پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا 1397 جدول B-استاندارد
مسابقه: پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا 1397 جدول B نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ زمان پایان: ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ محل مسابقه: همدان, همدان

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran تسلیمی ,برسا ۱۲۵۹۲۹۸۶ ۱۵۳۹ ۹.۵
۲ Iran Moghadam,Alireza ۱۲۵۸۴۷۰۳ ۲۰۴۹ ۹.۰
۳ Iran عادلی اردبیلی ,آروین ۱۲۵۲۴۶۷۰ ۲۰۵۷ ۸.۵
۴ Iran جاهدی ,مانی ۱۲۵۷۲۵۰۰ ۲۲۴۱ ۸.۵
۵ Iran لواسانی ,جواد ۱۲۵۰۶۹۲۳ ۲۰۹۱ ۸.۵
۶ Iran دلیری سوسفی ,پدرام ۱۲۵۷۶۴۵۰ ۱۹۲۷ ۸.۵
۷ Iran Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۱۲۵۱۹۴۳۰ ۱۹۶۹ ۸.۵
۸ Iran فتحی ,هیمن ۱۲۵۱۲۳۶۲ ۱۸۹۱ ۸.۵
۹ Iran Nazari,Rahim ۱۲۵۰۴۱۱۴ ۱۹۲۷ ۸.۰
۱۰ Iran وحدتیان ,داوود ۱۲۵۵۳۱۸۲ ۲۰۲۷ ۸.۰
۱۱ Iran احمدی تاری ,مصطفی ۱۲۵۱۷۷۲۰ ۱۸۲۰ ۸.۰
۱۲ Iran مهدوی ,مهدیس ۱۲۵۹۴۴۱۵ ۱۸۹۴ ۸.۰
۱۳ Iran انصاری ,سهیل ۱۲۵۴۳۲۶۸ ۱۷۸۳ ۷.۵
۱۴ Iran علی بابایی ,ساسان ۱۲۵۸۷۵۴۰ ۱۹۴۵ ۷.۵
۱۵ Iran رمضانی طشی ,ماهان ۱۲۵۷۲۷۱۳ ۲۰۸۴ ۷.۵
۱۶ Georgia Zardiashvili,Akaki ۱۳۶۱۲۰۹۳ ۱۹۳۴ ۷.۵
۱۷ Iran قمی ,پرنیان ۲۲۵۰۲۷۸۵ ۱۸۷۰ ۷.۵
۱۸ Iran Kadkhodaee,Ali ۱۲۵۳۹۷۴۰ ۱۹۲۱ ۷.۵
۱۹ Iraq Ali,Ghazi Al-Saadi ۴۸۰۰۲۱۴ ۲۰۷۰ ۷.۵
۲۰ Iran ملکی ,امیرعباس ۱۲۵۸۰۷۶۷ ۱۷۹۷ ۷.۵
۲۱ Iran قانع دلچه ,صفورا ۱۲۵۲۷۸۷۴ ۱۶۶۷ ۷.۵
۲۲ Iran Mahmoody,M. Sadegh ۱۲۵۰۱۳۶۰ ۱۹۸۶ ۷.۰
۲۳ Iran فرمانی انوشه ,آرین ۲۲۵۰۱۳۰۴ ۱۸۳۷ ۷.۰
۲۴ Iran بینائی تولائی ,مهدی ۱۲۵۸۰۴۸۱ ۱۹۰۵ ۷.۰
۲۵ Iran والسلام ,محمدتقی ۱۲۵۰۲۷۲۳ ۲۰۶۱ ۷.۰
۲۶ Iran Mohammedian,Esmaeel ۱۲۵۵۲۳۳۰ ۱۹۶۹ ۷.۰
۲۷ Iran آرمند ,سامان ۱۲۵۱۳۷۴۱ ۱۹۶۲ ۷.۰
۲۸ Iran صداقت خواه ,حمیدرضا ۱۲۵۱۲۵۴۰ ۱۹۳۷ ۷.۰
۲۹ Iran موحدی ,یاشار ۱۲۵۷۶۳۰۱ ۱۸۱۹ ۷.۰
۳۰ Iran گرایلی ,کیارش ۱۲۵۵۶۱۵۷ ۲۰۳۹ ۷.۰
۳۱ Iran رستمی ,روح الله ۱۲۵۱۳۰۳۲ ۱۹۲۲ ۷.۰
۳۲ Iran Memarzadeh,Hossein ۲۲۵۴۵۸۷۵ ۱۸۵۷ ۷.۰
۳۳ Iran عباسی لرکی ,حسین ۱۲۵۵۳۱۹۰ ۱۸۷۷ ۶.۵
۳۴ Iran Sadeghi Givi,Reza ۱۲۵۸۷۱۹۲ ۱۹۳۱ ۶.۵
۳۵ Iran آروان ,امیرحسین ۱۲۵۳۸۱۵۹ ۱۸۸۶ ۶.۵
۳۶ Iran درودیان ,مهیار ۱۲۵۰۵۸۱۱ ۲۰۶۵ ۶.۵
۳۷ Iran زحمتی ,سبحان ۲۲۵۰۶۹۸۵ ۱۷۴۰ ۶.۵
۳۸ Iran کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۲۲۵۰۱۶۵۷ ۱۴۷۳ ۶.۵
۳۹ United States Kiana,Arab ۱۲۵۴۳۶۴۰ ۱۸۴۸ ۶.۵
۴۰ Iran Noori,Amir ۱۲۵۰۱۳۵۲ ۱۹۹۵ ۶.۵
۴۱ Iran نجفی تبار ,آیدین ۲۲۵۰۱۲۹۰ ۱۶۹۶ ۶.۵
۴۲ Iran علیمردانی ,امیرحسین ۱۲۵۷۰۷۸۸ ۱۶۵۳ ۶.۵
۴۳ Iran Razavi,Seyyed Amirreza ۲۲۵۵۱۳۳۶ ۱۷۶۴ ۶.۵
۴۴ Iran رمضانی ,سروش ۱۲۵۷۱۸۰۶ ۱۷۴۵ ۶.۵
۴۵ Iran اصغرپور ماسوله ,تارا ۱۲۵۴۸۴۷۲ ۱۶۸۷ ۶.۵
۴۶ Iran Veisi,Armin ۲۲۵۵۳۸۱۹ ۱۴۰۶ ۶.۵
۴۷ Iran نادرنیا ,نیکی ۱۲۵۷۶۶۸۹ ۱۶۳۷ ۶.۵
۴۸ Iran مرادی ,محمدبهراد ۲۲۵۰۳۸۳۸ ۱۵۸۱ ۶.۵
۴۹ Iran Ahmadian,Moharram ۱۲۵۲۲۸۲۱ ۱۹۴۶ ۶.۵
۵۰ Iran Noori,Amir Mohammad ۲۲۵۸۲۷۱۱ ۱۳۵۹ ۶.۵
۵۱ Iran داودی ,میلاد ۱۲۵۵۶۶۹۶ ۱۷۲۷ ۶.۵
۵۲ Georgia Chanturia,Lasha ۱۳۶۱۲۲۲۰ ۱۷۸۸ ۶.۰
۵۳ Iran Ghasemi,Mohammadreza ۱۲۵۳۲۶۶۵ ۱۶۲۹ ۶.۰
۵۴ Iran خلیل اللهی ,شهروز ۲۲۵۰۰۱۴۶ ۱۱۴۹ ۶.۰
۵۵ Iran Gholamian Pour,Amin ۱۲۵۷۱۰۲۴ ۱۷۷۸ ۶.۰
۵۶ Iran شمشیری ,فرزاد ۱۲۵۶۰۱۲۰ ۱۶۹۶ ۶.۰
۵۷ Iran Kooshki Jahromi,Sobhan ۲۲۵۱۴۴۶۵ ۱۵۹۶ ۶.۰
۵۸ Azerbaijan Ilyasli,Aghazahir ۱۳۴۱۴۶۲۳ ۱۷۶۲ ۶.۰
۵۹ Iran Zoalfian,Mehrdad ۲۲۵۱۸۴۳۶ ۱۵۸۱ ۶.۰
۶۰ Iran جعفری ,محمدیاسین ۱۲۵۸۱۵۲۶ ۱۳۷۰ ۶.۰
۶۱ Iran کلوندی ,نشمیل ۱۲۵۴۴۴۵۰ ۱۷۲۲ ۶.۰
۶۲ Iran ربیعی پارسایی ,مهرداد ۱۲۵۱۴۵۰۰ ۱۸۱۸ ۶.۰
۶۳ Iran Dehghani,Parsa ۲۲۵۸۲۵۰۹ ۱۲۹۰ ۶.۰
۶۴ Iran Yadegar,Radin ۴۲۵۱۹۹۸۵ ۱۵۳۶ ۶.۰
۶۵ Iran Zoalfian,Mohammad ۱۲۵۴۴۸۰۹ ۱۷۱۴ ۶.۰
۶۶ Iran Elmiye,Bardiya ۲۲۵۲۹۲۲۵ ۱۴۰۹ ۶.۰
۶۷ Iran مهدوی ,رضا ۱۲۵۹۵۹۲۶ ۱۷۸۷ ۵.۵
۶۸ Iran نادرنیا ,نیکتا ۱۲۵۷۶۶۹۷ ۱۶۷۲ ۵.۵
۶۹ Iran Vaziri,Rasool ۲۲۵۱۰۸۰۰ ۱۶۹۴ ۵.۵
۷۰ Iran دشتی نژاد ,پرویز ۱۲۵۶۶۱۶۰ ۱۶۸۰ ۵.۵
۷۱ Iran عزیزخانی ,نیما ۱۲۵۳۹۳۷۶ ۱۷۱۳ ۵.۵
۷۲ Iran کرد ,سلیمان ۱۲۵۹۹۲۶۳ ۱۵۹۰ ۵.۵
۷۳ Iran جلالی ,سیده پریماه ۱۲۵۶۱۹۹۱ ۱۸۸۶ ۵.۵
۷۴ Iran Saei Hamedani,Khashyar ۱۲۵۴۴۶۷۱ ۱۵۱۴ ۵.۵
۷۵ Iran پرتوی راد ,دبیا ۲۲۵۳۷۸۴۸ ۱۵۴۰ ۵.۵
۷۶ Iran سلیم ,مهدی ۱۲۵۰۵۳۹۰ ۱۷۴۶ ۵.۵
۷۷ Iran Khademi,Fateme ۱۲۵۳۹۸۱۳ ۱۵۵۳ ۵.۵
۷۸ Iran Hossein Nejhad,Hojjat ۲۲۵۷۰۱۲۸ ۱۵۱۹ ۵.۵
۷۹ Iran Bayat,Ali ۱۲۵۴۴۲۹۹ ۱۷۲۱ ۵.۵
۸۰ Iran Sharifi,Parham ۲۲۵۷۹۸۷۷ ۱۵۲۱ ۵.۵
۸۱ Iran Kord,Ghasem ۱۲۵۹۹۲۴۷ ۱۳۹۵ ۵.۵
۸۲ Iran کمری ,میر کمال ۱۲۵۵۹۸۱۴ ۱۶۶۲ ۵.۵
۸۳ Iran Bagheri,Mahan ۲۲۵۴۳۴۷۳ ۱۳۸۲ ۵.۵
۸۴ Iran قزاقی ,پارمیدا ۱۲۵۸۴۲۲۳ ۱۴۸۱ ۵.۵
۸۵ Iran Seyfikar,Ahmad ۱۲۵۴۴۶۹۸ ۱۴۵۶ ۵.۵
۸۶ Iran حمزه جواران ,کسری ۱۲۵۷۵۶۲۳ ۱۳۸۸ ۵.۰
۸۷ Iran مردانی ,علیرضا ۱۲۵۷۴۱۳۹ ۱۳۳۰ ۵.۰
۸۸ Iran Jalalvand,Amir Hesam ۲۲۵۵۲۹۱۰ ۱۱۱۰ ۵.۰
۸۹ Iran نوروزی پسند ,سعید ۲۲۵۱۲۹۳۴ ۱۵۶۹ ۵.۰
۹۰ Iran حامدی نیا ,مجید ۱۲۵۳۲۹۲۴ ۱۷۳۰ ۵.۰
۹۱ Iran Pakkhou,Hamid ۲۲۵۱۵۲۴۰ ۱۴۴۸ ۵.۰
۹۲ Iran Mohazab,Alireza ۲۲۵۱۶۱۰۷ ۱۴۲۲ ۵.۰
۹۳ Iran Karami,Salar ۲۲۵۵۹۰۹۴ ۱۶۲۷ ۵.۰
۹۴ Iran Hamidian,Alireza ۲۲۵۱۸۳۳۹ ۱۴۸۱ ۵.۰
۹۵ Iran Zolfian,Mehrdad ۲۲۵۱۸۴۴۴ ۱۴۰۵ ۵.۰
۹۶ Iran Dehghani,Ali ۲۲۵۳۷۷۱۶ ۱۶۲۳ ۵.۰
۹۷ Iran Rajabi,Amir Hosein ۲۲۵۹۸۰۴۹ ۱۴۱۷ ۵.۰
۹۸ Iran حمزه جواران ,کوثر ۱۲۵۷۵۶۳۱ ۱۲۸۷ ۵.۰
۹۹ Iran Azarion,Alireza ۱۲۵۳۱۲۹۴ ۱۵۲۸ ۵.۰
۱۰۰ Iran Hajibabaei,Vandad ۲۲۵۴۰۳۹۳ ۱۱۲۵ ۵.۰
۱۰۱ Iran Ramzanimehr,Alireza ۴۲۵۹۹۴۳۱ ۰ ۵.۰
۱۰۲ Iran Saadati,Mahdi --- ۰ ۵.۰
۱۰۳ Iran Soleimani,Reyhaneh --- ۰ ۵.۰
۱۰۴ Iran Aghamohamadi,Mohamad Arshia ۲۲۵۱۵۲۲۴ ۱۴۸۰ ۴.۵
۱۰۵ Iran Sodagar,Nima ۱۲۵۴۴۷۵۲ ۱۶۶۴ ۴.۵
۱۰۶ Iran Mazarei,Mohammad ۲۲۵۴۳۳۹۲ ۱۴۱۰ ۴.۵
۱۰۷ Iran Jafari,Ali Reza ۲۲۵۲۲۲۵۵ ۱۴۴۷ ۴.۵
۱۰۸ Iran Delavari,Amin ۲۲۵۱۸۲۹۰ ۰ ۴.۵
۱۰۹ Iran Shahed,Mohammad Matin ۴۲۵۳۷۲۳۱ ۱۳۹۳ ۴.۵
۱۱۰ Iran غلامی ,کیهان ۲۲۵۱۲۶۷۵ ۱۲۰۷ ۴.۵
۱۱۱ Iran Sadoogh,Zahra ۲۲۵۵۷۴۴۰ ۱۳۶۸ ۴.۵
۱۱۲ Iran Malek Hosseini,Mohammad ۴۲۵۶۵۰۲۲ ۱۲۵۵ ۴.۵
۱۱۳ Iran Zare,Mahdimohammad ۴۲۵۵۵۷۵۲ ۱۱۰۵ ۴.۵
۱۱۴ Iran Salehi,Hossein ۱۲۵۶۲۵۶۴ ۱۲۰۹ ۴.۵
۱۱۵ Iran Delavar,Atrin ۲۲۵۹۵۱۴۷ ۱۰۳۰ ۴.۵
۱۱۶ Iran Saketmoghadam,Sepehr --- ۰ ۴.۵
۱۱۷ Iran Dokohaki,Tannaz ۲۲۵۹۱۲۴۹ ۱۱۰۲ ۴.۵
۱۱۸ Iran Taki,Nima ۴۲۵۰۰۲۵۷ ۱۲۵۷ ۴.۵
۱۱۹ Iran Ahmadian,Sara ۴۲۵۵۳۲۲۹ ۱۱۲۷ ۴.۵
۱۲۰ Iran Jalili,Hossein ۴۲۵۱۴۹۱۶ ۱۶۴۴ ۴.۵
۱۲۱ Iran Ebrahimi,Ali Akbar ۲۲۵۵۶۴۲۷ ۰ ۴.۵
۱۲۲ Iran Mardani,Arjali --- ۰ ۴.۵
۱۲۳ Iran غلامی ,کیان ۲۲۵۱۱۰۳۲ ۱۱۵۶ ۴.۰
۱۲۴ Iran Tasalian,M.Amir ۲۲۵۴۸۶۷۰ ۱۳۸۰ ۴.۰
۱۲۵ Iran Rezaee Homami,Sepehr ۲۲۵۴۴۱۶۰ ۱۳۱۵ ۴.۰
۱۲۶ Iran Kimiaei Talab,Katayoun ۲۲۵۵۲۹۴۴ ۱۲۴۷ ۴.۰
۱۲۷ Iran Bakhtiari,Kamyar --- ۰ ۴.۰
۱۲۸ Iran Mirzayan,Elham ۲۲۵۷۳۲۱۶ ۰ ۴.۰
۱۲۹ Iran چهاردولی ,عذرا ۱۲۵۱۷۴۷۰ ۱۵۸۱ ۴.۰
۱۳۰ Iran معتمدی قهفرخی ,شیما ۱۲۵۳۵۲۹۰ ۰ ۴.۰
