جدول سومین دوره آماتورهای ایران 1397 زیر 1700-استاندارد
مسابقه: جدول سومین دوره آماتورهای ایران 1397 زیر 1700 نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ زمان پایان: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ محل مسابقه: زنجان, زنجان

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ کیانی ,راحیل ۱۲۵۶۲۴۰۸ ۱۶۹۹ ۹.۰
۲ نظری نیا ,شهرام ۱۲۵۳۳۹۱۲ ۱۵۸۷ ۹.۰
۳ اوجاقی ,مهراد ۱۲۵۶۹۵۰۰ ۱۶۳۲ ۹.۰
۴ Aliei,Davoud ۱۲۵۳۵۳۹۷ ۱۶۷۸ ۸.۵
۵ نصاری ,سالم ۱۲۵۸۶۱۳۷ ۱۴۸۷ ۸.۵
۶ خلیفه زاده ,جعفر ۱۲۵۲۹۲۳۰ ۱۳۹۲ ۸.۵
۷ Salimi,Mardin ۲۲۵۷۱۹۱۴ ۱۶۳۴ ۸.۰
۸ Karami,Salar ۲۲۵۵۹۰۹۴ ۱۶۲۷ ۸.۰
۹ احمدی ,مجید ۱۲۵۳۳۱۰۶ ۱۶۷۴ ۸.۰
۱۰ الهویردی پور ,داود ۱۲۵۸۳۰۹۰ ۱۶۵۴ ۸.۰
۱۱ Seifpanahi Shabani,Jabar ۴۲۵۳۳۵۴۶ ۱۶۶۵ ۷.۵
۱۲ Mohammadi,Erfan ۱۲۵۳۴۸۰۳ ۱۵۵۱ ۷.۵
۱۳ Abbasi,Omid ۱۲۵۰۹۸۶۸ ۰ ۷.۵
۱۴ Roohi,Shahriyar ۲۲۵۰۶۷۶۴ ۱۶۵۷ ۷.۵
۱۵ Biabani,Hadi ۱۲۵۳۷۲۰۹ ۱۶۵۸ ۷.۵
۱۶ Ilkhanipour,Ramtin ۴۲۵۰۳۲۴۸ ۱۵۲۰ ۷.۵
۱۷ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۲۲۵۴۲۰۳۵ ۱۶۹۵ ۷.۵
۱۸ Saedi,Mohammad ۴۲۵۱۷۵۳۲ ۱۶۵۱ ۷.۵
۱۹ Alavi,Mahsa ۴۲۵۰۶۱۲۳ ۱۷۰۷ ۷.۵
۲۰ صمدی ,مرضیه ۲۲۵۱۸۲۳۱ ۱۴۱۴ ۷.۰
۲۱ Ebrahimi Rashti,Asal ۲۲۵۵۷۱۲۱ ۱۲۰۰ ۷.۰
۲۲ Arian,Matin ۲۲۵۷۹۵۴۰ ۱۳۶۷ ۷.۰
۲۳ آقابابائی ,اصغر ۱۲۵۳۸۰۹۴ ۱۶۷۶ ۷.۰
۲۴ شهبازی ,غلامرضا ۱۲۵۲۱۹۲۲ ۱۶۰۲ ۷.۰
۲۵ مردانی ,علیرضا ۱۲۵۷۴۱۳۹ ۱۳۳۰ ۷.۰
۲۶ زارع زاده ,محمد مهدی ۱۲۵۹۱۲۵۴ ۱۴۴۰ ۷.۰
۲۷ بزرگ زاده ,عرفان ۱۲۵۵۹۲۹۶ ۱۵۹۷ ۶.۵
۲۸ Gholami,Amir Mohammad ۲۲۵۵۲۹۰۱ ۱۱۴۱ ۶.۵
۲۹ Ahmadi,Bahram ۲۲۵۶۶۹۶۱ ۱۶۹۲ ۶.۵
۳۰ Moradzadeh,Mohammad --- ۰ ۶.۵
۳۱ اشرفی ,سید عرفان ۱۲۵۷۹۷۳۴ ۱۵۹۹ ۶.۵
۳۲ Shahveisi,Hamid ۱۲۵۶۰۱۱۱ ۱۶۱۸ ۶.۵
۳۳ Jalalvand,Amir Hesam ۲۲۵۵۲۹۱۰ ۱۱۱۰ ۶.۵
۳۴ Ahmadi,Abolfazl ۱۲۵۸۴۴۹۵ ۱۵۴۰ ۶.۵
۳۵ Imani,Abbas ۱۲۵۵۸۶۶۴ ۱۵۶۴ ۶.۵
۳۶ Sahebi,Mostafa ۱۲۵۶۵۸۲۲ ۱۶۱۵ ۶.۵
۳۷ Mokhtar Sasani,Foad ۲۲۵۸۳۰۳۳ ۱۴۵۱ ۶.۵
۳۸ Rigi,Kamyar ۴۲۵۵۵۷۷۹ ۱۴۷۰ ۶.۵
۳۹ Amani,Salim ۲۲۵۹۷۳۵۲ ۱۵۹۲ ۶.۵
۴۰ Shiri,Omid ۴۲۵۷۸۰۲۷ ۱۲۱۸ ۶.۵
۴۱ حاجت نیا ,ریحانه ۲۲۵۱۵۶۴۰ ۱۴۴۳ ۶.۵
۴۲ Maleki,Morteza ۲۲۵۷۳۶۵۸ ۱۵۲۵ ۶.۰
۴۳ روحی ,بهزاد ۱۲۵۶۴۲۶۵ ۱۶۵۲ ۶.۰
۴۴ Fathollahi,Hamid ۱۲۵۴۴۳۹۶ ۱۵۸۳ ۶.۰
۴۵ Jamali,S.Shayan --- ۰ ۶.۰
۴۶ Hossein Khademi,Hadi ۴۲۵۱۹۴۲۰ ۱۶۲۵ ۶.۰
۴۷ Morshedi,Mehdi ۱۲۵۲۵۲۰۰ ۱۵۹۲ ۶.۰
۴۸ Nozari,Mohammad ۱۲۵۱۹۹۰۱ ۱۶۴۵ ۶.۰
۴۹ Seifi,Arash ۲۲۵۹۴۹۷۳ ۰ ۶.۰
۵۰ Abdi,Amir ۳۲۷۱۲۳۶۷ ۱۳۶۲ ۶.۰
۵۱ Salahi Moghadam,Mahdiyar ۲۲۵۱۰۹۳۱ ۱۳۷۰ ۵.۵
۵۲ Zoalfian,Mehrdad ۲۲۵۱۸۴۳۶ ۱۵۸۱ ۵.۵
۵۳ Davari,Sara ۲۲۵۴۰۷۵۰ ۱۰۴۴ ۵.۵
۵۴ Heydari Soodjani,Mohammad Matin ۴۲۵۰۶۶۱۱ ۱۲۰۷ ۵.۵
۵۵ Parvin,Zahra ۴۲۵۰۹۲۷۰ ۱۵۸۷ ۵.۵
۵۶ Shabaniyan,Faranak ۲۲۵۵۳۴۵۲ ۱۵۳۶ ۵.۵
۵۷ Yousefi,Ahmadreza ۴۲۵۶۲۵۱۱ ۱۳۱۶ ۵.۵
۵۸ Cheshmi,Amirreza ۳۲۷۰۶۷۴۰ ۱۱۹۷ ۵.۵
۵۹ Moosavifar,Seyed Abolfazl ۴۲۵۴۸۱۹۵ ۱۴۲۷ ۵.۵
۶۰ Taki,Nima ۴۲۵۰۰۲۵۷ ۱۲۵۷ ۵.۵
۶۱ Behbahani,Shayan ۴۲۵۰۶۶۰۳ ۱۲۴۹ ۵.۵
۶۲ Gholami,Esfandiar --- ۰ ۵.۵
۶۳ Ameri,Matin --- ۰ ۵.۵
۶۴ Mayah Pour,Mohammad ۲۲۵۸۱۳۹۱ ۱۳۹۵ ۵.۵
۶۵ Amini,Asal ۴۲۵۰۶۱۵۸ ۱۳۸۰ ۵.۵
۶۶ Mostafavi,Alireza ۲۲۵۴۳۱۴۷ ۱۲۸۴ ۵.۵
۶۷ Mohammadi,Amirhossein ۱۲۵۰۷۹۲۰ ۱۳۴۴ ۵.۵
۶۸ خلیلی ,بهراد ۱۲۵۹۵۹۰۰ ۱۴۱۵ ۵.۵
۶۹ Sejdeh,Amirsam ۲۲۵۵۷۴۶۶ ۱۱۶۹ ۵.۰
۷۰ Norouzian,Mahan --- ۰ ۵.۰
۷۱ Rasooli,Amirmehdi ۴۲۵۹۲۹۵۰ ۱۳۰۷ ۵.۰
۷۲ Parvizi,Safar --- ۰ ۵.۰
۷۳ Molaei,Bahar ۴۲۵۲۲۶۳۳ ۱۰۶۵ ۵.۰
۷۴ دهقانیان ,امیرحسین ۲۲۵۰۱۱۵۰ ۱۲۵۹ ۵.۰
۷۵ Mohammad Rezaee,Amanj ۴۲۵۶۷۹۰۴ ۱۱۱۹ ۵.۰
۷۶ Keshani,A.Esmaeil ۲۲۵۹۱۳۵۴ ۱۱۹۳ ۵.۰
۷۷ Nabavi,Seyed Mohamad ۴۲۵۶۵۷۵۸ ۱۲۲۰ ۵.۰
۷۸ جمالی ,سید شهنام ۱۲۵۲۱۵۱۵ ۱۵۱۷ ۵.۰
۷۹ Yancheshmeh,Mahziar ۴۲۵۵۴۴۵۴ ۱۱۲۷ ۵.۰
۸۰ Heidarisoodjani,Ebrahim --- ۰ ۵.۰
۸۱ Ansari,Amirmahdi ۴۲۵۵۱۳۱۵ ۱۱۷۷ ۴.۵
۸۲ Khalilolahi,Shahrzad ۲۲۵۸۰۱۹۰ ۰ ۴.۵
۸۳ Abdollahi,Fatemeh ۴۲۵۹۲۹۳۳ ۱۳۰۸ ۴.۵
۸۴ Yazdani Monaki,Alireza ۴۲۵۷۱۷۹۰ ۱۲۶۰ ۴.۵
۸۵ مهرآزاد صابر ,امیرعلی ۲۲۵۰۲۸۹۰ ۱۲۳۰ ۴.۵
۸۶ Sheikhalizadeh,Mahmood ۲۲۵۸۸۱۴۰ ۱۳۶۰ ۴.۵
۸۷ Zamani Nezhad,Ayden ۳۲۷۲۱۴۶۳ ۰ ۴.۰
۸۸ Bagherpoor,S.behrad --- ۰ ۴.۰
۸۹ Dizani,Mohamadsoheyl ۴۲۵۶۵۴۸۰ ۰ ۴.۰
۹۰ Shabanzadeh,S.Negar ۲۲۵۵۷۴۷۴ ۱۰۰۷ ۴.۰
۹۱ Hatami,Ali --- ۰ ۴.۰
۹۲ Hanafi,Mehrsa ۴۲۵۱۶۰۰۵ ۰ ۴.۰
۹۳ Akbari,Mohammadmatin ۴۲۵۶۵۴۴۸ ۰ ۴.۰
۹۴ Jozmohamadpour,Fatemeh --- ۰ ۴.۰
۹۵ Nasiri,Aylin ۴۲۵۷۳۶۴۵ ۰ ۴.۰
۹۶ Ramezani,Mahsa --- ۰ ۴.۰
۹۷ Khalafi,Hasti ۳۲۷۰۱۶۸۳ ۰ ۴.۰
۹۸ Mousavi,setayesh --- ۰ ۳.۵
۹۹ Gholami,Armin --- ۰ ۳.۵
۱۰۰ Nikfard,Bardia ۴۲۵۴۵۰۹۹ ۰ ۳.۵
۱۰۱ Noori,Amirhesam --- ۰ ۳.۵
۱۰۲ Lotfi,Masoud --- ۰ ۳.۵
۱۰۳ Esmaeili,Mehdi --- ۰ ۳.۰
۱۰۴ Hami,Arshida ۲۲۵۸۹۴۴۹ ۰ ۳.۰
۱۰۵ Bayat,Arman --- ۰ ۳.۰
۱۰۶ Ghashami,Setila ۳۲۷۰۵۱۸۲ ۰ ۲.۰
۱۰۷ Mardani,Mohammad Mahyar ۳۲۷۲۶۱۳۹ ۰ ۲.۰
۱۰۸ Bahrami,Mohammad --- ۰ ۲.۰
۱۰۹ Mousavi,Amirreza --- ۰ ۲.۰
۱۱۰ Mohammadi,Aria --- ۰ ۰.۰
۱۱۱ Hamedi,Mehdi ۲۲۵۹۹۴۳۶ ۱۶۲۳ ۷.۰
۱۱۲ Khaksari,Ehsan ۱۲۵۳۴۲۵۰ ۱۵۹۱ ۷.۰
۱۱۳ Bayatfar,Behnam ۱۲۵۳۳۱۵۷ ۱۴۲۹ ۶.۰
۱۱۴ Eslami,Hamidreza ۱۲۵۷۶۰۵۰ ۱۵۳۱ ۶.۰
۱۱۵ Heidari,Sanaz ۴۲۵۷۶۵۸۰ ۱۲۰۳ ۵.۵
۱۱۶ Esmi,Hossein ۲۲۵۶۷۰۵۴ ۱۶۸۳ ۵.۰
۱۱۷ Slameye,Jahed ۴۲۵۶۸۰۵۶ ۱۴۴۵ ۵.۰
۱۱۸ Babaei,Amid Reza ۴۲۵۷۹۰۹۰ ۱۱۲۸ ۵.۰
۱۱۹ Biglar,Nima ۲۲۵۸۹۳۱۷ ۱۶۵۶ ۵.۰
۱۲۰ کرمی ,ماهان ۲۲۵۳۵۸۵۳ ۱۶۷۶ ۴.۵
۱۲۱ Motahari,Mohammad Javad ۴۲۵۹۸۰۸۷ ۱۳۴۹ ۴.۵
۱۲۲ Movagharhasani,Farhan ۲۲۵۵۷۳۷۷ ۱۲۳۲ ۴.۰
۱۲۳ مددی ,محمد ۱۲۵۸۶۹۳۵ ۱۵۹۹ ۴.۰
۱۲۴ نوری ,محمد ۱۲۵۷۷۰۱۴ ۱۳۳۵ ۴.۰
۱۲۵ Mollasalehi,Navid ۲۲۵۱۰۹۱۵ ۱۴۵۳ ۴.۰
۱۲۶ Moradi,Allahverdi ۲۲۵۷۰۲۴۱ ۱۶۳۷ ۴.۰
۱۲۷ Abdollahian,Sina --- ۰ ۴.۰
۱۲۸ Sharifian,Mahdi ۱۲۵۳۰۰۵۰ ۱۶۶۸ ۳.۵
۱۲۹ Jalilian,Hesam ۳۲۷۰۵۲۱۲ ۰ ۳.۵
۱۳۰ میرزایی ,محمد سروش ۲۲۵۰۱۶۸۱ ۱۳۱۸ ۳.۵
۱۳۱ Sattaripour,Alisina --- ۰ ۳.۰
۱۳۲ مینایی ,روشنک ۱۲۵۹۶۵۰۷ ۰ ۳.۰
۱۳۳ Hamidi,Hadi ۴۲۵۶۵۵۸۸ ۰ ۲.۵
۱۳۴ Ahmadi,Masoume ۳۲۷۲۱۴۰۴ ۰ ۱.۵
۱۳۵ Nabavi,Mohamad --- ۰ ۰.۰
۱۳۶ Rezaei,Alireza ۴۲۵۰۷۰۳۰ ۰ ۰.۰
۱۳۷ Dashtaki,Mohammadmehdi ۱۲۵۸۰۵۰۳ ۱۲۶۹ ۰.۰
۱۳۸ معرفی ,فاطمه ۱۲۵۷۳۶۳۹ ۱۳۱۸ ۰.۰
۱۳۹ Ansari,Vali ۳۲۷۱۱۹۳۰ ۱۴۱۶ ۰.۰
۱۴۰ Mousavi,Aysan ۴۲۵۹۲۹۴۱ ۰ ۰.۰
۱۴۱ Molaee,Amirreza ۳۲۷۰۵۲۳۹ ۰ ۰.۰
۱۴۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود ۱۲۵۸۱۴۶۱ ۱۶۹۶ ۰.۰
۱۴۳ Shirvani,Mehdi ۴۲۵۱۰۱۴۷ ۱۲۸۶ ۰.۰
۱۴۴ Najafi,Ali Alnaghi ۴۲۵۵۳۱۸۰ ۱۴۷۶ ۰.۰
۱۴۵ Asgari ,Hasan ۴۲۵۳۳۶۰۰ ۱۵۲۲ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۶۷۸ ۶ Aliei,Davoud
0 - 1
نظری نیا ,شهرام ۳۷ ۱۵۸۷ 8 ۱
8 ۱۶۳۴ ۲۰ Salimi,Mardin
0 - 1
اوجاقی ,مهراد ۲۱ ۱۶۳۲ 8 ۲
8 ۱۶۹۹ ۱ کیانی ,راحیل
1 - 0
Seifpanahi Shabani,Jabar ۱۱ ۱۶۶۵ ۳
۱۴۸۷ ۴۸ نصاری ,سالم
1 - 0
Mohammadi,Erfan ۲۹ ۱۶۰۶ ۴
7 ۱۶۷۶ ۷ آقابابائی ,اصغر
0 - 1
خلیفه زاده ,جعفر ۶۱ ۱۳۹۲ ۵
7 ۱۶۷۴ ۹ احمدی ,مجید
1 - 0
صمدی ,مرضیه ۶۳ ۱۳۷۵ 7 ۶
7 ۱۶۰۲ ۳۰ شهبازی ,غلامرضا
0 - 1
الهویردی پور ,داود ۱۵ ۱۶۵۴ 7 ۷
7 ۱۳۶۷ ۶۵ Arian,Matin
0 - 1
Karami,Salar ۲۴ ۱۶۲۱ 7 ۸
۱۶۹۵ ۳ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
1 - 0
بزرگ زاده ,عرفان ۳۳ ۱۵۹۷ ۹
۱۲۶۳ ۸۵ Alavi,Mahsa
1 - 0
Ahmadi,Bahram ۴ ۱۶۹۲ ۱۰
۱۶۵۸ ۱۲ Biabani,Hadi
1 - 0
Imani,Abbas ۳۹ ۱۵۶۴ ۱۱
۱۶۵۷ ۱۳ Roohi,Shahriyar
1 - 0
Ahmadi,Abolfazl ۴۱ ۱۵۴۰ ۱۲
۱۶۵۱ ۱۷ Saedi,Mohammad
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam ۴۰ ۱۵۵۰ ۱۳
۰ ۱۰۴ Abbasi,Omid
1 - 0
اشرفی ,سید عرفان ۳۱ ۱۵۹۹ ۱۴
6 ۱۶۴۵ ۱۸ Nozari,Mohammad
0 - 1
Ilkhanipour,Ramtin ۴۶ ۱۵۲۰ ۱۵
6 ۱۶۲۳ ۲۳ Hamedi,Mehdi
+ - -
Eslami,Hamidreza ۴۳ ۱۵۳۱ 6 ۱۶
6 ۱۶۱۱ ۲۸ مردانی ,علیرضا
1 - 0
Maleki,Morteza ۴۴ ۱۵۲۵ 6 ۱۷
6 ۱۴۴۳ ۵۴ حاجت نیا ,ریحانه
½ - ½
Amani,Salim ۳۴ ۱۵۹۲ 6 ۱۸
6 ۱۵۹۲ ۳۵ Morshedi,Mehdi
