سیزدهمین دوره جام بین المللی ابن سینا جدول (B)-استاندارد
مسابقه: سیزدهمین دوره جام بین المللی ابن سینا جدول (B) نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ زمان پایان: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ محل مسابقه: همدان, همدان

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran روزبیان ,رضا ۱۲۵۰۸۰۱۲ ۲۰۹۶ ۸.۰
۲ Iran رحمتیان ,شایان ۱۲۵۲۵۳۲۴ ۱۹۹۹ ۸.۰
۳ Iran علی بابایی ,ساسان ۱۲۵۸۷۵۴۰ ۱۹۴۵ ۷.۵
۴ Iran Mousavi Jad,Sajad ۱۲۵۴۲۳۱۸ ۲۰۸۴ ۷.۵
۵ Iran کوروند ,محمد سینا ۱۲۵۵۳۰۲۶ ۲۰۷۶ ۷.۵
۶ Iran شهابی ,میلاد ۱۲۵۳۱۷۶۶ ۱۹۶۸ ۷.۵
۷ Iran زمردیان ,ایلیا ۱۲۵۵۱۸۰۵ ۱۷۷۵ ۷.۰
۸ Iran مهدوی ,حسن ۱۲۵۸۰۱۲۰ ۲۰۹۳ ۷.۰
۹ Iran روح پرور ,علیرضا ۱۲۵۰۷۱۵۶ ۲۰۸۵ ۷.۰
۱۰ Iran Shamsi,Gholamreza ۱۲۵۰۴۲۴۶ ۲۰۱۴ ۷.۰
۱۱ Iran نساج ترشیزی ,امیر مرتضی ۱۲۵۱۱۲۴۲ ۱۹۸۰ ۷.۰
۱۲ Iran Ebrahimi,Nima ۱۲۵۱۲۳۳۸ ۱۹۳۶ ۷.۰
۱۳ Iran خدابنده ,میلاد ۱۲۵۳۸۶۲۰ ۱۹۷۲ ۷.۰
۱۴ Iran حامدی نیا ,وصال ۱۲۵۴۲۲۵۳ ۲۰۸۱ ۷.۰
۱۵ Iran صفیری ,علی ۱۲۵۷۰۷۶۱ ۱۹۶۳ ۶.۵
۱۶ Azerbaijan Huseynov,Fazil ۱۳۴۰۲۶۶۸ ۲۰۰۷ ۶.۵
۱۷ Iran خادم عرفانی ,سبحان ۱۲۵۸۴۶۵۷ ۱۹۷۵ ۶.۵
۱۸ Iran علی اکبری ,هانیه ۱۲۵۲۰۷۵۶ ۱۸۶۵ ۶.۵
۱۹ Iran اصغری بادکی ,مهدی ۱۲۵۱۳۷۷۶ ۱۹۲۹ ۶.۵
۲۰ Iran ویسی رحیم آبادی ,میلاد ۱۲۵۴۴۷۷۹ ۱۹۰۵ ۶.۵
۲۱ Iran Mohammadisafyarkhan,Amir ۱۲۵۲۱۷۲۸ ۱۹۵۶ ۶.۵
۲۲ Iran عابدی ,شاهین ۱۲۵۷۱۲۹۶ ۱۹۸۶ ۶.۵
۲۳ Iran بینائی تولائی ,مهدی ۱۲۵۸۰۴۸۱ ۱۹۰۵ ۶.۵
۲۴ Iran Omidian,Parham ۱۲۵۳۶۶۳۶ ۰ ۶.۵
۲۵ Iran صداقت خواه ,حمیدرضا ۱۲۵۱۲۵۴۰ ۱۹۳۷ ۶.۵
۲۶ Iran Ansari,Alireza ۱۲۵۴۷۳۷۹ ۱۵۳۹ ۶.۵
۲۷ Iran ازلی ,طناز ۱۲۵۳۷۷۲۱ ۲۰۴۷ ۶.۵
۲۸ Iran خوش کلامیان ,بهزاد ۱۲۵۰۲۴۷۲ ۱۹۸۵ ۶.۰
۲۹ Iran تعاونی ,رحیم ۱۲۵۱۱۶۵۰ ۲۰۶۸ ۶.۰
۳۰ Iran نامه ای ,کوشان ۱۲۵۰۶۳۰۳ ۱۹۱۵ ۶.۰
۳۱ Iran Kadkhodaee,Ali ۱۲۵۳۹۷۴۰ ۱۹۲۱ ۶.۰
۳۲ Iran مقصودلو ,امیرعلی ۱۲۵۹۱۰۲۵ ۱۶۹۷ ۶.۰
۳۳ Iran عبدالمحمدی ,میلاد ۱۲۵۷۳۸۶۸ ۱۷۶۶ ۶.۰
۳۴ Iran Noori,Arian ۲۲۵۴۳۴۱۴ ۱۷۶۶ ۶.۰
۳۵ Iran علی اکبر سیچانی ,علیرضا ۱۲۵۸۱۱۸۶ ۱۵۵۷ ۶.۰
۳۶ Iran سبط رسول ,سیده ستاره ۱۲۵۸۲۷۹۴ ۲۰۶۸ ۶.۰
۳۷ Iran نجفی خانی آبادی ,کیارش ۱۲۵۳۴۳۴۰ ۱۸۴۶ ۶.۰
۳۸ Iran عبدی ,امیر ۱۲۵۰۲۸۵۵ ۱۷۹۳ ۶.۰
۳۹ Iran ربیعی پارسایی ,مهرداد ۱۲۵۱۴۵۰۰ ۱۸۱۸ ۶.۰
۴۰ Iran شالیپورجعفری ,شاهین ۱۲۵۷۴۲۲۸ ۱۷۵۲ ۶.۰
۴۱ Iran شکری ,فیروز ۱۲۵۰۹۷۹۵ ۱۷۰۷ ۶.۰
۴۲ Iran نوری کمرودی ,مهران ۱۲۵۲۵۲۶۰ ۱۷۶۲ ۶.۰
۴۳ Iran Majidi Shadan,Ali ۲۲۵۵۲۹۶۰ ۱۹۸۷ ۶.۰
۴۴ Iran مرادی لاکه ,کاوه ۲۲۵۱۲۳۶۵ ۱۶۵۱ ۶.۰
۴۵ Iran Sadeghi,Morteza ۲۲۵۸۵۷۳۷ ۱۸۵۷ ۶.۰
۴۶ Iran Esmaeili,Mohammad Mobin ۲۲۵۱۵۵۰۰ ۱۴۰۷ ۶.۰
۴۷ Iran Karami,Salar ۲۲۵۵۹۰۹۴ ۱۶۲۷ ۶.۰
۴۸ Iran مهدیان ,آنوشا ۱۲۵۷۱۴۹۰ ۲۱۸۷ ۵.۵
۴۹ United States Kiana,Arab ۱۲۵۴۳۶۴۰ ۱۸۴۸ ۵.۵
۵۰ Iran پولاب ,مه آذر ۱۲۵۲۰۷۸۰ ۱۶۵۰ ۵.۵
۵۱ Iran Rahmani,Iraj ۱۲۵۲۸۷۲۲ ۱۵۶۵ ۵.۵
۵۲ Iran بهزاد نظیف ,پروا ۱۲۵۶۳۷۹۰ ۱۶۴۵ ۵.۵
۵۳ Iraq Ali,Ghazi Al-Saadi ۴۸۰۰۲۱۴ ۲۰۷۰ ۵.۵
۵۴ Iran شمشیری ,فرزاد ۱۲۵۶۰۱۲۰ ۱۶۹۶ ۵.۵
۵۵ Iran جوزانی ,مسعود ۱۲۵۶۲۹۰۴ ۱۶۸۲ ۵.۵
۵۶ Iran آروان ,امیرحسین ۱۲۵۳۸۱۵۹ ۱۸۸۶ ۵.۵
۵۷ Iran کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۲۲۵۰۱۶۵۷ ۱۴۷۳ ۵.۵
۵۸ Iran Noghabaee,Seyed Alireza ۱۲۵۷۷۳۳۲ ۱۵۱۳ ۵.۵
۵۹ Iran Moosavi,S.Parviz ۱۲۵۵۷۷۲۲ ۱۶۹۷ ۵.۵
۶۰ Iran Ahmadian,Mohamad Reza ۱۲۵۵۲۵۹۳ ۱۷۲۲ ۵.۵
۶۱ Iran مهدوی ,حسین ۱۲۵۹۴۴۲۳ ۱۶۰۸ ۵.۵
۶۲ Iran قزاقی ,پارمیدا ۱۲۵۸۴۲۲۳ ۱۴۸۱ ۵.۰
۶۳ Iran حق مرادخان ,امید ۱۲۵۳۲۱۹۳ ۱۶۰۶ ۵.۰
۶۴ Iran اسدی ,صادق ۱۲۵۰۲۳۷۵ ۲۰۹۴ ۵.۰
۶۵ Iran Nikookar,Mahdi ۲۲۵۵۲۹۸۷ ۱۸۴۲ ۵.۰
۶۶ Iran حامدی نیا ,مجید ۱۲۵۳۲۹۲۴ ۱۷۳۰ ۵.۰
۶۷ Iran حاجیان سه پله ,مهربد ۱۲۵۶۱۲۸۲ ۱۴۷۸ ۵.۰
۶۸ Turkey Oztekin,Ferit ۶۳۱۶۶۸۹ ۱۸۸۴ ۵.۰
۶۹ Iran Bayat,Ali ۱۲۵۴۴۲۹۹ ۱۷۲۱ ۵.۰
۷۰ Iran Hajian,Navid ۲۲۵۵۶۸۲۶ ۰ ۵.۰
۷۱ Iran Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei ۲۲۵۱۸۳۱۲ ۱۴۸۰ ۵.۰
۷۲ Iran سعیدی ,امین ۱۲۵۵۸۰۹۵ ۱۷۶۴ ۵.۰
۷۳ Iran باغدار ,آرتین ۱۲۵۹۶۶۶۳ ۱۵۹۷ ۵.۰
۷۴ Iran قانع دلچه ,صفورا ۱۲۵۲۷۸۷۴ ۱۶۶۷ ۵.۰
۷۵ Iran نادرنیا ,نیکتا ۱۲۵۷۶۶۹۷ ۱۶۷۲ ۵.۰
۷۶ Iran هجرتی ,محمد مهدی ۱۲۵۴۰۶۳۳ ۱۸۲۱ ۵.۰
۷۷ Iraq Esam,Naama Lafta ۴۸۰۳۷۷۹ ۲۰۱۹ ۵.۰
۷۸ Iran Ghasemi,Seyed Samad ۲۲۵۵۰۴۵۳ ۱۵۹۶ ۵.۰
۷۹ Iran خطیبی ,امیررضا ۱۲۵۹۹۵۴۹ ۱۳۸۲ ۵.۰
۸۰ Iran Moradi,Maziar ۲۲۵۴۶۸۶۳ ۰ ۵.۰
۸۱ Iran Karimpoor,Shahab ۱۲۵۳۱۵۳۷ ۱۶۶۲ ۵.۰
۸۲ Iran کرمی ,محمد ۱۲۵۱۵۶۲۰ ۱۸۳۱ ۵.۰
۸۳ Iran Ghanizadeh,Mohammadreza ۱۲۵۶۶۱۸۷ ۱۷۲۳ ۵.۰
۸۴ Iran Heydarimoghaddam,Nima ۱۲۵۰۷۱۱۳ ۱۷۲۴ ۵.۰
۸۵ Iran درینی ,ایلیا ۱۲۵۷۵۵۶۹ ۱۶۹۱ ۵.۰
۸۶ Iran Golzari,Saeid ۱۲۵۳۱۴۴۸ ۰ ۵.۰
۸۷ Iran ملکی ,محمدرضا ۱۲۵۷۶۱۹۰ ۱۸۰۹ ۵.۰
۸۸ Iran Rostami,Hossein ۱۲۵۲۹۹۷۴ ۱۳۳۴ ۵.۰
۸۹ Iran ماجد ,نگین ۱۲۵۷۱۵۰۴ ۱۵۶۴ ۵.۰
۹۰ Iran Khalili,Reza ۱۲۵۲۷۵۳۰ ۱۵۴۰ ۵.۰
۹۱ Iran Zolfian,Mehrdad ۲۲۵۱۸۴۴۴ ۱۴۰۵ ۵.۰
۹۲ Iran Habibi,Hamid ۲۲۵۵۹۰۶۰ ۱۶۸۲ ۵.۰
۹۳ Iran Saei Hamedani,Khashyar ۱۲۵۴۴۶۷۱ ۱۵۱۴ ۵.۰
۹۴ Iran نادرنیا ,نیکی ۱۲۵۷۶۶۸۹ ۱۶۳۷ ۵.۰
۹۵ Iran Shahsavari,Sorena ۲۲۵۱۰۹۴۰ ۱۷۳۶ ۵.۰
۹۶ Iran Seyfi,Zohair --- ۰ ۵.۰
۹۷ Iran برجی ,حسین ۱۲۵۴۴۳۲۹ ۱۷۲۲ ۴.۵
۹۸ Iran Esfandiari,Pedram ۱۲۵۳۰۹۴۸ ۱۷۸۸ ۴.۵
۹۹ Iran Azarion,Alireza ۱۲۵۳۱۲۹۴ ۱۵۲۸ ۴.۵
۱۰۰ Iran Kaveh,Hossein ۲۲۵۹۴۷۰۱ ۱۷۴۹ ۴.۵
۱۰۱ Iran ترشیزی قربانی ,محمد حسین ۱۲۵۳۱۲۰۰ ۱۹۱۷ ۴.۵
۱۰۲ Iran جلالی ,سیده پریماه ۱۲۵۶۱۹۹۱ ۱۸۸۶ ۴.۵
۱۰۳ Iran خوش بین ,امیر ۱۲۵۳۱۵۵۳ ۱۷۷۱ ۴.۵
۱۰۴ Iran Toopchi,Behrooz ۲۲۵۵۱۷۴۳ ۰ ۴.۵
۱۰۵ Iran پرتوی راد ,دبیا ۲۲۵۳۷۸۴۸ ۱۵۴۰ ۴.۵
۱۰۶ Iran Aghamohamadi,Mohamad Arshia ۲۲۵۱۵۲۲۴ ۱۴۸۰ ۴.۵
۱۰۷ Netherlands Zwanepol,Johan ۱۰۱۰۹۴۸ ۱۹۰۷ ۴.۵
۱۰۸ Iran علیمردانی ,امیرحسین ۱۲۵۷۰۷۸۸ ۱۶۵۳ ۴.۵
۱۰۹ Iran Mahmood Zadeh,Arian ۲۲۵۱۰۶۸۰ ۱۴۵۰ ۴.۵
۱۱۰ Iran جمال زاده ,کامبیز ۲۲۵۰۳۷۱۴ ۰ ۴.۵
۱۱۱ Iran قاسمی بابااحمدی ,فرشید ۱۲۵۹۳۱۲۵ ۱۵۶۲ ۴.۵
۱۱۲ Iran عقیلی مفید ,داوود ۱۲۵۷۳۸۷۶ ۱۴۱۹ ۴.۵
۱۱۳ Iran Jalili Nahad,S. Alireza --- ۰ ۴.۵
۱۱۴ Iran Kazemi,Ghazaleh ۱۲۵۳۹۷۸۳ ۰ ۴.۵
۱۱۵ Iran Rostami,Mohsen ۲۲۵۱۱۴۱۵ ۱۲۵۹ ۴.۵
۱۱۶ Iran فروغی ,حمید ۱۲۵۶۲۲۶۲ ۱۵۰۴ ۴.۵
۱۱۷ Iran Heidari,Parmida ۲۲۵۱۰۴۳۵ ۱۵۰۰ ۴.۵
۱۱۸ Iran Ghorbani,Amirmohammad ۲۲۵۶۰۸۸۲ ۰ ۴.۵
۱۱۹ Iran جعفری ,محمدیاسین ۱۲۵۸۱۵۲۶ ۱۳۷۰ ۴.۰
۱۲۰ Iran Koorki,Hasan ۲۲۵۲۸۹۶۲ ۱۸۷۵ ۴.۰
۱۲۱ Iran ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد ۱۲۵۷۲۴۰۳ ۱۳۹۹ ۴.۰
۱۲۲ Iran Moosazadeh,Mehdi ۲۲۵۵۱۳۲۸ ۱۶۱۰ ۴.۰
۱۲۳ Iran تسلیمی ,برسا ۱۲۵۹۲۹۸۶ ۱۵۳۹ ۴.۰
۱۲۴ Iran Bahreini,Ehsan ۱۲۵۴۱۹۷۴ ۱۸۶۱ ۴.۰
۱۲۵ Iran Ghafouri,Parvin ۲۲۵۵۳۵۳۳ ۱۳۲۲ ۴.۰
۱۲۶ Iran Behghadam,Ali ۱۲۵۱۳۸۵۷ ۰ ۴.۰
۱۲۷ Iran Etesam,Armin ۲۲۵۱۴۸۹۹ ۱۶۸۰ ۴.۰
۱۲۸ Iran قاسم زاده ,محمد حسین ۱۲۵۹۱۵۳۰ ۱۵۲۵ ۴.۰