۱۳۱ Iran Barzegar,Maryam --- ۰ ۴.۰
۱۳۲ Iran Rahimi,Ayda ۴۲۵۰۱۵۶۳ ۰ ۴.۰
۱۳۳ Iran Zhiani,Amirreza ۴۲۵۵۳۵۸۰ ۱۲۲۵ ۴.۰
۱۳۴ Iran Shahbazian,Mohammad Mahdi --- ۰ ۴.۰
۱۳۵ Iran Kazemimostaghim,Nikan ۲۲۵۴۸۹۶۳ ۰ ۳.۵
۱۳۶ Iran Heydarian,Romina ۲۲۵۱۵۲۵۹ ۰ ۳.۵
۱۳۷ Iran Riazi,Mohammad Taha ۴۲۵۰۵۹۸۴ ۱۱۰۱ ۳.۵
۱۳۸ Iran Shamsi,Reza ۲۲۵۴۲۵۴۰ ۱۲۸۷ ۳.۵
۱۳۹ Iran Norouzi,Kasra ۴۲۵۰۸۲۴۰ ۱۰۶۱ ۳.۵
۱۴۰ Iran Pour Akbar,Mohamad Poya ۴۲۵۹۷۶۲۵ ۰ ۳.۵
۱۴۱ Iran Mohammadi Dinani,Fatemeh ۲۲۵۷۲۸۹۹ ۰ ۳.۵
۱۴۲ Iran Hamidian,Mobina ۲۲۵۱۸۳۴۷ ۱۲۶۰ ۳.۰
۱۴۳ Iran Asadian,Mohammad Soheil ۴۲۵۹۷۳۸۲ ۰ ۳.۰
۱۴۴ Iran Shanesaz,Mohammad saleh --- ۰ ۳.۰
۱۴۵ Iran Niazi Moghadam,Mohammad Parsa --- ۰ ۳.۰
۱۴۶ Iran Khodaveisi,Roham ۳۲۷۱۹۹۳۰ ۰ ۳.۰
۱۴۷ Iran Harati,Aylin ۴۲۵۲۲۸۲۰ ۰ ۳.۰
۱۴۸ Iran Shafieian,Shayan --- ۰ ۳.۰
۱۴۹ Iran Ronasi,Nima --- ۰ ۳.۰
۱۵۰ Iran Soltani,Saman ۴۲۵۰۱۵۸۰ ۰ ۲.۵
۱۵۱ Iran Sedighi,Parsa --- ۰ ۲.۵
۱۵۲ Iran Abbasi Kia,Narvin --- ۰ ۲.۵
۱۵۳ Iran Khanbabaeinava,Satiar ۴۲۵۹۷۵۱۰ ۰ ۲.۵
۱۵۴ Iran Hamedani,Ilia ۴۲۵۹۷۴۶۳ ۰ ۲.۰
۱۵۵ Iran Hoseini Mahjoob,Arshida --- ۰ ۲.۰
۱۵۶ Iran Jafari,Amir Hossein ۴۲۵۷۱۴۴۸ ۰ ۲.۰
۱۵۷ Iran Almasi,Parham --- ۰ ۱.۰
۱۵۸ Iran Bahrami Shahed,Soroush --- ۰ ۱.۰
۱۵۹ Iran Nikookar,Mahdi ۲۲۵۵۲۹۸۷ ۱۸۴۲ ۷.۰
۱۶۰ Iran کرّا ,سیاوش ۱۲۵۷۴۰۹۰ ۱۹۰۷ ۷.۰
۱۶۱ Iran Asgharvand,Davood ۱۲۵۱۶۱۷۱ ۲۰۰۹ ۷.۰
۱۶۲ Iran پاک طینت پشتیری ,ژینا ۱۲۵۷۲۶۶۷ ۱۸۷۲ ۷.۰
۱۶۳ Iran Amjad Yazdandoust,Mohammadreza ۲۲۵۳۵۰۲۰ ۱۵۲۸ ۷.۰
۱۶۴ Iran صابری ,هیراد ۱۲۵۸۹۸۶۱ ۱۵۷۳ ۷.۰
۱۶۵ Iran Borazjani,Alireza ۱۲۵۰۶۲۲۲ ۱۸۸۶ ۶.۵
۱۶۶ Iran کبگانی ,یونس ۲۲۵۰۵۵۸۰ ۱۹۷۶ ۶.۵
۱۶۷ Iran Eemen,Shaayaan ۴۲۵۵۰۰۲۵ ۱۸۰۳ ۶.۵
۱۶۸ Iran Abdollahisaber,Reza ۴۲۵۰۱۴۷۴ ۱۶۹۲ ۶.۵
۱۶۹ Iran Mohammadi,Reza ۲۲۵۸۱۵۸۸ ۱۹۷۸ ۶.۰
۱۷۰ Iran اسدی ,صادق ۱۲۵۰۲۳۷۵ ۲۰۹۴ ۶.۰
۱۷۱ Iran معصومی ,محمد ۱۲۵۹۲۰۴۸ ۱۸۴۷ ۶.۰
۱۷۲ Iran Rastian,Alireza ۱۲۵۴۳۰۹۸ ۱۷۶۸ ۶.۰
۱۷۳ Iran جهانبخشی ,آرمان ۱۲۵۰۹۳۴۵ ۱۸۵۴ ۶.۰
۱۷۴ Iran خوش بین ,امیر ۱۲۵۳۱۵۵۳ ۱۷۷۱ ۶.۰
۱۷۵ Iran خوش کلامیان ,بهزاد ۱۲۵۰۲۴۷۲ ۱۹۸۵ ۵.۵
۱۷۶ Iran رحمتیان ,شایان ۱۲۵۲۵۳۲۴ ۱۹۹۹ ۵.۵
۱۷۷ Iran حسنی ,تکین ۱۲۵۸۶۷۵۷ ۱۸۱۵ ۵.۵
۱۷۸ Iran Mohammadi,Erfan ۱۲۵۳۴۸۰۳ ۱۵۵۱ ۵.۵
۱۷۹ Iran قاسمی حاجی ,رامتین ۱۲۵۴۶۰۲۰ ۱۸۶۵ ۵.۵
۱۸۰ Iran رضایی ,حمید رضا ۱۲۵۱۹۹۵۲ ۱۷۸۹ ۵.۵
۱۸۱ Iran Esmaeili,Mohammad Mobin ۲۲۵۱۵۵۰۰ ۱۴۰۷ ۵.۵
۱۸۲ Iran داودی ,سیامک ۱۲۵۹۹۱۵۸ ۱۷۴۶ ۵.۵
۱۸۳ Iran مهدوی ,حسین ۱۲۵۹۴۴۲۳ ۱۶۰۸ ۵.۰
۱۸۴ Iran Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei ۲۲۵۱۸۳۱۲ ۱۴۸۰ ۵.۰
۱۸۵ Iran صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۴.۵
۱۸۶ Iran جعفری همدانی ,ارشیا ۱۲۵۸۱۵۱۸ ۱۵۸۳ ۴.۵
۱۸۷ Iran Zamansani,Mohammad Sadegh ۲۲۵۱۸۷۴۶ ۱۶۸۵ ۴.۵
۱۸۸ Iran رمضانی مهر ,حسین ۱۲۵۳۹۰۰۷ ۱۸۱۵ ۴.۵
۱۸۹ Iran Hoosemi Roodsari,Fatemeh ۴۲۵۴۳۶۱۴ ۱۳۴۹ ۴.۵
۱۹۰ Iran طالبی ,مسعود ۱۲۵۲۶۱۵۰ ۱۹۷۵ ۴.۰
۱۹۱ Iran Sadeghi,Morteza ۲۲۵۸۵۷۳۷ ۱۸۵۷ ۴.۰
۱۹۲ Iran روح پرور ,علیرضا ۱۲۵۰۷۱۵۶ ۲۰۸۵ ۴.۰
۱۹۳ Iran Azadi,Amirmohammad ۲۲۵۱۰۸۴۲ ۲۰۹۹ ۴.۰
۱۹۴ Iran عقیلی مفید ,داوود ۱۲۵۷۳۸۷۶ ۱۴۱۹ ۴.۰
۱۹۵ Iran Emami,Hafez ۴۲۵۹۷۴۰۴ ۰ ۴.۰
۱۹۶ Iran Shahbazi,Ali ۴۲۵۹۷۷۲۲ ۰ ۴.۰
۱۹۷ Iran Radnia,Marjan ۴۲۵۲۷۹۱۰ ۱۳۵۸ ۳.۵
۱۹۸ Iran Jowkar,Armin ۲۲۵۸۲۹۲۴ ۱۵۶۷ ۳.۵
۱۹۹ Iran Mahmood Zadeh,Arian ۲۲۵۱۰۶۸۰ ۱۴۵۰ ۳.۵
۲۰۰ Iran Golabadi,Rajab Ali ۲۲۵۴۷۹۲۴ ۱۷۸۳ ۳.۰
۲۰۱ Iran Torabi,Hamed --- ۰ ۳.۰
۲۰۲ Iran Khanlari,Amir Hosein ۴۲۵۹۷۵۲۸ ۰ ۳.۰
۲۰۳ Iran Yeganegi,Barad ۴۲۵۱۶۳۴۰ ۱۴۳۱ ۲.۵
۲۰۴ Iran Ghiasvand,Mohammad ۲۲۵۱۸۳۲۰ ۱۷۲۲ ۲.۵
۲۰۵ Iran عابدی ,محمدرضا ۱۲۵۳۰۵۶۵ ۲۰۸۳ ۲.۰
۲۰۶ Iran ترشیزی قربانی ,محمد حسین ۱۲۵۳۱۲۰۰ ۱۹۱۷ ۲.۰
۲۰۷ Iran Hoseini,Mohammad Hamzeh --- ۰ ۱.۰
۲۰۸ Iran Fattahi Savadjani,Abdolrahman ۴۲۵۶۴۱۳۱ ۱۴۲۵ ۱.۰
۲۰۹ Iran Keshavarz,Sam ۴۲۵۰۸۸۳۵ ۰ ۰.۰
۲۱۰ Iran Barzegar,Marjan --- ۰ ۰.۰
۲۱۱ Iran Soleimani Ara,Mostafa ۳۲۷۱۹۹۴۹ ۰ ۰.۰
۲۱۲ Iran Shiri,Abolfazl ۴۲۵۸۳۰۰۴ ۰ ۰.۰
۲۱۳ Iran Mehboodi,Shadmehr ۱۲۵۹۹۳۸۷ ۱۹۱۲ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۴۵ ۳۰
IRI
تسلیمی ,برسا
1 - 0
جاهدی ,مانی
IRI
۱۴ ۲۰۱۷ ۱
8 ۲۰۵۷ ۷
IRI
عادلی اردبیلی ,آروین
½ - ½
فتحی ,هیمن
IRI
۴۰ ۱۸۹۱ 8 ۲
8 ۲۰۴۹ ۸
IRI
Moghadam,Alireza
1 - 0
Nazari,Rahim
IRI
۳۶ ۱۹۲۷ 8 ۳
۱۹۳۴ ۳۱
GEO
Zardiashvili,Akaki
0 - 1
لواسانی ,جواد
IRI
۳ ۲۰۹۱ ۴
۱۹۶۹ ۲۵
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۲۸ ۱۹۵۸ ۵
۱۹۲۷ ۳۵
IRI
دلیری سوسفی ,پدرام
1 - 0
بینائی تولائی ,مهدی
IRI
۱۳ ۲۰۲۴ 7 ۶
7 ۱۹۸۹ ۱۹
IRI
وحدتیان ,داوود
1 - 0
فرمانی انوشه ,آرین
IRI
۵۲ ۱۸۳۷ 7 ۷
7 ۱۸۹۴ ۳۹
IRI
مهدوی ,مهدیس
1 - 0
Mahmoody,M. Sadegh
IRI
۲۰ ۱۹۸۶ 7 ۸
7 ۱۹۷۰ ۲۳
IRI
علی بابایی ,ساسان
½ - ½
Kadkhodaee,Ali
IRI
۳۴ ۱۹۲۹ 7 ۹
7 ۱۸۲۰ ۵۷
IRI
احمدی تاری ,مصطفی
1 - 0
آرمند ,سامان
IRI
۲۷ ۱۹۶۲ 7 ۱۰
۱۸۳۲ ۵۳
IRI
موحدی ,یاشار
½ - ½
والسلام ,محمدتقی
IRI
۶ ۲۰۶۱ ۱۱
۲۰۲۹ ۱۲
IRQ
Ali,Ghazi Al-Saadi
1 - 0
آروان ,امیرحسین
IRI
۵۴ ۱۸۲۹ ۱۲
۱۷۹۷ ۶۲
IRI
ملکی ,امیرعباس
1 - 0
Noori,Amir
IRI
۱۸ ۱۹۹۵ ۱۳
۱۷۸۳ ۶۷
IRI
انصاری ,سهیل
1 - 0
عباسی لرکی ,حسین
IRI
۴۲ ۱۸۷۷ ۱۴
۱۵۸۵ ۱۱۶
IRI
Veisi,Armin
0 - 1
قمی ,پرنیان
IRI
۴۴ ۱۸۷۰ ۱۵
۱۸۴۸ ۵۰
IRI
قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
نادرنیا ,نیکی
IRI
۸۲ ۱۷۴۲ ۱۶
6 ۲۰۳۹ ۹
IRI
گرایلی ,کیارش
1 - 0
Chanturia,Lasha
GEO
۶۴ ۱۷۸۸ 6 ۱۷
6 ۲۰۰۹ ۱۵
IRI
Asgharvand,Davood
+ - -
Rastian,Alireza
IRI
۷۲ ۱۷۶۸ 6 ۱۸
6 ۲۰۰۲ ۱۷
IRI
صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
Gholamian Pour,Amin
IRI
۷۱ ۱۷۷۸ 6 ۱۹
6 ۱۷۶۲ ۷۴
AZE
Ilyasli,Aghazahir
0 - 1
Mohammedian,Esmaeel
IRI
۲۶ ۱۹۶۹ 6 ۲۰
6 ۱۷۴۰ ۸۳
IRI
زحمتی ,سبحان
½ - ½
Ahmadian,Moharram
IRI
۲۹ ۱۹۴۶ 6 ۲۱
6 ۱۷۳۷ ۸۴
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
½ - ½
Sadeghi Givi,Reza
IRI
۳۲ ۱۹۳۱ 6 ۲۲
6 ۱۸۷۲ ۴۳
IRI
پاک طینت پشتیری ,ژینا
+ - -
خوش بین ,امیر
IRI
۷۹ ۱۷۵۰ 6 ۲۳
6 ۱۷۰۳ ۸۹
IRI
ربیعی پارسایی ,مهرداد
0 - 1
رستمی ,روح الله
IRI
۴۶ ۱۸۶۴ 6 ۲۴
6 ۱۶۲۹ ۱۰۶
IRI
Ghasemi,Mohammadreza
0 - 1
Memarzadeh,Hossein
IRI
۴۷ ۱۸۵۷ 6 ۲۵
6 ۱۵۷۳ ۱۱۹
IRI
صابری ,هیراد
+ - -
معصومی ,محمد
IRI
۵۱ ۱۸۴۷ 6 ۲۶
6 ۱۳۵۹ ۱۵۰
IRI
Noori,Amir Mohammad
½ - ½
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۵۶ ۱۸۲۲ 6 ۲۷
6 ۱۸۰۵ ۶۰
USA
Kiana,Arab
½ - ½
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۱۰۹ ۱۶۰۶ 6 ۲۸
6 ۱۵۲۸ ۱۲۶
IRI
Amjad Yazdandoust,Mohammadreza
+ - -
رضایی ,حمید رضا
IRI
۶۳ ۱۷۸۹ ۲۹
۲۰۶۵ ۵
IRI
درودیان ,مهیار
1 - 0
Vaziri,Rasool
IRI
۹۱ ۱۶۹۴ ۳۰
۱۸۱۵ ۵۸
IRI
حسنی ,تکین
- - +
Abdollahisaber,Reza
