جدول B جام بین المللی پایتخت 3-استاندارد
مسابقه: جدول B جام بین المللی پایتخت 3 نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ زمان پایان: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ محل مسابقه: تهران, تهران

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran خزاعی ,پرویز ۲۲۵۰۷۰۹۴ ۱۹۴۱ ۷.۵
۲ Iran درینی ,ایلیا ۱۲۵۷۵۵۶۹ ۱۶۹۱ ۷.۵
۳ Iran لواسانی ,جواد ۱۲۵۰۶۹۲۳ ۲۰۹۱ ۷.۰
۴ Iran Noori,Amir ۱۲۵۰۱۳۵۲ ۱۹۹۵ ۷.۰
۵ Iran رحمتیان ,شایان ۱۲۵۲۵۳۲۴ ۱۹۹۹ ۷.۰
۶ Iran علوی حور ,هما ۱۲۵۰۷۵۴۷ ۲۰۱۷ ۷.۰
۷ Iran Namdarigharghani,Parsa ۱۲۵۷۴۸۹۹ ۱۹۴۲ ۷.۰
۸ Iran تعاونی ,رحیم ۱۲۵۱۱۶۵۰ ۲۰۶۸ ۷.۰
۹ Iran Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۱۲۵۱۹۴۳۰ ۱۹۶۹ ۷.۰
۱۰ Iran کبودی ,سید بهرنگ ۱۲۵۰۴۹۵۵ ۲۱۰۵ ۷.۰
۱۱ Iran Sadeghi Givi,Reza ۱۲۵۸۷۱۹۲ ۱۹۳۱ ۷.۰
۱۲ Iran Asgharvand,Davood ۱۲۵۱۶۱۷۱ ۲۰۰۹ ۷.۰
۱۳ Iran جاهدی ,مانی ۱۲۵۷۲۵۰۰ ۲۲۴۱ ۶.۵
۱۴ Iran بهزاد نظیف ,پروا ۱۲۵۶۳۷۹۰ ۱۶۴۵ ۶.۵
۱۵ Iran Ghasemi,Mohammadreza ۱۲۵۳۲۶۶۵ ۱۶۲۹ ۶.۵
۱۶ Iran Rostami,Hossein ۱۲۵۲۹۹۷۴ ۱۳۳۴ ۶.۵
۱۷ Iran Naseralavi,Seyyed Armin ۲۲۵۱۹۲۶۲ ۱۸۵۸ ۶.۵
۱۸ Iran گرایلی ,کیارش ۱۲۵۵۶۱۵۷ ۲۰۳۹ ۶.۰
۱۹ Iran رستمی ,روح الله ۱۲۵۱۳۰۳۲ ۱۹۲۲ ۶.۰
۲۰ Iran Bahadori,Arash ۲۲۵۵۱۰۴۲ ۱۷۲۸ ۶.۰
۲۱ Iran درودیان ,مهیار ۱۲۵۰۵۸۱۱ ۲۰۶۵ ۶.۰
۲۲ Iran علی بابایی ,ساسان ۱۲۵۸۷۵۴۰ ۱۹۴۵ ۶.۰
۲۳ Iran Ahmadian,Moharram ۱۲۵۲۲۸۲۱ ۱۹۴۶ ۶.۰
۲۴ Iran Gholamian Pour,Amin ۱۲۵۷۱۰۲۴ ۱۷۷۸ ۶.۰
۲۵ Iran فرمانی انوشه ,آرین ۲۲۵۰۱۳۰۴ ۱۸۳۷ ۶.۰
۲۶ Iran الیکائی ,مهراد ۱۲۵۸۳۱۷۰ ۱۵۴۴ ۶.۰
۲۷ Iran خدابنده ,میلاد ۱۲۵۳۸۶۲۰ ۱۹۷۲ ۶.۰
۲۸ Iran Mohammadi,Reza ۲۲۵۸۱۵۸۸ ۱۹۷۸ ۶.۰
۲۹ Iran Mohammadi,Mohamad Amin ۱۲۵۸۵۵۷۲ ۱۶۹۹ ۶.۰
۳۰ Iran هجرتی ,محمد مهدی ۱۲۵۴۰۶۳۳ ۱۸۲۱ ۶.۰
۳۱ Iran مرادی لاکه ,کاوه ۲۲۵۱۲۳۶۵ ۱۶۵۱ ۶.۰
۳۲ Iran Heidarzadeh,Arsha ۲۲۵۴۳۵۶۲ ۱۶۹۷ ۶.۰
۳۳ Iran Safari Aghdam,Amir ۴۲۵۴۰۷۴۷ ۱۷۶۲ ۶.۰
۳۴ Iran Fazeli Ghazijahani,Ali ۲۲۵۱۵۵۹۳ ۱۵۳۱ ۶.۰
۳۵ Iran موحدی ,یاشار ۱۲۵۷۶۳۰۱ ۱۸۱۹ ۶.۰
۳۶ Iran Rahmani,Pedram ۲۲۵۹۷۰۱۸ ۱۷۵۱ ۵.۵
۳۷ Iran Khaledi,Omid ۲۲۵۱۴۶۳۵ ۱۹۲۲ ۵.۵
۳۸ Iran Rostami,Mohsen ۲۲۵۱۱۴۱۵ ۱۲۵۹ ۵.۵
۳۹ Iran Shahsavari,Sorena ۲۲۵۱۰۹۴۰ ۱۷۳۶ ۵.۵
۴۰ Iran قزاقی ,پارمیدا ۱۲۵۸۴۲۲۳ ۱۴۸۱ ۵.۵
۴۱ Iran Veisi,Armin ۲۲۵۵۳۸۱۹ ۱۴۰۶ ۵.۵
۴۲ Iran رضایی ,حمید رضا ۱۲۵۱۹۹۵۲ ۱۷۸۹ ۵.۵
۴۳ Iran احدی ,محمدعرفان ۱۲۵۸۱۱۴۳ ۱۸۱۰ ۵.۵
۴۴ Iran کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۲۲۵۰۱۶۵۷ ۱۴۷۳ ۵.۵
۴۵ Iran حسینی ,سید مرتضی ۱۲۵۰۴۶۳۷ ۱۷۲۸ ۵.۵
۴۶ Iran مرادی ,محمدبهراد ۲۲۵۰۳۸۳۸ ۱۵۸۱ ۵.۵
۴۷ Iran Aryanpour,Arad ۲۲۵۳۵۱۰۱ ۱۷۴۴ ۵.۵
۴۸ Iran فخربخش مبرهنی ,ونداد ۱۲۵۹۵۴۶۲ ۱۵۶۲ ۵.۵
۴۹ Iran محمودی گیلانی ,مانی ۱۲۵۸۷۶۳۰ ۱۵۵۰ ۵.۵
۵۰ Iran Ahmadi,Gholam Hosein ۲۲۵۳۳۶۹۹ ۱۴۹۲ ۵.۵
۵۱ Iran Vasheghani,Hessam ۲۲۵۵۸۷۲۱ ۱۴۹۶ ۵.۵
۵۲ Iran Shafiei,Atena ۲۲۵۱۳۶۱۲ ۱۲۷۹ ۵.۵
۵۳ Iran Yadegar,Radin ۴۲۵۱۹۹۸۵ ۱۵۳۶ ۵.۵
۵۴ Iran علامیر ویرثق ,احسان ۲۲۵۰۰۹۶۰ ۱۷۵۴ ۵.۵
۵۵ Iran جیوی خراسانلو ,آیدا ۲۲۵۱۰۳۶۲ ۱۶۸۵ ۵.۰
۵۶ Iran اصغری مرزیدره ,ابوالفضل ۲۲۵۱۰۲۹۰ ۱۸۶۵ ۵.۰
۵۷ Iran داودی ,مهران ۱۲۵۶۰۷۹۰ ۱۷۸۱ ۵.۰
۵۸ Iran عبادی ,سیدعلی ۲۲۵۰۱۳۷۱ ۱۶۵۷ ۵.۰
۵۹ Iran Majidi,Seyed Mohammad Parsa ۲۲۵۴۳۶۲۷ ۱۵۲۴ ۵.۰
۶۰ Iran Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۲۲۵۴۲۰۳۵ ۱۶۹۵ ۵.۰
۶۱ Iran Mokhtarzadeh,M.Reza ۴۲۵۰۶۱۳۱ ۱۵۱۴ ۵.۰
۶۲ Iran شهبازپور ,بیژن ۱۲۵۰۷۶۶۰ ۱۶۰۵ ۵.۰
۶۳ Iran هراتی , هستی ۱۲۵۹۵۴۹۷ ۱۵۹۸ ۵.۰
۶۴ Iran عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۱۲۵۳۳۷۶۹ ۱۵۹۸ ۵.۰
۶۵ Iran Gholizadeh,Omran ۴۲۵۵۰۲۱۱ ۰ ۵.۰
۶۶ Iran Hojjatinejad,Ilia ۲۲۵۴۹۹۸۶ ۱۵۵۱ ۵.۰
۶۷ Iran حمزه جواران ,کوثر ۱۲۵۷۵۶۳۱ ۱۲۸۷ ۵.۰
۶۸ Iran Yousefi,Saeid ۱۲۵۷۴۹۷۰ ۰ ۴.۵
۶۹ Iran Doroodgar,A.Hosein ۲۲۵۴۰۰۴۰ ۱۵۶۴ ۴.۵
۷۰ Iran Keshmirian,Mehdi ۱۲۵۰۶۸۹۳ ۱۸۷۲ ۴.۵
۷۱ Iran Abbasnejad,Amirreza ۲۲۵۲۲۱۳۱ ۱۵۸۹ ۴.۵
۷۲ Iran Habibi,Radin ۴۲۵۱۵۴۱۶ ۱۲۸۶ ۴.۵
۷۳ Oman Al Jahwari,Adnan Mohammed ۲۲۰۰۱۱۱۵ ۱۶۴۰ ۴.۵
۷۴ Iran Yazdanpanah,Mohammad Reza ۲۲۵۲۰۹۲۹ ۱۴۴۸ ۴.۵
۷۵ Iran صالحی مقدم ,عزیزاله ۱۲۵۰۴۷۹۳ ۱۶۸۵ ۴.۵
۷۶ Iran Amirimehr,Ashkan ۱۲۵۶۹۳۰۵ ۱۶۰۹ ۴.۵
۷۷ Iran ماجد ,نگین ۱۲۵۷۱۵۰۴ ۱۵۶۴ ۴.۵
۷۸ Iran Mahdavi,Armin ۲۲۵۴۸۶۱۰ ۱۶۹۱ ۴.۵
۷۹ Iran حمزه جواران ,کسری ۱۲۵۷۵۶۲۳ ۱۳۸۸ ۴.۵
۸۰ Iran Amirpour,Gholamreza ۱۲۵۲۸۱۹۶ ۱۵۰۶ ۴.۵
۸۱ Iran Rahimkhani,Parviz ۱۲۵۲۶۰۰۲ ۱۶۵۴ ۴.۵
۸۲ Iran Khoda Karimi,Shahram ۴۲۵۳۹۰۸۰ ۰ ۴.۵
۸۳ Iran Yeganegi,Barad ۴۲۵۱۶۳۴۰ ۱۴۳۱ ۴.۵
۸۴ Iran Mohammadi,Melika ۴۲۵۲۹۲۷۱ ۱۲۴۳ ۴.۵
۸۵ Iran Alizadeh,Amirmohammad ۴۲۵۲۷۹۹۶ ۱۶۵۸ ۴.۵
۸۶ Iran Limouchi,Abdollah ۲۲۵۱۷۸۴۷ ۱۵۶۰ ۴.۵
۸۷ Iran رحیمی ,پانته آ ۲۲۵۰۰۷۶۶ ۱۴۸۸ ۴.۵
۸۸ Iran صدری علمداری ,فرزام ۲۲۵۰۵۴۳۱ ۱۵۱۲ ۴.۵
۸۹ Iran Hami,Setareh ۲۲۵۴۷۸۲۷ ۱۴۵۵ ۴.۵
۹۰ Iran Hami,Farhad ۲۲۵۴۷۸۱۹ ۱۵۰۲ ۴.۰
۹۱ Iran Heydarimoghaddam,Nima ۱۲۵۰۷۱۱۳ ۱۷۲۴ ۴.۰
۹۲ Iran علوی طبری ,میر محمود ۱۲۵۴۴۲۴۸ ۱۵۲۹ ۴.۰
۹۳ Iran Nazari,Mohamad ۲۲۵۱۵۶۰۷ ۱۴۹۷ ۴.۰
۹۴ Iran Sharifi,Parham ۲۲۵۷۹۸۷۷ ۱۵۲۱ ۴.۰
۹۵ Iran خسروی سوادجانی ,کامیار ۱۲۵۷۱۴۷۴ ۱۴۶۵ ۴.۰
۹۶ Iran غضنفری ,پارسا ۲۲۵۰۱۴۴۴ ۱۴۸۰ ۴.۰
۹۷ Iran رحمانی ,حسین ۱۲۵۶۰۰۱۴ ۱۶۳۰ ۴.۰
۹۸ Switzerland Kaesermann,Sirlei ۱۳۳۴۵۰۶ ۱۵۰۴ ۴.۰
۹۹ Iran Hoosemi Roodsari,Fatemeh ۴۲۵۴۳۶۱۴ ۱۳۴۹ ۴.۰
۱۰۰ Iran Poolaei,Roham ۲۲۵۱۴۶۶۰ ۱۴۲۹ ۴.۰
۱۰۱ Iran Hosseinzadeh,Amir Mahdi ۲۲۵۳۶۶۷۱ ۱۴۲۶ ۴.۰
۱۰۲ Iran Sahraei,Armin ۴۲۵۳۱۳۵۷ ۱۴۱۵ ۴.۰
۱۰۳ Iran Ameri,Milad ۳۲۷۰۷۹۰۸ ۱۵۱۰ ۴.۰
۱۰۴ Iran Shirshahi,Komeil ۴۲۵۴۳۲۸۲ ۱۳۳۹ ۴.۰
۱۰۵ Iran احدی ,محمد امین ۱۲۵۶۴۶۹۹ ۱۴۲۱ ۴.۰
۱۰۶ Iran زمانی اصل ,کیمیا ۲۲۵۰۳۸۶۲ ۱۲۳۱ ۴.۰
۱۰۷ Iran Mansourzade,Diba ۲۲۵۳۹۴۲۵ ۱۳۵۱ ۴.۰
۱۰۸ Iran Teimouri Yadkuri,Shahdad ۴۲۵۱۵۴۶۷ ۱۲۶۸ ۴.۰
۱۰۹ Iran Ghaffarifar,Emad ۲۲۵۳۴۲۷۰ ۱۲۹۷ ۴.۰
۱۱۰ Iran نویدی ,پارسا ۲۲۵۰۱۵۱۷ ۱۶۱۲ ۳.۵
۱۱۱ Iran سالار کیا ,داود ۱۲۵۸۶۳۲۳ ۱۴۳۹ ۳.۵
۱۱۲ Iran رحیمی مهنه ,فاطمه ۲۲۵۴۱۴۶۲ ۱۴۱۴ ۳.۵
۱۱۳ Iran Rezaee,Niusha ۲۲۵۱۰۳۹۷ ۱۵۲۳ ۳.۵
۱۱۴ Iran Ghiasi,Aria ۴۲۵۳۱۴۱۱ ۱۱۳۵ ۳.۵
۱۱۵ Iran Alavi,S. Sina ۴۲۵۱۵۴۰۸ ۱۲۳۱ ۳.۵
۱۱۶ Iran Karami,Tina ۲۲۵۴۷۷۱۱ ۱۳۳۴ ۳.۵
۱۱۷ Iran ارج ,نگار ۲۲۵۰۴۲۰۶ ۰ ۳.۵
۱۱۸ Iran محمدی ,حلماء ۲۲۵۰۵۰۹۱ ۱۲۵۱ ۳.۵
۱۱۹ Iran Moosavi,Atena ۲۲۵۵۳۷۵۴ ۱۳۲۱ ۳.۵
۱۲۰ Iran نوری ,آیدین ۱۲۵۹۳۵۵۹ ۱۳۵۸ ۳.۵
۱۲۱ Iran Nezhad Dehghan,Saghar ۲۲۵۶۳۵۳۹ ۱۳۲۱ ۳.۰
۱۲۲ Iran پرن فر ,علیرضا ۱۲۵۷۲۰۳۹ ۱۴۶۱ ۳.۰
۱۲۳ Iran Najafian,Milad ۴۲۵۹۴۳۷۵ ۰ ۳.۰
۱۲۴ Iran Moumivand,Hamid ۴۲۵۹۶۶۰۲ ۱۲۶۸ ۳.۰
۱۲۵ Iran Soltani,Kimia ۴۲۵۷۳۱۸۱ ۱۲۳۱ ۳.۰
۱۲۶ Iran Arjaei,Sheida ۴۲۵۷۶۶۴۴ ۰ ۲.۵
۱۲۷ Iran Rahim Zade,Maryam ۱۲۵۶۰۴۶۴ ۰ ۲.۵
۱۲۸ Iran Tahvili Raftar,Gholamhossein ۱۲۵۴۴۱۸۳ ۱۴۷۷ ۲.۵
۱۲۹ Iran جعفری پور ,مینا ۱۲۵۸۳۲۶۰ ۱۱۸۰ ۲.۵
۱۳۰ Iran Tavasoli,Saeed --- ۰ ۲.۰
۱۳۱ Iran Alipoor,Farbod ۲۲۵۵۴۴۶۷ ۰ ۲.۰
۱۳۲ Iran Niaei,Keyhan ۲۲۵۷۴۷۲۷ ۱۰۴۶ ۲.۰
۱۳۳ Iran Ghasemi,Mehrshad --- ۰ ۲.۰