۱۲۹ Iran Zoalfian,Mehrdad ۲۲۵۱۸۴۳۶ ۱۵۸۱ ۴.۰
۱۳۰ Iran Taghavi,Sayed Aliakbar ۱۲۵۶۴۰۴۴ ۰ ۴.۰
۱۳۱ Iran صبوری زاده ,ایت اله ۱۲۵۹۳۰۰۱ ۱۶۶۷ ۴.۰
۱۳۲ Iran خسروی سوادجانی ,کامیار ۱۲۵۷۱۴۷۴ ۱۴۶۵ ۴.۰
۱۳۳ Iran Pakkhou,Hamid ۲۲۵۱۵۲۴۰ ۱۴۴۸ ۴.۰
۱۳۴ Iran بهزادی ,سعید ۲۲۵۰۴۶۴۸ ۱۱۴۹ ۴.۰
۱۳۵ Iran Khakpoor,Rasoul ۲۲۵۵۲۹۳۶ ۱۵۸۸ ۴.۰
۱۳۶ Iran Seyfikar,Ahmad ۱۲۵۴۴۶۹۸ ۱۴۵۶ ۴.۰
۱۳۷ Iran Mohazab,Alireza ۲۲۵۱۶۱۰۷ ۱۴۲۲ ۴.۰
۱۳۸ Iran Safari,Sina --- ۰ ۴.۰
۱۳۹ Iran Etesam,Ali ۲۲۵۱۴۵۵۴ ۱۳۰۹ ۴.۰
۱۴۰ Iran Kaboodian,Ali ۲۲۵۸۶۷۰۹ ۰ ۴.۰
۱۴۱ Iran مردانی ,علیرضا ۱۲۵۷۴۱۳۹ ۱۳۳۰ ۴.۰
۱۴۲ Iran Tasalian,M.Amir ۲۲۵۴۸۶۷۰ ۱۳۸۰ ۴.۰
۱۴۳ Iran حمزه جواران ,کسری ۱۲۵۷۵۶۲۳ ۱۳۸۸ ۴.۰
۱۴۴ Iran Zaheri,Mehran ۲۲۵۸۵۸۰۰ ۱۲۰۶ ۴.۰
۱۴۵ Iran Gholami,Amir Mohammad ۲۲۵۵۲۹۰۱ ۱۱۴۱ ۴.۰
۱۴۶ Iran Babaei,Mobina ۲۲۵۵۹۰۱۹ ۱۲۴۰ ۴.۰
۱۴۷ Iran امیری ,هادی ۱۲۵۶۵۱۸۰ ۱۴۹۶ ۴.۰
۱۴۸ Iran Akbari,Artin ۲۲۵۵۲۸۵۵ ۱۲۱۹ ۴.۰
۱۴۹ Iran Khalesi Doost,Sarmad ۲۲۵۸۴۷۴۹ ۰ ۴.۰
۱۵۰ Iran Borji,Parham ۲۲۵۶۶۲۱۰ ۰ ۴.۰
۱۵۱ Iran کلوندی ,نشمیل ۱۲۵۴۴۴۵۰ ۱۷۲۲ ۳.۵
۱۵۲ Iran Ghiasvand,Mohammad ۲۲۵۱۸۳۲۰ ۱۷۲۲ ۳.۵
۱۵۳ Iran نظری حجت ,آرمین ۱۲۵۸۱۶۹۰ ۱۴۳۶ ۳.۵
۱۵۴ Iran Bahrami,Parsa ۲۲۵۱۰۸۵۰ ۱۲۰۶ ۳.۵
۱۵۵ Iran حمزه جواران ,کوثر ۱۲۵۷۵۶۳۱ ۱۲۸۷ ۳.۵
۱۵۶ Iran Eskandarzadeh,Sarina ۲۲۵۱۸۳۰۴ ۱۲۶۰ ۳.۵
۱۵۷ Iran Amirzadeh,Mostafa ۱۲۵۴۶۲۵۹ ۱۴۳۶ ۳.۵
۱۵۸ Iran عربی ,مرجان ۱۲۵۶۲۱۹۰ ۰ ۳.۵
۱۵۹ Iran Salehi,Hossein ۱۲۵۶۲۵۶۴ ۱۲۰۹ ۳.۵
۱۶۰ Iran Jalalvand,Amir Hesam ۲۲۵۵۲۹۱۰ ۱۱۱۰ ۳.۵
۱۶۱ Iran Amini Shakib,Mahdi --- ۰ ۳.۵
۱۶۲ Iran خلیل اللهی ,شهروز ۲۲۵۰۰۱۴۶ ۱۱۴۹ ۳.۵
۱۶۳ Iran Ali Akbari,Sepehr ۲۲۵۴۰۵۹۸ ۰ ۳.۵
۱۶۴ Iran Hamidian,Mobina ۲۲۵۱۸۳۴۷ ۱۲۶۰ ۳.۵
۱۶۵ Iran Heydarian,Romina ۲۲۵۱۵۲۵۹ ۰ ۳.۵
۱۶۶ Iran غلامی ,کیان ۲۲۵۱۱۰۳۲ ۱۱۵۶ ۳.۵
۱۶۷ Iran Soltani,Hasti ۲۲۵۱۴۰۰۷ ۱۱۷۹ ۳.۵
۱۶۸ Iran ایزک محمدی ,ارشیا ۱۲۵۸۷۶۱۳ ۱۲۶۰ ۳.۵
۱۶۹ Iran Bahrami,Tayebeh ۲۲۵۷۷۴۹۱ ۱۳۲۹ ۳.۵
۱۷۰ Iran شعبان جهانیان ,علی ۲۲۵۱۱۴۳۱ ۱۱۲۰ ۳.۵
۱۷۱ Iran Fakhimi Mazraeh,Sina ۲۲۵۱۰۶۰۵ ۰ ۳.۵
۱۷۲ Iran Tasalian,Taha --- ۰ ۳.۵
۱۷۳ Iran Yazdanpanah,Fatemeh ۲۲۵۹۶۰۹۷ ۰ ۳.۵
۱۷۴ Iran Soltani,Saman ۴۲۵۰۱۵۸۰ ۰ ۳.۵
۱۷۵ Iran Tashkini,Mahdi ۲۲۵۱۸۴۲۸ ۰ ۳.۰
۱۷۶ Iran خداییوندی ,سهیل ۱۲۵۹۹۲۲۰ ۱۲۸۰ ۳.۰
۱۷۷ Iran Veisi,Armin ۲۲۵۵۳۸۱۹ ۱۴۰۶ ۳.۰
۱۷۸ Iran Hamidian,Alireza ۲۲۵۱۸۳۳۹ ۱۴۸۱ ۳.۰
۱۷۹ Iran Shamsi,Reza ۲۲۵۴۲۵۴۰ ۱۲۸۷ ۳.۰
۱۸۰ Iran Shenavari,Gholamreza ۱۲۵۰۹۷۷۹ ۱۳۵۹ ۳.۰
۱۸۱ Iran Kimiaei Talab,Katayoun ۲۲۵۵۲۹۴۴ ۱۲۴۷ ۳.۰
۱۸۲ Iran کلوندی ,محمد نعیم ۱۲۵۹۹۲۰۴ ۱۱۹۰ ۳.۰
۱۸۳ Iran Rezaee Homami,Sepehr ۲۲۵۴۴۱۶۰ ۱۳۱۵ ۳.۰
۱۸۴ Iran Fathiani,Mahiar ۲۲۵۹۶۷۶۳ ۰ ۳.۰
۱۸۵ Iran Rostami,M.Amin --- ۰ ۳.۰
۱۸۶ Iran Rahimi,Ayda ۴۲۵۰۱۵۶۳ ۰ ۳.۰
۱۸۷ Iran Jahanian,Mohammad Mahyar ۲۲۵۵۳۵۴۱ ۰ ۳.۰
۱۸۸ Iran Abdoli,Sepehr ۲۲۵۵۸۹۸۵ ۰ ۳.۰
۱۸۹ Iran Farzaneh,Faraz --- ۰ ۳.۰
۱۹۰ Iran Akhlaghi Mehr,Atiyeh ۲۲۵۸۰۲۴۷ ۱۰۲۲ ۳.۰
۱۹۱ Iran Aliakbari,Sahar ۲۲۵۵۷۸۸۱ ۰ ۳.۰
۱۹۲ Iran Ansari Nia,Ali Karam --- ۰ ۲.۵
۱۹۳ Iran Jalali Firooz Koohi,Amir Mohamad --- ۰ ۲.۵
۱۹۴ Iran Rezaei,Mohammad Yasin ۲۲۵۸۵۷۸۸ ۰ ۲.۵
۱۹۵ Iran Rezaei Ghomi,Hamidreza ۲۲۵۷۳۳۰۵ ۰ ۲.۵
۱۹۶ Iran Abbaspour,Anahita ۲۲۵۴۵۵۸۱ ۰ ۲.۵
۱۹۷ Iran Pouria,Arsam ۲۲۵۹۶۷۹۸ ۱۱۱۳ ۲.۵
۱۹۸ Iran Hosseini Mosleh,S.M.Reza --- ۰ ۲.۵
۱۹۹ Iran Mohammadi Dinani,Fatemeh ۲۲۵۷۲۸۹۹ ۰ ۲.۵
۲۰۰ Iran غلامی ,کیهان ۲۲۵۱۲۶۷۵ ۱۲۰۷ ۲.۵
۲۰۱ Iran Taki,Sepehr ۴۲۵۰۱۶۰۱ ۰ ۲.۵
۲۰۲ Iran Zarei,Amirhosein ۲۲۵۹۴۸۴۱ ۰ ۲.۰
۲۰۳ Iran Ahmadi Niaz,Shayan ۲۲۵۹۶۷۲۰ ۱۰۰۷ ۲.۰
۲۰۴ Iran Sabet,Mansour ۲۲۵۷۳۷۸۰ ۰ ۲.۰
۲۰۵ Iran Valaee Anvar,Amir --- ۰ ۲.۰
۲۰۶ Iran Ghafari,Pooria ۲۲۵۸۵۷۵۳ ۱۰۲۲ ۲.۰
۲۰۷ Iran Khalilolahi,Shahrzad ۲۲۵۸۰۱۹۰ ۰ ۲.۰
۲۰۸ Iran Heidari,Aryan ۴۲۵۰۱۵۴۷ ۰ ۲.۰
۲۰۹ Iran Fayazdasfgerdi,Mahsa ۴۲۵۰۱۵۵۵ ۰ ۱.۵
۲۱۰ Iran Taki,Sadra ۴۲۵۰۱۶۲۸ ۰ ۱.۰
۲۱۱ Iran Bahadorani,Borna --- ۰ ۰.۵
۲۱۲ Iran Zaman Vaziri,Saina --- ۰ ۰.۰
۲۱۳ Iran Yazdanpanah,Mohammad Reza ۲۲۵۲۰۹۲۹ ۱۴۴۸ ۶.۵
۲۱۴ Iran اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۱۲۵۰۸۶۸۳ ۱۷۸۹ ۶.۵
۲۱۵ Iran قسمتی تبریزی ,آرین ۱۲۵۳۹۶۶۰ ۱۹۸۶ ۶.۵
۲۱۶ Iran Soltani,Bahman ۱۲۵۱۵۴۰۰ ۰ ۶.۰
۲۱۷ Iran کرد ,سلیمان ۱۲۵۹۹۲۶۳ ۱۵۹۰ ۶.۰
۲۱۸ Iran وحیدی ,محمد ۱۲۵۰۰۲۷۵ ۲۰۷۴ ۵.۵
۲۱۹ Iran شهلائی ,مرتضی ۱۲۵۶۱۸۳۵ ۱۸۷۰ ۵.۵
۲۲۰ Iran سلیم ,مهدی ۱۲۵۰۵۳۹۰ ۱۷۴۶ ۵.۵
۲۲۱ Iran جمالی ,آروین ۱۲۵۳۱۵۱۰ ۱۷۳۲ ۵.۵
۲۲۲ Iran عشقی کارثانی ,کیومرث ۱۲۵۰۷۷۶۸ ۱۹۷۷ ۵.۰
۲۲۳ Iran Hosseini Sourgi,Abolfazl ۱۲۵۵۶۱۹۰ ۱۷۴۸ ۵.۰
۲۲۴ Iran موحدی ,یاشار ۱۲۵۷۶۳۰۱ ۱۸۱۹ ۵.۰
۲۲۵ Iran غفاری ,پیمان ۱۲۵۵۸۹۵۸ ۱۳۸۶ ۵.۰
۲۲۶ Iran Karimi Tamashi,Alireza ۱۲۵۸۰۶۷۸ ۰ ۵.۰
۲۲۷ Iran عروجی ,سارا ۱۲۵۷۹۴۸۳ ۱۳۸۹ ۵.۰
۲۲۸ Iran صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۴.۵
۲۲۹ Iran نظری ارم ساداتی ,آراد ۱۲۵۷۷۳۲۴ ۲۳۳۴ ۴.۵
۲۳۰ Iran رستمی ,روح الله ۱۲۵۱۳۰۳۲ ۱۹۲۲ ۴.۵
۲۳۱ Iran واگوهیان ,رامیلا ۱۲۵۳۱۲۳۵ ۱۶۶۸ ۴.۵
۲۳۲ Iran Seyed Ghaderi,Seyed Ahmad ۲۲۵۹۹۵۰۹ ۱۸۶۷ ۴.۵
۲۳۳ Iran بهزادی ,سپهر ۱۲۵۷۹۲۹۷ ۱۵۲۱ ۴.۵
۲۳۴ Iran جعفری همدانی ,ارشیا ۱۲۵۸۱۵۱۸ ۱۵۸۳ ۴.۰
۲۳۵ Iran ازلی ,مهداد ۱۲۵۴۷۳۹۵ ۱۶۸۷ ۴.۰
۲۳۶ Iran قادرمزی ,حشمت اله ۲۲۵۰۹۱۱۹ ۱۷۴۶ ۴.۰
۲۳۷ Iran Sodagar,Nima ۱۲۵۴۴۷۵۲ ۱۶۶۴ ۴.۰
۲۳۸ Iran Maleki,Jamil ۲۲۵۶۱۱۱۰ ۱۶۳۳ ۴.۰
۲۳۹ Iran Javadi,Jalal ۱۲۵۶۲۳۵۱ ۱۸۳۰ ۳.۵
۲۴۰ Iran Minakhanloo,Mohammad Javad ۲۲۵۱۰۰۰۱ ۱۷۷۱ ۳.۵
۲۴۱ Denmark Vaziri,Ali ۱۴۵۳۸۸۲ ۱۲۲۸ ۳.۵
۲۴۲ Iran Abdoos,Hossein ۱۲۵۷۲۳۳۰ ۰ ۳.۰
۲۴۳ Iran Dehkhoda,Siavash ۱۲۵۷۳۹۵۷ ۱۵۱۴ ۳.۰
۲۴۴ Iran Delavari,Amin ۲۲۵۱۸۲۹۰ ۰ ۳.۰
۲۴۵ Iran وحدتیان ,داوود ۱۲۵۵۳۱۸۲ ۲۰۲۷ ۲.۵
۲۴۶ Iran Jafari,Kasra ۲۲۵۱۵۰۹۷ ۱۳۵۸ ۲.۵
۲۴۷ Iran Taravati Ajvad,Zahed ۲۲۵۸۵۷۹۶ ۱۵۲۸ ۲.۵
۲۴۸ Iran Najafibasir,Masoud ۱۲۵۲۱۷۶۰ ۱۹۸۶ ۲.۰
۲۴۹ Iran Farokhseresht,Hasan ۱۲۵۱۵۵۵۸ ۰ ۲.۰
۲۵۰ Iran Mohazzab,Pegah ۱۲۵۴۴۵۹۰ ۰ ۲.۰
۲۵۱ Iran Golzari Afkham,Hadi --- ۰ ۱.۰
۲۵۲ Iran Sadat,Amir Hosein --- ۰ ۱.۰
۲۵۳ Iran Rezaei,Golnaz --- ۰ ۰.۵
۲۵۴ Iran Ghiasi,Mohsen ۲۲۵۱۵۵۱۸ ۱۶۶۱ ۰.۵
۲۵۵ Iran نورعلی ,حمیدالله ۱۲۵۵۹۰۴۰ ۱۷۲۴ ۰.۰
۲۵۶ Iran Ghanami ,Mokhtar ۲۲۵۶۷۴۹۶ ۰ ۰.۰
۲۵۷ Iran پورموسوی ,سید کیان ۱۲۵۸۵۸۰۷ ۲۳۱۲ ۰.۰
۲۵۸ Iran Radnia,Marjan --- ۰ ۰.۰
۲۵۹ Iran Moradi,Kourosh --- ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
7 ۱۹۴۵ ۲۷
IRI
علی بابایی ,ساسان
½ - ½
روزبیان ,رضا
IRI
۱ ۲۰۹۶ ۱
7 ۱۹۳۶ ۲۹
IRI
Ebrahimi,Nima
0 - 1
رحمتیان ,شایان
IRI
۱۵ ۱۹۹۴ 7 ۲
۲۰۱۴ ۱۳
IRI
Shamsi,Gholamreza
½ - ½
مهدوی ,حسن
IRI
