قهرمانی تهران 1397-استاندارد
مسابقه: قهرمانی تهران 1397 نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ زمان پایان: ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ محل مسابقه: تهران, تهران

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ ایدنی ,پویا ۱۲۵۱۰۱۳۰ ۲۵۷۰ ۱۰.۰
۲ رزاقی ,بهروز ۱۲۵۲۶۰۳۷ ۲۲۳۲ ۹.۰
۳ Hakemi,Arman ۲۲۵۲۰۸۰۵ ۲۲۴۵ ۹.۰
۴ دانشور ,بردیا ۱۲۵۷۶۴۶۸ ۲۳۲۷ ۸.۵
۵ گرایلی ,کیارش ۱۲۵۵۶۱۵۷ ۲۰۳۹ ۸.۵
۶ Mohandesi,Shahin ۱۲۵۰۱۲۴۷ ۲۱۴۷ ۸.۰
۷ زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲۵۶۰۷۱۵ ۲۰۷۴ ۸.۰
۸ کبودی ,سید بهرنگ ۱۲۵۰۴۹۵۵ ۲۱۰۵ ۸.۰
۹ عابد ,میثم ۱۲۵۰۷۴۰۷ ۱۹۹۲ ۸.۰
۱۰ غفوریان ,امیرعلی ۱۲۵۳۳۸۳۱ ۲۱۵۴ ۸.۰
۱۱ قربانی ,هادی ۱۲۵۰۲۹۱۰ ۲۲۱۵ ۷.۵
۱۲ طوفانی ,کوروش ۱۲۵۴۱۱۰۹ ۱۹۳۴ ۷.۵
۱۳ نوربخش زاده ,ارشیا ۲۲۵۰۱۳۸۰ ۱۷۱۶ ۷.۵
۱۴ Taghikhani,Amir Ali ۱۲۵۱۱۶۷۶ ۱۷۲۱ ۷.۵
۱۵ روزبیان ,رضا ۱۲۵۰۸۰۱۲ ۲۰۹۶ ۷.۰
۱۶ Khaledi,Omid ۲۲۵۱۴۶۳۵ ۱۹۲۲ ۷.۰
۱۷ آژیر ,هومن ۱۲۵۷۰۵۳۲ ۱۹۱۹ ۷.۰
۱۸ Mahmoody,M. Sadegh ۱۲۵۰۱۳۶۰ ۱۹۸۶ ۷.۰
۱۹ داودی ,مهران ۱۲۵۶۰۷۹۰ ۱۷۸۱ ۷.۰
۲۰ حیدری ,زهرا ۱۲۵۹۱۲۲۰ ۱۹۰۳ ۷.۰
۲۱ علامیر ویرثق ,احسان ۲۲۵۰۰۹۶۰ ۱۷۵۴ ۷.۰
۲۲ Mirhosseinian,Seyedamir ۱۲۵۴۹۶۹۰ ۱۸۲۱ ۷.۰
۲۳ Moghadam,Soheil ۴۲۵۷۴۱۴۵ ۱۴۴۴ ۷.۰
۲۴ Gholamian Pour,Amin ۱۲۵۷۱۰۲۴ ۱۷۷۸ ۷.۰
۲۵ Aryanpour,Arad ۲۲۵۳۵۱۰۱ ۱۷۴۴ ۷.۰
۲۶ Abdollahisaber,Reza ۴۲۵۰۱۴۷۴ ۱۶۹۲ ۶.۵
۲۷ Bahadori,Arash ۲۲۵۵۱۰۴۲ ۱۷۲۸ ۶.۵
۲۸ Mokhtarzadeh,M.Reza ۴۲۵۰۶۱۳۱ ۱۵۱۴ ۶.۵
۲۹ شرفی ,امیرمهراد ۱۲۵۹۵۶۲۴ ۱۷۱۱ ۶.۵
۳۰ کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۲۲۵۰۱۶۵۷ ۱۴۷۳ ۶.۵
۳۱ Heidarzadeh,Arsha ۲۲۵۴۳۵۶۲ ۱۶۹۷ ۶.۵
۳۲ Rezaee,Niusha ۲۲۵۱۰۳۹۷ ۱۵۲۳ ۶.۵
۳۳ Asgari,Behrad ۲۲۵۶۱۷۰۶ ۱۵۹۴ ۶.۰
۳۴ Majidi,Seyed Mohammad Parsa ۲۲۵۴۳۶۲۷ ۱۵۲۴ ۶.۰
۳۵ Barzgari,Mohammad ۱۲۵۵۹۶۱۰ ۱۹۰۶ ۶.۰
۳۶ Keshmirian,Mehdi ۱۲۵۰۶۸۹۳ ۱۸۷۲ ۶.۰
۳۷ Sekhavatmandi,Roham ۲۲۵۱۷۳۱۶ ۱۷۰۹ ۶.۰
۳۸ خلیل اللهی ,شهروز ۲۲۵۰۰۱۴۶ ۱۱۴۹ ۶.۰
۳۹ Rezaeian Tabrizi,Hooman ۴۲۵۲۳۴۴۳ ۱۵۳۸ ۶.۰
۴۰ نویدی ,پارسا ۲۲۵۰۱۵۱۷ ۱۶۱۲ ۶.۰
۴۱ صدری علمداری ,فرزام ۲۲۵۰۵۴۳۱ ۱۵۱۲ ۶.۰
۴۲ راعی عرآبادی ,علیرضا ۱۲۵۷۲۰۴۷ ۱۷۴۲ ۶.۰
۴۳ عباسپورراد ,نیکو ۱۲۵۸۷۵۱۶ ۱۸۰۰ ۶.۰
۴۴ خلیلی ,عطیه ۱۲۵۷۴۴۴۹ ۱۶۱۳ ۶.۰
۴۵ Mousivand,Ali ۲۲۵۷۷۰۰۹ ۱۴۴۶ ۵.۵
۴۶ الیکائی ,مهراد ۱۲۵۸۳۱۷۰ ۱۵۴۴ ۵.۵
۴۷ قاسم پور ,حسین ۱۲۵۲۲۳۷۶ ۱۶۹۵ ۵.۵
۴۸ Ghavidel,Mehrdad ۴۲۵۲۳۵۴۰ ۱۷۲۲ ۵.۵
۴۹ Nazari,Sina ۳۲۷۰۰۲۹۶ ۱۵۸۷ ۵.۵
۵۰ Yazdanpanah,Mohammad Reza ۲۲۵۲۰۹۲۹ ۱۴۴۸ ۵.۵
۵۱ ابراهیمی ,سینا ۱۲۵۷۵۱۷۸ ۱۶۴۳ ۵.۵
۵۲ Basiri,Hasan ۴۲۵۰۵۷۰۴ ۰ ۵.۵
۵۳ Shahsavari,Shayan ۲۲۵۳۴۱۱۳ ۱۴۸۶ ۵.۵
۵۴ Karimi,Setayesh ۲۲۵۵۵۲۹۳ ۱۵۷۳ ۵.۵
۵۵ Vasheghani,Hessam ۲۲۵۵۸۷۲۱ ۱۴۹۶ ۵.۵
۵۶ Shahsavari,Sorena ۲۲۵۱۰۹۴۰ ۱۷۳۶ ۵.۵
۵۷ Gholami,Arian ۲۲۵۸۲۲۱۵ ۱۴۴۴ ۵.۵
۵۸ Heydarimoghaddam,Nima ۱۲۵۰۷۱۱۳ ۱۷۲۴ ۵.۵
۵۹ Ahadian,Armin ۲۲۵۷۴۸۳۲ ۱۳۷۳ ۵.۵
۶۰ نوردیده ,محمد رضا ۱۲۵۸۳۴۵۶ ۱۶۹۰ ۵.۰
۶۱ Ghafouri,Mohammad Javad ۴۲۵۲۸۶۲۳ ۱۵۱۶ ۵.۰
۶۲ Karimpour Talebi,Arman ۴۲۵۱۵۴۲۴ ۱۳۳۴ ۵.۰
۶۳ Shakeri,Amirali ۲۲۵۳۶۴۵۰ ۱۳۷۶ ۵.۰
۶۴ Sahraei,Armin ۴۲۵۳۱۳۵۷ ۱۴۱۵ ۵.۰
۶۵ Nemati,Navid ۲۲۵۷۴۷۷۸ ۱۳۳۱ ۵.۰
۶۶ حمدالهی ,زهرا ۲۲۵۱۵۰۶۲ ۱۳۲۷ ۵.۰
۶۷ جفره ,منوچهر ۱۲۵۱۰۶۸۸ ۱۳۲۶ ۵.۰
۶۸ Kargarzadeh,Mahour ۲۲۵۱۷۲۹۴ ۱۱۹۴ ۵.۰
۶۹ زارع کاریزی ,نگار ۲۲۵۱۰۱۸۴ ۱۴۲۱ ۴.۵
۷۰ Teimouri Yadkuri,Shahdad ۴۲۵۱۵۴۶۷ ۱۲۶۸ ۴.۵
۷۱ Amini,Mahdi ۲۲۵۴۷۷۲۰ ۱۵۷۰ ۴.۵
۷۲ Alavi,S. Sina ۴۲۵۱۵۴۰۸ ۱۲۳۱ ۴.۵
۷۳ Khalilolahi,Shahrzad ۲۲۵۸۰۱۹۰ ۰ ۴.۵
۷۴ Safaei Fakhr,Alireza ۲۲۵۸۱۲۲۷ ۱۳۲۵ ۴.۵
۷۵ Moosavi,Atena ۲۲۵۵۳۷۵۴ ۱۳۲۱ ۴.۵
۷۶ Bigani,Mohammad Hessam ۲۲۵۸۲۴۹۵ ۱۲۰۱ ۴.۵
۷۷ Mazochi,Arefeh ۴۲۵۷۶۲۷۰ ۱۲۱۱ ۴.۵
۷۸ محجوب زردست ,آرتمیس ۱۲۵۹۴۱۹۹ ۱۲۴۹ ۴.۰
۷۹ ارج ,نگار ۲۲۵۰۴۲۰۶ ۰ ۴.۰
۸۰ Nezhad Dehghan,Saghar ۲۲۵۶۳۵۳۹ ۱۳۲۱ ۴.۰
۸۱ Ghorbani Shendi,Abolfazl --- ۰ ۴.۰
۸۲ Vasheghani,Negin ۲۲۵۹۷۸۴۰ ۱۳۲۷ ۴.۰
۸۳ Ahmadian,Sara ۴۲۵۵۳۲۲۹ ۱۱۲۷ ۴.۰
۸۴ Yazdanpanah,Fatemeh ۲۲۵۹۶۰۹۷ ۰ ۳.۵
۸۵ Shakeri,Farima ۴۲۵۶۸۳۵۸ ۰ ۳.۵
۸۶ Kashi,Fateme ۴۲۵۰۵۲۰۸ ۰ ۳.۵
۸۷ Hamid Samiei,Abbas --- ۰ ۳.۰
۸۸ Maddah,Babak --- ۰ ۳.۰
۸۹ Moosavi,Marjan ۴۲۵۰۴۴۲۲ ۰ ۳.۰
۹۰ Kian Sirat ,Yasin ۴۲۵۷۵۶۷۲ ۰ ۲.۰
۹۱ Jolani,Parnian ۳۲۷۱۶۲۹۰ ۰ ۲.۰
۹۲ Fallahian ,Danial --- ۰ ۰.۵
۹۳ Asgharvand,Davood ۱۲۵۱۶۱۷۱ ۲۰۰۹ ۸.۰
۹۴ حسینی پور ,مهدی ۱۲۵۰۶۸۵۰ ۲۲۷۰ ۷.۰
۹۵ Shabanzadeh,Mehrad ۲۲۵۴۴۲۳۲ ۱۴۵۶ ۷.۰
۹۶ درودیان ,مهیار ۱۲۵۰۵۸۱۱ ۲۰۶۵ ۶.۵
۹۷ Mousavi,Emadeddin ۱۲۵۲۲۰۳۱ ۱۹۲۰ ۶.۵
۹۸ Sadeghi Givi,Reza ۱۲۵۸۷۱۹۲ ۱۹۳۱ ۶.۵
۹۹ Fazli,Akbar ۱۲۵۶۵۲۷۰ ۱۷۶۱ ۶.۵
۱۰۰ Doroodgar,A.Hosein ۲۲۵۴۰۰۴۰ ۱۵۶۴ ۶.۵
۱۰۱ رضایی ,حمید رضا ۱۲۵۱۹۹۵۲ ۱۷۸۹ ۶.۰
۱۰۲ عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۱۲۵۳۳۷۶۹ ۱۵۹۸ ۶.۰
۱۰۳ Alizadeh,Amirmohammad ۴۲۵۲۷۹۹۶ ۱۶۵۸ ۶.۰
۱۰۴ فخربخش مبرهنی ,ونداد ۱۲۵۹۵۴۶۲ ۱۵۶۲ ۶.۰
۱۰۵ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۱۲۵۳۶۹۸۹ ۱۷۸۵ ۵.۵
۱۰۶ Tavazoh,Amirparsa ۲۲۵۳۴۰۶۷ ۱۷۹۱ ۵.۵
۱۰۷ Mohammadi,Mohamad Amin ۱۲۵۸۵۵۷۲ ۱۶۹۹ ۵.۵
۱۰۸ هراتی , هستی ۱۲۵۹۵۴۹۷ ۱۵۹۸ ۵.۵
۱۰۹ Mahboob,Amir ۴۲۵۲۳۴۱۹ ۱۷۵۷ ۵.۵
۱۱۰ Miar,Arad ۲۲۵۸۲۶۶۵ ۱۴۲۱ ۵.۵
۱۱۱ Ghasemi,Parima ۴۲۵۰۹۲۰۳ ۱۱۳۱ ۵.۵
۱۱۲ صداقتی ,مهرداد ۱۲۵۰۲۷۶۶ ۲۲۴۱ ۵.۰
۱۱۳ Mokhtari Moghadam,Taha ۲۲۵۵۶۳۴۶ ۱۶۷۲ ۵.۰
۱۱۴ سحری ,مسعود ۱۲۵۶۴۲۷۳ ۱۷۲۸ ۵.۰
۱۱۵ Habibi,Radin ۴۲۵۱۵۴۱۶ ۱۲۸۶ ۵.۰
۱۱۶ Kordi,Karen ۴۲۵۰۸۱۷۷ ۱۲۳۸ ۵.۰
۱۱۷ Keshani,Kian ۲۲۵۸۲۶۰۶ ۱۳۲۲ ۵.۰
۱۱۸ Noormohammadi,Aref ۴۲۵۱۸۶۴۴ ۱۳۱۵ ۵.۰
۱۱۹ رستمی ,روزبه ۱۲۵۱۱۴۷۱ ۲۱۵۰ ۴.۵
۱۲۰ Ahmadi,Gholam Hosein ۲۲۵۳۳۶۹۹ ۱۴۹۲ ۴.۵
۱۲۱ Bayat,Anoosha ۴۲۵۷۶۰۴۰ ۱۴۸۳ ۴.۵
۱۲۲ Gharibian,Rozbeh ۲۲۵۴۶۰۸۱ ۱۱۵۸ ۴.۵
۱۲۳ پیلوایه ,علی ۱۲۵۰۶۴۴۳ ۲۲۰۱ ۴.۰
۱۲۴ مرادی ,محمدبهراد ۲۲۵۰۳۸۳۸ ۱۵۸۱ ۴.۰
۱۲۵ Khanaki,Fatemeh ۴۲۵۱۹۰۴۷ ۱۱۵۸ ۴.۰
۱۲۶ Khaneki,Amir Hossein ۲۲۵۷۸۹۶۰ ۱۲۳۳ ۴.۰
۱۲۷ Alizadeh,Amirhosein ۴۲۵۲۷۹۸۸ ۱۱۴۵ ۴.۰
۱۲۸ Hassanzadeh,Setayesh ۲۲۵۷۵۹۸۷ ۰ ۴.۰
۱۲۹ Ahadi,Ali ۲۲۵۸۱۰۷۳ ۱۱۳۹ ۳.۵
۱۳۰ رضایی ,مه یاس ۱۲۵۸۶۴۷۱ ۱۵۸۴ ۳.۵
۱۳۱ رحیمی ,پانته آ ۲۲۵۰۰۷۶۶ ۱۴۸۸ ۳.۵
۱۳۲ Hassani,Mohammadali --- ۰ ۳.۵
۱۳۳ Ahmadi Niaz,Shayan ۲۲۵۹۶۷۲۰ ۱۰۰۷ ۳.۵
۱۳۴ Rasouli Vasheghani,Soniya ۲۲۵۷۴۷۱۹ ۱۳۰۸ ۳.۵
۱۳۵ Hashemi,Mohamad Mehdi ۲۲۵۴۰۵۴۷ ۱۶۲۵ ۳.۰
۱۳۶ جعفری همدانی ,ارشیا ۱۲۵۸۱۵۱۸ ۱۵۸۳ ۳.۰
۱۳۷ امیر حکمتی ,مریم ۱۲۵۷۵۱۲۷ ۱۵۳۰ ۳.۰
۱۳۸ Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza ۴۲۵۳۷۴۱۰ ۱۵۱۸ ۳.۰
۱۳۹ Khosronejad,Abtin ۲۲۵۸۲۶۲۲ ۱۲۳۱ ۳.۰
۱۴۰ Zandi,Hamid ۲۲۵۵۹۶۶۳ ۱۳۶۷ ۳.۰
۱۴۱ Saghafi,Sadra ۴۲۵۵۲۳۴۶ ۱۱۷۸ ۳.۰
۱۴۲ صباحی ,مریم ۱۲۵۷۰۳۲۰ ۱۳۹۶ ۳.۰
۱۴۳ Andayeshgar,Hossein ۴۲۵۹۸۲۹۰ ۰ ۳.۰
۱۴۴ Arabcari,Aidin ۲۲۵۳۵۴۴۶ ۱۲۷۶ ۲.۵
۱۴۵ طالب زاده ,نوید ۱۲۵۸۶۶۵۰ ۱۴۸۱ ۲.۵
۱۴۶ Alborzi,Ahmad ۴۲۵۷۲۴۲۸ ۱۵۷۶ ۲.۰
۱۴۷ Fatahipour,Valiollah ۴۲۵۹۷۰۲۱ ۱۴۰۷ ۲.۰
۱۴۸ Faramarzi,Rahim --- ۰ ۲.۰
۱۴۹ Hamid Samiei,Arad --- ۰ ۱.۵
۱۵۰ گله داری ,بردیا ۱۲۵۰۵۸۹۷ ۲۰۳۶ ۱.۵
۱۵۱ Keshavarz Hamidi,Karen ۲۲۵۵۸۵۱۹ ۱۰۶۴ ۱.۵
۱۵۲ Kaviani,Parinaz ۴۲۵۰۴۴۱۴ ۰ ۱.۰
۱۵۳ Ghalechloo ,Amir Mahdi --- ۰ ۱.۰
۱۵۴ علی ئی ,محمد ۱۲۵۰۳۷۹۷ ۱۸۶۵ ۱.۰
۱۵۵ لواسانی ,جواد ۱۲۵۰۶۹۲۳ ۲۰۹۱ ۱.۰
۱۵۶ Vatankhah,Hamed ۴۲۵۵۴۹۳۴ ۱۵۳۰ ۰.۰
۱۵۷ Parham Asl,Mani ۲۲۵۱۱۸۵۷ ۱۴۸۸ ۰.۰
۱۵۸ کریمی ,زهره ۱۲۵۹۹۳۳۶ ۱۳۲۲ ۰.۰
۱۵۹ Kaeid,Ali Asghar ۱۲۵۳۵۴۶۰ ۰ ۰.۰
۱۶۰ Pourhossein Akbarieh,Ali ۲۲۵۵۵۳۴۰ ۰ ۰.۰
۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud ۴۲۵۳۱۲۶۸ ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۱۲ ۷ قربانی ,هادی
0 - 1
ایدنی ,پویا ۱ ۲۵۷۲ 9 ۱
8 ۲۲۳۲ ۶ رزاقی ,بهروز
1 - 0
کبودی ,سید بهرنگ ۱۳ ۲۰۹۲ 8 ۲
8 ۲۱۴۰ ۱۱ Mohandesi,Shahin
0 - 1
Hakemi,Arman ۸ ۲۲۱۰ 8 ۳
۱۹۳۴ ۲۳ طوفانی ,کوروش
0 - 1
دانشور ,بردیا ۳ ۲۲۹۰ ۴
7 ۲۰۱۵ ۱۸ Mahmoody,M. Sadegh
0 - 1
گرایلی ,کیارش ۲۱ ۱۹۶۱ ۵
7 ۱۹۹۲ ۲۰ عابد ,میثم
1 - 0
روزبیان ,رضا ۱۰ ۲۱۵۸ 7 ۶
7 ۱۹۲۲ ۲۴ Khaledi,Omid
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲ ۲۱۱۵ 7 ۷
7 ۱۹۱۹ ۲۵ آژیر ,هومن
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۱۷ ۲۰۲۰ 7 ۸
۱۷۶۱ ۳۸ Fazli,Akbar
- - +
Asgharvand,Davood ۱۹ ۲۰۰۸ 7 ۹
۱۷۱۶ ۴۸ نوربخش زاده ,ارشیا
1 - 0
Bahadori,Arash ۴۴ ۱۷۲۸ ۱۰
۱۷۲۱ ۴۷ Taghikhani,Amir Ali
1 - 0
شرفی ,امیرمهراد ۴۹ ۱۷۱۱ ۱۱
6 ۱۷۵۴ ۴۰ علامیر ویرثق ,احسان
1 - 0
Barzgari,Mohammad ۲۷ ۱۹۰۶ 6 ۱۲
6 ۱۸۷۹ ۲۸ حیدری ,زهرا
1 - 0
Majidi,Seyed Mohammad Parsa ۸۱ ۱۵۲۴ 6 ۱۳
6 ۱۸۷۲ ۲۹ Keshmirian,Mehdi
0 - 1
Aryanpour,Arad ۴۲ ۱۷۴۴ 6 ۱۴
6 ۱۷۰۹ ۵۰ Sekhavatmandi,Roham
0 - 1
Mirhosseinian,Seyedamir ۳۱ ۱۸۲۱ 6 ۱۵
6 ۱۷۸۱ ۳۴ داودی ,مهران
1 - 0
نویدی ,پارسا ۶۴ ۱۶۱۲ 6 ۱۶
6 ۱۵۱۴ ۸۵ Mokhtarzadeh,M.Reza
½ - ½
کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۳۵ ۱۷۷۵ 6 ۱۷
6 ۱۷۷۰ ۳۶ خلیل اللهی ,شهروز
0 - 1
Moghadam,Soheil ۹۷ ۱۴۴۴ 6 ۱۸
6 ۱۷۶۵ ۳۷ رضایی ,حمید رضا
- - +
Shabanzadeh,Mehrad ۱۰۶ ۱۳۴۱ 6 ۱۹
6 ۱۵۹۴ ۶۹ Asgari,Behrad
0 - 1
Gholamian Pour,Amin ۴۱ ۱۷۵۴ 6 ۲۰
۱۷۹۱ ۳۲ Tavazoh,Amirparsa
- - +
Doroodgar,A.Hosein ۷۶ ۱۵۶۴ ۲۱
۱۶۹۷ ۵۲ Heidarzadeh,Arsha
1 - 0
Shahsavari,Shayan ۹۲ ۱۴۸۶ ۲۲
۱۵۷۳ ۷۴ Karimi,Setayesh
0 - 1
Abdollahisaber,Reza ۶۰ ۱۶۵۰ ۲۳
