پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(B)-استاندارد
مسابقه: پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(B) نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ زمان پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ محل مسابقه: گیلان, رشت

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran Sheykhali,Mohammadreza ۱۲۵۶۵۰۵۹ ۲۱۶۵ ۱۰.۵
۲ Iran Tahmasebi,Hamid ۱۲۵۳۷۵۲۷ ۲۲۳۱ ۱۰.۰
۳ Iran ترکمن نژاد ,جواد ۱۲۵۱۱۷۲۲ ۲۰۶۲ ۹.۵
۴ Iran بربری ,عباس ۱۲۵۲۸۲۵۰ ۱۹۵۰ ۹.۵
۵ Iran متقی ,فربد ۱۲۵۱۳۴۳۱ ۱۹۲۷ ۹.۰
۶ Iran رمضانی طشی ,ماهان ۱۲۵۷۲۷۱۳ ۲۰۸۴ ۹.۰
۷ Iran Hosseini,Mir Shojae ۱۲۵۵۶۸۴۰ ۱۹۷۱ ۹.۰
۸ Iran کریمی ,امید ۱۲۵۴۷۵۷۳ ۲۰۲۲ ۹.۰
۹ Iran دانشور ,بردیا ۱۲۵۷۶۴۶۸ ۲۳۲۷ ۹.۰
۱۰ Iran عابدیان ,سعید ۱۲۵۰۱۵۹۰ ۱۹۸۹ ۹.۰
۱۱ Iran Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۱۲۵۱۹۴۳۰ ۱۹۶۹ ۹.۰
۱۲ Iran Khademi,Mahdi ۲۲۵۵۲۱۷۰ ۲۰۷۸ ۹.۰
۱۳ Iran علی قلیان ,فرامرز ۱۲۵۶۴۷۲۹ ۱۸۸۸ ۹.۰
۱۴ Iran ترشیزی قربانی ,محمد حسین ۱۲۵۳۱۲۰۰ ۱۹۱۷ ۹.۰
۱۵ Iran موسوی ,سید مقداد ۱۲۵۰۷۰۱۶ ۱۸۹۸ ۹.۰
۱۶ Iran Fekri,Amirkia ۱۲۵۳۸۳۹۶ ۱۹۰۵ ۹.۰
۱۷ Iran گرامی پور ,امین ۱۲۵۱۳۳۳۴ ۱۹۲۲ ۹.۰
۱۸ Iran نجفی سوسفی ,امیرحسن ۱۲۵۴۷۹۳۰ ۱۸۹۸ ۹.۰
۱۹ Iran تعاونی ,رحیم ۱۲۵۱۱۶۵۰ ۲۰۶۸ ۸.۵
۲۰ Azerbaijan Rahimli,Ilkin ۱۳۴۰۱۳۹۴ ۱۹۷۹ ۸.۵
۲۱ Iran پورگل ,آرمان ۱۲۵۳۰۷۸۶ ۱۹۰۰ ۸.۵
۲۲ Iran قورچی بیگی ,علیرضا ۱۲۵۱۰۵۰۵ ۱۸۷۳ ۸.۰
۲۳ Iran Mirzaeian,Ehsan ۱۲۵۴۶۶۲۳ ۱۷۹۰ ۸.۰
۲۴ Iran Pourali,Davood ۱۲۵۲۰۶۵۹ ۱۹۷۵ ۸.۰
۲۵ Iran بانشی ,ماهان ۱۲۵۶۲۲۲۰ ۲۰۴۲ ۸.۰
۲۶ Iran کلانتری دهقی ,بهزاد ۱۲۵۰۰۹۷۶ ۲۰۷۰ ۸.۰
۲۷ Iran عطاخان ,آبتین ۲۲۵۰۲۲۰۳ ۲۳۱۴ ۸.۰
۲۸ Iran دریاری ,رضا ۱۲۵۲۸۳۰۷ ۱۷۹۲ ۸.۰
۲۹ Iran Parsa,Javad ۱۲۵۱۲۴۸۶ ۱۷۸۳ ۸.۰
۳۰ Iran کنعانی ,انوش ۱۲۵۱۰۷۱۸ ۱۹۱۹ ۸.۰
۳۱ Iran همتجو ,آرش ۱۲۵۰۶۴۰۰ ۱۹۴۰ ۸.۰
۳۲ Iran Abbasnejad,Amirreza ۲۲۵۲۲۱۳۱ ۱۵۸۹ ۸.۰
۳۳ Iran Moradiyan,Meysam ۱۲۵۰۷۷۲۵ ۱۹۵۵ ۸.۰
۳۴ Iran Jafari,Kasra ۲۲۵۱۵۰۹۷ ۱۳۵۸ ۸.۰
۳۵ Iran پوراسمعیل ,ناصر ۱۲۵۲۳۰۳۸ ۱۸۹۹ ۸.۰
۳۶ Iran شاه صنم ,علیرضا ۱۲۵۱۷۸۸۷ ۱۸۱۸ ۸.۰
۳۷ Iran Pedram,Mehrdad ۱۲۵۰۷۸۳۰ ۱۸۳۸ ۸.۰
۳۸ Iran خالصی ,پارسا ۱۲۵۵۷۹۵۱ ۱۹۴۳ ۷.۵
۳۹ Iran Mastizadeh,Saeed --- ۰ ۷.۵
۴۰ Iran Shirpoor,Ramin ۱۲۵۳۹۱۶۳ ۱۹۹۱ ۷.۵
۴۱ Iran Jooyandeh,Hassan ۱۲۵۰۴۰۳۳ ۱۸۹۰ ۷.۵
۴۲ Azerbaijan Novruzov,Emin ۱۳۴۰۳۵۱۶ ۱۹۴۲ ۷.۵
۴۳ Iran نامی ,امین ۱۲۵۶۳۰۱۳ ۱۸۱۹ ۷.۵
۴۴ Iran Guran Orimi,Mehdi ۲۲۵۱۸۰۸۸ ۱۷۶۴ ۷.۵
۴۵ Iran فردی ,متین ۱۲۵۰۸۲۰۹ ۱۸۴۷ ۷.۵
۴۶ Iran خدابنده ,میلاد ۱۲۵۳۸۶۲۰ ۱۹۷۲ ۷.۵
۴۷ Iran معصومی ,محمد ۱۲۵۹۲۰۴۸ ۱۸۴۷ ۷.۵
۴۸ Iran Abbasi,Danial ۲۲۵۴۰۶۸۷ ۱۸۹۵ ۷.۰
۴۹ Iran خادم عرفانی ,سبحان ۱۲۵۸۴۶۵۷ ۱۹۷۵ ۷.۰
۵۰ Iran پوربیدادیان ,حجت ۱۲۵۳۸۹۵۷ ۱۸۹۳ ۷.۰
۵۱ Iran صمصام ,فرهاد ۱۲۵۰۲۰۸۱ ۱۹۶۲ ۷.۰
۵۲ Iran مقصودلو ,امیرعلی ۱۲۵۹۱۰۲۵ ۱۶۹۷ ۷.۰
۵۳ India Shubham Shukla ۲۵۰۶۱۶۲۳ ۱۷۹۹ ۷.۰
۵۴ Azerbaijan Sariyev,Riad ۱۳۴۰۳۰۰۱ ۲۰۱۷ ۷.۰
۵۵ Iran Karami Kejani,Masoud ۲۲۵۸۱۷۲۳ ۱۹۵۰ ۷.۰
۵۶ Iran عادلی اردبیلی ,آروین ۱۲۵۲۴۶۷۰ ۲۰۵۷ ۷.۰
۵۷ Iran Vatandoost,Farhad ۱۲۵۳۹۲۴۴ ۱۸۹۵ ۷.۰
۵۸ Iran سعیدی ,رضا ۱۲۵۰۲۷۳۱ ۱۹۷۸ ۷.۰
۵۹ Iran Bakhtshahi,M. ۱۲۵۰۲۵۶۱ ۲۰۱۹ ۷.۰
۶۰ Iran میرزاجانی ,رضا ۱۲۵۰۲۸۶۳ ۱۹۷۲ ۷.۰
۶۱ Iran Komaei,Kanan ۱۲۵۲۸۵۷۹ ۱۹۵۰ ۷.۰
۶۲ Iran Abbaszadeh,Esmaeil ۱۲۵۰۸۶۰۸ ۱۸۳۱ ۷.۰
۶۳ Iran Khaledi,Omid ۲۲۵۱۴۶۳۵ ۱۹۲۲ ۷.۰
۶۴ Iran Behboudi,Ali ۱۲۵۲۸۲۶۹ ۱۷۶۴ ۷.۰
۶۵ Iran عزیزخانی ,نیما ۱۲۵۳۹۳۷۶ ۱۷۱۳ ۷.۰
۶۶ Iran Noorani Sarabpour,Hasan ۲۲۵۴۱۸۶۱ ۱۵۷۷ ۷.۰
۶۷ Iran دوچشمه ,امیرمحمد ۱۲۵۶۴۷۹۶ ۱۷۶۸ ۷.۰
۶۸ Iran Khanjani,Esmaeil --- ۰ ۷.۰
۶۹ Iran Dadmehr,Behdad ۱۲۵۳۵۴۱۹ ۱۷۷۱ ۷.۰
۷۰ Iran Khosravi Nejad,Amir Mohammad ۲۲۵۸۰۱۰۷ ۱۶۲۹ ۷.۰
۷۱ Iran متقی ,سینا ۱۲۵۹۹۳۷۹ ۱۷۴۷ ۶.۵
۷۲ Iran حیدری ,زهرا ۱۲۵۹۱۲۲۰ ۱۹۰۳ ۶.۵
۷۳ Iran Noora,Amir Hossein ۱۲۵۴۶۶۷۴ ۱۸۷۴ ۶.۵
۷۴ Iran قسمتی تبریزی ,آرین ۱۲۵۳۹۶۶۰ ۱۹۸۶ ۶.۵
۷۵ Iran Sohrabpour,Mohammad ۲۲۵۹۸۴۳۰ ۱۷۲۴ ۶.۵
۷۶ Iran عیسی پور ,محمدعلی ۲۲۵۳۴۴۵۸ ۱۷۵۰ ۶.۵
۷۷ Iran میرشفیعی ,رضا ۱۲۵۸۴۶۹۰ ۱۵۶۲ ۶.۵
۷۸ Iran Oskouev,A. ۱۲۵۰۰۵۰۰ ۱۹۶۸ ۶.۵
۷۹ Iran Ansari,Alireza ۱۲۵۴۷۳۷۹ ۱۵۳۹ ۶.۵
۸۰ Iran Sazegari,Jafar ۱۲۵۵۷۱۶۱ ۱۷۷۱ ۶.۵
۸۱ Iran Mohammadi,Rasool ۱۲۵۶۴۱۹۲ ۱۸۲۸ ۶.۰
۸۲ Iran Alizadeh,Hasan ۲۲۵۵۰۶۹۰ ۱۸۷۱ ۶.۰
۸۳ Iran نجاتی فر ,نیما ۱۲۵۲۵۹۶۰ ۱۷۸۳ ۶.۰
۸۴ Iran دیانتی شالکوهی ,رضا ۲۲۵۰۶۲۶۸ ۱۷۸۸ ۶.۰
۸۵ Iran صفری ,پرهام ۱۲۵۷۲۷۵۶ ۱۹۳۹ ۶.۰
۸۶ Iran جیوی خراسانلو ,آیدا ۲۲۵۱۰۳۶۲ ۱۶۸۵ ۶.۰
۸۷ Iran جلالی ,سیده پریماه ۱۲۵۶۱۹۹۱ ۱۸۸۶ ۶.۰
۸۸ Iran پوررضا ,اردلان ۱۲۵۰۸۸۰۲ ۱۸۰۴ ۶.۰
۸۹ Iran Ghaieni,Arya ۱۲۵۳۰۶۴۶ ۱۷۱۴ ۶.۰
۹۰ Iran Namdarigharghani,Parsa ۱۲۵۷۴۸۹۹ ۱۹۴۲ ۶.۰
۹۱ Iran متصدّی زاده ,معین ۱۲۵۰۳۷۰۳ ۱۷۱۰ ۶.۰
۹۲ Iran Rastegar,Mishaeel ۱۲۵۴۴۹۸۱ ۱۸۶۱ ۶.۰
۹۳ Iran Abdi,Behnam ۴۲۵۱۱۷۸۰ ۱۵۸۴ ۶.۰
۹۴ Iran نوید طالمی ,سپهر ۱۲۵۵۷۴۹۸ ۱۷۳۱ ۶.۰
۹۵ Iran وکیل پور ,آرین ۱۲۵۱۹۵۲۹ ۱۷۲۸ ۶.۰
۹۶ Iran احمدی نصرآبادی ,شایان ۱۲۵۵۲۶۹۰ ۱۶۸۶ ۶.۰
۹۷ Iran حسنی ,تکین ۱۲۵۸۶۷۵۷ ۱۸۱۵ ۵.۵
۹۸ Iran ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد ۱۲۵۷۲۴۰۳ ۱۳۹۹ ۵.۵
۹۹ Iran Abdollahi,Misagh ۲۲۵۶۰۸۹۰ ۱۷۷۹ ۵.۰
۱۰۰ Iran Razavi,Seyyed Amirreza ۲۲۵۵۱۳۳۶ ۱۷۶۴ ۵.۰
۱۰۱ Iran Taheri,Rasool ۱۲۵۲۰۷۱۳ ۱۸۸۹ ۵.۰
۱۰۲ Iran Hosseini,Rahim ۲۲۵۶۷۱۱۹ ۱۷۹۴ ۵.۰
۱۰۳ Iran Ghasemi,Seyed Samad ۲۲۵۵۰۴۵۳ ۱۵۹۶ ۵.۰
۱۰۴ Iran رضایی سروانی ,محمود ۲۲۵۰۶۳۵۷ ۱۸۶۰ ۵.۰
۱۰۵ Iran Ayemehdoust,Gholamreza ۲۲۵۴۸۵۵۶ ۱۵۹۳ ۵.۰
۱۰۶ Iran Yosefi,Manochehr ۲۲۵۵۶۳۶۲ ۱۷۷۲ ۴.۰
۱۰۷ Iran برادران تمدن ,آرین ۱۲۵۹۵۸۳۷ ۲۰۰۲ ۹.۰
۱۰۸ Iran Allahverdi,Omid ۱۲۵۴۱۹۵۸ ۱۸۸۰ ۸.۰
۱۰۹ Iran سبط رسول ,سیده ستاره ۱۲۵۸۲۷۹۴ ۲۰۶۸ ۸.۰
۱۱۰ Iran Karami,Mohsen ۲۲۵۶۷۱۴۳ ۱۷۳۱ ۸.۰
۱۱۱ Iran Mirzaei,Mostafa ۲۲۵۶۷۲۰۸ ۱۶۹۷ ۸.۰
۱۱۲ Iran گله داری ,بردیا ۱۲۵۰۵۸۹۷ ۲۰۳۶ ۷.۰
۱۱۳ Iran Sakhtkar,Milad ۱۲۵۰۹۶۹۸ ۱۹۴۲ ۷.۰
۱۱۴ Iran افزون ,دانیال ۱۲۵۷۹۶۲۹ ۱۹۲۵ ۷.۰
۱۱۵ Iran قانع دلچه ,صفورا ۱۲۵۲۷۸۷۴ ۱۶۶۷ ۷.۰
۱۱۶ Iran صالحی پور ,محمد ۱۲۵۴۷۷۵۱ ۱۵۷۶ ۷.۰
۱۱۷ Iran حسن دوست ,حسین ۱۲۵۲۰۴۸۹ ۱۹۵۲ ۶.۰
۱۱۸ Iran Zeighami,Mehdi ۱۲۵۷۵۳۷۲ ۱۷۶۲ ۶.۰
۱۱۹ Iran مهری نژاد ,منصور ۱۲۵۵۲۰۲۰ ۱۷۹۲ ۶.۰
۱۲۰ Iran یگانه دوست ,مجید ۱۲۵۳۹۲۵۲ ۱۸۶۶ ۶.۰
۱۲۱ Iran صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۶.۰
۱۲۲ Iran آخسته ,عباس ۱۲۵۳۸۱۱۶ ۱۷۷۴ ۶.۰
۱۲۳ Iran پورگل ,معین ۱۲۵۳۰۷۹۴ ۱۸۱۱ ۶.۰
۱۲۴ Iran Aminian,Hirad ۲۲۵۵۱۴۶۸ ۱۴۴۴ ۶.۰
۱۲۵ Iran درودیان ,مهیار ۱۲۵۰۵۸۱۱ ۲۰۶۵ ۵.۰
۱۲۶ Iran خورشیدی ,محمدرضا ۱۲۵۰۰۹۲۵ ۲۰۸۴ ۵.۰
۱۲۷ Iran Hagh Taj Dar,Rajab Ali ۲۲۵۴۵۰۰۰ ۱۸۱۸ ۵.۰
۱۲۸ Iran Ebrahimi,Mehdi ۲۲۵۴۷۵۶۸ ۱۸۰۹ ۵.۰
۱۲۹ Iran Karimian,Alireza ۲۲۵۱۲۵۱۹ ۱۸۱۹ ۵.۰
۱۳۰ Iran نیک صفت ,محمدحسن ۱۲۵۲۸۶۷۶ ۱۸۷۶ ۴.۰
۱۳۱ Iran Rahimi,Koorosh ۱۲۵۳۳۵۸۰ ۱۸۰۷ ۴.۰
۱۳۲ Iran Rahbari,Salar ۱۲۵۳۰۸۰۸ ۱۹۴۰ ۴.۰
۱۳۳ Iran عدالتی ,بهروز ۱۲۵۰۸۶۷۵ ۱۷۶۳ ۲.۰
۱۳۴ Iran شعبان زاده ,سید نیما ۱۲۵۳۹۱۲۰ ۱۸۰۸ ۲.۰
۱۳۵ Iran Abdollahisaber,Reza ۴۲۵۰۱۴۷۴ ۱۶۹۲ ۲.۰
۱۳۶ Azerbaijan Huseynov,Fazil ۱۳۴۰۲۶۶۸ ۲۰۰۷ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
10 ۲۰۴۱ ۶
IRI
Sheykhali,Mohammadreza
½ - ½
بربری ,عباس
IRI
۳۰ ۱۹۵۰ 9 ۱
9 ۲۰۶۲ ۵
IRI
ترکمن نژاد ,جواد
½ - ½
Rahimli,Ilkin
AZE
۱۷ ۱۹۷۹ 8 ۲
8 ۱۹۰۰ ۴۵
IRI
پورگل ,آرمان
½ - ½
تعاونی ,رحیم
IRI
۷ ۲۰۲۱ 8 ۳
7 ۱۹۶۱ ۲۵
IRI
خادم عرفانی ,سبحان
0 - 1
Tahmasebi,Hamid
IRI
۹ ۲۰۱۸ 9 ۴
7 ۲۰۹۱ ۱
IRI
گله داری ,بردیا
- - +
برادران تمدن ,آرین
IRI
۴۲ ۱۹۰۸ 8 ۵
7 ۲۰۷۶ ۳
IRI
عادلی اردبیلی ,آروین
0 - 1
Fekri,Amirkia
IRI
۴۳ ۱۹۰۵ 8 ۶
8 ۱۸۹۸ ۴۶
IRI
موسوی ,سید مقداد
1 - 0
Bakhtshahi,M.