۳ ۲۰۹۳ ۳
۲۰۸۴ ۵
IRI
Mousavi Jad,Sajad
1 - 0
Huseynov,Fazil
AZE
۱۴ ۲۰۰۷ ۴
۱۹۶۳ ۲۵
IRI
صفیری ,علی
0 - 1
کوروند ,محمد سینا
IRI
۱۲ ۲۰۱۶ ۵
6 ۲۰۶۸ ۸
IRI
تعاونی ,رحیم
0 - 1
شهابی ,میلاد
IRI
۲۴ ۱۹۶۸ ۶
6 ۱۹۱۵ ۳۶
IRI
نامه ای ,کوشان
0 - 1
روح پرور ,علیرضا
IRI
۴ ۲۰۸۵ 6 ۷
6 ۱۹۰۵ ۳۹
IRI
ویسی رحیم آبادی ,میلاد
½ - ½
عابدی ,شاهین
IRI
۱۶ ۱۹۸۶ 6 ۸
6 ۱۹۸۵ ۱۹
IRI
خوش کلامیان ,بهزاد
0 - 1
حامدی نیا ,وصال
IRI
۴۰ ۱۹۰۴ 6 ۹
6 ۱۷۶۶ ۶۷
IRI
Noori,Arian
0 - 1
نساج ترشیزی ,امیر مرتضی
IRI
۲۰ ۱۹۸۰ 6 ۱۰
6 ۱۷۸۲ ۶۲
IRI
ازلی ,طناز
½ - ½
Mohammadisafyarkhan,Amir
IRI
۲۶ ۱۹۵۶ 6 ۱۱
6 ۱۹۲۱ ۳۳
IRI
Kadkhodaee,Ali
0 - 1
زمردیان ,ایلیا
IRI
۶۳ ۱۷۷۵ 6 ۱۲
6 ۱۹۱۹ ۳۴
IRI
خدابنده ,میلاد
1 - 0
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
IRI
۱۲۲ ۱۵۵۷ 6 ۱۳
۲۰۷۴ ۶
IRI
وحیدی ,محمد
- - +
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
IRI
۶۰ ۱۷۸۹ ۱۴
۱۷۴۶ ۷۵
IRI
سلیم ,مهدی
- - +
قسمتی تبریزی ,آرین
IRI
۹ ۲۰۵۰ ۱۵
۱۹۷۵ ۲۲
IRI
خادم عرفانی ,سبحان
1 - 0
مهدیان ,آنوشا
IRI
۷۰ ۱۷۵۶ ۱۶
۱۹۳۷ ۲۸
IRI
صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
بهزاد نظیف ,پروا
IRI
۱۰۶ ۱۶۴۵ ۱۷
۱۹۲۹ ۳۱
IRI
اصغری بادکی ,مهدی
1 - 0
Rahmani,Iraj
IRI
۱۱۹ ۱۵۶۵ ۱۸
۱۶۹۶ ۹۰
IRI
شمشیری ,فرزاد
0 - 1
بینائی تولائی ,مهدی
IRI
۳۸ ۱۹۰۵ ۱۹
۱۸۸۶ ۴۱
IRI
آروان ,امیرحسین
0 - 1
Ansari,Alireza
IRI
۱۲۵ ۱۵۳۹ ۲۰
۱۸۷۰ ۴۵
IRI
شهلائی ,مرتضی
- - +
Yazdanpanah,Mohammad Reza
IRI
۱۴۹ ۱۴۴۸ ۲۱
۱۶۸۲ ۹۴
IRI
جوزانی ,مسعود
0 - 1
علی اکبری ,هانیه
IRI
۴۷ ۱۸۶۵ ۲۲
۰ ۲۳۷
IRI
Omidian,Parham
1 - 0
Kiana,Arab
USA
۵۰ ۱۸۴۸ ۲۳
5 ۱۶۹۷ ۸۸
IRI
مقصودلو ,امیرعلی
1 - 0
اسدی ,صادق
IRI
۲ ۲۰۹۴ 5 ۲۴
5 ۲۰۷۰ ۷
IRQ
Ali,Ghazi Al-Saadi
½ - ½
Ahmadian,Mohamad Reza
IRI
۸۲ ۱۷۲۲ 5 ۲۵
5 ۱۸۸۴ ۴۲
TUR
Oztekin,Ferit
0 - 1
شکری ,فیروز
IRI
۸۷ ۱۷۰۷ 5 ۲۶
5 ۱۸۸۰ ۴۳
IRI
سبط رسول ,سیده ستاره
1 - 0
درینی ,ایلیا
IRI
۹۱ ۱۶۹۱ 5 ۲۷
5 ۱۸۵۷ ۴۹
IRI
Sadeghi,Morteza
1 - 0
Habibi,Hamid
IRI
۹۳ ۱۶۸۲ 5 ۲۸
5 ۱۸۴۶ ۵۱
IRI
نجفی خانی آبادی ,کیارش
1 - 0
Karimpoor,Shahab
IRI
۱۰۱ ۱۶۶۲ 5 ۲۹
5 ۱۸۴۲ ۵۲
IRI
Nikookar,Mahdi
0 - 1
مرادی لاکه ,کاوه
IRI
۱۰۴ ۱۶۵۱ 5 ۳۰
5 ۱۸۲۱ ۵۵
IRI
هجرتی ,محمد مهدی
0 - 1
Karami,Salar
IRI
۱۰۹ ۱۶۲۷ 5 ۳۱
5 ۱۵۹۰ ۱۱۵
IRI
کرد ,سلیمان
+ - -
موحدی ,یاشار
IRI
۵۶ ۱۸۱۹ 5 ۳۲
5 ۱۸۱۸ ۵۷
IRI
ربیعی پارسایی ,مهرداد
1 - 0
حق مرادخان ,امید
IRI
۱۱۲ ۱۶۰۶ 5 ۳۳
5 ۱۷۹۳ ۵۹
IRI
عبدی ,امیر
1 - 0
ماجد ,نگین
IRI
۱۲۰ ۱۵۶۴ 5 ۳۴
5 ۱۷۶۶ ۶۶
IRI
عبدالمحمدی ,میلاد
1 - 0
قزاقی ,پارمیدا
IRI
۱۳۷ ۱۴۸۱ 5 ۳۵
5 ۱۷۶۲ ۶۹
IRI
نوری کمرودی ,مهران
1 - 0
حاجیان سه پله ,مهربد
IRI
۱۴۱ ۱۴۷۸ 5 ۳۶
5 ۱۷۵۲ ۷۱
IRI
شالیپورجعفری ,شاهین
1 - 0
Moradi,Maziar
IRI
۲۳۶ ۰ 5 ۳۷
5 ۱۷۴۸ ۷۳
IRI
Hosseini Sourgi,Abolfazl
- - +
Soltani,Bahman
IRI
۲۴۸ ۰ 5 ۳۸
5 ۱۴۰۷ ۱۵۴
IRI
Esmaeili,Mohammad Mobin
1 - 0
حامدی نیا ,مجید
IRI
۷۸ ۱۷۳۰ 5 ۳۹
5 ۱۴۶۲ ۱۴۴
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
Esfandiari,Pedram
IRI
۶۱ ۱۷۸۸ ۴۰
۱۶۵۰ ۱۰۵
IRI
پولاب ,مه آذر
1 - 0
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
IRI
۳۵ ۱۹۱۷ ۴۱
۱۶۰۸ ۱۱۱
IRI
مهدوی ,حسین
1 - 0
خوش بین ,امیر
IRI
۶۴ ۱۷۷۱ ۴۲
۰ ۲۲۰
IRI
Hajian,Navid
½ - ½
سعیدی ,امین
IRI
۶۸ ۱۷۶۴ ۴۳
۱۴۷۳ ۱۴۲
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
Kaveh,Hossein
IRI
۷۲ ۱۷۴۹ ۴۴
۱۷۳۲ ۷۷
IRI
جمالی ,آروین
+ - -
واگوهیان ,رامیلا
IRI
۹۷ ۱۶۶۸ ۴۵
۱۷۲۳ ۸۱
IRI
Ghanizadeh,Mohammadreza
½ - ½
Ghasemi,Seyed Samad
IRI
۱۱۴ ۱۵۹۶ ۴۶
۱۷۲۲ ۸۳
IRI
برجی ,حسین
0 - 1
Noghabaee,Seyed Alireza
IRI
۱۳۳ ۱۵۱۳ ۴۷
۰ ۲۲۷
IRI
جمال زاده ,کامبیز
0 - 1
Moosavi,S.Parviz
IRI
۸۹ ۱۶۹۷ ۴۸
4 ۲۰۱۹ ۱۱
IRQ
Esam,Naama Lafta
1 - 0
تسلیمی ,برسا
IRI
۱۲۶ ۱۵۳۹ 4 ۴۹
4 ۱۹۰۷ ۳۷
NED
Zwanepol,Johan
½ - ½
Azarion,Alireza
IRI
۱۲۷ ۱۵۲۸ 4 ۵۰
4 ۱۵۱۴ ۱۳۲
IRI
Saei Hamedani,Khashyar
1 - 0
Koorki,Hasan
IRI
۴۴ ۱۸۷۵ 4 ۵۱
4 ۱۴۸۰ ۱۴۰
IRI
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
1 - 0
Bahreini,Ehsan
IRI
۴۸ ۱۸۶۱ 4 ۵۲
4 ۱۸۳۱ ۵۳
IRI
کرمی ,محمد
1 - 0
قاسم زاده ,محمد حسین
IRI
۱۲۹ ۱۵۲۵ 4 ۵۳
4 ۱۸۰۹ ۵۸
IRI
ملکی ,محمدرضا
1 - 0
خسروی سوادجانی ,کامیار
IRI
۱۴۳ ۱۴۶۵ 4 ۵۴
4 ۱۴۹۶ ۱۳۶
IRI
امیری ,هادی
0 - 1
Shahsavari,Sorena
IRI
۷۶ ۱۷۳۶ 4 ۵۵
4 ۱۴۴۸ ۱۴۸
IRI
Pakkhou,Hamid
0 - 1
Heydarimoghaddam,Nima
IRI
۷۹ ۱۷۲۴ 4 ۵۶
4 ۱۷۲۱ ۸۵
IRI
Bayat,Ali
1 - 0
Seyfikar,Ahmad
IRI
۱۴۵ ۱۴۵۶ 4 ۵۷
4 ۱۴۱۹ ۱۵۳
IRI
عقیلی مفید ,داوود
½ - ½
جلالی ,سیده پریماه
IRI
۸۶ ۱۷۱۸ 4 ۵۸
4 ۱۴۰۵ ۱۵۶
IRI
Zolfian,Mehrdad
1 - 0
Etesam,Armin
IRI
۹۵ ۱۶۸۰ 4 ۵۹
4 ۱۶۷۲ ۹۶
IRI
نادرنیا ,نیکتا
1 - 0
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
IRI
۱۵۷ ۱۳۹۹ 4 ۶۰
4 ۱۶۶۷ ۹۸
IRI
قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
جعفری ,محمدیاسین
IRI
۱۶۳ ۱۳۷۰ 4 ۶۱
4 ۱۶۶۷ ۹۹
IRI
صبوری زاده ,ایت اله
0 - 1
خطیبی ,امیررضا
IRI
۱۶۱ ۱۳۸۲ 4 ۶۲
4 ۱۳۸۶ ۱۶۰
IRI
غفاری ,پیمان
+ - -
Sodagar,Nima
IRI
۱۰۰ ۱۶۶۴ 4 ۶۳
4 ۱۶۳۷ ۱۰۷
IRI
نادرنیا ,نیکی
1 - 0
مردانی ,علیرضا
IRI
۱۶۷ ۱۳۳۰ 4 ۶۴
4 ۱۳۸۹ ۱۵۸
IRI
عروجی ,سارا
+ - -
Maleki,Jamil
IRI
۱۰۸ ۱۶۳۳ 4 ۶۵
4 ۰ ۲۱۹
IRI
Golzari,Saeid
1 - 0
Moosazadeh,Mehdi
IRI
۱۱۰ ۱۶۱۰ 4 ۶۶
4 ۱۵۹۷ ۱۱۳
IRI
باغدار ,آرتین
1 - 0
Ghafouri,Parvin
IRI
۱۶۹ ۱۳۲۲ 4 ۶۷
4 ۱۳۳۴ ۱۶۶
IRI
Rostami,Hossein
1 - 0
Khakpoor,Rasoul
IRI
۱۱۶ ۱۵۸۸ 4 ۶۸
4 ۰ ۲۲۹
IRI
Karimi Tamashi,Alireza
+ - -
جعفری همدانی ,ارشیا
IRI
۱۱۷ ۱۵۸۳ 4 ۶۹
4 ۰ ۲۴۷
IRI
Seyfi,Zohair
1 - 0
Zoalfian,Mehrdad
IRI
۱۱۸ ۱۵۸۱ 4 ۷۰
4 ۱۵۴۰ ۱۲۳
IRI
Khalili,Reza
1 - 0
Behghadam,Ali
IRI
۲۰۸ ۰ 4 ۷۱
4 ۱۵۴۰ ۱۲۴
IRI
پرتوی راد ,دبیا
½ - ½
Kazemi,Ghazaleh
IRI
۲۳۰ ۰ 4 ۷۲
۱۲۵۹ ۱۷۸
IRI
Rostami,Mohsen
1 - 0
Ghiasvand,Mohammad
IRI
۸۴ ۱۷۲۲ ۷۳
۱۵۶۲ ۱۲۱
IRI
قاسمی بابااحمدی ,فرشید
1 - 0
Salehi,Hossein
IRI
۱۸۳ ۱۲۰۹ ۷۴
۱۵۲۱ ۱۳۰
IRI
بهزادی ,سپهر
+ - -
Vaziri,Ali
DEN
۱۸۱ ۱۲۲۸ ۷۵
۱۵۰۴ ۱۳۴
IRI
فروغی ,حمید
1 - 0
خلیل اللهی ,شهروز
IRI
۱۹۱ ۱۱۴۹ ۷۶
۱۱۷۹ ۱۸۸
IRI
Soltani,Hasti
0 - 1
Heidari,Parmida
IRI
۱۳۵ ۱۵۰۰ ۷۷
۱۴۸۰ ۱۳۹
IRI
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
1 - 0
Ali Akbari,Sepehr
IRI
۲۰۲ ۰ ۷۸
۱۴۵۰ ۱۴۶
IRI
Mahmood Zadeh,Arian
1 - 0
Amini Shakib,Mahdi
IRI
۲۰۴ ۰ ۷۹
۰ ۲۲۶
IRI
Jalili Nahad,S. Alireza
1 - 0
کلوندی ,نشمیل
IRI
۱۴۷ ۱۴۴۹ ۸۰
۰ ۲۱۷
IRI
Ghorbani,Amirmohammad
1 - 0
نظری حجت ,آرمین
IRI
۱۵۱ ۱۴۳۶ ۸۱
۰ ۲۵۰
IRI
Taghavi,Sayed Aliakbar
½ - ½
Mohazab,Alireza
IRI
۱۵۲ ۱۴۲۲ ۸۲
۱۳۸۰ ۱۶۲
IRI
Tasalian,M.Amir
½ - ½
Khalesi Doost,Sarmad
IRI
۲۳۱ ۰ ۸۳
۱۶۵۳ ۱۰۳
