دومین دوره مسابقات بین المللی جام آفتاب جدول Bزیر 2000-استاندارد
مسابقه: دومین دوره مسابقات بین المللی جام آفتاب جدول Bزیر 2000 نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ زمان پایان: ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ محل مسابقه: مرکزی, خمین

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۱۲۵۱۹۴۳۰ ۱۹۶۹ ۸.۰
۲ Iran وحدتیان ,داوود ۱۲۵۵۳۱۸۲ ۲۰۲۷ ۷.۵
۳ Iran مهدوی ,رضا ۱۲۵۹۵۹۲۶ ۱۷۸۷ ۷.۵
۴ Iran Karami Kejani,Masoud ۲۲۵۸۱۷۲۳ ۱۹۵۰ ۷.۵
۵ Iran قورچی بیگی ,علیرضا ۱۲۵۱۰۵۰۵ ۱۸۷۳ ۷.۰
۶ Iran درینی ,ایلیا ۱۲۵۷۵۵۶۹ ۱۶۹۱ ۶.۵
۷ Iran Mehboodi,Shadmehr ۱۲۵۹۹۳۸۷ ۱۹۱۲ ۶.۵
۸ Iran صالح کوتاه ,سید عطا اله ۱۲۵۴۷۷۳۵ ۱۸۹۴ ۶.۵
۹ Iran سودمند ,محسن ۱۲۵۱۳۰۷۵ ۱۷۳۴ ۶.۵
۱۰ Iran Movahed,Sina ۴۲۵۲۰۸۳۵ ۱۷۶۰ ۶.۵
۱۱ Iran مرزوقی ,محمدصادق ۱۲۵۰۲۴۳۰ ۱۸۹۲ ۶.۵
۱۲ Iran Majidi Shadan,Ali ۲۲۵۵۲۹۶۰ ۱۹۸۷ ۶.۵
۱۳ Iran Noori,Amir ۱۲۵۰۱۳۵۲ ۱۹۹۵ ۶.۵
۱۴ Iran زینتی ,محمد ۱۲۵۶۳۶۳۳ ۱۷۶۵ ۶.۵
۱۵ Iran رمضانی ,رضا ۱۲۵۵۲۱۹۴ ۱۸۳۰ ۶.۵
۱۶ Iran Bashiri,Arman ۱۲۵۳۹۴۵۷ ۱۹۴۲ ۶.۵
۱۷ Iran خطیبی ,امیررضا ۱۲۵۹۹۵۴۹ ۱۳۸۲ ۶.۰
۱۸ Iran پوراسمعیل ,ناصر ۱۲۵۲۳۰۳۸ ۱۸۹۹ ۶.۰
۱۹ Iran Romifard,Mehdi ۱۲۵۱۴۵۵۱ ۱۶۸۴ ۶.۰
۲۰ Iran رضایی ,حمید رضا ۱۲۵۱۹۹۵۲ ۱۷۸۹ ۶.۰
۲۱ Turkey Ucucu,Salih ۶۳۴۶۸۱۲ ۱۷۷۲ ۶.۰
۲۲ Iran ذوالفقاری ,محمدجواد ۱۲۵۶۵۵۶۳ ۱۸۱۳ ۶.۰
۲۳ Iran رمضانی ,سروش ۱۲۵۷۱۸۰۶ ۱۷۴۵ ۶.۰
۲۴ Iran Mohammedian,Esmaeel ۱۲۵۵۲۳۳۰ ۱۹۶۹ ۶.۰
۲۵ Iran علی اکبر سیچانی ,علیرضا ۱۲۵۸۱۱۸۶ ۱۵۵۷ ۶.۰
۲۶ Iran امینی فرد ,محمد سام ۱۲۵۵۹۵۴۷ ۱۷۷۲ ۶.۰
۲۷ Iran مهدوی ,حسین ۱۲۵۹۴۴۲۳ ۱۶۰۸ ۶.۰
۲۸ Iran آروان ,امیرحسین ۱۲۵۳۸۱۵۹ ۱۸۸۶ ۵.۵
۲۹ Iran صفری ,پرهام ۱۲۵۷۲۷۵۶ ۱۹۳۹ ۵.۵
۳۰ Iran اصغرپور ماسوله ,تارا ۱۲۵۴۸۴۷۲ ۱۶۸۷ ۵.۵
۳۱ Iran Zabihi,Reza ۲۲۵۳۳۸۹۳ ۱۷۶۲ ۵.۵
۳۲ Iran Shaabani,Amin ۱۲۵۰۴۲۰۳ ۱۸۱۸ ۵.۵
۳۳ Iran مردانی ,علیرضا ۱۲۵۷۴۱۳۹ ۱۳۳۰ ۵.۵
۳۴ Iran مهدوی ,مهدیس ۱۲۵۹۴۴۱۵ ۱۸۹۴ ۵.۵
۳۵ Iran نوید طالمی ,سپهر ۱۲۵۵۷۴۹۸ ۱۷۳۱ ۵.۵
۳۶ Iran Bagheri,Majid ۱۲۵۲۴۱۵۸ ۱۸۷۳ ۵.۵
۳۷ Iran Noroozi,Mohammad ۲۲۵۲۷۷۴۵ ۱۸۲۴ ۵.۰
۳۸ Iran جمالزاده ,مرتضی ۱۲۵۴۴۹۰۶ ۱۹۲۲ ۵.۰
۳۹ Iran Jangjoo,Abolfazl ۴۲۵۷۵۴۰۰ ۱۶۱۵ ۵.۰
۴۰ Iran Kianiharchegani,Hossein ۲۲۵۹۵۰۳۱ ۱۲۸۵ ۵.۰
۴۱ Iran مؤمنی ,احمدرضا ۱۲۵۳۰۵۴۹ ۱۷۵۲ ۵.۰
۴۲ Iran Zaheri,Mehran ۲۲۵۸۵۸۰۰ ۱۲۰۶ ۵.۰
۴۳ Iran Soleimany,Alireza ۴۲۵۷۸۵۸۲ ۱۶۷۷ ۵.۰
۴۴ Iran Zarbini,Khashayar ۲۲۵۵۱۹۷۲ ۱۵۱۳ ۵.۰
۴۵ Iran عدالت خواه ,محسن ۱۲۵۵۹۶۵۲ ۱۵۶۵ ۵.۰
۴۶ Iran خسروی ,محمد مهدی ۱۲۵۹۶۸۵۰ ۱۴۱۸ ۵.۰
۴۷ Iran Naghavi,Atefeh ۱۲۵۳۵۷۶۱ ۱۵۳۰ ۵.۰
۴۸ Iran Moazzami,Hamid --- ۰ ۵.۰
۴۹ Iran Mahdavimajd,Mohammad ۲۲۵۶۶۳۷۶ ۱۴۵۱ ۵.۰
۵۰ Iran احمدی ,اکبر ۱۲۵۵۹۵۱۲ ۱۸۳۲ ۵.۰
۵۱ Iran Dashti,Ahmad ۱۲۵۲۶۲۹۰ ۱۹۷۵ ۵.۰
۵۲ Iran مشیرآبادی ,هادی ۱۲۵۰۴۹۲۰ ۱۵۲۰ ۵.۰
۵۳ Iran Kianiharchegani,Mohammadhossein ۲۲۵۹۴۹۴۹ ۱۵۶۳ ۴.۵
۵۴ Iran صفایی ,ملیحه ۱۲۵۰۱۸۳۲ ۱۵۹۰ ۴.۵
۵۵ Iran رباط میلی ,منوچهر ۱۲۵۳۱۰۹۰ ۱۷۳۴ ۴.۵
۵۶ Iran Veisi,Armin ۲۲۵۵۳۸۱۹ ۱۴۰۶ ۴.۵
۵۷ Iran برجی ,حسین ۱۲۵۴۴۳۲۹ ۱۷۲۲ ۴.۵
۵۸ Iran امینی فرد ,محمدابراهیم ۱۲۵۲۵۶۷۷ ۱۶۳۱ ۴.۵
۵۹ Iran Jooyandeh,Hassan ۱۲۵۰۴۰۳۳ ۱۸۹۰ ۴.۵
۶۰ Iran Jalalvand,Amir Hesam ۲۲۵۵۲۹۱۰ ۱۱۱۰ ۴.۵
۶۱ Iran زارع زاده شهرک ,لیلا ۱۲۵۰۲۰۲۲ ۱۴۲۵ ۴.۵
۶۲ Iran حامدی نیا ,مجید ۱۲۵۳۲۹۲۴ ۱۷۳۰ ۴.۵
۶۳ Iran Tavana,Amirreza --- ۰ ۴.۵
۶۴ Iran Ghadiri,Sobhan ۴۲۵۴۳۱۹۳ ۱۵۲۳ ۴.۵
۶۵ Iran محمدعلیزاده ,عرفان ۱۲۵۴۳۹۷۷ ۱۵۰۲ ۴.۵
۶۶ Iran Tavana,Amirmahdi --- ۰ ۴.۵
۶۷ Iran شیخی ,حمید ۱۲۵۶۳۵۵۲ ۱۷۲۷ ۴.۰
۶۸ Iran Rezaeipour,Sina ۲۲۵۴۲۰۴۳ ۱۴۵۰ ۴.۰
۶۹ Iran Hooshmandi,Iman ۲۲۵۴۱۸۲۹ ۱۴۸۵ ۴.۰
۷۰ Iran Asadi,Mohamadreza ۲۲۵۶۰۲۱۱ ۱۲۰۲ ۴.۰
۷۱ Iran زنده بودی ,فریبا ۲۲۵۰۴۲۱۴ ۱۴۹۲ ۴.۰
۷۲ Iran برقول ,فاطمه ۱۲۵۰۰۸۹۵ ۱۵۴۷ ۴.۰
۷۳ Iran Shahinfar,Ali ۱۲۵۶۳۵۱۰ ۰ ۴.۰
۷۴ Iran Mafakheri,Hiwa ۴۲۵۰۸۱۸۵ ۱۲۵۴ ۴.۰
۷۵ Iran Borji,Parham ۲۲۵۶۶۲۱۰ ۰ ۴.۰
۷۶ Iran Hajiarismani,Mohammad Taha --- ۰ ۴.۰
۷۷ Iran Ghadiri,Sina ۴۲۵۴۳۱۸۵ ۱۲۴۱ ۴.۰
۷۸ Iran جدیدی ,رضا ۱۲۵۹۶۲۶۴ ۱۴۴۶ ۴.۰
۷۹ Iran Movahed,Niayesh ۴۲۵۸۱۰۸۷ ۱۰۹۸ ۴.۰
۸۰ Iran Reyhani,Gholamhosein --- ۰ ۴.۰
۸۱ Iran Molaei,M. Javad ۲۲۵۹۶۵۶۹ ۱۱۶۲ ۴.۰
۸۲ Iran Mohammadi Rad,Zahra ۱۲۵۰۱۶۱۱ ۱۲۲۱ ۴.۰
۸۳ Iran صمدی ,مرضیه ۲۲۵۱۸۲۳۱ ۱۴۱۴ ۳.۵
۸۴ Iran Karimi,Mahdiar ۴۲۵۳۳۹۸۸ ۱۴۵۹ ۳.۵
۸۵ Iran Karimzadeh,Amirhossein ۲۲۵۴۳۵۸۹ ۱۴۰۷ ۳.۵
۸۶ Iran Bakhshi,Mohammad Amin ۳۲۷۱۳۱۳۴ ۰ ۳.۵
۸۷ Iran Shafiei,Mohammad Mobin ۲۲۵۵۵۹۴۳ ۱۳۱۷ ۳.۵
۸۸ Iran Simaei,Helia ۴۲۵۵۶۱۸۰ ۰ ۳.۵
۸۹ Iran Safdarian,Meysam --- ۰ ۳.۰
۹۰ Iran Zaheri,Mehrdad ۳۲۷۰۷۸۹۴ ۰ ۳.۰
۹۱ Iran Abbasi,Amirtaha ۴۲۵۴۳۱۴۲ ۰ ۳.۰
۹۲ Iran Akbari,Mitra --- ۰ ۳.۰
۹۳ Iran Mahmoodi,Bita ۴۲۵۳۴۰۰۳ ۱۰۶۶ ۳.۰
۹۴ Iran Taheri,Fatemeh --- ۰ ۳.۰
۹۵ Iran Aghasi,Foad ۴۲۵۶۱۱۹۱ ۰ ۳.۰
۹۶ Iran Sadeghi,Rabee --- ۰ ۳.۰
۹۷ Iran Salehi,Hossein ۱۲۵۶۲۵۶۴ ۱۲۰۹ ۳.۰
۹۸ Iran Dalaei,Amirabbas --- ۰ ۳.۰
۹۹ Iran Sadeghi,Ali --- ۰ ۳.۰
۱۰۰ Iran Nouroozi,Mahdiyar --- ۰ ۳.۰
۱۰۱ Iran Davodabadi Farahani,Mohammad --- ۰ ۳.۰
۱۰۲ Iran Mahdavi,Mahdi ۴۲۵۶۲۳۵۰ ۰ ۳.۰
۱۰۳ Iran Mardani,Mohamad Mahyar --- ۰ ۲.۵
۱۰۴ Iran Mirmoosavi,Dornaz Sadat ۴۲۵۰۸۸۹۴ ۱۰۶۱ ۲.۵
۱۰۵ Iran Tavana,Amirmohammad --- ۰ ۲.۵
۱۰۶ Iran Poolab,Hossein ۴۲۵۰۱۸۶۵ ۰ ۲.۵
۱۰۷ Iran Khalili,Iliya --- ۰ ۲.۰
۱۰۸ Iran Ezati,Amirhesam --- ۰ ۲.۰
۱۰۹ Iran Dalaei,Fatemeh --- ۰ ۱.۵
۱۱۰ Iran Latifi,Leila --- ۰ ۱.۰
۱۱۱ Iran Zafari ,Parmis --- ۰ ۱.۰
۱۱۲ Iran Hoseini,Yalda --- ۰ ۱.۰
۱۱۳ Iran کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۲۲۵۰۱۶۵۷ ۱۴۷۳ ۶.۰
۱۱۴ Portugal Fanha,Paulo ۱۹۰۲۱۴۸ ۱۸۹۷ ۵.۵
۱۱۵ Iran درینی ,اسماعیل ۱۲۵۱۳۸۹۰ ۱۴۸۶ ۵.۵
۱۱۶ Iran Ghasemi,Mohammadreza ۱۲۵۳۲۶۶۵ ۱۶۲۹ ۵.۵
۱۱۷ Iran Sharafi,Mohammadreza ۱۲۵۶۳۵۴۴ ۱۶۷۶ ۵.۵
۱۱۸ Iran Ahmadian,Moharram ۱۲۵۲۲۸۲۱ ۱۹۴۶ ۵.۰
۱۱۹ Iran Mahmoodi,Zahra ۱۲۵۷۸۹۲۴ ۱۲۷۰ ۵.۰
۱۲۰ Iran Mousavi,Emadeddin ۱۲۵۲۲۰۳۱ ۱۹۲۰ ۴.۵
۱۲۱ Iran Sadeghi Shoormasti,Ali ۱۲۵۶۰۰۵۷ ۱۷۴۸ ۴.۵
۱۲۲ Iran صمصام ,فرهاد ۱۲۵۰۲۰۸۱ ۱۹۶۲ ۴.۵
۱۲۳ Iran ملکی ,امیرعباس ۱۲۵۸۰۷۶۷ ۱۷۹۷ ۴.۵
۱۲۴ Iran Torabi,Shahriar ۴۲۵۲۸۲۶۷ ۱۲۹۸ ۴.۵
۱۲۵ Iran گلشن نژاد ,سپهر ۱۲۵۸۴۸۵۱ ۱۷۶۹ ۴.۵
۱۲۶ Iran آقاجانی فشارکی ,هادی ۲۲۵۰۴۵۹۱ ۱۹۲۰ ۴.۰
۱۲۷ Iran موسوی ,سیدمسعود ۱۲۵۶۳۳۹۰ ۱۵۲۸ ۴.۰
۱۲۸ Iran علیمردانی ,امیرحسین ۱۲۵۷۰۷۸۸ ۱۶۵۳ ۴.۰
۱۲۹ Iran Mobarak Nezhad,Alireza ۲۲۵۶۷۸۲۸ ۱۸۱۸ ۴.۰
۱۳۰ Iran احمدی حصاردره ,علی ۱۲۵۶۲۱۲۲ ۱۸۶۹ ۳.۵
۱۳۱ Iran Ghalenoei,Amirhossein ۲۲۵۶۶۳۰۹ ۱۴۸۳ ۳.۵
۱۳۲ Iran Razavi,Seyyed Amirreza ۲۲۵۵۱۳۳۶ ۱۷۶۴ ۳.۰
۱۳۳ Iran کرد ,سلیمان ۱۲۵۹۹۲۶۳ ۱۵۹۰ ۳.۰
۱۳۴ Iran Samimi,Armin ۴۲۵۲۴۱۶۴ ۱۲۹۱ ۳.۰