IRI
۸ ۲۰۱۹ 7 ۷
8 ۱۸۹۸ ۴۷
IRI
نجفی سوسفی ,امیرحسن
1 - 0
Sariyev,Riad
AZE
۱۰ ۲۰۱۷ 7 ۸
7 ۱۸۹۵ ۴۹
IRI
Vatandoost,Farhad
0 - 1
عابدیان ,سعید
IRI
۱۴ ۱۹۸۹ 8 ۹
7 ۱۸۸۹ ۵۲
IRI
Karami Kejani,Masoud
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۱۶ ۱۹۸۲ 8 ۱۰
8 ۱۸۸۶ ۵۵
IRI
دانشور ,بردیا
1 - 0
سعیدی ,رضا
IRI
۱۸ ۱۹۷۸ 7 ۱۱
7 ۱۹۷۲ ۲۱
IRI
میرزاجانی ,رضا
0 - 1
علی قلیان ,فرامرز
IRI
۵۳ ۱۸۸۸ 8 ۱۲
7 ۱۸۹۵ ۴۸
IRI
Abbasi,Danial
0 - 1
Hosseini,Mir Shojae
IRI
۲۲ ۱۹۷۱ 8 ۱۳
8 ۱۹۵۳ ۲۷
IRI
Khademi,Mahdi
1 - 0
Abbaszadeh,Esmaeil
IRI
۷۳ ۱۸۳۱ 7 ۱۴
8 ۱۹۵۰ ۳۱
IRI
کریمی ,امید
1 - 0
پوربیدادیان ,حجت
IRI
۵۱ ۱۸۹۳ 7 ۱۵
7 ۱۹۵۰ ۳۲
IRI
Komaei,Kanan
0 - 1
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
IRI
۸۶ ۱۷۹۹ 8 ۱۶
7 ۱۹۲۹ ۳۷
IRI
صمصام ,فرهاد
0 - 1
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۷۹ ۱۸۱۶ 8 ۱۷
7 ۱۸۵۱ ۶۷
IRI
مقصودلو ,امیرعلی
0 - 1
متقی ,فربد
IRI
۳۸ ۱۹۲۷ 8 ۱۸
7 ۱۷۹۹ ۸۵
IND
Shubham Shukla
0 - 1
گرامی پور ,امین
IRI
۴۰ ۱۹۲۲ 8 ۱۹
7 ۱۸۴۷ ۶۹
IRI
فردی ,متین
½ - ½
خدابنده ,میلاد
IRI
۱۲ ۱۹۹۹ 7 ۲۰
7 ۱۹۹۱ ۱۳
IRI
Shirpoor,Ramin
½ - ½
خالصی ,پارسا
IRI
۴۴ ۱۹۰۵ 7 ۲۱
7 ۰ ۳۳۰
IRI
Mastizadeh,Saeed
½ - ½
Jooyandeh,Hassan
IRI
۲۹ ۱۹۵۱ 7 ۲۲
7 ۱۹۴۲ ۳۳
AZE
Novruzov,Emin
½ - ½
Guran Orimi,Mehdi
IRI
۹۲ ۱۷۸۶ 7 ۲۳
7 ۱۸۱۹ ۷۷
IRI
نامی ,امین
½ - ½
معصومی ,محمد
IRI
۵۷ ۱۸۸۱ 7 ۲۴
7 ۲۰۷۰ ۴
IRI
کلانتری دهقی ,بهزاد
1 - 0
نجاتی فر ,نیما
IRI
۷۱ ۱۸۴۳ 6 ۲۵
7 ۱۹۸۶ ۱۵
IRI
قورچی بیگی ,علیرضا
1 - 0
صفری ,پرهام
IRI
۷۴ ۱۸۳۱ 6 ۲۶
7 ۱۹۷۵ ۱۹
IRI
Pourali,Davood
1 - 0
Mohammadi,Rasool
IRI
۷۵ ۱۸۲۸ 6 ۲۷
6 ۱۷۴۷ ۱۱۴
IRI
نوید طالمی ,سپهر
0 - 1
Moradiyan,Meysam
IRI
۲۶ ۱۹۵۵ 7 ۲۸
7 ۱۹۴۰ ۳۵
IRI
همتجو ,آرش
1 - 0
Namdarigharghani,Parsa
IRI
۱۱۸ ۱۷۳۷ 6 ۲۹
7 ۱۹۱۹ ۴۱
IRI
کنعانی ,انوش
1 - 0
متصدّی زاده ,معین
IRI
۱۳۴ ۱۷۱۰ 6 ۳۰
7 ۱۷۳۱ ۱۲۰
IRI
Karami,Mohsen
+ - -
صدقی ,بابک
IRI
۵۴ ۱۸۸۷ 6 ۳۱
6 ۱۷۲۸ ۱۲۳
IRI
وکیل پور ,آرین
0 - 1
پوراسمعیل ,ناصر
IRI
۵۶ ۱۸۸۳ 7 ۳۲
7 ۱۸۸۰ ۵۸
IRI
Allahverdi,Omid
+ - -
Zeighami,Mehdi
IRI
۱۰۴ ۱۷۶۲ 6 ۳۳
6 ۱۷۸۸ ۹۱
IRI
دیانتی شالکوهی ,رضا
0 - 1
بانشی ,ماهان
IRI
۶۱ ۱۸۷۳ 7 ۳۴
6 ۱۸۷۱ ۶۲
IRI
Alizadeh,Hasan
0 - 1
Mirzaeian,Ehsan
IRI
۱۳۰ ۱۷۱۳ 7 ۳۵
6 ۱۸۶۶ ۶۳
IRI
یگانه دوست ,مجید
- - +
Mirzaei,Mostafa
IRI
۱۴۲ ۱۶۹۷ 7 ۳۶
7 ۱۸۶۲ ۶۴
IRI
عطاخان ,آبتین
1 - 0
جلالی ,سیده پریماه
IRI
۱۶۴ ۱۶۴۹ 6 ۳۷
6 ۱۸۶۱ ۶۵
IRI
Rastegar,Mishaeel
0 - 1
Jafari,Kasra
IRI
۲۳۴ ۱۴۶۶ 7 ۳۸
6 ۱۷۱۴ ۱۲۹
IRI
Ghaieni,Arya
0 - 1
شاه صنم ,علیرضا
IRI
۷۰ ۱۸۴۷ 7 ۳۹
6 ۱۶۸۶ ۱۴۹
IRI
احمدی نصرآبادی ,شایان
0 - 1
Pedram,Mehrdad
IRI
۷۲ ۱۸۳۸ 7 ۴۰
7 ۱۶۸۸ ۱۴۷
IRI
سبط رسول ,سیده ستاره
+ - -
پورگل ,معین
IRI
۸۰ ۱۸۱۱ 6 ۴۱
7 ۱۶۷۲ ۱۵۴
IRI
Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
پوررضا ,اردلان
IRI
۸۴ ۱۸۰۴ 6 ۴۲
6 ۱۵۸۴ ۱۹۱
IRI
Abdi,Behnam
0 - 1
دریاری ,رضا
IRI
۸۸ ۱۷۹۲ 7 ۴۳
7 ۱۷۸۳ ۹۳
IRI
Parsa,Javad
1 - 0
جیوی خراسانلو ,آیدا
IRI
۱۷۰ ۱۶۳۸ 6 ۴۴
6 ۱۷۵۰ ۱۱۱
IRI
عیسی پور ,محمدعلی
½ - ½
قسمتی تبریزی ,آرین
IRI
۲۰ ۱۹۷۴ 6 ۴۵
6 ۱۹۶۸ ۲۳
IRI
Oskouev,A.
