ۲۱۴۰ ۶۲
IRI
غفاری فر ,متین
½ - ½
طاوسی راد ,رامتین
IRI
۸۲ ۲۰۷۶ 3 ۳۱
3 ۲۰۱۰ ۹۳
IRI
Borazjani,Alireza
½ - ½
روزبیان ,رضا
IRI
۶۳ ۲۱۳۶ 3 ۳۲
3 ۲۱۲۶ ۶۶
IRI
جوانی ,شاهین
½ - ½
سبحانی ,فرشید
IRI
۸۶ ۲۰۵۴ 3 ۳۳
3 ۲۰۳۷ ۸۸
IRI
طالبی ,مسعود
0 - 1
عطانژاد ,صاحبعلی
IRI
۷۰ ۲۱۱۵ 3 ۳۴
۲۲۸۸ ۳۵
IRI
حسین زاده ,نیما
1 - 0
Kardo Ako,Mohammad
IRQ
۹۰ ۲۰۲۰ 3 ۳۵
۲۱۱۵ ۷۱
IRI
مومن زاده ,مهدی
½ - ½
عسگری زاده ,مینو
IRI
۵۸ ۲۱۵۹ ۳۶
۲۰۴۰ ۸۷
IRI
جاهدی ,مانی
1 - 0
صادقی ,محمد علی
IRI
۶۰ ۲۱۵۴ ۳۷
2 ۲۱۹۴ ۴۸
IRI
مرادی ,بهروز
1 - 0
Moghadam,Alireza
IRI
۹۱ ۲۰۲۰ ۳۸
2 ۲۰۷۹ ۸۰
IRI
قلعه دار ,فراز
1 - 0
دوستکام ,پویان
IRI
۴۹ ۲۱۸۷ 2 ۳۹
2 ۲۱۲۷ ۶۴
IRI
Ebrahimi,Arash
0 - 1
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
IRI
۸۴ ۲۰۵۸ 2 ۴۰
2 ۲۱۱۸ ۶۹
IRI
علی بابایی ,ساسان
0 - 1
اسدی آهنگر کلائی ,علی
IRI
۸۳ ۲۰۶۲ 2 ۴۱
2 ۲۰۸۰ ۷۹
IRI
Ashtiani,Mehrdad
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی
IRI
۹۲ ۲۰۱۴ 2 ۴۲
۲۱۲۲ ۶۸
IRI
ثمره شاه پسند ,فرشاد
0 - 1
بابانیا ,بنیامین
IRI
۸۱ ۲۰۷۸ 1 ۴۳
۲۰۰۰ ۹۴
IRI
صابری ,ماهان
1 - 0
رضایی ,فرزین
IRI
۷۲ ۲۱۱۴ 1 ۴۴
۲۱۸۴ ۵۰
IRI
کوروند ,محمد سینا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۵
۲۱۲۷ ۶۵
IRI
Molaei,Mohammadamin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۶
1 ۲۱۸۳ ۵۱
IRI
ملکی ,مجتبی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۷
½ ۲۰۵۸ ۸۵
IRI
عزتی ,فریدون
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
0 ۲۵۱۱ ۱۱
IRI
درینی ,پوریا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۹
0 ۲۴۲۶ ۲۱
AZE
Iskandarov,Misratdin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۵۰۴ ۱۲
IRI
لرپری زنگنه ,شاهین
½ - ½
طباطبایی ,سید محمد امین
IRI
۱۴ ۲۴۹۳ 5 ۱
۲۶۶۷ ۱
ARM
Sargissian,Gabriel
1 - 0
ایدنی ,پویا
IRI
۱۰ ۲۵۵۲ 5 ۲
۲۶۴۸ ۲
HUN
Berkes,Ferenc
1 - 0
Sammalvuo,Tapani
FIN
۱۹ ۲۴۳۷ ۳
۲۴۵۳ ۱۸
IRI
علوی مقدم ,سید جواد
½ - ½
Lupulescu,Constantin
ROU
۳ ۲۶۲۵ ۴
۲۵۹۲ ۷
UKR
Tarlev,Konstantin
1 - 0
غلامی اوریمی ,آرین
IRI
۲۰ ۲۴۲۶ ۵
۲۴۰۷ ۲۶
IRI
توفیقی ,همایون
½ - ½
قائم مقامی ,احسان
IRI
۹ ۲۵۷۴ ۶
4 ۲۵۹۸ ۶
ESP
Korneev,Oleg
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا
IRI
۱۷ ۲۴۵۶ ۷
4 ۲۶۰۶ ۴
UKR
Zubov,Alexander
1 - 0
خادمی ,محمدمیران
IRI
۳۱ ۲۳۱۵ 4 ۸
4 ۲۴۱۹ ۲۴
GEO
Morchiashvili,Bachana
1 - 0
مقصودلو ,پرهام
IRI
۸ ۲۵۸۴ 4 ۹
4 ۲۴۹۶ ۱۳
IRI
پوررمضانعلی ,امیررضا
1 - 0
ساده ,شاهین
IRI
۳۳ ۲۳۰۲ 4 ۱۰
4 ۲۱۲۵ ۶۷
IRI
جمشیدی ,امیر حسین
1 - 0
عسگری زاده ,احمد
IRI
۲۳ ۲۴۲۱ 4 ۱۱
4 ۲۳۱۳ ۳۲
IRI
امیدی خالکی ,آریا
1 - 0
طاهباز ,آرش
IRI
۲۵ ۲۴۱۴ 4 ۱۲
۲۲۴۶ ۴۰
GEO
Tsomaia,Nikoloz
0 - 1
Tiviakov,Sergei
NED
۵ ۲۶۰۱ ۱۳
۲۱۶۷ ۵۴
IRI
عابدی ,علی
1 - 0
Bajarani,Ulvi
AZE
۱۵ ۲۴۸۶ ۱۴
۲۴۲۲ ۲۲
IRI
موسوی ,سید خلیل
0 - 1
ولیزاده ,علی
IRI
۳۷ ۲۲۷۳ ۱۵
۲۲۶۲ ۳۸
IRI
راستبد ,علی
0 - 1
خداشناس ,مرصاد
IRI
۲۷ ۲۳۷۰ ۱۶
۲۳۶۶ ۲۸
IRI
Hakemi,Arman
1 - 0
قربانی ,هادی
IRI
۵۶ ۲۱۶۲ ۱۷
۲۱۵۰ ۶۱
IRI
Nadimifar,Adnan
½ - ½
نوروزی ,امید
IRI
۲۹ ۲۳۳۶ ۱۸
۲۳۱۵ ۳۰
IRI
صداقتی ,مهرداد
0 - 1
Gharibyan,Mamikon
ARM
۵۹ ۲۱۵۵ ۱۹
۲۰۹۹ ۷۶
ARM
Matevosyan,Sedrak
½ - ½
Feyli,Sina
IRI
۳۹ ۲۲۵۸ 3 ۲۰
3 ۲۴۷۸ ۱۶
IRI
مصدق پور ,مسعود
1 - 0
جوانی ,شاهین
IRI
۶۶ ۲۱۲۶ 3 ۲۱
3 ۲۲۳۰ ۴۲
IRI
غلامی اوریمی ,مهدی
1 - 0
غفاری فر ,متین
IRI
۶۲ ۲۱۴۰ 3 ۲۲
3 ۲۱۳۶ ۶۳
IRI
روزبیان ,رضا
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا
IRI
۴۳ ۲۲۲۰ 3 ۲۳
3 ۲۲۱۲ ۴۴
IRI
پیلوایه ,علی
1 - 0
Kazerooni,Shahriar
IRI
۸۹ ۲۰۲۵ 3 ۲۴
3 ۲۱۱۲ ۷۴
IRI
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
½ - ½
خوشکلام ,سید هادی
IRI
۴۵ ۲۲۰۸ 3 ۲۵
3 ۲۱۷۷ ۵۲
IRI
داغلی ,آرش
1 - 0