۱۳۵ Iran Edrisabadi,Diana ۴۲۵۰۱۵۳۹ ۰ ۳.۰
۱۳۶ Iran Mirzavi,Mohamadreza --- ۰ ۳.۰
۱۳۷ Iran Sadeghi,Mahmood --- ۰ ۳.۰
۱۳۸ Iran رضایی ,مهیار ۱۲۵۴۵۰۰۷ ۱۸۶۹ ۲.۵
۱۳۹ Iran احمدی حصاردره ,رضا ۱۲۵۶۲۱۳۰ ۱۵۸۲ ۲.۵
۱۴۰ Georgia Morchiashvili,Davit ۱۳۶۲۷۵۰۳ ۰ ۲.۰
۱۴۱ Iran Mirsaeedi,Farhad ۲۲۵۳۶۵۴۰ ۱۶۳۲ ۱.۰
۱۴۲ Iran Poolab ,Reza --- ۰ ۱.۰
۱۴۳ Iran Taheri,Omid --- ۰ ۰.۰
۱۴۴ Iran Alizadeh,Mohammad Mahdi ۲۲۵۹۸۸۲۰ ۱۵۱۲ ۰.۰
۱۴۵ Afghanistan Popal,Muhammad Qasim ۱۱۷۰۰۱۶۵ ۱۴۸۴ ۰.۰
۱۴۶ Iran Esmaeili,Ahmadreza --- ۰ ۰.۰
۱۴۷ Iran وحدتی ,طیب ۱۲۵۵۷۲۳۴ ۱۸۴۱ ۰.۰
۱۴۸ Afghanistan Shir Ahmad Wahab Zadah ۱۱۷۰۱۰۶۴ ۱۳۵۸ ۰.۰
۱۴۹ Iran Sharafi,Alireza --- ۰ ۰.۰
۱۵۰ Iran Dehghani,Parsa ۲۲۵۸۲۵۰۹ ۱۲۹۰ ۰.۰
۱۵۱ Iran Khosravirad,Mehdi ۲۲۵۴۵۹۶۴ ۱۷۳۶ ۰.۰
۱۵۲ Iran Ghadiri Bidhendi,Ebrahim ۱۲۵۱۰۳۳۵ ۱۶۹۲ ۰.۰
۱۵۳ Iran وحدتی , دارا ۱۲۵۵۸۱۲۵ ۱۷۷۴ ۰.۰
۱۵۴ Iran Rostami,Roham ۴۲۵۶۸۲۹۳ ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
7 ۱۹۸۹ ۳
IRI
وحدتیان ,داوود
½ - ½
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۵ ۱۹۶۹ ۱
۱۸۵۱ ۲۶
IRI
درینی ,ایلیا
0 - 1
Karami Kejani,Masoud
IRI
۸ ۱۹۵۰ ۲
۱۷۸۷ ۴۰
IRI
مهدوی ,رضا
1 - 0
پوراسمعیل ,ناصر
IRI
۱۵ ۱۸۹۹ 6 ۳
6 ۱۹۹۵ ۱
IRI
Noori,Amir
½ - ½
سودمند ,محسن
IRI
۵۶ ۱۷۳۴ 6 ۴
6 ۱۹۱۲ ۱۴
IRI
Mehboodi,Shadmehr
½ - ½
رمضانی ,رضا
IRI
۳۰ ۱۸۳۰ 6 ۵
6 ۱۸۳۷ ۲۸
IRI
Majidi Shadan,Ali
½ - ½
صالح کوتاه ,سید عطا اله
IRI
۱۹ ۱۸۹۴ 6 ۶
6 ۱۶۸۴ ۶۱
IRI
Romifard,Mehdi
0 - 1
قورچی بیگی ,علیرضا
IRI
۲۳ ۱۸۷۳ 6 ۷
۱۹۹۳ ۲
IRI
مرزوقی ,محمدصادق
1 - 0
صفری ,پرهام
IRI
۱۱ ۱۹۳۹ ۸
۱۹۴۲ ۱۰
IRI
Bashiri,Arman
1 - 0
Shaabani,Amin
IRI
۳۵ ۱۸۱۸ ۹
۱۸۹۴ ۱۸
IRI
مهدوی ,مهدیس
0 - 1
زینتی ,محمد
IRI
۴۵ ۱۷۶۵ ۱۰
۱۸۱۳ ۳۶
IRI
ذوالفقاری ,محمدجواد
½ - ½
خطیبی ,امیررضا
IRI
۲۱ ۱۸۸۵ ۱۱
۱۸۲۹ ۳۱
IRI
آروان ,امیرحسین
0 - 1
Movahed,Sina
IRI
۴۸ ۱۷۶۰ ۱۲
5 ۱۹۷۵ ۴
IRI
Dashti,Ahmad
0 - 1
Ucucu,Salih
TUR
۴۳ ۱۷۷۲ 5 ۱۳
5 ۱۹۶۹ ۶
IRI
Mohammedian,Esmaeel
1 - 0
مؤمنی ,احمدرضا
IRI
۵۰ ۱۷۵۲ 5 ۱۴
5 ۱۷۳۷ ۵۳
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
+ - -
Ahmadian,Moharram
IRI
۹ ۱۹۴۶ 5 ۱۵
5 ۱۹۲۲ ۱۲
IRI
جمالزاده ,مرتضی
0 - 1
رمضانی ,سروش
IRI
۵۲ ۱۷۴۵ 5 ۱۶
5 ۱۸۲۴ ۳۲
IRI
Noroozi,Mohammad
0 - 1
مهدوی ,حسین
IRI
۵۸ ۱۷۳۰ 5 ۱۷
5 ۱۷۹۲ ۳۸
IRI
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
1 - 0
Soleimany,Alireza
IRI
۶۲ ۱۶۷۷ 5 ۱۸
5 ۱۶۱۵ ۶۸
IRI
Jangjoo,Abolfazl
0 - 1
رضایی ,حمید رضا
IRI
۳۹ ۱۷۸۹ 5 ۱۹
5 ۱۷۷۲ ۴۲
IRI
امینی فرد ,محمد سام
1 - 0
Kianiharchegani,Hossein
IRI
۱۰۶ ۱۲۸۵ 5 ۲۰
5 ۱۵۱۳ ۸۲
IRI
Zaheri,Mehran
0 - 1
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۳۳ ۱۸۲۲ ۲۱
۱۶۷۶ ۶۳
IRI
Sharafi,Mohammadreza
+ - -
صمصام ,فرهاد
IRI
۷ ۱۹۶۲ ۲۲
۱۸۹۷ ۱۶
POR
Fanha,Paulo
+ - -
Torabi,Shahriar
IRI
۱۰۳ ۱۲۹۸ ۲۳
۱۸۷۳ ۲۲
IRI
Bagheri,Majid
1 - 0
برجی ,حسین
IRI
۶۷ ۱۶۲۶ ۲۴
۱۶۲۹ ۶۶
IRI
Ghasemi,Mohammadreza
+ - -
گلشن نژاد ,سپهر
IRI
۴۴ ۱۷۶۹ ۲۵
۱۵۸۵ ۷۲
IRI
Veisi,Armin
0 - 1
Zabihi,Reza
IRI
۴۷ ۱۷۶۲ ۲۶
۱۴۸۶ ۸۸
IRI
درینی ,اسماعیل
+ - -
Sadeghi Shoormasti,Ali
IRI
۵۱ ۱۷۴۸ ۲۷
۱۵۲۲ ۸۰
IRI
مردانی ,علیرضا
1 - 0
رباط میلی ,منوچهر
IRI
۵۵ ۱۷۳۴ ۲۸
۰ ۱۵۲
IRI
Tavana,Amirreza
0 - 1
نوید طالمی ,سپهر
IRI
۵۷ ۱۷۳۱ ۲۹
۱۴۱۸ ۹۷
IRI
خسروی ,محمد مهدی
½ - ½
Jooyandeh,Hassan
IRI
۲۰ ۱۸۹۰ 4 ۳۰
4 ۱۴۹۲ ۸۷
IRI
زنده بودی ,فریبا
0 - 1
احمدی ,اکبر
IRI
۲۹ ۱۸۳۲ 4 ۳۱
4 ۱۸۱۸ ۳۴
IRI
Mobarak Nezhad,Alireza
- - +
Mahmoodi,Zahra
IRI
۱۰۷ ۱۲۷۰ 4 ۳۲
4 ۱۵۱۲ ۸۵
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
½ - ½
حامدی نیا ,مجید
IRI
۴۹ ۱۷۵۲ 4 ۳۳
4 ۱۴۵۱ ۹۳
IRI
Mahdavimajd,Mohammad
1 - 0
شیخی ,حمید
IRI
۵۹ ۱۷۲۷ 4 ۳۴
4 ۱۴۲۵ ۹۶
IRI
زارع زاده شهرک ,لیلا
½ - ½
صفایی ,ملیحه
IRI
۷۱ ۱۵۹۰ 4 ۳۵
4 ۱۵۶۵ ۷۴
IRI
عدالت خواه ,محسن
1 - 0
Mafakheri,Hiwa
IRI
۱۰۹ ۱۲۵۴ 4 ۳۶
4 ۱۵۴۷ ۷۶
IRI
برقول ,فاطمه
0 - 1
Moazzami,Hamid
IRI
۱۳۴ ۰ 4 ۳۷
4 ۰ ۱۵۰
IRI
Tavana,Amirmahdi
½ - ½
Ghadiri,Sobhan
IRI
۷۹ ۱۵۲۳ 4 ۳۸
4 ۱۵۲۰ ۸۱
IRI
مشیرآبادی ,هادی
1 - 0
Shahinfar,Ali
IRI
۱۴۵ ۰ 4 ۳۹
4 ۱۲۴۱ ۱۱۰
IRI
Ghadiri,Sina
0 - 1
Zarbini,Khashayar
IRI
۸۳ ۱۵۱۳ 4 ۴۰
۱۳۱۷ ۱۰۲
IRI
Shafiei,Mohammad Mobin
0 - 1
امینی فرد ,محمدابراهیم
IRI
۶۵ ۱۶۳۱ ۴۱
۱۵۶۳ ۷۵
IRI
Kianiharchegani,Mohammadhossein
1 - 0
Karimi,Mahdiar
IRI
۹۲ ۱۴۵۹ ۴۲
3 ۰ ۱۴۴
IRI
Safdarian,Meysam
0 - 1
Naghavi,Atefeh
IRI
۷۷ ۱۵۳۰ 4 ۴۳
۱۵۰۲ ۸۶
IRI
محمدعلیزاده ,عرفان
1 - 0
صمدی ,مرضیه
IRI
۹۸ ۱۴۱۴ ۴۴
۱۴۵۰ ۹۴
IRI
Rezaeipour,Sina
½ - ½
Hooshmandi,Iman
IRI
۸۹ ۱۴۸۵ ۴۵
۱۴۰۷ ۹۹
IRI
Karimzadeh,Amirhossein
0 - 1
جدیدی ,رضا
IRI
۹۵ ۱۴۴۶ 3 ۴۶
3 ۰ ۱۲۱
IRI
Dalaei,Amirabbas
0 - 1
Borji,Parham
IRI
۱۰۰ ۱۳۹۷ 3 ۴۷
3 ۱۲۵۵ ۱۰۸
IRI
Salehi,Hossein
0 - 1
Hajiarismani,Mohammad Taha
IRI
۱۲۷ ۰ 3 ۴۸
3 ۱۲۲۱ ۱۱۱
IRI
Mohammadi Rad,Zahra
1 - 0
Mahdavi,Mahdi
IRI
۱۳۱ ۰ 3 ۴۹
3 ۰ ۱۳۶
IRI
Nouroozi,Mahdiyar
0 - 1
Asadi,Mohamadreza
IRI
۱۱۲ ۱۲۰۲ 3 ۵۰
3 ۱۱۶۲ ۱۱۳
IRI
Molaei,M. Javad
1 - 0
Sadeghi,Rabee
IRI
۱۴۳ ۰ 3 ۵۱
3 ۱۰۹۸ ۱۱۴
IRI
Movahed,Niayesh
1 - 0
Taheri,Fatemeh
IRI
۱۴۸ ۰ 3 ۵۲
3 ۰ ۱۳۹
IRI
Reyhani,Gholamhosein
1 - 0
Mahmoodi,Bita
IRI
۱۱۵ ۱۰۶۶ 3 ۵۳
۱۰۶۱ ۱۱۶
IRI
Mirmoosavi,Dornaz Sadat
0 - 1
Simaei,Helia
IRI
۱۴۷ ۰ ۵۴
2 ۰ ۱۵۴
IRI
Zaheri,Mehrdad
1 - 0
Akbari,Mitra
IRI
۱۱۹ ۰ 3 ۵۵
۰ ۱۲۰
IRI
Bakhshi,Mohammad Amin
1 - 0
Tavana,Amirmohammad
IRI
۱۵۱ ۰ ۵۶
۱۸۹۷ ۱۷
IRI
Mousavi,Emadeddin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۷
۱۷۹۷ ۳۷
IRI
ملکی ,امیرعباس
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۸
2 ۰ ۱۱۷
IRI
Abbasi,Amirtaha
1 - 0
Khalili,Iliya
IRI
۱۲۹ ۰ 2 ۵۹
2 ۰ ۱۳۵
GEO
Morchiashvili,Davit
- - +
Edrisabadi,Diana
IRI
۱۲۴ ۰ 2 ۶۰
2 ۰ ۱۲۶
IRI
Ezati,Amirhesam
0 - 1
Sadeghi,Ali
IRI
۱۴۱ ۰ 2 ۶۱
4 ۱۹۲۰ ۱۳
IRI
آقاجانی فشارکی ,هادی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۲
4 ۱۶۰۶ ۶۹
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۳
4 ۱۵۲۸ ۷۸
IRI
موسوی ,سیدمسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۴
۱۸۶۹ ۲۴
IRI
احمدی حصاردره ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۵
۱۴۸۳ ۹۱
IRI
Ghalenoei,Amirhossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۶
2 ۰ ۱۱۸
IRI
Aghasi,Foad
1 - 0
Zafari ,Parmis
IRI
۱۵۳ ۰ 1 ۶۷
۰ ۱۳۸
IRI
Poolab,Hossein
1 - 0
Dalaei,Fatemeh
IRI
۱۲۲ ۰ ۶۸
2 ۰ ۱۲۳
IRI
Davodabadi Farahani,Mohammad
1 - 0
Latifi,Leila
IRI
۱۳۰ ۰ 1 ۶۹
3 ۱۷۶۴ ۴۶
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۰
3 ۱۵۹۵ ۷۰
IRI
کرد ,سلیمان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۱