۱۳۴ Iran Mehrjouei,Ali Akbar ۴۲۵۴۹۰۱۹ ۱۰۴۲ ۲.۰
۱۳۵ Iran تسلیمی ,برسا ۱۲۵۹۲۹۸۶ ۱۵۳۹ ۷.۵
۱۳۶ Iran مافی ,هومن ۱۲۵۱۰۸۶۶ ۱۹۸۸ ۶.۵
۱۳۷ Iran هروی ,محمدحسین ۱۲۵۷۴۰۵۸ ۱۵۹۲ ۶.۰
۱۳۸ Iran Miri,Ali ۲۲۵۸۰۲۷۱ ۱۵۷۳ ۵.۵
۱۳۹ Iran Kooshki Jahromi,Sobhan ۲۲۵۱۴۴۶۵ ۱۵۹۶ ۵.۵
۱۴۰ Iran Mohammadi Akbarabadi,Hossein ۲۲۵۴۹۵۰۱ ۱۴۸۱ ۵.۵
۱۴۱ Iran Khademi,Fateme ۱۲۵۳۹۸۱۳ ۱۵۵۳ ۵.۵
۱۴۲ Iran Mokhtari Moghadam,Taha ۲۲۵۵۶۳۴۶ ۱۶۷۲ ۵.۰
۱۴۳ Iran Mobini,Younes ۲۲۵۶۷۸۳۶ ۱۴۸۶ ۵.۰
۱۴۴ Iran Karami Kejani,Masoud ۲۲۵۸۱۷۲۳ ۱۹۵۰ ۴.۵
۱۴۵ Iran نجفی تبار ,آیدین ۲۲۵۰۱۲۹۰ ۱۶۹۶ ۴.۵
۱۴۶ Iran مهدوی ,مهدیس ۱۲۵۹۴۴۱۵ ۱۸۹۴ ۴.۵
۱۴۷ Iran Tavazoh,Amirparsa ۲۲۵۳۴۰۶۷ ۱۷۹۱ ۴.۵
۱۴۸ Iran Barati,Esfandiar ۱۲۵۱۸۴۲۵ ۱۶۲۵ ۴.۵
۱۴۹ Iran Shahbazi,Kasra ۱۲۵۴۴۱۶۷ ۱۶۹۸ ۴.۵
۱۵۰ Afghanistan Amir Ali Mahmoodi ۱۱۷۰۱۷۷۳ ۱۱۸۵ ۴.۵
۱۵۱ Iran ظروفی ,ساغر ۱۲۵۸۷۷۵۳ ۱۳۴۶ ۴.۵
۱۵۲ Iran Aghabalazadeh,Mohammad Hossein ۲۲۵۵۸۲۸۴ ۱۳۹۰ ۴.۵
۱۵۳ Iran Mahdizadeh,Mohammad ۲۲۵۵۳۱۴۲ ۱۶۲۹ ۴.۰
۱۵۴ Iran نوری ,اعلا ۱۲۵۹۰۲۹۰ ۱۴۷۲ ۴.۰
۱۵۵ Iran اصغرپور ماسوله ,تارا ۱۲۵۴۸۴۷۲ ۱۶۸۷ ۴.۰
۱۵۶ Iran جمشید عینی ,آرش ۱۲۵۲۲۴۵۷ ۱۵۵۹ ۴.۰
۱۵۷ Iran Davari,Sara ۲۲۵۴۰۷۵۰ ۱۰۴۴ ۴.۰
۱۵۸ Iran Eftekhar,Navid ۳۲۷۳۱۴۵۰ ۰ ۴.۰
۱۵۹ Iran Johari,Shahrad ۲۲۵۴۱۱۴۴ ۱۲۸۵ ۴.۰
۱۶۰ Iran ابراهیمی ,رضا ۱۲۵۲۲۲۸۷ ۱۵۲۴ ۳.۵
۱۶۱ Iran Sekhavatmandi,Roham ۲۲۵۱۷۳۱۶ ۱۷۰۹ ۳.۵
۱۶۲ Iran Gholampour,Ali ۱۲۵۷۷۹۸۷ ۱۶۳۵ ۳.۵
۱۶۳ Iran سید شاه کرم فرد ,سیدآریا ۱۲۵۸۶۸۱۱ ۱۴۹۳ ۳.۵
۱۶۴ Iran Ebrahimi,Shahpour ۲۲۵۳۸۴۹۶ ۱۱۹۲ ۳.۵
۱۶۵ Iran Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina ۲۲۵۱۵۴۰۲ ۱۱۰۷ ۳.۵
۱۶۶ Iran Amiri,Sadra ۴۲۵۱۳۸۸۰ ۰ ۳.۵
۱۶۷ Iran Rajabi,Amir Hosein ۲۲۵۹۸۰۴۹ ۱۴۱۷ ۳.۰
۱۶۸ Iran سلطانلو ,نیما ۱۲۵۸۸۴۶۶ ۱۶۳۶ ۳.۰
۱۶۹ Iran انصاری نو ,کیوان ۱۲۵۳۲۱۳۴ ۱۹۹۳ ۳.۰
۱۷۰ Iran Khakpour,Mansour ۲۲۵۰۹۸۲۸ ۱۵۲۶ ۳.۰
۱۷۱ Iran Abdollahisaber,Reza ۴۲۵۰۱۴۷۴ ۱۶۹۲ ۳.۰
۱۷۲ Iran نوری ,علی ۱۲۵۸۵۹۱۲ ۱۳۵۹ ۳.۰
۱۷۳ Iran Khaghani,Milad ۴۲۵۱۴۸۲۷ ۱۳۱۷ ۳.۰
۱۷۴ Iran Asgari,Behrad ۲۲۵۶۱۷۰۶ ۱۵۹۴ ۳.۰
۱۷۵ Iran علیزاده عطار ,رحمت اله ۱۲۵۶۶۶۰۸ ۱۳۱۱ ۳.۰
۱۷۶ Iran Noori,Amir Mohammad ۲۲۵۸۲۷۱۱ ۱۳۵۹ ۳.۰
۱۷۷ Iran Khosravani,Mohammad ۲۲۵۵۳۷۱۱ ۱۳۱۸ ۳.۰
۱۷۸ Iran Fosehat,Alireza --- ۰ ۳.۰
۱۷۹ Iran Danesharaste,Arvin ۲۲۵۴۱۹۳۴ ۱۴۵۷ ۲.۵
۱۸۰ Iran خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۱۲۵۳۶۹۸۹ ۱۷۸۵ ۲.۵
۱۸۱ Iran عابد ,میثم ۱۲۵۰۷۴۰۷ ۱۹۹۲ ۲.۵
۱۸۲ Iran Kaveh,Taghi ۱۲۵۳۰۳۶۰ ۱۸۲۳ ۲.۵
۱۸۳ Iran کیهان فر ,کیمیا ۱۲۵۸۲۲۴۷ ۱۴۶۱ ۲.۵
۱۸۴ Iran Elmiye,Bardiya ۲۲۵۲۹۲۲۵ ۱۴۰۹ ۲.۵
۱۸۵ Iran Shokati ,Nima --- ۰ ۲.۵
۱۸۶ Iran Karimi,Mohammad Reza ۲۲۵۱۴۸۱۳ ۱۳۳۳ ۲.۵
۱۸۷ Iran Mashhadiali Shirazi,Mohammad Ha ۲۲۵۸۴۴۲۰ ۱۳۶۹ ۲.۵
۱۸۸ Iran علی ئی ,محمد ۱۲۵۰۳۷۹۷ ۱۸۶۵ ۲.۰
۱۸۹ Iran طالبی ,مسعود ۱۲۵۲۶۱۵۰ ۱۹۷۵ ۲.۰
۱۹۰ Iran Adlvand,Mahdi ۲۲۵۷۳۹۶۸ ۰ ۲.۰
۱۹۱ Iran Saveh Darbandsari,Asghar ۱۲۵۸۶۳۴۰ ۱۳۱۹ ۲.۰
۱۹۲ Iran Ghodrati,Ali ۴۲۵۶۳۵۵۰ ۱۴۸۰ ۲.۰
۱۹۳ Iran Shahsavari,Mahan ۲۲۵۳۴۱۰۵ ۱۳۹۰ ۲.۰
۱۹۴ Iran Fattahi Savadjani,Abdolrahman ۴۲۵۶۴۱۳۱ ۱۴۲۵ ۲.۰
۱۹۵ Iran Mazochi,Arefeh ۴۲۵۷۶۲۷۰ ۱۲۱۱ ۲.۰
۱۹۶ Iran جفره ,منوچهر ۱۲۵۱۰۶۸۸ ۱۳۲۶ ۲.۰
۱۹۷ Iran Shahrazad,Masoud ۱۲۵۰۶۳۴۶ ۱۶۸۶ ۱.۵
۱۹۸ Iran شکری ,فیروز ۱۲۵۰۹۷۹۵ ۱۷۰۷ ۱.۵
۱۹۹ Iran Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza ۴۲۵۳۷۴۱۰ ۱۵۱۸ ۱.۵
۲۰۰ Iran Soor,Behnam ۲۲۵۵۱۳۵۲ ۱۴۳۲ ۱.۵
۲۰۱ Iran Mohammad Nia,Mo'ood --- ۰ ۱.۰
۲۰۲ Iran هادی ,هستی ۱۲۵۱۶۹۲۹ ۱۶۷۹ ۱.۰
۲۰۳ Iran Shahsavari,Shayan ۲۲۵۳۴۱۱۳ ۱۴۸۶ ۱.۰
۲۰۴ Iran Shakeri,Farima ۴۲۵۶۸۳۵۸ ۰ ۱.۰
۲۰۵ Iran Johari,Elaheh ۴۲۵۵۹۷۴۰ ۱۲۱۸ ۱.۰
۲۰۶ Iran Tavosian,Alireza ۱۲۵۶۷۵۷۴ ۱۵۹۹ ۱.۰
۲۰۷ Azerbaijan Huseynzade,Ali Vakil ۱۳۴۱۸۳۵۱ ۱۵۷۸ ۱.۰
۲۰۸ Iran Atyabi,Nahid ۴۲۵۷۹۴۱۴ ۰ ۰.۰
۲۰۹ Germany Mirsalehie,Hamid Reza ۱۶۲۷۰۶۴۹ ۰ ۰.۰
۲۱۰ Iran Norouzi,Fatemeh --- ۰ ۰.۰
۲۱۱ Iran کاظمی ,رحمن بردی ۱۲۵۴۷۱۵۸ ۱۴۷۰ ۰.۰
۲۱۲ Iran Farajpoor,Mohamadreza ۱۲۵۶۹۳۹۹ ۰ ۰.۰
۲۱۳ Iran Keshvary,Shady --- ۰ ۰.۰
۲۱۴ Iran Kazemi,Fahimeh --- ۰ ۰.۰
۲۱۵ Iran Ahadi,Kaveh ۴۲۵۱۵۲۳۸ ۱۶۳۰ ۰.۰
۲۱۶ Iran Kashi,Amir Hossein ۱۲۵۲۵۰۲۲ ۰ ۰.۰
۲۱۷ Iran Keshani,A.Esmaeil ۲۲۵۹۱۳۵۴ ۱۱۹۳ ۰.۰
۲۱۸ Iran Nazari,Ali ۲۲۵۱۶۵۱۴ ۱۵۰۵ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۸۳۱ ۳۵
IRI
درینی ,ایلیا
1 - 0
خزاعی ,پرویز
IRI
۱۰ ۱۹۹۰ ۱
۲۰۹۰ ۱
IRI
لواسانی ,جواد
½ - ½
علوی حور ,هما
IRI
۷ ۱۹۹۹ ۲
۱۹۸۸ ۱۱
IRI
مافی ,هومن
- - +
تسلیمی ,برسا
IRI
۴ ۲۰۵۲ ۳
6 ۲۰۶۶ ۳
IRI
کبودی ,سید بهرنگ
1 - 0
Mohammadi,Reza
IRI
۲۰ ۱۹۳۹ 6 ۴
6 ۲۰۳۰ ۵
IRI
تعاونی ,رحیم
1 - 0
Ahmadian,Moharram
IRI
۲۴ ۱۸۹۷ 6 ۵
6 ۱۹۳۹ ۱۹
IRI
خدابنده ,میلاد
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۶ ۲۰۱۰ 6 ۶
6 ۱۹۷۸ ۱۳
IRI
درودیان ,مهیار
0 - 1
Sadeghi Givi,Reza
IRI
۳۰ ۱۸۵۳ 6 ۷
6 ۱۸۸۶ ۲۶
IRI
Asgharvand,Davood
1 - 0
گرایلی ,کیارش
IRI
۱۴ ۱۹۶۶ 6 ۸
6 ۱۸۸۹ ۲۵
IRI
رحمتیان ,شایان
1 - 0
علی بابایی ,ساسان
IRI
۱۵ ۱۹۶۳ 6 ۹
6 ۱۹۴۶ ۱۷
IRI
Noori,Amir
1 - 0
فرمانی انوشه ,آرین
IRI
۳۲ ۱۸۴۶ 6 ۱۰
6 ۱۸۴۶ ۳۳
IRI
رستمی ,روح الله
0 - 1
Namdarigharghani,Parsa
IRI
۱۸ ۱۹۴۲ 6 ۱۱
۱۷۶۷ ۴۷
IRI
Rostami,Mohsen
0 - 1
جاهدی ,مانی
IRI
۲ ۲۰۷۰ ۱۲
۱۷۵۱ ۵۰
IRI
Rahmani,Pedram
0 - 1
بهزاد نظیف ,پروا
IRI
۱۲ ۱۹۸۱ ۱۳
۱۹۰۹ ۲۳
IRI
Khaledi,Omid
0 - 1
Ghasemi,Mohammadreza
IRI
۵۸ ۱۷۱۳ ۱۴
۱۸۵۸ ۲۹
IRI
Naseralavi,Seyyed Armin
1 - 0
Veisi,Armin
IRI
۷۱ ۱۶۷۷ ۱۵
۱۷۰۹ ۵۹
IRI
Rostami,Hossein
1 - 0
احدی ,محمدعرفان
IRI
۳۸ ۱۸۱۰ ۱۶
۱۷۹۹ ۴۰
IRI
مرادی لاکه ,کاوه
½ - ½
Fazeli Ghazijahani,Ali
IRI
۱۰۹ ۱۵۳۱ ۱۷
۱۷۷۸ ۴۳
IRI
هجرتی ,محمد مهدی
½ - ½
Mohammadi,Mohamad Amin
IRI
۸۶ ۱۶۱۴ ۱۸
5 ۱۸۶۵ ۲۸
IRI
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
0 - 1
Heidarzadeh,Arsha
IRI
۵۴ ۱۷۳۰ 5 ۱۹
5 ۱۸۵۱ ۳۱
IRI
موحدی ,یاشار
1 - 0
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
IRI
۵۷ ۱۷۲۴ 5 ۲۰
5 ۱۸۰۴ ۳۹
IRI
رضایی ,حمید رضا
½ - ½
Shahsavari,Sorena
IRI
۶۰ ۱۷۰۱ 5 ۲۱
5 ۱۷۸۱ ۴۲
IRI
Bahadori,Arash
1 - 0
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
IRI
۶۲ ۱۶۹۵ 5 ۲۲
5 ۱۷۷۳ ۴۵
IRI
Gholamian Pour,Amin
1 - 0
جیوی خراسانلو ,آیدا
IRI
۶۶ ۱۶۸۵ 5 ۲۳
5 ۱۶۸۵ ۶۷
IRI
مرادی ,محمدبهراد
½ - ½
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۴۶ ۱۷۷۱ 5 ۲۴
5 ۱۶۵۷ ۷۴
IRI
عبادی ,سیدعلی
0 - 1
Safari Aghdam,Amir
IRI
۴۸ ۱۷۶۲ 5 ۲۵
5 ۱۵۸۴ ۹۷
IRI
الیکائی ,مهراد
1 - 0
داودی ,مهران
IRI
۵۲ ۱۷۴۱ 5 ۲۶
5 ۱۷۳۷ ۵۳
IRI
Mokhtari Moghadam,Taha
- - +
هروی ,محمدحسین
IRI
۹۳ ۱۵۹۲ 5 ۲۷
۱۶۱۲ ۸۷
IRI
Khademi,Fateme
+ - -
Tavazoh,Amirparsa
IRI
۲۷ ۱۸۷۲ ۲۸
۱۶۰۵ ۹۰
IRI
Yadegar,Radin
1 - 0
Keshmirian,Mehdi
IRI
۳۶ ۱۸۳۰ ۲۹
۱۷۸۹ ۴۱
IRI
نجفی تبار ,آیدین
- - +
Kooshki Jahromi,Sobhan
IRI
۹۱ ۱۶۰۴ ۳۰
۱۷۵۱ ۴۹
IRI
علامیر ویرثق ,احسان
1 - 0