½ - ½
Ansari,Alireza
IRI
۱۶۱ ۱۶۵۶ 6 ۴۶
6 ۱۷۴۱ ۱۱۵
IRI
متقی ,سینا
½ - ½
حیدری ,زهرا
IRI
۵۰ ۱۸۹۴ 6 ۴۷
6 ۱۷۲۴ ۱۲۷
IRI
Sohrabpour,Mohammad
½ - ½
Noora,Amir Hossein
IRI
۶۰ ۱۸۷۴ 6 ۴۸
6 ۱۵۶۲ ۲۰۱
IRI
میرشفیعی ,رضا
½ - ½
Sazegari,Jafar
IRI
۱۰۰ ۱۷۷۱ 6 ۴۹
5 ۱۸۶۰ ۶۶
IRI
رضایی سروانی ,محمود
0 - 1
Khosravi Nejad,Amir Mohammad
IRI
۱۷۸ ۱۶۲۱ 6 ۵۰
6 ۱۶۰۸ ۱۷۹
IRI
قانع دلچه ,صفورا
+ - -
Hagh Taj Dar,Rajab Ali
IRI
۷۸ ۱۸۱۸ 5 ۵۱
6 ۱۵۷۶ ۱۹۷
IRI
صالحی پور ,محمد
+ - -
Ebrahimi,Mehdi
IRI
۸۱ ۱۸۰۹ 5 ۵۲
5 ۱۷۹۴ ۸۷
IRI
Hosseini,Rahim
0 - 1
عزیزخانی ,نیما
IRI
۱۷۳ ۱۶۳۵ 6 ۵۳
6 ۱۵۷۷ ۱۹۶
IRI
Noorani Sarabpour,Hasan
1 - 0
Abdollahi,Misagh
IRI
۹۴ ۱۷۷۹ 5 ۵۴
6 ۱۷۷۹ ۹۵
IRI
دوچشمه ,امیرمحمد
1 - 0
Ghasemi,Seyed Samad
IRI
۱۸۴ ۱۵۹۲ 5 ۵۵
6 ۱۵۹۲ ۱۸۶
IRI
Khaledi,Omid
1 - 0
Taheri,Rasool
IRI
۹۶ ۱۷۷۷ 5 ۵۶
6 ۱۷۷۱ ۹۹
IRI
Dadmehr,Behdad
1 - 0
Ayemehdoust,Gholamreza
IRI
۱۸۳ ۱۵۹۳ 5 ۵۷
6 ۱۷۶۴ ۱۰۱
IRI
Behboudi,Ali
1 - 0
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۱۶۲ ۱۶۵۲ 5 ۵۸
5 ۱۵۴۱ ۲۰۷
IRI
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
½ - ½
حسنی ,تکین
IRI
۹۰ ۱۷۸۹ 5 ۵۹
6 ۰ ۳۲۶
IRI
Khanjani,Esmaeil
1 - 0
Yosefi,Manochehr
IRI
۹۸ ۱۷۷۲ 4 ۶۰
5 ۱۴۴۴ ۲۴۳
IRI
Aminian,Hirad
+ - -
Rahbari,Salar
IRI
۳۶ ۱۹۴۰ 4 ۶۱
7 ۱۹۴۲ ۳۴
IRI
Sakhtkar,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۲
7 ۱۹۲۵ ۳۹
IRI
افزون ,دانیال
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۳
6 ۱۹۵۲ ۲۸
IRI
حسن دوست ,حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۴
6 ۱۷۹۲ ۸۹
IRI
مهری نژاد ,منصور
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۵
6 ۱۷۷۴ ۹۷
IRI
آخسته ,عباس
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۶
5 ۲۰۸۴ ۲
IRI
خورشیدی ,محمدرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۷
5 ۱۹۶۳ ۲۴
IRI
درودیان ,مهیار
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۸
5 ۱۸۱۹ ۷۶
IRI
Karimian,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۹
4 ۱۸۷۶ ۵۹
IRI
نیک صفت ,محمدحسن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۰
4 ۱۸۰۷ ۸۳
IRI
Rahimi,Koorosh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۱
2 ۱۸۵۰ ۶۸
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۲
2 ۱۸۰۸ ۸۲
IRI
شعبان زاده ,سید نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۳
2 ۱۷۶۳ ۱۰۲
IRI
عدالتی ,بهروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۲۰۰۳ ۱۱
AZE
Huseynov,Fazil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
9 ۲۰۱۸ ۹
IRI
Tahmasebi,Hamid
0 - 1
Sheykhali,Mohammadreza
IRI
۶ ۲۰۴۱ 10 ۱
8 ۱۹۲۷ ۳۸
IRI
متقی ,فربد
0 - 1
ترکمن نژاد ,جواد
IRI
۵ ۲۰۶۲ 9 ۲
8 ۲۰۲۱ ۷
IRI
تعاونی ,رحیم
1 - 0
کریمی ,امید
IRI
۳۱ ۱۹۵۰ 8 ۳
8 ۱۹۸۹ ۱۴
IRI
عابدیان ,سعید
½ - ½
دانشور ,بردیا
IRI
۵۵ ۱۸۸۶ 8 ۴
9 ۱۹۵۰ ۳۰
IRI
بربری ,عباس
1 - 0
Abbasi,Danial
IRI
۴۸ ۱۸۹۵ 7 ۵
8 ۱۸۸۸ ۵۳
IRI
علی قلیان ,فرامرز
0 - 1
گله داری ,بردیا
IRI
۱ ۲۰۹۱ 7 ۶
7 ۲۰۱۷ ۱۰
AZE
Sariyev,Riad
0 - 1
پورگل ,آرمان
IRI
۴۵ ۱۹۰۰ 8 ۷
8 ۱۹۷۹ ۱۷
AZE
Rahimli,Ilkin
1 - 0
Karami Kejani,Masoud
IRI
۵۲ ۱۸۸۹ 7 ۸
8 ۱۹۷۱ ۲۲
IRI
Hosseini,Mir Shojae
1 - 0
Allahverdi,Omid
IRI
۵۸ ۱۸۸۰ 7 ۹
8 ۱۹۰۸ ۴۲
IRI
برادران تمدن ,آرین
½ - ½
خادم عرفانی ,سبحان
IRI
۲۵ ۱۹۶۱ 7 ۱۰
7 ۱۹۰۵ ۴۴
IRI
خالصی ,پارسا
½ - ½
Khademi,Mahdi
IRI
۲۷ ۱۹۵۳ 8 ۱۱
8 ۱۸۱۶ ۷۹
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
Novruzov,Emin
AZE
۳۳ ۱۹۴۲ 7 ۱۲
8 ۱۷۹۹ ۸۶
IRI
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
1 - 0
همتجو ,آرش
IRI
۳۵ ۱۹۴۰ 7 ۱۳
7 ۱۷۵۴ ۱۰۸
IRI
Koorki,Hasan
0 - 1
موسوی ,سید مقداد
IRI
۴۶ ۱۸۹۸ 8 ۱۴
7 ۱۹۲۵ ۳۹
IRI
افزون ,دانیال
½ - ½
عادلی اردبیلی ,آروین
IRI
۳ ۲۰۷۶ 7 ۱۵
7 ۱۸۹۳ ۵۱
IRI
پوربیدادیان ,حجت
1 - 0
کلانتری دهقی ,بهزاد
IRI
۴ ۲۰۷۰ 7 ۱۶
7 ۲۰۱۹ ۸
IRI
Bakhtshahi,M.
1 - 0
فردی ,متین
IRI
۶۹ ۱۸۴۷ 7 ۱۷
7 ۱۸۸۳ ۵۶
IRI
پوراسمعیل ,ناصر
0 - 1
Shirpoor,Ramin
IRI
۱۳ ۱۹۹۱ 7 ۱۸
7 ۱۸۷۳ ۶۱
IRI
بانشی ,ماهان
½ - ½
قورچی بیگی ,علیرضا
IRI
۱۵ ۱۹۸۶ 7 ۱۹
8 ۱۹۸۲ ۱۶
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
یگانه دوست ,مجید
IRI
۶۳ ۱۸۶۶ 6 ۲۰
7 ۱۹۷۸ ۱۸
IRI
سعیدی ,رضا
1 - 0
عطاخان ,آبتین
IRI
۶۴ ۱۸۶۲ 7 ۲۱
7 ۱۹۵۵ ۲۶
IRI
Moradiyan,Meysam
0 - 1
Shubham Shukla
IND
۸۵ ۱۷۹۹ 7 ۲۲
7 ۱۷۹۲ ۸۸
IRI
دریاری ,رضا
0 - 1
Jooyandeh,Hassan
IRI
۲۹ ۱۹۵۱ 7 ۲۳
7 ۱۸۸۱ ۵۷
IRI
معصومی ,محمد
0 - 1
صمصام ,فرهاد
IRI
۳۷ ۱۹۲۹ 7 ۲۴
8 ۱۹۲۲ ۴۰
IRI
گرامی پور ,امین
1 - 0
Mahdavi,Armin
IRI
۲۵۷ ۱۳۹۴ 6 ۲۵
6 ۱۷۵۷ ۱۰۶
IRI
ابراهیمی ,سینا
0 - 1
Fekri,Amirkia
IRI
۴۳ ۱۹۰۵ 8 ۲۶
6 ۱۷۵۰ ۱۱۲
IRI
خلیلی ,متین
0 - 1
نجفی سوسفی ,امیرحسن
IRI
۴۷ ۱۸۹۸ 8 ۲۷
7 ۱۸۳۸ ۷۲
IRI
Pedram,Mehrdad
½ - ½
سبط رسول ,سیده ستاره
IRI
۱۴۷ ۱۶۸۸ 7 ۲۸
7 ۱۹۹۹ ۱۲
IRI
خدابنده ,میلاد
1 - 0
Behboudi,Ali
IRI
۱۰۱ ۱۷۶۴ 6 ۲۹
6 ۱۸۴۳ ۷۱
IRI
نجاتی فر ,نیما
½ - ½
Pourali,Davood
IRI
۱۹ ۱۹۷۵ 7 ۳۰
6 ۱۹۷۴ ۲۰
IRI
قسمتی تبریزی ,آرین
0 - 1
Abbaszadeh,Esmaeil
IRI
۷۳ ۱۸۳۱ 7 ۳۱
6 ۱۸۱۱ ۸۰
IRI
پورگل ,معین
0 - 1
میرزاجانی ,رضا
IRI
۲۱ ۱۹۷۲ 7 ۳۲
6 ۱۹۵۲ ۲۸
IRI
حسن دوست ,حسین
0 - 1
مقصودلو ,امیرعلی
IRI
۶۷ ۱۸۵۱ 7 ۳۳
6 ۱۸۰۴ ۸۴
IRI
پوررضا ,اردلان
0 - 1
Komaei,Kanan
IRI
۳۲ ۱۹۵۰ 7 ۳۴
7 ۱۹۴۲ ۳۴
IRI
Sakhtkar,Milad
1 - 0
مهری نژاد ,منصور
IRI
۸۹ ۱۷۹۲ 6 ۳۵
6 ۱۷۵۵ ۱۰۷
IRI
شاه کرمی ,علی
½ - ½
کنعانی ,انوش
IRI
۴۱ ۱۹۱۹ 7 ۳۶
6 ۱۶۳۸ ۱۷۰
IRI
جیوی خراسانلو ,آیدا
0 - 1
Vatandoost,Farhad
IRI
۴۹ ۱۸۹۵ 7 ۳۷
6 ۱۸۹۴ ۵۰
IRI
حیدری ,زهرا
0 - 1
Mastizadeh,Saeed
IRI
۳۳۰ ۰ 7 ۳۸
7 ۱۷۸۶ ۹۲
IRI
Guran Orimi,Mehdi
1 - 0
Khaledi,Omid
IRI
۱۸۶ ۱۵۹۲ 6 ۳۹
6 ۱۶۶۴ ۱۵۸
IRI
اسدی ,اتابک
0 - 1
Parsa,Javad
IRI
۹۳ ۱۷۸۳ 7 ۴۰
6 ۱۸۸۷ ۵۴
IRI
صدقی ,بابک
½ - ½
متقی ,سینا
IRI
۱۱۵ ۱۷۴۱ 6 ۴۱
6 ۱۸۷۴ ۶۰
IRI
Noora,Amir Hossein
½ - ½
وکیل پور ,آرین
IRI
۱۲۳ ۱۷۲۸ 6 ۴۲
6 ۱۷۳۷ ۱۱۷
IRI
Hoseini,S.Alireza
0 - 1
Alizadeh,Hasan
IRI
۶۲ ۱۸۷۱ 6 ۴۳
6 ۱۷۳۷ ۱۱۸
IRI
Namdarigharghani,Parsa
½ - ½
Rastegar,Mishaeel
IRI
۶۵ ۱۸۶۱ 6 ۴۴
7 ۱۸۴۷ ۷۰
IRI
شاه صنم ,علیرضا
1 - 0
Mohammed Khaleel,Majeed
IRQ
۱۴۶ ۱۶۸۹ 5 ۴۵
6 ۱۸۳۱ ۷۴
IRI
صفری ,پرهام
1 - 0
Ansari,Alireza
IRI
۱۶۱ ۱۶۵۶ 6 ۴۶
6 ۱۸۲۸ ۷۵
IRI
Mohammadi,Rasool
1 - 0
میرشفیعی ,رضا
IRI
۲۰۱ ۱۵۶۲ 6 ۴۷
5 ۱۷۳۳ ۱۱۹
IRI
علی نژاد ,مهرداد
0 - 1
نامی ,امین
IRI
۷۷ ۱۸۱۹ 7 ۴۸
7 ۱۷۱۳ ۱۳۰
IRI
Mirzaeian,Ehsan
1 - 0
Hosseini,Rahim
IRI
۸۷ ۱۷۹۴ 5 ۴۹
5 ۱۷۸۹ ۹۰
IRI
حسنی ,تکین
0 - 1
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۱۵۴ ۱۶۷۲ 7 ۵۰
6 ۱۶۷۶ ۱۵۱
IRI
پورجعفر ,صادق
0 - 1
دیانتی شالکوهی ,رضا
IRI
۹۱ ۱۷۸۸ 6 ۵۱
6 ۱۶۴۹ ۱۶۴
IRI
جلالی ,سیده پریماه
1 - 0
دوچشمه ,امیرمحمد
IRI
۹۵ ۱۷۷۹ 6 ۵۲
5 ۲۰۸۴ ۲
IRI
خورشیدی ,محمدرضا
- - +
Zeighami,Mehdi
IRI
۱۰۴ ۱۷۶۲ 6 ۵۳
5 ۱۶۸۷ ۱۴۸
IRI
عدالت خواه ,محسن
½ - ½
Oskouev,A.
IRI
۲۳ ۱۹۶۸ 6 ۵۴
5 ۱۸۱۸ ۷۸
IRI
Hagh Taj Dar,Rajab Ali
½ - ½
وکیل پور ,داوود
IRI
۱۴۳ ۱۶۹۶ 6 ۵۵
5 ۱۸۰۹ ۸۱
IRI
Ebrahimi,Mehdi
0 - 1
احمدی نصرآبادی ,شایان
IRI
۱۴۹ ۱۶۸۶ 6 ۵۶
5 ۱۶۴۶ ۱۶۸
IRI
مرادی ,محمدبهراد
0 - 1
آخسته ,عباس
IRI
۹۷ ۱۷۷۴ 6 ۵۷
6 ۱۷۷۱ ۱۰۰
IRI
Sazegari,Jafar
1 - 0
Asgari,Esmail
IRI
۱۹۵ ۱۵۷۸ 5 ۵۸
5 ۱۷۷۷ ۹۶
IRI
Taheri,Rasool
½ - ½
Vahedi,Arastoo
IRI
۱۵۹ ۱۶۶۴ 5 ۵۹
4 ۱۷۷۲ ۹۸
IRI
Yosefi,Manochehr
0 - 1
Noorani Sarabpour,Hasan
IRI
۱۹۶ ۱۵۷۷ 6 ۶۰
4 ۱۴۶۷ ۲۳۳
IRI
Mohammadi,Hormoz
0 - 1
Dadmehr,Behdad
IRI
۹۹ ۱۷۷۱ 6 ۶۱
4 ۱۹۴۰ ۳۶
IRI
Rahbari,Salar
0 - 1
پورجعفری ,عباس
IRI
۲۲۴ ۱۵۰۴ 5 ۶۲
4 ۱۴۹۲ ۲۲۷
IRI
Pirzadeh Saravani,Abbas
0 - 1
رضایی سروانی ,محمود
IRI
۶۶ ۱۸۶۰ 5 ۶۳
5 ۱۷۷۹ ۹۴
IRI
Abdollahi,Misagh
1 - 0
حاجیان سه پله ,مهربد
IRI
۱۸۲ ۱۶۰۰ 4 ۶۴
5 ۱۹۶۳ ۲۴
IRI
درودیان ,مهیار
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۵
5 ۱۸۱۹ ۷۶
IRI
Karimian,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۶
4 ۱۸۷۶ ۵۹
IRI
نیک صفت ,محمدحسن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۷
4 ۱۸۰۷ ۸۳
IRI
Rahimi,Koorosh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۸
2 ۱۸۵۰ ۶۸
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۹
2 ۱۸۰۸ ۸۲
IRI
شعبان زاده ,سید نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۰
2 ۱۷۶۳ ۱۰۲
IRI
عدالتی ,بهروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۲۰۰۳ ۱۱
AZE
Huseynov,Fazil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۲
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
9 ۲۰۶۲ ۵
IRI
ترکمن نژاد ,جواد
1 - 0
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۷۹ ۱۸۱۶ 8 ۱
7 ۱۸۹۵ ۴۸
IRI
Abbasi,Danial
0 - 1
Sheykhali,Mohammadreza
IRI
۶ ۲۰۴۱ 10 ۲
8 ۲۰۲۱ ۷
IRI
تعاونی ,رحیم
0 - 1
Tahmasebi,Hamid
IRI
۹ ۲۰۱۸ 9 ۳
7 ۲۰۷۶ ۳
IRI
عادلی اردبیلی ,آروین
0 - 1
بربری ,عباس
IRI
۳۰ ۱۹۵۰ 9 ۴
8 ۱۹۵۰ ۳۱
IRI
کریمی ,امید
1 - 0
عابدیان ,سعید
IRI
۱۴ ۱۹۸۹ 8 ۵
8 ۱۹۰۰ ۴۵
IRI
پورگل ,آرمان
1 - 0
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۱۶ ۱۹۸۲ 8 ۶
8 ۱۹۲۷ ۳۸
IRI
متقی ,فربد
1 - 0
Hosseini,Mir Shojae
IRI
۲۲ ۱۹۷۱ 8 ۷
8 ۱۹۰۵ ۴۳
IRI
Fekri,Amirkia
0 - 1
Sariyev,Riad
AZE
۱۰ ۲۰۱۷ 7 ۸
7 ۱۹۷۵ ۱۹
IRI
Pourali,Davood
0 - 1
علی قلیان ,فرامرز
IRI
۵۳ ۱۸۸۸ 8 ۹
7 ۰ ۳۳۰
IRI
Mastizadeh,Saeed
0 - 1
برادران تمدن ,آرین
IRI
۴۲ ۱۹۰۸ 8 ۱۰
7 ۲۰۷۰ ۴
IRI
کلانتری دهقی ,بهزاد
½ - ½
خالصی ,پارسا
IRI
۴۴ ۱۹۰۵ 7 ۱۱
7 ۱۷۸۳ ۹۳
IRI
Parsa,Javad
0 - 1
Bakhtshahi,M.
