جشنواره سراسری آقایان-استاندارد
مسابقه: جشنواره سراسری آقایان نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ زمان پایان: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ محل مسابقه: همدان, همدان

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ سالار ,میلاد ۱۲۵۰۴۱۷۳ ۲۲۴۷ ۹.۰
۲ Veisi,Bardia ۲۲۵۴۴۳۸۰ ۲۳۱۶ ۸.۵
۳ حسینی پور ,مهدی ۱۲۵۰۶۸۵۰ ۲۲۷۰ ۸.۵
۴ آقایی ,علیرضا ۱۲۵۰۹۹۱۴ ۲۱۷۵ ۸.۵
۵ خمیسی ,سید جعفر ۱۲۵۲۵۰۸۱ ۲۲۰۸ ۸.۵
۶ راستبد ,علی ۱۲۵۶۷۴۷۷ ۲۳۲۶ ۸.۰
۷ دلاوری ,امیر علی ۱۲۵۲۱۳۳۷ ۲۱۴۷ ۸.۰
۸ خطیبی ,میثم ۱۲۵۲۵۰۹۰ ۲۱۶۷ ۸.۰
۹ خوشکلام ,سید هادی ۱۲۵۰۸۷۶۴ ۲۲۶۸ ۸.۰
۱۰ صداقت خواه ,حمیدرضا ۱۲۵۱۲۵۴۰ ۱۹۳۷ ۸.۰
۱۱ Tahmasebi,Hamid ۱۲۵۳۷۵۲۷ ۲۲۳۱ ۸.۰
۱۲ کاظمیان اسکی ,ابوالفضل ۱۲۵۳۹۷۹۱ ۲۰۷۲ ۸.۰
۱۳ باقری ,مازیار ۱۲۵۳۰۹۱۳ ۲۳۰۶ ۷.۵
۱۴ خادم عرفانی ,سبحان ۱۲۵۸۴۶۵۷ ۱۹۷۵ ۷.۵
۱۵ Hakemi,Arman ۲۲۵۲۰۸۰۵ ۲۲۴۵ ۷.۵
۱۶ بشیری ,آرین ۱۲۵۳۹۴۶۵ ۲۰۹۱ ۷.۵
۱۷ رمضانی طشی ,ماهان ۱۲۵۷۲۷۱۳ ۲۰۸۴ ۷.۵
۱۸ طالبی ,مسعود ۱۲۵۲۶۱۵۰ ۱۹۷۵ ۷.۵
۱۹ مرادی ,امیر مسعود ۱۲۵۱۱۱۰۲ ۲۳۰۷ ۷.۵
۲۰ ماری اوریاد ,پویا ۱۲۵۰۴۷۲۶ ۲۱۷۶ ۷.۵
۲۱ غفوریان ,امیرعلی ۱۲۵۳۳۸۳۱ ۲۱۵۴ ۷.۵
۲۲ ازلی ,اشکان ۱۲۵۰۰۲۹۱ ۲۰۶۰ ۷.۵
۲۳ طاوسی راد ,رامتین ۱۲۵۲۴۶۳۸ ۲۰۴۲ ۷.۵
۲۴ عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۱۲۵۰۱۶۳۸ ۲۲۴۰ ۷.۵
۲۵ پورموسوی ,سید کیان ۱۲۵۸۵۸۰۷ ۲۳۱۲ ۷.۵
۲۶ نادری ,محمد صادق ۱۲۵۶۱۳۸۰ ۲۱۸۱ ۷.۵
۲۷ Shahzamani,Arman ۱۲۵۰۷۳۱۸ ۲۰۵۰ ۷.۵
۲۸ مومن زاده ,مهدی ۱۲۵۷۵۰۹۷ ۲۰۷۳ ۷.۵
۲۹ بانشی ,ماهان ۱۲۵۶۲۲۲۰ ۲۰۴۲ ۷.۵
۳۰ کریمی ,امید ۱۲۵۴۷۵۷۳ ۲۰۲۲ ۷.۵
۳۱ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۱۲۵۰۳۶۳۰ ۲۱۱۲ ۷.۵
۳۲ درودیان ,مهیار ۱۲۵۰۵۸۱۱ ۲۰۶۵ ۷.۰
۳۳ قسمتی تبریزی ,آرین ۱۲۵۳۹۶۶۰ ۱۹۸۶ ۷.۰
۳۴ خدابنده ,میلاد ۱۲۵۳۸۶۲۰ ۱۹۷۲ ۷.۰
۳۵ خالصی ,پارسا ۱۲۵۵۷۹۵۱ ۱۹۴۳ ۷.۰
۳۶ بابانیا ,بنیامین ۱۲۵۳۹۳۹۲ ۲۱۹۳ ۷.۰
۳۷ عابدی ,شاهین ۱۲۵۷۱۲۹۶ ۱۹۸۶ ۷.۰
۳۸ برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۱۲۵۱۳۲۳۷ ۲۰۵۵ ۷.۰
۳۹ اخگری ,رضا ۱۲۵۱۸۳۴۴ ۲۱۳۷ ۷.۰
۴۰ مرزوقی ,محمدصادق ۱۲۵۰۲۴۳۰ ۱۸۹۲ ۷.۰
۴۱ وقار ,محسن ۱۲۵۰۲۰۰۶ ۲۱۶۶ ۷.۰
۴۲ Bashiri,Arman ۱۲۵۳۹۴۵۷ ۱۹۴۲ ۷.۰
۴۳ نظری ارم ساداتی ,آراد ۱۲۵۷۷۳۲۴ ۲۳۳۴ ۷.۰
۴۴ Mozaffari,Alireza ۲۲۵۱۶۲۰۴ ۲۱۳۴ ۶.۵
۴۵ رضایی ,فرزین ۱۲۵۳۱۰۲۲ ۲۰۳۶ ۶.۵
۴۶ مجاوریان ,حسین ۱۲۵۰۴۷۳۴ ۲۱۶۵ ۶.۵
۴۷ Ahmadian,Moharram ۱۲۵۲۲۸۲۱ ۱۹۴۶ ۶.۵
۴۸ ابراهیمی ,ابوالفضل ۱۲۵۲۸۳۵۸ ۱۹۰۲ ۶.۵
۴۹ خوش کلامیان ,بهزاد ۱۲۵۰۲۴۷۲ ۱۹۸۵ ۶.۵
۵۰ محمدی ,محمد مهدی ۱۲۵۳۹۹۹۶ ۲۰۲۱ ۶.۵
۵۱ صالح کوتاه ,سید عطا اله ۱۲۵۴۷۷۳۵ ۱۸۹۴ ۶.۵
۵۲ بینائی تولائی ,مهدی ۱۲۵۸۰۴۸۱ ۱۹۰۵ ۶.۵
۵۳ فتحی ,هیمن ۱۲۵۱۲۳۶۲ ۱۸۹۱ ۶.۵
۵۴ حسنی ,تکین ۱۲۵۸۶۷۵۷ ۱۸۱۵ ۶.۵
۵۵ موحدی ,یاشار ۱۲۵۷۶۳۰۱ ۱۸۱۹ ۶.۵
۵۶ انجم روز ,مهدی ۱۲۵۲۴۷۶۰ ۱۹۱۱ ۶.۵
۵۷ Borazjani,Alireza ۱۲۵۰۶۲۲۲ ۱۸۸۶ ۶.۵
۵۸ برادران تمدن ,آرین ۱۲۵۹۵۸۳۷ ۲۰۰۲ ۶.۵
۵۹ Gholamian Pour,Amin ۱۲۵۷۱۰۲۴ ۱۷۷۸ ۶.۵
۶۰ Vafa,Javad ۱۲۵۱۱۷۳۰ ۲۰۰۴ ۶.۵
۶۱ Nazari,Rahim ۱۲۵۰۴۱۱۴ ۱۹۲۷ ۶.۵
۶۲ Namdarigharghani,Parsa ۱۲۵۷۴۸۹۹ ۱۹۴۲ ۶.۵
۶۳ Rostami,Hossein ۱۲۵۲۹۹۷۴ ۱۳۳۴ ۶.۵
۶۴ Khaledi,Omid ۲۲۵۱۴۶۳۵ ۱۹۲۲ ۶.۰
۶۵ جهانبخشی ,آرمان ۱۲۵۰۹۳۴۵ ۱۸۵۴ ۶.۰
۶۶ Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei ۲۲۵۱۸۳۱۲ ۱۴۸۰ ۶.۰
۶۷ گلشن نژاد ,سپهر ۱۲۵۸۴۸۵۱ ۱۷۶۹ ۶.۰
۶۸ جلالی ,هادی ۱۲۵۵۶۲۱۱ ۱۸۴۵ ۶.۰
۶۹ جعفری همدانی ,ارشیا ۱۲۵۸۱۵۱۸ ۱۵۸۳ ۶.۰
۷۰ خلیلی ,متین ۱۲۵۸۰۷۰۸ ۱۸۱۷ ۶.۰
۷۱ Ghiasi,Mohsen ۲۲۵۱۵۵۱۸ ۱۶۶۱ ۶.۰
۷۲ Razavi,Seyyed Amirreza ۲۲۵۵۱۳۳۶ ۱۷۶۴ ۶.۰
۷۳ اصغری مرزیدره ,ابوالفضل ۲۲۵۱۰۲۹۰ ۱۸۶۵ ۶.۰
۷۴ حسینی ,سید مرتضی ۱۲۵۰۴۶۳۷ ۱۷۲۸ ۶.۰
۷۵ بهروزی مقدم ,حامد ۱۲۵۷۴۳۹۲ ۱۹۸۷ ۶.۰
۷۶ جعفری ,محمدیاسین ۱۲۵۸۱۵۲۶ ۱۳۷۰ ۶.۰
۷۷ Safaeenezhad,Reza ۲۲۵۸۳۰۴۱ ۱۵۶۵ ۶.۰
۷۸ Rabbani,Rashid ۲۲۵۶۷۲۹۱ ۱۵۳۲ ۶.۰
۷۹ Esmaeili,Mohammad Mobin ۲۲۵۱۵۵۰۰ ۱۴۰۷ ۶.۰
۸۰ مقصودلو ,امیرعلی ۱۲۵۹۱۰۲۵ ۱۶۹۷ ۶.۰
۸۱ نوید طالمی ,سپهر ۱۲۵۵۷۴۹۸ ۱۷۳۱ ۶.۰
۸۲ مرادی لاکه ,کاوه ۲۲۵۱۲۳۶۵ ۱۶۵۱ ۵.۵
۸۳ شاه کرمی ,علی ۱۲۵۷۵۸۲۸ ۱۷۹۰ ۵.۵
۸۴ جمالزاده ,مرتضی ۱۲۵۴۴۹۰۶ ۱۹۲۲ ۵.۵
۸۵ رضایی ,مهیار ۱۲۵۴۵۰۰۷ ۱۸۶۹ ۵.۵
۸۶ Khosravanian,Hosein ۲۲۵۱۲۵۲۷ ۱۷۸۵ ۵.۵
۸۷ رستمی ,روح الله ۱۲۵۱۳۰۳۲ ۱۹۲۲ ۵.۵
۸۸ Choodaran,Ali ۲۲۵۹۰۲۰۰ ۱۶۸۷ ۵.۵
۸۹ قاسم زاده ,محمد حسین ۱۲۵۹۱۵۳۰ ۱۵۲۵ ۵.۵
۹۰ Ashraf,Artin ۲۲۵۱۴۸۰۵ ۲۰۰۳ ۵.۵
۹۱ خوش بین ,امیر ۱۲۵۳۱۵۵۳ ۱۷۷۱ ۵.۵
۹۲ Majidi Shadan,Ali ۲۲۵۵۲۹۶۰ ۱۹۸۷ ۵.۵
۹۳ Ebrahimi Herab,Hamidreza ۲۲۵۱۲۸۸۸ ۱۷۱۸ ۵.۵
۹۴ ربیعی پارسایی ,مهرداد ۱۲۵۱۴۵۰۰ ۱۸۱۸ ۵.۵
۹۵ Choodaran,Mohammad ۲۲۵۹۶۵۲۶ ۱۵۷۳ ۵.۵
۹۶ Biriya,Mohammadamin ۲۲۵۴۱۹۲۶ ۱۳۵۶ ۵.۵
۹۷ Shams,Mohammad Matin ۲۲۵۵۲۶۳۴ ۱۵۰۷ ۵.۵
۹۸ عقیلی مفید ,داوود ۱۲۵۷۳۸۷۶ ۱۴۱۹ ۵.۵
۹۹ Hossein Nejhad,Hojjat ۲۲۵۷۰۱۲۸ ۱۵۱۹ ۵.۵
۱۰۰ Mohammadi Akbarabadi,Hossein ۲۲۵۴۹۵۰۱ ۱۴۸۱ ۵.۵
۱۰۱ صادقی ,سپهر ۱۲۵۶۳۰۴۸ ۱۳۵۱ ۵.۵
۱۰۲ Abbasnejad,Amirreza ۲۲۵۲۲۱۳۱ ۱۵۸۹ ۵.۰
۱۰۳ Ansar Jaafari,Abbas ۱۲۵۰۳۰۵۳ ۱۸۷۱ ۵.۰
۱۰۴ Ghiasvand,Mohammad ۲۲۵۱۸۳۲۰ ۱۷۲۲ ۵.۰
۱۰۵ Hajiloo,Mehran ۱۲۵۷۴۰۲۳ ۱۶۷۰ ۵.۰
۱۰۶ کمری ,میر کمال ۱۲۵۵۹۸۱۴ ۱۶۶۲ ۵.۰
۱۰۷ درینی ,ایلیا ۱۲۵۷۵۵۶۹ ۱۶۹۱ ۵.۰
۱۰۸ Firoozyar,Ashkan ۱۲۵۳۳۴۴۰ ۱۶۵۶ ۵.۰
۱۰۹ Parsaee,Amir Reza ۲۲۵۳۶۹۲۲ ۱۶۷۱ ۵.۰
۱۱۰ Ghodrati,Saleh ۱۲۵۴۶۴۳۷ ۱۴۸۲ ۵.۰
۱۱۱ Mokhtari Moghadam,Taha ۲۲۵۵۶۳۴۶ ۱۶۷۲ ۵.۰
۱۱۲ کرد ,سلیمان ۱۲۵۹۹۲۶۳ ۱۵۹۰ ۵.۰
۱۱۳ Moosavi,S.Parviz ۱۲۵۵۷۷۲۲ ۱۶۹۷ ۵.۰
۱۱۴ حمزه جواران ,کسری ۱۲۵۷۵۶۲۳ ۱۳۸۸ ۵.۰
۱۱۵ Sharifi,Parham ۲۲۵۷۹۸۷۷ ۱۵۲۱ ۵.۰
۱۱۶ Saei Hamedani,Khashyar ۱۲۵۴۴۶۷۱ ۱۵۱۴ ۵.۰
۱۱۷ زارعی ,علی ۱۲۵۵۲۸۵۲ ۱۶۲۴ ۵.۰
۱۱۸ Pakkhou,Hamid ۲۲۵۱۵۲۴۰ ۱۴۴۸ ۵.۰
۱۱۹ Mohazab,Alireza ۲۲۵۱۶۱۰۷ ۱۴۲۲ ۵.۰
۱۲۰ مردانی ,علیرضا ۱۲۵۷۴۱۳۹ ۱۳۳۰ ۵.۰
۱۲۱ خلیل اللهی ,شهروز ۲۲۵۰۰۱۴۶ ۱۱۴۹ ۵.۰
۱۲۲ نظری حجت ,آرمین ۱۲۵۸۱۶۹۰ ۱۴۳۶ ۵.۰
۱۲۳ علیمردانی ,امیرحسین ۱۲۵۷۰۷۸۸ ۱۶۵۳ ۴.۵
۱۲۴ بیاتی ,کامبیز ۱۲۵۳۴۱۱۰ ۱۷۴۰ ۴.۵
۱۲۵ Abdollahisaber,Reza ۴۲۵۰۱۴۷۴ ۱۶۹۲ ۴.۵
۱۲۶ Rostami,Mohsen ۲۲۵۱۱۴۱۵ ۱۲۵۹ ۴.۵
۱۲۷ شیرین بیان ,نیما ۱۲۵۵۰۹۹۰ ۱۷۰۰ ۴.۵
۱۲۸ Veisi,Armin ۲۲۵۵۳۸۱۹ ۱۴۰۶ ۴.۵
۱۲۹ Zaheri,Mehran ۲۲۵۸۵۸۰۰ ۱۲۰۶ ۴.۵
۱۳۰ عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۱۲۵۳۳۷۶۹ ۱۵۹۸ ۴.۵
۱۳۱ Sharafi,Mohammadreza ۱۲۵۶۳۵۴۴ ۱۶۷۶ ۴.۵
۱۳۲ مرادی کلاردهی ,مبین ۲۲۵۱۵۳۳۰ ۱۴۹۲ ۴.۵
۱۳۳ مرادی ,محمدبهراد ۲۲۵۰۳۸۳۸ ۱۵۸۱ ۴.۵
۱۳۴ حمیدی ,شهند ۱۲۵۸۱۴۳۷ ۱۵۲۹ ۴.۵
۱۳۵ Salimi,Mardin ۲۲۵۷۱۹۱۴ ۱۶۳۴ ۴.۵
۱۳۶ Aghamohamadi,Mohamad Arshia ۲۲۵۱۵۲۲۴ ۱۴۸۰ ۴.۵
۱۳۷ کلوندی ,محمد نعیم ۱۲۵۹۹۲۰۴ ۱۱۹۰ ۴.۵
۱۳۸ درینی ,اسماعیل ۱۲۵۱۳۸۹۰ ۱۴۸۶ ۴.۵
۱۳۹ Gorji,Mohsen ۴۲۵۲۹۷۹۴ ۱۲۴۵ ۴.۵
۱۴۰ Hasan Pour,Ali Akbar --- ۰ ۴.۵
۱۴۱ Kooshki Jahromi,Sobhan ۲۲۵۱۴۴۶۵ ۱۵۹۶ ۴.۰
۱۴۲ گلشن نژاد ,پویا ۱۲۵۹۲۷۱۴ ۱۴۴۱ ۴.۰
۱۴۳ Rostami,Mardin ۲۲۵۶۱۱۵۳ ۱۳۸۲ ۴.۰
۱۴۴ Elmiye,Bardiya ۲۲۵۲۹۲۲۵ ۱۴۰۹ ۴.۰
۱۴۵ Biriya,Yadollah ۲۲۵۳۸۱۴۳ ۱۴۲۰ ۴.۰
۱۴۶ Gholami,Amir Mohammad ۲۲۵۵۲۹۰۱ ۱۱۴۱ ۴.۰
۱۴۷ Pazham,Parsa ۴۲۵۱۴۰۲۹ ۱۲۴۰ ۴.۰
۱۴۸ Molai,Mahdi ۲۲۵۴۹۵۲۸ ۱۳۹۷ ۴.۰
۱۴۹ Salehi,Hossein ۱۲۵۶۲۵۶۴ ۱۲۰۹ ۴.۰
۱۵۰ عدالت خواه ,محسن ۱۲۵۵۹۶۵۲ ۱۵۶۵ ۴.۰
۱۵۱ Rezaeipour,Sina ۲۲۵۴۲۰۴۳ ۱۴۵۰ ۴.۰
۱۵۲ Masajedian,Moein --- ۰ ۴.۰
۱۵۳ غفاری ,پیمان ۱۲۵۵۸۹۵۸ ۱۳۸۶ ۳.۵
۱۵۴ علیزاده ,علی ۱۲۵۱۷۹۴۱ ۱۴۵۶ ۳.۵
۱۵۵ Darvishi,Ebrahim ۱۲۵۴۴۳۳۷ ۱۶۸۵ ۳.۵
۱۵۶ Manavi,Mahan ۲۲۵۸۰۴۷۶ ۱۲۲۹ ۳.۵
۱۵۷ Ebrahimi,Sayed Karo ۲۲۵۲۳۲۷۸ ۰ ۳.۵
۱۵۸ Zarei,Amirhosein ۲۲۵۹۴۸۴۱ ۰ ۳.۵
۱۵۹ خداییوندی ,سهیل ۱۲۵۹۹۲۲۰ ۱۲۸۰ ۳.۵
۱۶۰ Samimi,Armin ۴۲۵۲۴۱۶۴ ۱۲۹۱ ۳.۵
۱۶۱ غلامی ,کیان ۲۲۵۱۱۰۳۲ ۱۱۵۶ ۳.۵
۱۶۲ Fathian,Mobin ۲۲۵۹۶۷۴۷ ۰ ۳.۵
۱۶۳ Jalalvand,Amir Hesam ۲۲۵۵۲۹۱۰ ۱۱۱۰ ۳.۵
۱۶۴ Khoshbavarrad,Danial ۴۲۵۴۸۹۱۸ ۱۱۲۸ ۳.۵
۱۶۵ چاوشی قمی ,سیدسعید ۱۲۵۴۲۱۴۸ ۰ ۳.۰
۱۶۶ Ahmadi Niaz,Shayan ۲۲۵۹۶۷۲۰ ۱۰۰۷ ۳.۰
۱۶۷ Ghafary,Poria ۲۲۵۸۹۴۰۶ ۰ ۳.۰
۱۶۸ Zendehdar,Arian --- ۰ ۳.۰
۱۶۹ غلامی ,کیهان ۲۲۵۱۲۶۷۵ ۱۲۰۷ ۳.۰
۱۷۰ Molaei,M. Javad ۲۲۵۹۶۵۶۹ ۱۱۶۲ ۲.۵
۱۷۱ Mafakheri,Hiwa ۴۲۵۰۸۱۸۵ ۱۲۵۴ ۲.۵
۱۷۲ Zare,Mahdimohammad ۴۲۵۵۵۷۵۲ ۱۱۰۵ ۲.۰
۱۷۳ Vejdani,Arad --- ۰ ۲.۰
۱۷۴ Amidi,Ilia ۴۲۵۴۰۲۲۴ ۰ ۲.۰
۱۷۵ عطاخان ,آبتین ۲۲۵۰۲۲۰۳ ۲۳۱۴ ۷.۰
۱۷۶ Mobarak Nezhad,Alireza ۲۲۵۶۷۸۲۸ ۱۸۱۸ ۶.۵
۱۷۷ دانشور ,بردیا ۱۲۵۷۶۴۶۸ ۲۳۲۷ ۶.۰
۱۷۸ پیلوایه ,علی ۱۲۵۰۶۴۴۳ ۲۲۰۱ ۶.۰
۱۷۹ نامه ای ,کوشان ۱۲۵۰۶۳۰۳ ۱۹۱۵ ۶.۰
۱۸۰ مشمولی ,کیان ۱۲۵۱۳۴۱۵ ۲۱۱۲ ۶.۰
۱۸۱ چمسارچمنی ,محمد ۱۲۵۲۰۴۲۰ ۱۹۹۴ ۶.۰
۱۸۲ ولدی ,محمد رضا ۱۲۵۰۷۳۶۹ ۱۹۱۳ ۶.۰
۱۸۳ صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۵.۵
۱۸۴ قاسمی حاجی ,رامتین ۱۲۵۴۶۰۲۰ ۱۸۶۵ ۵.۵
۱۸۵ ذبیح پور ,محمد ۱۲۵۲۴۶۵۴ ۱۸۷۱ ۵.۵
۱۸۶ عابدی ,پوریا ۱۲۵۳۲۰۹۶ ۲۰۰۹ ۵.۵
۱۸۷ Zabihi,Reza ۲۲۵۳۳۸۹۳ ۱۷۶۲ ۵.۵
۱۸۸ Shaabani,Amin ۱۲۵۰۴۲۰۳ ۱۸۱۸ ۵.۵
۱۸۹ زحمتی ,سبحان ۲۲۵۰۶۹۸۵ ۱۷۴۰ ۵.۵
۱۹۰ Hoseini,S.Alireza ۱۲۵۶۳۸۹۷ ۱۸۶۳ ۵.۵
۱۹۱ علی بابایی ,ساسان ۱۲۵۸۷۵۴۰ ۱۹۴۵ ۵.۵
۱۹۲ براری ,مهدی ۱۲۵۱۸۴۱۷ ۲۰۰۹ ۵.۵
۱۹۳ امیرخانلو ,مرتضی ۱۲۵۹۹۶۷۰ ۱۷۶۵ ۵.۰