0 - 1
زارع زاده ,محمد مهدی ۵۵ ۱۴۴۰ 6 ۱۹
6 ۱۵۹۱ ۳۶ Khaksari,Ehsan
+ - -
Bayatfar,Behnam ۵۶ ۱۴۲۹ 6 ۲۰
6 ۱۵۸۳ ۳۸ Fathollahi,Hamid
0 - 1
Ebrahimi Rashti,Asal ۷۳ ۱۳۲۳ 6 ۲۱
۱۶۲۵ ۲۲ Hossein Khademi,Hadi
½ - ½
Shiri,Omid ۷۹ ۱۲۹۶ 6 ۲۲
۱۴۵۱ ۵۲ Mokhtar Sasani,Foad
1 - 0
Zoalfian,Mehrdad ۲۵ ۱۶۱۹ ۲۳
۱۴۲۷ ۵۷ Moosavifar,Seyed Abolfazl
0 - 1
Shahveisi,Hamid ۲۶ ۱۶۱۸ ۲۴
۱۳۷۰ ۶۴ Salahi Moghadam,Mahdiyar
0 - 1
Sahebi,Mostafa ۲۷ ۱۶۱۵ ۲۵
۱۵۳۶ ۴۲ Shabaniyan,Faranak
0 - 1
Gholami,Amir Mohammad ۶۸ ۱۳۵۶ ۲۶
۱۳۸۰ ۶۲ Amini,Asal
0 - 1
Rigi,Kamyar ۵۰ ۱۴۷۰ ۲۷
۰ ۱۳۱ Moradzadeh,Mohammad
1 - 0
جمالی ,سید شهنام ۴۷ ۱۵۱۷ 5 ۲۸
5 ۱۶۵۲ ۱۶ روحی ,بهزاد
1 - 0
Yancheshmeh,Mahziar ۹۹ ۱۱۲۷ 5 ۲۹
5 ۱۲۶۸ ۸۴ Parvin,Zahra
½ - ½
خلیلی ,بهراد ۵۹ ۱۴۱۵ 5 ۳۰
5 ۱۲۶۱ ۸۶ Taki,Nima
½ - ½
Mayah Pour,Mohammad ۶۰ ۱۳۹۵ 5 ۳۱
5 ۱۳۶۲ ۶۶ Abdi,Amir
1 - 0
Mohammad Rezaee,Amanj ۱۰۰ ۱۱۱۹ 5 ۳۲
5 ۱۳۴۴ ۷۱ Mohammadi,Amirhossein
½ - ½
Gholami,Esfandiar ۱۱۶ ۰ 5 ۳۳
5 ۱۱۹۷ ۹۴ Cheshmi,Amirreza
½ - ½
Yousefi,Ahmadreza ۷۶ ۱۳۱۶ 5 ۳۴
5 ۰ ۱۲۳ Jamali,S.Shayan
1 - 0
Rasooli,Amirmehdi ۷۸ ۱۳۰۷ 5 ۳۵
5 ۱۲۸۴ ۸۱ Mostafavi,Alireza
½ - ½
Davari,Sara ۱۰۲ ۱۰۴۴ 5 ۳۶
5 ۰ ۱۴۴ Seifi,Arash
1 - 0
Sejdeh,Amirsam ۸۲ ۱۲۷۷ 5 ۳۷
۱۲۰۷ ۹۲ Heydari Soodjani,Mohammad Matin
1 - 0
Sheikhalizadeh,Mahmood ۶۷ ۱۳۶۰ ۳۸
۱۲۰۳ ۹۳ Heidari,Sanaz
+ - -
Motahari,Mohammad Javad ۶۹ ۱۳۴۹ ۳۹
۱۲۶۰ ۸۷ Yazdani Monaki,Alireza
0 - 1
Ameri,Matin ۱۰۸ ۰ ۴۰
۱۲۲۰ ۱۳۵ Nabavi,Seyed Mohamad
½ - ½
دهقانیان ,امیرحسین ۸۸ ۱۲۵۹ ۴۱
۱۱۷۷ ۹۶ Ansari,Amirmahdi
0 - 1
Behbahani,Shayan ۸۹ ۱۲۴۹ ۴۲
4 ۰ ۱۳۶ Nasiri,Aylin
0 - 1
Keshani,A.Esmaeil ۹۵ ۱۱۹۳ 4 ۴۳
4 ۱۰۶۵ ۱۰۱ Molaei,Bahar
1 - 0
Khalafi,Hasti ۱۲۵ ۰ 4 ۴۴
4 ۰ ۱۰۹ Bagherpoor,S.behrad
0 - 1
Parvizi,Safar ۱۴۰ ۰ 4 ۴۵
4 ۰ ۱۱۲ Dizani,Mohamadsoheyl
0 - 1
Norouzian,Mahan ۱۳۹ ۰ 4 ۴۶
4 ۰ ۱۲۱ Heidarisoodjani,Ebrahim
1 - 0
Ramezani,Mahsa ۱۴۱ ۰ 4 ۴۷
۱۳۰۸ ۷۷ Abdollahi,Fatemeh
1 - 0
Mousavi,setayesh ۱۳۴ ۰ ۴۸
۱۲۳۰ ۹۰ مهرآزاد صابر ,امیرعلی
1 - 0
Lotfi,Masoud ۱۲۶ ۰ ۴۹
۰ ۱۱۵ Gholami,Armin
0 - 1
Khalilolahi,Shahrzad ۹۷ ۱۱۵۲ ۵۰
3 ۰ ۱۴۵ Zamani Nezhad,Ayden
1 - 0
Jozmohamadpour,Fatemeh ۱۲۴ ۰ 4 ۵۱
3 ۰ ۱۰۷ Akbari,Mohammadmatin
1 - 0
Hami,Arshida ۱۱۷ ۰ 3 ۵۲
3 ۰ ۱۲۰ Hatami,Ali
1 - 0
Bayat,Arman ۱۱۱ ۰ 3 ۵۳
3 ۰ ۱۱۳ Esmaeili,Mehdi
0 - 1
Hanafi,Mehrsa ۱۱۹ ۰ 3 ۵۴
2 ۰ ۱۱۴ Ghashami,Setila
0 - 1
Shabanzadeh,S.Negar ۱۰۳ ۱۰۰۷ 3 ۵۵
5 ۱۶۸۳ ۵ Esmi,Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۶
5 ۱۶۵۶ ۱۴ Biglar,Nima
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
5 ۱۴۴۵ ۵۳ Slameye,Jahed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۸
5 ۱۱۲۸ ۹۸ Babaei,Amid Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۹
2 ۰ ۱۱۰ Bahrami,Mohammad
0 - 1
Nikfard,Bardia ۱۳۷ ۰ ۶۰
۰ ۱۱۸ Hamidi,Hadi
- - +
Sattaripour,Alisina ۱۴۳ ۰ 2 ۶۱
۱۶۷۶ ۸ کرمی ,ماهان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۲
4 ۱۶۳۷ ۱۹ Moradi,Allahverdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۳
4 ۱۵۹۹ ۳۲ مددی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۴
4 ۱۴۵۳ ۵۱ Mollasalehi,Navid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
4 ۱۳۴۸ ۷۰ Movagharhasani,Farhan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
4 ۱۳۳۵ ۷۲ نوری ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
4 ۰ ۱۰۵ Abdollahian,Sina
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
۱۶۶۸ ۱۰ Sharifian,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
۱۳۱۸ ۷۴ میرزایی ,محمد سروش
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
۰ ۱۲۲ Jalilian,Hesam
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
1 ۰ ۱۲۷ Mardani,Mohammad Mahyar
1 - 0
Mousavi,Amirreza ۱۳۲ ۰ 2 ۷۲
3 ۰ ۱۲۸ مینایی ,روشنک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۰ ۱۲۹ Mohammadi,Aria
0 - 1
Noori,Amirhesam ۱۳۸ ۰ ۷۴
۰ ۱۰۶ Ahmadi,Masoume
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۶۳۲ ۲۱ اوجاقی ,مهراد
½ - ½
کیانی ,راحیل ۱ ۱۶۹۹ ۱
7 ۱۶۵۴ ۱۵ الهویردی پور ,داود
0 - 1
Aliei,Davoud ۶ ۱۶۷۸ ۲
7 ۱۶۲۱ ۲۴ Karami,Salar
0 - 1
Salimi,Mardin ۲۰ ۱۶۳۴ 7 ۳
7 ۱۵۸۷ ۳۷ نظری نیا ,شهرام
1 - 0
Arian,Matin ۶۵ ۱۳۶۷ 7 ۴
۱۳۹۲ ۶۱ خلیفه زاده ,جعفر
1 - 0
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۳ ۱۶۹۵ ۵
۱۶۹۲ ۴ Ahmadi,Bahram
0 - 1
نصاری ,سالم ۴۸ ۱۴۸۷ ۶
۱۶۶۵ ۱۱ Seifpanahi Shabani,Jabar
1 - 0
Alavi,Mahsa ۸۵ ۱۲۶۳ ۷
۱۶۰۶ ۲۹ Mohammadi,Erfan
1 - 0
Abbasi,Omid ۱۰۴ ۰ ۸
6 ۱۶۷۶ ۷ آقابابائی ,اصغر
1 - 0
Morshedi,Mehdi ۳۵ ۱۵۹۲ 6 ۹
6 ۱۶۷۴ ۹ احمدی ,مجید
1 - 0
Khaksari,Ehsan ۳۶ ۱۵۹۱ 6 ۱۰
6 ۱۵۵۰ ۴۰ Jalalvand,Amir Hesam
½ - ½
Roohi,Shahriyar ۱۳ ۱۶۵۷ 6 ۱۱
6 ۱۵۲۰ ۴۶ Ilkhanipour,Ramtin
½ - ½
Saedi,Mohammad ۱۷ ۱۶۵۱ 6 ۱۲
6 ۱۵۳۱ ۴۳ Eslami,Hamidreza
0 - 1
شهبازی ,غلامرضا ۳۰ ۱۶۰۲ 6 ۱۳
6 ۱۳۷۵ ۶۳ صمدی ,مرضیه
1 - 0
Hossein Khademi,Hadi ۲۲ ۱۶۲۵ ۱۴
۱۳۵۶ ۶۸ Gholami,Amir Mohammad
0 - 1
Biabani,Hadi ۱۲ ۱۶۵۸ ۱۵
۱۵۴۰ ۴۱ Ahmadi,Abolfazl
1 - 0
Zoalfian,Mehrdad ۲۵ ۱۶۱۹ ۱۶
۱۵۹۹ ۳۱ اشرفی ,سید عرفان
1 - 0
Shabaniyan,Faranak ۴۲ ۱۵۳۶ ۱۷
۱۵۹۷ ۳۳ بزرگ زاده ,عرفان
1 - 0
Amini,Asal ۶۲ ۱۳۸۰ ۱۸
۱۴۴۰ ۵۵ زارع زاده ,محمد مهدی
½ - ½
Amani,Salim ۳۴ ۱۵۹۲ ۱۹
۱۵۶۴ ۳۹ Imani,Abbas
1 - 0
Moradzadeh,Mohammad ۱۳۱ ۰ ۲۰
5 ۱۶۸۳ ۵ Esmi,Hossein
0 - 1
حاجت نیا ,ریحانه ۵۴ ۱۴۴۳ 5 ۲۱
5 ۱۴۲۹ ۵۶ Bayatfar,Behnam
1 - 0
روحی ,بهزاد ۱۶ ۱۶۵۲ 5 ۲۲
5 ۱۲۶۸ ۸۴ Parvin,Zahra
0 - 1
Nozari,Mohammad ۱۸ ۱۶۴۵ 5 ۲۳
5 ۱۳۹۵ ۶۰ Mayah Pour,Mohammad
0 - 1
Hamedi,Mehdi ۲۳ ۱۶۲۳ 5 ۲۴
5 ۱۲۶۱ ۸۶ Taki,Nima
0 - 1
مردانی ,علیرضا ۲۸ ۱۶۱۱ 5 ۲۵
5 ۱۱۱۹ ۱۰۰ Mohammad Rezaee,Amanj
0 - 1
Fathollahi,Hamid ۳۸ ۱۵۸۳ 5 ۲۶
5 ۱۵۲۵ ۴۴ Maleki,Morteza
1 - 0
Mohammadi,Amirhossein ۷۱ ۱۳۴۴ 5 ۲۷
5 ۱۵۱۷ ۴۷ جمالی ,سید شهنام
0 - 1
Ebrahimi Rashti,Asal ۷۳ ۱۳۲۳ 5 ۲۸
5 ۱۴۴۵ ۵۳ Slameye,Jahed
0 - 1
Shiri,Omid ۷۹ ۱۲۹۶ 5 ۲۹
۱۶۱۸ ۲۶ Shahveisi,Hamid
1 - 0
Cheshmi,Amirreza ۹۴ ۱۱۹۷ 5 ۳۰
۱۶۱۵ ۲۷ Sahebi,Mostafa
1 - 0
Yazdani Monaki,Alireza ۸۷ ۱۲۶۰ ۳۱
۱۴۷۰ ۵۰ Rigi,Kamyar
1 - 0
Heydari Soodjani,Mohammad Matin ۹۲ ۱۲۰۷ ۳۲
۱۳۴۹ ۶۹ Motahari,Mohammad Javad
0 - 1
Mokhtar Sasani,Foad ۵۲ ۱۴۵۱ ۳۳
۱۲۵۹ ۸۸ دهقانیان ,امیرحسین
0 - 1
Moosavifar,Seyed Abolfazl ۵۷ ۱۴۲۷ ۳۴
۱۴۱۵ ۵۹ خلیلی ,بهراد
½ - ½
Seifi,Arash ۱۴۴ ۰ ۳۵
۱۲۴۹ ۸۹ Behbahani,Shayan
0 - 1
Salahi Moghadam,Mahdiyar ۶۴ ۱۳۷۰ ۳۶
۱۱۲۷ ۹۹ Yancheshmeh,Mahziar
½ - ½
Abdi,Amir ۶۶ ۱۳۶۲ ۳۷
4 ۱۳۶۰ ۶۷ Sheikhalizadeh,Mahmood
½ - ½
Mostafavi,Alireza ۸۱ ۱۲۸۴ ۳۸
4 ۰ ۱۱۶ Gholami,Esfandiar
1 - 0
Movagharhasani,Farhan ۷۰ ۱۳۴۸ 4 ۳۹
4 ۱۳۱۶ ۷۶ Yousefi,Ahmadreza
1 - 0
Abdollahian,Sina ۱۰۵ ۰ 4 ۴۰
4 ۱۳۰۷ ۷۸ Rasooli,Amirmehdi
1 - 0
Dizani,Mohamadsoheyl ۱۱۲ ۰ 4 ۴۱
4 ۱۲۷۷ ۸۲ Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Bagherpoor,S.behrad ۱۰۹ ۰ 4 ۴۲
4 ۱۱۹۳ ۹۵ Keshani,A.Esmaeil
0 - 1
Jamali,S.Shayan ۱۲۳ ۰ 4 ۴۳
4 ۱۱۲۸ ۹۸ Babaei,Amid Reza
1 - 0
Ramezani,Mahsa ۱۴۱ ۰ 4 ۴۴
۰ ۱۰۸ Ameri,Matin
1 - 0
Abdollahi,Fatemeh ۷۷ ۱۳۰۸ ۴۵
۱۲۰۳ ۹۳ Heidari,Sanaz
1 - 0
Gholami,Armin ۱۱۵ ۰ ۴۶
۰ ۱۲۶ Lotfi,Masoud
0 - 1
Ansari,Amirmahdi ۹۶ ۱۱۷۷ ۴۷
۱۱۵۲ ۹۷ Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Nabavi,Seyed Mohamad ۱۳۵ ۱۲۲۰ ۴۸
4 ۱۰۴۴ ۱۰۲ Davari,Sara
1 - 0
Zamani Nezhad,Ayden ۱۴۵ ۰ 3 ۴۹
۰ ۱۲۵ Khalafi,Hasti
½ - ½
مهرآزاد صابر ,امیرعلی ۹۰ ۱۲۳۰ 3 ۵۰