۱۵۲۳ ۸۲ Rezaee,Niusha
1 - 0
Shahsavari,Sorena ۷۲ ۱۵۸۳ ۲۴
۱۵۱۲ ۸۶ صدری علمداری ,فرزام
½ - ½
قاسم پور ,حسین ۵۳ ۱۶۹۵ 5 ۲۵
5 ۱۷۴۲ ۴۳ راعی عرآبادی ,علیرضا
1 - 0
Ghafouri,Mohammad Javad ۸۴ ۱۵۱۶ 5 ۲۶
5 ۱۷۲۲ ۴۶ Ghavidel,Mehrdad
½ - ½
Mousivand,Ali ۹۵ ۱۴۴۶ 5 ۲۷
5 ۱۴۴۴ ۹۶ Gholami,Arian
½ - ½
ابراهیمی ,سینا ۶۱ ۱۶۴۳ 5 ۲۸
5 ۱۶۱۳ ۶۳ خلیلی ,عطیه
1 - 0
Sahraei,Armin ۱۰۰ ۱۴۱۵ 5 ۲۹
5 ۱۶۰۵ ۶۵ عباسپورراد ,نیکو
1 - 0
Shakeri,Amirali ۱۰۳ ۱۳۷۶ 5 ۳۰
5 ۱۵۹۸ ۶۷ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
+ - -
Noormohammadi,Aref ۱۱۷ ۱۳۱۵ 5 ۳۱
5 ۱۵۶۲ ۷۷ فخربخش مبرهنی ,ونداد
+ - -
Habibi,Radin ۱۲۰ ۱۲۸۶ 5 ۳۲
5 ۱۳۷۳ ۱۰۴ Ahadian,Armin
½ - ½
الیکائی ,مهراد ۷۸ ۱۵۴۴ 5 ۳۳
5 ۱۳۳۱ ۱۰۸ Nemati,Navid
0 - 1
Rezaeian Tabrizi,Hooman ۷۹ ۱۵۳۸ 5 ۳۴
۱۶۹۰ ۵۴ نوردیده ,محمد رضا
½ - ½
Karimpour Talebi,Arman ۱۰۷ ۱۳۳۴ ۳۵
۱۳۲۵ ۱۱۲ Safaei Fakhr,Alireza
0 - 1
Yazdanpanah,Mohammad Reza ۶۶ ۱۶۰۰ ۳۶
۱۲۳۱ ۱۲۶ Alavi,S. Sina
0 - 1
Nazari,Sina ۷۰ ۱۵۸۷ ۳۷
۱۱۹۸ ۱۳۰ Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Vasheghani,Hessam ۸۷ ۱۴۹۶ ۳۸
۱۱۳۱ ۱۳۷ Ghasemi,Parima
+ - -
Ahmadi,Gholam Hosein ۸۸ ۱۴۹۲ ۳۹
۱۴۹۰ ۸۹ Heydarimoghaddam,Nima
1 - 0
Teimouri Yadkuri,Shahdad ۱۲۲ ۱۲۶۸ ۴۰
۱۴۲۱ ۹۸ Miar,Arad
+ - -
Gharibian,Rozbeh ۱۳۳ ۱۱۵۸ ۴۱
۱۴۲۱ ۹۹ زارع کاریزی ,نگار
0 - 1
Basiri,Hasan ۱۴۳ ۰ ۴۲
4 ۱۶۸۹ ۵۵ مرادی ,محمدبهراد
- - +
Kordi,Karen ۱۲۴ ۱۲۳۸ 4 ۴۳
4 ۱۵۷۰ ۷۵ Amini,Mahdi
½ - ½
Mazochi,Arefeh ۱۲۸ ۱۲۱۱ 4 ۴۴
4 ۱۳۲۱ ۱۱۶ Nezhad Dehghan,Saghar
0 - 1
حمدالهی ,زهرا ۱۰۹ ۱۳۲۷ 4 ۴۵
4 ۱۳۲۷ ۱۱۰ Vasheghani,Negin
0 - 1
Kargarzadeh,Mahour ۱۳۱ ۱۱۹۴ 4 ۴۶
4 ۱۱۱۸ ۱۳۸ Ahmadian,Sara
0 - 1
جفره ,منوچهر ۱۱۱ ۱۳۲۶ 4 ۴۷
۱۱۳۹ ۱۳۶ Ahadi,Ali
- - +
Bayat,Anoosha ۹۳ ۱۴۸۳ ۴۸
۰ ۱۵۴ Kashi,Fateme
0 - 1
Moosavi,Atena ۱۱۵ ۱۳۲۱ ۴۹
۰ ۱۴۲ ارج ,نگار
½ - ½
محجوب زردست ,آرتمیس ۱۲۳ ۱۲۴۹ ۵۰
۱۲۰۱ ۱۲۹ Bigani,Mohammad Hessam
1 - 0
Shakeri,Farima ۱۶۰ ۰ ۵۱
7 ۲۳۲۷ ۲ حسینی پور ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۲
۲۰۸۲ ۱۵ درودیان ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۳
۱۹۴۲ ۲۲ Sadeghi Givi,Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۴
۱۹۱۹ ۲۶ Mousavi,Emadeddin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۵
3 ۰ ۱۵۱ Hassanzadeh,Setayesh
+ - -
Andayeshgar,Hossein ۱۴۱ ۰ 3 ۵۶
6 ۱۶۵۸ ۵۸ Alizadeh,Amirmohammad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
3 ۰ ۱۵۸ Moosavi,Marjan
0 - 1
Yazdanpanah,Fatemeh ۱۳۹ ۱۰۷۰ ۵۸
۱۷۸۵ ۳۳ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۹
۱۷۵۷ ۳۹ Mahboob,Amir
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۰
۱۶۹۹ ۵۱ Mohammadi,Mohamad Amin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۱
۱۵۹۸ ۶۸ هراتی , هستی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۲
2 ۰ ۱۵۶ Kian Sirat ,Yasin
0 - 1
Ghorbani Shendi,Abolfazl ۱۴۷ ۰ 3 ۶۳
5 ۲۲۷۹ ۴ صداقتی ,مهرداد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۴
5 ۱۷۲۸ ۴۵ سحری ,مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
5 ۱۶۷۲ ۵۷ Mokhtari Moghadam,Taha
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
5 ۱۳۲۲ ۱۱۴ Keshani,Kian
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
۲۱۵۹ ۹ رستمی ,روزبه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
2 ۰ ۱۴۸ Hamid Samiei,Abbas
1 - 0
Jolani,Parnian ۱۵۲ ۰ 2 ۶۹
4 ۲۲۳۵ ۵ پیلوایه ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
4 ۱۲۳۳ ۱۲۵ Khaneki,Amir Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
4 ۱۱۵۸ ۱۳۴ Khanaki,Fatemeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
4 ۱۱۴۵ ۱۳۵ Alizadeh,Amirhosein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
۱۵۸۴ ۷۱ رضایی ,مه یاس
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
۱۴۸۸ ۹۱ رحیمی ,پانته آ
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
۱۳۰۸ ۱۱۸ Rasouli Vasheghani,Soniya
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
۱۲۹۷ ۱۱۹ Ahmadi Niaz,Shayan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
۰ ۱۵۰ Hassani,Mohammadali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
۱۲۷۶ ۱۲۱ Arabcari,Aidin
- - +
Hamid Samiei,Arad ۱۴۹ ۰ ½ ۷۹
3 ۱۶۷۸ ۵۶ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
3 ۱۶۵۸ ۵۹ امیر حکمتی ,مریم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
3 ۱۶۲۵ ۶۲ Hashemi,Mohamad Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
3 ۱۵۱۸ ۸۳ Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
3 ۱۳۹۶ ۱۰۲ صباحی ,مریم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
3 ۱۳۶۷ ۱۰۵ Zandi,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
3 ۱۲۳۱ ۱۲۷ Khosronejad,Abtin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
3 ۱۱۷۸ ۱۳۲ Saghafi,Sadra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
2 ۰ ۱۵۷ Maddah,Babak
1 - 0
Fallahian ,Danial ۱۴۴ ۰ ½ ۸۸
۱۴۸۱ ۹۴ طالب زاده ,نوید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۹
2 ۱۵۷۶ ۷۳ Alborzi,Ahmad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۰
2 ۱۴۰۷ ۱۰۱ Fatahipour,Valiollah
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۱
2 ۰ ۱۴۵ Faramarzi,Rahim
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۲
۲۰۳۶ ۱۶ گله داری ,بردیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۳
۱۰۶۴ ۱۴۰ Keshavarz Hamidi,Karen
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۴
1 ۲۰۸۹ ۱۴ لواسانی ,جواد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۵
1 ۱۸۶۵ ۳۰ علی ئی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۶
1 ۰ ۱۴۶ Ghalechloo ,Amir Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۷
1 ۰ ۱۵۵ Kaviani,Parinaz
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۸
0 ۱۵۳۰ ۸۰ Vatankhah,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۹
0 ۱۴۸۸ ۹۰ Parham Asl,Mani
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۰
0 ۱۳۲۲ ۱۱۳ کریمی ,زهره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۱
0 ۰ ۱۵۳ Kaeid,Ali Asghar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۲
0 ۰ ۱۵۹ Pourhossein Akbarieh,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۳
0 ۰ ۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
8 ۲۵۷۲ ۱ ایدنی ,پویا
1 - 0
حسینی پور ,مهدی ۲ ۲۳۲۷ 7 ۱
۲۲۱۰ ۸ Hakemi,Arman
½ - ½
رزاقی ,بهروز ۶ ۲۲۳۲ ۲
7 ۲۱۴۰ ۱۱ Mohandesi,Shahin
1 - 0
عابد ,میثم ۲۰ ۱۹۹۲ 7 ۳
7 ۲۰۹۲ ۱۳ کبودی ,سید بهرنگ
1 - 0
آژیر ,هومن ۲۵ ۱۹۱۹ 7 ۴
۲۲۹۰ ۳ دانشور ,بردیا
1 - 0
Sadeghi Givi,Reza ۲۲ ۱۹۴۲ ۵
۱۷۶۱ ۳۸ Fazli,Akbar
0 - 1
قربانی ,هادی ۷ ۲۲۱۲ ۶
۲۰۸۲ ۱۵ درودیان ,مهیار
0 - 1
طوفانی ,کوروش ۲۳ ۱۹۳۴ ۷
۱۹۶۱ ۲۱ گرایلی ,کیارش
1 - 0
Mousavi,Emadeddin ۲۶ ۱۹۱۹ ۸
6 ۲۱۵۸ ۱۰ روزبیان ,رضا
1 - 0
حیدری ,زهرا ۲۸ ۱۸۷۹ 6 ۹
6 ۲۱۱۵ ۱۲ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
داودی ,مهران ۳۴ ۱۷۸۱ 6 ۱۰
6 ۲۰۲۰ ۱۷ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
خلیل اللهی ,شهروز ۳۶ ۱۷۷۰ 6 ۱۱
6 ۱۹۰۶ ۲۷ Barzgari,Mohammad
0 - 1
Mahmoody,M. Sadegh ۱۸ ۲۰۱۵ 6 ۱۲
6 ۲۰۰۸ ۱۹ Asgharvand,Davood
1 - 0
Keshmirian,Mehdi ۲۹ ۱۸۷۲ 6 ۱۳
6 ۱۸۲۱ ۳۱ Mirhosseinian,Seyedamir
0 - 1
Khaledi,Omid ۲۴ ۱۹۲۲ 6 ۱۴
۱۷۱۱ ۴۹ شرفی ,امیرمهراد
1 - 0
Tavazoh,Amirparsa ۳۲ ۱۷۹۱ ۱۵
۱۷۸۵ ۳۳ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
0 - 1
نوربخش زاده ,ارشیا ۴۸ ۱۷۱۶ ۱۶
۱۷۷۵ ۳۵ کاسی پور ازبری ,سیدآروین
½ - ½
Asgari,Behrad ۶۹ ۱۵۹۴ ۱۷
۱۷۲۸ ۴۴ Bahadori,Arash
1 - 0
Heidarzadeh,Arsha ۵۲ ۱۶۹۷ ۱۸
۱۴۸۶ ۹۲ Shahsavari,Shayan
0 - 1
Taghikhani,Amir Ali ۴۷ ۱۷۲۱ ۱۹
۱۶۵۰ ۶۰ Abdollahisaber,Reza
0 - 1
رضایی ,حمید رضا ۳۷ ۱۷۶۵ 5 ۲۰
5 ۱۵۴۴ ۷۸ الیکائی ,مهراد
0 - 1
علامیر ویرثق ,احسان ۴۰ ۱۷۵۴ 5 ۲۱
5 ۱۷۵۴ ۴۱ Gholamian Pour,Amin
1 - 0
Gholami,Arian ۹۶ ۱۴۴۴ 5 ۲۲
5 ۱۷۴۴ ۴۲ Aryanpour,Arad
1 - 0
Ahadian,Armin ۱۰۴ ۱۳۷۳ 5 ۲۳
5 ۱۷۰۹ ۵۰ Sekhavatmandi,Roham
1 - 0
فخربخش مبرهنی ,ونداد ۷۷ ۱۵۶۲ 5 ۲۴
5 ۱۵۲۴ ۸۱ Majidi,Seyed Mohammad Parsa
1 - 0
قاسم پور ,حسین ۵۳ ۱۶۹۵ 5 ۲۵
5 ۱۵۱۴ ۸۵ Mokhtarzadeh,M.Reza
+ - -
Mokhtari Moghadam,Taha ۵۷ ۱۶۷۲ 5 ۲۶
5 ۱۴۴۶ ۹۵ Mousivand,Ali
0 - 1
Alizadeh,Amirmohammad ۵۸ ۱۶۵۸ 5 ۲۷
5 ۱۴۴۴ ۹۷ Moghadam,Soheil
1 - 0
خلیلی ,عطیه ۶۳ ۱۶۱۳ 5 ۲۸
5 ۱۶۱۲ ۶۴ نویدی ,پارسا
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۶۷ ۱۵۹۸ 5 ۲۹
5 ۱۳۴۱ ۱۰۶ Shabanzadeh,Mehrad
1 - 0
عباسپورراد ,نیکو ۶۵ ۱۶۰۵ 5 ۳۰
۱۴۹۲ ۸۸ Ahmadi,Gholam Hosein
0 - 1
Mohammadi,Mohamad Amin ۵۱ ۱۶۹۹ ۳۱
۱۶۴۳ ۶۱ ابراهیمی ,سینا
½ - ½
Ghafouri,Mohammad Javad ۸۴ ۱۵۱۶ ۳۲
۱۶۰۰ ۶۶ Yazdanpanah,Mohammad Reza
0 - 1
صدری علمداری ,فرزام ۸۶ ۱۵۱۲ ۳۳
۱۵۹۸ ۶۸ هراتی , هستی
1 - 0
Heydarimoghaddam,Nima ۸۹ ۱۴۹۰ ۳۴
۱۵۸۳ ۷۲ Shahsavari,Sorena
1 - 0
Basiri,Hasan ۱۴۳ ۰ ۳۵
۱۴۹۶ ۸۷ Vasheghani,Hessam
