پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا 1397 جدول C-استاندارد
مسابقه: پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا 1397 جدول C نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ زمان پایان: ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ محل مسابقه: همدان, همدان

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran Majidi Shadan,Ali ۲۲۵۵۲۹۶۰ ۱۹۸۷ ۱۰.۰
۲ Iran Movahed,Sina ۴۲۵۲۰۸۳۵ ۱۷۶۰ ۹.۵
۳ Iran Masoumi,Sahar ۲۲۵۳۷۲۷۹ ۱۶۷۷ ۸.۵
۴ Iran رفیق ,شروین ۲۲۵۰۴۴۱۹ ۱۳۲۹ ۸.۰
۵ Iran Yazdani,Alireza ۲۲۵۳۸۱۷۸ ۱۳۲۸ ۸.۰
۶ Iran Soltani,Hasti ۲۲۵۱۴۰۰۷ ۱۱۷۹ ۸.۰
۷ Iran Movagharhasani,Farhan ۲۲۵۵۷۳۷۷ ۱۲۳۲ ۸.۰
۸ Iran Ebrahimi Rashti,Asal ۲۲۵۵۷۱۲۱ ۱۲۰۰ ۸.۰
۹ Iran Khoshbavarrad,Danial ۴۲۵۴۸۹۱۸ ۱۱۲۸ ۸.۰
۱۰ Iran Rahmat Pour,Armin ۲۲۵۳۷۸۵۶ ۱۷۰۲ ۷.۵
۱۱ Iran محمدی ,نیوشا ۲۲۵۴۶۴۵۶ ۱۳۴۱ ۷.۵
۱۲ Iran Shabanzadeh,Mehrad ۲۲۵۴۴۲۳۲ ۱۴۵۶ ۷.۰
۱۳ Iran Zaheri,Mehran ۲۲۵۸۵۸۰۰ ۱۲۰۶ ۷.۰
۱۴ Iran Karimi,Soorena ۱۲۵۶۷۳۹۶ ۱۳۰۹ ۷.۰
۱۵ Iran Masoumi,Sahel ۲۲۵۳۸۳۲۱ ۱۱۵۴ ۷.۰
۱۶ Iran جوهری ,آتنا ۲۲۵۱۳۸۵۰ ۱۴۲۶ ۷.۰
۱۷ Iran Farzaneh,Faraz ۴۲۵۰۵۳۴۸ ۱۳۴۱ ۷.۰
۱۸ Iran Daneshvar,Kasra ۴۲۵۲۴۳۴۲ ۱۴۳۴ ۷.۰
۱۹ Iran صالحی ,مهدی ۱۲۵۸۷۴۱۹ ۱۱۳۲ ۷.۰
۲۰ Iran Pedramara,Ali ۴۲۵۰۸۷۲۰ ۱۲۷۵ ۷.۰
۲۱ Iran Alavi,Mahsa ۴۲۵۰۶۱۲۳ ۱۷۰۷ ۷.۰
۲۲ Iran Bahmani,Koorosh ۴۲۵۷۶۷۵۰ ۱۲۴۳ ۷.۰
۲۳ Iran Salehi,Mahan ۴۲۵۶۴۶۵۴ ۰ ۷.۰
۲۴ Iran Shiri,Omid ۴۲۵۷۸۰۲۷ ۱۲۱۸ ۷.۰
۲۵ Iran Sejdeh,Amirsam ۲۲۵۵۷۴۶۶ ۱۱۶۹ ۶.۵
۲۶ Iran Saedi,Dorsa ۴۲۵۷۲۲۲۳ ۰ ۶.۵
۲۷ Iran Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra ۴۲۵۳۹۵۸۷ ۱۱۹۱ ۶.۵
۲۸ Iran خداییوندی ,سهیل ۱۲۵۹۹۲۲۰ ۱۲۸۰ ۶.۵
۲۹ Iran Zarei,Amirhosein ۲۲۵۹۴۸۴۱ ۰ ۶.۵
۳۰ Iran Mohammadzadeh,Sepehr ۴۲۵۵۷۳۹۹ ۱۱۲۴ ۶.۵
۳۱ Iran Sameti,Mohammad Mehdi ۴۲۵۹۷۷۰۶ ۰ ۶.۵
۳۲ Iran Oji,Ehsan ۳۲۷۰۲۷۷۹ ۱۰۸۶ ۶.۰
۳۳ Iran Moradi,Mohamad Amin ۴۲۵۹۷۵۹۵ ۰ ۶.۰
۳۴ Iran Imani,Adrina ۴۲۵۲۸۰۷۰ ۱۱۲۰ ۶.۰
۳۵ Iran Khalilolahi,Shahrzad ۲۲۵۸۰۱۹۰ ۰ ۶.۰
۳۶ Iran Farshi,Zhilvan ۴۲۵۵۷۱۳۵ ۰ ۶.۰
۳۷ Iran Khodajoo,Artin ۴۲۵۶۵۹۰۱ ۱۱۰۷ ۶.۰
۳۸ Iran Soltani,Heliya ۲۲۵۴۳۸۵۶ ۱۱۰۷ ۶.۰
۳۹ Iran Alishahi,Dina ۴۲۵۰۹۴۸۳ ۱۰۶۷ ۶.۰
۴۰ Iran Tasalian,Taha ۴۲۵۰۵۲۹۱ ۱۰۱۰ ۶.۰
۴۱ Iran Hamidian,Mohana ۴۲۵۱۸۷۶۸ ۱۰۰۱ ۶.۰
۴۲ Iran Shahmohammadi,Dorsa ۴۲۵۹۳۷۷۸ ۱۰۵۴ ۶.۰
۴۳ Iran Motaghi,Rastin ۴۲۵۰۳۳۳۷ ۱۰۵۶ ۶.۰
۴۴ Iran Akbari,Arvin ۴۲۵۵۵۴۶۹ ۱۰۴۰ ۶.۰
۴۵ Iran Amani,Diana --- ۰ ۶.۰
۴۶ Iran Rafaati,Radin ۴۲۵۵۱۷۳۰ ۱۱۱۴ ۵.۵
۴۷ Iran Yavarirad,Alireza ۳۲۷۱۵۴۱۲ ۰ ۵.۵
۴۸ Iran Aghaei,Eshagh ۴۲۵۹۷۳۶۶ ۰ ۵.۵
۴۹ Iran Jahanian,Mohammad Mahyar ۲۲۵۵۳۵۴۱ ۰ ۵.۵
۵۰ Iran Ghasemi,Saleh ۴۲۵۹۷۴۲۰ ۰ ۵.۵
۵۱ Iran Sadollahi,Nesa ۲۲۵۸۰۹۱۳ ۱۱۴۴ ۵.۰
۵۲ Iran Pedramara,Mohammad ۴۲۵۲۸۱۸۶ ۰ ۵.۰
۵۳ Iran Hoseini,Karen ۲۲۵۶۴۶۴۰ ۰ ۵.۰
۵۴ Iran Kazemi,Reyhaneh --- ۰ ۵.۰
۵۵ Iran Rismanchi,Ramtin --- ۰ ۵.۰
۵۶ Iran Salehi,Bardia ۴۲۵۹۷۶۸۴ ۰ ۵.۰
۵۷ Iran Ebrahimi,Mahdi ۴۲۵۰۸۳۴۷ ۰ ۵.۰
۵۸ Iran Amiri Ghadi,Nikan ۴۲۵۳۶۹۴۴ ۰ ۵.۰
۵۹ Iran Fathi,Abolfazl --- ۰ ۵.۰
۶۰ Iran Jamshidi,Behdad ۴۲۵۹۷۴۸۰ ۰ ۵.۰
۶۱ Iran Bagheri,Alireza --- ۰ ۵.۰
۶۲ Iran Noroozi,Kian ۴۲۵۹۷۶۱۷ ۰ ۵.۰
۶۳ Iran Jabari,Amirali --- ۰ ۵.۰
۶۴ Iran Nazari,Mahyar ۴۲۵۵۴۴۲۰ ۰ ۵.۰
۶۵ Iran Mahlooji,Sam --- ۰ ۵.۰
۶۶ Iran Mazaheri,Behnam --- ۰ ۵.۰
۶۷ Iran Shahsavand,Danial ۳۲۷۱۲۷۶۶ ۰ ۵.۰
۶۸ Iran Zhiani,Golnaz ۳۲۷۰۵۰۱۸ ۰ ۵.۰
۶۹ Iran Sarihi,Artin ۴۲۵۹۷۷۱۴ ۰ ۴.۵
۷۰ Iran Nanva,Mani --- ۰ ۴.۵
۷۱ Iran Yavarirad,Amirreza ۳۲۷۱۵۴۲۰ ۰ ۴.۰
۷۲ Iran Rad,Tara ۴۲۵۳۰۷۲۵ ۰ ۴.۰
۷۳ Iran Neamati Charmahini,Zahra --- ۰ ۴.۰
۷۴ Iran Shojaei Nejad,Mohammad Sadra ۴۲۵۵۳۳۷۷ ۰ ۴.۰
۷۵ Iran Kalvandi,Narina ۴۲۵۱۸۸۴۹ ۰ ۴.۰
۷۶ Iran Malek Hosseini,Shirin ۴۲۵۷۳۳۶۰ ۰ ۴.۰
۷۷ Iran Targhi,Baran ۲۲۵۴۱۵۸۶ ۰ ۴.۰
۷۸ Iran Ghafari,Pooria ۲۲۵۸۵۷۵۳ ۱۰۲۲ ۴.۰
۷۹ Iran Tavakoli Garmaseh,Alireza --- ۰ ۴.۰
۸۰ Iran Hami,Arshida ۲۲۵۸۹۴۴۹ ۰ ۴.۰
۸۱ Iran Shahverdi,Romina ۳۲۷۰۵۹۳۰ ۰ ۴.۰
۸۲ Iran Vejdani,Arad ۴۲۵۶۶۵۸۴ ۰ ۳.۵
۸۳ Iran Rezaei Raadfar,Parham ۴۲۵۹۷۶۵۰ ۰ ۳.۵
۸۴ Iran Malek Hosseini,Ronak ۴۲۵۷۳۳۷۸ ۰ ۳.۵
۸۵ Iran Rajabi,Kiabod ۴۲۵۹۷۶۳۳ ۰ ۳.۰
۸۶ Iran Shahsavand,Reyhaneh --- ۰ ۳.۰
۸۷ Iran Abasi,Anita --- ۰ ۳.۰
۸۸ Iran Shokrgozar,Dina --- ۰ ۳.۰
۸۹ Iran Sarmadipoor,Mohammad Saleh --- ۰ ۳.۰
۹۰ Iran Farokhzadi,Amir Abas --- ۰ ۳.۰
۹۱ Iran Ramzanimehr,Nika --- ۰ ۲.۰
۹۲ Georgia Morchiashvili,Davit ۱۳۶۲۷۵۰۳ ۰ ۱.۰
۹۳ Iran نوری ,آیدین ۱۲۵۹۳۵۵۹ ۱۳۵۸ ۶.۰
۹۴ Iran Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina ۲۲۵۱۵۴۰۲ ۱۱۰۷ ۶.۰
۹۵ Iran کلوندی ,محمد نعیم ۱۲۵۹۹۲۰۴ ۱۱۹۰ ۵.۰
۹۶ Iran Keshavarzeskandari,Sam ۲۲۵۹۱۷۴۵ ۱۰۷۷ ۵.۰
۹۷ Iran Faraji,Saba ۳۲۷۱۳۱۴۲ ۰ ۵.۰
۹۸ Iran Gholami,Amir Mohammad ۲۲۵۵۲۹۰۱ ۱۱۴۱ ۴.۰
۹۹ Iran Farhadi,Fatemeh ۴۲۵۰۹۵۰۵ ۱۲۳۷ ۴.۰
۱۰۰ Iran Tavakkoli Moghaddam,Alireza --- ۰ ۴.۰
۱۰۱ Iran Goli,Kian ۴۲۵۹۷۴۵۵ ۰ ۴.۰
۱۰۲ Iran Zanganeh,Tina --- ۰ ۴.۰
۱۰۳ Iran Jenabi,Aria ۴۲۵۱۸۸۲۲ ۰ ۳.۰
۱۰۴ Iran Pashmakian,Amir Hosein --- ۰ ۲.۵
۱۰۵ Iran Zaman Vaziri,Amirali --- ۰ ۲.۰
۱۰۶ Iran Ahmadian,Sarina ۳۲۷۰۷۵۰۹ ۰ ۱.۰
۱۰۷ Iran Mardani,Mohammad Mahyar --- ۰ ۱.۰
۱۰۸ Iran Danesh Araste,Arvin ۲۲۵۵۹۵۷۴ ۰ ۰.۰
۱۰۹ Iran Pour Akbar,Mohamad Poya ۴۲۵۹۷۶۲۵ ۰ ۰.۰
۱۱۰ Iran Hasani,Farhan ۲۲۵۵۷۹۴۶ ۱۰۳۸ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۸۳۷ ۱
IRI
Majidi Shadan,Ali
½ - ½
Movagharhasani,Farhan
IRI
۲۲ ۱۲۳۲ ۱
7 ۱۵۱۳ ۵
IRI
Zaheri,Mehran
0 - 1
Movahed,Sina
IRI
۲ ۱۷۶۰ ۲
۱۳۲۹ ۱۵
IRI
رفیق ,شروین
½ - ½
Masoumi,Sahar
IRI
۴ ۱۶۷۷ 8 ۳
7 ۱۳۲۸ ۱۶
IRI
Yazdani,Alireza
1 - 0
Rahmat Pour,Armin
IRI
۳ ۱۷۰۲ ۴
7 ۱۱۴۸ ۲۹
IRI
Soltani,Hasti
1 - 0
Shiri,Omid
IRI
۲۳ ۱۲۱۸ 7 ۵
7 ۱۱۳۲ ۳۱
IRI
صالحی ,مهدی
0 - 1
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۲۴ ۱۲۰۰ 7 ۶
7 ۱۱۵۴ ۲۸
IRI
Masoumi,Sahel
0 - 1
Khoshbavarrad,Danial
IRI
۳۲ ۱۱۲۸ 7 ۷
۱۳۰۹ ۱۸
IRI
Karimi,Soorena
½ - ½
جوهری ,آتنا
IRI
۱۰ ۱۴۲۶ ۸
۰ ۹۲
IRI
Sameti,Mohammad Mehdi
0 - 1
محمدی ,نیوشا
IRI
۱۴ ۱۳۴۱ ۹
6 ۱۱۲۰ ۳۴
IRI
Imani,Adrina
0 - 1
Shabanzadeh,Mehrad
IRI
۷ ۱۴۵۶ 6 ۱۰
6 ۱۰۸۶ ۳۹
IRI
Oji,Ehsan
0 - 1
Daneshvar,Kasra
IRI
۹ ۱۴۳۴ 6 ۱۱
6 ۱۰۶۷ ۴۱
IRI
Alishahi,Dina
0 - 1
Alavi,Mahsa
IRI
۱۱ ۱۳۹۱ 6 ۱۲
6 ۱۳۴۱ ۱۳
IRI
Farzaneh,Faraz
1 - 0
Shahmohammadi,Dorsa
IRI
۴۳ ۱۰۵۴ 6 ۱۳
6 ۱۲۷۵ ۱۹
IRI
Pedramara,Ali
1 - 0
Farshi,Zhilvan
IRI
۶۰ ۰ 6 ۱۴
6 ۱۲۴۳ ۲۰
IRI
Bahmani,Koorosh
1 - 0
Moradi,Mohamad Amin
IRI
۷۶ ۰ 6 ۱۵
6 ۱۲۰۰ ۲۵
IRI
Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Salehi,Mahan
IRI
۹۱ ۰ 6 ۱۶
6 ۱۰۴۴ ۴۴
IRI
Zarei,Amirhosein
½ - ½
Sejdeh,Amirsam
IRI
۲۷ ۱۱۶۹ 6 ۱۷
6 ۰ ۸۹
IRI
Saedi,Dorsa
½ - ½
Mohammadzadeh,Sepehr
IRI
۳۳ ۱۱۲۴ 6 ۱۸
۱۳۱۱ ۱۷
IRI
خداییوندی ,سهیل
1 - 0
Rafaati,Radin
IRI
۳۵ ۱۱۱۴ ۱۹
۱۱۹۱ ۲۶
IRI
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
1 - 0
Sadollahi,Nesa
IRI
۳۰ ۱۱۴۴ 5 ۲۰
5 ۱۱۰۷ ۳۷
IRI
Khodajoo,Artin
1 - 0
Amiri Ghadi,Nikan
IRI
۵۴ ۰ 5 ۲۱
5 ۰ ۶۶
IRI
Jabari,Amirali
0 - 1
Soltani,Heliya
IRI
۳۸ ۱۱۰۷ 5 ۲۲
5 ۱۰۵۶ ۴۲
IRI
Motaghi,Rastin
1 - 0
Ebrahimi,Mahdi
IRI
۵۷ ۰ 5 ۲۳
5 ۰ ۶۵
IRI
Hoseini,Karen
0 - 1
Akbari,Arvin
IRI
۴۵ ۱۰۴۰ 5 ۲۴
5 ۱۰۱۰ ۴۸
IRI
Tasalian,Taha
1 - 0
Fathi,Abolfazl
IRI
۶۱ ۰ 5 ۲۵
5 ۰ ۸۳
IRI
Pedramara,Mohammad
0 - 1
Hamidian,Mohana
IRI
۴۹ ۱۰۰۱ 5 ۲۶
5 ۰ ۱۰۴
IRI
Yavarirad,Alireza
½ - ½
Aghaei,Eshagh
IRI
۵۱ ۰ 5 ۲۷
5 ۰ ۶۷
IRI
Jamshidi,Behdad
0 - 1
Amani,Diana
IRI
۵۳ ۰ 5 ۲۸
۰ ۹۳
IRI
Sarihi,Artin
0 - 1
Ghasemi,Saleh
IRI
۱۰۹ ۰ ۲۹
۱۰۳۳ ۴۷
IRI
Jahanian,Mohammad Mahyar
1 - 0
Vejdani,Arad
IRI
۱۰۳ ۰ ۳۰
4 ۰ ۵۵
IRI
Bagheri,Alireza
1 - 0
Rad,Tara
IRI
۸۵ ۰ 4 ۳۱
4 ۰ ۸۱
IRI
Noroozi,Kian
1 - 0
Ghafari,Pooria
IRI
۶۲ ۰ 4 ۳۲
4 ۰ ۹۰
IRI
Salehi,Bardia
1 - 0
Hami,Arshida
IRI
۶۴ ۰ 4 ۳۳
4 ۰ ۸۸
IRI
Rismanchi,Ramtin
1 - 0
Kalvandi,Narina
IRI
۶۹ ۰ 4 ۳۴
4 ۰ ۷۰
IRI
Kazemi,Reyhaneh
1 - 0
Yavarirad,Amirreza
IRI
۱۰۵ ۰ 4 ۳۵
4 ۰ ۹۸
IRI
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
0 - 1
Mahlooji,Sam
IRI
۷۱ ۰ 4 ۳۶
4 ۰ ۱۰۸
IRI
Zhiani,Golnaz
1 - 0
Malek Hosseini,Shirin
IRI
۷۳ ۰ 4 ۳۷
4 ۰ ۱۰۰
IRI
Targhi,Baran
0 - 1
Mazaheri,Behnam
IRI
۷۵ ۰ 4 ۳۸
4 ۰ ۸۰
IRI
Neamati Charmahini,Zahra
0 - 1
Shahsavand,Danial
IRI
۹۵ ۰ 4 ۳۹
۰ ۷۸
IRI
Nanva,Mani
1 - 0
Rezaei Raadfar,Parham
IRI
۸۷ ۰ ۴۰
3 ۰ ۱۱۰
IRI
Rajabi,Kiabod
0 - 1
Nazari,Mahyar
IRI
۷۹ ۰ 4 ۴۱
3 ۰ ۹۷
IRI
Shahverdi,Romina
1 - 0
Farokhzadi,Amir Abas
IRI
۵۹ ۰ 3 ۴۲
3 ۰ ۶۸
IRI
Jenabi,Aria
- - +
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
IRI
۱۰۲ ۰ 3 ۴۳
3 ۰ ۱۰۱
IRI
Tavakoli Garmaseh,Alireza
1 - 0
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
IRI
۹۴ ۰ 3 ۴۴
6 ۱۳۵۸ ۱۲
IRI
نوری ,آیدین
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۵
6 ۱۱۰۷ ۳۶
IRI
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۶
۰ ۷۲
IRI
Malek Hosseini,Ronak
0 - 1
Abasi,Anita
IRI
۵۰ ۰ 2 ۴۷
2 ۰ ۹۶
IRI
Shahsavand,Reyhaneh
1 - 0
Shokrgozar,Dina
IRI
۹۹ ۰ 3 ۴۸
5 ۱۴۸۷ ۶
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۹
5 ۱۰۷۷ ۴۰
IRI
Keshavarzeskandari,Sam
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۰
5 ۰ ۵۸
IRI
Faraji,Saba
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۱
3 ۰ ۱۰۷
IRI
Zanganeh,Tina
+ - -
Mardani,Mohammad Mahyar
IRI
۷۴ ۰ 1 ۵۲
4 ۱۴۴۰ ۸
IRI
Gholami,Amir Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۳
4 ۱۲۳۷ ۲۱
IRI
Farhadi,Fatemeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۴
4 ۰ ۶۳
IRI
Goli,Kian
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
۰ ۸۲
IRI
Pashmakian,Amir Hosein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۶
1 ۰ ۷۷
GEO
Morchiashvili,Davit
0 - 1
Ramzanimehr,Nika
IRI
۸۶ ۰ 1 ۵۷
2 ۰ ۱۰۶
IRI
Zaman Vaziri,Amirali
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۸
1 ۰ ۵۲
IRI
Ahmadian,Sarina
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۹
0 ۱۰۳۸ ۴۶
IRI
Hasani,Farhan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۰
0 ۰ ۵۶
IRI
Danesh Araste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۱
0 ۰ ۸۴
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۲
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۸۳۷ ۱
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
محمدی ,نیوشا
IRI
۱۴ ۱۳۴۱ ۱
8 ۱۷۶۰ ۲
IRI
Movahed,Sina
½ - ½
رفیق ,شروین
IRI
۱۵ ۱۳۲۹ 7 ۲
7 ۱۶۷۷ ۴
IRI
Masoumi,Sahar
1 - 0
Rahmat Pour,Armin
IRI
۳ ۱۷۰۲ ۳
۱۲۳۲ ۲۲
IRI
Movagharhasani,Farhan
1 - 0
Karimi,Soorena
IRI
۱۸ ۱۳۰۹ ۴
6 ۱۱۶۹ ۲۷
IRI
Sejdeh,Amirsam
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۵ ۱۵۱۳ 6 ۵
6 ۱۴۵۶ ۷
IRI
Shabanzadeh,Mehrad
0 - 1
Masoumi,Sahel
IRI
۲۸ ۱۱۵۴ 6 ۶
6 ۱۴۳۴ ۹
IRI
Daneshvar,Kasra
0 - 1
Soltani,Hasti
IRI
۲۹ ۱۱۴۸ 6 ۷
6 ۱۳۹۱ ۱۱
IRI
Alavi,Mahsa
0 - 1
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۲۴ ۱۲۰۰ 6 ۸
6 ۱۳۵۸ ۱۲
IRI
نوری ,آیدین
- - +
صالحی ,مهدی
IRI
۳۱ ۱۱۳۲ 6 ۹
6 ۱۱۲۸ ۳۲
IRI
Khoshbavarrad,Danial
1 - 0
Farzaneh,Faraz
IRI
۱۳ ۱۳۴۱ 6 ۱۰
6 ۱۱۰۷ ۳۶
IRI
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
0 - 1
Yazdani,Alireza
IRI
۱۶ ۱۳۲۸ 6 ۱۱
6 ۱۲۱۸ ۲۳
IRI
Shiri,Omid
1 - 0
Zarei,Amirhosein
IRI
۴۴ ۱۰۴۴ 6 ۱۲
۱۴۲۶ ۱۰
IRI
جوهری ,آتنا
1 - 0
Oji,Ehsan
IRI
۳۹ ۱۰۸۶ 6 ۱۳
۱۱۱۴ ۳۵
IRI
Rafaati,Radin
0 - 1
Sameti,Mohammad Mehdi
IRI
۹۲ ۰ ۱۴
۰ ۶۰
IRI
Farshi,Zhilvan
½ - ½
Saedi,Dorsa
IRI
۸۹ ۰ ۱۵
5 ۰ ۵۱
IRI
Aghaei,Eshagh
0 - 1
Pedramara,Ali
IRI
۱۹ ۱۲۷۵ 5 ۱۶
5 ۰ ۵۴
IRI
Amiri Ghadi,Nikan
0 - 1
Bahmani,Koorosh
IRI
۲۰ ۱۲۴۳ 5 ۱۷
5 ۰ ۵۸
IRI
Faraji,Saba
0 - 1
Khalilolahi,Shahrzad
IRI
۲۵ ۱۲۰۰ 5 ۱۸
5 ۱۱۲۴ ۳۳
IRI
Mohammadzadeh,Sepehr
1 - 0
Hoseini,Karen
IRI
۶۵ ۰ 5 ۱۹
5 ۰ ۶۱
IRI
Fathi,Abolfazl
0 - 1
Imani,Adrina
IRI
۳۴ ۱۱۲۰ 5 ۲۰
5 ۰ ۷۶
IRI
Moradi,Mohamad Amin
1 - 0
Khodajoo,Artin
IRI
۳۷ ۱۱۰۷ 5 ۲۱
5 ۰ ۹۱
IRI
Salehi,Mahan
1 - 0
Keshavarzeskandari,Sam
IRI
۴۰ ۱۰۷۷ 5 ۲۲
5 ۱۰۶۷ ۴۱
IRI
Alishahi,Dina
1 - 0
Pedramara,Mohammad
IRI
۸۳ ۰ 5 ۲۳
5 ۱۰۵۴ ۴۳
IRI
Shahmohammadi,Dorsa
1 - 0
Yavarirad,Alireza
IRI
۱۰۴ ۰ 5 ۲۴
۰ ۱۰۹
IRI
Ghasemi,Saleh
0 - 1
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
IRI
۲۶ ۱۱۹۱ ۲۵
۰ ۱۰۳
IRI
Vejdani,Arad
0 - 1
خداییوندی ,سهیل
IRI
۱۷ ۱۳۱۱ ۲۶
4 ۰ ۶۹
IRI
Kalvandi,Narina
0 - 1
Sadollahi,Nesa
IRI
۳۰ ۱۱۴۴ 4 ۲۷
4 ۱۱۰۷ ۳۸
IRI
Soltani,Heliya
1 - 0
Noroozi,Kian
IRI
۸۱ ۰ 4 ۲۸
4 ۰ ۸۵
IRI
Rad,Tara
0 - 1
Motaghi,Rastin
IRI
۴۲ ۱۰۵۶ 4 ۲۹
4 ۱۰۴۰ ۴۵
IRI
Akbari,Arvin
1 - 0
Salehi,Bardia
IRI
۹۰ ۰ 4 ۳۰
4 ۱۰۳۳ ۴۷
IRI
Jahanian,Mohammad Mahyar
½ - ½
Sarihi,Artin
IRI
۹۳ ۰ 4 ۳۱
4 ۰ ۹۵
IRI
Shahsavand,Danial
0 - 1
Tasalian,Taha
IRI
۴۸ ۱۰۱۰ 4 ۳۲
4 ۱۰۰۱ ۴۹
IRI
Hamidian,Mohana
1 - 0
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
IRI
۹۸ ۰ 4 ۳۳
4 ۰ ۵۳
IRI
Amani,Diana
1 - 0
Targhi,Baran
IRI
۱۰۰ ۰ 4 ۳۴
4 ۰ ۵۷
IRI
Ebrahimi,Mahdi
1 - 0
Zhiani,Golnaz
IRI
