مسابقات قهرمانی کشور بانوان 94-استاندارد
مسابقه: مسابقات قهرمانی کشور بانوان 94 نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ زمان پایان: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ محل مسابقه: تهران, تهران

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ خادم الشریعه ,سارا سادات ۱۲۵۱۲۲۱۴ ۲۴۰۸ ۸.۰
۲ پورکاشیان ,آتوسا ۱۲۵۰۲۰۱۴ ۲۳۳۸ ۷.۵
۳ حجازی پور ,میترا ۱۲۵۰۵۹۵۱ ۲۲۷۶ ۶.۰
۴ علوی حور ,هما ۱۲۵۰۷۵۴۷ ۲۰۱۷ ۶.۰
۵ زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲۵۶۰۷۱۵ ۲۰۷۴ ۵.۵
۶ Asadi,Motahare ۱۲۵۶۱۹۳۲ ۲۲۳۲ ۵.۰
۷ علی نسب علمداری ,مبینا ۱۲۵۲۸۸۹۷ ۲۳۱۸ ۵.۰
۸ عسگری زاده ,مینو ۱۲۵۱۲۲۳۰ ۲۱۶۷ ۵.۰
۹ اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۲۵۸۳۱۱۱ ۲۱۹۳ ۵.۰
۱۰ حکیمی فرد ,رعنا ۱۲۵۱۰۵۷۲ ۲۰۷۳ ۴.۵
۱۱ هاشمی ,سیده فاطمه ۱۲۵۲۶۷۵۴ ۱۸۱۲ ۴.۵
۱۲ حکیمی فرد ,غزل ۱۲۵۰۶۵۴۰ ۲۱۸۱ ۴.۵
۱۳ کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۲۵۳۴۵۴۴ ۱۹۵۸ ۴.۵
۱۴ حامدی نیا ,وصال ۱۲۵۴۲۲۵۳ ۲۰۸۱ ۴.۰
۱۵ کریمی ,یگانه ۱۲۵۲۷۹۵۵ ۲۰۱۱ ۴.۰
۱۶ افشار ,نیوشا ۱۲۵۰۹۸۹۲ ۱۹۶۱ ۴.۰
۱۷ Jafari,Golnaz ۱۲۵۰۱۱۲۳ ۱۹۰۹ ۳.۵
۱۸ مبرهنی ,نازنین ۱۲۵۲۱۱۱۶ ۱۸۵۶ ۳.۵
۱۹ مهدیان ,آنوشا ۱۲۵۷۱۴۹۰ ۲۱۸۷ ۳.۵
۲۰ داودی ,یاسمن ۱۲۵۱۶۷۸۳ ۱۸۴۴ ۳.۵
۲۱ لطفی ,آیلار ۱۲۵۰۱۴۳۳ ۱۹۷۳ ۳.۵
۲۲ قاضی زاده ,آسانا ۱۲۵۳۹۶۵۱ ۱۸۶۴ ۳.۰
۲۳ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۱۲۵۳۶۹۸۹ ۱۷۸۵ ۲.۵
۲۴ ازلی ,طناز ۱۲۵۳۷۷۲۱ ۲۰۴۷ ۲.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۸۳۳ ۱۹ Asadi,Motahare
0 - 1
خادم الشریعه ,سارا سادات ۱ ۲۳۹۲ 7 ۱
۲۳۳۸ ۳ پورکاشیان ,آتوسا
1 - 0
علی نسب علمداری ,مبینا ۶ ۲۱۱۲ 5 ۲
۲۳۵۷ ۲ حجازی پور ,میترا
½ - ½
زاهدی فر ,اناهیتا ۸ ۱۹۸۲ 5 ۳
۱۸۱۲ ۲۲ هاشمی ,سیده فاطمه
0 - 1
علوی حور ,هما ۱۳ ۱۹۳۵ 5 ۴
۱۹۵۸ ۱۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
0 - 1
عسگری زاده ,مینو ۵ ۲۱۶۷ 4 ۵
4 ۲۱۸۱ ۴ حکیمی فرد ,غزل
½ - ½
حکیمی فرد ,رعنا ۷ ۲۰۷۳ 4 ۶
4 ۱۹۰۷ ۱۵ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
1 - 0
مبرهنی ,نازنین ۱۷ ۱۸۵۶ ۷
۱۹۶۱ ۱۱ افشار ,نیوشا
½ - ½
حامدی نیا ,وصال ۲۰ ۱۸۳۳ ۸