کاشفی ,امیرحسین
IRI
۷۷ ۲۰۹۱ 3 ۲۶
3 ۲۱۷۰ ۵۳
IRI
اسکندری ,محمود
1 - 0
طاوسی راد ,رامتین
IRI
۸۲ ۲۰۷۶ 3 ۲۷
3 ۲۰۵۴ ۸۶
IRI
سبحانی ,فرشید
0 - 1
بختیاری ,کاظم
IRI
۵۵ ۲۱۶۲ 3 ۲۸
3 ۲۰۸۲ ۷۸
IRI
Makvandi,Navid
½ - ½
شعرباف ,محسن
IRI
۳۶ ۲۲۸۶ ۲۹
۲۲۹۱ ۳۴
IRI
فقیرنواز ,علی
1 - 0
Moghadam,Alireza
IRI
۹۱ ۲۰۲۰ ۳۰
۲۱۵۴ ۶۰
IRI
صادقی ,محمد علی
0 - 1
وقار ,محسن
IRI
۵۷ ۲۱۶۲ ۳۱
۲۱۰۸ ۷۵
IRI
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
1 - 0
عسگری زاده ,مینو
IRI
۵۸ ۲۱۵۹ ۳۲
۲۱۱۵ ۷۰
IRI
عطانژاد ,صاحبعلی
½ - ½
رستمی ,روزبه
IRI
۷۳ ۲۱۱۴ ۳۳
2 ۲۰۱۴ ۹۲
IRI
غفوریان ,امیرعلی
0 - 1
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
IRI
۴۱ ۲۲۳۳ 2 ۳۴
2 ۲۲۰۷ ۴۶
IRI
Mohandesi,Shahin
1 - 0
قلعه دار ,فراز
IRI
۸۰ ۲۰۷۹ 2 ۳۵
2 ۲۲۰۴ ۴۷
IRI
سخایی ,مصطفی
1 - 0
اسدی آهنگر کلائی ,علی
IRI
۸۳ ۲۰۶۲ 2 ۳۶
2 ۲۱۸۷ ۴۹
IRI
دوستکام ,پویان
0 - 1
طالبی ,مسعود
IRI
۸۸ ۲۰۳۷ 2 ۳۷
2 ۲۰۲۰ ۹۰
IRQ
Kardo Ako,Mohammad
1 - 0
Ebrahimi,Arash
IRI
۶۴ ۲۱۲۷ 2 ۳۸
2 ۲۰۱۰ ۹۳
IRI
Borazjani,Alireza
1 - 0
علی بابایی ,ساسان
IRI
۶۹ ۲۱۱۸ 2 ۳۹
2 ۲۱۱۵ ۷۱
IRI
مومن زاده ,مهدی
½ - ½
جاهدی ,مانی
IRI
۸۷ ۲۰۴۰ 2 ۴۰
۲۱۲۲ ۶۸
IRI
ثمره شاه پسند ,فرشاد
0 - 1
حسین زاده ,نیما
IRI
۳۵ ۲۲۸۸ ۴۱
۲۰۵۸ ۸۴
IRI
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
½ - ½
مرادی ,بهروز
IRI
۴۸ ۲۱۹۴ ۴۲
۲۰۸۰ ۷۹
IRI
Ashtiani,Mehrdad
½ - ½
صابری ,ماهان
IRI
۹۴ ۲۰۰۰ 1 ۴۳
۲۱۸۴ ۵۰
IRI
کوروند ,محمد سینا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۴
۲۱۲۷ ۶۵
IRI
Molaei,Mohammadamin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۵
½ ۲۰۷۸ ۸۱
IRI
بابانیا ,بنیامین
½ - ½
رضایی ,فرزین
IRI
۷۲ ۲۱۱۴ ½ ۴۶
1 ۲۱۸۳ ۵۱
IRI
ملکی ,مجتبی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۷
½ ۲۰۵۸ ۸۵
IRI
عزتی ,فریدون
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
0 ۲۵۱۱ ۱۱
IRI
درینی ,پوریا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۹
0 ۲۴۲۶ ۲۱
AZE
Iskandarov,Misratdin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۵۲ ۱۰
IRI
ایدنی ,پویا
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین
IRI
۱۲ ۲۵۰۴ ۱
4 ۲۵۷۴ ۹
IRI
قائم مقامی ,احسان
½ - ½
Berkes,Ferenc
HUN
۲ ۲۶۴۸ 4 ۲
4 ۲۴۹۳ ۱۴
IRI
طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
Korneev,Oleg
ESP
۶ ۲۵۹۸ 4 ۳
4 ۲۵۹۲ ۷
UKR
Tarlev,Konstantin
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد
IRI
۱۸ ۲۴۵۳ 4 ۴
4 ۲۴۲۶ ۲۰
IRI
غلامی اوریمی ,آرین
½ - ½
پوررمضانعلی ,امیررضا
IRI
۱۳ ۲۴۹۶ ۵
۲۶۶۷ ۱
ARM
Sargissian,Gabriel
1 - 0
Hakemi,Arman
IRI
۲۸ ۲۳۶۶ ۶
۲۶۲۵ ۳
ROU
Lupulescu,Constantin
1 - 0
موسوی ,سید خلیل
IRI
۲۲ ۲۴۲۲ ۷
۲۴۲۱ ۲۳
IRI
عسگری زاده ,احمد
½ - ½
Zubov,Alexander
UKR
۴ ۲۶۰۶ ۸
۲۴۸۶ ۱۵
AZE
Bajarani,Ulvi
0 - 1
توفیقی ,همایون
IRI
۲۶ ۲۴۰۷ ۹
۲۴۵۶ ۱۷
IRI
فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
صداقتی ,مهرداد
IRI
۳۰ ۲۳۱۵ ۱۰
۲۴۳۷ ۱۹
FIN
Sammalvuo,Tapani
1 - 0
Tsomaia,Nikoloz
GEO
۴۰ ۲۲۴۶ ۱۱
3 ۲۵۸۴ ۸
IRI
مقصودلو ,پرهام
1 - 0
Nadimifar,Adnan
IRI
۶۱ ۲۱۵۰ ۱۲
3 ۲۶۰۱ ۵
NED
Tiviakov,Sergei
½ - ½
راستبد ,علی
IRI
۳۸ ۲۲۶۲ 3 ۱۳
3 ۲۳۰۲ ۳۳
IRI
ساده ,شاهین
1 - 0
مصدق پور ,مسعود
IRI
۱۶ ۲۴۷۸ 3 ۱۴
3 ۲۱۴۰ ۶۲
IRI
غفاری فر ,متین
0 - 1
Morchiashvili,Bachana
GEO
۲۴ ۲۴۱۹ 3 ۱۵
3 ۲۴۱۴ ۲۵
IRI
طاهباز ,آرش
1 - 0
غلامی اوریمی ,مهدی
IRI
۴۲ ۲۲۳۰ 3 ۱۶
3 ۲۳۷۰ ۲۷
IRI
خداشناس ,مرصاد
½ - ½
عابدی ,علی
IRI
۵۴ ۲۱۶۷ 3 ۱۷
3 ۲۳۳۶ ۲۹
IRI
نوروزی ,امید
½ - ½
Gharibyan,Mamikon
ARM
۵۹ ۲۱۵۵ 3 ۱۸
3 ۲۳۱۵ ۳۱
IRI
خادمی ,محمدمیران
1 - 0
سبحانی ,فرشید
IRI
۸۶ ۲۰۵۴ 3 ۱۹
3 ۲۰۲۵ ۸۹
IRI
Kazerooni,Shahriar
0 - 1
امیدی خالکی ,آریا
IRI
۳۲ ۲۳۱۳ 3 ۲۰
3 ۲۱۲۵ ۶۷
IRI