IRI
۸ ۲۰۱۹ 7 ۱۲
7 ۱۹۸۶ ۱۵
IRI
قورچی بیگی ,علیرضا
1 - 0
Hotami,Mutriba
TJK
۱۰۳ ۱۷۶۲ 7 ۱۳
8 ۱۹۷۹ ۱۷
AZE
Rahimli,Ilkin
1 - 0
حیدری ,زهرا
IRI
۵۰ ۱۸۹۴ 6 ۱۴
7 ۱۸۸۹ ۵۲
IRI
Karami Kejani,Masoud
1 - 0
سعیدی ,رضا
IRI
۱۸ ۱۹۷۸ 7 ۱۵
7 ۱۹۷۲ ۲۱
IRI
میرزاجانی ,رضا
1 - 0
کوچکی ,علیرضا
IRI
۱۰۵ ۱۷۵۸ 7 ۱۶
7 ۱۹۶۱ ۲۵
IRI
خادم عرفانی ,سبحان
1 - 0
پوراسمعیل ,ناصر
IRI
۵۶ ۱۸۸۳ 7 ۱۷
8 ۱۹۵۳ ۲۷
IRI
Khademi,Mahdi
1 - 0
صفری ,پرهام
IRI
۷۴ ۱۸۳۱ 6 ۱۸
7 ۱۹۴۲ ۳۳
AZE
Novruzov,Emin
½ - ½
معصومی ,محمد
IRI
۵۷ ۱۸۸۱ 7 ۱۹
7 ۱۷۹۹ ۸۵
IND
Shubham Shukla
½ - ½
Sakhtkar,Milad
IRI
۳۴ ۱۹۴۲ 7 ۲۰
7 ۱۶۸۸ ۱۴۷
IRI
سبط رسول ,سیده ستاره
0 - 1
افزون ,دانیال
IRI
۳۹ ۱۹۲۵ 7 ۲۱
6 ۱۷۵۰ ۱۱۲
IRI
خلیلی ,متین
½ - ½
گرامی پور ,امین
IRI
۴۰ ۱۹۲۲ 8 ۲۲
8 ۱۸۹۸ ۴۷
IRI
نجفی سوسفی ,امیرحسن
1 - 0
اسدی ,اتابک
IRI
۱۵۸ ۱۶۶۴ 6 ۲۳
7 ۱۸۹۳ ۵۱
IRI
پوربیدادیان ,حجت
1 - 0
Mirzaeian,Ehsan
IRI
۱۳۰ ۱۷۱۳ 7 ۲۴
8 ۱۸۸۶ ۵۵
IRI
دانشور ,بردیا
1 - 0
پورجعفر ,صادق
IRI
۱۵۱ ۱۶۷۶ 6 ۲۵
6 ۰ ۳۲۶
IRI
Khanjani,Esmaeil
0 - 1
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
IRI
۸۶ ۱۷۹۹ 8 ۲۶
7 ۲۰۹۱ ۱
IRI
گله داری ,بردیا
1 - 0
Noora,Amir Hossein
IRI
۶۰ ۱۸۷۴ 6 ۲۷
6 ۱۷۱۰ ۱۳۳
IRI
ادراکی ,مزدا
0 - 1
خدابنده ,میلاد
IRI
۱۲ ۱۹۹۹ 7 ۲۸
7 ۱۸۶۲ ۶۴
IRI
عطاخان ,آبتین
½ - ½
قسمتی تبریزی ,آرین
IRI
۲۰ ۱۹۷۴ 6 ۲۹
6 ۱۹۶۸ ۲۳
IRI
Oskouev,A.
0 - 1
Koorki,Hasan
IRI
۱۰۸ ۱۷۵۴ 7 ۳۰
6 ۱۷۲۴ ۱۲۷
IRI
Sohrabpour,Mohammad
0 - 1
Moradiyan,Meysam
IRI
۲۶ ۱۹۵۵ 7 ۳۱
7 ۱۸۴۷ ۶۹
IRI
فردی ,متین
½ - ½
حسن دوست ,حسین
IRI
۲۸ ۱۹۵۲ 6 ۳۲
7 ۱۹۵۱ ۲۹
IRI
Jooyandeh,Hassan
½ - ½
پوررضا ,اردلان
IRI
۸۴ ۱۸۰۴ 6 ۳۳
7 ۱۹۵۰ ۳۲
IRI
Komaei,Kanan
1 - 0
قادری ,فرزانه
IRI
۱۲۲ ۱۷۲۸ 6 ۳۴
7 ۱۹۴۰ ۳۵
IRI
همتجو ,آرش
½ - ½
ابراهیمی ,سینا
IRI
۱۰۶ ۱۷۵۷ 6 ۳۵
7 ۱۹۲۹ ۳۷
IRI
صمصام ,فرهاد
1 - 0
Namdarigharghani,Parsa
IRI
۱۱۸ ۱۷۳۷ 6 ۳۶
7 ۱۹۱۹ ۴۱
IRI
کنعانی ,انوش
1 - 0
بیابانی پسیخانی ,سارا
IRI
۱۳۵ ۱۷۰۹ 6 ۳۷
8 ۱۸۹۸ ۴۶
IRI
موسوی ,سید مقداد
1 - 0
اکبری ,مرجان
IRI
۱۲۴ ۱۷۲۷ 5 ۳۸
6 ۱۷۱۴ ۱۲۹
IRI
Ghaieni,Arya
0 - 1
Vatandoost,Farhad
IRI
۴۹ ۱۸۹۵ 7 ۳۹
6 ۱۶۴۵ ۱۶۹
IRI
Shafiee,Parham
0 - 1
بانشی ,ماهان
IRI
۶۱ ۱۸۷۳ 7 ۴۰
6 ۱۸۶۶ ۶۳
IRI
یگانه دوست ,مجید
1 - 0
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۱۵۴ ۱۶۷۲ 7 ۴۱
6 ۱۶۳۸ ۱۷۰
IRI
جیوی خراسانلو ,آیدا
1 - 0
شاه صنم ,علیرضا
IRI
۷۰ ۱۸۴۷ 7 ۴۲
6 ۱۵۶۲ ۲۰۱
IRI
میرشفیعی ,رضا
½ - ½
Pedram,Mehrdad
IRI
۷۲ ۱۸۳۸ 7 ۴۳
7 ۰ ۲۹۳
IRI
Ahmadpour,Gholamreza
0 - 1
پورگل ,معین
IRI
۸۰ ۱۸۱۱ 6 ۴۴
7 ۱۷۹۲ ۸۸
IRI
دریاری ,رضا
1 - 0
Rahattalab,Ahmad
IRI
۳۴۲ ۰ 6 ۴۵
6 ۱۷۹۲ ۸۹
IRI
مهری نژاد ,منصور
1 - 0
Jafari,Kasra
IRI
۲۳۴ ۱۴۶۶ 7 ۴۶
7 ۱۸۸۰ ۵۸
IRI
Allahverdi,Omid
1 - 0
خورشیدی ,محمدرضا
IRI
۲ ۲۰۸۴ 5 ۴۷
7 ۱۹۹۱ ۱۳
IRI
Shirpoor,Ramin
1 - 0
Taheri,Rasool
IRI
۹۶ ۱۷۷۷ 5 ۴۸
7 ۱۸۵۱ ۶۷
IRI
مقصودلو ,امیرعلی
1 - 0
درودیان ,مهیار
IRI
۲۴ ۱۹۶۳ 5 ۴۹
6 ۱۶۵۶ ۱۶۱
IRI
Ansari,Alireza
½ - ½
صدقی ,بابک
IRI
۵۴ ۱۸۸۷ 6 ۵۰
6 ۱۸۴۳ ۷۱
IRI
نجاتی فر ,نیما
1 - 0
جلالی ,سیده پریماه
IRI
۱۶۴ ۱۶۴۹ 6 ۵۱
7 ۱۸۳۱ ۷۳
IRI
Abbaszadeh,Esmaeil
1 - 0
حق مرادخان ,امید
IRI
۱۷۴ ۱۶۳۴ 5 ۵۲
6 ۱۵۹۲ ۱۸۶
IRI
Khaledi,Omid
½ - ½
Mohammadi,Rasool
IRI
۷۵ ۱۸۲۸ 6 ۵۳
7 ۱۸۱۹ ۷۷
IRI
نامی ,امین
1 - 0
سیفوری پور ,سهیل
IRI
۱۵۷ ۱۶۶۷ 5 ۵۴
6 ۱۷۶۴ ۱۰۱
IRI
Behboudi,Ali
1 - 0
عزیزخانی ,نیما
IRI
۱۷۳ ۱۶۳۵ 6 ۵۵
6 ۱۸۷۱ ۶۲
IRI
Alizadeh,Hasan
1 - 0
Dehghani,Ali
IRI
۱۴۴ ۱۶۹۵ 5 ۵۶
6 ۱۳۹۴ ۲۵۷
IRI
Mahdavi,Armin
1 - 0
Karimian,Alireza
IRI
۷۶ ۱۸۱۹ 5 ۵۷
6 ۱۶۲۱ ۱۷۸
IRI
Khosravi Nejad,Amir Mohammad
0 - 1
حسنی ,تکین
IRI
۹۰ ۱۷۸۹ 5 ۵۸
5 ۱۶۴۷ ۱۶۷
IRI
Rezaei,Mohammad
0 - 1
دیانتی شالکوهی ,رضا
IRI
۹۱ ۱۷۸۸ 6 ۵۹
4 ۱۶۳۷ ۱۷۱
IRI
Aminpour,Hassan
0 - 1
Guran Orimi,Mehdi
IRI
۹۲ ۱۷۸۶ 7 ۶۰
6 ۱۶۰۸ ۱۷۹
IRI
قانع دلچه ,صفورا
½ - ½
Abdollahi,Misagh
IRI
۹۴ ۱۷۷۹ 5 ۶۱
6 ۱۷۷۹ ۹۵
IRI
دوچشمه ,امیرمحمد
1 - 0
Ayemehdoust,Gholamreza
IRI
۱۸۳ ۱۵۹۳ 5 ۶۲
6 ۱۷۷۴ ۹۷
IRI
آخسته ,عباس
½ - ½
مرادی لاکه ,کاوه
IRI
۱۶۶ ۱۶۴۷ 5 ۶۳
6 ۱۷۷۱ ۹۹
IRI
Dadmehr,Behdad
0 - 1
Ghasemi,Seyed Samad
IRI
۱۸۴ ۱۵۹۲ 5 ۶۴
6 ۱۵۰۸ ۲۲۲
IRI
Saei Hamedani,Khashyar
½ - ½
Rahbari,Salar
IRI
۳۶ ۱۹۴۰ 4 ۶۵
6 ۱۸۶۱ ۶۵
IRI
Rastegar,Mishaeel
1 - 0
علوی طبری ,میر محمود
IRI
۱۴۵ ۱۶۹۱ 4 ۶۶
5 ۱۸۶۰ ۶۶
IRI
رضایی سروانی ,محمود
0 - 1
مرادی ,محمدبهراد
IRI
۱۶۸ ۱۶۴۶ 5 ۶۷
5 ۱۶۶۴ ۱۵۹
IRI
Vahedi,Arastoo
½ - ½
Ebrahimi,Mehdi
IRI
۸۱ ۱۸۰۹ 5 ۶۸
5 ۱۷۹۴ ۸۷
IRI
Hosseini,Rahim
1 - 0
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۱۶۲ ۱۶۵۲ 5 ۶۹
4 ۱۴۹۸ ۲۲۶
IRI
مشیرآبادی ,هادی
0 - 1
Sazegari,Jafar
IRI
۱۰۰ ۱۷۷۱ 6 ۷۰
4 ۱۶۴۹ ۱۶۵
IRI
Khojasteh Noshari,Ali
0 - 1
Hagh Taj Dar,Rajab Ali
IRI
۷۸ ۱۸۱۸ 5 ۷۱
5 ۱۶۳۷ ۱۷۲
IRI
Sadegh Nahvi,Ehsan
+ - -
Rahimi,Koorosh
IRI
۸۳ ۱۸۰۷ 4 ۷۲
4 ۱۷۷۲ ۹۸
IRI
Yosefi,Manochehr
1 - 0
Rakhshandeh,Jamal
IRI
۲۲۸ ۱۴۹۰ 4 ۷۳
4 ۱۸۷۶ ۵۹
IRI
نیک صفت ,محمدحسن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
2 ۱۸۵۰ ۶۸
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
2 ۱۸۰۸ ۸۲
IRI
شعبان زاده ,سید نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۶
2 ۱۷۶۳ ۱۰۲
IRI
عدالتی ,بهروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۲۰۰۳ ۱۱
AZE
Huseynov,Fazil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۸
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
10 ۲۰۴۱ ۶
IRI
Sheykhali,Mohammadreza
1 - 0
متقی ,فربد
IRI
۳۸ ۱۹۲۷ 8 ۱
9 ۱۹۵۰ ۳۰
IRI
بربری ,عباس
1 - 0
دانشور ,بردیا
IRI
۵۵ ۱۸۸۶ 8 ۲
7 ۱۸۸۹ ۵۲
IRI
Karami Kejani,Masoud
0 - 1
ترکمن نژاد ,جواد
IRI
۵ ۲۰۶۲ 9 ۳
8 ۱۹۸۲ ۱۶
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
0 - 1
تعاونی ,رحیم
IRI
۷ ۲۰۲۱ 8 ۴
9 ۲۰۱۸ ۹
IRI
Tahmasebi,Hamid
1 - 0
Pourali,Davood
IRI
۱۹ ۱۹۷۵ 7 ۵
8 ۱۹۰۸ ۴۲
IRI
برادران تمدن ,آرین
½ - ½
Rahimli,Ilkin
AZE
۱۷ ۱۹۷۹ 8 ۶
8 ۱۸۱۶ ۷۹
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
Khademi,Mahdi
IRI
۲۷ ۱۹۵۳ 8 ۷
8 ۱۹۸۹ ۱۴
IRI
عابدیان ,سعید
1 - 0
Shubham Shukla
IND
۸۵ ۱۷۹۹ 7 ۸
8 ۱۸۸۸ ۵۳
IRI
علی قلیان ,فرامرز
1 - 0
قورچی بیگی ,علیرضا
IRI
۱۵ ۱۹۸۶ 7 ۹
8 ۱۹۷۱ ۲۲
IRI
Hosseini,Mir Shojae
1 - 0
پوربیدادیان ,حجت
IRI
۵۱ ۱۸۹۳ 7 ۱۰
7 ۱۸۶۲ ۶۴
IRI
عطاخان ,آبتین
0 - 1
کریمی ,امید
IRI
۳۱ ۱۹۵۰ 8 ۱۱
8 ۱۹۲۲ ۴۰
IRI
گرامی پور ,امین
½ - ½
سبط رسول ,سیده ستاره
IRI
۱۴۷ ۱۶۸۸ 7 ۱۲
7 ۱۹۴۲ ۳۴
IRI
Sakhtkar,Milad
0 - 1
عادلی اردبیلی ,آروین
IRI
۳ ۲۰۷۶ 7 ۱۳
7 ۱۸۹۵ ۴۹
IRI
Vatandoost,Farhad
0 - 1
کلانتری دهقی ,بهزاد
IRI
۴ ۲۰۷۰ 7 ۱۴
7 ۲۰۱۷ ۱۰
AZE
Sariyev,Riad
½ - ½
Novruzov,Emin
AZE
۳۳ ۱۹۴۲ 7 ۱۵
7 ۱۸۸۳ ۵۶
IRI
پوراسمعیل ,ناصر
1 - 0
میرزاجانی ,رضا
IRI
۲۱ ۱۹۷۲ 7 ۱۶
7 ۱۸۷۳ ۶۱
IRI
بانشی ,ماهان
0 - 1
خادم عرفانی ,سبحان
IRI
۲۵ ۱۹۶۱ 7 ۱۷
7 ۱۹۵۵ ۲۶
IRI
Moradiyan,Meysam
0 - 1
فردی ,متین
IRI
۶۹ ۱۸۴۷ 7 ۱۸
7 ۱۷۵۸ ۱۰۵
IRI
کوچکی ,علیرضا
½ - ½
Komaei,Kanan
IRI
۳۲ ۱۹۵۰ 7 ۱۹
6 ۱۶۶۴ ۱۵۸
IRI
اسدی ,اتابک
0 - 1
پورگل ,آرمان
IRI
۴۵ ۱۹۰۰ 8 ۲۰
6 ۱۷۰۹ ۱۳۶
IRI
Pourmohammadalzadeh,Siamak
0 - 1
موسوی ,سید مقداد
IRI
۴۶ ۱۸۹۸ 8 ۲۱
7 ۱۸۹۵ ۴۸
IRI
Abbasi,Danial
1 - 0
Mastizadeh,Saeed
IRI
۳۳۰ ۰ 7 ۲۲
7 ۱۷۱۳ ۱۳۰
IRI
Mirzaeian,Ehsan
1 - 0
نامی ,امین
IRI
۷۷ ۱۸۱۹ 7 ۲۳
6 ۱۷۸۸ ۹۱
IRI
دیانتی شالکوهی ,رضا
0 - 1
گله داری ,بردیا
IRI
۱ ۲۰۹۱ 7 ۲۴
7 ۱۹۹۹ ۱۲
IRI
خدابنده ,میلاد
½ - ½
بیابانی پسیخانی ,سارا
IRI
۱۳۵ ۱۷۰۹ 6 ۲۵
6 ۱۸۹۴ ۵۰
IRI
حیدری ,زهرا
1 - 0
Shirpoor,Ramin
IRI
۱۳ ۱۹۹۱ 7 ۲۶
7 ۱۹۷۸ ۱۸
IRI
سعیدی ,رضا
1 - 0
یگانه دوست ,مجید
IRI
۶۳ ۱۸۶۶ 6 ۲۷
6 ۱۹۷۴ ۲۰
IRI
قسمتی تبریزی ,آرین
½ - ½
مقصودلو ,امیرعلی
IRI
۶۷ ۱۸۵۱ 7 ۲۸
7 ۱۸۸۱ ۵۷
IRI
معصومی ,محمد
1 - 0
Oskouev,A.