0 - 1
Karimi,Setayesh ۷۴ ۱۵۷۳ ۳۶
۱۵۶۴ ۷۶ Doroodgar,A.Hosein
1 - 0
زارع کاریزی ,نگار ۹۹ ۱۴۲۱ ۳۷
۱۳۳۴ ۱۰۷ Karimpour Talebi,Arman
0 - 1
Rezaee,Niusha ۸۲ ۱۵۲۳ ۳۸
۱۲۸۶ ۱۲۰ Habibi,Radin
½ - ½
نوردیده ,محمد رضا ۵۴ ۱۶۹۰ 4 ۳۹
4 ۱۳۲۷ ۱۰۹ حمدالهی ,زهرا
0 - 1
راعی عرآبادی ,علیرضا ۴۳ ۱۷۴۲ 4 ۴۰
4 ۱۳۲۲ ۱۱۴ Keshani,Kian
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد ۵۵ ۱۶۸۹ 4 ۴۱
4 ۱۳۱۵ ۱۱۷ Noormohammadi,Aref
1 - 0
Amini,Mahdi ۷۵ ۱۵۷۰ 4 ۴۲
4 ۱۵۳۸ ۷۹ Rezaeian Tabrizi,Hooman
1 - 0
Nezhad Dehghan,Saghar ۱۱۶ ۱۳۲۱ 4 ۴۳
4 ۱۲۳۸ ۱۲۴ Kordi,Karen
0 - 1
Sahraei,Armin ۱۰۰ ۱۴۱۵ 4 ۴۴
4 ۱۳۷۶ ۱۰۳ Shakeri,Amirali
1 - 0
Vasheghani,Negin ۱۱۰ ۱۳۲۷ 4 ۴۵
4 ۱۱۱۸ ۱۳۸ Ahmadian,Sara
0 - 1
Nemati,Navid ۱۰۸ ۱۳۳۱ 4 ۴۶
4 ۱۱۴۵ ۱۳۵ Alizadeh,Amirhosein
0 - 1
Miar,Arad ۹۸ ۱۴۲۱ ۴۷
۱۵۸۷ ۷۰ Nazari,Sina
1 - 0
Bigani,Mohammad Hessam ۱۲۹ ۱۲۰۱ ۴۸
۱۴۸۸ ۹۱ رحیمی ,پانته آ
- - +
Gharibian,Rozbeh ۱۳۳ ۱۱۵۸ ۴۹
۱۲۴۹ ۱۲۳ محجوب زردست ,آرتمیس
0 - 1
Safaei Fakhr,Alireza ۱۱۲ ۱۳۲۵ ۵۰
۱۳۲۱ ۱۱۵ Moosavi,Atena
0 - 1
Khalilolahi,Shahrzad ۱۳۰ ۱۱۹۸ ۵۱
۱۲۳۱ ۱۲۶ Alavi,S. Sina
+ - -
Ahmadi Niaz,Shayan ۱۱۹ ۱۲۹۷ ۵۲
۱۲۶۸ ۱۲۲ Teimouri Yadkuri,Shahdad
1 - 0
Ahadi,Ali ۱۳۶ ۱۱۳۹ ۵۳
۱۱۳۱ ۱۳۷ Ghasemi,Parima
+ - -
Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza ۸۳ ۱۵۱۸ 3 ۵۴
3 ۱۴۸۳ ۹۳ Bayat,Anoosha
½ - ½
ارج ,نگار ۱۴۲ ۰ 3 ۵۵
3 ۱۱۹۴ ۱۳۱ Kargarzadeh,Mahour
1 - 0
Moosavi,Marjan ۱۵۸ ۰ 3 ۵۶
۱۷۵۷ ۳۹ Mahboob,Amir
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
3 ۱۳۲۶ ۱۱۱ جفره ,منوچهر
1 - 0
Hamid Samiei,Abbas ۱۴۸ ۰ 2 ۵۸
۰ ۱۶۰ Shakeri,Farima
1 - 0
Arabcari,Aidin ۱۲۱ ۱۲۷۶ ۵۹
3 ۱۲۱۱ ۱۲۸ Mazochi,Arefeh
1 - 0
Kian Sirat ,Yasin ۱۵۶ ۰ 2 ۶۰
۰ ۱۵۴ Kashi,Fateme
1 - 0
Yazdanpanah,Fatemeh ۱۳۹ ۱۰۷۰ ۶۱
۰ ۱۴۷ Ghorbani Shendi,Abolfazl
½ - ½
Hassanzadeh,Setayesh ۱۵۱ ۰ ۶۲
5 ۲۲۷۹ ۴ صداقتی ,مهرداد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۳
5 ۱۷۲۸ ۴۵ سحری ,مسعود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۴
5 ۱۷۲۲ ۴۶ Ghavidel,Mehrdad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
۲۱۵۹ ۹ رستمی ,روزبه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
4 ۲۲۳۵ ۵ پیلوایه ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
4 ۱۲۳۳ ۱۲۵ Khaneki,Amir Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
4 ۱۱۵۸ ۱۳۴ Khanaki,Fatemeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
۱۵۸۴ ۷۱ رضایی ,مه یاس
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
۱۳۰۸ ۱۱۸ Rasouli Vasheghani,Soniya
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
۰ ۱۵۰ Hassani,Mohammadali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
1 ۰ ۱۵۲ Jolani,Parnian
1 - 0
Maddah,Babak ۱۵۷ ۰ 2 ۷۳
3 ۱۶۷۸ ۵۶ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
3 ۱۶۵۸ ۵۹ امیر حکمتی ,مریم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
3 ۱۶۲۵ ۶۲ Hashemi,Mohamad Mehdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
3 ۱۳۹۶ ۱۰۲ صباحی ,مریم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
3 ۱۳۶۷ ۱۰۵ Zandi,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
3 ۱۲۳۱ ۱۲۷ Khosronejad,Abtin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
3 ۱۱۷۸ ۱۳۲ Saghafi,Sadra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
½ ۰ ۱۴۴ Fallahian ,Danial
0 - 1
Andayeshgar,Hossein ۱۴۱ ۰ 2 ۸۱
۱۴۸۱ ۹۴ طالب زاده ,نوید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
2 ۱۵۷۶ ۷۳ Alborzi,Ahmad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
2 ۱۴۰۷ ۱۰۱ Fatahipour,Valiollah
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
2 ۰ ۱۴۵ Faramarzi,Rahim
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
۲۰۳۶ ۱۶ گله داری ,بردیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
۱۰۶۴ ۱۴۰ Keshavarz Hamidi,Karen
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
1 ۲۰۸۹ ۱۴ لواسانی ,جواد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۸
1 ۱۸۶۵ ۳۰ علی ئی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۹
1 ۰ ۱۴۶ Ghalechloo ,Amir Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۰
1 ۰ ۱۵۵ Kaviani,Parinaz
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۱
½ ۰ ۱۴۹ Hamid Samiei,Arad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۲
0 ۱۵۳۰ ۸۰ Vatankhah,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۳
0 ۱۴۸۸ ۹۰ Parham Asl,Mani
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۴
0 ۱۳۲۲ ۱۱۳ کریمی ,زهره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۵
0 ۰ ۱۵۳ Kaeid,Ali Asghar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۶
0 ۰ ۱۵۹ Pourhossein Akbarieh,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۷
0 ۰ ۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۳۴ ۲۳ طوفانی ,کوروش
0 - 1
ایدنی ,پویا ۱ ۲۵۷۲ 7 ۱
۲۲۳۲ ۶ رزاقی ,بهروز
1 - 0
Mohandesi,Shahin ۱۱ ۲۱۴۰ 7 ۲
۲۲۱۰ ۸ Hakemi,Arman
1 - 0
Fazli,Akbar ۳۸ ۱۷۶۱ ۳
6 ۲۳۲۷ ۲ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
دانشور ,بردیا ۳ ۲۲۹۰ ۴
6 ۲۲۱۲ ۷ قربانی ,هادی
½ - ½
گرایلی ,کیارش ۲۱ ۱۹۶۱ 6 ۵
6 ۱۹۹۲ ۲۰ عابد ,میثم
1 - 0
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲ ۲۱۱۵ 6 ۶
6 ۱۹۲۲ ۲۴ Khaledi,Omid
0 - 1
کبودی ,سید بهرنگ ۱۳ ۲۰۹۲ 6 ۷
6 ۱۹۱۹ ۲۵ آژیر ,هومن
1 - 0
Asgharvand,Davood ۱۹ ۲۰۰۸ 6 ۸
۲۱۵۸ ۱۰ روزبیان ,رضا
½ - ½
Barzgari,Mohammad ۲۷ ۱۹۰۶ ۹
۲۰۸۲ ۱۵ درودیان ,مهیار
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۳۳ ۱۷۸۵ ۱۰
۱۹۴۲ ۲۲ Sadeghi Givi,Reza
1 - 0
کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۳۵ ۱۷۷۵ ۱۱
۱۹۱۹ ۲۶ Mousavi,Emadeddin
1 - 0
Abdollahisaber,Reza ۶۰ ۱۶۵۰ ۱۲
5 ۱۷۶۵ ۳۷ رضایی ,حمید رضا
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۱۷ ۲۰۲۰ 5 ۱۳
5 ۲۰۱۵ ۱۸ Mahmoody,M. Sadegh
1 - 0
Gholamian Pour,Amin ۴۱ ۱۷۵۴ 5 ۱۴
5 ۱۸۷۹ ۲۸ حیدری ,زهرا
1 - 0
Aryanpour,Arad ۴۲ ۱۷۴۴ 5 ۱۵
5 ۱۷۲۸ ۴۵ سحری ,مسعود
- - +
Keshmirian,Mehdi ۲۹ ۱۸۷۲ 5 ۱۶
5 ۱۴۴۴ ۹۶ Gholami,Arian
0 - 1
Mirhosseinian,Seyedamir ۳۱ ۱۸۲۱ 5 ۱۷
5 ۱۷۹۱ ۳۲ Tavazoh,Amirparsa
½ - ½
Bahadori,Arash ۴۴ ۱۷۲۸ 5 ۱۸
5 ۱۷۸۱ ۳۴ داودی ,مهران
1 - 0
Ghavidel,Mehrdad ۴۶ ۱۷۲۲ 5 ۱۹
5 ۱۷۷۰ ۳۶ خلیل اللهی ,شهروز
1 - 0
Mousivand,Ali ۹۵ ۱۴۴۶ 5 ۲۰
5 ۱۵۹۸ ۶۷ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
0 - 1
Mahboob,Amir ۳۹ ۱۷۵۷ ۲۱
۱۷۵۴ ۴۰ علامیر ویرثق ,احسان
½ - ½
Majidi,Seyed Mohammad Parsa ۸۱ ۱۵۲۴ ۲۲
۱۷۲۱ ۴۷ Taghikhani,Amir Ali
1 - 0
Shahsavari,Sorena ۷۲ ۱۵۸۳ ۲۳
۱۷۱۶ ۴۸ نوربخش زاده ,ارشیا
1 - 0
Vasheghani,Hessam ۸۷ ۱۴۹۶ ۲۴
۱۵۱۲ ۸۶ صدری علمداری ,فرزام
0 - 1
شرفی ,امیرمهراد ۴۹ ۱۷۱۱ ۲۵
۱۶۹۹ ۵۱ Mohammadi,Mohamad Amin
0 - 1
Shahsavari,Shayan ۹۲ ۱۴۸۶ ۲۶
۱۴۲۱ ۹۹ زارع کاریزی ,نگار
0 - 1
Heidarzadeh,Arsha ۵۲ ۱۶۹۷ ۲۷
۱۶۷۲ ۵۷ Mokhtari Moghadam,Taha
½ - ½
Ahadian,Armin ۱۰۴ ۱۳۷۳ ۲۸
۱۶۵۸ ۵۸ Alizadeh,Amirmohammad
½ - ½
Shabanzadeh,Mehrad ۱۰۶ ۱۳۴۱ ۲۹
۱۵۹۴ ۶۹ Asgari,Behrad
1 - 0
Habibi,Radin ۱۲۰ ۱۲۸۶ ۳۰
۰ ۱۴۳ Basiri,Hasan
0 - 1
Sekhavatmandi,Roham ۵۰ ۱۷۰۹ 4 ۳۱
4 ۱۶۹۵ ۵۳ قاسم پور ,حسین
1 - 0
Rezaeian Tabrizi,Hooman ۷۹ ۱۵۳۸ 4 ۳۲
4 ۱۶۹۰ ۵۴ نوردیده ,محمد رضا
0 - 1
Mokhtarzadeh,M.Reza ۸۵ ۱۵۱۴ 4 ۳۳
4 ۱۶۸۹ ۵۵ مرادی ,محمدبهراد
0 - 1
Moghadam,Soheil ۹۷ ۱۴۴۴ 4 ۳۴
4 ۱۶۱۳ ۶۳ خلیلی ,عطیه
1 - 0
Shakeri,Amirali ۱۰۳ ۱۳۷۶ 4 ۳۵
4 ۱۳۳۱ ۱۰۸ Nemati,Navid
0 - 1
نویدی ,پارسا ۶۴ ۱۶۱۲ 4 ۳۶
4 ۱۶۰۵ ۶۵ عباسپورراد ,نیکو
1 - 0
Khanaki,Fatemeh ۱۳۴ ۱۱۵۸ 4 ۳۷
4 ۱۵۷۳ ۷۴ Karimi,Setayesh
½ - ½
Karimpour Talebi,Arman ۱۰۷ ۱۳۳۴ 4 ۳۸
4 ۱۵۶۲ ۷۷ فخربخش مبرهنی ,ونداد
1 - 0
Alizadeh,Amirhosein ۱۳۵ ۱۱۴۵ 4 ۳۹
4 ۱۳۲۱ ۱۱۶ Nezhad Dehghan,Saghar
0 - 1
الیکائی ,مهراد ۷۸ ۱۵۴۴ 4 ۴۰
۱۳۲۵ ۱۱۲ Safaei Fakhr,Alireza
0 - 1
ابراهیمی ,سینا ۶۱ ۱۶۴۳ ۴۱
۱۴۲۱ ۹۸ Miar,Arad
0 - 1
Yazdanpanah,Mohammad Reza ۶۶ ۱۶۰۰ ۴۲
۱۲۹۷ ۱۱۹ Ahmadi Niaz,Shayan
0 - 1
هراتی , هستی ۶۸ ۱۵۹۸ ۴۳
۱۵۷۰ ۷۵ Amini,Mahdi
½ - ½
Keshani,Kian ۱۱۴ ۱۳۲۲ ۴۴
۱۵۶۴ ۷۶ Doroodgar,A.Hosein
+ - -
Rasouli Vasheghani,Soniya ۱۱۸ ۱۳۰۸ ۴۵
۱۵۲۳ ۸۲ Rezaee,Niusha
1 - 0
Teimouri Yadkuri,Shahdad ۱۲۲ ۱۲۶۸ ۴۶
۱۵۱۶ ۸۴ Ghafouri,Mohammad Javad
1 - 0
Moosavi,Atena ۱۱۵ ۱۳۲۱ ۴۷
۱۱۳۹ ۱۳۶ Ahadi,Ali
0 - 1
Ahmadi,Gholam Hosein ۸۸ ۱۴۹۲ ۴۸
۱۴۹۰ ۸۹ Heydarimoghaddam,Nima
1 - 0
Alavi,S. Sina ۱۲۶ ۱۲۳۱ ۴۹
3 ۱۷۴۲ ۴۳ راعی عرآبادی ,علیرضا
1 - 0
محجوب زردست ,آرتمیس ۱۲۳ ۱۲۴۹ ۵۰
3 ۱۲۳۸ ۱۲۴ Kordi,Karen
+ - -
Hashemi,Mohamad Mehdi ۶۲ ۱۶۲۵ 3 ۵۱
3 ۱۲۳۳ ۱۲۵ Khaneki,Amir Hossein
1 - 0
Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza ۸۳ ۱۵۱۸ 3 ۵۲
3 ۱۱۹۸ ۱۳۰ Khalilolahi,Shahrzad
½ - ½
رحیمی ,پانته آ ۹۱ ۱۴۸۸ 3 ۵۳
3 ۱۴۱۵ ۱۰۰ Sahraei,Armin
1 - 0
ارج ,نگار ۱۴۲ ۰ 3 ۵۴
3 ۱۳۹۶ ۱۰۲ صباحی ,مریم
0 - 1
Noormohammadi,Aref ۱۱۷ ۱۳۱۵ 3 ۵۵