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
1 - 0
Tashkini,Mahdi
IRI
۲۵۳ ۰ 3 ۸۴
۰ ۲۵۵
IRI
Toopchi,Behrooz
1 - 0
Hamidian,Alireza
IRI
۱۳۸ ۱۴۸۱ 3 ۸۵
3 ۱۲۰۶ ۱۸۵
IRI
Bahrami,Parsa
½ - ½
Amirzadeh,Mostafa
IRI
۱۵۰ ۱۴۳۶ 3 ۸۶
3 ۱۲۰۶ ۱۸۶
IRI
Zaheri,Mehran
1 - 0
Veisi,Armin
IRI
۱۵۵ ۱۴۰۶ 3 ۸۷
3 ۱۱۹۰ ۱۸۷
IRI
کلوندی ,محمد نعیم
0 - 1
حمزه جواران ,کسری
IRI
۱۵۹ ۱۳۸۸ 3 ۸۸
3 ۱۳۵۹ ۱۶۴
IRI
Shenavari,Gholamreza
0 - 1
بهزادی ,سعید
IRI
۱۹۰ ۱۱۴۹ 3 ۸۹
3 ۱۳۱۵ ۱۷۰
IRI
Rezaee Homami,Sepehr
0 - 1
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۱۹۲ ۱۱۴۱ 3 ۹۰
3 ۱۳۰۹ ۱۷۱
IRI
Etesam,Ali
1 - 0
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
IRI
۱۹۶ ۱۰۲۲ 3 ۹۱
3 ۰ ۲۰۹
IRI
Borji,Parham
1 - 0
Shamsi,Reza
IRI
۱۷۳ ۱۲۸۷ 3 ۹۲
3 ۰ ۲۲۸
IRI
Kaboodian,Ali
1 - 0
خداییوندی ,سهیل
IRI
۱۷۴ ۱۲۸۰ 3 ۹۳
3 ۰ ۲۴۹
IRI
Soltani,Saman
½ - ½
Eskandarzadeh,Sarina
IRI
۱۷۵ ۱۲۶۰ 3 ۹۴
3 ۱۲۶۰ ۱۷۶
IRI
Hamidian,Mobina
½ - ½
عربی ,مرجان
IRI
۲۰۶ ۰ 3 ۹۵
3 ۱۲۶۰ ۱۷۷
IRI
ایزک محمدی ,ارشیا
½ - ½
Heydarian,Romina
IRI
۲۲۲ ۰ 3 ۹۶
3 ۱۲۴۷ ۱۷۹
IRI
Kimiaei Talab,Katayoun
0 - 1
Safari,Sina
IRI
۲۴۶ ۰ 3 ۹۷
3 ۱۲۴۰ ۱۸۰
IRI
Babaei,Mobina
1 - 0
Rostami,M.Amin
IRI
۲۴۳ ۰ 3 ۹۸
۱۳۲۹ ۱۶۸
IRI
Bahrami,Tayebeh
1 - 0
Ansari Nia,Ali Karam
IRI
۲۰۵ ۰ ۹۹
۱۲۸۷ ۱۷۲
IRI
حمزه جواران ,کوثر
1 - 0
Mohammadi Dinani,Fatemeh
IRI
۲۳۳ ۰ ۱۰۰
3 ۱۲۱۹ ۱۸۲
IRI
Akbari,Artin
1 - 0
Zarei,Amirhosein
IRI
۲۵۹ ۰ 2 ۱۰۱
۰ ۲۱۱
IRI
Fakhimi Mazraeh,Sina
1 - 0
غلامی ,کیهان
IRI
۱۸۴ ۱۲۰۷ ۱۰۲
۰ ۲۴۰
IRI
Rezaei Ghomi,Hamidreza
0 - 1
غلامی ,کیان
IRI
۱۸۹ ۱۱۵۶ ۱۰۳
۰ ۲۵۲
IRI
Taki,Sepehr
0 - 1
شعبان جهانیان ,علی
IRI
۱۹۳ ۱۱۲۰ ۱۰۴
۱۱۱۳ ۱۹۴
IRI
Pouria,Arsam
0 - 1
Tasalian,Taha
IRI
۲۵۴ ۰ ۱۰۵
۱۱۱۰ ۱۹۵
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Rezaei,Mohammad Yasin
IRI
۲۴۲ ۰ ۱۰۶
۰ ۲۵۷
IRI
Yazdanpanah,Fatemeh
1 - 0
Abbaspour,Anahita
IRI
۱۹۹ ۰ ۱۰۷
5 ۱۹۷۷ ۲۱
IRI
عشقی کارثانی ,کیومرث
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۸
۱۹۷۳ ۲۳
IRI
نظری ارم ساداتی ,آراد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۰۹
۱۹۳۵ ۳۰
IRI
صدقی ,بابک
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۰
۱۹۲۲ ۳۲
IRI
رستمی ,روح الله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۱
۱۸۶۷ ۴۶
IRI
Seyed Ghaderi,Seyed Ahmad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۲
2 ۱۰۰۷ ۱۹۸
IRI
Ahmadi Niaz,Shayan
0 - 1
Jahanian,Mohammad Mahyar
IRI
۲۲۴ ۰ 2 ۱۱۳
2 ۰ ۲۰۳
IRI
Aliakbari,Sahar
1 - 0
Khalilolahi,Shahrzad
IRI
۲۳۲ ۰ 2 ۱۱۴
2 ۰ ۲۱۰
IRI
Delavari,Amin
+ - -
Mohazzab,Pegah
IRI
۲۳۴ ۰ 2 ۱۱۵
2 ۰ ۲۱۳
IRI
Farzaneh,Faraz
1 - 0
Valaee Anvar,Amir
IRI
۲۵۶ ۰ 2 ۱۱۶
2 ۰ ۲۴۴
IRI
Sabet,Mansour
0 - 1
Fathiani,Mahiar
IRI
۲۱۴ ۰ 2 ۱۱۷
2 ۰ ۲۲۱
IRI
Heidari,Aryan
0 - 1
Rahimi,Ayda
IRI
۲۳۹ ۰ 2 ۱۱۸
4 ۱۷۴۶ ۷۴
IRI
قادرمزی ,حشمت اله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
4 ۱۶۸۷ ۹۲
IRI
ازلی ,مهداد
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۰
۱۸۳۰ ۵۴
IRI
Javadi,Jalal
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
۱۷۷۱ ۶۵
IRI
Minakhanloo,Mohammad Javad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۲
1 ۰ ۲۵۱
IRI
Taki,Sadra
0 - 1
Abdoli,Sepehr
IRI
۲۰۰ ۰ 2 ۱۲۳
۰ ۲۱۵
IRI
Fayazdasfgerdi,Mahsa
0 - 1
Jalali Firooz Koohi,Amir Mohamad
IRI
۲۲۵ ۰ ۱۲۴
3 ۱۵۱۴ ۱۳۱
IRI
Dehkhoda,Siavash
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
3 ۰ ۲۰۱
IRI
Abdoos,Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۶
۲۰۲۷ ۱۰
IRI
وحدتیان ,داوود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
۱۵۲۸ ۱۲۸
IRI
Taravati Ajvad,Zahed
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
۱۳۵۸ ۱۶۵
IRI
Jafari,Kasra
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۹
۰ ۲۲۳
IRI
Hosseini Mosleh,S.M.Reza
1 - 0
Bahadorani,Borna
IRI
۲۰۷ ۰ ½ ۱۳۰
2 ۱۹۸۶ ۱۷
IRI
Najafibasir,Masoud
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
2 ۰ ۲۱۲
IRI
Farokhseresht,Hasan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۲
1 ۱۰۲۲ ۱۹۷
IRI
Ghafari,Pooria
1 - 0
Zaman Vaziri,Saina
IRI
۲۵۸ ۰ 0 ۱۳۳
1 ۰ ۲۱۸
IRI
Golzari Afkham,Hadi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۴
1 ۰ ۲۴۵
IRI
Sadat,Amir Hosein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۵
½ ۱۶۶۱ ۱۰۲
IRI
Ghiasi,Mohsen
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۶
½ ۰ ۲۴۱
IRI
Rezaei,Golnaz
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۷
0 ۱۹۸۶ ۱۸
IRI
پورموسوی ,سید کیان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۸
0 ۱۷۲۴ ۸۰
IRI
نورعلی ,حمیدالله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۹
0 ۰ ۲۱۶
IRI
Ghanami ,Mokhtar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۰
0 ۰ ۲۳۵
IRI
Moradi,Kourosh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۱
0 ۰ ۲۳۸
IRI
Radnia,Marjan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۴۲
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۰۹۶ ۱
IRI
روزبیان ,رضا
1 - 0
صفیری ,علی
IRI
۲۵ ۱۹۶۳ ۱
6 ۱۹۹۴ ۱۵
IRI
رحمتیان ,شایان
1 - 0
Mousavi Jad,Sajad
IRI
۵ ۲۰۸۴ ۲
6 ۱۹۸۰ ۲۰
IRI
نساج ترشیزی ,امیر مرتضی
0 - 1
Ebrahimi,Nima
IRI
۲۹ ۱۹۳۶ 6 ۳
6 ۱۷۷۵ ۶۳
IRI
زمردیان ,ایلیا
0 - 1
علی بابایی ,ساسان
IRI
۲۷ ۱۹۴۵ 6 ۴
۲۰۹۳ ۳
IRI
مهدوی ,حسن
1 - 0
اصغری بادکی ,مهدی
IRI
۳۱ ۱۹۲۹ ۵
۱۹۶۸ ۲۴
IRI
شهابی ,میلاد
1 - 0
وحیدی ,محمد
IRI
۶ ۲۰۷۴ ۶
۲۰۱۶ ۱۲
IRI
کوروند ,محمد سینا
1 - 0
شهلائی ,مرتضی
IRI
۴۵ ۱۸۷۰ ۷
۱۸۶۵ ۴۷
IRI
علی اکبری ,هانیه
0 - 1
Shamsi,Gholamreza
IRI
۱۳ ۲۰۱۴ ۸
۲۰۰۷ ۱۴
AZE
Huseynov,Fazil
1 - 0
Omidian,Parham
IRI
۲۳۷ ۰ ۹
5 ۲۰۸۵ ۴
IRI
روح پرور ,علیرضا
1 - 0
Nikookar,Mahdi
IRI
۵۲ ۱۸۴۲ 5 ۱۰
5 ۱۷۸۲ ۶۲
IRI
ازلی ,طناز
1 - 0
Ali,Ghazi Al-Saadi
IRQ
۷ ۲۰۷۰ 5 ۱۱
5 ۲۰۶۸ ۸
IRI
تعاونی ,رحیم
1 - 0
سبط رسول ,سیده ستاره
IRI
۴۳ ۱۸۸۰ 5 ۱۲
5 ۱۹۸۶ ۱۶
IRI
عابدی ,شاهین
1 - 0
هجرتی ,محمد مهدی
IRI
۵۵ ۱۸۲۱ 5 ۱۳
5 ۱۹۸۵ ۱۹
IRI
خوش کلامیان ,بهزاد
1 - 0
عبدالمحمدی ,میلاد
IRI
۶۶ ۱۷۶۶ 5 ۱۴
5 ۱۹۷۷ ۲۱
IRI
عشقی کارثانی ,کیومرث
0 - 1
Noori,Arian
IRI
۶۷ ۱۷۶۶ 5 ۱۵
5 ۱۹۵۶ ۲۶
IRI
Mohammadisafyarkhan,Amir
1 - 0
شالیپورجعفری ,شاهین
IRI
۷۱ ۱۷۵۲ 5 ۱۶
5 ۱۷۵۶ ۷۰
IRI
مهدیان ,آنوشا
½ - ½
صداقت خواه ,حمیدرضا
IRI
۲۸ ۱۹۳۷ 5 ۱۷
5 ۱۷۰۷ ۸۷
IRI
شکری ,فیروز
0 - 1
Kadkhodaee,Ali
IRI
۳۳ ۱۹۲۱ 5 ۱۸
5 ۱۶۰۶ ۱۱۲
IRI
حق مرادخان ,امید
0 - 1