3 ۱۲۹۱ ۱۰۴
IRI
Samimi,Armin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۲
3 ۰ ۱۳۳
IRI
Mirzavi,Mohamadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۳
3 ۰ ۱۴۲
IRI
Sadeghi,Mahmood
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
۰ ۱۳۲
IRI
Mardani,Mohamad Mahyar
1 - 0
Hoseini,Yalda
IRI
۱۲۸ ۰ 1 ۷۵
۱۸۶۹ ۲۵
IRI
رضایی ,مهیار
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۶
۱۵۸۲ ۷۳
IRI
احمدی حصاردره ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۷
1 ۱۶۳۲ ۶۴
IRI
Mirsaeedi,Farhad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۸
1 ۰ ۱۳۷
IRI
Poolab ,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۸۴۱ ۲۷
IRI
وحدتی ,طیب
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۱۷۷۴ ۴۱
IRI
وحدتی , دارا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۱۷۳۶ ۵۴
IRI
Khosravirad,Mehdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۱۶۹۲ ۶۰
IRI
Ghadiri Bidhendi,Ebrahim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۱۵۱۲ ۸۴
IRI
Alizadeh,Mohammad Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۱۴۸۴ ۹۰
AFG
Popal,Muhammad Qasim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۵
0 ۱۳۵۸ ۱۰۱
AFG
Shir Ahmad Wahab Zadah
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۶
0 ۱۲۹۰ ۱۰۵
IRI
Dehghani,Parsa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۷
0 ۰ ۱۲۵
IRI
Esmaeili,Ahmadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۸
0 ۰ ۱۴۰
IRI
Rostami,Roham
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۹
0 ۰ ۱۴۶
IRI
Sharafi,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۰
0 ۰ ۱۴۹
IRI
Taheri,Omid
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۱
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۶۹ ۵
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
Mehboodi,Shadmehr
IRI
۱۴ ۱۹۱۲ 6 ۱
6 ۱۹۸۹ ۳
IRI
وحدتیان ,داوود
1 - 0
Romifard,Mehdi
IRI
۶۱ ۱۶۸۴ 6 ۲
۱۸۳۰ ۳۰
IRI
رمضانی ,رضا
½ - ½
Noori,Amir
IRI
۱ ۱۹۹۵ ۳
۱۹۵۰ ۸
IRI
Karami Kejani,Masoud
1 - 0
آروان ,امیرحسین
IRI
۳۱ ۱۸۲۹ ۴
۱۸۸۵ ۲۱
IRI
خطیبی ,امیررضا
0 - 1
مهدوی ,رضا
IRI
۴۰ ۱۷۸۷ ۵
۱۷۶۵ ۴۵
IRI
زینتی ,محمد
0 - 1
درینی ,ایلیا
IRI
۲۶ ۱۸۵۱ ۶
5 ۱۸۹۹ ۱۵
IRI
پوراسمعیل ,ناصر
1 - 0
امینی فرد ,محمد سام
IRI
۴۲ ۱۷۷۲ 5 ۷
5 ۱۸۱۸ ۳۵
IRI
Shaabani,Amin
½ - ½
مهدوی ,مهدیس
IRI
۱۸ ۱۸۹۴ 5 ۸
5 ۱۸۹۴ ۱۹
IRI
صالح کوتاه ,سید عطا اله
1 - 0
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۵۳ ۱۷۳۷ 5 ۹
5 ۱۸۷۳ ۲۳
IRI
قورچی بیگی ,علیرضا
1 - 0
رمضانی ,سروش
IRI
۵۲ ۱۷۴۵ 5 ۱۰
5 ۱۷۷۲ ۴۳
TUR
Ucucu,Salih
0 - 1
Majidi Shadan,Ali
IRI
۲۸ ۱۸۳۷ 5 ۱۱
5 ۱۷۳۴ ۵۶
IRI
سودمند ,محسن
1 - 0
Noroozi,Mohammad
IRI
۳۲ ۱۸۲۴ 5 ۱۲
۱۸۹۷ ۱۷
IRI
Mousavi,Emadeddin
0 - 1
مرزوقی ,محمدصادق
IRI
۲ ۱۹۹۳ ۱۳
۱۹۶۲ ۷
IRI
صمصام ,فرهاد
0 - 1
ذوالفقاری ,محمدجواد
IRI
۳۶ ۱۸۱۳ ۱۴
۱۹۴۶ ۹
IRI
Ahmadian,Moharram
½ - ½
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
IRI
۳۸ ۱۷۹۲ ۱۵
۱۷۶۹ ۴۴
IRI
گلشن نژاد ,سپهر
0 - 1
Bashiri,Arman
IRI
۱۰ ۱۹۴۲ ۱۶
۱۹۳۹ ۱۱
IRI
صفری ,پرهام
1 - 0
Tavana,Amirreza
IRI
۱۵۲ ۰ ۱۷
۱۷۸۹ ۳۹
IRI
رضایی ,حمید رضا
½ - ½
جمالزاده ,مرتضی
IRI
۱۲ ۱۹۲۲ ۱۸
۱۷۶۰ ۴۸
IRI
Movahed,Sina
1 - 0
Fanha,Paulo
POR
۱۶ ۱۸۹۷ ۱۹
4 ۱۶۰۶ ۶۹
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
0 - 1
Dashti,Ahmad
IRI
۴ ۱۹۷۵ 4 ۲۰
4 ۱۵۱۳ ۸۳
IRI
Zarbini,Khashayar
0 - 1
Mohammedian,Esmaeel
IRI
۶ ۱۹۶۹ 4 ۲۱
4 ۱۲۹۸ ۱۰۳
IRI
Torabi,Shahriar
½ - ½
Bagheri,Majid
IRI
۲۲ ۱۸۷۳ 4 ۲۲
4 ۱۸۳۲ ۲۹
IRI
احمدی ,اکبر
0 - 1
Jangjoo,Abolfazl
IRI
۶۸ ۱۶۱۵ 4 ۲۳
4 ۱۸۲۲ ۳۳
IRI
اصغرپور ماسوله ,تارا
½ - ½
Ghasemi,Mohammadreza
IRI
۶۶ ۱۶۲۹ 4 ۲۴
4 ۱۲۸۵ ۱۰۶
IRI
Kianiharchegani,Hossein
1 - 0
Mobarak Nezhad,Alireza
IRI
۳۴ ۱۸۱۸ 4 ۲۵
4 ۱۲۷۰ ۱۰۷
IRI
Mahmoodi,Zahra
0 - 1
مؤمنی ,احمدرضا
IRI
۵۰ ۱۷۵۲ 4 ۲۶
4 ۱۷۴۸ ۵۱
IRI
Sadeghi Shoormasti,Ali
½ - ½
مردانی ,علیرضا
IRI
۸۰ ۱۵۲۲ 4 ۲۷
4 ۱۷۳۱ ۵۷
IRI
نوید طالمی ,سپهر
½ - ½
خسروی ,محمد مهدی
IRI
۹۷ ۱۴۱۸ 4 ۲۸
4 ۱۲۵۴ ۱۰۹
IRI
Mafakheri,Hiwa
0 - 1
مهدوی ,حسین
IRI
۵۸ ۱۷۳۰ 4 ۲۹
4 ۱۷۲۷ ۵۹
IRI
شیخی ,حمید
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۸۲ ۱۵۱۳ 4 ۳۰
4 ۰ ۱۳۴
IRI
Moazzami,Hamid
0 - 1
Soleimany,Alireza
IRI
۶۲ ۱۶۷۷ 4 ۳۱
۱۵۳۰ ۷۷
IRI
Naghavi,Atefeh
½ - ½
Jooyandeh,Hassan
IRI
۲۰ ۱۸۹۰ ۳۲
۱۷۶۲ ۴۷
IRI
Zabihi,Reza
1 - 0
Kianiharchegani,Mohammadhossein
IRI
۷۵ ۱۵۶۳ ۳۳
۱۷۵۲ ۴۹
IRI
حامدی نیا ,مجید
½ - ½
زنده بودی ,فریبا
IRI
۸۷ ۱۴۹۲ ۳۴
۱۷۳۴ ۵۵
IRI
رباط میلی ,منوچهر
1 - 0
Rezaeipour,Sina
IRI
۹۴ ۱۴۵۰ ۳۵
۱۴۸۵ ۸۹
IRI
Hooshmandi,Iman
0 - 1
Sharafi,Mohammadreza
IRI
۶۳ ۱۶۷۶ ۳۶
۱۶۳۱ ۶۵
IRI
امینی فرد ,محمدابراهیم
0 - 1
درینی ,اسماعیل
IRI
۸۸ ۱۴۸۶ ۳۷
۱۴۸۳ ۹۱
IRI
Ghalenoei,Amirhossein
- - +
برجی ,حسین
IRI
۶۷ ۱۶۲۶ ۳۸
۱۴۱۴ ۹۸
IRI
صمدی ,مرضیه
0 - 1
Veisi,Armin
IRI
۷۲ ۱۵۸۵ ۳۹
3 ۱۵۹۰ ۷۱
IRI
صفایی ,ملیحه
1 - 0
Movahed,Niayesh
IRI
۱۱۴ ۱۰۹۸ 3 ۴۰
3 ۱۲۰۲ ۱۱۲
IRI
Asadi,Mohamadreza
0 - 1
عدالت خواه ,محسن
IRI
۷۴ ۱۵۶۵ 3 ۴۱
3 ۱۰۶۶ ۱۱۵
IRI
Mahmoodi,Bita
0 - 1
برقول ,فاطمه
IRI
۷۶ ۱۵۴۷ 3 ۴۲
3 ۱۵۲۳ ۷۹
IRI
Ghadiri,Sobhan
1 - 0
Mirzavi,Mohamadreza
IRI
۱۳۳ ۰ 3 ۴۳
3 ۱۵۲۰ ۸۱
IRI
مشیرآبادی ,هادی
+ - -
Sadeghi,Mahmood
IRI
۱۴۲ ۰ 3 ۴۴
3 ۰ ۱۱۹
IRI
Akbari,Mitra
0 - 1
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۸۵ ۱۵۱۲ 3 ۴۵
3 ۰ ۱۲۷
IRI
Hajiarismani,Mohammad Taha
0 - 1
Mahdavimajd,Mohammad
IRI
۹۳ ۱۴۵۱ 3 ۴۶
3 ۰ ۱۴۳
IRI
Sadeghi,Rabee
0 - 1
زارع زاده شهرک ,لیلا
IRI
۹۶ ۱۴۲۵ 3 ۴۷
3 ۱۳۹۷ ۱۰۰
IRI
Borji,Parham
0 - 1
Tavana,Amirmahdi
IRI
۱۵۰ ۰ 3 ۴۸
3 ۰ ۱۴۵
IRI
Shahinfar,Ali
1 - 0
Samimi,Armin
IRI
۱۰۴ ۱۲۹۱ 3 ۴۹
3 ۰ ۱۴۸
IRI
Taheri,Fatemeh
0 - 1
Ghadiri,Sina
IRI
۱۱۰ ۱۲۴۱ 3 ۵۰
۰ ۱۴۷
IRI
Simaei,Helia
0 - 1
محمدعلیزاده ,عرفان
IRI
۸۶ ۱۵۰۲ ۵۱
۱۴۵۹ ۹۲
IRI
Karimi,Mahdiar
1 - 0
Mirmoosavi,Dornaz Sadat
IRI
۱۱۶ ۱۰۶۱ ۵۲
3 ۱۴۴۶ ۹۵
IRI
جدیدی ,رضا
0 - 1
Safdarian,Meysam
IRI
۱۴۴ ۰ 2 ۵۳
۱۴۰۷ ۹۹
IRI
Karimzadeh,Amirhossein
1 - 0
Bakhshi,Mohammad Amin
IRI
۱۲۰ ۰ ۵۴
۰ ۱۵۱
IRI
Tavana,Amirmohammad
0 - 1
Shafiei,Mohammad Mobin
IRI
۱۰۲ ۱۳۱۷ ۵۵
۱۷۹۷ ۳۷
IRI
ملکی ,امیرعباس
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۶
2 ۱۲۵۵ ۱۰۸
IRI
Salehi,Hossein
1 - 0
Ezati,Amirhesam
IRI
۱۲۶ ۰ 2 ۵۷
2 ۰ ۱۲۴
IRI
Edrisabadi,Diana
0 - 1
Mohammadi Rad,Zahra
IRI
۱۱۱ ۱۲۲۱ 2 ۵۸
2 ۰ ۱۴۱
IRI
Sadeghi,Ali
0 - 1
Molaei,M. Javad
IRI
۱۱۳ ۱۱۶۲ 2 ۵۹