۱۹۴ ابراهیمی ,سینا ۱۲۵۷۵۱۷۸ ۱۶۴۳ ۵.۰
۱۹۵ Hooshmandi,Iman ۲۲۵۴۱۸۲۹ ۱۴۸۵ ۵.۰
۱۹۶ Mousavi,Emadeddin ۱۲۵۲۲۰۳۱ ۱۹۲۰ ۴.۵
۱۹۷ نوری مقدم ,شاهرخ ۱۲۵۱۱۳۰۷ ۱۸۰۲ ۴.۵
۱۹۸ Baghbani,Hamed ۲۲۵۶۹۹۲۸ ۱۸۴۶ ۴.۵
۱۹۹ کرد ,مسلم ۱۲۵۹۹۲۵۵ ۱۵۱۰ ۴.۵
۲۰۰ جهدی ,پوریا ۱۲۵۹۱۴۱۶ ۱۲۰۳ ۴.۵
۲۰۱ مهری ,مهیار ۱۲۵۲۸۵۹۵ ۲۰۰۱ ۴.۰
۲۰۲ خواجه حسینی دزفولی ,محمدرضا ۱۲۵۲۱۵۵۸ ۱۷۵۱ ۴.۰
۲۰۳ معصومی ,امیرحسین ۱۲۵۵۱۹۹۶ ۱۶۱۱ ۴.۰
۲۰۴ Ghorbani,Mohammad Amin ۱۲۵۳۹۶۷۸ ۱۳۶۲ ۴.۰
۲۰۵ تمدن ,احسان ۱۲۵۹۹۳۰۱ ۱۹۰۸ ۳.۵
۲۰۶ محمودی گیلانی ,مانی ۱۲۵۸۷۶۳۰ ۱۵۵۰ ۳.۵
۲۰۷ ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد ۱۲۵۷۲۴۰۳ ۱۳۹۹ ۳.۵
۲۰۸ Hosseini,Ilia ۲۲۵۸۱۱۵۴ ۱۴۱۱ ۳.۵
۲۰۹ Rahimi,Aref ۱۲۵۴۸۱۷۰ ۱۷۴۲ ۳.۰
۲۱۰ ربانی ,محمدحسین ۲۲۵۳۴۷۳۳ ۱۳۹۹ ۳.۰
۲۱۱ Golabadi,Rajab Ali ۲۲۵۴۷۹۲۴ ۱۷۸۳ ۲.۵
۲۱۲ مددی ,محمد ۱۲۵۸۶۹۳۵ ۱۵۹۹ ۲.۵
۲۱۳ Etesami Novin,Seyed Parsa ۴۲۵۵۷۹۸۴ ۰ ۲.۵
۲۱۴ موسوی ,سیدمسعود ۱۲۵۶۳۳۹۰ ۱۵۲۸ ۲.۰
۲۱۵ Cheraghi,Alireza ۱۲۵۷۶۰۱۸ ۰ ۲.۰
۲۱۶ Faramarzi,Ali ۲۲۵۴۴۳۷۲ ۱۵۳۴ ۲.۰
۲۱۷ Ghiasvand Hajiabadi,Abolfazl --- ۰ ۲.۰
۲۱۸ Tahvili Raftar,Iman ۱۲۵۷۰۱۷۶ ۱۴۹۱ ۰.۰
۲۱۹ Fazeli Ghazijahani,Ali ۲۲۵۱۵۵۹۳ ۱۵۳۱ ۰.۰
۲۲۰ Karami,Salar ۲۲۵۵۹۰۹۴ ۱۶۲۷ ۰.۰
۲۲۱ Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۱۲۵۱۹۴۳۰ ۱۹۶۹ ۰.۰
۲۲۲ عابد ,میثم ۱۲۵۰۷۴۰۷ ۱۹۹۲ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۰۳ ۷ Veisi,Bardia
0 - 1
سالار ,میلاد ۲۱ ۲۱۱۴ 8 ۱
8 ۲۲۷۴ ۴ حسینی پور ,مهدی
½ - ½
خمیسی ,سید جعفر ۱۰ ۲۱۹۳ 8 ۲
۲۲۹۶ ۳ راستبد ,علی
½ - ½
آقایی ,علیرضا ۵ ۲۲۳۴ 8 ۳
۲۲۰۹ ۶ خطیبی ,میثم
½ - ½
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل ۲۴ ۲۰۹۵ ۴
۲۱۴۲ ۲۰ خوشکلام ,سید هادی
½ - ½
صداقت خواه ,حمیدرضا ۶۹ ۱۹۰۶ ۵
7 ۲۲۹۹ ۲ Hakemi,Arman
½ - ½
مومن زاده ,مهدی ۲۳ ۲۰۹۶ 7 ۶
7 ۲۰۹۲ ۲۵ اخگری ,رضا
0 - 1
Tahmasebi,Hamid ۹ ۲۱۹۹ 7 ۷
7 ۲۰۷۳ ۲۹ کریمی ,امید
½ - ½
عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۱۱ ۲۱۸۹ 7 ۸
7 ۲۱۷۶ ۱۲ ماری اوریاد ,پویا
½ - ½
رمضانی طشی ,ماهان ۴۱ ۲۰۱۶ 7 ۹
7 ۲۰۵۷ ۳۳ طاوسی راد ,رامتین
½ - ½
مرادی ,امیر مسعود ۱۳ ۲۱۶۷ 7 ۱۰
7 ۲۱۶۱ ۱۶ پورموسوی ,سید کیان
½ - ½
بشیری ,آرین ۳۰ ۲۰۷۲ 7 ۱۱
7 ۲۱۵۰ ۱۹ دلاوری ,امیر علی
1 - 0
خدابنده ,میلاد ۴۲ ۲۰۱۱ 7 ۱۲
7 ۲۱۱۲ ۲۲ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
½ - ½
خادم عرفانی ,سبحان ۳۵ ۲۰۴۵ 7 ۱۳
7 ۱۹۴۱ ۵۸ مرزوقی ,محمدصادق
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۲۶ ۲۰۸۳ ۱۴
۲۳۱۳ ۱ باقری ,مازیار
1 - 0
Mozaffari,Alireza ۴۶ ۲۰۰۳ ۱۵
۲۲۰۱ ۸ نادری ,محمد صادق
1 - 0
فتحی ,هیمن ۴۷ ۱۹۹۵ ۱۶
۲۱۶۶ ۱۴ وقار ,محسن
½ - ½
قسمتی تبریزی ,آرین ۵۴ ۱۹۵۳ ۱۷
۲۰۷۵ ۲۷ عابدی ,شاهین
½ - ½
درودیان ,مهیار ۵۲ ۱۹۷۸ ۱۸
۱۹۸۷ ۴۹ Borazjani,Alireza
0 - 1
Shahzamani,Arman ۳۱ ۲۰۶۸ ۱۹
۱۹۵۱ ۵۵ خوش کلامیان ,بهزاد
0 - 1
ازلی ,اشکان ۳۲ ۲۰۶۰ ۲۰
۱۹۴۵ ۵۷ بانشی ,ماهان
1 - 0
رضایی ,فرزین ۳۹ ۲۰۳۶ ۲۱
۱۹۰۲ ۷۰ ابراهیمی ,ابوالفضل
0 - 1
طالبی ,مسعود ۴۰ ۲۰۳۰ ۲۲
6 ۲۰۰۴ ۴۵ Vafa,Javad
½ - ½
خالصی ,پارسا ۶۶ ۱۹۱۱ ۲۳
6 ۱۸۵۶ ۸۱ Ahmadian,Moharram
½ - ½
مجاوریان ,حسین ۱۵ ۲۱۶۵ 6 ۲۴
6 ۱۸۴۵ ۸۵ جلالی ,هادی
0 - 1
بابانیا ,بنیامین ۲۸ ۲۰۷۳ 6 ۲۵
6 ۱۷۳۴ ۱۰۹ اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
0 - 1
برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۳۴ ۲۰۵۵ 6 ۲۶
6 ۱۵۳۲ ۱۵۱ Rabbani,Rashid
0 - 1
Bashiri,Arman ۵۶ ۱۹۴۶ 6 ۲۷
6 ۱۹۴۰ ۵۹ عطاخان ,آبتین
+ - -
نامه ای ,کوشان ۷۳ ۱۸۹۶ 6 ۲۸
6 ۱۹۳۲ ۶۱ نظری ارم ساداتی ,آراد
1 - 0
گلشن نژاد ,سپهر ۹۳ ۱۸۰۴ 6 ۲۹
6 ۱۹۱۷ ۶۳ محمدی ,محمد مهدی
½ - ½
Rostami,Hossein ۱۵۳ ۱۵۲۸ 6 ۳۰
۱۷۹۲ ۹۵ Ashraf,Artin
0 - 1
Nazari,Rahim ۵۰ ۱۹۸۵ ۳۱
۱۷۹۰ ۹۷ شاه کرمی ,علی
0 - 1
بینائی تولائی ,مهدی ۶۰ ۱۹۳۳ ۳۲
۱۷۵۹ ۱۰۴ مرادی لاکه ,کاوه
0 - 1
Namdarigharghani,Parsa ۶۲ ۱۹۲۶ ۳۳
۱۹۱۱ ۶۵ انجم روز ,مهدی
1 - 0
Khosravanian,Hosein ۹۸ ۱۷۸۵ ۳۴
۱۹۰۲ ۷۱ صالح کوتاه ,سید عطا اله
1 - 0
ربیعی پارسایی ,مهرداد ۱۰۱ ۱۷۶۹ ۳۵
۱۸۸۲ ۷۵ بهروزی مقدم ,حامد
½ - ½
Razavi,Seyyed Amirreza ۱۱۴ ۱۷۱۹ ۳۶
۱۷۵۳ ۱۰۵ Gholamian Pour,Amin
1 - 0
رضایی ,مهیار ۷۶ ۱۸۸۲ ۳۷
۱۸۷۸ ۷۷ برادران تمدن ,آرین
1 - 0
خوش بین ,امیر ۱۱۷ ۱۷۱۴ ۳۸
۱۶۸۶ ۱۲۳ حسنی ,تکین
1 - 0
رستمی ,روح الله ۸۰ ۱۸۵۷ ۳۹
۱۶۸۵ ۱۲۵ Mobarak Nezhad,Alireza
+ - -
زحمتی ,سبحان ۸۸ ۱۸۲۵ ۴۰
۱۸۱۴ ۹۱ موحدی ,یاشار
1 - 0
Choodaran,Mohammad ۱۴۷ ۱۵۷۳ ۴۱
۱۶۵۲ ۱۳۱ Esmaeili,Mohammad Mobin
½ - ½
Khaledi,Omid ۹۲ ۱۸۱۳ ۴۲
5 ۱۷۰۶ ۱۲۰ نوید طالمی ,سپهر
1 - 0
Ansar Jaafari,Abbas ۸۲ ۱۸۵۳ 5 ۴۳
5 ۱۸۵۱ ۸۳ مقصودلو ,امیرعلی
1 - 0
Firoozyar,Ashkan ۱۲۹ ۱۶۵۶ 5 ۴۴
5 ۱۸۳۴ ۸۶ جهانبخشی ,آرمان
1 - 0
Hajiloo,Mehran ۱۲۷ ۱۶۷۰ 5 ۴۵
5 ۱۸۱۷ ۸۹ خلیلی ,متین
1 - 0
درینی ,ایلیا ۱۳۳ ۱۶۳۳ 5 ۴۶
5 ۱۶۵۲ ۱۳۲ حسینی ,سید مرتضی
1 - 0
Abbasnejad,Amirreza ۹۹ ۱۷۷۴ 5 ۴۷
5 ۱۵۹۸ ۱۴۲ Ghiasi,Mohsen
1 - 0
Ghiasvand,Mohammad ۱۱۰ ۱۷۲۵ 5 ۴۸
5 ۱۷۲۵ ۱۱۱ Mokhtari Moghadam,Taha
0 - 1
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei ۱۴۶ ۱۵۷۴ 5 ۴۹
5 ۱۵۶۵ ۱۴۹ Safaeenezhad,Reza
1 - 0
کمری ,میر کمال ۱۱۲ ۱۷۲۰ 5 ۵۰
5 ۱۵۸۶ ۱۴۴ کرد ,سلیمان
0 - 1
جعفری همدانی ,ارشیا ۱۱۳ ۱۷۱۹ 5 ۵۱
5 ۱۴۶۰ ۱۷۰ جعفری ,محمدیاسین
1 - 0
Moosavi,S.Parviz ۱۱۸ ۱۷۱۱ 5 ۵۲
۱۸۲۵ ۸۷ جمالزاده ,مرتضی
1 - 0
Ghodrati,Saleh ۱۶۵ ۱۴۸۲ 5 ۵۳
۱۷۵۹ ۱۰۳ Abdollahisaber,Reza
0 - 1
عقیلی مفید ,داوود ۱۷۴ ۱۴۲۶ ۵۴
۱۵۰۷ ۱۵۷ Shams,Mohammad Matin
1 - 0
بیاتی ,کامبیز ۱۰۸ ۱۷۴۰ ۵۵
۱۴۹۲ ۱۶۱ مرادی کلاردهی ,مبین
0 - 1
قاسم زاده ,محمد حسین ۱۱۶ ۱۷۱۶ ۵۶
۱۴۷۳ ۱۶۸ Rostami,Mohsen
0 - 1
Choodaran,Ali ۱۲۲ ۱۶۸۷ ۵۷
۱۳۶۹ ۱۸۱ خلیل اللهی ,شهروز
½ - ½
Parsaee,Amir Reza ۱۲۶ ۱۶۷۱ ۵۸
۱۶۳۲ ۱۳۴ علیمردانی ,امیرحسین
0 - 1
Ebrahimi Herab,Hamidreza ۱۸۴ ۱۳۵۴ ۵۹
۱۳۵۱ ۱۸۵ صادقی ,سپهر
1 - 0
Sharafi,Mohammadreza ۱۳۶ ۱۶۲۱ ۶۰
۱۶۱۶ ۱۳۷ Majidi Shadan,Ali
1 - 0
Zaheri,Mehran ۱۹۳ ۱۲۶۴ ۶۱
۱۳۵۶ ۱۸۳ Biriya,Mohammadamin
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۱۴۱ ۱۶۰۳ ۶۲
۱۵۶۷ ۱۴۸ مرادی ,محمدبهراد
0 - 1
Hossein Nejhad,Hojjat ۱۹۰ ۱۳۰۶ ۶۳
۱۵۲۹ ۱۵۲ حمیدی ,شهند
0 - 1
Mohammadi Akbarabadi,Hossein ۱۹۱ ۱۲۷۸ ۶۴
4 ۱۴۵۲ ۱۷۲ مردانی ,علیرضا
1 - 0
عدالت خواه ,محسن ۱۳۰ ۱۶۵۳ 4 ۶۵
4 ۱۶۲۴ ۱۳۵ زارعی ,علی
1 - 0
گلشن نژاد ,پویا ۱۷۳ ۱۴۴۱ 4 ۶۶
4 ۱۳۹۷ ۱۷۹ Molai,Mahdi
0 - 1
Saei Hamedani,Khashyar ۱۵۶ ۱۵۱۰ 4 ۶۷
4 ۱۲۲۸ ۱۹۸ Sharifi,Parham
1 - 0
Rezaeipour,Sina ۱۵۸ ۱۵۰۵ 4 ۶۸
4 ۱۴۹۵ ۱۵۹ Pakkhou,Hamid
1 - 0
Biriya,Yadollah ۱۷۵ ۱۴۲۰ 4 ۶۹
4 ۱۴۹۴ ۱۶۰ Kooshki Jahromi,Sobhan
0 - 1
Mohazab,Alireza ۱۷۶ ۱۴۱۵ 4 ۷۰
4 ۱۳۸۲ ۱۸۰ Rostami,Mardin
0 - 1
نظری حجت ,آرمین ۱۶۳ ۱۴۸۵ 4 ۷۱
4 ۱۴۸۴ ۱۶۴ Hooshmandi,Iman
+ - -
Ghorbani,Mohammad Amin ۱۸۲ ۱۳۶۲ 4 ۷۲
4 ۱۴۸۱ ۱۶۶ حمزه جواران ,کسری
1 - 0
Elmiye,Bardiya ۱۸۶ ۱۳۴۹ 4 ۷۳
4 ۱۱۷۹ ۲۰۲ کلوندی ,محمد نعیم
½ - ½
Veisi,Armin ۱۶۷ ۱۴۷۸ 4 ۷۴
4 ۱۴۶۳ ۱۶۹ Aghamohamadi,Mohamad Arshia
½ - ½
Gorji,Mohsen ۱۹۴ ۱۲۴۵ 4 ۷۵
۱۷۰۰ ۱۲۱ شیرین بیان ,نیما
1 - 0
Samimi,Armin ۱۹۲ ۱۲۶۶ ۷۶
۱۵۷۵ ۱۴۵ درینی ,اسماعیل
1 - 0
Ebrahimi,Sayed Karo ۲۱۲ ۰ ۷۷
۱۴۵۶ ۱۷۱ علیزاده ,علی
0 - 1
Hasan Pour,Ali Akbar ۲۱۷ ۰ ۷۸
۱۴۱۱ ۱۷۷ Hosseini,Ilia
- - +
جهدی ,پوریا ۲۰۰ ۱۲۰۳ ۷۹
۱۰۸۰ ۲۰۶ Salimi,Mardin
1 - 0
غفاری ,پیمان ۱۸۸ ۱۳۲۴ ۸۰
۱۲۲۵ ۱۹۹ Jalalvand,Amir Hesam
0 - 1
Salehi,Hossein ۱۸۷ ۱۳۳۲ 3 ۸۱
3 ۱۳۱۷ ۱۸۹ خداییوندی ,سهیل
½ - ½
غلامی ,کیان ۲۰۵ ۱۱۴۵ 3 ۸۲
3 ۱۲۴۰ ۱۹۵ Pazham,Parsa
1 - 0
چاوشی قمی ,سیدسعید ۲۱۰ ۰ 3 ۸۳
3 ۱۲۲۹ ۱۹۶ Manavi,Mahan
½ - ½
Fathian,Mobin ۲۱۴ ۰ 3 ۸۴
3 ۱۱۹۹ ۲۰۱ Gholami,Amir Mohammad
1 - 0
Ghafary,Poria ۲۱۶ ۰ 3 ۸۵
3 ۰ ۲۱۹ Masajedian,Moein
1 - 0
غلامی ,کیهان ۲۰۳ ۱۱۵۶ 3 ۸۶
6 ۲۱۵۵ ۱۷ مشمولی ,کیان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
6 ۲۱۵۲ ۱۸ پیلوایه ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۸
6 ۱۹۷۹ ۵۱ دانشور ,بردیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۹
6 ۱۹۷۶ ۵۳ چمسارچمنی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۰
6 ۱۹۱۳ ۶۴ ولدی ,محمد رضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۱
۲۰۳۸ ۳۷ علی بابایی ,ساسان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۲
۲۰۰۹ ۴۳ عابدی ,پوریا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۳
۲۰۰۹ ۴۴ براری ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۴
۱۹۹۳ ۴۸ Shaabani,Amin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۵
۱۹۱۰ ۶۷ صدقی ,بابک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۶
۱۸۷۱ ۷۸ ذبیح پور ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۷
۱۸۶۳ ۷۹ Hoseini,S.Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۸
۱۸۱۴ ۹۰ قاسمی حاجی ,رامتین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۹
۱۷۷۳ ۱۰۰ Zabihi,Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۰