IRI
۲۳ ۱۹۶۸ 6 ۲۹
6 ۱۹۵۲ ۲۸
IRI
حسن دوست ,حسین
1 - 0
Parsa,Javad
IRI
۹۳ ۱۷۸۳ 7 ۳۰
7 ۱۹۵۱ ۲۹
IRI
Jooyandeh,Hassan
1 - 0
آخسته ,عباس
IRI
۹۷ ۱۷۷۴ 6 ۳۱
7 ۱۹۴۰ ۳۵
IRI
همتجو ,آرش
1 - 0
شاه کرمی ,علی
IRI
۱۰۷ ۱۷۵۵ 6 ۳۲
6 ۱۸۳۱ ۷۴
IRI
صفری ,پرهام
½ - ½
صمصام ,فرهاد
IRI
۳۷ ۱۹۲۹ 7 ۳۳
7 ۱۹۲۵ ۳۹
IRI
افزون ,دانیال
1 - 0
متقی ,سینا
IRI
۱۱۵ ۱۷۴۱ 6 ۳۴
6 ۱۷۵۷ ۱۰۶
IRI
ابراهیمی ,سینا
1 - 0
کنعانی ,انوش
IRI
۴۱ ۱۹۱۹ 7 ۳۵
5 ۱۸۱۹ ۷۶
IRI
Karimian,Alireza
0 - 1
Fekri,Amirkia
IRI
۴۳ ۱۹۰۵ 8 ۳۶
7 ۱۹۰۵ ۴۴
IRI
خالصی ,پارسا
1 - 0
میرشفیعی ,رضا
IRI
۲۰۱ ۱۵۶۲ 6 ۳۷
5 ۱۷۰۰ ۱۴۰
IRI
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
0 - 1
نجفی سوسفی ,امیرحسن
IRI
۴۷ ۱۸۹۸ 8 ۳۸
7 ۱۸۸۰ ۵۸
IRI
Allahverdi,Omid
1 - 0
Hoseini,S.Alireza
IRI
۱۱۷ ۱۷۳۷ 6 ۳۹
7 ۱۸۴۷ ۷۰
IRI
شاه صنم ,علیرضا
1 - 0
وکیل پور ,داوود
IRI
۱۴۳ ۱۶۹۶ 6 ۴۰
6 ۱۷۲۸ ۱۲۲
IRI
قادری ,فرزانه
½ - ½
Abbaszadeh,Esmaeil
IRI
۷۳ ۱۸۳۱ 7 ۴۱
7 ۱۷۸۶ ۹۲
IRI
Guran Orimi,Mehdi
½ - ½
عزیزخانی ,نیما
IRI
۱۷۳ ۱۶۳۵ 6 ۴۲
7 ۱۶۷۲ ۱۵۴
IRI
Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
دوچشمه ,امیرمحمد
IRI
۹۵ ۱۷۷۹ 6 ۴۳
7 ۲۰۱۹ ۸
IRI
Bakhtshahi,M.
1 - 0
صالحی پور ,امین
IRI
۱۳۷ ۱۷۰۸ 5 ۴۴
6 ۱۸۸۷ ۵۴
IRI
صدقی ,بابک
1 - 0
معتمدی لموکی ,فاطمه
IRI
۱۴۱ ۱۶۹۸ 6 ۴۵
6 ۱۷۳۷ ۱۱۸
IRI
Namdarigharghani,Parsa
1 - 0
Alizadeh,Hasan
IRI
۶۲ ۱۸۷۱ 6 ۴۶
7 ۱۸۳۸ ۷۲
IRI
Pedram,Mehrdad
1 - 0
Mohammed Khaleel,Majeed
IRQ
۱۴۶ ۱۶۸۹ 5 ۴۷
6 ۱۸۲۸ ۷۵
IRI
Mohammadi,Rasool
1 - 0
احمدی نصرآبادی ,شایان
IRI
۱۴۹ ۱۶۸۶ 6 ۴۸
6 ۱۸۱۱ ۸۰
IRI
پورگل ,معین
½ - ½
Shafiee,Parham
IRI
۱۶۹ ۱۶۴۵ 6 ۴۹
8 ۱۷۹۹ ۸۶
IRI
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
1 - 0
Khojasteh Noshari,Ali
IRI
۱۶۵ ۱۶۴۹ 4 ۵۰
6 ۰ ۳۴۲
IRI
Rahattalab,Ahmad
½ - ½
مهری نژاد ,منصور
IRI
۸۹ ۱۷۹۲ 6 ۵۱
6 ۱۶۴۹ ۱۶۴
IRI
جلالی ,سیده پریماه
1 - 0
Dadmehr,Behdad
IRI
۹۹ ۱۷۷۱ 6 ۵۲
6 ۱۷۷۱ ۱۰۰
IRI
Sazegari,Jafar
½ - ½
Saei Hamedani,Khashyar
IRI
۲۲۲ ۱۵۰۸ 6 ۵۳
5 ۲۰۸۴ ۲
IRI
خورشیدی ,محمدرضا
1 - 0
Behboudi,Ali
IRI
۱۰۱ ۱۷۶۴ 6 ۵۴
5 ۱۹۶۳ ۲۴
IRI
درودیان ,مهیار
1 - 0
Zeighami,Mehdi
IRI
۱۰۴ ۱۷۶۲ 6 ۵۵
6 ۱۸۷۴ ۶۰
IRI
Noora,Amir Hossein
1 - 0
Rezaei,Mohammad
IRI
۱۶۷ ۱۶۴۷ 5 ۵۶
5 ۱۵۹۲ ۱۸۵
IRI
کاظمی ,رحمن بردی
0 - 1
Rastegar,Mishaeel
IRI
۶۵ ۱۸۶۱ 6 ۵۷
6 ۱۶۷۶ ۱۵۱
IRI
پورجعفر ,صادق
1 - 0
Ebrahimi,Mehdi
IRI
۸۱ ۱۸۰۹ 5 ۵۸
6 ۱۸۰۴ ۸۴
IRI
پوررضا ,اردلان
1 - 0
Pourvajed,Mokhtar
IRI
۳۴۱ ۰ 5 ۵۹
4 ۱۶۷۵ ۱۵۲
IRI
Rahimi,Siamak
0 - 1
دریاری ,رضا
IRI
۸۸ ۱۷۹۲ 7 ۶۰
5 ۱۷۸۹ ۹۰
IRI
حسنی ,تکین
0 - 1
جیوی خراسانلو ,آیدا
IRI
۱۷۰ ۱۶۳۸ 6 ۶۱
5 ۱۷۷۹ ۹۴
IRI
Abdollahi,Misagh
0 - 1
Khaledi,Omid
IRI
۱۸۶ ۱۵۹۲ 6 ۶۲
4 ۱۹۴۰ ۳۶
IRI
Rahbari,Salar
½ - ½
ابراهیمی ,رضا
IRI
۲۲۰ ۱۵۱۵ 6 ۶۳
6 ۱۷۵۰ ۱۱۲
IRI
خلیلی ,متین
+ - -
نیک صفت ,محمدحسن
IRI
۵۹ ۱۸۷۶ 4 ۶۴
4 ۱۶۸۶ ۱۵۰
IRI
Karimpoor,Shahab
0 - 1
نجاتی فر ,نیما
IRI
۷۱ ۱۸۴۳ 6 ۶۵
4 ۱۸۰۷ ۸۳
IRI
Rahimi,Koorosh
0 - 1
Ansari,Alireza
IRI
۱۶۱ ۱۶۵۶ 6 ۶۶
5 ۱۵۷۹ ۱۹۳
IRI
Hasanzadeh,Aboutaleb
0 - 1
Hosseini,Rahim
IRI
۸۷ ۱۷۹۴ 5 ۶۷
5 ۱۷۷۷ ۹۶
IRI
Taheri,Rasool
1 - 0
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
IRI
۲۰۷ ۱۵۴۱ 5 ۶۸
5 ۱۸۱۸ ۷۸
IRI
Hagh Taj Dar,Rajab Ali
½ - ½
حاجیان سه پله ,مهربد
IRI
۱۸۲ ۱۶۰۰ 4 ۶۹
5 ۰ ۳۳۹
IRI
Nedaei,Armin
½ - ½
Yosefi,Manochehr
IRI
۹۸ ۱۷۷۲ 4 ۷۰
5 ۱۸۶۰ ۶۶
IRI
رضایی سروانی ,محمود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۱
2 ۱۸۵۰ ۶۸
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۲
2 ۱۸۰۸ ۸۲
IRI
شعبان زاده ,سید نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۳
2 ۱۷۶۳ ۱۰۲
IRI
عدالتی ,بهروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۲۰۰۳ ۱۱
AZE
Huseynov,Fazil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
9 ۲۰۶۲ ۵
IRI
ترکمن نژاد ,جواد
½ - ½
برادران تمدن ,آرین
IRI
۴۲ ۱۹۰۸ 8 ۱
7 ۱۷۹۹ ۸۵
IND
Shubham Shukla
0 - 1
Sheykhali,Mohammadreza
IRI
۶ ۲۰۴۱ 10 ۲
7 ۱۸۹۵ ۴۹
IRI
Vatandoost,Farhad
0 - 1
Tahmasebi,Hamid
IRI
۹ ۲۰۱۸ 9 ۳
8 ۱۹۵۰ ۳۱
IRI
کریمی ,امید
½ - ½
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۷۹ ۱۸۱۶ 8 ۴
8 ۲۰۲۱ ۷
IRI
تعاونی ,رحیم
1 - 0
عطاخان ,آبتین
IRI
۶۴ ۱۸۶۲ 7 ۵
8 ۱۸۸۶ ۵۵
IRI
دانشور ,بردیا
½ - ½
Sariyev,Riad
AZE
۱۰ ۲۰۱۷ 7 ۶
8 ۱۹۸۹ ۱۴
IRI
عابدیان ,سعید
1 - 0
افزون ,دانیال
IRI
۳۹ ۱۹۲۵ 7 ۷
7 ۱۹۸۶ ۱۵
IRI
قورچی بیگی ,علیرضا
1 - 0
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
IRI
۸۶ ۱۷۹۹ 8 ۸
7 ۱۶۸۸ ۱۴۷
IRI
سبط رسول ,سیده ستاره
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۱۶ ۱۹۸۲ 8 ۹
7 ۱۹۱۹ ۴۱
IRI
کنعانی ,انوش
0 - 1
Hosseini,Mir Shojae
IRI
۲۲ ۱۹۷۱ 8 ۱۰
8 ۱۸۸۸ ۵۳
IRI
علی قلیان ,فرامرز
½ - ½
Moradiyan,Meysam
IRI
۲۶ ۱۹۵۵ 7 ۱۱
8 ۱۹۵۳ ۲۷
IRI
Khademi,Mahdi
0 - 1
Abbasi,Danial
IRI
۴۸ ۱۸۹۵ 7 ۱۲
7 ۱۹۴۲ ۳۴
IRI
Sakhtkar,Milad
0 - 1
متقی ,فربد
IRI
۳۸ ۱۹۲۷ 8 ۱۳
8 ۱۹۰۵ ۴۳
IRI
Fekri,Amirkia
1 - 0
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۱۵۴ ۱۶۷۲ 7 ۱۴
7 ۲۰۷۶ ۳
IRI
عادلی اردبیلی ,آروین
1 - 0
همتجو ,آرش
IRI
۳۵ ۱۹۴۰ 7 ۱۵
8 ۱۹۷۹ ۱۷
AZE
Rahimli,Ilkin
1 - 0
قادری ,فرزانه
IRI
۱۲۲ ۱۷۲۸ 6 ۱۶
7 ۰ ۳۳۰
IRI
Mastizadeh,Saeed
1 - 0
سعیدی ,رضا
IRI
۱۸ ۱۹۷۸ 7 ۱۷
7 ۱۹۷۲ ۲۱
IRI
میرزاجانی ,رضا
0 - 1
Karami Kejani,Masoud
IRI
۵۲ ۱۸۸۹ 7 ۱۸
7 ۱۹۶۱ ۲۵
IRI
خادم عرفانی ,سبحان
½ - ½
خالصی ,پارسا
IRI
۴۴ ۱۹۰۵ 7 ۱۹
5 ۱۸۰۹ ۸۱
IRI
Ebrahimi,Mehdi
0 - 1
بربری ,عباس
IRI
۳۰ ۱۹۵۰ 9 ۲۰
7 ۱۹۵۰ ۳۲
IRI
Komaei,Kanan
½ - ½
Mirzaeian,Ehsan
IRI
۱۳۰ ۱۷۱۳ 7 ۲۱
7 ۱۹۴۲ ۳۳
AZE
Novruzov,Emin
1 - 0
Allahverdi,Omid
IRI
۵۸ ۱۸۸۰ 7 ۲۲
6 ۱۷۷۱ ۹۹
IRI
Dadmehr,Behdad
0 - 1
گرامی پور ,امین
IRI
۴۰ ۱۹۲۲ 8 ۲۳
8 ۱۸۹۸ ۴۶
IRI
موسوی ,سید مقداد
0 - 1
اسدی ,اتابک
IRI
۱۵۸ ۱۶۶۴ 6 ۲۴
8 ۱۸۹۸ ۴۷
IRI
نجفی سوسفی ,امیرحسن
1 - 0
Khosravi Nejad,Amir Mohammad
IRI
۱۷۸ ۱۶۲۱ 6 ۲۵
7 ۱۸۵۱ ۶۷
IRI
مقصودلو ,امیرعلی
1 - 0
Jafari,Kasra
IRI
۲۳۴ ۱۴۶۶ 7 ۲۶
6 ۱۷۰۹ ۱۳۵
IRI
بیابانی پسیخانی ,سارا
½ - ½
Bakhtshahi,M.