2 ۰ ۱۳۱
IRI
Mahdavi,Mahdi
1 - 0
Aghasi,Foad
IRI
۱۱۸ ۰ 2 ۶۰
2 ۰ ۱۲۱
IRI
Dalaei,Amirabbas
1 - 0
Morchiashvili,Davit
GEO
۱۳۵ ۰ 2 ۶۱
2 ۰ ۱۲۳
IRI
Davodabadi Farahani,Mohammad
0 - 1
Reyhani,Gholamhosein
IRI
۱۳۹ ۰ 2 ۶۲
4 ۱۹۲۰ ۱۳
IRI
آقاجانی فشارکی ,هادی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۳
4 ۱۵۲۸ ۷۸
IRI
موسوی ,سیدمسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۴
2 ۰ ۱۳۶
IRI
Nouroozi,Mahdiyar
1 - 0
Poolab,Hossein
IRI
۱۳۸ ۰ ۶۵
۱۸۶۹ ۲۴
IRI
احمدی حصاردره ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۶
2 ۰ ۱۱۷
IRI
Abbasi,Amirtaha
0 - 1
Zaheri,Mehrdad
IRI
۱۵۴ ۰ 1 ۶۷
3 ۱۷۶۴ ۴۶
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۸
3 ۱۵۹۵ ۷۰
IRI
کرد ,سلیمان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۹
۱۸۶۹ ۲۵
IRI
رضایی ,مهیار
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۰
۱۵۸۲ ۷۳
IRI
احمدی حصاردره ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۱
1 ۰ ۱۲۲
IRI
Dalaei,Fatemeh
½ - ½
Mardani,Mohamad Mahyar
IRI
۱۳۲ ۰ 1 ۷۲
1 ۰ ۱۲۹
IRI
Khalili,Iliya
1 - 0
Poolab ,Reza
IRI
۱۳۷ ۰ 1 ۷۳
0 ۰ ۱۳۰
IRI
Latifi,Leila
1 - 0
Hoseini,Yalda
IRI
۱۲۸ ۰ 1 ۷۴
1 ۱۶۳۲ ۶۴
IRI
Mirsaeedi,Farhad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۴۹
IRI
Taheri,Omid
- - +
Zafari ,Parmis
IRI
۱۵۳ ۰ 0 ۷۶
0 ۱۸۴۱ ۲۷
IRI
وحدتی ,طیب
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۱۷۷۴ ۴۱
IRI
وحدتی , دارا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۷۳۶ ۵۴
IRI
Khosravirad,Mehdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۶۹۲ ۶۰
IRI
Ghadiri Bidhendi,Ebrahim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۱۵۱۲ ۸۴
IRI
Alizadeh,Mohammad Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۱۴۸۴ ۹۰
AFG
Popal,Muhammad Qasim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۱۳۵۸ ۱۰۱
AFG
Shir Ahmad Wahab Zadah
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۱۲۹۰ ۱۰۵
IRI
Dehghani,Parsa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۰ ۱۲۵
IRI
Esmaeili,Ahmadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۵
0 ۰ ۱۴۰
IRI
Rostami,Roham
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۶
0 ۰ ۱۴۶
IRI
Sharafi,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۷
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۸۲۹ ۳۱
IRI
آروان ,امیرحسین
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۵ ۱۹۶۹ ۱
۱۹۵۰ ۸
IRI
Karami Kejani,Masoud
0 - 1
وحدتیان ,داوود
IRI
۳ ۱۹۸۹ 5 ۲
5 ۱۹۹۵ ۱
IRI
Noori,Amir
½ - ½
خطیبی ,امیررضا
IRI
۲۱ ۱۸۸۵ 5 ۳
5 ۱۹۱۲ ۱۴
IRI
Mehboodi,Shadmehr
1 - 0
قورچی بیگی ,علیرضا
IRI
۲۳ ۱۸۷۳ 5 ۴
۱۸۹۷ ۱۶
POR
Fanha,Paulo
0 - 1
Romifard,Mehdi
IRI
۶۱ ۱۶۸۴ 5 ۵
۱۸۳۰ ۳۰
IRI
رمضانی ,رضا
1 - 0
صمصام ,فرهاد
IRI
۷ ۱۹۶۲ ۶
۱۷۸۷ ۴۰
IRI
مهدوی ,رضا
1 - 0
Ahmadian,Moharram
IRI
۹ ۱۹۴۶ ۷
۱۸۵۱ ۲۶
IRI
درینی ,ایلیا
1 - 0
صفری ,پرهام
IRI
۱۱ ۱۹۳۹ ۸
۱۷۴۵ ۵۲
IRI
رمضانی ,سروش
½ - ½
صالح کوتاه ,سید عطا اله
IRI
۱۹ ۱۸۹۴ ۹
4 ۱۹۶۹ ۶
IRI
Mohammedian,Esmaeel
0 - 1
زینتی ,محمد
IRI
۴۵ ۱۷۶۵ ۱۰
4 ۱۹۹۳ ۲
IRI
مرزوقی ,محمدصادق
½ - ½
Movahed,Sina
IRI
۴۸ ۱۷۶۰ 4 ۱۱
4 ۱۷۳۰ ۵۸
IRI
مهدوی ,حسین
0 - 1
پوراسمعیل ,ناصر
IRI
۱۵ ۱۸۹۹ 4 ۱۲
4 ۱۸۹۴ ۱۸
IRI
مهدوی ,مهدیس
1 - 0
Sadeghi Shoormasti,Ali
IRI
۵۱ ۱۷۴۸ 4 ۱۳
4 ۱۸۷۳ ۲۲
IRI
Bagheri,Majid
0 - 1
Ucucu,Salih
TUR
۴۳ ۱۷۷۲ 4 ۱۴
4 ۱۸۳۷ ۲۸
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
موسوی ,سیدمسعود
IRI
۷۸ ۱۵۲۸ 4 ۱۵
4 ۱۷۳۷ ۵۳
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
احمدی ,اکبر
IRI
۲۹ ۱۸۳۲ 4 ۱۶
4 ۱۸۲۴ ۳۲
IRI
Noroozi,Mohammad
1 - 0
نوید طالمی ,سپهر
IRI
۵۷ ۱۷۳۱ 4 ۱۷
4 ۱۷۳۴ ۵۶
IRI
سودمند ,محسن
1 - 0
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۳۳ ۱۸۲۲ 4 ۱۸
4 ۱۶۷۷ ۶۲
IRI
Soleimany,Alireza
0 - 1
Shaabani,Amin
IRI
۳۵ ۱۸۱۸ 4 ۱۹
4 ۰ ۱۵۲
IRI
Tavana,Amirreza
½ - ½
ملکی ,امیرعباس
IRI
۳۷ ۱۷۹۷ 4 ۲۰
4 ۱۷۷۲ ۴۲
IRI
امینی فرد ,محمد سام
1 - 0
شیخی ,حمید
IRI
۵۹ ۱۷۲۷ 4 ۲۱
۱۹۴۲ ۱۰
IRI
Bashiri,Arman
1 - 0
Zabihi,Reza
IRI
۴۷ ۱۷۶۲ ۲۲
۱۹۲۲ ۱۲
IRI
جمالزاده ,مرتضی
1 - 0
رباط میلی ,منوچهر
IRI
۵۵ ۱۷۳۴ ۲۳
۱۷۵۲ ۵۰
IRI
مؤمنی ,احمدرضا
½ - ½
آقاجانی فشارکی ,هادی
IRI
۱۳ ۱۹۲۰ ۲۴
۱۶۷۶ ۶۳
IRI
Sharafi,Mohammadreza
0 - 1
Mousavi,Emadeddin
IRI
۱۷ ۱۸۹۷ ۲۵
۱۸۱۸ ۳۴
IRI
Mobarak Nezhad,Alireza
½ - ½
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۶۹ ۱۶۰۶ ۲۶
۱۸۱۳ ۳۶
IRI
ذوالفقاری ,محمدجواد
1 - 0
Naghavi,Atefeh
IRI
۷۷ ۱۵۳۰ ۲۷
۱۷۹۲ ۳۸
IRI
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
1 - 0
صمدی ,مرضیه
IRI
۹۸ ۱۴۱۴ ۲۸
۱۵۶۳ ۷۵
IRI
Kianiharchegani,Mohammadhossein
0 - 1
رضایی ,حمید رضا
IRI
۳۹ ۱۷۸۹ ۲۹
۱۷۶۹ ۴۴
IRI
گلشن نژاد ,سپهر
1 - 0
Veisi,Armin
IRI
۷۲ ۱۵۸۵ ۳۰
3 ۱۹۷۵ ۴
IRI
Dashti,Ahmad
1 - 0
جدیدی ,رضا
IRI
۹۵ ۱۴۴۶ 3 ۳۱
3 ۱۸۹۰ ۲۰
IRI
Jooyandeh,Hassan
½ - ½
Hooshmandi,Iman
IRI
۸۹ ۱۴۸۵ 3 ۳۲
3 ۱۴۵۰ ۹۴
IRI
Rezaeipour,Sina
½ - ½
امینی فرد ,محمدابراهیم
IRI
۶۵ ۱۶۳۱ 3 ۳۳
3 ۱۴۲۵ ۹۶
IRI
زارع زاده شهرک ,لیلا
0 - 1
Ghasemi,Mohammadreza
IRI
۶۶ ۱۶۲۹ 3 ۳۴
3 ۱۶۱۵ ۶۸
IRI
Jangjoo,Abolfazl
1 - 0
Borji,Parham
IRI
۱۰۰ ۱۳۹۷ 3 ۳۵
3 ۱۵۹۵ ۷۰
IRI
کرد ,سلیمان
0 - 1
Mahmoodi,Zahra
IRI
۱۰۷ ۱۲۷۰ 3 ۳۶
3 ۱۵۶۵ ۷۴
IRI
عدالت خواه ,محسن
0 - 1
Kianiharchegani,Hossein
IRI
۱۰۶ ۱۲۸۵ 3 ۳۷
3 ۱۵۴۷ ۷۶
IRI
برقول ,فاطمه
0 - 1
Mafakheri,Hiwa
IRI
۱۰۹ ۱۲۵۴ 3 ۳۸
3 ۱۴۱۸ ۹۷
IRI
خسروی ,محمد مهدی
1 - 0
Ghadiri,Sobhan
IRI
۷۹ ۱۵۲۳ 3 ۳۹
3 ۱۵۲۲ ۸۰
IRI
مردانی ,علیرضا
1 - 0
Asadi,Mohamadreza
IRI
۱۱۲ ۱۲۰۲ 3 ۴۰
3 ۱۲۹۸ ۱۰۳
IRI
Torabi,Shahriar
1 - 0
مشیرآبادی ,هادی
IRI
۸۱ ۱۵۲۰ 3 ۴۱
3 ۱۲۹۱ ۱۰۴
IRI
Samimi,Armin
0 - 1
Zarbini,Khashayar
IRI
۸۳ ۱۵۱۳ 3 ۴۲
3 ۱۵۱۲ ۸۵
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
0 - 1
Moazzami,Hamid
IRI
۱۳۴ ۰ 3 ۴۳
۱۶۲۶ ۶۷
IRI
برجی ,حسین
1 - 0
Shahinfar,Ali
IRI
۱۴۵ ۰ 3 ۴۴
۱۴۸۶ ۸۸
IRI
درینی ,اسماعیل
1 - 0
رضایی ,مهیار
IRI
۲۵ ۱۸۶۹ ۴۵
۱۰۶۱ ۱۱۶
IRI
Mirmoosavi,Dornaz Sadat
0 - 1
حامدی نیا ,مجید
IRI
۴۹ ۱۷۵۲ ۴۶
۱۴۵۱ ۹۳
IRI
Mahdavimajd,Mohammad
½ - ½
صفایی ,ملیحه
IRI
۷۱ ۱۵۹۰ ۴۷
2 ۰ ۱۴۴
IRI
Safdarian,Meysam
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۸۲ ۱۵۱۳ 3 ۴۸
۱۵۰۲ ۸۶
IRI
محمدعلیزاده ,عرفان
0 - 1
Ghalenoei,Amirhossein
IRI
۹۱ ۱۴۸۳ ۴۹
۱۴۹۲ ۸۷
IRI
زنده بودی ,فریبا
1 - 0
Tavana,Amirmohammad
IRI
۱۵۱ ۰ ۵۰
۱۲۴۱ ۱۱۰
IRI
Ghadiri,Sina
½ - ½
Karimzadeh,Amirhossein
IRI
۹۹ ۱۴۰۷ 2 ۵۱
2 ۰ ۱۳۳
IRI
Mirzavi,Mohamadreza
1 - 0