IRI
۹۲ ۱۶۹۲ ۳۱
۱۸۰۳ ۶۱
IRI
Eemen,Shaayaan
+ - -
Esmaeili,Mohammad Mobin
IRI
۱۱۲ ۱۵۹۸ ۳۲
۱۷۸۷ ۶۶
IRI
مهدوی ,رضا
0 - 1
مرادی ,محمدبهراد
IRI
۱۱۸ ۱۵۸۱ ۳۳
۱۶۷۱ ۹۸
IRI
نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۷۳ ۱۷۶۴ ۳۴
۱۷۴۵ ۸۱
IRI
رمضانی ,سروش
1 - 0
Kord,Ghasem
IRI
۱۴۴ ۱۳۹۵ ۳۵
۱۶۴۳ ۱۰۲
IRI
پرتوی راد ,دبیا
0 - 1
داودی ,میلاد
IRI
۸۶ ۱۷۲۷ ۳۶
۱۵۹۵ ۱۱۴
IRI
کرد ,سلیمان
0 - 1
نجفی تبار ,آیدین
IRI
۹۰ ۱۶۹۶ ۳۷
5 ۱۵۶۵ ۱۲۲
IRI
حمزه جواران ,کسری
0 - 1
خلیل اللهی ,شهروز
IRI
۷۰ ۱۷۸۰ 5 ۳۸
5 ۱۵۵۳ ۱۲۳
IRI
Khademi,Fateme
½ - ½
جلالی ,سیده پریماه
IRI
۷۷ ۱۷۵۶ 5 ۳۹
5 ۱۷۵۲ ۷۸
IRI
حامدی نیا ,مجید
0 - 1
Yadegar,Radin
IRI
۱۲۵ ۱۵۳۶ 5 ۴۰
5 ۱۷۱۴ ۸۷
IRI
Zoalfian,Mohammad
1 - 0
مردانی ,علیرضا
IRI
۱۲۷ ۱۵۲۲ 5 ۴۱
5 ۱۶۸۰ ۹۵
IRI
دشتی نژاد ,پرویز
½ - ½
Sharifi,Parham
IRI
۱۲۸ ۱۵۲۱ 5 ۴۲
5 ۱۶۷۵ ۹۶
IRI
Bayat,Ali
½ - ½
Hossein Nejhad,Hojjat
IRI
۱۲۹ ۱۵۱۹ 5 ۴۳
5 ۱۵۱۳ ۱۳۰
IRI
Azarion,Alireza
0 - 1
جعفری ,محمدیاسین
IRI
۹۷ ۱۶۷۴ 5 ۴۴
5 ۱۵۱۲ ۱۳۱
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
0 - 1
کلوندی ,نشمیل
IRI
۱۰۳ ۱۶۴۲ 5 ۴۵
5 ۱۶۳۹ ۱۰۴
IRI
شمشیری ,فرزاد
1 - 0
Pakkhou,Hamid
IRI
۱۳۷ ۱۴۳۸ 5 ۴۶
5 ۱۶۰۶ ۱۱۰
IRI
قزاقی ,پارمیدا
½ - ½
Saei Hamedani,Khashyar
IRI
۱۳۳ ۱۴۷۷ 5 ۴۷
5 ۰ ۲۱۱
IRI
Soleimani,Reyhaneh
0 - 1
Zoalfian,Mehrdad
IRI
۱۱۱ ۱۶۰۵ 5 ۴۸
5 ۱۵۹۶ ۱۱۳
IRI
Kooshki Jahromi,Sobhan
1 - 0
Rajabi,Amir Hosein
IRI
۱۴۱ ۱۴۱۷ 5 ۴۹
5 ۱۵۶۹ ۱۲۰
IRI
نوروزی پسند ,سعید
0 - 1
Dehghani,Parsa
IRI
۱۵۷ ۱۲۹۰ 5 ۵۰
۱۶۳۰ ۱۰۵
IRI
Sodagar,Nima
0 - 1
Elmiye,Bardiya
IRI
۱۴۳ ۱۴۰۹ 5 ۵۱
۱۴۴۷ ۱۳۶
IRI
Jafari,Ali Reza
0 - 1
عزیزخانی ,نیما
IRI
۸۸ ۱۷۱۳ ۵۲
۱۴۵۲ ۱۳۵
IRI
Mohazab,Alireza
½ - ½
Karami,Salar
IRI
۹۹ ۱۶۶۸ ۵۳
۱۶۶۲ ۱۰۰
IRI
کمری ,میر کمال
1 - 0
Shahed,Mohammad Matin
IRI
۱۴۵ ۱۳۹۳ ۵۴
۱۳۸۲ ۱۴۶
IRI
Bagheri,Mahan
1 - 0
Jalili,Hossein
IRI
۱۰۱ ۱۶۴۴ ۵۵
۰ ۲۰۲
IRI
Saadati,Mahdi
½ - ½
Dehghani,Ali
IRI
۱۰۷ ۱۶۲۳ ۵۶
۱۳۶۸ ۱۴۸
IRI
Sadoogh,Zahra
0 - 1
سلیم ,مهدی
IRI
۱۱۵ ۱۵۹۰ ۵۷
۱۵۵۱ ۱۲۴
IRI
Mohammadi,Erfan
+ - -
Hoosemi Roodsari,Fatemeh
IRI
۱۵۲ ۱۳۴۹ ۵۸
۱۴۷۰ ۱۳۴
IRI
Seyfikar,Ahmad
1 - 0
غلامی ,کیهان
IRI
۱۶۵ ۱۱۶۰ ۵۹
4 ۱۷۶۱ ۷۵
IRI
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
½ - ½
Zare,Mahdimohammad
IRI
۱۶۸ ۱۱۰۵ 4 ۶۰
4 ۱۴۱۸ ۱۴۰
IRI
Zolfian,Mehrdad
1 - 0
Rahimi,Ayda
IRI
۱۷۴ ۱۰۲۲ 4 ۶۱
4 ۱۱۰۲ ۱۶۹
IRI
Dokohaki,Tannaz
½ - ½
Mazarei,Mohammad
IRI
۱۴۲ ۱۴۱۰ 4 ۶۲
4 ۱۰۶۲ ۱۷۱
IRI
غلامی ,کیان
0 - 1
Hamidian,Alireza
IRI
۱۴۷ ۱۳۷۱ 4 ۶۳
4 ۱۳۲۴ ۱۵۴
IRI
حمزه جواران ,کوثر
1 - 0
Barzegar,Maryam
IRI
۱۸۰ ۰ 4 ۶۴
4 ۱۰۳۰ ۱۷۳
IRI
Delavar,Atrin
½ - ½
Delavari,Amin
IRI
۱۵۶ ۱۳۱۵ 4 ۶۵
4 ۰ ۲۰۰
IRI
Ramzanimehr,Alireza
1 - 0
Rezaee Homami,Sepehr
IRI
۱۵۸ ۱۲۷۶ 4 ۶۶
4 ۱۲۵۵ ۱۶۰
IRI
Malek Hosseini,Mohammad
½ - ½
Saketmoghadam,Sepehr
IRI
۲۰۳ ۰ 4 ۶۷
4 ۰ ۱۹۴
IRI
Mardani,Arjali
½ - ½
Ahmadian,Sara
IRI
۱۶۶ ۱۱۲۷ 4 ۶۸
4 ۱۱۲۵ ۱۶۷
IRI
Hajibabaei,Vandad
1 - 0
Shahbazian,Mohammad Mahdi
IRI
۲۰۷ ۰ 4 ۶۹
۱۲۳۰ ۱۶۲
IRI
Kimiaei Talab,Katayoun
½ - ½
چهاردولی ,عذرا
IRI
۱۱۷ ۱۵۸۱ ۷۰
۱۲۲۵ ۱۶۴
IRI
Zhiani,Amirreza
½ - ½
Tasalian,M.Amir
IRI
۱۴۹ ۱۳۶۲ ۷۱
۱۳۳۹ ۱۵۳
IRI
Heydarian,Romina
0 - 1
Salehi,Hossein
IRI
۱۶۱ ۱۲۵۵ ۷۲
۱۲۵۷ ۱۵۹
IRI
Taki,Nima
1 - 0
Norouzi,Kasra
IRI
۱۷۲ ۱۰۶۱ ۷۳
7 ۲۰۹۵ ۲
IRI
Nikookar,Mahdi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۴
7 ۱۹۰۷ ۳۸
IRI
کرّا ,سیاوش
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۵
3 ۱۲۲۹ ۱۶۳
IRI
Hamidian,Mobina
0 - 1
Ebrahimi,Ali Akbar
IRI
۱۸۲ ۰ ۷۶
۱۹۷۶ ۲۱
IRI
کبگانی ,یونس
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۷
۱۸۸۶ ۴۱
IRI
Borazjani,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۷۸
۱۳۲۲ ۱۵۵
IRI
Shamsi,Reza
0 - 1
Kazemimostaghim,Nikan
IRI
۱۸۹ ۰ ۷۹
3 ۰ ۱۹۶
IRI
Mohammadi Dinani,Fatemeh
½ - ½
Riazi,Mohammad Taha
IRI
۱۷۰ ۱۱۰۱ 3 ۸۰
3 ۰ ۱۹۷
IRI
معتمدی قهفرخی ,شیما
1 - 0
Asadian,Mohammad Soheil
IRI
۱۷۷ ۰ 3 ۸۱
3 ۰ ۱۷۹
IRI
Bakhtiari,Kamyar
1 - 0
Niazi Moghadam,Mohammad Parsa
IRI
۱۹۸ ۰ 3 ۸۲
3 ۰ ۱۸۳
IRI
Emami,Hafez
+ - -
Torabi,Hamed
IRI
۲۱۳ ۰ 3 ۸۳
3 ۰ ۲۰۶
IRI
Shahbazi,Ali
+ - -
Khanlari,Amir Hosein
IRI
۱۹۲ ۰ 3 ۸۴
3 ۰ ۲۰۸
IRI
Shanesaz,Mohammad saleh
0 - 1
Mirzayan,Elham
IRI
۱۹۵ ۰ 3 ۸۵
6 ۲۰۳۴ ۱۰
IRI
اسدی ,صادق
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۶
6 ۱۸۵۴ ۴۸
IRI
جهانبخشی ,آرمان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۷
6 ۱۸۵۳ ۴۹
IRI
Mohammadi,Reza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۸
۰ ۱۹۹
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
1 - 0
Ronasi,Nima
IRI
۲۰۱ ۰ 3 ۸۹
۲۰۰۵ ۱۶
IRI
رحمتیان ,شایان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۰
۱۸۶۵ ۴۵
IRI
قاسمی حاجی ,رامتین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۱
۱۸۲۹ ۵۵
IRI
خوش کلامیان ,بهزاد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۲
۱۷۴۶ ۸۰
IRI
داودی ,سیامک
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۳
۰ ۲۰۵
IRI
Shafieian,Shayan
½ - ½
Khodaveisi,Roham
IRI
۱۹۳ ۰ ۹۴
5 ۱۷۶۱ ۷۶
IRI
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۵
5 ۱۷۳۰ ۸۵
IRI
مهدوی ,حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۶
۱۹۷۰ ۲۴
IRI
صدقی ,بابک
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۷
۱۸۱۵ ۵۹
IRI
رمضانی مهر ,حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۸
۱۷۸۰ ۶۹
IRI
جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۹
۱۶۸۵ ۹۴
IRI
Zamansani,Mohammad Sadegh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۰
2 ۰ ۱۸۴
IRI
Hamedani,Ilia
0 - 1
Harati,Aylin
IRI
۱۸۵ ۰ 2 ۱۰۱
۰ ۲۰۴
IRI
Sedighi,Parsa
0 - 1
Soltani,Saman
IRI
۲۱۲ ۰ ۱۰۲
4 ۲۰۹۹ ۱
IRI
Azadi,Amirmohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۳
4 ۲۰۳۳ ۱۱
IRI
روح پرور ,علیرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۴
4 ۱۹۷۵ ۲۲
IRI
طالبی ,مسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
4 ۱۷۸۸ ۶۵
IRI
Sadeghi,Morteza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
4 ۱۶۱۱ ۱۰۸
IRI
عقیلی مفید ,داوود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
۰ ۱۹۱
IRI
Khanbabaeinava,Satiar
1 - 0
Jafari,Amir Hossein
IRI
۱۸۸ ۰ 2 ۱۰۸
۱۵۶۷ ۱۲۱
IRI
Jowkar,Armin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۹
۱۴۹۱ ۱۳۲
IRI
Mahmood Zadeh,Arian
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۰
۱۳۵۸ ۱۵۱
IRI
Radnia,Marjan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