خدابنده ,میلاد
IRI
۳۴ ۱۹۱۹ 5 ۱۹
5 ۱۹۱۵ ۳۶
IRI
نامه ای ,کوشان
1 - 0
Hosseini Sourgi,Abolfazl
IRI
۷۳ ۱۷۴۸ 5 ۲۰
5 ۱۴۸۱ ۱۳۷
IRI
قزاقی ,پارمیدا
0 - 1
ویسی رحیم آبادی ,میلاد
IRI
۳۹ ۱۹۰۵ 5 ۲۱
5 ۱۹۰۴ ۴۰
IRI
حامدی نیا ,وصال
1 - 0
مقصودلو ,امیرعلی
IRI
۸۸ ۱۶۹۷ 5 ۲۲
5 ۱۵۵۷ ۱۲۲
IRI
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
1 - 0
Oztekin,Ferit
TUR
۴۲ ۱۸۸۴ 5 ۲۳
5 ۰ ۲۳۶
IRI
Moradi,Maziar
0 - 1
خادم عرفانی ,سبحان
IRI
۲۲ ۱۹۷۵ ۲۴
۲۰۵۰ ۹
IRI
قسمتی تبریزی ,آرین
1 - 0
برجی ,حسین
IRI
۸۳ ۱۷۲۲ ۲۵
۱۶۹۶ ۹۰
IRI
شمشیری ,فرزاد
+ - -
نظری ارم ساداتی ,آراد
IRI
۲۳ ۱۹۷۳ ۲۶
۱۹۳۵ ۳۰
IRI
صدقی ,بابک
- - +
Rahmani,Iraj
IRI
۱۱۹ ۱۵۶۵ ۲۷
۱۶۸۲ ۹۴
IRI
جوزانی ,مسعود
+ - -
رستمی ,روح الله
IRI
۳۲ ۱۹۲۲ ۲۸
۱۹۰۵ ۳۸
IRI
بینائی تولائی ,مهدی
1 - 0
پولاب ,مه آذر
IRI
۱۰۵ ۱۶۵۰ ۲۹
۱۶۶۸ ۹۷
IRI
واگوهیان ,رامیلا
0 - 1
آروان ,امیرحسین
IRI
۴۱ ۱۸۸۶ ۳۰
۱۸۶۷ ۴۶
IRI
Seyed Ghaderi,Seyed Ahmad
- - +
Ansari,Alireza
IRI
۱۲۵ ۱۵۳۹ ۳۱
۱۸۴۸ ۵۰
USA
Kiana,Arab
1 - 0
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۱۴۲ ۱۴۷۳ ۳۲
۱۷۸۹ ۶۰
IRI
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
جمال زاده ,کامبیز
IRI
۲۲۷ ۰ ۳۳
۱۶۴۵ ۱۰۶
IRI
بهزاد نظیف ,پروا
1 - 0
Esfandiari,Pedram
IRI
۶۱ ۱۷۸۸ ۳۴
۱۵۱۳ ۱۳۳
IRI
Noghabaee,Seyed Alireza
0 - 1
سلیم ,مهدی
IRI
۷۵ ۱۷۴۶ ۳۵
۱۴۴۸ ۱۴۹
IRI
Yazdanpanah,Mohammad Reza
1 - 0
جمالی ,آروین
IRI
۷۷ ۱۷۳۲ ۳۶
4 ۲۰۹۴ ۲
IRI
اسدی ,صادق
1 - 0
باغدار ,آرتین
IRI
۱۱۳ ۱۵۹۷ 4 ۳۷
4 ۱۸۷۵ ۴۴
IRI
Koorki,Hasan
0 - 1
کرد ,سلیمان
IRI
۱۱۵ ۱۵۹۰ 4 ۳۸
4 ۱۶۱۰ ۱۱۰
IRI
Moosazadeh,Mehdi
0 - 1
Sadeghi,Morteza
IRI
۴۹ ۱۸۵۷ 4 ۳۹
4 ۱۵۸۳ ۱۱۷
IRI
جعفری همدانی ,ارشیا
0 - 1
نجفی خانی آبادی ,کیارش
IRI
۵۱ ۱۸۴۶ 4 ۴۰
4 ۱۵۶۴ ۱۲۰
IRI
ماجد ,نگین
1 - 0
کرمی ,محمد
IRI
۵۳ ۱۸۳۱ 4 ۴۱
4 ۱۸۱۹ ۵۶
IRI
موحدی ,یاشار
1 - 0
Khalili,Reza
IRI
۱۲۳ ۱۵۴۰ 4 ۴۲
4 ۱۵۸۱ ۱۱۸
IRI
Zoalfian,Mehrdad
0 - 1
ربیعی پارسایی ,مهرداد
IRI
۵۷ ۱۸۱۸ 4 ۴۳
4 ۱۵۲۸ ۱۲۷
IRI
Azarion,Alireza
0 - 1
عبدی ,امیر
IRI
۵۹ ۱۷۹۳ 4 ۴۴
4 ۱۵۲۵ ۱۲۹
IRI
قاسم زاده ,محمد حسین
0 - 1
نوری کمرودی ,مهران
IRI
۶۹ ۱۷۶۲ 4 ۴۵
4 ۱۷۳۰ ۷۸
IRI
حامدی نیا ,مجید
1 - 0
Saei Hamedani,Khashyar
IRI
۱۳۲ ۱۵۱۴ 4 ۴۶
4 ۱۷۲۲ ۸۲
IRI
Ahmadian,Mohamad Reza
1 - 0
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
IRI
۱۴۰ ۱۴۸۰ 4 ۴۷
4 ۱۴۷۸ ۱۴۱
IRI
حاجیان سه پله ,مهربد
1 - 0
Bayat,Ali
IRI
۸۵ ۱۷۲۱ 4 ۴۸
4 ۱۷۱۸ ۸۶
IRI
جلالی ,سیده پریماه
0 - 1
Majidi Shadan,Ali
IRI
۱۴۴ ۱۴۶۲ 4 ۴۹
4 ۱۴۵۶ ۱۴۵
IRI
Seyfikar,Ahmad
0 - 1
درینی ,ایلیا
IRI
۹۱ ۱۶۹۱ 4 ۵۰
4 ۱۶۸۷ ۹۲
IRI
ازلی ,مهداد
0 - 1
Esmaeili,Mohammad Mobin
IRI
۱۵۴ ۱۴۰۷ 4 ۵۱
4 ۱۳۷۰ ۱۶۳
IRI
جعفری ,محمدیاسین
0 - 1
Habibi,Hamid
IRI
۹۳ ۱۶۸۲ 4 ۵۲
4 ۰ ۲۴۸
IRI
Soltani,Bahman
1 - 0
نادرنیا ,نیکتا
IRI
۹۶ ۱۶۷۲ 4 ۵۳
4 ۱۳۳۰ ۱۶۷
IRI
مردانی ,علیرضا
0 - 1
Karimpoor,Shahab
IRI
۱۰۱ ۱۶۶۲ 4 ۵۴
4 ۱۶۵۱ ۱۰۴
IRI
مرادی لاکه ,کاوه
1 - 0
غفاری ,پیمان
IRI
۱۶۰ ۱۳۸۶ 4 ۵۵
4 ۱۶۲۷ ۱۰۹
IRI
Karami,Salar
1 - 0
Golzari,Saeid
IRI
۲۱۹ ۰ 4 ۵۶
۱۹۱۷ ۳۵
IRI
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
1 - 0
Karimi Tamashi,Alireza
IRI
۲۲۹ ۰ 4 ۵۷
۱۵۸۸ ۱۱۶
IRI
Khakpoor,Rasoul
½ - ½
Esam,Naama Lafta
IRQ
۱۱ ۲۰۱۹ ۵۸
۱۸۶۱ ۴۸
IRI
Bahreini,Ehsan
½ - ½
پرتوی راد ,دبیا
IRI
۱۲۴ ۱۵۴۰ ۵۹
۱۷۷۱ ۶۴
IRI
خوش بین ,امیر
1 - 0
بهزادی ,سپهر
IRI
۱۳۰ ۱۵۲۱ ۶۰
۱۷۶۴ ۶۸
IRI
سعیدی ,امین
1 - 0
فروغی ,حمید
IRI
۱۳۴ ۱۵۰۴ ۶۱
۱۷۴۹ ۷۲
IRI
Kaveh,Hossein
1 - 0
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
IRI
۱۳۹ ۱۴۸۰ ۶۲
۱۴۳۶ ۱۵۱
IRI
نظری حجت ,آرمین
0 - 1
Ghanizadeh,Mohammadreza
IRI
۸۱ ۱۷۲۳ ۶۳
۱۷۲۲ ۸۴
IRI
Ghiasvand,Mohammad
0 - 1
Hajian,Navid
IRI
۲۲۰ ۰ ۶۴
۱۶۹۷ ۸۹
IRI
Moosavi,S.Parviz
1 - 0
Taghavi,Sayed Aliakbar
IRI
۲۵۰ ۰ ۶۵
۱۳۹۹ ۱۵۷
IRI
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
½ - ½
قانع دلچه ,صفورا
IRI
۹۸ ۱۶۶۷ ۶۶
۱۶۶۴ ۱۰۰
IRI
Sodagar,Nima
½ - ½
عروجی ,سارا
IRI
۱۵۸ ۱۳۸۹ ۶۷
۱۳۸۲ ۱۶۱
IRI
خطیبی ,امیررضا
½ - ½
نادرنیا ,نیکی
IRI
۱۰۷ ۱۶۳۷ ۶۸
۱۲۲۸ ۱۸۱
DEN
Vaziri,Ali
0 - 1
مهدوی ,حسین
IRI
۱۱۱ ۱۶۰۸ ۶۹
۱۵۹۶ ۱۱۴
IRI
Ghasemi,Seyed Samad
1 - 0
Toopchi,Behrooz
IRI
۲۵۵ ۰ ۷۰
3 ۱۲۸۷ ۱۷۳
IRI
Shamsi,Reza
0 - 1
Zwanepol,Johan
NED
۳۷ ۱۹۰۷ 3 ۷۱
3 ۱۲۸۰ ۱۷۴
IRI
خداییوندی ,سهیل
0 - 1
ملکی ,محمدرضا
IRI
۵۸ ۱۸۰۹ 3 ۷۲
3 ۱۷۴۶ ۷۴
IRI
قادرمزی ,حشمت اله
1 - 0
Rezaee Homami,Sepehr
IRI
۱۷۰ ۱۳۱۵ 3 ۷۳
3 ۱۷۳۶ ۷۶
IRI
Shahsavari,Sorena
1 - 0
Hamidian,Mobina
IRI
۱۷۶ ۱۲۶۰ 3 ۷۴
3 ۱۷۲۴ ۷۹
IRI
Heydarimoghaddam,Nima
1 - 0
Babaei,Mobina
IRI
۱۸۰ ۱۲۴۰ 3 ۷۵
3 ۱۶۸۰ ۹۵
IRI
Etesam,Armin
1 - 0
Zaheri,Mehran
IRI
۱۸۶ ۱۲۰۶ 3 ۷۶
3 ۱۲۶۰ ۱۷۵
IRI
Eskandarzadeh,Sarina
0 - 1
صبوری زاده ,ایت اله
IRI
۹۹ ۱۶۶۷ 3 ۷۷
3 ۱۶۳۳ ۱۰۸
IRI
Maleki,Jamil
1 - 0
بهزادی ,سعید
IRI
۱۹۰ ۱۱۴۹ 3 ۷۸
3 ۱۵۳۹ ۱۲۶
IRI
تسلیمی ,برسا
1 - 0
Gholami,Amir Mohammad
IRI
۱۹۲ ۱۱۴۱ 3 ۷۹
3 ۱۲۴۷ ۱۷۹
IRI
Kimiaei Talab,Katayoun
0 - 1
امیری ,هادی
IRI
۱۳۶ ۱۴۹۶ 3 ۸۰
3 ۰ ۲۰۸
IRI
Behghadam,Ali
1 - 0
Hamidian,Alireza
IRI
۱۳۸ ۱۴۸۱ 3 ۸۱
3 ۱۴۶۵ ۱۴۳
IRI
خسروی سوادجانی ,کامیار
1 - 0
Abdoos,Hossein
IRI
۲۰۱ ۰ 3 ۸۲
3 ۰ ۲۰۲
IRI
Ali Akbari,Sepehr
½ - ½
Mahmood Zadeh,Arian
IRI
۱۴۶ ۱۴۵۰ 3 ۸۳
3 ۱۴۴۹ ۱۴۷
IRI
کلوندی ,نشمیل
½ - ½
Ghorbani,Amirmohammad
IRI
۲۱۷ ۰ 3 ۸۴
3 ۰ ۲۲۲
IRI
Heydarian,Romina
0 - 1
Pakkhou,Hamid
IRI
۱۴۸ ۱۴۴۸ 3 ۸۵
3 ۰ ۲۳۰
IRI
Kazemi,Ghazaleh
1 - 0
Amirzadeh,Mostafa
IRI
۱۵۰ ۱۴۳۶ 3 ۸۶
3 ۱۴۲۲ ۱۵۲
IRI
Mohazab,Alireza
½ - ½
Jalili Nahad,S. Alireza
IRI
۲۲۶ ۰ 3 ۸۷
3 ۰ ۲۴۳
IRI
Rostami,M.Amin
0 - 1
عقیلی مفید ,داوود
IRI
۱۵۳ ۱۴۱۹ 3 ۸۸
3 ۱۴۰۶ ۱۵۵
IRI
Veisi,Armin
0 - 1
Seyfi,Zohair
IRI
۲۴۷ ۰ 3 ۸۹
3 ۰ ۲۴۶
IRI
Safari,Sina
0 - 1
Zolfian,Mehrdad
IRI
۱۵۶ ۱۴۰۵ 3 ۹۰
3 ۱۳۲۲ ۱۶۹
IRI
Ghafouri,Parvin
1 - 0
Kaboodian,Ali
IRI
۲۲۸ ۰ 3 ۹۱
۱۱۵۶ ۱۸۹
IRI
غلامی ,کیان
0 - 1
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۱۰۳ ۱۶۵۳ ۹۲
۱۱۲۰ ۱۹۳
IRI
شعبان جهانیان ,علی
0 - 1
قاسمی بابااحمدی ,فرشید
IRI
۱۲۱ ۱۵۶۲ ۹۳
۱۱۴۹ ۱۹۱
IRI
خلیل اللهی ,شهروز
1 - 0
Taravati Ajvad,Zahed
IRI
۱۲۸ ۱۵۲۸ ۹۴
۱۵۰۰ ۱۳۵
IRI
Heidari,Parmida
1 - 0
Jalalvand,Amir Hesam
IRI
۱۹۵ ۱۱۱۰ ۹۵
۰ ۱۹۹
IRI
Abbaspour,Anahita
0 - 1
Tasalian,M.Amir
IRI
۱۶۲ ۱۳۸۰ ۹۶
2 ۰ ۲۵۳
IRI
Tashkini,Mahdi
1 - 0
Shenavari,Gholamreza
IRI
۱۶۴ ۱۳۵۹ 3 ۹۷
2 ۰ ۲۵۹
IRI
Zarei,Amirhosein
0 - 1
Rostami,Hossein
IRI
۱۶۶ ۱۳۳۴ 3 ۹۸
۰ ۲۰۴
IRI
Amini Shakib,Mahdi
1 - 0
Bahrami,Tayebeh
IRI
۱۶۸ ۱۳۲۹ ۹۹
۰ ۲۳۱
IRI
Khalesi Doost,Sarmad