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۹۴ ۱۵۸۹ ۳۱
۱۷۲۸ ۵۵
IRI
حسینی ,سید مرتضی
1 - 0
Doroodgar,A.Hosein
IRI
۹۵ ۱۵۸۸ ۳۲
۱۷۲۷ ۵۶
IRI
Aryanpour,Arad
1 - 0
Yazdanpanah,Mohammad Reza
IRI
۱۰۰ ۱۵۷۴ ۳۳
۱۶۹۸ ۶۱
IRI
Shahbazi,Kasra
- - +
Miri,Ali
IRI
۱۰۱ ۱۵۷۳ ۳۴
۱۶۹۱ ۶۳
IRI
Mahdavi,Armin
0 - 1
محمودی گیلانی ,مانی
IRI
۱۰۶ ۱۵۵۰ ۳۵
۱۲۷۹ ۱۷۶
IRI
Shafiei,Atena
1 - 0
صالحی مقدم ,عزیزاله
IRI
۶۸ ۱۶۸۵ ۳۶
۱۶۵۴ ۷۵
IRI
Rahimkhani,Parviz
0 - 1
Vasheghani,Hessam
IRI
۱۱۱ ۱۵۲۹ ۳۷
۱۶۴۰ ۷۶
OMA
Al Jahwari,Adnan Mohammed
0 - 1
Ahmadi,Gholam Hosein
IRI
۱۲۳ ۱۴۸۷ ۳۸
۱۲۴۳ ۱۸۲
IRI
Mohammadi,Melika
0 - 1
قزاقی ,پارمیدا
IRI
۸۳ ۱۶۲۸ ۳۹
۱۶۲۵ ۸۴
IRI
Barati,Esfandiar
- - +
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
IRI
۱۲۷ ۱۴۸۱ ۴۰
۱۴۷۸ ۱۳۲
IRI
فخربخش مبرهنی ,ونداد
1 - 0
ماجد ,نگین
IRI
۸۵ ۱۶۱۷ ۴۱
4 ۱۴۸۶ ۱۲۴
IRI
Mobini,Younes
+ - -
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۵۱ ۱۷۴۳ 4 ۴۲
4 ۱۶۳۸ ۷۷
IRI
Mokhtarzadeh,M.Reza
1 - 0
Nazari,Mohamad
IRI
۱۲۰ ۱۴۹۷ 4 ۴۳
4 ۱۴۸۱ ۱۲۸
IRI
رحیمی ,پانته آ
½ - ½
Amirimehr,Ashkan
IRI
۸۸ ۱۶۰۹ 4 ۴۴
4 ۱۴۸۳ ۱۲۶
IRI
Heydarimoghaddam,Nima
0 - 1
شهبازپور ,بیژن
IRI
۸۹ ۱۶۰۵ 4 ۴۵
4 ۱۵۷۱ ۱۰۲
IRI
خسروی سوادجانی ,کامیار
0 - 1
هراتی , هستی
IRI
۱۳۶ ۱۴۶۷ 4 ۴۶
4 ۱۵۵۱ ۱۰۵
IRI
Hojjatinejad,Ilia
1 - 0
Poolaei,Roham
IRI
۱۴۹ ۱۴۲۹ 4 ۴۷
4 ۱۳۸۱ ۱۵۶
IRI
Hoosemi Roodsari,Fatemeh
0 - 1
عزیزی تفرشی ,علی اکبر
IRI
۱۰۷ ۱۵۴۸ 4 ۴۸
4 ۱۵۳۹ ۱۰۸
IRI
Sharifi,Parham
0 - 1
حمزه جواران ,کوثر
IRI
۱۵۷ ۱۳۷۱ 4 ۴۹
4 ۰ ۲۰۶
IRI
Gholizadeh,Omran
1 - 0
علوی طبری ,میر محمود
IRI
۱۱۰ ۱۵۲۹ 4 ۵۰
4 ۰ ۲۱۰
IRI
Khoda Karimi,Shahram
½ - ½
Amirpour,Gholamreza
IRI
۱۱۶ ۱۵۰۶ 4 ۵۱
۱۶۷۹ ۷۰
IRI
حمزه جواران ,کسری
1 - 0
Teimouri Yadkuri,Shahdad
IRI
۱۶۷ ۱۳۲۷ 4 ۵۲
۰ ۲۱۸
IRI
Yousefi,Saeid
1 - 0
رحمانی ,حسین
IRI
۸۱ ۱۶۳۰ 4 ۵۳
۱۵۸۵ ۹۶
IRI
نویدی ,پارسا
0 - 1
Yeganegi,Barad
IRI
۱۴۵ ۱۴۴۰ ۵۴
۱۴۳۹ ۱۴۶
IRI
سالار کیا ,داود
0 - 1
Alizadeh,Amirmohammad
IRI
۹۹ ۱۵۷۵ ۵۵
۱۴۱۴ ۱۵۲
IRI
رحیمی مهنه ,فاطمه
0 - 1
Limouchi,Abdollah
IRI
۱۰۳ ۱۵۶۰ ۵۶
۱۳۹۰ ۱۵۴
IRI
Aghabalazadeh,Mohammad Hossein
+ - -
ابراهیمی ,رضا
IRI
۱۱۳ ۱۵۲۴ ۵۷
۱۵۰۴ ۱۱۸
SUI
Kaesermann,Sirlei
½ - ½
احدی ,محمد امین
IRI
۱۵۱ ۱۴۲۱ ۵۸
۱۵۰۲ ۱۱۹
IRI
Hami,Farhad
½ - ½
Sahraei,Armin
IRI
۱۵۳ ۱۳۹۷ ۵۹
۱۳۴۶ ۱۶۱
IRI
ظروفی ,ساغر
+ - -
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
IRI
۱۲۱ ۱۴۹۳ ۶۰
۱۳۳۹ ۱۶۴
IRI
Shirshahi,Komeil
½ - ½
غضنفری ,پارسا
IRI
۱۲۹ ۱۴۸۰ ۶۱
۱۴۶۶ ۱۳۷
IRI
صدری علمداری ,فرزام
1 - 0
Karami,Tina
IRI
۱۶۵ ۱۳۳۴ ۶۲
۱۴۵۵ ۱۴۳
IRI
Hami,Setareh
1 - 0
نوری ,آیدین
IRI
۱۷۹ ۱۲۵۵ ۶۳
۱۲۵۱ ۱۸۰
IRI
ارج ,نگار
0 - 1
Habibi,Radin
IRI
۱۴۴ ۱۴۴۹ ۶۴
3 ۱۵۲۶ ۱۱۲
IRI
Khakpour,Mansour
- - +
Amir Ali Mahmoodi
AFG
۱۸۹ ۱۱۸۵ ۶۵
3 ۱۲۹۳ ۱۷۴
IRI
Nezhad Dehghan,Saghar
0 - 1
Ameri,Milad
IRI
۱۱۵ ۱۵۱۰ 3 ۶۶
3 ۱۴۸۹ ۱۲۲
IRI
Asgari,Behrad
- - +
Johari,Shahrad
IRI
۱۷۵ ۱۲۸۵ 3 ۶۷
3 ۱۲۵۷ ۱۷۸
IRI
Alavi,S. Sina
½ - ½
Rezaee,Niusha
IRI
۱۲۵ ۱۴۸۴ 3 ۶۸
3 ۱۲۳۱ ۱۸۴
IRI
زمانی اصل ,کیمیا
1 - 0
پرن فر ,علیرضا
IRI
۱۳۹ ۱۴۶۱ 3 ۶۹
3 ۰ ۲۰۲
IRI
Eftekhar,Navid
+ - -
Rajabi,Amir Hosein
IRI
۱۴۰ ۱۴۵۹ 3 ۷۰
3 ۰ ۲۱۳
IRI
Najafian,Milad
0 - 1
Mansourzade,Diba
IRI
۱۶۰ ۱۳۵۱ 3 ۷۱
3 ۱۰۴۴ ۱۹۵
IRI
Davari,Sara
+ - -
Khosravani,Mohammad
IRI
۱۶۹ ۱۳۱۸ 3 ۷۲
۱۱۳۵ ۱۹۱
IRI
Ghiasi,Aria
1 - 0
Tahvili Raftar,Gholamhossein
IRI
۱۳۳ ۱۴۷۷ ۷۳
۱۴۶۱ ۱۳۸
IRI
کیهان فر ,کیمیا
- - +
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
IRI
۱۹۲ ۱۱۰۱ ۷۴
3 ۱۴۲۶ ۱۵۰
IRI
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
1 - 0
Alipoor,Farbod
IRI
۱۹۸ ۰ 2 ۷۵
۱۳۳۳ ۱۶۶
IRI
Karimi,Mohammad Reza
- - +
Amiri,Sadra
IRI
۱۹۹ ۰ ۷۶
3 ۱۲۹۷ ۱۷۲
IRI
Ghaffarifar,Emad
1 - 0
Tavasoli,Saeed
IRI
۲۱۷ ۰ 2 ۷۷
۰ ۲۰۰
IRI
Arjaei,Sheida
0 - 1
Moosavi,Atena
IRI
۱۷۳ ۱۲۹۶ ۷۸
۰ ۲۱۵
IRI
Rahim Zade,Maryam
0 - 1
محمدی ,حلماء
IRI
۱۸۱ ۱۲۵۱ ۷۹
۰ ۲۱۶
IRI
Shokati ,Nima
- - +
Ebrahimi,Shahpour
IRI
۱۸۸ ۱۱۹۲ ۸۰
۱۹۲۶ ۲۱
IRI
مهدوی ,مهدیس
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۱
۱۹۱۵ ۲۲
IRI
Karami Kejani,Masoud
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۲
2 ۰ ۲۰۴
IRI
Fosehat,Alireza
+ - -
Ghodrati,Ali
IRI
۱۳۰ ۱۴۸۰ 2 ۸۳
2 ۱۲۶۸ ۱۷۷
IRI
Moumivand,Hamid
1 - 0
Niaei,Keyhan
IRI
۱۹۴ ۱۰۴۶ 2 ۸۴
2 ۱۲۳۱ ۱۸۳
IRI
Soltani,Kimia
1 - 0
Mehrjouei,Ali Akbar
IRI
۱۹۶ ۱۰۴۲ 2 ۸۵
4 ۱۶۲۹ ۸۲
IRI
Mahdizadeh,Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۶
4 ۱۵۵۹ ۱۰۴
IRI
جمشید عینی ,آرش
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۷
4 ۱۴۷۲ ۱۳۴
IRI
نوری ,اعلا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۸
۱۱۸۰ ۱۹۰
IRI
جعفری پور ,مینا
1 - 0
Ghasemi,Mehrshad
IRI
۲۰۵ ۰ 2 ۸۹
۱۶۷۳ ۷۲
IRI
Sekhavatmandi,Roham
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۰
۱۶۳۵ ۷۹
IRI
Gholampour,Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۱
3 ۱۹۹۳ ۸
IRI
انصاری نو ,کیوان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۲
3 ۱۶۸۵ ۶۵
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۳
3 ۱۶۳۶ ۷۸
IRI
سلطانلو ,نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۴
3 ۱۴۷۹ ۱۳۱
IRI
Noori,Amir Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۵
3 ۱۳۵۹ ۱۵۹
IRI
نوری ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۶
3 ۱۳۱۷ ۱۷۰
IRI
Khaghani,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۷
3 ۱۳۱۱ ۱۷۱
IRI
علیزاده عطار ,رحمت اله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۸
۱۹۹۰ ۹
IRI
عابد ,میثم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۹
۱۸۲۳ ۳۷
IRI
Kaveh,Taghi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۰
۱۷۷۶ ۴۴
IRI
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۱
۱۵۲۱ ۱۱۴
IRI
Elmiye,Bardiya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۲
۱۴۵۷ ۱۴۱
IRI
Danesharaste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۳
۱۳۶۹ ۱۵۸
IRI
Mashhadiali Shirazi,Mohammad Ha
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۴
2 ۱۹۶۱ ۱۶
IRI
طالبی ,مسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
2 ۱۸۳۲ ۳۴
IRI
علی ئی ,محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
2 ۱۳۹۰ ۱۵۵
IRI
Shahsavari,Mahan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
2 ۱۳۴۱ ۱۶۲
IRI
Fattahi Savadjani,Abdolrahman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
2 ۱۳۳۹ ۱۶۳
IRI
جفره ,منوچهر
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۹
2 ۱۳۱۹ ۱۶۸
IRI
Saveh Darbandsari,Asghar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۰
2 ۰ ۱۹۷
IRI
Adlvand,Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
۱۶۸۶ ۶۴
IRI
