مسابقات قهرمانی تیم ها و باشگاههای برتر کشور-استاندارد
مسابقه: مسابقات قهرمانی تیم ها و باشگاههای برتر کشور نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ زمان پایان: ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ محل مسابقه: تهران, تهران