۱۶۸۵ ۱۲۴ Darvishi,Ebrahim
1 - 0
Mafakheri,Hiwa ۲۰۷ ۱۰۲۱ ۱۰۱
۱۲۲۸ ۱۹۷ Molaei,M. Javad
0 - 1
Khoshbavarrad,Danial ۲۱۸ ۰ ۱۰۲
5 ۱۷۶۵ ۱۰۲ امیرخانلو ,مرتضی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۳
5 ۱۷۱۷ ۱۱۵ ابراهیمی ,سینا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۴
2 ۰ ۲۰۹ Amidi,Ilia
0 - 1
Zarei,Amirhosein ۲۰۴ ۱۱۴۹ ۱۰۵
۱۹۰۰ ۷۲ Mousavi,Emadeddin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۶
۱۸۴۶ ۸۴ Baghbani,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۷
۱۸۰۲ ۹۴ نوری مقدم ,شاهرخ
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۸
۱۵۱۰ ۱۵۵ کرد ,مسلم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۹
2 ۰ ۲۲۱ Zare,Mahdimohammad
0 - 1
Ahmadi Niaz,Shayan ۲۰۸ ۱۰۱۷ 2 ۱۱۰
2 ۰ ۲۲۲ Zendehdar,Arian
1 - 0
Vejdani,Arad ۲۲۰ ۰ 2 ۱۱۱
4 ۱۸۹۵ ۷۴ مهری ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۲
4 ۱۷۵۱ ۱۰۶ خواجه حسینی دزفولی ,محمدرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۳
4 ۱۶۱۱ ۱۳۹ معصومی ,امیرحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۴
۱۹۰۸ ۶۸ تمدن ,احسان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۵
۱۶۵۹ ۱۲۸ محمودی گیلانی ,مانی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۶
۱۶۱۵ ۱۳۸ ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۷
3 ۱۷۴۲ ۱۰۷ Rahimi,Aref
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۸
3 ۱۳۹۹ ۱۷۸ ربانی ,محمدحسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۹
۱۷۹۱ ۹۶ Golabadi,Rajab Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۰
۱۷۰۷ ۱۱۹ مددی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۱
۰ ۲۱۳ Etesami Novin,Seyed Parsa
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۲
2 ۱۵۹۱ ۱۴۳ موسوی ,سیدمسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۳
2 ۱۵۳۴ ۱۵۰ Faramarzi,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۴
2 ۰ ۲۱۱ Cheraghi,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۵
1 ۰ ۲۱۵ Ghiasvand Hajiabadi,Abolfazl
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۲۶
0 ۲۰۴۳ ۳۶ عابد ,میثم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۷
0 ۲۰۳۸ ۳۸ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۸
0 ۱۶۰۴ ۱۴۰ Karami,Salar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲۹
0 ۱۵۲۲ ۱۵۴ Fazeli Ghazijahani,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۰
0 ۱۴۹۱ ۱۶۲ Tahvili Raftar,Iman
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳۱
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۳۴ ۵ آقایی ,علیرضا
½ - ½
Veisi,Bardia ۷ ۲۲۰۳ 8 ۱
۲۱۱۴ ۲۱ سالار ,میلاد
½ - ½
حسینی پور ,مهدی ۴ ۲۲۷۴ ۲
7 ۲۱۹۳ ۱۰ خمیسی ,سید جعفر
1 - 0
Hakemi,Arman ۲ ۲۲۹۹ 7 ۳
7 ۲۲۹۶ ۳ راستبد ,علی
½ - ½
خطیبی ,میثم ۶ ۲۲۰۹ 7 ۴
7 ۲۰۹۵ ۲۴ کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
½ - ½
Tahmasebi,Hamid ۹ ۲۱۹۹ ۵
۲۱۸۹ ۱۱ عسگری عباس آبادی ,مرتضی
½ - ½
طاوسی راد ,رامتین ۳۳ ۲۰۵۷ ۶
۲۰۷۲ ۳۰ بشیری ,آرین
½ - ½
ماری اوریاد ,پویا ۱۲ ۲۱۷۶ ۷
۲۱۶۷ ۱۳ مرادی ,امیر مسعود
½ - ½
رمضانی طشی ,ماهان ۴۱ ۲۰۱۶ ۸
۲۰۴۵ ۳۵ خادم عرفانی ,سبحان
½ - ½
دلاوری ,امیر علی ۱۹ ۲۱۵۰ ۹
۱۹۹۵ ۴۷ فتحی ,هیمن
0 - 1
خوشکلام ,سید هادی ۲۰ ۲۱۴۲ ۱۰
۱۹۰۶ ۶۹ صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
عابدی ,شاهین ۲۷ ۲۰۷۵ ۱۱
6 ۲۰۸۳ ۲۶ غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
باقری ,مازیار ۱ ۲۳۱۳ 6 ۱۲
6 ۲۰۳۶ ۳۹ رضایی ,فرزین
½ - ½
وقار ,محسن ۱۴ ۲۱۶۶ 6 ۱۳
6 ۲۱۶۵ ۱۵ مجاوریان ,حسین
0 - 1
کریمی ,امید ۲۹ ۲۰۷۳ 6 ۱۴
6 ۱۹۷۹ ۵۱ دانشور ,بردیا
0 - 1
پورموسوی ,سید کیان ۱۶ ۲۱۶۱ 6 ۱۵
6 ۲۱۵۵ ۱۷ مشمولی ,کیان
0 - 1
مرزوقی ,محمدصادق ۵۸ ۱۹۴۱ 6 ۱۶
6 ۲۰۱۱ ۴۲ خدابنده ,میلاد
1 - 0
پیلوایه ,علی ۱۸ ۲۱۵۲ 6 ۱۷
6 ۱۹۷۶ ۵۳ چمسارچمنی ,محمد
0 - 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۲۲ ۲۱۱۲ 6 ۱۸
6 ۲۰۹۶ ۲۳ مومن زاده ,مهدی
1 - 0
عطاخان ,آبتین ۵۹ ۱۹۴۰ 6 ۱۹
6 ۱۹۴۶ ۵۶ Bashiri,Arman
0 - 1
اخگری ,رضا ۲۵ ۲۰۹۲ 6 ۲۰
6 ۱۸۰۴ ۹۳ گلشن نژاد ,سپهر
0 - 1
نادری ,محمد صادق ۸ ۲۲۰۱ ۲۱
۲۰۷۳ ۲۸ بابانیا ,بنیامین
½ - ½
نظری ارم ساداتی ,آراد ۶۱ ۱۹۳۲ ۲۲
۲۰۶۸ ۳۱ Shahzamani,Arman
1 - 0
بینائی تولائی ,مهدی ۶۰ ۱۹۳۳ ۲۳
۲۰۶۰ ۳۲ ازلی ,اشکان
1 - 0
انجم روز ,مهدی ۶۵ ۱۹۱۱ ۲۴
۲۰۵۵ ۳۴ برزگر اسکندرکلائی ,صائب
½ - ½
ولدی ,محمد رضا ۶۴ ۱۹۱۳ ۲۵
۲۰۳۰ ۴۰ طالبی ,مسعود
1 - 0
صدقی ,بابک ۶۷ ۱۹۱۰ ۲۶
۲۰۰۹ ۴۳ عابدی ,پوریا
0 - 1
ابراهیمی ,ابوالفضل ۷۰ ۱۹۰۲ ۲۷
۲۰۰۳ ۴۶ Mozaffari,Alireza
1 - 0
بهروزی مقدم ,حامد ۷۵ ۱۸۸۲ ۲۸
۱۹۱۱ ۶۶ خالصی ,پارسا
1 - 0
Shaabani,Amin ۴۸ ۱۹۹۳ ۲۹
۱۸۸۲ ۷۶ رضایی ,مهیار
0 - 1
Borazjani,Alireza ۴۹ ۱۹۸۷ ۳۰
۱۹۷۸ ۵۲ درودیان ,مهیار
1 - 0
برادران تمدن ,آرین ۷۷ ۱۸۷۸ ۳۱
۱۹۵۳ ۵۴ قسمتی تبریزی ,آرین
1 - 0
ذبیح پور ,محمد ۷۸ ۱۸۷۱ ۳۲
۱۸۱۴ ۹۰ قاسمی حاجی ,رامتین
0 - 1
خوش کلامیان ,بهزاد ۵۵ ۱۹۵۱ ۳۳
۱۸۱۳ ۹۲ Khaledi,Omid
0 - 1
بانشی ,ماهان ۵۷ ۱۹۴۵ ۳۴
5 ۲۰۳۸ ۳۷ علی بابایی ,ساسان
½ - ½
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل ۱۰۹ ۱۷۳۴ ۳۵
5 ۱۸۲۵ ۸۸ زحمتی ,سبحان
½ - ½
براری ,مهدی ۴۴ ۲۰۰۹ 5 ۳۶
5 ۱۷۷۴ ۹۹ Abbasnejad,Amirreza
0 - 1
Vafa,Javad ۴۵ ۲۰۰۴ 5 ۳۷
5 ۱۹۲۶ ۶۲ Namdarigharghani,Parsa
½ - ½
ربیعی پارسایی ,مهرداد ۱۰۱ ۱۷۶۹ 5 ۳۸
5 ۱۷۱۹ ۱۱۳ جعفری همدانی ,ارشیا
0 - 1
محمدی ,محمد مهدی ۶۳ ۱۹۱۷ 5 ۳۹
5 ۱۷۱۹ ۱۱۴ Razavi,Seyyed Amirreza
½ - ½
صالح کوتاه ,سید عطا اله ۷۱ ۱۹۰۲ 5 ۴۰
5 ۱۸۹۶ ۷۳ نامه ای ,کوشان
1 - 0
ابراهیمی ,سینا ۱۱۵ ۱۷۱۷ 5 ۴۱
5 ۱۷۱۴ ۱۱۷ خوش بین ,امیر
½ - ½
Hoseini,S.Alireza ۷۹ ۱۸۶۳ 5 ۴۲
5 ۱۸۵۷ ۸۰ رستمی ,روح الله
½ - ½
Mobarak Nezhad,Alireza ۱۲۵ ۱۶۸۵ 5 ۴۳
5 ۱۵۷۴ ۱۴۶ Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
0 - 1
Ahmadian,Moharram ۸۱ ۱۸۵۶ 5 ۴۴
5 ۱۶۷۰ ۱۲۷ Hajiloo,Mehran
0 - 1
جلالی ,هادی ۸۵ ۱۸۴۵ 5 ۴۵
5 ۱۵۲۸ ۱۵۳ Rostami,Hossein
1 - 0
جهانبخشی ,آرمان ۸۶ ۱۸۳۴ 5 ۴۶
۱۹۰۰ ۷۲ Mousavi,Emadeddin
0 - 1
Rabbani,Rashid ۱۵۱ ۱۵۳۲ 5 ۴۷
۱۷۴۰ ۱۰۸ بیاتی ,کامبیز
0 - 1
Nazari,Rahim ۵۰ ۱۹۸۵ ۴۸
۱۸۵۳ ۸۲ Ansar Jaafari,Abbas
½ - ½
Mokhtari Moghadam,Taha ۱۱۱ ۱۷۲۵ ۴۹
۱۸۴۶ ۸۴ Baghbani,Hamed
0 - 1
حسنی ,تکین ۱۲۳ ۱۶۸۶ ۵۰
۱۸۲۵ ۸۷ جمالزاده ,مرتضی
0 - 1
Esmaeili,Mohammad Mobin ۱۳۱ ۱۶۵۲ ۵۱
۱۷۲۵ ۱۱۰ Ghiasvand,Mohammad
½ - ½
خلیلی ,متین ۸۹ ۱۸۱۷ ۵۲
۱۷۱۶ ۱۱۶ قاسم زاده ,محمد حسین
0 - 1
موحدی ,یاشار ۹۱ ۱۸۱۴ ۵۳
۱۶۷۱ ۱۲۶ Parsaee,Amir Reza
0 - 1
Ashraf,Artin ۹۵ ۱۷۹۲ ۵۴
۱۶۰۳ ۱۴۱ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
0 - 1
شاه کرمی ,علی ۹۷ ۱۷۹۰ ۵۵
۱۷۸۵ ۹۸ Khosravanian,Hosein
1 - 0
علیمردانی ,امیرحسین ۱۳۴ ۱۶۳۲ ۵۶
۱۷۷۳ ۱۰۰ Zabihi,Reza
1 - 0
Shams,Mohammad Matin ۱۵۷ ۱۵۰۷ ۵۷
۱۷۶۵ ۱۰۲ امیرخانلو ,مرتضی
½ - ½
Safaeenezhad,Reza ۱۴۹ ۱۵۶۵ ۵۸
۱۵۷۳ ۱۴۷ Choodaran,Mohammad
1 - 0
Abdollahisaber,Reza ۱۰۳ ۱۷۵۹ ۵۹
۱۴۲۶ ۱۷۴ عقیلی مفید ,داوود
0 - 1
مرادی لاکه ,کاوه ۱۰۴ ۱۷۵۹ ۶۰
۱۳۰۶ ۱۹۰ Hossein Nejhad,Hojjat
0 - 1
Gholamian Pour,Amin ۱۰۵ ۱۷۵۳ ۶۱
۱۳۵۴ ۱۸۴ Ebrahimi Herab,Hamidreza
0 - 1
مقصودلو ,امیرعلی ۸۳ ۱۸۵۱ 4 ۶۲
4 ۱۷۲۰ ۱۱۲ کمری ,میر کمال
1 - 0
Pakkhou,Hamid ۱۵۹ ۱۴۹۵ 4 ۶۳
4 ۱۷۱۱ ۱۱۸ Moosavi,S.Parviz
1 - 0
Kooshki Jahromi,Sobhan ۱۶۰ ۱۴۹۴ 4 ۶۴
4 ۱۴۸۵ ۱۶۳ نظری حجت ,آرمین
0 - 1
نوید طالمی ,سپهر ۱۲۰ ۱۷۰۶ 4 ۶۵
4 ۱۶۸۷ ۱۲۲ Choodaran,Ali
½ - ½
مرادی کلاردهی ,مبین ۱۶۱ ۱۴۹۲ 4 ۶۶
4 ۱۶۵۶ ۱۲۹ Firoozyar,Ashkan
1 - 0
Hooshmandi,Iman ۱۶۴ ۱۴۸۴ 4 ۶۷
4 ۱۴۸۲ ۱۶۵ Ghodrati,Saleh
1 - 0
عدالت خواه ,محسن ۱۳۰ ۱۶۵۳ 4 ۶۸
4 ۱۴۷۸ ۱۶۷ Veisi,Armin
0 - 1
حسینی ,سید مرتضی ۱۳۲ ۱۶۵۲ 4 ۶۹
4 ۱۶۳۳ ۱۳۳ درینی ,ایلیا
1 - 0
مردانی ,علیرضا ۱۷۲ ۱۴۵۲ 4 ۷۰
4 ۱۲۷۸ ۱۹۱ Mohammadi Akbarabadi,Hossein
½ - ½
Majidi Shadan,Ali ۱۳۷ ۱۶۱۶ 4 ۷۱
4 ۱۶۱۱ ۱۳۹ معصومی ,امیرحسین
0 - 1
جعفری ,محمدیاسین ۱۷۰ ۱۴۶۰ 4 ۷۲
4 ۱۵۹۸ ۱۴۲ Ghiasi,Mohsen
1 - 0
Rostami,Mardin ۱۸۰ ۱۳۸۲ 4 ۷۳
4 ۱۲۴۵ ۱۹۴ Gorji,Mohsen
0 - 1
کرد ,سلیمان ۱۴۴ ۱۵۸۶ 4 ۷۴
4 ۱۵۱۰ ۱۵۵ کرد ,مسلم
½ - ½
Biriya,Mohammadamin ۱۸۳ ۱۳۵۶ 4 ۷۵
۱۳۶۹ ۱۸۱ خلیل اللهی ,شهروز
1 - 0
شیرین بیان ,نیما ۱۲۱ ۱۷۰۰ ۷۶
۱۶۵۹ ۱۲۸ محمودی گیلانی ,مانی
- - +
Rostami,Mohsen ۱۶۸ ۱۴۷۳ ۷۷
۱۳۶۲ ۱۸۲ Ghorbani,Mohammad Amin
½ - ½
زارعی ,علی ۱۳۵ ۱۶۲۴ ۷۸
۱۶۲۱ ۱۳۶ Sharafi,Mohammadreza
1 - 0
علیزاده ,علی ۱۷۱ ۱۴۵۶ ۷۹
۱۶۱۵ ۱۳۸ ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
0 - 1
صادقی ,سپهر ۱۸۵ ۱۳۵۱ ۸۰
۱۲۶۴ ۱۹۳ Zaheri,Mehran
1 - 0
درینی ,اسماعیل ۱۴۵ ۱۵۷۵ ۸۱
۱۳۲۴ ۱۸۸ غفاری ,پیمان
0 - 1
مرادی ,محمدبهراد ۱۴۸ ۱۵۶۷ ۸۲
۰ ۲۱۷ Hasan Pour,Ali Akbar
0 - 1
حمیدی ,شهند ۱۵۲ ۱۵۲۹ ۸۳
۱۵۱۰ ۱۵۶ Saei Hamedani,Khashyar
½ - ½