Shahrazad,Masoud
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
۱۶۶۷ ۷۳
IRI
شکری ,فیروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
۱۴۵۶ ۱۴۲
IRI
Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
۱۴۳۲ ۱۴۷
IRI
Soor,Behnam
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
0 ۰ ۲۰۱
IRI
Atyabi,Nahid
- - +
Mazochi,Arefeh
IRI
۱۸۶ ۱۲۱۰ 1 ۱۱۶
1 ۱۶۷۹ ۶۹
IRI
هادی ,هستی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
1 ۱۵۹۹ ۹۲
IRI
Tavosian,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
1 ۱۵۷۸ ۹۸
AZE
Huseynzade,Ali Vakil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
1 ۱۴۳۱ ۱۴۸
IRI
Shahsavari,Shayan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
1 ۱۲۱۸ ۱۸۵
IRI
Johari,Elaheh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
1 ۱۰۶۳ ۱۹۳
IRI
Shakeri,Farima
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
1 ۰ ۲۱۲
IRI
Mohammad Nia,Mo'ood
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
0 ۱۶۳۰ ۸۰
IRI
Ahadi,Kaveh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۴
0 ۱۵۰۵ ۱۱۷
IRI
Nazari,Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
0 ۱۴۷۰ ۱۳۵
IRI
کاظمی ,رحمن بردی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۶
0 ۱۱۹۳ ۱۸۷
IRI
Keshani,A.Esmaeil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
0 ۰ ۲۰۳
IRI
Farajpoor,Mohamadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
0 ۰ ۲۰۷
IRI
Kashi,Amir Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۹
0 ۰ ۲۰۸
IRI
Kazemi,Fahimeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۰
0 ۰ ۲۰۹
IRI
Keshvary,Shady
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
0 ۰ ۲۱۱
GER
Mirsalehie,Hamid Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۲
0 ۰ ۲۱۴
IRI
Norouzi,Fatemeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۹۰ ۱۰
IRI
خزاعی ,پرویز
1 - 0
رستمی ,روح الله
IRI
۳۳ ۱۸۴۶ 6 ۱
6 ۱۹۹۹ ۷
IRI
علوی حور ,هما
½ - ½
مافی ,هومن
IRI
۱۱ ۱۹۸۸ 6 ۲
6 ۱۹۴۲ ۱۸
IRI
Namdarigharghani,Parsa
0 - 1
لواسانی ,جواد
IRI
۱ ۲۰۹۰ ۳
۱۹۶۳ ۱۵
IRI
علی بابایی ,ساسان
½ - ½
کبودی ,سید بهرنگ
IRI
۳ ۲۰۶۶ ۴
۲۰۵۲ ۴
IRI
تسلیمی ,برسا
1 - 0
Khaledi,Omid
IRI
۲۳ ۱۹۰۹ ۵
۱۸۴۶ ۳۲
IRI
فرمانی انوشه ,آرین
½ - ½
تعاونی ,رحیم
IRI
۵ ۲۰۳۰ ۶
۱۹۸۱ ۱۲
IRI
بهزاد نظیف ,پروا
0 - 1
درینی ,ایلیا
IRI
۳۵ ۱۸۳۱ ۷
۱۹۴۶ ۱۷
IRI
Noori,Amir
½ - ½
درودیان ,مهیار
IRI
۱۳ ۱۹۷۸ ۸
۱۹۶۶ ۱۴
IRI
گرایلی ,کیارش
½ - ½
رحمتیان ,شایان
IRI
۲۵ ۱۸۸۹ ۹
5 ۲۰۱۰ ۶
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
Bahadori,Arash
IRI
۴۲ ۱۷۸۱ 5 ۱۰
5 ۱۷۴۱ ۵۲
IRI
داودی ,مهران
0 - 1
خدابنده ,میلاد
IRI
۱۹ ۱۹۳۹ 5 ۱۱
5 ۱۹۳۹ ۲۰
IRI
Mohammadi,Reza
1 - 0
Gholamian Pour,Amin
IRI
۴۵ ۱۷۷۳ 5 ۱۲
5 ۱۸۹۷ ۲۴
IRI
Ahmadian,Moharram
1 - 0
Mokhtari Moghadam,Taha
IRI
۵۳ ۱۷۳۷ 5 ۱۳
5 ۱۶۸۵ ۶۶
IRI
جیوی خراسانلو ,آیدا
0 - 1
Asgharvand,Davood
IRI
۲۶ ۱۸۸۶ 5 ۱۴
5 ۱۸۵۳ ۳۰
IRI
Sadeghi Givi,Reza
1 - 0
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
IRI
۶۲ ۱۶۹۵ 5 ۱۵
5 ۱۵۹۲ ۹۳
IRI
هروی ,محمدحسین
0 - 1
Naseralavi,Seyyed Armin
IRI
۲۹ ۱۸۵۸ ۱۶
۲۰۷۰ ۲
IRI
جاهدی ,مانی
1 - 0
Shahbazi,Kasra
IRI
۶۱ ۱۶۹۸ ۱۷
۱۶۷۷ ۷۱
IRI
Veisi,Armin
1 - 0
مهدوی ,مهدیس
IRI
۲۱ ۱۹۲۶ ۱۸
۱۶۱۴ ۸۶
IRI
Mohammadi,Mohamad Amin
1 - 0
Tavazoh,Amirparsa
IRI
۲۷ ۱۸۷۲ ۱۹
۱۸۳۰ ۳۶
IRI
Keshmirian,Mehdi
0 - 1
Rostami,Hossein
IRI
۵۹ ۱۷۰۹ ۲۰
۱۸۱۰ ۳۸
IRI
احدی ,محمدعرفان
1 - 0
Rahimkhani,Parviz
IRI
۷۵ ۱۶۵۴ ۲۱
۱۵۸۸ ۹۵
IRI
Doroodgar,A.Hosein
0 - 1
مرادی لاکه ,کاوه
IRI
۴۰ ۱۷۹۹ ۲۲
۱۷۷۸ ۴۳
IRI
هجرتی ,محمد مهدی
1 - 0
Yadegar,Radin
IRI
۹۰ ۱۶۰۵ ۲۳
۱۷۷۱ ۴۶
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
½ - ½
الیکائی ,مهراد
IRI
۹۷ ۱۵۸۴ ۲۴
۱۵۵۰ ۱۰۶
IRI
محمودی گیلانی ,مانی
0 - 1
Rostami,Mohsen
IRI
۴۷ ۱۷۶۷ ۲۵
۱۷۵۱ ۵۰
IRI
Rahmani,Pedram
1 - 0
Miri,Ali
IRI
۱۰۱ ۱۵۷۳ ۲۶
۱۵۳۱ ۱۰۹
IRI
Fazeli Ghazijahani,Ali
1 - 0
حسینی ,سید مرتضی
IRI
۵۵ ۱۷۲۸ ۲۷
4 ۱۸۶۵ ۲۸
IRI
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
+ - -
Mahdizadeh,Mohammad
IRI
۸۲ ۱۶۲۹ 4 ۲۸
4 ۱۶۰۹ ۸۸
IRI
Amirimehr,Ashkan
0 - 1
موحدی ,یاشار
IRI
۳۱ ۱۸۵۱ 4 ۲۹
4 ۱۶۳۰ ۸۱
IRI
رحمانی ,حسین
0 - 1
رضایی ,حمید رضا
IRI
۳۹ ۱۸۰۴ 4 ۳۰
4 ۱۷۶۲ ۴۸
IRI
Safari Aghdam,Amir
1 - 0
خسروی سوادجانی ,کامیار
IRI
۱۰۲ ۱۵۷۱ 4 ۳۱
4 ۱۷۳۰ ۵۴
IRI
Heidarzadeh,Arsha
1 - 0
جمشید عینی ,آرش
IRI
۱۰۴ ۱۵۵۹ 4 ۳۲
4 ۱۶۲۸ ۸۳
IRI
قزاقی ,پارمیدا
½ - ½
Aryanpour,Arad
IRI
۵۶ ۱۷۲۷ 4 ۳۳
4 ۱۵۲۹ ۱۱۰
IRI
علوی طبری ,میر محمود
0 - 1
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
IRI
۵۷ ۱۷۲۴ 4 ۳۴
۱۷۱۳ ۵۸
IRI
Ghasemi,Mohammadreza
1 - 0
Yousefi,Saeid
IRI
۲۱۸ ۰ ۳۵
4 ۱۷۰۱ ۶۰
IRI
Shahsavari,Sorena
1 - 0
Mobini,Younes
IRI
۱۲۴ ۱۴۸۶ 4 ۳۶
4 ۱۵۲۹ ۱۱۱
IRI
Vasheghani,Hessam
½ - ½
Mahdavi,Armin
IRI
۶۳ ۱۶۹۱ 4 ۳۷
4 ۱۴۶۷ ۱۳۶
IRI
هراتی , هستی
0 - 1
مرادی ,محمدبهراد
IRI
۶۷ ۱۶۸۵ 4 ۳۸
4 ۱۴۲۹ ۱۴۹
IRI
Poolaei,Roham
0 - 1
عبادی ,سیدعلی
IRI
۷۴ ۱۶۵۷ 4 ۳۹
۱۷۴۳ ۵۱
IRI
اصغرپور ماسوله ,تارا
½ - ½
فخربخش مبرهنی ,ونداد
IRI
۱۳۲ ۱۴۷۸ 4 ۴۰
۱۵۲۴ ۱۱۳
IRI
ابراهیمی ,رضا
0 - 1
نجفی تبار ,آیدین
IRI
۴۱ ۱۷۸۹ ۴۱
۱۴۹۳ ۱۲۱
IRI
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
0 - 1
علامیر ویرثق ,احسان
IRI
۴۹ ۱۷۵۱ ۴۲
۱۶۸۵ ۶۸
IRI
صالحی مقدم ,عزیزاله
1 - 0
Hami,Farhad
IRI
۱۱۹ ۱۵۰۲ ۴۳
۱۴۸۷ ۱۲۳
IRI
Ahmadi,Gholam Hosein
1 - 0
حمزه جواران ,کسری
IRI
۷۰ ۱۶۷۹ ۴۴
۱۶۷۳ ۷۲
IRI
Sekhavatmandi,Roham
- - +
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
IRI
۱۲۷ ۱۴۸۱ ۴۵
۱۴۸۰ ۱۲۹
IRI
غضنفری ,پارسا
0 - 1
Al Jahwari,Adnan Mohammed
OMA
۷۶ ۱۶۴۰ ۴۶
۱۴۴۹ ۱۴۴
IRI
Habibi,Radin
0 - 1
Barati,Esfandiar
IRI
۸۴ ۱۶۲۵ ۴۷
۱۶۱۷ ۸۵
IRI
ماجد ,نگین
1 - 0
صدری علمداری ,فرزام
IRI
۱۳۷ ۱۴۶۶ ۴۸
۱۴۲۱ ۱۵۱
IRI
احدی ,محمد امین
0 - 1
Khademi,Fateme
IRI
۸۷ ۱۶۱۲ ۴۹
۱۶۰۴ ۹۱
IRI
Kooshki Jahromi,Sobhan
1 - 0
Hami,Setareh
IRI
۱۴۳ ۱۴۵۵ ۵۰
۱۵۸۹ ۹۴
IRI
Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
Yeganegi,Barad
IRI
۱۴۵ ۱۴۴۰ ۵۱
۱۵۷۵ ۹۹
IRI
Alizadeh,Amirmohammad
0 - 1
Shafiei,Atena
IRI
۱۷۶ ۱۲۷۹ ۵۲
۱۵۷۴ ۱۰۰
IRI
Yazdanpanah,Mohammad Reza
1 - 0
رحیمی مهنه ,فاطمه
IRI
۱۵۲ ۱۴۱۴ ۵۳
۱۵۶۰ ۱۰۳
IRI
Limouchi,Abdollah
0 - 1
Mohammadi,Melika
IRI
۱۸۲ ۱۲۴۳ ۵۴
۱۵۵۱ ۱۰۵
IRI
Hojjatinejad,Ilia
½ - ½
Khoda Karimi,Shahram
IRI
۲۱۰ ۰ ۵۵
۱۵۴۸ ۱۰۷
IRI
عزیزی تفرشی ,علی اکبر
½ - ½
Gholizadeh,Omran
IRI
۲۰۶ ۰ ۵۶
3 ۱۴۶۱ ۱۳۹
IRI
پرن فر ,علیرضا
0 - 1
Mokhtarzadeh,M.Reza
IRI
۷۷ ۱۶۳۸ 3 ۵۷
3 ۱۶۰۵ ۸۹
IRI
شهبازپور ,بیژن
1 - 0
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
IRI
۱۵۰ ۱۴۲۶ 3 ۵۸
3 ۱۳۹۷ ۱۵۳
IRI
Sahraei,Armin
½ - ½
نویدی ,پارسا
IRI
۹۶ ۱۵۸۵ 3 ۵۹
3 ۱۵۳۹ ۱۰۸
IRI
Sharifi,Parham