3 ۰ ۱۱۹ Hanafi,Mehrsa
0 - 1
Molaei,Bahar ۱۰۱ ۱۰۶۵ 3 ۵۱
3 ۱۰۰۷ ۱۰۳ Shabanzadeh,S.Negar
0 - 1
Heidarisoodjani,Ebrahim ۱۲۱ ۰ 3 ۵۲
3 ۰ ۱۱۱ Bayat,Arman
0 - 1
Nasiri,Aylin ۱۳۶ ۰ 3 ۵۳
3 ۰ ۱۳۹ Norouzian,Mahan
1 - 0
Esmaeili,Mehdi ۱۱۳ ۰ 3 ۵۴
3 ۰ ۱۴۰ Parvizi,Safar
1 - 0
Hamidi,Hadi ۱۱۸ ۰ ۵۵
3 ۰ ۱۲۴ Jozmohamadpour,Fatemeh
1 - 0
Ghashami,Setila ۱۱۴ ۰ 2 ۵۶
۰ ۱۳۷ Nikfard,Bardia
0 - 1
Mousavi,setayesh ۱۳۴ ۰ ۵۷
5 ۱۶۵۶ ۱۴ Biglar,Nima
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۸
۰ ۱۳۸ Noori,Amirhesam
0 - 1
Akbari,Mohammadmatin ۱۰۷ ۰ 2 ۵۹
۱۶۷۶ ۸ کرمی ,ماهان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۰
2 ۰ ۱۳۲ Mousavi,Amirreza
0 - 1
Hatami,Ali ۱۲۰ ۰ 2 ۶۱
4 ۱۶۳۷ ۱۹ Moradi,Allahverdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۲
4 ۱۵۹۹ ۳۲ مددی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۳
4 ۱۴۵۳ ۵۱ Mollasalehi,Navid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۴
4 ۱۳۳۵ ۷۲ نوری ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
۱۶۶۸ ۱۰ Sharifian,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
۱۳۱۸ ۷۴ میرزایی ,محمد سروش
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
۰ ۱۲۲ Jalilian,Hesam
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
1 ۰ ۱۴۳ Sattaripour,Alisina
1 - 0
Bahrami,Mohammad ۱۱۰ ۰ 2 ۶۹
2 ۰ ۱۱۷ Hami,Arshida
1 - 0
Mardani,Mohammad Mahyar ۱۲۷ ۰ 1 ۷۰
3 ۰ ۱۲۸ مینایی ,روشنک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
۰ ۱۰۶ Ahmadi,Masoume
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۰ ۱۲۹ Mohammadi,Aria
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۶۹۹ ۱ کیانی ,راحیل
1 - 0
نظری نیا ,شهرام ۳۷ ۱۵۸۷ 7 ۱
۱۶۹۵ ۳ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
0 - 1
اوجاقی ,مهراد ۲۱ ۱۶۳۲ ۲
۱۶۷۸ ۶ Aliei,Davoud
1 - 0
Abbasi,Omid ۱۰۴ ۰ ۳
6 ۱۶۳۴ ۲۰ Salimi,Mardin
1 - 0
Mohammadi,Erfan ۲۹ ۱۶۰۶ ۴
6 ۱۳۶۷ ۶۵ Arian,Matin
1 - 0
احمدی ,مجید ۹ ۱۶۷۴ 6 ۵
6 ۱۶۲۱ ۲۴ Karami,Salar
1 - 0
Roohi,Shahriyar ۱۳ ۱۶۵۷ 6 ۶
6 ۱۵۹۱ ۳۶ Khaksari,Ehsan
0 - 1
الهویردی پور ,داود ۱۵ ۱۶۵۴ 6 ۷
۱۵۹۲ ۳۴ Amani,Salim
0 - 1
Ahmadi,Bahram ۴ ۱۶۹۲ ۸
۱۵۴۰ ۴۱ Ahmadi,Abolfazl
0 - 1
Seifpanahi Shabani,Jabar ۱۱ ۱۶۶۵ ۹
۱۶۱۹ ۲۵ Zoalfian,Mehrdad
0 - 1
نصاری ,سالم ۴۸ ۱۴۸۷ ۱۰
۱۲۶۳ ۸۵ Alavi,Mahsa
1 - 0
اشرفی ,سید عرفان ۳۱ ۱۵۹۹ ۱۱
۱۵۹۷ ۳۳ بزرگ زاده ,عرفان
0 - 1
خلیفه زاده ,جعفر ۶۱ ۱۳۹۲ ۱۲
5 ۱۶۸۳ ۵ Esmi,Hossein
0 - 1
Morshedi,Mehdi ۳۵ ۱۵۹۲ 5 ۱۳
5 ۱۱۹۷ ۹۴ Cheshmi,Amirreza
0 - 1
آقابابائی ,اصغر ۷ ۱۶۷۶ 5 ۱۴
5 ۱۶۵۶ ۱۴ Biglar,Nima
0 - 1
Eslami,Hamidreza ۴۳ ۱۵۳۱ 5 ۱۵
5 ۱۶۵۲ ۱۶ روحی ,بهزاد
0 - 1
Jalalvand,Amir Hesam ۴۰ ۱۵۵۰ 5 ۱۶
5 ۱۶۵۱ ۱۷ Saedi,Mohammad
1 - 0
Maleki,Morteza ۴۴ ۱۵۲۵ 5 ۱۷
5 ۱۶۲۳ ۲۳ Hamedi,Mehdi
0 - 1
Ilkhanipour,Ramtin ۴۶ ۱۵۲۰ 5 ۱۸
5 ۱۶۱۱ ۲۸ مردانی ,علیرضا
0 - 1
صمدی ,مرضیه ۶۳ ۱۳۷۵ 5 ۱۹
5 ۱۶۰۲ ۳۰ شهبازی ,غلامرضا
1 - 0
Taki,Nima ۸۶ ۱۲۶۱ 5 ۲۰
۱۶۷۶ ۸ کرمی ,ماهان
0 - 1
زارع زاده ,محمد مهدی ۵۵ ۱۴۴۰ ۲۱
۱۶۵۸ ۱۲ Biabani,Hadi
1 - 0
خلیلی ,بهراد ۵۹ ۱۴۱۵ ۲۲
۱۶۴۵ ۱۸ Nozari,Mohammad
½ - ½
Mayah Pour,Mohammad ۶۰ ۱۳۹۵ ۲۳
۱۴۲۷ ۵۷ Moosavifar,Seyed Abolfazl
0 - 1
Hossein Khademi,Hadi ۲۲ ۱۶۲۵ ۲۴
۱۶۱۸ ۲۶ Shahveisi,Hamid
0 - 1
Gholami,Amir Mohammad ۶۸ ۱۳۵۶ ۲۵
۱۳۸۰ ۶۲ Amini,Asal
1 - 0
Sahebi,Mostafa ۲۷ ۱۶۱۵ ۲۶
۱۳۷۰ ۶۴ Salahi Moghadam,Mahdiyar
0 - 1
Imani,Abbas ۳۹ ۱۵۶۴ ۲۷
۱۵۳۶ ۴۲ Shabaniyan,Faranak
1 - 0
دهقانیان ,امیرحسین ۸۸ ۱۲۵۹ ۲۸
۱۲۹۶ ۷۹ Shiri,Omid
½ - ½
جمالی ,سید شهنام ۴۷ ۱۵۱۷ ۲۹
۱۴۴۳ ۵۴ حاجت نیا ,ریحانه
½ - ½
Mohammad Rezaee,Amanj ۱۰۰ ۱۱۱۹ ۳۰
4 ۱۵۹۹ ۳۲ مددی ,محمد
- - +
Moradzadeh,Mohammad ۱۳۱ ۰ ۳۱
4 ۱۳۲۳ ۷۳ Ebrahimi Rashti,Asal
1 - 0
Moradi,Allahverdi ۱۹ ۱۶۳۷ 4 ۳۲
4 ۱۵۸۳ ۳۸ Fathollahi,Hamid
1 - 0
Yousefi,Ahmadreza ۷۶ ۱۳۱۶ 4 ۳۳
4 ۰ ۱۰۵ Abdollahian,Sina
0 - 1
Slameye,Jahed ۵۳ ۱۴۴۵ 4 ۳۴
4 ۱۴۲۹ ۵۶ Bayatfar,Behnam
1 - 0
Sejdeh,Amirsam ۸۲ ۱۲۷۷ 4 ۳۵
4 ۱۳۴۴ ۷۱ Mohammadi,Amirhossein
1 - 0
Sheikhalizadeh,Mahmood ۶۷ ۱۳۶۰ 4 ۳۶
4 ۱۲۶۰ ۸۷ Yazdani Monaki,Alireza
½ - ½
Motahari,Mohammad Javad ۶۹ ۱۳۴۹ 4 ۳۷
4 ۱۳۴۸ ۷۰ Movagharhasani,Farhan
0 - 1
Parvin,Zahra ۸۴ ۱۲۶۸ 4 ۳۸
۱۲۲۰ ۱۳۵ Nabavi,Seyed Mohamad
0 - 1
Rigi,Kamyar ۵۰ ۱۴۷۰ ۳۹
۱۴۵۳ ۵۱ Mollasalehi,Navid
½ - ½
Keshani,A.Esmaeil ۹۵ ۱۱۹۳ ۴۰
۱۴۵۱ ۵۲ Mokhtar Sasani,Foad
1 - 0
Ansari,Amirmahdi ۹۶ ۱۱۷۷ ۴۱
۱۳۶۲ ۶۶ Abdi,Amir
1 - 0
Khalilolahi,Shahrzad ۹۷ ۱۱۵۲ ۴۲
۰ ۱۴۴ Seifi,Arash
1 - 0
میرزایی ,محمد سروش ۷۴ ۱۳۱۸ ۴۳
۱۳۰۸ ۷۷ Abdollahi,Fatemeh
0 - 1
Yancheshmeh,Mahziar ۹۹ ۱۱۲۷ ۴۴
۱۲۸۴ ۸۱ Mostafavi,Alireza
1 - 0
Gholami,Armin ۱۱۵ ۰ ۴۵
۱۲۴۹ ۸۹ Behbahani,Shayan
+ - -
Jalilian,Hesam ۱۲۲ ۰ ۴۶
۱۲۰۷ ۹۲ Heydari Soodjani,Mohammad Matin
1 - 0
Lotfi,Masoud ۱۲۶ ۰ ۴۷
3 ۰ ۱۲۱ Heidarisoodjani,Ebrahim
0 - 1
Rasooli,Amirmehdi ۷۸ ۱۳۰۷ 3 ۴۸
3 ۰ ۱۲۳ Jamali,S.Shayan
1 - 0
مهرآزاد صابر ,امیرعلی ۹۰ ۱۲۳۰ 3 ۴۹
3 ۰ ۱۲۸ مینایی ,روشنک
0 - 1
Babaei,Amid Reza ۹۸ ۱۱۲۸ 3 ۵۰
3 ۱۰۶۵ ۱۰۱ Molaei,Bahar
0 - 1
Gholami,Esfandiar ۱۱۶ ۰ 3 ۵۱
3 ۰ ۱۳۹ Norouzian,Mahan
0 - 1
Davari,Sara ۱۰۲ ۱۰۴۴ 3 ۵۲
3 ۰ ۱۴۱ Ramezani,Mahsa
1 - 0
Shabanzadeh,S.Negar ۱۰۳ ۱۰۰۷ 3 ۵۳
3 ۰ ۱۰۹ Bagherpoor,S.behrad
1 - 0
Hanafi,Mehrsa ۱۱۹ ۰ 3 ۵۴
3 ۰ ۱۱۲ Dizani,Mohamadsoheyl
1 - 0
Parvizi,Safar ۱۴۰ ۰ 3 ۵۵
۰ ۱۳۴ Mousavi,setayesh
0 - 1
Heidari,Sanaz ۹۳ ۱۲۰۳ ۵۶
۰ ۱۳۷ Nikfard,Bardia
0 - 1
Ameri,Matin ۱۰۸ ۰ ۵۷
2 ۰ ۱۴۵ Zamani Nezhad,Ayden
1 - 0
Bayat,Arman ۱۱۱ ۰ 3 ۵۸
۰ ۱۱۸ Hamidi,Hadi
0 - 1
Khalafi,Hasti ۱۲۵ ۰ ۵۹
2 ۰ ۱۱۰ Bahrami,Mohammad
0 - 1
Jozmohamadpour,Fatemeh ۱۲۴ ۰ 2 ۶۰
2 ۰ ۱۳۶ Nasiri,Aylin
1 - 0
Hami,Arshida ۱۱۷ ۰ 2 ۶۱
4 ۱۳۳۵ ۷۲ نوری ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۲
۱۶۶۸ ۱۰ Sharifian,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۳
۰ ۱۳۸ Noori,Amirhesam
+ - -
Ahmadi,Masoume ۱۰۶ ۰ ۶۴
2 ۰ ۱۰۷ Akbari,Mohammadmatin
0 - 1
Ghashami,Setila ۱۱۴ ۰ 1 ۶۵
1 ۰ ۱۴۳ Sattaripour,Alisina
0 - 1
Esmaeili,Mehdi ۱۱۳ ۰ 2 ۶۶
2 ۰ ۱۲۰ Hatami,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
0 ۰ ۱۲۹ Mohammadi,Aria
0 - 1
Mousavi,Amirreza ۱۳۲ ۰ 1 ۶۸
1 ۰ ۱۲۷ Mardani,Mohammad Mahyar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۱۶۳۲ ۲۱ اوجاقی ,مهراد
½ - ½
Aliei,Davoud ۶ ۱۶۷۸ 6 ۱
6 ۱۵۸۷ ۳۷ نظری نیا ,شهرام
1 - 0
احمدی ,مجید ۹ ۱۶۷۴ 6 ۲
۱۶۹۹ ۱ کیانی ,راحیل
1 - 0
بزرگ زاده ,عرفان ۳۳ ۱۵۹۷ ۳
۱۵۹۲ ۳۴ Amani,Salim
0 - 1
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۳ ۱۶۹۵ ۴
۱۶۵۴ ۱۵ الهویردی پور ,داود
½ - ½
Arian,Matin ۶۵ ۱۳۶۷ ۵
۱۶۰۶ ۲۹ Mohammadi,Erfan
1 - 0
Ahmadi,Abolfazl ۴۱ ۱۵۴۰ ۶
۰ ۱۰۴ Abbasi,Omid
1 - 0
Biglar,Nima ۱۴ ۱۶۵۶ 5 ۷
5 ۱۶۵۷ ۱۳ Roohi,Shahriyar
1 - 0
شهبازی ,غلامرضا ۳۰ ۱۶۰۲ 5 ۸
5 ۱۵۹۲ ۳۵ Morshedi,Mehdi
0 - 1
Salimi,Mardin ۲۰ ۱۶۳۴ 5 ۹
5 ۱۶۲۳ ۲۳ Hamedi,Mehdi
0 - 1
Khaksari,Ehsan ۳۶ ۱۵۹۱ 5 ۱۰
5 ۱۵۲۵ ۴۴ Maleki,Morteza
0 - 1
Karami,Salar ۲۴ ۱۶۲۱ 5 ۱۱
۱۶۹۲ ۴ Ahmadi,Bahram
1 - 0
Shahveisi,Hamid ۲۶ ۱۶۱۸ ۱۲
۱۶۷۶ ۷ آقابابائی ,اصغر
½ - ½
مردانی ,علیرضا ۲۸ ۱۶۱۱ ۱۳
۱۵۹۹ ۳۱ اشرفی ,سید عرفان
1 - 0
کرمی ,ماهان ۸ ۱۶۷۶ ۱۴
۱۶۶۵ ۱۱ Seifpanahi Shabani,Jabar
1 - 0
Shabaniyan,Faranak ۴۲ ۱۵۳۶ ۱۵
۱۴۸۷ ۴۸ نصاری ,سالم
1 - 0
Biabani,Hadi ۱۲ ۱۶۵۸ ۱۶
۱۵۳۱ ۴۳ Eslami,Hamidreza
½ - ½
Saedi,Mohammad ۱۷ ۱۶۵۱ ۱۷
۱۳۹۲ ۶۱ خلیفه زاده ,جعفر
1 - 0
Nozari,Mohammad ۱۸ ۱۶۴۵ ۱۸
۱۶۲۵ ۲۲ Hossein Khademi,Hadi
0 - 1
