چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی جام ابن سینا - جدول B-استاندارد
مسابقه: چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی جام ابن سینا - جدول B نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ زمان پایان: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ محل مسابقه: همدان, همدان

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran رضایی ,فرزین ۱۲۵۳۱۰۲۲ ۲۰۳۶ ۹.۰
۲ Iran عادلی اردبیلی ,آروین ۱۲۵۲۴۶۷۰ ۲۰۵۷ ۹.۰
۳ Iran Nikookar,Mahdi ۲۲۵۵۲۹۸۷ ۱۸۴۲ ۹.۰
۴ Iran ازلی ,اشکان ۱۲۵۰۰۲۹۱ ۲۰۶۰ ۸.۵
۵ Iran طالبی ,مسعود ۱۲۵۲۶۱۵۰ ۱۹۷۵ ۸.۵
۶ Iran خوش کلامیان ,بهزاد ۱۲۵۰۲۴۷۲ ۱۹۸۵ ۸.۵
۷ Iran وحدتیان ,داوود ۱۲۵۵۳۱۸۲ ۲۰۲۷ ۸.۰
۸ Iran صفری ,پرهام ۱۲۵۷۲۷۵۶ ۱۹۳۹ ۸.۰
۹ Iran تعاونی ,رحیم ۱۲۵۱۱۶۵۰ ۲۰۶۸ ۸.۰
۱۰ Iran Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۱۲۵۱۹۴۳۰ ۱۹۶۹ ۸.۰
۱۱ Iran Mozaffari,Alireza ۲۲۵۱۶۲۰۴ ۲۱۳۴ ۸.۰
۱۲ Iran درودیان ,مهیار ۱۲۵۰۵۸۱۱ ۲۰۶۵ ۸.۰
۱۳ Iran Borazjani,Alireza ۱۲۵۰۶۲۲۲ ۱۸۸۶ ۸.۰
۱۴ Iran برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۱۲۵۱۳۲۳۷ ۲۰۵۵ ۸.۰
۱۵ Iran کبگانی ,یونس ۲۲۵۰۵۵۸۰ ۱۹۷۶ ۸.۰
۱۶ Iran نجفیان پور ,مهیار ۱۲۵۱۲۰۸۷ ۲۱۷۵ ۷.۵
۱۷ Iran محمدی ,محمد مهدی ۱۲۵۳۹۹۹۶ ۲۰۲۱ ۷.۵
۱۸ Iran اصبحی ,محمد ۱۲۵۰۵۱۹۶ ۲۰۹۲ ۷.۵
۱۹ Iran شافعی کادیجانی ,حمید ۱۲۵۰۲۸۰۴ ۲۰۷۵ ۷.۵
۲۰ Iran والسلام ,محمدتقی ۱۲۵۰۲۷۲۳ ۲۰۶۱ ۷.۵
۲۱ Iran Ansar Jaafari,Abbas ۱۲۵۰۳۰۵۳ ۱۸۷۱ ۷.۵
۲۲ Iran عابدی ,محمدرضا ۱۲۵۳۰۵۶۵ ۲۰۸۳ ۷.۵
۲۳ Russia Soboleva,Anastasia ۴۱۳۲۵۹۹ ۱۸۶۴ ۷.۵
۲۴ Iran Mirzaeian,Ehsan ۱۲۵۴۶۶۲۳ ۱۷۹۰ ۷.۵
۲۵ Iran Shekari,Hamed ۱۲۵۰۹۷۶۰ ۱۹۰۸ ۷.۵
۲۶ Iran رستمی ,روح الله ۱۲۵۱۳۰۳۲ ۱۹۲۲ ۷.۵
۲۷ Iran متقی ,سینا ۱۲۵۹۹۳۷۹ ۱۷۴۷ ۷.۵
۲۸ Iran اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۱۲۵۰۸۶۸۳ ۱۷۸۹ ۷.۵
۲۹ Iran صداقت خواه ,حمیدرضا ۱۲۵۱۲۵۴۰ ۱۹۳۷ ۷.۰
۳۰ Iran بهروزی مقدم ,حامد ۱۲۵۷۴۳۹۲ ۱۹۸۷ ۷.۰
۳۱ Iran عارف آزاد ,غلامحسین ۱۲۵۰۸۸۹۶ ۱۸۸۰ ۷.۰
۳۲ Iran مجیدی ,کیمیا ۱۲۵۲۹۰۱۰ ۱۷۹۴ ۷.۰
۳۳ Iran Kaveh,Hossein ۲۲۵۹۴۷۰۱ ۱۷۴۹ ۷.۰
۳۴ Iran مهدیان ,آنوشا ۱۲۵۷۱۴۹۰ ۲۱۸۷ ۷.۰
۳۵ Iran رادش ,پارسا ۱۲۵۷۵۱۰۰ ۱۸۴۱ ۷.۰
۳۶ Iran مقصودی صدیق ,علی ۱۲۵۳۱۵۶۱ ۱۷۸۷ ۷.۰
۳۷ Iran نجاتی فر ,نیما ۱۲۵۲۵۹۶۰ ۱۷۸۳ ۷.۰
۳۸ Iran عباسی لرکی ,حسین ۱۲۵۵۳۱۹۰ ۱۸۷۷ ۷.۰
۳۹ Iran زحمتی ,سبحان ۲۲۵۰۶۹۸۵ ۱۷۴۰ ۷.۰
۴۰ Iran شاه کرمی ,علی ۱۲۵۷۵۸۲۸ ۱۷۹۰ ۷.۰
۴۱ Iran Saemi,Sina ۲۲۵۵۱۳۴۴ ۱۹۲۸ ۷.۰
۴۲ Iran Jalali,Saba ۲۲۵۱۵۶۸۲ ۱۹۴۹ ۷.۰
۴۳ Iran Yousefi,Behniya ۲۲۵۲۷۷۸۸ ۱۶۸۷ ۷.۰
۴۴ Iran Zoalfian,Mohammad ۱۲۵۴۴۸۰۹ ۱۷۱۴ ۷.۰
۴۵ Iran Fayyazi,A. R. ۱۲۵۰۱۸۴۰ ۲۰۳۶ ۶.۵
۴۶ Iran Ahmadian,Moharram ۱۲۵۲۲۸۲۱ ۱۹۴۶ ۶.۵
۴۷ Iran رضایی ,حمید رضا ۱۲۵۱۹۹۵۲ ۱۷۸۹ ۶.۵
۴۸ Iran بهزاد نظیف ,پروا ۱۲۵۶۳۷۹۰ ۱۶۴۵ ۶.۵
۴۹ Iran صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۶.۵
۵۰ Iran Memarzadeh,Hossein ۲۲۵۴۵۸۷۵ ۱۸۵۷ ۶.۵
۵۱ Iran علامیر ویرثق ,احسان ۲۲۵۰۰۹۶۰ ۱۷۵۴ ۶.۵
۵۲ Iran اصغرپور ماسوله ,تارا ۱۲۵۴۸۴۷۲ ۱۶۸۷ ۶.۵
۵۳ Iran فرهمند ,امیر ۲۲۵۱۶۶۳۸ ۱۷۳۹ ۶.۵
۵۴ Iran Sadeghi Shoormasti,Ali ۱۲۵۶۰۰۵۷ ۱۷۴۸ ۶.۵
۵۵ Iran جلالی ,سیده پریماه ۱۲۵۶۱۹۹۱ ۱۸۸۶ ۶.۵
۵۶ Iran جلالی ,هادی ۱۲۵۵۶۲۱۱ ۱۸۴۵ ۶.۵
۵۷ Iran اصغری مرزیدره ,ابوالفضل ۲۲۵۱۰۲۹۰ ۱۸۶۵ ۶.۵
۵۸ Iran نوروزی پسند ,سعید ۲۲۵۱۲۹۳۴ ۱۵۶۹ ۶.۵
۵۹ Iran Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei ۲۲۵۱۸۳۱۲ ۱۴۸۰ ۶.۵
۶۰ Iran Naseralavi,Seyyed Armin ۲۲۵۱۹۲۶۲ ۱۸۵۸ ۶.۵
۶۱ Iran قانع دلچه ,صفورا ۱۲۵۲۷۸۷۴ ۱۶۶۷ ۶.۵
۶۲ Iran Farnami,Karim ۲۲۵۸۹۸۸۰ ۱۶۷۷ ۶.۵
۶۳ Iraq Ali,Ghazi Al-Saadi ۴۸۰۰۲۱۴ ۲۰۷۰ ۶.۵
۶۴ Iran کلوندی ,نشمیل ۱۲۵۴۴۴۵۰ ۱۷۲۲ ۶.۵
۶۵ Iran محمدخانی ,محمدرسول ۱۲۵۷۱۶۷۹ ۱۶۴۹ ۶.۵
۶۶ Iran Rostami,Mohsen ۲۲۵۱۱۴۱۵ ۱۲۵۹ ۶.۵
۶۷ Iran Bayat,Ali ۱۲۵۴۴۲۹۹ ۱۷۲۱ ۶.۵
۶۸ Iran Rostami,Hossein ۱۲۵۲۹۹۷۴ ۱۳۳۴ ۶.۰
۶۹ Iran انجم روز ,مهدی ۱۲۵۲۴۷۶۰ ۱۹۱۱ ۶.۰
۷۰ Iran ریگی ,وهاب ۱۲۵۲۲۸۰۵ ۱۷۷۸ ۶.۰
۷۱ Iran Khoshkalam,Seyed Mahan ۱۲۵۸۷۶۲۱ ۱۶۱۶ ۶.۰
۷۲ Iran درینی ,ایلیا ۱۲۵۷۵۵۶۹ ۱۶۹۱ ۶.۰
۷۳ Iran Bahrami,Ashkan ۴۲۵۱۰۶۳۵ ۱۶۲۹ ۶.۰
۷۴ Iran حمزه جواران ,کسری ۱۲۵۷۵۶۲۳ ۱۳۸۸ ۶.۰
۷۵ Iran Aghamohamadi,Mohamad Arshia ۲۲۵۱۵۲۲۴ ۱۴۸۰ ۶.۰
۷۶ Iran مردانی ,علیرضا ۱۲۵۷۴۱۳۹ ۱۳۳۰ ۶.۰
۷۷ Iran جعفری ,محمدیاسین ۱۲۵۸۱۵۲۶ ۱۳۷۰ ۶.۰
۷۸ Iran حسینی ,سید مرتضی ۱۲۵۰۴۶۳۷ ۱۷۲۸ ۶.۰
۷۹ Iran عظیمی ,یحیی ۱۲۵۵۹۵۵۵ ۱۶۹۲ ۶.۰
۸۰ Iran خطیبی ,امیررضا ۱۲۵۹۹۵۴۹ ۱۳۸۲ ۶.۰
۸۱ Iran عبدی ,امیر ۱۲۵۰۲۸۵۵ ۱۷۹۳ ۶.۰
۸۲ Iran Pour Ojaghi,Saeed ۲۲۵۲۴۲۶۶ ۱۸۵۳ ۶.۰
۸۳ Iran Jalilian,Benyamin ۲۲۵۴۵۹۸۰ ۱۵۳۸ ۶.۰
۸۴ Iran Esmaeili,Mohammad Mobin ۲۲۵۱۵۵۰۰ ۱۴۰۷ ۶.۰
۸۵ Iran شقاقی ,غلامرضا ۱۲۵۱۶۵۶۲ ۱۵۸۱ ۶.۰
۸۶ Iran Pourshab,Aref ۲۲۵۶۷۲۸۳ ۱۵۱۴ ۶.۰
۸۷ Iran Jalalvand,Amir Hesam ۲۲۵۵۲۹۱۰ ۱۱۱۰ ۶.۰
۸۸ Iran بزرگ زاده ,عرفان ۱۲۵۵۹۲۹۶ ۱۵۹۷ ۶.۰
۸۹ Iran Tahvili Raftar,Iman ۱۲۵۷۰۱۷۶ ۱۴۹۱ ۶.۰
۹۰ Iran Golzari,Saeid ۱۲۵۳۱۴۴۸ ۰ ۶.۰
۹۱ Iran صالحی شهربابکی ,علی ۱۲۵۸۸۴۵۸ ۱۴۴۶ ۶.۰
۹۲ Iran Majidi Shadan,Ali ۲۲۵۵۲۹۶۰ ۱۹۸۷ ۵.۵
۹۳ Iran فتحی ,هیمن ۱۲۵۱۲۳۶۲ ۱۸۹۱ ۵.۵
۹۴ Iran Jafari,Kasra ۲۲۵۱۵۰۹۷ ۱۳۵۸ ۵.۵
۹۵ Iran کرد ,سلیمان ۱۲۵۹۹۲۶۳ ۱۵۹۰ ۵.۵
۹۶ Iran Aref Azad,Amir Hossein ۲۲۵۱۳۴۲۶ ۱۵۵۱ ۵.۵
۹۷ Iran نوروزی چناری ,پارسا ۱۲۵۹۲۷۰۶ ۱۵۰۷ ۵.۵
۹۸ Iran Shahbakhsh,Aref ۲۲۵۱۹۲۳۸ ۱۵۶۲ ۵.۵
۹۹ Iran Khalili,Reza ۱۲۵۲۷۵۳۰ ۱۵۴۰ ۵.۵
۱۰۰ Iran Karami,Salar ۲۲۵۵۹۰۹۴ ۱۶۲۷ ۵.۵
۱۰۱ Iran صابری ,هیراد ۱۲۵۸۹۸۶۱ ۱۵۷۳ ۵.۵
۱۰۲ Iran Kooshki Jahromi,Sobhan ۲۲۵۱۴۴۶۵ ۱۵۹۶ ۵.۵
۱۰۳ Iran Rigi,Kamyar ۴۲۵۵۵۷۷۹ ۱۴۷۰ ۵.۵
۱۰۴ Iran عقیلی مفید ,داوود ۱۲۵۷۳۸۷۶ ۱۴۱۹ ۵.۵
۱۰۵ Iran Saei Hamedani,Khashyar ۱۲۵۴۴۶۷۱ ۱۵۱۴ ۵.۵
۱۰۶ Iran Mohazab,Alireza ۲۲۵۱۶۱۰۷ ۱۴۲۲ ۵.۵
۱۰۷ Iran Etesami Novin,Seyed Parsa ۴۲۵۵۷۹۸۴ ۰ ۵.۵
۱۰۸ Iran Yazdanpanah,Mohammad Reza ۲۲۵۲۰۹۲۹ ۱۴۴۸ ۵.۵
۱۰۹ Iran Radnia,Marjan ۴۲۵۲۷۹۱۰ ۱۳۵۸ ۵.۵
۱۱۰ Iran Babaee,Mohammadsaleh ۴۲۵۲۲۱۳۷ ۱۲۷۸ ۵.۵
۱۱۱ Iran Zoalfian,Mehrdad ۲۲۵۱۸۴۳۶ ۱۵۸۱ ۵.۵
۱۱۲ Iran Bagheri,Anahita ۱۲۵۷۰۳۷۰ ۱۵۷۱ ۵.۵
۱۱۳ Iran جعفری همدانی ,ارشیا ۱۲۵۸۱۵۱۸ ۱۵۸۳ ۵.۰
۱۱۴ Iran Etesam,Armin ۲۲۵۱۴۸۹۹ ۱۶۸۰ ۵.۰
۱۱۵ Iran قزاقی ,پارمیدا ۱۲۵۸۴۲۲۳ ۱۴۸۱ ۵.۰
۱۱۶ Iran ایزک محمدی ,ارشیا ۱۲۵۸۷۶۱۳ ۱۲۶۰ ۵.۰
۱۱۷ Iran Ghorbani,Mohammad Amin ۱۲۵۳۹۶۷۸ ۱۳۶۲ ۵.۰
۱۱۸ Iran ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد ۱۲۵۷۲۴۰۳ ۱۳۹۹ ۵.۰
۱۱۹ Iran Hossein Nejhad,Hojjat ۲۲۵۷۰۱۲۸ ۱۵۱۹ ۵.۰