1 - 0
Mansourzade,Diba
IRI
۱۶۰ ۱۳۵۱ 3 ۶۰
3 ۱۳۸۱ ۱۵۶
IRI
Hoosemi Roodsari,Fatemeh
1 - 0
Khakpour,Mansour
IRI
۱۱۲ ۱۵۲۶ 3 ۶۱
3 ۱۵۰۶ ۱۱۶
IRI
Amirpour,Gholamreza
1 - 0
Nezhad Dehghan,Saghar
IRI
۱۷۴ ۱۲۹۳ 3 ۶۲
3 ۱۴۹۷ ۱۲۰
IRI
Nazari,Mohamad
1 - 0
Eftekhar,Navid
IRI
۲۰۲ ۰ 3 ۶۳
3 ۱۳۷۱ ۱۵۷
IRI
حمزه جواران ,کوثر
1 - 0
Asgari,Behrad
IRI
۱۲۲ ۱۴۸۹ 3 ۶۴
3 ۱۴۸۳ ۱۲۶
IRI
Heydarimoghaddam,Nima
1 - 0
Najafian,Milad
IRI
۲۱۳ ۰ 3 ۶۵
3 ۱۳۱۸ ۱۶۹
IRI
Khosravani,Mohammad
0 - 1
رحیمی ,پانته آ
IRI
۱۲۸ ۱۴۸۱ 3 ۶۶
3 ۱۳۲۷ ۱۶۷
IRI
Teimouri Yadkuri,Shahdad
1 - 0
Noori,Amir Mohammad
IRI
۱۳۱ ۱۴۷۹ 3 ۶۷
۱۲۵۵ ۱۷۹
IRI
نوری ,آیدین
1 - 0
Elmiye,Bardiya
IRI
۱۱۴ ۱۵۲۱ ۶۸
۱۱۹۲ ۱۸۸
IRI
Ebrahimi,Shahpour
0 - 1
Kaesermann,Sirlei
SUI
۱۱۸ ۱۵۰۴ ۶۹
۱۴۸۴ ۱۲۵
IRI
Rezaee,Niusha
½ - ½
Johari,Shahrad
IRI
۱۷۵ ۱۲۸۵ ۷۰
۱۴۷۷ ۱۳۳
IRI
Tahvili Raftar,Gholamhossein
0 - 1
ارج ,نگار
IRI
۱۸۰ ۱۲۵۱ ۷۱
۱۴۶۱ ۱۳۸
IRI
کیهان فر ,کیمیا
0 - 1
Amir Ali Mahmoodi
AFG
۱۸۹ ۱۱۸۵ ۷۲
۱۴۵۹ ۱۴۰
IRI
Rajabi,Amir Hosein
½ - ½
Davari,Sara
IRI
۱۹۵ ۱۰۴۴ ۷۳
۱۲۹۶ ۱۷۳
IRI
Moosavi,Atena
0 - 1
سالار کیا ,داود
IRI
۱۴۶ ۱۴۳۹ ۷۴
۰ ۱۹۹
IRI
Amiri,Sadra
0 - 1
Aghabalazadeh,Mohammad Hossein
IRI
۱۵۴ ۱۳۹۰ ۷۵
۰ ۲۰۰
IRI
Arjaei,Sheida
0 - 1
ظروفی ,ساغر
IRI
۱۶۱ ۱۳۴۶ ۷۶
۰ ۲۱۶
IRI
Shokati ,Nima
0 - 1
Shirshahi,Komeil
IRI
۱۶۴ ۱۳۳۹ ۷۷
۰ ۲۱۵
IRI
Rahim Zade,Maryam
0 - 1
Karami,Tina
IRI
۱۶۵ ۱۳۳۴ ۷۸
۱۹۱۵ ۲۲
IRI
Karami Kejani,Masoud
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۹
2 ۱۵۱۰ ۱۱۵
IRI
Ameri,Milad
1 - 0
Soltani,Kimia
IRI
۱۸۳ ۱۲۳۱ 2 ۸۰
2 ۱۴۸۰ ۱۳۰
IRI
Ghodrati,Ali
0 - 1
زمانی اصل ,کیمیا
IRI
۱۸۴ ۱۲۳۱ 2 ۸۱
2 ۱۱۰۱ ۱۹۲
IRI
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
½ - ½
Mashhadiali Shirazi,Mohammad Ha
IRI
۱۵۸ ۱۳۶۹ 2 ۸۲
2 ۱۰۴۶ ۱۹۴
IRI
Niaei,Keyhan
0 - 1
Ghaffarifar,Emad
IRI
۱۷۲ ۱۲۹۷ 2 ۸۳
2 ۰ ۲۰۵
IRI
Ghasemi,Mehrshad
0 - 1
Alavi,S. Sina
IRI
۱۷۸ ۱۲۵۷ 2 ۸۴
2 ۱۲۵۱ ۱۸۱
IRI
محمدی ,حلماء
½ - ½
Ghiasi,Aria
IRI
۱۹۱ ۱۱۳۵ 2 ۸۵
4 ۱۴۷۲ ۱۳۴
IRI
نوری ,اعلا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۶
۱۶۳۵ ۷۹
IRI
Gholampour,Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۷
1 ۰ ۱۹۸
IRI
Alipoor,Farbod
1 - 0
Moumivand,Hamid
IRI
۱۷۷ ۱۲۶۸ 2 ۸۸
3 ۱۹۹۳ ۸
IRI
انصاری نو ,کیوان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۹
3 ۱۶۸۵ ۶۵
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۰
3 ۱۶۳۶ ۷۸
IRI
سلطانلو ,نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۱
3 ۱۳۵۹ ۱۵۹
IRI
نوری ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۲
3 ۱۳۱۷ ۱۷۰
IRI
Khaghani,Milad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۳
3 ۱۳۱۱ ۱۷۱
IRI
علیزاده عطار ,رحمت اله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۴
۱۴۵۶ ۱۴۲
IRI
Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza
- - +
Tavasoli,Saeed
IRI
۲۱۷ ۰ 1 ۹۵
1 ۱۲۱۰ ۱۸۶
IRI
Mazochi,Arefeh
0 - 1
Karimi,Mohammad Reza
IRI
۱۶۶ ۱۳۳۳ ۹۶
۱۹۹۰ ۹
IRI
عابد ,میثم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۷
۱۸۲۳ ۳۷
IRI
Kaveh,Taghi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۸
۱۷۷۶ ۴۴
IRI
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۹
۱۴۵۷ ۱۴۱
IRI
Danesharaste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۰
1 ۱۰۶۳ ۱۹۳
IRI
Shakeri,Farima
0 - 1
Fosehat,Alireza
IRI
۲۰۴ ۰ 1 ۱۰۱
1 ۱۰۴۲ ۱۹۶
IRI
Mehrjouei,Ali Akbar
1 - 0
Mohammad Nia,Mo'ood
IRI
۲۱۲ ۰ 1 ۱۰۲
2 ۱۹۶۱ ۱۶
IRI
طالبی ,مسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۳
2 ۱۸۳۲ ۳۴
IRI
علی ئی ,محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۴
2 ۱۳۹۰ ۱۵۵
IRI
Shahsavari,Mahan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
2 ۱۳۴۱ ۱۶۲
IRI
Fattahi Savadjani,Abdolrahman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
2 ۱۳۳۹ ۱۶۳
IRI
جفره ,منوچهر
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
2 ۱۳۱۹ ۱۶۸
IRI
Saveh Darbandsari,Asghar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
2 ۰ ۱۹۷
IRI
Adlvand,Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۹
۱۶۸۶ ۶۴
IRI
Shahrazad,Masoud
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۰
۱۶۶۷ ۷۳
IRI
شکری ,فیروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
۱۴۳۲ ۱۴۷
IRI
Soor,Behnam
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
۱۱۸۰ ۱۹۰
IRI
جعفری پور ,مینا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
1 ۱۶۷۹ ۶۹
IRI
هادی ,هستی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
1 ۱۵۹۹ ۹۲
IRI
Tavosian,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
1 ۱۵۷۸ ۹۸
AZE
Huseynzade,Ali Vakil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۶
1 ۱۴۳۱ ۱۴۸
IRI
Shahsavari,Shayan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
1 ۱۲۱۸ ۱۸۵
IRI
Johari,Elaheh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
0 ۱۶۳۰ ۸۰
IRI
Ahadi,Kaveh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
0 ۱۵۰۵ ۱۱۷
IRI
Nazari,Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
0 ۱۴۷۰ ۱۳۵
IRI
کاظمی ,رحمن بردی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
0 ۱۱۹۳ ۱۸۷
IRI
Keshani,A.Esmaeil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
0 ۰ ۲۰۱
IRI
Atyabi,Nahid
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
0 ۰ ۲۰۳
IRI
Farajpoor,Mohamadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۴
0 ۰ ۲۰۷
IRI
Kashi,Amir Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
0 ۰ ۲۰۸
IRI
Kazemi,Fahimeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۶
0 ۰ ۲۰۹
IRI
Keshvary,Shady
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
0 ۰ ۲۱۱
GER
Mirsalehie,Hamid Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
0 ۰ ۲۱۴
IRI
Norouzi,Fatemeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۹
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۰۹۰ ۱
IRI
لواسانی ,جواد
0 - 1
خزاعی ,پرویز
IRI
۱۰ ۱۹۹۰ ۱
۱۹۸۸ ۱۱
IRI
مافی ,هومن
½ - ½
Namdarigharghani,Parsa
IRI
۱۸ ۱۹۴۲ ۲
5 ۲۰۶۶ ۳
IRI
کبودی ,سید بهرنگ
½ - ½
گرایلی ,کیارش
IRI
۱۴ ۱۹۶۶ 5 ۳
5 ۲۰۳۰ ۵
IRI
تعاونی ,رحیم
½ - ½
Noori,Amir
IRI
۱۷ ۱۹۴۶ 5 ۴
5 ۱۹۳۹ ۱۹
IRI
خدابنده ,میلاد
0 - 1
علوی حور ,هما
IRI
۷ ۱۹۹۹ 5 ۵
5 ۱۸۸۹ ۲۵
IRI
رحمتیان ,شایان
½ - ½
بهزاد نظیف ,پروا
IRI
۱۲ ۱۹۸۱ 5 ۶
5 ۱۸۴۶ ۳۳
IRI
رستمی ,روح الله
1 - 0
جاهدی ,مانی
IRI
۲ ۲۰۷۰ ۷
۲۰۵۲ ۴
IRI
تسلیمی ,برسا
1 - 0
Keshmirian,Mehdi
IRI
۳۶ ۱۸۳۰ ۸
۱۹۷۸ ۱۳
IRI
درودیان ,مهیار
1 - 0
احدی ,محمدعرفان
IRI
۳۸ ۱۸۱۰ ۹
۱۹۶۳ ۱۵
IRI
علی بابایی ,ساسان
1 - 0
هجرتی ,محمد مهدی
IRI
۴۳ ۱۷۷۸ ۱۰
۱۹۰۹ ۲۳
IRI
Khaledi,Omid
1 - 0