۱۰۸ ۰ 4 ۳۵
4 ۰ ۸۸
IRI
Rismanchi,Ramtin
0 - 1
Jabari,Amirali
IRI
۶۶ ۰ 4 ۳۶
4 ۰ ۱۰۵
IRI
Yavarirad,Amirreza
0 - 1
Jamshidi,Behdad
IRI
۶۷ ۰ 4 ۳۷
۰ ۵۵
IRI
Bagheri,Alireza
½ - ½
Kazemi,Reyhaneh
IRI
۷۰ ۰ ۳۸
3 ۰ ۶۲
IRI
Ghafari,Pooria
1 - 0
Nanva,Mani
IRI
۷۸ ۰ ۳۹
3 ۰ ۶۴
IRI
Hami,Arshida
1 - 0
Shahverdi,Romina
IRI
۹۷ ۰ 3 ۴۰
3 ۰ ۷۹
IRI
Nazari,Mahyar
1 - 0
Jenabi,Aria
IRI
۶۸ ۰ 3 ۴۱
3 ۰ ۷۱
IRI
Mahlooji,Sam
1 - 0
Tavakoli Garmaseh,Alireza
IRI
۱۰۱ ۰ 3 ۴۲
3 ۰ ۸۷
IRI
Rezaei Raadfar,Parham
½ - ½
Malek Hosseini,Ronak
IRI
۷۲ ۰ 3 ۴۳
3 ۰ ۷۳
IRI
Malek Hosseini,Shirin
1 - 0
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
IRI
۹۴ ۰ 3 ۴۴
3 ۰ ۷۵
IRI
Mazaheri,Behnam
1 - 0
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
IRI
۱۰۲ ۰ 3 ۴۵
3 ۰ ۹۹
IRI
Shokrgozar,Dina
0 - 1
Neamati Charmahini,Zahra
IRI
۸۰ ۰ 3 ۴۶
5 ۱۴۸۷ ۶
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۷
4 ۱۴۴۰ ۸
IRI
Gholami,Amir Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
4 ۱۲۳۷ ۲۱
IRI
Farhadi,Fatemeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۹
4 ۰ ۶۳
IRI
Goli,Kian
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۰
1 ۰ ۵۰
IRI
Abasi,Anita
1 - 0
Zaman Vaziri,Amirali
IRI
۱۰۶ ۰ 2 ۵۱
2 ۰ ۵۹
IRI
Farokhzadi,Amir Abas
1 - 0
Ahmadian,Sarina
IRI
۵۲ ۰ 1 ۵۲
1 ۰ ۷۴
IRI
Mardani,Mohammad Mahyar
0 - 1
Rajabi,Kiabod
IRI
۱۱۰ ۰ 2 ۵۳
1 ۰ ۸۶
IRI
Ramzanimehr,Nika
0 - 1
Zanganeh,Tina
IRI
۱۰۷ ۰ 2 ۵۴
۰ ۸۲
IRI
Pashmakian,Amir Hosein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
1 ۰ ۷۷
GEO
Morchiashvili,Davit
0 - 1
Shahsavand,Reyhaneh
IRI
۹۶ ۰ 1 ۵۶
0 ۱۰۳۸ ۴۶
IRI
Hasani,Farhan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۵۶
IRI
Danesh Araste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۸۴
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۹
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
7 ۱۶۷۷ ۴
IRI
Masoumi,Sahar
0 - 1
Majidi Shadan,Ali
IRI
۱ ۱۸۳۷ ۱
7 ۱۷۶۰ ۲
IRI
Movahed,Sina
1 - 0
نوری ,آیدین
IRI
۱۲ ۱۳۵۸ 6 ۲
۱۷۰۲ ۳
IRI
Rahmat Pour,Armin
1 - 0
Farzaneh,Faraz
IRI
۱۳ ۱۳۴۱ 6 ۳
6 ۱۳۲۹ ۱۵
IRI
رفیق ,شروین
1 - 0
Masoumi,Sahel
IRI
۲۸ ۱۱۵۴ 6 ۴
۱۳۰۹ ۱۸
IRI
Karimi,Soorena
1 - 0
Sejdeh,Amirsam
IRI
۲۷ ۱۱۶۹ 6 ۵
۱۲۰۰ ۲۴
IRI
Ebrahimi Rashti,Asal
½ - ½
Shabanzadeh,Mehrad
IRI
۷ ۱۴۵۶ ۶
۱۰۴۴ ۴۴
IRI
Zarei,Amirhosein
½ - ½
Daneshvar,Kasra
IRI
۹ ۱۴۳۴ ۷
۱۲۳۲ ۲۲
IRI
Movagharhasani,Farhan
1 - 0
جوهری ,آتنا
IRI
۱۰ ۱۴۲۶ ۸
۱۳۴۱ ۱۴
IRI
محمدی ,نیوشا
1 - 0
Saedi,Dorsa
IRI
۸۹ ۰ ۹
5 ۱۱۰۷ ۳۷
IRI
Khodajoo,Artin
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۵ ۱۵۱۳ 5 ۱۰
5 ۱۱۲۰ ۳۴
IRI
Imani,Adrina
0 - 1
Alavi,Mahsa
IRI
۱۱ ۱۳۹۱ 5 ۱۱
5 ۱۳۲۸ ۱۶
IRI
Yazdani,Alireza
1 - 0
Mohammadzadeh,Sepehr
IRI
۳۳ ۱۱۲۴ 5 ۱۲
5 ۱۲۷۵ ۱۹
IRI
Pedramara,Ali
0 - 1
Khoshbavarrad,Danial
IRI
۳۲ ۱۱۲۸ 5 ۱۳
5 ۱۲۴۳ ۲۰
IRI
Bahmani,Koorosh
0 - 1
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
IRI
۳۶ ۱۱۰۷ 5 ۱۴
5 ۱۰۷۷ ۴۰
IRI
Keshavarzeskandari,Sam
0 - 1
Shiri,Omid
IRI
۲۳ ۱۲۱۸ 5 ۱۵
5 ۱۲۰۰ ۲۵
IRI
Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Oji,Ehsan
IRI
۳۹ ۱۰۸۶ 5 ۱۶
5 ۱۱۴۸ ۲۹
IRI
Soltani,Hasti
1 - 0
Moradi,Mohamad Amin
IRI
۷۶ ۰ 5 ۱۷
5 ۰ ۱۰۴
IRI
Yavarirad,Alireza
0 - 1
صالحی ,مهدی
IRI
۳۱ ۱۱۳۲ 5 ۱۸
۱۳۱۱ ۱۷
IRI
خداییوندی ,سهیل
0 - 1
Farshi,Zhilvan
IRI
۶۰ ۰ ۱۹
۱۱۹۱ ۲۶
IRI
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
0 - 1
Sameti,Mohammad Mehdi
IRI
۹۲ ۰ ۲۰
۰ ۱۰۳
IRI
Vejdani,Arad
0 - 1
Rafaati,Radin
IRI
۳۵ ۱۱۱۴ ۲۱
4 ۰ ۶۵
IRI
Hoseini,Karen
1 - 0
Soltani,Heliya
IRI
۳۸ ۱۱۰۷ 4 ۲۲
4 ۰ ۶۶
IRI
Jabari,Amirali
0 - 1
Alishahi,Dina
IRI
۴۱ ۱۰۶۷ 4 ۲۳
4 ۰ ۶۷
IRI
Jamshidi,Behdad
0 - 1
Shahmohammadi,Dorsa
IRI
۴۳ ۱۰۵۴ 4 ۲۴
4 ۰ ۸۳
IRI
Pedramara,Mohammad
1 - 0
Jahanian,Mohammad Mahyar
IRI
۴۷ ۱۰۳۳ 4 ۲۵
4 ۱۰۰۱ ۴۹
IRI
Hamidian,Mohana
0 - 1
Salehi,Mahan
IRI
۹۱ ۰ 4 ۲۶
4 ۰ ۵۱
IRI
Aghaei,Eshagh
1 - 0
Yavarirad,Amirreza
IRI
۱۰۵ ۰ 4 ۲۷
4 ۰ ۵۴
IRI
Amiri Ghadi,Nikan
1 - 0
Rismanchi,Ramtin
IRI
۸۸ ۰ 4 ۲۸
4 ۰ ۹۸
IRI
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
0 - 1
Faraji,Saba
IRI
۵۸ ۰ 4 ۲۹
4 ۰ ۹۰
IRI
Salehi,Bardia
0 - 1
Fathi,Abolfazl
IRI
۶۱ ۰ 4 ۳۰
۱۱۴۴ ۳۰
IRI
Sadollahi,Nesa
½ - ½
Ebrahimi,Mahdi
IRI
۵۷ ۰ ۳۱
۱۰۱۰ ۴۸
IRI
Tasalian,Taha
½ - ½
Rad,Tara
IRI
۸۵ ۰ ۳۲
۰ ۱۰۹
IRI
Ghasemi,Saleh
1 - 0
Bagheri,Alireza
IRI
۵۵ ۰ ۳۳
3 ۱۰۵۶ ۴۲
IRI
Motaghi,Rastin
1 - 0
Kazemi,Reyhaneh
IRI
۷۰ ۰ ۳۴
3 ۰ ۸۰
IRI
Neamati Charmahini,Zahra
0 - 1
Akbari,Arvin
IRI
۴۵ ۱۰۴۰ 3 ۳۵
3 ۰ ۱۰۲
IRI
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
0 - 1
Amani,Diana
IRI
۵۳ ۰ 3 ۳۶
3 ۰ ۸۱
IRI
Noroozi,Kian
1 - 0
Hami,Arshida
IRI
۶۴ ۰ 3 ۳۷
3 ۰ ۶۸
IRI
Jenabi,Aria
0 - 1
Sarihi,Artin
IRI
۹۳ ۰ 3 ۳۸
3 ۰ ۹۷
IRI
Shahverdi,Romina
0 - 1
Kalvandi,Narina
IRI
۶۹ ۰ 3 ۳۹
3 ۰ ۱۰۸
IRI
Zhiani,Golnaz
1 - 0
Mahlooji,Sam
IRI
۷۱ ۰ 3 ۴۰
3 ۰ ۷۲
IRI
Malek Hosseini,Ronak
0 - 1
Shahsavand,Danial
IRI
۹۵ ۰ 3 ۴۱
3 ۰ ۱۰۰
IRI
Targhi,Baran
1 - 0
Malek Hosseini,Shirin
IRI
۷۳ ۰ 3 ۴۲
۰ ۷۸
IRI
Nanva,Mani
1 - 0
Shokrgozar,Dina
IRI
۹۹ ۰ 3 ۴۳
5 ۱۴۸۷ ۶
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۴
۰ ۱۱۰
IRI
Rajabi,Kiabod
½ - ½
Mazaheri,Behnam
IRI
۷۵ ۰ ۴۵
2 ۰ ۱۰۶
IRI
Zaman Vaziri,Amirali
0 - 1
Nazari,Mahyar
IRI
۷۹ ۰ 2 ۴۶
2 ۰ ۱۰۷
IRI
Zanganeh,Tina
0 - 1
Rezaei Raadfar,Parham
IRI
۸۷ ۰ 2 ۴۷
4 ۱۴۴۰ ۸
IRI
Gholami,Amir Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
4 ۱۲۳۷ ۲۱
IRI
Farhadi,Fatemeh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۹
4 ۰ ۶۳
IRI
Goli,Kian
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۰
1 ۰ ۹۶
IRI
Shahsavand,Reyhaneh
0 - 1
Ghafari,Pooria
IRI
۶۲ ۰ 2 ۵۱
2 ۰ ۹۴
IRI
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
1 - 0
Mardani,Mohammad Mahyar
IRI
۷۴ ۰ 1 ۵۲
2 ۰ ۱۰۱
IRI
Tavakoli Garmaseh,Alireza
1 - 0
Morchiashvili,Davit
GEO
۷۷ ۰ 1 ۵۳
۰ ۸۲
IRI
Pashmakian,Amir Hosein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۴
2 ۰ ۵۹
IRI
Farokhzadi,Amir Abas
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
1 ۰ ۵۲
IRI
Ahmadian,Sarina
0 - 1
Ramzanimehr,Nika
IRI
۸۶ ۰ 0 ۵۶
1 ۰ ۵۰
IRI
Abasi,Anita
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۷
0 ۱۰۳۸ ۴۶
IRI
Hasani,Farhan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۵۶