Alavi,Mahsa ۸۵ ۱۲۶۳ ۱۹
۱۶۱۹ ۲۵ Zoalfian,Mehrdad
1 - 0
Amini,Asal ۶۲ ۱۳۸۰ ۲۰
4 ۱۵۵۰ ۴۰ Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Shiri,Omid ۷۹ ۱۲۹۶ ۲۱
4 ۱۳۱۶ ۷۶ Yousefi,Ahmadreza
0 - 1
Esmi,Hossein ۵ ۱۶۸۳ 4 ۲۲
4 ۱۲۶۸ ۸۴ Parvin,Zahra
0 - 1
روحی ,بهزاد ۱۶ ۱۶۵۲ 4 ۲۳
4 ۱۲۶۱ ۸۶ Taki,Nima
1 - 0
مددی ,محمد ۳۲ ۱۵۹۹ 4 ۲۴
4 ۱۵۲۰ ۴۶ Ilkhanipour,Ramtin
1 - 0
Movagharhasani,Farhan ۷۰ ۱۳۴۸ 4 ۲۵
4 ۱۵۱۷ ۴۷ جمالی ,سید شهنام
½ - ½
Salahi Moghadam,Mahdiyar ۶۴ ۱۳۷۰ 4 ۲۶
4 ۱۴۴۵ ۵۳ Slameye,Jahed
0 - 1
Cheshmi,Amirreza ۹۴ ۱۱۹۷ 4 ۲۷
4 ۱۱۱۹ ۱۰۰ Mohammad Rezaee,Amanj
½ - ½
Moosavifar,Seyed Abolfazl ۵۷ ۱۴۲۷ 4 ۲۸
4 ۱۳۷۵ ۶۳ صمدی ,مرضیه
1 - 0
Ebrahimi Rashti,Asal ۷۳ ۱۳۲۳ 4 ۲۹
۱۶۳۷ ۱۹ Moradi,Allahverdi
½ - ½
Mohammadi,Amirhossein ۷۱ ۱۳۴۴ ۳۰
۱۶۱۵ ۲۷ Sahebi,Mostafa
1 - 0
Mostafavi,Alireza ۸۱ ۱۲۸۴ ۳۱
۱۵۶۴ ۳۹ Imani,Abbas
1 - 0
Behbahani,Shayan ۸۹ ۱۲۴۹ ۳۲
۱۲۵۹ ۸۸ دهقانیان ,امیرحسین
1 - 0
Mokhtar Sasani,Foad ۵۲ ۱۴۵۱ ۳۳
۱۱۹۳ ۹۵ Keshani,A.Esmaeil
0 - 1
حاجت نیا ,ریحانه ۵۴ ۱۴۴۳ ۳۴
۱۴۴۰ ۵۵ زارع زاده ,محمد مهدی
1 - 0
Heydari Soodjani,Mohammad Matin ۹۲ ۱۲۰۷ ۳۵
۱۴۱۵ ۵۹ خلیلی ,بهراد
1 - 0
Khalilolahi,Shahrzad ۹۷ ۱۱۵۲ ۳۶
۱۳۹۵ ۶۰ Mayah Pour,Mohammad
1 - 0
Jalilian,Hesam ۱۲۲ ۰ ۳۷
۰ ۱۳۱ Moradzadeh,Mohammad
1 - 0
Abdi,Amir ۶۶ ۱۳۶۲ ۳۸
۱۳۵۶ ۶۸ Gholami,Amir Mohammad
1 - 0
Seifi,Arash ۱۴۴ ۰ ۳۹
3 ۱۱۲۸ ۹۸ Babaei,Amid Reza
0 - 1
Fathollahi,Hamid ۳۸ ۱۵۸۳ 3 ۴۰
3 ۱۱۲۷ ۹۹ Yancheshmeh,Mahziar
½ - ½
Mollasalehi,Navid ۵۱ ۱۴۵۳ 3 ۴۱
3 ۱۰۴۴ ۱۰۲ Davari,Sara
0 - 1
Bayatfar,Behnam ۵۶ ۱۴۲۹ 3 ۴۲
3 ۱۳۶۰ ۶۷ Sheikhalizadeh,Mahmood
1 - 0
Molaei,Bahar ۱۰۱ ۱۰۶۵ 3 ۴۳
3 ۱۳۴۹ ۶۹ Motahari,Mohammad Javad
1 - 0
Jamali,S.Shayan ۱۲۳ ۰ 3 ۴۴
3 ۱۰۰۷ ۱۰۳ Shabanzadeh,S.Negar
0 - 1
نوری ,محمد ۷۲ ۱۳۳۵ 3 ۴۵
3 ۰ ۱۱۵ Gholami,Armin
½ - ½
Abdollahi,Fatemeh ۷۷ ۱۳۰۸ 3 ۴۶
3 ۱۳۰۷ ۷۸ Rasooli,Amirmehdi
0 - 1
Abdollahian,Sina ۱۰۵ ۰ 3 ۴۷
3 ۰ ۱۴۰ Parvizi,Safar
0 - 1
Yazdani Monaki,Alireza ۸۷ ۱۲۶۰ 3 ۴۸
۱۴۷۰ ۵۰ Rigi,Kamyar
1 - 0
Norouzian,Mahan ۱۳۹ ۰ 3 ۴۹
۱۳۱۸ ۷۴ میرزایی ,محمد سروش
1 - 0
Mousavi,setayesh ۱۳۴ ۰ ۵۰
3 ۱۲۷۷ ۸۲ Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Zamani Nezhad,Ayden ۱۴۵ ۰ 2 ۵۱
۱۲۳۰ ۹۰ مهرآزاد صابر ,امیرعلی
½ - ½
Heidarisoodjani,Ebrahim ۱۲۱ ۰ ۵۲
۰ ۱۲۶ Lotfi,Masoud
1 - 0
Heidari,Sanaz ۹۳ ۱۲۰۳ ۵۳
۱۱۷۷ ۹۶ Ansari,Amirmahdi
1 - 0
Khalafi,Hasti ۱۲۵ ۰ ۵۴
۰ ۱۰۸ Ameri,Matin
0 - 1
Nabavi,Seyed Mohamad ۱۳۵ ۱۲۲۰ ۵۵
2 ۰ ۱۱۶ Gholami,Esfandiar
1 - 0
Akbari,Mohammadmatin ۱۰۷ ۰ 2 ۵۶
2 ۰ ۱۱۷ Hami,Arshida
0 - 1
Bagherpoor,S.behrad ۱۰۹ ۰ 2 ۵۷
2 ۰ ۱۱۹ Hanafi,Mehrsa
1 - 0
Bahrami,Mohammad ۱۱۰ ۰ 2 ۵۸
2 ۰ ۱۱۱ Bayat,Arman
+ - -
Hatami,Ali ۱۲۰ ۰ 2 ۵۹
2 ۰ ۱۲۴ Jozmohamadpour,Fatemeh
0 - 1
Dizani,Mohamadsoheyl ۱۱۲ ۰ 2 ۶۰
2 ۰ ۱۱۳ Esmaeili,Mehdi
0 - 1
Ramezani,Mahsa ۱۴۱ ۰ 2 ۶۱
۱۶۶۸ ۱۰ Sharifian,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۲
۰ ۱۰۶ Ahmadi,Masoume
0 - 1
Nikfard,Bardia ۱۳۷ ۰ ۶۳
1 ۰ ۱۱۴ Ghashami,Setila
0 - 1
مینایی ,روشنک ۱۲۸ ۰ 2 ۶۴
۰ ۱۳۸ Noori,Amirhesam
0 - 1
Hamidi,Hadi ۱۱۸ ۰ ۶۵
1 ۰ ۱۲۷ Mardani,Mohammad Mahyar
0 - 1
Nasiri,Aylin ۱۳۶ ۰ 1 ۶۶
1 ۰ ۱۳۲ Mousavi,Amirreza
0 - 1
Sattaripour,Alisina ۱۴۳ ۰ 0 ۶۷
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۲۹ Mohammadi,Aria
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۶۷۴ ۹ احمدی ,مجید
1 - 0
اوجاقی ,مهراد ۲۱ ۱۶۳۲ 6 ۱
5 ۱۶۷۸ ۶ Aliei,Davoud
1 - 0
Morshedi,Mehdi ۳۵ ۱۵۹۲ 5 ۲
5 ۱۵۹۷ ۳۳ بزرگ زاده ,عرفان
½ - ½
الهویردی پور ,داود ۱۵ ۱۶۵۴ 5 ۳
5 ۱۶۲۱ ۲۴ Karami,Salar
0 - 1
نظری نیا ,شهرام ۳۷ ۱۵۸۷ 5 ۴
5 ۱۳۶۷ ۶۵ Arian,Matin
½ - ½
Mohammadi,Erfan ۲۹ ۱۶۰۶ 5 ۵
۱۶۴۵ ۱۸ Nozari,Mohammad
0 - 1
کیانی ,راحیل ۱ ۱۶۹۹ ۶
۱۶۹۵ ۳ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
1 - 0
Hossein Khademi,Hadi ۲۲ ۱۶۲۵ ۷
۱۶۷۶ ۸ کرمی ,ماهان
0 - 1
Amani,Salim ۳۴ ۱۵۹۲ ۸
۱۶۵۸ ۱۲ Biabani,Hadi
0 - 1
Ahmadi,Abolfazl ۴۱ ۱۵۴۰ ۹
۱۶۵۱ ۱۷ Saedi,Mohammad
0 - 1
Abbasi,Omid ۱۰۴ ۰ ۱۰
۱۵۹۱ ۳۶ Khaksari,Ehsan
½ - ½
Seifpanahi Shabani,Jabar ۱۱ ۱۶۶۵ 4 ۱۱
4 ۱۵۹۹ ۳۲ مددی ,محمد
0 - 1
Roohi,Shahriyar ۱۳ ۱۶۵۷ 4 ۱۲
4 ۱۶۵۶ ۱۴ Biglar,Nima
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam ۴۰ ۱۵۵۰ 4 ۱۳
4 ۱۶۵۲ ۱۶ روحی ,بهزاد
0 - 1
Maleki,Morteza ۴۴ ۱۵۲۵ 4 ۱۴
4 ۱۶۳۴ ۲۰ Salimi,Mardin
1 - 0
Slameye,Jahed ۵۳ ۱۴۴۵ 4 ۱۵
4 ۱۴۲۷ ۵۷ Moosavifar,Seyed Abolfazl
0 - 1
Hamedi,Mehdi ۲۳ ۱۶۲۳ 4 ۱۶
4 ۱۶۱۸ ۲۶ Shahveisi,Hamid
½ - ½
خلیفه زاده ,جعفر ۶۱ ۱۳۹۲ 4 ۱۷
4 ۱۶۰۲ ۳۰ شهبازی ,غلامرضا
1 - 0
صمدی ,مرضیه ۶۳ ۱۳۷۵ 4 ۱۸
4 ۱۳۷۰ ۶۴ Salahi Moghadam,Mahdiyar
0 - 1
Ahmadi,Bahram ۴ ۱۶۹۲ ۱۹
۱۴۴۳ ۵۴ حاجت نیا ,ریحانه
0 - 1
آقابابائی ,اصغر ۷ ۱۶۷۶ ۲۰
۱۳۸۰ ۶۲ Amini,Asal
1 - 0
Sharifian,Mahdi ۱۰ ۱۶۶۸ ۲۱
۱۲۹۶ ۷۹ Shiri,Omid
1 - 0
Moradi,Allahverdi ۱۹ ۱۶۳۷ ۲۲
۱۲۸۴ ۸۱ Mostafavi,Alireza
0 - 1
Zoalfian,Mehrdad ۲۵ ۱۶۱۹ ۲۳
۱۲۶۳ ۸۵ Alavi,Mahsa
1 - 0
Sahebi,Mostafa ۲۷ ۱۶۱۵ ۲۴
۱۶۱۱ ۲۸ مردانی ,علیرضا
1 - 0
زارع زاده ,محمد مهدی ۵۵ ۱۴۴۰ ۲۵
۱۲۴۹ ۸۹ Behbahani,Shayan
0 - 1
اشرفی ,سید عرفان ۳۱ ۱۵۹۹ ۲۶
۱۵۳۶ ۴۲ Shabaniyan,Faranak
1 - 0
Keshani,A.Esmaeil ۹۵ ۱۱۹۳ ۲۷
۰ ۱۳۱ Moradzadeh,Mohammad
0 - 1
Eslami,Hamidreza ۴۳ ۱۵۳۱ ۲۸
۱۴۸۷ ۴۸ نصاری ,سالم
1 - 0
Gholami,Amir Mohammad ۶۸ ۱۳۵۶ ۲۹
3 ۱۶۸۳ ۵ Esmi,Hossein
1 - 0
Rasooli,Amirmehdi ۷۸ ۱۳۰۷ 3 ۳۰
3 ۱۲۶۰ ۸۷ Yazdani Monaki,Alireza
0 - 1
Ilkhanipour,Ramtin ۴۶ ۱۵۲۰ 3 ۳۱
3 ۱۵۱۷ ۴۷ جمالی ,سید شهنام
1 - 0
Sejdeh,Amirsam ۸۲ ۱۲۷۷ 3 ۳۲
3 ۱۴۵۳ ۵۱ Mollasalehi,Navid
0 - 1
Parvin,Zahra ۸۴ ۱۲۶۸ 3 ۳۳
3 ۱۴۲۹ ۵۶ Bayatfar,Behnam
0 - 1
Taki,Nima ۸۶ ۱۲۶۱ 3 ۳۴
3 ۱۲۰۷ ۹۲ Heydari Soodjani,Mohammad Matin
½ - ½
خلیلی ,بهراد ۵۹ ۱۴۱۵ 3 ۳۵
3 ۱۳۶۲ ۶۶ Abdi,Amir
½ - ½
دهقانیان ,امیرحسین ۸۸ ۱۲۵۹ 3 ۳۶
3 ۱۱۹۷ ۹۴ Cheshmi,Amirreza
1 - 0
Motahari,Mohammad Javad ۶۹ ۱۳۴۹ 3 ۳۷
3 ۱۳۴۸ ۷۰ Movagharhasani,Farhan
1 - 0
Yancheshmeh,Mahziar ۹۹ ۱۱۲۷ 3 ۳۸
3 ۱۳۳۵ ۷۲ نوری ,محمد
0 - 1
Mohammad Rezaee,Amanj ۱۰۰ ۱۱۱۹ 3 ۳۹
3 ۱۳۲۳ ۷۳ Ebrahimi Rashti,Asal
1 - 0
Davari,Sara ۱۰۲ ۱۰۴۴ 3 ۴۰
3 ۰ ۱۲۳ Jamali,S.Shayan
0 - 1
Yousefi,Ahmadreza ۷۶ ۱۳۱۶ 3 ۴۱
۱۲۰۳ ۹۳ Heidari,Sanaz
0 - 1
Imani,Abbas ۳۹ ۱۵۶۴ ۴۲
۱۱۵۲ ۹۷ Khalilolahi,Shahrzad
1 - 0
Rigi,Kamyar ۵۰ ۱۴۷۰ ۴۳
۱۴۵۱ ۵۲ Mokhtar Sasani,Foad
1 - 0
Ameri,Matin ۱۰۸ ۰ ۴۴
۱۱۷۷ ۹۶ Ansari,Amirmahdi
0 - 1
Mayah Pour,Mohammad ۶۰ ۱۳۹۵ ۴۵
۰ ۱۰۵ Abdollahian,Sina
½ - ½
Sheikhalizadeh,Mahmood ۶۷ ۱۳۶۰ ۴۶
۱۳۴۴ ۷۱ Mohammadi,Amirhossein
1 - 0
Nabavi,Seyed Mohamad ۱۳۵ ۱۲۲۰ ۴۷
۰ ۱۲۲ Jalilian,Hesam
1 - 0
میرزایی ,محمد سروش ۷۴ ۱۳۱۸ ۴۸
۰ ۱۴۴ Seifi,Arash
1 - 0
مهرآزاد صابر ,امیرعلی ۹۰ ۱۲۳۰ ۴۹
2 ۱۵۸۳ ۳۸ Fathollahi,Hamid
1 - 0
Gholami,Esfandiar ۱۱۶ ۰ 2 ۵۰
2 ۱۳۰۸ ۷۷ Abdollahi,Fatemeh
1 - 0
Hanafi,Mehrsa ۱۱۹ ۰ 2 ۵۱
2 ۰ ۱۲۰ Hatami,Ali
0 - 1
Babaei,Amid Reza ۹۸ ۱۱۲۸ 2 ۵۲
2 ۱۰۶۵ ۱۰۱ Molaei,Bahar
1 - 0
Jozmohamadpour,Fatemeh ۱۲۴ ۰ 2 ۵۳
2 ۰ ۱۲۸ مینایی ,روشنک
0 - 1
Shabanzadeh,S.Negar ۱۰۳ ۱۰۰۷ 2 ۵۴
2 ۰ ۱۰۹ Bagherpoor,S.behrad
0 - 1
Norouzian,Mahan ۱۳۹ ۰ 2 ۵۵
2 ۰ ۱۱۱ Bayat,Arman
0 - 1
Parvizi,Safar ۱۴۰ ۰ 2 ۵۶
2 ۰ ۱۴۱ Ramezani,Mahsa
0 - 1
Gholami,Armin ۱۱۵ ۰ 2 ۵۷
۰ ۱۳۴ Mousavi,setayesh
1 - 0
Ahmadi,Masoume ۱۰۶ ۰ ۵۸
2 ۰ ۱۱۲ Dizani,Mohamadsoheyl
0 - 1
Zamani Nezhad,Ayden ۱۴۵ ۰ 1 ۵۹
۰ ۱۱۸ Hamidi,Hadi
0 - 1
Lotfi,Masoud ۱۲۶ ۰ ۶۰
۰ ۱۲۱ Heidarisoodjani,Ebrahim
1 - 0