IRI
۸ ۲۰۱۹ 7 ۲۷
7 ۱۹۷۵ ۱۹
IRI
Pourali,Davood
1 - 0
حیدری ,زهرا
IRI
۵۰ ۱۸۹۴ 6 ۲۸
6 ۱۹۷۴ ۲۰
IRI
قسمتی تبریزی ,آرین
1 - 0
Guran Orimi,Mehdi
IRI
۹۲ ۱۷۸۶ 7 ۲۹
7 ۱۷۹۲ ۸۸
IRI
دریاری ,رضا
0 - 1
حسن دوست ,حسین
IRI
۲۸ ۱۹۵۲ 6 ۳۰
6 ۱۷۹۲ ۸۹
IRI
مهری نژاد ,منصور
½ - ½
Jooyandeh,Hassan
IRI
۲۹ ۱۹۵۱ 7 ۳۱
7 ۱۷۸۳ ۹۳
IRI
Parsa,Javad
1 - 0
صدقی ,بابک
IRI
۵۴ ۱۸۸۷ 6 ۳۲
6 ۱۷۲۴ ۱۲۷
IRI
Sohrabpour,Mohammad
0 - 1
بانشی ,ماهان
IRI
۶۱ ۱۸۷۳ 7 ۳۳
5 ۱۶۸۹ ۱۴۶
IRQ
Mohammed Khaleel,Majeed
½ - ½
خدابنده ,میلاد
IRI
۱۲ ۱۹۹۹ 7 ۳۴
7 ۱۹۹۱ ۱۳
IRI
Shirpoor,Ramin
1 - 0
Abdollahi,Misagh
IRI
۹۴ ۱۷۷۹ 5 ۳۵
7 ۱۸۹۳ ۵۱
IRI
پوربیدادیان ,حجت
1 - 0
درودیان ,مهیار
IRI
۲۴ ۱۹۶۳ 5 ۳۶
7 ۱۹۲۹ ۳۷
IRI
صمصام ,فرهاد
1 - 0
پارسایی ,محرمعلی
IRI
۱۳۲ ۱۷۱۱ 5 ۳۷
8 ۱۹۰۰ ۴۵
IRI
پورگل ,آرمان
1 - 0
Karimpoor,Shahab
IRI
۱۵۰ ۱۶۸۶ 4 ۳۸
5 ۱۷۵۱ ۱۱۰
IRI
Niakouei,Seyyed Mehdi
0 - 1
معصومی ,محمد
IRI
۵۷ ۱۸۸۱ 7 ۳۹
6 ۱۷۳۷ ۱۱۷
IRI
Hoseini,S.Alireza
½ - ½
Noora,Amir Hossein
IRI
۶۰ ۱۸۷۴ 6 ۴۰
6 ۱۸۷۱ ۶۲
IRI
Alizadeh,Hasan
½ - ½
Shafiee,Parham
IRI
۱۶۹ ۱۶۴۵ 6 ۴۱
6 ۱۸۶۱ ۶۵
IRI
Rastegar,Mishaeel
0 - 1
پورجعفر ,صادق
IRI
۱۵۱ ۱۶۷۶ 6 ۴۲
7 ۱۸۴۷ ۶۹
IRI
فردی ,متین
1 - 0
Reyhani Jami,Morteza
IRI
۲۵۲ ۱۴۰۸ 5 ۴۳
6 ۱۸۴۳ ۷۱
IRI
نجاتی فر ,نیما
1 - 0
قانع دلچه ,صفورا
IRI
۱۷۹ ۱۶۰۸ 6 ۴۴
7 ۱۸۳۱ ۷۳
IRI
Abbaszadeh,Esmaeil
1 - 0
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۱۶۲ ۱۶۵۲ 5 ۴۵
6 ۱۶۵۶ ۱۶۱
IRI
Ansari,Alireza
½ - ½
Mohammadi,Rasool
IRI
۷۵ ۱۸۲۸ 6 ۴۶
7 ۱۸۱۹ ۷۷
IRI
نامی ,امین
1 - 0
Vahedi,Arastoo
IRI
۱۵۹ ۱۶۶۴ 5 ۴۷
7 ۲۰۷۰ ۴
IRI
کلانتری دهقی ,بهزاد
1 - 0
Rahimi,Koorosh
IRI
۸۳ ۱۸۰۷ 4 ۴۸
6 ۱۹۶۸ ۲۳
IRI
Oskouev,A.
1 - 0
اکبری ,مرجان
IRI
۱۲۴ ۱۷۲۷ 5 ۴۹
4 ۱۷۵۴ ۱۰۹
IRI
Mahboobbashari,Shirzad
0 - 1
پوراسمعیل ,ناصر
IRI
۵۶ ۱۸۸۳ 7 ۵۰
6 ۱۸۶۶ ۶۳
IRI
یگانه دوست ,مجید
1 - 0
حق مرادخان ,امید
IRI
۱۷۴ ۱۶۳۴ 5 ۵۱
6 ۱۵۶۲ ۲۰۱
IRI
میرشفیعی ,رضا
1 - 0
رضایی سروانی ,محمود
IRI
۶۶ ۱۸۶۰ 5 ۵۲
4 ۱۶۰۵ ۱۸۰
IRI
تاج فیروز ,بهروز
0 - 1
شاه صنم ,علیرضا
IRI
۷۰ ۱۸۴۷ 7 ۵۳
5 ۱۵۴۱ ۲۰۷
IRI
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
0 - 1
صفری ,پرهام
IRI
۷۴ ۱۸۳۱ 6 ۵۴
6 ۰ ۳۲۶
IRI
Khanjani,Esmaeil
0 - 1
Karimian,Alireza
IRI
۷۶ ۱۸۱۹ 5 ۵۵
5 ۱۵۵۴ ۲۰۴
IRI
حسینی ,سید مرتضی
0 - 1
پوررضا ,اردلان
IRI
۸۴ ۱۸۰۴ 6 ۵۶
6 ۱۵۹۲ ۱۸۶
IRI
Khaledi,Omid
½ - ½
حسنی ,تکین
IRI
۹۰ ۱۷۸۹ 5 ۵۷
6 ۱۷۸۸ ۹۱
IRI
دیانتی شالکوهی ,رضا
1 - 0
مرادی لاکه ,کاوه
IRI
۱۶۶ ۱۶۴۷ 5 ۵۸
6 ۱۷۷۹ ۹۵
IRI
دوچشمه ,امیرمحمد
½ - ½
Torabi,Farhad
IRI
۱۷۶ ۱۶۳۱ 5 ۵۹
6 ۱۷۷۴ ۹۷
IRI
آخسته ,عباس
1 - 0
Fazeli Ghazijahani,Ali
IRI
۲۱۷ ۱۵۲۰ 5 ۶۰
5 ۱۳۲۹ ۲۶۸
IRI
حمزه جواران ,کوثر
0 - 1
Sazegari,Jafar
IRI
۱۰۰ ۱۷۷۱ 6 ۶۱
5 ۱۵۱۰ ۲۲۱
IRI
چهره سا ,فرهان
0 - 1
Behboudi,Ali
IRI
۱۰۱ ۱۷۶۴ 6 ۶۲
7 ۲۰۹۱ ۱
IRI
گله داری ,بردیا
1 - 0
زحمتی ,سبحان
IRI
۱۲۶ ۱۷۲۵ 3 ۶۳
6 ۱۷۴۱ ۱۱۵
IRI
متقی ,سینا
½ - ½
نیک صفت ,محمدحسن
IRI
۵۹ ۱۸۷۶ 4 ۶۴
3 ۱۵۸۶ ۱۸۹
IRI
Mohammadi,Ali
0 - 1
Pedram,Mehrdad
IRI
۷۲ ۱۸۳۸ 7 ۶۵
5 ۱۶۴۷ ۱۶۷
IRI
Rezaei,Mohammad
1 - 0
Hagh Taj Dar,Rajab Ali
IRI
۷۸ ۱۸۱۸ 5 ۶۶
4 ۱۶۳۷ ۱۷۱
IRI
Aminpour,Hassan
0 - 1
پورگل ,معین
IRI
۸۰ ۱۸۱۱ 6 ۶۷
5 ۱۵۷۸ ۱۹۵
IRI
Asgari,Esmail
0 - 1
Taheri,Rasool
IRI
۹۶ ۱۷۷۷ 5 ۶۸
5 ۱۷۹۴ ۸۷
IRI
Hosseini,Rahim
1 - 0
Hassannejad,Mohsen
IRI
۱۹۸ ۱۵۷۳ 4 ۶۹
3 ۱۷۲۷ ۱۲۵
IRI
Barari,Babak
0 - 1
خورشیدی ,محمدرضا
IRI
۲ ۲۰۸۴ 5 ۷۰
3 ۱۵۴۰ ۲۰۸
IRQ
Qahhar Mohammed,Ismael
½ - ½
Yosefi,Manochehr
IRI
۹۸ ۱۷۷۲ 4 ۷۱
5 ۱۵۴۸ ۲۰۵
IRI
Moaf,Mohammad
+ - -
عدالتی ,بهروز
IRI
۱۰۲ ۱۷۶۳ 2 ۷۲
2 ۱۳۴۷ ۲۶۵
IRI
Ebadpour,Mohammad Hosein
0 - 1
Rahbari,Salar
IRI
۳۶ ۱۹۴۰ 4 ۷۳
2 ۱۸۵۰ ۶۸
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
2 ۱۸۰۸ ۸۲
IRI
شعبان زاده ,سید نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۲۰۰۳ ۱۱
AZE
Huseynov,Fazil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۶
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
10 ۲۰۴۱ ۶
IRI
Sheykhali,Mohammadreza
1 - 0
همتجو ,آرش
IRI
۳۵ ۱۹۴۰ 7 ۱
7 ۱۸۷۳ ۶۱
IRI
بانشی ,ماهان
0 - 1
Tahmasebi,Hamid
IRI
۹ ۲۰۱۸ 9 ۲
8 ۱۹۸۲ ۱۶
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
½ - ½
دانشور ,بردیا
IRI
۵۵ ۱۸۸۶ 8 ۳
8 ۱۹۲۷ ۳۸
IRI
متقی ,فربد
½ - ½
Khademi,Mahdi
IRI
۲۷ ۱۹۵۳ 8 ۴
9 ۱۹۵۰ ۳۰
IRI
بربری ,عباس
0 - 1
Shubham Shukla
IND
۸۵ ۱۷۹۹ 7 ۵
8 ۱۸۱۶ ۷۹
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
½ - ½
عادلی اردبیلی ,آروین
IRI
۳ ۲۰۷۶ 7 ۶
8 ۱۷۹۹ ۸۶
IRI
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
½ - ½
Shirpoor,Ramin
IRI
۱۳ ۱۹۹۱ 7 ۷
7 ۱۸۶۲ ۶۴
IRI
عطاخان ,آبتین
1 - 0
عابدیان ,سعید
IRI
۱۴ ۱۹۸۹ 8 ۸
8 ۱۹۰۸ ۴۲
IRI
برادران تمدن ,آرین
1 - 0
دریاری ,رضا
IRI
۸۸ ۱۷۹۲ 7 ۹
7 ۱۶۷۲ ۱۵۴
IRI
Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
نجفی سوسفی ,امیرحسن
IRI
۴۷ ۱۸۹۸ 8 ۱۰
7 ۱۸۸۰ ۵۸
IRI
Allahverdi,Omid
1 - 0
گله داری ,بردیا
IRI
۱ ۲۰۹۱ 7 ۱۱
7 ۲۰۷۰ ۴
IRI
کلانتری دهقی ,بهزاد
½ - ½
مقصودلو ,امیرعلی
IRI
۶۷ ۱۸۵۱ 7 ۱۲
6 ۱۸۷۴ ۶۰
IRI
Noora,Amir Hossein
0 - 1
تعاونی ,رحیم
IRI
۷ ۲۰۲۱ 8 ۱۳
7 ۲۰۱۷ ۱۰
AZE
Sariyev,Riad
½ - ½
Vatandoost,Farhad
IRI
۴۹ ۱۸۹۵ 7 ۱۴
7 ۱۹۷۸ ۱۸
IRI
سعیدی ,رضا
1 - 0
فردی ,متین
IRI
۶۹ ۱۸۴۷ 7 ۱۵
8 ۱۹۷۱ ۲۲
IRI
Hosseini,Mir Shojae
1 - 0
دیانتی شالکوهی ,رضا
IRI
۹۱ ۱۷۸۸ 6 ۱۶
7 ۱۹۵۵ ۲۶
IRI
Moradiyan,Meysam
1 - 0
کوچکی ,علیرضا
IRI
۱۰۵ ۱۷۵۸ 7 ۱۷
7 ۱۸۹۵ ۴۸
IRI
Abbasi,Danial
½ - ½
Sakhtkar,Milad
IRI
۳۴ ۱۹۴۲ 7 ۱۸
6 ۱۶۴۵ ۱۶۹
IRI
Shafiee,Parham
½ - ½
Fekri,Amirkia
IRI
۴۳ ۱۹۰۵ 8 ۱۹
4 ۱۸۷۶ ۵۹
IRI
نیک صفت ,محمدحسن
0 - 1
ترکمن نژاد ,جواد
IRI
۵ ۲۰۶۲ 9 ۲۰
6 ۱۷۱۰ ۱۳۴
IRI
متصدّی زاده ,معین
0 - 1
قورچی بیگی ,علیرضا
IRI
۱۵ ۱۹۸۶ 7 ۲۱
5 ۱۷۸۹ ۹۰
IRI
حسنی ,تکین
0 - 1
Rahimli,Ilkin
AZE
۱۷ ۱۹۷۹ 8 ۲۲
6 ۱۸۷۱ ۶۲
IRI
Alizadeh,Hasan
0 - 1
Pourali,Davood
IRI
۱۹ ۱۹۷۵ 7 ۲۳
7 ۱۷۸۶ ۹۲
IRI
Guran Orimi,Mehdi
½ - ½
Oskouev,A.