IRI
Danesh Araste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۸۴
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
6 ۱۳۲۹ ۱۵
IRI
رفیق ,شروین
0 - 1
Majidi Shadan,Ali
IRI
۱ ۱۸۳۷ ۱
6 ۱۱۵۴ ۲۸
IRI
Masoumi,Sahel
0 - 1
Masoumi,Sahar
IRI
۴ ۱۶۷۷ 6 ۲
۱۴۵۶ ۷
IRI
Shabanzadeh,Mehrad
0 - 1
Movahed,Sina
IRI
۲ ۱۷۶۰ 6 ۳
5 ۱۵۱۳ ۵
IRI
Zaheri,Mehran
0 - 1
Rahmat Pour,Armin
IRI
۳ ۱۷۰۲ ۴
5 ۱۴۳۴ ۹
IRI
Daneshvar,Kasra
½ - ½
Movagharhasani,Farhan
IRI
۲۲ ۱۲۳۲ 5 ۵
5 ۱۳۵۸ ۱۲
IRI
نوری ,آیدین
1 - 0
Soltani,Hasti
IRI
۲۹ ۱۱۴۸ 5 ۶
5 ۱۳۴۱ ۱۳
IRI
Farzaneh,Faraz
1 - 0
Khodajoo,Artin
IRI
۳۷ ۱۱۰۷ 5 ۷
5 ۱۳۰۹ ۱۸
IRI
Karimi,Soorena
½ - ½
محمدی ,نیوشا
IRI
۱۴ ۱۳۴۱ 5 ۸
5 ۱۱۶۹ ۲۷
IRI
Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Pedramara,Ali
IRI
۱۹ ۱۲۷۵ 5 ۹
۱۴۲۶ ۱۰
IRI
جوهری ,آتنا
1 - 0
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
IRI
۲۶ ۱۱۹۱ ۱۰
۱۳۹۱ ۱۱
IRI
Alavi,Mahsa
½ - ½
Khalilolahi,Shahrzad
IRI
۲۵ ۱۲۰۰ ۱۱
۱۱۲۸ ۳۲
IRI
Khoshbavarrad,Danial
½ - ½
Yazdani,Alireza
IRI
۱۶ ۱۳۲۸ ۱۲
۰ ۸۹
IRI
Saedi,Dorsa
1 - 0
خداییوندی ,سهیل
IRI
۱۷ ۱۳۱۱ ۱۳
۰ ۶۰
IRI
Farshi,Zhilvan
0 - 1
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۲۴ ۱۲۰۰ ۱۴
4 ۱۲۳۷ ۲۱
IRI
Farhadi,Fatemeh
0 - 1
Zarei,Amirhosein
IRI
۴۴ ۱۰۴۴ ۱۵
4 ۱۰۳۳ ۴۷
IRI
Jahanian,Mohammad Mahyar
0 - 1
Bahmani,Koorosh
IRI
۲۰ ۱۲۴۳ 4 ۱۶
4 ۱۲۱۸ ۲۳
IRI
Shiri,Omid
1 - 0
Shahmohammadi,Dorsa
IRI
۴۳ ۱۰۵۴ 4 ۱۷
4 ۱۱۳۲ ۳۱
IRI
صالحی ,مهدی
1 - 0
Hamidian,Mohana
IRI
۴۹ ۱۰۰۱ 4 ۱۸
4 ۱۱۲۴ ۳۳
IRI
Mohammadzadeh,Sepehr
1 - 0
Aghaei,Eshagh
IRI
۵۱ ۰ 4 ۱۹
4 ۰ ۹۱
IRI
Salehi,Mahan
0 - 1
Imani,Adrina
IRI
۳۴ ۱۱۲۰ 4 ۲۰
4 ۱۱۰۷ ۳۶
IRI
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
1 - 0
Pedramara,Mohammad
IRI
۸۳ ۰ 4 ۲۱
4 ۱۱۰۷ ۳۸
IRI
Soltani,Heliya
0 - 1
Moradi,Mohamad Amin
IRI
۷۶ ۰ 4 ۲۲
4 ۱۰۸۶ ۳۹
IRI
Oji,Ehsan
1 - 0
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
IRI
۹۸ ۰ 4 ۲۳
4 ۰ ۱۰۵
IRI
Yavarirad,Amirreza
0 - 1
Keshavarzeskandari,Sam
IRI
۴۰ ۱۰۷۷ 4 ۲۴
4 ۱۰۶۷ ۴۱
IRI
Alishahi,Dina
0 - 1
Yavarirad,Alireza
IRI
۱۰۴ ۰ 4 ۲۵
۰ ۹۲
IRI
Sameti,Mohammad Mehdi
1 - 0
Sadollahi,Nesa
IRI
۳۰ ۱۱۴۴ ۲۶
3 ۱۰۴۰ ۴۵
IRI
Akbari,Arvin
0 - 1
Rafaati,Radin
IRI
۳۵ ۱۱۱۴ ۲۷
3 ۰ ۷۰
IRI
Kazemi,Reyhaneh
½ - ½
Tasalian,Taha
IRI
۴۸ ۱۰۱۰ 3 ۲۸
3 ۰ ۷۱
IRI
Mahlooji,Sam
0 - 1
Amiri Ghadi,Nikan
IRI
۵۴ ۰ 3 ۲۹
۰ ۵۷
IRI
Ebrahimi,Mahdi
0 - 1
Vejdani,Arad
IRI
۱۰۳ ۰ ۳۰
3 ۰ ۵۸
IRI
Faraji,Saba
1 - 0
Targhi,Baran
IRI
۱۰۰ ۰ 3 ۳۱
3 ۰ ۶۱
IRI
Fathi,Abolfazl
1 - 0
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
IRI
۱۰۲ ۰ 3 ۳۲
3 ۰ ۸۰
IRI
Neamati Charmahini,Zahra
0 - 1
Goli,Kian
IRI
۶۳ ۰ 3 ۳۳
3 ۰ ۶۴
IRI
Hami,Arshida
0 - 1
Rismanchi,Ramtin
IRI
۸۸ ۰ 3 ۳۴
3 ۰ ۹۳
IRI
Sarihi,Artin
0 - 1
Hoseini,Karen
IRI
۶۵ ۰ 3 ۳۵
3 ۰ ۹۵
IRI
Shahsavand,Danial
0 - 1
Jabari,Amirali
IRI
۶۶ ۰ 3 ۳۶
3 ۰ ۸۱
IRI
Noroozi,Kian
0 - 1
Jamshidi,Behdad
IRI
۶۷ ۰ 3 ۳۷
3 ۰ ۶۹
IRI
Kalvandi,Narina
0 - 1
Salehi,Bardia
IRI
۹۰ ۰ 3 ۳۸
۰ ۸۵
IRI
Rad,Tara
1 - 0
Nanva,Mani
IRI
۷۸ ۰ ۳۹
۰ ۱۰۹
IRI
Ghasemi,Saleh
+ - -
Pashmakian,Amir Hosein
IRI
۸۲ ۰ ۴۰
5 ۱۴۸۷ ۶
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۱
۰ ۵۵
IRI
Bagheri,Alireza
1 - 0
Rajabi,Kiabod
IRI
۱۱۰ ۰ ۴۲
2 ۰ ۹۷
IRI
Shahverdi,Romina
+ - -
Farokhzadi,Amir Abas
IRI
۵۹ ۰ 2 ۴۳
2 ۰ ۱۰۶
IRI
Zaman Vaziri,Amirali
0 - 1
Jenabi,Aria
IRI
۶۸ ۰ 2 ۴۴
2 ۰ ۱۰۷
IRI
Zanganeh,Tina
0 - 1
Malek Hosseini,Ronak
IRI
۷۲ ۰ 2 ۴۵
2 ۰ ۷۳
IRI
Malek Hosseini,Shirin
1 - 0
Tavakoli Garmaseh,Alireza
IRI
۱۰۱ ۰ 2 ۴۶
2 ۰ ۹۹
IRI
Shokrgozar,Dina
1 - 0
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
IRI
۹۴ ۰ 2 ۴۷
4 ۱۴۴۰ ۸
IRI
Gholami,Amir Mohammad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
1 ۰ ۵۲
IRI
Ahmadian,Sarina
0 - 1
Zhiani,Golnaz
IRI
۱۰۸ ۰ 2 ۴۹
2 ۰ ۵۳
IRI
Amani,Diana
1 - 0
Shahsavand,Reyhaneh
IRI
۹۶ ۰ 1 ۵۰
3 ۱۰۵۶ ۴۲
IRI
Motaghi,Rastin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۱
۰ ۷۵
IRI
Mazaheri,Behnam
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۲
1 ۰ ۸۷
IRI
Rezaei Raadfar,Parham
1 - 0
Abasi,Anita
IRI
۵۰ ۰ 1 ۵۳
2 ۰ ۶۲
IRI
Ghafari,Pooria
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۴
2 ۰ ۷۹
IRI
Nazari,Mahyar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
1 ۰ ۷۷
GEO
Morchiashvili,Davit
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۸۶
IRI
Ramzanimehr,Nika
0 - 1
Mardani,Mohammad Mahyar
IRI
۷۴ ۰ 0 ۵۷
0 ۱۰۳۸ ۴۶
IRI
Hasani,Farhan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۵۶
IRI
Danesh Araste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۸۴
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۶۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۱۸۳۷ ۱
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
Movahed,Sina
IRI
۲ ۱۷۶۰ 6 ۱
5 ۱۶۷۷ ۴
IRI
Masoumi,Sahar
1 - 0
Karimi,Soorena
IRI
۱۸ ۱۳۰۹ 5 ۲
5 ۱۱۵۴ ۲۸
IRI
Masoumi,Sahel
+ - -
Zaheri,Mehran
IRI
۵ ۱۵۱۳ 5 ۳
5 ۱۱۴۸ ۲۹
IRI
Soltani,Hasti
0 - 1
رفیق ,شروین
IRI
۱۵ ۱۳۲۹ 5 ۴
۱۷۰۲ ۳
IRI
Rahmat Pour,Armin
1 - 0
Alavi,Mahsa
IRI
۱۱ ۱۳۹۱ ۵
۱۴۸۷ ۶
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
½ - ½
Sejdeh,Amirsam
IRI
۲۷ ۱۱۶۹ ۶
۱۳۲۸ ۱۶
IRI
Yazdani,Alireza
0 - 1
Shabanzadeh,Mehrad
IRI
۷ ۱۴۵۶ ۷
۱۱۹۱ ۲۶
IRI
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
0 - 1
Daneshvar,Kasra
IRI
۹ ۱۴۳۴ 4 ۸
4 ۱۲۰۰ ۲۵
IRI
Khalilolahi,Shahrzad
½ - ½
جوهری ,آتنا
IRI
۱۰ ۱۴۲۶ 4 ۹
4 ۱۱۲۰ ۳۴
IRI
Imani,Adrina
0 - 1
نوری ,آیدین
IRI
۱۲ ۱۳۵۸ 4 ۱۰
4 ۰ ۷۶
IRI
Moradi,Mohamad Amin
0 - 1
Farzaneh,Faraz
IRI
۱۳ ۱۳۴۱ 4 ۱۱
4 ۱۳۴۱ ۱۴
IRI
محمدی ,نیوشا
1 - 0
صالحی ,مهدی
IRI
۳۱ ۱۱۳۲ 4 ۱۲
4 ۱۳۱۱ ۱۷
IRI
خداییوندی ,سهیل
½ - ½
Khoshbavarrad,Danial
IRI
۳۲ ۱۱۲۸ 4 ۱۳
4 ۱۲۷۵ ۱۹
IRI
Pedramara,Ali
1 - 0
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
IRI
۳۶ ۱۱۰۷ 4 ۱۴
4 ۱۱۰۷ ۳۷
IRI
Khodajoo,Artin
1 - 0
Farhadi,Fatemeh
IRI
۲۱ ۱۲۳۷ 4 ۱۵
4 ۱۲۳۲ ۲۲
IRI
Movagharhasani,Farhan
1 - 0
Oji,Ehsan
IRI
۳۹ ۱۰۸۶ 4 ۱۶
4 ۱۲۰۰ ۲۴
IRI
Ebrahimi Rashti,Asal
½ - ½
Saedi,Dorsa
IRI
۸۹ ۰ 4 ۱۷
۱۲۴۳ ۲۰
IRI
Bahmani,Koorosh
½ - ½
Farshi,Zhilvan
IRI
۶۰ ۰ 4 ۱۸
۱۰۴۴ ۴۴
IRI
Zarei,Amirhosein
1 - 0
Ebrahimi,Mahdi
IRI
۵۷ ۰ ۱۹
3 ۱۱۴۴ ۳۰
IRI
Sadollahi,Nesa
½ - ½
Mohammadzadeh,Sepehr
IRI
۳۳ ۱۱۲۴ ۲۰
3 ۱۴۴۰ ۸