۱۲۰ Iran کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۲۲۵۰۱۶۵۷ ۱۴۷۳ ۵.۰
۱۲۱ Iran پرن فر ,علیرضا ۱۲۵۷۲۰۳۹ ۱۴۶۱ ۵.۰
۱۲۲ Iran Zolfian,Mehrdad ۲۲۵۱۸۴۴۴ ۱۴۰۵ ۵.۰
۱۲۳ Iran Moslem,Siavash --- ۰ ۵.۰
۱۲۴ Iran Farzaneh,Faraz ۴۲۵۰۵۳۴۸ ۱۳۴۱ ۵.۰
۱۲۵ Iran Zaheri,Mehran ۲۲۵۸۵۸۰۰ ۱۲۰۶ ۵.۰
۱۲۶ Iran Safari,Sina ۴۲۵۰۵۳۵۶ ۱۳۵۷ ۵.۰
۱۲۷ Iran Poolaei,Roham ۲۲۵۱۴۶۶۰ ۱۴۲۹ ۵.۰
۱۲۸ Iran نوروزی چناری ,پرهام ۱۲۵۹۶۰۶۰ ۱۱۴۷ ۵.۰
۱۲۹ Iran Salehi,Hossein ۱۲۵۶۲۵۶۴ ۱۲۰۹ ۵.۰
۱۳۰ Iran Gilandoust,Hirbod ۱۲۵۴۴۴۲۶ ۰ ۵.۰
۱۳۱ Iran Heydarian,Romina ۲۲۵۱۵۲۵۹ ۰ ۵.۰
۱۳۲ Iran Delavari,Amin ۲۲۵۱۸۲۹۰ ۰ ۵.۰
۱۳۳ Iran Hamidian,Alireza ۲۲۵۱۸۳۳۹ ۱۴۸۱ ۵.۰
۱۳۴ Iran Arvish,Sorena --- ۰ ۵.۰
۱۳۵ Iran غفاری ,پیمان ۱۲۵۵۸۹۵۸ ۱۳۸۶ ۴.۵
۱۳۶ Iran Shakibaei Yekta,Ouriya ۲۲۵۸۱۴۵۶ ۱۱۶۳ ۴.۵
۱۳۷ Iran Arefi Nasab,Armin ۲۲۵۵۲۷۰۷ ۱۴۴۲ ۴.۵
۱۳۸ Iran صادقی ,سپهر ۱۲۵۶۳۰۴۸ ۱۳۵۱ ۴.۵
۱۳۹ Iran Gholami,Amir Mohammad ۲۲۵۵۲۹۰۱ ۱۱۴۱ ۴.۵
۱۴۰ Iran Yeganegi,Barad ۴۲۵۱۶۳۴۰ ۱۴۳۱ ۴.۵
۱۴۱ Iran Ali Akbari,Sepehr ۲۲۵۴۰۵۹۸ ۰ ۴.۵
۱۴۲ Iran Pakkhou,Hamid ۲۲۵۱۵۲۴۰ ۱۴۴۸ ۴.۵
۱۴۳ Iran عقیلی مفید ,ولی ۲۲۵۱۳۰۶۰ ۱۲۵۶ ۴.۵
۱۴۴ Iran Fotookian,Seyed Amirreza ۴۲۵۲۷۷۰۸ ۱۲۱۳ ۴.۵
۱۴۵ Iran Seyfi,Zohair ۴۲۵۰۷۱۱۱ ۱۳۷۷ ۴.۵
۱۴۶ Iran فروغی ,حمید ۱۲۵۶۲۲۶۲ ۱۵۰۴ ۴.۵
۱۴۷ Iran Gorji,Mohsen ۴۲۵۲۹۷۹۴ ۱۲۴۵ ۴.۵
۱۴۸ Iran Looni,Arshiya ۱۲۵۷۸۹۱۶ ۱۳۱۲ ۴.۵
۱۴۹ Iran Noorafkan,Mehdi ۱۲۵۲۵۲۵۱ ۰ ۴.۰
۱۵۰ Iran Khademi,Fateme ۱۲۵۳۹۸۱۳ ۱۵۵۳ ۴.۰
۱۵۱ Iran Abdoli,Sepehr ۲۲۵۵۸۹۸۵ ۰ ۴.۰
۱۵۲ Iran حمزه جواران ,کوثر ۱۲۵۷۵۶۳۱ ۱۲۸۷ ۴.۰
۱۵۳ Iran Mayah Pour,Mohammad ۲۲۵۸۱۳۹۱ ۱۳۹۵ ۴.۰
۱۵۴ Iran Gharabaghi,Mostafa ۲۲۵۸۵۷۶۱ ۱۱۱۷ ۴.۰
۱۵۵ Iran Parvin,Zahra ۴۲۵۰۹۲۷۰ ۱۵۸۷ ۴.۰
۱۵۶ Iran Arabloo,Kia ۲۲۵۵۶۴۰۰ ۰ ۴.۰
۱۵۷ Iran Heydari Soodjani,Mohammad Matin ۴۲۵۰۶۶۱۱ ۱۲۰۷ ۴.۰
۱۵۸ Iran Yancheshmeh,Mahziar ۴۲۵۵۴۴۵۴ ۱۱۲۷ ۴.۰
۱۵۹ Iran Rezaei,Mohammad Yasin ۲۲۵۸۵۷۸۸ ۰ ۴.۰
۱۶۰ Iran Khalilolahi,Shahrzad ۲۲۵۸۰۱۹۰ ۰ ۴.۰
۱۶۱ Iran Aliakbari,Sahar ۲۲۵۵۷۸۸۱ ۰ ۴.۰
۱۶۲ Iran Hasan Pour,Ali Akbar --- ۰ ۴.۰
۱۶۳ Iran غلامی ,کیان ۲۲۵۱۱۰۳۲ ۱۱۵۶ ۴.۰
۱۶۴ Iran Yazdani,Alireza ۴۲۵۴۱۰۰۰ ۰ ۴.۰
۱۶۵ Iran افقی ,ناصر ۱۲۵۸۷۶۹۹ ۱۱۷۳ ۴.۰
۱۶۶ Iran Bakhtiari,Ali ۴۲۵۱۸۷۴۱ ۰ ۴.۰
۱۶۷ Iran Azadi,Mahdi ۱۲۵۷۸۸۵۱ ۱۱۲۱ ۴.۰
۱۶۸ Iran Kimiaei Talab,Katayoun ۲۲۵۵۲۹۴۴ ۱۲۴۷ ۳.۵
۱۶۹ Iran Akbari,Artin ۲۲۵۵۲۸۵۵ ۱۲۱۹ ۳.۵
۱۷۰ Iran Zarei,Amirhosein ۲۲۵۹۴۸۴۱ ۰ ۳.۵
۱۷۱ Iran Etesam,Ali ۲۲۵۱۴۵۵۴ ۱۳۰۹ ۳.۵
۱۷۲ Iran Babaei,Mobina ۲۲۵۵۹۰۱۹ ۱۲۴۰ ۳.۵
۱۷۳ Iran Yazdanpanah,Fatemeh ۲۲۵۹۶۰۹۷ ۰ ۳.۵
۱۷۴ Iran Ahmadian,Sara ۴۲۵۵۳۲۲۹ ۱۱۲۷ ۳.۵
۱۷۵ Iran Sabzali,Pardis ۲۲۵۸۰۹۹۹ ۱۰۶۲ ۳.۵
۱۷۶ Iran Birgani,Zhasman ۲۲۵۴۳۰۱۵ ۱۱۹۷ ۳.۰
۱۷۷ Iran Ahmadi Niaz,Shayan ۲۲۵۹۶۷۲۰ ۱۰۰۷ ۳.۰
۱۷۸ Iran Hosseini Mosleh,S.M.Reza --- ۰ ۳.۰
۱۷۹ Iran Delavar,Atrin ۲۲۵۹۵۱۴۷ ۱۰۳۰ ۳.۰
۱۸۰ Iran Zare,Mahdimohammad ۴۲۵۵۵۷۵۲ ۱۱۰۵ ۳.۰
۱۸۱ Iran Tasalian,Taha ۴۲۵۰۵۲۹۱ ۱۰۱۰ ۳.۰
۱۸۲ Iran Behbehani,Shayan ۴۲۵۰۱۴۱۵ ۰ ۳.۰
۱۸۳ Iran Ghafary,Poria ۲۲۵۸۹۴۰۶ ۰ ۳.۰
۱۸۴ Iran Fathyani,Mahyar ۲۲۵۹۴۶۲۰ ۰ ۳.۰
۱۸۵ Iran Jalali Firoozkoohi,Amir Mohamad ۴۲۵۰۵۴۲۹ ۰ ۳.۰
۱۸۶ Iran Sabaee,Elham --- ۰ ۳.۰
۱۸۷ Iran Jahanian,Mohammad Mahyar ۲۲۵۵۳۵۴۱ ۰ ۲.۵
۱۸۸ Iran Jamshidi,Behdad ۴۲۵۴۴۴۷۵ ۰ ۲.۵
۱۸۹ Iran غلامی ,کیهان ۲۲۵۱۲۶۷۵ ۱۲۰۷ ۲.۰
۱۹۰ Iran Abbasimoghadam,Parnian ۴۲۵۱۱۹۱۷ ۰ ۲.۰
۱۹۱ Iran Hamidian,Mohanna ۴۲۵۵۷۳۱۳ ۰ ۲.۰
۱۹۲ Iran Zendehdar,Arian ۴۲۵۰۸۳۲۰ ۰ ۱.۰
۱۹۳ Iran Mohammadi,Reza ۲۲۵۸۱۵۸۸ ۱۹۷۸ ۸.۰
۱۹۴ Iran Bosagh Zadeh,Alireza ۲۲۵۴۶۷۳۱ ۱۹۲۵ ۷.۵
۱۹۵ Iran مرزوقی ,محمدصادق ۱۲۵۰۲۴۳۰ ۱۸۹۲ ۷.۰
۱۹۶ Iran ازلی ,طناز ۱۲۵۳۷۷۲۱ ۲۰۴۷ ۷.۰
۱۹۷ Iran خلیل اللهی ,شهروز ۲۲۵۰۰۱۴۶ ۱۱۴۹ ۷.۰
۱۹۸ Iran قاسمی حاجی ,رامتین ۱۲۵۴۶۰۲۰ ۱۸۶۵ ۶.۵
۱۹۹ Iran Banisaeed,Fatemeh ۱۲۵۴۳۵۲۷ ۱۶۲۹ ۶.۵
۲۰۰ Iran Hosseini ,Mohammad Hamzeh ۲۲۵۷۱۸۴۱ ۰ ۶.۵
۲۰۱ Iran خوش بین ,امیر ۱۲۵۳۱۵۵۳ ۱۷۷۱ ۶.۰
۲۰۲ Iran مرادی لاکه ,کاوه ۲۲۵۱۲۳۶۵ ۱۶۵۱ ۶.۰
۲۰۳ Iran Veisi,Armin ۲۲۵۵۳۸۱۹ ۱۴۰۶ ۶.۰
۲۰۴ Iran موحدی ,یاشار ۱۲۵۷۶۳۰۱ ۱۸۱۹ ۶.۰
۲۰۵ Iran Eemen,Shaayaan ۴۲۵۵۰۰۲۵ ۱۸۰۳ ۶.۰
۲۰۶ Iran Mousavi,Emadeddin ۱۲۵۲۲۰۳۱ ۱۹۲۰ ۵.۵
۲۰۷ Iran قادری ,فرزانه ۱۲۵۳۴۵۱۰ ۱۷۳۰ ۵.۵
۲۰۸ Iran جهانبخشی ,آرمان ۱۲۵۰۹۳۴۵ ۱۸۵۴ ۵.۵
۲۰۹ Iran جمالزاده ,مرتضی ۱۲۵۴۴۹۰۶ ۱۹۲۲ ۵.۵
۲۱۰ Iran خلیلی ,مهدی ۱۲۵۱۴۱۷۹ ۱۶۶۹ ۵.۵
۲۱۱ Iran Emam Pour,Hasan --- ۰ ۵.۵
۲۱۲ Iran Rezaei,Armia ۱۲۵۳۱۶۵۰ ۰ ۵.۵
۲۱۳ Iran Ghiasvand,Mohammad ۲۲۵۱۸۳۲۰ ۱۷۲۲ ۵.۰
۲۱۴ Iran Khademi,Mahdi ۲۲۵۵۲۱۷۰ ۲۰۷۸ ۵.۰
۲۱۵ Iran حاجیان سه پله ,مهربد ۱۲۵۶۱۲۸۲ ۱۴۷۸ ۵.۰
۲۱۶ Iran Rajaei Zadeh,Sayed Ali ۴۲۵۳۵۳۴۴ ۱۸۰۷ ۵.۰
۲۱۷ Iran Sodagar,Nima ۱۲۵۴۴۷۵۲ ۱۶۶۴ ۵.۰
۲۱۸ Iran Honar Talab,Mehdi ۴۲۵۱۱۲۲۴ ۱۵۸۷ ۵.۰
۲۱۹ Iran قاسم زاده ,محمد حسین ۱۲۵۹۱۵۳۰ ۱۵۲۵ ۵.۰
۲۲۰ Iran کلوندی ,محمد نعیم ۱۲۵۹۹۲۰۴ ۱۱۹۰ ۵.۰
۲۲۱ Iran Rezaei,Paria ۱۲۵۴۴۶۵۵ ۰ ۵.۰
۲۲۲ Iran Ghafari Farhang Niya,Marziyeh ۲۲۵۳۳۷۹۶ ۰ ۵.۰
۲۲۳ Iran Shams,Siavash ۲۲۵۵۵۹۵۱ ۱۴۷۴ ۴.۵
۲۲۴ Iran Doosti Farzam,Mohamad Mahdi ۴۲۵۴۰۲۳۲ ۱۴۶۶ ۴.۵
۲۲۵ Iran دوستکام ,پویان ۱۲۵۰۱۸۲۴ ۲۱۹۴ ۴.۰
۲۲۶ Iran افشانی ,متین ۱۲۵۵۳۲۰۴ ۱۷۷۴ ۴.۰
۲۲۷ Iran Hajiazizi,Aref ۲۲۵۵۳۹۷۵ ۰ ۴.۰
۲۲۸ Iran ربیعی پارسایی ,مهرداد ۱۲۵۱۴۵۰۰ ۱۸۱۸ ۴.۰
۲۲۹ Iran نظری حجت ,آرمین ۱۲۵۸۱۶۹۰ ۱۴۳۶ ۴.۰
۲۳۰ Iran Amini Shakib,Mahdi ۴۲۵۰۵۳۲۱ ۱۲۵۲ ۴.۰
۲۳۱ Iran Soltani,Hasti ۲۲۵۱۴۰۰۷ ۱۱۷۹ ۴.۰
۲۳۲ Iran خداییوندی ,سهیل ۱۲۵۹۹۲۲۰ ۱۲۸۰ ۴.۰
۲۳۳ Iran Khoshnam,Farhad ۲۲۵۳۴۰۴۰ ۱۸۷۴ ۳.۵
۲۳۴ Iran Razavi,Seyyed Amirreza ۲۲۵۵۱۳۳۶ ۱۷۶۴ ۳.۵
۲۳۵ Iran کیانی ,راحیل ۱۲۵۶۲۴۰۸ ۱۶۹۹ ۳.۵
۲۳۶ Iran رجبی ,محسن ۱۲۵۲۱۸۳۳ ۲۰۰۰ ۳.۵
۲۳۷ Iran Ghanaee,Mohammad ۲۲۵۵۴۵۶۴ ۱۶۱۴ ۳.۵
۲۳۸ Iran Amirzadeh,Mostafa ۱۲۵۴۶۲۵۹ ۱۴۳۶ ۳.۵
۲۳۹ Iran زارعی ,علی ۱۲۵۵۲۸۵۲ ۱۶۲۴ ۳.۵
۲۴۰ Iran Abdoli,Vahid ۲۲۵۵۲۸۴۷ ۱۵۸۶ ۳.۵
۲۴۱ Iran Soltani,Heliya ۲۲۵۴۳۸۵۶ ۱۱۰۷ ۳.۵
۲۴۲ Iran Ghiasi,Mohsen ۲۲۵۱۵۵۱۸ ۱۶۶۱ ۳.۰
۲۴۳ Iran مقصودلو ,امیرعلی ۱۲۵۹۱۰۲۵ ۱۶۹۷ ۳.۰
۲۴۴ Iran Abdollahisaber,Reza ۴۲۵۰۱۴۷۴ ۱۶۹۲ ۲.۰
۲۴۵ Iran سلطانی ,فاطمه ۱۲۵۹۱۱۵۷ ۱۲۸۹ ۲.۰
۲۴۶ Iran Ghasemi Bilvari,Mohadese --- ۰ ۱.۰
۲۴۷ Iran درینی ,اسماعیل ۱۲۵۱۳۸۹۰ ۱۴۸۶ ۰.۰
۲۴۸ Iran Hosseini,Mohammad Reza ۲۲۵۸۱۱۶۲ ۰ ۰.۰
۲۴۹ Iran Amini,Mahdi ۲۲۵۴۷۷۲۰ ۱۵۷۰ ۰.۰
۲۵۰ Iran Farshi,Zhilvan --- ۰ ۰.۰
۲۵۱ Iran Soori,Peyman ۲۲۵۵۳۰۱۰ ۱۶۷۲ ۰.۰
۲۵۲ Iran Safaei,Kiarash --- ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۰۵۵ ۸