۱۸۱۱ ۲۳ مهدیان ,آنوشا
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۰ ۱۹۷۱ 3 ۹
3 ۱۹۷۳ ۹ لطفی ,آیلار
½ - ½
داودی ,یاسمن ۱۸ ۱۸۴۴ 3 ۱۰
۱۹۰۹ ۱۴ Jafari,Golnaz
1 - 0
قاضی زاده ,آسانا ۱۶ ۱۸۶۴ 3 ۱۱
۱۷۷۱ ۲۴ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
ازلی ,طناز ۲۱ ۱۸۱۸ 2 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۹۳۵ ۱۳ علوی حور ,هما
0 - 1
پورکاشیان ,آتوسا ۳ ۲۳۳۸ ۱
6 ۲۳۹۲ ۱ خادم الشریعه ,سارا سادات
1 - 0
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۱۸۱ 4 ۲
4 ۲۱۱۲ ۶ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
حجازی پور ,میترا ۲ ۲۳۵۷ ۳
4 ۲۰۷۳ ۷ حکیمی فرد ,رعنا
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۸ ۱۹۸۲ 4 ۴
4 ۱۸۱۲ ۲۲ هاشمی ,سیده فاطمه
½ - ½
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۲ ۱۹۵۸ 4 ۵
4 ۱۸۳۳ ۱۹ Asadi,Motahare
1 - 0
افشار ,نیوشا ۱۱ ۱۹۶۱ ۶
۲۱۶۷ ۵ عسگری زاده ,مینو
½ - ½
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۵ ۱۹۰۷ ۷
3 ۱۸۳۳ ۲۰ حامدی نیا ,وصال
½ - ½
مهدیان ,آنوشا ۲۳ ۱۸۱۱ 3 ۸
۱۹۷۱ ۱۰ کریمی ,یگانه
½ - ½
مبرهنی ,نازنین ۱۷ ۱۸۵۶ 3 ۹
2 ۱۸۴۴ ۱۸ داودی ,یاسمن
1 - 0
Jafari,Golnaz ۱۴ ۱۹۰۹ ۱۰
2 ۱۸۱۸ ۲۱ ازلی ,طناز
0 - 1
قاضی زاده ,آسانا ۱۶ ۱۸۶۴ 2 ۱۱
2 ۱۹۷۳ ۹ لطفی ,آیلار
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۴ ۱۷۷۱ ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۳۵۷ ۲ حجازی پور ,میترا
1 - 0
علوی حور ,هما ۱۳ ۱۹۳۵ 5 ۱
4 ۱۹۸۲ ۸ زاهدی فر ,اناهیتا
0 - 1
خادم الشریعه ,سارا سادات ۱ ۲۳۹۲ 5 ۲
۲۳۳۸ ۳ پورکاشیان ,آتوسا
1 - 0
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۲ ۱۸۱۲ 4 ۳
3 ۱۹۰۷ ۱۵ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
½ - ½
علی نسب علمداری ,مبینا ۶ ۲۱۱۲ ۴
۱۹۵۸ ۱۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
½ - ½
افشار ,نیوشا ۱۱ ۱۹۶۱ 3 ۵
3 ۲۱۸۱ ۴ حکیمی فرد ,غزل
1 - 0
حامدی نیا ,وصال ۲۰ ۱۸۳۳ 3 ۶
3 ۱۸۱۱ ۲۳ مهدیان ,آنوشا
0 - 1
Asadi,Motahare ۱۹ ۱۸۳۳ 3 ۷
۱۹۷۱ ۱۰ کریمی ,یگانه
0 - 1
حکیمی فرد ,رعنا ۷ ۲۰۷۳ 3 ۸
۱۹۰۹ ۱۴ Jafari,Golnaz
0 - 1
عسگری زاده ,مینو ۵ ۲۱۶۷ ۹