جمشیدی ,امیر حسین
+ - -
کوروند ,محمد سینا
IRI
۵۰ ۲۱۸۴ ۲۱
۲۲۷۳ ۳۷
IRI
ولیزاده ,علی
1 - 0
عطانژاد ,صاحبعلی
IRI
۷۰ ۲۱۱۵ ۲۲
۲۲۲۰ ۴۳
IRI
علی نسب علمداری ,مبینا
½ - ½
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
IRI
۷۴ ۲۱۱۲ ۲۳
۲۱۱۴ ۷۳
IRI
رستمی ,روزبه
0 - 1
قربانی ,هادی
IRI
۵۶ ۲۱۶۲ ۲۴
۲۱۶۲ ۵۷
IRI
وقار ,محسن
0 - 1
Matevosyan,Sedrak
ARM
۷۶ ۲۰۹۹ ۲۵
۲۰۷۶ ۸۲
IRI
طاوسی راد ,رامتین
½ - ½
روزبیان ,رضا
IRI
۶۳ ۲۱۳۶ ۲۶
2 ۲۱۵۹ ۵۸
IRI
عسگری زاده ,مینو
½ - ½
فقیرنواز ,علی
IRI
۳۴ ۲۲۹۱ 2 ۲۷
2 ۲۲۸۶ ۳۶
IRI
شعرباف ,محسن
½ - ½
صادقی ,محمد علی
IRI
۶۰ ۲۱۵۴ 2 ۲۸
2 ۲۲۵۸ ۳۹
IRI
Feyli,Sina
1 - 0
علی بابایی ,ساسان
IRI
۶۹ ۲۱۱۸ 2 ۲۹
2 ۲۲۳۳ ۴۱
IRI
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
0 - 1
Makvandi,Navid
IRI
۷۸ ۲۰۸۲ 2 ۳۰
2 ۲۱۲۷ ۶۴
IRI
Ebrahimi,Arash
0 - 1
پیلوایه ,علی
IRI
۴۴ ۲۲۱۲ 2 ۳۱
2 ۲۲۰۸ ۴۵
IRI
خوشکلام ,سید هادی
1 - 0
Kardo Ako,Mohammad
IRQ
۹۰ ۲۰۲۰ 2 ۳۲
2 ۲۱۲۶ ۶۶
IRI
جوانی ,شاهین
1 - 0
Mohandesi,Shahin
IRI
۴۶ ۲۲۰۷ 2 ۳۳
2 ۲۰۹۱ ۷۷
IRI
کاشفی ,امیرحسین
1 - 0
سخایی ,مصطفی
IRI
۴۷ ۲۲۰۴ 2 ۳۴
2 ۲۰۷۹ ۸۰
IRI
قلعه دار ,فراز
0 - 1
داغلی ,آرش
IRI
۵۲ ۲۱۷۷ 2 ۳۵
2 ۲۰۶۲ ۸۳
IRI
اسدی آهنگر کلائی ,علی
0 - 1
اسکندری ,محمود
IRI
۵۳ ۲۱۷۰ 2 ۳۶
2 ۲۱۶۲ ۵۵
IRI
بختیاری ,کاظم
1 - 0
غفوریان ,امیرعلی
IRI
۹۲ ۲۰۱۴ 2 ۳۷
۲۲۸۸ ۳۵
IRI
حسین زاده ,نیما
0 - 1
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
IRI
۷۵ ۲۱۰۸ ۳۸
۲۰۴۰ ۸۷
IRI
جاهدی ,مانی
½ - ½
دوستکام ,پویان
IRI
۴۹ ۲۱۸۷ ۳۹
۲۰۲۰ ۹۱
IRI
Moghadam,Alireza
1 - 0
ثمره شاه پسند ,فرشاد
IRI
۶۸ ۲۱۲۲ ۴۰
1 ۲۱۹۴ ۴۸
IRI
مرادی ,بهروز
½ - ½
Ashtiani,Mehrdad
IRI
۷۹ ۲۰۸۰ 1 ۴۱
1 ۲۱۸۳ ۵۱
IRI
ملکی ,مجتبی
0 - 1
Borazjani,Alireza
IRI
۹۳ ۲۰۱۰ 1 ۴۲
1 ۲۰۰۰ ۹۴
IRI
صابری ,ماهان
0 - 1
مومن زاده ,مهدی
IRI
۷۱ ۲۱۱۵ 1 ۴۳
1 ۲۰۳۷ ۸۸
IRI
طالبی ,مسعود
1 - 0
بابانیا ,بنیامین
IRI
۸۱ ۲۰۷۸ ½ ۴۴
۲۱۲۷ ۶۵
IRI
Molaei,Mohammadamin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۵
½ ۲۱۱۴ ۷۲
IRI
رضایی ,فرزین
0 - 1
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
IRI
۸۴ ۲۰۵۸ ½ ۴۶
½ ۲۰۵۸ ۸۵
IRI
عزتی ,فریدون
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۷
0 ۲۵۱۱ ۱۱
IRI
درینی ,پوریا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
0 ۲۴۲۶ ۲۱
AZE
Iskandarov,Misratdin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۹
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۶۴۸ ۲
HUN
Berkes,Ferenc
½ - ½
ایدنی ,پویا
IRI
۱۰ ۲۵۵۲ 4 ۱
۲۵۰۴ ۱۲
IRI
لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
فیروزجاء ,علیرضا
IRI
۱۷ ۲۴۵۶ ۲
3 ۲۶۰۶ ۴
UKR
Zubov,Alexander
½ - ½
Tarlev,Konstantin
UKR
۷ ۲۵۹۲ ۳
3 ۲۴۲۲ ۲۲
IRI
موسوی ,سید خلیل
½ - ½
Sargissian,Gabriel
ARM
۱ ۲۶۶۷ 3 ۴
3 ۲۴۰۷ ۲۶
IRI
توفیقی ,همایون
½ - ½
Lupulescu,Constantin
ROU
۳ ۲۶۲۵ 3 ۵
3 ۲۵۹۸ ۶
ESP
Korneev,Oleg
1 - 0
طاهباز ,آرش
IRI
۲۵ ۲۴۱۴ 3 ۶
3 ۲۴۱۹ ۲۴
GEO
Morchiashvili,Bachana
0 - 1
قائم مقامی ,احسان
IRI
۹ ۲۵۷۴ 3 ۷
3 ۲۴۹۳ ۱۴
IRI
طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
نوروزی ,امید
IRI
۲۹ ۲۳۳۶ 3 ۸
3 ۲۴۵۳ ۱۸
IRI
علوی مقدم ,سید جواد
1 - 0
خادمی ,محمدمیران
IRI
۳۱ ۲۳۱۵ 3 ۹
3 ۲۳۱۵ ۳۰
IRI
صداقتی ,مهرداد
½ - ½
Sammalvuo,Tapani
FIN
۱۹ ۲۴۳۷ 3 ۱۰
3 ۲۴۲۶ ۲۰
IRI
غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
راستبد ,علی
IRI
۳۸ ۲۲۶۲ 3 ۱۱
3 ۲۳۱۳ ۳۲
IRI
امیدی خالکی ,آریا
0 - 1
عسگری زاده ,احمد
IRI
۲۳ ۲۴۲۱ ۱۲
۲۴۹۶ ۱۳
IRI
پوررمضانعلی ,امیررضا
1 - 0
علی نسب علمداری ,مبینا
IRI
۴۳ ۲۲۲۰ ۱۳
۲۱۸۴ ۵۰
IRI
کوروند ,محمد سینا
0 - 1
Bajarani,Ulvi
AZE
۱۵ ۲۴۸۶ ۱۴
۲۴۷۸ ۱۶
IRI
مصدق پور ,مسعود
½ - ½
جمشیدی ,امیر حسین
IRI
۶۷ ۲۱۲۵ ۱۵
۲۳۶۶ ۲۸