3 ۱۳۲۷ ۱۱۰ Vasheghani,Negin
1 - 0
Moosavi,Marjan ۱۵۸ ۰ 3 ۵۶
۱۲۷۶ ۱۲۱ Arabcari,Aidin
0 - 1
Ahmadian,Sara ۱۳۸ ۱۱۱۸ 3 ۵۷
2 ۰ ۱۴۸ Hamid Samiei,Abbas
0 - 1
حمدالهی ,زهرا ۱۰۹ ۱۳۲۷ 3 ۵۸
۱۲۰۱ ۱۲۹ Bigani,Mohammad Hessam
1 - 0
Ghorbani Shendi,Abolfazl ۱۴۷ ۰ ۵۹
۱۱۵۸ ۱۳۳ Gharibian,Rozbeh
1 - 0
Shakeri,Farima ۱۶۰ ۰ ۶۰
۱۰۷۰ ۱۳۹ Yazdanpanah,Fatemeh
0 - 1
Ghasemi,Parima ۱۳۷ ۱۱۳۱ ۶۱
5 ۲۲۷۹ ۴ صداقتی ,مهرداد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۲
۲۱۵۹ ۹ رستمی ,روزبه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۳
2 ۰ ۱۵۷ Maddah,Babak
0 - 1
Kargarzadeh,Mahour ۱۳۱ ۱۱۹۴ 2 ۶۴
4 ۲۲۳۵ ۵ پیلوایه ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
۱۵۸۷ ۷۰ Nazari,Sina
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
۱۵۸۴ ۷۱ رضایی ,مه یاس
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
۰ ۱۵۰ Hassani,Mohammadali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
1 ۰ ۱۵۲ Jolani,Parnian
0 - 1
جفره ,منوچهر ۱۱۱ ۱۳۲۶ 2 ۶۹
1 ۰ ۱۵۵ Kaviani,Parinaz
- - +
Saghafi,Sadra ۱۳۲ ۱۱۷۸ 2 ۷۰
2 ۰ ۱۴۵ Faramarzi,Rahim
- - +
Kian Sirat ,Yasin ۱۵۶ ۰ 1 ۷۱
3 ۱۶۷۸ ۵۶ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
3 ۱۶۵۸ ۵۹ امیر حکمتی ,مریم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
3 ۱۴۸۳ ۹۳ Bayat,Anoosha
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
3 ۱۳۶۷ ۱۰۵ Zandi,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
3 ۱۲۳۱ ۱۲۷ Khosronejad,Abtin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
3 ۱۲۱۱ ۱۲۸ Mazochi,Arefeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
۰ ۱۵۱ Hassanzadeh,Setayesh
+ - -
Ghalechloo ,Amir Mahdi ۱۴۶ ۰ 1 ۷۸
۱۴۸۱ ۹۴ طالب زاده ,نوید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
۰ ۱۵۴ Kashi,Fateme
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
2 ۱۵۷۶ ۷۳ Alborzi,Ahmad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
2 ۱۴۰۷ ۱۰۱ Fatahipour,Valiollah
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
1 ۰ ۱۴۱ Andayeshgar,Hossein
1 - 0
Hamid Samiei,Arad ۱۴۹ ۰ ½ ۸۳
۲۰۳۶ ۱۶ گله داری ,بردیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
۱۰۶۴ ۱۴۰ Keshavarz Hamidi,Karen
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
1 ۲۰۸۹ ۱۴ لواسانی ,جواد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
1 ۱۸۶۵ ۳۰ علی ئی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
½ ۰ ۱۴۴ Fallahian ,Danial
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۸
0 ۱۵۳۰ ۸۰ Vatankhah,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۹
0 ۱۴۸۸ ۹۰ Parham Asl,Mani
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۰
0 ۱۳۲۲ ۱۱۳ کریمی ,زهره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۱
0 ۰ ۱۵۳ Kaeid,Ali Asghar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۲
0 ۰ ۱۵۹ Pourhossein Akbarieh,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۳
0 ۰ ۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۵۷۲ ۱ ایدنی ,پویا
1 - 0
Hakemi,Arman ۸ ۲۲۱۰ ۱
6 ۲۱۴۰ ۱۱ Mohandesi,Shahin
1 - 0
حسینی پور ,مهدی ۲ ۲۳۲۷ 6 ۲
6 ۲۲۹۰ ۳ دانشور ,بردیا
½ - ½
رزاقی ,بهروز ۶ ۲۲۳۲ 6 ۳
۱۷۶۱ ۳۸ Fazli,Akbar
1 - 0
روزبیان ,رضا ۱۰ ۲۱۵۸ ۴
۱۹۶۱ ۲۱ گرایلی ,کیارش
½ - ½
Khaledi,Omid ۲۴ ۱۹۲۲ ۵
۱۹۳۴ ۲۳ طوفانی ,کوروش
1 - 0
صداقتی ,مهرداد ۴ ۲۲۷۹ 5 ۶
5 ۱۸۷۲ ۲۹ Keshmirian,Mehdi
0 - 1
قربانی ,هادی ۷ ۲۲۱۲ 5 ۷
5 ۲۱۱۵ ۱۲ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
حیدری ,زهرا ۲۸ ۱۸۷۹ 5 ۸
5 ۲۰۹۲ ۱۳ کبودی ,سید بهرنگ
1 - 0
Tavazoh,Amirparsa ۳۲ ۱۷۹۱ 5 ۹
5 ۲۰۰۸ ۱۹ Asgharvand,Davood
1 - 0
داودی ,مهران ۳۴ ۱۷۸۱ 5 ۱۰
5 ۱۸۲۱ ۳۱ Mirhosseinian,Seyedamir
0 - 1
عابد ,میثم ۲۰ ۱۹۹۲ 5 ۱۱
5 ۱۹۱۹ ۲۵ آژیر ,هومن
1 - 0
خلیل اللهی ,شهروز ۳۶ ۱۷۷۰ 5 ۱۲
5 ۱۷۲۸ ۴۴ Bahadori,Arash
0 - 1
درودیان ,مهیار ۱۵ ۲۰۸۲ ۱۳
۱۷۵۷ ۳۹ Mahboob,Amir
0 - 1
Sadeghi Givi,Reza ۲۲ ۱۹۴۲ ۱۴
۱۹۱۹ ۲۶ Mousavi,Emadeddin
1 - 0
نوربخش زاده ,ارشیا ۴۸ ۱۷۱۶ ۱۵
۱۹۰۶ ۲۷ Barzgari,Mohammad
1 - 0
شرفی ,امیرمهراد ۴۹ ۱۷۱۱ ۱۶
۱۷۸۵ ۳۳ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
Mokhtari Moghadam,Taha ۵۷ ۱۶۷۲ ۱۷
۱۷۷۵ ۳۵ کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
Majidi,Seyed Mohammad Parsa ۸۱ ۱۵۲۴ ۱۸
۱۶۵۰ ۶۰ Abdollahisaber,Reza
1 - 0
Taghikhani,Amir Ali ۴۷ ۱۷۲۱ ۱۹
4 ۲۰۲۰ ۱۷ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
Alizadeh,Amirmohammad ۵۸ ۱۶۵۸ ۲۰
4 ۱۶۱۲ ۶۴ نویدی ,پارسا
0 - 1
Mahmoody,M. Sadegh ۱۸ ۲۰۱۵ 4 ۲۱
4 ۱۵۳۸ ۷۹ Rezaeian Tabrizi,Hooman
0 - 1
رضایی ,حمید رضا ۳۷ ۱۷۶۵ 4 ۲۲
4 ۱۵۸۳ ۷۲ Shahsavari,Sorena
½ - ½
علامیر ویرثق ,احسان ۴۰ ۱۷۵۴ 4 ۲۳
4 ۱۷۵۴ ۴۱ Gholamian Pour,Amin
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد ۵۵ ۱۶۸۹ 4 ۲۴
4 ۱۷۴۴ ۴۲ Aryanpour,Arad
1 - 0
خلیلی ,عطیه ۶۳ ۱۶۱۳ 4 ۲۵
4 ۱۱۵۸ ۱۳۴ Khanaki,Fatemeh
0 - 1
سحری ,مسعود ۴۵ ۱۷۲۸ 4 ۲۶
4 ۱۷۲۲ ۴۶ Ghavidel,Mehrdad
1 - 0
عباسپورراد ,نیکو ۶۵ ۱۶۰۵ 4 ۲۷
4 ۱۷۰۹ ۵۰ Sekhavatmandi,Roham
0 - 1
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۶۷ ۱۵۹۸ 4 ۲۸
4 ۱۶۹۷ ۵۲ Heidarzadeh,Arsha
½ - ½
Asgari,Behrad ۶۹ ۱۵۹۴ 4 ۲۹
4 ۱۴۴۶ ۹۵ Mousivand,Ali
1 - 0
قاسم پور ,حسین ۵۳ ۱۶۹۵ 4 ۳۰
۱۶۰۰ ۶۶ Yazdanpanah,Mohammad Reza
0 - 1
Gholami,Arian ۹۶ ۱۴۴۴ 4 ۳۱
۱۴۲۱ ۹۸ Miar,Arad
0 - 1
Mohammadi,Mohamad Amin ۵۱ ۱۶۹۹ ۳۲
۱۵۹۸ ۶۸ هراتی , هستی
0 - 1
Shahsavari,Shayan ۹۲ ۱۴۸۶ ۳۳
۱۵۸۷ ۷۰ Nazari,Sina
- - +
Ahadian,Armin ۱۰۴ ۱۳۷۳ ۳۴
۱۴۲۱ ۹۹ زارع کاریزی ,نگار
+ - -
رضایی ,مه یاس ۷۱ ۱۵۸۴ ۳۵
۱۳۷۶ ۱۰۳ Shakeri,Amirali
½ - ½
Karimi,Setayesh ۷۴ ۱۵۷۳ ۳۶
۱۳۴۱ ۱۰۶ Shabanzadeh,Mehrad
1 - 0
Amini,Mahdi ۷۵ ۱۵۷۰ ۳۷
۱۲۸۶ ۱۲۰ Habibi,Radin
1 - 0
Rezaee,Niusha ۸۲ ۱۵۲۳ ۳۸
۱۲۶۸ ۱۲۲ Teimouri Yadkuri,Shahdad
0 - 1
صدری علمداری ,فرزام ۸۶ ۱۵۱۲ ۳۹
۱۴۹۶ ۸۷ Vasheghani,Hessam
1 - 0
Ahadi,Ali ۱۳۶ ۱۱۳۹ ۴۰
۱۴۹۲ ۸۸ Ahmadi,Gholam Hosein
0 - 1
Basiri,Hasan ۱۴۳ ۰ ۴۱
3 ۱۳۳۴ ۱۰۷ Karimpour Talebi,Arman
1 - 0
راعی عرآبادی ,علیرضا ۴۳ ۱۷۴۲ 3 ۴۲
3 ۱۳۲۷ ۱۰۹ حمدالهی ,زهرا
0 - 1
نوردیده ,محمد رضا ۵۴ ۱۶۹۰ 3 ۴۳
3 ۱۶۲۵ ۶۲ Hashemi,Mohamad Mehdi
0 - 1
Nezhad Dehghan,Saghar ۱۱۶ ۱۳۲۱ 3 ۴۴
3 ۱۳۱۵ ۱۱۷ Noormohammadi,Aref
0 - 1
فخربخش مبرهنی ,ونداد ۷۷ ۱۵۶۲ 3 ۴۵
3 ۱۵۴۴ ۷۸ الیکائی ,مهراد
1 - 0
Sahraei,Armin ۱۰۰ ۱۴۱۵ 3 ۴۶
3 ۱۵۱۸ ۸۳ Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza
0 - 1
Nemati,Navid ۱۰۸ ۱۳۳۱ 3 ۴۷
3 ۱۳۰۸ ۱۱۸ Rasouli Vasheghani,Soniya
½ - ½
Ghafouri,Mohammad Javad ۸۴ ۱۵۱۶ 3 ۴۸
3 ۱۵۱۴ ۸۵ Mokhtarzadeh,M.Reza
1 - 0
Kordi,Karen ۱۲۴ ۱۲۳۸ 3 ۴۹
3 ۱۲۴۹ ۱۲۳ محجوب زردست ,آرتمیس
½ - ½
Heydarimoghaddam,Nima ۸۹ ۱۴۹۰ 3 ۵۰
3 ۱۱۴۵ ۱۳۵ Alizadeh,Amirhosein
1 - 0
Bayat,Anoosha ۹۳ ۱۴۸۳ 3 ۵۱
3 ۱۴۴۴ ۹۷ Moghadam,Soheil
1 - 0
Khalilolahi,Shahrzad ۱۳۰ ۱۱۹۸ 3 ۵۲
3 ۱۲۳۱ ۱۲۷ Khosronejad,Abtin
- - +
ابراهیمی ,سینا ۶۱ ۱۶۴۳ ۵۳
۱۴۸۸ ۹۱ رحیمی ,پانته آ
½ - ½
Khaneki,Amir Hossein ۱۲۵ ۱۲۳۳ ۵۴
۱۲۳۱ ۱۲۶ Alavi,S. Sina
1 - 0
طالب زاده ,نوید ۹۴ ۱۴۸۱ ۵۵
۰ ۱۴۲ ارج ,نگار
½ - ½
Vasheghani,Negin ۱۱۰ ۱۳۲۷ ۵۶
۱۳۲۵ ۱۱۲ Safaei Fakhr,Alireza
1 - 0
Bigani,Mohammad Hessam ۱۲۹ ۱۲۰۱ ۵۷
۱۳۲۲ ۱۱۴ Keshani,Kian
1 - 0
Yazdanpanah,Fatemeh ۱۳۹ ۱۰۷۰ ۵۸
۱۳۲۱ ۱۱۵ Moosavi,Atena
1 - 0
Gharibian,Rozbeh ۱۳۳ ۱۱۵۸ ۵۹
۰ ۱۶۰ Shakeri,Farima
0 - 1
Ahmadi Niaz,Shayan ۱۱۹ ۱۲۹۷ ۶۰
۰ ۱۵۰ Hassani,Mohammadali
1 - 0
Arabcari,Aidin ۱۲۱ ۱۲۷۶ ۶۱
۰ ۱۴۷ Ghorbani Shendi,Abolfazl
0 - 1
Mazochi,Arefeh ۱۲۸ ۱۲۱۱ 2 ۶۲
۲۱۵۹ ۹ رستمی ,روزبه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۳
2 ۰ ۱۵۸ Moosavi,Marjan
1 - 0
Faramarzi,Rahim ۱۴۵ ۰ 2 ۶۴
4 ۲۲۳۵ ۵ پیلوایه ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
۱۱۳۱ ۱۳۷ Ghasemi,Parima
1 - 0
Maddah,Babak ۱۵۷ ۰ 2 ۶۶
۱۵۶۴ ۷۶ Doroodgar,A.Hosein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
1 ۰ ۱۴۶ Ghalechloo ,Amir Mahdi
0 - 1
صباحی ,مریم ۱۰۲ ۱۳۹۶ 2 ۶۸
2 ۱۱۹۴ ۱۳۱ Kargarzadeh,Mahour
0 - 1
Hamid Samiei,Abbas ۱۴۸ ۰ 1 ۶۹
1 ۰ ۱۵۶ Kian Sirat ,Yasin
0 - 1
Ahmadian,Sara ۱۳۸ ۱۱۱۸ 2 ۷۰
۰ ۱۵۱ Hassanzadeh,Setayesh
0 - 1
Kashi,Fateme ۱۵۴ ۰ ۷۱
3 ۱۶۷۸ ۵۶ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
3 ۱۶۵۸ ۵۹ امیر حکمتی ,مریم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
3 ۱۳۶۷ ۱۰۵ Zandi,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
1 ۱۱۷۸ ۱۳۲ Saghafi,Sadra
1 - 0
Andayeshgar,Hossein ۱۴۱ ۰ 1 ۷۵
2 ۱۵۷۶ ۷۳ Alborzi,Ahmad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
2 ۱۴۰۷ ۱۰۱ Fatahipour,Valiollah
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
2 ۱۳۲۶ ۱۱۱ جفره ,منوچهر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
۲۰۳۶ ۱۶ گله داری ,بردیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
۱۰۶۴ ۱۴۰ Keshavarz Hamidi,Karen
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