Sharifi,Parham ۱۹۸ ۱۲۲۸ ۸۴
3 ۱۵۰۵ ۱۵۸ Rezaeipour,Sina
1 - 0
خداییوندی ,سهیل ۱۸۹ ۱۳۱۷ 3 ۸۵
3 ۱۳۳۲ ۱۸۷ Salehi,Hossein
0 - 1
حمزه جواران ,کسری ۱۶۶ ۱۴۸۱ 3 ۸۶
3 ۱۱۹۹ ۲۰۱ Gholami,Amir Mohammad
0 - 1
Aghamohamadi,Mohamad Arshia ۱۶۹ ۱۴۶۳ 3 ۸۷
3 ۱۱۵۶ ۲۰۳ غلامی ,کیهان
0 - 1
گلشن نژاد ,پویا ۱۷۳ ۱۴۴۱ 3 ۸۸
3 ۱۴۲۰ ۱۷۵ Biriya,Yadollah
1 - 0
Pazham,Parsa ۱۹۵ ۱۲۴۰ 3 ۸۹
3 ۱۴۱۵ ۱۷۶ Mohazab,Alireza
1 - 0
Manavi,Mahan ۱۹۶ ۱۲۲۹ 3 ۹۰
3 ۱۳۹۹ ۱۷۸ ربانی ,محمدحسین
0 - 1
کلوندی ,محمد نعیم ۲۰۲ ۱۱۷۹ 3 ۹۱
3 ۰ ۲۱۴ Fathian,Mobin
0 - 1
Molai,Mahdi ۱۷۹ ۱۳۹۷ 3 ۹۲
3 ۱۳۴۹ ۱۸۶ Elmiye,Bardiya
1 - 0
Masajedian,Moein ۲۱۹ ۰ 3 ۹۳
3 ۱۱۴۵ ۲۰۵ غلامی ,کیان
0 - 1
Hosseini,Ilia ۱۷۷ ۱۴۱۱ ۹۴
۰ ۲۱۲ Ebrahimi,Sayed Karo
1 - 0
Darvishi,Ebrahim ۱۲۴ ۱۶۸۵ ۹۵
۰ ۲۱۸ Khoshbavarrad,Danial
0 - 1
Samimi,Armin ۱۹۲ ۱۲۶۶ ۹۶
۱۰۲۱ ۲۰۷ Mafakheri,Hiwa
0 - 1
Jalalvand,Amir Hesam ۱۹۹ ۱۲۲۵ ۹۷
۱۲۰۳ ۲۰۰ جهدی ,پوریا
1 - 0
Zarei,Amirhosein ۲۰۴ ۱۱۴۹ ۹۸
2 ۱۰۱۷ ۲۰۸ Ahmadi Niaz,Shayan
0 - 1
Salimi,Mardin ۲۰۶ ۱۰۸۰ ۹۹
۱۸۰۲ ۹۴ نوری مقدم ,شاهرخ
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۰
2 ۰ ۲۱۰ چاوشی قمی ,سیدسعید
1 - 0
Amidi,Ilia ۲۰۹ ۰ 2 ۱۰۱
2 ۰ ۲۲۱ Zare,Mahdimohammad
- - +
Ghafary,Poria ۲۱۶ ۰ 2 ۱۰۲
4 ۱۸۹۵ ۷۴ مهری ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۳
4 ۱۷۵۱ ۱۰۶ خواجه حسینی دزفولی ,محمدرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۴
2 ۰ ۲۲۲ Zendehdar,Arian
0 - 1
Molaei,M. Javad ۱۹۷ ۱۲۲۸ ۱۰۵
۱۹۰۸ ۶۸ تمدن ,احسان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۶
3 ۱۷۴۲ ۱۰۷ Rahimi,Aref
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۷
۱۷۹۱ ۹۶ Golabadi,Rajab Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۸
۱۷۰۷ ۱۱۹ مددی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۹
۰ ۲۱۳ Etesami Novin,Seyed Parsa
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۰
1 ۰ ۲۲۰ Vejdani,Arad
1 - 0
Ghiasvand Hajiabadi,Abolfazl ۲۱۵ ۰ 1 ۱۱۱
2 ۱۵۹۱ ۱۴۳ موسوی ,سیدمسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۲
2 ۱۵۳۴ ۱۵۰ Faramarzi,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۳
2 ۰ ۲۱۱ Cheraghi,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۴
0 ۲۰۴۳ ۳۶ عابد ,میثم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۵
0 ۲۰۳۸ ۳۸ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۶
0 ۱۶۰۴ ۱۴۰ Karami,Salar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۷
0 ۱۵۲۲ ۱۵۴ Fazeli Ghazijahani,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۸
0 ۱۴۹۱ ۱۶۲ Tahvili Raftar,Iman
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
7 ۲۲۰۳ ۷ Veisi,Bardia
1 - 0
راستبد ,علی ۳ ۲۲۹۶ 7 ۱
۲۲۷۴ ۴ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
مرادی ,امیر مسعود ۱۳ ۲۱۶۷ ۲
۲۱۴۲ ۲۰ خوشکلام ,سید هادی
0 - 1
آقایی ,علیرضا ۵ ۲۲۳۴ ۳
6 ۲۳۱۳ ۱ باقری ,مازیار
0 - 1
سالار ,میلاد ۲۱ ۲۱۱۴ ۴
6 ۲۲۹۹ ۲ Hakemi,Arman
1 - 0
رضایی ,فرزین ۳۹ ۲۰۳۶ 6 ۵
6 ۲۲۰۹ ۶ خطیبی ,میثم
1 - 0
مشمولی ,کیان ۱۷ ۲۱۵۵ 6 ۶
6 ۲۰۹۲ ۲۵ اخگری ,رضا
0 - 1
خمیسی ,سید جعفر ۱۰ ۲۱۹۳ 6 ۷
6 ۲۰۷۵ ۲۷ عابدی ,شاهین
½ - ½
عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۱۱ ۲۱۸۹ 6 ۸
6 ۲۱۶۱ ۱۶ پورموسوی ,سید کیان
0 - 1
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل ۲۴ ۲۰۹۵ 6 ۹
6 ۲۰۱۶ ۴۱ رمضانی طشی ,ماهان
½ - ½
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۲۲ ۲۱۱۲ ۱۰
۲۱۹۹ ۹ Tahmasebi,Hamid
1 - 0
عابدی ,پوریا ۴۳ ۲۰۰۹ ۱۱
۲۱۷۶ ۱۲ ماری اوریاد ,پویا
1 - 0
Mozaffari,Alireza ۴۶ ۲۰۰۳ ۱۲
۲۱۶۶ ۱۴ وقار ,محسن
½ - ½
دانشور ,بردیا ۵۱ ۱۹۷۹ ۱۳
۲۱۵۰ ۱۹ دلاوری ,امیر علی
1 - 0
قسمتی تبریزی ,آرین ۵۴ ۱۹۵۳ ۱۴
۱۹۹۵ ۴۷ فتحی ,هیمن
1 - 0
بابانیا ,بنیامین ۲۸ ۲۰۷۳ ۱۵
۱۹۹۳ ۴۸ Shaabani,Amin
0 - 1
بشیری ,آرین ۳۰ ۲۰۷۲ ۱۶
۲۰۵۷ ۳۳ طاوسی راد ,رامتین
1 - 0
انجم روز ,مهدی ۶۵ ۱۹۱۱ ۱۷
۱۹۱۰ ۶۷ صدقی ,بابک
0 - 1
خادم عرفانی ,سبحان ۳۵ ۲۰۴۵ ۱۸
۱۹۰۶ ۶۹ صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
طالبی ,مسعود ۴۰ ۲۰۳۰ ۱۹
5 ۱۹۱۷ ۶۳ محمدی ,محمد مهدی
0 - 1
مجاوریان ,حسین ۱۵ ۲۱۶۵ 5 ۲۰
5 ۲۱۵۲ ۱۸ پیلوایه ,علی
1 - 0
Namdarigharghani,Parsa ۶۲ ۱۹۲۶ 5 ۲۱
5 ۱۸۹۶ ۷۳ نامه ای ,کوشان
0 - 1
مومن زاده ,مهدی ۲۳ ۲۰۹۶ 5 ۲۲
5 ۱۹۰۲ ۷۱ صالح کوتاه ,سید عطا اله
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۲۶ ۲۰۸۳ 5 ۲۳
5 ۲۰۷۳ ۲۹ کریمی ,امید
1 - 0
رستمی ,روح الله ۸۰ ۱۸۵۷ 5 ۲۴
5 ۲۰۳۸ ۳۷ علی بابایی ,ساسان
0 - 1
گلشن نژاد ,سپهر ۹۳ ۱۸۰۴ 5 ۲۵
5 ۱۸۶۳ ۷۹ Hoseini,S.Alireza
0 - 1
خدابنده ,میلاد ۴۲ ۲۰۱۱ 5 ۲۶
5 ۱۹۸۷ ۴۹ Borazjani,Alireza
½ - ½
Khaledi,Omid ۹۲ ۱۸۱۳ 5 ۲۷
5 ۱۸۵۶ ۸۱ Ahmadian,Moharram
0 - 1
چمسارچمنی ,محمد ۵۳ ۱۹۷۶ 5 ۲۸
5 ۱۸۳۴ ۸۶ جهانبخشی ,آرمان
0 - 1
Bashiri,Arman ۵۶ ۱۹۴۶ 5 ۲۹
5 ۱۹۴۱ ۵۸ مرزوقی ,محمدصادق
1 - 0
Mobarak Nezhad,Alireza ۱۲۵ ۱۶۸۵ 5 ۳۰
5 ۱۹۴۰ ۵۹ عطاخان ,آبتین
1 - 0
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei ۱۴۶ ۱۵۷۴ 5 ۳۱
5 ۱۷۱۹ ۱۱۳ جعفری همدانی ,ارشیا
0 - 1
ازلی ,اشکان ۳۲ ۲۰۶۰ ۳۲
۲۲۰۱ ۸ نادری ,محمد صادق
1 - 0
Ansar Jaafari,Abbas ۸۲ ۱۸۵۳ ۳۳
۲۰۶۸ ۳۱ Shahzamani,Arman
1 - 0
جمالزاده ,مرتضی ۸۷ ۱۸۲۵ ۳۴
۱۸۱۷ ۸۹ خلیلی ,متین
0 - 1
برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۳۴ ۲۰۵۵ ۳۵
۱۹۸۵ ۵۰ Nazari,Rahim
0 - 1
قاسمی حاجی ,رامتین ۹۰ ۱۸۱۴ ۳۶
۱۸۱۴ ۹۱ موحدی ,یاشار
0 - 1
درودیان ,مهیار ۵۲ ۱۹۷۸ ۳۷
۱۷۹۰ ۹۷ شاه کرمی ,علی
0 - 1
خوش کلامیان ,بهزاد ۵۵ ۱۹۵۱ ۳۸
۱۹۴۵ ۵۷ بانشی ,ماهان
1 - 0
نوری مقدم ,شاهرخ ۹۴ ۱۸۰۲ ۳۹
۱۹۳۳ ۶۰ بینائی تولائی ,مهدی
1 - 0
Zabihi,Reza ۱۰۰ ۱۷۷۳ ۴۰
۱۹۳۲ ۶۱ نظری ارم ساداتی ,آراد
1 - 0
Khosravanian,Hosein ۹۸ ۱۷۸۵ ۴۱
۱۹۱۳ ۶۴ ولدی ,محمد رضا
1 - 0
امیرخانلو ,مرتضی ۱۰۲ ۱۷۶۵ ۴۲
۱۷۵۹ ۱۰۴ مرادی لاکه ,کاوه
0 - 1
خالصی ,پارسا ۶۶ ۱۹۱۱ ۴۳
۱۹۰۲ ۷۰ ابراهیمی ,ابوالفضل
1 - 0
Abdollahisaber,Reza ۱۰۳ ۱۷۵۹ ۴۴
۱۷۳۴ ۱۰۹ اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
1 - 0
Mousavi,Emadeddin ۷۲ ۱۹۰۰ ۴۵
۱۸۸۲ ۷۵ بهروزی مقدم ,حامد
1 - 0
بیاتی ,کامبیز ۱۰۸ ۱۷۴۰ ۴۶
۱۶۳۲ ۱۳۴ علیمردانی ,امیرحسین
0 - 1
رضایی ,مهیار ۷۶ ۱۸۸۲ ۴۷
۱۸۷۸ ۷۷ برادران تمدن ,آرین
1 - 0
قاسم زاده ,محمد حسین ۱۱۶ ۱۷۱۶ ۴۸
۱۸۷۱ ۷۸ ذبیح پور ,محمد
1 - 0
عقیلی مفید ,داوود ۱۷۴ ۱۴۲۶ ۴۹
4 ۲۰۰۹ ۴۴ براری ,مهدی
1 - 0
Moosavi,S.Parviz ۱۱۸ ۱۷۱۱ 4 ۵۰
4 ۲۰۰۴ ۴۵ Vafa,Javad
1 - 0
Choodaran,Ali ۱۲۲ ۱۶۸۷ 4 ۵۱
4 ۱۸۵۱ ۸۳ مقصودلو ,امیرعلی
0 - 1
Hajiloo,Mehran ۱۲۷ ۱۶۷۰ 4 ۵۲
4 ۱۶۵۲ ۱۳۱ Esmaeili,Mohammad Mobin
½ - ½
Baghbani,Hamed ۸۴ ۱۸۴۶ 4 ۵۳
4 ۱۸۴۵ ۸۵ جلالی ,هادی
1 - 0
حسینی ,سید مرتضی ۱۳۲ ۱۶۵۲ 4 ۵۴
4 ۱۵۸۶ ۱۴۴ کرد ,سلیمان
0 - 1
زحمتی ,سبحان ۸۸ ۱۸۲۵ 4 ۵۵
4 ۱۷۷۴ ۹۹ Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
درینی ,ایلیا ۱۳۳ ۱۶۳۳ 4 ۵۶
4 ۱۷۶۹ ۱۰۱ ربیعی پارسایی ,مهرداد
1 - 0
Ghiasi,Mohsen ۱۴۲ ۱۵۹۸ 4 ۵۷
4 ۱۷۵۳ ۱۰۵ Gholamian Pour,Amin
½ - ½
Choodaran,Mohammad ۱۴۷ ۱۵۷۳ 4 ۵۸
4 ۱۷۵۱ ۱۰۶ خواجه حسینی دزفولی ,محمدرضا
0 - 1
Rostami,Hossein ۱۵۳ ۱۵۲۸ 4 ۵۹
4 ۱۵۳۲ ۱۵۱ Rabbani,Rashid
1 - 0
کمری ,میر کمال ۱۱۲ ۱۷۲۰ 4 ۶۰
4 ۱۴۶۰ ۱۷۰ جعفری ,محمدیاسین
0 - 1
Razavi,Seyyed Amirreza ۱۱۴ ۱۷۱۹ 4 ۶۱
4 ۱۷۱۷ ۱۱۵ ابراهیمی ,سینا
1 - 0
Ghodrati,Saleh ۱۶۵ ۱۴۸۲ 4 ۶۲
4 ۱۷۱۴ ۱۱۷ خوش بین ,امیر
1 - 0
Rostami,Mardin ۱۸۰ ۱۳۸۲ 4 ۶۳
۱۷۹۲ ۹۵ Ashraf,Artin
1 - 0
Veisi,Armin ۱۶۷ ۱۴۷۸ 4 ۶۴
۱۷۲۵ ۱۱۰ Ghiasvand,Mohammad
1 - 0
حمیدی ,شهند ۱۵۲ ۱۵۲۹ ۶۵
۱۷۲۵ ۱۱۱ Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Saei Hamedani,Khashyar ۱۵۶ ۱۵۱۰ ۶۶
۱۷۰۰ ۱۲۱ شیرین بیان ,نیما
0 - 1
Ebrahimi Herab,Hamidreza ۱۸۴ ۱۳۵۴ ۶۷
۱۶۸۶ ۱۲۳ حسنی ,تکین
1 - 0
Rostami,Mohsen ۱۶۸ ۱۴۷۳ ۶۸
۱۵۶۷ ۱۴۸ مرادی ,محمدبهراد
0 - 1
Parsaee,Amir Reza ۱۲۶ ۱۶۷۱ ۶۹
۱۵۶۵ ۱۴۹ Safaeenezhad,Reza
1 - 0
محمودی گیلانی ,مانی ۱۲۸ ۱۶۵۹ ۷۰
۱۵۰۷ ۱۵۷ Shams,Mohammad Matin
1 - 0
Sharafi,Mohammadreza ۱۳۶ ۱۶۲۱ ۷۱
۱۶۱۵ ۱۳۸ ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
0 - 1
Hossein Nejhad,Hojjat ۱۹۰ ۱۳۰۶ ۷۲
۱۳۵۶ ۱۸۳ Biriya,Mohammadamin
½ - ½
معصومی ,امیرحسین ۱۳۹ ۱۶۱۱ ۷۳
۱۳۲۴ ۱۸۸ غفاری ,پیمان
0 - 1
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۱۴۱ ۱۶۰۳ ۷۴
۱۲۲۸ ۱۹۸ Sharifi,Parham
0 - 1
نوید طالمی ,سپهر ۱۲۰ ۱۷۰۶ 3 ۷۵
3 ۱۴۴۱ ۱۷۳ گلشن نژاد ,پویا
0 - 1
Firoozyar,Ashkan ۱۲۹ ۱۶۵۶ 3 ۷۶
3 ۱۶۵۳ ۱۳۰ عدالت خواه ,محسن
1 - 0
Biriya,Yadollah ۱۷۵ ۱۴۲۰ 3 ۷۷
3 ۱۶۱۶ ۱۳۷ Majidi Shadan,Ali
1 - 0
ربانی ,محمدحسین ۱۷۸ ۱۳۹۹ 3 ۷۸
3 ۱۵۷۵ ۱۴۵ درینی ,اسماعیل
½ - ½
Ghorbani,Mohammad Amin ۱۸۲ ۱۳۶۲ 3 ۷۹
3 ۱۳۹۷ ۱۷۹ Molai,Mahdi
0 - 1
کرد ,مسلم ۱۵۵ ۱۵۱۰ 3 ۸۰
3 ۱۴۹۵ ۱۵۹ Pakkhou,Hamid
1 - 0
Elmiye,Bardiya ۱۸۶ ۱۳۴۹ 3 ۸۱