2 ۱۸۵۶ ۱۷ مبرهنی ,نازنین
1 - 0
ازلی ,طناز ۲۱ ۱۸۱۸ 2 ۱۰
1 ۱۸۶۴ ۱۶ قاضی زاده ,آسانا
1 - 0
لطفی ,آیلار ۹ ۱۹۷۳ 2 ۱۱
1 ۱۸۴۴ ۱۸ داودی ,یاسمن
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۴ ۱۷۷۱ ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۳۳۸ ۳ پورکاشیان ,آتوسا
½ - ½
حجازی پور ,میترا ۲ ۲۳۵۷ 4 ۱
4 ۱۹۳۵ ۱۳ علوی حور ,هما
1 - 0
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۲ ۱۹۵۸ ۲
4 ۲۳۹۲ ۱ خادم الشریعه ,سارا سادات
1 - 0
مهدیان ,آنوشا ۲۳ ۱۸۱۱ 3 ۳
3 ۱۸۱۲ ۲۲ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
حکیمی فرد ,رعنا ۷ ۲۰۷۳ 3 ۴
۲۱۶۷ ۵ عسگری زاده ,مینو
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۸ ۱۹۸۲ 3 ۵
۱۹۶۱ ۱۱ افشار ,نیوشا
½ - ½
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۱۸۱ ۶
۲۱۱۲ ۶ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
Jafari,Golnaz ۱۴ ۱۹۰۹ ۷
2 ۱۸۳۳ ۱۹ Asadi,Motahare
1 - 0
کریمی ,یگانه ۱۰ ۱۹۷۱ ۸
2 ۱۸۳۳ ۲۰ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
ازلی ,طناز ۲۱ ۱۸۱۸ 2 ۹
۱۷۷۱ ۲۴ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
0 - 1
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۵ ۱۹۰۷ 2 ۱۰
۱۹۷۳ ۹ لطفی ,آیلار
½ - ½
مبرهنی ,نازنین ۱۷ ۱۸۵۶ ۱۱
½ ۱۸۶۴ ۱۶ قاضی زاده ,آسانا
½ - ½
داودی ,یاسمن ۱۸ ۱۸۴۴ ½ ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۹۵۸ ۱۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
½ - ½
خادم الشریعه ,سارا سادات ۱ ۲۳۹۲ ۱
3 ۲۳۵۷ ۲ حجازی پور ,میترا
1 - 0
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۲ ۱۸۱۲ 3 ۲
3 ۱۸۱۱ ۲۳ مهدیان ,آنوشا
0 - 1
علوی حور ,هما ۱۳ ۱۹۳۵ 3 ۳
۲۱۸۱ ۴ حکیمی فرد ,غزل
0 - 1
پورکاشیان ,آتوسا ۳ ۲۳۳۸ 3 ۴
2 ۲۰۷۳ ۷ حکیمی فرد ,رعنا
1 - 0
عسگری زاده ,مینو ۵ ۲۱۶۷ ۵
2 ۱۹۷۱ ۱۰ کریمی ,یگانه
½ - ½
علی نسب علمداری ,مبینا ۶ ۲۱۱۲ 2 ۶
2 ۱۹۸۲ ۸ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
Asadi,Motahare ۱۹ ۱۸۳۳ 2 ۷
۱۹۰۹ ۱۴ Jafari,Golnaz
1 - 0
لطفی ,آیلار ۹ ۱۹۷۳ ۸
۱۷۷۱ ۲۴ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
0 - 1
افشار ,نیوشا ۱۱ ۱۹۶۱ ۹