IRI
Hakemi,Arman
1 - 0
وقار ,محسن
IRI
۵۷ ۲۱۶۲ ۱۶
۲۱۵۰ ۶۱
IRI
Nadimifar,Adnan
1 - 0
ولیزاده ,علی
IRI
۳۷ ۲۲۷۳ ۱۷
۲۲۴۶ ۴۰
GEO
Tsomaia,Nikoloz
1 - 0
طاوسی راد ,رامتین
IRI
۸۲ ۲۰۷۶ ۱۸
۲۱۱۲ ۷۴
IRI
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
0 - 1
Tiviakov,Sergei
NED
۵ ۲۶۰۱ 2 ۱۹
2 ۲۲۰۴ ۴۷
IRI
سخایی ,مصطفی
0 - 1
مقصودلو ,پرهام
IRI
۸ ۲۵۸۴ 2 ۲۰
2 ۲۱۷۷ ۵۲
IRI
داغلی ,آرش
0 - 1
خداشناس ,مرصاد
IRI
۲۷ ۲۳۷۰ 2 ۲۱
2 ۲۱۷۰ ۵۳
IRI
اسکندری ,محمود
0 - 1
ساده ,شاهین
IRI
۳۳ ۲۳۰۲ 2 ۲۲
2 ۲۲۸۶ ۳۶
IRI
شعرباف ,محسن
0 - 1
Kazerooni,Shahriar
IRI
۸۹ ۲۰۲۵ 2 ۲۳
2 ۲۱۶۷ ۵۴
IRI
عابدی ,علی
1 - 0
Feyli,Sina
IRI
۳۹ ۲۲۵۸ 2 ۲۴
2 ۲۱۵۵ ۵۹
ARM
Gharibyan,Mamikon
1 - 0
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
IRI
۴۱ ۲۲۳۳ 2 ۲۵
2 ۲۲۳۰ ۴۲
IRI
غلامی اوریمی ,مهدی
1 - 0
بختیاری ,کاظم
IRI
۵۵ ۲۱۶۲ 2 ۲۶
2 ۲۰۵۴ ۸۶
IRI
سبحانی ,فرشید
1 - 0
خوشکلام ,سید هادی
IRI
۴۵ ۲۲۰۸ 2 ۲۷
2 ۲۲۰۷ ۴۶
IRI
Mohandesi,Shahin
0 - 1
غفاری فر ,متین
IRI
۶۲ ۲۱۴۰ 2 ۲۸
۲۲۹۱ ۳۴
IRI
فقیرنواز ,علی
½ - ½
رستمی ,روزبه
IRI
۷۳ ۲۱۱۴ 2 ۲۹
۲۱۱۵ ۷۰
IRI
عطانژاد ,صاحبعلی
1 - 0
حسین زاده ,نیما
IRI
۳۵ ۲۲۸۸ ۳۰
۲۲۱۲ ۴۴
IRI
پیلوایه ,علی
½ - ½
کاشفی ,امیرحسین
IRI
۷۷ ۲۰۹۱ ۳۱
۲۱۶۲ ۵۶
IRI
قربانی ,هادی
1 - 0
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
IRI
۷۵ ۲۱۰۸ ۳۲
۲۱۵۹ ۵۸
IRI
عسگری زاده ,مینو
½ - ½
اسدی آهنگر کلائی ,علی
IRI
۸۳ ۲۰۶۲ ۳۳
۲۱۳۶ ۶۳
IRI
روزبیان ,رضا
1 - 0
جاهدی ,مانی
IRI
۸۷ ۲۰۴۰ ۳۴
۲۰۹۹ ۷۶
ARM
Matevosyan,Sedrak
1 - 0
Molaei,Mohammadamin
IRI
۶۵ ۲۱۲۷ ۳۵
۲۰۱۴ ۹۲
IRI
غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
جوانی ,شاهین
IRI
۶۶ ۲۱۲۶ ۳۶
1 ۲۱۵۴ ۶۰
IRI
صادقی ,محمد علی
1 - 0
Moghadam,Alireza
IRI
۹۱ ۲۰۲۰ ۳۷
1 ۲۰۸۲ ۷۸
IRI
Makvandi,Navid
1 - 0
مرادی ,بهروز
IRI
۴۸ ۲۱۹۴ 1 ۳۸
1 ۲۱۸۳ ۵۱
IRI
ملکی ,مجتبی
0 - 1
قلعه دار ,فراز
IRI
۸۰ ۲۰۷۹ 1 ۳۹
1 ۲۰۸۰ ۷۹
IRI
Ashtiani,Mehrdad
0 - 1
Ebrahimi,Arash
IRI
۶۴ ۲۱۲۷ 1 ۴۰
1 ۲۱۱۸ ۶۹
IRI
علی بابایی ,ساسان
1 - 0
طالبی ,مسعود
IRI
۸۸ ۲۰۳۷ 1 ۴۱
1 ۲۰۲۰ ۹۰
IRQ
Kardo Ako,Mohammad
1 - 0
مومن زاده ,مهدی
IRI
۷۱ ۲۱۱۵ 1 ۴۲
½ ۲۱۸۷ ۴۹
IRI
دوستکام ,پویان
1 - 0
صابری ,ماهان
IRI
۹۴ ۲۰۰۰ 1 ۴۳
½ ۲۱۲۲ ۶۸
IRI
ثمره شاه پسند ,فرشاد
1 - 0
رضایی ,فرزین
IRI
۷۲ ۲۱۱۴ ½ ۴۴
½ ۲۰۵۸ ۸۵
IRI
عزتی ,فریدون
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۵
0 ۲۰۷۸ ۸۱
IRI
بابانیا ,بنیامین
½ - ½
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
IRI
۸۴ ۲۰۵۸ 0 ۴۶
0 ۲۰۱۰ ۹۳
IRI
Borazjani,Alireza
۱
bye
۰ ۰ 0 ۴۷
0 ۲۵۱۱ ۱۱
IRI
درینی ,پوریا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
0 ۲۴۲۶ ۲۱
AZE
Iskandarov,Misratdin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۹
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۵۵۲ ۱۰
IRI
ایدنی ,پویا
1 - 0
Zubov,Alexander
UKR
۴ ۲۶۰۶ 3 ۱
3 ۲۵۹۲ ۷
UKR
Tarlev,Konstantin
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین
IRI
۱۲ ۲۵۰۴ 3 ۲
۲۶۶۷ ۱
ARM
Sargissian,Gabriel
½ - ½
غلامی اوریمی ,آرین
IRI
۲۰ ۲۴۲۶ ۳
۲۴۲۱ ۲۳
IRI
عسگری زاده ,احمد
0 - 1
Berkes,Ferenc
HUN
۲ ۲۶۴۸ ۴
۲۶۲۵ ۳
ROU
Lupulescu,Constantin
½ - ½
Morchiashvili,Bachana
GEO
۲۴ ۲۴۱۹ ۵
۲۴۵۶ ۱۷
IRI
فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
Hakemi,Arman
IRI
۲۸ ۲۳۶۶ ۶
۲۲۶۲ ۳۸
IRI
راستبد ,علی
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد
IRI
۱۸ ۲۴۵۳ ۷
2 ۲۳۰۲ ۳۳
IRI
ساده ,شاهین
0 - 1
Korneev,Oleg
ESP
۶ ۲۵۹۸ 2 ۸
2 ۲۵۸۴ ۸
IRI
مقصودلو ,پرهام
0 - 1
امیدی خالکی ,آریا
IRI
۳۲ ۲۳۱۳ 2 ۹
2 ۲۵۷۴ ۹
IRI
قائم مقامی ,احسان
1 - 0
شعرباف ,محسن
IRI
۳۶ ۲۲۸۶ 2 ۱۰
2 ۲۲۷۳ ۳۷
IRI
ولیزاده ,علی
½ - ½
پوررمضانعلی ,امیررضا