3 ۱۷۸۳ ۶۸
IRI
Golabadi,Rajab Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
1 ۰ ۱۷۶
IRI
Almasi,Parham
0 - 1
Abbasi Kia,Narvin
IRI
۱۷۵ ۰ ۱۱۳
۱۶۸۸ ۹۳
IRI
Ghiasvand,Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
۱۴۳۱ ۱۳۸
IRI
Yeganegi,Barad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
2 ۰ ۱۸۶
IRI
Hoseini Mahjoob,Arshida
0 - 1
Bahrami Shahed,Soroush
IRI
۱۷۸ ۰ 0 ۱۱۶
2 ۲۰۸۳ ۴
IRI
عابدی ,محمدرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
2 ۱۹۳۱ ۳۳
IRI
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
1 ۱۴۲۵ ۱۳۹
IRI
Fattahi Savadjani,Abdolrahman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
1 ۰ ۱۸۷
IRI
Hoseini,Mohammad Hamzeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
0 ۱۹۱۲ ۳۷
IRI
Mehboodi,Shadmehr
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
0 ۰ ۱۸۱
IRI
Barzegar,Marjan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
0 ۰ ۱۹۰
IRI
Keshavarz,Sam
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
0 ۰ ۲۰۹
IRI
Shiri,Abolfazl
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۴
0 ۰ ۲۱۰
IRI
Soleimani Ara,Mostafa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
8 ۲۰۱۷ ۱۴
IRI
جاهدی ,مانی
½ - ½
Moghadam,Alireza
IRI
۸ ۲۰۴۹ ۱
۱۹۴۵ ۳۰
IRI
تسلیمی ,برسا
1 - 0
Nazari,Rahim
IRI
۳۶ ۱۹۲۷ 8 ۲
7 ۱۹۵۸ ۲۸
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
½ - ½
عادلی اردبیلی ,آروین
IRI
۷ ۲۰۵۷ ۳
7 ۱۹۶۲ ۲۷
IRI
آرمند ,سامان
0 - 1
فتحی ,هیمن
IRI
۴۰ ۱۸۹۱ 7 ۴
۲۰۹۵ ۲
IRI
Nikookar,Mahdi
½ - ½
کرّا ,سیاوش
IRI
۳۸ ۱۹۰۷ ۵
۲۰۹۱ ۳
IRI
لواسانی ,جواد
1 - 0
موحدی ,یاشار
IRI
۵۳ ۱۸۳۲ ۶
۱۸۸۶ ۴۱
IRI
Borazjani,Alireza
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۲۵ ۱۹۶۹ ۷
۱۸۲۹ ۵۴
IRI
آروان ,امیرحسین
0 - 1
Zardiashvili,Akaki
GEO
۳۱ ۱۹۳۴ ۸
۱۷۸۳ ۶۷
IRI
انصاری ,سهیل
0 - 1
دلیری سوسفی ,پدرام
IRI
۳۵ ۱۹۲۷ ۹
6 ۲۰۳۴ ۱۰
IRI
اسدی ,صادق
0 - 1
مهدوی ,مهدیس
IRI
۳۹ ۱۸۹۴ 6 ۱۰
6 ۱۹۴۶ ۲۹
IRI
Ahmadian,Moharram
0 - 1
بینائی تولائی ,مهدی
IRI
۱۳ ۲۰۲۴ 6 ۱۱
6 ۱۹۲۹ ۳۴
IRI
Kadkhodaee,Ali
1 - 0
Asgharvand,Davood
IRI
۱۵ ۲۰۰۹ 6 ۱۲
6 ۱۸۳۷ ۵۲
IRI
فرمانی انوشه ,آرین
1 - 0
صداقت خواه ,حمیدرضا
IRI
۱۷ ۲۰۰۲ 6 ۱۳
6 ۱۸۵۳ ۴۹
IRI
Mohammadi,Reza
0 - 1
وحدتیان ,داوود
IRI
۱۹ ۱۹۸۹ 6 ۱۴
6 ۱۹۸۶ ۲۰
IRI
Mahmoody,M. Sadegh
1 - 0
رستمی ,روح الله
IRI
۴۶ ۱۸۶۴ 6 ۱۵
6 ۱۹۷۶ ۲۱
IRI
کبگانی ,یونس
½ - ½
ملکی ,امیرعباس
IRI
۶۲ ۱۷۹۷ 6 ۱۶
6 ۱۷۸۸ ۶۴
GEO
Chanturia,Lasha
0 - 1
علی بابایی ,ساسان
IRI
۲۳ ۱۹۷۰ 6 ۱۷
6 ۱۹۶۹ ۲۶
IRI
Mohammedian,Esmaeel
0 - 1
احمدی تاری ,مصطفی
IRI
۵۷ ۱۸۲۰ 6 ۱۸
6 ۱۷۴۲ ۸۲
IRI
نادرنیا ,نیکی
½ - ½
گرایلی ,کیارش
IRI
۹ ۲۰۳۹ ۱۹
۲۰۶۱ ۶
IRI
والسلام ,محمدتقی
1 - 0
Eemen,Shaayaan
IRI
۶۱ ۱۸۰۳ ۲۰
۲۰۲۹ ۱۲
IRQ
Ali,Ghazi Al-Saadi
1 - 0
مهدوی ,رضا
IRI
۶۶ ۱۷۸۷ ۲۱
۱۹۹۵ ۱۸
IRI
Noori,Amir
1 - 0
رمضانی ,سروش
IRI
۸۱ ۱۷۴۵ ۲۲
۱۹۳۱ ۳۲
IRI
Sadeghi Givi,Reza
½ - ½
زحمتی ,سبحان
IRI
۸۳ ۱۷۴۰ ۲۳
۱۸۷۷ ۴۲
IRI
عباسی لرکی ,حسین
1 - 0
نادرنیا ,نیکتا
IRI
۹۸ ۱۶۷۱ ۲۴
۱۸۷۰ ۴۴
IRI
قمی ,پرنیان
1 - 0
کرد ,سلیمان
IRI
۱۱۴ ۱۵۹۵ ۲۵
۱۷۷۸ ۷۱
IRI
Gholamian Pour,Amin
½ - ½
جهانبخشی ,آرمان
IRI
۴۸ ۱۸۵۴ ۲۶
۱۷۶۴ ۷۳
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
0 - 1
قانع دلچه ,صفورا
IRI
۵۰ ۱۸۴۸ ۲۷
۱۸۲۹ ۵۵
IRI
خوش کلامیان ,بهزاد
0 - 1
Veisi,Armin
IRI
۱۱۶ ۱۵۸۵ ۲۸
۱۶۰۶ ۱۰۹
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
½ - ½
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۵۶ ۱۸۲۲ ۲۹
۱۵۸۱ ۱۱۸
IRI
مرادی ,محمدبهراد
0 - 1
پاک طینت پشتیری ,ژینا
IRI
۴۳ ۱۸۷۲ 5 ۳۰
5 ۱۶۹۶ ۹۰
IRI
نجفی تبار ,آیدین
½ - ½
درودیان ,مهیار
IRI
۵ ۲۰۶۵ 5 ۳۱
5 ۱۸۵۷ ۴۷
IRI
Memarzadeh,Hossein
1 - 0
Bayat,Ali
IRI
۹۶ ۱۶۷۵ 5 ۳۲
5 ۱۸۴۷ ۵۱
IRI
معصومی ,محمد
1 - 0
Kooshki Jahromi,Sobhan
IRI
۱۱۳ ۱۵۹۶ 5 ۳۳
5 ۱۵۹۸ ۱۱۲
IRI
Esmaeili,Mohammad Mobin
½ - ½
حسنی ,تکین
IRI
۵۸ ۱۸۱۵ 5 ۳۴
5 ۱۶۴۲ ۱۰۳
IRI
کلوندی ,نشمیل
0 - 1
Kiana,Arab
USA
۶۰ ۱۸۰۵ 5 ۳۵
5 ۱۷۸۰ ۷۰
IRI
خلیل اللهی ,شهروز
0 - 1
Ghasemi,Mohammadreza
IRI
۱۰۶ ۱۶۲۹ 5 ۳۶
5 ۱۵۲۲ ۱۲۷
IRI
مردانی ,علیرضا
0 - 1
Rastian,Alireza
IRI
۷۲ ۱۷۶۸ 5 ۳۷
5 ۱۴۰۹ ۱۴۳
IRI
Elmiye,Bardiya
0 - 1
Ilyasli,Aghazahir
AZE
۷۴ ۱۷۶۲ 5 ۳۸
5 ۱۷۵۶ ۷۷
IRI
جلالی ,سیده پریماه
0 - 1
صابری ,هیراد
IRI
۱۱۹ ۱۵۷۳ 5 ۳۹
5 ۱۷۵۰ ۷۹
IRI
خوش بین ,امیر
1 - 0
حمزه جواران ,کسری
IRI
۱۲۲ ۱۵۶۵ 5 ۴۰
5 ۱۵۲۱ ۱۲۸
IRI
Sharifi,Parham
0 - 1
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۸۴ ۱۷۳۷ 5 ۴۱
5 ۱۷۳۰ ۸۵
IRI
مهدوی ,حسین
0 - 1
Amjad Yazdandoust,Mohammadreza
IRI
۱۲۶ ۱۵۲۸ 5 ۴۲
5 ۱۲۹۰ ۱۵۷
IRI
Dehghani,Parsa
0 - 1
ربیعی پارسایی ,مهرداد
IRI
۸۹ ۱۷۰۳ 5 ۴۳
۱۸۱۵ ۵۹
IRI
رمضانی مهر ,حسین
0 - 1
Noori,Amir Mohammad
IRI
۱۵۰ ۱۳۵۹ 5 ۴۴
۱۷۸۹ ۶۳
IRI
رضایی ,حمید رضا
1 - 0
سلیم ,مهدی
IRI
۱۱۵ ۱۵۹۰ ۴۵
۱۷۴۶ ۸۰
IRI
داودی ,سیامک
1 - 0
Mohazab,Alireza
IRI
۱۳۵ ۱۴۵۲ ۴۶
۱۷۲۷ ۸۶
IRI
داودی ,میلاد
1 - 0
Bagheri,Mahan
IRI
۱۴۶ ۱۳۸۲ ۴۷
۱۶۰۵ ۱۱۱
IRI
Zoalfian,Mehrdad
½ - ½
Zoalfian,Mohammad
IRI
۸۷ ۱۷۱۴ ۴۸
۱۶۹۴ ۹۱
IRI
Vaziri,Rasool
1 - 0
Mohammadi,Erfan
IRI
۱۲۴ ۱۵۵۱ ۴۹
۱۶۹۲ ۹۲
IRI
Abdollahisaber,Reza
1 - 0
Jafari,Ali Reza
IRI
۱۳۶ ۱۴۴۷ ۵۰
۱۶۸۵ ۹۴
IRI
Zamansani,Mohammad Sadegh
- - +
Kord,Ghasem
IRI
۱۴۴ ۱۳۹۵ ۵۱
۱۳۹۳ ۱۴۵
IRI
Shahed,Mohammad Matin
0 - 1
پرتوی راد ,دبیا
IRI
۱۰۲ ۱۶۴۳ ۵۲
۱۴۷۷ ۱۳۳
IRI
Saei Hamedani,Khashyar
½ - ½
شمشیری ,فرزاد
IRI
۱۰۴ ۱۶۳۹ ۵۳
4 ۱۴۱۷ ۱۴۱
IRI
Rajabi,Amir Hosein
1 - 0
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
IRI
۷۵ ۱۷۶۱ 4 ۵۴
4 ۱۴۱۰ ۱۴۲
IRI
Mazarei,Mohammad
0 - 1
حامدی نیا ,مجید
IRI
۷۸ ۱۷۵۲ 4 ۵۵
4 ۱۳۷۱ ۱۴۷
IRI
Hamidian,Alireza
0 - 1
دشتی نژاد ,پرویز
IRI
۹۵ ۱۶۸۰ 4 ۵۶
4 ۱۶۷۴ ۹۷
IRI
جعفری ,محمدیاسین
1 - 0
Zolfian,Mehrdad
IRI
۱۴۰ ۱۴۱۸ 4 ۵۷
4 ۱۳۴۹ ۱۵۲
IRI
Hoosemi Roodsari,Fatemeh
½ - ½
Sodagar,Nima
IRI
۱۰۵ ۱۶۳۰ 4 ۵۸
4 ۱۶۲۳ ۱۰۷
IRI
Dehghani,Ali
½ - ½
Sadoogh,Zahra
IRI
۱۴۸ ۱۳۶۸ 4 ۵۹
4 ۱۳۱۵ ۱۵۶
IRI
Delavari,Amin
0 - 1
قزاقی ,پارمیدا
IRI
۱۱۰ ۱۶۰۶ 4 ۶۰
4 ۱۱۰۵ ۱۶۸
IRI
Zare,Mahdimohammad
0 - 1
نوروزی پسند ,سعید
IRI
۱۲۰ ۱۵۶۹ 4 ۶۱
4 ۰ ۲۰۳
IRI
Saketmoghadam,Sepehr
0 - 1
Khademi,Fateme
IRI
۱۲۳ ۱۵۵۳ 4 ۶۲
4 ۱۵۳۶ ۱۲۵
IRI
Yadegar,Radin
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر
IRI
۱۵۴ ۱۳۲۴ 4 ۶۳
4 ۱۵۱۹ ۱۲۹
IRI
Hossein Nejhad,Hojjat
1 - 0
Malek Hosseini,Mohammad
IRI
۱۶۰ ۱۲۵۵ 4 ۶۴
4 ۰ ۲۰۷
IRI
Shahbazian,Mohammad Mahdi
0 - 1
Azarion,Alireza
IRI
۱۳۰ ۱۵۱۳ 4 ۶۵
4 ۱۵۱۲ ۱۳۱