Salehi,Hossein
IRI
۱۰۸ ۱۲۵۵ 2 ۵۲
2 ۱۱۶۲ ۱۱۳
IRI
Molaei,M. Javad
0 - 1
Hajiarismani,Mohammad Taha
IRI
۱۲۷ ۰ 2 ۵۳
2 ۱۰۹۸ ۱۱۴
IRI
Movahed,Niayesh
1 - 0
Nouroozi,Mahdiyar
IRI
۱۳۶ ۰ 2 ۵۴
2 ۱۰۶۶ ۱۱۵
IRI
Mahmoodi,Bita
1 - 0
Sadeghi,Ali
IRI
۱۴۱ ۰ 2 ۵۵
2 ۰ ۱۴۲
IRI
Sadeghi,Mahmood
1 - 0
Abbasi,Amirtaha
IRI
۱۱۷ ۰ 2 ۵۶
2 ۰ ۱۳۹
IRI
Reyhani,Gholamhosein
0 - 1
Akbari,Mitra
IRI
۱۱۹ ۰ 2 ۵۷
2 ۰ ۱۲۰
IRI
Bakhshi,Mohammad Amin
½ - ½
Simaei,Helia
IRI
۱۴۷ ۰ 2 ۵۸
2 ۰ ۱۴۸
IRI
Taheri,Fatemeh
1 - 0
Dalaei,Amirabbas
IRI
۱۲۱ ۰ 2 ۵۹
2 ۰ ۱۵۰
IRI
Tavana,Amirmahdi
1 - 0
Edrisabadi,Diana
IRI
۱۲۴ ۰ 2 ۶۰
2 ۰ ۱۲۶
IRI
Ezati,Amirhesam
0 - 1
Sadeghi,Rabee
IRI
۱۴۳ ۰ 2 ۶۱
۱۸۶۹ ۲۴
IRI
احمدی حصاردره ,علی
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۲
۱۳۱۷ ۱۰۲
IRI
Shafiei,Mohammad Mobin
1 - 0
Poolab,Hossein
IRI
۱۳۸ ۰ ۶۳
3 ۱۷۶۴ ۴۶
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۴
1 ۰ ۱۵۴
IRI
Zaheri,Mehrdad
0 - 1
Karimi,Mahdiar
IRI
۹۲ ۱۴۵۹ ۶۵
۱۵۸۲ ۷۳
IRI
احمدی حصاردره ,رضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۶
1 ۰ ۱۳۲
IRI
Mardani,Mohamad Mahyar
0 - 1
Mohammadi Rad,Zahra
IRI
۱۱۱ ۱۲۲۱ 1 ۶۷
1 ۰ ۱۳۵
GEO
Morchiashvili,Davit
1 - 0
Dalaei,Fatemeh
IRI
۱۲۲ ۰ 1 ۶۸
1 ۰ ۱۲۹
IRI
Khalili,Iliya
0 - 1
Mahdavi,Mahdi
IRI
۱۳۱ ۰ 1 ۶۹
1 ۰ ۱۱۸
IRI
Aghasi,Foad
1 - 0
Latifi,Leila
IRI
۱۳۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۰ ۱۵۳
IRI
Zafari ,Parmis
0 - 1
Davodabadi Farahani,Mohammad
IRI
۱۲۳ ۰ 1 ۷۱
1 ۱۶۳۲ ۶۴
IRI
Mirsaeedi,Farhad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۲
1 ۰ ۱۳۷
IRI
Poolab ,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۰ ۱۲۸
IRI
Hoseini,Yalda
1 - 0
Taheri,Omid
IRI
۱۴۹ ۰ 0 ۷۴
0 ۱۸۴۱ ۲۷
IRI
وحدتی ,طیب
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۱۷۷۴ ۴۱
IRI
وحدتی , دارا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۱۷۳۶ ۵۴
IRI
Khosravirad,Mehdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۱۶۹۲ ۶۰
IRI
Ghadiri Bidhendi,Ebrahim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۵۱۲ ۸۴
IRI
Alizadeh,Mohammad Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۴۸۴ ۹۰
AFG
Popal,Muhammad Qasim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۱۳۵۸ ۱۰۱
AFG
Shir Ahmad Wahab Zadah
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۱۲۹۰ ۱۰۵
IRI
Dehghani,Parsa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۲۵
IRI
Esmaeili,Ahmadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۴۰
IRI
Rostami,Roham
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۰ ۱۴۶
IRI
Sharafi,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۵
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۹۵ ۱
IRI
Noori,Amir
½ - ½
آروان ,امیرحسین
IRI
۳۱ ۱۸۲۹ 5 ۱
۱۹۶۹ ۵
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
مهدوی ,رضا
IRI
۴۰ ۱۷۸۷ ۲
۱۹۴۶ ۹
IRI
Ahmadian,Moharram
0 - 1
Karami Kejani,Masoud
IRI
۸ ۱۹۵۰ ۳
4 ۱۹۸۹ ۳
IRI
وحدتیان ,داوود
1 - 0
Majidi Shadan,Ali
IRI
۲۸ ۱۸۳۷ 4 ۴
4 ۱۷۴۸ ۵۱
IRI
Sadeghi Shoormasti,Ali
0 - 1
Mehboodi,Shadmehr
IRI
۱۴ ۱۹۱۲ 4 ۵
4 ۱۸۹۴ ۱۹
IRI
صالح کوتاه ,سید عطا اله
½ - ½
درینی ,ایلیا
IRI
۲۶ ۱۸۵۱ 4 ۶
4 ۱۸۸۵ ۲۱
IRI
خطیبی ,امیررضا
1 - 0
سودمند ,محسن
IRI
۵۶ ۱۷۳۴ 4 ۷
4 ۱۶۸۴ ۶۱
IRI
Romifard,Mehdi
1 - 0
Bagheri,Majid
IRI
۲۲ ۱۸۷۳ 4 ۸
4 ۱۸۷۳ ۲۳
IRI
قورچی بیگی ,علیرضا
1 - 0
امینی فرد ,محمد سام
IRI
۴۲ ۱۷۷۲ 4 ۹
۱۸۱۸ ۳۵
IRI
Shaabani,Amin
½ - ½
مرزوقی ,محمدصادق
IRI
۲ ۱۹۹۳ ۱۰
۱۹۶۲ ۷
IRI
صمصام ,فرهاد
1 - 0
Mobarak Nezhad,Alireza
IRI
۳۴ ۱۸۱۸ ۱۱
۱۹۳۹ ۱۱
IRI
صفری ,پرهام
1 - 0
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
IRI
۳۸ ۱۷۹۲ ۱۲
۱۷۸۹ ۳۹
IRI
رضایی ,حمید رضا
0 - 1
Fanha,Paulo
POR
۱۶ ۱۸۹۷ ۱۳
۱۸۹۷ ۱۷
IRI
Mousavi,Emadeddin
0 - 1
رمضانی ,سروش
IRI
۵۲ ۱۷۴۵ ۱۴
۱۷۷۲ ۴۳
TUR
Ucucu,Salih
½ - ½
مهدوی ,مهدیس
IRI
۱۸ ۱۸۹۴ ۱۵
۱۷۶۵ ۴۵
IRI
زینتی ,محمد
1 - 0
احمدی حصاردره ,علی
IRI
۲۴ ۱۸۶۹ ۱۶
۱۷۶۲ ۴۷
IRI
Zabihi,Reza
0 - 1
رمضانی ,رضا
IRI
۳۰ ۱۸۳۰ ۱۷
۱۶۷۶ ۶۳
IRI
Sharafi,Mohammadreza
0 - 1
Noroozi,Mohammad
IRI
۳۲ ۱۸۲۴ 3 ۱۸
3 ۱۶۲۹ ۶۶
IRI
Ghasemi,Mohammadreza
0 - 1
Mohammedian,Esmaeel
IRI
۶ ۱۹۶۹ 3 ۱۹
3 ۱۸۹۹ ۱۵
IRI
پوراسمعیل ,ناصر
1 - 0
Jangjoo,Abolfazl
IRI
۶۸ ۱۶۱۵ 3 ۲۰
3 ۱۸۳۲ ۲۹
IRI
احمدی ,اکبر
1 - 0
کرد ,سلیمان
IRI
۷۰ ۱۵۹۵ 3 ۲۱
3 ۱۸۲۲ ۳۳
IRI
اصغرپور ماسوله ,تارا
1 - 0
عدالت خواه ,محسن
IRI
۷۴ ۱۵۶۵ 3 ۲۲
3 ۱۵۸۵ ۷۲
IRI
Veisi,Armin
½ - ½
ذوالفقاری ,محمدجواد
IRI
۳۶ ۱۸۱۳ 3 ۲۳
3 ۱۷۹۷ ۳۷
IRI
ملکی ,امیرعباس
1 - 0
برقول ,فاطمه
IRI
۷۶ ۱۵۴۷ 3 ۲۴
3 ۱۷۶۴ ۴۶
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
- - +
موسوی ,سیدمسعود
IRI
۷۸ ۱۵۲۸ 3 ۲۵
3 ۱۷۶۰ ۴۸
IRI
Movahed,Sina
1 - 0
مردانی ,علیرضا
IRI
۸۰ ۱۵۲۲ 3 ۲۶
3 ۱۵۳۰ ۷۷
IRI
Naghavi,Atefeh
½ - ½
مؤمنی ,احمدرضا
IRI
۵۰ ۱۷۵۲ 3 ۲۷
3 ۱۵۲۰ ۸۱
IRI
مشیرآبادی ,هادی
0 - 1
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۵۳ ۱۷۳۷ 3 ۲۸
3 ۱۷۳۱ ۵۷
IRI
نوید طالمی ,سپهر
1 - 0
Rezaeipour,Sina
IRI
۹۴ ۱۴۵۰ 3 ۲۹
3 ۱۵۱۳ ۸۲
IRI
Zaheri,Mehran
0 - 1
مهدوی ,حسین
IRI
۵۸ ۱۷۳۰ 3 ۳۰
3 ۱۷۲۷ ۵۹
IRI
شیخی ,حمید
1 - 0
Samimi,Armin
IRI
۱۰۴ ۱۲۹۱ 3 ۳۱
3 ۱۴۸۵ ۸۹
IRI
Hooshmandi,Iman
0 - 1
Soleimany,Alireza
IRI
۶۲ ۱۶۷۷ 3 ۳۲
3 ۱۶۳۱ ۶۵
IRI
امینی فرد ,محمدابراهیم
0 - 1
Tavana,Amirreza
IRI
۱۵۲ ۰ 3 ۳۳
۱۵۹۰ ۷۱
IRI
صفایی ,ملیحه
0 - 1
Bashiri,Arman
IRI
۱۰ ۱۹۴۲ ۳۴
۱۵۸۲ ۷۳
IRI
احمدی حصاردره ,رضا
0 - 1
جمالزاده ,مرتضی
IRI
۱۲ ۱۹۲۲ ۳۵
۰ ۱۳۴
IRI
Moazzami,Hamid
½ - ½
Jooyandeh,Hassan
IRI
۲۰ ۱۸۹۰ ۳۶
۱۴۸۳ ۹۱
IRI
Ghalenoei,Amirhossein
0 - 1
گلشن نژاد ,سپهر
IRI
۴۴ ۱۷۶۹ ۳۷
۱۷۵۲ ۴۹
IRI
حامدی نیا ,مجید
0 - 1
Kianiharchegani,Mohammadhossein
IRI
۷۵ ۱۵۶۳ ۳۸
۱۷۳۴ ۵۵
IRI
رباط میلی ,منوچهر
1 - 0
محمدعلیزاده ,عرفان
IRI
۸۶ ۱۵۰۲ ۳۹
۱۴۱۴ ۹۸
IRI
صمدی ,مرضیه
1 - 0
برجی ,حسین
IRI
۶۷ ۱۶۲۶ ۴۰
۱۶۰۶ ۶۹
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
1 - 0
Mahdavimajd,Mohammad
IRI
۹۳ ۱۴۵۱ ۴۱
۱۹۲۰ ۱۳
IRI
آقاجانی فشارکی ,هادی
1 - 0
Safdarian,Meysam
IRI
۱۴۴ ۰ 2 ۴۲
2 ۰ ۱۲۴
IRI
Edrisabadi,Diana
0 - 1
Dashti,Ahmad
IRI
۴ ۱۹۷۵ 2 ۴۳
2 ۱۵۲۳ ۷۹
IRI
Ghadiri,Sobhan
1 - 0
Molaei,M. Javad
IRI
۱۱۳ ۱۱۶۲ 2 ۴۴
2 ۱۵۱۳ ۸۳
IRI
Zarbini,Khashayar
1 - 0
Movahed,Niayesh
IRI
۱۱۴ ۱۰۹۸ 2 ۴۵
2 ۰ ۱۴۱
IRI
Sadeghi,Ali
0 - 1
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۸۵ ۱۵۱۲ 2 ۴۶
2 ۱۴۴۶ ۹۵
IRI
جدیدی ,رضا
1 - 0
Mahmoodi,Bita
IRI
۱۱۵ ۱۰۶۶ 2 ۴۷
2 ۱۴۲۵ ۹۶
IRI