1 ۲۰۸۹ ۱۴ لواسانی ,جواد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
1 ۱۸۶۵ ۳۰ علی ئی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
½ ۰ ۱۴۴ Fallahian ,Danial
0 - 1
Jolani,Parnian ۱۵۲ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۵۵ Kaviani,Parinaz
+ - -
Hamid Samiei,Arad ۱۴۹ ۰ ½ ۸۴
0 ۱۵۳۰ ۸۰ Vatankhah,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
0 ۱۴۸۸ ۹۰ Parham Asl,Mani
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
0 ۱۳۲۲ ۱۱۳ کریمی ,زهره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
0 ۰ ۱۵۳ Kaeid,Ali Asghar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۸
0 ۰ ۱۵۹ Pourhossein Akbarieh,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۹
0 ۰ ۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۱۰ ۸ Hakemi,Arman
1 - 0
حسینی پور ,مهدی ۲ ۲۳۲۷ 6 ۱
5 ۲۵۷۲ ۱ ایدنی ,پویا
1 - 0
کبودی ,سید بهرنگ ۱۳ ۲۰۹۲ 5 ۲
5 ۱۷۹۱ ۳۲ Tavazoh,Amirparsa
0 - 1
دانشور ,بردیا ۳ ۲۲۹۰ 5 ۳
5 ۲۲۳۲ ۶ رزاقی ,بهروز
1 - 0
Asgharvand,Davood ۱۹ ۲۰۰۸ 5 ۴
5 ۲۲۱۲ ۷ قربانی ,هادی
0 - 1
Mohandesi,Shahin ۱۱ ۲۱۴۰ 5 ۵
۱۷۶۱ ۳۸ Fazli,Akbar
+ - -
رستمی ,روزبه ۹ ۲۱۵۹ ۶
۲۱۵۸ ۱۰ روزبیان ,رضا
1 - 0
کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۳۵ ۱۷۷۵ ۷
۱۷۱۶ ۴۸ نوربخش زاده ,ارشیا
0 - 1
گرایلی ,کیارش ۲۱ ۱۹۶۱ ۸
۱۷۱۱ ۴۹ شرفی ,امیرمهراد
0 - 1
طوفانی ,کوروش ۲۳ ۱۹۳۴ ۹
۱۹۲۲ ۲۴ Khaledi,Omid
1 - 0
Mousavi,Emadeddin ۲۶ ۱۹۱۹ ۱۰
4 ۲۲۷۹ ۴ صداقتی ,مهرداد
1 - 0
Gholamian Pour,Amin ۴۱ ۱۷۵۴ 4 ۱۱
4 ۱۷۷۰ ۳۶ خلیل اللهی ,شهروز
1 - 0
پیلوایه ,علی ۵ ۲۲۳۵ 4 ۱۲
4 ۱۷۶۵ ۳۷ رضایی ,حمید رضا
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲ ۲۱۱۵ 4 ۱۳
4 ۲۰۱۵ ۱۸ Mahmoody,M. Sadegh
0 - 1
Bahadori,Arash ۴۴ ۱۷۲۸ 4 ۱۴
4 ۱۹۹۲ ۲۰ عابد ,میثم
1 - 0
Ghavidel,Mehrdad ۴۶ ۱۷۲۲ 4 ۱۵
4 ۱۷۲۸ ۴۵ سحری ,مسعود
0 - 1
آژیر ,هومن ۲۵ ۱۹۱۹ 4 ۱۶
4 ۱۸۷۹ ۲۸ حیدری ,زهرا
1 - 0
Sekhavatmandi,Roham ۵۰ ۱۷۰۹ 4 ۱۷
4 ۱۶۹۵ ۵۳ قاسم پور ,حسین
0 - 1
Keshmirian,Mehdi ۲۹ ۱۸۷۲ 4 ۱۸
4 ۱۵۹۴ ۶۹ Asgari,Behrad
0 - 1
Mirhosseinian,Seyedamir ۳۱ ۱۸۲۱ 4 ۱۹
4 ۱۵۲۴ ۸۱ Majidi,Seyed Mohammad Parsa
½ - ½
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۳۳ ۱۷۸۵ 4 ۲۰
4 ۱۷۸۱ ۳۴ داودی ,مهران
1 - 0
Heidarzadeh,Arsha ۵۲ ۱۶۹۷ 4 ۲۱
۲۰۸۲ ۱۵ درودیان ,مهیار
1 - 0
هراتی , هستی ۶۸ ۱۵۹۸ ۲۲
۱۹۴۲ ۲۲ Sadeghi Givi,Reza
1 - 0
Nazari,Sina ۷۰ ۱۵۸۷ ۲۳
۱۵۸۴ ۷۱ رضایی ,مه یاس
0 - 1
Barzgari,Mohammad ۲۷ ۱۹۰۶ ۲۴
۱۵۷۰ ۷۵ Amini,Mahdi
0 - 1
Mahboob,Amir ۳۹ ۱۷۵۷ ۲۵
۱۷۵۴ ۴۰ علامیر ویرثق ,احسان
½ - ½
Rezaeian Tabrizi,Hooman ۷۹ ۱۵۳۸ ۲۶
۱۷۲۱ ۴۷ Taghikhani,Amir Ali
1 - 0
صدری علمداری ,فرزام ۸۶ ۱۵۱۲ ۲۷
۱۶۷۲ ۵۷ Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Shakeri,Amirali ۱۰۳ ۱۳۷۶ ۲۸
۱۶۵۸ ۵۸ Alizadeh,Amirmohammad
1 - 0
زارع کاریزی ,نگار ۹۹ ۱۴۲۱ ۲۹
۱۶۵۰ ۶۰ Abdollahisaber,Reza
1 - 0
Shabanzadeh,Mehrad ۱۰۶ ۱۳۴۱ ۳۰
3 ۲۰۲۰ ۱۷ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
الیکائی ,مهراد ۷۸ ۱۵۴۴ 3 ۳۱
3 ۱۴۹۰ ۸۹ Heydarimoghaddam,Nima
0 - 1
Aryanpour,Arad ۴۲ ۱۷۴۴ 3 ۳۲
3 ۱۶۹۹ ۵۱ Mohammadi,Mohamad Amin
½ - ½
Vasheghani,Hessam ۸۷ ۱۴۹۶ 3 ۳۳
3 ۱۶۸۹ ۵۵ مرادی ,محمدبهراد
1 - 0
Mokhtarzadeh,M.Reza ۸۵ ۱۵۱۴ 3 ۳۴
3 ۱۶۵۸ ۵۹ امیر حکمتی ,مریم
0 - 1
Mousivand,Ali ۹۵ ۱۴۴۶ 3 ۳۵
3 ۱۴۴۴ ۹۶ Gholami,Arian
1 - 0
Hashemi,Mohamad Mehdi ۶۲ ۱۶۲۵ 3 ۳۶
3 ۱۶۱۳ ۶۳ خلیلی ,عطیه
1 - 0
Karimpour Talebi,Arman ۱۰۷ ۱۳۳۴ 3 ۳۷
3 ۱۴۱۵ ۱۰۰ Sahraei,Armin
0 - 1
نویدی ,پارسا ۶۴ ۱۶۱۲ 3 ۳۸
3 ۱۶۰۵ ۶۵ عباسپورراد ,نیکو
1 - 0
Zandi,Hamid ۱۰۵ ۱۳۶۷ 3 ۳۹
3 ۱۳۷۳ ۱۰۴ Ahadian,Armin
½ - ½
Yazdanpanah,Mohammad Reza ۶۶ ۱۶۰۰ 3 ۴۰
3 ۱۵۹۸ ۶۷ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
Rasouli Vasheghani,Soniya ۱۱۸ ۱۳۰۸ 3 ۴۱
3 ۱۳۲۱ ۱۱۶ Nezhad Dehghan,Saghar
0 - 1
Shahsavari,Sorena ۷۲ ۱۵۸۳ 3 ۴۲
3 ۱۵۷۳ ۷۴ Karimi,Setayesh
½ - ½
Teimouri Yadkuri,Shahdad ۱۲۲ ۱۲۶۸ 3 ۴۳
3 ۱۱۳۹ ۱۳۶ Ahadi,Ali
½ - ½
Doroodgar,A.Hosein ۷۶ ۱۵۶۴ 3 ۴۴
3 ۱۵۶۲ ۷۷ فخربخش مبرهنی ,ونداد
0 - 1
Khanaki,Fatemeh ۱۳۴ ۱۱۵۸ 3 ۴۵
۱۶۹۰ ۵۴ نوردیده ,محمد رضا
½ - ½
Moghadam,Soheil ۹۷ ۱۴۴۴ ۴۶
۱۶۴۳ ۶۱ ابراهیمی ,سینا
0 - 1
Miar,Arad ۹۸ ۱۴۲۱ ۴۷
۱۵۲۳ ۸۲ Rezaee,Niusha
1 - 0
Safaei Fakhr,Alireza ۱۱۲ ۱۳۲۵ ۴۸
۱۵۱۶ ۸۴ Ghafouri,Mohammad Javad
½ - ½
محجوب زردست ,آرتمیس ۱۲۳ ۱۲۴۹ ۴۹
۱۲۰۱ ۱۲۹ Bigani,Mohammad Hessam
0 - 1
Ahmadi,Gholam Hosein ۸۸ ۱۴۹۲ ۵۰
۰ ۱۴۳ Basiri,Hasan
1 - 0
رحیمی ,پانته آ ۹۱ ۱۴۸۸ ۵۱
۱۴۸۶ ۹۲ Shahsavari,Shayan
1 - 0
Alavi,S. Sina ۱۲۶ ۱۲۳۱ ۵۲
۱۴۸۱ ۹۴ طالب زاده ,نوید
0 - 1
Habibi,Radin ۱۲۰ ۱۲۸۶ ۵۳
2 ۱۵۷۶ ۷۳ Alborzi,Ahmad
- - +
Khalilolahi,Shahrzad ۱۳۰ ۱۱۹۸ 2 ۵۴
2 ۱۲۱۱ ۱۲۸ Mazochi,Arefeh
0 - 1
Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza ۸۳ ۱۵۱۸ 2 ۵۵
2 ۱۳۳۱ ۱۰۸ Nemati,Navid
1 - 0
Kargarzadeh,Mahour ۱۳۱ ۱۱۹۴ 2 ۵۶
2 ۱۱۱۸ ۱۳۸ Ahmadian,Sara
0 - 1
حمدالهی ,زهرا ۱۰۹ ۱۳۲۷ 2 ۵۷
2 ۱۳۲۷ ۱۱۰ Vasheghani,Negin
½ - ½
Ghorbani Shendi,Abolfazl ۱۴۷ ۰ 2 ۵۸
2 ۱۱۴۵ ۱۳۵ Alizadeh,Amirhosein
+ - -
جفره ,منوچهر ۱۱۱ ۱۳۲۶ 2 ۵۹
2 ۱۰۷۰ ۱۳۹ Yazdanpanah,Fatemeh
½ - ½
Moosavi,Atena ۱۱۵ ۱۳۲۱ 2 ۶۰
2 ۱۲۹۷ ۱۱۹ Ahmadi Niaz,Shayan
½ - ½
Hassani,Mohammadali ۱۵۰ ۰ 2 ۶۱
2 ۱۲۳۸ ۱۲۴ Kordi,Karen
1 - 0
Moosavi,Marjan ۱۵۸ ۰ 2 ۶۲
2 ۱۲۳۳ ۱۲۵ Khaneki,Amir Hossein
½ - ½
Shakeri,Farima ۱۶۰ ۰ 2 ۶۳
2 ۰ ۱۵۷ Maddah,Babak
0 - 1
Khosronejad,Abtin ۱۲۷ ۱۲۳۱ 2 ۶۴
۱۰۶۴ ۱۴۰ Keshavarz Hamidi,Karen
0 - 1
Keshani,Kian ۱۱۴ ۱۳۲۲ ۶۵
1 ۰ ۱۴۸ Hamid Samiei,Abbas
0 - 1
Noormohammadi,Aref ۱۱۷ ۱۳۱۵ 2 ۶۶
۰ ۱۵۴ Kashi,Fateme
0 - 1
Arabcari,Aidin ۱۲۱ ۱۲۷۶ ۶۷
۱۱۵۸ ۱۳۳ Gharibian,Rozbeh
1 - 0
Ghasemi,Parima ۱۳۷ ۱۱۳۱ ۶۸
3 ۱۷۴۲ ۴۳ راعی عرآبادی ,علیرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
3 ۱۶۷۸ ۵۶ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
3 ۱۴۸۳ ۹۳ Bayat,Anoosha
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
1 ۰ ۱۴۱ Andayeshgar,Hossein
0 - 1
ارج ,نگار ۱۴۲ ۰ ۷۲
2 ۱۴۰۷ ۱۰۱ Fatahipour,Valiollah
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
۲۰۳۶ ۱۶ گله داری ,بردیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
1 ۱۳۹۶ ۱۰۲ صباحی ,مریم
1 - 0
Jolani,Parnian ۱۵۲ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۴۶ Ghalechloo ,Amir Mahdi
1 - 0
Saghafi,Sadra ۱۳۲ ۱۱۷۸ 1 ۷۶
1 ۰ ۱۴۵ Faramarzi,Rahim
1 - 0
Kaviani,Parinaz ۱۵۵ ۰ 0 ۷۷
½ ۰ ۱۴۹ Hamid Samiei,Arad
0 - 1
Hassanzadeh,Setayesh ۱۵۱ ۰ ½ ۷۸
1 ۲۰۸۹ ۱۴ لواسانی ,جواد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
1 ۱۸۶۵ ۳۰ علی ئی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۰ ۱۵۶ Kian Sirat ,Yasin
1 - 0
Fallahian ,Danial ۱۴۴ ۰ ½ ۸۱
0 ۱۵۳۰ ۸۰ Vatankhah,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۱۴۸۸ ۹۰ Parham Asl,Mani
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۱۳۲۲ ۱۱۳ کریمی ,زهره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۰ ۱۵۳ Kaeid,Ali Asghar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
0 ۰ ۱۵۹ Pourhossein Akbarieh,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
0 ۰ ۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۳۲۷ ۲ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
قربانی ,هادی ۷ ۲۲۱۲ 5 ۱
۲۱۵۹ ۹ رستمی ,روزبه
0 - 1
Hakemi,Arman ۸ ۲۲۱۰ ۲
4 ۲۲۹۰ ۳ دانشور ,بردیا
1 - 0
روزبیان ,رضا ۱۰ ۲۱۵۸ ۳
4 ۲۲۳۵ ۵ پیلوایه ,علی
0 - 1
Tavazoh,Amirparsa ۳۲ ۱۷۹۱ 4 ۴
4 ۱۷۸۵ ۳۳ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
0 - 1
رزاقی ,بهروز ۶ ۲۲۳۲ 4 ۵
4 ۲۱۴۰ ۱۱ Mohandesi,Shahin
1 - 0
حیدری ,زهرا ۲۸ ۱۸۷۹ 4 ۶
4 ۲۰۹۲ ۱۳ کبودی ,سید بهرنگ
1 - 0
داودی ,مهران ۳۴ ۱۷۸۱ 4 ۷
4 ۲۰۰۸ ۱۹ Asgharvand,Davood
1 - 0
خلیل اللهی ,شهروز ۳۶ ۱۷۷۰ 4 ۸
4 ۱۷۷۵ ۳۵ کاسی پور ازبری ,سیدآروین
½ - ½
Khaledi,Omid ۲۴ ۱۹۲۲ 4 ۹
4 ۱۹۱۹ ۲۶ Mousavi,Emadeddin
½ - ½
شرفی ,امیرمهراد ۴۹ ۱۷۱۱ 4 ۱۰
۲۰۸۲ ۱۵ درودیان ,مهیار
- - +
نوربخش زاده ,ارشیا ۴۸ ۱۷۱۶ ۱۱
۱۷۰۹ ۵۰ Sekhavatmandi,Roham
½ - ½
Mahmoody,M. Sadegh ۱۸ ۲۰۱۵ ۱۲
۱۹۶۱ ۲۱ گرایلی ,کیارش
1 - 0
Abdollahisaber,Reza ۶۰ ۱۶۵۰ ۱۳
۱۹۳۴ ۲۳ طوفانی ,کوروش
1 - 0
رضایی ,مه یاس ۷۱ ۱۵۸۴ ۱۴
۱۹۱۹ ۲۵ آژیر ,هومن
½ - ½
Majidi,Seyed Mohammad Parsa ۸۱ ۱۵۲۴ ۱۵
۱۵۸۷ ۷۰ Nazari,Sina
0 - 1
Fazli,Akbar ۳۸ ۱۷۶۱ ۱۶
3 ۱۶۱۲ ۶۴ نویدی ,پارسا
0 - 1
صداقتی ,مهرداد ۴ ۲۲۷۹ 3 ۱۷
3 ۱۶۰۰ ۶۶ Yazdanpanah,Mohammad Reza
0 - 1
عابد ,میثم ۲۰ ۱۹۹۲ 3 ۱۸
3 ۱۵۹۸ ۶۸ هراتی , هستی
½ - ½
Barzgari,Mohammad ۲۷ ۱۹۰۶ 3 ۱۹
3 ۱۸۷۲ ۲۹ Keshmirian,Mehdi
1 - 0
خلیلی ,عطیه ۶۳ ۱۶۱۳ 3 ۲۰
3 ۱۸۲۱ ۳۱ Mirhosseinian,Seyedamir
1 - 0
عباسپورراد ,نیکو ۶۵ ۱۶۰۵ 3 ۲۱
3 ۱۵۸۳ ۷۲ Shahsavari,Sorena
0 - 1
رضایی ,حمید رضا ۳۷ ۱۷۶۵ 3 ۲۲
3 ۱۷۵۴ ۴۱ Gholamian Pour,Amin
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۶۷ ۱۵۹۸ 3 ۲۳
3 ۱۷۴۲ ۴۳ راعی عرآبادی ,علیرضا
0 - 1
Asgari,Behrad ۶۹ ۱۵۹۴ 3 ۲۴