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Ramzanimehr,Alireza
IRI
۲۰۰ ۰ 4 ۶۶
4 ۱۴۳۸ ۱۳۷
IRI
Pakkhou,Hamid
1 - 0
Delavar,Atrin
IRI
۱۷۳ ۱۰۳۰ 4 ۶۷
4 ۰ ۲۱۱
IRI
Soleimani,Reyhaneh
+ - -
Mahmood Zadeh,Arian
IRI
۱۳۲ ۱۴۹۱ ۶۸
۱۷۱۳ ۸۸
IRI
عزیزخانی ,نیما
1 - 0
Radnia,Marjan
IRI
۱۵۱ ۱۳۵۸ ۶۹
۱۶۶۸ ۹۹
IRI
Karami,Salar
1 - 0
Taki,Nima
IRI
۱۵۹ ۱۲۵۷ ۷۰
۱۲۵۵ ۱۶۱
IRI
Salehi,Hossein
0 - 1
کمری ,میر کمال
IRI
۱۰۰ ۱۶۶۲ ۷۱
۱۶۴۴ ۱۰۱
IRI
Jalili,Hossein
1 - 0
Heydarian,Romina
IRI
۱۵۳ ۱۳۳۹ ۷۲
۱۵۶۷ ۱۲۱
IRI
Jowkar,Armin
- - +
غلامی ,کیهان
IRI
۱۶۵ ۱۱۶۰ ۷۳
۱۲۳۰ ۱۶۲
IRI
Kimiaei Talab,Katayoun
0 - 1
Seyfikar,Ahmad
IRI
۱۳۴ ۱۴۷۰ ۷۴
۱۳۶۲ ۱۴۹
IRI
Tasalian,M.Amir
0 - 1
Saadati,Mahdi
IRI
۲۰۲ ۰ ۷۵
۱۱۲۷ ۱۶۶
IRI
Ahmadian,Sara
½ - ½
Shamsi,Reza
IRI
۱۵۵ ۱۳۲۲ 3 ۷۶
3 ۱۲۷۶ ۱۵۸
IRI
Rezaee Homami,Sepehr
1 - 0
Bakhtiari,Kamyar
IRI
۱۷۹ ۰ 3 ۷۷
3 ۰ ۱۸۰
IRI
Barzegar,Maryam
1 - 0
Hamidian,Mobina
IRI
۱۶۳ ۱۲۲۹ 3 ۷۸
3 ۰ ۱۹۲
IRI
Khanlari,Amir Hosein
0 - 1
Hajibabaei,Vandad
IRI
۱۶۷ ۱۱۲۵ 3 ۷۹
3 ۰ ۲۱۳
IRI
Torabi,Hamed
0 - 1
Dokohaki,Tannaz
IRI
۱۶۹ ۱۱۰۲ 3 ۸۰
3 ۱۱۰۱ ۱۷۰
IRI
Riazi,Mohammad Taha
0 - 1
Mardani,Arjali
IRI
۱۹۴ ۰ 3 ۸۱
3 ۰ ۱۹۶
IRI
Mohammadi Dinani,Fatemeh
0 - 1
غلامی ,کیان
IRI
۱۷۱ ۱۰۶۲ 3 ۸۲
3 ۱۰۲۲ ۱۷۴
IRI
Rahimi,Ayda
1 - 0
معتمدی قهفرخی ,شیما
IRI
۱۹۷ ۰ 3 ۸۳
۱۵۸۱ ۱۱۷
IRI
چهاردولی ,عذرا
1 - 0
Shanesaz,Mohammad saleh
IRI
۲۰۸ ۰ 3 ۸۴
۲۰۰۵ ۱۶
IRI
رحمتیان ,شایان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۵
۱۸۶۵ ۴۵
IRI
قاسمی حاجی ,رامتین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۶
2 ۰ ۱۸۹
IRI
Kazemimostaghim,Nikan
½ - ½
Zhiani,Amirreza
IRI
۱۶۴ ۱۲۲۵ 3 ۸۷
۱۰۶۱ ۱۷۲
IRI
Norouzi,Kasra
1 - 0
Shafieian,Shayan
IRI
۲۰۵ ۰ ۸۸
۰ ۱۹۵
IRI
Mirzayan,Elham
½ - ½
Emami,Hafez
IRI
۱۸۳ ۰ ۸۹
5 ۱۷۶۱ ۷۶
IRI
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۰
۱۹۷۰ ۲۴
IRI
صدقی ,بابک
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۱
۱۷۸۰ ۶۹
IRI
جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۲
2 ۰ ۱۷۷
IRI
Asadian,Mohammad Soheil
1 - 0
Jafari,Amir Hossein
IRI
۱۸۸ ۰ 2 ۹۳
۰ ۱۸۲
IRI
Ebrahimi,Ali Akbar
1 - 0
Soltani,Saman
IRI
۲۱۲ ۰ ۹۴
2 ۰ ۱۹۸
IRI
Niazi Moghadam,Mohammad Parsa
1 - 0
Hamedani,Ilia
IRI
۱۸۴ ۰ 2 ۹۵
2 ۰ ۱۸۵
IRI
Harati,Aylin
0 - 1
Shahbazi,Ali
IRI
۲۰۶ ۰ 2 ۹۶
2 ۰ ۲۰۱
IRI
Ronasi,Nima
1 - 0
Hoseini Mahjoob,Arshida
IRI
۱۸۶ ۰ 2 ۹۷
4 ۲۰۹۹ ۱
IRI
Azadi,Amirmohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۸
4 ۲۰۳۳ ۱۱
IRI
روح پرور ,علیرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۹
4 ۱۹۷۵ ۲۲
IRI
طالبی ,مسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۰
4 ۱۷۸۸ ۶۵
IRI
Sadeghi,Morteza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۱
4 ۱۶۱۱ ۱۰۸
IRI
عقیلی مفید ,داوود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۲
۰ ۱۷۵
IRI
Abbasi Kia,Narvin
0 - 1
Sedighi,Parsa
IRI
۲۰۴ ۰ ۱۰۳
3 ۱۷۸۳ ۶۸
IRI
Golabadi,Rajab Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۴
۱۶۸۸ ۹۳
IRI
Ghiasvand,Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
۱۴۳۱ ۱۳۸
IRI
Yeganegi,Barad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
۰ ۱۹۳
IRI
Khodaveisi,Roham
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
۰ ۱۹۹
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
2 ۲۰۸۳ ۴
IRI
عابدی ,محمدرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۹
2 ۱۹۳۱ ۳۳
IRI
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۰
1 ۱۴۲۵ ۱۳۹
IRI
Fattahi Savadjani,Abdolrahman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
1 ۰ ۱۷۶
IRI
Almasi,Parham
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
1 ۰ ۱۸۷
IRI
Hoseini,Mohammad Hamzeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
0 ۰ ۱۷۸
IRI
Bahrami Shahed,Soroush
0 - 1
Khanbabaeinava,Satiar
IRI
۱۹۱ ۰ ½ ۱۱۴
0 ۱۹۱۲ ۳۷
IRI
Mehboodi,Shadmehr
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
0 ۰ ۱۸۱
IRI
Barzegar,Marjan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۶
0 ۰ ۱۹۰
IRI
Keshavarz,Sam
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۷
0 ۰ ۲۰۹
IRI
Shiri,Abolfazl
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۸
0 ۰ ۲۱۰
IRI
Soleimani Ara,Mostafa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
8 ۱۹۲۷ ۳۶
IRI
Nazari,Rahim
0 - 1
جاهدی ,مانی
IRI
۱۴ ۲۰۱۷ 7 ۱
۲۰۵۷ ۷
IRI
عادلی اردبیلی ,آروین
1 - 0
Nikookar,Mahdi
IRI
۲ ۲۰۹۵ ۲
۲۰۴۹ ۸
IRI
Moghadam,Alireza
1 - 0
لواسانی ,جواد
IRI
۳ ۲۰۹۱ ۳
6 ۱۹۸۹ ۱۹
IRI
وحدتیان ,داوود
0 - 1
تسلیمی ,برسا
IRI
۳۰ ۱۹۴۵ ۴
6 ۱۸۹۱ ۴۰
IRI
فتحی ,هیمن
1 - 0
Mohammedian,Esmaeel
IRI
۲۶ ۱۹۶۹ 6 ۵
6 ۱۹۶۲ ۲۷
IRI
آرمند ,سامان
1 - 0
Chanturia,Lasha
GEO
۶۴ ۱۷۸۸ 6 ۶
6 ۱۸۲۰ ۵۷
IRI
احمدی تاری ,مصطفی
0 - 1
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۲۸ ۱۹۵۸ 6 ۷
۱۹۰۷ ۳۸
IRI
کرّا ,سیاوش
1 - 0
والسلام ,محمدتقی
IRI
۶ ۲۰۶۱ ۸
۲۰۲۴ ۱۳
IRI
بینائی تولائی ,مهدی
½ - ½
Mohammadi,Reza
IRI
۴۹ ۱۸۵۳ ۹
۱۸۹۴ ۳۹
IRI
مهدوی ,مهدیس
½ - ½
Asgharvand,Davood
IRI
۱۵ ۲۰۰۹ ۱۰
۱۸۸۶ ۴۱
IRI
Borazjani,Alireza
1 - 0
رحمتیان ,شایان
IRI
۱۶ ۲۰۰۵ ۱۱
۱۸۳۲ ۵۳
IRI
موحدی ,یاشار
1 - 0
Noori,Amir
IRI
۱۸ ۱۹۹۵ ۱۲
۱۷۹۷ ۶۲
IRI
ملکی ,امیرعباس
½ - ½
Mahmoody,M. Sadegh
IRI
۲۰ ۱۹۸۶ ۱۳
۱۹۷۰ ۲۳
IRI
علی بابایی ,ساسان
½ - ½
فرمانی انوشه ,آرین
IRI
۵۲ ۱۸۳۷ ۱۴
۱۹۶۹ ۲۵
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
خوش کلامیان ,بهزاد
IRI
۵۵ ۱۸۲۹ ۱۵
۱۹۳۴ ۳۱
GEO
Zardiashvili,Akaki
1 - 0
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۷۳ ۱۷۶۴ ۱۶
۱۸۲۹ ۵۴
IRI
آروان ,امیرحسین
1 - 0
Sadeghi Givi,Reza
IRI
۳۲ ۱۹۳۱ ۱۷
۱۸۲۲ ۵۶
IRI
اصغرپور ماسوله ,تارا
0 - 1
دلیری سوسفی ,پدرام
IRI
۳۵ ۱۹۲۷ ۱۸
5 ۲۰۶۵ ۵
IRI
درودیان ,مهیار
0 - 1
انصاری ,سهیل
IRI
۶۷ ۱۷۸۳ ۱۹
5 ۱۸۱۵ ۵۸
IRI
حسنی ,تکین
0 - 1
اسدی ,صادق
IRI
۱۰ ۲۰۳۴ 5 ۲۰
5 ۱۷۴۵ ۸۱
IRI
رمضانی ,سروش
½ - ½
Ali,Ghazi Al-Saadi
IRQ
۱۲ ۲۰۲۹ 5 ۲۱
5 ۲۰۰۲ ۱۷
IRI
صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
معصومی ,محمد
IRI
۵۱ ۱۸۴۷ 5 ۲۲
5 ۱۷۳۷ ۸۴
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
0 - 1
کبگانی ,یونس
IRI
۲۱ ۱۹۷۶ 5 ۲۳
5 ۱۶۲۹ ۱۰۶
IRI
Ghasemi,Mohammadreza
0 - 1
Ahmadian,Moharram
IRI
۲۹ ۱۹۴۶ 5 ۲۴
5 ۱۵۹۶ ۱۱۳
IRI
Kooshki Jahromi,Sobhan
0 - 1
Kadkhodaee,Ali
IRI
۳۴ ۱۹۲۹ 5 ۲۵
5 ۱۵۹۵ ۱۱۴
IRI
کرد ,سلیمان
½ - ½
عباسی لرکی ,حسین
IRI
۴۲ ۱۸۷۷ 5 ۲۶
5 ۱۸۷۲ ۴۳
IRI
پاک طینت پشتیری ,ژینا
0 - 1
نادرنیا ,نیکی
IRI
۸۲ ۱۷۴۲ 5 ۲۷