زارع زاده شهرک ,لیلا
1 - 0
Bakhshi,Mohammad Amin
IRI
۱۲۰ ۰ 2 ۴۸
2 ۰ ۱۲۷
IRI
Hajiarismani,Mohammad Taha
0 - 1
خسروی ,محمد مهدی
IRI
۹۷ ۱۴۱۸ 2 ۴۹
2 ۰ ۱۴۵
IRI
Shahinfar,Ali
1 - 0
Karimzadeh,Amirhossein
IRI
۹۹ ۱۴۰۷ 2 ۵۰
2 ۱۳۹۷ ۱۰۰
IRI
Borji,Parham
1 - 0
Mirzavi,Mohamadreza
IRI
۱۳۳ ۰ 2 ۵۱
2 ۰ ۱۴۳
IRI
Sadeghi,Rabee
0 - 1
Torabi,Shahriar
IRI
۱۰۳ ۱۲۹۸ 2 ۵۲
2 ۱۲۸۵ ۱۰۶
IRI
Kianiharchegani,Hossein
1 - 0
Reyhani,Gholamhosein
IRI
۱۳۹ ۰ 2 ۵۳
2 ۱۲۷۰ ۱۰۷
IRI
Mahmoodi,Zahra
1 - 0
Taheri,Fatemeh
IRI
۱۴۸ ۰ 2 ۵۴
2 ۰ ۱۵۱
IRI
Tavana,Amirmohammad
½ - ½
Ghadiri,Sina
IRI
۱۱۰ ۱۲۴۱ 2 ۵۵
2 ۱۲۰۲ ۱۱۲
IRI
Asadi,Mohamadreza
1 - 0
Tavana,Amirmahdi
IRI
۱۵۰ ۰ 2 ۵۶
۱۸۶۹ ۲۵
IRI
رضایی ,مهیار
1 - 0
Shafiei,Mohammad Mobin
IRI
۱۰۲ ۱۳۱۷ ۵۷
۱۴۵۹ ۹۲
IRI
Karimi,Mahdiar
0 - 1
زنده بودی ,فریبا
IRI
۸۷ ۱۴۹۲ ۵۸
۰ ۱۳۸
IRI
Poolab,Hossein
0 - 1
درینی ,اسماعیل
IRI
۸۸ ۱۴۸۶ ۵۹
2 ۱۲۵۴ ۱۰۹
IRI
Mafakheri,Hiwa
1 - 0
Zaheri,Mehrdad
IRI
۱۵۴ ۰ 1 ۶۰
1 ۱۲۲۱ ۱۱۱
IRI
Mohammadi Rad,Zahra
0 - 1
Mirmoosavi,Dornaz Sadat
IRI
۱۱۶ ۱۰۶۱ ۶۱
1 ۱۲۵۵ ۱۰۸
IRI
Salehi,Hossein
1 - 0
Mahdavi,Mahdi
IRI
۱۳۱ ۰ 1 ۶۲
1 ۰ ۱۱۷
IRI
Abbasi,Amirtaha
1 - 0
Mardani,Mohamad Mahyar
IRI
۱۳۲ ۰ 1 ۶۳
1 ۰ ۱۳۶
IRI
Nouroozi,Mahdiyar
1 - 0
Aghasi,Foad
IRI
۱۱۸ ۰ 1 ۶۴
1 ۰ ۱۱۹
IRI
Akbari,Mitra
1 - 0
Morchiashvili,Davit
GEO
۱۳۵ ۰ 1 ۶۵
1 ۰ ۱۳۷
IRI
Poolab ,Reza
0 - 1
Ezati,Amirhesam
IRI
۱۲۶ ۰ 1 ۶۶
1 ۰ ۱۴۷
IRI
Simaei,Helia
1 - 0
Khalili,Iliya
IRI
۱۲۹ ۰ 1 ۶۷
1 ۰ ۱۲۱
IRI
Dalaei,Amirabbas
1 - 0
Zafari ,Parmis
IRI
۱۵۳ ۰ 0 ۶۸
1 ۰ ۱۴۲
IRI
Sadeghi,Mahmood
+ - -
Latifi,Leila
IRI
۱۳۰ ۰ 0 ۶۹
1 ۱۶۳۲ ۶۴
IRI
Mirsaeedi,Farhad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۰ ۱۲۲
IRI
Dalaei,Fatemeh
1 - 0
Hoseini,Yalda
IRI
۱۲۸ ۰ 0 ۷۱
0 ۰ ۱۴۹
IRI
Taheri,Omid
0 - 1
Davodabadi Farahani,Mohammad
IRI
۱۲۳ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۸۴۱ ۲۷
IRI
وحدتی ,طیب
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۷۷۴ ۴۱
IRI
وحدتی , دارا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۱۷۳۶ ۵۴
IRI
Khosravirad,Mehdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۱۶۹۲ ۶۰
IRI
Ghadiri Bidhendi,Ebrahim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۱۵۱۲ ۸۴
IRI
Alizadeh,Mohammad Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۱۴۸۴ ۹۰
AFG
Popal,Muhammad Qasim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۳۵۸ ۱۰۱
AFG
Shir Ahmad Wahab Zadah
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۲۹۰ ۱۰۵
IRI
Dehghani,Parsa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۰ ۱۲۵
IRI
Esmaeili,Ahmadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۰ ۱۴۰
IRI
Rostami,Roham
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۴۶
IRI
Sharafi,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۸۲۹ ۳۱
IRI
آروان ,امیرحسین
1 - 0
سودمند ,محسن
IRI
۵۶ ۱۷۳۴ 4 ۱
۱۸۹۷ ۱۶
POR
Fanha,Paulo
0 - 1
Noori,Amir
IRI
۱ ۱۹۹۵ ۲
۱۸۵۱ ۲۶
IRI
درینی ,ایلیا
½ - ½
وحدتیان ,داوود
IRI
۳ ۱۹۸۹ ۳
۱۷۹۲ ۳۸
IRI
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۵ ۱۹۶۹ ۴
۱۹۵۰ ۸
IRI
Karami Kejani,Masoud
1 - 0
رضایی ,حمید رضا
IRI
۳۹ ۱۷۸۹ ۵
۱۹۴۶ ۹
IRI
Ahmadian,Moharram
1 - 0
Zabihi,Reza
IRI
۴۷ ۱۷۶۲ ۶
۱۷۸۷ ۴۰
IRI
مهدوی ,رضا
1 - 0
صفری ,پرهام
IRI
۱۱ ۱۹۳۹ ۷
۱۷۷۲ ۴۲
IRI
امینی فرد ,محمد سام
½ - ½
صمصام ,فرهاد
IRI
۷ ۱۹۶۲ 3 ۸
3 ۱۹۹۳ ۲
IRI
مرزوقی ,محمدصادق
½ - ½
Ucucu,Salih
TUR
۴۳ ۱۷۷۲ 3 ۹
3 ۱۹۶۹ ۶
IRI
Mohammedian,Esmaeel
0 - 1
Sadeghi Shoormasti,Ali
IRI
۵۱ ۱۷۴۸ 3 ۱۰
3 ۱۹۱۲ ۱۴
IRI
Mehboodi,Shadmehr
1 - 0
Movahed,Sina
IRI
۴۸ ۱۷۶۰ 3 ۱۱
3 ۱۸۱۸ ۳۴
IRI
Mobarak Nezhad,Alireza
½ - ½
Mousavi,Emadeddin
IRI
۱۷ ۱۸۹۷ 3 ۱۲
3 ۱۸۱۳ ۳۶
IRI
ذوالفقاری ,محمدجواد
0 - 1
صالح کوتاه ,سید عطا اله
IRI
۱۹ ۱۸۹۴ 3 ۱۳
3 ۱۷۶۴ ۴۶
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
- - +
خطیبی ,امیررضا
IRI
۲۱ ۱۸۸۵ 3 ۱۴
3 ۱۸۷۳ ۲۲
IRI
Bagheri,Majid
1 - 0
شیخی ,حمید
IRI
۵۹ ۱۷۲۷ 3 ۱۵
3 ۱۷۳۰ ۵۸
IRI
مهدوی ,حسین
0 - 1
قورچی بیگی ,علیرضا
IRI
۲۳ ۱۸۷۳ 3 ۱۶
3 ۱۸۳۷ ۲۸
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
نوید طالمی ,سپهر
IRI
۵۷ ۱۷۳۱ 3 ۱۷
3 ۱۸۲۴ ۳۲
IRI
Noroozi,Mohammad
0 - 1
Romifard,Mehdi
IRI
۶۱ ۱۶۸۴ 3 ۱۸
۱۹۲۲ ۱۲
IRI
جمالزاده ,مرتضی
0 - 1
زینتی ,محمد
IRI
۴۵ ۱۷۶۵ ۱۹
۱۷۴۵ ۵۲
IRI
رمضانی ,سروش
1 - 0
آقاجانی فشارکی ,هادی
IRI
۱۳ ۱۹۲۰ ۲۰
۱۷۳۷ ۵۳
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
½ - ½
پوراسمعیل ,ناصر
IRI
۱۵ ۱۸۹۹ ۲۱
۱۸۹۴ ۱۸
IRI
مهدوی ,مهدیس
1 - 0
رباط میلی ,منوچهر
IRI
۵۵ ۱۷۳۴ ۲۲
۱۸۹۰ ۲۰
IRI
Jooyandeh,Hassan
0 - 1
Sharafi,Mohammadreza
IRI
۶۳ ۱۶۷۶ ۲۳
۱۸۶۹ ۲۴
IRI
احمدی حصاردره ,علی
1 - 0
برجی ,حسین
IRI
۶۷ ۱۶۲۶ ۲۴
۱۸۳۰ ۳۰
IRI
رمضانی ,رضا
1 - 0
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۶۹ ۱۶۰۶ ۲۵
۱۵۸۵ ۷۲
IRI
Veisi,Armin
½ - ½
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۳۳ ۱۸۲۲ ۲۶
۱۵۶۳ ۷۵
IRI
Kianiharchegani,Mohammadhossein
0 - 1
Shaabani,Amin
IRI
۳۵ ۱۸۱۸ ۲۷
۱۴۵۰ ۹۴
IRI
Rezaeipour,Sina
½ - ½
ملکی ,امیرعباس
IRI
۳۷ ۱۷۹۷ ۲۸
2 ۱۹۷۵ ۴
IRI
Dashti,Ahmad
0 - 1
Hooshmandi,Iman
IRI
۸۹ ۱۴۸۵ 2 ۲۹
2 ۱۹۴۲ ۱۰
IRI
Bashiri,Arman
½ - ½
Ghalenoei,Amirhossein
IRI
۹۱ ۱۴۸۳ 2 ۳۰
2 ۱۵۱۲ ۸۵
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
0 - 1
احمدی ,اکبر
IRI
۲۹ ۱۸۳۲ 2 ۳۱
2 ۱۷۵۲ ۵۰
IRI
مؤمنی ,احمدرضا
1 - 0
جدیدی ,رضا
IRI
۹۵ ۱۴۴۶ 2 ۳۲
2 ۱۶۷۷ ۶۲
IRI
Soleimany,Alireza
1 - 0
زارع زاده شهرک ,لیلا
IRI
۹۶ ۱۴۲۵ 2 ۳۳
2 ۱۶۳۱ ۶۵
IRI
امینی فرد ,محمدابراهیم
1 - 0
خسروی ,محمد مهدی
IRI
۹۷ ۱۴۱۸ 2 ۳۴
2 ۱۶۲۹ ۶۶
IRI
Ghasemi,Mohammadreza
1 - 0
Borji,Parham
IRI
۱۰۰ ۱۳۹۷ 2 ۳۵
2 ۱۶۱۵ ۶۸
IRI
Jangjoo,Abolfazl
1 - 0
Torabi,Shahriar
IRI
۱۰۳ ۱۲۹۸ 2 ۳۶
2 ۱۵۹۵ ۷۰
IRI
کرد ,سلیمان
1 - 0
Kianiharchegani,Hossein
IRI
۱۰۶ ۱۲۸۵ 2 ۳۷
2 ۱۵۰۲ ۸۶
IRI
محمدعلیزاده ,عرفان
½ - ½
صفایی ,ملیحه
IRI
۷۱ ۱۵۹۰ 2 ۳۸
2 ۱۴۵۱ ۹۳
IRI
Mahdavimajd,Mohammad
½ - ½
احمدی حصاردره ,رضا
IRI
۷۳ ۱۵۸۲ 2 ۳۹
2 ۱۵۶۵ ۷۴
IRI
عدالت خواه ,محسن
1 - 0
Mahmoodi,Zahra
IRI
۱۰۷ ۱۲۷۰ 2 ۴۰
2 ۱۵۴۷ ۷۶
IRI
برقول ,فاطمه
1 - 0
Ghadiri,Sina
IRI
۱۱۰ ۱۲۴۱ 2 ۴۱
2 ۱۴۰۷ ۹۹
IRI
Karimzadeh,Amirhossein
0 - 1
Naghavi,Atefeh
IRI
۷۷ ۱۵۳۰ 2 ۴۲
2 ۱۵۲۸ ۷۸
IRI
موسوی ,سیدمسعود
1 - 0
Movahed,Niayesh
IRI
۱۱۴ ۱۰۹۸ 2 ۴۳
2 ۱۲۹۱ ۱۰۴
IRI
Samimi,Armin
1 - 0
Ghadiri,Sobhan
IRI
۷۹ ۱۵۲۳ 2 ۴۴
2 ۱۵۲۲ ۸۰
IRI
مردانی ,علیرضا
1 - 0
Shahinfar,Ali
IRI
۱۴۵ ۰ 2 ۴۵
2 ۰ ۱۵۰
IRI