Nikfard,Bardia ۱۳۷ ۰ ۶۱
۰ ۱۲۵ Khalafi,Hasti
1 - 0
Noori,Amirhesam ۱۳۸ ۰ ۶۲
1 ۰ ۱۰۷ Akbari,Mohammadmatin
1 - 0
Mardani,Mohammad Mahyar ۱۲۷ ۰ 1 ۶۳
1 ۰ ۱۱۰ Bahrami,Mohammad
1 - 0
Mousavi,Amirreza ۱۳۲ ۰ 1 ۶۴
1 ۰ ۱۳۶ Nasiri,Aylin
0 - 1
Esmaeili,Mehdi ۱۱۳ ۰ 1 ۶۵
0 ۰ ۱۴۳ Sattaripour,Alisina
0 - 1
Hami,Arshida ۱۱۷ ۰ 1 ۶۶
1 ۰ ۱۱۴ Ghashami,Setila
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۲۹ Mohammadi,Aria
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۶۳۲ ۲۱ اوجاقی ,مهراد
1 - 0
بزرگ زاده ,عرفان ۳۳ ۱۵۹۷ 5 ۱
۱۶۵۴ ۱۵ الهویردی پور ,داود
½ - ½
Karami,Salar ۲۴ ۱۶۲۱ ۲
۱۶۹۹ ۱ کیانی ,راحیل
0 - 1
Aliei,Davoud ۶ ۱۶۷۸ 4 ۳
4 ۱۶۲۵ ۲۲ Hossein Khademi,Hadi
½ - ½
کرمی ,ماهان ۸ ۱۶۷۶ 4 ۴
4 ۱۶۷۴ ۹ احمدی ,مجید
1 - 0
Shahveisi,Hamid ۲۶ ۱۶۱۸ 4 ۵
4 ۱۵۹۲ ۳۵ Morshedi,Mehdi
1 - 0
Seifpanahi Shabani,Jabar ۱۱ ۱۶۶۵ 4 ۶
4 ۱۶۰۶ ۲۹ Mohammadi,Erfan
1 - 0
Biglar,Nima ۱۴ ۱۶۵۶ 4 ۷
4 ۱۵۸۷ ۳۷ نظری نیا ,شهرام
1 - 0
Salimi,Mardin ۲۰ ۱۶۳۴ 4 ۸
۱۶۷۶ ۷ آقابابائی ,اصغر
0 - 1
Arian,Matin ۶۵ ۱۳۶۷ 4 ۹
۱۵۹۹ ۳۱ اشرفی ,سید عرفان
0 - 1
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۳ ۱۶۹۵ ۱۰
۱۵۴۰ ۴۱ Ahmadi,Abolfazl
1 - 0
Ahmadi,Bahram ۴ ۱۶۹۲ ۱۱
۱۵۳۱ ۴۳ Eslami,Hamidreza
0 - 1
Biabani,Hadi ۱۲ ۱۶۵۸ ۱۲
۱۴۴۰ ۵۵ زارع زاده ,محمد مهدی
0 - 1
Saedi,Mohammad ۱۷ ۱۶۵۱ ۱۳
۱۳۵۶ ۶۸ Gholami,Amir Mohammad
0 - 1
Nozari,Mohammad ۱۸ ۱۶۴۵ ۱۴
۱۶۱۹ ۲۵ Zoalfian,Mehrdad
0 - 1
Amani,Salim ۳۴ ۱۵۹۲ ۱۵
۱۶۱۵ ۲۷ Sahebi,Mostafa
0 - 1
Khaksari,Ehsan ۳۶ ۱۵۹۱ ۱۶
۰ ۱۰۴ Abbasi,Omid
1 - 0
مردانی ,علیرضا ۲۸ ۱۶۱۱ ۱۷
3 ۱۶۵۷ ۱۳ Roohi,Shahriyar
1 - 0
Alavi,Mahsa ۸۵ ۱۲۶۳ ۱۸
3 ۱۳۷۵ ۶۳ صمدی ,مرضیه
1 - 0
Esmi,Hossein ۵ ۱۶۸۳ 3 ۱۹
3 ۱۳۴۹ ۶۹ Motahari,Mohammad Javad
0 - 1
روحی ,بهزاد ۱۶ ۱۶۵۲ 3 ۲۰
3 ۱۶۳۷ ۱۹ Moradi,Allahverdi
½ - ½
Amini,Asal ۶۲ ۱۳۸۰ 3 ۲۱
3 ۱۶۲۳ ۲۳ Hamedi,Mehdi
1 - 0
Abdi,Amir ۶۶ ۱۳۶۲ 3 ۲۲
3 ۱۲۷۷ ۸۲ Sejdeh,Amirsam
0 - 1
شهبازی ,غلامرضا ۳۰ ۱۶۰۲ 3 ۲۳
3 ۱۲۵۹ ۸۸ دهقانیان ,امیرحسین
0 - 1
مددی ,محمد ۳۲ ۱۵۹۹ 3 ۲۴
3 ۱۲۶۸ ۸۴ Parvin,Zahra
0 - 1
Jalalvand,Amir Hesam ۴۰ ۱۵۵۰ 3 ۲۵
3 ۱۱۱۹ ۱۰۰ Mohammad Rezaee,Amanj
0 - 1
Maleki,Morteza ۴۴ ۱۵۲۵ 3 ۲۶
3 ۱۵۲۰ ۴۶ Ilkhanipour,Ramtin
0 - 1
Salahi Moghadam,Mahdiyar ۶۴ ۱۳۷۰ 3 ۲۷
3 ۱۴۴۵ ۵۳ Slameye,Jahed
1 - 0
نوری ,محمد ۷۲ ۱۳۳۵ 3 ۲۸
3 ۱۰۴۴ ۱۰۲ Davari,Sara
0 - 1
Moosavifar,Seyed Abolfazl ۵۷ ۱۴۲۷ 3 ۲۹
3 ۱۳۹۲ ۶۱ خلیفه زاده ,جعفر
1 - 0
Ebrahimi Rashti,Asal ۷۳ ۱۳۲۳ 3 ۳۰
۱۶۶۸ ۱۰ Sharifian,Mahdi
1 - 0
Mohammadi,Amirhossein ۷۱ ۱۳۴۴ ۳۱
۱۵۶۴ ۳۹ Imani,Abbas
0 - 1
Shiri,Omid ۷۹ ۱۲۹۶ ۳۲
۱۲۰۳ ۹۳ Heidari,Sanaz
0 - 1
Shabaniyan,Faranak ۴۲ ۱۵۳۶ ۳۳
۱۲۳۰ ۹۰ مهرآزاد صابر ,امیرعلی
0 - 1
نصاری ,سالم ۴۸ ۱۴۸۷ ۳۴
۱۴۷۰ ۵۰ Rigi,Kamyar
0 - 1
Mostafavi,Alireza ۸۱ ۱۲۸۴ ۳۵
۱۱۹۳ ۹۵ Keshani,A.Esmaeil
1 - 0
Mokhtar Sasani,Foad ۵۲ ۱۴۵۱ ۳۶
۰ ۱۴۴ Seifi,Arash
0 - 1
حاجت نیا ,ریحانه ۵۴ ۱۴۴۳ ۳۷
۱۴۱۵ ۵۹ خلیلی ,بهراد
½ - ½
Yazdani Monaki,Alireza ۸۷ ۱۲۶۰ ۳۸
۱۳۹۵ ۶۰ Mayah Pour,Mohammad
0 - 1
Behbahani,Shayan ۸۹ ۱۲۴۹ ۳۹
۱۳۶۰ ۶۷ Sheikhalizadeh,Mahmood
0 - 1
Moradzadeh,Mohammad ۱۳۱ ۰ ۴۰
2 ۱۱۲۷ ۹۹ Yancheshmeh,Mahziar
1 - 0
Fathollahi,Hamid ۳۸ ۱۵۸۳ 2 ۴۱
2 ۱۰۶۵ ۱۰۱ Molaei,Bahar
0 - 1
جمالی ,سید شهنام ۴۷ ۱۵۱۷ 2 ۴۲
2 ۱۰۰۷ ۱۰۳ Shabanzadeh,S.Negar
0 - 1
Mollasalehi,Navid ۵۱ ۱۴۵۳ 2 ۴۳
2 ۰ ۱۱۲ Dizani,Mohamadsoheyl
0 - 1
Bayatfar,Behnam ۵۶ ۱۴۲۹ 2 ۴۴
2 ۰ ۱۱۵ Gholami,Armin
0 - 1
Movagharhasani,Farhan ۷۰ ۱۳۴۸ 2 ۴۵
2 ۱۳۱۸ ۷۴ میرزایی ,محمد سروش
½ - ½
Abdollahian,Sina ۱۰۵ ۰ 2 ۴۶
2 ۰ ۱۱۶ Gholami,Esfandiar
0 - 1
Yousefi,Ahmadreza ۷۶ ۱۳۱۶ 2 ۴۷
2 ۱۳۰۷ ۷۸ Rasooli,Amirmehdi
1 - 0
Bagherpoor,S.behrad ۱۰۹ ۰ 2 ۴۸
2 ۱۲۶۱ ۸۶ Taki,Nima
1 - 0
Bayat,Arman ۱۱۱ ۰ 2 ۴۹
2 ۰ ۱۲۴ Jozmohamadpour,Fatemeh
0 - 1
Heydari Soodjani,Mohammad Matin ۹۲ ۱۲۰۷ 2 ۵۰
2 ۰ ۱۳۹ Norouzian,Mahan
0 - 1
Cheshmi,Amirreza ۹۴ ۱۱۹۷ 2 ۵۱
2 ۱۱۲۸ ۹۸ Babaei,Amid Reza
0 - 1
Jamali,S.Shayan ۱۲۳ ۰ 2 ۵۲
2 ۰ ۱۴۰ Parvizi,Safar
0 - 1
Ansari,Amirmahdi ۹۶ ۱۱۷۷ ۵۳
۰ ۱۲۶ Lotfi,Masoud
0 - 1
Khalilolahi,Shahrzad ۹۷ ۱۱۵۲ ۵۴
۰ ۱۰۸ Ameri,Matin
1 - 0
Mousavi,setayesh ۱۳۴ ۰ ۵۵
۱۲۲۰ ۱۳۵ Nabavi,Seyed Mohamad
1 - 0
Heidarisoodjani,Ebrahim ۱۲۱ ۰ ۵۶
۰ ۱۲۲ Jalilian,Hesam
1 - 0
Khalafi,Hasti ۱۲۵ ۰ ۵۷
۰ ۱۳۷ Nikfard,Bardia
0 - 1
Abdollahi,Fatemeh ۷۷ ۱۳۰۸ 1 ۵۸
1 ۰ ۱۰۶ Ahmadi,Masoume
½ - ½
Hamidi,Hadi ۱۱۸ ۰ 1 ۵۹
1 ۰ ۱۱۹ Hanafi,Mehrsa
1 - 0
Akbari,Mohammadmatin ۱۰۷ ۰ 1 ۶۰
1 ۰ ۱۲۰ Hatami,Ali
1 - 0
Bahrami,Mohammad ۱۱۰ ۰ 1 ۶۱
1 ۰ ۱۱۳ Esmaeili,Mehdi
0 - 1
مینایی ,روشنک ۱۲۸ ۰ 1 ۶۲
1 ۰ ۱۱۷ Hami,Arshida
0 - 1
Ramezani,Mahsa ۱۴۱ ۰ 1 ۶۳
½ ۰ ۱۲۷ Mardani,Mohammad Mahyar
½ - ½
Noori,Amirhesam ۱۳۸ ۰ 1 ۶۴
0 ۰ ۱۴۵ Zamani Nezhad,Ayden
1 - 0
Ghashami,Setila ۱۱۴ ۰ 1 ۶۵
1 ۰ ۱۳۶ Nasiri,Aylin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
0 ۰ ۱۲۹ Mohammadi,Aria
- - +
Mousavi,Amirreza ۱۳۲ ۰ 0 ۶۷
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۰ ۱۴۳ Sattaripour,Alisina
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۶۷۸ ۶ Aliei,Davoud
0 - 1
بزرگ زاده ,عرفان ۳۳ ۱۵۹۷ 4 ۱
4 ۱۶۲۵ ۲۲ Hossein Khademi,Hadi
0 - 1
اوجاقی ,مهراد ۲۱ ۱۶۳۲ 4 ۲
۱۶۵۱ ۱۷ Saedi,Mohammad
0 - 1
کیانی ,راحیل ۱ ۱۶۹۹ ۳
۱۶۲۱ ۲۴ Karami,Salar
1 - 0
آقابابائی ,اصغر ۷ ۱۶۷۶ ۴
۱۵۹۲ ۳۴ Amani,Salim
0 - 1
الهویردی پور ,داود ۱۵ ۱۶۵۴ ۵
3 ۱۶۹۵ ۳ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
½ - ½
Morshedi,Mehdi ۳۵ ۱۵۹۲ ۶
3 ۱۶۹۲ ۴ Ahmadi,Bahram
½ - ½
اشرفی ,سید عرفان ۳۱ ۱۵۹۹ 3 ۷
3 ۱۶۸۳ ۵ Esmi,Hossein
0 - 1
نظری نیا ,شهرام ۳۷ ۱۵۸۷ 3 ۸
3 ۱۶۷۶ ۸ کرمی ,ماهان
1 - 0
Slameye,Jahed ۵۳ ۱۴۴۵ 3 ۹
3 ۱۶۰۲ ۳۰ شهبازی ,غلامرضا
0 - 1
احمدی ,مجید ۹ ۱۶۷۴ 3 ۱۰
3 ۱۶۶۵ ۱۱ Seifpanahi Shabani,Jabar
1 - 0
Ilkhanipour,Ramtin ۴۶ ۱۵۲۰ 3 ۱۱
3 ۱۶۵۸ ۱۲ Biabani,Hadi
½ - ½
زارع زاده ,محمد مهدی ۵۵ ۱۴۴۰ 3 ۱۲
3 ۱۳۶۷ ۶۵ Arian,Matin
1 - 0
Roohi,Shahriyar ۱۳ ۱۶۵۷ 3 ۱۳
3 ۱۶۵۶ ۱۴ Biglar,Nima
1 - 0
دهقانیان ,امیرحسین ۸۸ ۱۲۵۹ 3 ۱۴
3 ۱۶۳۴ ۲۰ Salimi,Mardin
1 - 0
Parvin,Zahra ۸۴ ۱۲۶۸ 3 ۱۵
3 ۱۲۶۳ ۸۵ Alavi,Mahsa
½ - ½
Zoalfian,Mehrdad ۲۵ ۱۶۱۹ 3 ۱۶
3 ۱۶۱۸ ۲۶ Shahveisi,Hamid
1 - 0
Davari,Sara ۱۰۲ ۱۰۴۴ 3 ۱۷
3 ۱۳۶۲ ۶۶ Abdi,Amir
0 - 1
Mohammadi,Erfan ۲۹ ۱۶۰۶ 3 ۱۸
۱۶۶۸ ۱۰ Sharifian,Mahdi
0 - 1
Eslami,Hamidreza ۴۳ ۱۵۳۱ ۱۹
۱۶۴۵ ۱۸ Nozari,Mohammad
1 - 0
Rigi,Kamyar ۵۰ ۱۴۷۰ ۲۰
۱۴۵۱ ۵۲ Mokhtar Sasani,Foad
0 - 1
Sahebi,Mostafa ۲۷ ۱۶۱۵ ۲۱
۱۶۱۱ ۲۸ مردانی ,علیرضا
1 - 0
Mayah Pour,Mohammad ۶۰ ۱۳۹۵ ۲۲
۱۵۹۱ ۳۶ Khaksari,Ehsan
1 - 0
Seifi,Arash ۱۴۴ ۰ ۲۳
۱۳۵۶ ۶۸ Gholami,Amir Mohammad
1 - 0
Imani,Abbas ۳۹ ۱۵۶۴ ۲۴
۰ ۱۳۱ Moradzadeh,Mohammad
0 - 1
Ahmadi,Abolfazl ۴۱ ۱۵۴۰ ۲۵
۱۵۳۶ ۴۲ Shabaniyan,Faranak
0 - 1
Abbasi,Omid ۱۰۴ ۰ ۲۶
۱۲۶۰ ۸۷ Yazdani Monaki,Alireza
0 - 1
Moradi,Allahverdi ۱۹ ۱۶۳۷ 2 ۲۷
2 ۱۶۵۲ ۱۶ روحی ,بهزاد
1 - 0
میرزایی ,محمد سروش ۷۴ ۱۳۱۸ 2 ۲۸
2 ۱۳۴۸ ۷۰ Movagharhasani,Farhan
0 - 1
Hamedi,Mehdi ۲۳ ۱۶۲۳ 2 ۲۹
2 ۱۵۹۹ ۳۲ مددی ,محمد
1 - 0
Rasooli,Amirmehdi ۷۸ ۱۳۰۷ 2 ۳۰
2 ۱۵۸۳ ۳۸ Fathollahi,Hamid
0 - 1
Sejdeh,Amirsam ۸۲ ۱۲۷۷ 2 ۳۱
2 ۱۵۵۰ ۴۰ Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Taki,Nima ۸۶ ۱۲۶۱ 2 ۳۲
2 ۱۵۲۵ ۴۴ Maleki,Morteza
1 - 0
Babaei,Amid Reza ۹۸ ۱۱۲۸ 2 ۳۳
2 ۱۳۳۵ ۷۲ نوری ,محمد
1 - 0
جمالی ,سید شهنام ۴۷ ۱۵۱۷ 2 ۳۴
2 ۱۴۸۷ ۴۸ نصاری ,سالم
½ - ½
Heidari,Sanaz ۹۳ ۱۲۰۳ 2 ۳۵
2 ۱۳۲۳ ۷۳ Ebrahimi Rashti,Asal
1 - 0
Mollasalehi,Navid ۵۱ ۱۴۵۳ 2 ۳۶