3 ۱۳۱۷ ۱۸۹ خداییوندی ,سهیل
0 - 1
Kooshki Jahromi,Sobhan ۱۶۰ ۱۴۹۴ 3 ۸۲
3 ۱۴۹۲ ۱۶۱ مرادی کلاردهی ,مبین
1 - 0
Salehi,Hossein ۱۸۷ ۱۳۳۲ 3 ۸۳
3 ۱۱۷۹ ۲۰۲ کلوندی ,محمد نعیم
0 - 1
نظری حجت ,آرمین ۱۶۳ ۱۴۸۵ 3 ۸۴
3 ۱۲۴۰ ۱۹۵ Pazham,Parsa
0 - 1
Hooshmandi,Iman ۱۶۴ ۱۴۸۴ 3 ۸۵
3 ۱۴۶۳ ۱۶۹ Aghamohamadi,Mohamad Arshia
0 - 1
Mohammadi Akbarabadi,Hossein ۱۹۱ ۱۲۷۸ 3 ۸۶
3 ۱۴۵۶ ۱۷۱ علیزاده ,علی
½ - ½
Zaheri,Mehran ۱۹۳ ۱۲۶۴ 3 ۸۷
3 ۱۲۲۹ ۱۹۶ Manavi,Mahan
0 - 1
مردانی ,علیرضا ۱۷۲ ۱۴۵۲ 3 ۸۸
۱۶۸۵ ۱۲۴ Darvishi,Ebrahim
0 - 1
Gorji,Mohsen ۱۹۴ ۱۲۴۵ 3 ۸۹
۱۳۵۱ ۱۸۵ صادقی ,سپهر
+ - -
مددی ,محمد ۱۱۹ ۱۷۰۷ ۹۰
۱۶۲۴ ۱۳۵ زارعی ,علی
1 - 0
جهدی ,پوریا ۲۰۰ ۱۲۰۳ ۹۱
۱۴۸۱ ۱۶۶ حمزه جواران ,کسری
½ - ½
Gholami,Amir Mohammad ۲۰۱ ۱۱۹۹ ۹۲
۰ ۲۱۴ Fathian,Mobin
½ - ½
Mohazab,Alireza ۱۷۶ ۱۴۱۵ ۹۳
۱۴۱۱ ۱۷۷ Hosseini,Ilia
0 - 1
Hasan Pour,Ali Akbar ۲۱۷ ۰ ۹۴
۱۰۸۰ ۲۰۶ Salimi,Mardin
0 - 1
خلیل اللهی ,شهروز ۱۸۱ ۱۳۶۹ ۹۵
۰ ۲۱۳ Etesami Novin,Seyed Parsa
0 - 1
غلامی ,کیهان ۲۰۳ ۱۱۵۶ 2 ۹۶
2 ۰ ۲۱۰ چاوشی قمی ,سیدسعید
0 - 1
Rezaeipour,Sina ۱۵۸ ۱۵۰۵ 2 ۹۷
2 ۱۲۲۵ ۱۹۹ Jalalvand,Amir Hesam
½ - ½
Ebrahimi,Sayed Karo ۲۱۲ ۰ 2 ۹۸
2 ۱۱۴۹ ۲۰۴ Zarei,Amirhosein
½ - ½
Khoshbavarrad,Danial ۲۱۸ ۰ 2 ۹۹
2 ۰ ۲۱۶ Ghafary,Poria
0 - 1
غلامی ,کیان ۲۰۵ ۱۱۴۵ 2 ۱۰۰
2 ۰ ۲۱۹ Masajedian,Moein
1 - 0
Ahmadi Niaz,Shayan ۲۰۸ ۱۰۱۷ 2 ۱۰۱
4 ۱۸۹۵ ۷۴ مهری ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۲
۱۰۲۱ ۲۰۷ Mafakheri,Hiwa
1 - 0
Zare,Mahdimohammad ۲۲۱ ۰ 2 ۱۰۳
۱۹۰۸ ۶۸ تمدن ,احسان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۴
۱۲۶۶ ۱۹۲ Samimi,Armin
1 - 0
Molaei,M. Javad ۱۹۷ ۱۲۲۸ ۱۰۵
3 ۱۷۴۲ ۱۰۷ Rahimi,Aref
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۶
۱۷۹۱ ۹۶ Golabadi,Rajab Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۷
1 ۰ ۲۲۰ Vejdani,Arad
0 - 1
Amidi,Ilia ۲۰۹ ۰ 1 ۱۰۸
1 ۰ ۲۱۵ Ghiasvand Hajiabadi,Abolfazl
0 - 1
Zendehdar,Arian ۲۲۲ ۰ 1 ۱۰۹
2 ۱۵۹۱ ۱۴۳ موسوی ,سیدمسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۰
2 ۱۵۳۴ ۱۵۰ Faramarzi,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۱
2 ۰ ۲۱۱ Cheraghi,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۲
0 ۲۰۴۳ ۳۶ عابد ,میثم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۳
0 ۲۰۳۸ ۳۸ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۴
0 ۱۶۰۴ ۱۴۰ Karami,Salar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۵
0 ۱۵۲۲ ۱۵۴ Fazeli Ghazijahani,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۶
0 ۱۴۹۱ ۱۶۲ Tahvili Raftar,Iman
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۲۹۶ ۳ راستبد ,علی
1 - 0
باقری ,مازیار ۱ ۲۳۱۳ 6 ۱
6 ۲۲۰۳ ۷ Veisi,Bardia
1 - 0
Hakemi,Arman ۲ ۲۲۹۹ 6 ۲
6 ۲۲۳۴ ۵ آقایی ,علیرضا
½ - ½
حسینی پور ,مهدی ۴ ۲۲۷۴ 6 ۳
۲۰۳۶ ۳۹ رضایی ,فرزین
½ - ½
خطیبی ,میثم ۶ ۲۲۰۹ ۴
۲۱۶۷ ۱۳ مرادی ,امیر مسعود
1 - 0
صدقی ,بابک ۶۷ ۱۹۱۰ ۵
۱۹۷۹ ۵۱ دانشور ,بردیا
0 - 1
خوشکلام ,سید هادی ۲۰ ۲۱۴۲ ۶
۲۱۱۴ ۲۱ سالار ,میلاد
1 - 0
صداقت خواه ,حمیدرضا ۶۹ ۱۹۰۶ ۷
5 ۲۱۹۳ ۱۰ خمیسی ,سید جعفر
1 - 0
کریمی ,امید ۲۹ ۲۰۷۳ 5 ۸
5 ۲۱۸۹ ۱۱ عسگری عباس آبادی ,مرتضی
1 - 0
علی بابایی ,ساسان ۳۷ ۲۰۳۸ 5 ۹
5 ۲۰۴۵ ۳۵ خادم عرفانی ,سبحان
½ - ½
ماری اوریاد ,پویا ۱۲ ۲۱۷۶ 5 ۱۰
5 ۲۱۶۵ ۱۵ مجاوریان ,حسین
0 - 1
رمضانی طشی ,ماهان ۴۱ ۲۰۱۶ 5 ۱۱
5 ۲۰۱۱ ۴۲ خدابنده ,میلاد
0 - 1
پورموسوی ,سید کیان ۱۶ ۲۱۶۱ 5 ۱۲
5 ۲۱۵۵ ۱۷ مشمولی ,کیان
1 - 0
صالح کوتاه ,سید عطا اله ۷۱ ۱۹۰۲ 5 ۱۳
5 ۲۰۳۰ ۴۰ طالبی ,مسعود
½ - ½
دلاوری ,امیر علی ۱۹ ۲۱۵۰ 5 ۱۴
5 ۲۰۹۵ ۲۴ کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
1 - 0
Ahmadian,Moharram ۸۱ ۱۸۵۶ 5 ۱۵
5 ۱۸۱۳ ۹۲ Khaledi,Omid
0 - 1
اخگری ,رضا ۲۵ ۲۰۹۲ 5 ۱۶
5 ۱۹۷۶ ۵۳ چمسارچمنی ,محمد
0 - 1
عابدی ,شاهین ۲۷ ۲۰۷۵ 5 ۱۷
۱۹۵۳ ۵۴ قسمتی تبریزی ,آرین
1 - 0
نادری ,محمد صادق ۸ ۲۲۰۱ ۱۸
۱۹۷۸ ۵۲ درودیان ,مهیار
0 - 1
Tahmasebi,Hamid ۹ ۲۱۹۹ ۱۹
۱۹۵۱ ۵۵ خوش کلامیان ,بهزاد
0 - 1
وقار ,محسن ۱۴ ۲۱۶۶ ۲۰
۱۹۴۶ ۵۶ Bashiri,Arman
½ - ½
پیلوایه ,علی ۱۸ ۲۱۵۲ ۲۱
۲۱۱۲ ۲۲ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
1 - 0
بانشی ,ماهان ۵۷ ۱۹۴۵ ۲۲
۲۰۸۳ ۲۶ غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
عطاخان ,آبتین ۵۹ ۱۹۴۰ ۲۳
۲۰۷۳ ۲۸ بابانیا ,بنیامین
1 - 0
ولدی ,محمد رضا ۶۴ ۱۹۱۳ ۲۴
۲۰۷۲ ۳۰ بشیری ,آرین
1 - 0
بینائی تولائی ,مهدی ۶۰ ۱۹۳۳ ۲۵
۱۹۱۱ ۶۵ انجم روز ,مهدی
1 - 0
Shahzamani,Arman ۳۱ ۲۰۶۸ ۲۶
۱۹۱۱ ۶۶ خالصی ,پارسا
0 - 1
طاوسی راد ,رامتین ۳۳ ۲۰۵۷ ۲۷
۲۰۰۹ ۴۳ عابدی ,پوریا
1 - 0
برادران تمدن ,آرین ۷۷ ۱۸۷۸ ۲۸
۲۰۰۳ ۴۶ Mozaffari,Alireza
1 - 0
خلیلی ,متین ۸۹ ۱۸۱۷ ۲۹
۱۹۰۰ ۷۲ Mousavi,Emadeddin
0 - 1
فتحی ,هیمن ۴۷ ۱۹۹۵ ۳۰
۱۷۵۹ ۱۰۳ Abdollahisaber,Reza
0 - 1
Shaabani,Amin ۴۸ ۱۹۹۳ ۳۱
۱۶۸۵ ۱۲۵ Mobarak Nezhad,Alireza
½ - ½
Borazjani,Alireza ۴۹ ۱۹۸۷ ۳۲
4 ۲۰۹۶ ۲۳ مومن زاده ,مهدی
1 - 0
علیمردانی ,امیرحسین ۱۳۴ ۱۶۳۲ ۳۳
4 ۲۰۶۰ ۳۲ ازلی ,اشکان
½ - ½
شاه کرمی ,علی ۹۷ ۱۷۹۰ 4 ۳۴
4 ۱۸۰۴ ۹۳ گلشن نژاد ,سپهر
1 - 0
Vafa,Javad ۴۵ ۲۰۰۴ 4 ۳۵
4 ۱۸۰۲ ۹۴ نوری مقدم ,شاهرخ
½ - ½
Nazari,Rahim ۵۰ ۱۹۸۵ 4 ۳۶
4 ۱۷۲۰ ۱۱۲ کمری ,میر کمال
0 - 1
مرزوقی ,محمدصادق ۵۸ ۱۹۴۱ 4 ۳۷
4 ۱۷۱۶ ۱۱۶ قاسم زاده ,محمد حسین
½ - ½
نظری ارم ساداتی ,آراد ۶۱ ۱۹۳۲ 4 ۳۸
4 ۱۹۲۶ ۶۲ Namdarigharghani,Parsa
1 - 0
Abbasnejad,Amirreza ۹۹ ۱۷۷۴ 4 ۳۹
4 ۱۶۸۷ ۱۲۲ Choodaran,Ali
0 - 1
محمدی ,محمد مهدی ۶۳ ۱۹۱۷ 4 ۴۰
4 ۱۵۹۸ ۱۴۲ Ghiasi,Mohsen
0 - 1
نامه ای ,کوشان ۷۳ ۱۸۹۶ 4 ۴۱
4 ۱۵۷۴ ۱۴۶ Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
1 - 0
مهری ,مهیار ۷۴ ۱۸۹۵ 4 ۴۲
4 ۱۸۸۲ ۷۶ رضایی ,مهیار
½ - ½
مرادی لاکه ,کاوه ۱۰۴ ۱۷۵۹ 4 ۴۳
4 ۱۴۸۲ ۱۶۵ Ghodrati,Saleh
0 - 1
Hoseini,S.Alireza ۷۹ ۱۸۶۳ 4 ۴۴
4 ۱۸۵۷ ۸۰ رستمی ,روح الله
1 - 0
Gholamian Pour,Amin ۱۰۵ ۱۷۵۳ 4 ۴۵
4 ۱۸۵۳ ۸۲ Ansar Jaafari,Abbas
½ - ½
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل ۱۰۹ ۱۷۳۴ 4 ۴۶
4 ۱۸۴۶ ۸۴ Baghbani,Hamed
0 - 1
جعفری همدانی ,ارشیا ۱۱۳ ۱۷۱۹ 4 ۴۷
4 ۱۳۸۲ ۱۸۰ Rostami,Mardin
0 - 1
جهانبخشی ,آرمان ۸۶ ۱۸۳۴ 4 ۴۸
۲۰۵۵ ۳۴ برزگر اسکندرکلائی ,صائب
1 - 0
Ghiasvand,Mohammad ۱۱۰ ۱۷۲۵ ۴۹
۱۷۱۹ ۱۱۴ Razavi,Seyyed Amirreza
½ - ½
براری ,مهدی ۴۴ ۲۰۰۹ ۵۰
۱۶۷۱ ۱۲۶ Parsaee,Amir Reza
0 - 1
ابراهیمی ,ابوالفضل ۷۰ ۱۹۰۲ ۵۱
۱۴۷۳ ۱۶۸ Rostami,Mohsen
0 - 1
بهروزی مقدم ,حامد ۷۵ ۱۸۸۲ ۵۲
۱۶۲۱ ۱۳۶ Sharafi,Mohammadreza
0 - 1
ذبیح پور ,محمد ۷۸ ۱۸۷۱ ۵۳
۱۸۲۵ ۸۷ جمالزاده ,مرتضی
1 - 0
Mokhtari Moghadam,Taha ۱۱۱ ۱۷۲۵ ۵۴
۱۸۲۵ ۸۸ زحمتی ,سبحان
½ - ½
ابراهیمی ,سینا ۱۱۵ ۱۷۱۷ ۵۵
۱۸۱۴ ۹۰ قاسمی حاجی ,رامتین
1 - 0
حسنی ,تکین ۱۲۳ ۱۶۸۶ ۵۶
۱۸۱۴ ۹۱ موحدی ,یاشار
1 - 0
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد ۱۳۸ ۱۶۱۵ ۵۷
۱۴۲۶ ۱۷۴ عقیلی مفید ,داوود
1 - 0
Ashraf,Artin ۹۵ ۱۷۹۲ ۵۸
۱۷۸۵ ۹۸ Khosravanian,Hosein
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد ۱۴۸ ۱۵۶۷ ۵۹
۱۷۷۳ ۱۰۰ Zabihi,Reza
1 - 0
Safaeenezhad,Reza ۱۴۹ ۱۵۶۵ ۶۰
۱۷۶۵ ۱۰۲ امیرخانلو ,مرتضی
1 - 0
Biriya,Mohammadamin ۱۸۳ ۱۳۵۶ ۶۱
۱۷۴۰ ۱۰۸ بیاتی ,کامبیز
1 - 0
غفاری ,پیمان ۱۸۸ ۱۳۲۴ ۶۲
3 ۱۵۱۰ ۱۵۵ کرد ,مسلم
0 - 1
مقصودلو ,امیرعلی ۸۳ ۱۸۵۱ 3 ۶۳
3 ۱۴۹۴ ۱۶۰ Kooshki Jahromi,Sobhan
0 - 1
جلالی ,هادی ۸۵ ۱۸۴۵ 3 ۶۴
3 ۱۴۸۴ ۱۶۴ Hooshmandi,Iman
0 - 1
ربیعی پارسایی ,مهرداد ۱۰۱ ۱۷۶۹ 3 ۶۵
3 ۱۴۵۲ ۱۷۲ مردانی ,علیرضا
0 - 1
خواجه حسینی دزفولی ,محمدرضا ۱۰۶ ۱۷۵۱ 3 ۶۶
3 ۱۴۲۰ ۱۷۵ Biriya,Yadollah
0 - 1
خوش بین ,امیر ۱۱۷ ۱۷۱۴ 3 ۶۷
3 ۱۷۱۱ ۱۱۸ Moosavi,S.Parviz
1 - 0
Pakkhou,Hamid ۱۵۹ ۱۴۹۵ 3 ۶۸
3 ۱۷۰۶ ۱۲۰ نوید طالمی ,سپهر
0 - 1
Veisi,Armin ۱۶۷ ۱۴۷۸ 3 ۶۹
3 ۱۳۶۲ ۱۸۲ Ghorbani,Mohammad Amin
0 - 1
Hajiloo,Mehran ۱۲۷ ۱۶۷۰ 3 ۷۰
3 ۱۶۵۶ ۱۲۹ Firoozyar,Ashkan
0 - 1
جعفری ,محمدیاسین ۱۷۰ ۱۴۶۰ 3 ۷۱
3 ۱۳۳۲ ۱۸۷ Salehi,Hossein
0 - 1
Esmaeili,Mohammad Mobin ۱۳۱ ۱۶۵۲ 3 ۷۲
3 ۱۶۵۲ ۱۳۲ حسینی ,سید مرتضی
1 - 0
علیزاده ,علی ۱۷۱ ۱۴۵۶ 3 ۷۳
3 ۱۶۳۳ ۱۳۳ درینی ,ایلیا
1 - 0
Aghamohamadi,Mohamad Arshia ۱۶۹ ۱۴۶۳ 3 ۷۴
3 ۱۲۶۴ ۱۹۳ Zaheri,Mehran
0 - 1
کرد ,سلیمان ۱۴۴ ۱۵۸۶ 3 ۷۵
3 ۱۵۷۳ ۱۴۷ Choodaran,Mohammad
1 - 0
Manavi,Mahan ۱۹۶ ۱۲۲۹ 3 ۷۶
3 ۱۲۴۵ ۱۹۴ Gorji,Mohsen
0 - 1
Rabbani,Rashid ۱۵۱ ۱۵۳۲ 3 ۷۷
3 ۱۵۲۹ ۱۵۲ حمیدی ,شهند
½ - ½
Sharifi,Parham ۱۹۸ ۱۲۲۸ 3 ۷۸
3 ۱۵۲۸ ۱۵۳ Rostami,Hossein
1 - 0
Pazham,Parsa ۱۹۵ ۱۲۴۰ 3 ۷۹
۱۷۰۷ ۱۱۹ مددی ,محمد
0 - 1
Shams,Mohammad Matin ۱۵۷ ۱۵۰۷ ۸۰
۱۴۱۵ ۱۷۶ Mohazab,Alireza
0 - 1
شیرین بیان ,نیما ۱۲۱ ۱۷۰۰ ۸۱
۱۶۵۹ ۱۲۸ محمودی گیلانی ,مانی
1 - 0
حمزه جواران ,کسری ۱۶۶ ۱۴۸۱ ۸۲
۱۶۵۳ ۱۳۰ عدالت خواه ,محسن
½ - ½
گلشن نژاد ,پویا ۱۷۳ ۱۴۴۱ ۸۳
۱۳۵۴ ۱۸۴ Ebrahimi Herab,Hamidreza
1 - 0
زارعی ,علی ۱۳۵ ۱۶۲۴ ۸۴
۱۳۴۹ ۱۸۶ Elmiye,Bardiya