3 ۱۷۲۸ ۴۴ Bahadori,Arash
1 - 0
Karimi,Setayesh ۷۴ ۱۵۷۳ 3 ۲۵
3 ۱۵۱۴ ۸۵ Mokhtarzadeh,M.Reza
0 - 1
سحری ,مسعود ۴۵ ۱۷۲۸ 3 ۲۶
3 ۱۷۲۲ ۴۶ Ghavidel,Mehrdad
1 - 0
Ahadi,Ali ۱۳۶ ۱۱۳۹ 3 ۲۷
3 ۱۶۹۷ ۵۲ Heidarzadeh,Arsha
1 - 0
Sahraei,Armin ۱۰۰ ۱۴۱۵ 3 ۲۸
3 ۱۵۴۴ ۷۸ الیکائی ,مهراد
0 - 1
قاسم پور ,حسین ۵۳ ۱۶۹۵ 3 ۲۹
3 ۱۴۲۱ ۹۹ زارع کاریزی ,نگار
½ - ½
Mokhtari Moghadam,Taha ۵۷ ۱۶۷۲ 3 ۳۰
3 ۱۳۷۶ ۱۰۳ Shakeri,Amirali
½ - ½
Alizadeh,Amirmohammad ۵۸ ۱۶۵۸ 3 ۳۱
3 ۱۱۵۸ ۱۳۴ Khanaki,Fatemeh
0 - 1
Sadeghi Givi,Reza ۲۲ ۱۹۴۲ ۳۲
۱۷۵۷ ۳۹ Mahboob,Amir
1 - 0
طالب زاده ,نوید ۹۴ ۱۴۸۱ ۳۳
۱۴۹۲ ۸۸ Ahmadi,Gholam Hosein
0 - 1
علامیر ویرثق ,احسان ۴۰ ۱۷۵۴ ۳۴
۱۷۴۴ ۴۲ Aryanpour,Arad
½ - ½
Mousivand,Ali ۹۵ ۱۴۴۶ ۳۵
۱۴۸۸ ۹۱ رحیمی ,پانته آ
0 - 1
Taghikhani,Amir Ali ۴۷ ۱۷۲۱ ۳۶
۱۴۸۳ ۹۳ Bayat,Anoosha
½ - ½
امیر حکمتی ,مریم ۵۹ ۱۶۵۸ ۳۷
۱۳۴۱ ۱۰۶ Shabanzadeh,Mehrad
1 - 0
ابراهیمی ,سینا ۶۱ ۱۶۴۳ ۳۸
۱۲۸۶ ۱۲۰ Habibi,Radin
0 - 1
Amini,Mahdi ۷۵ ۱۵۷۰ ۳۹
۱۵۳۸ ۷۹ Rezaeian Tabrizi,Hooman
1 - 0
Miar,Arad ۹۸ ۱۴۲۱ ۴۰
۱۵۱۲ ۸۶ صدری علمداری ,فرزام
1 - 0
Basiri,Hasan ۱۴۳ ۰ ۴۱
۱۲۶۸ ۱۲۲ Teimouri Yadkuri,Shahdad
½ - ½
Vasheghani,Hessam ۸۷ ۱۴۹۶ ۴۲
5 ۲۵۷۲ ۱ ایدنی ,پویا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۳
2 ۱۳۲۷ ۱۰۹ حمدالهی ,زهرا
0 - 1
Mohammadi,Mohamad Amin ۵۱ ۱۶۹۹ 2 ۴۴
2 ۱۳۲۶ ۱۱۱ جفره ,منوچهر
0 - 1
مرادی ,محمدبهراد ۵۵ ۱۶۸۹ 2 ۴۵
2 ۱۶۲۵ ۶۲ Hashemi,Mohamad Mehdi
1 - 0
Nemati,Navid ۱۰۸ ۱۳۳۱ 2 ۴۶
2 ۱۳۰۸ ۱۱۸ Rasouli Vasheghani,Soniya
1 - 0
Alborzi,Ahmad ۷۳ ۱۵۷۶ 2 ۴۷
2 ۱۵۶۴ ۷۶ Doroodgar,A.Hosein
1 - 0
Vasheghani,Negin ۱۱۰ ۱۳۲۷ 2 ۴۸
2 ۱۳۲۱ ۱۱۵ Moosavi,Atena
0 - 1
فخربخش مبرهنی ,ونداد ۷۷ ۱۵۶۲ 2 ۴۹
2 ۱۲۳۱ ۱۲۶ Alavi,S. Sina
½ - ½
Rezaee,Niusha ۸۲ ۱۵۲۳ 2 ۵۰
2 ۱۵۱۸ ۸۳ Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza
0 - 1
Nezhad Dehghan,Saghar ۱۱۶ ۱۳۲۱ 2 ۵۱
2 ۱۲۳۸ ۱۲۴ Kordi,Karen
0 - 1
Heydarimoghaddam,Nima ۸۹ ۱۴۹۰ 2 ۵۲
2 ۱۱۹۸ ۱۳۰ Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Gholami,Arian ۹۶ ۱۴۴۴ 2 ۵۳
2 ۱۴۴۴ ۹۷ Moghadam,Soheil
½ - ½
Bigani,Mohammad Hessam ۱۲۹ ۱۲۰۱ 2 ۵۴
2 ۰ ۱۶۰ Shakeri,Farima
0 - 1
Ahadian,Armin ۱۰۴ ۱۳۷۳ 2 ۵۵
2 ۱۳۶۷ ۱۰۵ Zandi,Hamid
1 - 0
Khaneki,Amir Hossein ۱۲۵ ۱۲۳۳ 2 ۵۶
4 ۲۱۱۵ ۱۲ زاهدی فر ,اناهیتا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
2 ۰ ۱۵۰ Hassani,Mohammadali
0 - 1
Ghafouri,Mohammad Javad ۸۴ ۱۵۱۶ ۵۸
۱۲۷۶ ۱۲۱ Arabcari,Aidin
0 - 1
Shahsavari,Shayan ۹۲ ۱۴۸۶ ۵۹
2 ۱۳۳۴ ۱۰۷ Karimpour Talebi,Arman
1 - 0
Hamid Samiei,Abbas ۱۴۸ ۰ 1 ۶۰
۱۱۳۱ ۱۳۷ Ghasemi,Parima
0 - 1
Safaei Fakhr,Alireza ۱۱۲ ۱۳۲۵ ۶۱
۱۳۲۲ ۱۱۴ Keshani,Kian
0 - 1
محجوب زردست ,آرتمیس ۱۲۳ ۱۲۴۹ ۶۲
۱۳۱۵ ۱۱۷ Noormohammadi,Aref
½ - ½
Yazdanpanah,Fatemeh ۱۳۹ ۱۰۷۰ ۶۳
۱۱۱۸ ۱۳۸ Ahmadian,Sara
½ - ½
Ahmadi Niaz,Shayan ۱۱۹ ۱۲۹۷ ۶۴
3 ۲۰۲۰ ۱۷ غفوریان ,امیرعلی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
3 ۱۶۷۸ ۵۶ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
۱۶۹۰ ۵۴ نوردیده ,محمد رضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
1 ۱۴۰۷ ۱۰۱ Fatahipour,Valiollah
1 - 0
Faramarzi,Rahim ۱۴۵ ۰ 1 ۶۸
1 ۰ ۱۴۷ Ghorbani Shendi,Abolfazl
1 - 0
صباحی ,مریم ۱۰۲ ۱۳۹۶ 1 ۶۹
1 ۱۲۳۱ ۱۲۷ Khosronejad,Abtin
1 - 0
Andayeshgar,Hossein ۱۴۱ ۰ 1 ۷۰
1 ۱۱۷۸ ۱۳۲ Saghafi,Sadra
0 - 1
Maddah,Babak ۱۵۷ ۰ 1 ۷۱
1 ۰ ۱۴۲ ارج ,نگار
½ - ½
Gharibian,Rozbeh ۱۳۳ ۱۱۵۸ 1 ۷۲
1 ۰ ۱۵۸ Moosavi,Marjan
1 - 0
Hamid Samiei,Arad ۱۴۹ ۰ ½ ۷۳
۲۰۳۶ ۱۶ گله داری ,بردیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
۱۰۶۴ ۱۴۰ Keshavarz Hamidi,Karen
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۵۲ Jolani,Parnian
0 - 1
Mazochi,Arefeh ۱۲۸ ۱۲۱۱ 1 ۷۶
1 ۱۱۹۴ ۱۳۱ Kargarzadeh,Mahour
1 - 0
Kian Sirat ,Yasin ۱۵۶ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۵۵ Kaviani,Parinaz
0 - 1
Alizadeh,Amirhosein ۱۳۵ ۱۱۴۵ 1 ۷۸
½ ۰ ۱۴۴ Fallahian ,Danial
0 - 1
Kashi,Fateme ۱۵۴ ۰ ½ ۷۹
1 ۲۰۸۹ ۱۴ لواسانی ,جواد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
1 ۱۸۶۵ ۳۰ علی ئی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
½ ۰ ۱۵۱ Hassanzadeh,Setayesh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۱۵۳۰ ۸۰ Vatankhah,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۱۴۸۸ ۹۰ Parham Asl,Mani
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۱۳۲۲ ۱۱۳ کریمی ,زهره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
0 ۰ ۱۴۶ Ghalechloo ,Amir Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
0 ۰ ۱۵۳ Kaeid,Ali Asghar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
0 ۰ ۱۵۹ Pourhossein Akbarieh,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۸
0 ۰ ۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۹
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۲۳۲ ۶ رزاقی ,بهروز
0 - 1
ایدنی ,پویا ۱ ۲۵۷۲ 4 ۱
4 ۲۳۲۷ ۲ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
پیلوایه ,علی ۵ ۲۲۳۵ 4 ۲
4 ۲۲۱۲ ۷ قربانی ,هادی
1 - 0
دانشور ,بردیا ۳ ۲۲۹۰ 4 ۳
۲۲۱۰ ۸ Hakemi,Arman
1 - 0
درودیان ,مهیار ۱۵ ۲۰۸۲ ۴
۲۱۵۹ ۹ رستمی ,روزبه
1 - 0
طوفانی ,کوروش ۲۳ ۱۹۳۴ ۵
۲۱۵۸ ۱۰ روزبیان ,رضا
1 - 0
گرایلی ,کیارش ۲۱ ۱۹۶۱ ۶
3 ۲۱۴۰ ۱۱ Mohandesi,Shahin
1 - 0
Gholamian Pour,Amin ۴۱ ۱۷۵۴ 3 ۷
3 ۲۱۱۵ ۱۲ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
Bahadori,Arash ۴۴ ۱۷۲۸ 3 ۸
3 ۱۷۶۵ ۳۷ رضایی ,حمید رضا
0 - 1
کبودی ,سید بهرنگ ۱۳ ۲۰۹۲ 3 ۹
3 ۱۷۱۱ ۴۹ شرفی ,امیرمهراد
1 - 0
غفوریان ,امیرعلی ۱۷ ۲۰۲۰ 3 ۱۰
3 ۲۰۱۵ ۱۸ Mahmoody,M. Sadegh
½ - ½
نوربخش زاده ,ارشیا ۴۸ ۱۷۱۶ 3 ۱۱
3 ۱۶۹۵ ۵۳ قاسم پور ,حسین
0 - 1
Asgharvand,Davood ۱۹ ۲۰۰۸ 3 ۱۲
3 ۱۹۲۲ ۲۴ Khaledi,Omid
1 - 0
Heidarzadeh,Arsha ۵۲ ۱۶۹۷ 3 ۱۳
3 ۱۶۷۲ ۵۷ Mokhtari Moghadam,Taha
0 - 1
Mousavi,Emadeddin ۲۶ ۱۹۱۹ 3 ۱۴
3 ۱۸۷۹ ۲۸ حیدری ,زهرا
1 - 0
نویدی ,پارسا ۶۴ ۱۶۱۲ 3 ۱۵
3 ۱۶۵۸ ۵۸ Alizadeh,Amirmohammad
0 - 1
Tavazoh,Amirparsa ۳۲ ۱۷۹۱ 3 ۱۶
3 ۱۵۹۸ ۶۷ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
0 - 1
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۳۳ ۱۷۸۵ 3 ۱۷
3 ۱۷۸۱ ۳۴ داودی ,مهران
1 - 0
Mokhtarzadeh,M.Reza ۸۵ ۱۵۱۴ 3 ۱۸
3 ۱۱۳۹ ۱۳۶ Ahadi,Ali
0 - 1
کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۳۵ ۱۷۷۵ 3 ۱۹
3 ۱۷۷۰ ۳۶ خلیل اللهی ,شهروز
1 - 0
الیکائی ,مهراد ۷۸ ۱۵۴۴ 3 ۲۰
3 ۱۵۸۴ ۷۱ رضایی ,مه یاس
½ - ½
Mirhosseinian,Seyedamir ۳۱ ۱۸۲۱ ۲۱
۱۶۴۳ ۶۱ ابراهیمی ,سینا
0 - 1
آژیر ,هومن ۲۵ ۱۹۱۹ ۲۲
۱۵۷۰ ۷۵ Amini,Mahdi
0 - 1
Fazli,Akbar ۳۸ ۱۷۶۱ ۲۳
۱۵۲۴ ۸۱ Majidi,Seyed Mohammad Parsa
1 - 0
Mahboob,Amir ۳۹ ۱۷۵۷ ۲۴
۱۷۲۱ ۴۷ Taghikhani,Amir Ali
0 - 1
Nazari,Sina ۷۰ ۱۵۸۷ ۲۵
۱۵۱۲ ۸۶ صدری علمداری ,فرزام
0 - 1
Sekhavatmandi,Roham ۵۰ ۱۷۰۹ ۲۶
۱۴۴۶ ۹۵ Mousivand,Ali
0 - 1
Abdollahisaber,Reza ۶۰ ۱۶۵۰ ۲۷
2 ۲۲۷۹ ۴ صداقتی ,مهرداد
1 - 0
Doroodgar,A.Hosein ۷۶ ۱۵۶۴ 2 ۲۸
2 ۱۹۹۲ ۲۰ عابد ,میثم
1 - 0
فخربخش مبرهنی ,ونداد ۷۷ ۱۵۶۲ 2 ۲۹
2 ۱۹۴۲ ۲۲ Sadeghi Givi,Reza
½ - ½
Rezaeian Tabrizi,Hooman ۷۹ ۱۵۳۸ 2 ۳۰
2 ۱۹۰۶ ۲۷ Barzgari,Mohammad
1 - 0
Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza ۸۳ ۱۵۱۸ 2 ۳۱
2 ۱۵۲۳ ۸۲ Rezaee,Niusha
0 - 1
Keshmirian,Mehdi ۲۹ ۱۸۷۲ 2 ۳۲
2 ۱۴۹۶ ۸۷ Vasheghani,Hessam
½ - ½
Aryanpour,Arad ۴۲ ۱۷۴۴ 2 ۳۳
2 ۱۴۹۰ ۸۹ Heydarimoghaddam,Nima
0 - 1
راعی عرآبادی ,علیرضا ۴۳ ۱۷۴۲ 2 ۳۴
2 ۱۷۲۸ ۴۵ سحری ,مسعود
1 - 0
Moghadam,Soheil ۹۷ ۱۴۴۴ 2 ۳۵
2 ۱۴۴۴ ۹۶ Gholami,Arian
0 - 1
Ghavidel,Mehrdad ۴۶ ۱۷۲۲ 2 ۳۶
2 ۱۶۹۹ ۵۱ Mohammadi,Mohamad Amin
0 - 1
زارع کاریزی ,نگار ۹۹ ۱۴۲۱ 2 ۳۷
2 ۱۴۲۱ ۹۸ Miar,Arad
½ - ½
نوردیده ,محمد رضا ۵۴ ۱۶۹۰ 2 ۳۸
2 ۱۶۸۹ ۵۵ مرادی ,محمدبهراد
0 - 1
Shakeri,Amirali ۱۰۳ ۱۳۷۶ 2 ۳۹
2 ۱۴۱۵ ۱۰۰ Sahraei,Armin
1 - 0
Hashemi,Mohamad Mehdi ۶۲ ۱۶۲۵ 2 ۴۰
2 ۱۶۱۳ ۶۳ خلیلی ,عطیه
1 - 0
Zandi,Hamid ۱۰۵ ۱۳۶۷ 2 ۴۱
2 ۱۶۰۵ ۶۵ عباسپورراد ,نیکو
1 - 0
Karimpour Talebi,Arman ۱۰۷ ۱۳۳۴ 2 ۴۲
2 ۱۳۳۱ ۱۰۸ Nemati,Navid
0 - 1
Yazdanpanah,Mohammad Reza ۶۶ ۱۶۰۰ 2 ۴۳
2 ۱۲۰۱ ۱۲۹ Bigani,Mohammad Hessam
0 - 1
هراتی , هستی ۶۸ ۱۵۹۸ 2 ۴۴
2 ۱۵۹۴ ۶۹ Asgari,Behrad
1 - 0
جفره ,منوچهر ۱۱۱ ۱۳۲۶ 2 ۴۵
2 ۱۵۷۶ ۷۳ Alborzi,Ahmad
0 - 1
Khanaki,Fatemeh ۱۳۴ ۱۱۵۸ 2 ۴۶
2 ۱۵۷۳ ۷۴ Karimi,Setayesh
1 - 0
Hassani,Mohammadali ۱۵۰ ۰ 2 ۴۷
۱۷۵۴ ۴۰ علامیر ویرثق ,احسان
1 - 0
Keshani,Kian ۱۱۴ ۱۳۲۲ ۴۸
۱۶۵۸ ۵۹ امیر حکمتی ,مریم
1 - 0
Noormohammadi,Aref ۱۱۷ ۱۳۱۵ ۴۹
1 ۰ ۱۴۸ Hamid Samiei,Abbas
0 - 1
Shahsavari,Sorena ۷۲ ۱۵۸۳ 2 ۵۰
۱۵۱۶ ۸۴ Ghafouri,Mohammad Javad
0 - 1
Teimouri Yadkuri,Shahdad ۱۲۲ ۱۲۶۸ ۵۱
۱۲۹۷ ۱۱۹ Ahmadi Niaz,Shayan
0 - 1
Ahmadi,Gholam Hosein ۸۸ ۱۴۹۲ ۵۲
۱۲۷۶ ۱۲۱ Arabcari,Aidin
0 - 1
رحیمی ,پانته آ ۹۱ ۱۴۸۸ ۵۳
۱۴۸۶ ۹۲ Shahsavari,Shayan
0 - 1
Habibi,Radin ۱۲۰ ۱۲۸۶ ۵۴
۱۰۷۰ ۱۳۹ Yazdanpanah,Fatemeh
0 - 1
Bayat,Anoosha ۹۳ ۱۴۸۳ ۵۵
۱۴۸۱ ۹۴ طالب زاده ,نوید
1 - 0
Ghasemi,Parima ۱۳۷ ۱۱۳۱ ۵۶