IRI
عادلی اردبیلی ,آروین
½ - ½
Nikookar,Mahdi
IRI
۲۳ ۱۹۶۳ ۱
8 ۲۰۰۳ ۱۸
IRI
Mozaffari,Alireza
0 - 1
رضایی ,فرزین
IRI
۱۲ ۲۰۳۶ 8 ۲
۱۹۵۱ ۲۵
IRI
خوش کلامیان ,بهزاد
1 - 0
شافعی کادیجانی ,حمید
IRI
۶ ۲۰۷۵ ۳
۲۰۶۰ ۷
IRI
ازلی ,اشکان
1 - 0
محمدی ,محمد مهدی
IRI
۲۸ ۱۹۱۷ ۴
۲۰۳۴ ۱۳
IRI
وحدتیان ,داوود
½ - ½
صفری ,پرهام
IRI
۶۵ ۱۷۸۱ ۵
۲۰۳۰ ۱۴
IRI
طالبی ,مسعود
1 - 0
Mirzaeian,Ehsan
IRI
۵۹ ۱۷۹۰ ۶
7 ۱۸۵۳ ۴۴
IRI
Ansar Jaafari,Abbas
½ - ½
نجفیان پور ,مهیار
IRI
۱ ۲۰۹۷ 7 ۷
7 ۲۰۹۲ ۲
IRI
اصبحی ,محمد
½ - ½
Soboleva,Anastasia
RUS
۴۱ ۱۸۶۴ 7 ۸
7 ۱۷۹۴ ۵۸
IRI
مجیدی ,کیمیا
0 - 1
تعاونی ,رحیم
IRI
۳ ۲۰۸۹ 7 ۹
7 ۲۰۵۵ ۹
IRI
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
1 - 0
مهدیان ,آنوشا
IRI
۳۳ ۱۹۰۷ 7 ۱۰
7 ۱۹۰۶ ۳۴
IRI
صداقت خواه ,حمیدرضا
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۱۰ ۲۰۳۸ 7 ۱۱
7 ۱۷۸۷ ۶۱
IRI
مقصودی صدیق ,علی
0 - 1
Borazjani,Alireza
IRI
۲۱ ۱۹۸۷ 7 ۱۲
7 ۱۹۷۸ ۲۲
IRI
درودیان ,مهیار
1 - 0
بهروزی مقدم ,حامد
IRI
۳۶ ۱۸۸۲ 7 ۱۳
7 ۱۹۴۱ ۲۶
IRI
مرزوقی ,محمدصادق
- - +
Mohammadi,Reza
IRI
۸۱ ۱۷۲۱ 7 ۱۴
7 ۱۷۷۴ ۶۷
IRI
کبگانی ,یونس
1 - 0
Fayyazi,A. R.
IRI
۱۱ ۲۰۳۶ ۱۵
۲۰۲۰ ۱۶
IRI
والسلام ,محمدتقی
1 - 0
جلالی ,هادی
IRI
۴۷ ۱۸۴۵ ۱۶
۲۰۱۵ ۱۷
IRI
عابدی ,محمدرضا
1 - 0
Ahmadian,Moharram
IRI
۴۳ ۱۸۵۶ ۱۷
۱۸۵۷ ۴۲
IRI
رستمی ,روح الله
1 - 0
بهزاد نظیف ,پروا
IRI
۲۴ ۱۹۵۴ ۱۸
۱۷۹۰ ۶۰
IRI
شاه کرمی ,علی
½ - ½
Saemi,Sina
IRI
۲۷ ۱۹۲۸ ۱۹
۱۹۱۰ ۳۱
IRI
صدقی ,بابک
0 - 1
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
IRI
۶۹ ۱۷۶۹ ۲۰
۱۹۰۸ ۳۲
IRI
Shekari,Hamed
1 - 0
جلالی ,سیده پریماه
IRI
۷۳ ۱۷۵۷ ۲۱
۱۸۱۴ ۵۲
IRI
قاسمی حاجی ,رامتین
- - +
Bosagh Zadeh,Alireza
IRI
۳۸ ۱۸۷۹ ۲۲
۱۸۰۷ ۵۵
IRI
رضایی ,حمید رضا
0 - 1
متقی ,سینا
IRI
۳۹ ۱۸۷۸ ۲۳
6 ۱۷۳۴ ۷۷
IRI
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
½ - ½
Ali,Ghazi Al-Saadi
IRQ
۱۵ ۲۰۲۷ 6 ۲۴
6 ۱۷۱۴ ۸۵
IRI
خوش بین ,امیر
- - +
ازلی ,طناز
IRI
۲۹ ۱۹۱۶ 6 ۲۵
6 ۱۶۸۷ ۹۰
IRI
Yousefi,Behniya
1 - 0
انجم روز ,مهدی
IRI
۳۰ ۱۹۱۱ 6 ۲۶
6 ۱۶۳۳ ۱۰۵
IRI
درینی ,ایلیا
0 - 1
عارف آزاد ,غلامحسین
IRI
۳۷ ۱۸۸۰ 6 ۲۷
6 ۱۸۴۱ ۴۸
IRI
رادش ,پارسا
1 - 0
Bahrami,Ashkan
IRI
۱۰۷ ۱۶۲۹ 6 ۲۸
6 ۱۶۱۶ ۱۱۱
IRI
Khoshkalam,Seyed Mahan
0 - 1
زحمتی ,سبحان
IRI
۵۱ ۱۸۲۵ 6 ۲۹
6 ۱۵۷۹ ۱۲۵
IRI
نوروزی پسند ,سعید
½ - ½
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۵۷ ۱۸۰۲ 6 ۳۰
6 ۱۷۸۵ ۶۲
IRI
عبدی ,امیر
0 - 1
Jalali,Saba
IRI
۱۳۱ ۱۵۶۰ 6 ۳۱
6 ۱۵۲۸ ۱۳۵
IRI
Rostami,Hossein
0 - 1
عباسی لرکی ,حسین
IRI
۶۳ ۱۷۸۴ 6 ۳۲
6 ۱۷۸۳ ۶۴
IRI
نجاتی فر ,نیما
1 - 0
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
IRI
۱۴۹ ۱۴۶۳ 6 ۳۳
6 ۱۷۷۴ ۶۸
IRI
Zoalfian,Mohammad
1 - 0
جعفری ,محمدیاسین
IRI
۱۵۰ ۱۴۶۰ 6 ۳۴
6 ۱۷۵۹ ۷۲
IRI
مرادی لاکه ,کاوه
- - +
خلیل اللهی ,شهروز
IRI
۱۶۳ ۱۳۶۹ 6 ۳۵
6 ۱۷۵۱ ۷۴
IRI
Kaveh,Hossein
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۱۸۹ ۱۲۲۵ 6 ۳۶
6 ۱۴۷۳ ۱۴۷
IRI
Rostami,Mohsen
½ - ½
فرهمند ,امیر
IRI
۷۵ ۱۷۳۹ 6 ۳۷
۱۹۹۵ ۲۰
IRI
فتحی ,هیمن
0 - 1
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
IRI
۱۲۷ ۱۵۷۴ ۳۸
۱۷۳۶ ۷۶
IRI
Sadeghi Shoormasti,Ali
1 - 0
Khalili,Reza
IRI
۱۲۹ ۱۵۶۸ ۳۹
۱۶۲۹ ۱۰۸
IRI
Banisaeed,Fatemeh
+ - -
قادری ,فرزانه
IRI
۷۸ ۱۷۳۰ ۴۰
۱۷۰۹ ۸۶
IRI
علامیر ویرثق ,احسان
1 - 0
Aref Azad,Amir Hossein
IRI
۱۳۲ ۱۵۵۱ ۴۱
۱۶۱۶ ۱۱۲
IRI
Majidi Shadan,Ali
0 - 1
Bayat,Ali
IRI
۸۷ ۱۷۰۲ ۴۲
۱۶۹۲ ۸۸
IRI
عظیمی ,یحیی
½ - ½
مردانی ,علیرضا
IRI
۱۵۲ ۱۴۵۲ ۴۳
۱۶۸۷ ۸۹
IRI
Naseralavi,Seyyed Armin
1 - 0
Radnia,Marjan
IRI
۱۷۹ ۱۲۹۳ ۴۴
۱۵۸۶ ۱۲۲
IRI
کرد ,سلیمان
0 - 1
Farnami,Karim
IRI
۹۱ ۱۶۷۷ ۴۵
۱۴۴۶ ۱۵۳
IRI
صالحی شهربابکی ,علی
½ - ½
Golzari,Saeid
IRI
۹۳ ۱۶۷۰ ۴۶
۱۶۶۳ ۹۷
IRI
قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
Etesami Novin,Seyed Parsa
IRI
۲۲۶ ۰ ۴۷
۱۶۵۷ ۹۸
IRI
Memarzadeh,Hossein
1 - 0
Rigi,Kamyar
IRI
۲۴۶ ۰ ۴۸
۱۳۹۵ ۱۶۰
IRI
صابری ,هیراد
0 - 1
محمدخانی ,محمدرسول
IRI
۱۰۱ ۱۶۴۹ ۴۹
۱۵۸۰ ۱۲۴
IRI
کلوندی ,نشمیل
1 - 0
Jafari,Kasra
IRI
۱۰۲ ۱۶۴۶ ۵۰
۰ ۲۳۶
IRI
Hosseini ,Mohammad Hamzeh
+ - -
Rajaei Zadeh,Sayed Ali
IRI
۵۴ ۱۸۰۷ 5 ۵۱
5 ۱۸۵۳ ۴۵
IRI
Pour Ojaghi,Saeed
1 - 0
قزاقی ,پارمیدا
IRI
۱۳۳ ۱۵۴۶ 5 ۵۲
5 ۱۷۷۸ ۶۶
IRI
ریگی ,وهاب
1 - 0
پرن فر ,علیرضا
IRI
۱۵۱ ۱۴۶۰ 5 ۵۳
5 ۱۵۳۸ ۱۳۴
IRI
Jalilian,Benyamin
1 - 0
جعفری همدانی ,ارشیا
IRI
۸۲ ۱۷۱۹ 5 ۵۴
5 ۱۶۶۹ ۹۴
IRI
حاجیان سه پله ,مهربد
- - +
Veisi,Armin
IRI
۱۴۵ ۱۴۷۸ 5 ۵۵
5 ۱۶۵۲ ۹۹
IRI
Esmaeili,Mohammad Mobin
1 - 0
Ghorbani,Mohammad Amin
IRI
۱۶۴ ۱۳۶۲ 5 ۵۶
5 ۱۶۵۲ ۱۰۰
IRI
حسینی ,سید مرتضی
1 - 0
Zolfian,Mehrdad
IRI
۱۵۶ ۱۴۲۷ 5 ۵۷
5 ۱۶۳۸ ۱۰۴
IRI
خطیبی ,امیررضا
1 - 0
Salehi,Hossein
IRI
۱۷۰ ۱۳۳۲ 5 ۵۸
5 ۱۶۳۱ ۱۰۶
IRI
بزرگ زاده ,عرفان
1 - 0
Farzaneh,Faraz
IRI
۱۷۲ ۱۳۲۷ 5 ۵۹
5 ۱۵۱۴ ۱۳۶
IRI
Pourshab,Aref
1 - 0
Etesam,Armin
IRI
۱۱۰ ۱۶۱۶ 5 ۶۰
5 ۱۴۹۱ ۱۴۱
IRI
Tahvili Raftar,Iman
1 - 0
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
IRI
۱۱۳ ۱۶۱۵ 5 ۶۱
5 ۱۴۸۱ ۱۴۴
IRI
حمزه جواران ,کسری
1 - 0
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۱۱۹ ۱۵۹۷ 5 ۶۲
5 ۱۵۸۷ ۱۲۰
IRI
Honar Talab,Mehdi
- - +
Eemen,Shaayaan
IRI
۲۲۴ ۰ 5 ۶۳
5 ۱۳۰۶ ۱۷۸
IRI
Hossein Nejhad,Hojjat
0 - 1
شقاقی ,غلامرضا
IRI
۱۲۳ ۱۵۸۱ 5 ۶۴
5 ۰ ۲۱۹
IRI
Arvish,Sorena
0 - 1
Yazdanpanah,Mohammad Reza
IRI
۱۰۳ ۱۶۴۵ ۶۵
۱۳۵۱ ۱۶۷
IRI
صادقی ,سپهر
0 - 1
Karami,Salar
IRI
۱۱۵ ۱۶۰۴ ۶۶
۱۶۰۰ ۱۱۶
IRI
Zoalfian,Mehrdad
1 - 0
غفاری ,پیمان
IRI
۱۷۴ ۱۳۲۴ ۶۷
۱۵۷۱ ۱۲۸
IRI
Bagheri,Anahita
1 - 0
Looni,Arshiya
IRI
۱۷۷ ۱۳۱۲ ۶۸
۱۵۶۲ ۱۳۰
IRI
Shahbakhsh,Aref
1 - 0
عقیلی مفید ,ولی
IRI
۱۸۵ ۱۲۵۶ ۶۹
۱۲۴۵ ۱۸۸
IRI
Gorji,Mohsen
0 - 1
Saei Hamedani,Khashyar
IRI
۱۳۷ ۱۵۱۰ ۷۰
۱۵۰۷ ۱۳۸
IRI
نوروزی چناری ,پارسا
1 - 0
Yeganegi,Barad
IRI
۱۹۶ ۱۱۷۸ ۷۱
۱۴۹۴ ۱۴۰
IRI
Kooshki Jahromi,Sobhan
1 - 0
Shakibaei Yekta,Ouriya
IRI
۱۹۸ ۱۱۶۳ ۷۲
۱۴۷۴ ۱۴۶
IRI
Shams,Siavash
- - +
Emam Pour,Hasan
IRI
۲۲۵ ۰ ۷۳
۱۴۶۶ ۱۴۸
IRI
Doosti Farzam,Mohamad Mahdi
- - +
Rezaei,Armia
IRI
۲۴۴ ۰ ۷۴
۱۲۷۸ ۱۸۲
IRI
Babaee,Mohammadsaleh
1 - 0
Arefi Nasab,Armin
IRI
۱۵۴ ۱۴۴۲ ۷۵
۱۲۱۳ ۱۹۰
IRI
Fotookian,Seyed Amirreza
0 - 1
عقیلی مفید ,داوود
IRI
۱۵۷ ۱۴۲۶ ۷۶
۱۱۹۹ ۱۹۱
IRI
Gholami,Amir Mohammad
0 - 1
Mohazab,Alireza
IRI
۱۵۹ ۱۴۱۵ ۷۷
۰ ۲۳۲