IRI
۲۳ ۱۹۶۸ 6 ۲۴
6 ۱۷۶۴ ۱۰۱
IRI
Behboudi,Ali
0 - 1
خادم عرفانی ,سبحان
IRI
۲۵ ۱۹۶۱ 7 ۲۵
7 ۱۹۵۱ ۲۹
IRI
Jooyandeh,Hassan
½ - ½
Sohrabpour,Mohammad
IRI
۱۲۷ ۱۷۲۴ 6 ۲۶
5 ۱۷۷۹ ۹۴
IRI
Abdollahi,Misagh
0 - 1
کریمی ,امید
IRI
۳۱ ۱۹۵۰ 8 ۲۷
6 ۱۷۲۸ ۱۲۲
IRI
قادری ,فرزانه
½ - ½
Novruzov,Emin
AZE
۳۳ ۱۹۴۲ 7 ۲۸
6 ۱۷۵۰ ۱۱۲
IRI
خلیلی ,متین
0 - 1
افزون ,دانیال
IRI
۳۹ ۱۹۲۵ 7 ۲۹
8 ۱۹۲۲ ۴۰
IRI
گرامی پور ,امین
1 - 0
صالحی پور ,امین
IRI
۱۳۷ ۱۷۰۸ 5 ۳۰
7 ۱۹۰۵ ۴۴
IRI
خالصی ,پارسا
1 - 0
Khaledi,Omid
IRI
۱۸۶ ۱۵۹۲ 6 ۳۱
5 ۱۶۸۷ ۱۴۸
IRI
عدالت خواه ,محسن
0 - 1
پورگل ,آرمان
IRI
۴۵ ۱۹۰۰ 8 ۳۲
6 ۱۸۹۴ ۵۰
IRI
حیدری ,زهرا
1 - 0
Parsa,Javad
IRI
۹۳ ۱۷۸۳ 7 ۳۳
7 ۱۸۸۹ ۵۲
IRI
Karami Kejani,Masoud
1 - 0
متقی ,سینا
IRI
۱۱۵ ۱۷۴۱ 6 ۳۴
5 ۰ ۳۳۹
IRI
Nedaei,Armin
0 - 1
علی قلیان ,فرامرز
IRI
۵۳ ۱۸۸۸ 8 ۳۵
6 ۱۸۸۷ ۵۴
IRI
صدقی ,بابک
0 - 1
سبط رسول ,سیده ستاره
IRI
۱۴۷ ۱۶۸۸ 7 ۳۶
7 ۱۸۸۳ ۵۶
IRI
پوراسمعیل ,ناصر
1 - 0
وکیل پور ,داوود
IRI
۱۴۳ ۱۶۹۶ 6 ۳۷
5 ۲۰۸۴ ۲
IRI
خورشیدی ,محمدرضا
0 - 1
Mastizadeh,Saeed
IRI
۳۳۰ ۰ 7 ۳۸
7 ۲۰۱۹ ۸
IRI
Bakhtshahi,M.
0 - 1
Ebrahimi,Mehdi
IRI
۸۱ ۱۸۰۹ 5 ۳۹
6 ۱۷۰۹ ۱۳۶
IRI
Pourmohammadalzadeh,Siamak
0 - 1
قسمتی تبریزی ,آرین
IRI
۲۰ ۱۹۷۴ 6 ۴۰
5 ۱۸۶۰ ۶۶
IRI
رضایی سروانی ,محمود
0 - 1
میرزاجانی ,رضا
IRI
۲۱ ۱۹۷۲ 7 ۴۱
6 ۱۹۵۲ ۲۸
IRI
حسن دوست ,حسین
½ - ½
Hoseini,S.Alireza
IRI
۱۱۷ ۱۷۳۷ 6 ۴۲
5 ۱۷۰۵ ۱۳۸
IRI
عظیمی ,یحیی
0 - 1
Komaei,Kanan
IRI
۳۲ ۱۹۵۰ 7 ۴۳
5 ۱۷۰۰ ۱۴۰
IRI
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
0 - 1
صمصام ,فرهاد
IRI
۳۷ ۱۹۲۹ 7 ۴۴
5 ۱۶۸۹ ۱۴۶
IRQ
Mohammed Khaleel,Majeed
0 - 1
کنعانی ,انوش
IRI
۴۱ ۱۹۱۹ 7 ۴۵
4 ۱۶۸۶ ۱۵۰
IRI
Karimpoor,Shahab
½ - ½
موسوی ,سید مقداد
IRI
۴۶ ۱۸۹۸ 8 ۴۶
6 ۱۶۶۴ ۱۵۸
IRI
اسدی ,اتابک
1 - 0
نجاتی فر ,نیما
IRI
۷۱ ۱۸۴۳ 6 ۴۷
5 ۱۶۶۴ ۱۵۹
IRI
Vahedi,Arastoo
½ - ½
Abbaszadeh,Esmaeil
IRI
۷۳ ۱۸۳۱ 7 ۴۸
5 ۱۶۵۲ ۱۶۲
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
½ - ½
نامی ,امین
IRI
۷۷ ۱۸۱۹ 7 ۴۹
6 ۱۶۴۹ ۱۶۴
IRI
جلالی ,سیده پریماه
0 - 1
مهری نژاد ,منصور
IRI
۸۹ ۱۷۹۲ 6 ۵۰
7 ۱۹۹۹ ۱۲
IRI
خدابنده ,میلاد
1 - 0
ملکی ,نیما
IRI
۱۹۲ ۱۵۸۱ 4 ۵۱
5 ۱۹۶۳ ۲۴
IRI
درودیان ,مهیار
1 - 0
آخسته ,عباس
IRI
۹۷ ۱۷۷۴ 6 ۵۲
4 ۱۴۶۵ ۲۳۶
IRI
Abolhasanpour,Mohammad Rasoul
0 - 1
پوربیدادیان ,حجت
IRI
۵۱ ۱۸۹۳ 7 ۵۳
7 ۱۸۸۱ ۵۷
IRI
معصومی ,محمد
1 - 0
علوی طبری ,میر محمود
IRI
۱۴۵ ۱۶۹۱ 4 ۵۴
6 ۱۸۳۱ ۷۴
IRI
صفری ,پرهام
1 - 0
آقاجان زاده کیاسه ,محمد
IRI
۱۶۳ ۱۶۵۱ 5 ۵۵
6 ۱۸۲۸ ۷۵
IRI
Mohammadi,Rasool
½ - ½
Rezaei,Mohammad
IRI
۱۶۷ ۱۶۴۷ 5 ۵۶
5 ۱۸۱۹ ۷۶
IRI
Karimian,Alireza
1 - 0
جیوی خراسانلو ,آیدا
IRI
۱۷۰ ۱۶۳۸ 6 ۵۷
6 ۱۸۰۴ ۸۴
IRI
پوررضا ,اردلان
1 - 0
Moaf,Mohammad
IRI
۲۰۵ ۱۵۴۸ 5 ۵۸
5 ۱۶۴۷ ۱۶۶
IRI
مرادی لاکه ,کاوه
½ - ½
دوچشمه ,امیرمحمد
IRI
۹۵ ۱۷۷۹ 6 ۵۹
5 ۱۷۷۷ ۹۶
IRI
Taheri,Rasool
0 - 1
میرشفیعی ,رضا
IRI
۲۰۱ ۱۵۶۲ 6 ۶۰
5 ۱۶۳۷ ۱۷۲
IRI
Sadegh Nahvi,Ehsan
0 - 1
Dadmehr,Behdad
IRI
۹۹ ۱۷۷۱ 6 ۶۱
4 ۱۶۷۵ ۱۵۲
IRI
Rahimi,Siamak
0 - 1
یگانه دوست ,مجید
IRI
۶۳ ۱۸۶۶ 6 ۶۲
4 ۱۶۲۹ ۱۷۷
IRI
Panahi,Aiyub
0 - 1
Rastegar,Mishaeel
IRI
۶۵ ۱۸۶۱ 6 ۶۳
7 ۱۸۳۸ ۷۲
IRI
Pedram,Mehrdad
1 - 0
Norouzian Arayesh,Aliakbar
IRI
۲۲۵ ۱۵۰۲ 3 ۶۴
6 ۱۸۱۱ ۸۰
IRI
پورگل ,معین
1 - 0
حاجیان سه پله ,مهربد
IRI
۱۸۲ ۱۶۰۰ 4 ۶۵
4 ۱۹۴۰ ۳۶
IRI
Rahbari,Salar
0 - 1
Pourvajed,Mokhtar
IRI
۳۴۱ ۰ 5 ۶۶
5 ۱۸۱۸ ۷۸
IRI
Hagh Taj Dar,Rajab Ali
½ - ½
Aminpour,Hassan
IRI
۱۷۱ ۱۶۳۷ 4 ۶۷
4 ۱۸۰۷ ۸۳
IRI
Rahimi,Koorosh
1 - 0
Asgari,Esmail
IRI
۱۹۵ ۱۵۷۸ 5 ۶۸
4 ۱۴۹۰ ۲۲۸
IRI
Rakhshandeh,Jamal
½ - ½
Hosseini,Rahim
IRI
۸۷ ۱۷۹۴ 5 ۶۹
4 ۱۷۷۲ ۹۸
IRI
Yosefi,Manochehr
½ - ½
نصیری ,احمد
IRI
۲۳۰ ۱۴۷۸ 5 ۷۰
6 ۱۷۷۱ ۱۰۰
IRI
Sazegari,Jafar
1 - 0
Nematolallahi,Abbas
IRI
۲۸۹ ۱۱۲۰ 2 ۷۱
7 ۱۸۴۷ ۷۰
IRI
شاه صنم ,علیرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۲
2 ۱۷۶۳ ۱۰۲
IRI
عدالتی ,بهروز
½ - ½
Aghaei,Sobhan
IRI
۲۴۱ ۱۴۵۱ 2 ۷۳
2 ۱۸۵۰ ۶۸
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
2 ۱۸۰۸ ۸۲
IRI
شعبان زاده ,سید نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۲۰۰۳ ۱۱
AZE
Huseynov,Fazil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۶
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
9 ۲۰۶۲ ۵
IRI
ترکمن نژاد ,جواد
½ - ½
دانشور ,بردیا
IRI
۵۵ ۱۸۸۶ 8 ۱
7 ۱۹۱۹ ۴۱
IRI
کنعانی ,انوش
0 - 1
Sheykhali,Mohammadreza
IRI
۶ ۲۰۴۱ 10 ۲
8 ۱۷۹۹ ۸۶
IRI
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
0 - 1
بربری ,عباس
IRI
۳۰ ۱۹۵۰ 9 ۳
8 ۱۸۸۸ ۵۳
IRI
علی قلیان ,فرامرز
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۱۶ ۱۹۸۲ 8 ۴
8 ۲۰۲۱ ۷
IRI
تعاونی ,رحیم
1 - 0
نامی ,امین
IRI
۷۷ ۱۸۱۹ 7 ۵
8 ۱۸۹۸ ۴۶
IRI
موسوی ,سید مقداد
0 - 1
Sariyev,Riad
AZE
۱۰ ۲۰۱۷ 7 ۶
7 ۱۸۹۳ ۵۱
IRI
پوربیدادیان ,حجت
0 - 1
عابدیان ,سعید
IRI
۱۴ ۱۹۸۹ 8 ۷
8 ۱۹۷۹ ۱۷
AZE
Rahimli,Ilkin
0 - 1
Vatandoost,Farhad
IRI
۴۹ ۱۸۹۵ 7 ۸
8 ۱۹۵۳ ۲۷
IRI
Khademi,Mahdi
1 - 0
Karami Kejani,Masoud
IRI
۵۲ ۱۸۸۹ 7 ۹
7 ۱۶۸۸ ۱۴۷
IRI
سبط رسول ,سیده ستاره
0 - 1
متقی ,فربد
IRI
۳۸ ۱۹۲۷ 8 ۱۰
7 ۱۹۲۵ ۳۹
IRI
افزون ,دانیال
0 - 1
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۷۹ ۱۸۱۶ 8 ۱۱
7 ۱۷۸۳ ۹۳
IRI
Parsa,Javad
1 - 0
گرامی پور ,امین
IRI
۴۰ ۱۹۲۲ 8 ۱۲
8 ۱۹۰۵ ۴۳
IRI
Fekri,Amirkia
1 - 0
Karami,Mohsen
IRI
۱۲۰ ۱۷۳۱ 7 ۱۳
8 ۱۹۰۰ ۴۵
IRI
پورگل ,آرمان
½ - ½
Mirzaeian,Ehsan
IRI
۱۳۰ ۱۷۱۳ 7 ۱۴
9 ۲۰۱۸ ۹
IRI
Tahmasebi,Hamid
1 - 0
Hagh Taj Dar,Rajab Ali
IRI
۷۸ ۱۸۱۸ 5 ۱۵
7 ۱۹۹۱ ۱۳
IRI
Shirpoor,Ramin
½ - ½
Guran Orimi,Mehdi
IRI
۹۲ ۱۷۸۶ 7 ۱۶
7 ۱۹۷۵ ۱۹
IRI
Pourali,Davood
0 - 1
Abbasi,Danial
IRI
۴۸ ۱۸۹۵ 7 ۱۷
6 ۱۶۹۸ ۱۴۱
IRI
معتمدی لموکی ,فاطمه
0 - 1
Hosseini,Mir Shojae
IRI
۲۲ ۱۹۷۱ 8 ۱۸
7 ۱۹۶۱ ۲۵
IRI
خادم عرفانی ,سبحان
0 - 1
عطاخان ,آبتین
IRI
۶۴ ۱۸۶۲ 7 ۱۹
7 ۱۷۹۹ ۸۵
IND
Shubham Shukla
1 - 0
Jooyandeh,Hassan
IRI
۲۹ ۱۹۵۱ 7 ۲۰
8 ۱۹۵۰ ۳۱
IRI
کریمی ,امید
1 - 0
ابراهیمی ,سینا
IRI
۱۰۶ ۱۷۵۷ 6 ۲۱
7 ۱۹۴۲ ۳۳
AZE
Novruzov,Emin
1 - 0
Koorki,Hasan
IRI
۱۰۸ ۱۷۵۴ 7 ۲۲
7 ۱۷۹۲ ۸۸
IRI
دریاری ,رضا
0 - 1
Sakhtkar,Milad
IRI
۳۴ ۱۹۴۲ 7 ۲۳
6 ۱۷۷۹ ۹۵
IRI
دوچشمه ,امیرمحمد
0 - 1
برادران تمدن ,آرین
IRI
۴۲ ۱۹۰۸ 8 ۲۴
8 ۱۸۹۸ ۴۷
IRI
نجفی سوسفی ,امیرحسن
1 - 0
قانع دلچه ,صفورا
IRI
۱۷۹ ۱۶۰۸ 6 ۲۵
6 ۱۷۲۹ ۱۲۱
IRI
Alizadeh,Mohammad Reza
0 - 1
کلانتری دهقی ,بهزاد
IRI
۴ ۲۰۷۰ 7 ۲۶
6 ۱۷۲۸ ۱۲۳
IRI
وکیل پور ,آرین
0 - 1
Bakhtshahi,M.