2 ۱۴۲۹ ۵۶ Bayatfar,Behnam
0 - 1
Mohammad Rezaee,Amanj ۱۰۰ ۱۱۱۹ 2 ۳۷
2 ۱۳۱۶ ۷۶ Yousefi,Ahmadreza
0 - 1
Moosavifar,Seyed Abolfazl ۵۷ ۱۴۲۷ 2 ۳۸
2 ۱۲۸۴ ۸۱ Mostafavi,Alireza
½ - ½
خلیلی ,بهراد ۵۹ ۱۴۱۵ 2 ۳۹
2 ۱۲۰۷ ۹۲ Heydari Soodjani,Mohammad Matin
0 - 1
خلیفه زاده ,جعفر ۶۱ ۱۳۹۲ 2 ۴۰
2 ۱۳۸۰ ۶۲ Amini,Asal
1 - 0
Norouzian,Mahan ۱۳۹ ۰ 2 ۴۱
2 ۱۱۹۷ ۹۴ Cheshmi,Amirreza
0 - 1
صمدی ,مرضیه ۶۳ ۱۳۷۵ 2 ۴۲
2 ۱۳۷۰ ۶۴ Salahi Moghadam,Mahdiyar
1 - 0
Parvizi,Safar ۱۴۰ ۰ 2 ۴۳
2 ۰ ۱۰۵ Abdollahian,Sina
0 - 1
Motahari,Mohammad Javad ۶۹ ۱۳۴۹ 2 ۴۴
۱۴۴۳ ۵۴ حاجت نیا ,ریحانه
1 - 0
Ansari,Amirmahdi ۹۶ ۱۱۷۷ ۴۵
۱۱۵۲ ۹۷ Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Sheikhalizadeh,Mahmood ۶۷ ۱۳۶۰ ۴۶
۱۳۴۴ ۷۱ Mohammadi,Amirhossein
1 - 0
Jalilian,Hesam ۱۲۲ ۰ ۴۷
۱۲۹۶ ۷۹ Shiri,Omid
1 - 0
Lotfi,Masoud ۱۲۶ ۰ ۴۸
۱۲۴۹ ۸۹ Behbahani,Shayan
1 - 0
Nabavi,Seyed Mohamad ۱۳۵ ۱۲۲۰ ۴۹
۰ ۱۳۴ Mousavi,setayesh
0 - 1
مهرآزاد صابر ,امیرعلی ۹۰ ۱۲۳۰ ۵۰
۰ ۱۲۱ Heidarisoodjani,Ebrahim
0 - 1
Keshani,A.Esmaeil ۹۵ ۱۱۹۳ ۵۱
1 ۱۳۰۸ ۷۷ Abdollahi,Fatemeh
0 - 1
Gholami,Esfandiar ۱۱۶ ۰ 1 ۵۲
1 ۰ ۱۱۷ Hami,Arshida
0 - 1
Yancheshmeh,Mahziar ۹۹ ۱۱۲۷ 1 ۵۳
1 ۰ ۱۱۸ Hamidi,Hadi
0 - 1
Molaei,Bahar ۱۰۱ ۱۰۶۵ 1 ۵۴
1 ۰ ۱۱۹ Hanafi,Mehrsa
0 - 1
Shabanzadeh,S.Negar ۱۰۳ ۱۰۰۷ 1 ۵۵
1 ۰ ۱۲۳ Jamali,S.Shayan
1 - 0
Ahmadi,Masoume ۱۰۶ ۰ 1 ۵۶
1 ۰ ۱۲۵ Khalafi,Hasti
½ - ½
Ameri,Matin ۱۰۸ ۰ 1 ۵۷
1 ۰ ۱۰۹ Bagherpoor,S.behrad
1 - 0
Hatami,Ali ۱۲۰ ۰ 1 ۵۸
1 ۰ ۱۱۱ Bayat,Arman
+ - -
Nasiri,Aylin ۱۳۶ ۰ 1 ۵۹
1 ۰ ۱۳۸ Noori,Amirhesam
0 - 1
Dizani,Mohamadsoheyl ۱۱۲ ۰ 1 ۶۰
1 ۰ ۱۱۳ Esmaeili,Mehdi
0 - 1
Jozmohamadpour,Fatemeh ۱۲۴ ۰ 1 ۶۱
1 ۰ ۱۴۱ Ramezani,Mahsa
0 - 1
Nikfard,Bardia ۱۳۷ ۰ ½ ۶۲
0 ۰ ۱۴۵ Zamani Nezhad,Ayden
0 - 1
Gholami,Armin ۱۱۵ ۰ 1 ۶۳
½ ۰ ۱۲۷ Mardani,Mohammad Mahyar
0 - 1
مینایی ,روشنک ۱۲۸ ۰ 0 ۶۴
0 ۰ ۱۳۲ Mousavi,Amirreza
0 - 1
Akbari,Mohammadmatin ۱۰۷ ۰ 0 ۶۵
0 ۰ ۱۱۰ Bahrami,Mohammad
1 - 0
Mohammadi,Aria ۱۲۹ ۰ 0 ۶۶
0 ۰ ۱۱۴ Ghashami,Setila
1 - 0
Sattaripour,Alisina ۱۴۳ ۰ 0 ۶۷
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۶۳۲ ۲۱ اوجاقی ,مهراد
1 - 0
Esmi,Hossein ۵ ۱۶۸۳ 3 ۱
3 ۱۵۹۹ ۳۱ اشرفی ,سید عرفان
0 - 1
Aliei,Davoud ۶ ۱۶۷۸ 3 ۲
3 ۱۶۵۷ ۱۳ Roohi,Shahriyar
0 - 1
Hossein Khademi,Hadi ۲۲ ۱۶۲۵ 3 ۳
3 ۱۶۵۱ ۱۷ Saedi,Mohammad
½ - ½
Amani,Salim ۳۴ ۱۵۹۲ 3 ۴
3 ۱۵۹۷ ۳۳ بزرگ زاده ,عرفان
1 - 0
Salimi,Mardin ۲۰ ۱۶۳۴ 3 ۵
۱۶۹۹ ۱ کیانی ,راحیل
1 - 0
مردانی ,علیرضا ۲۸ ۱۶۱۱ ۶
۱۶۹۵ ۳ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
½ - ½
شهبازی ,غلامرضا ۳۰ ۱۶۰۲ ۷
۱۶۷۶ ۷ آقابابائی ,اصغر
1 - 0
Khaksari,Ehsan ۳۶ ۱۵۹۱ ۸
۱۵۸۷ ۳۷ نظری نیا ,شهرام
½ - ½
Biglar,Nima ۱۴ ۱۶۵۶ ۹
۱۶۵۴ ۱۵ الهویردی پور ,داود
1 - 0
Moradzadeh,Mohammad ۱۳۱ ۰ ۱۰
۱۵۹۲ ۳۵ Morshedi,Mehdi
1 - 0
Nozari,Mohammad ۱۸ ۱۶۴۵ ۱۱
۱۵۶۴ ۳۹ Imani,Abbas
0 - 1
Karami,Salar ۲۴ ۱۶۲۱ ۱۲
2 ۱۴۲۷ ۵۷ Moosavifar,Seyed Abolfazl
0 - 1
Ahmadi,Bahram ۴ ۱۶۹۲ 2 ۱۳
2 ۱۴۱۵ ۵۹ خلیلی ,بهراد
0 - 1
کرمی ,ماهان ۸ ۱۶۷۶ 2 ۱۴
2 ۱۶۷۴ ۹ احمدی ,مجید
1 - 0
Bayatfar,Behnam ۵۶ ۱۴۲۹ 2 ۱۵
2 ۱۳۹۵ ۶۰ Mayah Pour,Mohammad
½ - ½
Sharifian,Mahdi ۱۰ ۱۶۶۸ 2 ۱۶
2 ۱۶۶۵ ۱۱ Seifpanahi Shabani,Jabar
1 - 0
Salahi Moghadam,Mahdiyar ۶۴ ۱۳۷۰ 2 ۱۷
2 ۱۳۷۵ ۶۳ صمدی ,مرضیه
0 - 1
Biabani,Hadi ۱۲ ۱۶۵۸ 2 ۱۸
2 ۱۳۶۷ ۶۵ Arian,Matin
1 - 0
روحی ,بهزاد ۱۶ ۱۶۵۲ 2 ۱۹
2 ۱۶۳۷ ۱۹ Moradi,Allahverdi
0 - 1
Abdi,Amir ۶۶ ۱۳۶۲ 2 ۲۰
2 ۱۶۱۹ ۲۵ Zoalfian,Mehrdad
1 - 0
Movagharhasani,Farhan ۷۰ ۱۳۴۸ 2 ۲۱
2 ۱۳۴۹ ۶۹ Motahari,Mohammad Javad
0 - 1
Shahveisi,Hamid ۲۶ ۱۶۱۸ 2 ۲۲
2 ۱۶۰۶ ۲۹ Mohammadi,Erfan
1 - 0
نوری ,محمد ۷۲ ۱۳۳۵ 2 ۲۳
2 ۱۲۶۸ ۸۴ Parvin,Zahra
1 - 0
Fathollahi,Hamid ۳۸ ۱۵۸۳ 2 ۲۴
2 ۱۲۵۹ ۸۸ دهقانیان ,امیرحسین
1 - 0
Maleki,Morteza ۴۴ ۱۵۲۵ 2 ۲۵
2 ۱۵۲۰ ۴۶ Ilkhanipour,Ramtin
1 - 0
Ebrahimi Rashti,Asal ۷۳ ۱۳۲۳ 2 ۲۶
2 ۱۰۴۴ ۱۰۲ Davari,Sara
1 - 0
نصاری ,سالم ۴۸ ۱۴۸۷ 2 ۲۷
2 ۱۴۵۳ ۵۱ Mollasalehi,Navid
0 - 1
Alavi,Mahsa ۸۵ ۱۲۶۳ 2 ۲۸
2 ۰ ۱۴۴ Seifi,Arash
½ - ½
Mokhtar Sasani,Foad ۵۲ ۱۴۵۱ 2 ۲۹
2 ۱۴۴۵ ۵۳ Slameye,Jahed
1 - 0
Heydari Soodjani,Mohammad Matin ۹۲ ۱۲۰۷ 2 ۳۰
2 ۱۴۴۰ ۵۵ زارع زاده ,محمد مهدی
1 - 0
Abdollahian,Sina ۱۰۵ ۰ 2 ۳۱
۱۶۱۵ ۲۷ Sahebi,Mostafa
1 - 0
Mohammadi,Amirhossein ۷۱ ۱۳۴۴ ۳۲
۱۵۴۰ ۴۱ Ahmadi,Abolfazl
1 - 0
Behbahani,Shayan ۸۹ ۱۲۴۹ ۳۳
۱۱۷۷ ۹۶ Ansari,Amirmahdi
0 - 1
Shabaniyan,Faranak ۴۲ ۱۵۳۶ ۳۴
۱۵۳۱ ۴۳ Eslami,Hamidreza
1 - 0
Heidarisoodjani,Ebrahim ۱۲۱ ۰ ۳۵
۱۲۳۰ ۹۰ مهرآزاد صابر ,امیرعلی
0 - 1
Rigi,Kamyar ۵۰ ۱۴۷۰ ۳۶
۰ ۱۰۴ Abbasi,Omid
1 - 0
حاجت نیا ,ریحانه ۵۴ ۱۴۴۳ ۳۷
۱۳۶۰ ۶۷ Sheikhalizadeh,Mahmood
0 - 1
Yazdani Monaki,Alireza ۸۷ ۱۲۶۰ ۳۸
۱۲۲۰ ۱۳۵ Nabavi,Seyed Mohamad
0 - 1
Gholami,Amir Mohammad ۶۸ ۱۳۵۶ ۳۹
۰ ۱۲۶ Lotfi,Masoud
0 - 1
مددی ,محمد ۳۲ ۱۵۹۹ 1 ۴۰
1 ۱۶۲۳ ۲۳ Hamedi,Mehdi
1 - 0
Shabanzadeh,S.Negar ۱۰۳ ۱۰۰۷ 1 ۴۱
1 ۰ ۱۰۶ Ahmadi,Masoume
0 - 1
Jalalvand,Amir Hesam ۴۰ ۱۵۵۰ 1 ۴۲
1 ۱۵۱۷ ۴۷ جمالی ,سید شهنام
1 - 0
Bagherpoor,S.behrad ۱۰۹ ۰ 1 ۴۳
1 ۱۳۹۲ ۶۱ خلیفه زاده ,جعفر
1 - 0
Esmaeili,Mehdi ۱۱۳ ۰ 1 ۴۴
1 ۰ ۱۰۸ Ameri,Matin
0 - 1
Amini,Asal ۶۲ ۱۳۸۰ 1 ۴۵
1 ۱۳۱۸ ۷۴ میرزایی ,محمد سروش
1 - 0
Gholami,Armin ۱۱۵ ۰ 1 ۴۶
1 ۰ ۱۱۲ Dizani,Mohamadsoheyl
0 - 1
Yousefi,Ahmadreza ۷۶ ۱۳۱۶ 1 ۴۷
1 ۱۳۰۷ ۷۸ Rasooli,Amirmehdi
1 - 0
Hami,Arshida ۱۱۷ ۰ 1 ۴۸
1 ۰ ۱۱۶ Gholami,Esfandiar
0 - 1
Mostafavi,Alireza ۸۱ ۱۲۸۴ 1 ۴۹
1 ۱۲۷۷ ۸۲ Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Hamidi,Hadi ۱۱۸ ۰ 1 ۵۰
1 ۱۲۶۱ ۸۶ Taki,Nima
1 - 0
Hanafi,Mehrsa ۱۱۹ ۰ 1 ۵۱
1 ۱۲۰۳ ۹۳ Heidari,Sanaz
1 - 0
Khalafi,Hasti ۱۲۵ ۰ 1 ۵۲
1 ۰ ۱۲۴ Jozmohamadpour,Fatemeh
0 - 1
Cheshmi,Amirreza ۹۴ ۱۱۹۷ 1 ۵۳
1 ۱۱۹۳ ۹۵ Keshani,A.Esmaeil
½ - ½
Mousavi,setayesh ۱۳۴ ۰ 1 ۵۴
1 ۰ ۱۲۲ Jalilian,Hesam
½ - ½
Khalilolahi,Shahrzad ۹۷ ۱۱۵۲ 1 ۵۵
1 ۰ ۱۳۹ Norouzian,Mahan
1 - 0
Yancheshmeh,Mahziar ۹۹ ۱۱۲۷ 1 ۵۶
1 ۱۱۱۹ ۱۰۰ Mohammad Rezaee,Amanj
1 - 0
Nasiri,Aylin ۱۳۶ ۰ 1 ۵۷
1 ۰ ۱۴۰ Parvizi,Safar
1 - 0
Molaei,Bahar ۱۰۱ ۱۰۶۵ 1 ۵۸
1 ۱۱۲۸ ۹۸ Babaei,Amid Reza
1 - 0
Zamani Nezhad,Ayden ۱۴۵ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۱۰۷ Akbari,Mohammadmatin
0 - 1
Shiri,Omid ۷۹ ۱۲۹۶ ½ ۶۰
0 ۰ ۱۲۸ مینایی ,روشنک
0 - 1
Abdollahi,Fatemeh ۷۷ ۱۳۰۸ 0 ۶۱
0 ۰ ۱۱۰ Bahrami,Mohammad
0 - 1
Noori,Amirhesam ۱۳۸ ۰ 0 ۶۲
0 ۰ ۱۲۹ Mohammadi,Aria
0 - 1
Bayat,Arman ۱۱۱ ۰ 0 ۶۳
0 ۰ ۱۱۴ Ghashami,Setila
0 - 1
Ramezani,Mahsa ۱۴۱ ۰ 0 ۶۴
0 ۰ ۱۲۰ Hatami,Ali
1 - 0
Sattaripour,Alisina ۱۴۳ ۰ 0 ۶۵
0 ۰ ۱۳۲ Mousavi,Amirreza
0 - 1
Jamali,S.Shayan ۱۲۳ ۰ 0 ۶۶
0 ۰ ۱۳۷ Nikfard,Bardia
½ - ½
Mardani,Mohammad Mahyar ۱۲۷ ۰ 0 ۶۷
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۶۲۱ ۲۴ Karami,Salar
½ - ½
کیانی ,راحیل ۱ ۱۶۹۹ 2 ۱
2 ۱۶۱۱ ۲۸ مردانی ,علیرضا
½ - ½
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۳ ۱۶۹۵ 2 ۲
2 ۱۶۸۳ ۵ Esmi,Hossein
1 - 0
Zoalfian,Mehrdad ۲۵ ۱۶۱۹ 2 ۳
2 ۱۶۷۸ ۶ Aliei,Davoud
1 - 0
Mohammadi,Erfan ۲۹ ۱۶۰۶ 2 ۴
2 ۱۶۰۲ ۳۰ شهبازی ,غلامرضا
½ - ½
آقابابائی ,اصغر ۷ ۱۶۷۶ 2 ۵
2 ۱۶۶۸ ۱۰ Sharifian,Mahdi
0 - 1
اشرفی ,سید عرفان ۳۱ ۱۵۹۹ 2 ۶
2 ۱۵۹۲ ۳۴ Amani,Salim
1 - 0
Seifpanahi Shabani,Jabar ۱۱ ۱۶۶۵ 2 ۷
2 ۱۶۵۸ ۱۲ Biabani,Hadi
0 - 1
بزرگ زاده ,عرفان ۳۳ ۱۵۹۷ 2 ۸
2 ۱۵۸۳ ۳۸ Fathollahi,Hamid
0 - 1
Roohi,Shahriyar ۱۳ ۱۶۵۷ 2 ۹
2 ۱۶۵۶ ۱۴ Biglar,Nima
½ - ½
Morshedi,Mehdi ۳۵ ۱۵۹۲ 2 ۱۰