IRI
۱۳ ۲۴۹۶ 2 ۱۱
2 ۲۲۵۸ ۳۹
IRI
Feyli,Sina
0 - 1
طباطبایی ,سید محمد امین
IRI
۱۴ ۲۴۹۳ 2 ۱۲
2 ۲۴۸۶ ۱۵
AZE
Bajarani,Ulvi
½ - ½
Tsomaia,Nikoloz
GEO
۴۰ ۲۲۴۶ 2 ۱۳
2 ۲۴۳۷ ۱۹
FIN
Sammalvuo,Tapani
1 - 0
غلامی اوریمی ,مهدی
IRI
۴۲ ۲۲۳۰ 2 ۱۴
2 ۲۲۳۳ ۴۱
IRI
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
0 - 1
موسوی ,سید خلیل
IRI
۲۲ ۲۴۲۲ 2 ۱۵
2 ۲۴۱۴ ۲۵
IRI
طاهباز ,آرش
1 - 0
Mohandesi,Shahin
IRI
۴۶ ۲۲۰۷ 2 ۱۶
2 ۲۲۰۸ ۴۵
IRI
خوشکلام ,سید هادی
0 - 1
توفیقی ,همایون
IRI
۲۶ ۲۴۰۷ 2 ۱۷
2 ۲۳۳۶ ۲۹
IRI
نوروزی ,امید
1 - 0
عابدی ,علی
IRI
۵۴ ۲۱۶۷ 2 ۱۸
2 ۲۲۰۴ ۴۷
IRI
سخایی ,مصطفی
0 - 1
صداقتی ,مهرداد
IRI
۳۰ ۲۳۱۵ 2 ۱۹
2 ۲۳۱۵ ۳۱
IRI
خادمی ,محمدمیران
1 - 0
Gharibyan,Mamikon
ARM
۵۹ ۲۱۵۵ 2 ۲۰
۲۱۲۷ ۶۵
IRI
Molaei,Mohammadamin
0 - 1
مصدق پور ,مسعود
IRI
۱۶ ۲۴۷۸ ۲۱
۲۱۲۵ ۶۷
IRI
جمشیدی ,امیر حسین
1 - 0
فقیرنواز ,علی
IRI
۳۴ ۲۲۹۱ ۲۲
۲۲۸۸ ۳۵
IRI
حسین زاده ,نیما
0 - 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
IRI
۷۴ ۲۱۱۲ ۲۳
۲۲۲۰ ۴۳
IRI
علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
Matevosyan,Sedrak
ARM
۷۶ ۲۰۹۹ ۲۴
۲۰۷۶ ۸۲
IRI
طاوسی راد ,رامتین
1 - 0
پیلوایه ,علی
IRI
۴۴ ۲۲۱۲ ۲۵
۲۰۴۰ ۸۷
IRI
جاهدی ,مانی
0 - 1
کوروند ,محمد سینا
IRI
۵۰ ۲۱۸۴ ۲۶
۲۱۶۲ ۵۷
IRI
وقار ,محسن
1 - 0
غفوریان ,امیرعلی
IRI
۹۲ ۲۰۱۴ ۲۷
۲۰۲۰ ۹۱
IRI
Moghadam,Alireza
0 - 1
Nadimifar,Adnan
IRI
۶۱ ۲۱۵۰ ۲۸
1 ۲۶۰۱ ۵
NED
Tiviakov,Sergei
1 - 0
علی بابایی ,ساسان
IRI
۶۹ ۲۱۱۸ 1 ۲۹
1 ۲۳۷۰ ۲۷
IRI
خداشناس ,مرصاد
1 - 0
Makvandi,Navid
IRI
۷۸ ۲۰۸۲ 1 ۳۰
1 ۲۱۹۴ ۴۸
IRI
مرادی ,بهروز
0 - 1
سبحانی ,فرشید
IRI
۸۶ ۲۰۵۴ 1 ۳۱
1 ۲۱۲۷ ۶۴
IRI
Ebrahimi,Arash
0 - 1
داغلی ,آرش
IRI
۵۲ ۲۱۷۷ 1 ۳۲
1 ۲۱۷۰ ۵۳
IRI
اسکندری ,محمود
1 - 0
طالبی ,مسعود
IRI
۸۸ ۲۰۳۷ 1 ۳۳
1 ۲۱۶۲ ۵۵
IRI
بختیاری ,کاظم
1 - 0
Kardo Ako,Mohammad
IRQ
۹۰ ۲۰۲۰ 1 ۳۴
1 ۲۱۲۶ ۶۶
IRI
جوانی ,شاهین
½ - ½
قربانی ,هادی
IRI
۵۶ ۲۱۶۲ 1 ۳۵
1 ۲۱۱۵ ۷۰
IRI
عطانژاد ,صاحبعلی
½ - ½
عسگری زاده ,مینو
IRI
۵۸ ۲۱۵۹ 1 ۳۶
1 ۲۱۱۴ ۷۳
IRI
رستمی ,روزبه
1 - 0
صادقی ,محمد علی
IRI
۶۰ ۲۱۵۴ 1 ۳۷
1 ۲۱۴۰ ۶۲
IRI
غفاری فر ,متین
1 - 0
صابری ,ماهان
IRI
۹۴ ۲۰۰۰ 1 ۳۸
1 ۲۱۰۸ ۷۵
IRI
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
½ - ½
روزبیان ,رضا
IRI
۶۳ ۲۱۳۶ 1 ۳۹
1 ۲۰۲۵ ۸۹
IRI
Kazerooni,Shahriar
1 - 0
دوستکام ,پویان
IRI
۴۹ ۲۱۸۷ ½ ۴۰
½ ۲۰۹۱ ۷۷
IRI
کاشفی ,امیرحسین
1 - 0
ثمره شاه پسند ,فرشاد
IRI
۶۸ ۲۱۲۲ ½ ۴۱
½ ۲۰۶۲ ۸۳
IRI
اسدی آهنگر کلائی ,علی
1 - 0
رضایی ,فرزین
IRI
۷۲ ۲۱۱۴ ½ ۴۲
½ ۲۰۵۸ ۸۵
IRI
عزتی ,فریدون
0 - 1
ملکی ,مجتبی
IRI
۵۱ ۲۱۸۳ 0 ۴۳
0 ۲۱۱۵ ۷۱
IRI
مومن زاده ,مهدی
1 - 0
بابانیا ,بنیامین
IRI
۸۱ ۲۰۷۸ 0 ۴۴
0 ۲۰۵۸ ۸۴
IRI
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
0 - 1
Ashtiani,Mehrdad
IRI
۷۹ ۲۰۸۰ 0 ۴۵
0 ۲۰۱۰ ۹۳
IRI
Borazjani,Alireza
0 - 1
قلعه دار ,فراز
IRI
۸۰ ۲۰۷۹ 0 ۴۶
0 ۲۵۱۱ ۱۱
IRI
درینی ,پوریا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۷
0 ۲۴۲۶ ۲۱
AZE
Iskandarov,Misratdin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۴۵۳ ۱۸
IRI
علوی مقدم ,سید جواد
½ - ½
Sargissian,Gabriel
ARM
۱ ۲۶۶۷ 2 ۱
2 ۲۶۴۸ ۲
HUN
Berkes,Ferenc
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا
IRI
۱۷ ۲۴۵۶ 2 ۲
2 ۲۴۲۶ ۲۰
IRI
غلامی اوریمی ,آرین
½ - ½
Lupulescu,Constantin
ROU
۳ ۲۶۲۵ 2 ۳
2 ۲۶۰۶ ۴
UKR
Zubov,Alexander
1 - 0
طاهباز ,آرش
IRI
۲۵ ۲۴۱۴ 2 ۴
2 ۲۳۰۲ ۳۳
IRI
ساده ,شاهین
0 - 1
Tarlev,Konstantin
UKR
۷ ۲۵۹۲ 2 ۵
2 ۲۵۵۲ ۱۰
IRI
ایدنی ,پویا
1 - 0
ولیزاده ,علی
IRI
۳۷ ۲۲۷۳ 2 ۶
2 ۲۵۰۴ ۱۲
IRI
لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
Feyli,Sina
IRI
۳۹ ۲۲۵۸ 2 ۷
2 ۲۲۶۲ ۳۸
IRI
راستبد ,علی
½ - ½
Bajarani,Ulvi
AZE
۱۵ ۲۴۸۶ ۸