IRI
Gilandoust,Hirbod
½ - ½
Pakkhou,Hamid
IRI
۱۳۹ ۱۴۹۵ 4 ۷۸
4 ۱۵۹۸ ۱۱۸
IRI
Khademi,Fateme
0 - 1
ایزک محمدی ,ارشیا
IRI
۱۹۳ ۱۱۹۱ 4 ۷۹
4 ۱۱۷۹ ۱۹۵
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
+ - -
نظری حجت ,آرمین
IRI
۱۴۳ ۱۴۸۵ 4 ۸۰
4 ۱۴۱۶ ۱۵۸
IRI
Hamidian,Alireza
1 - 0
Arabloo,Kia
IRI
۲۱۸ ۰ 4 ۸۱
4 ۱۱۴۷ ۲۰۳
IRI
نوروزی چناری ,پرهام
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر
IRI
۱۶۱ ۱۳۹۳ 4 ۸۲
4 ۱۱۴۵ ۲۰۴
IRI
غلامی ,کیان
0 - 1
Safari,Sina
IRI
۱۶۵ ۱۳۵۷ 4 ۸۳
4 ۱۳۵۰ ۱۶۸
IRI
Poolaei,Roham
1 - 0
Parvin,Zahra
IRI
۲۱۴ ۱۰۳۷ 4 ۸۴
4 ۰ ۲۲۳
IRI
Delavari,Amin
1 - 0
Abdoli,Sepehr
IRI
۱۷۳ ۱۳۲۶ 4 ۸۵
4 ۱۳۱۷ ۱۷۶
IRI
خداییوندی ,سهیل
- - +
Ghafari Farhang Niya,Marziyeh
IRI
۲۲۹ ۰ 4 ۸۶
4 ۰ ۲۴۲
IRI
Moslem,Siavash
1 - 0
Yazdani,Alireza
IRI
۱۸۱ ۰ 4 ۸۷
4 ۰ ۲۴۳
IRI
Noorafkan,Mehdi
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۱۸۳ ۱۲۶۴ 4 ۸۸
4 ۱۲۵۲ ۱۸۶
IRI
Amini Shakib,Mahdi
- - +
Rezaei,Paria
IRI
۲۴۵ ۰ 4 ۸۹
4 ۱۲۵۰ ۱۸۷
IRI
Heydarian,Romina
1 - 0
Yancheshmeh,Mahziar
IRI
۲۵۰ ۰ 4 ۹۰
۱۴۳۹ ۱۵۵
IRI
فروغی ,حمید
1 - 0
Zarei,Amirhosein
IRI
۲۰۲ ۱۱۴۹ ۹۱
۱۳۷۷ ۱۶۲
IRI
Seyfi,Zohair
1 - 0
Babaei,Mobina
IRI
۲۰۱ ۱۱۵۲ ۹۲
۱۱۸۵ ۱۹۴
IRI
Ali Akbari,Sepehr
1 - 0
Etesam,Ali
IRI
۱۷۱ ۱۳۲۸ ۹۳
۰ ۲۳۵
IRI
Hasan Pour,Ali Akbar
½ - ½
Mayah Pour,Mohammad
IRI
۱۷۵ ۱۳۲۳ ۹۴
۰ ۲۴۱
IRI
Khalilolahi,Shahrzad
½ - ½
Akbari,Artin
IRI
۱۶۹ ۱۳۳۳ 3 ۹۵
3 ۱۰۷۵ ۲۱۰
IRI
Yazdanpanah,Fatemeh
½ - ½
Kimiaei Talab,Katayoun
IRI
۱۸۴ ۱۲۵۸ 3 ۹۶
3 ۱۱۷۳ ۱۹۷
IRI
افقی ,ناصر
1 - 0
Fathyani,Mahyar
IRI
۲۲۸ ۰ 3 ۹۷
3 ۱۱۲۱ ۲۰۵
IRI
Azadi,Mahdi
1 - 0
Hosseini Mosleh,S.M.Reza
IRI
۲۳۸ ۰ 3 ۹۸
3 ۱۰۱۷ ۲۱۵
IRI
Ahmadi Niaz,Shayan
0 - 1
Gharabaghi,Mostafa
IRI
۲۰۶ ۱۱۱۷ 3 ۹۹
3 ۰ ۲۲۲
IRI
Delavar,Atrin
0 - 1
Aliakbari,Sahar
IRI
۲۰۷ ۱۱۱۵ 3 ۱۰۰
3 ۱۱۱۳ ۲۰۸
IRI
Heydari Soodjani,Mohammad Matin
1 - 0
Jalali Firoozkoohi,Amir Mohamad
IRI
۲۳۹ ۰ 3 ۱۰۱
3 ۱۰۸۴ ۲۰۹
IRI
Rezaei,Mohammad Yasin
1 - 0
Ghafary,Poria
IRI
۲۳۰ ۰ 3 ۱۰۲
6 ۱۸۱۴ ۵۳
IRI
موحدی ,یاشار
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۳
3 ۰ ۲۲۰
IRI
Bakhtiari,Ali
1 - 0
Jahanian,Mohammad Mahyar
IRI
۲۱۲ ۱۰۵۲ ۱۰۴
۱۹۰۰ ۳۵
IRI
Mousavi,Emadeddin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
۱۸۳۴ ۴۹
IRI
جهانبخشی ,آرمان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
۱۸۲۵ ۵۰
IRI
جمالزاده ,مرتضی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
۱۶۶۹ ۹۵
IRI
خلیلی ,مهدی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
۱۱۹۷ ۱۹۲
IRI
Birgani,Zhasman
½ - ½
Behbehani,Shayan
IRI
۲۲۱ ۰ ۱۰۹
۱۰۶۲ ۲۱۱
IRI
Sabzali,Pardis
1 - 0
Jamshidi,Behdad
IRI
۲۴۰ ۰ ۱۱۰
5 ۲۰۷۸ ۵
IRI
Khademi,Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
5 ۱۷۲۵ ۷۹
IRI
Ghiasvand,Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
5 ۱۷۱۶ ۸۴
IRI
قاسم زاده ,محمد حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
5 ۱۶۶۶ ۹۶
IRI
Sodagar,Nima
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
2 ۱۱۵۶ ۲۰۰
IRI
غلامی ,کیهان
0 - 1
Ahmadian,Sara
IRI
۲۱۷ ۰ ۱۱۵
2 ۰ ۲۱۶
IRI
Abbasimoghadam,Parnian
0 - 1
Tasalian,Taha
IRI
۲۱۳ ۱۰۴۴ 2 ۱۱۶
2 ۰ ۲۴۷
IRI
Sabaee,Elham
1 - 0
Hamidian,Mohanna
IRI
۲۳۴ ۰ 2 ۱۱۷
4 ۲۰۸۴ ۴
IRI
دوستکام ,پویان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
4 ۱۷۶۹ ۷۰
IRI
ربیعی پارسایی ,مهرداد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
4 ۱۷۲۴ ۸۰
IRI
افشانی ,متین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
4 ۱۱۵۸ ۱۹۹
IRI
Soltani,Hasti
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
4 ۰ ۲۳۳
IRI
Hajiazizi,Aref
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
۲۰۰۰ ۱۹
IRI
رجبی ,محسن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
۱۸۷۴ ۴۰
IRI
Khoshnam,Farhad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۴
۱۸۰۵ ۵۶
IRI
کیانی ,راحیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
۱۷۱۹ ۸۳
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۶
۱۶۲۴ ۱۰۹
IRI
زارعی ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
۱۶۱۴ ۱۱۴
IRI
Ghanaee,Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
۱۵۸۶ ۱۲۱
IRI
Abdoli,Vahid
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۹
۱۳۵۴ ۱۶۶
IRI
Amirzadeh,Mostafa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۰
۰ ۲۴۹
IRI
Soltani,Heliya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
2 ۰ ۲۵۱
IRI
Zare,Mahdimohammad
1 - 0
Zendehdar,Arian
IRI
۲۵۲ ۰ 1 ۱۳۲
3 ۱۸۵۱ ۴۶
IRI
مقصودلو ,امیرعلی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۳
3 ۱۵۹۸ ۱۱۷
IRI
Ghiasi,Mohsen
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۴
2 ۱۷۵۹ ۷۱
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۵
2 ۱۲۸۹ ۱۸۰
IRI
سلطانی ,فاطمه
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۶
1 ۰ ۲۳۱
IRI
Ghasemi Bilvari,Mohadese
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۷
0 ۱۶۷۲ ۹۲
IRI
Soori,Peyman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۸
0 ۱۵۷۵ ۱۲۶
IRI
درینی ,اسماعیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۹
0 ۱۴۸۸ ۱۴۲
IRI
Amini,Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۰
0 ۰ ۲۲۷
IRI
Farshi,Zhilvan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۱
0 ۰ ۲۳۷
IRI
Hosseini,Mohammad Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۲
0 ۰ ۲۴۸
IRI
Safaei,Kiarash
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۰۳۶ ۱۲
IRI
رضایی ,فرزین
½ - ½
عادلی اردبیلی ,آروین
IRI
۸ ۲۰۵۵ 8 ۱
۱۹۶۳ ۲۳
IRI
Nikookar,Mahdi
1 - 0
وحدتیان ,داوود
IRI
۱۳ ۲۰۳۴ ۲
7 ۱۹۱۷ ۲۸
IRI
محمدی ,محمد مهدی
½ - ½
طالبی ,مسعود
IRI
۱۴ ۲۰۳۰ 7 ۳
7 ۱۷۲۱ ۸۱
IRI
Mohammadi,Reza
0 - 1
Mozaffari,Alireza
IRI
۱۸ ۲۰۰۳ 7 ۴
۱۹۵۱ ۲۵
IRI
خوش کلامیان ,بهزاد
1 - 0
مرزوقی ,محمدصادق
IRI
۲۶ ۱۹۴۱ 7 ۵
۲۰۹۷ ۱
IRI
نجفیان پور ,مهیار
½ - ½
صداقت خواه ,حمیدرضا
IRI
۳۴ ۱۹۰۶ ۶
۱۸۸۲ ۳۶
IRI
بهروزی مقدم ,حامد
½ - ½
اصبحی ,محمد
IRI
۲ ۲۰۹۲ ۷
۲۰۷۵ ۶
IRI
شافعی کادیجانی ,حمید
1 - 0
رستمی ,روح الله
IRI
۴۲ ۱۸۵۷ ۸
۱۸۵۶ ۴۳
IRI
Ahmadian,Moharram
0 - 1
ازلی ,اشکان
IRI
۷ ۲۰۶۰ ۹
۱۷۹۰ ۵۹
IRI
Mirzaeian,Ehsan
1 - 0
Fayyazi,A. R.