½ - ½
Majidi Shadan,Ali ۱۳۷ ۱۶۱۶ ۸۵
۱۶۱۱ ۱۳۹ معصومی ,امیرحسین
1 - 0
Hosseini,Ilia ۱۷۷ ۱۴۱۱ ۸۶
۱۶۰۳ ۱۴۱ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
صادقی ,سپهر ۱۸۵ ۱۳۵۱ ۸۷
۱۵۱۰ ۱۵۶ Saei Hamedani,Khashyar
1 - 0
Etesami Novin,Seyed Parsa ۲۱۳ ۰ ۸۸
2 ۱۵۳۴ ۱۵۰ Faramarzi,Ali
- - +
Hossein Nejhad,Hojjat ۱۹۰ ۱۳۰۶ ۸۹
2 ۱۱۹۹ ۲۰۱ Gholami,Amir Mohammad
½ - ½
Darvishi,Ebrahim ۱۲۴ ۱۶۸۵ 2 ۹۰
2 ۱۱۴۹ ۲۰۴ Zarei,Amirhosein
0 - 1
درینی ,اسماعیل ۱۴۵ ۱۵۷۵ 2 ۹۱
2 ۱۵۰۵ ۱۵۸ Rezaeipour,Sina
0 - 1
کلوندی ,محمد نعیم ۲۰۲ ۱۱۷۹ 2 ۹۲
2 ۱۱۴۵ ۲۰۵ غلامی ,کیان
0 - 1
مرادی کلاردهی ,مبین ۱۶۱ ۱۴۹۲ 2 ۹۳
2 ۱۴۸۵ ۱۶۳ نظری حجت ,آرمین
1 - 0
Cheraghi,Alireza ۲۱۱ ۰ 2 ۹۴
2 ۱۳۹۹ ۱۷۸ ربانی ,محمدحسین
1 - 0
چاوشی قمی ,سیدسعید ۲۱۰ ۰ 2 ۹۵
2 ۰ ۲۱۲ Ebrahimi,Sayed Karo
0 - 1
Molai,Mahdi ۱۷۹ ۱۳۹۷ 2 ۹۶
2 ۱۳۶۹ ۱۸۱ خلیل اللهی ,شهروز
½ - ½
Fathian,Mobin ۲۱۴ ۰ 2 ۹۷
2 ۰ ۲۲۱ Zare,Mahdimohammad
0 - 1
خداییوندی ,سهیل ۱۸۹ ۱۳۱۷ 2 ۹۸
2 ۱۲۷۸ ۱۹۱ Mohammadi Akbarabadi,Hossein
1 - 0
Masajedian,Moein ۲۱۹ ۰ 2 ۹۹
2 ۰ ۲۱۶ Ghafary,Poria
0 - 1
جهدی ,پوریا ۲۰۰ ۱۲۰۳ ۱۰۰
۱۹۰۸ ۶۸ تمدن ,احسان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۱
۱۲۶۶ ۱۹۲ Samimi,Armin
0 - 1
Salimi,Mardin ۲۰۶ ۱۰۸۰ ۱۰۲
۱۰۱۷ ۲۰۸ Ahmadi Niaz,Shayan
½ - ½
Jalalvand,Amir Hesam ۱۹۹ ۱۲۲۵ ۱۰۳
3 ۱۷۴۲ ۱۰۷ Rahimi,Aref
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۴
۰ ۲۱۷ Hasan Pour,Ali Akbar
1 - 0
Ghiasvand Hajiabadi,Abolfazl ۲۱۵ ۰ 1 ۱۰۵
۱۷۹۱ ۹۶ Golabadi,Rajab Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۶
1 ۱۲۲۸ ۱۹۷ Molaei,M. Javad
½ - ½
Mafakheri,Hiwa ۲۰۷ ۱۰۲۱ 1 ۱۰۷
1 ۱۱۵۶ ۲۰۳ غلامی ,کیهان
1 - 0
Vejdani,Arad ۲۲۰ ۰ 1 ۱۰۸
1 ۰ ۲۱۸ Khoshbavarrad,Danial
1 - 0
Zendehdar,Arian ۲۲۲ ۰ 1 ۱۰۹
2 ۱۵۹۱ ۱۴۳ موسوی ,سیدمسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۰
0 ۰ ۲۰۹ Amidi,Ilia
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۱۱
0 ۲۰۴۳ ۳۶ عابد ,میثم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۲
0 ۲۰۳۸ ۳۸ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۳
0 ۱۶۰۴ ۱۴۰ Karami,Salar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۴
0 ۱۵۲۲ ۱۵۴ Fazeli Ghazijahani,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۵
0 ۱۴۹۱ ۱۶۲ Tahvili Raftar,Iman
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۷۴ ۴ حسینی پور ,مهدی
½ - ½
راستبد ,علی ۳ ۲۲۹۶ ۱
5 ۲۳۱۳ ۱ باقری ,مازیار
1 - 0
مجاوریان ,حسین ۱۵ ۲۱۶۵ 5 ۲
5 ۲۲۹۹ ۲ Hakemi,Arman
1 - 0
خادم عرفانی ,سبحان ۳۵ ۲۰۴۵ 5 ۳
5 ۲۱۷۶ ۱۲ ماری اوریاد ,پویا
0 - 1
آقایی ,علیرضا ۵ ۲۲۳۴ 5 ۴
5 ۲۲۰۹ ۶ خطیبی ,میثم
½ - ½
سالار ,میلاد ۲۱ ۲۱۱۴ 5 ۵
5 ۲۱۵۰ ۱۹ دلاوری ,امیر علی
0 - 1
Veisi,Bardia ۷ ۲۲۰۳ 5 ۶
5 ۲۱۴۲ ۲۰ خوشکلام ,سید هادی
½ - ½
خمیسی ,سید جعفر ۱۰ ۲۱۹۳ ۷
۱۹۴۰ ۵۹ عطاخان ,آبتین
0 - 1
مرادی ,امیر مسعود ۱۳ ۲۱۶۷ ۸
۲۱۶۱ ۱۶ پورموسوی ,سید کیان
½ - ½
طالبی ,مسعود ۴۰ ۲۰۳۰ ۹
۲۱۵۲ ۱۸ پیلوایه ,علی
0 - 1
رضایی ,فرزین ۳۹ ۲۰۳۶ ۱۰
۲۰۹۲ ۲۵ اخگری ,رضا
½ - ½
چمسارچمنی ,محمد ۵۳ ۱۹۷۶ ۱۱
۱۹۱۰ ۶۷ صدقی ,بابک
1 - 0
بابانیا ,بنیامین ۲۸ ۲۰۷۳ ۱۲
۱۹۰۶ ۶۹ صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
بشیری ,آرین ۳۰ ۲۰۷۲ ۱۳
۲۰۶۸ ۳۱ Shahzamani,Arman
0 - 1
دانشور ,بردیا ۵۱ ۱۹۷۹ ۱۴
۲۰۳۸ ۳۷ علی بابایی ,ساسان
½ - ½
Khaledi,Omid ۹۲ ۱۸۱۳ ۱۵
4 ۲۱۹۹ ۹ Tahmasebi,Hamid
½ - ½
خوش کلامیان ,بهزاد ۵۵ ۱۹۵۱ 4 ۱۶
4 ۱۹۴۱ ۵۸ مرزوقی ,محمدصادق
0 - 1
عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۱۱ ۲۱۸۹ 4 ۱۷
4 ۲۱۶۶ ۱۴ وقار ,محسن
½ - ½
خالصی ,پارسا ۶۶ ۱۹۱۱ 4 ۱۸
4 ۱۹۱۷ ۶۳ محمدی ,محمد مهدی
0 - 1
مشمولی ,کیان ۱۷ ۲۱۵۵ 4 ۱۹
4 ۱۹۰۲ ۷۱ صالح کوتاه ,سید عطا اله
1 - 0
مومن زاده ,مهدی ۲۳ ۲۰۹۶ 4 ۲۰
4 ۱۸۹۶ ۷۳ نامه ای ,کوشان
0 - 1
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل ۲۴ ۲۰۹۵ 4 ۲۱
4 ۲۰۷۵ ۲۷ عابدی ,شاهین
1 - 0
رستمی ,روح الله ۸۰ ۱۸۵۷ 4 ۲۲
4 ۲۰۷۳ ۲۹ کریمی ,امید
1 - 0
Ansar Jaafari,Abbas ۸۲ ۱۸۵۳ 4 ۲۳
4 ۱۸۵۶ ۸۱ Ahmadian,Moharram
1 - 0
ازلی ,اشکان ۳۲ ۲۰۶۰ 4 ۲۴
4 ۱۸۱۷ ۸۹ خلیلی ,متین
½ - ½
طاوسی راد ,رامتین ۳۳ ۲۰۵۷ 4 ۲۵
4 ۲۰۱۶ ۴۱ رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
Choodaran,Ali ۱۲۲ ۱۶۸۷ 4 ۲۶
4 ۱۷۵۹ ۱۰۴ مرادی لاکه ,کاوه
0 - 1
خدابنده ,میلاد ۴۲ ۲۰۱۱ 4 ۲۷
4 ۱۷۵۹ ۱۰۳ Abdollahisaber,Reza
½ - ½
عابدی ,پوریا ۴۳ ۲۰۰۹ 4 ۲۸
4 ۱۶۸۵ ۱۲۵ Mobarak Nezhad,Alireza
½ - ½
درودیان ,مهیار ۵۲ ۱۹۷۸ 4 ۲۹
4 ۱۶۳۲ ۱۳۴ علیمردانی ,امیرحسین
½ - ½
قسمتی تبریزی ,آرین ۵۴ ۱۹۵۳ 4 ۳۰
۲۲۰۱ ۸ نادری ,محمد صادق
1 - 0
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei ۱۴۶ ۱۵۷۴ 4 ۳۱
۲۱۱۲ ۲۲ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
1 - 0
تمدن ,احسان ۶۸ ۱۹۰۸ ۳۲
۱۹۰۲ ۷۰ ابراهیمی ,ابوالفضل
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۲۶ ۲۰۸۳ ۳۳
۱۸۷۸ ۷۷ برادران تمدن ,آرین
1 - 0
برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۳۴ ۲۰۵۵ ۳۴
۲۰۰۹ ۴۴ براری ,مهدی
0 - 1
Mousavi,Emadeddin ۷۲ ۱۹۰۰ ۳۵
۲۰۰۴ ۴۵ Vafa,Javad
½ - ½
رضایی ,مهیار ۷۶ ۱۸۸۲ ۳۶
۱۸۷۱ ۷۸ ذبیح پور ,محمد
0 - 1
Mozaffari,Alireza ۴۶ ۲۰۰۳ ۳۷
۱۹۹۵ ۴۷ فتحی ,هیمن
1 - 0
جمالزاده ,مرتضی ۸۷ ۱۸۲۵ ۳۸
۱۹۹۳ ۴۸ Shaabani,Amin
1 - 0
زحمتی ,سبحان ۸۸ ۱۸۲۵ ۳۹
۱۹۸۷ ۴۹ Borazjani,Alireza
1 - 0
قاسمی حاجی ,رامتین ۹۰ ۱۸۱۴ ۴۰
۱۷۲۵ ۱۱۱ Mokhtari Moghadam,Taha
0 - 1
Bashiri,Arman ۵۶ ۱۹۴۶ ۴۱
۱۹۴۵ ۵۷ بانشی ,ماهان
1 - 0
Zabihi,Reza ۱۰۰ ۱۷۷۳ ۴۲
۱۹۳۳ ۶۰ بینائی تولائی ,مهدی
1 - 0
Khosravanian,Hosein ۹۸ ۱۷۸۵ ۴۳
۱۹۱۳ ۶۴ ولدی ,محمد رضا
1 - 0
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد ۱۳۸ ۱۶۱۵ ۴۴
۱۹۱۱ ۶۵ انجم روز ,مهدی
1 - 0
بیاتی ,کامبیز ۱۰۸ ۱۷۴۰ ۴۵
3 ۱۹۸۵ ۵۰ Nazari,Rahim
1 - 0
نوید طالمی ,سپهر ۱۲۰ ۱۷۰۶ 3 ۴۶
3 ۱۹۳۲ ۶۱ نظری ارم ساداتی ,آراد
1 - 0
Firoozyar,Ashkan ۱۲۹ ۱۶۵۶ 3 ۴۷
3 ۱۷۱۴ ۱۱۷ خوش بین ,امیر
0 - 1
Namdarigharghani,Parsa ۶۲ ۱۹۲۶ 3 ۴۸
3 ۱۸۹۵ ۷۴ مهری ,مهیار
1 - 0
حسینی ,سید مرتضی ۱۳۲ ۱۶۵۲ 3 ۴۹
3 ۱۸۶۳ ۷۹ Hoseini,S.Alireza
1 - 0
درینی ,ایلیا ۱۳۳ ۱۶۳۳ 3 ۵۰
3 ۱۶۷۰ ۱۲۷ Hajiloo,Mehran
0 - 1
Baghbani,Hamed ۸۴ ۱۸۴۶ 3 ۵۱
3 ۱۸۴۵ ۸۵ جلالی ,هادی
0 - 1
Ghiasi,Mohsen ۱۴۲ ۱۵۹۸ 3 ۵۲
3 ۱۸۳۴ ۸۶ جهانبخشی ,آرمان
1 - 0
Choodaran,Mohammad ۱۴۷ ۱۵۷۳ 3 ۵۳
3 ۱۸۰۴ ۹۳ گلشن نژاد ,سپهر
1 - 0
حمیدی ,شهند ۱۵۲ ۱۵۲۹ 3 ۵۴
3 ۱۶۵۲ ۱۳۱ Esmaeili,Mohammad Mobin
0 - 1
نوری مقدم ,شاهرخ ۹۴ ۱۸۰۲ 3 ۵۵
3 ۱۷۹۰ ۹۷ شاه کرمی ,علی
1 - 0
Rostami,Hossein ۱۵۳ ۱۵۲۸ 3 ۵۶
3 ۱۷۷۴ ۹۹ Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
کرد ,مسلم ۱۵۵ ۱۵۱۰ 3 ۵۷
3 ۱۷۶۹ ۱۰۱ ربیعی پارسایی ,مهرداد
0 - 1
Ghodrati,Saleh ۱۶۵ ۱۴۸۲ 3 ۵۸
3 ۱۷۵۳ ۱۰۵ Gholamian Pour,Amin
1 - 0
Kooshki Jahromi,Sobhan ۱۶۰ ۱۴۹۴ 3 ۵۹
3 ۱۷۴۲ ۱۰۷ Rahimi,Aref
0 - 1
Rostami,Mardin ۱۸۰ ۱۳۸۲ 3 ۶۰
3 ۱۷۳۴ ۱۰۹ اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
1 - 0
Biriya,Yadollah ۱۷۵ ۱۴۲۰ 3 ۶۱
3 ۱۵۸۶ ۱۴۴ کرد ,سلیمان
0 - 1
کمری ,میر کمال ۱۱۲ ۱۷۲۰ 3 ۶۲
3 ۱۷۱۹ ۱۱۳ جعفری همدانی ,ارشیا
1 - 0
Zaheri,Mehran ۱۹۳ ۱۲۶۴ 3 ۶۳
3 ۱۵۶۵ ۱۴۹ Safaeenezhad,Reza
½ - ½
Razavi,Seyyed Amirreza ۱۱۴ ۱۷۱۹ 3 ۶۴
3 ۱۷۱۷ ۱۱۵ ابراهیمی ,سینا
½ - ½
غفاری ,پیمان ۱۸۸ ۱۳۲۴ 3 ۶۵
3 ۱۴۹۵ ۱۵۹ Pakkhou,Hamid
0 - 1
قاسم زاده ,محمد حسین ۱۱۶ ۱۷۱۶ 3 ۶۶
۱۸۸۲ ۷۵ بهروزی مقدم ,حامد
1 - 0
معصومی ,امیرحسین ۱۳۹ ۱۶۱۱ ۶۷
۱۶۱۶ ۱۳۷ Majidi Shadan,Ali
0 - 1
موحدی ,یاشار ۹۱ ۱۸۱۴ ۶۸
۱۷۹۲ ۹۵ Ashraf,Artin
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۱۴۱ ۱۶۰۳ ۶۹
۱۷۹۱ ۹۶ Golabadi,Rajab Ali
- - +
مرادی ,محمدبهراد ۱۴۸ ۱۵۶۷ ۷۰
۱۵۰۷ ۱۵۷ Shams,Mohammad Matin
0 - 1
امیرخانلو ,مرتضی ۱۰۲ ۱۷۶۵ ۷۱
۱۴۸۱ ۱۶۶ حمزه جواران ,کسری
0 - 1
Ghiasvand,Mohammad ۱۱۰ ۱۷۲۵ ۷۲
۱۷۰۷ ۱۱۹ مددی ,محمد
0 - 1
عقیلی مفید ,داوود ۱۷۴ ۱۴۲۶ ۷۳
۱۷۰۰ ۱۲۱ شیرین بیان ,نیما
0 - 1
Rostami,Mohsen ۱۶۸ ۱۴۷۳ ۷۴
۱۶۸۶ ۱۲۳ حسنی ,تکین
1 - 0
Ebrahimi Herab,Hamidreza ۱۸۴ ۱۳۵۴ ۷۵
۱۴۱۱ ۱۷۷ Hosseini,Ilia
0 - 1
Parsaee,Amir Reza ۱۲۶ ۱۶۷۱ ۷۶
۱۳۵۶ ۱۸۳ Biriya,Mohammadamin
1 - 0
محمودی گیلانی ,مانی ۱۲۸ ۱۶۵۹ ۷۷
۱۳۰۶ ۱۹۰ Hossein Nejhad,Hojjat
0 - 1
Sharafi,Mohammadreza ۱۳۶ ۱۶۲۱ ۷۸
2 ۱۸۵۱ ۸۳ مقصودلو ,امیرعلی
1 - 0
ربانی ,محمدحسین ۱۷۸ ۱۳۹۹ 2 ۷۹
2 ۱۳۹۷ ۱۷۹ Molai,Mahdi
0 - 1
Moosavi,S.Parviz ۱۱۸ ۱۷۱۱ 2 ۸۰
2 ۱۶۸۵ ۱۲۴ Darvishi,Ebrahim
0 - 1
Ghorbani,Mohammad Amin ۱۸۲ ۱۳۶۲ 2 ۸۱
2 ۱۶۲۴ ۱۳۵ زارعی ,علی
½ - ½
Elmiye,Bardiya ۱۸۶ ۱۳۴۹ 2 ۸۲
2 ۱۵۷۵ ۱۴۵ درینی ,اسماعیل
0 - 1
Salehi,Hossein ۱۸۷ ۱۳۳۲ 2 ۸۳
2 ۱۲۲۹ ۱۹۶ Manavi,Mahan
1 - 0
Faramarzi,Ali ۱۵۰ ۱۵۳۴ 2 ۸۴
2 ۱۵۳۲ ۱۵۱ Rabbani,Rashid
1 - 0
Mohammadi Akbarabadi,Hossein ۱۹۱ ۱۲۷۸ 2 ۸۵
2 ۱۲۴۰ ۱۹۵ Pazham,Parsa
1 - 0