Tavana,Amirmahdi
0 - 1
مشیرآبادی ,هادی
IRI
۸۱ ۱۵۲۰ 2 ۴۶
2 ۱۵۱۳ ۸۲
IRI
Zaheri,Mehran
1 - 0
Tavana,Amirmohammad
IRI
۱۵۱ ۰ 2 ۴۷
2 ۰ ۱۵۲
IRI
Tavana,Amirreza
1 - 0
رضایی ,مهیار
IRI
۲۵ ۱۸۶۹ ۴۸
۱۷۶۹ ۴۴
IRI
گلشن نژاد ,سپهر
1 - 0
Karimi,Mahdiar
IRI
۹۲ ۱۴۵۹ ۴۹
۱۳۱۷ ۱۰۲
IRI
Shafiei,Mohammad Mobin
0 - 1
حامدی نیا ,مجید
IRI
۴۹ ۱۷۵۲ ۵۰
1 ۰ ۱۴۴
IRI
Safdarian,Meysam
1 - 0
Zarbini,Khashayar
IRI
۸۳ ۱۵۱۳ 2 ۵۱
۱۴۹۲ ۸۷
IRI
زنده بودی ,فریبا
0 - 1
Moazzami,Hamid
IRI
۱۳۴ ۰ ۵۲
۱۴۸۶ ۸۸
IRI
درینی ,اسماعیل
0 - 1
صمدی ,مرضیه
IRI
۹۸ ۱۴۱۴ ۵۳
1 ۰ ۱۳۲
IRI
Mardani,Mohamad Mahyar
0 - 1
Mafakheri,Hiwa
IRI
۱۰۹ ۱۲۵۴ 1 ۵۴
1 ۰ ۱۳۳
IRI
Mirzavi,Mohamadreza
1 - 0
Mohammadi Rad,Zahra
IRI
۱۱۱ ۱۲۲۱ 1 ۵۵
1 ۰ ۱۳۵
GEO
Morchiashvili,Davit
0 - 1
Asadi,Mohamadreza
IRI
۱۱۲ ۱۲۰۲ 1 ۵۶
1 ۱۱۶۲ ۱۱۳
IRI
Molaei,M. Javad
1 - 0
Nouroozi,Mahdiyar
IRI
۱۳۶ ۰ 1 ۵۷
1 ۰ ۱۳۷
IRI
Poolab ,Reza
- - +
Mahmoodi,Bita
IRI
۱۱۵ ۱۰۶۶ 1 ۵۸
1 ۱۰۶۱ ۱۱۶
IRI
Mirmoosavi,Dornaz Sadat
½ - ½
Poolab,Hossein
IRI
۱۳۸ ۰ 1 ۵۹
1 ۰ ۱۳۹
IRI
Reyhani,Gholamhosein
1 - 0
Abbasi,Amirtaha
IRI
۱۱۷ ۰ 1 ۶۰
1 ۰ ۱۱۸
IRI
Aghasi,Foad
0 - 1
Sadeghi,Ali
IRI
۱۴۱ ۰ 1 ۶۱
1 ۰ ۱۲۰
IRI
Bakhshi,Mohammad Amin
1 - 0
Sadeghi,Mahmood
IRI
۱۴۲ ۰ 1 ۶۲
1 ۰ ۱۴۳
IRI
Sadeghi,Rabee
1 - 0
Dalaei,Amirabbas
IRI
۱۲۱ ۰ 1 ۶۳
1 ۰ ۱۴۷
IRI
Simaei,Helia
0 - 1
Edrisabadi,Diana
IRI
۱۲۴ ۰ 1 ۶۴
1 ۰ ۱۲۶
IRI
Ezati,Amirhesam
0 - 1
Taheri,Fatemeh
IRI
۱۴۸ ۰ 1 ۶۵
0 ۰ ۱۵۳
IRI
Zafari ,Parmis
0 - 1
Hajiarismani,Mohammad Taha
IRI
۱۲۷ ۰ 1 ۶۶
0 ۰ ۱۵۴
IRI
Zaheri,Mehrdad
1 - 0
Khalili,Iliya
IRI
۱۲۹ ۰ 1 ۶۷
1 ۱۶۳۲ ۶۴
IRI
Mirsaeedi,Farhad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۸
0 ۰ ۱۲۳
IRI
Davodabadi Farahani,Mohammad
0 - 1
Salehi,Hossein
IRI
۱۰۸ ۱۲۵۵ 0 ۶۹
0 ۰ ۱۱۹
IRI
Akbari,Mitra
1 - 0
Taheri,Omid
IRI
۱۴۹ ۰ 0 ۷۰
0 ۰ ۱۳۱
IRI
Mahdavi,Mahdi
1 - 0
Dalaei,Fatemeh
IRI
۱۲۲ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۸۴۱ ۲۷
IRI
وحدتی ,طیب
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۷۷۴ ۴۱
IRI
وحدتی , دارا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۷۳۶ ۵۴
IRI
Khosravirad,Mehdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۱۶۹۲ ۶۰
IRI
Ghadiri Bidhendi,Ebrahim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۱۵۱۲ ۸۴
IRI
Alizadeh,Mohammad Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۱۴۸۴ ۹۰
AFG
Popal,Muhammad Qasim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۱۳۵۸ ۱۰۱
AFG
Shir Ahmad Wahab Zadah
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۲۹۰ ۱۰۵
IRI
Dehghani,Parsa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۰ ۱۲۵
IRI
Esmaeili,Ahmadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۰ ۱۲۸
IRI
Hoseini,Yalda
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۰ ۱۳۰
IRI
Latifi,Leila
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۴۰
IRI
Rostami,Roham
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۴۶
IRI
Sharafi,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۴
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۹۹۵ ۱
IRI
Noori,Amir
½ - ½
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
IRI
۳۸ ۱۷۹۲ 3 ۱
3 ۱۹۸۹ ۳
IRI
وحدتیان ,داوود
½ - ½
مهدوی ,رضا
IRI
۴۰ ۱۷۸۷ 3 ۲
3 ۱۸۲۹ ۳۱
IRI
آروان ,امیرحسین
1 - 0
Mehboodi,Shadmehr
IRI
۱۴ ۱۹۱۲ 3 ۳
3 ۱۷۸۹ ۳۹
IRI
رضایی ,حمید رضا
½ - ½
درینی ,ایلیا
IRI
۲۶ ۱۸۵۱ 3 ۴
3 ۱۷۳۴ ۵۶
IRI
سودمند ,محسن
1 - 0
Majidi Shadan,Ali
IRI
۲۸ ۱۸۳۷ 3 ۵
۱۸۸۵ ۲۱
IRI
خطیبی ,امیررضا
½ - ½
مرزوقی ,محمدصادق
IRI
۲ ۱۹۹۳ ۶
۱۹۶۹ ۵
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
احمدی حصاردره ,علی
IRI
۲۴ ۱۸۶۹ ۷
۱۸۲۲ ۳۳
IRI
اصغرپور ماسوله ,تارا
0 - 1
Karami Kejani,Masoud
IRI
۸ ۱۹۵۰ ۸
۱۷۹۷ ۳۷
IRI
ملکی ,امیرعباس
0 - 1
Ahmadian,Moharram
IRI
۹ ۱۹۴۶ ۹
۱۹۳۹ ۱۱
IRI
صفری ,پرهام
1 - 0
رمضانی ,رضا
IRI
۳۰ ۱۸۳۰ ۱۰
۱۷۶۲ ۴۷
IRI
Zabihi,Reza
1 - 0
جمالزاده ,مرتضی
IRI
۱۲ ۱۹۲۲ ۱۱
۱۹۲۰ ۱۳
IRI
آقاجانی فشارکی ,هادی
0 - 1
امینی فرد ,محمد سام
IRI
۴۲ ۱۷۷۲ ۱۲
۱۶۷۶ ۶۳
IRI
Sharafi,Mohammadreza
0 - 1
Fanha,Paulo
POR
۱۶ ۱۸۹۷ ۱۳
۱۵۶۳ ۷۵
IRI
Kianiharchegani,Mohammadhossein
0 - 1
Mohammedian,Esmaeel
IRI
۶ ۱۹۶۹ 2 ۱۴
2 ۱۹۶۲ ۷
IRI
صمصام ,فرهاد
1 - 0
امینی فرد ,محمدابراهیم
IRI
۶۵ ۱۶۳۱ 2 ۱۵
2 ۱۶۸۴ ۶۱
IRI
Romifard,Mehdi
1 - 0
Bashiri,Arman
IRI
۱۰ ۱۹۴۲ 2 ۱۶
2 ۱۸۹۷ ۱۷
IRI
Mousavi,Emadeddin
1 - 0
Ghasemi,Mohammadreza
IRI
۶۶ ۱۶۲۹ 2 ۱۷
2 ۱۶۲۶ ۶۷
IRI
برجی ,حسین
½ - ½
مهدوی ,مهدیس
IRI
۱۸ ۱۸۹۴ 2 ۱۸
2 ۱۸۹۴ ۱۹
IRI
صالح کوتاه ,سید عطا اله
1 - 0
Jangjoo,Abolfazl
IRI
۶۸ ۱۶۱۵ 2 ۱۹
2 ۱۶۰۶ ۶۹
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
½ - ½
Jooyandeh,Hassan
IRI
۲۰ ۱۸۹۰ 2 ۲۰
2 ۱۵۹۰ ۷۱
IRI
صفایی ,ملیحه
0 - 1
Bagheri,Majid
IRI
۲۲ ۱۸۷۳ 2 ۲۱
2 ۱۸۷۳ ۲۳
IRI
قورچی بیگی ,علیرضا
1 - 0
کرد ,سلیمان
IRI
۷۰ ۱۵۹۵ 2 ۲۲
2 ۱۵۲۳ ۷۹
IRI
Ghadiri,Sobhan
0 - 1
Noroozi,Mohammad
IRI
۳۲ ۱۸۲۴ 2 ۲۳
2 ۱۵۸۲ ۷۳
IRI
احمدی حصاردره ,رضا
0 - 1
Mobarak Nezhad,Alireza
IRI
۳۴ ۱۸۱۸ 2 ۲۴
2 ۱۵۱۳ ۸۳
IRI
Zarbini,Khashayar
0 - 1
ذوالفقاری ,محمدجواد
IRI
۳۶ ۱۸۱۳ 2 ۲۵
2 ۱۷۷۲ ۴۳
TUR
Ucucu,Salih
1 - 0
عدالت خواه ,محسن
IRI
۷۴ ۱۵۶۵ 2 ۲۶
2 ۱۲۸۵ ۱۰۶
IRI
Kianiharchegani,Hossein
0 - 1
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۴۶ ۱۷۶۴ 2 ۲۷
2 ۱۷۶۰ ۴۸
IRI
Movahed,Sina
1 - 0
برقول ,فاطمه
IRI
۷۶ ۱۵۴۷ 2 ۲۸
2 ۱۷۴۸ ۵۱
IRI
Sadeghi Shoormasti,Ali
1 - 0
موسوی ,سیدمسعود
IRI
۷۸ ۱۵۲۸ 2 ۲۹
2 ۱۷۳۱ ۵۷
IRI
نوید طالمی ,سپهر
1 - 0
Zaheri,Mehran
IRI
۸۲ ۱۵۱۳ 2 ۳۰
2 ۱۲۴۱ ۱۱۰
IRI
Ghadiri,Sina
0 - 1
مهدوی ,حسین
IRI
۵۸ ۱۷۳۰ 2 ۳۱
۱۸۹۹ ۱۵
IRI
پوراسمعیل ,ناصر
1 - 0
Mahdavimajd,Mohammad
IRI
۹۳ ۱۴۵۱ 2 ۳۲
۱۸۶۹ ۲۵
IRI
رضایی ,مهیار
0 - 1
Veisi,Armin
IRI
۷۲ ۱۵۸۵ ۳۳
۱۸۱۸ ۳۵
IRI
Shaabani,Amin
1 - 0
زنده بودی ,فریبا
IRI
۸۷ ۱۴۹۲ ۳۴
۱۷۳۴ ۵۵
IRI
رباط میلی ,منوچهر
1 - 0
گلشن نژاد ,سپهر
IRI
۴۴ ۱۷۶۹ ۳۵
۱۷۶۵ ۴۵
IRI
زینتی ,محمد
1 - 0
درینی ,اسماعیل
IRI
۸۸ ۱۴۸۶ ۳۶
۱۷۵۲ ۴۹
IRI
حامدی نیا ,مجید
0 - 1
Rezaeipour,Sina
IRI
۹۴ ۱۴۵۰ ۳۷
۱۴۱۸ ۹۷
IRI
خسروی ,محمد مهدی
½ - ½
مؤمنی ,احمدرضا
IRI
۵۰ ۱۷۵۲ ۳۸
۱۴۱۴ ۹۸
IRI
صمدی ,مرضیه
0 - 1
رمضانی ,سروش
IRI
۵۲ ۱۷۴۵ ۳۹
۱۷۳۷ ۵۳
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
Shafiei,Mohammad Mobin
IRI
۱۰۲ ۱۳۱۷ ۴۰
2 ۱۷۲۷ ۵۹
IRI
شیخی ,حمید
1 - 0
Safdarian,Meysam
IRI
۱۴۴ ۰ 1 ۴۱
1 ۱۰۶۶ ۱۱۵
IRI
Mahmoodi,Bita
0 - 1
Dashti,Ahmad
IRI
۴ ۱۹۷۵ 1 ۴۲
1 ۱۸۳۲ ۲۹
IRI
احمدی ,اکبر