۱۸۱۸ ۲۱ ازلی ,طناز
½ - ½
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۵ ۱۹۰۷ ۱۰
1 ۱۸۳۳ ۲۰ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
داودی ,یاسمن ۱۸ ۱۸۴۴ ½ ۱۱
½ ۱۸۵۶ ۱۷ مبرهنی ,نازنین
1 - 0
قاضی زاده ,آسانا ۱۶ ۱۸۶۴ ½ ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۳۹۲ ۱ خادم الشریعه ,سارا سادات
½ - ½
حجازی پور ,میترا ۲ ۲۳۵۷ ۱
۲۱۶۷ ۵ عسگری زاده ,مینو
0 - 1
پورکاشیان ,آتوسا ۳ ۲۳۳۸ 2 ۲
2 ۲۱۱۲ ۶ علی نسب علمداری ,مبینا
0 - 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۲ ۱۹۵۸ 2 ۳
2 ۱۸۱۲ ۲۲ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
زاهدی فر ,اناهیتا ۸ ۱۹۸۲ 2 ۴
2 ۱۹۳۵ ۱۳ علوی حور ,هما
1 - 0
کریمی ,یگانه ۱۰ ۱۹۷۱ 2 ۵
۱۹۷۳ ۹ لطفی ,آیلار
0 - 1
مهدیان ,آنوشا ۲۳ ۱۸۱۱ 2 ۶
۱۹۰۷ ۱۵ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
0 - 1
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۱۸۱ ۷
1 ۲۰۷۳ ۷ حکیمی فرد ,رعنا
1 - 0
حامدی نیا ,وصال ۲۰ ۱۸۳۳ 1 ۸
1 ۱۹۶۱ ۱۱ افشار ,نیوشا
½ - ½
ازلی ,طناز ۲۱ ۱۸۱۸ 1 ۹
1 ۱۹۰۹ ۱۴ Jafari,Golnaz
½ - ½
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۴ ۱۷۷۱ 1 ۱۰
1 ۱۸۳۳ ۱۹ Asadi,Motahare
1 - 0
قاضی زاده ,آسانا ۱۶ ۱۸۶۴ ½ ۱۱
0 ۱۸۴۴ ۱۸ داودی ,یاسمن
½ - ½
مبرهنی ,نازنین ۱۷ ۱۸۵۶ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۳۳۸ ۳ پورکاشیان ,آتوسا
0 - 1
خادم الشریعه ,سارا سادات ۱ ۲۳۹۲ 2 ۱
2 ۲۳۵۷ ۲ حجازی پور ,میترا
½ - ½
عسگری زاده ,مینو ۵ ۲۱۶۷ 2 ۲
۱۸۱۱ ۲۳ مهدیان ,آنوشا
½ - ½
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۲ ۱۸۱۲ ۳
۲۱۸۱ ۴ حکیمی فرد ,غزل
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا ۶ ۲۱۱۲ 1 ۴
1 ۱۹۳۵ ۱۳ علوی حور ,هما
1 - 0
حکیمی فرد ,رعنا ۷ ۲۰۷۳ 1 ۵
1 ۱۹۸۲ ۸ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
Jafari,Golnaz ۱۴ ۱۹۰۹ 1 ۶
1 ۱۹۰۷ ۱۵ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
½ - ½
لطفی ,آیلار ۹ ۱۹۷۳ 1 ۷
1 ۱۹۷۱ ۱۰ کریمی ,یگانه
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۴ ۱۷۷۱ 1 ۸
1 ۱۹۵۸ ۱۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
1 - 0