IRI
Gholami,Amir Mohammad
1 - 0
Fathi,Abolfazl
IRI
۶۱ ۰ 3 ۲۱
3 ۰ ۶۵
IRI
Hoseini,Karen
0 - 1
Shiri,Omid
IRI
۲۳ ۱۲۱۸ 3 ۲۲
3 ۰ ۶۷
IRI
Jamshidi,Behdad
0 - 1
Soltani,Heliya
IRI
۳۸ ۱۱۰۷ 3 ۲۳
3 ۱۰۷۷ ۴۰
IRI
Keshavarzeskandari,Sam
1 - 0
Kalvandi,Narina
IRI
۶۹ ۰ 3 ۲۴
3 ۰ ۷۰
IRI
Kazemi,Reyhaneh
0 - 1
Alishahi,Dina
IRI
۴۱ ۱۰۶۷ 3 ۲۵
3 ۱۰۵۶ ۴۲
IRI
Motaghi,Rastin
- - +
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
IRI
۹۸ ۰ 3 ۲۶
3 ۱۰۵۴ ۴۳
IRI
Shahmohammadi,Dorsa
1 - 0
Neamati Charmahini,Zahra
IRI
۸۰ ۰ 3 ۲۷
3 ۰ ۸۳
IRI
Pedramara,Mohammad
1 - 0
Akbari,Arvin
IRI
۴۵ ۱۰۴۰ 3 ۲۸
3 ۰ ۸۸
IRI
Rismanchi,Ramtin
0 - 1
Jahanian,Mohammad Mahyar
IRI
۴۷ ۱۰۳۳ 3 ۲۹
3 ۱۰۱۰ ۴۸
IRI
Tasalian,Taha
0 - 1
Salehi,Mahan
IRI
۹۱ ۰ 3 ۳۰
3 ۰ ۹۰
IRI
Salehi,Bardia
0 - 1
Hamidian,Mohana
IRI
۴۹ ۱۰۰۱ 3 ۳۱
3 ۰ ۹۳
IRI
Sarihi,Artin
0 - 1
Aghaei,Eshagh
IRI
۵۱ ۰ 3 ۳۲
3 ۰ ۵۴
IRI
Amiri Ghadi,Nikan
0 - 1
Yavarirad,Amirreza
IRI
۱۰۵ ۰ 3 ۳۳
3 ۰ ۱۰۴
IRI
Yavarirad,Alireza
1 - 0
Bagheri,Alireza
IRI
۵۵ ۰ ۳۴
۱۱۱۴ ۳۵
IRI
Rafaati,Radin
1 - 0
Rad,Tara
IRI
۸۵ ۰ ۳۵
۰ ۹۲
IRI
Sameti,Mohammad Mehdi
+ - -
Mazaheri,Behnam
IRI
۷۵ ۰ ۳۶
2 ۰ ۷۹
IRI
Nazari,Mahyar
- - +
Faraji,Saba
IRI
۵۸ ۰ 2 ۳۷
2 ۰ ۵۹
IRI
Farokhzadi,Amir Abas
0 - 1
Noroozi,Kian
IRI
۸۱ ۰ 2 ۳۸
2 ۰ ۹۵
IRI
Shahsavand,Danial
+ - -
Ghafari,Pooria
IRI
۶۲ ۰ 2 ۳۹
2 ۰ ۶۳
IRI
Goli,Kian
1 - 0
Shahverdi,Romina
IRI
۹۷ ۰ 2 ۴۰
2 ۰ ۱۰۸
IRI
Zhiani,Golnaz
0 - 1
Hami,Arshida
IRI
۶۴ ۰ 2 ۴۱
2 ۰ ۶۶
IRI
Jabari,Amirali
1 - 0
Shokrgozar,Dina
IRI
۹۹ ۰ 2 ۴۲
2 ۰ ۹۴
IRI
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
0 - 1
Mahlooji,Sam
IRI
۷۱ ۰ 2 ۴۳
2 ۰ ۷۲
IRI
Malek Hosseini,Ronak
0 - 1
Targhi,Baran
IRI
۱۰۰ ۰ 2 ۴۴
2 ۰ ۱۰۲
IRI
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
1 - 0
Malek Hosseini,Shirin
IRI
۷۳ ۰ 2 ۴۵
2 ۰ ۷۸
IRI
Nanva,Mani
½ - ½
Ghasemi,Saleh
IRI
۱۰۹ ۰ 2 ۴۶
۰ ۱۰۳
IRI
Vejdani,Arad
1 - 0
Amani,Diana
IRI
۵۳ ۰ 2 ۴۷
۰ ۸۲
IRI
Pashmakian,Amir Hosein
1 - 0
Zaman Vaziri,Amirali
IRI
۱۰۶ ۰ 2 ۴۸
1 ۰ ۶۸
IRI
Jenabi,Aria
1 - 0
Rezaei Raadfar,Parham
IRI
۸۷ ۰ 1 ۴۹
1 ۰ ۷۷
GEO
Morchiashvili,Davit
0 - 1
Zanganeh,Tina
IRI
۱۰۷ ۰ 1 ۵۰
1 ۰ ۵۰
IRI
Abasi,Anita
0 - 1
Rajabi,Kiabod
IRI
۱۱۰ ۰ ½ ۵۱
0 ۰ ۹۶
IRI
Shahsavand,Reyhaneh
1 - 0
Ahmadian,Sarina
IRI
۵۲ ۰ 1 ۵۲
1 ۰ ۱۰۱
IRI
Tavakoli Garmaseh,Alireza
1 - 0
Ramzanimehr,Nika
IRI
۸۶ ۰ 0 ۵۳
0 ۱۰۳۸ ۴۶
IRI
Hasani,Farhan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۵۶
IRI
Danesh Araste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۷۴
IRI
Mardani,Mohammad Mahyar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۸۴
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۷
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۷۶۰ ۲
IRI
Movahed,Sina
1 - 0
Rahmat Pour,Armin
IRI
۳ ۱۷۰۲ ۱
۱۸۳۷ ۱
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
کلوندی ,محمد نعیم
IRI
۶ ۱۴۸۷ ۲
4 ۱۲۳۷ ۲۱
IRI
Farhadi,Fatemeh
0 - 1
Masoumi,Sahar
IRI
۴ ۱۶۷۷ 4 ۳
4 ۱۵۱۳ ۵
IRI
Zaheri,Mehran
1 - 0
Movagharhasani,Farhan
IRI
۲۲ ۱۲۳۲ 4 ۴
4 ۱۳۴۱ ۱۳
IRI
Farzaneh,Faraz
0 - 1
Soltani,Hasti
IRI
۲۹ ۱۱۴۸ 4 ۵
4 ۱۳۲۹ ۱۵
IRI
رفیق ,شروین
1 - 0
Khalilolahi,Shahrzad
IRI
۲۵ ۱۲۰۰ 4 ۶
4 ۱۱۶۹ ۲۷
IRI
Sejdeh,Amirsam
½ - ½
Yazdani,Alireza
IRI
۱۶ ۱۳۲۸ 4 ۷
4 ۱۰۸۶ ۳۹
IRI
Oji,Ehsan
0 - 1
Karimi,Soorena
IRI
۱۸ ۱۳۰۹ 4 ۸
4 ۱۲۷۵ ۱۹
IRI
Pedramara,Ali
0 - 1
Masoumi,Sahel
IRI
۲۸ ۱۱۵۴ 4 ۹
۱۴۵۶ ۷
IRI
Shabanzadeh,Mehrad
1 - 0
Bahmani,Koorosh
IRI
۲۰ ۱۲۴۳ ۱۰
۱۱۲۴ ۳۳
IRI
Mohammadzadeh,Sepehr
0 - 1
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
IRI
۲۶ ۱۱۹۱ ۱۱
۱۳۹۱ ۱۱
IRI
Alavi,Mahsa
1 - 0
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۸ ۱۴۴۰ 3 ۱۲
3 ۱۴۳۴ ۹
IRI
Daneshvar,Kasra
1 - 0
Keshavarzeskandari,Sam
IRI
۴۰ ۱۰۷۷ 3 ۱۳
3 ۱۴۲۶ ۱۰
IRI
جوهری ,آتنا
1 - 0
Tasalian,Taha
IRI
۴۸ ۱۰۱۰ 3 ۱۴
3 ۱۳۵۸ ۱۲
IRI
نوری ,آیدین
1 - 0
Amiri Ghadi,Nikan
IRI
۵۴ ۰ 3 ۱۵
3 ۱۱۰۷ ۳۸
IRI
Soltani,Heliya
0 - 1
محمدی ,نیوشا
IRI
۱۴ ۱۳۴۱ 3 ۱۶
3 ۱۰۴۰ ۴۵
IRI
Akbari,Arvin
0 - 1
خداییوندی ,سهیل
IRI
۱۷ ۱۳۱۱ 3 ۱۷
3 ۱۲۱۸ ۲۳
IRI
Shiri,Omid
0 - 1
Moradi,Mohamad Amin
IRI
۷۶ ۰ 3 ۱۸
3 ۱۰۳۳ ۴۷
IRI
Jahanian,Mohammad Mahyar
0 - 1
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۲۴ ۱۲۰۰ 3 ۱۹
3 ۰ ۶۰
IRI
Farshi,Zhilvan
1 - 0
Sadollahi,Nesa
IRI
۳۰ ۱۱۴۴ 3 ۲۰
3 ۱۱۳۲ ۳۱
IRI
صالحی ,مهدی
1 - 0
Rismanchi,Ramtin
IRI
۸۸ ۰ 3 ۲۱
3 ۱۱۲۸ ۳۲
IRI
Khoshbavarrad,Danial
1 - 0
Sarihi,Artin
IRI
۹۳ ۰ 3 ۲۲
3 ۰ ۹۸
IRI
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
0 - 1
Imani,Adrina
IRI
۳۴ ۱۱۲۰ 3 ۲۳
3 ۱۱۰۷ ۳۶
IRI
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
1 - 0
Yavarirad,Alireza
IRI
۱۰۴ ۰ 3 ۲۴
3 ۰ ۱۰۵
IRI
Yavarirad,Amirreza
0 - 1
Khodajoo,Artin
IRI
۳۷ ۱۱۰۷ 3 ۲۵
3 ۰ ۸۹
IRI
Saedi,Dorsa
1 - 0
Rafaati,Radin
IRI
۳۵ ۱۱۱۴ ۲۶
۰ ۸۵
IRI
Rad,Tara
0 - 1
Zarei,Amirhosein
IRI
۴۴ ۱۰۴۴ ۲۷
۰ ۵۱
IRI
Aghaei,Eshagh
½ - ½
Fathi,Abolfazl
IRI
۶۱ ۰ ۲۸
۰ ۵۷
IRI
Ebrahimi,Mahdi
1 - 0
Sameti,Mohammad Mehdi
IRI
۹۲ ۰ ۲۹
2 ۱۰۶۷ ۴۱
IRI
Alishahi,Dina
1 - 0
Malek Hosseini,Ronak
IRI
۷۲ ۰ 2 ۳۰
2 ۰ ۷۱
IRI
Mahlooji,Sam
0 - 1
Motaghi,Rastin
IRI
۴۲ ۱۰۵۶ 2 ۳۱
2 ۰ ۷۳
IRI
Malek Hosseini,Shirin
0 - 1
Shahmohammadi,Dorsa
IRI
۴۳ ۱۰۵۴ 2 ۳۲
2 ۱۰۰۱ ۴۹
IRI
Hamidian,Mohana
1 - 0
Nanva,Mani
IRI
۷۸ ۰ 2 ۳۳
2 ۰ ۵۳
IRI
Amani,Diana
0 - 1
Salehi,Bardia
IRI
۹۰ ۰ 2 ۳۴
2 ۰ ۷۵
IRI
Mazaheri,Behnam
½ - ½
Bagheri,Alireza
IRI
۵۵ ۰ 2 ۳۵
2 ۰ ۸۰
IRI
Neamati Charmahini,Zahra
1 - 0
Farokhzadi,Amir Abas
IRI
۵۹ ۰ 2 ۳۶
2 ۰ ۶۲
IRI
Ghafari,Pooria
0 - 1
Pedramara,Mohammad
IRI
۸۳ ۰ 2 ۳۷
2 ۰ ۸۱
IRI
Noroozi,Kian
0 - 1
Hoseini,Karen
IRI
۶۵ ۰ 2 ۳۸
2 ۰ ۹۱
IRI
Salehi,Mahan
1 - 0
Jabari,Amirali
IRI
۶۶ ۰ 2 ۳۹
2 ۰ ۱۰۰
IRI
Targhi,Baran
0 - 1
Jamshidi,Behdad
IRI
۶۷ ۰ 2 ۴۰
2 ۰ ۶۹
IRI
Kalvandi,Narina
1 - 0
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
IRI
۱۰۲ ۰ 2 ۴۱
2 ۰ ۱۰۹
IRI
Ghasemi,Saleh
0 - 1
Kazemi,Reyhaneh
IRI
۷۰ ۰ 2 ۴۲
۰ ۷۹
IRI
Nazari,Mahyar
½ - ½
Goli,Kian
IRI
۶۳ ۰ ۴۳
1 ۰ ۹۷
IRI
Shahverdi,Romina
1 - 0
Abasi,Anita
IRI
۵۰ ۰ 1 ۴۴
1 ۰ ۶۴
IRI
Hami,Arshida
1 - 0
Tavakoli Garmaseh,Alireza
IRI
۱۰۱ ۰ 1 ۴۵
1 ۰ ۹۹
IRI
Shokrgozar,Dina
1 - 0
Jenabi,Aria
IRI
۶۸ ۰ 1 ۴۶
1 ۰ ۱۰۶
IRI
Zaman Vaziri,Amirali
1 - 0
Morchiashvili,Davit
GEO
۷۷ ۰ 1 ۴۷
1 ۰ ۸۷
IRI