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۴۶ ۱۷۷۱ ۱۱
۱۷۷۳ ۴۵
IRI
Gholamian Pour,Amin
½ - ½
Ahmadian,Moharram
IRI
۲۴ ۱۸۹۷ ۱۲
۱۷۲۸ ۵۵
IRI
حسینی ,سید مرتضی
0 - 1
فرمانی انوشه ,آرین
IRI
۳۲ ۱۸۴۶ ۱۳
۱۸۳۱ ۳۵
IRI
درینی ,ایلیا
1 - 0
Rahmani,Pedram
IRI
۵۰ ۱۷۵۱ ۱۴
۱۶۷۷ ۷۱
IRI
Veisi,Armin
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۶ ۲۰۱۰ 4 ۱۵
4 ۱۷۲۷ ۵۶
IRI
Aryanpour,Arad
0 - 1
Mohammadi,Reza
IRI
۲۰ ۱۹۳۹ 4 ۱۶
4 ۱۹۲۶ ۲۱
IRI
مهدوی ,مهدیس
½ - ½
Ghasemi,Mohammadreza
IRI
۵۸ ۱۷۱۳ 4 ۱۷
4 ۱۷۰۹ ۵۹
IRI
Rostami,Hossein
½ - ½
Karami Kejani,Masoud
IRI
۲۲ ۱۹۱۵ 4 ۱۸
4 ۱۸۸۶ ۲۶
IRI
Asgharvand,Davood
1 - 0
Shahsavari,Sorena
IRI
۶۰ ۱۷۰۱ 4 ۱۹
4 ۱۶۹۵ ۶۲
IRI
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
1 - 0
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
IRI
۲۸ ۱۸۶۵ 4 ۲۰
4 ۱۷۲۴ ۵۷
IRI
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
0 - 1
Sadeghi Givi,Reza
IRI
۳۰ ۱۸۵۳ 4 ۲۱
4 ۱۸۵۱ ۳۱
IRI
موحدی ,یاشار
0 - 1
جیوی خراسانلو ,آیدا
IRI
۶۶ ۱۶۸۵ 4 ۲۲
4 ۱۶۵۷ ۷۴
IRI
عبادی ,سیدعلی
0 - 1
Bahadori,Arash
IRI
۴۲ ۱۷۸۱ 4 ۲۳
4 ۱۷۶۷ ۴۷
IRI
Rostami,Mohsen
½ - ½
Mohammadi,Mohamad Amin
IRI
۸۶ ۱۶۱۴ 4 ۲۴
4 ۱۷۶۲ ۴۸
IRI
Safari Aghdam,Amir
0 - 1
هروی ,محمدحسین
IRI
۹۳ ۱۵۹۲ 4 ۲۵
4 ۱۶۲۹ ۸۲
IRI
Mahdizadeh,Mohammad
0 - 1
داودی ,مهران
IRI
۵۲ ۱۷۴۱ 4 ۲۶
4 ۱۷۳۷ ۵۳
IRI
Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
نوری ,اعلا
IRI
۱۳۴ ۱۴۷۲ 4 ۲۷
۱۸۷۲ ۲۷
IRI
Tavazoh,Amirparsa
1 - 0
Poolaei,Roham
IRI
۱۴۹ ۱۴۲۹ 4 ۲۸
۱۸۵۸ ۲۹
IRI
Naseralavi,Seyyed Armin
1 - 0
Kooshki Jahromi,Sobhan
IRI
۹۱ ۱۶۰۴ ۲۹
۱۷۹۹ ۴۰
IRI
مرادی لاکه ,کاوه
1 - 0
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۹۴ ۱۵۸۹ ۳۰
۱۷۸۹ ۴۱
IRI
نجفی تبار ,آیدین
0 - 1
Doroodgar,A.Hosein
IRI
۹۵ ۱۵۸۸ ۳۱
۱۶۹۸ ۶۱
IRI
Shahbazi,Kasra
1 - 0
Yazdanpanah,Mohammad Reza
IRI
۱۰۰ ۱۵۷۴ ۳۲
۱۵۸۴ ۹۷
IRI
الیکائی ,مهراد
1 - 0
Sekhavatmandi,Roham
IRI
۷۲ ۱۶۷۳ ۳۳
۱۶۵۴ ۷۵
IRI
Rahimkhani,Parviz
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر
IRI
۱۰۷ ۱۵۴۸ ۳۴
۱۵۷۳ ۱۰۱
IRI
Miri,Ali
1 - 0
Al Jahwari,Adnan Mohammed
OMA
۷۶ ۱۶۴۰ ۳۵
۱۵۵۰ ۱۰۶
IRI
محمودی گیلانی ,مانی
+ - -
Gholampour,Ali
IRI
۷۹ ۱۶۳۵ ۳۶
۱۴۷۸ ۱۳۲
IRI
فخربخش مبرهنی ,ونداد
½ - ½
قزاقی ,پارمیدا
IRI
۸۳ ۱۶۲۸ ۳۷
۱۶۱۲ ۸۷
IRI
Khademi,Fateme
0 - 1
Fazeli Ghazijahani,Ali
IRI
۱۰۹ ۱۵۳۱ ۳۸
۱۶۰۵ ۹۰
IRI
Yadegar,Radin
1 - 0
غضنفری ,پارسا
IRI
۱۲۹ ۱۴۸۰ ۳۹
3 ۱۸۰۴ ۳۹
IRI
رضایی ,حمید رضا
1 - 0
Habibi,Radin
IRI
۱۴۴ ۱۴۴۹ ۴۰
3 ۱۵۰۲ ۱۱۹
IRI
Hami,Farhad
½ - ½
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۵۱ ۱۷۴۳ 3 ۴۱
3 ۱۷۳۰ ۵۴
IRI
Heidarzadeh,Arsha
1 - 0
Khakpour,Mansour
IRI
۱۱۲ ۱۵۲۶ 3 ۴۲
3 ۱۶۹۱ ۶۳
IRI
Mahdavi,Armin
1 - 0
Amirpour,Gholamreza
IRI
۱۱۶ ۱۵۰۶ 3 ۴۳
3 ۱۶۸۵ ۶۷
IRI
مرادی ,محمدبهراد
1 - 0
Nazari,Mohamad
IRI
۱۲۰ ۱۴۹۷ 3 ۴۴
3 ۱۶۷۹ ۷۰
IRI
حمزه جواران ,کسری
½ - ½
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
IRI
۱۲۱ ۱۴۹۳ 3 ۴۵
3 ۱۴۸۶ ۱۲۴
IRI
Mobini,Younes
1 - 0
Mokhtarzadeh,M.Reza
IRI
۷۷ ۱۶۳۸ 3 ۴۶
3 ۱۴۸۱ ۱۲۸
IRI
رحیمی ,پانته آ
0 - 1
رحمانی ,حسین
IRI
۸۱ ۱۶۳۰ 3 ۴۷
3 ۱۶۲۵ ۸۴
IRI
Barati,Esfandiar
½ - ½
Ahmadi,Gholam Hosein
IRI
۱۲۳ ۱۴۸۷ 3 ۴۸
۰ ۲۱۸
IRI
Yousefi,Saeid
1 - 0
ماجد ,نگین
IRI
۸۵ ۱۶۱۷ ۴۹
3 ۱۶۰۹ ۸۸
IRI
Amirimehr,Ashkan
1 - 0
Heydarimoghaddam,Nima
IRI
۱۲۶ ۱۴۸۳ 3 ۵۰
3 ۱۴۶۷ ۱۳۶
IRI
هراتی , هستی
1 - 0
شهبازپور ,بیژن
IRI
۸۹ ۱۶۰۵ 3 ۵۱
3 ۱۴۶۶ ۱۳۷
IRI
صدری علمداری ,فرزام
½ - ½
Alizadeh,Amirmohammad
IRI
۹۹ ۱۵۷۵ 3 ۵۲
3 ۱۵۷۱ ۱۰۲
IRI
خسروی سوادجانی ,کامیار
1 - 0
پرن فر ,علیرضا
IRI
۱۳۹ ۱۴۶۱ 3 ۵۳
3 ۱۴۴۰ ۱۴۵
IRI
Yeganegi,Barad
½ - ½
Limouchi,Abdollah
IRI
۱۰۳ ۱۵۶۰ 3 ۵۴
3 ۱۵۵۹ ۱۰۴
IRI
جمشید عینی ,آرش
1 - 0
نوری ,علی
IRI
۱۵۹ ۱۳۵۹ 3 ۵۵
3 ۱۴۱۴ ۱۵۲
IRI
رحیمی مهنه ,فاطمه
½ - ½
Hojjatinejad,Ilia
IRI
۱۰۵ ۱۵۵۱ 3 ۵۶
3 ۱۵۲۹ ۱۱۰
IRI
علوی طبری ,میر محمود
1 - 0
Khosravani,Mohammad
IRI
۱۶۹ ۱۳۱۸ 3 ۵۷
3 ۱۲۹۳ ۱۷۴
IRI
Nezhad Dehghan,Saghar
0 - 1
Vasheghani,Hessam
IRI
۱۱۱ ۱۵۲۹ 3 ۵۸
3 ۱۳۱۷ ۱۷۰
IRI
Khaghani,Milad
0 - 1
صالحی مقدم ,عزیزاله
IRI
۶۸ ۱۶۸۵ ۵۹
۱۷۵۱ ۴۹
IRI
علامیر ویرثق ,احسان
1 - 0
سالار کیا ,داود
IRI
۱۴۶ ۱۴۳۹ ۶۰
۱۴۲۶ ۱۵۰
IRI
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
½ - ½
Sharifi,Parham
IRI
۱۰۸ ۱۵۳۹ ۶۱
۱۳۳۴ ۱۶۵
IRI
Karami,Tina
0 - 1
ابراهیمی ,رضا
IRI
۱۱۳ ۱۵۲۴ ۶۲
۱۵۲۱ ۱۱۴
IRI
Elmiye,Bardiya
0 - 1
احدی ,محمد امین
IRI
۱۵۱ ۱۴۲۱ ۶۳
۱۴۸۹ ۱۲۲
IRI
Asgari,Behrad
½ - ½
علیزاده عطار ,رحمت اله
IRI
۱۷۱ ۱۳۱۱ ۶۴
۱۲۷۹ ۱۷۶
IRI
Shafiei,Atena
1 - 0
Rezaee,Niusha
IRI
۱۲۵ ۱۴۸۴ ۶۵
۱۴۸۱ ۱۲۷
IRI
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
1 - 0
ارج ,نگار
IRI
۱۸۰ ۱۲۵۱ ۶۶
۰ ۲۰۶
IRI
Gholizadeh,Omran
1 - 0
کیهان فر ,کیمیا
IRI
۱۳۸ ۱۴۶۱ ۶۷
۱۲۴۳ ۱۸۲
IRI
Mohammadi,Melika
1 - 0
Rajabi,Amir Hosein
IRI
۱۴۰ ۱۴۵۹ ۶۸
۱۴۵۵ ۱۴۳
IRI
Hami,Setareh
1 - 0
Arjaei,Sheida
IRI
۲۰۰ ۰ ۶۹
۰ ۲۱۰
IRI
Khoda Karimi,Shahram
1 - 0
Ameri,Milad
IRI
۱۱۵ ۱۵۱۰ 2 ۷۰
2 ۱۵۰۴ ۱۱۸
SUI
Kaesermann,Sirlei
½ - ½
نوری ,آیدین
IRI
۱۷۹ ۱۲۵۵ 2 ۷۱
2 ۱۴۷۹ ۱۳۱
IRI
Noori,Amir Mohammad
1 - 0
محمدی ,حلماء
IRI
۱۸۱ ۱۲۵۱ 2 ۷۲
2 ۱۲۸۵ ۱۷۵
IRI
Johari,Shahrad
½ - ½
Tahvili Raftar,Gholamhossein
IRI
۱۳۳ ۱۴۷۷ 2 ۷۳
2 ۱۲۶۸ ۱۷۷
IRI
Moumivand,Hamid
0 - 1
Sahraei,Armin
IRI
۱۵۳ ۱۳۹۷ 2 ۷۴
2 ۱۳۹۰ ۱۵۴
IRI
Aghabalazadeh,Mohammad Hossein
½ - ½
Ebrahimi,Shahpour
IRI
۱۸۸ ۱۱۹۲ 2 ۷۵
2 ۱۲۵۷ ۱۷۸
IRI
Alavi,S. Sina
0 - 1
Hoosemi Roodsari,Fatemeh
IRI
۱۵۶ ۱۳۸۱ 2 ۷۶
2 ۱۱۳۵ ۱۹۱
IRI
Ghiasi,Aria
0 - 1
حمزه جواران ,کوثر
IRI
۱۵۷ ۱۳۷۱ 2 ۷۷
2 ۱۳۵۱ ۱۶۰
IRI
Mansourzade,Diba
1 - 0
Niaei,Keyhan
IRI
۱۹۴ ۱۰۴۶ 2 ۷۸
2 ۱۰۴۴ ۱۹۵
IRI
Davari,Sara
½ - ½
ظروفی ,ساغر
IRI
۱۶۱ ۱۳۴۶ 2 ۷۹
2 ۱۳۴۱ ۱۶۲
IRI
Fattahi Savadjani,Abdolrahman
0 - 1
Eftekhar,Navid
IRI
۲۰۲ ۰ 2 ۸۰
2 ۱۳۳۹ ۱۶۳
IRI
جفره ,منوچهر
0 - 1
Najafian,Milad
IRI
۲۱۳ ۰ 2 ۸۱
2 ۱۳۳۹ ۱۶۴
IRI
Shirshahi,Komeil
½ - ½
Rahim Zade,Maryam
IRI
۲۱۵ ۰ 2 ۸۲
۱۳۶۹ ۱۵۸
IRI
Mashhadiali Shirazi,Mohammad Ha
½ - ½
Shokati ,Nima
IRI
۲۱۶ ۰ 2 ۸۳
۱۱۸۵ ۱۸۹
AFG
Amir Ali Mahmoodi
1 - 0
Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza
IRI
۱۴۲ ۱۴۵۶ ۸۴
۱۳۳۳ ۱۶۶
IRI
Karimi,Mohammad Reza
0 - 1
Moosavi,Atena
IRI
۱۷۳ ۱۲۹۶ ۸۵
1 ۰ ۲۱۷
IRI
Tavasoli,Saeed
0 - 1
Teimouri Yadkuri,Shahdad
IRI
۱۶۷ ۱۳۲۷ 2 ۸۶
۱۲۹۷ ۱۷۲
IRI
Ghaffarifar,Emad
½ - ½
زمانی اصل ,کیمیا
IRI
۱۸۴ ۱۲۳۱ ۸۷
3 ۱۹۹۳ ۸
IRI
انصاری نو ,کیوان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۸
3 ۱۶۸۵ ۶۵
IRI
Abdollahisaber,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۹
3 ۱۶۳۶ ۷۸
IRI
سلطانلو ,نیما
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۰
3 ۱۵۸۵ ۹۶
IRI