5 ۱۸۶۵ ۴۵
IRI
قاسمی حاجی ,رامتین
½ - ½
مرادی ,محمدبهراد
IRI
۱۱۸ ۱۵۸۱ 5 ۲۸
5 ۱۸۶۴ ۴۶
IRI
رستمی ,روح الله
1 - 0
مردانی ,علیرضا
IRI
۱۲۷ ۱۵۲۲ 5 ۲۹
5 ۱۵۸۵ ۱۱۶
IRI
Veisi,Armin
½ - ½
جهانبخشی ,آرمان
IRI
۴۸ ۱۸۵۴ 5 ۳۰
5 ۱۵۶۵ ۱۲۲
IRI
حمزه جواران ,کسری
0 - 1
قمی ,پرنیان
IRI
۴۴ ۱۸۷۰ ۳۱
۲۰۳۹ ۹
IRI
گرایلی ,کیارش
1 - 0
Vaziri,Rasool
IRI
۹۱ ۱۶۹۴ ۳۲
۱۸۵۷ ۴۷
IRI
Memarzadeh,Hossein
½ - ½
نجفی تبار ,آیدین
IRI
۹۰ ۱۶۹۶ ۳۳
۱۸۴۸ ۵۰
IRI
قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
Abdollahisaber,Reza
IRI
۹۲ ۱۶۹۲ ۳۴
۱۷۴۰ ۸۳
IRI
زحمتی ,سبحان
1 - 0
رمضانی مهر ,حسین
IRI
۵۹ ۱۸۱۵ ۳۵
۱۸۰۳ ۶۱
IRI
Eemen,Shaayaan
1 - 0
Zamansani,Mohammad Sadegh
IRI
۹۴ ۱۶۸۵ ۳۶
۱۶۷۱ ۹۸
IRI
نادرنیا ,نیکتا
1 - 0
رضایی ,حمید رضا
IRI
۶۳ ۱۷۸۹ ۳۷
۱۷۸۷ ۶۶
IRI
مهدوی ,رضا
1 - 0
Zoalfian,Mehrdad
IRI
۱۱۱ ۱۶۰۵ ۳۸
۱۶۰۶ ۱۰۹
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
+ - -
جعفری همدانی ,ارشیا
IRI
۶۹ ۱۷۸۰ ۳۹
۱۵۵۱ ۱۲۴
IRI
Mohammadi,Erfan
0 - 1
Gholamian Pour,Amin
IRI
۷۱ ۱۷۷۸ ۴۰
۱۵۲۸ ۱۲۶
IRI
Amjad Yazdandoust,Mohammadreza
½ - ½
جلالی ,سیده پریماه
IRI
۷۷ ۱۷۵۶ ۴۱
4 ۱۸۰۵ ۶۰
USA
Kiana,Arab
1 - 0
Sodagar,Nima
IRI
۱۰۵ ۱۶۳۰ 4 ۴۲
4 ۱۵۹۸ ۱۱۲
IRI
Esmaeili,Mohammad Mobin
+ - -
Sadeghi,Morteza
IRI
۶۵ ۱۷۸۸ 4 ۴۳
4 ۱۵۶۹ ۱۲۰
IRI
نوروزی پسند ,سعید
0 - 1
خلیل اللهی ,شهروز
IRI
۷۰ ۱۷۸۰ 4 ۴۴
4 ۱۷۶۸ ۷۲
IRI
Rastian,Alireza
1 - 0
Dehghani,Ali
IRI
۱۰۷ ۱۶۲۳ 4 ۴۵
4 ۱۷۶۲ ۷۴
AZE
Ilyasli,Aghazahir
1 - 0
Azarion,Alireza
IRI
۱۳۰ ۱۵۱۳ 4 ۴۶
4 ۱۵۷۳ ۱۱۹
IRI
صابری ,هیراد
1 - 0
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
IRI
۷۵ ۱۷۶۱ 4 ۴۷
4 ۱۷۵۲ ۷۸
IRI
حامدی نیا ,مجید
0 - 1
Sharifi,Parham
IRI
۱۲۸ ۱۵۲۱ 4 ۴۸
4 ۱۷۵۰ ۷۹
IRI
خوش بین ,امیر
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۱۳۱ ۱۵۱۲ 4 ۴۹
4 ۱۴۱۸ ۱۴۰
IRI
Zolfian,Mehrdad
0 - 1
مهدوی ,حسین
IRI
۸۵ ۱۷۳۰ 4 ۵۰
4 ۱۷۱۴ ۸۷
IRI
Zoalfian,Mohammad
½ - ½
Saei Hamedani,Khashyar
IRI
۱۳۳ ۱۴۷۷ 4 ۵۱
4 ۱۷۰۳ ۸۹
IRI
ربیعی پارسایی ,مهرداد
1 - 0
Mazarei,Mohammad
IRI
۱۴۲ ۱۴۱۰ 4 ۵۲
4 ۱۶۸۰ ۹۵
IRI
دشتی نژاد ,پرویز
0 - 1
Elmiye,Bardiya
IRI
۱۴۳ ۱۴۰۹ 4 ۵۳
4 ۱۶۷۵ ۹۶
IRI
Bayat,Ali
1 - 0
Rajabi,Amir Hosein
IRI
۱۴۱ ۱۴۱۷ 4 ۵۴
4 ۱۳۵۹ ۱۵۰
IRI
Noori,Amir Mohammad
1 - 0
جعفری ,محمدیاسین
IRI
۹۷ ۱۶۷۴ 4 ۵۵
4 ۱۰۳۰ ۱۷۳
IRI
Delavar,Atrin
0 - 1
کلوندی ,نشمیل
IRI
۱۰۳ ۱۶۴۲ 4 ۵۶
4 ۱۶۳۹ ۱۰۴
IRI
شمشیری ,فرزاد
½ - ½
Shahed,Mohammad Matin
IRI
۱۴۵ ۱۳۹۳ 4 ۵۷
۱۶۶۲ ۱۰۰
IRI
کمری ,میر کمال
0 - 1
Dehghani,Parsa
IRI
۱۵۷ ۱۲۹۰ 4 ۵۸
۱۴۷۰ ۱۳۴
IRI
Seyfikar,Ahmad
0 - 1
داودی ,سیامک
IRI
۸۰ ۱۷۴۶ ۵۹
۱۴۹۱ ۱۳۲
IRI
Mahmood Zadeh,Arian
0 - 1
داودی ,میلاد
IRI
۸۶ ۱۷۲۷ ۶۰
۱۴۵۲ ۱۳۵
IRI
Mohazab,Alireza
1 - 0
عزیزخانی ,نیما
IRI
۸۸ ۱۷۱۳ ۶۱
۱۴۴۷ ۱۳۶
IRI
Jafari,Ali Reza
1 - 0
Karami,Salar
IRI
۹۹ ۱۶۶۸ ۶۲
۱۳۹۵ ۱۴۴
IRI
Kord,Ghasem
1 - 0
Jalili,Hossein
IRI
۱۰۱ ۱۶۴۴ ۶۳
۱۶۴۳ ۱۰۲
IRI
پرتوی راد ,دبیا
1 - 0
Tasalian,M.Amir
IRI
۱۴۹ ۱۳۶۲ ۶۴
۱۶۰۶ ۱۱۰
IRI
قزاقی ,پارمیدا
½ - ½
Hoosemi Roodsari,Fatemeh
IRI
۱۵۲ ۱۳۴۹ ۶۵
۱۵۹۰ ۱۱۵
IRI
سلیم ,مهدی
1 - 0
Salehi,Hossein
IRI
۱۶۱ ۱۲۵۵ ۶۶
۱۳۸۲ ۱۴۶
IRI
Bagheri,Mahan
1 - 0
Jowkar,Armin
IRI
۱۲۱ ۱۵۶۷ ۶۷
۱۵۵۳ ۱۲۳
IRI
Khademi,Fateme
½ - ½
Zare,Mahdimohammad
IRI
۱۶۸ ۱۱۰۵ ۶۸
۰ ۲۰۰
IRI
Ramzanimehr,Alireza
½ - ½
Hossein Nejhad,Hojjat
IRI
۱۲۹ ۱۵۱۹ ۶۹
3 ۱۱۰۲ ۱۶۹
IRI
Dokohaki,Tannaz
0 - 1
Yadegar,Radin
IRI
۱۲۵ ۱۵۳۶ 3 ۷۰
3 ۱۰۶۲ ۱۷۱
IRI
غلامی ,کیان
0 - 1
Pakkhou,Hamid
IRI
۱۳۷ ۱۴۳۸ 3 ۷۱
3 ۰ ۱۷۹
IRI
Bakhtiari,Kamyar
0 - 1
Hamidian,Alireza
IRI
۱۴۷ ۱۳۷۱ 3 ۷۲
3 ۰ ۱۹۴
IRI
Mardani,Arjali
0 - 1
Sadoogh,Zahra
IRI
۱۴۸ ۱۳۶۸ 3 ۷۳
3 ۰ ۲۰۲
IRI
Saadati,Mahdi
½ - ½
Heydarian,Romina
IRI
۱۵۳ ۱۳۳۹ 3 ۷۴
3 ۱۳۲۴ ۱۵۴
IRI
حمزه جواران ,کوثر
1 - 0
Riazi,Mohammad Taha
IRI
۱۷۰ ۱۱۰۱ 3 ۷۵
3 ۰ ۲۰۸
IRI
Shanesaz,Mohammad saleh
0 - 1
Delavari,Amin
IRI
۱۵۶ ۱۳۱۵ 3 ۷۶
3 ۱۲۵۵ ۱۶۰
IRI
Malek Hosseini,Mohammad
1 - 0
Khanlari,Amir Hosein
IRI
۱۹۲ ۰ 3 ۷۷
3 ۱۲۲۹ ۱۶۳
IRI
Hamidian,Mobina
0 - 1
Shahbazian,Mohammad Mahdi
IRI
۲۰۷ ۰ 3 ۷۸
3 ۱۲۲۵ ۱۶۴
IRI
Zhiani,Amirreza
0 - 1
Saketmoghadam,Sepehr
IRI
۲۰۳ ۰ 3 ۷۹
3 ۱۱۲۵ ۱۶۷
IRI
Hajibabaei,Vandad
0 - 1
Soleimani,Reyhaneh
IRI
۲۱۱ ۰ 3 ۸۰
۱۳۵۸ ۱۵۱
IRI
Radnia,Marjan
1 - 0
Norouzi,Kasra
IRI
۱۷۲ ۱۰۶۱ ۸۱
۱۳۲۲ ۱۵۵
IRI
Shamsi,Reza
½ - ½
Rahimi,Ayda
IRI
۱۷۴ ۱۰۲۲ ۸۲
۱۲۷۶ ۱۵۸
IRI
Rezaee Homami,Sepehr
½ - ½
Barzegar,Maryam
IRI
۱۸۰ ۰ ۸۳
۱۲۵۷ ۱۵۹
IRI
Taki,Nima
1 - 0
Ebrahimi,Ali Akbar
IRI
۱۸۲ ۰ ۸۴
۰ ۱۹۳
IRI
Khodaveisi,Roham
0 - 1
Kimiaei Talab,Katayoun
IRI
۱۶۲ ۱۲۳۰ ۸۵
۱۱۶۰ ۱۶۵
IRI
غلامی ,کیهان
1 - 0
Mirzayan,Elham
IRI
۱۹۵ ۰ ۸۶
۰ ۱۹۹
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
0 - 1
Ahmadian,Sara
IRI
۱۶۶ ۱۱۲۷ ۸۷
5 ۱۷۶۱ ۷۶
IRI
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۸
۱۹۷۰ ۲۴
IRI
صدقی ,بابک
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۹
2 ۰ ۲۰۵
IRI
Shafieian,Shayan
½ - ½
چهاردولی ,عذرا
IRI
۱۱۷ ۱۵۸۱ 2 ۹۰
2 ۰ ۱۹۷
IRI
معتمدی قهفرخی ,شیما
1 - 0
Hamedani,Ilia
IRI
۱۸۴ ۰ 2 ۹۱
2 ۰ ۲۱۳
IRI
Torabi,Hamed
1 - 0
Harati,Aylin
IRI
۱۸۵ ۰ 2 ۹۲
2 ۰ ۱۸۸
IRI
Jafari,Amir Hossein
0 - 1
Mohammadi Dinani,Fatemeh
IRI
۱۹۶ ۰ 2 ۹۳
4 ۲۰۹۹ ۱
IRI
Azadi,Amirmohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۴
4 ۲۰۳۳ ۱۱
IRI
روح پرور ,علیرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۵
4 ۱۹۷۵ ۲۲
IRI
طالبی ,مسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۶
4 ۱۶۱۱ ۱۰۸
IRI
عقیلی مفید ,داوود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۷
۰ ۱۸۳
IRI
Emami,Hafez
1 - 0
Shahbazi,Ali
IRI
۲۰۶ ۰ 2 ۹۸
1 ۰ ۱۸۹
IRI
Kazemimostaghim,Nikan
1 - 0
Niazi Moghadam,Mohammad Parsa
IRI
۱۹۸ ۰ 2 ۹۹
3 ۱۷۸۳ ۶۸
IRI
Golabadi,Rajab Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۰
1 ۰ ۲۰۱
IRI
Ronasi,Nima
1 - 0
Sedighi,Parsa
IRI
۲۰۴ ۰ ۱۰۱
۱۶۸۸ ۹۳
IRI
Ghiasvand,Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۲
۱۴۳۱ ۱۳۸
IRI
Yeganegi,Barad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۳
½ ۰ ۲۱۲
IRI
Soltani,Saman
1 - 0
Abbasi Kia,Narvin
IRI
۱۷۵ ۰ ۱۰۴
1 ۰ ۱۸۶
IRI
Hoseini Mahjoob,Arshida
1 - 0
Almasi,Parham
IRI
۱۷۶ ۰ 1 ۱۰۵
2 ۲۰۸۳ ۴
IRI
عابدی ,محمدرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۶
2 ۱۹۳۱ ۳۳
IRI
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
½ ۰ ۱۹۱
IRI
Khanbabaeinava,Satiar
0 - 1
Asadian,Mohammad Soheil
IRI
۱۷۷ ۰ 1 ۱۰۸
1 ۱۴۲۵ ۱۳۹
IRI
Fattahi Savadjani,Abdolrahman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۹