Rezaei Raadfar,Parham
0 - 1
Zhiani,Golnaz
IRI
۱۰۸ ۰ 1 ۴۸
1 ۰ ۱۰۷
IRI
Zanganeh,Tina
0 - 1
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
IRI
۹۴ ۰ 1 ۴۹
2 ۰ ۹۵
IRI
Shahsavand,Danial
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۰
۰ ۸۲
IRI
Pashmakian,Amir Hosein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۱
1 ۰ ۵۸
IRI
Faraji,Saba
1 - 0
Shahsavand,Reyhaneh
IRI
۹۶ ۰ 0 ۵۲
½ ۰ ۱۱۰
IRI
Rajabi,Kiabod
0 - 1
Vejdani,Arad
IRI
۱۰۳ ۰ ½ ۵۳
0 ۰ ۷۴
IRI
Mardani,Mohammad Mahyar
0 - 1
Ahmadian,Sarina
IRI
۵۲ ۰ 0 ۵۴
0 ۱۰۳۸ ۴۶
IRI
Hasani,Farhan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۵۶
IRI
Danesh Araste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۸۴
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۸۶
IRI
Ramzanimehr,Nika
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۸
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۷۰۲ ۳
IRI
Rahmat Pour,Armin
½ - ½
Majidi Shadan,Ali
IRI
۱ ۱۸۳۷ 4 ۱
4 ۱۶۷۷ ۴
IRI
Masoumi,Sahar
0 - 1
Movahed,Sina
IRI
۲ ۱۷۶۰ 4 ۲
۱۴۸۷ ۶
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
1 - 0
Zaheri,Mehran
IRI
۵ ۱۵۱۳ 4 ۳
۱۲۰۰ ۲۵
IRI
Khalilolahi,Shahrzad
½ - ½
Farzaneh,Faraz
IRI
۱۳ ۱۳۴۱ ۴
3 ۱۱۹۱ ۲۶
IRI
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
½ - ½
Shabanzadeh,Mehrad
IRI
۷ ۱۴۵۶ 3 ۵
3 ۱۱۵۴ ۲۸
IRI
Masoumi,Sahel
1 - 0
Daneshvar,Kasra
IRI
۹ ۱۴۳۴ 3 ۶
3 ۱۱۴۸ ۲۹
IRI
Soltani,Hasti
1 - 0
جوهری ,آتنا
IRI
۱۰ ۱۴۲۶ 3 ۷
3 ۱۳۴۱ ۱۴
IRI
محمدی ,نیوشا
0 - 1
Sejdeh,Amirsam
IRI
۲۷ ۱۱۶۹ 3 ۸
3 ۱۱۴۴ ۳۰
IRI
Sadollahi,Nesa
0 - 1
رفیق ,شروین
IRI
۱۵ ۱۳۲۹ 3 ۹
3 ۱۳۲۸ ۱۶
IRI
Yazdani,Alireza
1 - 0
صالحی ,مهدی
IRI
۳۱ ۱۱۳۲ 3 ۱۰
3 ۱۳۰۹ ۱۸
IRI
Karimi,Soorena
1 - 0
Khoshbavarrad,Danial
IRI
۳۲ ۱۱۲۸ 3 ۱۱
3 ۱۱۲۰ ۳۴
IRI
Imani,Adrina
0 - 1
Pedramara,Ali
IRI
۱۹ ۱۲۷۵ 3 ۱۲
3 ۱۲۴۳ ۲۰
IRI
Bahmani,Koorosh
½ - ½
Mohammadzadeh,Sepehr
IRI
۳۳ ۱۱۲۴ 3 ۱۳
3 ۱۰۱۰ ۴۸
IRI
Tasalian,Taha
0 - 1
Farhadi,Fatemeh
IRI
۲۱ ۱۲۳۷ 3 ۱۴
3 ۱۲۳۲ ۲۲
IRI
Movagharhasani,Farhan
1 - 0
Yavarirad,Amirreza
IRI
۱۰۵ ۰ 3 ۱۵
3 ۱۲۰۰ ۲۴
IRI
Ebrahimi Rashti,Asal
0 - 1
Oji,Ehsan
IRI
۳۹ ۱۰۸۶ 3 ۱۶
۱۴۴۰ ۸
IRI
Gholami,Amir Mohammad
½ - ½
نوری ,آیدین
IRI
۱۲ ۱۳۵۸ ۱۷
۱۰۴۴ ۴۴
IRI
Zarei,Amirhosein
0 - 1
Alavi,Mahsa
IRI
۱۱ ۱۳۹۱ ۱۸
۱۱۱۴ ۳۵
IRI
Rafaati,Radin
0 - 1
Shiri,Omid
IRI
۲۳ ۱۲۱۸ 2 ۱۹
2 ۱۳۱۱ ۱۷
IRI
خداییوندی ,سهیل
1 - 0
Mahlooji,Sam
IRI
۷۱ ۰ 2 ۲۰
2 ۱۱۰۷ ۳۶
IRI
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
1 - 0
Malek Hosseini,Shirin
IRI
۷۳ ۰ 2 ۲۱
2 ۱۱۰۷ ۳۷
IRI
Khodajoo,Artin
1 - 0
Mazaheri,Behnam
IRI
۷۵ ۰ 2 ۲۲
2 ۰ ۷۲
IRI
Malek Hosseini,Ronak
0 - 1
Soltani,Heliya
IRI
۳۸ ۱۱۰۷ 2 ۲۳
2 ۱۰۷۷ ۴۰
IRI
Keshavarzeskandari,Sam
1 - 0
Noroozi,Kian
IRI
۸۱ ۰ 2 ۲۴
2 ۰ ۷۶
IRI
Moradi,Mohamad Amin
1 - 0
Alishahi,Dina
IRI
۴۱ ۱۰۶۷ 2 ۲۵
2 ۱۰۵۶ ۴۲
IRI
Motaghi,Rastin
0 - 1
Saedi,Dorsa
IRI
۸۹ ۰ 2 ۲۶
2 ۰ ۷۸
IRI
Nanva,Mani
0 - 1
Akbari,Arvin
IRI
۴۵ ۱۰۴۰ 2 ۲۷
2 ۱۰۳۳ ۴۷
IRI
Jahanian,Mohammad Mahyar
1 - 0
Salehi,Mahan
IRI
۹۱ ۰ 2 ۲۸
2 ۰ ۸۸
IRI
Rismanchi,Ramtin
1 - 0
Hamidian,Mohana
IRI
۴۹ ۱۰۰۱ 2 ۲۹
2 ۰ ۹۲
IRI
Sameti,Mohammad Mehdi
½ - ½
Aghaei,Eshagh
IRI
۵۱ ۰ 2 ۳۰
2 ۰ ۹۳
IRI
Sarihi,Artin
1 - 0
Amani,Diana
IRI
۵۳ ۰ 2 ۳۱
2 ۰ ۵۴
IRI
Amiri Ghadi,Nikan
1 - 0
Shahsavand,Danial
IRI
۹۵ ۰ 2 ۳۲
2 ۰ ۱۰۰
IRI
Targhi,Baran
0 - 1
Farshi,Zhilvan
IRI
۶۰ ۰ 2 ۳۳
2 ۰ ۶۶
IRI
Jabari,Amirali
0 - 1
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
IRI
۹۸ ۰ 2 ۳۴
2 ۰ ۱۰۴
IRI
Yavarirad,Alireza
1 - 0
Kalvandi,Narina
IRI
۶۹ ۰ 2 ۳۵
۰ ۶۱
IRI
Fathi,Abolfazl
1 - 0
Ghasemi,Saleh
IRI
۱۰۹ ۰ 2 ۳۶
۰ ۵۷
IRI
Ebrahimi,Mahdi
+ - -
Pashmakian,Amir Hosein
IRI
۸۲ ۰ ۳۷
۰ ۶۳
IRI
Goli,Kian
0 - 1
Rad,Tara
IRI
۸۵ ۰ ۳۸
1 ۰ ۵۵
IRI
Bagheri,Alireza
1 - 0
Rezaei Raadfar,Parham
IRI
۸۷ ۰ 1 ۳۹
1 ۰ ۹۰
IRI
Salehi,Bardia
1 - 0
Faraji,Saba
IRI
۵۸ ۰ 1 ۴۰
1 ۰ ۹۴
IRI
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
0 - 1
Ghafari,Pooria
IRI
۶۲ ۰ 1 ۴۱
1 ۰ ۱۰۲
IRI
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
1 - 0
Hami,Arshida
IRI
۶۴ ۰ 1 ۴۲
1 ۰ ۶۵
IRI
Hoseini,Karen
1 - 0
Shokrgozar,Dina
IRI
۹۹ ۰ 1 ۴۳
1 ۰ ۶۷
IRI
Jamshidi,Behdad
1 - 0
Tavakoli Garmaseh,Alireza
IRI
۱۰۱ ۰ 1 ۴۴
1 ۰ ۷۰
IRI
Kazemi,Reyhaneh
1 - 0
Zaman Vaziri,Amirali
IRI
۱۰۶ ۰ 1 ۴۵
1 ۰ ۱۰۸
IRI
Zhiani,Golnaz
0 - 1
Neamati Charmahini,Zahra
IRI
۸۰ ۰ 1 ۴۶
1 ۰ ۸۳
IRI
Pedramara,Mohammad
1 - 0
Zanganeh,Tina
IRI
۱۰۷ ۰ 1 ۴۷
1 ۱۰۵۴ ۴۳
IRI
Shahmohammadi,Dorsa
1 - 0
Rajabi,Kiabod
IRI
۱۱۰ ۰ ½ ۴۸
1 ۰ ۵۹
IRI
Farokhzadi,Amir Abas
1 - 0
Shahsavand,Reyhaneh
IRI
۹۶ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۱۰۳
IRI
Vejdani,Arad
½ - ½
Nazari,Mahyar
IRI
۷۹ ۰ 1 ۵۰
1 ۰ ۷۷
GEO
Morchiashvili,Davit
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۵۰
IRI
Abasi,Anita
1 - 0
Ramzanimehr,Nika
IRI
۸۶ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۵۲
IRI
Ahmadian,Sarina
0 - 1
Shahverdi,Romina
IRI
۹۷ ۰ 0 ۵۳
0 ۰ ۷۴
IRI
Mardani,Mohammad Mahyar
0 - 1
Jenabi,Aria
IRI
۶۸ ۰ 0 ۵۴
0 ۱۰۳۸ ۴۶
IRI
Hasani,Farhan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۵۶
IRI
Danesh Araste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۸۴
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۷
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۸۳۷ ۱
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
جوهری ,آتنا
IRI
۱۰ ۱۴۲۶ 3 ۱
3 ۱۷۶۰ ۲
IRI
Movahed,Sina
1 - 0
محمدی ,نیوشا
IRI
۱۴ ۱۳۴۱ 3 ۲
3 ۱۷۰۲ ۳
IRI
Rahmat Pour,Armin
1 - 0
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۲۴ ۱۲۰۰ 3 ۳
3 ۱۴۵۶ ۷
IRI
Shabanzadeh,Mehrad
0 - 1
Masoumi,Sahar
IRI
۴ ۱۶۷۷ 3 ۴
3 ۱۵۱۳ ۵
IRI
Zaheri,Mehran
1 - 0
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
IRI
۲۶ ۱۱۹۱ 3 ۵
3 ۱۳۴۱ ۱۳
IRI
Farzaneh,Faraz
½ - ½
کلوندی ,محمد نعیم
IRI
۶ ۱۴۸۷ 3 ۶
۱۲۰۰ ۲۵
IRI
Khalilolahi,Shahrzad
1 - 0
Zarei,Amirhosein
IRI
۴۴ ۱۰۴۴ ۷
2 ۱۴۳۴ ۹
IRI
Daneshvar,Kasra
1 - 0
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۸ ۱۴۴۰ ۸
2 ۱۳۹۱ ۱۱
IRI
Alavi,Mahsa
½ - ½
Rafaati,Radin
IRI
۳۵ ۱۱۱۴ 2 ۹
2 ۱۳۲۹ ۱۵
IRI
رفیق ,شروین
1 - 0
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
IRI
۳۶ ۱۱۰۷ 2 ۱۰
2 ۱۱۰۷ ۳۸
IRI
Soltani,Heliya
0 - 1
Yazdani,Alireza
IRI
۱۶ ۱۳۲۸ 2 ۱۱
2 ۱۰۸۶ ۳۹
IRI
Oji,Ehsan
1 - 0
خداییوندی ,سهیل