نویدی ,پارسا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۱
۰ ۱۹۹
IRI
Amiri,Sadra
+ - -
Tavosian,Alireza
IRI
۹۲ ۱۵۹۹ 1 ۹۲
۱۹۹۰ ۹
IRI
عابد ,میثم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۳
۱۸۲۳ ۳۷
IRI
Kaveh,Taghi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۴
۱۷۷۶ ۴۴
IRI
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۵
۱۴۵۷ ۱۴۱
IRI
Danesharaste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۶
1 ۱۰۴۲ ۱۹۶
IRI
Mehrjouei,Ali Akbar
0 - 1
Ghodrati,Ali
IRI
۱۳۰ ۱۴۸۰ 1 ۹۷
1 ۱۲۳۱ ۱۸۳
IRI
Soltani,Kimia
1 - 0
Shakeri,Farima
IRI
۱۹۳ ۱۰۶۳ 1 ۹۸
1 ۱۲۱۰ ۱۸۶
IRI
Mazochi,Arefeh
0 - 1
Ghasemi,Mehrshad
IRI
۲۰۵ ۰ 1 ۹۹
2 ۱۹۶۱ ۱۶
IRI
طالبی ,مسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۰
2 ۱۸۳۲ ۳۴
IRI
علی ئی ,محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۱
2 ۱۳۹۰ ۱۵۵
IRI
Shahsavari,Mahan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۲
2 ۱۳۱۹ ۱۶۸
IRI
Saveh Darbandsari,Asghar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۳
2 ۰ ۱۹۷
IRI
Adlvand,Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۴
1 ۰ ۲۰۴
IRI
Fosehat,Alireza
0 - 1
جعفری پور ,مینا
IRI
۱۹۰ ۱۱۸۰ ½ ۱۰۵
۱۶۸۶ ۶۴
IRI
Shahrazad,Masoud
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
۱۶۶۷ ۷۳
IRI
شکری ,فیروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
۱۴۳۲ ۱۴۷
IRI
Soor,Behnam
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
0 ۰ ۱۹۸
IRI
Alipoor,Farbod
1 - 0
Johari,Elaheh
IRI
۱۸۵ ۱۲۱۸ 1 ۱۰۹
0 ۰ ۲۱۴
IRI
Norouzi,Fatemeh
- - +
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
IRI
۱۹۲ ۱۱۰۱ 1 ۱۱۰
1 ۱۶۷۹ ۶۹
IRI
هادی ,هستی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
1 ۱۵۷۸ ۹۸
AZE
Huseynzade,Ali Vakil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
1 ۱۴۳۱ ۱۴۸
IRI
Shahsavari,Shayan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
0 ۰ ۲۱۲
IRI
Mohammad Nia,Mo'ood
1 - 0
Atyabi,Nahid
IRI
۲۰۱ ۰ 0 ۱۱۴
0 ۱۶۳۰ ۸۰
IRI
Ahadi,Kaveh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
0 ۱۵۰۵ ۱۱۷
IRI
Nazari,Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۶
0 ۱۴۷۰ ۱۳۵
IRI
کاظمی ,رحمن بردی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
0 ۱۱۹۳ ۱۸۷
IRI
Keshani,A.Esmaeil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
0 ۰ ۲۰۳
IRI
Farajpoor,Mohamadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
0 ۰ ۲۰۷
IRI
Kashi,Amir Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
0 ۰ ۲۰۸
IRI
Kazemi,Fahimeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
0 ۰ ۲۰۹
IRI
Keshvary,Shady
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
0 ۰ ۲۱۱
GER
Mirsalehie,Hamid Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۹۹۰ ۱۰
IRI
خزاعی ,پرویز
½ - ½
مافی ,هومن
IRI
۱۱ ۱۹۸۸ 5 ۱
۱۷۵۱ ۵۰
IRI
Rahmani,Pedram
0 - 1
لواسانی ,جواد
IRI
۱ ۲۰۹۰ ۲
۱۹۶۶ ۱۴
IRI
گرایلی ,کیارش
½ - ½
رستمی ,روح الله
IRI
۳۳ ۱۸۴۶ ۳
۱۹۴۲ ۱۸
IRI
Namdarigharghani,Parsa
1 - 0
Gholamian Pour,Amin
IRI
۴۵ ۱۷۷۳ ۴
4 ۲۰۷۰ ۲
IRI
جاهدی ,مانی
½ - ½
Khaledi,Omid
IRI
۲۳ ۱۹۰۹ 4 ۵
4 ۱۹۱۵ ۲۲
IRI
Karami Kejani,Masoud
0 - 1
کبودی ,سید بهرنگ
IRI
۳ ۲۰۶۶ 4 ۶
4 ۱۸۶۵ ۲۸
IRI
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
0 - 1
تعاونی ,رحیم
IRI
۵ ۲۰۳۰ 4 ۷
4 ۲۰۱۰ ۶
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
0 - 1
رحمتیان ,شایان
IRI
۲۵ ۱۸۸۹ 4 ۸
4 ۱۸۵۳ ۳۰
IRI
Sadeghi Givi,Reza
0 - 1
علوی حور ,هما
IRI
۷ ۱۹۹۹ 4 ۹
4 ۱۹۸۱ ۱۲
IRI
بهزاد نظیف ,پروا
1 - 0
Rostami,Mohsen
IRI
۴۷ ۱۷۶۷ 4 ۱۰
4 ۱۸۳۰ ۳۶
IRI
Keshmirian,Mehdi
½ - ½
درودیان ,مهیار
IRI
۱۳ ۱۹۷۸ 4 ۱۱
4 ۱۸۱۰ ۳۸
IRI
احدی ,محمدعرفان
½ - ½
علی بابایی ,ساسان
IRI
۱۵ ۱۹۶۳ 4 ۱۲
4 ۱۷۸۱ ۴۲
IRI
Bahadori,Arash
0 - 1
Noori,Amir
IRI
۱۷ ۱۹۴۶ 4 ۱۳
4 ۱۶۸۵ ۶۶
IRI
جیوی خراسانلو ,آیدا
0 - 1
خدابنده ,میلاد
IRI
۱۹ ۱۹۳۹ 4 ۱۴
۱۶۷۳ ۷۲
IRI
Sekhavatmandi,Roham
0 - 1
تسلیمی ,برسا
IRI
۴ ۲۰۵۲ ۱۵
۱۸۹۷ ۲۴
IRI
Ahmadian,Moharram
1 - 0
Miri,Ali
IRI
۱۰۱ ۱۵۷۳ ۱۶
۱۶۵۷ ۷۴
IRI
عبادی ,سیدعلی
½ - ½
Asgharvand,Davood
IRI
۲۶ ۱۸۸۶ ۱۷
۱۸۴۶ ۳۲
IRI
فرمانی انوشه ,آرین
1 - 0
الیکائی ,مهراد
IRI
۹۷ ۱۵۸۴ ۱۸
۱۶۳۵ ۷۹
IRI
Gholampour,Ali
0 - 1
درینی ,ایلیا
IRI
۳۵ ۱۸۳۱ ۱۹
۱۶۲۸ ۸۳
IRI
قزاقی ,پارمیدا
0 - 1
هجرتی ,محمد مهدی
IRI
۴۳ ۱۷۷۸ ۲۰
۱۶۱۷ ۸۵
IRI
ماجد ,نگین
0 - 1
حسینی ,سید مرتضی
IRI
۵۵ ۱۷۲۸ ۲۱
۱۶۰۴ ۹۱
IRI
Kooshki Jahromi,Sobhan
0 - 1
Veisi,Armin
IRI
۷۱ ۱۶۷۷ ۲۲
۱۵۸۸ ۹۵
IRI
Doroodgar,A.Hosein
0 - 1
مهدوی ,مهدیس
IRI
۲۱ ۱۹۲۶ 3 ۲۳
3 ۱۹۳۹ ۲۰
IRI
Mohammadi,Reza
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد
IRI
۶۷ ۱۶۸۵ 3 ۲۴
3 ۱۶۴۰ ۷۶
OMA
Al Jahwari,Adnan Mohammed
½ - ½
Tavazoh,Amirparsa
IRI
۲۷ ۱۸۷۲ 3 ۲۵
3 ۱۶۳۰ ۸۱
IRI
رحمانی ,حسین
0 - 1
موحدی ,یاشار
IRI
۳۱ ۱۸۵۱ 3 ۲۶
3 ۱۵۹۲ ۹۳
IRI
هروی ,محمدحسین
1 - 0
رضایی ,حمید رضا
IRI
۳۹ ۱۸۰۴ 3 ۲۷
3 ۱۵۸۹ ۹۴
IRI
Abbasnejad,Amirreza
½ - ½
نجفی تبار ,آیدین
IRI
۴۱ ۱۷۸۹ 3 ۲۸
۱۷۷۱ ۴۶
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
Yousefi,Saeid
IRI
۲۱۸ ۰ ۲۹
3 ۱۷۶۲ ۴۸
IRI
Safari Aghdam,Amir
+ - -
سلطانلو ,نیما
IRI
۷۸ ۱۶۳۶ 3 ۳۰
3 ۱۷۴۳ ۵۱
IRI
اصغرپور ماسوله ,تارا
0 - 1
Mahdizadeh,Mohammad
IRI
۸۲ ۱۶۲۹ 3 ۳۱
3 ۱۷۴۱ ۵۲
IRI
داودی ,مهران
1 - 0
Barati,Esfandiar
IRI
۸۴ ۱۶۲۵ 3 ۳۲
3 ۱۵۶۰ ۱۰۳
IRI
Limouchi,Abdollah
0 - 1
Mokhtari Moghadam,Taha
IRI
۵۳ ۱۷۳۷ 3 ۳۳
3 ۱۷۳۰ ۵۴
IRI
Heidarzadeh,Arsha
- - +
Mohammadi,Mohamad Amin
IRI
۸۶ ۱۶۱۴ 3 ۳۴
3 ۱۷۲۷ ۵۶
IRI
Aryanpour,Arad
1 - 0
Amirimehr,Ashkan
IRI
۸۸ ۱۶۰۹ 3 ۳۵
3 ۱۵۵۱ ۱۰۵
IRI
Hojjatinejad,Ilia
0 - 1
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
IRI
۵۷ ۱۷۲۴ 3 ۳۶
3 ۱۷۱۳ ۵۸
IRI
Ghasemi,Mohammadreza
1 - 0
خسروی سوادجانی ,کامیار
IRI
۱۰۲ ۱۵۷۱ 3 ۳۷
3 ۱۴۸۳ ۱۲۶
IRI
Heydarimoghaddam,Nima
0 - 1
Rostami,Hossein
IRI
۵۹ ۱۷۰۹ 3 ۳۸
3 ۱۷۰۱ ۶۰
IRI
Shahsavari,Sorena
1 - 0
علوی طبری ,میر محمود
IRI
۱۱۰ ۱۵۲۹ 3 ۳۹
3 ۱۴۴۹ ۱۴۴
IRI
Habibi,Radin
½ - ½
Shahbazi,Kasra
IRI
۶۱ ۱۶۹۸ 3 ۴۰
3 ۱۶۹۵ ۶۲
IRI
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
1 - 0
Hami,Farhad
IRI
۱۱۹ ۱۵۰۲ 3 ۴۱
3 ۱۴۷۲ ۱۳۴
IRI
نوری ,اعلا
1 - 0
Mahdavi,Armin
IRI
۶۳ ۱۶۹۱ 3 ۴۲
3 ۱۴۲۹ ۱۴۹
IRI
Poolaei,Roham
1 - 0
Abdollahisaber,Reza
IRI
۶۵ ۱۶۸۵ 3 ۴۳
۱۸۵۸ ۲۹
IRI
Naseralavi,Seyyed Armin
1 - 0
Asgari,Behrad
IRI
۱۲۲ ۱۴۸۹ ۴۴
۱۷۹۹ ۴۰
IRI
مرادی لاکه ,کاوه
1 - 0
Mohammadi Akbarabadi,Hossein
IRI
۱۲۷ ۱۴۸۱ ۴۵
۱۴۸۰ ۱۲۹
IRI
غضنفری ,پارسا
1 - 0
علامیر ویرثق ,احسان
IRI
۴۹ ۱۷۵۱ ۴۶
۱۶۸۵ ۶۸
IRI
صالحی مقدم ,عزیزاله
0 - 1
فخربخش مبرهنی ,ونداد
IRI
۱۳۲ ۱۴۷۸ ۴۷
۱۳۱۱ ۱۷۱
IRI
علیزاده عطار ,رحمت اله
0 - 1
Rahimkhani,Parviz
IRI
۷۵ ۱۶۵۴ ۴۸
۱۶۱۲ ۸۷
IRI
Khademi,Fateme
+ - -