Rezaeipour,Sina ۱۵۸ ۱۵۰۵ 2 ۸۶
2 ۱۴۹۲ ۱۶۱ مرادی کلاردهی ,مبین
0 - 1
Gorji,Mohsen ۱۹۴ ۱۲۴۵ 2 ۸۷
2 ۱۲۲۸ ۱۹۸ Sharifi,Parham
1 - 0
نظری حجت ,آرمین ۱۶۳ ۱۴۸۵ 2 ۸۸
2 ۱۱۷۹ ۲۰۲ کلوندی ,محمد نعیم
0 - 1
Hooshmandi,Iman ۱۶۴ ۱۴۸۴ 2 ۸۹
2 ۱۴۷۸ ۱۶۷ Veisi,Armin
1 - 0
Gholami,Amir Mohammad ۲۰۱ ۱۱۹۹ 2 ۹۰
2 ۱۴۶۳ ۱۶۹ Aghamohamadi,Mohamad Arshia
1 - 0
Zarei,Amirhosein ۲۰۴ ۱۱۴۹ 2 ۹۱
2 ۱۴۶۰ ۱۷۰ جعفری ,محمدیاسین
1 - 0
چاوشی قمی ,سیدسعید ۲۱۰ ۰ 2 ۹۲
2 ۱۴۵۶ ۱۷۱ علیزاده ,علی
1 - 0
Zare,Mahdimohammad ۲۲۱ ۰ 2 ۹۳
2 ۰ ۲۱۹ Masajedian,Moein
0 - 1
مردانی ,علیرضا ۱۷۲ ۱۴۵۲ 2 ۹۴
2 ۰ ۲۱۳ Etesami Novin,Seyed Parsa
½ - ½
Mohazab,Alireza ۱۷۶ ۱۴۱۵ 2 ۹۵
۱۲۰۳ ۲۰۰ جهدی ,پوریا
0 - 1
عدالت خواه ,محسن ۱۳۰ ۱۶۵۳ ۹۶
۱۰۸۰ ۲۰۶ Salimi,Mardin
0 - 1
Saei Hamedani,Khashyar ۱۵۶ ۱۵۱۰ ۹۷
۱۴۴۱ ۱۷۳ گلشن نژاد ,پویا
1 - 0
Samimi,Armin ۱۹۲ ۱۲۶۶ ۹۸
۱۳۵۱ ۱۸۵ صادقی ,سپهر
1 - 0
Hasan Pour,Ali Akbar ۲۱۷ ۰ ۹۹
۱۳۱۷ ۱۸۹ خداییوندی ,سهیل
½ - ½
Ebrahimi,Sayed Karo ۲۱۲ ۰ ۱۰۰
3 ۱۷۵۱ ۱۰۶ خواجه حسینی دزفولی ,محمدرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۱
1 ۰ ۲۲۰ Vejdani,Arad
0 - 1
خلیل اللهی ,شهروز ۱۸۱ ۱۳۶۹ 1 ۱۰۲
1 ۱۲۲۸ ۱۹۷ Molaei,M. Javad
0 - 1
Fathian,Mobin ۲۱۴ ۰ 1 ۱۰۳
1 ۱۱۵۶ ۲۰۳ غلامی ,کیهان
0 - 1
Ghafary,Poria ۲۱۶ ۰ 1 ۱۰۴
1 ۱۱۴۵ ۲۰۵ غلامی ,کیان
1 - 0
Khoshbavarrad,Danial ۲۱۸ ۰ 1 ۱۰۵
1 ۰ ۲۲۲ Zendehdar,Arian
0 - 1
Cheraghi,Alireza ۲۱۱ ۰ 1 ۱۰۶
2 ۱۵۹۱ ۱۴۳ موسوی ,سیدمسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۷
½ ۱۲۲۵ ۱۹۹ Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Ghiasvand Hajiabadi,Abolfazl ۲۱۵ ۰ 1 ۱۰۸
0 ۰ ۲۰۹ Amidi,Ilia
0 - 1
Ahmadi Niaz,Shayan ۲۰۸ ۱۰۱۷ ½ ۱۰۹
0 ۱۰۲۱ ۲۰۷ Mafakheri,Hiwa
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۱۰
0 ۲۰۴۳ ۳۶ عابد ,میثم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۱
0 ۲۰۳۸ ۳۸ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۲
0 ۱۶۰۴ ۱۴۰ Karami,Salar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۳
0 ۱۵۲۲ ۱۵۴ Fazeli Ghazijahani,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۴
0 ۱۴۹۱ ۱۶۲ Tahvili Raftar,Iman
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۲۰۳ ۷ Veisi,Bardia
0 - 1
حسینی پور ,مهدی ۴ ۲۲۷۴ ۱
۲۲۹۶ ۳ راستبد ,علی
1 - 0
پیلوایه ,علی ۱۸ ۲۱۵۲ ۲
۲۲۳۴ ۵ آقایی ,علیرضا
½ - ½
دلاوری ,امیر علی ۱۹ ۲۱۵۰ ۳
۲۰۴۵ ۳۵ خادم عرفانی ,سبحان
½ - ½
خطیبی ,میثم ۶ ۲۲۰۹ ۴
۲۱۶۵ ۱۵ مجاوریان ,حسین
½ - ½
خوشکلام ,سید هادی ۲۰ ۲۱۴۲ ۵
4 ۲۰۵۷ ۳۳ طاوسی راد ,رامتین
0 - 1
باقری ,مازیار ۱ ۲۳۱۳ 4 ۶
4 ۲۰۶۰ ۳۲ ازلی ,اشکان
0 - 1
Hakemi,Arman ۲ ۲۲۹۹ 4 ۷
4 ۲۰۰۹ ۴۳ عابدی ,پوریا
0 - 1
ماری اوریاد ,پویا ۱۲ ۲۱۷۶ 4 ۸
4 ۲۰۳۶ ۳۹ رضایی ,فرزین
½ - ½
پورموسوی ,سید کیان ۱۶ ۲۱۶۱ 4 ۹
4 ۲۱۱۴ ۲۱ سالار ,میلاد
1 - 0
رمضانی طشی ,ماهان ۴۱ ۲۰۱۶ 4 ۱۰
4 ۱۹۷۹ ۵۱ دانشور ,بردیا
½ - ½
اخگری ,رضا ۲۵ ۲۰۹۲ 4 ۱۱
4 ۲۰۷۲ ۳۰ بشیری ,آرین
½ - ½
عطاخان ,آبتین ۵۹ ۱۹۴۰ 4 ۱۲
۲۱۹۹ ۹ Tahmasebi,Hamid
½ - ½
صدقی ,بابک ۶۷ ۱۹۱۰ 4 ۱۳
۲۰۰۳ ۴۶ Mozaffari,Alireza
0 - 1
خمیسی ,سید جعفر ۱۰ ۲۱۹۳ ۱۴
۲۱۶۷ ۱۳ مرادی ,امیر مسعود
1 - 0
فتحی ,هیمن ۴۷ ۱۹۹۵ ۱۵
۱۹۷۸ ۵۲ درودیان ,مهیار
½ - ½
وقار ,محسن ۱۴ ۲۱۶۶ ۱۶
۲۰۸۳ ۲۶ غفوریان ,امیرعلی
0 - 1
چمسارچمنی ,محمد ۵۳ ۱۹۷۶ ۱۷
۱۹۵۱ ۵۵ خوش کلامیان ,بهزاد
½ - ½
عابدی ,شاهین ۲۷ ۲۰۷۵ ۱۸
۲۰۷۳ ۲۸ بابانیا ,بنیامین
1 - 0
بینائی تولائی ,مهدی ۶۰ ۱۹۳۳ ۱۹
۱۸۱۴ ۹۰ قاسمی حاجی ,رامتین
0 - 1
Shahzamani,Arman ۳۱ ۲۰۶۸ ۲۰
۲۰۵۵ ۳۴ برزگر اسکندرکلائی ,صائب
0 - 1
صداقت خواه ,حمیدرضا ۶۹ ۱۹۰۶ ۲۱
۱۹۰۰ ۷۲ Mousavi,Emadeddin
0 - 1
علی بابایی ,ساسان ۳۷ ۲۰۳۸ ۲۲
۲۰۳۰ ۴۰ طالبی ,مسعود
1 - 0
ذبیح پور ,محمد ۷۸ ۱۸۷۱ ۲۳
۲۰۱۱ ۴۲ خدابنده ,میلاد
½ - ½
Abdollahisaber,Reza ۱۰۳ ۱۷۵۹ ۲۴
۱۸۱۳ ۹۲ Khaledi,Omid
1 - 0
Vafa,Javad ۴۵ ۲۰۰۴ ۲۵
3 ۲۱۸۹ ۱۱ عسگری عباس آبادی ,مرتضی
1 - 0
گلشن نژاد ,سپهر ۹۳ ۱۸۰۴ 3 ۲۶
3 ۲۱۵۵ ۱۷ مشمولی ,کیان
1 - 0
شاه کرمی ,علی ۹۷ ۱۷۹۰ 3 ۲۷
3 ۲۰۹۶ ۲۳ مومن زاده ,مهدی
1 - 0
Abbasnejad,Amirreza ۹۹ ۱۷۷۴ 3 ۲۸
3 ۲۰۹۵ ۲۴ کاظمیان اسکی ,ابوالفضل
1 - 0
ربیعی پارسایی ,مهرداد ۱۰۱ ۱۷۶۹ 3 ۲۹
3 ۱۸۰۲ ۹۴ نوری مقدم ,شاهرخ
0 - 1
کریمی ,امید ۲۹ ۲۰۷۳ 3 ۳۰
3 ۱۷۷۳ ۱۰۰ Zabihi,Reza
½ - ½
Borazjani,Alireza ۴۹ ۱۹۸۷ 3 ۳۱
3 ۱۹۵۳ ۵۴ قسمتی تبریزی ,آرین
1 - 0
Gholamian Pour,Amin ۱۰۵ ۱۷۵۳ 3 ۳۲
3 ۱۷۸۵ ۹۸ Khosravanian,Hosein
½ - ½
بانشی ,ماهان ۵۷ ۱۹۴۵ 3 ۳۳
3 ۱۹۴۱ ۵۸ مرزوقی ,محمدصادق
1 - 0
Rahimi,Aref ۱۰۷ ۱۷۴۲ 3 ۳۴
3 ۱۷۵۹ ۱۰۴ مرادی لاکه ,کاوه
1 - 0
نظری ارم ساداتی ,آراد ۶۱ ۱۹۳۲ 3 ۳۵
3 ۱۷۵۱ ۱۰۶ خواجه حسینی دزفولی ,محمدرضا
0 - 1
محمدی ,محمد مهدی ۶۳ ۱۹۱۷ 3 ۳۶
3 ۱۷۴۰ ۱۰۸ بیاتی ,کامبیز
½ - ½
ولدی ,محمد رضا ۶۴ ۱۹۱۳ 3 ۳۷
3 ۱۹۱۱ ۶۶ خالصی ,پارسا
1 - 0
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل ۱۰۹ ۱۷۳۴ 3 ۳۸
3 ۱۹۰۸ ۶۸ تمدن ,احسان
½ - ½
Mokhtari Moghadam,Taha ۱۱۱ ۱۷۲۵ 3 ۳۹
3 ۱۷۲۰ ۱۱۲ کمری ,میر کمال
0 - 1
صالح کوتاه ,سید عطا اله ۷۱ ۱۹۰۲ 3 ۴۰
3 ۱۷۱۶ ۱۱۶ قاسم زاده ,محمد حسین
0 - 1
نامه ای ,کوشان ۷۳ ۱۸۹۶ 3 ۴۱
3 ۱۶۸۷ ۱۲۲ Choodaran,Ali
1 - 0
مهری ,مهیار ۷۴ ۱۸۹۵ 3 ۴۲
3 ۱۸۵۷ ۸۰ رستمی ,روح الله
1 - 0
ابراهیمی ,سینا ۱۱۵ ۱۷۱۷ 3 ۴۳
3 ۱۶۵۶ ۱۲۹ Firoozyar,Ashkan
0 - 1
Ahmadian,Moharram ۸۱ ۱۸۵۶ 3 ۴۴
3 ۱۸۵۳ ۸۲ Ansar Jaafari,Abbas
1 - 0
خوش بین ,امیر ۱۱۷ ۱۷۱۴ 3 ۴۵
3 ۱۸۴۶ ۸۴ Baghbani,Hamed
0 - 1
Mobarak Nezhad,Alireza ۱۲۵ ۱۶۸۵ 3 ۴۶
3 ۱۶۳۲ ۱۳۴ علیمردانی ,امیرحسین
1 - 0
جلالی ,هادی ۸۵ ۱۸۴۵ 3 ۴۷
3 ۱۵۷۴ ۱۴۶ Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
1 - 0
جهانبخشی ,آرمان ۸۶ ۱۸۳۴ 3 ۴۸
3 ۱۴۹۴ ۱۶۰ Kooshki Jahromi,Sobhan
0 - 1
خلیلی ,متین ۸۹ ۱۸۱۷ 3 ۴۹
۱۸۱۴ ۹۱ موحدی ,یاشار
0 - 1
نادری ,محمد صادق ۸ ۲۲۰۱ ۵۰
۱۷۹۱ ۹۶ Golabadi,Rajab Ali
0 - 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۲۲ ۲۱۱۲ ۵۱
۱۷۶۵ ۱۰۲ امیرخانلو ,مرتضی
0 - 1
براری ,مهدی ۴۴ ۲۰۰۹ ۵۲
۱۷۲۵ ۱۱۰ Ghiasvand,Mohammad
0 - 1
Shaabani,Amin ۴۸ ۱۹۹۳ ۵۳
۱۹۴۶ ۵۶ Bashiri,Arman
1 - 0
Ashraf,Artin ۹۵ ۱۷۹۲ ۵۴
۱۹۲۶ ۶۲ Namdarigharghani,Parsa
½ - ½
جعفری همدانی ,ارشیا ۱۱۳ ۱۷۱۹ ۵۵
۱۶۷۱ ۱۲۶ Parsaee,Amir Reza
0 - 1
انجم روز ,مهدی ۶۵ ۱۹۱۱ ۵۶
۱۶۵۹ ۱۲۸ محمودی گیلانی ,مانی
0 - 1
ابراهیمی ,ابوالفضل ۷۰ ۱۹۰۲ ۵۷
۱۶۱۵ ۱۳۸ ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
1 - 0
بهروزی مقدم ,حامد ۷۵ ۱۸۸۲ ۵۸
۱۸۸۲ ۷۶ رضایی ,مهیار
1 - 0
شیرین بیان ,نیما ۱۲۱ ۱۷۰۰ ۵۹
۱۶۲۱ ۱۳۶ Sharafi,Mohammadreza
0 - 1
برادران تمدن ,آرین ۷۷ ۱۸۷۸ ۶۰
۱۶۱۱ ۱۳۹ معصومی ,امیرحسین
0 - 1
جمالزاده ,مرتضی ۸۷ ۱۸۲۵ ۶۱
۱۸۲۵ ۸۸ زحمتی ,سبحان
1 - 0
حسنی ,تکین ۱۲۳ ۱۶۸۶ ۶۲
۱۶۰۳ ۱۴۱ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
0 - 1
Nazari,Rahim ۵۰ ۱۹۸۵ 2 ۶۳
2 ۱۴۸۴ ۱۶۴ Hooshmandi,Iman
0 - 1
Hoseini,S.Alireza ۷۹ ۱۸۶۳ 2 ۶۴
2 ۱۴۸۲ ۱۶۵ Ghodrati,Saleh
1 - 0
مقصودلو ,امیرعلی ۸۳ ۱۸۵۱ 2 ۶۵
2 ۱۷۱۹ ۱۱۴ Razavi,Seyyed Amirreza
1 - 0
Veisi,Armin ۱۶۷ ۱۴۷۸ 2 ۶۶
2 ۱۴۷۳ ۱۶۸ Rostami,Mohsen
½ - ½
مددی ,محمد ۱۱۹ ۱۷۰۷ 2 ۶۷
2 ۱۷۰۶ ۱۲۰ نوید طالمی ,سپهر
1 - 0
مرادی کلاردهی ,مبین ۱۶۱ ۱۴۹۲ 2 ۶۸
2 ۱۴۲۰ ۱۷۵ Biriya,Yadollah
1 - 0
Darvishi,Ebrahim ۱۲۴ ۱۶۸۵ 2 ۶۹
2 ۱۴۱۵ ۱۷۶ Mohazab,Alireza
0 - 1
Hajiloo,Mehran ۱۲۷ ۱۶۷۰ 2 ۷۰
2 ۱۳۹۹ ۱۷۸ ربانی ,محمدحسین
0 - 1
Esmaeili,Mohammad Mobin ۱۳۱ ۱۶۵۲ 2 ۷۱
2 ۱۶۵۲ ۱۳۲ حسینی ,سید مرتضی
1 - 0
Aghamohamadi,Mohamad Arshia ۱۶۹ ۱۴۶۳ 2 ۷۲
2 ۱۶۳۳ ۱۳۳ درینی ,ایلیا
1 - 0
جعفری ,محمدیاسین ۱۷۰ ۱۴۶۰ 2 ۷۳
2 ۱۳۸۲ ۱۸۰ Rostami,Mardin
1 - 0
زارعی ,علی ۱۳۵ ۱۶۲۴ 2 ۷۴
2 ۱۳۵۴ ۱۸۴ Ebrahimi Herab,Hamidreza
½ - ½
Majidi Shadan,Ali ۱۳۷ ۱۶۱۶ 2 ۷۵
2 ۱۵۹۸ ۱۴۲ Ghiasi,Mohsen
1 - 0
علیزاده ,علی ۱۷۱ ۱۴۵۶ 2 ۷۶
2 ۱۳۴۹ ۱۸۶ Elmiye,Bardiya
0 - 1
کرد ,سلیمان ۱۴۴ ۱۵۸۶ 2 ۷۷
2 ۱۳۲۴ ۱۸۸ غفاری ,پیمان
1 - 0
درینی ,اسماعیل ۱۴۵ ۱۵۷۵ 2 ۷۸
2 ۱۵۷۳ ۱۴۷ Choodaran,Mohammad
1 - 0
Molai,Mahdi ۱۷۹ ۱۳۹۷ 2 ۷۹
2 ۱۱۹۹ ۲۰۱ Gholami,Amir Mohammad
0 - 1
Safaeenezhad,Reza ۱۴۹ ۱۵۶۵ 2 ۸۰
2 ۱۲۶۴ ۱۹۳ Zaheri,Mehran
1 - 0
Rabbani,Rashid ۱۵۱ ۱۵۳۲ 2 ۸۱
2 ۱۵۲۹ ۱۵۲ حمیدی ,شهند
1 - 0
Pazham,Parsa ۱۹۵ ۱۲۴۰ 2 ۸۲
2 ۱۵۲۸ ۱۵۳ Rostami,Hossein
1 - 0
Sharifi,Parham ۱۹۸ ۱۲۲۸ 2 ۸۳
2 ۱۵۱۰ ۱۵۵ کرد ,مسلم
1 - 0
Zarei,Amirhosein ۲۰۴ ۱۱۴۹ 2 ۸۴
2 ۰ ۲۱۰ چاوشی قمی ,سیدسعید
0 - 1
Pakkhou,Hamid ۱۵۹ ۱۴۹۵ 2 ۸۵
۱۳۶۲ ۱۸۲ Ghorbani,Mohammad Amin
½ - ½
موسوی ,سیدمسعود ۱۴۳ ۱۵۹۱ ۸۶
۱۵۶۷ ۱۴۸ مرادی ,محمدبهراد
1 - 0
صادقی ,سپهر ۱۸۵ ۱۳۵۱ ۸۷
۱۵۱۰ ۱۵۶ Saei Hamedani,Khashyar
0 - 1
Biriya,Mohammadamin ۱۸۳ ۱۳۵۶ ۸۸
۱۵۰۷ ۱۵۷ Shams,Mohammad Matin
1 - 0
خداییوندی ,سهیل ۱۸۹ ۱۳۱۷ ۸۹
۱۴۸۱ ۱۶۶ حمزه جواران ,کسری
1 - 0
جهدی ,پوریا ۲۰۰ ۱۲۰۳ ۹۰
۱۴۵۲ ۱۷۲ مردانی ,علیرضا
½ - ½
کلوندی ,محمد نعیم ۲۰۲ ۱۱۷۹ ۹۱
۱۳۰۶ ۱۹۰ Hossein Nejhad,Hojjat