IRI
۱۷ ۱۳۱۱ 2 ۱۲
2 ۱۰۶۷ ۴۱
IRI
Alishahi,Dina
0 - 1
Karimi,Soorena
IRI
۱۸ ۱۳۰۹ 2 ۱۳
2 ۱۲۷۵ ۱۹
IRI
Pedramara,Ali
1 - 0
Khodajoo,Artin
IRI
۳۷ ۱۱۰۷ 2 ۱۴
2 ۱۰۴۰ ۴۵
IRI
Akbari,Arvin
0 - 1
Bahmani,Koorosh
IRI
۲۰ ۱۲۴۳ 2 ۱۵
2 ۱۲۳۷ ۲۱
IRI
Farhadi,Fatemeh
1 - 0
Jahanian,Mohammad Mahyar
IRI
۴۷ ۱۰۳۳ 2 ۱۶
2 ۱۰۰۱ ۴۹
IRI
Hamidian,Mohana
0 - 1
Movagharhasani,Farhan
IRI
۲۲ ۱۲۳۲ 2 ۱۷
2 ۱۲۱۸ ۲۳
IRI
Shiri,Omid
0 - 1
Tasalian,Taha
IRI
۴۸ ۱۰۱۰ 2 ۱۸
2 ۱۱۶۹ ۲۷
IRI
Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Amiri Ghadi,Nikan
IRI
۵۴ ۰ 2 ۱۹
2 ۰ ۵۱
IRI
Aghaei,Eshagh
0 - 1
Masoumi,Sahel
IRI
۲۸ ۱۱۵۴ 2 ۲۰
2 ۰ ۶۰
IRI
Farshi,Zhilvan
0 - 1
Soltani,Hasti
IRI
۲۹ ۱۱۴۸ 2 ۲۱
2 ۰ ۸۹
IRI
Saedi,Dorsa
0 - 1
Sadollahi,Nesa
IRI
۳۰ ۱۱۴۴ 2 ۲۲
2 ۱۱۳۲ ۳۱
IRI
صالحی ,مهدی
1 - 0
Sameti,Mohammad Mehdi
IRI
۹۲ ۰ 2 ۲۳
2 ۰ ۹۱
IRI
Salehi,Mahan
0 - 1
Khoshbavarrad,Danial
IRI
۳۲ ۱۱۲۸ 2 ۲۴
2 ۱۱۲۴ ۳۳
IRI
Mohammadzadeh,Sepehr
1 - 0
Yavarirad,Alireza
IRI
۱۰۴ ۰ 2 ۲۵
2 ۰ ۱۰۹
IRI
Ghasemi,Saleh
0 - 1
Imani,Adrina
IRI
۳۴ ۱۱۲۰ 2 ۲۶
2 ۰ ۱۰۵
IRI
Yavarirad,Amirreza
1 - 0
Goli,Kian
IRI
۶۳ ۰ ۲۷
½ ۰ ۱۱۰
IRI
Rajabi,Kiabod
0 - 1
نوری ,آیدین
IRI
۱۲ ۱۳۵۸ ۲۸
1 ۰ ۷۹
IRI
Nazari,Mahyar
0 - 1
Keshavarzeskandari,Sam
IRI
۴۰ ۱۰۷۷ 1 ۲۹
1 ۰ ۸۰
IRI
Neamati Charmahini,Zahra
0 - 1
Motaghi,Rastin
IRI
۴۲ ۱۰۵۶ 1 ۳۰
1 ۱۰۵۴ ۴۳
IRI
Shahmohammadi,Dorsa
0 - 1
Nanva,Mani
IRI
۷۸ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۵۳
IRI
Amani,Diana
1 - 0
Pedramara,Mohammad
IRI
۸۳ ۰ 1 ۳۲
1 ۰ ۸۱
IRI
Noroozi,Kian
1 - 0
Bagheri,Alireza
IRI
۵۵ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۵۸
IRI
Faraji,Saba
0 - 1
Sarihi,Artin
IRI
۹۳ ۰ 1 ۳۴
1 ۰ ۸۲
IRI
Pashmakian,Amir Hosein
½ - ½
Fathi,Abolfazl
IRI
۶۱ ۰ 1 ۳۵
1 ۰ ۶۲
IRI
Ghafari,Pooria
0 - 1
Rismanchi,Ramtin
IRI
۸۸ ۰ 1 ۳۶
1 ۰ ۶۴
IRI
Hami,Arshida
0 - 1
Targhi,Baran
IRI
۱۰۰ ۰ 1 ۳۷
1 ۰ ۸۷
IRI
Rezaei Raadfar,Parham
0 - 1
Jabari,Amirali
IRI
۶۶ ۰ 1 ۳۸
1 ۰ ۹۵
IRI
Shahsavand,Danial
1 - 0
Jamshidi,Behdad
IRI
۶۷ ۰ 1 ۳۹
1 ۰ ۶۹
IRI
Kalvandi,Narina
1 - 0
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
IRI
۹۴ ۰ 1 ۴۰
1 ۰ ۹۸
IRI
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
1 - 0
Kazemi,Reyhaneh
IRI
۷۰ ۰ 1 ۴۱
1 ۰ ۷۱
IRI
Mahlooji,Sam
1 - 0
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
IRI
۱۰۲ ۰ 1 ۴۲
1 ۰ ۹۹
IRI
Shokrgozar,Dina
0 - 1
Malek Hosseini,Ronak
IRI
۷۲ ۰ 1 ۴۳
1 ۰ ۷۵
IRI
Mazaheri,Behnam
1 - 0
Zhiani,Golnaz
IRI
۱۰۸ ۰ 1 ۴۴
1 ۰ ۱۰۷
IRI
Zanganeh,Tina
0 - 1
Moradi,Mohamad Amin
IRI
۷۶ ۰ 1 ۴۵
1 ۰ ۱۰۱
IRI
Tavakoli Garmaseh,Alireza
0 - 1
Ebrahimi,Mahdi
IRI
۵۷ ۰ ½ ۴۶
1 ۰ ۷۳
IRI
Malek Hosseini,Shirin
1 - 0
Vejdani,Arad
IRI
۱۰۳ ۰ 0 ۴۷
½ ۰ ۸۵
IRI
Rad,Tara
1 - 0
Ahmadian,Sarina
IRI
۵۲ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۷۷
GEO
Morchiashvili,Davit
1 - 0
Abasi,Anita
IRI
۵۰ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۸۶
IRI
Ramzanimehr,Nika
0 - 1
Farokhzadi,Amir Abas
IRI
۵۹ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۹۷
IRI
Shahverdi,Romina
0 - 1
Hoseini,Karen
IRI
۶۵ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۶۸
IRI
Jenabi,Aria
0 - 1
Salehi,Bardia
IRI
۹۰ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۱۰۶
IRI
Zaman Vaziri,Amirali
1 - 0
Mardani,Mohammad Mahyar
IRI
۷۴ ۰ 0 ۵۳
0 ۱۰۳۸ ۴۶
IRI
Hasani,Farhan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۵۶
IRI
Danesh Araste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۸۴
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۹۶
IRI
Shahsavand,Reyhaneh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۷
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۳۲۸ ۱۶
IRI
Yazdani,Alireza
0 - 1
Majidi Shadan,Ali
IRI
۱ ۱۸۳۷ 2 ۱
2 ۱۳۱۱ ۱۷
IRI
خداییوندی ,سهیل
0 - 1
Movahed,Sina
IRI
۲ ۱۷۶۰ 2 ۲
2 ۱۳۰۹ ۱۸
IRI
Karimi,Soorena
0 - 1
Rahmat Pour,Armin
IRI
۳ ۱۷۰۲ 2 ۳
2 ۱۶۷۷ ۴
IRI
Masoumi,Sahar
1 - 0
Pedramara,Ali
IRI
۱۹ ۱۲۷۵ 2 ۴
2 ۱۲۴۳ ۲۰
IRI
Bahmani,Koorosh
0 - 1
Zaheri,Mehran
IRI
۵ ۱۵۱۳ 2 ۵
2 ۱۴۸۷ ۶
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
1 - 0
Shiri,Omid
IRI
۲۳ ۱۲۱۸ 2 ۶
2 ۱۲۳۲ ۲۲
IRI
Movagharhasani,Farhan
0 - 1
Shabanzadeh,Mehrad
IRI
۷ ۱۴۵۶ 2 ۷
2 ۱۴۴۰ ۸
IRI
Gholami,Amir Mohammad
½ - ½
Khalilolahi,Shahrzad
IRI
۲۵ ۱۲۰۰ 2 ۸
2 ۱۲۰۰ ۲۴
IRI
Ebrahimi Rashti,Asal
1 - 0
Daneshvar,Kasra
IRI
۹ ۱۴۳۴ 2 ۹
2 ۱۴۲۶ ۱۰
IRI
جوهری ,آتنا
1 - 0
Sejdeh,Amirsam
IRI
۲۷ ۱۱۶۹ 2 ۱۰
2 ۱۱۹۱ ۲۶
IRI
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
1 - 0
Alavi,Mahsa
IRI
۱۱ ۱۳۹۱ 2 ۱۱
2 ۱۱۵۴ ۲۸
IRI
Masoumi,Sahel
0 - 1
Farzaneh,Faraz
IRI
۱۳ ۱۳۴۱ 2 ۱۲
2 ۱۳۴۱ ۱۴
IRI
محمدی ,نیوشا
1 - 0
Ghasemi,Saleh
IRI
۱۰۹ ۰ 2 ۱۳
۱۰۴۴ ۴۴
IRI
Zarei,Amirhosein
1 - 0
Oji,Ehsan
IRI
۳۹ ۱۰۸۶ 2 ۱۴
1 ۱۳۵۸ ۱۲
IRI
نوری ,آیدین
½ - ½
رفیق ,شروین
IRI
۱۵ ۱۳۲۹ ۱۵
1 ۰ ۶۶
IRI
Jabari,Amirali
0 - 1
Farhadi,Fatemeh
IRI
۲۱ ۱۲۳۷ 1 ۱۶
1 ۱۱۴۸ ۲۹
IRI
Soltani,Hasti
1 - 0
Kalvandi,Narina
IRI
۶۹ ۰ 1 ۱۷
1 ۱۱۴۴ ۳۰
IRI
Sadollahi,Nesa
1 - 0
Mahlooji,Sam
IRI
۷۱ ۰ 1 ۱۸
1 ۰ ۷۰
IRI
Kazemi,Reyhaneh
0 - 1
صالحی ,مهدی
IRI
۳۱ ۱۱۳۲ 1 ۱۹
1 ۱۱۲۸ ۳۲
IRI
Khoshbavarrad,Danial
1 - 0
Malek Hosseini,Shirin
IRI
۷۳ ۰ 1 ۲۰
1 ۰ ۷۲
IRI
Malek Hosseini,Ronak
0 - 1
Mohammadzadeh,Sepehr
IRI
۳۳ ۱۱۲۴ 1 ۲۱
1 ۱۱۲۰ ۳۴
IRI
Imani,Adrina
1 - 0
Mazaheri,Behnam
IRI
۷۵ ۰ 1 ۲۲
1 ۱۱۱۴ ۳۵
IRI
Rafaati,Radin
1 - 0
Nazari,Mahyar
IRI
۷۹ ۰ 1 ۲۳
1 ۰ ۷۶
IRI
Moradi,Mohamad Amin
0 - 1
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
IRI
۳۶ ۱۱۰۷ 1 ۲۴
1 ۱۱۰۷ ۳۷
IRI
Khodajoo,Artin
1 - 0
Noroozi,Kian
IRI
۸۱ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۸۳
IRI
Pedramara,Mohammad
0 - 1
Soltani,Heliya
IRI
۳۸ ۱۱۰۷ 1 ۲۶
1 ۱۰۷۷ ۴۰
IRI
Keshavarzeskandari,Sam
0 - 1
Saedi,Dorsa
IRI
۸۹ ۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۸۸
IRI
Rismanchi,Ramtin
0 - 1
Alishahi,Dina
IRI
۴۱ ۱۰۶۷ 1 ۲۸
1 ۱۰۵۶ ۴۲
IRI
Motaghi,Rastin
0 - 1
Salehi,Mahan
IRI
۹۱ ۰ 1 ۲۹
1 ۰ ۹۲
IRI
Sameti,Mohammad Mehdi
1 - 0
Shahmohammadi,Dorsa
IRI
۴۳ ۱۰۵۴ 1 ۳۰
1 ۰ ۹۳
IRI
Sarihi,Artin
0 - 1
Akbari,Arvin
IRI
۴۵ ۱۰۴۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۹۴
IRI
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
0 - 1
Jahanian,Mohammad Mahyar
IRI
۴۷ ۱۰۳۳ 1 ۳۲
1 ۱۰۱۰ ۴۸