۱۲۴۹ ۱۲۳ محجوب زردست ,آرتمیس
0 - 1
Shabanzadeh,Mehrad ۱۰۶ ۱۳۴۱ ۵۷
3 ۱۶۷۸ ۵۶ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۸
۰ ۱۴۳ Basiri,Hasan
1 - 0
Fatahipour,Valiollah ۱۰۱ ۱۴۰۷ 1 ۵۹
1 ۱۳۹۶ ۱۰۲ صباحی ,مریم
0 - 1
Khalilolahi,Shahrzad ۱۳۰ ۱۱۹۸ 1 ۶۰
1 ۱۳۷۳ ۱۰۴ Ahadian,Armin
1 - 0
Kargarzadeh,Mahour ۱۳۱ ۱۱۹۴ 1 ۶۱
1 ۱۱۴۵ ۱۳۵ Alizadeh,Amirhosein
0 - 1
حمدالهی ,زهرا ۱۰۹ ۱۳۲۷ 1 ۶۲
1 ۱۳۲۷ ۱۱۰ Vasheghani,Negin
1 - 0
Saghafi,Sadra ۱۳۲ ۱۱۷۸ 1 ۶۳
1 ۱۳۲۵ ۱۱۲ Safaei Fakhr,Alireza
½ - ½
Ahmadian,Sara ۱۳۸ ۱۱۱۸ 1 ۶۴
1 ۰ ۱۴۱ Andayeshgar,Hossein
0 - 1
Moosavi,Atena ۱۱۵ ۱۳۲۱ 1 ۶۵
1 ۱۳۲۱ ۱۱۶ Nezhad Dehghan,Saghar
1 - 0
Ghorbani Shendi,Abolfazl ۱۴۷ ۰ 1 ۶۶
1 ۰ ۱۵۷ Maddah,Babak
0 - 1
Kordi,Karen ۱۲۴ ۱۲۳۸ 1 ۶۷
1 ۰ ۱۵۸ Moosavi,Marjan
0 - 1
Alavi,S. Sina ۱۲۶ ۱۲۳۱ 1 ۶۸
1 ۱۲۳۱ ۱۲۷ Khosronejad,Abtin
- - +
Shakeri,Farima ۱۶۰ ۰ 1 ۶۹
۲۰۳۶ ۱۶ گله داری ,بردیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۰ ۱۵۶ Kian Sirat ,Yasin
0 - 1
Rasouli Vasheghani,Soniya ۱۱۸ ۱۳۰۸ 1 ۷۱
1 ۱۲۳۳ ۱۲۵ Khaneki,Amir Hossein
1 - 0
Kaviani,Parinaz ۱۵۵ ۰ 0 ۷۲
½ ۱۲۱۱ ۱۲۸ Mazochi,Arefeh
½ - ½
ارج ,نگار ۱۴۲ ۰ ½ ۷۳
½ ۰ ۱۵۴ Kashi,Fateme
0 - 1
Keshavarz Hamidi,Karen ۱۴۰ ۱۰۶۴ ½ ۷۴
1 ۲۰۸۹ ۱۴ لواسانی ,جواد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
1 ۱۸۶۵ ۳۰ علی ئی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
0 ۱۱۵۸ ۱۳۳ Gharibian,Rozbeh
1 - 0
Hassanzadeh,Setayesh ۱۵۱ ۰ ½ ۷۷
0 ۰ ۱۴۹ Hamid Samiei,Arad
½ - ½
Fallahian ,Danial ۱۴۴ ۰ 0 ۷۸
0 ۰ ۱۴۵ Faramarzi,Rahim
1 - 0
Ghalechloo ,Amir Mahdi ۱۴۶ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۵۳۰ ۸۰ Vatankhah,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۱۴۸۸ ۹۰ Parham Asl,Mani
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۱۳۲۲ ۱۱۳ کریمی ,زهره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۵۲ Jolani,Parnian
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۵۳ Kaeid,Ali Asghar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۰ ۱۵۹ Pourhossein Akbarieh,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
0 ۰ ۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۵۷۲ ۱ ایدنی ,پویا
1 - 0
Mohandesi,Shahin ۱۱ ۲۱۴۰ 3 ۱
3 ۲۰۹۲ ۱۳ کبودی ,سید بهرنگ
0 - 1
حسینی پور ,مهدی ۲ ۲۳۲۷ 3 ۲
3 ۲۲۹۰ ۳ دانشور ,بردیا
1 - 0
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲ ۲۱۱۵ 3 ۳
3 ۲۲۳۵ ۵ پیلوایه ,علی
1 - 0
Mahmoody,M. Sadegh ۱۸ ۲۰۱۵ 3 ۴
3 ۲۰۲۰ ۱۷ غفوریان ,امیرعلی
0 - 1
رزاقی ,بهروز ۶ ۲۲۳۲ 3 ۵
3 ۲۰۰۸ ۱۹ Asgharvand,Davood
0 - 1
قربانی ,هادی ۷ ۲۲۱۲ 3 ۶
3 ۱۹۶۱ ۲۱ گرایلی ,کیارش
½ - ½
Hakemi,Arman ۸ ۲۲۱۰ 3 ۷
3 ۱۹۳۴ ۲۳ طوفانی ,کوروش
½ - ½
روزبیان ,رضا ۱۰ ۲۱۵۸ 3 ۸
۱۶۵۰ ۶۰ Abdollahisaber,Reza
0 - 1
رستمی ,روزبه ۹ ۲۱۵۹ ۹
۱۵۸۷ ۷۰ Nazari,Sina
0 - 1
درودیان ,مهیار ۱۵ ۲۰۸۲ ۱۰
۱۷۷۵ ۳۵ کاسی پور ازبری ,سیدآروین
½ - ½
Alizadeh,Amirmohammad ۵۸ ۱۶۵۸ ۱۱
2 ۱۹۱۹ ۲۵ آژیر ,هومن
½ - ½
Mokhtari Moghadam,Taha ۵۷ ۱۶۷۲ ۱۲
2 ۱۶۷۸ ۵۶ جعفری همدانی ,ارشیا
1 - 0
عابد ,میثم ۲۰ ۱۹۹۲ 2 ۱۳
2 ۱۶۲۵ ۶۲ Hashemi,Mohamad Mehdi
0 - 1
Khaledi,Omid ۲۴ ۱۹۲۲ 2 ۱۴
2 ۱۹۱۹ ۲۶ Mousavi,Emadeddin
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد ۵۵ ۱۶۸۹ 2 ۱۵
2 ۱۶۱۲ ۶۴ نویدی ,پارسا
1 - 0
Barzgari,Mohammad ۲۷ ۱۹۰۶ 2 ۱۶
2 ۱۶۰۰ ۶۶ Yazdanpanah,Mohammad Reza
0 - 1
حیدری ,زهرا ۲۸ ۱۸۷۹ 2 ۱۷
2 ۱۸۲۱ ۳۱ Mirhosseinian,Seyedamir
½ - ½
ابراهیمی ,سینا ۶۱ ۱۶۴۳ 2 ۱۸
2 ۱۷۹۱ ۳۲ Tavazoh,Amirparsa
1 - 0
خلیلی ,عطیه ۶۳ ۱۶۱۳ 2 ۱۹
2 ۱۷۸۵ ۳۳ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
عباسپورراد ,نیکو ۶۵ ۱۶۰۵ 2 ۲۰
2 ۱۵۹۸ ۶۸ هراتی , هستی
0 - 1
داودی ,مهران ۳۴ ۱۷۸۱ 2 ۲۱
2 ۱۵۸۳ ۷۲ Shahsavari,Sorena
0 - 1
خلیل اللهی ,شهروز ۳۶ ۱۷۷۰ 2 ۲۲
2 ۱۵۶۴ ۷۶ Doroodgar,A.Hosein
0 - 1
رضایی ,حمید رضا ۳۷ ۱۷۶۵ 2 ۲۳
2 ۱۵۶۲ ۷۷ فخربخش مبرهنی ,ونداد
0 - 1
Gholamian Pour,Amin ۴۱ ۱۷۵۴ 2 ۲۴
2 ۱۷۴۴ ۴۲ Aryanpour,Arad
0 - 1
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۶۷ ۱۵۹۸ 2 ۲۵
2 ۱۷۲۸ ۴۴ Bahadori,Arash
1 - 0
Asgari,Behrad ۶۹ ۱۵۹۴ 2 ۲۶
2 ۱۵۴۴ ۷۸ الیکائی ,مهراد
1 - 0
سحری ,مسعود ۴۵ ۱۷۲۸ 2 ۲۷
2 ۱۷۲۲ ۴۶ Ghavidel,Mehrdad
0 - 1
رضایی ,مه یاس ۷۱ ۱۵۸۴ 2 ۲۸
2 ۱۷۱۶ ۴۸ نوربخش زاده ,ارشیا
1 - 0
Karimi,Setayesh ۷۴ ۱۵۷۳ 2 ۲۹
2 ۱۵۱۸ ۸۳ Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza
0 - 1
شرفی ,امیرمهراد ۴۹ ۱۷۱۱ 2 ۳۰
2 ۱۷۰۹ ۵۰ Sekhavatmandi,Roham
½ - ½
Majidi,Seyed Mohammad Parsa ۸۱ ۱۵۲۴ 2 ۳۱
2 ۱۵۱۴ ۸۵ Mokhtarzadeh,M.Reza
1 - 0
Mohammadi,Mohamad Amin ۵۱ ۱۶۹۹ 2 ۳۲
2 ۱۳۲۶ ۱۱۱ جفره ,منوچهر
0 - 1
قاسم پور ,حسین ۵۳ ۱۶۹۵ 2 ۳۳
2 ۱۱۳۹ ۱۳۶ Ahadi,Ali
+ - -
نوردیده ,محمد رضا ۵۴ ۱۶۹۰ 2 ۳۴
۱۵۱۲ ۸۶ صدری علمداری ,فرزام
+ - -
گله داری ,بردیا ۱۶ ۲۰۳۶ ۳۵
۱۴۹۰ ۸۹ Heydarimoghaddam,Nima
½ - ½
Sadeghi Givi,Reza ۲۲ ۱۹۴۲ ۳۶
۱۷۶۱ ۳۸ Fazli,Akbar
1 - 0
Arabcari,Aidin ۱۲۱ ۱۲۷۶ ۳۷
۱۷۵۷ ۳۹ Mahboob,Amir
1 - 0
Shahsavari,Shayan ۹۲ ۱۴۸۶ ۳۸
۱۴۴۶ ۹۵ Mousivand,Ali
1 - 0
علامیر ویرثق ,احسان ۴۰ ۱۷۵۴ ۳۹
۱۱۳۱ ۱۳۷ Ghasemi,Parima
0 - 1
Taghikhani,Amir Ali ۴۷ ۱۷۲۱ ۴۰
2 ۱۶۹۷ ۵۲ Heidarzadeh,Arsha
1 - 0
Hamid Samiei,Abbas ۱۴۸ ۰ 1 ۴۱
۱۲۶۸ ۱۲۲ Teimouri Yadkuri,Shahdad
0 - 1
Amini,Mahdi ۷۵ ۱۵۷۰ ۴۲
1 ۱۳۲۷ ۱۰۹ حمدالهی ,زهرا
0 - 1
صداقتی ,مهرداد ۴ ۲۲۷۹ 1 ۴۳
1 ۱۸۷۲ ۲۹ Keshmirian,Mehdi
1 - 0
Safaei Fakhr,Alireza ۱۱۲ ۱۳۲۵ 1 ۴۴
1 ۱۳۲۲ ۱۱۴ Keshani,Kian
½ - ½
امیر حکمتی ,مریم ۵۹ ۱۶۵۸ 1 ۴۵
1 ۱۳۲۱ ۱۱۵ Moosavi,Atena
0 - 1
Alborzi,Ahmad ۷۳ ۱۵۷۶ 1 ۴۶
1 ۱۵۳۸ ۷۹ Rezaeian Tabrizi,Hooman
1 - 0
Vasheghani,Negin ۱۱۰ ۱۳۲۷ 1 ۴۷
1 ۱۳۰۸ ۱۱۸ Rasouli Vasheghani,Soniya
0 - 1
Rezaee,Niusha ۸۲ ۱۵۲۳ 1 ۴۸
1 ۱۲۸۶ ۱۲۰ Habibi,Radin
½ - ½
Ghafouri,Mohammad Javad ۸۴ ۱۵۱۶ 1 ۴۹
1 ۱۴۹۶ ۸۷ Vasheghani,Hessam
1 - 0
Nezhad Dehghan,Saghar ۱۱۶ ۱۳۲۱ 1 ۵۰
1 ۱۴۹۲ ۸۸ Ahmadi,Gholam Hosein
½ - ½
Noormohammadi,Aref ۱۱۷ ۱۳۱۵ 1 ۵۱
1 ۱۴۸۸ ۹۱ رحیمی ,پانته آ
½ - ½
Ahmadi Niaz,Shayan ۱۱۹ ۱۲۹۷ 1 ۵۲
1 ۱۴۸۳ ۹۳ Bayat,Anoosha
½ - ½
محجوب زردست ,آرتمیس ۱۲۳ ۱۲۴۹ 1 ۵۳
1 ۱۲۳۸ ۱۲۴ Kordi,Karen
0 - 1
Gholami,Arian ۹۶ ۱۴۴۴ 1 ۵۴
1 ۱۴۴۴ ۹۷ Moghadam,Soheil
1 - 0
Khaneki,Amir Hossein ۱۲۵ ۱۲۳۳ 1 ۵۵
1 ۱۲۳۱ ۱۲۶ Alavi,S. Sina
0 - 1
Miar,Arad ۹۸ ۱۴۲۱ 1 ۵۶
1 ۱۴۲۱ ۹۹ زارع کاریزی ,نگار
1 - 0
Khosronejad,Abtin ۱۲۷ ۱۲۳۱ 1 ۵۷
1 ۱۱۹۸ ۱۳۰ Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Sahraei,Armin ۱۰۰ ۱۴۱۵ 1 ۵۸
1 ۱۴۰۷ ۱۰۱ Fatahipour,Valiollah
0 - 1
Bigani,Mohammad Hessam ۱۲۹ ۱۲۰۱ 1 ۵۹
1 ۱۱۵۸ ۱۳۴ Khanaki,Fatemeh
1 - 0
صباحی ,مریم ۱۰۲ ۱۳۹۶ 1 ۶۰
1 ۱۳۷۶ ۱۰۳ Shakeri,Amirali
1 - 0
Alizadeh,Amirhosein ۱۳۵ ۱۱۴۵ 1 ۶۱
1 ۰ ۱۵۰ Hassani,Mohammadali
1 - 0
Ahadian,Armin ۱۰۴ ۱۳۷۳ 1 ۶۲
1 ۱۳۶۷ ۱۰۵ Zandi,Hamid
1 - 0
Maddah,Babak ۱۵۷ ۰ 1 ۶۳
1 ۱۳۴۱ ۱۰۶ Shabanzadeh,Mehrad
½ - ½
Basiri,Hasan ۱۴۳ ۰ 1 ۶۴
1 ۱۳۳۴ ۱۰۷ Karimpour Talebi,Arman
1 - 0
Shakeri,Farima ۱۶۰ ۰ 1 ۶۵
2 ۱۷۴۲ ۴۳ راعی عرآبادی ,علیرضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
½ ۰ ۱۵۱ Hassanzadeh,Setayesh
0 - 1
طالب زاده ,نوید ۹۴ ۱۴۸۱ ½ ۶۷
0 ۰ ۱۵۵ Kaviani,Parinaz
0 - 1
Nemati,Navid ۱۰۸ ۱۳۳۱ 1 ۶۸
½ ۱۰۶۴ ۱۴۰ Keshavarz Hamidi,Karen
0 - 1
Yazdanpanah,Fatemeh ۱۳۹ ۱۰۷۰ ½ ۶۹
1 ۲۰۸۹ ۱۴ لواسانی ,جواد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
1 ۱۸۶۵ ۳۰ علی ئی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
½ ۱۲۱۱ ۱۲۸ Mazochi,Arefeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
0 ۰ ۱۴۶ Ghalechloo ,Amir Mahdi
0 - 1
Kargarzadeh,Mahour ۱۳۱ ۱۱۹۴ 0 ۷۳
0 ۱۱۷۸ ۱۳۲ Saghafi,Sadra
1 - 0
Faramarzi,Rahim ۱۴۵ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۱۴۷ Ghorbani Shendi,Abolfazl
1 - 0
Gharibian,Rozbeh ۱۳۳ ۱۱۵۸ 0 ۷۵
0 ۱۱۱۸ ۱۳۸ Ahmadian,Sara
1 - 0
Hamid Samiei,Arad ۱۴۹ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۱۵۲ Jolani,Parnian
0 - 1
Andayeshgar,Hossein ۱۴۱ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۴۲ ارج ,نگار
½ - ½
Kashi,Fateme ۱۵۴ ۰ 0 ۷۸
0 ۰ ۱۴۴ Fallahian ,Danial
0 - 1
Moosavi,Marjan ۱۵۸ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۵۳۰ ۸۰ Vatankhah,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۱۴۸۸ ۹۰ Parham Asl,Mani
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۱۳۲۲ ۱۱۳ کریمی ,زهره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۵۳ Kaeid,Ali Asghar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۵۶ Kian Sirat ,Yasin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۰ ۱۵۹ Pourhossein Akbarieh,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
0 ۰ ۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۹۲۲ ۲۴ Khaledi,Omid
0 - 1
ایدنی ,پویا ۱ ۲۵۷۲ 2 ۱
2 ۲۳۲۷ ۲ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
آژیر ,هومن ۲۵ ۱۹۱۹ 2 ۲
2 ۱۹۰۶ ۲۷ Barzgari,Mohammad
0 - 1