IRI
۱۱ ۲۰۳۶ ۱۰
۱۷۸۱ ۶۵
IRI
صفری ,پرهام
1 - 0
والسلام ,محمدتقی
IRI
۱۶ ۲۰۲۰ ۱۱
6 ۲۰۳۸ ۱۰
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
رضایی ,حمید رضا
IRI
۵۵ ۱۸۰۷ ۱۲
6 ۲۰۸۹ ۳
IRI
تعاونی ,رحیم
1 - 0
رادش ,پارسا
IRI
۴۸ ۱۸۴۱ 6 ۱۳
6 ۱۸۲۵ ۵۱
IRI
زحمتی ,سبحان
0 - 1
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
IRI
۹ ۲۰۵۵ 6 ۱۴
6 ۱۹۸۷ ۲۱
IRI
Borazjani,Alireza
1 - 0
موحدی ,یاشار
IRI
۵۳ ۱۸۱۴ 6 ۱۵
6 ۱۶۲۹ ۱۰۷
IRI
Bahrami,Ashkan
0 - 1
درودیان ,مهیار
IRI
۲۲ ۱۹۷۸ 6 ۱۶
6 ۱۹۲۸ ۲۷
IRI
Saemi,Sina
½ - ½
قاسمی حاجی ,رامتین
IRI
۵۲ ۱۸۱۴ 6 ۱۷
6 ۱۹۱۶ ۲۹
IRI
ازلی ,طناز
0 - 1
مجیدی ,کیمیا
IRI
۵۸ ۱۷۹۴ 6 ۱۸
6 ۱۹۱۱ ۳۰
IRI
انجم روز ,مهدی
0 - 1
مقصودی صدیق ,علی
IRI
۶۱ ۱۷۸۷ 6 ۱۹
6 ۱۹۰۷ ۳۳
IRI
مهدیان ,آنوشا
1 - 0
عبدی ,امیر
IRI
۶۲ ۱۷۸۵ 6 ۲۰
6 ۱۸۸۰ ۳۷
IRI
عارف آزاد ,غلامحسین
0 - 1
کبگانی ,یونس
IRI
۶۷ ۱۷۷۴ 6 ۲۱
6 ۱۸۶۴ ۴۱
RUS
Soboleva,Anastasia
1 - 0
Kaveh,Hossein
IRI
۷۴ ۱۷۵۱ 6 ۲۲
6 ۱۵۶۰ ۱۳۱
IRI
Jalali,Saba
0 - 1
Ansar Jaafari,Abbas
IRI
۴۴ ۱۸۵۳ 6 ۲۳
6 ۱۵۲۸ ۱۳۵
IRI
Rostami,Hossein
0 - 1
عابدی ,محمدرضا
IRI
۱۷ ۲۰۱۵ ۲۴
۱۷۵۷ ۷۳
IRI
جلالی ,سیده پریماه
1 - 0
فتحی ,هیمن
IRI
۲۰ ۱۹۹۵ ۲۵
۱۹۵۴ ۲۴
IRI
بهزاد نظیف ,پروا
1 - 0
Sadeghi Shoormasti,Ali
IRI
۷۶ ۱۷۳۶ ۲۶
۱۷۳۰ ۷۸
IRI
قادری ,فرزانه
0 - 1
صدقی ,بابک
IRI
۳۱ ۱۹۱۰ ۲۷
۱۶۷۷ ۹۱
IRI
Farnami,Karim
0 - 1
Shekari,Hamed
IRI
۳۲ ۱۹۰۸ ۲۸
۱۸۷۹ ۳۸
IRI
Bosagh Zadeh,Alireza
1 - 0
علامیر ویرثق ,احسان
IRI
۸۶ ۱۷۰۹ ۲۹
۱۸۷۸ ۳۹
IRI
متقی ,سینا
1 - 0
عظیمی ,یحیی
IRI
۸۸ ۱۶۹۲ ۳۰
۱۸۴۵ ۴۷
IRI
جلالی ,هادی
1 - 0
Naseralavi,Seyyed Armin
IRI
۸۹ ۱۶۸۷ ۳۱
۱۸۰۲ ۵۷
IRI
اصغرپور ماسوله ,تارا
½ - ½
Yousefi,Behniya
IRI
۹۰ ۱۶۸۷ ۳۲
۱۶۶۹ ۹۵
IRI
خلیلی ,مهدی
0 - 1
شاه کرمی ,علی
IRI
۶۰ ۱۷۹۰ ۳۳
۱۷۶۹ ۶۹
IRI
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
Memarzadeh,Hossein
IRI
۹۸ ۱۶۵۷ ۳۴
5 ۲۰۲۷ ۱۵
IRQ
Ali,Ghazi Al-Saadi
1 - 0
خطیبی ,امیررضا
IRI
۱۰۴ ۱۶۳۸ 5 ۳۵
5 ۱۶۳۳ ۱۰۵
IRI
درینی ,ایلیا
1 - 0
Rajaei Zadeh,Sayed Ali
IRI
۵۴ ۱۸۰۷ 5 ۳۶
5 ۱۷۸۴ ۶۳
IRI
عباسی لرکی ,حسین
1 - 0
بزرگ زاده ,عرفان
IRI
۱۰۶ ۱۶۳۱ 5 ۳۷
5 ۱۶۱۶ ۱۱۰
IRI
Etesam,Armin
0 - 1
نجاتی فر ,نیما
IRI
۶۴ ۱۷۸۳ 5 ۳۸
5 ۱۶۱۶ ۱۱۱
IRI
Khoshkalam,Seyed Mahan
1 - 0
ریگی ,وهاب
IRI
۶۶ ۱۷۷۸ 5 ۳۹
5 ۱۶۱۵ ۱۱۳
IRI
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
0 - 1
Zoalfian,Mohammad
IRI
۶۸ ۱۷۷۴ 5 ۴۰
5 ۱۵۸۱ ۱۲۳
IRI
شقاقی ,غلامرضا
0 - 1
مرادی لاکه ,کاوه
IRI
۷۲ ۱۷۵۹ 5 ۴۱
5 ۱۷۳۹ ۷۵
IRI
فرهمند ,امیر
1 - 0
Honar Talab,Mehdi
IRI
۱۲۰ ۱۵۸۷ 5 ۴۲
5 ۱۷۳۴ ۷۷
IRI
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
1 - 0
Pourshab,Aref
IRI
۱۳۶ ۱۵۱۴ 5 ۴۳
5 ۱۵۷۹ ۱۲۵
IRI
نوروزی پسند ,سعید
+ - -
Ghiasvand,Mohammad
IRI
۷۹ ۱۷۲۵ 5 ۴۴
5 ۱۴۷۳ ۱۴۷
IRI
Rostami,Mohsen
+ - -
قاسم زاده ,محمد حسین
IRI
۸۴ ۱۷۱۶ 5 ۴۵
5 ۱۵۴۶ ۱۳۳
IRI
قزاقی ,پارمیدا
0 - 1
خوش بین ,امیر
IRI
۸۵ ۱۷۱۴ 5 ۴۶
5 ۱۷۰۲ ۸۷
IRI
Bayat,Ali
½ - ½
کرد ,سلیمان
IRI
۱۲۲ ۱۵۸۶ 5 ۴۷
5 ۱۴۶۳ ۱۴۹
IRI
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
1 - 0
حاجیان سه پله ,مهربد
IRI
۹۴ ۱۶۶۹ 5 ۴۸
5 ۱۴۶۰ ۱۵۰
IRI
جعفری ,محمدیاسین
+ - -
Sodagar,Nima
IRI
۹۶ ۱۶۶۶ 5 ۴۹
5 ۱۴۵۲ ۱۵۲
IRI
مردانی ,علیرضا
½ - ½
قانع دلچه ,صفورا
IRI
۹۷ ۱۶۶۳ 5 ۵۰
5 ۱۳۶۹ ۱۶۳
IRI
خلیل اللهی ,شهروز
1 - 0
Esmaeili,Mohammad Mobin
IRI
۹۹ ۱۶۵۲ 5 ۵۱
5 ۱۲۲۵ ۱۸۹
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
حسینی ,سید مرتضی
IRI
۱۰۰ ۱۶۵۲ 5 ۵۲
۱۴۷۸ ۱۴۵
IRI
Veisi,Armin
½ - ½
Pour Ojaghi,Saeed
IRI
۴۵ ۱۸۵۳ ۵۳
۱۶۷۰ ۹۳
IRI
Golzari,Saeid
1 - 0
Kooshki Jahromi,Sobhan
IRI
۱۴۰ ۱۴۹۴ ۵۴
۱۶۴۹ ۱۰۱
IRI
محمدخانی ,محمدرسول
1 - 0
Shams,Siavash
IRI
۱۴۶ ۱۴۷۴ ۵۵
۱۶۴۶ ۱۰۲
IRI
Jafari,Kasra
1 - 0
Doosti Farzam,Mohamad Mahdi
IRI
۱۴۸ ۱۴۶۶ ۵۶
۱۶۴۵ ۱۰۳
IRI
Yazdanpanah,Mohammad Reza
0 - 1
صابری ,هیراد
IRI
۱۶۰ ۱۳۹۵ ۵۷
۱۴۲۶ ۱۵۷
IRI
عقیلی مفید ,داوود
0 - 1
Banisaeed,Fatemeh
IRI
۱۰۸ ۱۶۲۹ ۵۸
۱۴۱۵ ۱۵۹
IRI
Mohazab,Alireza
0 - 1
Majidi Shadan,Ali
IRI
۱۱۲ ۱۶۱۶ ۵۹
۱۶۰۴ ۱۱۵
IRI
Karami,Salar
0 - 1
صالحی شهربابکی ,علی
IRI
۱۵۳ ۱۴۴۶ ۶۰
۱۲۹۳ ۱۷۹
IRI
Radnia,Marjan
1 - 0
Zoalfian,Mehrdad
IRI
۱۱۶ ۱۶۰۰ ۶۱
۱۱۶۳ ۱۹۸
IRI
Shakibaei Yekta,Ouriya
0 - 1
کلوندی ,نشمیل
IRI
۱۲۴ ۱۵۸۰ ۶۲
۱۵۷۴ ۱۲۷
IRI
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
1 - 0
صادقی ,سپهر
IRI
۱۶۷ ۱۳۵۱ ۶۳
۱۵۶۸ ۱۲۹
IRI
Khalili,Reza
1 - 0
غفاری ,پیمان
IRI
۱۷۴ ۱۳۲۴ ۶۴
۰ ۲۲۶
IRI
Etesami Novin,Seyed Parsa
1 - 0
Shahbakhsh,Aref
IRI
۱۳۰ ۱۵۶۲ ۶۵
۱۵۵۱ ۱۳۲
IRI
Aref Azad,Amir Hossein
1 - 0
Babaee,Mohammadsaleh
IRI
۱۸۲ ۱۲۷۸ ۶۶
۱۵۱۰ ۱۳۷
IRI
Saei Hamedani,Khashyar
0 - 1
Hosseini ,Mohammad Hamzeh
IRI
۲۳۶ ۰ ۶۷
۰ ۲۴۶
IRI
Rigi,Kamyar
1 - 0
نوروزی چناری ,پارسا
IRI
۱۳۸ ۱۵۰۷ ۶۸
4 ۱۷۶۹ ۷۰
IRI
ربیعی پارسایی ,مهرداد
- - +
Farzaneh,Faraz
IRI
۱۷۲ ۱۳۲۷ 4 ۶۹
4 ۱۵۹۷ ۱۱۹
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
خداییوندی ,سهیل
IRI
۱۷۶ ۱۳۱۷ 4 ۷۰
4 ۱۲۶۴ ۱۸۳
IRI
Zaheri,Mehran
0 - 1
Jalilian,Benyamin
IRI
۱۳۴ ۱۵۳۸ 4 ۷۱
4 ۱۱۵۸ ۱۹۹
IRI
Soltani,Hasti
0 - 1
Tahvili Raftar,Iman
IRI
۱۴۱ ۱۴۹۱ 4 ۷۲
4 ۱۴۸۵ ۱۴۳
IRI
نظری حجت ,آرمین
0 - 1
Hossein Nejhad,Hojjat
IRI
۱۷۸ ۱۳۰۶ 4 ۷۳
4 ۱۱۹۱ ۱۹۳
IRI
ایزک محمدی ,ارشیا
0 - 1
حمزه جواران ,کسری
IRI
۱۴۴ ۱۴۸۱ 4 ۷۴
4 ۱۴۶۰ ۱۵۱
IRI
پرن فر ,علیرضا
1 - 0
Amini Shakib,Mahdi
IRI
۱۸۶ ۱۲۵۲ 4 ۷۵
4 ۱۴۴۲ ۱۵۴
IRI
Arefi Nasab,Armin
½ - ½
Gorji,Mohsen
IRI
۱۸۸ ۱۲۴۵ 4 ۷۶
4 ۱۴۲۷ ۱۵۶
IRI
Zolfian,Mehrdad
1 - 0
کلوندی ,محمد نعیم
IRI
۱۹۵ ۱۱۷۹ 4 ۷۷
4 ۱۳۶۲ ۱۶۴
IRI
Ghorbani,Mohammad Amin
1 - 0
غلامی ,کیان
IRI
۲۰۴ ۱۱۴۵ 4 ۷۸
4 ۱۳۵۷ ۱۶۵
IRI
Safari,Sina
0 - 1
Arvish,Sorena
IRI
۲۱۹ ۰ 4 ۷۹
4 ۰ ۲۲۴
IRI
Eemen,Shaayaan
1 - 0
Poolaei,Roham
IRI
۱۶۸ ۱۳۵۰ 4 ۸۰
4 ۰ ۲۳۳
IRI
Hajiazizi,Aref
- - +
Salehi,Hossein
IRI
۱۷۰ ۱۳۳۲ 4 ۸۱
۱۱۹۹ ۱۹۱
IRI
Gholami,Amir Mohammad
+ - -
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۸۳ ۱۷۱۹ ۸۲
۱۶۲۴ ۱۰۹
IRI
زارعی ,علی
- - +
Yeganegi,Barad
IRI
۱۹۶ ۱۱۷۸ ۸۳
۱۱۴۹ ۲۰۲
IRI
Zarei,Amirhosein
0 - 1
Bagheri,Anahita
IRI
۱۲۸ ۱۵۷۱ ۸۴
۱۴۹۵ ۱۳۹
IRI
Pakkhou,Hamid
½ - ½
نوروزی چناری ,پرهام
IRI
۲۰۳ ۱۱۴۷ ۸۵
۰ ۲۲۵
IRI
Emam Pour,Hasan
1 - 0
فروغی ,حمید
IRI
۱۵۵ ۱۴۳۹ ۸۶
۰ ۲۴۲
IRI
Moslem,Siavash
½ - ½
Hamidian,Alireza
IRI
۱۵۸ ۱۴۱۶ ۸۷
۰ ۲۴۴
IRI
Rezaei,Armia
1 - 0
Seyfi,Zohair
IRI
۱۶۲ ۱۳۷۷ ۸۸
۱۳۲۳ ۱۷۵
IRI
Mayah Pour,Mohammad
0 - 1
Gilandoust,Hirbod
IRI
۲۳۲ ۰ ۸۹
۱۳۱۲ ۱۷۷
IRI
Looni,Arshiya
1 - 0
Hasan Pour,Ali Akbar
IRI
۲۳۵ ۰ ۹۰
۱۲۵۶ ۱۸۵
IRI
عقیلی مفید ,ولی
1 - 0
Khalilolahi,Shahrzad
IRI
۲۴۱ ۰ ۹۱
۰ ۲۴۵
IRI
Rezaei,Paria
½ - ½
Heydarian,Romina
IRI
۱۸۷ ۱۲۵۰ ۹۲
۰ ۲۴۹
IRI
Soltani,Heliya
0 - 1
Fotookian,Seyed Amirreza
IRI
۱۹۰ ۱۲۱۳ ۹۳
3 ۱۱۱۵ ۲۰۷
IRI
Aliakbari,Sahar
0 - 1
Khademi,Fateme
IRI
۱۱۸ ۱۵۹۸ 3 ۹۴
3 ۱۳۹۳ ۱۶۱
IRI
حمزه جواران ,کوثر
1 - 0
Heydari Soodjani,Mohammad Matin
IRI
۲۰۸ ۱۱۱۳ 3 ۹۵
3 ۱۰۳۷ ۲۱۴
IRI
Parvin,Zahra
1 - 0
Akbari,Artin
IRI
۱۶۹ ۱۳۳۳ 3 ۹۶
3 ۱۳۲۶ ۱۷۳
IRI
Abdoli,Sepehr
1 - 0
Rezaei,Mohammad Yasin
IRI
۲۰۹ ۱۰۸۴ 3 ۹۷
3 ۰ ۱۸۱
IRI
Yazdani,Alireza
1 - 0
Bakhtiari,Ali
IRI
۲۲۰ ۰ 3 ۹۸
3 ۰ ۲۱۸
IRI
Arabloo,Kia
1 - 0
Kimiaei Talab,Katayoun
IRI
۱۸۴ ۱۲۵۸ 3 ۹۹
3 ۰ ۲۵۰
IRI
Yancheshmeh,Mahziar
1 - 0
افقی ,ناصر
IRI
۱۹۷ ۱۱۷۳ 3 ۱۰۰
3 ۰ ۲۴۳
IRI
Noorafkan,Mehdi
1 - 0
Azadi,Mahdi
IRI
۲۰۵ ۱۱۲۱ 3 ۱۰۱
3 ۱۱۱۷ ۲۰۶
IRI
Gharabaghi,Mostafa