۲۵۹۸ ۶
ESP
Korneev,Oleg
½ - ½
خوشکلام ,سید هادی
IRI
۴۵ ۲۲۰۸ ۹
۲۲۳۰ ۴۲
IRI
غلامی اوریمی ,مهدی
½ - ½
قائم مقامی ,احسان
IRI
۹ ۲۵۷۴ ۱۰
۲۴۲۲ ۲۲
IRI
موسوی ,سید خلیل
½ - ½
خادمی ,محمدمیران
IRI
۳۱ ۲۳۱۵ ۱۱
۲۲۱۲ ۴۴
IRI
پیلوایه ,علی
0 - 1
عسگری زاده ,احمد
IRI
۲۳ ۲۴۲۱ ۱۲
۲۴۱۹ ۲۴
GEO
Morchiashvili,Bachana
1 - 0
جمشیدی ,امیر حسین
IRI
۶۷ ۲۱۲۵ ۱۳
۲۳۶۶ ۲۸
IRI
Hakemi,Arman
1 - 0
جاهدی ,مانی
IRI
۸۷ ۲۰۴۰ ۱۴
۲۱۲۷ ۶۵
IRI
Molaei,Mohammadamin
0 - 1
مقصودلو ,پرهام
IRI
۸ ۲۵۸۴ 1 ۱۵
1 ۲۱۶۷ ۵۴
IRI
عابدی ,علی
1 - 0
Tiviakov,Sergei
NED
۵ ۲۶۰۱ 1 ۱۶
1 ۲۴۹۶ ۱۳
IRI
پوررمضانعلی ,امیررضا
1 - 0
داغلی ,آرش
IRI
۵۲ ۲۱۷۷ 1 ۱۷
1 ۲۴۹۳ ۱۴
IRI
طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
بختیاری ,کاظم
IRI
۵۵ ۲۱۶۲ 1 ۱۸
1 ۲۴۷۸ ۱۶
IRI
مصدق پور ,مسعود
½ - ½
وقار ,محسن
IRI
۵۷ ۲۱۶۲ 1 ۱۹
1 ۲۱۶۲ ۵۶
IRI
قربانی ,هادی
0 - 1
Sammalvuo,Tapani
FIN
۱۹ ۲۴۳۷ 1 ۲۰
1 ۲۴۰۷ ۲۶
IRI
توفیقی ,همایون
1 - 0
عسگری زاده ,مینو
IRI
۵۸ ۲۱۵۹ 1 ۲۱
1 ۲۱۵۵ ۵۹
ARM
Gharibyan,Mamikon
1 - 0
خداشناس ,مرصاد
IRI
۲۷ ۲۳۷۰ 1 ۲۲
1 ۲۱۵۴ ۶۰
IRI
صادقی ,محمد علی
0 - 1
نوروزی ,امید
IRI
۲۹ ۲۳۳۶ 1 ۲۳
1 ۲۳۱۵ ۳۰
IRI
صداقتی ,مهرداد
1 - 0
غفاری فر ,متین
IRI
۶۲ ۲۱۴۰ 1 ۲۴
1 ۲۳۱۳ ۳۲
IRI
امیدی خالکی ,آریا
1 - 0
جوانی ,شاهین
IRI
۶۶ ۲۱۲۶ 1 ۲۵
1 ۲۱۱۲ ۷۴
IRI
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
½ - ½
فقیرنواز ,علی
IRI
۳۴ ۲۲۹۱ 1 ۲۶
1 ۲۰۹۹ ۷۶
ARM
Matevosyan,Sedrak
½ - ½
حسین زاده ,نیما
IRI
۳۵ ۲۲۸۸ 1 ۲۷
1 ۲۰۵۴ ۸۶
IRI
سبحانی ,فرشید
0 - 1
شعرباف ,محسن
IRI
۳۶ ۲۲۸۶ 1 ۲۸
1 ۲۲۴۶ ۴۰
GEO
Tsomaia,Nikoloz
1 - 0
رستمی ,روزبه
IRI
۷۳ ۲۱۱۴ 1 ۲۹
1 ۲۰۲۰ ۹۰
IRQ
Kardo Ako,Mohammad
0 - 1
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
IRI
۴۱ ۲۲۳۳ 1 ۳۰
1 ۲۰۱۴ ۹۲
IRI
غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
علی نسب علمداری ,مبینا
IRI
۴۳ ۲۲۲۰ 1 ۳۱
1 ۲۲۰۷ ۴۶
IRI
Mohandesi,Shahin
1 - 0
Kazerooni,Shahriar
IRI
۸۹ ۲۰۲۵ 1 ۳۲
1 ۲۰۳۷ ۸۸
IRI
طالبی ,مسعود
0 - 1
سخایی ,مصطفی
IRI
۴۷ ۲۲۰۴ 1 ۳۳
½ ۲۰۷۶ ۸۲
IRI
طاوسی راد ,رامتین
1 - 0
دوستکام ,پویان
IRI
۴۹ ۲۱۸۷ ½ ۳۴
½ ۲۱۸۴ ۵۰
IRI
کوروند ,محمد سینا
1 - 0
عزتی ,فریدون
IRI
۸۵ ۲۰۵۸ ½ ۳۵
½ ۲۱۵۰ ۶۱
IRI
Nadimifar,Adnan
1 - 0
کاشفی ,امیرحسین
IRI
۷۷ ۲۰۹۱ ½ ۳۶
½ ۲۱۱۴ ۷۲
IRI
رضایی ,فرزین
0 - 1
Moghadam,Alireza
IRI
۹۱ ۲۰۲۰ ½ ۳۷
½ ۲۰۰۰ ۹۴
IRI
صابری ,ماهان
½ - ½
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
IRI
۷۵ ۲۱۰۸ ½ ۳۸
0 ۲۱۱۵ ۷۱
IRI
مومن زاده ,مهدی
0 - 1
مرادی ,بهروز
IRI
۴۸ ۲۱۹۴ 0 ۳۹
0 ۲۰۸۲ ۷۸
IRI
Makvandi,Navid
1 - 0
ملکی ,مجتبی
IRI
۵۱ ۲۱۸۳ 0 ۴۰
0 ۲۰۷۹ ۸۰
IRI
قلعه دار ,فراز
0 - 1
اسکندری ,محمود
IRI
۵۳ ۲۱۷۰ 0 ۴۱
0 ۲۱۳۶ ۶۳
IRI
روزبیان ,رضا
1 - 0
Ashtiani,Mehrdad
IRI
۷۹ ۲۰۸۰ 0 ۴۲
0 ۲۰۷۸ ۸۱
IRI
بابانیا ,بنیامین
0 - 1
Ebrahimi,Arash
IRI
۶۴ ۲۱۲۷ 0 ۴۳
0 ۲۱۲۲ ۶۸
IRI
ثمره شاه پسند ,فرشاد
½ - ½
اسدی آهنگر کلائی ,علی
IRI
۸۳ ۲۰۶۲ 0 ۴۴
0 ۲۱۱۸ ۶۹
IRI
علی بابایی ,ساسان
1 - 0
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
IRI
۸۴ ۲۰۵۸ 0 ۴۵
0 ۲۰۱۰ ۹۳
IRI
Borazjani,Alireza
0 - 1
عطانژاد ,صاحبعلی
IRI
۷۰ ۲۱۱۵ 0 ۴۶
0 ۲۵۱۱ ۱۱
IRI
درینی ,پوریا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۷
0 ۲۴۲۶ ۲۱
AZE
Iskandarov,Misratdin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۶۶۷ ۱
ARM
Sargissian,Gabriel
1 - 0
توفیقی ,همایون
IRI
۲۶ ۲۴۰۷ 1 ۱
1 ۲۳۷۰ ۲۷
IRI
خداشناس ,مرصاد
0 - 1
Berkes,Ferenc
HUN
۲ ۲۶۴۸ 1 ۲
1 ۲۶۲۵ ۳
ROU
Lupulescu,Constantin
1 - 0
صداقتی ,مهرداد
IRI
۳۰ ۲۳۱۵ 1 ۳
1 ۲۳۳۶ ۲۹
IRI
نوروزی ,امید
0 - 1
Zubov,Alexander
UKR
۴ ۲۶۰۶ 1 ۴
1 ۲۳۱۵ ۳۱
IRI
خادمی ,محمدمیران
½ - ½
Korneev,Oleg
ESP
۶ ۲۵۹۸ 1 ۵
1 ۲۵۹۲ ۷
UKR