1 - 0
حمزه جواران ,کوثر
IRI
۱۷۲ ۱۲۸۷ ۱۰۰
۰ ۲۰۵
IRI
Ansari Nia,Ali Karam
0 - 1
Rostami,Mohsen
IRI
۱۷۸ ۱۲۵۹ ۱۰۱
۱۲۰۹ ۱۸۳
IRI
Salehi,Hossein
1 - 0
Fakhimi Mazraeh,Sina
IRI
۲۱۱ ۰ ۱۰۲
۰ ۲۴۲
IRI
Rezaei,Mohammad Yasin
0 - 1
Soltani,Hasti
IRI
۱۸۸ ۱۱۷۹ ۱۰۳
2 ۱۳۸۸ ۱۵۹
IRI
حمزه جواران ,کسری
1 - 0
Delavari,Amin
IRI
۲۱۰ ۰ 2 ۱۰۴
2 ۰ ۲۱۴
IRI
Fathiani,Mahiar
0 - 1
Etesam,Ali
IRI
۱۷۱ ۱۳۰۹ 2 ۱۰۵
2 ۱۲۶۰ ۱۷۷
IRI
ایزک محمدی ,ارشیا
+ - -
Farokhseresht,Hasan
IRI
۲۱۲ ۰ 2 ۱۰۶
2 ۰ ۲۳۲
IRI
Khalilolahi,Shahrzad
0 - 1
Akbari,Artin
IRI
۱۸۲ ۱۲۱۹ 2 ۱۰۷
2 ۰ ۲۳۴
IRI
Mohazzab,Pegah
0 - 1
Bahrami,Parsa
IRI
۱۸۵ ۱۲۰۶ 2 ۱۰۸
2 ۰ ۲۳۹
IRI
Rahimi,Ayda
0 - 1
کلوندی ,محمد نعیم
IRI
۱۸۷ ۱۱۹۰ 2 ۱۰۹
2 ۱۱۱۳ ۱۹۴
IRI
Pouria,Arsam
½ - ½
Rezaei Ghomi,Hamidreza
IRI
۲۴۰ ۰ 2 ۱۱۰
2 ۱۰۲۲ ۱۹۶
IRI
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
1 - 0
Sabet,Mansour
IRI
۲۴۴ ۰ 2 ۱۱۱
2 ۰ ۲۰۰
IRI
Abdoli,Sepehr
0 - 1
Soltani,Saman
IRI
۲۴۹ ۰ 2 ۱۱۲
2 ۰ ۲۵۶
IRI
Valaee Anvar,Amir
0 - 1
Borji,Parham
IRI
۲۰۹ ۰ 2 ۱۱۳
۱۸۳۰ ۵۴
IRI
Javadi,Jalal
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۴
۱۷۷۱ ۶۵
IRI
Minakhanloo,Mohammad Javad
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۵
۱۲۰۷ ۱۸۴
IRI
غلامی ,کیهان
1 - 0
Jalali Firooz Koohi,Amir Mohamad
IRI
۲۲۵ ۰ ۱۱۶
2 ۰ ۲۰۶
IRI
عربی ,مرجان
1 - 0
Taki,Sadra
IRI
۲۵۱ ۰ 1 ۱۱۷
۰ ۲۲۴
IRI
Jahanian,Mohammad Mahyar
½ - ½
Farzaneh,Faraz
IRI
۲۱۳ ۰ ۱۱۸
۰ ۲۳۳
IRI
Mohammadi Dinani,Fatemeh
1 - 0
Fayazdasfgerdi,Mahsa
IRI
۲۱۵ ۰ ۱۱۹
۰ ۲۵۴
IRI
Tasalian,Taha
1 - 0
Hosseini Mosleh,S.M.Reza
IRI
۲۲۳ ۰ ۱۲۰
3 ۱۵۱۴ ۱۳۱
IRI
Dehkhoda,Siavash
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۱
۰ ۲۵۲
IRI
Taki,Sepehr
+ - -
Ghafari,Pooria
IRI
۱۹۷ ۱۰۲۲ 1 ۱۲۲
۲۰۲۷ ۱۰
IRI
وحدتیان ,داوود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۳
۱۳۵۸ ۱۶۵
IRI
Jafari,Kasra
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۴
1 ۱۰۰۷ ۱۹۸
IRI
Ahmadi Niaz,Shayan
+ - -
Sadat,Amir Hosein
IRI
۲۴۵ ۰ 1 ۱۲۵
½ ۰ ۲۰۷
IRI
Bahadorani,Borna
0 - 1
Yazdanpanah,Fatemeh
IRI
۲۵۷ ۰ ۱۲۶
2 ۱۹۸۶ ۱۷
IRI
Najafibasir,Masoud
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۷
½ ۰ ۲۴۱
IRI
Rezaei,Golnaz
0 - 1
Heidari,Aryan
IRI
۲۲۱ ۰ 1 ۱۲۸
0 ۰ ۲۵۸
IRI
Zaman Vaziri,Saina
0 - 1
Aliakbari,Sahar
IRI
۲۰۳ ۰ 1 ۱۲۹
1 ۰ ۲۱۸
IRI
Golzari Afkham,Hadi
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۰
½ ۱۶۶۱ ۱۰۲
IRI
Ghiasi,Mohsen
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
0 ۱۹۸۶ ۱۸
IRI
پورموسوی ,سید کیان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۲
0 ۱۷۲۴ ۸۰
IRI
نورعلی ,حمیدالله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۳
0 ۰ ۲۱۶
IRI
Ghanami ,Mokhtar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۴
0 ۰ ۲۳۵
IRI
Moradi,Kourosh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۵
0 ۰ ۲۳۸
IRI
Radnia,Marjan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۶
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
۲۰۹۶ ۱
IRI
روزبیان ,رضا
1 - 0
زمردیان ,ایلیا
IRI
۶۳ ۱۷۷۵ 6 ۱
۲۰۸۴ ۵
IRI
Mousavi Jad,Sajad
1 - 0
مهدوی ,حسن
IRI
۳ ۲۰۹۳ ۲
۱۹۶۳ ۲۵
IRI
صفیری ,علی
1 - 0
روح پرور ,علیرضا
IRI
۴ ۲۰۸۵ 5 ۳
5 ۱۹۲۹ ۳۱
IRI
اصغری بادکی ,مهدی
½ - ½
Huseynov,Fazil
AZE
۱۴ ۲۰۰۷ 5 ۴
5 ۱۹۹۴ ۱۵
IRI
رحمتیان ,شایان
1 - 0
نامه ای ,کوشان
IRI
۳۶ ۱۹۱۵ 5 ۵
5 ۱۸۸۰ ۴۳
IRI
سبط رسول ,سیده ستاره
0 - 1
نساج ترشیزی ,امیر مرتضی
IRI
۲۰ ۱۹۸۰ 5 ۶
5 ۱۸۶۵ ۴۷
IRI
علی اکبری ,هانیه
½ - ½
شهابی ,میلاد
IRI
۲۴ ۱۹۶۸ 5 ۷
5 ۱۹۴۵ ۲۷
IRI
علی بابایی ,ساسان
1 - 0
حامدی نیا ,وصال
IRI
۴۰ ۱۹۰۴ 5 ۸
5 ۱۹۳۶ ۲۹
IRI
Ebrahimi,Nima
1 - 0
مهدیان ,آنوشا
IRI
۷۰ ۱۷۵۶ 5 ۹
۲۰۷۴ ۶
IRI
وحیدی ,محمد
1 - 0
قزاقی ,پارمیدا
IRI
۱۳۷ ۱۴۸۱ 5 ۱۰
۱۹۳۷ ۲۸
IRI
صداقت خواه ,حمیدرضا
½ - ½
تعاونی ,رحیم
IRI
۸ ۲۰۶۸ ۱۱
۱۹۲۲ ۳۲
IRI
رستمی ,روح الله
0 - 1
کوروند ,محمد سینا
IRI
۱۲ ۲۰۱۶ ۱۲
۲۰۱۴ ۱۳
IRI
Shamsi,Gholamreza
1 - 0
صدقی ,بابک
IRI
۳۰ ۱۹۳۵ ۱۳
۱۹۲۱ ۳۳
IRI
Kadkhodaee,Ali
½ - ½
عابدی ,شاهین
IRI
۱۶ ۱۹۸۶ ۱۴
۱۹۱۹ ۳۴
IRI
خدابنده ,میلاد
½ - ½
خوش کلامیان ,بهزاد
IRI
۱۹ ۱۹۸۵ ۱۵
۱۸۷۰ ۴۵
IRI
شهلائی ,مرتضی
1 - 0
خادم عرفانی ,سبحان
IRI
۲۲ ۱۹۷۵ ۱۶
۱۹۷۳ ۲۳
IRI
نظری ارم ساداتی ,آراد
0 - 1
Omidian,Parham
IRI
۲۳۷ ۰ ۱۷
۱۶۹۷ ۸۸
IRI
مقصودلو ,امیرعلی
½ - ½
Mohammadisafyarkhan,Amir
IRI
۲۶ ۱۹۵۶ ۱۸
4 ۱۹۰۵ ۳۹
IRI
ویسی رحیم آبادی ,میلاد
1 - 0
Kiana,Arab
USA
۵۰ ۱۸۴۸ ۱۹
4 ۱۷۴۸ ۷۳
IRI
Hosseini Sourgi,Abolfazl
1 - 0
اسدی ,صادق
IRI
۲ ۲۰۹۴ 4 ۲۰
4 ۲۰۷۰ ۷
IRQ
Ali,Ghazi Al-Saadi
1 - 0
حامدی نیا ,مجید
IRI
۷۸ ۱۷۳۰ 4 ۲۱
4 ۱۷۲۱ ۸۵
IRI
Bayat,Ali
0 - 1
عشقی کارثانی ,کیومرث
IRI
۲۱ ۱۹۷۷ 4 ۲۲
4 ۱۸۸۴ ۴۲
TUR
Oztekin,Ferit
1 - 0
جلالی ,سیده پریماه
IRI
۸۶ ۱۷۱۸ 4 ۲۳
4 ۱۸۵۷ ۴۹
IRI
Sadeghi,Morteza
0 - 1
شکری ,فیروز
IRI
۸۷ ۱۷۰۷ 4 ۲۴
4 ۱۸۴۶ ۵۱
IRI
نجفی خانی آبادی ,کیارش
0 - 1
حق مرادخان ,امید
IRI
۱۱۲ ۱۶۰۶ 4 ۲۵
4 ۱۶۷۲ ۹۶
IRI
نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
Nikookar,Mahdi
IRI
۵۲ ۱۸۴۲ 4 ۲۶
4 ۱۶۹۱ ۹۱
IRI
درینی ,ایلیا
0 - 1
هجرتی ,محمد مهدی
IRI
۵۵ ۱۸۲۱ 4 ۲۷
4 ۱۷۹۳ ۵۹
IRI
عبدی ,امیر
0 - 1
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
IRI
۱۲۲ ۱۵۵۷ 4 ۲۸
4 ۱۶۵۰ ۱۰۵
IRI
پولاب ,مه آذر
½ - ½
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
IRI
۶۰ ۱۷۸۹ 4 ۲۹
4 ۱۷۸۸ ۶۱
IRI
Esfandiari,Pedram
½ - ½
Noghabaee,Seyed Alireza
IRI
۱۳۳ ۱۵۱۳ 4 ۳۰
4 ۱۵۴۰ ۱۲۳
IRI
Khalili,Reza
0 - 1
ازلی ,طناز
IRI
۶۲ ۱۷۸۲ 4 ۳۱
4 ۱۴۸۰ ۱۴۰
IRI
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
0 - 1
عبدالمحمدی ,میلاد
IRI
۶۶ ۱۷۶۶ 4 ۳۲
4 ۱۷۶۶ ۶۷
IRI
Noori,Arian
1 - 0
جعفری ,محمدیاسین
IRI
۱۶۳ ۱۳۷۰ 4 ۳۳
4 ۱۷۶۲ ۶۹
IRI
نوری کمرودی ,مهران
0 - 1
Moradi,Maziar
IRI
۲۳۶ ۰ 4 ۳۴
4 ۱۷۵۲ ۷۱
IRI
شالیپورجعفری ,شاهین
1 - 0
Soltani,Bahman
IRI
۲۴۸ ۰ 4 ۳۵
4 ۰ ۲۱۹
IRI
Golzari,Saeid
0 - 1
قسمتی تبریزی ,آرین
IRI
۹ ۲۰۵۰ ۳۶
۲۰۱۹ ۱۱
IRQ
Esam,Naama Lafta
0 - 1
واگوهیان ,رامیلا
IRI
۹۷ ۱۶۶۸ ۳۷
۱۶۴۵ ۱۰۶
IRI
بهزاد نظیف ,پروا
1 - 0
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
IRI
۳۵ ۱۹۱۷ ۳۸
۱۹۰۵ ۳۸
IRI
بینائی تولائی ,مهدی
1 - 0
Sodagar,Nima
IRI
۱۰۰ ۱۶۶۴ ۳۹
۱۸۸۶ ۴۱
IRI
آروان ,امیرحسین
1 - 0
بهزادی ,سپهر
IRI
۱۳۰ ۱۵۲۱ ۴۰
۱۵۸۳ ۱۱۷
IRI
جعفری همدانی ,ارشیا
½ - ½
Koorki,Hasan
IRI
۴۴ ۱۸۷۵ ۴۱
۱۸۶۷ ۴۶
IRI
Seyed Ghaderi,Seyed Ahmad
1 - 0
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