0 - 1
Delavari,Amin
IRI
۲۲۳ ۰ 3 ۱۰۲
3 ۰ ۲۲۹
IRI
Ghafari Farhang Niya,Marziyeh
1 - 0
Birgani,Zhasman
IRI
۱۹۲ ۱۱۹۷ ۱۰۳
۱۹۰۰ ۳۵
IRI
Mousavi,Emadeddin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۴
۱۸۳۴ ۴۹
IRI
جهانبخشی ,آرمان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
۱۸۲۵ ۵۰
IRI
جمالزاده ,مرتضی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
۱۳۲۸ ۱۷۱
IRI
Etesam,Ali
1 - 0
Sabzali,Pardis
IRI
۲۱۱ ۱۰۶۲ ۱۰۷
۰ ۲۴۰
IRI
Jamshidi,Behdad
0 - 1
Ali Akbari,Sepehr
IRI
۱۹۴ ۱۱۸۵ ۱۰۸
۱۱۵۲ ۲۰۱
IRI
Babaei,Mobina
1 - 0
Ahmadian,Sara
IRI
۲۱۷ ۰ ۱۰۹
5 ۲۰۷۸ ۵
IRI
Khademi,Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۰
5 ۱۷۱۹ ۸۲
IRI
جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
2 ۰ ۲۲۱
IRI
Behbehani,Shayan
½ - ½
Delavar,Atrin
IRI
۲۲۲ ۰ ۱۱۲
2 ۰ ۲۳۸
IRI
Hosseini Mosleh,S.M.Reza
1 - 0
غلامی ,کیهان
IRI
۲۰۰ ۱۱۵۶ 2 ۱۱۳
2 ۰ ۲۳۴
IRI
Hamidian,Mohanna
0 - 1
Yazdanpanah,Fatemeh
IRI
۲۱۰ ۱۰۷۵ 2 ۱۱۴
2 ۰ ۲۳۹
IRI
Jalali Firoozkoohi,Amir Mohamad
1 - 0
Tasalian,Taha
IRI
۲۱۳ ۱۰۴۴ 2 ۱۱۵
2 ۰ ۲۲۸
IRI
Fathyani,Mahyar
1 - 0
Zare,Mahdimohammad
IRI
۲۵۱ ۰ 2 ۱۱۶
2 ۰ ۲۳۰
IRI
Ghafary,Poria
1 - 0
Sabaee,Elham
IRI
۲۴۷ ۰ 2 ۱۱۷
4 ۲۰۸۴ ۴
IRI
دوستکام ,پویان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
4 ۱۷۲۴ ۸۰
IRI
افشانی ,متین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
۲۰۰۰ ۱۹
IRI
رجبی ,محسن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
۱۸۷۴ ۴۰
IRI
Khoshnam,Farhad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
۱۸۰۵ ۵۶
IRI
کیانی ,راحیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
۱۶۱۴ ۱۱۴
IRI
Ghanaee,Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
۱۵۸۶ ۱۲۱
IRI
Abdoli,Vahid
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۴
۱۳۵۴ ۱۶۶
IRI
Amirzadeh,Mostafa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
3 ۱۸۵۱ ۴۶
IRI
مقصودلو ,امیرعلی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۶
3 ۱۵۹۸ ۱۱۷
IRI
Ghiasi,Mohsen
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
3 ۱۰۱۷ ۲۱۵
IRI
Ahmadi Niaz,Shayan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
۱۰۵۲ ۲۱۲
IRI
Jahanian,Mohammad Mahyar
1 - 0
Zendehdar,Arian
IRI
۲۵۲ ۰ 1 ۱۲۹
1 ۰ ۲۱۶
IRI
Abbasimoghadam,Parnian
+ - -
Ghasemi Bilvari,Mohadese
IRI
۲۳۱ ۰ 1 ۱۳۰
2 ۱۷۵۹ ۷۱
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
2 ۱۲۸۹ ۱۸۰
IRI
سلطانی ,فاطمه
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۲
0 ۱۶۷۲ ۹۲
IRI
Soori,Peyman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۳
0 ۱۵۷۵ ۱۲۶
IRI
درینی ,اسماعیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۴
0 ۱۴۸۸ ۱۴۲
IRI
Amini,Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۵
0 ۰ ۲۲۷
IRI
Farshi,Zhilvan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۶
0 ۰ ۲۳۷
IRI
Hosseini,Mohammad Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۷
0 ۰ ۲۴۸
IRI
Safaei,Kiarash
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۸
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۰۹۲ ۲
IRI
اصبحی ,محمد
0 - 1
عادلی اردبیلی ,آروین
IRI
۸ ۲۰۵۵ 7 ۱
۲۰۳۶ ۱۱
IRI
Fayyazi,A. R.
0 - 1
Nikookar,Mahdi
IRI
۲۳ ۱۹۶۳ ۲
۱۹۰۶ ۳۴
IRI
صداقت خواه ,حمیدرضا
0 - 1
رضایی ,فرزین
IRI
۱۲ ۲۰۳۶ ۳
۲۰۳۴ ۱۳
IRI
وحدتیان ,داوود
1 - 0
Ahmadian,Moharram
IRI
۴۳ ۱۸۵۶ ۴
6 ۲۰۹۷ ۱
IRI
نجفیان پور ,مهیار
½ - ½
محمدی ,محمد مهدی
IRI
۲۸ ۱۹۱۷ ۵
6 ۱۹۴۱ ۲۶
IRI
مرزوقی ,محمدصادق
1 - 0
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۱۰ ۲۰۳۸ 6 ۶
6 ۲۰۳۰ ۱۴
IRI
طالبی ,مسعود
1 - 0
انجم روز ,مهدی
IRI
۳۰ ۱۹۱۱ 6 ۷
6 ۲۰۰۳ ۱۸
IRI
Mozaffari,Alireza
1 - 0
عارف آزاد ,غلامحسین
IRI
۳۷ ۱۸۸۰ 6 ۸
6 ۱۹۷۸ ۲۲
IRI
درودیان ,مهیار
0 - 1
Mohammadi,Reza
IRI
۸۱ ۱۷۲۱ 6 ۹
6 ۱۸۴۱ ۴۸
IRI
رادش ,پارسا
0 - 1
شافعی کادیجانی ,حمید
IRI
۶ ۲۰۷۵ ۱۰
۲۰۶۰ ۷
IRI
ازلی ,اشکان
1 - 0
Bosagh Zadeh,Alireza
IRI
۳۸ ۱۸۷۹ ۱۱
۲۰۲۰ ۱۶
IRI
والسلام ,محمدتقی
1 - 0
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۵۷ ۱۸۰۲ ۱۲
۱۸۵۷ ۴۲
IRI
رستمی ,روح الله
1 - 0
عابدی ,محمدرضا
IRI
۱۷ ۲۰۱۵ ۱۳
۱۹۹۵ ۲۰
IRI
فتحی ,هیمن
0 - 1
Mirzaeian,Ehsan
IRI
۵۹ ۱۷۹۰ ۱۴
۱۸۱۴ ۵۲
IRI
قاسمی حاجی ,رامتین
½ - ½
Borazjani,Alireza
IRI
۲۱ ۱۹۸۷ ۱۵
۱۸۰۷ ۵۵
IRI
رضایی ,حمید رضا
1 - 0
بهزاد نظیف ,پروا
IRI
۲۴ ۱۹۵۴ ۱۶
۱۸۲۵ ۵۰
IRI
جمالزاده ,مرتضی
0 - 1
خوش کلامیان ,بهزاد
IRI
۲۵ ۱۹۵۱ ۱۷
۱۷۹۴ ۵۸
IRI
مجیدی ,کیمیا
½ - ½
Saemi,Sina
IRI
۲۷ ۱۹۲۸ ۱۸
۱۷۸۵ ۶۲
IRI
عبدی ,امیر
½ - ½
ازلی ,طناز
IRI
۲۹ ۱۹۱۶ ۱۹
۱۹۰۸ ۳۲
IRI
Shekari,Hamed
0 - 1
صفری ,پرهام
IRI
۶۵ ۱۷۸۱ ۲۰
۱۶۵۷ ۹۸
IRI
Memarzadeh,Hossein
0 - 1
بهروزی مقدم ,حامد
IRI
۳۶ ۱۸۸۲ ۲۱
5 ۱۷۵۹ ۷۲
IRI
مرادی لاکه ,کاوه
0 - 1
تعاونی ,رحیم
IRI
۳ ۲۰۸۹ 5 ۲۲
5 ۲۰۵۵ ۹
IRI
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
1 - 0
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
IRI
۷۷ ۱۷۳۴ 5 ۲۳
5 ۱۷۵۱ ۷۴
IRI
Kaveh,Hossein
1 - 0
Ali,Ghazi Al-Saadi
IRQ
۱۵ ۲۰۲۷ 5 ۲۴
5 ۱۷۲۵ ۷۹
IRI
Ghiasvand,Mohammad
0 - 1
مهدیان ,آنوشا
IRI
۳۳ ۱۹۰۷ 5 ۲۵
5 ۱۷۱۴ ۸۵
IRI
خوش بین ,امیر
0 - 1
Soboleva,Anastasia
RUS
۴۱ ۱۸۶۴ 5 ۲۶
5 ۱۸۵۳ ۴۴
IRI
Ansar Jaafari,Abbas
1 - 0
Khoshkalam,Seyed Mahan
IRI
۱۱۱ ۱۶۱۶ 5 ۲۷
5 ۱۷۱۹ ۸۲
IRI
جعفری همدانی ,ارشیا
0 - 1
زحمتی ,سبحان
IRI
۵۱ ۱۸۲۵ 5 ۲۸
5 ۱۶۶۹ ۹۴
IRI
حاجیان سه پله ,مهربد
0 - 1
موحدی ,یاشار
IRI
۵۳ ۱۸۱۴ 5 ۲۹
5 ۱۸۰۷ ۵۴
IRI
Rajaei Zadeh,Sayed Ali
0 - 1
Bahrami,Ashkan
IRI
۱۰۷ ۱۶۲۹ 5 ۳۰
5 ۱۶۳۱ ۱۰۶
IRI
بزرگ زاده ,عرفان
0 - 1
مقصودی صدیق ,علی
IRI
۶۱ ۱۷۸۷ 5 ۳۱
5 ۱۷۸۳ ۶۴
IRI
نجاتی فر ,نیما
0 - 1
Jalali,Saba
IRI
۱۳۱ ۱۵۶۰ 5 ۳۲
5 ۱۴۶۳ ۱۴۹
IRI
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
0 - 1
کبگانی ,یونس
IRI
۶۷ ۱۷۷۴ 5 ۳۳
5 ۱۷۷۴ ۶۸
IRI
Zoalfian,Mohammad
0 - 1
Rostami,Hossein
IRI
۱۳۵ ۱۵۲۸ 5 ۳۴
5 ۱۵۱۴ ۱۳۶
IRI
Pourshab,Aref
0 - 1
صدقی ,بابک
IRI
۳۱ ۱۹۱۰ ۳۵
۱۶۳۸ ۱۰۴
IRI
خطیبی ,امیررضا
½ - ½
Khademi,Mahdi
IRI
۵ ۲۰۷۸ ۳۶
۱۶۱۶ ۱۱۲
IRI
Majidi Shadan,Ali
0 - 1
متقی ,سینا
IRI
۳۹ ۱۸۷۸ ۳۷
۱۶۰۰ ۱۱۶
IRI
Zoalfian,Mehrdad
0 - 1
جلالی ,هادی
IRI
۴۷ ۱۸۴۵ ۳۸
۱۷۹۰ ۶۰
IRI
شاه کرمی ,علی
1 - 0
Jafari,Kasra
IRI
۱۰۲ ۱۶۴۶ ۳۹
۱۵۸۶ ۱۲۲
IRI
کرد ,سلیمان
½ - ½
عباسی لرکی ,حسین
IRI
۶۳ ۱۷۸۴ ۴۰
۱۷۷۸ ۶۶
IRI
ریگی ,وهاب
½ - ½
درینی ,ایلیا
IRI
۱۰۵ ۱۶۳۳ ۴۱
۱۵۰۷ ۱۳۸
IRI
نوروزی چناری ,پارسا
0 - 1
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
IRI
۶۹ ۱۷۶۹ ۴۲
۱۴۹۴ ۱۴۰
IRI
Kooshki Jahromi,Sobhan
0 - 1
جلالی ,سیده پریماه
IRI
۷۳ ۱۷۵۷ ۴۳
۱۴۶۰ ۱۵۰
IRI
جعفری ,محمدیاسین
½ - ½
فرهمند ,امیر
IRI
۷۵ ۱۷۳۹ ۴۴
۱۷۳۶ ۷۶
IRI
Sadeghi Shoormasti,Ali
1 - 0
Karami,Salar
IRI
۱۱۵ ۱۶۰۴ ۴۵
۱۳۵۱ ۱۶۷
IRI
صادقی ,سپهر
0 - 1
قادری ,فرزانه
IRI
۷۸ ۱۷۳۰ ۴۶
۱۷۰۹ ۸۶
IRI
علامیر ویرثق ,احسان
1 - 0
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
IRI
۱۲۷ ۱۵۷۴ ۴۷
۱۶۹۲ ۸۸
IRI
عظیمی ,یحیی
1 - 0
Khalili,Reza
IRI
۱۲۹ ۱۵۶۸ ۴۸
۱۶۸۷ ۸۹
IRI
Naseralavi,Seyyed Armin
1 - 0
Aref Azad,Amir Hossein
IRI
۱۳۲ ۱۵۵۱ ۴۹
۱۶۸۷ ۹۰
IRI
Yousefi,Behniya
1 - 0
Mohazab,Alireza
IRI
۱۵۹ ۱۴۱۵ ۵۰
۱۳۲۴ ۱۷۴
IRI
غفاری ,پیمان
0 - 1
Farnami,Karim
IRI
۹۱ ۱۶۷۷ ۵۱
۰ ۲۳۶
IRI
Hosseini ,Mohammad Hamzeh
0 - 1
خلیلی ,مهدی
IRI
۹۵ ۱۶۶۹ ۵۲
۱۶۶۶ ۹۶
IRI
Sodagar,Nima
½ - ½
مردانی ,علیرضا
IRI
۱۵۲ ۱۴۵۲ ۵۳
4 ۱۸۵۳ ۴۵
IRI