Asadi,Motahare ۱۹ ۱۸۳۳ 1 ۹
0 ۱۸۶۴ ۱۶ قاضی زاده ,آسانا
½ - ½
افشار ,نیوشا ۱۱ ۱۹۶۱ ½ ۱۰
0 ۱۸۵۶ ۱۷ مبرهنی ,نازنین
0 - 1
حامدی نیا ,وصال ۲۰ ۱۸۳۳ 0 ۱۱
0 ۱۸۱۸ ۲۱ ازلی ,طناز
1 - 0
داودی ,یاسمن ۱۸ ۱۸۴۴ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۳۹۲ ۱ خادم الشریعه ,سارا سادات
1 - 0
علی نسب علمداری ,مبینا ۶ ۲۱۱۲ 1 ۱
1 ۱۹۷۳ ۹ لطفی ,آیلار
0 - 1
حجازی پور ,میترا ۲ ۲۳۵۷ 1 ۲
1 ۲۳۳۸ ۳ پورکاشیان ,آتوسا
1 - 0
زاهدی فر ,اناهیتا ۸ ۱۹۸۲ 1 ۳
1 ۱۸۱۲ ۲۲ هاشمی ,سیده فاطمه
½ - ½
حکیمی فرد ,غزل ۴ ۲۱۸۱ 1 ۴
1 ۲۱۶۷ ۵ عسگری زاده ,مینو
1 - 0
Asadi,Motahare ۱۹ ۱۸۳۳ 1 ۵
1 ۱۷۷۱ ۲۴ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
0 - 1
مهدیان ,آنوشا ۲۳ ۱۸۱۱ ½ ۶
½ ۱۹۶۱ ۱۱ افشار ,نیوشا
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۰ ۱۹۷۱ 0 ۷
0 ۲۰۷۳ ۷ حکیمی فرد ,رعنا
1 - 0
مبرهنی ,نازنین ۱۷ ۱۸۵۶ 0 ۸
0 ۱۸۶۴ ۱۶ قاضی زاده ,آسانا
0 - 1
کلانتری درونکلا ,صدیقه ۱۲ ۱۹۵۸ 0 ۹
0 ۱۸۴۴ ۱۸ داودی ,یاسمن
0 - 1
علوی حور ,هما ۱۳ ۱۹۳۵ 0 ۱۰
0 ۱۹۰۹ ۱۴ Jafari,Golnaz
1 - 0
ازلی ,طناز ۲۱ ۱۸۱۸ 0 ۱۱
0 ۱۸۳۳ ۲۰ حامدی نیا ,وصال
0 - 1
اصغرزاده سارخانلو ,میترا ۱۵ ۱۹۰۷ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۹۳۵ ۱۳ علوی حور ,هما
0 - 1
خادم الشریعه ,سارا سادات ۱ ۲۳۹۲ 0 ۱
0 ۲۳۵۷ ۲ حجازی پور ,میترا
1 - 0
Jafari,Golnaz ۱۴ ۱۹۰۹ 0 ۲
0 ۱۹۰۷ ۱۵ اصغرزاده سارخانلو ,میترا
0 - 1
پورکاشیان ,آتوسا ۳ ۲۳۳۸ 0 ۳
0 ۲۱۸۱ ۴ حکیمی فرد ,غزل
1 - 0
قاضی زاده ,آسانا ۱۶ ۱۸۶۴ 0 ۴
0 ۱۸۵۶ ۱۷ مبرهنی ,نازنین
0 - 1
عسگری زاده ,مینو ۵ ۲۱۶۷ 0 ۵
0 ۲۱۱۲ ۶ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
داودی ,یاسمن ۱۸ ۱۸۴۴ 0 ۶
0 ۱۸۳۳ ۱۹ Asadi,Motahare
1 - 0
حکیمی فرد ,رعنا ۷ ۲۰۷۳ 0 ۷
0 ۱۹۸۲ ۸ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
حامدی نیا ,وصال ۲۰ ۱۸۳۳ 0 ۸
0 ۱۸۱۸ ۲۱ ازلی ,طناز
0 - 1
لطفی ,آیلار ۹ ۱۹۷۳ 0 ۹
0 ۱۹۷۱ ۱۰ کریمی ,یگانه
0 - 1
هاشمی ,سیده فاطمه ۲۲ ۱۸۱۲ 0 ۱۰
0 ۱۸۱۱ ۲۳ مهدیان ,آنوشا
½ - ½
افشار ,نیوشا ۱۱ ۱۹۶۱ 0 ۱۱
0 ۱۹۵۸ ۱۲ کلانتری درونکلا ,صدیقه
0 - 1
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۲۴ ۱۷۷۱ 0 ۱۲