IRI
۱۳۹ ۱۴۸۰ ۴۲
۱۴۷۳ ۱۴۲
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
Javadi,Jalal
IRI
۵۴ ۱۸۳۰ ۴۳
۱۷۷۱ ۶۵
IRI
Minakhanloo,Mohammad Javad
0 - 1
Yazdanpanah,Mohammad Reza
IRI
۱۴۹ ۱۴۴۸ ۴۴
۱۵۶۵ ۱۱۹
IRI
Rahmani,Iraj
1 - 0
سعیدی ,امین
IRI
۶۸ ۱۷۶۴ ۴۵
۱۵۳۹ ۱۲۵
IRI
Ansari,Alireza
1 - 0
Kaveh,Hossein
IRI
۷۲ ۱۷۴۹ ۴۶
۱۷۴۶ ۷۵
IRI
سلیم ,مهدی
1 - 0
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
IRI
۱۵۷ ۱۳۹۹ ۴۷
۱۷۳۲ ۷۷
IRI
جمالی ,آروین
1 - 0
نظری حجت ,آرمین
IRI
۱۵۱ ۱۴۳۶ ۴۸
۰ ۲۲۰
IRI
Hajian,Navid
0 - 1
برجی ,حسین
IRI
۸۳ ۱۷۲۲ ۴۹
۰ ۲۲۷
IRI
جمال زاده ,کامبیز
1 - 0
Ghiasvand,Mohammad
IRI
۸۴ ۱۷۲۲ ۵۰
۰ ۲۵۰
IRI
Taghavi,Sayed Aliakbar
0 - 1
شمشیری ,فرزاد
IRI
۹۰ ۱۶۹۶ ۵۱
۰ ۲۵۵
IRI
Toopchi,Behrooz
0 - 1
جوزانی ,مسعود
IRI
۹۴ ۱۶۸۲ ۵۲
3 ۱۹۰۷ ۳۷
NED
Zwanepol,Johan
0 - 1
حاجیان سه پله ,مهربد
IRI
۱۴۱ ۱۴۷۸ 3 ۵۳
3 ۱۵۰۴ ۱۳۴
IRI
فروغی ,حمید
½ - ½
Bahreini,Ehsan
IRI
۴۸ ۱۸۶۱ 3 ۵۴
3 ۱۸۳۱ ۵۳
IRI
کرمی ,محمد
1 - 0
خسروی سوادجانی ,کامیار
IRI
۱۴۳ ۱۴۶۵ 3 ۵۵
3 ۱۴۸۱ ۱۳۸
IRI
Hamidian,Alireza
0 - 1
موحدی ,یاشار
IRI
۵۶ ۱۸۱۹ 3 ۵۶
3 ۱۸۱۸ ۵۷
IRI
ربیعی پارسایی ,مهرداد
1 - 0
کلوندی ,نشمیل
IRI
۱۴۷ ۱۴۴۹ 3 ۵۷
3 ۱۴۶۲ ۱۴۴
IRI
Majidi Shadan,Ali
1 - 0
قادرمزی ,حشمت اله
IRI
۷۴ ۱۷۴۶ 3 ۵۸
3 ۱۴۵۶ ۱۴۵
IRI
Seyfikar,Ahmad
1 - 0
Shahsavari,Sorena
IRI
۷۶ ۱۷۳۶ 3 ۵۹
3 ۱۴۴۸ ۱۴۸
IRI
Pakkhou,Hamid
0 - 1
Ahmadian,Mohamad Reza
IRI
۸۲ ۱۷۲۲ 3 ۶۰
3 ۱۴۱۹ ۱۵۳
IRI
عقیلی مفید ,داوود
0 - 1
ازلی ,مهداد
IRI
۹۲ ۱۶۸۷ 3 ۶۱
3 ۱۶۸۲ ۹۳
IRI
Habibi,Hamid
1 - 0
Veisi,Armin
IRI
۱۵۵ ۱۴۰۶ 3 ۶۲
3 ۱۴۰۷ ۱۵۴
IRI
Esmaeili,Mohammad Mobin
1 - 0
Etesam,Armin
IRI
۹۵ ۱۶۸۰ 3 ۶۳
3 ۱۶۶۷ ۹۸
IRI
قانع دلچه ,صفورا
½ - ½
خطیبی ,امیررضا
IRI
۱۶۱ ۱۳۸۲ 3 ۶۴
3 ۱۶۶۷ ۹۹
IRI
صبوری زاده ,ایت اله
0 - 1
مردانی ,علیرضا
IRI
۱۶۷ ۱۳۳۰ 3 ۶۵
3 ۱۶۶۲ ۱۰۱
IRI
Karimpoor,Shahab
1 - 0
Ghafouri,Parvin
IRI
۱۶۹ ۱۳۲۲ 3 ۶۶
3 ۱۴۰۵ ۱۵۶
IRI
Zolfian,Mehrdad
0 - 1
مرادی لاکه ,کاوه
IRI
۱۰۴ ۱۶۵۱ 3 ۶۷
3 ۱۳۸۶ ۱۶۰
IRI
غفاری ,پیمان
1 - 0
Maleki,Jamil
IRI
۱۰۸ ۱۶۳۳ 3 ۶۸
3 ۱۳۵۹ ۱۶۴
IRI
Shenavari,Gholamreza
0 - 1
Karami,Salar
IRI
۱۰۹ ۱۶۲۷ 3 ۶۹
3 ۱۳۳۴ ۱۶۶
IRI
Rostami,Hossein
0 - 1
Moosazadeh,Mehdi
IRI
۱۱۰ ۱۶۱۰ 3 ۷۰
3 ۱۵۹۷ ۱۱۳
IRI
باغدار ,آرتین
1 - 0
خداییوندی ,سهیل
IRI
۱۷۴ ۱۲۸۰ 3 ۷۱
3 ۱۵۹۰ ۱۱۵
IRI
کرد ,سلیمان
1 - 0
Behghadam,Ali
IRI
۲۰۸ ۰ 3 ۷۲
3 ۰ ۲۲۶
IRI
Jalili Nahad,S. Alireza
0 - 1
Zoalfian,Mehrdad
IRI
۱۱۸ ۱۵۸۱ 3 ۷۳
3 ۰ ۲۲۸
IRI
Kaboodian,Ali
0 - 1
ماجد ,نگین
IRI
۱۲۰ ۱۵۶۴ 3 ۷۴
3 ۱۵۲۸ ۱۲۷
IRI
Azarion,Alireza
1 - 0
Rostami,M.Amin
IRI
۲۴۳ ۰ 3 ۷۵
3 ۱۵۲۵ ۱۲۹
IRI
قاسم زاده ,محمد حسین
1 - 0
Safari,Sina
IRI
۲۴۶ ۰ 3 ۷۶
3 ۰ ۲۲۹
IRI
Karimi Tamashi,Alireza
1 - 0
Dehkhoda,Siavash
IRI
۱۳۱ ۱۵۱۴ 3 ۷۷
۱۸۰۹ ۵۸
IRI
ملکی ,محمدرضا
½ - ½
تسلیمی ,برسا
IRI
۱۲۶ ۱۵۳۹ ۷۸
۱۵۲۸ ۱۲۸
IRI
Taravati Ajvad,Zahed
0 - 1
خوش بین ,امیر
IRI
۶۴ ۱۷۷۱ ۷۹
۱۴۵۰ ۱۴۶
IRI
Mahmood Zadeh,Arian
½ - ½
Heydarimoghaddam,Nima
IRI
۷۹ ۱۷۲۴ ۸۰
۱۷۲۳ ۸۱
IRI
Ghanizadeh,Mohammadreza
1 - 0
Heidari,Parmida
IRI
۱۳۵ ۱۵۰۰ ۸۱
۱۳۸۰ ۱۶۲
IRI
Tasalian,M.Amir
0 - 1
Moosavi,S.Parviz
IRI
۸۹ ۱۶۹۷ ۸۲
۱۳۸۹ ۱۵۸
IRI
عروجی ,سارا
1 - 0
علیمردانی ,امیرحسین
IRI
۱۰۳ ۱۶۵۳ ۸۳
۱۶۳۷ ۱۰۷
IRI
نادرنیا ,نیکی
1 - 0
Jafari,Kasra
IRI
۱۶۵ ۱۳۵۸ ۸۴
۱۳۲۹ ۱۶۸
IRI
Bahrami,Tayebeh
0 - 1
مهدوی ,حسین
IRI
۱۱۱ ۱۶۰۸ ۸۵
۱۲۵۹ ۱۷۸
IRI
Rostami,Mohsen
0 - 1
Ghasemi,Seyed Samad
IRI
۱۱۴ ۱۵۹۶ ۸۶
۱۱۷۹ ۱۸۸
IRI
Soltani,Hasti
0 - 1
Khakpoor,Rasoul
IRI
۱۱۶ ۱۵۸۸ ۸۷
۱۵۶۲ ۱۲۱
IRI
قاسمی بابااحمدی ,فرشید
0 - 1
Vaziri,Ali
DEN
۱۸۱ ۱۲۲۸ ۸۸
۱۵۴۰ ۱۲۴
IRI
پرتوی راد ,دبیا
1 - 0
Salehi,Hossein
IRI
۱۸۳ ۱۲۰۹ ۸۹
3 ۱۵۱۴ ۱۳۲
IRI
Saei Hamedani,Khashyar
1 - 0
Tashkini,Mahdi
IRI
۲۵۳ ۰ 2 ۹۰
2 ۱۴۹۶ ۱۳۶
IRI
امیری ,هادی
1 - 0
Rezaei,Mohammad Yasin
IRI
۲۴۲ ۰ ۹۱
2 ۱۴۳۶ ۱۵۰
IRI
Amirzadeh,Mostafa
1 - 0
Pouria,Arsam
IRI
۱۹۴ ۱۱۱۳ 2 ۹۲
2 ۱۴۲۲ ۱۵۲
IRI
Mohazab,Alireza
1 - 0
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
IRI
۱۹۶ ۱۰۲۲ 2 ۹۳
2 ۰ ۲۰۱
IRI
Abdoos,Hossein
1 - 0
حمزه جواران ,کسری
IRI
۱۵۹ ۱۳۸۸ 2 ۹۴
2 ۱۳۱۵ ۱۷۰
IRI
Rezaee Homami,Sepehr
1 - 0
Abdoli,Sepehr
IRI
۲۰۰ ۰ 2 ۹۵
2 ۱۳۰۹ ۱۷۱
IRI
Etesam,Ali
0 - 1
Ali Akbari,Sepehr
IRI
۲۰۲ ۰ 2 ۹۶
2 ۱۲۸۷ ۱۷۲
IRI
حمزه جواران ,کوثر
½ - ½
Ansari Nia,Ali Karam
IRI
۲۰۵ ۰ 2 ۹۷
2 ۱۲۸۷ ۱۷۳
IRI
Shamsi,Reza
1 - 0
عربی ,مرجان
IRI
۲۰۶ ۰ 2 ۹۸
2 ۰ ۲۰۹
IRI
Borji,Parham
0 - 1
Eskandarzadeh,Sarina
IRI
۱۷۵ ۱۲۶۰ 2 ۹۹
2 ۱۲۶۰ ۱۷۶
IRI
Hamidian,Mobina
1 - 0
Delavari,Amin
IRI
۲۱۰ ۰ 2 ۱۰۰
2 ۰ ۲۱۷
IRI
Ghorbani,Amirmohammad
1 - 0
ایزک محمدی ,ارشیا
IRI
۱۷۷ ۱۲۶۰ 2 ۱۰۱
2 ۱۲۴۷ ۱۷۹
IRI
Kimiaei Talab,Katayoun
+ - -
Farokhseresht,Hasan
IRI
۲۱۲ ۰ 2 ۱۰۲
2 ۱۲۴۰ ۱۸۰
IRI
Babaei,Mobina
1 - 0
Fathiani,Mahiar
IRI
۲۱۴ ۰ 2 ۱۰۳
2 ۱۲۱۹ ۱۸۲
IRI
Akbari,Artin
0 - 1
Heydarian,Romina
IRI
۲۲۲ ۰ 2 ۱۰۴
2 ۱۲۰۶ ۱۸۵
IRI
Bahrami,Parsa
0 - 1
Kazemi,Ghazaleh
IRI
۲۳۰ ۰ 2 ۱۰۵
2 ۱۲۰۶ ۱۸۶
IRI
Zaheri,Mehran
1 - 0
Rahimi,Ayda
IRI
۲۳۹ ۰ 2 ۱۰۶
2 ۰ ۲۴۷
IRI
Seyfi,Zohair
1 - 0
کلوندی ,محمد نعیم
IRI
۱۸۷ ۱۱۹۰ 2 ۱۰۷
2 ۱۱۴۹ ۱۹۰
IRI
بهزادی ,سعید
1 - 0
Sabet,Mansour
IRI
۲۴۴ ۰ 2 ۱۰۸
۰ ۲۱۵
IRI
Fayazdasfgerdi,Mahsa
0 - 1
غلامی ,کیان
IRI
۱۸۹ ۱۱۵۶ ۱۰۹
۰ ۲۲۳
IRI
Hosseini Mosleh,S.M.Reza
0 - 1
خلیل اللهی ,شهروز
IRI
۱۹۱ ۱۱۴۹ ۱۱۰
2 ۱۱۴۱ ۱۹۲
IRI
Gholami,Amir Mohammad
1 - 0
Taki,Sadra
IRI
۲۵۱ ۰ 1 ۱۱۱
۰ ۲۲۵
IRI
Jalali Firooz Koohi,Amir Mohamad
0 - 1
شعبان جهانیان ,علی
IRI
۱۹۳ ۱۱۲۰ ۱۱۲
۱۱۱۰ ۱۹۵
IRI
Jalalvand,Amir Hesam
1 - 0
Jahanian,Mohammad Mahyar
IRI
۲۲۴ ۰ ۱۱۳
۰ ۱۹۹
IRI
Abbaspour,Anahita
1 - 0
Tasalian,Taha
IRI
۲۵۴ ۰ ۱۱۴
۰ ۲۵۷
IRI
Yazdanpanah,Fatemeh
0 - 1
Amini Shakib,Mahdi
IRI
۲۰۴ ۰ ۱۱۵
۰ ۲۱۱
IRI
Fakhimi Mazraeh,Sina
1 - 0
Mohammadi Dinani,Fatemeh
IRI
۲۳۳ ۰ ۱۱۶
1 ۰ ۲۵۹
IRI
Zarei,Amirhosein
1 - 0
غلامی ,کیهان
IRI
۱۸۴ ۱۲۰۷ ۱۱۷
۰ ۲۳۱
IRI
Khalesi Doost,Sarmad
1 - 0
Ahmadi Niaz,Shayan
IRI
۱۹۸ ۱۰۰۷ 1 ۱۱۸
۲۰۲۷ ۱۰
IRI
وحدتیان ,داوود
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۱۹
1 ۱۰۲۲ ۱۹۷
IRI
Ghafari,Pooria
0 - 1
Mohazzab,Pegah
IRI
۲۳۴ ۰ 1 ۱۲۰
1 ۰ ۲۰۳
IRI
Aliakbari,Sahar
0 - 1
Rezaei Ghomi,Hamidreza
IRI
۲۴۰ ۰ 1 ۱۲۱
1 ۰ ۲۱۳
IRI
Farzaneh,Faraz
½ - ½
Taki,Sepehr
IRI
۲۵۲ ۰ 1 ۱۲۲
1 ۰ ۲۴۹
IRI
Soltani,Saman
+ - -
Golzari Afkham,Hadi
IRI
۲۱۸ ۰ 1 ۱۲۳
1 ۰ ۲۲۱
IRI
Heidari,Aryan
0 - 1
Valaee Anvar,Amir
IRI
۲۵۶ ۰ 1 ۱۲۴
2 ۱۹۸۶ ۱۷
IRI
Najafibasir,Masoud