Pour Ojaghi,Saeed
½ - ½
خلیل اللهی ,شهروز
IRI
۱۶۳ ۱۳۶۹ ۵۴
4 ۱۷۶۹ ۷۰
IRI
ربیعی پارسایی ,مهرداد
- - +
قزاقی ,پارمیدا
IRI
۱۳۳ ۱۵۴۶ 4 ۵۵
4 ۱۷۲۴ ۸۰
IRI
افشانی ,متین
0 - 1
Rostami,Mohsen
IRI
۱۴۷ ۱۴۷۳ 4 ۵۶
4 ۱۷۱۶ ۸۴
IRI
قاسم زاده ,محمد حسین
1 - 0
نظری حجت ,آرمین
IRI
۱۴۳ ۱۴۸۵ 4 ۵۷
4 ۱۵۳۸ ۱۳۴
IRI
Jalilian,Benyamin
0 - 1
Bayat,Ali
IRI
۸۷ ۱۷۰۲ 4 ۵۸
4 ۱۶۶۳ ۹۷
IRI
قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
پرن فر ,علیرضا
IRI
۱۵۱ ۱۴۶۰ 4 ۵۹
4 ۱۶۵۲ ۹۹
IRI
Esmaeili,Mohammad Mobin
1 - 0
Zolfian,Mehrdad
IRI
۱۵۶ ۱۴۲۷ 4 ۶۰
4 ۱۶۵۲ ۱۰۰
IRI
حسینی ,سید مرتضی
1 - 0
Ghorbani,Mohammad Amin
IRI
۱۶۴ ۱۳۶۲ 4 ۶۱
4 ۱۶۱۶ ۱۱۰
IRI
Etesam,Armin
1 - 0
Safari,Sina
IRI
۱۶۵ ۱۳۵۷ 4 ۶۲
4 ۱۲۵۲ ۱۸۶
IRI
Amini Shakib,Mahdi
0 - 1
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
IRI
۱۱۳ ۱۶۱۵ 4 ۶۳
4 ۱۵۹۷ ۱۱۹
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
0 - 1
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۱۸۹ ۱۲۲۵ 4 ۶۴
4 ۱۵۸۷ ۱۲۰
IRI
Honar Talab,Mehdi
1 - 0
Hajiazizi,Aref
IRI
۲۳۳ ۰ 4 ۶۵
4 ۱۳۵۰ ۱۶۸
IRI
Poolaei,Roham
0 - 1
شقاقی ,غلامرضا
IRI
۱۲۳ ۱۵۸۱ 4 ۶۶
4 ۱۱۷۹ ۱۹۵
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
0 - 1
نوروزی پسند ,سعید
IRI
۱۲۵ ۱۵۷۹ 4 ۶۷
4 ۱۵۶۲ ۱۳۰
IRI
Shahbakhsh,Aref
½ - ½
Rigi,Kamyar
IRI
۲۴۶ ۰ 4 ۶۸
۱۷۱۹ ۸۳
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
0 - 1
عقیلی مفید ,داوود
IRI
۱۵۷ ۱۴۲۶ ۶۹
۱۴۱۶ ۱۵۸
IRI
Hamidian,Alireza
0 - 1
Golzari,Saeid
IRI
۹۳ ۱۶۷۰ ۷۰
۱۶۴۹ ۱۰۱
IRI
محمدخانی ,محمدرسول
1 - 0
Looni,Arshiya
IRI
۱۷۷ ۱۳۱۲ ۷۱
۱۴۳۹ ۱۵۵
IRI
فروغی ,حمید
0 - 1
Yazdanpanah,Mohammad Reza
IRI
۱۰۳ ۱۶۴۵ ۷۲
۱۶۲۹ ۱۰۸
IRI
Banisaeed,Fatemeh
1 - 0
Seyfi,Zohair
IRI
۱۶۲ ۱۳۷۷ ۷۳
۱۳۹۵ ۱۶۰
IRI
صابری ,هیراد
1 - 0
زارعی ,علی
IRI
۱۰۹ ۱۶۲۴ ۷۴
۱۶۱۴ ۱۱۴
IRI
Ghanaee,Mohammad
0 - 1
Radnia,Marjan
IRI
۱۷۹ ۱۲۹۳ ۷۵
۱۵۸۰ ۱۲۴
IRI
کلوندی ,نشمیل
1 - 0
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۱۹۱ ۱۱۹۹ ۷۶
۱۵۷۱ ۱۲۸
IRI
Bagheri,Anahita
0 - 1
Shakibaei Yekta,Ouriya
IRI
۱۹۸ ۱۱۶۳ ۷۷
۱۱۷۸ ۱۹۶
IRI
Yeganegi,Barad
0 - 1
Saei Hamedani,Khashyar
IRI
۱۳۷ ۱۵۱۰ ۷۸
۱۲۷۸ ۱۸۲
IRI
Babaee,Mohammadsaleh
1 - 0
Pakkhou,Hamid
IRI
۱۳۹ ۱۴۹۵ ۷۹
۱۴۹۱ ۱۴۱
IRI
Tahvili Raftar,Iman
½ - ½
ایزک محمدی ,ارشیا
IRI
۱۹۳ ۱۱۹۱ ۸۰
۱۴۸۱ ۱۴۴
IRI
حمزه جواران ,کسری
½ - ½
Eemen,Shaayaan
IRI
۲۲۴ ۰ ۸۱
۱۴۷۸ ۱۴۵
IRI
Veisi,Armin
1 - 0
Moslem,Siavash
IRI
۲۴۲ ۰ ۸۲
۱۴۷۴ ۱۴۶
IRI
Shams,Siavash
1 - 0
Khalilolahi,Shahrzad
IRI
۲۴۱ ۰ ۸۳
۱۴۶۶ ۱۴۸
IRI
Doosti Farzam,Mohamad Mahdi
1 - 0
Rezaei,Paria
IRI
۲۴۵ ۰ ۸۴
۱۴۴۶ ۱۵۳
IRI
صالحی شهربابکی ,علی
1 - 0
Soltani,Heliya
IRI
۲۴۹ ۰ ۸۵
۰ ۲۱۹
IRI
Arvish,Sorena
½ - ½
Arefi Nasab,Armin
IRI
۱۵۴ ۱۴۴۲ ۸۶
۰ ۲۲۶
IRI
Etesami Novin,Seyed Parsa
+ - -
Ghiasi,Mohsen
IRI
۱۱۷ ۱۵۹۸ 3 ۸۷
3 ۱۵۹۸ ۱۱۸
IRI
Khademi,Fateme
0 - 1
Soltani,Hasti
IRI
۱۹۹ ۱۱۵۸ 3 ۸۸
3 ۱۱۴۵ ۲۰۴
IRI
غلامی ,کیان
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر
IRI
۱۶۱ ۱۳۹۳ 3 ۸۹
3 ۱۳۳۲ ۱۷۰
IRI
Salehi,Hossein
1 - 0
افقی ,ناصر
IRI
۱۹۷ ۱۱۷۳ 3 ۹۰
3 ۱۳۲۷ ۱۷۲
IRI
Farzaneh,Faraz
1 - 0
Aliakbari,Sahar
IRI
۲۰۷ ۱۱۱۵ 3 ۹۱
3 ۱۳۲۳ ۱۷۵
IRI
Mayah Pour,Mohammad
½ - ½
Zarei,Amirhosein
IRI
۲۰۲ ۱۱۴۹ 3 ۹۲
3 ۱۳۱۷ ۱۷۶
IRI
خداییوندی ,سهیل
1 - 0
Parvin,Zahra
IRI
۲۱۴ ۱۰۳۷ 3 ۹۳
3 ۱۳۰۶ ۱۷۸
IRI
Hossein Nejhad,Hojjat
1 - 0
Ahmadi Niaz,Shayan
IRI
۲۱۵ ۱۰۱۷ 3 ۹۴
3 ۰ ۲۲۳
IRI
Delavari,Amin
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۱۸۳ ۱۲۶۴ 3 ۹۵
3 ۱۲۴۵ ۱۸۸
IRI
Gorji,Mohsen
1 - 0
Noorafkan,Mehdi
IRI
۲۴۳ ۰ 3 ۹۶
3 ۱۲۱۳ ۱۹۰
IRI
Fotookian,Seyed Amirreza
½ - ½
Rezaei,Armia
IRI
۲۴۴ ۰ 3 ۹۷
۱۹۰۰ ۳۵
IRI
Mousavi,Emadeddin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۸
۱۸۳۴ ۴۹
IRI
جهانبخشی ,آرمان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۹
۱۳۳۳ ۱۶۹
IRI
Akbari,Artin
½ - ½
Gharabaghi,Mostafa
IRI
۲۰۶ ۱۱۱۷ ۱۰۰
۱۱۴۷ ۲۰۳
IRI
نوروزی چناری ,پرهام
1 - 0
Etesam,Ali
IRI
۱۷۱ ۱۳۲۸ ۱۰۱
۱۱۱۳ ۲۰۸
IRI
Heydari Soodjani,Mohammad Matin
½ - ½
Yazdani,Alireza
IRI
۱۸۱ ۰ ۱۰۲
۱۲۵۸ ۱۸۴
IRI
Kimiaei Talab,Katayoun
½ - ½
Yancheshmeh,Mahziar
IRI
۲۵۰ ۰ ۱۰۳
۱۰۶۲ ۲۱۱
IRI
Sabzali,Pardis
0 - 1
عقیلی مفید ,ولی
IRI
۱۸۵ ۱۲۵۶ ۱۰۴
۰ ۲۲۲
IRI
Delavar,Atrin
0 - 1
Heydarian,Romina
IRI
۱۸۷ ۱۲۵۰ ۱۰۵
۰ ۲۲۵
IRI
Emam Pour,Hasan
1 - 0
Birgani,Zhasman
IRI
۱۹۲ ۱۱۹۷ ۱۰۶
۰ ۲۳۲
IRI
Gilandoust,Hirbod
1 - 0
Ali Akbari,Sepehr
IRI
۱۹۴ ۱۱۸۵ ۱۰۷
۰ ۲۳۵
IRI
Hasan Pour,Ali Akbar
1 - 0
Babaei,Mobina
IRI
۲۰۱ ۱۱۵۲ ۱۰۸
2 ۱۳۲۶ ۱۷۳
IRI
Abdoli,Sepehr
1 - 0
Behbehani,Shayan
IRI
۲۲۱ ۰ 2 ۱۰۹
2 ۰ ۲۲۰
IRI
Bakhtiari,Ali
1 - 0
غلامی ,کیهان
IRI
۲۰۰ ۱۱۵۶ 2 ۱۱۰
2 ۱۱۲۱ ۲۰۵
IRI
Azadi,Mahdi
1 - 0
Ghafary,Poria
IRI
۲۳۰ ۰ 2 ۱۱۱
2 ۱۰۸۴ ۲۰۹
IRI
Rezaei,Mohammad Yasin
1 - 0
Jalali Firoozkoohi,Amir Mohamad
IRI
۲۳۹ ۰ 2 ۱۱۲
2 ۱۰۴۴ ۲۱۳
IRI
Tasalian,Taha
0 - 1
Ghafari Farhang Niya,Marziyeh
IRI
۲۲۹ ۰ 2 ۱۱۳
2 ۰ ۲۴۷
IRI
Sabaee,Elham
0 - 1
Arabloo,Kia
IRI
۲۱۸ ۰ 2 ۱۱۴
4 ۲۰۸۴ ۴
IRI
دوستکام ,پویان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
۲۰۰۰ ۱۹
IRI
رجبی ,محسن
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۶
۱۸۷۴ ۴۰
IRI
Khoshnam,Farhad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
۱۸۰۵ ۵۶
IRI
کیانی ,راحیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
۱۵۸۶ ۱۲۱
IRI
Abdoli,Vahid
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
۱۳۵۴ ۱۶۶
IRI
Amirzadeh,Mostafa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
۱۰۷۵ ۲۱۰
IRI
Yazdanpanah,Fatemeh
½ - ½
Fathyani,Mahyar
IRI
۲۲۸ ۰ ۱۲۱
۰ ۲۱۷
IRI
Ahmadian,Sara
1 - 0
Jahanian,Mohammad Mahyar
IRI
۲۱۲ ۱۰۵۲ ۱۲۲
3 ۱۸۵۱ ۴۶
IRI
مقصودلو ,امیرعلی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
۰ ۲۴۰
IRI
Jamshidi,Behdad
1 - 0
Abbasimoghadam,Parnian
IRI
۲۱۶ ۰ 1 ۱۲۴
1 ۰ ۲۳۱
IRI
Ghasemi Bilvari,Mohadese
0 - 1
Hosseini Mosleh,S.M.Reza
IRI
۲۳۸ ۰ 1 ۱۲۵
1 ۰ ۲۵۲
IRI
Zendehdar,Arian
0 - 1
Hamidian,Mohanna
IRI
۲۳۴ ۰ 1 ۱۲۶
2 ۱۷۵۹ ۷۱
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
2 ۱۲۸۹ ۱۸۰
IRI
سلطانی ,فاطمه
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
2 ۰ ۲۵۱
IRI
Zare,Mahdimohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۹
0 ۱۶۷۲ ۹۲
IRI
Soori,Peyman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۰
0 ۱۵۷۵ ۱۲۶
IRI
درینی ,اسماعیل
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
0 ۱۴۸۸ ۱۴۲
IRI
Amini,Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۲
0 ۰ ۲۲۷
IRI
Farshi,Zhilvan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۳
0 ۰ ۲۳۷
IRI
Hosseini,Mohammad Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۴
0 ۰ ۲۴۸
IRI
Safaei,Kiarash
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۵
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۰۵۵ ۸
IRI
عادلی اردبیلی ,آروین
1 - 0
وحدتیان ,داوود
IRI
۱۳ ۲۰۳۴ ۱
6 ۲۰۳۶ ۱۲
IRI
رضایی ,فرزین
½ - ½
Nikookar,Mahdi
IRI
۲۳ ۱۹۶۳ 6 ۲
۱۹۱۱ ۳۰
IRI
انجم روز ,مهدی
½ - ½
نجفیان پور ,مهیار
IRI
۱ ۲۰۹۷ ۳
۱۹۰۰ ۳۵
IRI
Mousavi,Emadeddin
0 - 1
اصبحی ,محمد
IRI
۲ ۲۰۹۲ ۴
۲۰۳۸ ۱۰
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
½ - ½
درودیان ,مهیار
IRI
۲۲ ۱۹۷۸ ۵
۱۷۸۱ ۶۵
IRI
صفری ,پرهام
0 - 1
Fayyazi,A. R.