1 ۰ ۱۸۷
IRI
Hoseini,Mohammad Hamzeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۰
0 ۱۹۱۲ ۳۷
IRI
Mehboodi,Shadmehr
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
0 ۰ ۱۷۸
IRI
Bahrami Shahed,Soroush
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
0 ۰ ۱۸۱
IRI
Barzegar,Marjan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
0 ۰ ۱۹۰
IRI
Keshavarz,Sam
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
0 ۰ ۲۰۹
IRI
Shiri,Abolfazl
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
0 ۰ ۲۱۰
IRI
Soleimani Ara,Mostafa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۶
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
7 ۱۹۲۷ ۳۶
IRI
Nazari,Rahim
1 - 0
آرمند ,سامان
IRI
۲۷ ۱۹۶۲ 6 ۱
6 ۲۰۱۷ ۱۴
IRI
جاهدی ,مانی
1 - 0
وحدتیان ,داوود
IRI
۱۹ ۱۹۸۹ 6 ۲
6 ۱۹۶۹ ۲۶
IRI
Mohammedian,Esmaeel
0 - 1
عادلی اردبیلی ,آروین
IRI
۷ ۲۰۵۷ ۳
۲۰۹۵ ۲
IRI
Nikookar,Mahdi
1 - 0
بینائی تولائی ,مهدی
IRI
۱۳ ۲۰۲۴ ۴
۲۰۹۱ ۳
IRI
لواسانی ,جواد
1 - 0
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
IRI
۲۵ ۱۹۶۹ ۵
۲۰۶۱ ۶
IRI
والسلام ,محمدتقی
0 - 1
تسلیمی ,برسا
IRI
۳۰ ۱۹۴۵ ۶
۲۰۰۵ ۱۶
IRI
رحمتیان ,شایان
0 - 1
Moghadam,Alireza
IRI
۸ ۲۰۴۹ ۷
۱۹۳۱ ۳۲
IRI
Sadeghi Givi,Reza
0 - 1
فتحی ,هیمن
IRI
۴۰ ۱۸۹۱ 5 ۸
5 ۱۹۸۶ ۲۰
IRI
Mahmoody,M. Sadegh
½ - ½
اصغرپور ماسوله ,تارا
IRI
۵۶ ۱۸۲۲ 5 ۹
5 ۱۹۷۶ ۲۱
IRI
کبگانی ,یونس
0 - 1
احمدی تاری ,مصطفی
IRI
۵۷ ۱۸۲۰ 5 ۱۰
5 ۱۸۲۹ ۵۵
IRI
خوش کلامیان ,بهزاد
½ - ½
علی بابایی ,ساسان
IRI
۲۳ ۱۹۷۰ 5 ۱۱
5 ۱۹۵۸ ۲۸
IRI
رمضانی طشی ,ماهان
1 - 0
حسنی ,تکین
IRI
۵۸ ۱۸۱۵ 5 ۱۲
5 ۱۷۸۸ ۶۴
GEO
Chanturia,Lasha
1 - 0
رستمی ,روح الله
IRI
۴۶ ۱۸۶۴ 5 ۱۳
5 ۱۸۵۳ ۴۹
IRI
Mohammadi,Reza
½ - ½
ملکی ,امیرعباس
IRI
۶۲ ۱۷۹۷ 5 ۱۴
5 ۱۷۸۳ ۶۷
IRI
انصاری ,سهیل
½ - ½
موحدی ,یاشار
IRI
۵۳ ۱۸۳۲ 5 ۱۵
5 ۱۷۶۴ ۷۳
IRI
Razavi,Seyyed Amirreza
½ - ½
آروان ,امیرحسین
IRI
۵۴ ۱۸۲۹ 5 ۱۶
۲۰۰۹ ۱۵
IRI
Asgharvand,Davood
1 - 0
Ghasemi,Mohammadreza
IRI
۱۰۶ ۱۶۲۹ 5 ۱۷
۲۰۳۴ ۱۰
IRI
اسدی ,صادق
½ - ½
پاک طینت پشتیری ,ژینا
IRI
۴۳ ۱۸۷۲ ۱۸
۱۸۵۴ ۴۸
IRI
جهانبخشی ,آرمان
½ - ½
صداقت خواه ,حمیدرضا
IRI
۱۷ ۲۰۰۲ ۱۹
۱۹۹۵ ۱۸
IRI
Noori,Amir
1 - 0
قانع دلچه ,صفورا
IRI
۵۰ ۱۸۴۸ ۲۰
۱۸۳۷ ۵۲
IRI
فرمانی انوشه ,آرین
+ - -
صدقی ,بابک
IRI
۲۴ ۱۹۷۰ ۲۱
۱۸۱۵ ۵۹
IRI
رمضانی مهر ,حسین
0 - 1
Zardiashvili,Akaki
GEO
۳۱ ۱۹۳۴ ۲۲
۱۹۲۷ ۳۵
IRI
دلیری سوسفی ,پدرام
1 - 0
مهدوی ,رضا
IRI
۶۶ ۱۷۸۷ ۲۳
۱۹۰۷ ۳۸
IRI
کرّا ,سیاوش
1 - 0
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۱۰۹ ۱۶۰۶ ۲۴
۱۶۰۵ ۱۱۱
IRI
Zoalfian,Mehrdad
0 - 1
مهدوی ,مهدیس
IRI
۳۹ ۱۸۹۴ ۲۵
۱۷۸۰ ۶۹
IRI
جعفری همدانی ,ارشیا
0 - 1
Borazjani,Alireza
IRI
۴۱ ۱۸۸۶ ۲۶
۱۸۷۷ ۴۲
IRI
عباسی لرکی ,حسین
½ - ½
حمزه جواران ,کسری
IRI
۱۲۲ ۱۵۶۵ ۲۷
4 ۱۷۳۷ ۸۴
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
+ - -
Azadi,Amirmohammad
IRI
۱ ۲۰۹۹ 4 ۲۸
4 ۱۷۳۰ ۸۵
IRI
مهدوی ,حسین
0 - 1
درودیان ,مهیار
IRI
۵ ۲۰۶۵ 4 ۲۹
4 ۱۶۹۶ ۹۰
IRI
نجفی تبار ,آیدین
½ - ½
گرایلی ,کیارش
IRI
۹ ۲۰۳۹ 4 ۳۰
4 ۲۰۲۹ ۱۲
IRQ
Ali,Ghazi Al-Saadi
1 - 0
ربیعی پارسایی ,مهرداد
IRI
۸۹ ۱۷۰۳ 4 ۳۱
4 ۱۹۴۶ ۲۹
IRI
Ahmadian,Moharram
1 - 0
دشتی نژاد ,پرویز
IRI
۹۵ ۱۶۸۰ 4 ۳۲
4 ۱۹۲۹ ۳۴
IRI
Kadkhodaee,Ali
1 - 0
شمشیری ,فرزاد
IRI
۱۰۴ ۱۶۳۹ 4 ۳۳
4 ۱۸۷۰ ۴۴
IRI
قمی ,پرنیان
½ - ½
نادرنیا ,نیکتا
IRI
۹۸ ۱۶۷۱ 4 ۳۴
4 ۱۶۲۳ ۱۰۷
IRI
Dehghani,Ali
0 - 1
قاسمی حاجی ,رامتین
IRI
۴۵ ۱۸۶۵ 4 ۳۵
4 ۱۸۴۷ ۵۱
IRI
معصومی ,محمد
1 - 0
Esmaeili,Mohammad Mobin
IRI
۱۱۲ ۱۵۹۸ 4 ۳۶
4 ۱۷۸۸ ۶۵
IRI
Sadeghi,Morteza
0 - 1
کرد ,سلیمان
IRI
۱۱۴ ۱۵۹۵ 4 ۳۷
4 ۱۷۸۰ ۷۰
IRI
خلیل اللهی ,شهروز
0 - 1
Kooshki Jahromi,Sobhan
IRI
۱۱۳ ۱۵۹۶ 4 ۳۸
4 ۱۵۸۱ ۱۱۸
IRI
مرادی ,محمدبهراد
1 - 0
Rastian,Alireza
IRI
۷۲ ۱۷۶۸ 4 ۳۹
4 ۱۵۲۲ ۱۲۷
IRI
مردانی ,علیرضا
1 - 0
Ilyasli,Aghazahir
AZE
۷۴ ۱۷۶۲ 4 ۴۰
4 ۱۷۶۱ ۷۵
IRI
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
0 - 1
Veisi,Armin
IRI
۱۱۶ ۱۵۸۵ 4 ۴۱
4 ۱۴۷۷ ۱۳۳
IRI
Saei Hamedani,Khashyar
0 - 1
رمضانی ,سروش
IRI
۸۱ ۱۷۴۵ 4 ۴۲
4 ۱۷۴۲ ۸۲
IRI
نادرنیا ,نیکی
1 - 0
Noori,Amir Mohammad
IRI
۱۵۰ ۱۳۵۹ 4 ۴۳
4 ۱۴۱۰ ۱۴۲
IRI
Mazarei,Mohammad
0 - 1
Memarzadeh,Hossein
IRI
۴۷ ۱۸۵۷ ۴۴
۱۶۷۴ ۹۷
IRI
جعفری ,محمدیاسین
½ - ½
Kiana,Arab
USA
۶۰ ۱۸۰۵ ۴۵
۱۸۰۳ ۶۱
IRI
Eemen,Shaayaan
1 - 0
کمری ,میر کمال
IRI
۱۰۰ ۱۶۶۲ ۴۶
۱۷۸۹ ۶۳
IRI
رضایی ,حمید رضا
1 - 0
پرتوی راد ,دبیا
IRI
۱۰۲ ۱۶۴۳ ۴۷
۱۷۷۸ ۷۱
IRI
Gholamian Pour,Amin
1 - 0
قزاقی ,پارمیدا
IRI
۱۱۰ ۱۶۰۶ ۴۸
۱۷۵۶ ۷۷
IRI
جلالی ,سیده پریماه
1 - 0
سلیم ,مهدی
IRI
۱۱۵ ۱۵۹۰ ۴۹
۱۶۴۲ ۱۰۳
IRI
کلوندی ,نشمیل
½ - ½
حامدی نیا ,مجید
IRI
۷۸ ۱۷۵۲ ۵۰
۱۶۳۰ ۱۰۵
IRI
Sodagar,Nima
½ - ½
خوش بین ,امیر
IRI
۷۹ ۱۷۵۰ ۵۱
۱۵۱۹ ۱۲۹
IRI
Hossein Nejhad,Hojjat
0 - 1
زحمتی ,سبحان
IRI
۸۳ ۱۷۴۰ ۵۲
۱۷۲۷ ۸۶
IRI
داودی ,میلاد
0 - 1
Mohammadi,Erfan
IRI
۱۲۴ ۱۵۵۱ ۵۳
۱۷۱۳ ۸۸
IRI
عزیزخانی ,نیما
0 - 1
Amjad Yazdandoust,Mohammadreza
IRI
۱۲۶ ۱۵۲۸ ۵۴
۱۶۹۴ ۹۱
IRI
Vaziri,Rasool
1 - 0
Jafari,Ali Reza
IRI
۱۳۶ ۱۴۴۷ ۵۵
۱۶۹۲ ۹۲
IRI
Abdollahisaber,Reza
1 - 0
Ramzanimehr,Alireza
IRI
۲۰۰ ۰ ۵۶
۱۶۸۵ ۹۴
IRI
Zamansani,Mohammad Sadegh
1 - 0
Bagheri,Mahan
IRI
۱۴۶ ۱۳۸۲ ۵۷
۱۳۴۹ ۱۵۲
IRI
Hoosemi Roodsari,Fatemeh
0 - 1
Zoalfian,Mohammad
IRI
۸۷ ۱۷۱۴ 3 ۵۸
3 ۱۳۶۸ ۱۴۸
IRI
Sadoogh,Zahra
0 - 1
Bayat,Ali
IRI
۹۶ ۱۶۷۵ 3 ۵۹
3 ۱۳۳۹ ۱۵۳
IRI
Heydarian,Romina
0 - 1
صابری ,هیراد
IRI
۱۱۹ ۱۵۷۳ 3 ۶۰
3 ۱۳۱۵ ۱۵۶
IRI
Delavari,Amin
0 - 1
نوروزی پسند ,سعید
IRI
۱۲۰ ۱۵۶۹ 3 ۶۱
3 ۱۲۹۰ ۱۵۷
IRI
Dehghani,Parsa
1 - 0
Yadegar,Radin
IRI
۱۲۵ ۱۵۳۶ 3 ۶۲
3 ۱۵۲۱ ۱۲۸
IRI
Sharifi,Parham
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر
IRI
۱۵۴ ۱۳۲۴ 3 ۶۳
3 ۱۵۱۳ ۱۳۰
IRI
Azarion,Alireza
1 - 0
Malek Hosseini,Mohammad
IRI
۱۶۰ ۱۲۵۵ 3 ۶۴
3 ۱۵۱۲ ۱۳۱
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Hajibabaei,Vandad
IRI
۱۶۷ ۱۱۲۵ 3 ۶۵
3 ۱۲۵۵ ۱۶۱
IRI
Salehi,Hossein
½ - ½
Seyfikar,Ahmad
IRI
۱۳۴ ۱۴۷۰ 3 ۶۶
3 ۰ ۲۰۳
IRI
Saketmoghadam,Sepehr
0 - 1
Zolfian,Mehrdad
IRI
۱۴۰ ۱۴۱۸ 3 ۶۷
3 ۱۴۱۷ ۱۴۱
IRI
Rajabi,Amir Hosein
1 - 0
غلامی ,کیان
IRI
۱۷۱ ۱۰۶۲ 3 ۶۸
3 ۱۴۰۹ ۱۴۳
IRI
Elmiye,Bardiya
1 - 0
Dokohaki,Tannaz
IRI
۱۶۹ ۱۱۰۲ 3 ۶۹
3 ۱۱۰۵ ۱۶۸
IRI
Zare,Mahdimohammad
½ - ½
Kord,Ghasem
IRI
۱۴۴ ۱۳۹۵ 3 ۷۰
3 ۱۳۹۳ ۱۴۵
IRI
Shahed,Mohammad Matin
1 - 0
Saadati,Mahdi
IRI
۲۰۲ ۰ 3 ۷۱
3 ۱۳۷۱ ۱۴۷
IRI
Hamidian,Alireza
0 - 1
Delavar,Atrin
IRI
۱۷۳ ۱۰۳۰ 3 ۷۲
۱۷۴۶ ۸۰
IRI
داودی ,سیامک
1 - 0
Radnia,Marjan
IRI
۱۵۱ ۱۳۵۸ ۷۳
۱۶۶۸ ۹۹
IRI
Karami,Salar
1 - 0