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۵
0 ۰ ۲۵۸
IRI
Zaman Vaziri,Saina
0 - 1
Khalilolahi,Shahrzad
IRI
۲۳۲ ۰ 1 ۱۲۶
0 ۰ ۲۴۵
IRI
Sadat,Amir Hosein
1 - 0
Rezaei,Golnaz
IRI
۲۴۱ ۰ ½ ۱۲۷
½ ۱۶۶۱ ۱۰۲
IRI
Ghiasi,Mohsen
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۸
½ ۰ ۲۰۷
IRI
Bahadorani,Borna
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۲۹
0 ۱۹۸۶ ۱۸
IRI
پورموسوی ,سید کیان
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۰
0 ۱۷۲۴ ۸۰
IRI
نورعلی ,حمیدالله
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۱
0 ۰ ۲۱۶
IRI
Ghanami ,Mokhtar
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۲
0 ۰ ۲۳۵
IRI
Moradi,Kourosh
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۳
0 ۰ ۲۳۸
IRI
Radnia,Marjan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۱۳۴
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۷۷۵ ۶۳
IRI
زمردیان ,ایلیا
1 - 0
رحمتیان ,شایان
IRI
۱۵ ۱۹۹۴ 5 ۱
۱۹۷۵ ۲۲
IRI
خادم عرفانی ,سبحان
0 - 1
روزبیان ,رضا
IRI
۱ ۲۰۹۶ ۲
۲۰۹۳ ۳
IRI
مهدوی ,حسن
1 - 0
نظری ارم ساداتی ,آراد
IRI
۲۳ ۱۹۷۳ ۳
۱۹۸۵ ۱۹
IRI
خوش کلامیان ,بهزاد
0 - 1
Mousavi Jad,Sajad
IRI
۵ ۲۰۸۴ ۴
۱۹۶۳ ۲۵
IRI
صفیری ,علی
1 - 0
Shamsi,Gholamreza
IRI
۱۳ ۲۰۱۴ ۵
4 ۲۰۱۶ ۱۲
IRI
کوروند ,محمد سینا
½ - ½
علی بابایی ,ساسان
IRI
۲۷ ۱۹۴۵ ۶
4 ۲۰۹۴ ۲
IRI
اسدی ,صادق
0 - 1
علی اکبری ,هانیه
IRI
۴۷ ۱۸۶۵ 4 ۷
4 ۲۰۸۵ ۴
IRI
روح پرور ,علیرضا
1 - 0
نجفی خانی آبادی ,کیارش
IRI
۵۱ ۱۸۴۶ 4 ۸
4 ۲۰۰۷ ۱۴
AZE
Huseynov,Fazil
1 - 0
عبدی ,امیر
IRI
۵۹ ۱۷۹۳ 4 ۹
4 ۱۹۸۰ ۲۰
IRI
نساج ترشیزی ,امیر مرتضی
1 - 0
Esfandiari,Pedram
IRI
۶۱ ۱۷۸۸ 4 ۱۰
4 ۱۹۶۸ ۲۴
IRI
شهابی ,میلاد
1 - 0
Bayat,Ali
IRI
۸۵ ۱۷۲۱ 4 ۱۱
4 ۱۸۴۲ ۵۲
IRI
Nikookar,Mahdi
0 - 1
Ebrahimi,Nima
IRI
۲۹ ۱۹۳۶ 4 ۱۲
4 ۱۹۳۵ ۳۰
IRI
صدقی ,بابک
½ - ½
مقصودلو ,امیرعلی
IRI
۸۸ ۱۶۹۷ 4 ۱۳
4 ۱۷۸۹ ۶۰
IRI
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
0 - 1
اصغری بادکی ,مهدی
IRI
۳۱ ۱۹۲۹ 4 ۱۴
4 ۱۹۱۵ ۳۶
IRI
نامه ای ,کوشان
1 - 0
نادرنیا ,نیکتا
IRI
۹۶ ۱۶۷۲ 4 ۱۵
4 ۱۷۵۶ ۷۰
IRI
مهدیان ,آنوشا
1 - 0
ویسی رحیم آبادی ,میلاد
IRI
۳۹ ۱۹۰۵ 4 ۱۶
4 ۱۹۰۴ ۴۰
IRI
حامدی نیا ,وصال
1 - 0
Ghanbaralifarzad,Mohammad Hosei
IRI
۱۴۰ ۱۴۸۰ 4 ۱۷
4 ۱۴۸۱ ۱۳۷
IRI
قزاقی ,پارمیدا
1 - 0
Oztekin,Ferit
TUR
۴۲ ۱۸۸۴ 4 ۱۸
4 ۱۳۷۰ ۱۶۳
IRI
جعفری ,محمدیاسین
0 - 1
سبط رسول ,سیده ستاره
IRI
۴۳ ۱۸۸۰ 4 ۱۹
4 ۰ ۲۳۷
IRI
Omidian,Parham
½ - ½
شهلائی ,مرتضی
IRI
۴۵ ۱۸۷۰ 4 ۲۰
۲۰۷۴ ۶
IRI
وحیدی ,محمد
1 - 0
بینائی تولائی ,مهدی
IRI
۳۸ ۱۹۰۵ ۲۱
۲۰۶۸ ۸
IRI
تعاونی ,رحیم
1 - 0
Seyed Ghaderi,Seyed Ahmad
IRI
۴۶ ۱۸۶۷ ۲۲
۱۸۴۸ ۵۰
USA
Kiana,Arab
1 - 0
قسمتی تبریزی ,آرین
IRI
۹ ۲۰۵۰ ۲۳
۱۹۸۶ ۱۶
IRI
عابدی ,شاهین
1 - 0
بهزاد نظیف ,پروا
IRI
۱۰۶ ۱۶۴۵ ۲۴
۱۹۵۶ ۲۶
IRI
Mohammadisafyarkhan,Amir
1 - 0
Hajian,Navid
IRI
۲۲۰ ۰ ۲۵
۱۹۳۷ ۲۸
IRI
صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
Taghavi,Sayed Aliakbar
IRI
۲۵۰ ۰ ۲۶
۱۷۲۲ ۸۳
IRI
برجی ,حسین
0 - 1
رستمی ,روح الله
IRI
۳۲ ۱۹۲۲ ۲۷
۱۴۸۰ ۱۳۹
IRI
Aghamohamadi,Mohamad Arshia
0 - 1
Kadkhodaee,Ali
IRI
۳۳ ۱۹۲۱ ۲۸
۱۴۴۸ ۱۴۹
IRI
Yazdanpanah,Mohammad Reza
0 - 1
خدابنده ,میلاد
IRI
۳۴ ۱۹۱۹ ۲۹
3 ۱۶۱۰ ۱۱۰
IRI
Moosazadeh,Mehdi
0 - 1
Ali,Ghazi Al-Saadi
IRQ
۷ ۲۰۷۰ 3 ۳۰
3 ۱۹۷۷ ۲۱
IRI
عشقی کارثانی ,کیومرث
1 - 0
کرد ,سلیمان
IRI
۱۱۵ ۱۵۹۰ 3 ۳۱
3 ۱۶۰۶ ۱۱۲
IRI
حق مرادخان ,امید
1 - 0
Zwanepol,Johan
NED
۳۷ ۱۹۰۷ 3 ۳۲
3 ۱۸۷۵ ۴۴
IRI
Koorki,Hasan
½ - ½
Rahmani,Iraj
IRI
۱۱۹ ۱۵۶۵ 3 ۳۳
3 ۱۸۶۱ ۴۸
IRI
Bahreini,Ehsan
0 - 1
Khalili,Reza
IRI
۱۲۳ ۱۵۴۰ 3 ۳۴
3 ۱۵۶۴ ۱۲۰
IRI
ماجد ,نگین
0 - 1
Sadeghi,Morteza
IRI
۴۹ ۱۸۵۷ 3 ۳۵
3 ۱۵۵۷ ۱۲۲
IRI
علی اکبر سیچانی ,علیرضا
1 - 0
کرمی ,محمد
IRI
۵۳ ۱۸۳۱ 3 ۳۶
3 ۱۸۳۰ ۵۴
IRI
Javadi,Jalal
½ - ½
Ansari,Alireza
IRI
۱۲۵ ۱۵۳۹ 3 ۳۷
3 ۱۸۲۱ ۵۵
IRI
هجرتی ,محمد مهدی
1 - 0
Azarion,Alireza
IRI
۱۲۷ ۱۵۲۸ 3 ۳۸
3 ۱۵۱۳ ۱۳۳
IRI
Noghabaee,Seyed Alireza
1 - 0
ربیعی پارسایی ,مهرداد
IRI
۵۷ ۱۸۱۸ 3 ۳۹
3 ۱۷۸۲ ۶۲
IRI
ازلی ,طناز
1 - 0
Saei Hamedani,Khashyar
IRI
۱۳۲ ۱۵۱۴ 3 ۴۰
3 ۱۷۶۶ ۶۶
IRI
عبدالمحمدی ,میلاد
1 - 0
Hamidian,Alireza
IRI
۱۳۸ ۱۴۸۱ 3 ۴۱
3 ۱۴۷۸ ۱۴۱
IRI
حاجیان سه پله ,مهربد
0 - 1
Noori,Arian
IRI
۶۷ ۱۷۶۶ 3 ۴۲
3 ۱۷۶۴ ۶۸
IRI
سعیدی ,امین
½ - ½
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۱۴۲ ۱۴۷۳ 3 ۴۳
3 ۱۴۶۵ ۱۴۳
IRI
خسروی سوادجانی ,کامیار
0 - 1
نوری کمرودی ,مهران
IRI
۶۹ ۱۷۶۲ 3 ۴۴
3 ۱۴۴۹ ۱۴۷
IRI
کلوندی ,نشمیل
0 - 1
شالیپورجعفری ,شاهین
IRI
۷۱ ۱۷۵۲ 3 ۴۵
3 ۱۴۴۸ ۱۴۸
IRI
Pakkhou,Hamid
0 - 1
Hosseini Sourgi,Abolfazl
IRI
۷۳ ۱۷۴۸ 3 ۴۶
3 ۱۴۳۶ ۱۵۱
IRI
نظری حجت ,آرمین
½ - ½
سلیم ,مهدی
IRI
۷۵ ۱۷۴۶ 3 ۴۷
3 ۱۳۹۹ ۱۵۷
IRI
ابراهیمی پرگو ,امیرمحمد
½ - ½
جمالی ,آروین
IRI
۷۷ ۱۷۳۲ 3 ۴۸
3 ۱۷۳۰ ۷۸
IRI
حامدی نیا ,مجید
1 - 0
Majidi Shadan,Ali
IRI
۱۴۴ ۱۴۶۲ 3 ۴۹
3 ۱۷۱۸ ۸۶
IRI
جلالی ,سیده پریماه
1 - 0
Shenavari,Gholamreza
IRI
۱۶۴ ۱۳۵۹ 3 ۵۰
3 ۱۲۸۰ ۱۷۴
IRI
خداییوندی ,سهیل
0 - 1
شکری ,فیروز
IRI
۸۷ ۱۷۰۷ 3 ۵۱
3 ۱۶۹۶ ۹۰
IRI
شمشیری ,فرزاد
½ - ½
جمال زاده ,کامبیز
IRI
۲۲۷ ۰ 3 ۵۲
3 ۰ ۲۲۶
IRI
Jalili Nahad,S. Alireza
0 - 1
درینی ,ایلیا
IRI
۹۱ ۱۶۹۱ 3 ۵۳
3 ۱۶۸۰ ۹۵
IRI
Etesam,Armin
0 - 1
Golzari,Saeid
IRI
۲۱۹ ۰ 3 ۵۴
3 ۰ ۲۳۶
IRI
Moradi,Maziar
1 - 0
قانع دلچه ,صفورا
IRI
۹۸ ۱۶۶۷ 3 ۵۵
3 ۱۶۶۴ ۱۰۰
IRI
Sodagar,Nima
½ - ½
Toopchi,Behrooz
IRI
۲۵۵ ۰ 3 ۵۶
3 ۰ ۲۴۸
IRI
Soltani,Bahman
1 - 0
Karimpoor,Shahab
IRI
۱۰۱ ۱۶۶۲ 3 ۵۷
۲۰۲۷ ۱۰
IRI
وحدتیان ,داوود
0 - 1
واگوهیان ,رامیلا
IRI
۹۷ ۱۶۶۸ ۵۸
۱۶۵۳ ۱۰۳
IRI
علیمردانی ,امیرحسین
0 - 1
Esam,Naama Lafta
IRQ
۱۱ ۲۰۱۹ ۵۹
۱۶۰۸ ۱۱۱
IRI
مهدوی ,حسین
0 - 1
ترشیزی قربانی ,محمد حسین
IRI
۳۵ ۱۹۱۷ ۶۰
۱۵۳۹ ۱۲۶
IRI
تسلیمی ,برسا
0 - 1
آروان ,امیرحسین
IRI
۴۱ ۱۸۸۶ ۶۱
۱۸۱۹ ۵۶
IRI
موحدی ,یاشار
½ - ½
باغدار ,آرتین
IRI
۱۱۳ ۱۵۹۷ ۶۲
۱۵۲۱ ۱۳۰
IRI
بهزادی ,سپهر
1 - 0
ملکی ,محمدرضا
IRI
۵۸ ۱۸۰۹ ۶۳
۱۷۷۱ ۶۴
IRI
خوش بین ,امیر
0 - 1
جعفری همدانی ,ارشیا
IRI
۱۱۷ ۱۵۸۳ ۶۴
۱۳۵۸ ۱۶۵
IRI
Jafari,Kasra
0 - 1
Minakhanloo,Mohammad Javad
IRI
۶۵ ۱۷۷۱ ۶۵
۱۷۴۹ ۷۲
IRI
Kaveh,Hossein
1 - 0
Mahmood Zadeh,Arian
IRI
۱۴۶ ۱۴۵۰ ۶۶
۱۷۲۲ ۸۲
IRI
Ahmadian,Mohamad Reza
½ - ½
Esmaeili,Mohammad Mobin
IRI
۱۵۴ ۱۴۰۷ ۶۷
۱۷۲۲ ۸۴
IRI
Ghiasvand,Mohammad
1 - 0
عروجی ,سارا
IRI
۱۵۸ ۱۳۸۹ ۶۸
۱۶۸۷ ۹۲
IRI
ازلی ,مهداد
½ - ½
Rostami,Hossein
IRI
۱۶۶ ۱۳۳۴ ۶۹
۱۶۸۲ ۹۴
IRI
جوزانی ,مسعود
1 - 0
Rostami,Mohsen
IRI
۱۷۸ ۱۲۵۹ ۷۰
2 ۰ ۲۵۳
IRI
Tashkini,Mahdi
0 - 1
پولاب ,مه آذر
IRI
۱۰۵ ۱۶۵۰ 3 ۷۱
2 ۱۷۴۶ ۷۴