Tarlev,Konstantin
1 - 0
امیدی خالکی ,آریا
IRI
۳۲ ۲۳۱۳ 1 ۶
1 ۲۳۰۲ ۳۳
IRI
ساده ,شاهین
+ - -
مقصودلو ,پرهام
IRI
۸ ۲۵۸۴ 1 ۷
1 ۲۲۹۱ ۳۴
IRI
فقیرنواز ,علی
0 - 1
ایدنی ,پویا
IRI
۱۰ ۲۵۵۲ 1 ۸
1 ۲۲۸۶ ۳۶
IRI
شعرباف ,محسن
0 - 1
لرپری زنگنه ,شاهین
IRI
۱۲ ۲۵۰۴ 1 ۹
1 ۲۴۹۶ ۱۳
IRI
پوررمضانعلی ,امیررضا
0 - 1
راستبد ,علی
IRI
۳۸ ۲۲۶۲ 1 ۱۰
1 ۲۲۷۳ ۳۷
IRI
ولیزاده ,علی
1 - 0
طباطبایی ,سید محمد امین
IRI
۱۴ ۲۴۹۳ 1 ۱۱
1 ۲۴۸۶ ۱۵
AZE
Bajarani,Ulvi
½ - ½
غلامی اوریمی ,مهدی
IRI
۴۲ ۲۲۳۰ 1 ۱۲
1 ۲۲۵۸ ۳۹
IRI
Feyli,Sina
1 - 0
مصدق پور ,مسعود
IRI
۱۶ ۲۴۷۸ 1 ۱۳
1 ۲۴۵۶ ۱۷
IRI
فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
Mohandesi,Shahin
IRI
۴۶ ۲۲۰۷ 1 ۱۴
1 ۲۱۷۷ ۵۲
IRI
داغلی ,آرش
0 - 1
علوی مقدم ,سید جواد
IRI
۱۸ ۲۴۵۳ 1 ۱۵
1 ۲۱۵۹ ۵۸
IRI
عسگری زاده ,مینو
0 - 1
غلامی اوریمی ,آرین
IRI
۲۰ ۲۴۲۶ 1 ۱۶
1 ۲۱۲۵ ۶۷
IRI
جمشیدی ,امیر حسین
½ - ½
موسوی ,سید خلیل
IRI
۲۲ ۲۴۲۲ 1 ۱۷
1 ۲۴۲۱ ۲۳
IRI
عسگری زاده ,احمد
½ - ½
Molaei,Mohammadamin
IRI
۶۵ ۲۱۲۷ 1 ۱۸
1 ۲۰۴۰ ۸۷
IRI
جاهدی ,مانی
½ - ½
Morchiashvili,Bachana
GEO
۲۴ ۲۴۱۹ 1 ۱۹
1 ۲۴۱۴ ۲۵
IRI
طاهباز ,آرش
1 - 0
طالبی ,مسعود
IRI
۸۸ ۲۰۳۷ 1 ۲۰
½ ۲۵۷۴ ۹
IRI
قائم مقامی ,احسان
1 - 0
Kardo Ako,Mohammad
IRQ
۹۰ ۲۰۲۰ 1 ۲۱
½ ۲۰۲۰ ۹۱
IRI
Moghadam,Alireza
0 - 1
Hakemi,Arman
IRI
۲۸ ۲۳۶۶ ½ ۲۲
½ ۲۲۸۸ ۳۵
IRI
حسین زاده ,نیما
½ - ½
قربانی ,هادی
IRI
۵۶ ۲۱۶۲ ½ ۲۳
½ ۲۱۰۸ ۷۵
IRI
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
0 - 1
پیلوایه ,علی
IRI
۴۴ ۲۲۱۲ ½ ۲۴
½ ۲۲۰۸ ۴۵
IRI
خوشکلام ,سید هادی
1 - 0
طاوسی راد ,رامتین
IRI
۸۲ ۲۰۷۶ ½ ۲۵
½ ۲۲۰۴ ۴۷
IRI
سخایی ,مصطفی
½ - ½
غفوریان ,امیرعلی
IRI
۹۲ ۲۰۱۴ ½ ۲۶
0 ۲۶۰۱ ۵
NED
Tiviakov,Sergei
1 - 0
صابری ,ماهان
IRI
۹۴ ۲۰۰۰ ½ ۲۷
0 ۲۴۳۷ ۱۹
FIN
Sammalvuo,Tapani
1 - 0
ثمره شاه پسند ,فرشاد
IRI
۶۸ ۲۱۲۲ 0 ۲۸
0 ۲۱۱۵ ۷۰
IRI
عطانژاد ,صاحبعلی
0 - 1
Tsomaia,Nikoloz
GEO
۴۰ ۲۲۴۶ 0 ۲۹
0 ۲۲۳۳ ۴۱
IRI
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
1 - 0
علی بابایی ,ساسان
IRI
۶۹ ۲۱۱۸ 0 ۳۰
0 ۲۲۲۰ ۴۳
IRI
علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
مومن زاده ,مهدی
IRI
۷۱ ۲۱۱۵ 0 ۳۱
0 ۲۱۱۴ ۷۳
IRI
رستمی ,روزبه
1 - 0
مرادی ,بهروز
IRI
۴۸ ۲۱۹۴ 0 ۳۲
0 ۲۱۸۷ ۴۹
IRI
دوستکام ,پویان
½ - ½
رضایی ,فرزین
IRI
۷۲ ۲۱۱۴ 0 ۳۳
0 ۲۰۹۱ ۷۷
IRI
کاشفی ,امیرحسین
½ - ½
کوروند ,محمد سینا
IRI
۵۰ ۲۱۸۴ 0 ۳۴
0 ۲۱۸۳ ۵۱
IRI
ملکی ,مجتبی
0 - 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
IRI
۷۴ ۲۱۱۲ 0 ۳۵
0 ۲۱۷۰ ۵۳
IRI
اسکندری ,محمود
0 - 1
Matevosyan,Sedrak
ARM
۷۶ ۲۰۹۹ 0 ۳۶
0 ۲۰۸۰ ۷۹
IRI
Ashtiani,Mehrdad
0 - 1
عابدی ,علی
IRI
۵۴ ۲۱۶۷ 0 ۳۷
0 ۲۱۶۲ ۵۵
IRI
بختیاری ,کاظم
1 - 0
Makvandi,Navid
IRI
۷۸ ۲۰۸۲ 0 ۳۸
0 ۲۱۶۲ ۵۷
IRI
وقار ,محسن
1 - 0
قلعه دار ,فراز
IRI
۸۰ ۲۰۷۹ 0 ۳۹
0 ۲۱۵۵ ۵۹
ARM
Gharibyan,Mamikon
1 - 0
بابانیا ,بنیامین
IRI
۸۱ ۲۰۷۸ 0 ۴۰
0 ۲۰۶۲ ۸۳
IRI
اسدی آهنگر کلائی ,علی
0 - 1
صادقی ,محمد علی
IRI
۶۰ ۲۱۵۴ 0 ۴۱
0 ۲۰۵۸ ۸۵
IRI
عزتی ,فریدون
½ - ½
Nadimifar,Adnan
IRI
۶۱ ۲۱۵۰ 0 ۴۲
0 ۲۱۴۰ ۶۲
IRI
غفاری فر ,متین
1 - 0
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
IRI
۸۴ ۲۰۵۸ 0 ۴۳
0 ۲۰۲۵ ۸۹
IRI
Kazerooni,Shahriar
1 - 0
روزبیان ,رضا
IRI
۶۳ ۲۱۳۶ 0 ۴۴
0 ۲۱۲۷ ۶۴
IRI
Ebrahimi,Arash
0 - 1
سبحانی ,فرشید
IRI
۸۶ ۲۰۵۴ 0 ۴۵
0 ۲۱۲۶ ۶۶
IRI
جوانی ,شاهین
1 - 0
Borazjani,Alireza
IRI
۹۳ ۲۰۱۰ 0 ۴۶
0 ۲۵۱۱ ۱۱
IRI
درینی ,پوریا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۷
0 ۲۴۲۶ ۲۱
AZE
Iskandarov,Misratdin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
0 ۲۱۹۴ ۴۸
IRI
مرادی ,بهروز
0 - 1
Sargissian,Gabriel
ARM
۱ ۲۶۶۷ 0 ۱
0 ۲۶۴۸ ۲
HUN
Berkes,Ferenc
1 - 0
دوستکام ,پویان
IRI
۴۹ ۲۱۸۷ 0 ۲
0 ۲۱۸۴ ۵۰