1 - 0
Mirmoosavi,Dornaz Sadat
IRI
۱۱۶ ۱۰۶۱ 1 ۴۳
1 ۰ ۱۱۷
IRI
Abbasi,Amirtaha
0 - 1
Soleimany,Alireza
IRI
۶۲ ۱۶۷۷ 1 ۴۴
1 ۱۵۳۰ ۷۷
IRI
Naghavi,Atefeh
1 - 0
Aghasi,Foad
IRI
۱۱۸ ۰ 1 ۴۵
1 ۰ ۱۲۷
IRI
Hajiarismani,Mohammad Taha
0 - 1
مردانی ,علیرضا
IRI
۸۰ ۱۵۲۲ 1 ۴۶
1 ۱۵۲۰ ۸۱
IRI
مشیرآبادی ,هادی
1 - 0
Bakhshi,Mohammad Amin
IRI
۱۲۰ ۰ 1 ۴۷
1 ۱۵۱۲ ۸۵
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
+ - -
Dalaei,Amirabbas
IRI
۱۲۱ ۰ 1 ۴۸
1 ۰ ۱۲۹
IRI
Khalili,Iliya
0 - 1
محمدعلیزاده ,عرفان
IRI
۸۶ ۱۵۰۲ 1 ۴۹
1 ۱۴۸۵ ۸۹
IRI
Hooshmandi,Iman
1 - 0
Edrisabadi,Diana
IRI
۱۲۴ ۰ 1 ۵۰
1 ۱۴۸۳ ۹۱
IRI
Ghalenoei,Amirhossein
1 - 0
Ezati,Amirhesam
IRI
۱۲۶ ۰ 1 ۵۱
1 ۱۴۴۶ ۹۵
IRI
جدیدی ,رضا
1 - 0
Mardani,Mohamad Mahyar
IRI
۱۳۲ ۰ 1 ۵۲
1 ۱۴۲۵ ۹۶
IRI
زارع زاده شهرک ,لیلا
1 - 0
Mirzavi,Mohamadreza
IRI
۱۳۳ ۰ 1 ۵۳
1 ۰ ۱۳۸
IRI
Poolab,Hossein
0 - 1
Karimzadeh,Amirhossein
IRI
۹۹ ۱۴۰۷ 1 ۵۴
1 ۱۳۹۷ ۱۰۰
IRI
Borji,Parham
1 - 0
Nouroozi,Mahdiyar
IRI
۱۳۶ ۰ 1 ۵۵
1 ۱۲۹۸ ۱۰۳
IRI
Torabi,Shahriar
1 - 0
Reyhani,Gholamhosein
IRI
۱۳۹ ۰ 1 ۵۶
1 ۰ ۱۴۱
IRI
Sadeghi,Ali
0 - 1
Samimi,Armin
IRI
۱۰۴ ۱۲۹۱ 1 ۵۷
1 ۱۲۷۰ ۱۰۷
IRI
Mahmoodi,Zahra
1 - 0
Sadeghi,Mahmood
IRI
۱۴۲ ۰ 1 ۵۸
1 ۰ ۱۴۵
IRI
Shahinfar,Ali
1 - 0
Mafakheri,Hiwa
IRI
۱۰۹ ۱۲۵۴ 1 ۵۹
1 ۱۲۲۱ ۱۱۱
IRI
Mohammadi Rad,Zahra
0 - 1
Tavana,Amirmahdi
IRI
۱۵۰ ۰ 1 ۶۰
1 ۱۲۰۲ ۱۱۲
IRI
Asadi,Mohamadreza
0 - 1
Tavana,Amirreza
IRI
۱۵۲ ۰ 1 ۶۱
1 ۰ ۱۵۱
IRI
Tavana,Amirmohammad
1 - 0
Molaei,M. Javad
IRI
۱۱۳ ۱۱۶۲ 1 ۶۲
0 ۰ ۱۵۴
IRI
Zaheri,Mehrdad
- - +
Movahed,Niayesh
IRI
۱۱۴ ۱۰۹۸ 1 ۶۳
1 ۱۶۳۲ ۶۴
IRI
Mirsaeedi,Farhad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۴
0 ۱۲۵۵ ۱۰۸
IRI
Salehi,Hossein
0 - 1
Karimi,Mahdiar
IRI
۹۲ ۱۴۵۹ ½ ۶۵
½ ۰ ۱۳۴
IRI
Moazzami,Hamid
1 - 0
Akbari,Mitra
IRI
۱۱۹ ۰ 0 ۶۶
0 ۰ ۱۳۷
IRI
Poolab ,Reza
+ - -
Dalaei,Fatemeh
IRI
۱۲۲ ۰ 0 ۶۷
0 ۰ ۱۲۳
IRI
Davodabadi Farahani,Mohammad
0 - 1
Sadeghi,Rabee
IRI
۱۴۳ ۰ 0 ۶۸
0 ۰ ۱۳۰
IRI
Latifi,Leila
0 - 1
Simaei,Helia
IRI
۱۴۷ ۰ 0 ۶۹
0 ۰ ۱۴۸
IRI
Taheri,Fatemeh
1 - 0
Mahdavi,Mahdi
IRI
۱۳۱ ۰ 0 ۷۰
0 ۰ ۱۴۹
IRI
Taheri,Omid
0 - 1
Morchiashvili,Davit
GEO
۱۳۵ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۸۴۱ ۲۷
IRI
وحدتی ,طیب
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۱۷۷۴ ۴۱
IRI
وحدتی , دارا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۳
0 ۱۷۳۶ ۵۴
IRI
Khosravirad,Mehdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۱۶۹۲ ۶۰
IRI
Ghadiri Bidhendi,Ebrahim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۱۵۱۲ ۸۴
IRI
Alizadeh,Mohammad Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۱۴۸۴ ۹۰
AFG
Popal,Muhammad Qasim
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۱۳۵۸ ۱۰۱
AFG
Shir Ahmad Wahab Zadah
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۲۹۰ ۱۰۵
IRI
Dehghani,Parsa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۰ ۱۲۵
IRI
Esmaeili,Ahmadreza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۰ ۱۲۸
IRI
Hoseini,Yalda
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۰ ۱۴۰
IRI
Rostami,Roham
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۴۶
IRI
Sharafi,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۵۳
IRI
Zafari ,Parmis
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۴
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۸۲۴ ۳۲
IRI
Noroozi,Mohammad
0 - 1
Noori,Amir
IRI
۱ ۱۹۹۵ 2 ۱
2 ۱۹۹۳ ۲
IRI
مرزوقی ,محمدصادق
½ - ½
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۳۳ ۱۸۲۲ 2 ۲
2 ۱۸۱۳ ۳۶
IRI
ذوالفقاری ,محمدجواد
0 - 1
وحدتیان ,داوود
IRI
۳ ۱۹۸۹ 2 ۳
2 ۱۹۵۰ ۸
IRI
Karami Kejani,Masoud
½ - ½
ملکی ,امیرعباس
IRI
۳۷ ۱۷۹۷ 2 ۴
2 ۱۹۴۲ ۱۰
IRI
Bashiri,Arman
0 - 1
رضایی ,حمید رضا
IRI
۳۹ ۱۷۸۹ 2 ۵
2 ۱۹۱۲ ۱۴
IRI
Mehboodi,Shadmehr
1 - 0
Ucucu,Salih
TUR
۴۳ ۱۷۷۲ 2 ۶
2 ۱۷۹۲ ۳۸
IRI
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
1 - 0
Mousavi,Emadeddin
IRI
۱۷ ۱۸۹۷ 2 ۷
2 ۱۷۸۷ ۴۰
IRI
مهدوی ,رضا
1 - 0
صالح کوتاه ,سید عطا اله
IRI
۱۹ ۱۸۹۴ 2 ۸
2 ۱۷۷۲ ۴۲
IRI
امینی فرد ,محمد سام
½ - ½
خطیبی ,امیررضا
IRI
۲۱ ۱۸۸۵ 2 ۹
2 ۱۷۳۴ ۵۶
IRI
سودمند ,محسن
1 - 0
قورچی بیگی ,علیرضا
IRI
۲۳ ۱۸۷۳ 2 ۱۰
2 ۱۸۶۹ ۲۴
IRI
احمدی حصاردره ,علی
½ - ½
Zabihi,Reza
IRI
۴۷ ۱۷۶۲ 2 ۱۱
2 ۱۸۵۱ ۲۶
IRI
درینی ,ایلیا
1 - 0
Movahed,Sina
IRI
۴۸ ۱۷۶۰ 2 ۱۲
2 ۱۸۳۷ ۲۸
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
شیخی ,حمید
IRI
۵۹ ۱۷۲۷ 2 ۱۳
2 ۱۸۳۰ ۳۰
IRI
رمضانی ,رضا
½ - ½
Kianiharchegani,Mohammadhossein
IRI
۷۵ ۱۵۶۳ 2 ۱۴
2 ۱۶۲۹ ۶۶
IRI
Ghasemi,Mohammadreza
0 - 1
آروان ,امیرحسین
IRI
۳۱ ۱۸۲۹ 2 ۱۵
۱۸۶۹ ۲۵
IRI
رضایی ,مهیار
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۵ ۱۹۶۹ ۱۶
۱۷۴۵ ۵۲
IRI
رمضانی ,سروش
0 - 1
Ahmadian,Moharram
IRI
۹ ۱۹۴۶ ۱۷
۱۷۵۲ ۵۰
IRI
مؤمنی ,احمدرضا
0 - 1
صفری ,پرهام
IRI
۱۱ ۱۹۳۹ ۱۸
۱۹۲۲ ۱۲
IRI
جمالزاده ,مرتضی
1 - 0
Shaabani,Amin
IRI
۳۵ ۱۸۱۸ ۱۹
۱۵۸۵ ۷۲
IRI
Veisi,Armin
0 - 1
آقاجانی فشارکی ,هادی
IRI
۱۳ ۱۹۲۰ ۲۰
۱۸۹۷ ۱۶
POR
Fanha,Paulo
1 - 0
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۵۳ ۱۷۳۷ ۲۱
۱۸۷۳ ۲۲
IRI
Bagheri,Majid
½ - ½
نوید طالمی ,سپهر
IRI
۵۷ ۱۷۳۱ ۲۲
1 ۱۹۷۵ ۴
IRI
Dashti,Ahmad
0 - 1
Sharafi,Mohammadreza
IRI
۶۳ ۱۶۷۶ ۲۳
1 ۱۹۶۹ ۶
IRI
Mohammedian,Esmaeel
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۸۵ ۱۵۱۲ 1 ۲۴
1 ۱۵۰۲ ۸۶
IRI
محمدعلیزاده ,عرفان
0 - 1
صمصام ,فرهاد
IRI
۷ ۱۹۶۲ 1 ۲۵
1 ۱۴۹۲ ۸۷
IRI
زنده بودی ,فریبا
½ - ½
پوراسمعیل ,ناصر
IRI
۱۵ ۱۸۹۹ 1 ۲۶
1 ۱۸۹۴ ۱۸
IRI
مهدوی ,مهدیس
1 - 0
Hooshmandi,Iman
IRI
۸۹ ۱۴۸۵ 1 ۲۷
1 ۱۸۹۰ ۲۰
IRI
Jooyandeh,Hassan
1 - 0
Ghalenoei,Amirhossein
IRI
۹۱ ۱۴۸۳ 1 ۲۸
1 ۱۴۵۱ ۹۳
IRI
Mahdavimajd,Mohammad
1 - 0
احمدی ,اکبر
IRI
۲۹ ۱۸۳۲ 1 ۲۹
1 ۱۸۱۸ ۳۴
IRI
Mobarak Nezhad,Alireza
1 - 0
جدیدی ,رضا
IRI
۹۵ ۱۴۴۶ 1 ۳۰
1 ۱۷۶۹ ۴۴
IRI
گلشن نژاد ,سپهر
½ - ½
صمدی ,مرضیه
IRI
۹۸ ۱۴۱۴ 1 ۳۱
1 ۱۴۵۰ ۹۴
IRI
Rezaeipour,Sina
½ - ½
زینتی ,محمد
IRI
۴۵ ۱۷۶۵ 1 ۳۲
1 ۱۷۶۴ ۴۶
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
1 - 0
Borji,Parham
IRI
۱۰۰ ۱۳۹۷ 1 ۳۳
1 ۱۴۱۸ ۹۷
IRI
خسروی ,محمد مهدی
½ - ½
حامدی نیا ,مجید
IRI
۴۹ ۱۷۵۲ 1 ۳۴
1 ۱۴۰۷ ۹۹
IRI
Karimzadeh,Amirhossein
0 - 1
Sadeghi Shoormasti,Ali
IRI
۵۱ ۱۷۴۸ 1 ۳۵
1 ۱۳۱۷ ۱۰۲
IRI
Shafiei,Mohammad Mobin
½ - ½
رباط میلی ,منوچهر
IRI
۵۵ ۱۷۳۴ 1 ۳۶
1 ۱۷۳۰ ۵۸
IRI
مهدوی ,حسین
1 - 0
Torabi,Shahriar
IRI
۱۰۳ ۱۲۹۸ 1</