1 - 0
گلشن نژاد ,پویا ۱۷۳ ۱۴۴۱ ۹۲
۱۴۲۶ ۱۷۴ عقیلی مفید ,داوود
1 - 0
Salimi,Mardin ۲۰۶ ۱۰۸۰ ۹۳
۰ ۲۱۲ Ebrahimi,Sayed Karo
0 - 1
Hosseini,Ilia ۱۷۷ ۱۴۱۱ ۹۴
1 ۱۶۵۳ ۱۳۰ عدالت خواه ,محسن
½ - ½
Etesami Novin,Seyed Parsa ۲۱۳ ۰ ۹۵
1 ۱۷۱۱ ۱۱۸ Moosavi,S.Parviz
1 - 0
Molaei,M. Javad ۱۹۷ ۱۲۲۸ 1 ۹۶
1 ۱۵۳۴ ۱۵۰ Faramarzi,Ali
1 - 0
غلامی ,کیهان ۲۰۳ ۱۱۵۶ 1 ۹۷
1 ۱۵۰۵ ۱۵۸ Rezaeipour,Sina
1 - 0
غلامی ,کیان ۲۰۵ ۱۱۴۵ 1 ۹۸
1 ۰ ۲۱۴ Fathian,Mobin
0 - 1
نظری حجت ,آرمین ۱۶۳ ۱۴۸۵ 1 ۹۹
1 ۱۳۶۹ ۱۸۱ خلیل اللهی ,شهروز
0 - 1
Masajedian,Moein ۲۱۹ ۰ 1 ۱۰۰
1 ۰ ۲۱۶ Ghafary,Poria
0 - 1
Salehi,Hossein ۱۸۷ ۱۳۳۲ 1 ۱۰۱
1 ۱۲۷۸ ۱۹۱ Mohammadi Akbarabadi,Hossein
1 - 0
Vejdani,Arad ۲۲۰ ۰ 1 ۱۰۲
1 ۱۲۴۵ ۱۹۴ Gorji,Mohsen
1 - 0
Zendehdar,Arian ۲۲۲ ۰ 1 ۱۰۳
1 ۰ ۲۱۸ Khoshbavarrad,Danial
0 - 1
Manavi,Mahan ۱۹۶ ۱۲۲۹ 1 ۱۰۴
1 ۰ ۲۲۱ Zare,Mahdimohammad
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam ۱۹۹ ۱۲۲۵ ½ ۱۰۵
½ ۱۰۱۷ ۲۰۸ Ahmadi Niaz,Shayan
0 - 1
Hasan Pour,Ali Akbar ۲۱۷ ۰ ½ ۱۰۶
1 ۰ ۲۱۱ Cheraghi,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۷
½ ۱۲۶۶ ۱۹۲ Samimi,Armin
1 - 0
Mafakheri,Hiwa ۲۰۷ ۱۰۲۱ 0 ۱۰۸
0 ۰ ۲۱۵ Ghiasvand Hajiabadi,Abolfazl
1 - 0
Amidi,Ilia ۲۰۹ ۰ 0 ۱۰۹
0 ۲۰۴۳ ۳۶ عابد ,میثم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۰
0 ۲۰۳۸ ۳۸ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۱
0 ۱۶۰۴ ۱۴۰ Karami,Salar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۲
0 ۱۵۲۲ ۱۵۴ Fazeli Ghazijahani,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۳
0 ۱۴۹۱ ۱۶۲ Tahvili Raftar,Iman
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۳۱۳ ۱ باقری ,مازیار
0 - 1
Veisi,Bardia ۷ ۲۲۰۳ 4 ۱
4 ۲۱۵۰ ۱۹ دلاوری ,امیر علی
½ - ½
راستبد ,علی ۳ ۲۲۹۶ 4 ۲
۲۲۷۴ ۴ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
غفوریان ,امیرعلی ۲۶ ۲۰۸۳ ۳
۲۰۶۸ ۳۱ Shahzamani,Arman
0 - 1
آقایی ,علیرضا ۵ ۲۲۳۴ ۴
۲۲۰۹ ۶ خطیبی ,میثم
1 - 0
بابانیا ,بنیامین ۲۸ ۲۰۷۳ ۵
۲۱۹۳ ۱۰ خمیسی ,سید جعفر
0 - 1
خادم عرفانی ,سبحان ۳۵ ۲۰۴۵ ۶
۲۱۷۶ ۱۲ ماری اوریاد ,پویا
½ - ½
رضایی ,فرزین ۳۹ ۲۰۳۶ ۷
۱۸۷۱ ۷۸ ذبیح پور ,محمد
0 - 1
مجاوریان ,حسین ۱۵ ۲۱۶۵ ۸
۲۱۵۲ ۱۸ پیلوایه ,علی
1 - 0
طالبی ,مسعود ۴۰ ۲۰۳۰ ۹
۲۱۴۲ ۲۰ خوشکلام ,سید هادی
1 - 0
Mozaffari,Alireza ۴۶ ۲۰۰۳ ۱۰
3 ۲۲۹۹ ۲ Hakemi,Arman
1 - 0
تمدن ,احسان ۶۸ ۱۹۰۸ 3 ۱۱
3 ۱۹۷۹ ۵۱ دانشور ,بردیا
1 - 0
عسگری عباس آبادی ,مرتضی ۱۱ ۲۱۸۹ 3 ۱۲
3 ۱۹۷۶ ۵۳ چمسارچمنی ,محمد
½ - ½
مرادی ,امیر مسعود ۱۳ ۲۱۶۷ 3 ۱۳
3 ۲۱۶۶ ۱۴ وقار ,محسن
½ - ½
قاسمی حاجی ,رامتین ۹۰ ۱۸۱۴ 3 ۱۴
3 ۲۱۶۱ ۱۶ پورموسوی ,سید کیان
1 - 0
نوری مقدم ,شاهرخ ۹۴ ۱۸۰۲ 3 ۱۵
3 ۱۹۴۰ ۵۹ عطاخان ,آبتین
1 - 0
مشمولی ,کیان ۱۷ ۲۱۵۵ 3 ۱۶
3 ۱۹۱۷ ۶۳ محمدی ,محمد مهدی
0 - 1
سالار ,میلاد ۲۱ ۲۱۱۴ 3 ۱۷
3 ۱۹۱۰ ۶۷ صدقی ,بابک
1 - 0
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل ۲۴ ۲۰۹۵ 3 ۱۸
3 ۲۰۹۲ ۲۵ اخگری ,رضا
1 - 0
شاه کرمی ,علی ۹۷ ۱۷۹۰ 3 ۱۹
3 ۲۰۷۲ ۳۰ بشیری ,آرین
1 - 0
مرادی لاکه ,کاوه ۱۰۴ ۱۷۵۹ 3 ۲۰
3 ۱۹۰۲ ۷۱ صالح کوتاه ,سید عطا اله
0 - 1
ازلی ,اشکان ۳۲ ۲۰۶۰ 3 ۲۱
3 ۲۰۵۷ ۳۳ طاوسی راد ,رامتین
1 - 0
خواجه حسینی دزفولی ,محمدرضا ۱۰۶ ۱۷۵۱ 3 ۲۲
3 ۲۰۱۶ ۴۱ رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
کمری ,میر کمال ۱۱۲ ۱۷۲۰ 3 ۲۳
3 ۱۷۱۴ ۱۱۷ خوش بین ,امیر
0 - 1
عابدی ,پوریا ۴۳ ۲۰۰۹ 3 ۲۴
۲۲۰۱ ۸ نادری ,محمد صادق
0 - 1
Mousavi,Emadeddin ۷۲ ۱۹۰۰ ۲۵
۱۹۰۲ ۷۰ ابراهیمی ,ابوالفضل
0 - 1
Tahmasebi,Hamid ۹ ۲۱۹۹ ۲۶
۱۸۹۵ ۷۴ مهری ,مهیار
½ - ½
مومن زاده ,مهدی ۲۳ ۲۰۹۶ ۲۷
۲۰۷۵ ۲۷ عابدی ,شاهین
1 - 0
رضایی ,مهیار ۷۶ ۱۸۸۲ ۲۸
۱۸۸۲ ۷۵ بهروزی مقدم ,حامد
0 - 1
برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۳۴ ۲۰۵۵ ۲۹
۲۰۳۸ ۳۷ علی بابایی ,ساسان
1 - 0
زحمتی ,سبحان ۸۸ ۱۸۲۵ ۳۰
۱۸۷۸ ۷۷ برادران تمدن ,آرین
0 - 1
خدابنده ,میلاد ۴۲ ۲۰۱۱ ۳۱
۲۰۰۴ ۴۵ Vafa,Javad
1 - 0
موحدی ,یاشار ۹۱ ۱۸۱۴ ۳۲
۱۹۹۵ ۴۷ فتحی ,هیمن
1 - 0
Ashraf,Artin ۹۵ ۱۷۹۲ ۳۳
۱۹۹۳ ۴۸ Shaabani,Amin
0 - 1
Khaledi,Omid ۹۲ ۱۸۱۳ ۳۴
۱۹۸۷ ۴۹ Borazjani,Alireza
½ - ½
Khosravanian,Hosein ۹۸ ۱۷۸۵ ۳۵
۱۸۲۵ ۸۷ جمالزاده ,مرتضی
0 - 1
درودیان ,مهیار ۵۲ ۱۹۷۸ ۳۶
۱۷۷۴ ۹۹ Abbasnejad,Amirreza
½ - ½
قسمتی تبریزی ,آرین ۵۴ ۱۹۵۳ ۳۷
۱۹۵۱ ۵۵ خوش کلامیان ,بهزاد
1 - 0
Golabadi,Rajab Ali ۹۶ ۱۷۹۱ ۳۸
۱۷۵۹ ۱۰۳ Abdollahisaber,Reza
1 - 0
Bashiri,Arman ۵۶ ۱۹۴۶ ۳۹
۱۷۵۳ ۱۰۵ Gholamian Pour,Amin
½ - ½
مرزوقی ,محمدصادق ۵۸ ۱۹۴۱ ۴۰
۱۹۳۳ ۶۰ بینائی تولائی ,مهدی
1 - 0
امیرخانلو ,مرتضی ۱۰۲ ۱۷۶۵ ۴۱
۱۹۱۳ ۶۴ ولدی ,محمد رضا
½ - ½
Kooshki Jahromi,Sobhan ۱۶۰ ۱۴۹۴ ۴۲
۱۶۸۵ ۱۲۵ Mobarak Nezhad,Alireza
½ - ½
خالصی ,پارسا ۶۶ ۱۹۱۱ ۴۳
۱۹۰۶ ۶۹ صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
Ghiasvand,Mohammad ۱۱۰ ۱۷۲۵ ۴۴
2 ۱۶۸۵ ۱۲۴ Darvishi,Ebrahim
0 - 1
کریمی ,امید ۲۹ ۲۰۷۳ 2 ۴۵
2 ۲۰۰۹ ۴۴ براری ,مهدی
½ - ½
محمودی گیلانی ,مانی ۱۲۸ ۱۶۵۹ 2 ۴۶
2 ۱۹۸۵ ۵۰ Nazari,Rahim
0 - 1
Firoozyar,Ashkan ۱۲۹ ۱۶۵۶ 2 ۴۷
2 ۱۹۴۵ ۵۷ بانشی ,ماهان
1 - 0
حسینی ,سید مرتضی ۱۳۲ ۱۶۵۲ 2 ۴۸
2 ۱۹۳۲ ۶۱ نظری ارم ساداتی ,آراد
1 - 0
درینی ,ایلیا ۱۳۳ ۱۶۳۳ 2 ۴۹
2 ۱۹۱۱ ۶۵ انجم روز ,مهدی
½ - ½
معصومی ,امیرحسین ۱۳۹ ۱۶۱۱ 2 ۵۰
2 ۱۶۷۰ ۱۲۷ Hajiloo,Mehran
0 - 1
نامه ای ,کوشان ۷۳ ۱۸۹۶ 2 ۵۱
2 ۱۸۶۳ ۷۹ Hoseini,S.Alireza
0 - 1
علیمردانی ,امیرحسین ۱۳۴ ۱۶۳۲ 2 ۵۲
2 ۱۶۲۴ ۱۳۵ زارعی ,علی
0 - 1
رستمی ,روح الله ۸۰ ۱۸۵۷ 2 ۵۳
2 ۱۸۵۶ ۸۱ Ahmadian,Moharram
1 - 0
Ghiasi,Mohsen ۱۴۲ ۱۵۹۸ 2 ۵۴
2 ۱۵۸۶ ۱۴۴ کرد ,سلیمان
0 - 1
Ansar Jaafari,Abbas ۸۲ ۱۸۵۳ 2 ۵۵
2 ۱۸۵۱ ۸۳ مقصودلو ,امیرعلی
0 - 1
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei ۱۴۶ ۱۵۷۴ 2 ۵۶
2 ۱۵۳۲ ۱۵۱ Rabbani,Rashid
0 - 1
Baghbani,Hamed ۸۴ ۱۸۴۶ 2 ۵۷
2 ۱۸۴۵ ۸۵ جلالی ,هادی
1 - 0
حمیدی ,شهند ۱۵۲ ۱۵۲۹ 2 ۵۸
2 ۱۸۳۴ ۸۶ جهانبخشی ,آرمان
1 - 0
کرد ,مسلم ۱۵۵ ۱۵۱۰ 2 ۵۹
2 ۱۸۱۷ ۸۹ خلیلی ,متین
1 - 0
Rostami,Mohsen ۱۶۸ ۱۴۷۳ 2 ۶۰
2 ۱۸۰۴ ۹۳ گلشن نژاد ,سپهر
1 - 0
Hooshmandi,Iman ۱۶۴ ۱۴۸۴ 2 ۶۱
2 ۱۴۶۰ ۱۷۰ جعفری ,محمدیاسین
0 - 1
Zabihi,Reza ۱۰۰ ۱۷۷۳ 2 ۶۲
2 ۱۷۶۹ ۱۰۱ ربیعی پارسایی ,مهرداد
1 - 0
Biriya,Yadollah ۱۷۵ ۱۴۲۰ 2 ۶۳
2 ۱۷۴۲ ۱۰۷ Rahimi,Aref
1 - 0
Ebrahimi Herab,Hamidreza ۱۸۴ ۱۳۵۴ 2 ۶۴
2 ۱۴۹۲ ۱۶۱ مرادی کلاردهی ,مبین
0 - 1
بیاتی ,کامبیز ۱۰۸ ۱۷۴۰ 2 ۶۵
2 ۱۷۳۴ ۱۰۹ اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
1 - 0
Elmiye,Bardiya ۱۸۶ ۱۳۴۹ 2 ۶۶
2 ۱۷۲۵ ۱۱۱ Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Gholami,Amir Mohammad ۲۰۱ ۱۱۹۹ 2 ۶۷
2 ۱۷۱۷ ۱۱۵ ابراهیمی ,سینا
1 - 0
Zaheri,Mehran ۱۹۳ ۱۲۶۴ 2 ۶۸
2 ۱۴۵۶ ۱۷۱ علیزاده ,علی
0 - 1
قاسم زاده ,محمد حسین ۱۱۶ ۱۷۱۶ 2 ۶۹
2 ۱۲۲۸ ۱۹۸ Sharifi,Parham
0 - 1
Choodaran,Ali ۱۲۲ ۱۶۸۷ 2 ۷۰
۱۴۴۱ ۱۷۳ گلشن نژاد ,پویا
0 - 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۲۲ ۲۱۱۲ ۷۱
۱۴۱۱ ۱۷۷ Hosseini,Ilia
0 - 1
Namdarigharghani,Parsa ۶۲ ۱۹۲۶ ۷۲
۱۳۵۶ ۱۸۳ Biriya,Mohammadamin
0 - 1
جعفری همدانی ,ارشیا ۱۱۳ ۱۷۱۹ ۷۳
۱۷۰۰ ۱۲۱ شیرین بیان ,نیما
1 - 0
Saei Hamedani,Khashyar ۱۵۶ ۱۵۱۰ ۷۴
۱۶۸۶ ۱۲۳ حسنی ,تکین
1 - 0
حمزه جواران ,کسری ۱۶۶ ۱۴۸۱ ۷۵
۱۳۵۱ ۱۸۵ صادقی ,سپهر
0 - 1
Parsaee,Amir Reza ۱۲۶ ۱۶۷۱ ۷۶
۱۶۵۲ ۱۳۱ Esmaeili,Mohammad Mobin
½ - ½
Mohazab,Alireza ۱۷۶ ۱۴۱۵ ۷۷
۱۳۱۷ ۱۸۹ خداییوندی ,سهیل
0 - 1
Sharafi,Mohammadreza ۱۳۶ ۱۶۲۱ ۷۸
۱۶۱۶ ۱۳۷ Majidi Shadan,Ali
½ - ½
Rostami,Mardin ۱۸۰ ۱۳۸۲ ۷۹
۱۲۰۳ ۲۰۰ جهدی ,پوریا
0 - 1
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد ۱۳۸ ۱۶۱۵ ۸۰
۱۶۰۳ ۱۴۱ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
Hossein Nejhad,Hojjat ۱۹۰ ۱۳۰۶ ۸۱
۱۰۸۰ ۲۰۶ Salimi,Mardin
0 - 1
Razavi,Seyyed Amirreza ۱۱۴ ۱۷۱۹ 1 ۸۲
1 ۱۷۰۷ ۱۱۹ مددی ,محمد
1 - 0
خلیل اللهی ,شهروز ۱۸۱ ۱۳۶۹ 1 ۸۳
1 ۱۳۳۲ ۱۸۷ Salehi,Hossein
0 - 1
نوید طالمی ,سپهر ۱۲۰ ۱۷۰۶ 1 ۸۴
1 ۱۳۲۴ ۱۸۸ غفاری ,پیمان
1 - 0
عدالت خواه ,محسن ۱۳۰ ۱۶۵۳ 1 ۸۵
1 ۱۵۷۵ ۱۴۵ درینی ,اسماعیل
1 - 0
Mohammadi Akbarabadi,Hossein ۱۹۱ ۱۲۷۸ 1 ۸۶
1 ۱۵۷۳ ۱۴۷ Choodaran,Mohammad
1 - 0
Gorji,Mohsen ۱۹۴ ۱۲۴۵ 1 ۸۷
1 ۱۵۶۵ ۱۴۹ Safaeenezhad,Reza
1 - 0
Molaei,M. Javad ۱۹۷ ۱۲۲۸ 1 ۸۸
1 ۱۲۴۰ ۱۹۵ Pazham,Parsa
1 - 0
Faramarzi,Ali ۱۵۰ ۱۵۳۴ 1 ۸۹
1 ۱۲۲۹ ۱۹۶ Manavi,Mahan
0 - 1
Rostami,Hossein ۱۵۳ ۱۵۲۸ 1 ۹۰
1 ۱۱۷۹ ۲۰۲ کلوندی ,محمد نعیم
½ - ½
Shams,Mohammad Matin ۱۵۷ ۱۵۰۷ 1 ۹۱
1 ۱۱۴۹ ۲۰۴ Zarei,Amirhosein
1 - 0
Rezaeipour,Sina ۱۵۸ ۱۵۰۵ 1 ۹۲
1 ۱۴۹۵ ۱۵۹ Pakkhou,Hamid
1 - 0
غلامی ,کیان ۲۰۵ ۱۱۴۵ 1 ۹۳
1 ۱۴۸۵ ۱۶۳ نظری حجت ,آرمین
0 - 1
چاوشی قمی ,سیدسعید ۲۱۰ ۰ 1 ۹۴
1 ۰ ۲۱۱ Cheraghi,Alireza
0 - 1
Ghodrati,Saleh ۱۶۵ ۱۴۸۲ 1 ۹۵
1 ۱۴۷۸ ۱۶۷ Veisi,Armin
1 - 0
Khoshbavarrad,Danial ۲۱۸ ۰ 1 ۹۶
1 ۱۴۶۳ ۱۶۹ Aghamohamadi,Mohamad Arshia