Shamsi,Reza
IRI
۱۵۵ ۱۳۲۲ ۷۴
۱۱۲۷ ۱۶۶
IRI
Ahmadian,Sara
0 - 1
Jalili,Hossein
IRI
۱۰۱ ۱۶۴۴ ۷۵
۱۵۶۷ ۱۲۱
IRI
Jowkar,Armin
1 - 0
Rezaee Homami,Sepehr
IRI
۱۵۸ ۱۲۷۶ ۷۶
۱۲۳۰ ۱۶۲
IRI
Kimiaei Talab,Katayoun
0 - 1
Khademi,Fateme
IRI
۱۲۳ ۱۵۵۳ ۷۷
۰ ۱۹۵
IRI
Mirzayan,Elham
0 - 1
Mahmood Zadeh,Arian
IRI
۱۳۲ ۱۴۹۱ ۷۸
۰ ۱۸۲
IRI
Ebrahimi,Ali Akbar
0 - 1
Mohazab,Alireza
IRI
۱۳۵ ۱۴۵۲ ۷۹
۱۴۳۸ ۱۳۷
IRI
Pakkhou,Hamid
½ - ½
Zhiani,Amirreza
IRI
۱۶۴ ۱۲۲۵ ۸۰
۱۳۶۲ ۱۴۹
IRI
Tasalian,M.Amir
1 - 0
غلامی ,کیهان
IRI
۱۶۵ ۱۱۶۰ ۸۱
5 ۱۷۶۱ ۷۶
IRI
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۸۲
2 ۱۵۸۱ ۱۱۷
IRI
چهاردولی ,عذرا
0 - 1
Mardani,Arjali
IRI
۱۹۴ ۰ 2 ۸۳
2 ۰ ۱۹۸
IRI
Niazi Moghadam,Mohammad Parsa
0 - 1
Hamidian,Mobina
IRI
۱۶۳ ۱۲۲۹ 2 ۸۴
2 ۱۱۰۱ ۱۷۰
IRI
Riazi,Mohammad Taha
1 - 0
معتمدی قهفرخی ,شیما
IRI
۱۹۷ ۰ 2 ۸۵
2 ۱۰۶۱ ۱۷۲
IRI
Norouzi,Kasra
½ - ½
Pour Akbar,Mohamad Poya
IRI
۱۹۹ ۰ 2 ۸۶
2 ۰ ۲۰۶
IRI
Shahbazi,Ali
0 - 1
Bakhtiari,Kamyar
IRI
۱۷۹ ۰ 2 ۸۷
2 ۰ ۱۸۴
IRI
Hamedani,Ilia
0 - 1
Shanesaz,Mohammad saleh
IRI
۲۰۸ ۰ 2 ۸۸
2 ۰ ۲۰۷
IRI
Shahbazian,Mohammad Mahdi
1 - 0
Jafari,Amir Hossein
IRI
۱۸۸ ۰ 2 ۸۹
2 ۰ ۱۹۲
IRI
Khanlari,Amir Hosein
1 - 0
Torabi,Hamed
IRI
۲۱۳ ۰ 2 ۹۰
4 ۲۰۳۳ ۱۱
IRI
روح پرور ,علیرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۱
4 ۱۹۷۵ ۲۲
IRI
طالبی ,مسعود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۲
4 ۱۶۱۱ ۱۰۸
IRI
عقیلی مفید ,داوود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۳
۰ ۲۰۴
IRI
Sedighi,Parsa
0 - 1
Taki,Nima
IRI
۱۵۹ ۱۲۵۷ ۹۴
۱۰۲۲ ۱۷۴
IRI
Rahimi,Ayda
1 - 0
Emami,Hafez
IRI
۱۸۳ ۰ ۹۵
۰ ۱۷۵
IRI
Abbasi Kia,Narvin
0 - 1
Khodaveisi,Roham
IRI
۱۹۳ ۰ ۹۶
2 ۰ ۲۱۱
IRI
Soleimani,Reyhaneh
1 - 0
Kazemimostaghim,Nikan
IRI
۱۸۹ ۰ 1 ۹۷
3 ۱۷۸۳ ۶۸
IRI
Golabadi,Rajab Ali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۸
۱۶۸۸ ۹۳
IRI
Ghiasvand,Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۹۹
۱۴۳۱ ۱۳۸
IRI
Yeganegi,Barad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۰
1 ۰ ۱۸۵
IRI
Harati,Aylin
1 - 0
Asadian,Mohammad Soheil
IRI
۱۷۷ ۰ 1 ۱۰۱
۰ ۱۸۰
IRI
Barzegar,Maryam
1 - 0
Soltani,Saman
IRI
۲۱۲ ۰ ½ ۱۰۲
1 ۰ ۱۸۶
IRI
Hoseini Mahjoob,Arshida
0 - 1
Shafieian,Shayan
IRI
۲۰۵ ۰ 1 ۱۰۳
2 ۲۰۸۳ ۴
IRI
عابدی ,محمدرضا
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۴
2 ۱۹۳۱ ۳۳
IRI
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۵
1 ۰ ۱۹۶
IRI
Mohammadi Dinani,Fatemeh
1 - 0
Khanbabaeinava,Satiar
IRI
۱۹۱ ۰ ½ ۱۰۶
1 ۱۴۲۵ ۱۳۹
IRI
Fattahi Savadjani,Abdolrahman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۷
1 ۰ ۱۸۷
IRI
Hoseini,Mohammad Hamzeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
1 ۰ ۲۰۱
IRI
Ronasi,Nima
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۹
0 ۰ ۱۷۶
IRI
Almasi,Parham
1 - 0
Bahrami Shahed,Soroush
IRI
۱۷۸ ۰ 0 ۱۱۰
0 ۱۹۱۲ ۳۷
IRI
Mehboodi,Shadmehr
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
0 ۰ ۱۸۱
IRI
Barzegar,Marjan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
0 ۰ ۱۹۰
IRI
Keshavarz,Sam
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۳
0 ۰ ۲۰۹
IRI
Shiri,Abolfazl
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
0 ۰ ۲۱۰
IRI
Soleimani Ara,Mostafa
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
6 ۱۹۸۹ ۱۹
IRI
وحدتیان ,داوود
0 - 1
Nazari,Rahim
IRI
۳۶ ۱۹۲۷ 6 ۱
5 ۲۰۲۴ ۱۳
IRI
بینائی تولائی ,مهدی
½ - ½
جاهدی ,مانی
IRI
۱۴ ۲۰۱۷ ۲
5 ۱۹۴۵ ۳۰
IRI
تسلیمی ,برسا
½ - ½
رحمتیان ,شایان
IRI
۱۶ ۲۰۰۵ 5 ۳
5 ۱۹۶۹ ۲۵
IRI
Esmaeilnejad,Mohammad Amin
½ - ½
Sadeghi Givi,Reza
IRI
۳۲ ۱۹۳۱ 5 ۴
5 ۱۷۶۱ ۷۶
IRI
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
0 - 1
Mohammedian,Esmaeel
IRI
۲۶ ۱۹۶۹ 5 ۵
5 ۱۹۶۲ ۲۷
IRI
آرمند ,سامان
1 - 0
خوش کلامیان ,بهزاد
IRI
۵۵ ۱۸۲۹ 5 ۶
۱۹۷۰ ۲۴
IRI
صدقی ,بابک
0 - 1
Nikookar,Mahdi
IRI
۲ ۲۰۹۵ ۷
۱۹۲۷ ۳۵
IRI
دلیری سوسفی ,پدرام
0 - 1
لواسانی ,جواد
IRI
۳ ۲۰۹۱ ۸
۱۸۳۷ ۵۲
IRI
فرمانی انوشه ,آرین
0 - 1
والسلام ,محمدتقی
IRI
۶ ۲۰۶۱ ۹
۲۰۵۷ ۷
IRI
عادلی اردبیلی ,آروین
1 - 0
کرّا ,سیاوش
IRI
۳۸ ۱۹۰۷ ۱۰
۲۰۴۹ ۸
IRI
Moghadam,Alireza
1 - 0
عباسی لرکی ,حسین
IRI
۴۲ ۱۸۷۷ ۱۱
۱۸۲۹ ۵۴
IRI
آروان ,امیرحسین
½ - ½
Mahmoody,M. Sadegh
IRI
۲۰ ۱۹۸۶ ۱۲
۱۸۱۵ ۵۸
IRI
حسنی ,تکین
½ - ½
کبگانی ,یونس
IRI
۲۱ ۱۹۷۶ ۱۳
۱۹۷۰ ۲۳
IRI
علی بابایی ,ساسان
½ - ½
انصاری ,سهیل
IRI
۶۷ ۱۷۸۳ ۱۴
4 ۱۷۹۷ ۶۲
IRI
ملکی ,امیرعباس
1 - 0
Azadi,Amirmohammad
IRI
۱ ۲۰۹۹ 4 ۱۵
4 ۲۰۶۵ ۵
IRI
درودیان ,مهیار
0 - 1
Chanturia,Lasha
GEO
۶۴ ۱۷۸۸ 4 ۱۶
4 ۱۷۶۸ ۷۲
IRI
Rastian,Alireza
0 - 1
رمضانی طشی ,ماهان
IRI
۲۸ ۱۹۵۸ 4 ۱۷
4 ۱۸۹۴ ۳۹
IRI
مهدوی ,مهدیس
½ - ½
جعفری همدانی ,ارشیا
IRI
۶۹ ۱۷۸۰ 4 ۱۸
4 ۱۸۹۱ ۴۰
IRI
فتحی ,هیمن
1 - 0
خلیل اللهی ,شهروز
IRI
۷۰ ۱۷۸۰ 4 ۱۹
4 ۱۸۶۵ ۴۵
IRI
قاسمی حاجی ,رامتین
0 - 1
Razavi,Seyyed Amirreza
IRI
۷۳ ۱۷۶۴ 4 ۲۰
4 ۱۸۶۴ ۴۶
IRI
رستمی ,روح الله
1 - 0
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
IRI
۷۵ ۱۷۶۱ 4 ۲۱
4 ۱۶۷۱ ۹۸
IRI
نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
Mohammadi,Reza
IRI
۴۹ ۱۸۵۳ 4 ۲۲
4 ۱۶۲۹ ۱۰۶
IRI
Ghasemi,Mohammadreza
1 - 0
معصومی ,محمد
IRI
۵۱ ۱۸۴۷ 4 ۲۳
4 ۱۸۳۲ ۵۳
IRI
موحدی ,یاشار
1 - 0
مهدوی ,حسین
IRI
۸۵ ۱۷۳۰ 4 ۲۴
4 ۱۸۲۲ ۵۶
IRI
اصغرپور ماسوله ,تارا
1 - 0
نجفی تبار ,آیدین
IRI
۹۰ ۱۶۹۶ 4 ۲۵
4 ۱۸۲۰ ۵۷
IRI
احمدی تاری ,مصطفی
1 - 0
Mazarei,Mohammad
IRI
۱۴۲ ۱۴۱۰ 4 ۲۶
4 ۱۵۸۵ ۱۱۶
IRI
Veisi,Armin
0 - 1
اسدی ,صادق
IRI
۱۰ ۲۰۳۴ ۲۷
۲۰۳۹ ۹
IRI
گرایلی ,کیارش
½ - ½
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۸۴ ۱۷۳۷ ۲۸
۲۰۰۹ ۱۵
IRI
Asgharvand,Davood
1 - 0
جلالی ,سیده پریماه
IRI
۷۷ ۱۷۵۶ ۲۹
۲۰۰۲ ۱۷
IRI
صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
داودی ,میلاد
IRI
۸۶ ۱۷۲۷ ۳۰
۱۷۵۰ ۷۹
IRI
خوش بین ,امیر
0 - 1
Noori,Amir
IRI
۱۸ ۱۹۹۵ ۳۱
۱۹۳۴ ۳۱
GEO
Zardiashvili,Akaki
1 - 0
Vaziri,Rasool
IRI
۹۱ ۱۶۹۴ ۳۲
۱۷۴۵ ۸۱
IRI
رمضانی ,سروش
½ - ½
Kadkhodaee,Ali
IRI
۳۴ ۱۹۲۹ ۳۳
۱۷۴۰ ۸۳
IRI
زحمتی ,سبحان
0 - 1
Borazjani,Alireza
IRI
۴۱ ۱۸۸۶ ۳۴
۱۸۷۲ ۴۳
IRI
پاک طینت پشتیری ,ژینا
1 - 0
عزیزخانی ,نیما
IRI
۸۸ ۱۷۱۳ ۳۵
۱۸۵۴ ۴۸
IRI
جهانبخشی ,آرمان
1 - 0
پرتوی راد ,دبیا
IRI
۱۰۲ ۱۶۴۳ ۳۶
۱۸۴۸ ۵۰
IRI
قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
Sodagar,Nima
IRI
۱۰۵ ۱۶۳۰ ۳۷
۱۶۶۲ ۱۰۰
IRI
کمری ,میر کمال
0 - 1
رمضانی مهر ,حسین
IRI
۵۹ ۱۸۱۵ ۳۸
۱۸۰۵ ۶۰
USA
Kiana,Arab
0 - 1
Zoalfian,Mehrdad
IRI
۱۱۱ ۱۶۰۵ ۳۹
۱۵۶۵ ۱۲۲
IRI
حمزه جواران ,کسری