IRI
۱۱ ۲۰۳۶ ۶
۱۸۸۰ ۳۷
IRI
عارف آزاد ,غلامحسین
½ - ½
طالبی ,مسعود
IRI
۱۴ ۲۰۳۰ ۷
۲۰۱۵ ۱۷
IRI
عابدی ,محمدرضا
0 - 1
محمدی ,محمد مهدی
IRI
۲۸ ۱۹۱۷ ۸
۱۸۵۶ ۴۳
IRI
Ahmadian,Moharram
1 - 0
فتحی ,هیمن
IRI
۲۰ ۱۹۹۵ ۹
5 ۲۰۸۹ ۳
IRI
تعاونی ,رحیم
0 - 1
صداقت خواه ,حمیدرضا
IRI
۳۴ ۱۹۰۶ ۱۰
5 ۱۷۹۰ ۵۹
IRI
Mirzaeian,Ehsan
½ - ½
ازلی ,اشکان
IRI
۷ ۲۰۶۰ 5 ۱۱
5 ۲۰۲۷ ۱۵
IRQ
Ali,Ghazi Al-Saadi
0 - 1
رادش ,پارسا
IRI
۴۸ ۱۸۴۱ 5 ۱۲
5 ۱۷۸۷ ۶۱
IRI
مقصودی صدیق ,علی
0 - 1
Mozaffari,Alireza
IRI
۱۸ ۲۰۰۳ 5 ۱۳
5 ۱۹۸۷ ۲۱
IRI
Borazjani,Alireza
½ - ½
جمالزاده ,مرتضی
IRI
۵۰ ۱۸۲۵ 5 ۱۴
5 ۱۹۵۴ ۲۴
IRI
بهزاد نظیف ,پروا
½ - ½
قاسمی حاجی ,رامتین
IRI
۵۲ ۱۸۱۴ 5 ۱۵
5 ۱۷۱۴ ۸۵
IRI
خوش بین ,امیر
0 - 1
مرزوقی ,محمدصادق
IRI
۲۶ ۱۹۴۱ 5 ۱۶
5 ۱۹۲۸ ۲۷
IRI
Saemi,Sina
½ - ½
رضایی ,حمید رضا
IRI
۵۵ ۱۸۰۷ 5 ۱۷
5 ۱۸۸۲ ۳۶
IRI
بهروزی مقدم ,حامد
½ - ½
مجیدی ,کیمیا
IRI
۵۸ ۱۷۹۴ 5 ۱۸
۲۰۷۸ ۵
IRI
Khademi,Mahdi
0 - 1
Mohammadi,Reza
IRI
۸۱ ۱۷۲۱ 5 ۱۹
۲۰۷۵ ۶
IRI
شافعی کادیجانی ,حمید
1 - 0
ریگی ,وهاب
IRI
۶۶ ۱۷۷۸ ۲۰
۱۷۷۴ ۶۷
IRI
کبگانی ,یونس
½ - ½
برزگر اسکندرکلائی ,صائب
IRI
۹ ۲۰۵۵ ۲۱
۱۷۵۷ ۷۳
IRI
جلالی ,سیده پریماه
0 - 1
والسلام ,محمدتقی
IRI
۱۶ ۲۰۲۰ ۲۲
۱۹۵۱ ۲۵
IRI
خوش کلامیان ,بهزاد
1 - 0
Sadeghi Shoormasti,Ali
IRI
۷۶ ۱۷۳۶ ۲۳
۱۹۱۶ ۲۹
IRI
ازلی ,طناز
1 - 0
علامیر ویرثق ,احسان
IRI
۸۶ ۱۷۰۹ ۲۴
۱۷۳۹ ۷۵
IRI
فرهمند ,امیر
0 - 1
Shekari,Hamed
IRI
۳۲ ۱۹۰۸ ۲۵
۱۹۰۷ ۳۳
IRI
مهدیان ,آنوشا
½ - ½
جعفری همدانی ,ارشیا
IRI
۸۲ ۱۷۱۹ ۲۶
۱۸۷۹ ۳۸
IRI
Bosagh Zadeh,Alireza
1 - 0
Naseralavi,Seyyed Armin
IRI
۸۹ ۱۶۸۷ ۲۷
۱۸۶۴ ۴۱
RUS
Soboleva,Anastasia
½ - ½
حاجیان سه پله ,مهربد
IRI
۹۴ ۱۶۶۹ ۲۸
۱۷۳۰ ۷۸
IRI
قادری ,فرزانه
0 - 1
رستمی ,روح الله
IRI
۴۲ ۱۸۵۷ ۲۹
۱۸۴۵ ۴۷
IRI
جلالی ,هادی
0 - 1
Memarzadeh,Hossein
IRI
۹۸ ۱۶۵۷ ۳۰
۱۸۳۴ ۴۹
IRI
جهانبخشی ,آرمان
1 - 0
Majidi Shadan,Ali
IRI
۱۱۲ ۱۶۱۶ ۳۱
۱۸۲۵ ۵۱
IRI
زحمتی ,سبحان
½ - ½
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
IRI
۱۴۹ ۱۴۶۳ ۳۲
۱۶۱۶ ۱۱۱
IRI
Khoshkalam,Seyed Mahan
½ - ½
Rajaei Zadeh,Sayed Ali
IRI
۵۴ ۱۸۰۷ ۳۳
۱۸۰۲ ۵۷
IRI
اصغرپور ماسوله ,تارا
1 - 0
غفاری ,پیمان
IRI
۱۷۴ ۱۳۲۴ ۳۴
۱۶۰۴ ۱۱۵
IRI
Karami,Salar
0 - 1
عبدی ,امیر
IRI
۶۲ ۱۷۸۵ ۳۵
۱۵۲۸ ۱۳۵
IRI
Rostami,Hossein
½ - ½
نجاتی فر ,نیما
IRI
۶۴ ۱۷۸۳ ۳۶
۱۵۷۴ ۱۲۷
IRI
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
0 - 1
Ansar Jaafari,Abbas
IRI
۴۴ ۱۸۵۳ 4 ۳۷
4 ۱۸۱۴ ۵۳
IRI
موحدی ,یاشار
1 - 0
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۱۱۹ ۱۵۹۷ 4 ۳۸
4 ۱۵۸۱ ۱۲۳
IRI
شقاقی ,غلامرضا
0 - 1
Zoalfian,Mohammad
IRI
۶۸ ۱۷۷۴ 4 ۳۹
4 ۱۷۵۹ ۷۲
IRI
مرادی لاکه ,کاوه
1 - 0
Honar Talab,Mehdi
IRI
۱۲۰ ۱۵۸۷ 4 ۴۰
4 ۱۵۷۹ ۱۲۵
IRI
نوروزی پسند ,سعید
0 - 1
Kaveh,Hossein
IRI
۷۴ ۱۷۵۱ 4 ۴۱
4 ۱۷۳۴ ۷۷
IRI
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
1 - 0
Shahbakhsh,Aref
IRI
۱۳۰ ۱۵۶۲ 4 ۴۲
4 ۱۷۲۵ ۷۹
IRI
Ghiasvand,Mohammad
1 - 0
Jalilian,Benyamin
IRI
۱۳۴ ۱۵۳۸ 4 ۴۳
4 ۱۵۶۰ ۱۳۱
IRI
Jalali,Saba
1 - 0
افشانی ,متین
IRI
۸۰ ۱۷۲۴ 4 ۴۴
4 ۱۵۵۱ ۱۳۲
IRI
Aref Azad,Amir Hossein
½ - ½
Yousefi,Behniya
IRI
۹۰ ۱۶۸۷ 4 ۴۵
4 ۱۶۷۷ ۹۱
IRI
Farnami,Karim
½ - ½
نوروزی چناری ,پارسا
IRI
۱۳۸ ۱۵۰۷ 4 ۴۶
4 ۱۶۶۹ ۹۵
IRI
خلیلی ,مهدی
½ - ½
Kooshki Jahromi,Sobhan
IRI
۱۴۰ ۱۴۹۴ 4 ۴۷
4 ۱۵۱۴ ۱۳۶
IRI
Pourshab,Aref
1 - 0
حسینی ,سید مرتضی
IRI
۱۰۰ ۱۶۵۲ 4 ۴۸
4 ۱۴۵۲ ۱۵۲
IRI
مردانی ,علیرضا
½ - ½
خطیبی ,امیررضا
IRI
۱۰۴ ۱۶۳۸ 4 ۴۹
4 ۱۳۶۲ ۱۶۴
IRI
Ghorbani,Mohammad Amin
0 - 1
بزرگ زاده ,عرفان
IRI
۱۰۶ ۱۶۳۱ 4 ۵۰
4 ۱۶۲۹ ۱۰۷
IRI
Bahrami,Ashkan
1 - 0
Poolaei,Roham
IRI
۱۶۸ ۱۳۵۰ 4 ۵۱
4 ۰ ۲۳۳
IRI
Hajiazizi,Aref
0 - 1
شاه کرمی ,علی
IRI
۶۰ ۱۷۹۰ ۵۲
۱۹۱۰ ۳۱
IRI
صدقی ,بابک
1 - 0
کلوندی ,نشمیل
IRI
۱۲۴ ۱۵۸۰ ۵۳
۱۸۷۸ ۳۹
IRI
متقی ,سینا
1 - 0
حمزه جواران ,کسری
IRI
۱۴۴ ۱۴۸۱ ۵۴
۱۷۸۴ ۶۳
IRI
عباسی لرکی ,حسین
1 - 0
Veisi,Armin
IRI
۱۴۵ ۱۴۷۸ ۵۵
۱۷۶۹ ۶۹
IRI
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
Shams,Siavash
IRI
۱۴۶ ۱۴۷۴ ۵۶
۱۵۶۸ ۱۲۹
IRI
Khalili,Reza
1 - 0
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۸۳ ۱۷۱۹ ۵۷
۱۵۴۶ ۱۳۳
IRI
قزاقی ,پارمیدا
½ - ½
قاسم زاده ,محمد حسین
IRI
۸۴ ۱۷۱۶ ۵۸
۱۵۱۰ ۱۳۷
IRI
Saei Hamedani,Khashyar
0 - 1
عظیمی ,یحیی
IRI
۸۸ ۱۶۹۲ ۵۹
۱۶۷۰ ۹۳
IRI
Golzari,Saeid
0 - 1
جعفری ,محمدیاسین
IRI
۱۵۰ ۱۴۶۰ ۶۰
۱۴۹۵ ۱۳۹
IRI
Pakkhou,Hamid
0 - 1
Sodagar,Nima
IRI
۹۶ ۱۶۶۶ ۶۱
۱۴۷۳ ۱۴۷
IRI
Rostami,Mohsen
½ - ½
قانع دلچه ,صفورا
IRI
۹۷ ۱۶۶۳ ۶۲
۱۴۱۵ ۱۵۹
IRI
Mohazab,Alireza
1 - 0
محمدخانی ,محمدرسول
IRI
۱۰۱ ۱۶۴۹ ۶۳
۱۶۴۶ ۱۰۲
IRI
Jafari,Kasra
1 - 0
صابری ,هیراد
IRI
۱۶۰ ۱۳۹۵ ۶۴
۱۶۴۵ ۱۰۳
IRI
Yazdanpanah,Mohammad Reza
0 - 1
صادقی ,سپهر
IRI
۱۶۷ ۱۳۵۱ ۶۵
۱۶۳۳ ۱۰۵
IRI
درینی ,ایلیا
1 - 0
Yeganegi,Barad
IRI
۱۹۶ ۱۱۷۸ ۶۶
۱۳۶۹ ۱۶۳
IRI
خلیل اللهی ,شهروز
1 - 0
Banisaeed,Fatemeh
IRI
۱۰۸ ۱۶۲۹ ۶۷
۱۶۲۴ ۱۰۹
IRI
زارعی ,علی
0 - 1
Hosseini ,Mohammad Hamzeh
IRI
۲۳۶ ۰ ۶۸
۰ ۲۴۶
IRI
Rigi,Kamyar
½ - ½
Etesam,Armin
IRI
۱۱۰ ۱۶۱۶ ۶۹
۱۱۶۳ ۱۹۸
IRI
Shakibaei Yekta,Ouriya
0 - 1
Zoalfian,Mehrdad
IRI
۱۱۶ ۱۶۰۰ ۷۰
۰ ۲۴۲
IRI
Moslem,Siavash
0 - 1
کرد ,سلیمان
IRI
۱۲۲ ۱۵۸۶ ۷۱
3 ۱۸۵۳ ۴۵
IRI
Pour Ojaghi,Saeed
1 - 0
Farzaneh,Faraz
IRI
۱۷۲ ۱۳۲۷ 3 ۷۲
3 ۱۲۹۳ ۱۷۹
IRI