دانشور ,بردیا ۳ ۲۲۹۰ 2 ۳
2 ۱۸۷۹ ۲۸ حیدری ,زهرا
0 - 1
پیلوایه ,علی ۵ ۲۲۳۵ 2 ۴
2 ۲۲۳۲ ۶ رزاقی ,بهروز
1 - 0
Mirhosseinian,Seyedamir ۳۱ ۱۸۲۱ 2 ۵
2 ۲۲۱۲ ۷ قربانی ,هادی
1 - 0
Tavazoh,Amirparsa ۳۲ ۱۷۹۱ 2 ۶
2 ۲۲۱۰ ۸ Hakemi,Arman
1 - 0
خاچاطوریانس قشلاق ,تنی ۳۳ ۱۷۸۵ 2 ۷
2 ۲۱۵۹ ۹ رستمی ,روزبه
½ - ½
کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۳۵ ۱۷۷۵ 2 ۸
2 ۱۷۸۱ ۳۴ داودی ,مهران
0 - 1
روزبیان ,رضا ۱۰ ۲۱۵۸ 2 ۹
2 ۱۷۶۵ ۳۷ رضایی ,حمید رضا
0 - 1
Mohandesi,Shahin ۱۱ ۲۱۴۰ 2 ۱۰
2 ۲۱۱۵ ۱۲ زاهدی فر ,اناهیتا
1 - 0
Aryanpour,Arad ۴۲ ۱۷۴۴ 2 ۱۱
2 ۱۷۵۴ ۴۱ Gholamian Pour,Amin
0 - 1
کبودی ,سید بهرنگ ۱۳ ۲۰۹۲ 2 ۱۲
2 ۱۶۹۰ ۵۴ نوردیده ,محمد رضا
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۱۷ ۲۰۲۰ 2 ۱۳
2 ۲۰۱۵ ۱۸ Mahmoody,M. Sadegh
1 - 0
هراتی , هستی ۶۸ ۱۵۹۸ 2 ۱۴
2 ۱۵۸۴ ۷۱ رضایی ,مه یاس
0 - 1
Asgharvand,Davood ۱۹ ۲۰۰۸ 2 ۱۵
2 ۱۵۷۳ ۷۴ Karimi,Setayesh
0 - 1
گرایلی ,کیارش ۲۱ ۱۹۶۱ 2 ۱۶
۲۰۸۲ ۱۵ درودیان ,مهیار
1 - 0
Mokhtarzadeh,M.Reza ۸۵ ۱۵۱۴ 2 ۱۷
۲۰۳۶ ۱۶ گله داری ,بردیا
- - +
Alizadeh,Amirmohammad ۵۸ ۱۶۵۸ ۱۸
۱۹۹۲ ۲۰ عابد ,میثم
½ - ½
Hashemi,Mohamad Mehdi ۶۲ ۱۶۲۵ ۱۹
۱۹۴۲ ۲۲ Sadeghi Givi,Reza
0 - 1
Abdollahisaber,Reza ۶۰ ۱۶۵۰ ۲۰
1 ۰ ۱۴۸ Hamid Samiei,Abbas
0 - 1
طوفانی ,کوروش ۲۳ ۱۹۳۴ 2 ۲۱
۱۶۷۲ ۵۷ Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Mahboob,Amir ۳۹ ۱۷۵۷ ۲۲
۱۷۵۴ ۴۰ علامیر ویرثق ,احسان
0 - 1
Nazari,Sina ۷۰ ۱۵۸۷ ۲۳
1 ۲۲۷۹ ۴ صداقتی ,مهرداد
0 - 1
الیکائی ,مهراد ۷۸ ۱۵۴۴ 1 ۲۴
1 ۱۵۳۸ ۷۹ Rezaeian Tabrizi,Hooman
0 - 1
Mousavi,Emadeddin ۲۶ ۱۹۱۹ 1 ۲۵
1 ۱۵۲۴ ۸۱ Majidi,Seyed Mohammad Parsa
1 - 0
Keshmirian,Mehdi ۲۹ ۱۸۷۲ 1 ۲۶
1 ۱۸۶۵ ۳۰ علی ئی ,محمد
0 - 1
Mohammadi Bahabadi,Mohammad Reza ۸۳ ۱۵۱۸ 1 ۲۷
1 ۱۷۷۰ ۳۶ خلیل اللهی ,شهروز
1 - 0
Ahmadi,Gholam Hosein ۸۸ ۱۴۹۲ 1 ۲۸
1 ۱۴۸۶ ۹۲ Shahsavari,Shayan
½ - ½
Fazli,Akbar ۳۸ ۱۷۶۱ 1 ۲۹
1 ۱۷۴۲ ۴۳ راعی عرآبادی ,علیرضا
1 - 0
رحیمی ,پانته آ ۹۱ ۱۴۸۸ 1 ۳۰
1 ۱۴۲۱ ۹۸ Miar,Arad
0 - 1
Bahadori,Arash ۴۴ ۱۷۲۸ 1 ۳۱
1 ۱۷۲۸ ۴۵ سحری ,مسعود
1 - 0
Bayat,Anoosha ۹۳ ۱۴۸۳ 1 ۳۲
1 ۱۴۱۵ ۱۰۰ Sahraei,Armin
0 - 1
Ghavidel,Mehrdad ۴۶ ۱۷۲۲ 1 ۳۳
1 ۱۷۲۱ ۴۷ Taghikhani,Amir Ali
½ - ½
Mousivand,Ali ۹۵ ۱۴۴۶ 1 ۳۴
1 ۱۳۹۶ ۱۰۲ صباحی ,مریم
0 - 1
نوربخش زاده ,ارشیا ۴۸ ۱۷۱۶ 1 ۳۵
1 ۱۷۱۱ ۴۹ شرفی ,امیرمهراد
1 - 0
Shakeri,Amirali ۱۰۳ ۱۳۷۶ 1 ۳۶
1 ۱۳۷۳ ۱۰۴ Ahadian,Armin
0 - 1
Sekhavatmandi,Roham ۵۰ ۱۷۰۹ 1 ۳۷
1 ۱۶۹۹ ۵۱ Mohammadi,Mohamad Amin
1 - 0
Shabanzadeh,Mehrad ۱۰۶ ۱۳۴۱ 1 ۳۸
1 ۱۳۳۱ ۱۰۸ Nemati,Navid
0 - 1
Heidarzadeh,Arsha ۵۲ ۱۶۹۷ 1 ۳۹
1 ۱۶۹۵ ۵۳ قاسم پور ,حسین
1 - 0
Karimpour Talebi,Arman ۱۰۷ ۱۳۳۴ 1 ۴۰
1 ۱۶۸۹ ۵۵ مرادی ,محمدبهراد
1 - 0
حمدالهی ,زهرا ۱۰۹ ۱۳۲۷ 1 ۴۱
1 ۱۳۲۵ ۱۱۲ Safaei Fakhr,Alireza
0 - 1
جعفری همدانی ,ارشیا ۵۶ ۱۶۷۸ 1 ۴۲
1 ۱۶۵۸ ۵۹ امیر حکمتی ,مریم
0 - 1
جفره ,منوچهر ۱۱۱ ۱۳۲۶ 1 ۴۳
1 ۱۶۴۳ ۶۱ ابراهیمی ,سینا
1 - 0
Keshani,Kian ۱۱۴ ۱۳۲۲ 1 ۴۴
1 ۱۶۱۳ ۶۳ خلیلی ,عطیه
1 - 0
Moosavi,Atena ۱۱۵ ۱۳۲۱ 1 ۴۵
1 ۱۳۲۱ ۱۱۶ Nezhad Dehghan,Saghar
0 - 1
نویدی ,پارسا ۶۴ ۱۶۱۲ 1 ۴۶
1 ۱۶۰۵ ۶۵ عباسپورراد ,نیکو
1 - 0
Kordi,Karen ۱۲۴ ۱۲۳۸ 1 ۴۷
1 ۱۲۳۳ ۱۲۵ Khaneki,Amir Hossein
0 - 1
Yazdanpanah,Mohammad Reza ۶۶ ۱۶۰۰ 1 ۴۸
1 ۱۵۹۸ ۶۷ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
Alavi,S. Sina ۱۲۶ ۱۲۳۱ 1 ۴۹
1 ۱۵۹۴ ۶۹ Asgari,Behrad
1 - 0
Khanaki,Fatemeh ۱۳۴ ۱۱۵۸ 1 ۵۰
1 ۱۱۴۵ ۱۳۵ Alizadeh,Amirhosein
0 - 1
Shahsavari,Sorena ۷۲ ۱۵۸۳ 1 ۵۱
1 ۱۵۷۶ ۷۳ Alborzi,Ahmad
0 - 1
Ahadi,Ali ۱۳۶ ۱۱۳۹ 1 ۵۲
1 ۱۵۷۰ ۷۵ Amini,Mahdi
½ - ½
Ghasemi,Parima ۱۳۷ ۱۱۳۱ 1 ۵۳
1 ۰ ۱۴۳ Basiri,Hasan
0 - 1
Doroodgar,A.Hosein ۷۶ ۱۵۶۴ 1 ۵۴
1 ۱۵۶۲ ۷۷ فخربخش مبرهنی ,ونداد
1 - 0
Hassani,Mohammadali ۱۵۰ ۰ 1 ۵۵
1 ۰ ۱۵۷ Maddah,Babak
0 - 1
صدری علمداری ,فرزام ۸۶ ۱۵۱۲ ½ ۵۶
½ ۱۰۷۰ ۱۳۹ Yazdanpanah,Fatemeh
0 - 1
Heydarimoghaddam,Nima ۸۹ ۱۴۹۰ ½ ۵۷
½ ۱۲۳۱ ۱۲۷ Khosronejad,Abtin
½ - ½
Moghadam,Soheil ۹۷ ۱۴۴۴ ½ ۵۸
½ ۱۲۷۶ ۱۲۱ Arabcari,Aidin
1 - 0
Mazochi,Arefeh ۱۲۸ ۱۲۱۱ ½ ۵۹
½ ۰ ۱۵۱ Hassanzadeh,Setayesh
0 - 1
Teimouri Yadkuri,Shahdad ۱۲۲ ۱۲۶۸ ½ ۶۰
1 ۲۰۸۹ ۱۴ لواسانی ,جواد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۱
1 ۰ ۱۶۰ Shakeri,Farima
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۲
0 ۱۵۲۳ ۸۲ Rezaee,Niusha
1 - 0
Saghafi,Sadra ۱۳۲ ۱۱۷۸ 0 ۶۳
0 ۱۵۱۶ ۸۴ Ghafouri,Mohammad Javad
1 - 0
Ahmadian,Sara ۱۳۸ ۱۱۱۸ 0 ۶۴
0 ۱۱۹۴ ۱۳۱ Kargarzadeh,Mahour
0 - 1
Vasheghani,Hessam ۸۷ ۱۴۹۶ 0 ۶۵
0 ۱۴۸۱ ۹۴ طالب زاده ,نوید
½ - ½
Keshavarz Hamidi,Karen ۱۴۰ ۱۰۶۴ 0 ۶۶
0 ۱۴۴۴ ۹۶ Gholami,Arian
1 - 0
ارج ,نگار ۱۴۲ ۰ 0 ۶۷
0 ۱۱۵۸ ۱۳۳ Gharibian,Rozbeh
0 - 1
زارع کاریزی ,نگار ۹۹ ۱۴۲۱ 0 ۶۸
0 ۰ ۱۴۱ Andayeshgar,Hossein
0 - 1
Fatahipour,Valiollah ۱۰۱ ۱۴۰۷ 0 ۶۹
0 ۰ ۱۴۵ Faramarzi,Rahim
0 - 1
Zandi,Hamid ۱۰۵ ۱۳۶۷ 0 ۷۰
0 ۱۳۲۷ ۱۱۰ Vasheghani,Negin
1 - 0
Fallahian ,Danial ۱۴۴ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۳۱۵ ۱۱۷ Noormohammadi,Aref
1 - 0
Ghalechloo ,Amir Mahdi ۱۴۶ ۰ 0 ۷۲
0 ۰ ۱۴۹ Hamid Samiei,Arad
0 - 1
Rasouli Vasheghani,Soniya ۱۱۸ ۱۳۰۸ 0 ۷۳
0 ۱۲۹۷ ۱۱۹ Ahmadi Niaz,Shayan
1 - 0
Ghorbani Shendi,Abolfazl ۱۴۷ ۰ 0 ۷۴
0 ۱۲۸۶ ۱۲۰ Habibi,Radin
1 - 0
Jolani,Parnian ۱۵۲ ۰ 0 ۷۵
0 ۱۲۴۹ ۱۲۳ محجوب زردست ,آرتمیس
1 - 0
Kashi,Fateme ۱۵۴ ۰ 0 ۷۶
0 ۱۲۰۱ ۱۲۹ Bigani,Mohammad Hessam
1 - 0
Kian Sirat ,Yasin ۱۵۶ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۵۸ Moosavi,Marjan
0 - 1
Khalilolahi,Shahrzad ۱۳۰ ۱۱۹۸ 0 ۷۸
0 ۱۵۳۰ ۸۰ Vatankhah,Hamed
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۴۸۸ ۹۰ Parham Asl,Mani
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۱۳۲۲ ۱۱۳ کریمی ,زهره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۰ ۱۵۳ Kaeid,Ali Asghar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۵۵ Kaviani,Parinaz
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۵۹ Pourhossein Akbarieh,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۰ ۱۶۱ Zadeh Rayat,Masoud
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۵۷۲ ۱ ایدنی ,پویا
1 - 0
راعی عرآبادی ,علیرضا ۴۳ ۱۷۴۲ 1 ۱
1 ۱۷۲۸ ۴۴ Bahadori,Arash
0 - 1
حسینی پور ,مهدی ۲ ۲۳۲۷ 1 ۲
1 ۲۲۹۰ ۳ دانشور ,بردیا
1 - 0
سحری ,مسعود ۴۵ ۱۷۲۸ 1 ۳
1 ۲۲۳۵ ۵ پیلوایه ,علی
1 - 0
Taghikhani,Amir Ali ۴۷ ۱۷۲۱ 1 ۴
1 ۱۷۲۲ ۴۶ Ghavidel,Mehrdad
0 - 1
رزاقی ,بهروز ۶ ۲۲۳۲ 1 ۵
1 ۲۲۱۲ ۷ قربانی ,هادی
1 - 0
شرفی ,امیرمهراد ۴۹ ۱۷۱۱ 1 ۶
1 ۱۷۱۶ ۴۸ نوربخش زاده ,ارشیا
0 - 1
Hakemi,Arman ۸ ۲۲۱۰ 1 ۷
1 ۱۷۰۹ ۵۰ Sekhavatmandi,Roham
0 - 1
رستمی ,روزبه ۹ ۲۱۵۹ 1 ۸
1 ۲۱۵۸ ۱۰ روزبیان ,رضا
1 - 0
Mohammadi,Mohamad Amin ۵۱ ۱۶۹۹ 1 ۹
1 ۲۱۴۰ ۱۱ Mohandesi,Shahin
1 - 0
قاسم پور ,حسین ۵۳ ۱۶۹۵ 1 ۱۰
1 ۱۶۹۷ ۵۲ Heidarzadeh,Arsha
0 - 1
زاهدی فر ,اناهیتا ۱۲ ۲۱۱۵ 1 ۱۱
1 ۲۰۹۲ ۱۳ کبودی ,سید بهرنگ
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد ۵۵ ۱۶۸۹ 1 ۱۲
1 ۱۶۹۰ ۵۴ نوردیده ,محمد رضا
+ - -
لواسانی ,جواد ۱۴ ۲۰۸۹ 1 ۱۳
1 ۲۰۸۲ ۱۵ درودیان ,مهیار
½ - ½
Mokhtari Moghadam,Taha ۵۷ ۱۶۷۲ 1 ۱۴
1 ۲۰۲۰ ۱۷ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
امیر حکمتی ,مریم ۵۹ ۱۶۵۸ 1 ۱۵
1 ۱۶۷۸ ۵۶ جعفری همدانی ,ارشیا
0 - 1
Mahmoody,M. Sadegh ۱۸ ۲۰۱۵ 1 ۱۶
1 ۲۰۰۸ ۱۹ Asgharvand,Davood
1 - 0
ابراهیمی ,سینا ۶۱ ۱۶۴۳ 1 ۱۷
1 ۱۶۵۰ ۶۰ Abdollahisaber,Reza
½ - ½
عابد ,میثم ۲۰ ۱۹۹۲ 1 ۱۸
1 ۱۹۶۱ ۲۱ گرایلی ,کیارش
1 - 0
خلیلی ,عطیه ۶۳ ۱۶۱۳ 1 ۱۹
1 ۱۶۲۵ ۶۲ Hashemi,Mohamad Mehdi
½ - ½
Sadeghi Givi,Reza ۲۲ ۱۹۴۲ 1 ۲۰
1 ۱۹۳۴ ۲۳ طوفانی ,کوروش
1 - 0
عباسپورراد ,نیکو ۶۵ ۱۶۰۵ 1 ۲۱
1 ۱۶۱۲ ۶۴ نویدی ,پارسا
0 - 1
Khaledi,Omid ۲۴ ۱۹۲۲ 1 ۲۲
1 ۱۹۱۹ ۲۵ آژیر ,هومن
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۶۷ ۱۵۹۸ 1 ۲۳
1 ۱۵۹۸ ۶۸ هراتی , هستی
1 - 0
Mousavi,Emadeddin ۲۶ ۱۹۱۹ 1 ۲۴
1 ۱۹۰۶ ۲۷ Barzgari,Mohammad
1 - 0
Asgari,Behrad ۶۹ ۱۵۹۴ 1 ۲۵
1 ۱۵۸۳ ۷۲ Shahsavari,Sorena
0 - 1
حیدری ,زهرا ۲۸ ۱۸۷۹ 1 ۲۶
1 ۱۸۷۲ ۲۹ Keshmirian,Mehdi
0 - 1
رضایی ,مه یاس ۷۱ ۱۵۸۴ 1 ۲۷
1 ۱۵۷۳ ۷۴ Karimi,Setayesh
1 - 0
علی ئی ,محمد ۳۰ ۱۸۶۵ 1 ۲۸
1 ۱۸۲۱ ۳۱ Mirhosseinian,Seyedamir
1 - 0
Alborzi,Ahmad ۷۳ ۱۵۷۶ 1 ۲۹
1 ۱۷۹۱ ۳۲ Tavazoh,Amirparsa
1 - 0
Amini,Mahdi ۷۵ ۱۵۷۰ 1 ۳۰
1 ۱۷۸۵ ۳۳ خاچاطوریانس قشلاق ,تنی
1 - 0
فخربخش مبرهنی ,ونداد ۷۷ ۱۵۶۲ 1 ۳۱
1 ۱۵۴۴ ۷۸ الیکائی ,مهراد
0 - 1
داودی ,مهران ۳۴ ۱۷۸۱ 1 ۳۲
1 ۱۷۷۵ ۳۵ کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
Rezaeian Tabrizi,Hooman ۷۹ ۱۵۳۸ 1 ۳۳
1 ۱۵۱۴ ۸۵ Mokhtarzadeh,M.Reza
1 - 0
خلیل اللهی ,شهروز ۳۶ ۱۷۷۰ 1 ۳۴
1 ۱۷۶۵ ۳۷ رضایی ,حمید رضا
1 - 0
Majidi,Seyed Mohammad Parsa ۸۱ ۱۵۲۴ 1 ۳۵
1 ۰ ۱۶۰ Shakeri,Farima
0 - 1
Gholamian Pour,Amin ۴۱ ۱۷۵۴ 1 ۳۶
1 ۱۷۴۴ ۴۲ Aryanpour,Arad
1 - 0
Maddah,Babak ۱۵۷ ۰ 1 ۳۷
½ ۱۲۶۸ ۱۲۲ Teimouri Yadkuri,Shahdad
0 - 1
گله داری ,بردیا ۱۶ ۲۰۳۶ ½ ۳۸
0 ۰ ۱۴۸ Hamid Samiei,Abbas
+ - -
Fazli,Akbar ۳۸ ۱۷۶۱ 1 ۳۹
½ ۱۷۵۷ ۳۹ Mahboob,Amir