2 ۱۴۲۹ ۵۶ Bayatfar,Behnam
0 - 1
Saedi,Mohammad ۱۷ ۱۶۵۱ 2 ۱۱
2 ۱۶۴۵ ۱۸ Nozari,Mohammad
½ - ½
Imani,Abbas ۳۹ ۱۵۶۴ 2 ۱۲
2 ۱۶۳۴ ۲۰ Salimi,Mardin
1 - 0
Ilkhanipour,Ramtin ۴۶ ۱۵۲۰ 2 ۱۳
2 ۱۳۷۰ ۶۴ Salahi Moghadam,Mahdiyar
0 - 1
اوجاقی ,مهراد ۲۱ ۱۶۳۲ 2 ۱۴
2 ۱۶۲۵ ۲۲ Hossein Khademi,Hadi
1 - 0
زارع زاده ,محمد مهدی ۵۵ ۱۴۴۰ 2 ۱۵
۱۵۹۱ ۳۶ Khaksari,Ehsan
1 - 0
Arian,Matin ۶۵ ۱۳۶۷ 2 ۱۶
۱۴۴۳ ۵۴ حاجت نیا ,ریحانه
0 - 1
الهویردی پور ,داود ۱۵ ۱۶۵۴ ۱۷
۰ ۱۳۱ Moradzadeh,Mohammad
1 - 0
Sahebi,Mostafa ۲۷ ۱۶۱۵ ۱۸
۱۳۵۶ ۶۸ Gholami,Amir Mohammad
0 - 1
نظری نیا ,شهرام ۳۷ ۱۵۸۷ ۱۹
1 ۱۶۹۲ ۴ Ahmadi,Bahram
1 - 0
Abbasi,Omid ۱۰۴ ۰ ۲۰
1 ۱۶۷۶ ۸ کرمی ,ماهان
1 - 0
میرزایی ,محمد سروش ۷۴ ۱۳۱۸ 1 ۲۱
1 ۱۳۱۶ ۷۶ Yousefi,Ahmadreza
0 - 1
احمدی ,مجید ۹ ۱۶۷۴ 1 ۲۲
1 ۱۶۵۲ ۱۶ روحی ,بهزاد
1 - 0
Rasooli,Amirmehdi ۷۸ ۱۳۰۷ 1 ۲۳
1 ۱۲۸۴ ۸۱ Mostafavi,Alireza
0 - 1
Moradi,Allahverdi ۱۹ ۱۶۳۷ 1 ۲۴
1 ۱۲۶۳ ۸۵ Alavi,Mahsa
1 - 0
Hamedi,Mehdi ۲۳ ۱۶۲۳ 1 ۲۵
1 ۱۶۱۸ ۲۶ Shahveisi,Hamid
1 - 0
Sejdeh,Amirsam ۸۲ ۱۲۷۷ 1 ۲۶
1 ۱۵۹۹ ۳۲ مددی ,محمد
0 - 1
Parvin,Zahra ۸۴ ۱۲۶۸ 1 ۲۷
1 ۱۵۵۰ ۴۰ Jalalvand,Amir Hesam
0 - 1
دهقانیان ,امیرحسین ۸۸ ۱۲۵۹ 1 ۲۸
1 ۱۲۶۰ ۸۷ Yazdani Monaki,Alireza
½ - ½
Ahmadi,Abolfazl ۴۱ ۱۵۴۰ 1 ۲۹
1 ۱۵۳۶ ۴۲ Shabaniyan,Faranak
½ - ½
مهرآزاد صابر ,امیرعلی ۹۰ ۱۲۳۰ 1 ۳۰
1 ۱۲۴۹ ۸۹ Behbahani,Shayan
½ - ½
Eslami,Hamidreza ۴۳ ۱۵۳۱ 1 ۳۱
1 ۱۵۲۵ ۴۴ Maleki,Morteza
1 - 0
Heidari,Sanaz ۹۳ ۱۲۰۳ 1 ۳۲
1 ۱۲۰۷ ۹۲ Heydari Soodjani,Mohammad Matin
1 - 0
جمالی ,سید شهنام ۴۷ ۱۵۱۷ 1 ۳۳
1 ۱۴۸۷ ۴۸ نصاری ,سالم
1 - 0
Keshani,A.Esmaeil ۹۵ ۱۱۹۳ 1 ۳۴
1 ۱۴۷۰ ۵۰ Rigi,Kamyar
½ - ½
Ansari,Amirmahdi ۹۶ ۱۱۷۷ 1 ۳۵
1 ۱۱۹۷ ۹۴ Cheshmi,Amirreza
0 - 1
Mollasalehi,Navid ۵۱ ۱۴۵۳ 1 ۳۶
1 ۱۴۵۱ ۵۲ Mokhtar Sasani,Foad
1 - 0
Babaei,Amid Reza ۹۸ ۱۱۲۸ 1 ۳۷
1 ۱۱۵۲ ۹۷ Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Slameye,Jahed ۵۳ ۱۴۴۵ 1 ۳۸
1 ۱۱۲۷ ۹۹ Yancheshmeh,Mahziar
0 - 1
Moosavifar,Seyed Abolfazl ۵۷ ۱۴۲۷ 1 ۳۹
1 ۱۰۶۵ ۱۰۱ Molaei,Bahar
0 - 1
خلیلی ,بهراد ۵۹ ۱۴۱۵ 1 ۴۰
1 ۱۳۹۵ ۶۰ Mayah Pour,Mohammad
1 - 0
Mohammad Rezaee,Amanj ۱۰۰ ۱۱۱۹ 1 ۴۱
1 ۰ ۱۰۵ Abdollahian,Sina
1 - 0
خلیفه زاده ,جعفر ۶۱ ۱۳۹۲ 1 ۴۲
1 ۱۳۸۰ ۶۲ Amini,Asal
0 - 1
Davari,Sara ۱۰۲ ۱۰۴۴ 1 ۴۳
1 ۰ ۱۱۷ Hami,Arshida
0 - 1
صمدی ,مرضیه ۶۳ ۱۳۷۵ 1 ۴۴
1 ۱۳۶۲ ۶۶ Abdi,Amir
1 - 0
Ahmadi,Masoume ۱۰۶ ۰ 1 ۴۵
1 ۰ ۱۲۱ Heidarisoodjani,Ebrahim
½ - ½
Sheikhalizadeh,Mahmood ۶۷ ۱۳۶۰ 1 ۴۶
1 ۰ ۱۲۵ Khalafi,Hasti
0 - 1
Motahari,Mohammad Javad ۶۹ ۱۳۴۹ 1 ۴۷
1 ۱۳۴۸ ۷۰ Movagharhasani,Farhan
1 - 0
Dizani,Mohamadsoheyl ۱۱۲ ۰ 1 ۴۸
1 ۱۳۴۴ ۷۱ Mohammadi,Amirhossein
½ - ½
Lotfi,Masoud ۱۲۶ ۰ 1 ۴۹
1 ۱۳۳۵ ۷۲ نوری ,محمد
1 - 0
Norouzian,Mahan ۱۳۹ ۰ 1 ۵۰
1 ۱۳۲۳ ۷۳ Ebrahimi Rashti,Asal
1 - 0
Parvizi,Safar ۱۴۰ ۰ 1 ۵۱
½ ۱۲۹۶ ۷۹ Shiri,Omid
0 - 1
Seifi,Arash ۱۴۴ ۰ 1 ۵۲
0 ۱۳۰۸ ۷۷ Abdollahi,Fatemeh
0 - 1
Nabavi,Seyed Mohamad ۱۳۵ ۱۲۲۰ ½ ۵۳
0 ۰ ۱۲۳ Jamali,S.Shayan
0 - 1
Taki,Nima ۸۶ ۱۲۶۱ 0 ۵۴
0 ۱۰۰۷ ۱۰۳ Shabanzadeh,S.Negar
1 - 0
Hatami,Ali ۱۲۰ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۱۰۷ Akbari,Mohammadmatin
0 - 1
Jalilian,Hesam ۱۲۲ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۱۲۷ Mardani,Mohammad Mahyar
0 - 1
Ameri,Matin ۱۰۸ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۱۲۸ مینایی ,روشنک
0 - 1
Bagherpoor,S.behrad ۱۰۹ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۱۳۴ Mousavi,setayesh
1 - 0
Bahrami,Mohammad ۱۱۰ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۱۱۱ Bayat,Arman
0 - 1
Jozmohamadpour,Fatemeh ۱۲۴ ۰ 0 ۶۰
0 ۰ ۱۱۳ Esmaeili,Mehdi
+ - -
Mohammadi,Aria ۱۲۹ ۰ 0 ۶۱
0 ۰ ۱۳۶ Nasiri,Aylin
1 - 0
Ghashami,Setila ۱۱۴ ۰ 0 ۶۲
0 ۰ ۱۱۵ Gholami,Armin
1 - 0
Nikfard,Bardia ۱۳۷ ۰ 0 ۶۳
0 ۰ ۱۳۸ Noori,Amirhesam
0 - 1
Gholami,Esfandiar ۱۱۶ ۰ 0 ۶۴
0 ۰ ۱۴۱ Ramezani,Mahsa
0 - 1
Hamidi,Hadi ۱۱۸ ۰ 0 ۶۵
0 ۰ ۱۱۹ Hanafi,Mehrsa
+ - -
Sattaripour,Alisina ۱۴۳ ۰ 0 ۶۶
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۳۲ Mousavi,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۰ ۱۴۵ Zamani Nezhad,Ayden
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۶۹۹ ۱ کیانی ,راحیل
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam ۴۰ ۱۵۵۰ 1 ۱
1 ۱۶۹۵ ۳ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
1 - 0
Shabaniyan,Faranak ۴۲ ۱۵۳۶ 1 ۲
1 ۱۵۶۴ ۳۹ Imani,Abbas
1 - 0
Ahmadi,Bahram ۴ ۱۶۹۲ 1 ۳
1 ۱۵۴۰ ۴۱ Ahmadi,Abolfazl
0 - 1
Esmi,Hossein ۵ ۱۶۸۳ 1 ۴
1 ۱۵۳۱ ۴۳ Eslami,Hamidreza
0 - 1
Aliei,Davoud ۶ ۱۶۷۸ 1 ۵
1 ۱۶۷۶ ۷ آقابابائی ,اصغر
1 - 0
Maleki,Morteza ۴۴ ۱۵۲۵ 1 ۶
1 ۱۵۲۰ ۴۶ Ilkhanipour,Ramtin
1 - 0
کرمی ,ماهان ۸ ۱۶۷۶ 1 ۷
1 ۱۵۱۷ ۴۷ جمالی ,سید شهنام
0 - 1
Sharifian,Mahdi ۱۰ ۱۶۶۸ 1 ۸
1 ۱۶۶۵ ۱۱ Seifpanahi Shabani,Jabar
1 - 0
نصاری ,سالم ۴۸ ۱۴۸۷ 1 ۹
1 ۱۴۵۳ ۵۱ Mollasalehi,Navid
0 - 1
Biabani,Hadi ۱۲ ۱۶۵۸ 1 ۱۰
1 ۱۶۵۷ ۱۳ Roohi,Shahriyar
1 - 0
Rigi,Kamyar ۵۰ ۱۴۷۰ 1 ۱۱
1 ۱۴۴۵ ۵۳ Slameye,Jahed
0 - 1
Biglar,Nima ۱۴ ۱۶۵۶ 1 ۱۲
1 ۱۴۴۰ ۵۵ زارع زاده ,محمد مهدی
1 - 0
روحی ,بهزاد ۱۶ ۱۶۵۲ 1 ۱۳
1 ۱۶۵۱ ۱۷ Saedi,Mohammad
1 - 0
Mokhtar Sasani,Foad ۵۲ ۱۴۵۱ 1 ۱۴
1 ۱۴۲۷ ۵۷ Moosavifar,Seyed Abolfazl
0 - 1
Nozari,Mohammad ۱۸ ۱۶۴۵ 1 ۱۵
1 ۱۶۳۷ ۱۹ Moradi,Allahverdi
0 - 1
Bayatfar,Behnam ۵۶ ۱۴۲۹ 1 ۱۶
1 ۱۴۱۵ ۵۹ خلیلی ,بهراد
0 - 1
Salimi,Mardin ۲۰ ۱۶۳۴ 1 ۱۷
1 ۱۶۳۲ ۲۱ اوجاقی ,مهراد
1 - 0
Mayah Pour,Mohammad ۶۰ ۱۳۹۵ 1 ۱۸
1 ۱۳۹۲ ۶۱ خلیفه زاده ,جعفر
0 - 1
Hossein Khademi,Hadi ۲۲ ۱۶۲۵ 1 ۱۹
1 ۱۶۲۳ ۲۳ Hamedi,Mehdi
0 - 1
Salahi Moghadam,Mahdiyar ۶۴ ۱۳۷۰ 1 ۲۰
1 ۱۳۷۵ ۶۳ صمدی ,مرضیه
0 - 1
Karami,Salar ۲۴ ۱۶۲۱ 1 ۲۱
1 ۱۶۱۹ ۲۵ Zoalfian,Mehrdad
1 - 0
Abdi,Amir ۶۶ ۱۳۶۲ 1 ۲۲
1 ۱۳۶۷ ۶۵ Arian,Matin
1 - 0
Shahveisi,Hamid ۲۶ ۱۶۱۸ 1 ۲۳
1 ۱۶۱۵ ۲۷ Sahebi,Mostafa
½ - ½
Gholami,Amir Mohammad ۶۸ ۱۳۵۶ 1 ۲۴
1 ۱۳۶۰ ۶۷ Sheikhalizadeh,Mahmood
0 - 1
مردانی ,علیرضا ۲۸ ۱۶۱۱ 1 ۲۵
1 ۱۶۰۶ ۲۹ Mohammadi,Erfan
1 - 0
Movagharhasani,Farhan ۷۰ ۱۳۴۸ 1 ۲۶
1 ۱۳۴۹ ۶۹ Motahari,Mohammad Javad
0 - 1
شهبازی ,غلامرضا ۳۰ ۱۶۰۲ 1 ۲۷
1 ۱۵۹۹ ۳۱ اشرفی ,سید عرفان
1 - 0
نوری ,محمد ۷۲ ۱۳۳۵ 1 ۲۸
1 ۱۵۹۷ ۳۳ بزرگ زاده ,عرفان
1 - 0
Hami,Arshida ۱۱۷ ۰ 1 ۲۹
1 ۱۱۹۳ ۹۵ Keshani,A.Esmaeil
0 - 1
Amani,Salim ۳۴ ۱۵۹۲ 1 ۳۰
1 ۱۵۹۲ ۳۵ Morshedi,Mehdi
1 - 0
Heidarisoodjani,Ebrahim ۱۲۱ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۱۰۴ Abbasi,Omid
½ - ½
Khaksari,Ehsan ۳۶ ۱۵۹۱ 1 ۳۲
1 ۱۵۸۷ ۳۷ نظری نیا ,شهرام
½ - ½
Moradzadeh,Mohammad ۱۳۱ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۱۴۰ Parvizi,Safar
0 - 1
Fathollahi,Hamid ۳۸ ۱۵۸۳ 1 ۳۴
½ ۱۶۷۴ ۹ احمدی ,مجید
½ - ½
Alavi,Mahsa ۸۵ ۱۲۶۳ ½ ۳۵
½ ۱۶۵۴ ۱۵ الهویردی پور ,داود
1 - 0
Shiri,Omid ۷۹ ۱۲۹۶ ½ ۳۶
½ ۱۲۲۰ ۱۳۵ Nabavi,Seyed Mohamad
0 - 1
حاجت نیا ,ریحانه ۵۴ ۱۴۴۳ ½ ۳۷
½ ۰ ۱۲۶ Lotfi,Masoud
½ - ½
Amini,Asal ۶۲ ۱۳۸۰ ½ ۳۸
0 ۰ ۱۰۸ Ameri,Matin
0 - 1
مددی ,محمد ۳۲ ۱۵۹۹ 0 ۳۹
0 ۰ ۱۰۹ Bagherpoor,S.behrad
0 - 1
Mohammadi,Amirhossein ۷۱ ۱۳۴۴ 0 ۴۰
0 ۰ ۱۱۰ Bahrami,Mohammad
0 - 1
Ebrahimi Rashti,Asal ۷۳ ۱۳۲۳ 0 ۴۱
0 ۱۳۱۸ ۷۴ میرزایی ,محمد سروش
1 - 0
Bayat,Arman ۱۱۱ ۰ 0 ۴۲
0 ۱۳۱۶ ۷۶ Yousefi,Ahmadreza
1 - 0
Esmaeili,Mehdi ۱۱۳ ۰ 0 ۴۳
0 ۰ ۱۱۲ Dizani,Mohamadsoheyl
1 - 0
Abdollahi,Fatemeh ۷۷ ۱۳۰۸ 0 ۴۴
0 ۱۳۰۷ ۷۸ Rasooli,Amirmehdi
1 - 0
Gholami,Armin ۱۱۵ ۰ 0 ۴۵
0 ۰ ۱۱۴ Ghashami,Setila
0 - 1
Mostafavi,Alireza ۸۱ ۱۲۸۴ 0 ۴۶