IRI
Tasalian,Taha
1 - 0
Shokrgozar,Dina
IRI
۹۹ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۱۰۲
IRI
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
0 - 1
Hamidian,Mohana
IRI
۴۹ ۱۰۰۱ 1 ۳۴
1 ۰ ۱۰۴
IRI
Yavarirad,Alireza
1 - 0
Amani,Diana
IRI
۵۳ ۰ 1 ۳۵
1 ۰ ۵۴
IRI
Amiri Ghadi,Nikan
1 - 0
Tavakoli Garmaseh,Alireza
IRI
۱۰۱ ۰ 1 ۳۶
1 ۰ ۱۰۸
IRI
Zhiani,Golnaz
0 - 1
Farshi,Zhilvan
IRI
۶۰ ۰ 1 ۳۷
1 ۰ ۶۱
IRI
Fathi,Abolfazl
0 - 1
Yavarirad,Amirreza
IRI
۱۰۵ ۰ 1 ۳۸
0 ۰ ۱۰۳
IRI
Vejdani,Arad
0 - 1
Aghaei,Eshagh
IRI
۵۱ ۰ 1 ۳۹
0 ۰ ۵۵
IRI
Bagheri,Alireza
1 - 0
Zanganeh,Tina
IRI
۱۰۷ ۰ 1 ۴۰
1 ۰ ۶۳
IRI
Goli,Kian
½ - ½
Rajabi,Kiabod
IRI
۱۱۰ ۰ 0 ۴۱
0 ۰ ۵۰
IRI
Abasi,Anita
0 - 1
Neamati Charmahini,Zahra
IRI
۸۰ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۵۲
IRI
Ahmadian,Sarina
0 - 1
Pashmakian,Amir Hosein
IRI
۸۲ ۰ 0 ۴۳
0 ۰ ۵۷
IRI
Ebrahimi,Mahdi
½ - ½
Rad,Tara
IRI
۸۵ ۰ 0 ۴۴
0 ۰ ۸۶
IRI
Ramzanimehr,Nika
0 - 1
Faraji,Saba
IRI
۵۸ ۰ 0 ۴۵
0 ۰ ۵۹
IRI
Farokhzadi,Amir Abas
0 - 1
Rezaei Raadfar,Parham
IRI
۸۷ ۰ 0 ۴۶
0 ۰ ۹۰
IRI
Salehi,Bardia
0 - 1
Ghafari,Pooria
IRI
۶۲ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۹۶
IRI
Shahsavand,Reyhaneh
0 - 1
Hami,Arshida
IRI
۶۴ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۶۵
IRI
Hoseini,Karen
0 - 1
Shahsavand,Danial
IRI
۹۵ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۶۷
IRI
Jamshidi,Behdad
1 - 0
Shahverdi,Romina
IRI
۹۷ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۷۴
IRI
Mardani,Mohammad Mahyar
0 - 1
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
IRI
۹۸ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۱۰۰
IRI
Targhi,Baran
1 - 0
Morchiashvili,Davit
GEO
۷۷ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۷۸
IRI
Nanva,Mani
1 - 0
Zaman Vaziri,Amirali
IRI
۱۰۶ ۰ 0 ۵۳
0 ۱۰۳۸ ۴۶
IRI
Hasani,Farhan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۵۶
IRI
Danesh Araste,Arvin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۶۸
IRI
Jenabi,Aria
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۸۴
IRI
Pour Akbar,Mohamad Poya
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۷
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۸۳۷ ۱
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
Soltani,Hasti
IRI
۲۹ ۱۱۴۸ 1 ۱
1 ۱۷۶۰ ۲
IRI
Movahed,Sina
1 - 0
Sadollahi,Nesa
IRI
۳۰ ۱۱۴۴ 1 ۲
1 ۱۷۰۲ ۳
IRI
Rahmat Pour,Armin
1 - 0
Khoshbavarrad,Danial
IRI
۳۲ ۱۱۲۸ 1 ۳
1 ۱۱۳۲ ۳۱
IRI
صالحی ,مهدی
0 - 1
Masoumi,Sahar
IRI
۴ ۱۶۷۷ 1 ۴
1 ۱۵۱۳ ۵
IRI
Zaheri,Mehran
1 - 0
Imani,Adrina
IRI
۳۴ ۱۱۲۰ 1 ۵
1 ۱۱۲۴ ۳۳
IRI
Mohammadzadeh,Sepehr
0 - 1
کلوندی ,محمد نعیم
IRI
۶ ۱۴۸۷ 1 ۶
1 ۱۴۵۶ ۷
IRI
Shabanzadeh,Mehrad
1 - 0
Rafaati,Radin
IRI
۳۵ ۱۱۱۴ 1 ۷
1 ۱۱۰۷ ۳۶
IRI
Faikhim Ghanbarnezhad,Rozhina
0 - 1
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۸ ۱۴۴۰ 1 ۸
1 ۱۴۳۴ ۹
IRI
Daneshvar,Kasra
1 - 0
Khodajoo,Artin
IRI
۳۷ ۱۱۰۷ 1 ۹
1 ۱۱۰۷ ۳۸
IRI
Soltani,Heliya
0 - 1
جوهری ,آتنا
IRI
۱۰ ۱۴۲۶ 1 ۱۰
1 ۱۳۹۱ ۱۱
IRI
Alavi,Mahsa
1 - 0
Keshavarzeskandari,Sam
IRI
۴۰ ۱۰۷۷ 1 ۱۱
1 ۱۰۸۶ ۳۹
IRI
Oji,Ehsan
1 - 0
نوری ,آیدین
IRI
۱۲ ۱۳۵۸ 1 ۱۲
1 ۱۳۴۱ ۱۳
IRI
Farzaneh,Faraz
1 - 0
Motaghi,Rastin
IRI
۴۲ ۱۰۵۶ 1 ۱۳
1 ۱۰۶۷ ۴۱
IRI
Alishahi,Dina
0 - 1
محمدی ,نیوشا
IRI
۱۴ ۱۳۴۱ 1 ۱۴
1 ۱۳۲۹ ۱۵
IRI
رفیق ,شروین
½ - ½
Zarei,Amirhosein
IRI
۴۴ ۱۰۴۴ 1 ۱۵
1 ۱۰۵۴ ۴۳
IRI
Shahmohammadi,Dorsa
0 - 1
Yazdani,Alireza
IRI
۱۶ ۱۳۲۸ 1 ۱۶
1 ۱۳۱۱ ۱۷
IRI
خداییوندی ,سهیل
1 - 0
Tasalian,Taha
IRI
۴۸ ۱۰۱۰ 1 ۱۷
1 ۱۰۴۰ ۴۵
IRI
Akbari,Arvin
0 - 1
Karimi,Soorena
IRI
۱۸ ۱۳۰۹ 1 ۱۸
1 ۱۲۷۵ ۱۹
IRI
Pedramara,Ali
1 - 0
Moradi,Mohamad Amin
IRI
۷۶ ۰ 1 ۱۹
1 ۰ ۵۱
IRI
Aghaei,Eshagh
0 - 1
Bahmani,Koorosh
IRI
۲۰ ۱۲۴۳ 1 ۲۰
1 ۰ ۱۰۱
IRI
Tavakoli Garmaseh,Alireza
0 - 1
Movagharhasani,Farhan
IRI
۲۲ ۱۲۳۲ 1 ۲۱
1 ۱۲۱۸ ۲۳
IRI
Shiri,Omid
1 - 0
Tavakkoli Moghaddam,Alireza
IRI
۱۰۲ ۰ 1 ۲۲
1 ۰ ۱۰۵
IRI
Yavarirad,Amirreza
0 - 1
Ebrahimi Rashti,Asal
IRI
۲۴ ۱۲۰۰ 1 ۲۳
1 ۱۲۰۰ ۲۵
IRI
Khalilolahi,Shahrzad
1 - 0
Yavarirad,Alireza
IRI
۱۰۴ ۰ 1 ۲۴
1 ۰ ۱۰۷
IRI
Zanganeh,Tina
0 - 1
Hashemi Zadeh,Seyyed Kasra
IRI
۲۶ ۱۱۹۱ 1 ۲۵
1 ۱۱۶۹ ۲۷
IRI
Sejdeh,Amirsam
1 - 0
Zhiani,Golnaz
IRI
۱۰۸ ۰ 1 ۲۶
0 ۰ ۱۱۰
IRI
Rajabi,Kiabod
0 - 1
Masoumi,Sahel
IRI
۲۸ ۱۱۵۴ 1 ۲۷
1 ۰ ۱۰۹
IRI
Ghasemi,Saleh
1 - 0
Abasi,Anita
IRI
۵۰ ۰ 0 ۲۸
0 ۱۲۳۷ ۲۱
IRI
Farhadi,Fatemeh
1 - 0
Nanva,Mani
IRI
۷۸ ۰ 0 ۲۹
0 ۱۰۳۳ ۴۷
IRI
Jahanian,Mohammad Mahyar
1 - 0
Neamati Charmahini,Zahra
IRI
۸۰ ۰ 0 ۳۰
0 ۱۰۰۱ ۴۹
IRI
Hamidian,Mohana
1 - 0
Pashmakian,Amir Hosein
IRI
۸۲ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۷۵
IRI
Mazaheri,Behnam
1 - 0
Ahmadian,Sarina
IRI
۵۲ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۵۳
IRI
Amani,Diana
1 - 0
Ramzanimehr,Nika
IRI
۸۶ ۰ 0 ۳۳
0 ۰ ۷۷
GEO
Morchiashvili,Davit
0 - 1
Amiri Ghadi,Nikan
IRI
۵۴ ۰ 0 ۳۴
0 ۰ ۷۹
IRI
Nazari,Mahyar
1 - 0
Bagheri,Alireza
IRI
۵۵ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۸۱
IRI
Noroozi,Kian
1 - 0
Ebrahimi,Mahdi
IRI
۵۷ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۵۸
IRI
Faraji,Saba
0 - 1
Rismanchi,Ramtin
IRI
۸۸ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۸۳
IRI
Pedramara,Mohammad
1 - 0
Farokhzadi,Amir Abas
IRI
۵۹ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۶۰
IRI
Farshi,Zhilvan
1 - 0
Salehi,Bardia
IRI
۹۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۸۵
IRI
Rad,Tara
0 - 1
Fathi,Abolfazl
IRI
۶۱ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۶۲
IRI
Ghafari,Pooria
0 - 1
Sameti,Mohammad Mehdi
IRI
۹۲ ۰ 0 ۴۱
0 ۰ ۸۷
IRI
Rezaei Raadfar,Parham
0 - 1
Goli,Kian
IRI
۶۳ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۶۴
IRI
Hami,Arshida
0 - 1
Sarmadipoor,Mohammad Saleh
IRI
۹۴ ۰ 0 ۴۳
0 ۰ ۸۹
IRI
Saedi,Dorsa
1 - 0
Hoseini,Karen
IRI
۶۵ ۰ 0 ۴۴
0 ۰ ۶۶
IRI
Jabari,Amirali
1 - 0
Shahsavand,Reyhaneh
IRI
۹۶ ۰ 0 ۴۵
0 ۰ ۹۱
IRI
Salehi,Mahan
1 - 0
Jamshidi,Behdad
IRI
۶۷ ۰ 0 ۴۶
0 ۰ ۹۳
IRI
Sarihi,Artin
+ - -
Jenabi,Aria
IRI
۶۸ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۶۹
IRI
Kalvandi,Narina
1 - 0
Shojaei Nejad,Mohammad Sadra
IRI
۹۸ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۹۵
IRI
Shahsavand,Danial
0 - 1
Kazemi,Reyhaneh
IRI
۷۰ ۰ 0