IRI
کوروند ,محمد سینا
0 - 1
Lupulescu,Constantin
ROU
۳ ۲۶۲۵ 0 ۳
0 ۲۶۰۶ ۴
UKR
Zubov,Alexander
1 - 0
ملکی ,مجتبی
IRI
۵۱ ۲۱۸۳ 0 ۴
0 ۲۱۷۷ ۵۲
IRI
داغلی ,آرش
1 - 0
Tiviakov,Sergei
NED
۵ ۲۶۰۱ 0 ۵
0 ۲۵۹۸ ۶
ESP
Korneev,Oleg
1 - 0
اسکندری ,محمود
IRI
۵۳ ۲۱۷۰ 0 ۶
0 ۲۱۶۷ ۵۴
IRI
عابدی ,علی
0 - 1
Tarlev,Konstantin
UKR
۷ ۲۵۹۲ 0 ۷
0 ۲۵۸۴ ۸
IRI
مقصودلو ,پرهام
1 - 0
بختیاری ,کاظم
IRI
۵۵ ۲۱۶۲ 0 ۸
0 ۲۱۶۲ ۵۶
IRI
قربانی ,هادی
½ - ½
قائم مقامی ,احسان
IRI
۹ ۲۵۷۴ 0 ۹
0 ۲۵۵۲ ۱۰
IRI
ایدنی ,پویا
1 - 0
وقار ,محسن
IRI
۵۷ ۲۱۶۲ 0 ۱۰
0 ۲۱۵۹ ۵۸
IRI
عسگری زاده ,مینو
+ - -
درینی ,پوریا
IRI
۱۱ ۲۵۱۱ 0 ۱۱
0 ۲۵۰۴ ۱۲
IRI
لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
Gharibyan,Mamikon
ARM
۵۹ ۲۱۵۵ 0 ۱۲
0 ۲۱۵۴ ۶۰
IRI
صادقی ,محمد علی
0 - 1
پوررمضانعلی ,امیررضا
IRI
۱۳ ۲۴۹۶ 0 ۱۳
0 ۲۴۹۳ ۱۴
IRI
طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
عطانژاد ,صاحبعلی
IRI
۷۰ ۲۱۱۵ 0 ۱۴
0 ۲۱۵۰ ۶۱
IRI
Nadimifar,Adnan
0 - 1
Bajarani,Ulvi
AZE
۱۵ ۲۴۸۶ 0 ۱۵
0 ۲۴۷۸ ۱۶
IRI
مصدق پور ,مسعود
1 - 0
غفاری فر ,متین
IRI
۶۲ ۲۱۴۰ 0 ۱۶
0 ۲۱۳۶ ۶۳
IRI
روزبیان ,رضا
0 - 1
فیروزجاء ,علیرضا
IRI
۱۷ ۲۴۵۶ 0 ۱۷
0 ۲۴۵۳ ۱۸
IRI
علوی مقدم ,سید جواد
1 - 0
Ebrahimi,Arash
IRI
۶۴ ۲۱۲۷ 0 ۱۸
0 ۲۱۲۷ ۶۵
IRI
Molaei,Mohammadamin
1 - 0
Sammalvuo,Tapani
FIN
۱۹ ۲۴۳۷ 0 ۱۹
0 ۲۴۲۶ ۲۰
IRI
غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
جوانی ,شاهین
IRI
۶۶ ۲۱۲۶ 0 ۲۰
0 ۲۱۲۵ ۶۷
IRI
جمشیدی ,امیر حسین
+ - -
Iskandarov,Misratdin
AZE
۲۱ ۲۴۲۶ 0 ۲۱
0 ۲۴۲۲ ۲۲
IRI
موسوی ,سید خلیل
1 - 0
ثمره شاه پسند ,فرشاد
IRI
۶۸ ۲۱۲۲ 0 ۲۲
0 ۲۱۱۸ ۶۹
IRI
علی بابایی ,ساسان
0 - 1
عسگری زاده ,احمد
IRI
۲۳ ۲۴۲۱ 0 ۲۳
0 ۲۴۱۹ ۲۴
GEO
Morchiashvili,Bachana
1 - 0
مومن زاده ,مهدی
IRI
۷۱ ۲۱۱۵ 0 ۲۴
0 ۲۱۱۴ ۷۲
IRI
رضایی ,فرزین
0 - 1
طاهباز ,آرش
IRI
۲۵ ۲۴۱۴ 0 ۲۵
0 ۲۴۰۷ ۲۶
IRI
توفیقی ,همایون
1 - 0
رستمی ,روزبه
IRI
۷۳ ۲۱۱۴ 0 ۲۶
0 ۲۱۱۲ ۷۴
IRI
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
0 - 1
خداشناس ,مرصاد
IRI
۲۷ ۲۳۷۰ 0 ۲۷
0 ۲۳۶۶ ۲۸
IRI
Hakemi,Arman
½ - ½
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
IRI
۷۵ ۲۱۰۸ 0 ۲۸
0 ۲۰۹۹ ۷۶
ARM
Matevosyan,Sedrak
0 - 1
نوروزی ,امید
IRI
۲۹ ۲۳۳۶ 0 ۲۹
0 ۲۳۱۵ ۳۰
IRI
صداقتی ,مهرداد
1 - 0
کاشفی ,امیرحسین
IRI
۷۷ ۲۰۹۱ 0 ۳۰
0 ۲۰۸۲ ۷۸
IRI
Makvandi,Navid
0 - 1
خادمی ,محمدمیران
IRI
۳۱ ۲۳۱۵ 0 ۳۱
0 ۲۳۱۳ ۳۲
IRI
امیدی خالکی ,آریا
1 - 0
Ashtiani,Mehrdad
IRI
۷۹ ۲۰۸۰ 0 ۳۲
0 ۲۰۷۹ ۸۰
IRI
قلعه دار ,فراز
0 - 1
ساده ,شاهین
IRI
۳۳ ۲۳۰۲ 0 ۳۳
0 ۲۲۹۱ ۳۴
IRI
فقیرنواز ,علی
1 - 0
بابانیا ,بنیامین
IRI
۸۱ ۲۰۷۸ 0 ۳۴
0 ۲۰۷۶ ۸۲
IRI
طاوسی راد ,رامتین
½ - ½
حسین زاده ,نیما
IRI
۳۵ ۲۲۸۸ 0 ۳۵
0 ۲۲۸۶ ۳۶
IRI
شعرباف ,محسن
1 - 0
اسدی آهنگر کلائی ,علی
IRI
۸۳ ۲۰۶۲ 0 ۳۶
0 ۲۰۵۸ ۸۴
IRI
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
0 - 1
ولیزاده ,علی
IRI
۳۷ ۲۲۷۳ 0 ۳۷
0 ۲۲۶۲ ۳۸
IRI
راستبد ,علی
1 - 0
عزتی ,فریدون
IRI
۸۵ ۲۰۵۸ 0 ۳۸
0 ۲۰۵۴ ۸۶
IRI
سبحانی ,فرشید
0 - 1
Feyli,Sina
IRI
۳۹ ۲۲۵۸ 0 ۳۹
0 ۲۲۴۶ ۴۰
GEO
Tsomaia,Nikoloz
0 - 1
جاهدی ,مانی
IRI
۸۷ ۲۰۴۰ 0 ۴۰
0 ۲۰۳۷ ۸۸
IRI
طالبی ,مسعود
1 - 0
عسگری عباس آبادی ,مرتضی
IRI
۴۱ ۲۲۳۳ 0 ۴۱
0 ۲۲۳۰ ۴۲
IRI
غلامی اوریمی ,مهدی
1 - 0
Kazerooni,Shahriar
IRI
۸۹ ۲۰۲۵ 0 ۴۲
0 ۲۰۲۰ ۹۰
IRQ
Kardo Ako,Mohammad
1 - 0
علی نسب علمداری ,مبینا
IRI
۴۳ ۲۲۲۰ 0 ۴۳
0 ۲۲۱۲ ۴۴
IRI
پیلوایه ,علی
½ - ½
Moghadam,Alireza
IRI
۹۱ ۲۰۲۰ 0 ۴۴
0 ۲۰۱۴ ۹۲
IRI
غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
خوشکلام ,سید هادی
IRI
۴۵ ۲۲۰۸ 0 ۴۵
0 ۲۲۰۷ ۴۶
IRI
Mohandesi,Shahin
1 - 0
Borazjani,Alireza
IRI
۹۳ ۲۰۱۰ 0 ۴۶
0 ۲۰۰۰ ۹۴
IRI
صابری ,ماهان
½ - ½
سخایی ,مصطفی
IRI
۴۷ ۲۲۰۴ 0 ۴۷