IRI
۸ ۲۰۱۹ 7 ۲۷
6 ۱۷۲۴ ۱۲۷
IRI
Sohrabpour,Mohammad
1 - 0
خدابنده ,میلاد
IRI
۱۲ ۱۹۹۹ 7 ۲۸
6 ۱۷۹۲ ۸۹
IRI
مهری نژاد ,منصور
0 - 1
سعیدی ,رضا
IRI
۱۸ ۱۹۷۸ 7 ۲۹
6 ۱۶۷۰ ۱۵۵
IRI
همدم ,علی
0 - 1
Moradiyan,Meysam
IRI
۲۶ ۱۹۵۵ 7 ۳۰
7 ۱۹۵۰ ۳۲
IRI
Komaei,Kanan
½ - ½
Namdarigharghani,Parsa
IRI
۱۱۸ ۱۷۳۷ 6 ۳۱
7 ۱۹۲۹ ۳۷
IRI
صمصام ,فرهاد
0 - 1
قادری ,فرزانه
IRI
۱۲۲ ۱۷۲۸ 6 ۳۲
6 ۱۷۶۴ ۱۰۱
IRI
Behboudi,Ali
½ - ½
خالصی ,پارسا
IRI
۴۴ ۱۹۰۵ 7 ۳۳
6 ۱۷۴۱ ۱۱۵
IRI
متقی ,سینا
1 - 0
معصومی ,محمد
IRI
۵۷ ۱۸۸۱ 7 ۳۴
6 ۱۶۴۵ ۱۶۹
IRI
Shafiee,Parham
½ - ½
Allahverdi,Omid
IRI
۵۸ ۱۸۸۰ 7 ۳۵
7 ۰ ۳۳۰
IRI
Mastizadeh,Saeed
1 - 0
Mohammadi,Rasool
IRI
۷۵ ۱۸۲۸ 6 ۳۶
7 ۲۰۹۱ ۱
IRI
گله داری ,بردیا
1 - 0
Safaeenezhad,Reza
IRI
۲۴۶ ۱۴۳۰ 5 ۳۷
7 ۲۰۷۶ ۳
IRI
عادلی اردبیلی ,آروین
1 - 0
Karimian,Alireza
IRI
۷۶ ۱۸۱۹ 5 ۳۸
7 ۱۹۸۶ ۱۵
IRI
قورچی بیگی ,علیرضا
0 - 1
Abdollahi,Misagh
IRI
۹۴ ۱۷۷۹ 5 ۳۹
6 ۱۹۷۴ ۲۰
IRI
قسمتی تبریزی ,آرین
1 - 0
Khosravi Nejad,Amir Mohammad
IRI
۱۷۸ ۱۶۲۱ 6 ۴۰
7 ۱۹۷۲ ۲۱
IRI
میرزاجانی ,رضا
1 - 0
Taheri,Rasool
IRI
۹۶ ۱۷۷۷ 5 ۴۱
6 ۱۷۸۸ ۹۱
IRI
دیانتی شالکوهی ,رضا
½ - ½
حسن دوست ,حسین
IRI
۲۸ ۱۹۵۲ 6 ۴۲
7 ۱۹۴۰ ۳۵
IRI
همتجو ,آرش
1 - 0
Mohammed Khaleel,Majeed
IRQ
۱۴۶ ۱۶۸۹ 5 ۴۳
6 ۰ ۳۱۷
IRI
Haghighattalab,Gholamreza
0 - 1
Alizadeh,Hasan
IRI
۶۲ ۱۸۷۱ 6 ۴۴
7 ۱۸۵۱ ۶۷
IRI
مقصودلو ,امیرعلی
1 - 0
Torabi,Farhad
IRI
۱۷۶ ۱۶۳۱ 5 ۴۵
7 ۱۸۴۷ ۶۹
IRI
فردی ,متین
1 - 0
مرادی لاکه ,کاوه
IRI
۱۶۶ ۱۶۴۷ 5 ۴۶
5 ۰ ۳۴۵
IRI
Saberi,Hasan
½ - ½
Pedram,Mehrdad
IRI
۷۲ ۱۸۳۸ 7 ۴۷
7 ۱۸۳۱ ۷۳
IRI
Abbaszadeh,Esmaeil
1 - 0
Ghasemi,Seyed Samad
IRI
۱۸۴ ۱۵۹۲ 5 ۴۸
6 ۱۵۹۲ ۱۸۶
IRI
Khaledi,Omid
1 - 0
پوررضا ,اردلان
IRI
۸۴ ۱۸۰۴ 6 ۴۹
6 ۱۷۷۴ ۹۷
IRI
آخسته ,عباس
1 - 0
Mobarak Nezhad,Alireza
IRI
۲۴۴ ۱۴۴۱ 6 ۵۰
6 ۱۷۷۱ ۹۹
IRI
Dadmehr,Behdad
1 - 0
Abdi,Behnam
IRI
۱۹۱ ۱۵۸۴ 6 ۵۱
6 ۱۹۶۸ ۲۳
IRI
Oskouev,A.
1 - 0
علی نژاد ,مهرداد
IRI
۱۱۹ ۱۷۳۳ 5 ۵۲
6 ۱۶۷۶ ۱۵۱
IRI
پورجعفر ,صادق
0 - 1
درودیان ,مهیار
IRI
۲۴ ۱۹۶۳ 5 ۵۳
6 ۱۸۸۷ ۵۴
IRI
صدقی ,بابک
1 - 0
پارسایی ,محرمعلی
IRI
۱۳۲ ۱۷۱۱ 5 ۵۴
4 ۱۶۰۵ ۱۸۰
IRI
تاج فیروز ,بهروز
0 - 1
پوراسمعیل ,ناصر
IRI
۵۶ ۱۸۸۳ 7 ۵۵
4 ۱۴۶۷ ۲۳۳
IRI
Mohammadi,Hormoz
0 - 1
بانشی ,ماهان
IRI
۶۱ ۱۸۷۳ 7 ۵۶
6 ۱۸۴۳ ۷۱
IRI
نجاتی فر ,نیما
½ - ½
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۱۶۲ ۱۶۵۲ 5 ۵۷
5 ۱۸۰۹ ۸۱
IRI
Ebrahimi,Mehdi
½ - ½
خورشیدی ,محمدرضا
IRI
۲ ۲۰۸۴ 5 ۵۸
4 ۱۷۵۴ ۱۰۹
IRI
Mahboobbashari,Shirzad
0 - 1
حیدری ,زهرا
IRI
۵۰ ۱۸۹۴ 6 ۵۹
4 ۱۵۲۷ ۲۱۴
IRI
یوسفیان آستانه ,علی
0 - 1
Noora,Amir Hossein
IRI
۶۰ ۱۸۷۴ 6 ۶۰
6 ۱۸۶۱ ۶۵
IRI
Rastegar,Mishaeel
0 - 1
Karimpoor,Shahab
IRI
۱۵۰ ۱۶۸۶ 4 ۶۱
4 ۱۴۶۰ ۲۳۹
IRI
Hooshmandi,Iman
0 - 1
پورگل ,معین
IRI
۸۰ ۱۸۱۱ 6 ۶۲
5 ۱۵۱۰ ۲۲۱
IRI
چهره سا ,فرهان
0 - 1
حسنی ,تکین
IRI
۹۰ ۱۷۸۹ 5 ۶۳
5 ۱۳۲۹ ۲۶۸
IRI
حمزه جواران ,کوثر
0 - 1
Rahbari,Salar
IRI
۳۶ ۱۹۴۰ 4 ۶۴
4 ۱۸۷۶ ۵۹
IRI
نیک صفت ,محمدحسن
1 - 0
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
IRI
۱۴۰ ۱۷۰۰ 5 ۶۵
6 ۱۸۶۶ ۶۳
IRI
یگانه دوست ,مجید
½ - ½
زحمتی ,سبحان
IRI
۱۲۶ ۱۷۲۵ 3 ۶۶
5 ۱۸۶۰ ۶۶
IRI
رضایی سروانی ,محمود
1 - 0
Rahimi,Siamak
IRI
۱۵۲ ۱۶۷۵ 4 ۶۷
5 ۱۷۹۴ ۸۷
IRI
Hosseini,Rahim
0 - 1
پیرزاده سراوانی ,مهدی
IRI
۱۹۰ ۱۵۸۶ 4 ۶۸
5 ۱۵۷۸ ۱۹۵
IRI
Asgari,Esmail
1 - 0
Yosefi,Manochehr
IRI
۹۸ ۱۷۷۲ 4 ۶۹
3 ۰ ۳۵۲
IRI
Shamsinezhad,Mohammadreza
1 - 0
Sazegari,Jafar
IRI
۱۰۰ ۱۷۷۱ 6 ۷۰
2 ۱۵۸۸ ۱۸۸
IRI
Rabbani,Rashid
0 - 1
صفری ,پرهام
IRI
۷۴ ۱۸۳۱ 6 ۷۱
6 ۱۵۶۲ ۲۰۱
IRI
میرشفیعی ,رضا
1 - 0
عدالتی ,بهروز
IRI
۱۰۲ ۱۷۶۳ 2 ۷۲
3 ۱۵۸۶ ۱۸۹
IRI
Mohammadi,Ali
0 - 1
Rahimi,Koorosh
IRI
۸۳ ۱۸۰۷ 4 ۷۳
7 ۱۸۴۷ ۷۰
IRI
شاه صنم ,علیرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
2 ۱۸۵۰ ۶۸
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
2 ۱۸۰۸ ۸۲
IRI
شعبان زاده ,سید نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۲۰۰۳ ۱۱
AZE
Huseynov,Fazil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۷
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
10 ۲۰۴۱ ۶
IRI
Sheykhali,Mohammadreza
½ - ½
پوربیدادیان ,حجت
IRI
۵۱ ۱۸۹۳ 7 ۱
7 ۱۸۹۵ ۴۹
IRI
Vatandoost,Farhad
½ - ½
ترکمن نژاد ,جواد
IRI
۵ ۲۰۶۲ 9 ۲
8 ۱۹۸۹ ۱۴
IRI
عابدیان ,سعید
1 - 0
پورگل ,آرمان
IRI
۴۵ ۱۹۰۰ 8 ۳
8 ۱۸۹۸ ۴۶
IRI
موسوی ,سید مقداد
1 - 0
گله داری ,بردیا
IRI
۱ ۲۰۹۱ 7 ۴
7 ۱۸۸۹ ۵۲
IRI
Karami Kejani,Masoud
1 - 0
تعاونی ,رحیم
IRI
۷ ۲۰۲۱ 8 ۵
6 ۱۸۷۴ ۶۰
IRI
Noora,Amir Hossein
½ - ½
Tahmasebi,Hamid
IRI
۹ ۲۰۱۸ 9 ۶
7 ۲۰۱۷ ۱۰
AZE
Sariyev,Riad
½ - ½
علی قلیان ,فرامرز
IRI
۵۳ ۱۸۸۸ 8 ۷
8 ۱۸۸۶ ۵۵
IRI
دانشور ,بردیا
1 - 0
قورچی بیگی ,علیرضا
IRI
۱۵ ۱۹۸۶ 7 ۸
7 ۱۸۶۲ ۶۴
IRI
عطاخان ,آبتین
½ - ½
Rahimli,Ilkin
AZE
۱۷ ۱۹۷۹ 8 ۹
8 ۱۹۷۱ ۲۲
IRI
Hosseini,Mir Shojae
0 - 1
Shubham Shukla
IND
۸۵ ۱۷۹۹ 7 ۱۰
9 ۱۹۵۰ ۳۰
IRI
بربری ,عباس
1 - 0
همدم ,علی
IRI
۱۵۵ ۱۶۷۰ 6 ۱۱
7 ۱۸۹۵ ۴۸
IRI
Abbasi,Danial
1 - 0
عادلی اردبیلی ,آروین
IRI
۳ ۲۰۷۶ 7 ۱۲
7 ۲۰۷۰ ۴
IRI
کلانتری دهقی ,بهزاد
0 - 1
سبط رسول ,سیده ستاره
IRI
۱۴۷ ۱۶۸۸ 7 ۱۳
7 ۲۰۱۹ ۸
IRI
Bakhtshahi,M.
0 - 1
کنعانی ,انوش
IRI
۴۱ ۱۹۱۹ 7 ۱۴
8 ۱۹۸۲ ۱۶
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
Rastegar,Mishaeel
IRI
۶۵ ۱۸۶۱ 6 ۱۵
7 ۱۸۱۹ ۷۷
IRI
نامی ,امین
0 - 1
Pourali,Davood
IRI
۱۹ ۱۹۷۵ 7 ۱۶
7 ۱۶۹۷ ۱۴۲
IRI
Mirzaei,Mostafa
0 - 1
میرزاجانی ,رضا
IRI
۲۱ ۱۹۷۲ 7 ۱۷
8 ۱۸۱۶ ۷۹
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
Oskouev,A.
IRI
۲۳ ۱۹۶۸ 6 ۱۸
7 ۱۷۱۳ ۱۳۰
IRI
Mirzaeian,Ehsan
0 - 1
همتجو ,آرش
IRI
۳۵ ۱۹۴۰ 7 ۱۹
7 ۱۷۹۲ ۸۸
IRI
دریاری ,رضا
1 - 0
صمصام ,فرهاد
IRI
۳۷ ۱۹۲۹ 7 ۲۰
8 ۱۹۲۷ ۳۸
IRI
متقی ,فربد
1 - 0
دوچشمه ,امیرمحمد
IRI
۹۵ ۱۷۷۹ 6 ۲۱
8 ۱۹۲۲ ۴۰
IRI
گرامی پور ,امین
1 - 0
Ansari,Alireza
IRI
۱۶۱ ۱۶۵۶ 6 ۲۲
7 ۱۴۶۶ ۲۳۴
IRI
Jafari,Kasra
0 - 1
Parsa,Javad
IRI
۹۳ ۱۷۸۳ 7 ۲۳
5 ۱۹۶۳ ۲۴
IRI