Danesharaste,Arvin
IRI
۱۴۱ ۱۴۵۷ ۴۹
۱۶۰۵ ۸۹
IRI
شهبازپور ,بیژن
½ - ½
Nezhad Dehghan,Saghar
IRI
۱۷۴ ۱۲۹۳ ۵۰
۱۵۲۴ ۱۱۳
IRI
ابراهیمی ,رضا
0 - 1
Yadegar,Radin
IRI
۹۰ ۱۶۰۵ ۵۱
۱۵۷۴ ۱۰۰
IRI
Yazdanpanah,Mohammad Reza
1 - 0
Shafiei,Atena
IRI
۱۷۶ ۱۲۷۹ ۵۲
۱۴۵۹ ۱۴۰
IRI
Rajabi,Amir Hosein
0 - 1
محمودی گیلانی ,مانی
IRI
۱۰۶ ۱۵۵۰ ۵۳
۱۵۴۸ ۱۰۷
IRI
عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
Mohammadi,Melika
IRI
۱۸۲ ۱۲۴۳ ۵۴
۱۵۳۱ ۱۰۹
IRI
Fazeli Ghazijahani,Ali
1 - 0
Khoda Karimi,Shahram
IRI
۲۱۰ ۰ ۵۵
2 ۱۳۹۷ ۱۵۳
IRI
Sahraei,Armin
0 - 1
حمزه جواران ,کسری
IRI
۷۰ ۱۶۷۹ 2 ۵۶
2 ۱۶۳۸ ۷۷
IRI
Mokhtarzadeh,M.Reza
1 - 0
Mansourzade,Diba
IRI
۱۶۰ ۱۳۵۱ 2 ۵۷
2 ۱۵۷۵ ۹۹
IRI
Alizadeh,Amirmohammad
1 - 0
جفره ,منوچهر
IRI
۱۶۳ ۱۳۳۹ 2 ۵۸
2 ۱۳۸۱ ۱۵۶
IRI
Hoosemi Roodsari,Fatemeh
0 - 1
جمشید عینی ,آرش
IRI
۱۰۴ ۱۵۵۹ 2 ۵۹
2 ۱۵۳۹ ۱۰۸
IRI
Sharifi,Parham
½ - ½
Karami,Tina
IRI
۱۶۵ ۱۳۳۴ 2 ۶۰
2 ۱۵۲۹ ۱۱۱
IRI
Vasheghani,Hessam
1 - 0
Shirshahi,Komeil
IRI
۱۶۴ ۱۳۳۹ 2 ۶۱
2 ۱۵۲۶ ۱۱۲
IRI
Khakpour,Mansour
1 - 0
Saveh Darbandsari,Asghar
IRI
۱۶۸ ۱۳۱۹ 2 ۶۲
2 ۱۵۱۰ ۱۱۵
IRI
Ameri,Milad
0 - 1
Khaghani,Milad
IRI
۱۷۰ ۱۳۱۷ 2 ۶۳
2 ۱۵۰۶ ۱۱۶
IRI
Amirpour,Gholamreza
1 - 0
Johari,Shahrad
IRI
۱۷۵ ۱۲۸۵ 2 ۶۴
2 ۱۳۵۹ ۱۵۹
IRI
نوری ,علی
1 - 0
Kaesermann,Sirlei
SUI
۱۱۸ ۱۵۰۴ 2 ۶۵
2 ۱۴۹۷ ۱۲۰
IRI
Nazari,Mohamad
1 - 0
Alavi,S. Sina
IRI
۱۷۸ ۱۲۵۷ 2 ۶۶
2 ۱۴۹۳ ۱۲۱
IRI
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
1 - 0
Moumivand,Hamid
IRI
۱۷۷ ۱۲۶۸ 2 ۶۷
2 ۱۴۸۷ ۱۲۳
IRI
Ahmadi,Gholam Hosein
1 - 0
Davari,Sara
IRI
۱۹۵ ۱۰۴۴ 2 ۶۸
2 ۱۳۴۶ ۱۶۱
IRI
ظروفی ,ساغر
0 - 1
Mobini,Younes
IRI
۱۲۴ ۱۴۸۶ 2 ۶۹
2 ۱۳۲۷ ۱۶۷
IRI
Teimouri Yadkuri,Shahdad
0 - 1
رحیمی ,پانته آ
IRI
۱۲۸ ۱۴۸۱ 2 ۷۰
2 ۱۳۱۸ ۱۶۹
IRI
Khosravani,Mohammad
1 - 0
Noori,Amir Mohammad
IRI
۱۳۱ ۱۴۷۹ 2 ۷۱
2 ۱۴۶۷ ۱۳۶
IRI
هراتی , هستی
+ - -
Adlvand,Mahdi
IRI
۱۹۷ ۰ 2 ۷۲
2 ۱۲۵۱ ۱۸۱
IRI
محمدی ,حلماء
0 - 1
صدری علمداری ,فرزام
IRI
۱۳۷ ۱۴۶۶ 2 ۷۳
2 ۱۱۹۲ ۱۸۸
IRI
Ebrahimi,Shahpour
0 - 1
پرن فر ,علیرضا
IRI
۱۳۹ ۱۴۶۱ 2 ۷۴
2 ۰ ۲۱۳
IRI
Najafian,Milad
0 - 1
Yeganegi,Barad
IRI
۱۴۵ ۱۴۴۰ 2 ۷۵
2 ۱۴۳۹ ۱۴۶
IRI
سالار کیا ,داود
½ - ½
Gholizadeh,Omran
IRI
۲۰۶ ۰ 2 ۷۶
2 ۰ ۲۱۶
IRI
Shokati ,Nima
0 - 1
رحیمی مهنه ,فاطمه
IRI
۱۵۲ ۱۴۱۴ 2 ۷۷
2 ۰ ۲۰۲
IRI
Eftekhar,Navid
0 - 1
Elmiye,Bardiya
IRI
۱۱۴ ۱۵۲۱ ۷۸
۱۴۸۴ ۱۲۵
IRI
Rezaee,Niusha
1 - 0
Ghaffarifar,Emad
IRI
۱۷۲ ۱۲۹۷ ۷۹
۱۴۶۱ ۱۳۸
IRI
کیهان فر ,کیمیا
1 - 0
Karimi,Mohammad Reza
IRI
۱۶۶ ۱۳۳۳ ۸۰
۱۲۹۶ ۱۷۳
IRI
Moosavi,Atena
0 - 1
Hami,Setareh
IRI
۱۴۳ ۱۴۵۵ ۸۱
۱۲۵۱ ۱۸۰
IRI
ارج ,نگار
1 - 0
Soor,Behnam
IRI
۱۴۷ ۱۴۳۲ ۸۲
۱۲۳۱ ۱۸۴
IRI
زمانی اصل ,کیمیا
0 - 1
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
IRI
۱۵۰ ۱۴۲۶ ۸۳
۱۴۲۱ ۱۵۱
IRI
احدی ,محمد امین
1 - 0
Amir Ali Mahmoodi
AFG
۱۸۹ ۱۱۸۵ ۸۴
۰ ۲۱۵
IRI
Rahim Zade,Maryam
½ - ½
Aghabalazadeh,Mohammad Hossein
IRI
۱۵۴ ۱۳۹۰ ۸۵
۰ ۲۰۰
IRI
Arjaei,Sheida
1 - 0
Mashhadiali Shirazi,Mohammad Ha
IRI
۱۵۸ ۱۳۶۹ ۸۶
3 ۱۹۹۳ ۸
IRI
انصاری نو ,کیوان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۷
3 ۱۵۸۵ ۹۶
IRI
نویدی ,پارسا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۸
۱۹۹۰ ۹
IRI
عابد ,میثم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۹
۱۸۲۳ ۳۷
IRI
Kaveh,Taghi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۰
۱۷۷۶ ۴۴
IRI
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۱
1 ۱۴۸۰ ۱۳۰
IRI
Ghodrati,Ali
0 - 1
Ghiasi,Aria
IRI
۱۹۱ ۱۱۳۵ 1 ۹۲
1 ۱۴۷۷ ۱۳۳
IRI
Tahvili Raftar,Gholamhossein
1 - 0
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
IRI
۱۹۲ ۱۱۰۱ 1 ۹۳
1 ۱۴۵۶ ۱۴۲
IRI
Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza
½ - ½
Amiri,Sadra
IRI
۱۹۹ ۰ 1 ۹۴
1 ۱۳۷۱ ۱۵۷
IRI
حمزه جواران ,کوثر
1 - 0
Fosehat,Alireza
IRI
۲۰۴ ۰ 1 ۹۵
1 ۰ ۲۰۵
IRI
Ghasemi,Mehrshad
0 - 1
Fattahi Savadjani,Abdolrahman
IRI
۱۶۲ ۱۳۴۱ 1 ۹۶
1 ۱۰۴۶ ۱۹۴
IRI
Niaei,Keyhan
1 - 0
Soltani,Kimia
IRI
۱۸۳ ۱۲۳۱ 1 ۹۷
2 ۱۹۶۱ ۱۶
IRI
طالبی ,مسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۸
2 ۱۸۳۲ ۳۴
IRI
علی ئی ,محمد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۹
2 ۱۳۹۰ ۱۵۵
IRI
Shahsavari,Mahan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۰
۱۶۸۶ ۶۴
IRI
Shahrazad,Masoud
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۱
۱۶۶۷ ۷۳
IRI
شکری ,فیروز
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۲
1 ۱۲۵۵ ۱۷۹
IRI
نوری ,آیدین
1 - 0
Norouzi,Fatemeh
IRI
۲۱۴ ۰ 0 ۱۰۳
1 ۱۲۱۸ ۱۸۵
IRI
Johari,Elaheh
0 - 1
Tavasoli,Saeed
IRI
۲۱۷ ۰ 0 ۱۰۴
1 ۱۶۷۹ ۶۹
IRI
هادی ,هستی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
1 ۱۵۹۹ ۹۲
IRI
Tavosian,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
1 ۱۵۷۸ ۹۸
AZE
Huseynzade,Ali Vakil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
1 ۱۴۳۱ ۱۴۸
IRI
Shahsavari,Shayan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
½ ۱۱۸۰ ۱۹۰
IRI
جعفری پور ,مینا
0 - 1
Mehrjouei,Ali Akbar
IRI
۱۹۶ ۱۰۴۲ 0 ۱۰۹
0 ۱۲۱۰ ۱۸۶
IRI
Mazochi,Arefeh
+ - -
Atyabi,Nahid
IRI
۲۰۱ ۰ 0 ۱۱۰
0 ۱۰۶۳ ۱۹۳
IRI
Shakeri,Farima
1 - 0
Mohammad Nia,Mo'ood
IRI
۲۱۲ ۰ 0 ۱۱۱
0 ۱۶۳۰ ۸۰
IRI
Ahadi,Kaveh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
0 ۱۵۰۵ ۱۱۷
IRI
Nazari,Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
0 ۱۴۷۰ ۱۳۵
IRI
کاظمی ,رحمن بردی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
0 ۱۱۹۳ ۱۸۷
IRI
Keshani,A.Esmaeil
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
0 ۰ ۱۹۸
IRI
Alipoor,Farbod
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۶
0 ۰ ۲۰۳
IRI
Farajpoor,Mohamadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
0 ۰ ۲۰۷
IRI
Kashi,Amir Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
0 ۰ ۲۰۸
IRI
Kazemi,Fahimeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
0 ۰ ۲۰۹
IRI
Keshvary,Shady
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
0 ۰ ۲۱۱
GER
Mirsalehie,Hamid Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۰۹۰ ۱
IRI
لواسانی ,جواد
½ - ½
گرایلی ,کیارش
IRI
۱۴ ۱۹۶۶ 4 ۱
4 ۱۹۴۶ ۱۷
IRI
Noori,Amir
0 - 1
خزاعی ,پرویز
IRI
۱۰ ۱۹۹۰ 4 ۲
4 ۱۹۸۸ ۱۱
IRI
مافی ,هومن
1 - 0
Bahadori,Arash
IRI
۴۲ ۱۷۸۱ 4 ۳
4 ۱۹۰۹ ۲۳
IRI
Khaledi,Omid
0 - 1
Namdarigharghani,Parsa
IRI
۱۸ ۱۹۴۲ ۴
۲۰۵۲ ۴
IRI
تسلیمی ,برسا
0 - 1
Gholamian Pour,Amin
IRI
۴۵ ۱۷۷۳ ۵
۱۹۶۳ ۱۵
IRI
علی بابایی ,ساسان
½ - ½
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل
IRI
۲۸ ۱۸۶۵ ۶
۱۸۴۶ ۳۳
IRI
رستمی ,روح الله
1 - 0
Ahmadian,Moharram
IRI
۲۴ ۱۸۹۷ ۷
۱۸۸۶ ۲۶
IRI
Asgharvand,Davood
0 - 1
Rahmani,Pedram
IRI
۵۰ ۱۷۵۱ ۸
3 ۱۸۰۴ ۳۹
IRI