0 ۱۲۷۷ ۸۲ Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Hanafi,Mehrsa ۱۱۹ ۰ 0 ۴۷
0 ۱۲۶۸ ۸۴ Parvin,Zahra
1 - 0
Jamali,S.Shayan ۱۲۳ ۰ 0 ۴۸
0 ۱۲۶۱ ۸۶ Taki,Nima
0 - 1
Khalafi,Hasti ۱۲۵ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۱۱۶ Gholami,Esfandiar
0 - 1
Yazdani Monaki,Alireza ۸۷ ۱۲۶۰ 0 ۵۰
0 ۱۲۵۹ ۸۸ دهقانیان ,امیرحسین
1 - 0
Mardani,Mohammad Mahyar ۱۲۷ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۱۱۸ Hamidi,Hadi
0 - 1
Behbahani,Shayan ۸۹ ۱۲۴۹ 0 ۵۲
0 ۱۲۳۰ ۹۰ مهرآزاد صابر ,امیرعلی
1 - 0
مینایی ,روشنک ۱۲۸ ۰ 0 ۵۳
0 ۰ ۱۲۰ Hatami,Ali
0 - 1
Heydari Soodjani,Mohammad Matin ۹۲ ۱۲۰۷ 0 ۵۴
0 ۱۲۰۳ ۹۳ Heidari,Sanaz
1 - 0
Mousavi,Amirreza ۱۳۲ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۱۲۲ Jalilian,Hesam
0 - 1
Cheshmi,Amirreza ۹۴ ۱۱۹۷ 0 ۵۶
0 ۱۱۷۷ ۹۶ Ansari,Amirmahdi
1 - 0
Mousavi,setayesh ۱۳۴ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۱۲۴ Jozmohamadpour,Fatemeh
0 - 1
Khalilolahi,Shahrzad ۹۷ ۱۱۵۲ 0 ۵۸
0 ۱۱۲۸ ۹۸ Babaei,Amid Reza
1 - 0
Nasiri,Aylin ۱۳۶ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۱۲۹ Mohammadi,Aria
0 - 1
Yancheshmeh,Mahziar ۹۹ ۱۱۲۷ 0 ۶۰
0 ۱۱۱۹ ۱۰۰ Mohammad Rezaee,Amanj
1 - 0
Noori,Amirhesam ۱۳۸ ۰ 0 ۶۱
0 ۰ ۱۳۷ Nikfard,Bardia
0 - 1
Molaei,Bahar ۱۰۱ ۱۰۶۵ 0 ۶۲
0 ۱۰۴۴ ۱۰۲ Davari,Sara
1 - 0
Ramezani,Mahsa ۱۴۱ ۰ 0 ۶۳
0 ۰ ۱۳۹ Norouzian,Mahan
1 - 0
Shabanzadeh,S.Negar ۱۰۳ ۱۰۰۷ 0 ۶۴
0 ۰ ۱۴۳ Sattaripour,Alisina
0 - 1
Abdollahian,Sina ۱۰۵ ۰ 0 ۶۵
0 ۰ ۱۰۶ Ahmadi,Masoume
1 - 0
Zamani Nezhad,Ayden ۱۴۵ ۰ 0 ۶۶
0 ۰ ۱۴۴ Seifi,Arash
1 - 0
Akbari,Mohammadmatin ۱۰۷ ۰ 0 ۶۷
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
0 ۱۵۲۲ ۴۵ Asgari ,Hasan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
0 ۱۴۷۶ ۴۹ Najafi,Ali Alnaghi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۲۸۶ ۸۰ Shirvani,Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۹۱ Nabavi,Mohamad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۱۳۳ Mousavi,Aysan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۴۲ Rezaei,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
<
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۳۴۴ ۷۱ Mohammadi,Amirhossein
0 - 1
کیانی ,راحیل ۱ ۱۶۹۹ 0 ۱
0 ۱۶۹۶ ۲ حیدری عبدالهی ,محمد مسعود
- - +
نوری ,محمد ۷۲ ۱۳۳۵ 0 ۲
0 ۱۳۲۳ ۷۳ Ebrahimi Rashti,Asal
0 - 1
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۳ ۱۶۹۵ 0 ۳
0 ۱۶۹۲ ۴ Ahmadi,Bahram
1 - 0
میرزایی ,محمد سروش ۷۴ ۱۳۱۸ 0 ۴
0 ۱۳۱۸ ۷۵ معرفی ,فاطمه
- - +
Esmi,Hossein ۵ ۱۶۸۳ 0 ۵
0 ۱۶۷۸ ۶ Aliei,Davoud
1 - 0
Yousefi,Ahmadreza ۷۶ ۱۳۱۶ 0 ۶
0 ۱۳۰۸ ۷۷ Abdollahi,Fatemeh
0 - 1
آقابابائی ,اصغر ۷ ۱۶۷۶ 0 ۷
0 ۱۶۷۶ ۸ کرمی ,ماهان
1 - 0
Rasooli,Amirmehdi ۷۸ ۱۳۰۷ 0 ۸
0 ۱۲۹۶ ۷۹ Shiri,Omid
½ - ½
احمدی ,مجید ۹ ۱۶۷۴ 0 ۹
0 ۱۶۶۸ ۱۰ Sharifian,Mahdi
+ - -
Shirvani,Mehdi ۸۰ ۱۲۸۶ 0 ۱۰
0 ۱۲۸۴ ۸۱ Mostafavi,Alireza
0 - 1
Seifpanahi Shabani,Jabar ۱۱ ۱۶۶۵ 0 ۱۱
0 ۱۶۵۸ ۱۲ Biabani,Hadi
1 - 0
Sejdeh,Amirsam ۸۲ ۱۲۷۷ 0 ۱۲
0 ۱۲۶۹ ۸۳ Dashtaki,Mohammadmehdi
- - +
Roohi,Shahriyar ۱۳ ۱۶۵۷ 0 ۱۳
0 ۱۶۵۶ ۱۴ Biglar,Nima
1 - 0
Parvin,Zahra ۸۴ ۱۲۶۸ 0 ۱۴
0 ۱۲۶۳ ۸۵ Alavi,Mahsa
½ - ½
الهویردی پور ,داود ۱۵ ۱۶۵۴ 0 ۱۵
0 ۱۶۵۲ ۱۶ روحی ,بهزاد
1 - 0
Taki,Nima ۸۶ ۱۲۶۱ 0 ۱۶
0 ۱۲۶۰ ۸۷ Yazdani Monaki,Alireza
0 - 1
Saedi,Mohammad ۱۷ ۱۶۵۱ 0 ۱۷
0 ۱۶۴۵ ۱۸ Nozari,Mohammad
1 - 0
دهقانیان ,امیرحسین ۸۸ ۱۲۵۹ 0 ۱۸
0 ۱۲۴۹ ۸۹ Behbahani,Shayan
0 - 1
Moradi,Allahverdi ۱۹ ۱۶۳۷ 0 ۱۹
0 ۱۶۳۴ ۲۰ Salimi,Mardin
1 - 0
مهرآزاد صابر ,امیرعلی ۹۰ ۱۲۳۰ 0 ۲۰
0 ۱۲۰۷ ۹۲ Heydari Soodjani,Mohammad Matin
0 - 1
اوجاقی ,مهراد ۲۱ ۱۶۳۲ 0 ۲۱
0 ۱۶۲۵ ۲۲ Hossein Khademi,Hadi
1 - 0
Heidari,Sanaz ۹۳ ۱۲۰۳ 0 ۲۲
0 ۱۱۹۷ ۹۴ Cheshmi,Amirreza
0 - 1
Hamedi,Mehdi ۲۳ ۱۶۲۳ 0 ۲۳
0 ۱۶۲۱ ۲۴ Karami,Salar
1 - 0
Ansari,Amirmahdi ۹۶ ۱۱۷۷ 0 ۲۴
0 ۱۱۵۲ ۹۷ Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Zoalfian,Mehrdad ۲۵ ۱۶۱۹ 0 ۲۵
0 ۱۶۱۸ ۲۶ Shahveisi,Hamid
1 - 0
Babaei,Amid Reza ۹۸ ۱۱۲۸ 0 ۲۶
0 ۱۱۲۷ ۹۹ Yancheshmeh,Mahziar
0 - 1
Sahebi,Mostafa ۲۷ ۱۶۱۵ 0 ۲۷
0 ۱۶۱۱ ۲۸ مردانی ,علیرضا
1 - 0
Mohammad Rezaee,Amanj ۱۰۰ ۱۱۱۹ 0 ۲۸
0 ۱۰۶۵ ۱۰۱ Molaei,Bahar
0 - 1
Mohammadi,Erfan ۲۹ ۱۶۰۶ 0 ۲۹
0 ۱۶۰۲ ۳۰ شهبازی ,غلامرضا
1 - 0
Davari,Sara ۱۰۲ ۱۰۴۴ 0 ۳۰
0 ۱۰۰۷ ۱۰۳ Shabanzadeh,S.Negar
0 - 1
اشرفی ,سید عرفان ۳۱ ۱۵۹۹ 0 ۳۱
0 ۱۵۹۹ ۳۲ مددی ,محمد
0 - 1
Abbasi,Omid ۱۰۴ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۱۰۵ Abdollahian,Sina
0 - 1
بزرگ زاده ,عرفان ۳۳ ۱۵۹۷ 0 ۳۳
0 ۱۵۹۲ ۳۴ Amani,Salim
1 - 0
Ahmadi,Masoume ۱۰۶ ۰ 0 ۳۴
0 ۰ ۱۰۷ Akbari,Mohammadmatin
0 - 1
Morshedi,Mehdi ۳۵ ۱۵۹۲ 0 ۳۵
0 ۱۵۹۱ ۳۶ Khaksari,Ehsan
1 - 0
Ameri,Matin ۱۰۸ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۱۰۹ Bagherpoor,S.behrad
0 - 1
نظری نیا ,شهرام ۳۷ ۱۵۸۷ 0 ۳۷
0 ۱۵۸۳ ۳۸ Fathollahi,Hamid
1 - 0
Bahrami,Mohammad ۱۱۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۱۱۱ Bayat,Arman
0 - 1
Imani,Abbas ۳۹ ۱۵۶۴ 0 ۳۹
0 ۱۵۵۰ ۴۰ Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Dizani,Mohamadsoheyl ۱۱۲ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۱۱۳ Esmaeili,Mehdi
0 - 1
Ahmadi,Abolfazl ۴۱ ۱۵۴۰ 0 ۴۱
0 ۱۵۳۶ ۴۲ Shabaniyan,Faranak
1 - 0
Ghashami,Setila ۱۱۴ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۱۱۵ Gholami,Armin
0 - 1
Eslami,Hamidreza ۴۳ ۱۵۳۱ 0 ۴۳
0 ۱۵۲۵ ۴۴ Maleki,Morteza
1 - 0
Gholami,Esfandiar ۱۱۶ ۰ 0 ۴۴
0 ۰ ۱۱۷ Hami,Arshida
+ - -
Asgari ,Hasan ۴۵ ۱۵۲۲ 0 ۴۵
0 ۱۵۲۰ ۴۶ Ilkhanipour,Ramtin
+ - -
Hamidi,Hadi ۱۱۸ ۰ 0 ۴۶
0 ۰ ۱۱۹ Hanafi,Mehrsa
0 - 1
جمالی ,سید شهنام ۴۷ ۱۵۱۷ 0 ۴۷
0 ۱۴۸۷ ۴۸ نصاری ,سالم
1 - 0
Hatami,Ali ۱۲۰ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۱۲۱ Heidarisoodjani,Ebrahim
+ - -
Najafi,Ali Alnaghi ۴۹ ۱۴۷۶ 0 ۴۹
0 ۱۴۷۰ ۵۰ Rigi,Kamyar
1 - 0
Jalilian,Hesam ۱۲۲ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۱۲۳ Jamali,S.Shayan
0 - 1
Mollasalehi,Navid ۵۱ ۱۴۵۳ 0 ۵۱
0 ۱۴۵۱ ۵۲ Mokhtar Sasani,Foad
1 - 0
Jozmohamadpour,Fatemeh ۱۲۴ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۱۲۵ Khalafi,Hasti
0 - 1
Slameye,Jahed ۵۳ ۱۴۴۵ 0 ۵۳
0 ۱۴۴۳ ۵۴ حاجت نیا ,ریحانه
½ - ½
Lotfi,Masoud ۱۲۶ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۱۲۸ مینایی ,روشنک
0 - 1
زارع زاده ,محمد مهدی ۵۵ ۱۴۴۰ 0 ۵۵
0 ۱۴۲۹ ۵۶ Bayatfar,Behnam
1 - 0
Mohammadi,Aria ۱۲۹ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۱۳۰ Molaee,Amirreza
- - +
Moosavifar,Seyed Abolfazl ۵۷ ۱۴۲۷ 0 ۵۷
0 ۱۴۱۶ ۵۸ Ansari,Vali
- - +
Moradzadeh,Mohammad ۱۳۱ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۱۳۲ Mousavi,Amirreza
0 - 1
خلیلی ,بهراد ۵۹ ۱۴۱۵ 0 ۵۹
0 ۱۳۹۵ ۶۰ Mayah Pour,Mohammad
+ - -
Mousavi,Aysan ۱۳۳ ۰ 0 ۶۰
0 ۰ ۱۳۴ Mousavi,setayesh
0 - 1
خلیفه زاده ,جعفر ۶۱ ۱۳۹۲ 0 ۶۱
0 ۱۳۸۰ ۶۲ Amini,Asal
½ - ½
Nabavi,Seyed Mohamad ۱۳۵ ۱۲۲۰ 0 ۶۲
0 ۰ ۱۳۶ Nasiri,Aylin
0 - 1
صمدی ,مرضیه ۶۳ ۱۳۷۵ 0 ۶۳
0 ۱۳۷۰ ۶۴ Salahi Moghadam,Mahdiyar
1 - 0
Nikfard,Bardia ۱۳۷ ۰ 0 ۶۴
0 ۰ ۱۳۸ Noori,Amirhesam
0 - 1
Arian,Matin ۶۵ ۱۳۶۷ 0 ۶۵
0 ۱۳۶۲ ۶۶ Abdi,Amir
1 - 0
Norouzian,Mahan ۱۳۹ ۰ 0 ۶۶
0 ۰ ۱۴۱ Ramezani,Mahsa
0 - 1
Sheikhalizadeh,Mahmood ۶۷ ۱۳۶۰ 0 ۶۷
0 ۱۳۵۶ ۶۸ Gholami,Amir Mohammad
+ - -
Rezaei,Alireza ۱۴۲ ۰ 0 ۶۸
0 ۰ ۱۴۳ Sattaripour,Alisina
0 - 1
Motahari,Mohammad Javad